Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gypsy
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hoa Lửa | Đản Đản 1113 (Ebook p1)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2013 21:22:52 | Xem tất
Chương 2

©2022 Kites.vn | All rights reserved) k+ v9 p  f4 n5 |
©2022 Kites.vn | All rights reserved# `' d4 }/ j. N/ }' c( `6 X2 R$ d
Chỉ cần chưa nói ra, thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi.
( ]+ J. q% o% B+ J4 z% U. D©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 n5 u; ^- i; A1 ?2 ~, N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra, có đôi khi cô cũng có loại cảm giác này, nhưng mỗi lần làm cô muốn nhìn rõ ràng, lúc cô muốn đối diện với nó, thì Tư
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ N0 P6 ^! M, m# h1 d5 g
Nguyên luôn chủ động né tránh trước.

©2022 Kites.vn | $ F5 z3 P; y& `2 L' M. }& bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D6 p( D% l5 o* Z; p: \8 m( A
Trên diễn đàn đã quy ước xong, hai cô đang đợi mấy người ở trong tiểu khu cùng đi xe.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 [5 I; C! F/ B* Y: c' A+ C0 G& ~
  @: E. Q3 }" t3 T5 g: g. ^/ h* P©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thường Hoan, hôm nay cậu có rảnh không?" Kiều Duy Đóa đột nhiên hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 i/ |9 x( s  j# d9 F: V+ \9 u
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 G" Q; a' J3 W
Không thể nào, lại nữa rồi!
©2022 Kites.vn | 7 V/ o5 }" D& ~All rights reserved
! F) l5 x) h3 N: p2 j2 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chuyện gì vậy?"
©2022 Kites.vn | $ c1 @# E- D7 k7 S. tAll rights reserved
1 E4 |% f5 w8 g" \0 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Có thể giúp tớ đến báo danh một chút được không? Hôm nay tớ phải làm việc cả ngày."
©2022 Kites.vn |   x6 |/ P' N  z  O0 o3 c$ [! e2 V  CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 k( y' V6 V/ t; n4 }All rights reserved
Quả nhiên, quả nhiên…
©2022 Kites.vn | & e2 m, S, e- \) B2 J7 x3 _- a$ gAll rights reserved
: L7 {1 |; A+ r* w9 r+ I- R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên!
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 O( g7 y& T6 E' k
/ @7 r& I8 N# h, Q9 c; M8 H7 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Duy Đóa, cậu thật là ngốc, cậu làm nhiều việc như vậy, bận đến mức cả thời gian để ngủ cũng chẳng có, còn đi thi chứng chỉ công tác thống kê làm gì cơ chứ? !" Thường Hoan cảm thấy không thể hiểu nổi.
©2022 Kites.vn | . K: l( R1 F) qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & ]5 N4 B. J7 U* ^( I# [( RAll rights reserved
Cô suy nghĩ một chút, "Chẳng phải Tư Nguyên vừa nói tuổi trẻ vất vả thì khi về già mới thảnh thơi sao."
©2022 Kites.vn | ) X1 V2 V& ^  s% iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 ^/ E5 M+ C* K. X4 KAll rights reserved
Thường Hoan phẫn nộ, nói khó nghe, "Tư Nguyên còn từng nói, con người còn sống nếu không tăng giá trị tài sản của mình, thì sẽ không biết giá trị bản thân đang ở chỗ nào!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved# a5 [! M) f6 f+ ~+ x5 ~9 z
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 P+ g! X  ?* P9 {, E
Cô ấy chỉ châm biếm mà thôi, ai ngờ Duy Đóa thật sự gật đầu! Duy Đóa bình thường không nhiều lời, nhưng mỗi khi cô nhắc tới Tư Nguyên, Duy Đóa đều nói rất nhiều.
3 S8 n# U1 a$ r+ w5 Z! u" \0 @, q©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 f+ V2 d$ \# l5 t! |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Duy Đóa, rốt cuộc cậu đang mù quáng theo con đường của Tư Nguyên? Hay là đang muốn chứng minh điều gì đây!" Thường Hoan vạch ra sự quan sát của bản thân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 r5 T, c/ W3 f. m
©2022 Kites.vn | 0 |8 {1 F& x0 c+ {" hAll rights reserved
Cô muốn chứng minh cái gì ư?
  M3 g/ s. e  M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! K! j+ f" M6 QAll rights reserved
"Duy Đóa, tối nay Tư Nguyên lại đi xem mặt đấy."Lúc nói những lời này, Thường Hoan luôn luôn quan sát phản ứng của cô.
, s5 Y7 h9 S6 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 E) Q0 o6 @; S- W- ~2 Z4 g6 n4 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tớ biết, ngày hôm qua lúc cậu hỏi anh ấy, tớ cũng có mặt ở đó mà." Nhưng biểu cảm của Duy Đóa vẫn bình tĩnh như cũ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; J# w$ Y9 f0 e% W% I# Q1 |4 l
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 s9 x  a. w: E, R5 D. A
"Vậy tại sao cậu không ngăn cản chứ?" Thường Hoan nôn nóng.
©2022 Kites.vn | $ n" u0 I. W' E) CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& \+ {' _8 O8 X1 {
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô tạo ra cơ hội cho hai người bọn họ, nhưng …
% o7 Q9 o) `9 T3 v3 i, ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
' [! W+ P# h1 E" q©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vì sao tớ phải ngăn cản?" Duy Đóa kỳ quái hỏi.
©2022 Kites.vn | $ k/ ^4 n8 }& qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: M/ b( C8 p9 {- R! U4 h
Vì sao phải, đương nhiên là…
©2022 Kites.vn | All rights reserved: V0 e1 p6 T; G7 [; O% h7 ^/ M
8 p5 S6 d  \; W2 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Duy Đóa, Tư Nguyên thích cậu!" Thường Hoan vạch trần rõ ràng.
" Z( r' z. k7 t& _) s©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 U; \1 L+ j' `3 i" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người mù cũng nhìn ra được chuyện này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ H( X2 s) }. n8 y
©2022 Kites.vn | ( S6 ~3 e- I9 r" R( L4 EAll rights reserved
"Anh ấy chưa từng đề cập đến chuyện này." Duy Đóa lắc đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  X1 T. h8 r7 K' K7 N- \; w: q# E
©2022 Kites.vn | 7 o  i) e$ R. j- h# D- EAll rights reserved
Chỉ cần chưa nói ra, thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: R* [! \) v$ A/ ~
" w( ]6 _( c6 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra, có đôi khi cô cũng có loại cảm giác này, nhưng mỗi lần làm cô muốn nhìn rõ ràng, lúc cô muốn đối diện với nó, thì Tư
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ]( r0 k) M( y' [
Nguyên luôn chủ động né tránh trước.
# O+ q+ M) C! u4 N+ h/ w. W©2022 Kites.vn | All rights reserved
, N& E; ^. E3 d3 B2 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chúng tớ không thích hợp." Cô tổng kết một câu.
©2022 Kites.vn | : _1 ^6 D2 h' oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 h2 _  O' |0 R6 `
"Tại sao?" Thường Hoan không phục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" n7 [% s$ }5 r. e, `5 U% h
©2022 Kites.vn | % U9 l% N7 H) B8 G# s+ ?% J5 aAll rights reserved
Trong mắt của cô, không ai có thể thích hợp với Tư Nguyên bằng Duy Đóa, hai người bọn họ thực sự là có 'yêu'  mà!
' V; u9 z/ ~. o( E  w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: O( G3 J2 N2 @
"Anh ấy muốn tìm vợ làm nhân viên công vụ, hơn nữa, phải là pháp viện, viện kiểm sát, hoặc là công tác ở cục tư pháp." Giọng nói của Kiều Duy Đóa bình bình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J- D* y. T' [$ F) |
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 _% j8 n+ A) _8 z) J3 }/ w8 _
Á.
©2022 Kites.vn | ! \0 K+ I. C4 w* W& r- jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, c7 U$ J5 W! S8 ]4 n& U8 D5 b7 ]
Thường Hoan giật mình, bởi vì những lời Duy Đóa nói là sự thật, đối tượng xem mặt của Tư Nguyên đều là nhân viên công vụ.
/ e; H" j6 f* F0 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 s' _: @! h& Z! k
"Còn nữa bởi vì loại xe anh ấy lái là Mercedes- Benz." Vẻ mặt Kiều Duy Đóa nhàn nhạt.
©2022 Kites.vn | + f6 i, U5 x7 ?+ F  ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | " r8 _: k3 d7 R: D7 ^8 uAll rights reserved
Một câu nói đã cho biết thế lực cỡ nào.
  L( _* g- O# e, _% y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 R! ]& o4 D, ]1 K
Nếu không nhận ra, không phải là người quen của cô, thì không biết sẽ khách sáo cỡ nào.
©2022 Kites.vn | ( N; z: D% j3 c" |4 p3 XAll rights reserved
3 L0 w7 l0 j. ~4 _5 ^, N3 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tớ muốn gả cho một người có tiền." Giọng nói của Kiều Duy Đóa lại tràn ngập sự kiên trì. Cô chưa từng thay đổi mục tiêu này.
©2022 Kites.vn | " I6 a* |, D: _" W) ~8 EAll rights reserved
( Q9 u/ l3 q5 L6 Q9 ?/ D©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tớ cảm thấy hai người các cậu thật sự... rất đáng tiếc ..." Vì sao hai người cứ phải tuân theo những quy định cứng nhắc như vậy đối với tình yêu? Thường Hoan cảm thấy thật sự là hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội, hai người thích hợp như thế mà phải bỏ lỡ lẫn nhau, đúng là ông trời không có mắt.
3 O5 F5 @2 V) l$ E; s" q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  P) {, E5 h# H; R! F& `/ O
"Không có gì đáng tiếc cả. Nếu như tớ ở cạnh người đàn ông giàu có, như vậy tớ cũng chả thấy luyên tiếc chút nào với anh ấy cả." Kiều Duy Đóa ngắt lời cô ấy, bởi vì cô không cảm thấy có gì gọi là đáng tiếc cả.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V' R% p; f+ M: w+ r! o9 b5 P
©2022 Kites.vn | , g! ^+ m- l7 G8 d* rAll rights reserved
Thường Hoan không nói gì.
0 K$ h& z. T- O6 c1 Q6 R6 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + u/ h( T0 _! }- o* {4 n+ {All rights reserved
Bởi vì...
! \9 Z% K4 G3 u1 h  z& |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 V) x' f. p1 W
Lời này không phải không có đạo lí.
©2022 Kites.vn | $ Y5 ?) l* @6 T$ ]9 c4 d. Q+ L# rAll rights reserved
7 c  d6 }8 V7 i0 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Duy Đóa, thật ra, nợ trong nhà cậu..." Có đôi khi Thường Hoan rất muốn khuyên cô không nên đắn đo quá nhiều.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n7 p0 C, S( y( d; A2 U$ g6 u
©2022 Kites.vn | All rights reserved) T' L/ Q8 j3 k" T2 ?" M9 I
Có lẽ Duy Đóa sẽ không có nhiều gánh nặng như vậy, nếu như cô ấy chủ động một chút, quan hệ của cô ấy và Tư Nguyên đã sớm thay đổi.
+ }6 c+ J5 ?! o/ A& \+ O3 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; C% {9 y+ D  X9 t
Chỉ là người ta có nỗi khổ, nhưng bạn thì không có sao? Rốt cuộc cô ấy nên đi xem mắt, hay là …
©2022 Kites.vn | All rights reserved' a: r3 k& ?7 j
©2022 Kites.vn | 8 Y1 O0 h4 A- Y3 @& }4 }9 l# O. I3 g- AAll rights reserved
"Duy Đóa, cậu thích làm về công tác thống kê à? Cái này căn bản có khác gì công việc trâu ngựa hiện tại của cậu đâu!" Thường Hoan vẫn muốn nỗ lực.
©2022 Kites.vn | : K- m2 x1 S7 x3 t. ]$ [1 lAll rights reserved
: H) _7 ?0 J! L1 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Duy Đóa khẽ cười, không trả lời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& Z+ U: V. F- A' ^* a3 m. C
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u' m& L4 C' }; }
"Có đôi khi tớ thật sự rất muốn đem cái thùng dưới giường kia của cậu cho Tư Nguyên xem, đặc biệt quan trọng nhất là một tấm…" Duy Đóa tuyệt đối không kém!
6 [+ T$ c1 G0 U/ ^& M©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ a+ g9 S3 ?4 J6 q% o/ I* m©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cậu nên  biết, chúng chỉ là giấy, không có ý nghĩa gì cả đâu." Duy Đóa cũng rất thực tế.
©2022 Kites.vn | - k' ?7 q  ?& t! t! IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + h) h; E6 B& TAll rights reserved
Có người gõ cửa sổ xe, Duy Đóa không nói gì nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& F8 ?, b1 Y$ j; D4 a- h
2 d' x! N' `; C8 Z1 L5 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra có nhiều lúc, cô không thích nói chuyện, không thích chào hỏi, lại càng không thích mỉm cười với những người lạ.
©2022 Kites.vn | * S; c, O5 Z; z' ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ P8 ]1 r8 k0 L8 M4 F! ?; R
"Chào mọi người." Cô khách khí chào hỏi ba cô gái.
©2022 Kites.vn | : L; m# v4 E& s% j1 {/ t- p& zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 o) b0 V+ P, QAll rights reserved
Hiện tại tuy cô không được xếp vào loại lễ phép, nhưng cơ bản cô cũng sẽ không để mình thất lễ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 i; ^- o) i4 W: B
©2022 Kites.vn | All rights reserved* l0 H& \; ]! S/ p: p* X+ f
Thường Hoan nhìn Duy Đóa đã thay đổi rất nhiều so với hồi trung học cơ sở,chỉ biết cảm thán, "Tư Nguyên thật sự đã giúp cậu thành người, chỉ là … không biết tương lai sẽ có người khiến Duy Đóa của chúng ta lộ ra những móng vuốt hay không đây?" Thường Hoan vui đùa.
©2022 Kites.vn | + U0 x: ]) R% `$ z0 C% _( Q: YAll rights reserved
- K, {. }3 k  B, x4 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
...
©2022 Kites.vn | / x9 q# z2 F3 e) B# O1 s4 AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% N+ Z; t0 g' j5 T$ w" j
Xe dừng lại ở trung tâm phồn hoa lân cận.
©2022 Kites.vn | * I) y; J  {3 @) ~7 f+ ]) ?% ^- y. M$ mAll rights reserved
( j: {3 N. d' \" I2 u7 Z' y" U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Năm người xuống xe, ba cô gái đi cùng xe đều làm việc trong tòa nhà văn phòng lân cận, một người là thư kí, một người là kế toán, người còn lại làm về thiết kế đồ họa.
; S$ l  P" B# z# s3 g/ L  @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ^. m, g7 v. I: q8 Q) r! W
Còn Thường Hoan và Duy Đóa làm chung trong một công ty.
/ C9 r. Q  V7 b7 X) T, S9 ~  U©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 N; C0 _' H' Z- L- q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Thường Hoan là một nhân viên chủ quản nhỏ bé ở bộ phận tiêu thụ, làm việc ở tầng hai mươi mấy, còn cô thì…
; ]7 N% x( W& D" u9 I8 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 G) w6 |" Z( ~) i. Q/ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tiên sinh, xin lỗi, sản phẩm này của chúng tôi thực sự không được giảm giá." Lưng cô thẳng tắp, mỉm cười lặp lại những lời này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( I' B1 f. o* x6 y5 W2 p
+ w/ l. M9 b! a* ~' C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Từ khi vào cửa hàng đến giờ, người đàn ông này luôn trả giá với cô, bất kể cô giải thích bao nhiêu lần, đối phương cũng không chịu lắng nghe.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 z8 I7 S) [1 A" O5 |& r
©2022 Kites.vn | All rights reserved. e. M* E) v% z  m" m' D5 q( F  |
"Sao cô lại đáng ghét như vậy chứ! Nào có người làm ăn buôn bán nào không để cho khách hàng trả giá chứ? ! Rốt cuộc cô có muốn buôn bán hay không đấy? !" Người khách gào to với cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 e: u  }( x# T- A. Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved* o$ @' n8 a5 v$ a2 T, v
Còn cô vẫn mỉm cười như cũ đáp lại.
0 C1 G+ J; U: Q9 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
' R0 Z* h8 M5 f, D+ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Người khách này thật đáng ghét, chọn chọn nhặt nhặt khiến chúng ta phải hầu hạ cả một buổi sáng, nực cười còn trả giá nữa chứ, coi chỗ này của chúng ta là chợ bán sỉ ở chỗ đường sắt sao!" Một người bán hàng khác mặt lộ vẻ không kiên nhẫn xem thường.
# y& `6 s( Z4 L. d% k6 S6 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ u5 k# g. }8 a8 `% v6 X# {0 \
"Này, cho tôi xem bộ này một chút!" Người khách chỉ vào cô.
©2022 Kites.vn | / Y% K5 N% Q3 N4 z/ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 C; F( z# C+ E; {# N
Bởi vì cô là người xinh đẹp nhất trong những nhân viên bán hàng, cũng là người có nhẫn nại và làm việc chăm chỉ nhất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 ?  p! M" n% d4 ~6 U
/ Z/ Y. a( c  I! c2 B: s: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt của người khách kia vào buổi sáng khiến cho cô cực kì khó chịu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& Y: d0 f. e! D) M- g
©2022 Kites.vn |   P, v$ m7 ~) y% y9 U9 ?, i! qAll rights reserved
Cô nhón chân, tháo bộ âu phục xuống cho khách.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- E. a# c% S6 k% `) ^. k
" D% s# @' ?2 G4 S+ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên…
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ u4 d& M7 Y6 c! ]
©2022 Kites.vn | / k) |5 _9 y7 y& jAll rights reserved
"Giúp tôi mặc vào."Người khách cởi áo, bày ra bộ dáng đại gia.
©2022 Kites.vn | 3 |; }& i# c4 _  ?7 ^% B: iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) |0 O* [7 H2 f- ?; H0 l6 m
Hô hấp của Duy Đóa ngừng lại vài giây, kể từ sau khi xảy ra chuyện kia, cô luôn sợ hãi mỗi khi tới gần đàn ông. Nhưng hết lần này tới lần khác công việc không cho phép cô do dự.
©2022 Kites.vn | / W2 H  C) x" _0 c* l1 z' ^( w6 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) R9 ^  W0 v6 R0 d  k6 T' _
Dựa theo yêu cầu của người khách, cô thành thạo không có bất cứ tiếp xúc nào với cơ thể, nhanh nhẹn giúp khách mặc âu phục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 L1 L' R" N" c" w1 `7 N
©2022 Kites.vn | ; @; B/ @' Y* m: q5 xAll rights reserved
Khi người khách có ý đồ động tay động chân, cô đã kịp thời tạo ra khoảng cách.
©2022 Kites.vn | , S4 ^* r( G7 o2 ^1 LAll rights reserved
6 {8 y  R% @5 @2 E6 X  A/ |5 \. U; V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không nghĩ tới…
3 Q; ]+ W! d; {: q6 \' Q$ _' n1 s8 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: \  a& u, \( R8 v4 f
"Bộ quần áo này kiểu gì vậy? Màu sắc quá đen, cứ như mặc đồ tang ấy, tôi có thể đi ra ngoài tiếp khách với bộ đồ thế này sao?" Người khách cố ý khó chịu vì không được thỏa mãn.
©2022 Kites.vn | & d  R( b, @' ^! K% I' I5 @, y+ [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 v5 ?% G4 {5 _3 n5 {0 A6 V4 [* p. Y' C
Vừa rồi rõ ràng là ông ta yêu cầu ăn mặc trạng phục màu đen để tạo ra hiệu quả chững chạc mà! Các nhân viên bán hàng khác đều cười thầm, căn bản không quan tâm người khách này có mua hàng hay không.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ~5 T6 ]$ A: L& P0 `
0 Q  A4 D7 R. T. y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bận rộn đến gần hai giờ chiều, người khách kia dường như thử hết toàn bộ quần áo, thế nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ đồng ý mua cả.
©2022 Kites.vn |   `' e- J* R/ _+ ^9 m, ]: a) yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 A- J0 i6 L- u6 N1 zAll rights reserved
Ngay cả Duy Đóa cũng không thể không hoài nghi, đối phương căn bản là tới quấy rối.
©2022 Kites.vn | * |9 ?+ j  H5 I& P( uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * O8 I2 \1 o8 n6 lAll rights reserved
Để cho đồng sự tạm thời thế chỗ một chút, cô tránh ở trong phòng nghỉ, một tay vỗ về cẳng chân đã hơi nhức, tay kia lấy đũa gắp đồ ăn đã sớm nguội lạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 g; s3 g5 N1 K% F
©2022 Kites.vn | . [8 ~9 {. Q; j4 V' @3 \' yAll rights reserved
Rất mệt, thật sự rất mệt, mười ba năm trước cô dường như không thể tưởng tượng nổi, bản thân tương lai sẽ có một ngày như thế này.Có nhiều lúc, thật sự rất mệt đến phát khóc, nhưng cô không cho phép bản thân được rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ \/ Z2 j# C. l; Z
Tốc độ dùng cơm của cô cũng nhanh hơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 w4 Z4 h5 P- n) _# E" \$ ^( T
; b4 ?( X2 I, s% D+ B1 ~. i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bíp bíp.
; u& k, n1 ^, k7 }7 j# w' T. U; n' F3 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) m/ d( j* k  k5 d1 {* M5 J
Có tiếng tin nhắn.
©2022 Kites.vn | + B& \/ \/ ^5 Z5 d, r, U4 r+ LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ M' m5 W; G2 v! I8 \3 f( K
Cô móc chiếc Nokia trong túi chưa đến ba trăm đồng.
©2022 Kites.vn | / c. g2 S2 c) G3 oAll rights reserved
0 T% q1 c) ]4 A6 ^7 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hôm nay có phải lại tự nói với bản thân khách hàng chính là thượng đế hay không?" Một câu nói rất đơn giản.
& H4 E7 E8 x; e8 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
; ~  f8 W' Z2 f$ m2 A5 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không cần xem tên, cô cũng biết người gửi tin nhắn là ai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 S0 k9 v/ Q( ]' h1 s) E5 s
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 A' a  @8 T+ N! R: A1 D3 I; U
"Có." Cô trả lời, càng đơn giản hơn.
©2022 Kites.vn | 4 a2 O/ e. c; `' lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V6 w% e) ]7 `, ~
"Bởi vì bọn họ là thượng đế, cho nên, thỉnh thoảng phải tha thứ cho sự cưỡi mây đạp gió của bọn họ!" Một tin nhắn nhanh chóng đáp lại.
" X. W7 I+ C0 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 Q, t/ U# ?0 [
Bởi vì có sự cổ vũ của anh, Duy Đóa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cũng có thêm sức lực, cô nuốt xuống miếng cơm lạnh lẽo cuối cùng.
7 D. {6 ]( |9 m2 L' D8 c3 n6 b2 c, {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ ^2 {; ?& F4 i5 n! `8 l
Xốc lại tinh thần, cô đẩy cửa phòng nghỉ ra, tiếp tục nghênh đón khách hàng.
©2022 Kites.vn | 8 j* l5 a4 Q- g8 H* ]6 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( Y# A" P& X7 a" S3 g' b& B" d# `All rights reserved
Nửa giờ sau, cô vẫn mỉm cười đúng mực như cũ, "Tiên sinh, nếu ngài thực sự thích quần áo, chắc chắn cũng không để ý tới
5 P5 h: J8 g, P$ t! B©2022 Kites.vn | All rights reserved
cái giảm giá kia, người có thể đến mua quần áo ở cửa hàng của chúng tôi, nhất định kinh tế cũng không hề tầm thường." Cửa hàng bán quần áo này là một thứ xa xỉ đối với nhiều người.
©2022 Kites.vn | # U+ u/ |' X$ A8 m5 ~. LAll rights reserved
- W% L' q: ~+ Q& X; Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Điều đó là đương nhiên!" Người khách cũng không muốn mất mặt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ?, r5 G! l" [0 X* n) @; L
©2022 Kites.vn | ( X3 x9 \% j- PAll rights reserved
"Ngài xem một chút có kiểu dáng gì thích hợp, chúng tôi sẽ có quà tặng cho vị khách VIP như ngài." Cô vừa kiên trì theo quy định của công ty, vừa linh hoạt theo thời thế. Làm việc ở đây nhiều năm, doanh số bán hàng của cô luôn đứng đầu!
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 L0 N- f. v. c! Q+ W$ q5 u- ^
3 W) G7 H4 l' [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thật khó tin, cô chính là người luôn cứng nhắc như bức tượng đá với khách hàng, là người có doanh số bán hàng bằng không trước kia.

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 O6 n* ]& \, N, A6 j# a, e$ f
Có vẻ như không có nhiều người ủng hộ truyện cho lắm, nên mai bạn Gyp và bạn thỏ xin nghỉ cuối tuần nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai

Bình luận

Đúng rồi, chị lết mãi chưa ra được :). May quá, hôm nay lại nhàn hạ  Đăng lúc 20-7-2013 09:31 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Hôm qua hết rết =))
HinaNg + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 21:28:15 | Xem tất
Gypsy gửi lúc 20-7-2013 21:22
  ^. m# k8 v/ K5 H/ ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 2
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 `0 s! ~. Z. M% F! N
8 f5 d* [- ?7 R3 t: j; ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ cần chưa nói ra, thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Tem em Gyp này,
©2022 Kites.vn | 2 }" I. X% c) m4 U" o* _All rights reserved
Chúc hai bạn cuối tuần vui vẻ. Ăn ngủ nghỉ thật tốt trước khi vao tuần mới nhé.
©2022 Kites.vn | 6 {! O0 l6 x0 \# G  y! HAll rights reserved
Đặc biệt là bạn có bàn tay cực kì mềm mại nhớ dưỡng sức để còn lên Hà Nội tụ tập với các chị và KNC nhé.
4 a/ {/ [2 O1 U( O# j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay đi trực có khác, giành tem như điên

Bình luận

em hoang mang vì các hố :)  Đăng lúc 20-7-2013 09:36 PM
hôm nay chị vẫn trực ạ, có mấy cái hố chị tha hồ nhảy nhé :)  Đăng lúc 20-7-2013 09:30 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 tem này :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 12:55:33 | Xem tất
Đôi khi hiểu nhau quá như tư Nguyên và Duy Đóa
©2022 Kites.vn | ! }% \) P# h8 DAll rights reserved
cũng khó để mà yêu.
1 R( \: D# d3 K3 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chính mình khi đọc cũng khó tin Duy Đóa có ngày hạ mình chịu vất vả để được lòng khách hàng.

Bình luận

có gì mà khó hiểu đâu bạn vì miếng cơm manh áo trong cuộc sống con người ta sẵn sàng hạ mình cũng là chuyện bình thường :)  Đăng lúc 21-7-2013 03:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 23:05:24 | Xem tất
Hình Tuế Kiến anh đang ở đâu? :(
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 B2 P& k1 d; b( k* Y! }
8 B& h5 S% v, s! U* |& E. t©2022 Kites.vn | All rights reserved
đôi khi thấy anh nam phụ này cũng kì :-s ko thích người ta thì đừng quan tâm, cho người ta hy vọng, cho chính mình hy vọng như thế chứ :-j
©2022 Kites.vn | & q: |! \; y- J. VAll rights reserved
thời gian, hoàn cảnh bào mòn bề ngoài 1 con người nhưng ko bào mòn được cốt cách của họ :) câu này đúng với nữ chính
©2022 Kites.vn | 4 C. H6 w, E1 z7 p: j8 q' Z* ~, FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 V; V  X1 D' o& d; f! F  N
p/s: vạn sự khởi đầu nan, truyện mới nào chẳng vậy :Đ chúc hố đông khách nhé :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 21:44:33 | Xem tất
Chương 3

©2022 Kites.vn | . v2 N! g* C1 ^# s2 y5 O1 XAll rights reserved
9 y( i* h6 K2 E  p  h& _©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn ông, thứ nhất có tiền, thứ hai chưa kết hôn." Điều kiện đầu tiên là cần, còn thứ hai là chính là lập trường của cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ~) ]/ i& E( N/ L7 p1 D
Tối, vô cùng tối.
©2022 Kites.vn | , X& V. M, G% X2 VAll rights reserved
7 Q* N' _; d$ c# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đêm tối khiến cho người ta tuyệt vọng.
©2022 Kites.vn | : L) `. ^. g* XAll rights reserved
7 m8 G& ]; }0 C* U" {0 N3 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô bị che hai mắt, cả người bị bóng đen bao phủ, bên tai chỉ có tiếng thở hổn hển của một gã thanh niên khỏe mạnh, cùng với mùi rượu lan tỏa trong mũi cô, cô liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân đều tê dại, toàn thân không có một chút sức lực nào, cô muốn ra sức kêu cứu, nhưng cổ họng như thể nuốt phải mấy cân cát, không phát nổi ra tiếng.
©2022 Kites.vn | ; b0 R0 j7 G: {; O: j& G% yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% d$ w, q7 f9 d! O/ |2 s  ]9 ]
Cô bị nâng lên thật cao, dưới mông là chiếc quần bông cũ nát, sau lưng là bức tường lạnh như băng, toàn bộ kho hàng tản ra mùi ẩm mốc khó ngửi cùng với…hơi thở đàn ông vô cùng mãnh liệt.
% |  J. ]2 W/ {0 ]; D0 M2 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
  
©2022 Kites.vn | All rights reserved. u. b/ ]+ L4 B4 m+ S! K. K
Trên người gã mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, có chút quen thuộc, cùng với mùi ẩm mốc kia tiến vào mũi của cô.Gã thanh niên thở hổn hển, mỗi một tấc da thịt đều nóng lên, tiếng kim loại rơi xuống đất, rơi trên nền xi măng, đó là tiếng hắn vội vã tháo thắt lưng ở quần jean.
©2022 Kites.vn | ' k1 b# o; k- K- C& kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 N2 V1 W% ~/ g, b/ lAll rights reserved
Eo của cô bị siết chặt, cô chỉ có thể giống như một con thú hoảng hốt hét to, nhưng tiếng phát ra lại yếu ớt như đang rên rỉ, cô định giơ cao hai tay, liều mạng đấm gã thanh niên đang chèn ép trên người mình, nhưng bộ ngực của gã càng rắn chắc và rộng hơn so với những bạn cùng trang lứa, cú đấm của cô chỉ giống như ruồi muỗi đốt gã mà thôi.
©2022 Kites.vn | ' F6 E7 n4 E4 S& {& BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: j- \& |* q; \2 }% ?4 D
Cô liều mạng như vậy, nhưng tất cả phản kháng lại không có một chút sức lực nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 I0 a; ?. L) R. ?& J8 G- l4 B
$ l1 d3 u- c! B1 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"A...đừng, đừng... a...xin anh đừng..." Lần đầu tiên, cô không có cách nào để duy trì dáng vẻ kiêu ngạo mà cao quý, cô vô lực tuyệt vọng cầu xin.
( D) p9 Q( [( x8 i+ E©2022 Kites.vn | All rights reserved
% v0 E' q6 @1 {7 E/ N; k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô sợ, thật sự vô cùng sợ, sợ đến mức cam tâm tình nguyện vứt bỏ danh dự của bản thân.
©2022 Kites.vn | % H0 |# ^$ T* z  ]4 f1 xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 c( i, |) M2 d" N  ~* q# ?All rights reserved
Nhưng gã thiếu niên trên người cô vẫn im lặng, cơ thể gã vô cùng hưng phấn,
©2022 Kites.vn | 4 T. h: b3 S0 _, t* EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & G* F) U) c" i  xAll rights reserved
Đáp lời cô chỉ là tiếng gã cởi quần jean và quần lót, đồng thời cương quyết mở rộng hai chân của cô.
7 \& h3 ]7 \& W0 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , r. s  j" i; ]: r. l& E4 dAll rights reserved
"Súc…" Cô tuyệt vọng, hoảng hốt mắng chửi nhưng chỉ phát ra được chữ đầu tiên, đã bị vật nam tính của gã tiến vào cơ thể.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 F$ k! x9 G; ^
Trong lòng cô trống rỗng.
©2022 Kites.vn | - b: E# S& _5 s! Q/ sAll rights reserved
$ n( H( k+ \# J) V% F3 K$ I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đôi chân vốn tê dại kia bắt đầu run dữ dội.
" f, ~& T3 ~, T3 Y/ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
  k' @) Q+ T, f9 ^1 ]0 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đỏ tươi như máu, nhiễm đỏ cả phần đầu vật nam tính của gã, chảy xuống bắp đùi của cô.
) g; o# d4 ?2 ~$ V" D©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 C, Q6 w- }- o3 I1 ?5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Từng giọt nối tiếp nhau.
©2022 Kites.vn | 4 G' I4 K5 z8 z, c9 hAll rights reserved
1 V3 L# R8 m5 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lộp độp, đại diện cho thứ quý giá và hồn nhiên nhất của một cô gái từng chút một mất đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 F5 U2 F: s7 z& p4 f$ Z1 ~* A" Y2 \
& p) h& ]  \: A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sự đau nhức như xé rách này khiến cho cô tuyệt vọng, phẫn nộ, sự đau đớn tràn ra miệng của cô, nhưng phản ứng của gã thanh niên lại giống như một con thú đói khát đã lâu, càng thêm nóng rực, khí thế càng thêm rào rạt. Gã càng hăng say, liên tục tiến sâu hơn.
©2022 Kites.vn | ; w5 `! W) L8 F: qAll rights reserved
' |0 S! r" z* Q, w3 h& @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Còn Duy Đóa trong cơn đau đớn, hoảng hốt có một loại ảo giác, cả người đều tê liệt giống như đã chết rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 c5 i7 B- u; c' O7 m
©2022 Kites.vn | All rights reserved" v  ?! p  X% o+ {1 D1 l; ]
Cô mới mười bốn tuổi, ngậm chìa khóa vàng từ khi sinh ra, luôn cao cao tại thượng, chưa từng biết tới mưa gió bên ngoài, thế sự như sương.
©2022 Kites.vn | 5 s2 `! a8 B. x/ T4 xAll rights reserved
1 @7 g* L7 p/ K1 x  l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao lại gặp phải sự sỉ nhục không thuộc về mình thế này cơ chứ? Sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, thể xác của cô run rẩy, cả người giống như bị điên, hoảng hốt thần chí không rõ, nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy lại càng giống như cười bởi vì cô rất ít khi khóc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ~+ J# @! I! e+ J# C3 [
©2022 Kites.vn | All rights reserved( h5 o, Q9 d5 }9 }. @, T
Khóc là biểu thị cho sự yếu đuối, từ nhỏ đến lớn, cô đều khinh bỉ những cô gái coi nước mắt là vũ khí.
©2022 Kites.vn | 8 l+ E! E0 X2 ]+ w1 o+ y9 k/ XAll rights reserved
3 y/ D! w0 |8 p. O( W: v* V7 S- y2 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ là vì sao hiện tại nước mắt cứ như hạt châu thi nhau rớt xuống? Nhưng nước mắt của cô lại không thể biến thành vũ khí, bởi vì vật vừa thô vừa cứng kia lại tiến vào giữa hai chân của cô, sự đau đớn này khiến cả cơ thể cô đều mệt mỏi, không thể thở nổi.
% @3 \9 ?/ J8 w. t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% }& F9 r' q( |* W! M+ U7 U- ?
Không biết qua bao lâu, cô có thể mơ hồ cảm thấy phía bên dưới gần như thay đổi hình dạng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' T' k. A4 b& ^+ Q$ H9 P0 Y. R
9 u( _7 h9 D" k2 {5 ?. G1 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng, sau vài nước rút mạnh mẽ, để cho khoái cảm lên đến đỉnh điểm, gã thanh niên kia mới chậm dần rồi ngừng lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 K7 C7 E% I" e
Một dòng "lửa" dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& I0 m  n( r) T/ e  D) u
©2022 Kites.vn | ( |. ]2 c: w9 F. G# R; ]All rights reserved
Gã thiếu niên nặng nề thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông cô ra, lúc trở mình, nhiệt độ nóng rực trên cơ thể gã mới giảm đi vài phần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 c1 {, f7 \6 Y5 t; Q' D8 ?
- X+ l4 q5 P, d1 I7 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong kho hàng tản ra mùi nấm mốc, hai bên vẫn như cũ không thấy rõ mặt lẫn nhau.
©2022 Kites.vn | ; w, I/ [' Q4 }- k! ^- L8 B' MAll rights reserved
' c9 ^& t9 q" U7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Gã thở gấp dần dần mới trở lại bình thường.
©2022 Kites.vn | % }$ _; |; P. d* c8 r1 D6 g  Z6 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) X1 z3 I, q6 i9 r+ [
"Lão đại, anh mau mở cửa đi, chúng tôi tới cứu anh!" Cửa gỗ kho hàng bị người đập mạnh.
/ |) I& W/ v, k2 ^# Q9 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" }! h2 A0 O# y* R- F
Đêm yên tĩnh, tiếng la hét đột ngột kia khiến cho người ta hết hồn.
+ |- U4 V+ i: f+ o* _0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  W' U, T' k1 |; ~
Gã cả kinh, đưa tay mạnh mẽ che nửa khuôn mặt cho cô, nương theo ánh trăng tiến vào cửa sổ nhỏ, hai người bọn họ thấy rõ mặt nhau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% u- b; E  {9 {3 v  Z
4 k4 T  b' y1 q+ y1 p7 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cả người gã cứng nhắc.
©2022 Kites.vn | 0 P" T2 _; H8 J: U- IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' U1 e3 f: P; ?( t) ~* {( b
...
©2022 Kites.vn | All rights reserved& E2 F4 O1 S- `0 b# z. ~) O/ p
©2022 Kites.vn | - s0 u5 g3 p, d' P8 a( e+ k7 n* RAll rights reserved
Tiếng nốt nhạc như thể hàng vạn con ngựa đang phi nước đại, như thể thà làm ngọc nát, chứ không làm ngói lành, phát ra từ những ngón tay của cô.
( q, G' f( m& F1 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 x7 A2 ~2 M6 U; k- V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngón tay của cô ngừng lại, những nốt nhạc giống như gió đêm lành lạnh thổi thê lương trên đường, cô độc khóc không có tiếng động
( m: T! n8 }* `4 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
( T- ]5 G4 h& \$ r# o/ k* r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông trung niên đang háo hức chờ đợi vội vã đi về phía trung tâm của sân khấu.
©2022 Kites.vn | * x. y7 [6 I" cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. H: D: O, k/ [( D2 G# b6 X
"Kiều Duy Đóa, cô bị thần kinh à, câu lạc bộ của chúng ta đang cần cải thiện phong cách âm nhạc du dương trữ tình, chứ không phải là loại âm thanh giống như máy bay chiến đấu thế này!" Người đàn ông trung niên gầm gừ với cô.
% p' J. c) R1 `" T, A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 U8 w4 x" F# w3 v1 J
Ông ta đang đợi một vị khách quan trọng, không thể bởi vì cô mà thất lễ khiến đối phương không tin tưởng câu lạc bộ của ông ta!
! e7 w# `2 m5 N  Y0 e+ ]5 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Kiều Duy Đóa kinh ngạc. Cô như thể vừa bừng tỉnh trong thế giới của chính mình, giống như đột nhiên phát hiện giờ đã là buổi đêm, ngón tay của cô nhanh chóng cong lại, những nốt nhạc kia cũng trở nên vô cùng du dương, như thể tình nhân thì thầm bên nhau, thích hợp với hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh.
/ x, ?' `) w$ c- n' e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; T6 b# c! R- E! ]' q. j1 |
Thực ra cô không thích hợp chơi những bản nhạc đáng sợ như vừa rồi, giáo viên dạy nhạc đã từng phê bình cô, nói cho dù cô chơi thế nào cũng không thể tạo ra được tiếng đàn du dương.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 G1 y5 m6 r. v" ]' x
! ]+ N+ r3 ~/ x6 ]+ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô không phải là một người có thiện phú với piano, kỹ thuật của cô cũng vô cùng bình thường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X+ N. J/ H1 B  v$ K
©2022 Kites.vn | , q* X! D) ~! g: ?: tAll rights reserved
Lúc trước khổ luyện nhiều năm, chỉ là vì cha mẹ muốn bồi dưỡng khí chất cao quý cho cô, hiện tại, cô càng cảm kích cha mẹ, là do bọn kiên trì, mới giúp cho cô có thêm một công việc partime mưu sinh.
; J* f8 P% i! Q; C* K0 s3 T& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' D" Z9 d, `1 j5 b( x: E$ ]4 O: ?All rights reserved
"Kiều Duy Đóa, không phải cô rất cần tiền sao? Tan ca, chúng ta cùng đi ăn khuya nhé, tôi sẽ giới thiệu vài ông chủ giàu có cho cô." Ông chủ hạ giọng nói với cô, "Lần trước cục trưởng Trần kia luôn luôn hỏi tôi số điện thoại của cô đấy!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 I2 [  T1 O5 k, r
©2022 Kites.vn | All rights reserved" x# d- h2 C- m. c- D6 g! f
Sở dĩ lúc trước ông chủ thuê cô là vì nhìn trúng diện mạo chứ không không phải kỹ thuật đánh đàn của cô.
4 B3 g- A+ l* |  v% U# k% O©2022 Kites.vn | All rights reserved
" ^# c. C; z+ w% r- J* H& f8 Q/ L1 z1 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Kiều Duy Đóa nói năng thận trọng, có một loại vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý tựa như trời sinh ra đã có. Tuy rằng, bần cùng khiến cho cô giống như một bông hoa bách hợp nở sai địa điểm, quần áo cũng không gọn gàng, nhưng không có cách nào che giấu được khí chất của cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ ]5 ?: n3 I6 u2 j
©2022 Kites.vn | , y8 F! P. h- B/ RAll rights reserved
Nhiều người đàn ông vì khí chất của cô mà không thể rời khỏi tầm mắt.
% q4 A: \% _$ \/ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' K/ H/ c" N! ?! e& M7 }All rights reserved
Gần đây việc làm ăn của câu lạc bộ khá chán, lượng khách cũng ít đi, mắt của ông chủ cũng thay đổi.
$ H' v! ~  U% Y( Y+ O/ l8 l% @( d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  z$ A7 f2 f; [( U
"Ông chủ, xin hỏi mấy ông chủ giàu có còn cả cục trưởng Trần kia, có phải đều giống ông đã có vợ và con rồi hay không?" Mỗi lần chơi piano, sống lưng của Kiều Duy Đóa đều thẳng, cho dù cô không còn là công chúa kiêu ngạo khi xưa nữa.
  n2 C' b+ ^% `2 b/ J- B7 m! G©2022 Kites.vn | All rights reserved
; u4 ?  \2 B( F1 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Kiều Duy Đóa, năm nay cô đã 27 tuổi rồi đấy, thừa dịp còn chưa biến thành rác rưởi, mau tìm bến tàu tốt đi,  ánh mắt đừng cao, và cũng đừng nhiều yêu cầu như vậy nữa!"Ông chủ vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh của cô, lạnh lùng nói.
# Z& [7 o* M7 ?( H# F4 X. T©2022 Kites.vn | All rights reserved
" H/ R% A7 p* I- Y$ E+ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt của cô rất cao ư?
) r' b. ^* P6 [1 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 y* F+ P3 B3 {( w
"Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn ông, thứ nhất có tiền, thứ hai chưa kết hôn." Điều kiện đầu tiên là cần, còn thứ hai là chính là lập trường của cô.
# x; ]) M" ~3 V% j5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
" e; Y$ ~5 c. }0 d; @" K/ `7 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi không gả cho đàn ông để làm kẻ thứ ba." Yêu cầu của cô cũng không cao về những phần khác như cái gì gầy, béo, lùn , xấu.
. Q6 {$ z1 E  s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ?! y  }: ^& u9 k
"Cô, sao cô lại có thể cổ hủ như vậy?" Ông chủ tức giận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 ~1 Q( X/ i; T4 V
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ C; e& z8 z. M( d/ |2 i+ i- c  G8 g
Khi ông chủ còn đang thổi râu trợn mắt cô bình tĩnh đáp lại, lạnh nhạt tiếp tục đàn.
©2022 Kites.vn | 8 B, z' L; R- f& [5 J6 R& Z% {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) {# V% ^8 W0 `% X
Cô có rất nhiều công việc partime, ở câu lạc bộ này là chơi piano, là công việc tương đối cố định và tiền lương cũng đáng kể, cho nên mặc dù ông chủ thỉnh thoảng có chút khuyết điểm là thích dẫn mỗi, nhưng cô bắt buộc coi như không thấy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( k% K4 u0 X% @# j) Y  K/ w8 Q+ m) v
©2022 Kites.vn | All rights reserved% q! |' |1 V" h: b1 q( g% C8 Z
"Tùy cô, là do cô dâng cơ hội vào tay người khác đấy nhé! Về sau, có đói chết cũng không liên quan đến tôi, dù sao câu lạc bộ của chúng ta cũng sắp không kinh doanh nổi nữa rồi!" Ông chủ tức giận phủi tay áo với sự không thức thời của cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ f. E6 n5 C4 |( B3 h* k' H
©2022 Kites.vn |   @6 P6 e0 ^, v: g- {! h( M$ N! ~( BAll rights reserved
Tiếng nhạc du dương lại vang lên nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt kia lại có chút sầu buồn.
©2022 Kites.vn | 6 L2 S; s4 R8 M& vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 {/ e- e* G" l0 f4 M
Aiz, tình hình của câu lạc bộ quả thật không ổn, tương lai có lẽ lại mất đi một công việc cố định, khiến cho cả người Kiều Duy Đóa lại bắt đầu không có cảm giác an toàn...
5 C( k- @! K0 f* e7 s6 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
, C/ B% e/ Q& K' _/ ?3 D- H: V: r9 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ở phía sau cô, có một người hình dáng cao lớn bước lên bậc thềm, bước từng bước về phía vị trí của cô.
/ x+ c& a  Q4 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ ]' Y& {2 f) M) q% z2 F% D+ ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hình lão đại, ngài tới rồi!" Ông chủ nhiệt tình tiến về phía trước, khoa trương lớn tiếng, "Ngài đến là coi như câu lạc bộ của chúng tôi được cứu rồi!"
! Q6 s/ e! Z8 _+ `  F8 d. E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% v. \/ ?6 A3 |9 e2 i' Z2 t2 z
Còn thân ảnh cao lớn kia lại dừng lại, phản ứng của hắn có chút lạnh lùng, "Đừng nói như thể tôi là chúa cứu thế như thế, tôi chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi mà thôi." Những người này, lúc nào muốn cầu xin hắn đến, đều bày ra bộ dáng sốt ruột, còn khi trốn nợ, người gặp người ghét, tránh hắn như ôn dịch.
©2022 Kites.vn | 7 b/ X5 V2 b% k, a$ ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | & s! j2 o! T7 Z* o) U: PAll rights reserved
"Hình lão đại, ngài cứ nói đùa, ai chẳng biết trong thành phố Ôn này ngài là người có tài chính dư dả nhất, thế lực lớn nhất, có mặt mũi nhất, cả hai giới hắc bạch đều phải kính nể! Xin mời ngài vào bên trong rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện vay mượn..." Một số vấn đề không thể thương lượng trước mặt nhiều người, ông chủ đi trước dẫn đường cho hắn.
! `4 \( E% }( B: R! E' ~& Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* M4 ^9 ?1 ?; L3 w& z- E
Tiếng nói lạnh lùng, xa lạ như thế không phù hợp với tiếng đàn êm dịu một chút nào, Duy Đóa chuyên chú đàn, trong lúc vô ý ngước mắt thấy ông chủ liên tục quay đầu lại, nở nụ cười nhiệt tình dẫn người đàn ông kia đi vào căn phòng bí mật bên trong. Còn người đàn ông kia luôn đưa lưng về phía cô.Bóng lưng của hắn rất, có lẽ hắn phải cao đến một mét chín. Đây là ấn tượng duy nhất của cô về hắn.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Hình lão đại cho vay nặng lãi =)).

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 21:47:20 | Xem tất
Ơ. Tem. Hê hê.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) r( l6 O- a6 M1 H3 Q, U- k' z
Đây chẳng biết nên gọi tên là gì? Số mình nó thế nào lại giật đc tem chương " kinh khủng" này
©2022 Kites.vn | All rights reserved  n# C4 [8 F) ~7 e. p5 e/ t
Ở đây chửi người có bị xoá bài ko? Muốn chửi bậy quá.
©2022 Kites.vn | 3 v$ J2 m' @2 E$ ~) YAll rights reserved
14 tuổi đã bị hấp diêm, tương lai tươi đẹp, hạnh phúc trong mơ chắc chắn sẽ tan biến từ giây phút này. Có cô gái nào dũng cảm sống qua đc nỗi sợ hãi kinh khủng này ko? Súc sinh. Thằng này là thằng khốn nào? Là nam chính ư? Mình khinh bỉ hắn
, p- s( }8 {7 Z- z. s, T. @©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

sau này giai em sẽ thay đổi :)  Đăng lúc 22-7-2013 10:30 PM
Mấy bà mẹ nuôi như các em cũng có trách nhiệm, dạy dỗ ko nên người =))  Đăng lúc 22-7-2013 10:14 PM
chị đừng chửi giai nhà em tội ảnh, sau này chị sẽ hiểu mà :(  Đăng lúc 22-7-2013 10:03 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 tem này

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 22:13:07 | Xem tất
có mùi âm mưu ở đây {:430:}  làm ra việc này có khả năng là do cái thằng bị chị nữ chính đá phải không? {:421:} hay là ai khác  {:432:}
9 i- |' M0 m' @/ U5 t$ A% q©2022 Kites.vn | All rights reserved
# u6 M2 h% J) P% l; [; Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
nhưng mà không sao {:412:} vì có âm mưu này 2 anh chị mới thành đôi {:418:} (mình thô bỉ vãi)
7 Z- Z* S9 ^. O% d9 k# h, U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , @; m# }7 z  d2 o. {5 UAll rights reserved
cảm ơn các bạn đã chuyển ngữ {:447:}
©2022 Kites.vn | 2 P+ O/ l; U! _/ bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! C2 J) A$ j9 n4 R, Q2 xAll rights reserved

Bình luận

âm mưu cả đấy =))  Đăng lúc 22-7-2013 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 10:09:53 | Xem tất
Ngày xưa Duy Đoá cao ngạo cho nên Hình lão đại mới xới tái như thế
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 F* L$ Q7 Z% ^& e$ T( V
hay còn ẩn khuẩn gì nữa chưa rõ và đó là lý do anh Hình ngồi tù 10 năm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 r. d6 E; A9 n$ p
Sau 10 năm cô vẫn còn ấn tượng về hình bóng hắn mà có lẽ cả đời ko thể quên được người đã gây tổn hại quá lớn đối với chính bản thân mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 20:52:49 | Xem tất
Chương 4

©2022 Kites.vn | : d, Q% y+ X8 E+ h/ VAll rights reserved
Nếu không một khi phụ nữ đã qua 28 tuổi, không phải là cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô đấy!
( R# M* E8 C; x" ~, m  W- a# l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mười giờ đêm là lúc được gọi là thời gian “giải trí” của câu lạc bộ, nó thật sự không quá "phù hợp" với cô, Duy Đóa khép đàn piano lại. Cho dù dường như không có người xem, nhưng cô vẫn tao nhã cúi đầu chào cảm ơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ J9 }; S7 t! H1 {6 z) Y' u% ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved: X6 X1 z) p+ K! i% u, f
Nhân sinh quan của cô là không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác.
$ L7 O2 a# [* X9 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
( ~8 t) ^2 B+ K+ s9 c' y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ là ở  trong phòng thay quần áo, cô nhìn cô gái xinh đẹp trong gương mặc "quần áo lao động", nhịn không được khẽ thở dài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 [( l$ a' i: G! `1 G% [* w3 ]* P
Tư Nguyên nói, con người sống trên đời này làm sao có thể hoàn toàn không thèm để ý tới người khác ánh mắt? Nếu cô khăng khăng gật đầu, đó chính là dối trá.
/ @) H6 N( @8 x, b/ I5 l4 ^+ r; [©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 ?  G; O, _9 O7 m, K& E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dối trá ư? Bản thân cô hiện tại thực sự vô cùng dối trá, ít nhất là không thể làm việc theo ý muốn của mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 @! t+ `/ r- t4 o3 m$ B3 ~
©2022 Kites.vn | 7 O  w$ ?9 i7 `* g6 kAll rights reserved
Trên người cô hiện tại mặc "quần áo lao động", là món quà sinh nhật Tư Nguyên mua năm ngoái cho cô, giá của nó cũng phải có ít nhất bốn con số lẻ phía trước.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" f9 R$ g8 t: ^+ R0 O2 _, o0 a2 Q* v: `- l
©2022 Kites.vn | 5 y/ j& K* b, [+ M+ G, V9 s9 lAll rights reserved
Nếu ở trong quá khứ có thể giá tiền của nó chỉ là một cái chớp mắt của cô, nhưng đối với Kiều Duy Đóa hiện tại mà nói, thật sự là vô cùng xa xỉ.
& O6 P* w! K( ^1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + \! R$ ]/ t1 _8 n* E( J  F- x2 ~All rights reserved
Lúc nhận được món quà này, theo bản năng phản ứng đầu tiên của cô chính là…
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ F+ m- h5 i8 [' A$ n+ f& b
©2022 Kites.vn | ) G* p+ p! E. \All rights reserved
"Mang trả lại đi!" Tư Nguyên chỉ là một viên chức, bộ váy này xem ra phải bằng một tháng tiền lương của anh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& j4 }7 `) G' k5 u8 k2 v
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 M% V# H6 o* h9 C7 y
"Cho em trải nghiệm cảm giác như công chúa, hơn nữa bộ váy này đẹp như vậy, tại sao phải trả lại chứ? !" Tư Nguyên từ chối.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ G. v2 ~. i$ e! z& ^9 _
©2022 Kites.vn | 2 |0 i9 N( `: n  {3 Y) AAll rights reserved
Mấy năm nay, cô rất vất vả, mặc dù quần áo trong tủ đã được là phẳng và sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng màu sắc đã cũ, còn kiểu dáng thì lỗi thời từ đời nào rồi.
©2022 Kites.vn | % b% r1 c0 j% r" x3 M% W0 KAll rights reserved
( J. s. M* `/ q1 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô làm việc khá tốt ở cửa hàng quần áo, có đồng phục thống nhất, chỉ là ông chủ trong câu lạc bộ từng không chỉ một lần oán giận, quân áo của cô không tương xứng với câu lạc bộ cao cấp này.
& C7 ]% J# u% k/ g( h" W8 I6 e3 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 s/ I# l4 r6 o  a: _! hAll rights reserved
Có một lần, Tư Nguyên tới đón cô tan tầm, vừa đúng lúc gặp ông chủ câu lạc bộ hàn huyên vài câu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' S, C4 q7 O' s3 v
7 {- l; i6 }% j* M% A©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Anh để ý nhiều như vậy làm gì? Em đi chơi đàn chứ không phải đi trình diễn thời trang!" Cô có chút buồn bực.
+ ~% i! T7 b7 M+ h: ^7 ^+ q9 N- U9 y$ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 m" t6 O7 X$ s: z) Q) @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, vào sinh nhật mấy ngày sau cô nhận được món quà này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 {! ~3 l& t9 i/ I
©2022 Kites.vn | & r) A! ~+ |1 SAll rights reserved
Món quà này có chút hào nhoáng khiến cô có chút khó thích ứng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Z- o6 I) c6 \# ~+ w" z- x; I0 V1 ~
$ ^4 C7 d7 g# D! T! T/ r  f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đó, Tư Nguyên cũng không tranh cãi với cô, anh chỉ lặng lẽ không tiếng động, cầm kéo, khi cô còn chưa kịp ngăn lại anh đã cắt mác váy mất rồi.
©2022 Kites.vn | : R) m/ L4 E0 n! @$ ]) XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ^8 }7 _  U$ z6 M0 e6 {. X
Không có mác, cô có muốn trả lại cũng không có biện pháp, vì thế, cô đành phải âm thầm làm mặt lạnh với Tư Nguyên một tuần.
1 k  i0 R. d. p7 n; e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 }/ n, P! l0 P
Hiện nay cô rất ghét người khác áp đặt cuộc sống cho mình, chẳng phải Tư Nguyên luôn biết điều này sao? Bởi vì tôn trọng lẫn nhau, cho nên tình bạn của bọn họ mới có thể kéo dài không thay đổi.
©2022 Kites.vn | * l' U% ]2 d/ NAll rights reserved
' q* f+ w4 K5 ]! R/ W; L. v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi đã hết tức giận, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mấy tháng sau đến sinh nhật Tư Nguyên, cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ Tissot , anh vừa thấy món quà đã lo lắng, còn phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh, giơ tay lên trực tiếp ném hộp đựng đồng hồ trống không vào thùng rác.
0 f- l/ @! b9 I3 {/ [) A' g. J! v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + r9 E8 N9 W  ]8 ?  J: n" q7 s: FAll rights reserved
Đồng hồ Tissot là một nhãn hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ
©2022 Kites.vn | $ d$ h, e9 E9 C: CAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved8 b7 r2 z- Q  _
Sau khi xoa bóp tay, Duy Đóa kéo khóa váy xuống, cơ thể của cô cân đối, không có một chút sẹo lồi, có chút gầy yếu. Tiếp đó, cô cởi chiếc khăn lụa trên cổ được cố ý phối hợp với chiếc váy . Ánh mắt của cô rất tốt, chiếc khăn lụa này chỉ có mười đồng, nhưng khi phối hợp với váy lại có cảm giác rất xa hoa. Để khăn lụa ở một bên, cô quay lại cởi váy, sau đó bắt đầu chuẩn bị thay chiếc T-shirt vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ w6 o' g0 t: R5 c2 H
* I: k* c. Y; T" w©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Roẹt" rèm bị kéo ra.
©2022 Kites.vn | 4 d6 k  |( ]( x6 _3 ?8 R( xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' U0 m; c8 A8 b, S( W
"Duy Đóa, bây giờ chúng tôi sẽ đi chơi với mấy ông chủ, cô có hứng thú cùng đi không?" Vô cùng không lịch sự xông vào, người mở miệng mời cô là bà chủ câu lạc bộ.
©2022 Kites.vn | 7 w, A' ~5 p4 W5 E& T3 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, @& @" l  F$ O
Duy Đóa vội vàng dùng quần áo che vị trí ở ngực và cổ, mi tâm nhíu lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" i( |( q# B' K& i0 `4 _( @
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 m+ I9 B3 G" B! L: y( K
"Đều là phụ nữ, sao phải ngại ngừng như thế chứ!" Bà chủ không để ý lắm khoát tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) U; d9 q. [5 z: K* b( U& P$ e# @, }
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ Z- I0 @6 ~; n% @; ?, l. i
"Có thể mời bà ra ngoài trước được không?" Duy Đóa lịch sự nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 s( d* ?+ L$ R4 g
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Q3 z8 o, }4 T  T5 ?# H+ ]( w
Tư Nguyên đã nói, mọi việc nên dùng chữ "mời", tôn trọng người khác, thì người khác cũng sẽ tôn trọng mình.
©2022 Kites.vn | ; T" ]+ a  W  i  z4 TAll rights reserved
5 H, N( u% S7 U( s) W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bà chủ nở nụ cười, "Vậy được rồi.", sau đó lui ra ngoài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# [# v& O, B6 x- i; {# ^
©2022 Kites.vn | . r' v; P# Z9 v- q1 VAll rights reserved
Duy Đóa kéo lại rèm, thở phào nhẹ nhõm.
& l  Y7 E  Y0 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 H% d( u+ g) cAll rights reserved
Dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, buộc lại khăn lụa, chuẩn bị thật tốt, sau đó mới kéo rèm ra.
©2022 Kites.vn | " `3 C. Q' p: l0 LAll rights reserved
& ^' k& b7 `/ {( H) r% _©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cục trưởng Trần mời chơi bowling, mọi người đều đi đấy, đang chờ cô gật đầu !" Bà chủ vội vàng nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ F/ B3 O/ u% e
©2022 Kites.vn | All rights reserved* }# a6 u4 E& T
Cô thận trọng suy nghĩ một chút, vội vàng lấy cớ, "Xin lỗi, tôi có chút việc không thể đi."
©2022 Kites.vn | ' D' y( z% J' ]& v( [3 k2 SAll rights reserved
% r8 e& T% n' ^# H0 O& c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đúng, cô thật sự muốn tìm người đàn ông có tiền, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo .
©2022 Kites.vn | All rights reserved( C/ C  j1 Q1 F! y3 W( r! r
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u7 j+ c; N7 D# ^
Con người ai cũng yêu tiền bạc nhưng nên kiếm tiền một cách chân chính không hổ thẹn với lương tâm (baidu)
3 i  h! }$ ^8 `; G" M6 k0 b( ?1 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! d% Z4 {3 e& u+ CAll rights reserved
Bà chủ biết vậy nên thất vọng, đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên nhủ thì…
©2022 Kites.vn | % Y. h* {" k% cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& |8 \2 f5 r' o7 n/ Y: `
"Người ta là tiên nữ không hợp với khói lửa nhân gian, rụt rè như vậy, làm sao có thể đi chơi bowling chứ?" Một nàng công chúa mới nổi trong câu lạc bộ, thuộc thế hệ 9x, ăn mặc táo bạo, đang ở bên cạnh trang điểm mỉa mai.
$ L1 M& r* z2 E! g* W. a6 y; {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' z8 {% A0 u4 p$ h$ T; r
Quanh cô truyền đến tiếng cười mỉa mai, có một cô gái gọi là Nguyệt Nguyệt giả vờ vu vơ nói, "Đúng vậy, bà chủ à, bà đã từng gặp tiên nữ chơi bowling sao? ! Bà đừng ép Duy Đóa nữa." Cô nàng Nguyệt Nguyệt này ngày thường thích nhất bên ngoài giả bộ thân thiết, còn sau lưng bắn trộm.
©2022 Kites.vn | ( C. T% n# ?- j$ a* YAll rights reserved
' I4 }5 X& i8 o9 P- Q9 v" T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lại có thêm một người hưởng ứng với cô ta, cô gái 9x nói, "Hơn nữa, ngoài không chơi bowling, tiên nữ lại càng không tùy tiện ngủ với người khác!"
©2022 Kites.vn | ( [+ ^$ K' L# p. ?; k* c; B* p3 K  H, Y" wAll rights reserved
& K* }" e4 r# D3 A# Y) f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì cô ở trong này "không giống người thường", luôn dễ dàng nhận phải sự xa lánh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" X( |9 h3 S6 t- t7 L  h8 v
©2022 Kites.vn | 4 w% S6 K6 x3 D0 [All rights reserved
Còn phản ứng của Duy Đóa cũng chỉ là thật bình tĩnh túm mái tóc dài buộc đuôi ngựa, không thèm để ý đến các cô nàng kia, "Tôi không phải là tiên nữ, càng chưa từng có chuyện chưa nếm khói lửa nhân gian, nhưng các người nói đúng, tôi không dễ dàng ngủ với người khác."
©2022 Kites.vn | All rights reserved. N2 \; f# s  T5 R
) f0 ?, S" A: \0 D; e9 u+ w©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không phải bởi vì cô đã già sao, nên mới không bán được giá tốt." Cô gái 9x lẩm bẩm nói có vẻ chua xót.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& V9 _0 D! ~5 R2 {+ z, s0 u  w
% T& p6 r# K8 }; G, Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái 9x này hiện đang học trường đại học trọng điểm, trước đó không lâu được một mình cục trưởng Trần mời chơi bowling, ngày hôm sau đi làm, cô ta khoe chiếc túi Hermes khắp mọi nơi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 g" v2 S6 k; A  q
©2022 Kites.vn | 9 U' O+ {3 w4 e+ c0 O3 fAll rights reserved
Cho nên đối với sự giả bộ thanh cao của Duy Đóa khiến cho cô ta không quen.
©2022 Kites.vn | % q: s" X6 s( ~: ZAll rights reserved
Duy Đóa trầm tư.
: A* o7 C. e# y4 a: ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   {& T, f$ \* J0 j% ^3 YAll rights reserved
Năm nay cô đã 27 tuổi, có rất nhiều người ở bên cạnh nhắc nhở cô: Duy Đóa 27 tuổi là lứa tuổi rực rỡ cuối cùng của người phụ nữ, mau nắm bắt phần cuối của tuổi thanh xuân đi, sớm chọn một người đàn ông, nếu không một khi phụ nữ đã qua 28 tuổi, không phải là cô chọn đàn ông, mà là đàn ông chọn cô đấy!
©2022 Kites.vn | 4 y+ \; a% K) hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' F' D. F0 I3 H7 i5 q
Cái ngày bước vào tuổi 27 kia, cô tự nói với chính mình, năm nay, cô nhất định phải nhanh chóng tìm được một người đàn ông có điều kiện phù hợp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' A( W6 S% g- i5 w
©2022 Kites.vn | All rights reserved! q! ]% ]! G. ?! `  W1 j( Z& N
Khóe môi cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đúng vậy, tôi đã già rồi, có thể thật sự không bán được giá tốt. Nhưng hãy tin tôi đi, giá cả của một người phụ nữ chỉ có thể càng bán càng rẻ, cho nên người khác nghĩ thế nào, tôi sẽ không xen vào, nhưng trước khi có người có thể thực sự có được trái tim của tôi, thì tôi sẽ không bán chính bản thân mình!" Cô đã đề cập đến một mức giá tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có giấy chứng nhận kết hôn.
©2022 Kites.vn | * m* A: o$ b* p4 C# O3 p& MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 S* {. ]# G* s6 q& N$ l$ xAll rights reserved
Tuy rằng sau một ngày làm việc, vai cô đã vô cùng nhức mỏi , nhưng sự kiêu ngạo trên mặt cô vẫn không mất đi chút nào, rất có sức chiến đấu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ~0 h) _) J& a8 i% O# }: t9 l; |
( q$ u3 a$ t( r0 Y% G% Z9 Y' Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đối lập với cô,  khuôn mặt của cô gái 9x kia nhất thời đỏ lên
0 S* n% k; X. B3 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 Z! [. |8 T6 }: M/ \" |All rights reserved
Còn đám người bên cạnh Nguyệt Nguyệt đứng xem náo nhiệt, cũng không dám lên tiếng.
©2022 Kites.vn | ' {6 {' l2 B# A  T* T& c4 R  `9 N4 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 h! C1 U1 M8 o* {- A- {' X! IAll rights reserved
Chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với Duy Đóa đều biết, người nào muốn bắt nạt cô sẽ tự mình rước lấy một khối thịt sống.
©2022 Kites.vn | ' w7 o1 J; V4 p5 P  T% [All rights reserved
: H/ T. m$ ?9 f/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Duy Đóa thật sự không ham chiến, cô cúi đầu khởi động di động, chuẩn bị tìm một lí do thật tốt để rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  O+ `' J4 @8 d6 S% w# h
©2022 Kites.vn | All rights reserved. M+ A1 X* p4 U* o- N
Di động của cô vừa mở ra, “Bíp, bíp, bíp" xuất hiện mấy tin nhắn liên tiếp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: i- b/ v. f6 z$ s
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H& H, X+ C/ l% n
Bất ngờ hơn đó là người gửi tin nhắn là cô Lí, toàn bộ đều là nội dung:
©2022 Kites.vn | 1 h4 n/ X5 H. _+ x' M6 h! }# D# u; [All rights reserved
©2022 Kites.vn | % R8 D" r2 ^# v- f& WAll rights reserved
【 Kiều tiểu thư, Tiểu Lộng bị bệnh. 】
©2022 Kites.vn | + f, m% [7 s! ]3 l1 g* ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. _6 V, A# X8 i( e# Q2 P( X
Cô vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy tin nhắn này.
©2022 Kites.vn | * J$ e5 Y" [' m9 _3 _6 [! B& ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | . f7 H  P9 R3 I! V& ~9 d1 MAll rights reserved
"Nói cái gì chứ! Cái gì mà bán hay không bán chứ! Chỉ là cùng đi chơi bowling thôi mà, xã giao bình thường, sao mọi người phải nghĩ phức tạp như vậy cơ chứ!" Bà chủ kéo bả vai Duy Đóa, trơn tru nói, "Cho tôi một chút mặt mũi, được không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 R% r% ?, C; f- d
©2022 Kites.vn | All rights reserved% C) @, x) R* c
【Cô Lí bảo gọi đến di động của em, nhưng em luôn tắt máy, anh nói với cô ấy, em đang đi làm. 】có bốn tin nhắn là của Tư Nguyên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: v) U% K0 e4 c' ?( }: Q
©2022 Kites.vn | * f, H5 W9 T: l. Y/ Y1 JAll rights reserved
【Em đừng hoảng, anh đang trên đường đến nhà cô Lí rồi. 】
1 u+ k! \$ u$ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 g1 d5 o% Y" g$ p, a6 bAll rights reserved
Tối nay Tư Nguyên không phải đi xem mặt sao?
©2022 Kites.vn | 8 X. z5 q$ x/ DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( f0 w9 T# S+ k5 v+ E. [1 aAll rights reserved
【Anh đã ở nhà cô Lí rồi, Tiểu Lộng hơi sốt thôi, không nghiêm trọng, chỉ là sau khi bị bệnh có chút hơi kỳ quái. 】
. R- r- W# A! F5 A( v5 Y* R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' _5 I& A+ O$ U
【 Sau khi khởi động máy, nhớ gọi điện cho anh. 】
©2022 Kites.vn | / b/ N6 D: P6 U: VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ F2 z0 R" t, y( _0 H
"Bà chủ, tôi thật sự có việc mà." Cố vững tâm, cô nhấc túi lên vội vàng chạy đi
©2022 Kites.vn | All rights reserved; B- b, W3 u2 X9 R% ^/ C7 o
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 H1 @6 i/ {0 a
"Hình lão đại, cứ quyết định như vậy nhé!" Ở đầu kia của ghế lô, ông chủ bắt tay với người đàn ông cao lớn.
©2022 Kites.vn | + X2 U6 F; M& M5 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; X9 o2 Z* I& d  z" AAll rights reserved
Người đàn ông cũng thản nhiên nắm tay, sau đó xoay người…
©2022 Kites.vn | + t$ q" V4 A* p/ |7 Y: jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 J& a9 w) i! G3 K1 V7 y, Q
Đột nhiên, "ầm" một tiếng, có ai đó bước chân vội vàng đâm trúng vào người hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, z  S" d' k, m7 g  `
©2022 Kites.vn | All rights reserved% y" ?4 n& f9 k) j0 r+ e3 s
Chiếc Nokia cũ kĩ rơi trên mặt đất.

©2022 Kites.vn | ' t2 C& r9 t) e6 {2 ], VAll rights reserved
Cám ơn cô Nhi rất nhiều nhờ cô chị mới nghĩ ra cái từ cô gái 9x này

Bình luận

cái này mới chỉ là gió thôi ko sấm sét được :)  Đăng lúc 23-7-2013 09:38 PM
xem ra chuẩn bị có "sấm sét" ái tình, mọi người ra đường nhớ mang theo ô phòng bão =))  Đăng lúc 23-7-2013 09:07 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Thằng bé Tiểu Lộng là minh chứng .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 20:58:08 | Xem tất
Một khi vận may đã đến thì ko cách gì kìm lại được. Hê hê
©2022 Kites.vn | 8 ^5 p4 Q9 p) f. g1 z  LAll rights reserved
Có phải cô bé Tiểu Lộng là kết quả của vụ hấp diêm năm Đoá Đoá 14 tuổi ko? Cô bé dũng cảm thật. Không những vượt qua mà còn sinh đứa trẻ ấy ra nữa. Khâm phục - ing.
! F6 P4 n+ \9 P; f) E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tên yêu râu xanh kia đâu rồi? Mau đến nhận con về mà nuôi kìa

Bình luận

Còn bí với ẩn j nữa. Rõ như ban ngày rồi còn j  Đăng lúc 23-7-2013 09:54 PM
cái này vẫn là một bí ẩn :)  Đăng lúc 23-7-2013 09:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 Tem

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách