Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1504904|Trả lời: 2402
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chạy Đâu Cho Thoát | Minh Nguyệt Thính Phong (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-2-2013 00:24:39 | Xem tất |Chế độ đọc

+ _) c4 `6 Z2 T9 z0 ]0 n+ |! s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% D- N; W* }( T0 L
Chạy Đâu Cho Thoát  
©2019 Kites.vn | * t* ~7 h$ h, Z8 q+ k6 z: _$ NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  D) x0 `" _: m6 ^1 s& e
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
©2019 Kites.vn | 3 L& v, Y; a! |0 R) e/ y8 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  k% |. w$ h/ H+ I6 n& f# F' R* u
Editor: Pim
©2019 Kites.vn | 1 U* I2 c( }/ E! {All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 J8 v2 Y0 s% YAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại/ hài
  w% W; G" S5 K2 [+ Q1 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* q8 F7 A+ L$ k* A2 J4 J9 _# l
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
" k, b0 @" y4 l5 }7 c- |©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 q9 b4 D" P5 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Raw: 19lou
! i: b( v- J8 X2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 J) l! ~9 m' s; w' `All rights reserved
http://pimshtt.wordpress.com/
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 j9 K0 n5 V. ?6 R
©2019 Kites.vn | 8 H5 M: ^2 U* S5 O: HAll rights reserved
Poster: [T]uenhi

©2019 Kites.vn | ) m. `0 T5 V6 B3 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 R! D6 }( \! A$ @All rights reserved

& e: p: [1 f& n8 |& ^; T7 ]7 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:

$ F5 W' Y6 I* E1 f6 M/ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 S/ k7 s& n; J. [) W8 @
Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, theo đuổi đến mức thương tích đầy mình, vì thế cô quay đầu bỏ chạy.
©2019 Kites.vn | 3 N9 G, d# E- lAll rights reserved
4 X* S8 s. Q* b, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mạnh Cổ trêu chọc Trần Nhược Vũ, chọc tới khi cô nổi giận, vì thế cô cắn lại anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& e$ }5 N4 `: W# Y+ [
/ ]. n. f$ I2 J3 v7 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên không cần biết ai đang cắn, anh cũng phải cắn lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ e  ~/ F2 T0 s) E$ `  S
©2019 Kites.vn | 9 ^% m8 ]/ P1 CAll rights reserved
Từ cắn biến thành hôn, hồn rồi lại hôn, hôn đến mức không dừng lại được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# N( c0 \' @/ ^  a1 d
# F' q, N4 o& m' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thôi xong! Cả hai lại dính lấy nhau. Làm thế nào bây giờ?
8 W* s' I4 b% @6 F: }' V& E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 T# l5 }& Q2 |) M5 Y, E) E- eAll rights reserved
Trần Nhược Vũ thấy đau đầu.
©2019 Kites.vn | " C2 U! U: K  EAll rights reserved
9 M" ~& c: B( H" M- O8 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Luận da mặt dày, anh thắng!
" ^. ^6 S; t* B7 I" ?# a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 u& i- n/ o6 X9 I9 c: KAll rights reserved
Luận miệng độc địa, anh thắng!
©2019 Kites.vn | % ~) D' K* F1 d/ ?# m! ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 u+ O. B: I7 Z5 N
Luận tính tình khó chiều, anh thắng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G. [- h4 @! o# {* F/ N; I
©2019 Kites.vn | 4 @! u5 ^2 c/ oAll rights reserved
Luận bày trò lưu manh, anh cũng thắng!
©2019 Kites.vn | 5 C- V! S" o( G5 o, z5 FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 U# ]0 e) h1 A
Vậy cô phải làm sao?

$ ^0 D8 f+ J3 K) r" q# C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ?! G% b! ]+ k5 h/ J
Lời người editor:
©2019 Kites.vn | % h+ i2 ^' V) E) YAll rights reserved
2 L; P- p( v& G* Y0 b7 R©2019 Kites.vn | All rights reserved

+ ?3 k) ?2 n8 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Hố đầu tay của bạn cũng sắp hoàn, nên bạn đã bắt tay vào tác phẩm mới. Quyết định chọn tác phẩm hài để đổi gió, chịu sự ảnh hưởng từ bộ Này, Chớ Làm Loạn do chị GR dịch nên sau khi bác sĩ Mông Lạnh có truyện riêng và thời gian cho phép bạn đã cầm xẻng đào luôn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: E$ G3 ^: x: _* p* a# h
©2019 Kites.vn | 1 N& g$ O+ k" p$ L; d0 Q7 e" HAll rights reserved
- Truyện này bạn chưa đọc hết nhưng do thích văn phong và độ hài hước trong tác phẩm của Minh Nguyệt Thính Phong nên cũng yên tâm cầm xẻng hì hục đào.
$ ^& n7 d: H4 r# ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 v* E% ^3 @8 U" Z, v
- Cảm ơn chị Greenrosetq đã tìm dùm em raw.
! t' B& b; Y$ ]! `6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + y9 Z' h' c& M2 A0 RAll rights reserved
- Cảm ơn cô Thỏ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 v: Y6 O/ i: R+ C. `3 O! m& C5 M' p8 }9 |

©2019 Kites.vn | ! B6 e3 @6 }* d8 x# ^% [$ JAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 18Sức gió +90 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 =´∇`=
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn
jinny_kdrama + 5 bắc zĩ Mông lạnh =))
HappyOneday + 5 t mới lọt hố :">
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 ủng hộ hí hí
nyan_neko + 5 đọc chùa mãi mà chưa rate =))
kemkull + 5 bs Mông Cổ :x
fengnguyen + 5 Ủng hộ 1 cái!
Keo + 5 :x <Bạn ơi, bạn có thể cho mình b.
chansun + 5 Ủng hộ 1 cái!
bmwx1ilu + 5 Bác sỹ Cổ :x:x:x
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 Like mạnh nhé ;)
hoaquynh + 5 em iu
chang_icy + 5 u.h ban :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2013 00:27:14 | Xem tất

©2019 Kites.vn | 4 g. {- F+ ~2 I% F, [% E( }5 j/ F/ ZAll rights reserved
Poster: phu0ng

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 r, Q) |0 U& ~: W) Z

©2019 Kites.vn | All rights reserved. p& s1 U; `# n' z( W

) n6 s9 o  k* K' K" l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Poster: FlorenceQ

©2019 Kites.vn | . G* ~9 S5 A2 m& M1 X* n4 N1 ?) MAll rights reserved

6 w" V0 _( i3 ^0 I©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | + i4 N$ N2 Q( ~9 f* SAll rights reserved
Poster: takura

©2019 Kites.vn | ( y# u# ]$ h% d0 J) pAll rights reserved
) Q2 }, ^9 }' c/ a& @: z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chạy Đâu Cho Thoát

©2019 Kites.vn | & u( b# L* V8 P* S/ ^All rights reserved
Chương 81

Bình luận

cái số mình xui, giờ mới biết trong Kites có Lit, giờ đoc thì nhiều bài link lỗi quá luôn, Pim ơi fix giúp mình nha  Đăng lúc 21-6-2014 10:00 PM
sao thấy có ebook mà hẻm thấy chỗ nào nhỉ? có bạn nào bít chỉ giùm mình iiii  Đăng lúc 11-1-2014 11:15 PM
Ôi má ơi, đọc list chương truyện xong, chương 33, rồi đến 34, cứ nghĩ sẽ là ... Quả thật mình phê tác giả này quá  Đăng lúc 24-10-2013 10:37 AM
Ebook lâu thế Pim ơi, chờ Pim đó, soon soon soon nhé :D  Đăng lúc 22-10-2013 05:15 PM
Có làm ebook không Pim? chờ đợi Ebook để đọc Pim ới :D  Đăng lúc 14-9-2013 04:24 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 phát cuối =)), Pim Pim bựa =))
Gypsy + 5 rate cho bản chất bựa ko kém Mạnh C.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:28:51 | Xem tất
ka ka ka
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w0 W/ U0 k* _. b" U9 T
con tem là của mình
1 t1 m) R+ r4 u% d- S©2019 Kites.vn | All rights reserved
lần đầu giật được tem
$ c5 M* S- x, F  u* w, G" J0 W9 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
chưa đọc về bác Mông Lạnh nên đành đặt chỗ hóng hớt vậy
3 [' c) j- z+ V) r©2019 Kites.vn | All rights reserved
thank cô Pm nhiều {:444:} {:444:} {:444:}                                                                                                                                                      

Bình luận

Chết với cái dòng chữ của cô... Tôi đi die đây  Đăng lúc 28-3-2013 09:18 AM
Chừng nào lập, để tôi còn giành tem... Hức  Đăng lúc 7-2-2013 01:48 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 rate nè

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:47:02 | Xem tất
ah, tôi được đặt gạch trong tác phẩm mới cảu cô Pim từ những ngày mới "khai hoang" nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Q8 c$ _% k8 x$ d/ Q3 D- j
thể loại hài tôi nhảy, ngược tôi nhảy, nhưng SE tôi .... suy nghĩ lại
©2019 Kites.vn | % v5 N1 h: o# |All rights reserved
nghe văn án dể thương nhỉ, tôi chưa nhảy Này! chớ làm loạn ,nghe giang hồ đồn đại đả lâu nhưng chưa có thời gian nhảy ,nay nhảy hố nay trước khi nào rảnh tìm hố kia nhay thử

Bình luận

vyvy245 @ nhảy rồi, ngya khi bắt đầu sa chân vào hố này thì tôi củng đả lên kế hoạch nhảy hố kia,và kết quả lọt vô ko ra được ^^!  Đăng lúc 10-3-2013 11:00 PM
hố kia lấp xong rồi mà không nhảy à? hố này còn chán mới đào xong  Đăng lúc 10-3-2013 06:14 PM
nhảy hết, lúc đó mọi người củng nhớ nhảy vô chém gió cho nó xom tụ :)))))))))))))))))  Đăng lúc 7-2-2013 12:15 PM
Chị ơi, phí qúaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hố đấy mà ko nhảy lại uống 1 đời tu ngôn tình rồi :)) nhảy đi nhảy đi  Đăng lúc 7-2-2013 09:51 AM
Opi
hix,chả bù với ta,ngồi edit DV mà lạnh cả ng,lâu lâu còn nghe tiếng cạch cạch,sợ hết hồn vía. Ta đặt 1 ghế bên này đoá,nhà nghỉ dưỡng keke  Đăng lúc 7-2-2013 09:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:48:25 | Xem tất
Ơ.... cô Pim làm truyện này à =)
- M7 R% }9 ^7 K& G6 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  e5 ^* Q5 T7 \
)ôi hóng thôi
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 e9 G2 s6 o+ h6 i% d6 }
©2019 Kites.vn | 7 N& f* L; b- ]2 xAll rights reserved
Couple lắm mồm cũng hài hước ko kém đây mà :">
©2019 Kites.vn | % B7 |% f6 B. u; f( eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r( F% ^. K( d; ^& h
Thế nào chả gặp đc Dâm Tặc tiên sinh trong đây
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 q, D2 n) O" i. r- f
©2019 Kites.vn | All rights reserved  w$ l* e4 q' c9 \
Bác sĩ Mông Cổ a
©2019 Kites.vn | ( C9 l4 F( x$ |! U' cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' F  E8 K+ X* q! QAll rights reserved
Mà cô đào nhiều hố quá nha
©2019 Kites.vn | All rights reserved' z1 H  I0 d( {  q# {" S) h
©2019 Kites.vn | $ N: \' W/ e" D$ _7 V& AAll rights reserved

Bình luận

Thế à :)) zị khỏe re rùi :d  Đăng lúc 7-2-2013 12:53 AM
Pim
hố bé Trạch sắp hoàn rồi cô, tôi đã edit xong, chỉ cần tung hàng thôi :)). nên lập hố mới, hố Tam Tấc có bạn editor rồi :D. Keke nên tôi có hố này thôi à =))   Đăng lúc 7-2-2013 12:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:51:58 | Xem tất
huraaaaaaa, em tranh chân mặt tiền :x
©2019 Kites.vn | All rights reserved" l* w5 k8 s' H8 O1 q5 Q+ B
©2019 Kites.vn | ( k: e- ]9 ^: E5 d* W& K0 ~All rights reserved
nghe danh anh Mông Lạnh đã lâu, giờ mới được gặp mặt, tại hạ xin bái phục bái phục *chắp tay*
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 e5 R8 b9 i  d) o+ ~# s. }
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g* ~% u' {- {9 ~
mới đầu em còn tưởng đây là truyện của mẹ Tâm, hóa ra là của MNTP :D vì mẹ Tâm cũng có truyện có tựa na ná như thế: Thoát không khỏi sự ôn nhu của anh (nhưng theo em được biết thì truyện này bị ném đá ghê lắm)
  [/ ~3 d4 H! v' }1 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) S$ ~" s1 k1 _7 o# ^" u
cứ nghĩ đến đoạn 2 anh chị đấu khẩu với nhau là em lại buồn cười ^^
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k2 z4 F" F: t
©2019 Kites.vn | ( p5 v+ E' G& zAll rights reserved
chắc là gần hoàn em mới dám nhảy mất :( xin lỗi chị Pim nhá
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 s  o- P, e- \  P8 L9 P* A- P
! d: L; O' L8 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
à mà đấy, chị lại đào hố mới, thế hố bé Trạch, Tam tấc chị tính sao đây T_____________T em là em hóng Tam tấc lắm đấy nhé :( đọc văn án mà chỉ muốn nhảy bổ vào luôn í T^T
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k  v  r; ]1 d; Z) l# N4 y# |
©2019 Kites.vn | ( h9 E. w  k4 z4 N6 h1 [: C/ H( ~All rights reserved
chúc hố chị đắt khách nhé ♥

Bình luận

Pim
hố Tam Tấc có bạn editor chính rồi mà :"> mình chỉ phụ trách chỉnh sửa chút thôi.  Đăng lúc 7-2-2013 12:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 00:53:26 | Xem tất
ủng hộ cô Pim edit truyện này
2 N  ~1 y+ _% @: j! D* T# y©2019 Kites.vn | All rights reserved
cơ mà sao tôi nhớ mãi cũng ko ra được cái tên zai 9 là Mạnh Cổ
©2019 Kites.vn | All rights reserved( S8 V- L. r7 V  ?
toàn 1 là Mông Cổ, 2 là Mông Lạnh
©2019 Kites.vn | 0 {  D7 l- q: [6 z, ^3 P; m5 YAll rights reserved
đến là tội nghiệp anh
' O+ y  U2 r% e* B( w/ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
=)))))))))))))))))))))))))))))))

Bình luận

yên tâm là hôm đó có bao nhiêu hương chị cũng ráng ím lại =)))  Đăng lúc 7-2-2013 01:34 AM
yên tâm em ko bôi đen mà em chỉ sợ chị hữu xạ tự nhiên hương thôi =))  Đăng lúc 7-2-2013 01:22 AM
hự... hựn thỏ, hôm tới đi ọp cấm nói chị bựa trước mặt người ngoài đấy nhá ;)))... @Pim: cười là tốt ;))))  Đăng lúc 7-2-2013 01:20 AM
Pim
đến với bạn, chỉ có vui là trở lên =)))))  Đăng lúc 7-2-2013 01:18 AM
vì bựa nên mới nhớ cái bựa chứ em vẫn nhớ anh ấy là Mạnh Cổ nhá :v  Đăng lúc 7-2-2013 01:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 01:02:35 | Xem tất
Ơ, truyện về anh Mông Lạnh này :))
©2019 Kites.vn | * W  d7 M8 W0 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X0 C" k9 {. M
Mình là mình khoái anh này lắm nha. Cặp này chắc cũng khiến bà con té ghế lăn lộn không ít đây. Lần trước đọc Này, chớ làm loạn cũng thấy hơi hướng rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ~- q+ x7 l3 Q8 ?* |
/ K: k% A/ D" m( ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chạy vô ngó nghiêng một cái rồi xách dép chạy ra, vô ủng hộ tinh thần thôi.
6 `6 ?5 z, U- [% u+ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! [( A. P/ V4 }- V5 k: U9 BAll rights reserved
P/S: Nhưng cô Pim ơi cô thay "hắn" bằng "anh" được không, nghe "hắn" nó hơi cứng không hài và đểu bằng "anh".
©2019 Kites.vn | + g+ C% `, Z" S% n9 w- F( {  ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) E! n# A, i+ M. w) GAll rights reserved
Lại ý kiến ý cò rồi, chạy thật đây =))

Bình luận

ko dám, em nhỏ ngây thơ vô tội, e ko biết gì hết =))  Đăng lúc 7-2-2013 11:01 PM
Cô Nu cũng mún chém hở :))  Đăng lúc 7-2-2013 12:37 PM
khụ khụ khụ, gì mà các chị nỡ chém nhau sặc mùi thế này, chừa đất cho em nhỏ sống sót với =)))  Đăng lúc 7-2-2013 12:30 PM
Các cụ mà ko đen tối thì còn ai đen hơn nữa, mà cô lúc nào cũng niệm tâm pháp của các cụ đảm bảo còn đen hơn cụ vạn lần =))  Đăng lúc 7-2-2013 01:43 AM
Đạp Thỏ, cô cũng mê ấy ấy chết đi đc là giè, lại còn giả vờ ngây thơ, đạp Thỏ tới tấp.  Đăng lúc 7-2-2013 01:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 01:33:20 | Xem tất

©2019 Kites.vn | - D8 y& s9 A' G, ]6 q& KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ B3 D) Q; G6 C% n
Giành page 1
, r. X4 V: ^9 R; o% P& H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ K( v$ X" m! J! A& dAll rights reserved
Cô Pim năng suất ghê gớm
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 r) e8 |; c" j( J* a
& R* s9 J; T9 T/ X' ?% t# M©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 hố 1 lượt, k biết nên trách cô siêng năng hay trách cô mê soái ca quá dữ đây
  X5 {! _, f" J$ d* }9 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' Z1 o4 c! J5 R+ \All rights reserved
Đã từng nghe đồn, giờ có người làm rất mừng, rất mừng....
3 `/ r% u/ T% h6 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 |9 Z5 d$ P( Q5 jAll rights reserved
Cám ơn cô lắm lắm, lập hố đêm khuya là vấn đề mà tôi ghét nhất đấy nhé (không giành tem được, hic)
$ b3 z1 o2 d/ k8 n# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 |5 u) V! h" G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn cô lần nữa, chúc nhà đông vui, cười lăn cả ruột

Bình luận

Pim
hố bé Trạch tôi edit hoàn rồi chờ tung hàng thôi. Hố kia có bạn editor chính mà, nên tôi chỉ có hố này thôi :))  Đăng lúc 7-2-2013 02:28 AM
chiều cô tôi lập thread :)  Đăng lúc 7-2-2013 01:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2013 02:03:50 | Xem tất
Ôi cô Pim lại đào hố nữa rùi
©2019 Kites.vn | + O( K& ]% \9 fAll rights reserved
Nhưng mờ cô đừng quên "Tâm tấc ánh nắng" nha, mình đang bấn truyện ấy quá
©2019 Kites.vn | All rights reserved# _# m( S) c. e1 ?& w
Mà hình như cái này cũng nữ truy? Mình mê nữ truy lém
©2019 Kites.vn | All rights reserved* c/ I3 J0 ~1 O5 z9 I( J
Hai anh chị này có vẻ thú vị. Đặc biệt anh nc.
©2019 Kites.vn | " S* @8 @3 J1 Z* ~1 F" R' y/ AAll rights reserved
Hóng chap đầu!!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved, w4 ~& I' _- s  j9 d+ {
* _$ t6 a, @- g1 H9 N* P©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Pim
Hố tam tấc cô phải liên hệ vs bạn editor :)) tôi chỉ phụ trách chỉnh sửa thôi, quyền sinh sát nằm trong tay bạn ý :))  Đăng lúc 7-2-2013 02:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách