Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 79357|Trả lời: 83
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bargaining For King's Baby | Maureen Child (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-6-2012 01:07:41 | Xem tất |Chế độ đọc

: \# {6 x  @+ X1 ~3 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
; X, ?( U! F$ z4 W/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Bargaining for King's baby
$ e% N# W! |& a, D8 C: o. Y0 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Maureen Child
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 }# l' Z/ |* s& L' i
Dịch giả : Lonelythorn ; jennie_su
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ]7 |( m& k: o- H6 C) A2 M. ?' S' p
Poster: HappyOneday
©2020 Kites.vn | All rights reserved' x- c: ?+ y& S+ U
Thể loại: Lãng mạn , hiện đại, tiểu thuyết phương Tây
©2020 Kites.vn | , H0 ?2 A! }2 @4 dAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
©2020 Kites.vn | / M# [) v4 u; K8 DAll rights reserved
Nguồn: Tự dịch. Ngoài ra còn đăng trên trang cá nhân : http://vesland.blogspot.com/  và http://lonelythorn.wordpress.com (Các truyện khác: Tiệm cà phê hoàng tử số 1 - Lee Seon Mi )
©2020 Kites.vn | ( A# g9 k4 f1 c% S4 ]: EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 R5 A" H. `- E& e
Giới thiệu sơ lược:
©2020 Kites.vn | : D# I3 R/ |3 ^' D* gAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   n  X8 n) D- Y4 i; M4 o0 vAll rights reserved
   Adam King, triệu phú và chủ nhân của vùng đất rộng hai mươi mẫu Anh, sẽ khôi phục trang trại của gia đình trở lại huy hoàng như xưa. Bị ám ảnh mãnh liệt, anh thậm chí còn nghĩ đến việc kết hôn với cô hàng xóm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ^/ v9 e0 u. Y. L1 @6 y
©2020 Kites.vn | 5 H! b! i. H: t8 R5 v, tAll rights reserved
Cha của Gina Torino sẵn lòng “bán” cô để đổi lại một vùng đất rất được thèm muốn. Gina phát giác ra vụ thoả thuận đầy cám dỗ của cha mình … và quyết định tự mặc cả với Adam. Cô sẽ  lấy một chủ trang trại lạnh lùng. Anh có khu đất. Còn cô sẽ có đứa con của nhà King.

©2020 Kites.vn | All rights reserved% l- S/ b+ D& E
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p( m: V0 x. F. |" f
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ~9 o+ q4 n- X
Bargaining for King's baby là cuốn đầu tiên trong series Kings of California của Maureen Child, nói về người anh cả Adam King và Gina Torino.
$ Y2 q$ g$ S8 l1 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( T; ?  i; M& J4 }: Y! DAll rights reserved
Mong mọi người tích cực ủng hộ và chia sẻ!! Enjoy !
©2020 Kites.vn | All rights reserved( n1 L9 g# _! U7 n' |# l+ \
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 a- p% w8 R2 o
Mục Lục
! k3 d. _: Z. m% F8 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  l/ m1 Q- ?. Z
Chương 1
5 n# U+ v1 _2 c) b/ c9 g; F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) z6 \! m. k% Z1 w! hAll rights reserved
Chương 2
©2020 Kites.vn | 4 G2 ~( v( o6 J" x" i5 E7 pAll rights reserved
- t$ Y, w9 ~4 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3.1 -  Chương 3.2
©2020 Kites.vn | 2 T; Y, ]2 X/ G7 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . H0 q: u! Y: b* g- b7 a. J$ ^6 |) vAll rights reserved
Chương 4
©2020 Kites.vn | All rights reserved% p$ a$ D( V' b2 m
©2020 Kites.vn | All rights reserved  @, K9 S. k$ B' Z. `
Chương 5
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ c5 L. h" ?  ~4 J; e
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N9 p- e# a. W) C* ]
Chương 6
©2020 Kites.vn | ' L6 n& _4 t& n1 z. _0 Y7 `) TAll rights reserved
& B1 s" x5 _2 J  y* @2 m9 ?% E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7
7 _2 z, \2 r; O+ h$ q9 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 W1 A  z* n* _% d/ g5 ^, d
Chương 8
©2020 Kites.vn | 5 A" C; L6 C# k5 X- bAll rights reserved
; t: J; @9 G! O/ W3 Y9 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 r9 H$ q; U" u' M) d. s
©2020 Kites.vn | 1 a- X/ Q2 [! v# z8 oAll rights reserved
Chương 10 & Chương 11.1
6 ~7 C$ o6 D2 ^4 p5 B- P$ C" W©2020 Kites.vn | All rights reserved
& a& ~  l9 T7 U) D3 [9 N' V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 11.1 & 11.2
©2020 Kites.vn | $ ?. t0 i  N5 c  U4 f9 b8 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 p/ e: J5 P  O& ~- N4 u. TAll rights reserved
Chương 12
©2020 Kites.vn | All rights reserved: B3 E- }# v4 [, D. x  B1 j5 }

, {4 a) _+ J3 B1 z2 J. i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 T( i! |2 p3 |All rights reserved
Ebook

& L- A: _5 k7 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : M. ?4 D- F& t: H4 I, Q" dAll rights reserved
: O$ s4 X4 Y6 m( m©2020 Kites.vn | All rights reserved
*Series Kings of California bao gồm những cuốn sau ( To be cont):
' A" O9 P/ L4 x; q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : j+ |6 J2 G7 _# ]/ qAll rights reserved
1st  Barganing for King’s baby
) Q3 p  ?6 _3 Z8 H5 ]( l©2020 Kites.vn | All rights reserved
2nd Marrying For King's Millions (Đã có ebook tiếng Việt)
©2020 Kites.vn | / @1 q6 [. S! g* r+ J- ~3 gAll rights reserved
3rd Falling for King’s Fortune
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j' d  C  c% G. e( Q
4th Conquering King’s heart.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  c$ |) Q: z, T) Y: a' E
5th Claiming King’s baby
©2020 Kites.vn | 7 \  Y& [$ L7 Z. x. Y! SAll rights reserved
6th Wedding at King’s convenience (Đã có ebook tiếng Việt)
% K. @" d, h) R6 k" q5 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
7th Cinderella & The CEO
5 a, Y/ q3 r  ?( b( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
8th King’s million –Dollar Secret
2 E7 N+ k# N) ^; X9 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
9th Ready for King’s Seduction
7 C( Q2 q9 ?' d& X: F©2020 Kites.vn | All rights reserved
10th The temporary Mrs King
©2020 Kites.vn | All rights reserved" U4 J8 h- R$ K* g! U0 V3 h* [- ]
11th To kiss a King
- t  Y4 Q1 b2 M7 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 {2 g7 Z4 S. F7 z6 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 U' s! W5 S+ x
Link down bản Eng: Bargaining for King's baby.lit

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn nhiều! ^^
mint.doli + 5 cố gắng nhé :x
ngochanh721 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:11:57 | Xem tất
Dành tặng Carter, vì đã đem rất nhiều tình yêu đến với cuộc sống của chúng ta.
©2020 Kites.vn | 7 j; M& ^% P& [2 b$ S2 Y" |' RAll rights reserved
Chúng ta chúc con những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và vô cùng hạnh phúc được dõi theo khi con khám phá thế giới xung quanh

©2020 Kites.vn | 1 y6 |0 u3 @" F" k& q7 {4 q+ CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( y$ K; V# G  v: c0 e% p  o; |4 vAll rights reserved
------------------------------
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 n- S$ ?. w/ `: k
©2020 Kites.vn | * g# g' U! s: o4 XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 O/ b0 [2 n1 }+ E( `( g
Chương 1:

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 D& u2 O; C% a( R# V- Z0 {+ _: J1 T
- J' k# S0 V( P# T" n# V©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Anh bị ám ảnh rồi.” Travis King nhìn anh trai và mỉm cười. “Và  theo cách tiêu cực.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 \4 }7 [  }/ O3 Q, V6 ?
0 U3 w- M1 K1 V- Q/ {9 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Em đồng ý.” Jackson King lắc đầu nói. “ Tại sao chuyện này lại quá quan trọng với anh đến thế chứ?”
©2020 Kites.vn | 1 M# {, X. g2 K2 G" U" _All rights reserved
7 O* M/ W- Z) `& ]# l/ S0 I- h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam King nhìn từ đứa em trai này đến đứa kia, hơi ngừng lại một chút trước khi trả lời. Khi lên tiếng, anh sử dụng tông giọng thường dùng cho nhân viên của mình – tông giọng nhằm chặn đứng tranh cãi. “Chúng ta đã nhất trí khi tiếp nhận công việc gia đình từ bố là sẽ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình.”
©2020 Kites.vn | ! r) P# u/ E, EAll rights reserved
! P5 a0 ]# ^5 T( L  |- Y) ~6 @9 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rồi anh chờ đợi, vì Adam biết đám em mình chưa chịu thôi. Hàng tháng, anh em nhà King họp mặt với nhau.  Họ tụ tập tại đây, trong trang trại gia đình,  ở vườn nho của Travis hay trên những chiếc máy bay Jackson cho tầng lớp giàu sụ toàn thế giới thuê lại.
©2020 Kites.vn | 3 J+ m: N2 O2 I5 B2 mAll rights reserved
5 I; P8 a. N/ f, w1 E/ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhà King có chân trong vô số lĩnh vực, những cuộc gặp mặt hàng tháng nhằm giúp mấy anh em nắm bắt mớ rắc rối ấy, được tổ chức bất cứ khi nào có thể. Nhưng nó cũng cho anh em họ cơ hội nắm bắt cuộc sống của nhau. Ngay cả đôi khi, Adam nghĩ bụng, kéo theo sự can thiệp phiền phức-bất chấp mọi ý tốt.
. E3 B3 X6 S% I& ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 O4 ?  {. ^' q7 [9 V1 _0 oAll rights reserved
Nhấc ly brandy bằng pha lê Waterford lên, anh lắc chất lỏng màu hổ phách dưới đáy ly và quan sát tia nhìn loé lên trong cái nháy mắt qua chiều dài của nó. Anh biết các em mình sẽ nhanh chóng bình luận gì đó, và thầm đánh cá với chính mình rằng Travis sẽ lên tiếng trước. Lát sau, anh được chứng minh là đã đúng.
5 Y2 Y- e: P  p6 B4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, d5 F2 F8 _, h5 K$ P4 \8 I
“Đúng vậy, Adam, chúng ta điều hành công việc của mình.” Travis nói, uống một ngụm lớn King Vineyard Merlot (nhãn hiệu rượu của gia đình King do chính Travis làm chủ). Travis thích uống rượu từ vườn nho của chính mình hơn loại brandy Adam ưa chuộng. Anh chàng bắn một cái nhín về phía Jackson vừa gật đầu ra hiệu. “Nhưng không có nghĩa bọn em không có vài thắc mắc.”
, b( b. y4 L, U2 F6 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % D+ O. j2 f$ N7 LAll rights reserved
“Thắc mắc bất cứ cái gì mấy đứa muốn”, Adam nói. Anh đứng dậy, bước về phía lò sưởi bằng đá đồ sộ và nhìn xuống ngọn lửa cháy tanh tách, “Chỉ đừng mong anh trả lời chúng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. j3 B& R4 @2 S9 r  L6 a
©2020 Kites.vn | All rights reserved) e: A9 |& E7 N) g4 V& i
Jakson nói lớn như thế muốn bắt đầu đối chất. Cầm ly whiskey Ireland của mình, anh nói, “ Bọn em không hề bảo trang trại không phải của anh để làm điều anh muốn, Adam. Bọn em chỉ muốn biết tại sao giật lại từng inch đất cũ của chúng ta lại quan trọng chết tiệt với anh như thế.”
5 \- [/ q8 k6 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
  W5 r: `- t3 Q8 h$ b8 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam quay lưng lại lò sưởi và nhìn các em mình, cảm nhận mối ràng buộc chặt chẽ họ luôn chia sẻ. Chỉ một năm chia cách và tình bạn từ thưở họ còn là trẻ con mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng thế không có nghĩa anh sẽ giải thích mọi việc anh làm cho chúng. Anh vẫn là anh cả, và Adam King không giải thích.
' D0 P! m3 T' g) ^& b) e* s7 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
( H( {# r/ N, |% u©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Trang trại là của anh.” Anh nói đơn giản. “Nếu anh muốn nó nguyên vẹn như cũ, tại sao các em phải quan tâm hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ~# A: K$ z5 }; I0 J1 k
©2020 Kites.vn | 8 a+ ]! w* B3 R2 H* X! |! L+ aAll rights reserved
“Bọn em không quan tâm” Travis nói trước khi Jackson mở miệng. Tựa lưng vào cái ghế da sẫm,  anh duỗi chân, giữ thăng bằng cái ly mỏng manh trên cái bụng phẳng của mình và nhìn Adam qua đôi mắt sắc bén. “ Em chỉ muốn biết tại sao anh quan tâm thôi. Quỷ thật, Adam, cụ nội King đã bán 20 mẫu anh cho nhà Torino gần sáu chục nắm trước rồi. Chúng ta đã có gần một nửa đất nước. Tại sao 20 mẫu đất đó quan trọng thế chứ?”
©2020 Kites.vn | # ]. q3 h+ `2 l$ U- zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: G" x- {" m" v2 S1 F; s
Vì anh đã quyết tâm và Adam chưa bao giờ từ bỏ. Một khi đã quyết định điều gì đó trong tâm trí, anh sẽ làm,  dù phải lên núi hay xuống biển. Anh nhìn qua các em mình và hướng tới những ô cửa sổ nhìn ra bãi cỏ thẳng tắp, cắt tỉa gọn gàng, cùng khu vườn trải rộng gần một phần tư dặm trước khi cuộn lại trong con đường.
* L, }# i& t# R2 @6 s, K- J) R% n©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Z! v' g' B  d* s( r3 e; l8 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trang trại này luôn luôn quan trọng với anh. Nhưng 5 năm trở lại đây, nó trở thành mọi thứ và chết hết đi nếu anh dừng bước trước khi hoàn thiện nó lại như trước.

*Chú thích:
©2020 Kites.vn | All rights reserved- y! z+ q4 ^$ m; E7 H; t( E0 B6 U0 \
Waterford Crystal: Nhãn hiệu pha lê hàng đầu thế giới, được đặt theo tên thành phố Waterford, Ireland.
©2020 Kites.vn |   F5 G/ q% ^* NAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:16:29 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 U9 W+ f; B* L! f& Y1 U
---------------------------------*******************-----------------------------

©2020 Kites.vn | ) O) _5 Q* y6 W+ s+ B$ @7 i6 I% ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : ^+ `3 x# a2 wAll rights reserved
Bên ngoài, màn đêm ngày càng dày  và tối hơn, chỉ điểm vài vùng sáng tí xíu từ những ngọn đèn trang trí  chạy dọc con đường rộng rãi uốn cong.  Đây là nhà của anh. Nhà của họ. Và anh sẽ lại được thấy nó hoàn toàn nằm trong tay nhà King một lần nữa.
©2020 Kites.vn | ! V5 N/ G- y0 l. mAll rights reserved
4 E9 [) H  c5 ^# o©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vì nó là mảnh cuối cùng còn thiếu” Adam nói, trong đầu nghĩ về năm năm vừa qua. Những ngày tháng anh đã dùng để mua lại mọi phần đất từng thuộc về cụ tổ nhà King hơn 150 năm trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]1 @  G, k9 U' E/ [; z  E
©2020 Kites.vn |   n4 Z0 D  Z. ~% A' n6 [All rights reserved
Gia tộc King đã sống ở California từ trước Cuộc tìm vàng*. Họ từng là thợ mỏ và chủ trang trại, nông dân cũng như người đóng tàu. Qua nhiều năm, gia tộc cũng thay đổi theo thời gian, xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khách nhau, mở rộng đế chế của họ. Nhiều thế hệ đã đổ công sức để mở rộng thêm tài sản của gia đình. Chỉ với một mong muốn duy nhất là duy trì và phát triển hơn thế hệ trước.
©2020 Kites.vn | 1 f* s7 d+ Q1 d/ gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; C' q9 x& x" O: ?' R" V
Cụ của họ, Simon King, giống một tên cờ bạc nhiều hơn là người gánh vác gia đình. Ông đã bán hết chỗ đất trong di sản được thừa kế của mình để thoả mãn thói cờ bạc. Ơn trời là những thế hệ nhà King sau Simon đã xây dựng lịch sử gia tộc của họ bằng cả hai bàn tay mình.
©2020 Kites.vn | * |; A$ d0 u, Z; E! GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 S) m( }& [. m& J7 SAll rights reserved
Adam không biết liệu anh có khiến cho các em mình hiểu được không- không biết anh có thèm làm không. Tất cả những gì anh biết là hy sinh năm năm qua để lắp từng mảnh ghép của trang trại này trở lại với nhau, và anh sẽ không dừng bước cho tới khi hoàn tất nhiệm vụ.
  z5 @4 E, J# f# ]+ p. `4 u- Z# O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) O7 b0 m$ h+ `0 b& {$ Z" `All rights reserved
“Tốt thôi”, Jackson lên tiếng, nem cho Travis cái nhìn ngụ ý Im-đi. “Nếu nó quan trọng với anh đến thế thì làm đi.”
" m' J. G4 |# R& T( O: K3 e6 u) X©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 }' N6 v: G4 Y) \# B. D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam khịt mũi. “Sự cho phép của cậu chẳng cần thiết. Nhưng cảm ơn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& S" g. i# f" X' J
©2020 Kites.vn | All rights reserved. H8 k2 }( N8 K( K  ?
Jackson mỉm cười. Như mọi khi, người trẻ nhất trong mấy anh em nhà King hầu như không thể chọc ngoáy ai. “Dù sao cũng chúc anh may mắn khi cố gắng giật mảnh đất của nhà Torino.” Anh thêm vào, hớp một ngụm whiskey và thở dài thảm não.
" ~8 D: V& B% F. R" \, E©2020 Kites.vn | All rights reserved
: ]( k% F* z2 f/ s5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ông già đó giữ rịt lấy mọi thứ của ông ta bằng cả hai tay.” Miệng anh toét ra thành nụ cười. “Y như anh ấy, anh cả ạ. Sal sẽ không đơn giản từ bỏ mà bán nó cho anh đâu.”
©2020 Kites.vn |   L1 Q1 l; I; h! C) aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' l3 v9 u2 K+ o; _2 E3 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & V+ X/ n8 F& N" @: T9 X/ UAll rights reserved
Giờ thì Adam mỉm cười, nâng ly như thể ăn mừng. “Câu nói yêu thích của bố là gì nào?”
©2020 Kites.vn | 3 T7 X7 M5 i! e: R: zAll rights reserved
“Ai cũng có giá của họ,” Travis lên tiếng, cũng nhấc ly lên khi hoàn tất câu trích dẫn yêu thích của cha họ, “mẹo là phải tìm ra cách nhanh nhất có thể.”
©2020 Kites.vn | , g( ?$ A" P( T5 x! |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 o5 u4 y4 ~# Q' ]
Jackson lắc đầu, nhưng cũng nâng ly về phía các anh mình. “Salvatore Torino có thể là ngoại lệ của quy luật đó.”
- }5 D: v! j/ p! ?$ C/ `& L* n3 ~  p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 u5 Y1 V" K% u6 \" h, u7 ?3 }
“Không bao giờ”, Adam nói khi cuối cùng cũng nếm được mùi vị chiến thắng anh đấu tranh để có được suốt năm năm. Anh sẽ không để người hàng xóm cứng đầu cản trở con đường thành công. “Sal có giá của mình. Ở đâu đó.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 W* W. i. ?% j
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 @5 ^; i. l% {  M+ w
--------------------******--------------
©2020 Kites.vn | / X5 S: e% b% C/ _All rights reserved
Gina Torino móc phần gót của đôi bốt lên thanh ngang trên hàng rào dãi dầu nắng gió. Nàng bắt chéo tay lên lan can và nhìn ra cánh đồng trước mặt. Mặt trời toả sáng trên bầu trời xanh trong, đồng cỏ dày xanh mướt và con ngựa non mới sinh chạy lăng xăng theo mẹ nó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% f2 R! e, {" |6 n! ]1 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 G; u! i1 u+ w; g
“Thấy chưa, Shadow?” Nàng thì thầm với cô ngựa cái đang thoả mãn, “ Tao đã bảo thằng bé sẽ ổn thôi mà.”
% h* I/ s! N- k# C& E©2020 Kites.vn | All rights reserved
. O$ f' E# I' k8 s% ]4 l2 g1 S1 r% r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dĩ nhiên, đêm qua thì Gina không chắc chắn đến vậy. Làm bà đỡ cho con ngựa Gypsy nàng nuôi từ khi còn nhỏ đã khiến nàng sợ chết khiếp. Nhưng hôm nay, nàng có thể mỉm cười và tận hưởng khoảnh khắc đó.
©2020 Kites.vn | 3 c& r* D- Z. gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 u3 o9 P; M: M
Nàng dõi theo con ngựa cái lang khi nó đi lại lười nhác quanh hàng rào, đứa con bám sát sau đuôi . Ngựa Gypsy là những con ngựa đẹp nhất mà Gina từng thấy. Lưng rộng, cổ kiêu hãnh và đuôi chúng, dài và bay nhè nhẹ thanh nhã quanh chân, tuyệt đẹp. Dĩ nhiên hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm đến nòi giống và … coi nhẹ Clydesdales. Nhưng con ngựa Gypsy còn là cái gì đó hoàn toàn khác.
% h- I" j9 Y8 t4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 J6 p- ^8 A; M; Y
Hơi nhỏ, nhưng cứng cáp, những con ngựa Gypsy, ban đầu được nuôi dưỡng bởi những người du mục mà chúng được đặt tên theo. Chúng được huấn luyện đủ khoả để kéo xe hàng và xe đẩy, cũng như đủ dịu dàng để được coi như một thành viên trong gia đình. Chúng đặc biệt dịu dàng với trẻ nhỏ và trung thành phi thường với những ai chúng yêu mến.
1 K* c( M4 C$ X" H2 w5 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- A0 I& W. t2 T: i
Với Gina, những con ngựa còn hơn cả thú nuôi để bán … chúng là gia đình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ y& X/ P  B/ N' T7 G, P
©2020 Kites.vn | 7 t/ J8 b: w2 {# ^All rights reserved
“Con chiều chúng quá.”
©2020 Kites.vn | : F) h: j. f/ O) G% h4 P3 dAll rights reserved
) C2 C( D: ^! ]. y* d$ _5 g' Y6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gina không quay lại khi mẹ nàng lên tiếng từ phía sau.  Đây là cuộc tranh cãi dài hơi- với người mẹ phàn nàng rằng Gina dành quá nhiều tới gian với lũ ngựa và quá ít thời gian để tìm chồng. “ Chẳng hại gì mà mẹ.”
( g6 O: v2 y5 A4 B6 d* S©2020 Kites.vn | All rights reserved
* s1 u6 U* j) I6 j3 B1 z: g+ s) w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con cần những đứa bé của chính mình.”
©2020 Kites.vn | : n4 l& C* }3 a1 G2 V3 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 K, {  {) c2 l% _2 G% |% i7 s
Gina đảo mắt, mừng thầm vì mẹ nàng không thấy cử chỉ ấy. Teresa Torino không quan tâm xem con cái bà lớn đến chừng nào. Nếu họ vô lễ, họ sẽ bị đánh vào gáy y như hồi còn nhỏ. Nếu nàng mà có tí lý trí nào, Gina nhủ thầm, nàng đã dọn quách đi như hai trong số ba ông anh lớn.
9 M% F2 ^/ N% C* W; y/ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ?+ ]) C& e, [/ G; e2 M
“Mẹ biết con đang đảo mắt đấy…”
/ _# N) P, C: c6 R! {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ h$ s& d* Z5 q. R- k5 B; e
Gina nghiến răng nhìn qua vai. Teresa Torino thấp, hấp dẫn và cứng đầu. Mái tóc đen dài đang bạc đi nhưng bà chẳng thèm nhuộn, thay vào đó nhắc nhở mọi người trong gia đình rằng bà đã có tóc bạc rồi. Cái cằm của bà bướng bỉnh và đôi mắt nâu sắc bén chẳng mấy khi bỏ lỡ cái gì.
©2020 Kites.vn | . b( l5 z+ i! Z, B+ q' r1 T; dAll rights reserved
7 |: ]- r/ ?: n, j©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con đảo mắt với mẹ nhé?”
©2020 Kites.vn | / i$ P7 E! p# U2 nAll rights reserved
) N+ k: x* A1 o* s7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một bên lông mày sẫm màu nhướng lên. “ Nếu con nghĩ làm thế mà thoát được thì cứ tự nhiên.”
©2020 Kites.vn | # f6 f2 E4 q) F4 ]5 C6 C) s$ H' MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q* B. N4 s! T
Gina ngẩng mặt lên đón một cơn gió nhẹ thổi từ biển vào và đổi chủ đề. Thế an toàn hơn. “ Con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với Nick sáng nay. Mọi chuyện tốt chứ ạ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 u5 n# l( E) e1 Q# U2 V
©2020 Kites.vn | & R0 B4 \: C* g7 G9 \- gAll rights reserved
“Ừ.” Teresa trả lời, cùng bước về phía hàng rào cũ kĩ với con gái. “Chị dâu con, vợ Nickie lại đang có mang.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% X: `+ F8 v1 P( ]! l: i, }
4 C( n0 t7 u7 ^" n  o, o) _©2020 Kites.vn | All rights reserved
À. Điều này giải thích cái chủ đề “Hãy bắt Gina kết hôn và có mang” sáng nay. “Đúng là tin tuyệt vời.”
©2020 Kites.vn | : O* b3 k9 E4 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  x1 I5 i/ M! ~" j( v  i
“Đúng thế. Vậy sẽ là ba đứa cho Nick, hai đứa cho Tony và bốn cho Peter.”
  _5 M- M) N/ c; w/ a7 @, j, k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , ~# v5 w) y) [# @All rights reserved
Các anh trai nàng đang làm hết sức để lấp đầy dân số thế giới bằng người nhà Torino, Gina nghĩ với một nụ cười. Dĩ nhiên nàng thích được làm cô. Nhưng nàng ước gì chúng sống gần hơn, để chúng lấy bớt nhiệt tình của nàng. Ba người con trai nhà Torino chỉ có Tony sống gần trang trại, làm việc cùng cha họ. Nick ở Colorado, huấn luyện một đội bóng trung học còn Peter ở Nam California, lắp đạt phần mềm máy tính cho các công ty an ninh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 W" G& o* z  V$ N# g* f1 @) P
©2020 Kites.vn | All rights reserved% r' k& {# x( W
“Mẹ đúng là người bà may mắn khi có nhiều cháu đến vậy để nuông chiều.” Gina nói, liếc qua mẹ nàng.
©2020 Kites.vn | & M2 X' I& a* Q$ ?) y9 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Z; d6 w' ?1 o% q6 Y
©2020 Kites.vn | , l4 n  r$ o# x0 FAll rights reserved
“Mẹ có thể may mắn hơn.” Teresa khịt mũi độp lại.
©2020 Kites.vn | - {& u; T' B1 o6 E% h, @All rights reserved
“Mẹ à … “ Gina không thể đừng thở dài. “ Mẹ đã có đến tám đứa cháu rưỡi rồi. Chẳng cần đến con để sản xuất ra thêm đứa nữa đâu.”
©2020 Kites.vn | : M2 C8 t+ v: i' `/ [2 xAll rights reserved
7 W5 r% m: B1 X! K; d) e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ nàng luôn mơ về ngày cưới của Gina. Để được nhìn thấy con gái bước đi giữa hai hàng ghế trong nhà thờ, khoác tay cha nó. Sự thật rằng Gina không làm vậy chẳng tác động gì đến Teresa.
" m  t" Q8 C# ~5 d* [1 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 p) B7 F5 g. K8 h. @3 d, ~- IAll rights reserved
“Ở một mình không tốt cho con đâu, Gina”. Mẹ nàng nói, đập tay lên hàng rào đủ mạnh đến mức khiến nó rung rinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; i& g. [3 [7 s+ S/ [" b
8 ^  N5 A( R3 Y7 h# x3 }5 _( v©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con đâu có một mình.” Gina cãi trả. “ Con có mẹ và bố, các anh con, các chị dâu và các cháu. Trong cái nhà này ai mà ở một mình được chứ?”
©2020 Kites.vn | 5 K8 N- `# q2 w" Z; ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | * t5 j8 d1 P3 |0 E+ b  k& m; k  wAll rights reserved
Dù vậy, Teresa vẫn đang trên đà. Nhạc điệu trong những từ ngữ vẫn đặc sệt chất Ý tô điểm vào giọng bà khi bà lên tiếng lần nữa. “Phụ nữ nên có một người đàn ông trong đời, Gina. Một người đàn ông để yêu và được yêu …”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. F4 h+ E0 H3 A& q
©2020 Kites.vn | # I' r1 ~# }; I2 Y" h+ i- @* j, zAll rights reserved
Gina rướn thẳng lưng lên, dù một phần nào đó trong nàng đồng ý với mẹ. Không phải nàng đã quyết định không bao giờ kết hôn, hay không bao giờ có con. Chỉ là vì mọi chuyện phải như thế. Và nàng không định tiêu tốn phần đời còn lại để tiếc thương vì thế.
' V! ], o% O2 C( h5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ C3 m4 t. Z4 L% _% G# D- {8 v  h. l  F
“Vì con không kết hôn,” Gina cắt ngang, “ không có nghĩa là đời con không có đàn ông mẹ ạ.”
- W* e( R6 G( k; u; w, u©2020 Kites.vn | All rights reserved
; r  K2 C2 O5 J: q+ ^9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Teresa hít không khí vào bằng một cái khịt mũi thất vọng hơi bị to, làm một con trong đám ngựa trên đồng cỏ quay lại tìm kiếm. “Mẹ không muốn biết điều đó đâu.”
* ], H( o" _: e" D5 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' s: V3 o1 W7 m# L9 u" V4 a4 C
Tốt, vì Gina cũng không thực sự muốn bàn về đời sống tình ái của mình- hay chuyện thiếu đời sống tình ái ấy- với mẹ mình. Nàng thực sự, thực sự yêu cha mẹ mình. Teresa sinh ra trong một gia đình người Sicili đông đúc và di cư tới Mỹ hơn 40 năm trước để cưới Sal Torino. Mặc dù Sal Torino sinh trưởng ở Mỹ, ông đứng về phía vợ mình về mặt bảo thủ bám riết lấy truyền thống cũ, rằng con gái chưa tìm được chồng đến năm 30 tuổi tức là gái già.
©2020 Kites.vn | 7 h) F3 Z/ I5 I7 J8 g7 Y( ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 C, n5 ?4 a# T- ~. \$ V, L! S
Buồn thay, sinh nhật lần 30 của Gina đã qua hai tháng trước.
0 _( B: @$ O3 i1 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 `7 R. G6 @3 HAll rights reserved
“Mẹ ơi…” Gina hít vào, thở ra và cầu cho mình được kiên nhẫn. Nàng đã mong có được ngôi nhà nhỏ của riêng mình trong trang trại của gia đình, sẽ giúp nàng được riêng tư hơn. Thế sẽ giúp cha mẹ hiểu ra là nàng cũng có khả năng làm người lớn. Lẽ ra nàng phải biết sớm, sinh ra là con nhà Torino, suốt đời là con nhà Torino.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:18:58 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 t: I: X3 D' g4 o- g
Có khi nàng nên chuyển quách ra khỏi trang trại cho xong. Nhưng dù có làm vậy thì nàng cũng vẫn phải dành cả ngày ở đây thôi, bởi những con ngựa Gypsy nàng tự tay nuôi nấng và dạy dỗ đã trở thành cuộc đời nàng. Thế nên nàng chỉ đơn giản là cần phải tìm cách đối phó với mối tuyệt vọng vĩ đại của mẹ thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ^; k1 [3 G- w' B# e7 ?* S, N- ?
: ]% v+ @1 c- f) ^. P©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi, biết rồi.” Teresa nói, giơ một tay lên chặn đứng cuộc tranh cãi quen thuộc. “Con là phụ nữ trưởng thành. Con không cần đàn ông để hoàn thiện bản thân.” Bà thở ra cơn giận nóng nảy. “ Lẽ ra mẹ không bao giờ nên cho con xem mấy cái talk show đó khi đang dậy thì mới đúng. Chúng nhồi vào đầu con toàn-”
+ ]6 d) v4 V) L, m# W4 R7 a1 T/ `" z©2020 Kites.vn | All rights reserved
% j0 W, k4 v1 F4 p( q3 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“-lý lẽ?” Gina mỉm cười tiếp lười. Nàng rất yêu mẹ, chỉ là xin lỗi vì đã không kết hôn và/hoặc không có thai suốt khoảng thời gian chó chết vừa qua thật là ngớ ngẩn.
* n3 {: h' V8 n" f$ d; M/ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / U4 q0 F! Y3 y; j. }$ o. ^All rights reserved
“ Lý lẽ? Sống độc thân mà là lý lẽ à? Không yêu ai suốt đời nữa? Không hề,” Teresa ngắt ngang, không buồn nghe câu trả lời. “ Không phải thế.”  
©2020 Kites.vn | ) J; G- R* W: C- h3 i5 t8 V9 tAll rights reserved
5 t" @! {/ B2 E. l# K, H) ~+ ~, u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sẽ dễ cãi lý với mẹ hơn nếu một phần của Gina không đồng ý với bà. Được rồi, thì một phần nhỏ. Nhưng một giọng nói nhỏ xíu trong tâm trí nàng thì thầm nhắc nhở rằng nàng không còn trẻ trung bao lâu nữa. Rằng nàng nên từ bỏ những ảo tưởng đáng ra phải mất đi từ nhiều năm trước rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 k. U4 i$ ]& U3 ^3 y
©2020 Kites.vn | $ G6 M3 i, K- a0 _+ b% n; aAll rights reserved
Có điều … nàng vẫn chưa thể làm quen với việc đó.
©2020 Kites.vn | 6 N5 o( y3 y+ `All rights reserved
/ f- E8 ?3 r7 @* L. `; ?1 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con ổn mà mẹ.” nàng nói, và sẵn lòng tin như vậy.
4 `9 D9 m* }0 {% x% ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 P3 ?& a5 U8 [, W8 n8 e; n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Teresa vỗ nhẹ lên tay nàng. “ Chắc chắn rồi con yêu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 e( B# G, V2 V7 L! E" I/ C7 k
©2020 Kites.vn | - `% g8 S5 d  I! A9 Z, SAll rights reserved
Thôi được, Gina sẵn lòng chấp nhận, dù mẹ nàng có đang cố xoa dịu chăng nữa. Ít nhất họ cũng thôi bàn luận về chủ đề này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 c1 C9 R# w- `5 [  {3 b
“ Papa đâu ạ?”, nàng hỏi.  “ Bố bảo sẽ đến thăm con ngựa non sáng hôm nay.”
©2020 Kites.vn | - |, B1 p3 Y1 t" SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& d& f5 B+ i& l; w" J& e8 @% r
Teresa phẩy tay. “ Ông ấy bảo có “cuộc họp”. Vô cùng quan trọng.”
©2020 Kites.vn | " b$ g$ e( q  b9 q* b4 W" ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! C* p8 Y7 n8 x+ a
“Thế ạ? Với ai cơ?”
©2020 Kites.vn | . h3 H( v/ z! l6 q5 `6 kAll rights reserved
# L. M9 ^- M6 }/ N: B1 X1 l+ X( X©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con nghĩ bố nói cho mẹ biết chắc?”  Teresa thở ra một hơi rất nản lòng làm Gina mỉm cười.
4 x0 u" s* |/ J  j8 f& }! ~) \4 t3 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 ]5 p" D! a# a0 {* CAll rights reserved
Không gì làm mẹ nàng cáu hơn việc không biết chuyện gì đang xảy ra.
$ d7 p4 }8 `$ J0 H# b©2020 Kites.vn | All rights reserved
' k' y: B* V: I4 P$ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“ Vậy trong khi Papa hội họp, mẹ đến xem con ngựa non cũng được.”
©2020 Kites.vn |   V9 M" v2 a0 y* O/ r2 n- G0 ZAll rights reserved
# J# d( Y  w$ ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ngựa,” Teresa lầm bầm. “ Cô với mấy con ngựa của cô.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* }3 O$ s, D$ ]" v  }+ q* Y$ J
  [  _3 x/ C" F& U2 X: G2 @* |5 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gina bật cười nắm lấy tay mẹ. “ Đi mà mẹ.”
©2020 Kites.vn | % d9 v4 x. c" S* L8 m4 T; Q" F$ @( eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! g& C! J- q4 u& e) [All rights reserved
Khi họ bước về phía cổng rào thì có tiếng động trôi tới tai. Gina quay lại bắt gặp một chiếc xe đang đi xuống con đường ngoằn ngoèo rẽ nhãnh từ đường chính. Bụi cuộn lên phía sau chiếc SUV đen xa xỉ. Gina cảm thấy cái gì đó cuộn lên trong bụng khi nhận ra chiếc xe. Dù có cố lờ đi, hơi thở của nàng như ngưng lại trong ngực còn miệng khô như rang.
©2020 Kites.vn | # S8 r7 h/ b5 m4 p6 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ]( \0 I5 T" oAll rights reserved
Nàng không cần phải nhìn thấy chữ King trên biển số mới biết chắc rằng Adam King lái chiếc xe. Cảm giác của nàng cũng rõ hệt như cảm nhận thấy mảnh sân sỏi đá này dưới chân. Đó là gì? Một loại radar bắt sóng bất cứ nơi nào Adam đến gần chăng?
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ w, q( ~; L9 `' x3 Y
“ Hoá ra Adam King là cái cuộc họp quan trọng đó,” mẹ nàng đăm chiêu. “ Mẹ thắc mắc tại sao.”
/ L% p5 F+ H' w' A/ ~0 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
: `7 A/ _. R- \4 t- j: T' k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gina cũng vậy. Nàng biết nàng nên đi làm việc của mình, nhưng không hiểu sao nàng không thể cất bước. Nàng chỉ đứng ngây ra đó, nhìn theo Adam đỗ xe lại và mở cửa. Khi anh bước ra và nhìn xung quanh,  đôi mắt sẫm màu quét ngang qua trang trại, thì thứ gì đó sâu thẳm trong nàng nảy lên hưởng ứng. Ngu ngốc, nàng tự nhủ. Đồ ngu mới cảm thấy bất cứ cái gì với một người thậm chí còn chẳng biết mày tồn tại.
, c; `( L8 F' W' j( J, N4 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 ?4 E: F* W+ [/ ~) z' a; S# m, _All rights reserved
Cái nhìn của Adam tiếp tục lướt đi, như thể anh đang liệt kê trang trại nhà Torino và lát sau sẽ kiểm tra lại. Cuối cùng, ánh mắt anh quét đến Gina. Nàng cứng đờ. Kể cả ở khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn cảm thấy sức mạnh trong cái nhìn của anh, như thể anh đã đến gần và chạm vào nàng.
©2020 Kites.vn | . a; p5 ~  e2 L5 {- X/ @All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 K' v; S+ ?5 L$ d0 \/ ~0 pAll rights reserved
Anh gật đầu với mẹ con nàng, và Gina buộc bản thân nhấc tay lên cho một cái vẫy nửa vời. Gần như ngay trước khi tay nàng dừng lại, Adam đã quay vào nhà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 X4 D, [* I1 f: e+ P
©2020 Kites.vn | * v: f7 }; v5 u& d' a# @+ lAll rights reserved
“Thật lạnh lùng, cái anh chàng đó”. Teresa đứng cạnh Gina, nhỏ giọng. Bà quay sang phía Gina, thêm vào “ Trong con người anh ta có bóng tối.”
©2020 Kites.vn | . L# P2 T* C8 o+ ?9 b9 q4 h1 `  JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, q, B9 l; k2 G/ }6 a
Gina cũng nhận ra cái bóng tối đó, nên cũng không thực sự tranh cãi. Nhưng nàng đã quen Adam và anh em anh cả cuộc đời. Và nàng vẫn luôn muốn trở thành người xoá nhoà cái bóng tối đó trong anh.
©2020 Kites.vn | " H+ u0 Q1 H! C' ?All rights reserved
3 Z$ v" d& p, F3 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đần độn, nàng biết vậy. Phụ nữ mắc cái chứng gì mà luôn muốn làm người “cứu rỗi” đàn ông cơ chứ? Nàng tự hỏi.
4 }8 V. u$ C& C! k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nàng vẫn đứng đó, nhìn theo Adam, mặc dù anh đã vào hẳn trong nhà để gặp cha nàng. Mãi sau Gina mới nhận ra mẹ đang nhìn mình. “Sao ạ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) M: C: f8 A: C! K
©2020 Kites.vn | 0 c1 i' |# y& W6 t+ u  X  o( @All rights reserved
“Mẹ thấy thứ gì đó trong mắt con, Gina.” Mẹ nàng thì thầm, lo lắng mím môi lại và ánh mắt bà loé lên.
5 u5 k: B1 N7 R' a. m) ?2 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ P- j5 a% }( k4 D& [) f8 S/ r1 k
Gina ngay lập tức quay bước về phía đàn ngựa trên đồng cỏ.  Nàng vẫn cảm thấy hơi run rẩy, nên phải tự bảo đảm bước chân của mình phải dài và chắc chắn. Nàng hếch cằm lên, hất mái tóc ra khỏi mắt, “ Con không hiểu ý mẹ.”
5 ?3 U* m+ Z! a" l6 C5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* _& R3 ?8 a, P
Teresa không dễ bị phỉnh phờ như thế.  Bà nhanh chân chạy theo con gái, nắm tay Gina kéo lại. Nhìn vào mắt nàng, bà nói, “ Không lừa được mẹ đâu. Có điều gì đó trong con hướng về phía Adam King. Con không được phép đầu hàng.”
©2020 Kites.vn | ; G: u: E- j' m6 C4 i  t: HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* p' o6 e/ B& j  U4 a
Ngạc nhiên, Gina cười phá lên. “ Sao cơ ạ? Một người vừa mới năm phút trước giục con kết hôn và sinh con lại nói thế sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; l  c# Y, t8 o" @: k9 e
“Không phải với anh ta,” Teresa nói. “ Adam King là người mẹ không muốn con dính dáng tới.”
% \$ ?" K$ z3 l5 g2 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # W' K' X$ s5 Z0 l$ q% ~+ q; O! _$ GAll rights reserved
Đáng tiếc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x  F) q0 O+ d2 f- T( g
1 _2 ?5 w! P. l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì Adam King là người đàn ông duy nhất Gina muốn.

©2020 Kites.vn | ( d0 j+ d: j& Z+ ^) KAll rights reserved
Hết chương 1

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ~- L6 u/ z, w5 g( N
4 E, ?5 Z+ y" O4 f" \, k©2020 Kites.vn | All rights reserved
-----------------------------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-6-2012 08:21:59 | Xem tất
ôi truyện bạn tự dịch hả
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 D, u  g+ z) V- G2 W( S/ @
nghe cái giới thiệu truyện đã thích rầu ,
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 t* a/ o% U0 _* t9 H' Q
ủng hộ ^^
- [: x; h; N1 O2 f& F  o- v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! D- k7 M+ e/ u- L2 p- i
... lại còn là tiểu thuyết Anh Mĩ nữa chứ :"> ... tớ nhất định sẽ đọc ^^
©2020 Kites.vn | , B# A3 m7 d7 T+ ~$ V% X; gAll rights reserved
series Kings of California tớ cũng có nghe tên cơ mà chưa đọc cuốn nào :">
- ^! O7 X- a1 o) A# f# G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' X6 C2 \! R' d# y1 d' R! Y
thanks bạn nhiều vì đã dịch nha
; b% \3 n8 W/ E! ]5 x# Q# Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
cơ mà đừng dừng giữa chừng nhá ))
) f; J8 f4 c# [' n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 G/ r) ~! x) e; L, ]& TAll rights reserved

Bình luận

Thanks bạn ủng hộ nha. Truyện này đọc cũng thú vị lắm. Đặc biệt là đoạn miêu tả tâm lý nhân vật. Chờ xem nhá!! P/S: Ava và chữ kí hoành tráng ghê  Đăng lúc 20-6-2012 08:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:23:31 | Xem tất
Chương 2:
; D7 G4 e1 {5 G6 v& Q$ h1 r% l- l* g©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | ) C: j" D' t; v" x. g# R( wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% M( W; {* w$ P/ X1 G1 b/ ?
Adam vội vã gõ cửa, và giật mình khi một người đàn ông lớn tuổi, lùn xủn ra mở và mỉm cười với mình.
©2020 Kites.vn | 5 k* N: K4 L( O) IAll rights reserved
6 l4 u! O; Y) q( `' k/ @7 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Adam,” Sal Torino mở lời, quay trở vào phòng và vẫy tay mời anh vào. “ Luôn đúng giờ, như mọi khi.”
& K+ W8 H" }" c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 M$ x+ ~8 f! V4 p5 a  s
“Sal, cảm ơn đã chịu gặp cháu.” Adam bước vào phòng và liếc quanh. Lâu rồi anh chưa quay lại đây, nhưng anh để ý thấy nơi này không thay đổi là mấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- S% E2 j/ Y9 m
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d" s6 @# k. Y% m
Lối vào rộng rãi được chiếu sáng nhờ cửa sổ trên mái ( nguyên văn: Skylight) hứng lấy ánh mặt trời, tạo thành một dải vàng vắt ngang mặt sàn gỗ thông sáng bóng.  
©2020 Kites.vn | , d; q3 ^) s  X! m8 l  J+ G0 `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" d3 N' h4 X9 r* h2 K( g9 f
Đại sảnh  treo đầy ảnh gia đình với những đứa bé tươi cười và cặp cha mẹ đầy tự hào, dẫn đến phía sau nhà.  Khung cửa hình vòm cao vọi hướng đến phòng khách mà Sal đã ra hiệu cho Adam vào theo cũng không thay đổi. Những bức tường vẫn phủ một màu vàng nhạt ấm áp, nội thất ngoại cỡ và êm ái, cùng một lò sưởi đá, giờ lạnh ngắt,  bày bình hoa bằng đồng cắm đầy hoa tươi. Sal ngồi xuống sofa, tự với cho mình tách cà phê trong cái khay trên mặt bàn gỗ thông sứt sẹo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# p3 i0 b, y/ N/ r1 K
©2020 Kites.vn | All rights reserved% \3 \) y( d9 P8 ]3 L) c  m; f5 w$ [
Khi Sal rót chỗ cà phê Adam không ưa chút nào, anh thở thẩn quanh phòng và dừng bước trước ô cửa sổ cong cong hình vòm. Những ô kính tắm mình trong ánh sáng ban ngày và trưng ra tầm nhìn bao la về phía bãi cỏ được cắt tỉa chỉn chu chạy đến tận cây sồi cổ thụ. Dù vậy Adam cũng khó mà nhận ra được. Tâm trí anh tập trung cả vào mục tiêu trước mắt: Làm thế nào thuyết phục Sal bán cho anh mảnh đất anh cần.
©2020 Kites.vn | 6 [5 Y6 V5 N1 _! z' \0 G  HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" f$ g% H8 U6 [: n9 `; U) [
“ Vậy, cái gì mang Adam King tới nhà tôi trước tiên vào sáng nay thế?”
. {- E% O( ~# {9 J4 A# X7 y" V" ^  W©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 i' J/ Z( D/ L2 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam quay lại nhìn người hàng xóm. Sal cao khoảng 1m76, tóc đen điểm bạc, nước da dãi nắng dầm sương cháy nắng như da thuộc và cặp mắt nâu sắc bén.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ M0 O- M$ O* ^/ h
©2020 Kites.vn | % c& b, _* [; ?( r) Y0 U% uAll rights reserved
Anh bước tới nhận tách cà phê Sal mời và nhấp một ngụm cho phải phép. Ngồi đối diện với người kia, Adam giữ cái tách nặng trịch trong tay rồi mở lời, “Cháu muốn bàn với chú về hai mươi mẫu đất ở bãi cỏ phía bắc, Sal.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: R- ~$ G/ c. N4 C
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Q' R8 k9 v% V+ c- g$ e8 R7 @
Người đàn ông già nở nụ cười thông hiểu, ngả người dựa vào thành ghế. “À.”
©2020 Kites.vn |   P; P& H: e: q$ TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 a# m) f7 {( V0 _+ D) E9 a+ p! PAll rights reserved
Để đối phương biết ta muốn thứ gì đó nhiều vô kể, sẽ không bao giờ là một thương vụ tốt. Nhưng Sal Torino không hề ngu ngốc. Gia tộc King đã đề nghị mua lại mảnh đất nhiều lần trong suốt hai thập kỉ vừa qua, và Sal đã luôn đá bay họ. Bởi vậy, hiển nhiên ông biết vụ lần này quan trọng đến thế nào với Adam. Vờ vịt chẳng có ích gì.
! B5 D( z1 q. J1 S2 N& }$ q' q©2020 Kites.vn | All rights reserved
; F6 a" q% f6 z1 e* G. U  M©2020 Kites.vn | All rights reserved
“ Cháu cần mảnh đất đó, Sal, và cháu sẵn lòng thoả thuận trả cho chú một khoản chết tiệt.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; T, i3 Z: m+ b: |; z
, D+ g8 @; t9 ^) O0 g* F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sal lắc đầu và hớp một ngụm, nuốt xuống rồi thở dài. “Adam …”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 J& d# b: q# d- y+ H) x; g2 n
/ V2 D9 C6 k& g- A©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nghe cháu đã.”  Adam ngả theo ông, đặt tách cà phê xuống khay rồi ngồi trở lại, đặt hai tay lên đùi. “ Chú không hề dùng đến mảnh đất để trồng trọt hay chăn nuôi. Nó chỉ nằm yên ở đó.”
! J# @" I6 q7 R2 X% Y! F& E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 E+ k3 P0 ]& W' n
Sal mỉm cười và lắc đầu lần nữa. Được lắm. Ông ấy cứng đầu. Adam đánh giá cao điều đó. Adam kiềm chế sự mất kiên nhẫn trong mình, buộc bản thân nói với giọng thông hiểu.
©2020 Kites.vn | " G  l" x' f; U  V9 I3 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   v# e5 j# f) I9 EAll rights reserved
“Nghĩ mà xem, Sal. Cháu sẵn sàng dành cho chú một đề nghị đáng kể khác cho mảnh đất của chú.”
5 e# c  s4 z- ~1 w- m5 N7 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
* ]9 g& j3 @9 y0 |2 k5 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sao điều này lại quan trọng đến vậy với cháu?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Q& V- n' c5 ]7 H+ `$ r
7 I, l/ M% ?3 p% [, S4 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giờ chúng ta chơi trò chơi cơ đấy. Adam ước gì chuyện này dễ dàng hơn theo cách nào đó. Sal biết quá rõ về quyết tâm khôi phục đất đai dòng họ King của Adam, nhưng cũng rất rõ ràng là ông sẽ gạt bay nó đi.
7 o) I* O# \/ k4 r% V1 w) U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - s" e: `. D7 {) `" HAll rights reserved
“ Nó là mảnh đất cuối cùng của nhà King”, Adam kín đáo nói. “ Chú cũng biết rồi.”
  t$ |' N# X# h! D©2020 Kites.vn | All rights reserved
& z8 d+ y5 E* [3 s4 j- `% r, h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sal lại mỉm cười và Adam thấy ông già trông như một yêu tinh nhỏ hiền hậu. Tệ là ông chẳng giống tên yêu tinh sẵn lòng bán chác chút nào. “ Hãy kết thúc thoả thuận ở đây thôi. Chú không cần mảnh đất. Cháu cần. Đơn giản thế thôi. Vậy chú sẽ nói gì nào?”
; y# `* i& g, Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 S& |- [, f& X) ], P0 u! t, r
“Adam,” Sal mở lời, dừng lại một chút uống thêm ngụm cà phê, “ Tôi không muốn bán đất. Cái gì của tôi là của tôi. Cháu hiểu cả. Vì cháu cũng có cảm giác y hệt. “
. W/ g: ^5 a! I" K( G: L$ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 Y8 |. z( F( `5 M8 K" ?- AAll rights reserved
“ Đúng, và mảnh đất đó là của cháu, Sal. Hoặc sẽ thế. Nó từ đất của nhà King mà ra. Nó nên quay về làm mảnh đất của gia đình lần nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: A! ?9 b4 l$ `# `* M3 i
" ~, f/ f- r; h& n7 S, _8 ^; Y6 X% {©2020 Kites.vn | All rights reserved
“ Nhưng không phải vậy.”
©2020 Kites.vn |   S3 E& ^+ f& U4 B- x2 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ n  n, y. V0 q/ D/ c
Adam âm thầm sôi lên vì thất vọng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: l% u" c( ?9 l1 i. ]6 U% x# m2 M
% S7 c  t* h2 j. H0 o# I6 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
“ Tôi không cần tiền của cháu.” Sal tiếp tục, đặt tách cà phê xuống và đi lại loanh quanh trong phòng. “ Cháu biết điều đó, và bất chấp, vẫn tới đây, hy vọng sẽ quay tôi như chong chóng bằng một cuộc tranh cãi về thoả thuận lợi nhuận. “
©2020 Kites.vn | All rights reserved( A- m/ E2 ]2 @7 K& b- b
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L- m$ _  G/ n6 ?8 ?3 f
“ Kiếm lời không phải tội lỗi, Sal,” Adam phản đối.
©2020 Kites.vn | 3 Y0 _# J1 \: k* T+ J  m, SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" s, Y; j: Y4 w* }
“ Nhưng tiền bạc không phải thứ duy nhất trong đầu óc của một người đàn ông.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ W6 ^9 Y2 [, s6 R  S  K
- ]( {+ t- x, {2 U6 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sal dừng chân bền lò sưởi, chống một tay lên mặt lò chạm trổ nhìn xuống Adam.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! V, e8 n1 ]* S0 l( A- f, g- t2 M
- N2 n! O0 U/ V9 {7 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam không quen làm phía phải chống đỡ khi thương thuyết. Ngồi trong cái ghế quá êm ái nhìn lên Sal khiến anh cảm thấy bất lợi, nên anh cũng đứng lên. Cho hai tay vào túi quần jean, anh quan sát ông già và tự hỏi Sal đang tính toán điều gì.
1 O8 J4 l" j1 N0 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 x. ]( r  G! m0 Y1 U4 Z
“ Cháu nghe ra chữ “nhưng” ở đâu đó thì phải,” Adam nói. “ Vậy sao chú không nói toạc ý tưởng trong đầu chú ra, rồi chúng ta có thể cân nhắc tiếp vụ thoả thuận."
©2020 Kites.vn | All rights reserved  W: [: ?# H+ ], z2 Y6 o/ g  @
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 \5 Y, x  v9 M: k: l9 e
"Ah" Sal lên tiếng. " Nóng vội quá đấy. Cháu nên học cách tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, Adam. Sống cuộc đời chỉ toàn công việc như thế chẳng hay ho gì."
  l8 s" O& z! ~3 M7 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ h) d/ x( J8 i% x1 N
" Cháu thế là được rồi."
& q: q% i% }6 p/ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 g/ o' h& w) p6 U) y) e+ ?: Z+ HAll rights reserved
Adam không thích nghe khuyên bảo. Anh cũng chẳng muốn nghe đến "tận hưởng cuộc sống" tí nào. Tất cả những gì anh muốn là phần cuối cùng của mảnh đất.
©2020 Kites.vn | 8 e% u1 v0 B9 i% rAll rights reserved
* S- r9 i$ a* ^' ^0 Q- U# g©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Đã có lúc cháu không cảm thấy thế," Sal lơ đãng nói, đôi môi hơi hé ra để lộ tính cách của ông, dù đôi mắt sẫm màu trở nên mềm mại và đầy cảm thông.
& D+ t6 P* P/ t! f1 V) r2 n$ s- s©2020 Kites.vn | All rights reserved
" ]. j, H4 `. U) c8 w) Z4 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam cứng người thấy rõ. Phần tồi tệ nhất khi sống ở một thị trấn nhỏ là mọi người sống quanh cả dặm đều biết rõ chuyện riêng tư của mình. Anh biết Sal đang muốn tỏ ra tử tế, nên anh cực kì cố gắng kiềm chế  cái gì đó xấu xa trong mình lại. Mọi người nghĩ họ biết anh. Nghĩ họ hiểu cảm giác và suy nghĩ của anh. Sai hết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Z  B. e* a& W' I; Z% O$ z
3 E& \- R- `' u4 Y, H( M; g; g9 k. }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh không ưa gì sự thông cảm hơn việc đi xin lời khuyên. Anh không cần bất cứ ai thương hại. Cuộc đời của Adam đúng như những gì anh muốn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 P* w. M1 D4 m$ \8 n( {
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ }- }! D$ Y1 q* K
Ngoại trừ việc làm chủ mảnh đất chó má đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ]4 F9 ~* P% Y; E, ~" R
©2020 Kites.vn | : q3 F4 x! C; HAll rights reserved
" Coi nào, Sal," Adam điềm tĩnh, chậm rãi nói, " Cháu không ở đây để nói về cuộc đời mình. Cháu đến đây để thương lượng. Vậy nên nếu chú không phiền … "
+ R! R( F" o( `% |8 N4 Y5 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- X, `) R/ r! m5 n2 E9 _
Sal chặc lưỡi tỏ vẻ phản đối. " Cháu đúng là người chuyên tâm đấy, Adam. Và trong khi tôi khâm phục điều đó, nó cũng khiến cuộc đời một con người khó khăn hơn vốn dĩ."
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L* j% v' c  K; M
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 G1 Q1 V4 P* T4 _. |+ X8 e* ?$ s+ ~
" Để cháu lo đời mình, được chứ?"
# g  R" J' M! f: x2 {  F' v! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; @5 ?2 ~* @' L/ E  q2 Y/ ^' vAll rights reserved
Sự thiếu kiên nhẫn mởi chỉ nhen nhóm trước đấy đã trào lên và sủi bọt trong bụng anh. " Chú muốn nói gì hả Sal? Chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận không?"
5 l' b  B, R4 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 u. b  A: @3 ~( [( q. m8 a" {9 tAll rights reserved
Sal đứng giạng chân, khoanh tay trước ngực và ngoảnh đầu sang bên, nghiên cứu Adam như thể đang tìm kiếm thứ gì đó khác thường. Sau một hay hai khoảng ngừng dài dằng dặc, ông nói, " Chúng ta có thể đạt được một thoả thuận. Nhưng điều khoản mà tôi đang nghĩ đến hơi khác những gì cháu mong đợi."
©2020 Kites.vn | ( I- h# q6 `2 m$ OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 q5 R2 q, I7 x5 A' r8 wAll rights reserved
" Chú muốn nói gì?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 r  Q' g' N7 s1 N: f
9 J: y4 r) j* _$ U  z©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Đơn giản thôi," Sal nhún vai. " Cháu muốn mảnh đất. Đổi lại tôi muốn một thứ. Không phải tiền. "
! }/ n) X3 l( g9 r0 Z2 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 s( d- P/ x4 K' e5 i6 Z* d
" Vậy là gì?"
7 C1 J  H' A3 A/ ?7 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . Y/ n1 H7 d/ N* g7 eAll rights reserved
Ông già gật đầu, quay trở lại sofa và ngồi xuống thật thoải mái. Xong xuôi, ông nhìn về phía Adam lên tiếng, " Cháu biết Gina nhà tôi."
- E/ c8 d. Y7 u. K& ^6 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M, [7 ]9 N% t( J
" Vâng …"  Tia nghi ngờ loé lên trong đầu Adam.
©2020 Kites.vn | 4 l9 |# I0 i9 i# c, H/ @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ F- n- V5 l. c4 g! ?& D' P: x
" Tôi muốn con bé hạnh phúc." Sal tiếp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 G3 T9 f  A9 S1 e
©2020 Kites.vn | 5 L9 a+ c( J/ K3 |All rights reserved
" Chắc chắn rồi." Và Gina thì liên quan thế quái nào đến chuyện này?
©2020 Kites.vn | # m* E2 T( S  ]# ?1 j& aAll rights reserved
+ d& @) I' S/ @+ q/ ]. Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Tôi muốn thấy nó kết hôn. Ổn định. Có một gia đình."
©2020 Kites.vn | $ E. Z9 Z* P+ p" y, |1 H6 |4 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" \+ ]/ W8 Q2 t
Adam như đông cứng. Đột nhiên anh hiểu ra tất cả. Anh nghe thấy tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên lò sưởi. Nghe thấy tiếng con ruồi đâm vào cửa sổ. ( ??? Nguyên văn đấy mình ko có chém đâu!!). Anh hít vào một hơi thật dài, sâu, chậm rãi và bị mùi thơm nức mũi của sốt spaghetti đang sôi trong bếp thu hút. Lớp da trên người Adam căng ra, còn mỗi lỗ chân lông trên người đều dựng đứng.
$ v* ]( Y& \3 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 Y+ r6 M, ?; |5 n6 Z1 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh hít vào một hơi khác, lắc mạnh đầu và nhìn Sal chằm chằm, gần như không tin nổ điều mình nghe được – nhận ra điều Sal muốn ám chỉ khiến anh cảm giác như thể bị hàng tấn đá va phải. Thế nhưng ông già vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt điềm đạm, chắc chắn, cho Adam thời gian tiêu hoá điều ông vừa nói. Nhưng làm sao anh tin rằng ông ấy đang nghiêm túc cơ chứ?
# U( e9 f8 {) ?& J5 w) r: W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam từng đối mặt với nhiều tay thương thuyết rắn mặt trước đây và chiến thắng. Hôm nay cũng sẽ như vậy.
©2020 Kites.vn | 9 \) s! J4 W/ q1 v. l3 W9 ?All rights reserved
4 f" C8 d" i, \: X©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Cháu không thấy việc hôn nhân của Gina liên quan gì  đến cháu hay đến cuộc nói chuyện này."
©2020 Kites.vn | 0 o% ?+ D1 G8 R7 H  P: w. [% jAll rights reserved
! Q$ o# {$ }) o9 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Vậy sao?" Sal mỉm cười. " Cháu độc thân, Adam. Gina cũng độc thân …"
©2020 Kites.vn | All rights reserved' @: |( Q' ~- w
# N7 l7 P# \. ?- z7 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ông ta sẽ không đời nào được như ý đâu.
: q2 A1 e4 Z  H0 C( Q- O' ?" I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ~: J( u7 H% f" b
Gina?
©2020 Kites.vn | 3 @. b5 |: `  {+ h& ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' o8 R; V8 O$ D! [: ~All rights reserved
Kết hôn?
, L1 E) s6 J' B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: O+ p) l* p  t% D
Với mình?
' h% Z* k: X3 `; o; Q8 n; n% m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! b% a5 \. X( g2 x9 a" v- D
Không bao giờ.  Anh nhìn vào mắt Sal và nhận ra ông già hoàn toàn thật lòng. Bất kể chuyện này có vẻ điên rồ thế nào. Adam nghiến răng hàm mất một lúc lâu, rồi đầy hy vọng giữ được bình tĩnh, hít thở. Vô ích.
©2020 Kites.vn | , J2 y. M; }6 b7 Q/ D. u& mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : C+ J. G8 ]5 h+ G6 vAll rights reserved
" Để tôi nói rõ nhé," Sal lên tiếng, đặt cánh tay còn lại lên lưng ghế sofa, như người hoàn toàn hài lòng với chính mình và quanh cảnh xung quanh. " Tôi đưa ra lời đề nghị với cháu, Adam. Cưới Gina của tôi. Làm nó hạnh phúc. Cho nó một hay hai đứa con. Tôi sẽ giao mảnh đất cho cháu."
©2020 Kites.vn | 4 P& U8 K  v8 W% [# j2 vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 k- R7 p8 m/ M5 O2 g9 n: ]8 J7 ]
Con ư?


5 x- V( X' K+ U" {0 }  G: \% s3 p" r5 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - K' u/ X" Z/ ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 p7 \7 Z5 J4 r  H, U8 w! VAll rights reserved
*Note: Skylight
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 |- ^( J5 C! W+ a2 @
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _* w; d8 Q: \& S

©2020 Kites.vn | All rights reserved1 D$ P/ j* h/ B( h+ m7 k$ w( X

Bình luận

Ừ nhỉ, nói mình mới nghĩ ra. >_< Thanks bạn nhiều  Đăng lúc 4-5-2013 05:10 PM
nàng ơi, cái này ở VN mình gọi là giếng trời :)  Đăng lúc 4-5-2013 01:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2012 09:41:46 | Xem tất
Cơn thịnh nộ nổ bùm trong đầu khiến Adam bị dồn tới đường cùng và đỏ gay. Hai lá phổi gào thét đòi không khí. Não bộ bị màn sương cáu giận che mờ khiến việc suy nghĩ gần như là không thể. Có khi thế là tốt nhất. Vì nếu anh tốn thời gian cân nhắc điều Sal vừa nói, đứa quái nào biết anh có thể phát ra câu gì ?
1 e" _* E. q9 s6 C$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
: A$ X. M6 _5 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh không nhớ nổi mình đã từng điên giận đến thế trước đây. Adam không bị thao túng – mà anh mới là người thao túng kẻ khác. Anh mới là con cá mập khi thương thuyết. Anh không thấy bị ngạc nhiên. Không thấy bị tổn thất. Anh chưa bao giờ nuốt mất lưỡi, chó chết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* T. C) n# S  Q
/ k, m' n; u, b# t0 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ quan sát Sal, Adam  nhận thấy ông già tỏ ra cực kỳ thích thú khi chứng kiến anh rối trí, điều chỉ càng làm Adam phát rồ.
' l4 X# x! b9 x3 b+ v) ^5 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 L9 d: ?5 a3 L0 l) w, l- x
" Quên đi", Adam nói, từ ngữ phát ra khó nhọc không hơn gì một hơi thở. Không thể đứng nổi nữa, anh lén đi về phía ô cửa sổ hình vòm, liếc ra bên ngoài chừng một hai giây, rồi quay lại đối mặt với người đàn ông vẫn ngồi nguyên trên ghế.
©2020 Kites.vn | ! h7 e' I/ @& W) aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ~7 I& [& s: _" Z6 p8 o! N- d$ X
" Chú làm sao thế Sal? Bị ảo giác chăng ? Giờ người ta không còn đem con gái ra mặc cả nữa đâu. Chú biết thừa bây giờ không phải thời trung cổ. "
0 j, o' w* P& @; c" @& x4 R1 \  I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; v& R# L9 N- L( c; V" d7 yAll rights reserved
Người đàn ông già chậm rãi đứng lên, nheo nheo mắt nhìn Adam  và xỉa ngón trỏ của mình chém vào không khí.
  s9 n7 u$ v4 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , y) x- X- N  {! }All rights reserved
" Chuyện này không vì lợi ích của tôi", Sal chỉ ra. " Mà là của cháu. Cháu nghĩ tôi sẽ chấp nhận bất kì gã nào cho Gina của tôi sao? Cháu nghĩ tôi sẽ hạ thấp con bé đến mức làm thế này mà không thèm suy nghĩ? Không hề cân nhắc?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved. V) i" `$ V+ Z6 M0 x: v
$ ]+ \. V: w9 `3 i% @; A: {©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Cháu nghĩ chú mất trí rồi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 [" o6 I1 ?" r
©2020 Kites.vn | % o- O( E) j' b1 U3 K+ o- dAll rights reserved
Sal thở ra điệu cười chẳng hài hước chút nào. " Cháu muốn mảnh đất đến thế cơ mà? Làm điều này đi và nó sẽ là của cháu."
) L, k" c" m- M3 p# _% K4 f4 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
# F- t  B: H  H  i5 {! W( ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Không thể tin nổi". Điều này thật điên rồ. Đơn giản và dễ hiểu. Anh cũng luôn yêu mến Sal Torino. Ai ngờ được ông già này lại dở người như vậy ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved' x9 y* D1 n/ }" I3 n/ C
+ W4 s& f1 B& w) `* j+ |* `6 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Tại sao cháu lại thấy điều này vô lý đến thế?"  Sal gặng hỏi, đi vòng quanh sofa đến bên Adam ở cửa sổ.
7 v5 Q( q6 h- F: i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   L5 ~8 d+ t( d3 U1 L" B" bAll rights reserved
Ánh dương trải xuyên qua ô cửa kính ngay ngắn, đọng lại những vệt vàng hình kim cương trên hai người đàn ông và mặt sàn bằng gỗ. " Người làm cha quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình là điên rồ sao? Đến hạnh phúc của con trai người mà tôi gọi là bạn? Cháu là người tốt, Adam. Nhưng cháu đã cô đơn quá lâu. Mất mát quá nhiều."
©2020 Kites.vn | " `  [9 f$ P: H% Q7 }  XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # V6 }8 B& A! l3 Y! tAll rights reserved
" Sal –" Giọng nói của anh đầy vẻ cảnh cáo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 I: z" m% ?* E6 o6 O' e* u$ @- m9 _
©2020 Kites.vn | . |: P4 A- n# t* V7 ?All rights reserved
" Được rồi." Ông giơ hai tay lên. " Chúng ta sẽ không nói về quá khứ nữa, nhưng còn tương lai." Sal quay đầu nhìn qua cửa, chăm chú ngắm khoảng đất bên ngoài. Ông lắc đầu và nói " Gina của tôi cần nhiều thứ trong đời hơn là mấy con ngựa yêu của nó. Cháu cần nhiều thứ trong đời hơn cái trang trại này. Nghĩ rằng hai đứa có thể làm nên thứ gì đó cùng nhau là điên rồ lắm à?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 v/ z+ d% _! M! g6 t) ], k( h4 e
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 M# O# T. w/ h0 T
Adam nhìn chằm chằm ông. " Chú muốn con gái mình cưới người không yêu cô ấy?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 P9 ]9 X0 t' f" C
©2020 Kites.vn | 4 u, O, V3 M6 q3 p4 D5 W) j$ SAll rights reserved
Ông nhún vai. " Tình yêu có thể lớn dần."
( U7 r+ E7 p$ @  v0 y* h. [5 D, S©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 X& e) y3 w6 C5 h# z3 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Không phải với cháu."
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 a. r1 F0 G/ A0 i5 X
©2020 Kites.vn | . M- S0 k8 |" H$ t# ?4 H5 NAll rights reserved
" Đừng bao giờ nói không bao giờ, Adam." Sal ném ánh nhìn về phía anh. " Đời còn dài không có nghĩa là phải sống một mình."
©2020 Kites.vn | All rights reserved! a+ R! {0 K( p7 O) Z
Đời không dài và Adam khám phá ra rằng sống một mình thì tốt hơn. Anh chẳng có hứng thú để mắt đến ai ngoài chính mình. Sống như ý mình, không cần phải lý do lý trấu hay xin lỗi vì điều đó. Và anh không có ý định thay đổi bất kì phần nào của cuộc đời mình hết.
©2020 Kites.vn | # t; ^  r( M! B3 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # |  y. |6 ]+ [" R/ V1 R0 B7 nAll rights reserved
Cảm giác cáu giận châm chích anh từ bên trong. Anh rất muốn mảnh đất khốn nạn đó. Nó đã trở thành Chén Thánh của anh. Những mét đất cuối cùng sẽ gắn kết tài sản của gia tộc King lại với nhau. Anh gần như nếm được vùi vị thoả mãn khi hoàn tất mục đích anh tự đặt ra cho chính mình. Nhưng giờ …  thay vào đó, anh lại phải nếm mùi vị thất bại  và cái nhận thức đó đánh dấu cơn thịnh nộ của anh cao hơn một nấc.
©2020 Kites.vn | 1 k& U4 X7 }" C/ ^6 x. T/ HAll rights reserved
" `5 n+ l% O& o- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Cảm ơn Sal. Nhưng cháu không hứng thú." Với bất kỳ phần nào. Anh muốn mảnh đất, nhưng không hề sẵn lòng kết hôn lần nữa. Anh đã thử một lần. Và ngay cả trước khi xảy ra vụ tai nạn, chuyện giữa anh và vợ mình đã không ổn. Anh không được sinh ra để làm một người chồng.
' I/ ^% B$ L3 F: R' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 N) b/ ]& G/ n
" Cân nhắc đi" Sal nói và ra hiệu ra ngoài cửa sổ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 V2 t- c4 J$ P1 r4 ]0 v7 b3 O! O
©2020 Kites.vn | All rights reserved  K& K4 _& S4 z
Adam liếc theo hướng được chỉ và thấy Gina cùng mẹ ngoài đồng cỏ. Trong khi anh đứng đó, Teresa bỏ đi, để mình cô con gái trên cánh đồng, được bao quanh bởi mấy con ngựa nhỏ nhắn, cứng cáp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' R" V" B8 c+ K, c
©2020 Kites.vn | All rights reserved; O( I6 C7 N; S! e# R# v
Ánh dương rơi xuống người Gina như một đám mây ánh sáng. Mái tóc đen dài của nàng quấn quanh bờ vai, và khi nghiêng người cười lớn,  nàng tạo ra một bức tranh mê hoặc lòng người làm Adam nghiến răng còn kinh hơn.
  C; ?7 R6 [$ Y7 w! N2 b  r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: u3 L8 k/ N; b! A
" Gina của tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Cháu không thể làm tốt hơn được đâu."
©2020 Kites.vn | & p- s2 H0 N1 |& d2 Y) {4 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ A6 a7 @: f5 d# QAll rights reserved
Adam dứt mắt khỏi cô gái bên cửa sổ, lắc mạnh đầu nhìn ông già đứng kế bên. " Chú bỏ cái sáng kiến đó đi được rồi đấy, Sal.  Sao chú không nghĩ thực tế hơn và đi đến một cái giá mà cả hai ta đều chịu được nhỉ?"
©2020 Kites.vn |   \& E1 h0 D$ B* A+ z) d, B3 [# w9 A1 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: h4 v6 U% s7 ]( I; J& V
Tất cả chuyện này đã trượt khỏi tầm tay và Adam cảm giác như bốn bức tường sắp sửa ép dẹp mình. Nhìn Sal thì không đời nào đoán được ông ta lại điên như thằng mất trí thế. Nhưng rõ ràng là ông ta có điên. Thời này còn ai đem con ra trao đổi nữa hả?
©2020 Kites.vn | & R! B3 H; T! x) I8 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 Z) ~% g+ R! IAll rights reserved
Đưa ra miếng đòn hợp lý cuối cùng, Adam hỏi," Chú nghĩ Gina sẽ nói gì nếu cô ấy nghe được?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved& t5 m5 m3 _# J' @( A
' n1 l  E' b! k; H1 R' y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sal nhún vai và hơi mỉm cười. " Con bé không cần phải biết."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ v3 n  `1 }2 p0 N( G# c% x
9 y6 L* g: H( G3 P7 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Chú nguy hiểm thật đấy, Sal."
©2020 Kites.vn | , O) ~7 j$ d6 U( BAll rights reserved
1 C. ]) A: x! ]- ?! J3 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông già khịt mũi. " Tôi biết điều gì là tốt cho con mình. Và tôi cũng biết điều gì là tốt cho cháu. Đây là thoả thuận tốt nhất cháu từng đạt được, Adam. Nên cháu mới là người phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định."
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 o2 G7 d& X8 E( c  Z
©2020 Kites.vn | - F; t; x$ [$ w  y7 A: u! q3 ?% O& eAll rights reserved
" Cháu quyết rồi." Adam quả quyết với ông. " Cháu sẽ không cưới Gina hay bất cứ ai vì cái vấn đề đó. Nhưng nếu chú đổi ý và thực tâm muốn bàn chuyện làm ăn, gọi cho cháu."
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 y2 f) I* m" X8 `9 m  W
©2020 Kites.vn | 3 w; i* T9 a0 x! {# H8 E6 |All rights reserved
Adam phải thoát khỏi đây. Máu nóng đang chảy rần rật trong huyết quản như thể đốt cháy da anh vậy. Lão già chết tiệt, bỗng dưng ném chuyện này vào mặt anh. Adam băng ngang phòng nghỉ chỉ bằng vài sải chân dài và giật tung cửa trước đúng lúc Teresa bước vào.  Bà giật bắn mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?! y$ `% J4 A6 Z  q
& A. v  [- i8 U* }: p©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Adam."
©2020 Kites.vn | 8 s* Y1 b0 k! ]. T9 SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) a. h* L8 u0 G
"Teresa." Anh gật đầu với bà, bắn một cái nhìn hoài nghi khác về phía Sal rồi bước ra ngoài, đóng cánh cửa đằng sau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# J# ~: b, ]6 P" Y
Tức thì anh cảm giác mình thở lại được. Không khí trong lành và bén nhọn mang theo mùi của bầy ngựa và đại dương xa xôi. Cơn gió lạnh quét qua, hầu như vô thức, Adam quay đầu, chăm chú nhìn về phía đồng cỏ nơi Gina đang trò chuyện với bầy ngựa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* U4 C6 n% U) K
9 F. o7 Z- @8 N: G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù cách xa nhau, anh vẫn cảm thấy sự thu hút đã lâu lắm không còn nhận thấy nữa. Lần cuối anh gặp Gina là ở đám tang vợ và con trai.  Ngày đó anh đã quá tê liệt nên không thể nhận thấy, rồi sau đó anh lại dành phần lớn thời gian đắm mình vào trang trại.
0 O, Y2 C  X1 c" Q  Q9 e: v©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 ~! @/ R& C  w/ r. h; k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thay vì đi về phía xe mình, anh làm chính bản thân ngạc nhiên khi bước về hướng hàng rào quanh đồng cỏ.

©2020 Kites.vn | All rights reserved1 J- A1 E8 s) d: x; X' n0 a
----------------------------------------------------****************************************---------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-6-2012 13:14:40 | Xem tất
đã đọc xong những chương đầu bạn dịch ^^
$ q2 E+ [) e" g. A©2020 Kites.vn | All rights reserved
truyện khá hấp dẫn ;)
©2020 Kites.vn | ) J# a  D3 q5 n7 Q/ c8 V* Q3 b& ZAll rights reserved
mình cũng thích cách dịch của bạn nữa :x
©2020 Kites.vn | . x6 w  }/ z/ F2 }5 R1 X# P3 nAll rights reserved
thanks bạn nhiều nha :x
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 B" d: [& K& ~
6 B  G) |! e8 t0 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
keke, truyện hay, đang định xin bạn bản Anh đọc cho đỡ thèm :D,
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 l2 G: \4 _4 G' u* s# F! h! Q) n
cơ mà tớ sang thớt truyện bên ethuvien của bạn tìm được rồi ^^, thanks bạn nha :x
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 y; j3 n, V% _" d- C
©2020 Kites.vn | & D3 _9 W6 }( \2 S  |# cAll rights reserved
tất nhiên vẫn đặt gạch hóng truyện bạn dịch ^^,
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 y* B; O' g( f) M% q  d7 L9 m
dù có thể đọc bằng tiếng Anh nhưng mình vẫn thích đọc truyện dịch hơn :D
©2020 Kites.vn | All rights reserved) F6 o7 R$ [+ C8 k# f
©2020 Kites.vn | 9 B6 [  y/ U& V4 ]0 l; ?( ^, y& q0 aAll rights reserved
( H; `6 i8 F( S3 q. I©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 \, W; J  y# g  p2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Ô hoá ra đồng đội cả. Toàn dân săn truyện =)) Đọc bằng tiếng Anh cũng hiểu sơ sơ, nhưng tội gì mà ko đọc tiếng Việt cho dễ chịu nhỉ. Hì. Thanks  Đăng lúc 21-6-2012 03:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2012 15:12:15 | Xem tất
Gina nhìn Adam lại gần, tự bảo hormone của mình hãy chợp mắt đi một lát. Dẫu vậy, hình như chúng không nghe lời. Không hề, thay vì nằm xuống và giữ yên lặng, hormone của nàng lại nhảy dậm chân trên mỗi đầu dây thần kinh. Chết giẫm, nàng thấy ngạc nhiên khi mình còn chẳng run chút nào.
& g7 m2 [5 R1 P( s& J0 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 |5 ^1 J4 r' X5 k' Y- n©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Ôi Shadow", nàng thì thầm, vỗ vỗ cái cổ sẫm màu của con ngựa cái, " Tao đúng là con ngốc mà."
; W) b; ^# ?) `% T: W: b( H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; }0 X9 ?/ N2 w: L! x
" Chào buổi sáng, Gina."
) C$ E, L# `; r/ B6 d0 ^6 W3 q3 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 G* f; H2 D' ?9 l4 T& X5 G! \' ]' oAll rights reserved
Nàng tự trấn tĩnh và quay đầu. Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt sẫm màu của Adam, Gina biết nàng chẳng bao giờ "trấn tĩnh" đủ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, g0 j) j8 o: Q. z. P5 ?3 a
Tại sao người đàn ông này có thể làm cho tâm trí nàng bùng sáng như pháo hoa ngày 4-7? Tại sao trái tim nàng nhất định phải khao khát Adam King?
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ A8 s* R* a! `1 N% w) H
9 b8 F/ g/ P, i; `: G. U7 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Chào Adam." Nàng lên tiếng và thầm chúc mừng chính mình vì đã giữ được giọng nói thật bình tĩnh và rõ ràng. " Anh ra ngoài sớm quá."
+ R+ a9 g. Y( q& X% Z1 x5 O/ k7 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
: m; N3 u, h" G% N3 [" v©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Ừ." Trí tưởng tượng của anh bay bổng một lúc, rồi anh nỗ lực trông thấy để xoá nó đi trước khi nói, " Anh vừa nói chuyện với bố em."
©2020 Kites.vn | All rights reserved# y4 V" u3 T7 n0 x* i
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 y4 k8 ]( V: l" |( i0 S& V
" Về cái gì?"
! w% h  k' R2 B, z" x3 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
" K1 F' h$ M9 |% O  ~# M' R+ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Không có gì". Anh phủ nhận quá nhanh khiến Gina biết chắc chắn là có cái gì đó. Nàng quá hiểu cha mình, nó có thể là bất cứ chuyện gì.
©2020 Kites.vn | , U+ h! e9 \0 d- r- P9 L) @5 P1 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 `6 }6 [. d) {& x2 K5 v
Rõ ràng là Adam sẽ không hé ra bất cứ điều gì về chuyện đó, tốt nhất nàng nên giữ tính tò mò của mình lại sau. Khi nàng có thể cậy ra từ cha . Giờ  mọi thứ nàng làm được là tránh cho mình khỏi lắp bắp như đồ ngốc. Adam bước lại gần, chống khuỷu tay lên thanh chắn hàng rào, nghiêng mình trong ánh nắng. Và ai mà biết được, cơn gió thổi thẳng qua, quấy rầy nàng bằng cách cuốn mùi hương của anh về phía nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* _5 L; ?" J; h5 w
7 e5 r/ ]! d2 v+ x1 i% Z# l' w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng không có gì thiếu lãng mạn hơn một cơn chấn động. Không hề, mùi hương duy nhất nàng ngửi thấy là mùi xà phòng và đàn ông, càng khiến người khác hít thở vất vả hơn. Đúng thế đấy. Mọi chuyện đang rất tốt.
©2020 Kites.vn | 4 `/ _+ t/ J+ Z0 Q2 f/ |2 BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M* r9 R6 J8 ?+ B- }9 ?
" Có vẻ em vừa mới bổ sung đàn ngựa của mình thì phải." Anh gật đầu với con ngựa non.
9 {' h1 ?# F6 m0 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & q( \) N( s3 m, Q; l+ C+ f% BAll rights reserved
Gina ngay lập tức mỉm cười nhìn đứa nhỏ cứng cáp đang rúc vào lòng mẹ. " Nó ra đời đêm qua. À, thực ra khoảng nửa đêm. Em thức đến gần bốn giờ sáng – nên giờ em mới giống cô dâu của Frankenstein."
©2020 Kites.vn | 8 q0 D& M* a4 O, }All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ Q8 F$ b% C& u/ z# i" ]/ s0 ?, p8 M0 @All rights reserved
Chúa ôi, ngu thật. Hãy đảm bảo là cho người ta thấy rõ mình hốc hác và gớm guốc như thế nào nhé. Lần đầu gặp nhau là ở đám tang gia đình anh ấy và mày phải trông như bà chúa tức giận sao?  Hoang đường. ( Ý nói lần đầu gặp nhau ở đám tang đã tệ rồi. Lần này gặp nhau còn đầu bù tóc rối như vừa nổi cơn điên. )
©2020 Kites.vn | All rights reserved, W0 M/ d; p' {$ N  z" w1 p
2 Q* P& l' {9 v. P& ~! Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Trông em tuyệt lắm." Anh có vẻ gần như miễn cưỡng.
) u% E+ L+ I# N5 l1 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' V2 N, _9 Q% Q8 M0 F' jAll rights reserved
" Vâng chắc chắn rồi." Gina bật cười, chăm chút Shadow thêm một chút rồi trèo qua rào. Nàng biết ngay mình lẽ ra nên đi vài bước đến mở cảnh cổng ra. Nàng quá mệt và căng thẳng không thể tử tế qua nổi giữa mấy thanh ngang trên hàng rào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ~  b4 G4 Y1 u; w* k5 e
' {0 Q1 T0 W) s9 o6 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mũi giầy của nàng vướng phải thanh ngang trên cùng và nàng chỉ có một giây để nghĩ, Hoàn hảo. Mình sắp ngã dập mặt xuống đất, ngay trước mắt Adam. Còn chuyện gì tốt hơn thế nữa? Rồi tay Adam quấn quanh bắp tay, giữ nàng lại đến khi nàng lấy được thăng bằng.
©2020 Kites.vn | ; H6 ^& p- s% kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& f6 m0 ?- y0 x& @4 z+ z0 L( S
Hất mái tóc đen khỏi mặt, nàng nhìn vào đôi mắt màu chocolate sẫm và nói, " Cảm ơn –". Bất cứ điều gì khác nàng định thêm vào đã im lặng ra đi bởi miệng nàng trở nên khô khốc.
©2020 Kites.vn | * Y  M1 M& Q5 e6 y, z: JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 g4 L; o/ O1 W" [* q/ l* q+ |+ J& t
Hơi ấm trong ánh mắt anh gần như áp đảo. Nàng bị nó bủa vây, như thể bị súng phun lửa bắn phải. Máu trong người sôi sùng sục, hít thở khó khăn, dạ dày đảo lộn, nàng còn mỗi nước nhìn anh chằm chằm. Cảm nhận được bàn tay của anh trên làn da trần chỉ càng làm nàng nóng hơn.
- Q; H* s$ G7 |" t& x" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. D% k1 F8 U, m! U
Và ngay khi nàng phân vân không biết phải giải thích thế quái nào việc nàng tự dưng lại ngớ ngẩn giống cái cột điện, Adam lên tiếng, " Ăn tối với anh nhé."
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 t: |) Z: ]- ^. ?

©2020 Kites.vn | All rights reserved( V0 O3 {2 Q( q
-----------------------------------------------*************************************-------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 18:22:45 | Xem tất
Trước khi bắt đầu chương mới, mình muốn hỏi mọi người xem có ai nghĩ ra cái tựa tiếng Việt nào phù hợp cho truyện này giúp mình không? {:441:}  Vì tựa gốc mà dịch ra thì nghe quá bất bình thường, mà cũng không ý vị gì, mình lại cũng muốn học tập các tiền bối nên háo hức tìm cái tựa thuần Việt.{:418:}
' E9 T9 e) \. c7 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không cần phải sát tựa cũ quá, dĩ nhiên sát mà hay thì càng tốt. Sát nội dung truyện thì là nhất. Vì mình đọc qua thấy bà Maureen Child này đặt tựa cũng đơn giản, không thi vị ý nghĩa như Lisa Kleypas hay Julia Quinn. Giúp mình nhé! Thanks các bạn nhiều. {:430:}
©2020 Kites.vn | 5 g0 l2 r! m: \/ H7 t& {3 XAll rights reserved
5 d3 T( G' }! a1 u9 n+ T  J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3

©2020 Kites.vn | All rights reserved% N- b9 `( L$ S! v  j" F, ^# R
) O. ^; O/ B" ~. t( H4 ?. V8 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mấy chữ đó tự vọt ra trước khi Adam kịp dừng lại và khi nói xong, anh nghĩ – tại sao không?
4 Q* p7 x; J' C3 P3 v; g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng, anh đã làm chính mình kinh ngạc và xét từ biểu hiện trên mặt nàng, anh cũng làm nàng ngạc nhiên. Nhưng chết đi nếu anh có bao giờ mong chờ sự xô đẩy của điều gì đó thật nóng bỏng và  nghèo nàn thúc đẩy bên trong. Nàng đã khiến anh mất cảnh giác, chắc chắn vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ f5 V1 C6 N. }2 L
9 S9 G! M! r/ ^! x' {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Gina Torino rất khêu gợi. Anh đã không chú ý khi lần trước gặp nàng. Nhưng giờ, chỉ ngắm nàng cũng làm anh cảm thấy điều gì đó anh tưởng mình đã miễn dịch lâu lắm rồi. Và anh cũng đủ đàn ông để có thể tận hưởng sức hút của dục vọng khắp người mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Z% n( s' m9 Z" h) h
Khi nàng  nhìn anh chăm chú bằng cặp mắt vàng, anh nghe thấy đề nghị của cha nàng lặp đi lặp lại trong đầu. Như thể khát khao chạy quá nhanh và mãnh liệt trong mạch máu, anh tự nhủ có thể anh sẽ nghĩ lại về chuyện từ chối ngay lập tức ý kiến của cha nàng. Lấy Gina Torino làm vợ sẽ không quá khó khăn.
. [3 a5 s! t* l- _" X* J7 d5 {! ^, a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 b3 F, l; p1 ^* NAll rights reserved
Chỉ có chúa biết anh khó có thể tin nổi việc mình đang cân nhắc điều này. Nhưng dù sao cũng không phải mãi mãi. Họ không cần phải có con. Tất cả việc anh phải làm là cưới Gina và anh sẽ có mảnh đất mình khao khát. Sau đó ly hôn với một khoản thu xếp dễ chịu và ai cũng hạnh phúc.
©2020 Kites.vn | ' S' _( z8 k* XAll rights reserved
: S2 w/ y, j  m) z! ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh cũng phát điên giống Sal rồi? Có thể. Mặt khác, Adam luôn nhìn thẳng vào vấn đề, quan sát từ mọi góc độ và thực hiện những bước cần thiết để đạt được chiến thắng. Tại sao lần này phải khác đi?
! X# h& N4 l1 p. L©2020 Kites.vn | All rights reserved
' T! d% S% ~- j* B4 M9 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Làm thế không giống như anh sắp sửa lừa Sal khi tham gia thoả thuận này. Chính ông già đó đưa ra cái kế hoạch kỳ dị này. Còn Gina?
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 X7 t' O  c+ o
©2020 Kites.vn | 4 w  t5 N  q7 m/ w( S7 ?. XAll rights reserved
Ôi quỷ thật. Ánh mắt anh quét nàng một lượt từ đầu đến chân trong tích tắc. Anh tiếp nhận được cặp mắt vàng sáng của nàng, đôi môi đầy đặn như mỉm cười, bộ ngực màu mỡ căng ra trong lớp vải denim kẻ sọc của chiếc áo sơ mi và cặp mông tròn trịa với đôi chân dài đóng trong chiếc quần jean mòn. Nàng đủ khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhỏ nước miếng. Và thực tế nàng đang đến gần đủ để làm anh cân nhắc lời cầu hôn của Sal.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* B  E5 m# t/ K7 G
©2020 Kites.vn | 0 u$ h5 a; t- y, I7 o* QAll rights reserved
" Trông em rất ngạc nhiên", anh nói khi sự im lặng qua đi.
. e* X) _1 n4 f8 l4 m; F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ?- q; _% M/ u" Q: u) x: KAll rights reserved
" À đúng thế." Nàng chùi hai tay lên đùi, rõ ràng là vì lo lắng nhiều hơn là để lau sạch tay, " Em còn chẳng nói chuyện với anh suốt năm năm rồi."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ x) S+ e1 p# n5 A7 Z  k7 u; v
©2020 Kites.vn | # F8 n) ?: k+ c/ mAll rights reserved
Chính xác. Anh không bao giờ là kiểu người giỏi xã giao như các em trai mình. Vài năm gần đây, anh tự tách mình xa hơn khỏi những người hàng xóm. " Anh bận."
©2020 Kites.vn | ( J8 w5 ]: k9 ?5 R1 H1 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( z. P( t+ b8 l2 b
Nàng bật cười, giai điệu vui vẻ như xuyên qua anh, khiến hơi thở chìm sâu trong ngực anh. Đây là gì? Anh có thể đối phó với dục vọng. Nhưng anh không muốn bị nàng quyến rũ và thu hút.
$ p( P4 h" ~; P7 p% q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & s) o2 J% A' X4 o% N% [All rights reserved
Anh muốn nàng. Sau rất nhiều năm không cảm thấy gì, cái cảm giác dục vọng cuốn hút này thoải mái đến chết tiệt. Điều anh phải làm là tự nhắc nhở mình lý do cân nhắc đến điều này. Mảnh đất. Cưới Gina, thoả mãn bản thân, và khi chuyện kết thúc, họ sẽ ly hôn và cái dục vọng này cũng biến mất, anh sẽ có mảnh đất mình muốn.
©2020 Kites.vn | ) B! [/ H% P; rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 D/ I: j0 x2 P/ Q- O. QAll rights reserved
" Anh bận." Nàng gật đầu và mỉm cười. " Suốt năm năm."
% w# j& B7 Z3 E  t# o0 a+ a4 p$ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, h' I) B, g# N/ v! s+ r
Anh nhún vai. " Em thì sao?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 D! q* Q" l5 X
©2020 Kites.vn | All rights reserved* h, Z; L7 F7 B/ n( t
" Em thì làm sao?"
©2020 Kites.vn | 7 l9 @0 p3 V! y5 VAll rights reserved
- B( v( E! u0 E# m6 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Gần đây em làm gì?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 y) A6 w9 @9 y, W8 l
©2020 Kites.vn | : S! j/ b+ G" s9 _* EAll rights reserved
Đôi mày nâu nhướng lên, nàng nghiêng đầu một bên nhìn anh. " Tin tức suốt năm năm cần một ít thời gian để kể hết đấy."
©2020 Kites.vn | 7 s& G. u* P  A( h  A( fAll rights reserved
) [1 b$ |& l4 M- i# K©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Vậy thì kể vào bữa tối đi."
9 E( Q3 y) k& s0 y! G$ z6 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
! }5 [1 I2 ]2 i: V6 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Một câu hỏi trước đã."
; T$ x; `5 h+ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 o' [, W1 a( B6 V+ M) PAll rights reserved
" Dĩ nhiên rồi." Phụ nữ luôn có những câu hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 a1 z! H* E6 |' Q/ M8 P. [1 G+ c* @6 }
©2020 Kites.vn | 3 [$ {- o5 d/ a  QAll rights reserved
" Tại sao?"
©2020 Kites.vn | " Q) k9 c5 k5 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 A2 z; R2 g4 nAll rights reserved
"Tại sao gì?"
©2020 Kites.vn | ' J: ?/ ?% d8 @+ R/ LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ d8 E1 ]6 `5 K. x5 d0 V8 H9 Q3 c
" Tại sao mời em ăn tối." Nàng cho tay vào túi quần jean, hơi ngả ra sau một chút, khiến bộ ngực căng lên trong làn áo sơ mi. " Tại sao giờ lại đột ngột thế?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved! K: q: O8 y; f$ P' d
©2020 Kites.vn | , f0 e* t$ S8 j+ \, hAll rights reserved
Adam hơi cau mày.  Hoá ra nàng muốn anh làm rõ việc này. " Nhìn xem, chẳng phải việc gì lớn. Anh gặp em, chúng ta nói chuyện, anh ngỏ lời. Nếu em không muốn thì cứ nói thẳng ra."
©2020 Kites.vn | : t% A$ y  @2 D( m% m# r2 n" [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! [1 R( G- g1 r% S6 d( t* D: Y$ S, d
Nàng nhìn anh chăm chú suốt một lúc lâu, hay nhiều hơn, nhưng Adam biết nàng sẽ không từ chối anh. Nàng bị thu hút. Nàng cảm thấy thú vị. Và hơn thế nữa, nàng cũng cảm thấy choáng váng như anh. Anh có thể thấy điều đó trong mắt nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ~0 G; E. d* C/ v8 N
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V; S$ h4 z1 \1 M& l9 {
" Em không nói thế." Lát sau nàng lên tiếng, chứng minh rằng anh có khả năng đọc vị người khác khá tốt. " Em chỉ tò mò thôi."
©2020 Kites.vn | / R9 k" N; m% c& ~All rights reserved
Anh nhún vai rất bình thường. " Chúng ta đều phải ăn. Tại sao không ăn cùng nhau?"
©2020 Kites.vn | : f/ `8 N8 V4 y, H7 B3 G1 Z6 OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 }) O2 t$ A* j) q2 dAll rights reserved
" Được … anh muốn đưa em đi đâu."
©2020 Kites.vn | All rights reserved) `: v6 V! U% d) Y$ u
, |0 w% f/ W  O' t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh đề nghị nơi đầu tiên mình nghĩ dến. Không giống như anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh đến nhà Torino, tràn đầy mong đợi một thoả thuận. Giờ lại hoá thành anh sẽ thực hiện cái thoả thuận đó – chỉ không phải với người anh dự tính.
- A9 J1 H: S, ?' r©2020 Kites.vn | All rights reserved
( H# ~. P- e, n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sâu thẳm bên trong Gina đang hạnh phúc nhảy nhót. Nàng không thể tin nổi cuối cùng Adam cũng để mắt đến mình. Suốt vài phút, đó là ý nghĩ duy nhất nàng biết. Nhưng sau rốt sự thật cũng im lặng lên tiếng. Tại sao là bây giờ? Nàng phải tự hỏi. Nàng đã biết Adam cả cuộc đời và cho đến năm phút trước, anh cũng chưa biết đến sự tồn tại của nàng ngoài câu " Xin chào."
©2020 Kites.vn | & L! s8 S5 s% q" r( \All rights reserved
©2020 Kites.vn | * z6 J+ S8 U4 X7 I0 K7 d$ a6 J5 _All rights reserved
Từ sau cái chết của gia đình anh năm năm trước, Adam trở nên khá xa cách. Anh ngăn cách mình với mọi thứ ngoài trang trại và các anh em. Vậy thì tại sao đột nhiên anh trở thành Ngài Quyến rũ đây? Một mẩu nghi ngờ cuộn lên trong lòng Gina, nhưng không làm giảm được nhịp đập của trái tim nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ]. F: ^! D5 ?& o4 _+ m8 V
©2020 Kites.vn | 4 w. r! H9 U9 h5 g. _/ o3 s: d) e7 ~All rights reserved
" Serenity thì thế nào?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 I. w& l$ y* J: t- l/ E
. d% j" y+ T: E6 H$ V5 e/ {5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
A. Nơi gần như khó tiếp cận nhất khắp vùng bờ biển. Anh gần như hất văng mọi sự trì hoãn rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M; n5 ]: O$ [  t
©2020 Kites.vn | 2 E0 |) H) }0 CAll rights reserved
" Nghe hay đấy," nàng nói, dù thực sự nàng định nói là , nghe tuyệt diệu quá, em không thể chờ được, sao anh mất thời gian thế?
©2020 Kites.vn | " r& b( A  t- ~- [: XAll rights reserved
" Tối mai nhé? Bảy giờ?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ^/ L8 X$ @% Q% b2 v
©2020 Kites.vn | All rights reserved. B: d9 k/ y$ E  M- c
" Được. Bảy giờ." Khi đồng ý, nàng  nhìn thấy sự hài lòng loé lên trong đôi mắt màu chocolate sẫm của anh, và sự nghi ngờ đầy rẫy trong nàng nhảy ra lần nữa, bắt đầu vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. Tốt thôi, nó làm được rồi. " Dù sao em cũng rất muốn biết cái gì thúc đẩy lời mời chẳng đi đến đâu này."
( ]: D9 `% i" ~# t8 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) i  c1 h3 J" d& J0 d" _All rights reserved
Biểu cảm của anh cứng lại một lúc, nhưng lát sau, anh lại tặng nàng một nụ cười nhẹ. " Nếu không thích, Gina, em chỉ cần nói không thôi. "
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 a+ O" k2 \  V4 B
©2020 Kites.vn | All rights reserved& j, t! d$ }1 V3 U- r% J. Z
" Em không có nói vậy." Nàng bỏ tay ra khỏi túi và bắt chéo trước ngực.
' j" {  g2 n; p) H. t* G©2020 Kites.vn | All rights reserved
. H" v+ k; N! {9 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
" Anh rất vui được nghe thế." Anh đưa tay cầm lấy bàn tay nàng, giữ lấy nó, ngón cái của anh trượt trên làn da . Anh nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nhẹ và nói " Vậy anh sẽ đón em bảy giờ ngày mai nhé? Em có thể kể cho anh tất cả mọi thứ em đã làm suốt năm năm qua."
©2020 Kites.vn | All rights reserved% n; A3 n7 H. p. A0 K: H
$ f9 V! J% H4 q. X0 g3 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi anh buông bàn tay nàng ra, Gina có thể thề nàng thậm chí còn ngửi được da mình kêu xèo xèo vì nhiệt độ anh tạo ra. Ôi trời, nàng đang đâm đầu vào vũng nước thực sự sâu ở đây rồi.
' w( G0 m9 h2 f6 K7 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
# ^5 @3 i; G- M8 T( [- q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Adam rất quyến rũ. Thân thiện. Hay mỉm cười. Tán tỉnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 A2 J& ]) p- W/ \! e
  _( g, [: N$ C4 `- `% [$ q( ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có chuyện gì đó ở đây. Chuyện gì đó anh không cho nàng biết. Dù thế, nàng vẫn không từ chối lời mời của anh hay gì khác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]% x) \9 ~& d
" Em sẽ chờ."
* A- r0 t/ B2 B4 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + U% [. D5 g; G7 [All rights reserved
"Gặp lại em sau." Với nụ cười cuối cùng, anh quay đi và bước những bước chắc chắn ngang qua sân đến bên chiếc SUV anh đỗ gần ngôi nhà.
©2020 Kites.vn | + c$ \: h, R4 K3 UAll rights reserved

Bình luận

Tích trữ là bệnh mà =)) Tớ cũng thế. Tây Tàu chất một mớ trong lap nào đã đọc hết.  Đăng lúc 26-6-2012 08:02 AM
mà cũg vì dạo này forum toàn truyện Tàu nên t cứ thích bê truyện Anh về :))...mặc dù có nhữg quyển tớ chưa đọc, nhưg thấy mọi người khen hay nên cứ tha về :))   Đăng lúc 25-6-2012 11:10 PM
truyện Tàu hoành tráng thế, cơ mà tớ lại thích đọc truyện Anh Mỹ cơ, chưa đọc quyển Tàu hiện đại nào :D...*mình toàn đi sau thời đại* :)  Đăng lúc 25-6-2012 11:04 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha. Có mỗi bạn chịu khó com động viên. >_< Đúng là tớ thấy bên này và vficland truyện Tàu rất hoành tráng. Chắc phải chờ dài dài.  Đăng lúc 25-6-2012 08:57 PM
... vì bên này tớ toàn thấy truyên Tàu là nhiều ^^! ... ko biết có cao nhân nào lâu nay dấu mặt ko ^^ xin xuất đầu lộ diện đi ạ ^^  Đăng lúc 25-6-2012 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách