Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 395842|Trả lời: 1447
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Archimedes Thân Yêu | Cửu Nguyệt Hi (Beta lại từ đầu) | Truyện được Công ty Văn Việt xuất bản trong thời gian tới

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2014 05:14:15 | Xem tất |Chế độ đọc

' C0 P0 h4 t. D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h$ y  J) m2 k5 i, O1 ?
Poster by LySull98
©2019 Kites.vn | : w1 R8 a' ~- y6 `4 F' gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" J: f( l" u2 l- H3 s
©2019 Kites.vn | ; B; a6 D! E7 S3 sAll rights reserved
Archimedes Thân Yêu
©2019 Kites.vn | ( Q1 w; A. h' ^) W4 n' ]; ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | / \1 f. @; G- HAll rights reserved
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f) q5 s* V7 E7 D) Y. n
©2019 Kites.vn | 8 U( h* I6 K7 i  K8 JAll rights reserved
Editor: ::Fei::Yang::
4 g1 D+ j+ D& n2 x: f: H3 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O1 u$ H* U& s4 y; d) M; e
Thể loại: Trinh thám, tội phạm, suy luận học, tâm lý học
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ~) B2 e* L1 |' q
©2019 Kites.vn | # l1 O- ]' k$ m' Q, v, S& fAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn (OE trong bản online, HE trong sách xuất bản)
©2019 Kites.vn | 1 t% w! g7 j8 v5 _4 n  {  u( P# wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% G( d! t1 v: S8 r1 `' m6 a
Độ dài: 113 chương + 3 ngoại truyện

©2019 Kites.vn | All rights reserved* u+ y$ m5 M5 Z) _# @! p$ {" k
: H% H. T) _+ n! P7 F) m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn:
http://www.19lou.tw/xs707.html

) r9 c& t4 M$ k6 P  B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & Q8 H: f, X9 t! `8 OAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- T- _1 A1 s: r% c
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d% ^" c2 e- A2 d
Văn án

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 _- t4 g3 I5 e& h/ R
* D& B: H7 {) [7 v; d( o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhà logic học chỉ số thông minh cực cao, Ngôn Tố (Nghiêm túc) Cái gì cũng biết, chỉ không biết tình cảm;
, s% r  _: p3 n9 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 _% |* e+ |' M& s' W+ F, n$ G4 [
Nhà sinh vật học chỉ số thông minh hơi cao, Chân Ái (Tình yêu chân thành) Cái gì cũng tốt, trừ việc thường hay xuất thần, thực ra chính là phản ứng chậm;
©2019 Kites.vn | All rights reserved( I9 D% P1 _* L' S9 B; |0 q( p. `. _
©2019 Kites.vn | $ }2 }5 F& F( |0 y7 dAll rights reserved
Thế là --
©2019 Kites.vn | 3 ], }* m2 ?* h" W* N  _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ g! [2 v0 n* k$ h. Y
Lúc cô không có phản ứng,
0 F. q2 g( F& W- G4 i4 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 B4 h7 y7 e, k/ o2 v. v! mAll rights reserved
Ngôn Tố: Dây thần kinh cung phản xạ của cô có thể quấn năm vòng quanh trái đất.
©2019 Kites.vn | " P9 W3 |8 B% ~( M& g8 x" t  YAll rights reserved
  O' z' G. S0 k) j4 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Cung phản xạ: là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm -> trung ương thần kinh -> cơ quan phản xạ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 u. z4 U' y5 Q( t, A* R4 L
©2019 Kites.vn | 1 v, Y4 D' V5 \# D6 {All rights reserved
Lúc cô có phản ứng,
©2019 Kites.vn | 6 u% P; O% [& e. s$ w* |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& T7 ]6 Y! B3 X& |; d
Chân Ái: Cảm thấy lạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 G  W5 m. E: d  D/ @+ j( ^2 p
0 s4 f, G# K" M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tố: Đó là vì thận dương hư, cũng có thể là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormone không đủ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 F$ L( {( ]6 w* v
©2019 Kites.vn | All rights reserved( V, K% U2 N2 {0 O5 Z5 v
Chân Ái: Cảm ơn!
©2019 Kites.vn | ( H( ]& f2 W. o6 p/ X; XAll rights reserved
/ ]: _" y- j) S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc anh tin tưởng cô,
+ V2 G6 R4 ]! J. A; n6 q# F©2019 Kites.vn | All rights reserved
" I  g( M# ?( y( Z$ b1 y8 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tố: Đương nhiên cô sẽ không giết người. Nếu cô giết người, nhất định sẽ dùng cách độc ác hơn nhưng không đánh mất sự tao nhã.
/ p7 U( }5 R1 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 s. ]) U: O1 ]All rights reserved
Chân Ái: Cảm ơn!
©2019 Kites.vn | ; o2 |7 Q  X$ j- j3 Z" C& o- d- c5 v/ _All rights reserved
©2019 Kites.vn | - u/ n. b0 R0 z$ J, w9 a  ~All rights reserved
Lúc anh không tin tưởng cô, anh đã nghiêm túc ném mình vào tình yêu chân thành.
' Y, O4 B6 I* D0 l+ c3 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 o* ^+ S$ F: W  Q( B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thực ra đây là một quyển ngôn tình + trinh thám, có Ngôn Tố, có Chân Ái.

' J+ I+ k$ {  v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' T3 B: H- Y" k" [) l' h! ?4 S! {1 v
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 L  R8 G0 V' _. n9 w! u

©2019 Kites.vn | 7 O) g; `% }0 {5 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ~6 F" Q2 F; h
©2019 Kites.vn | All rights reserved) F4 W4 c, n! F4 T

©2019 Kites.vn | " `6 r4 i# |  mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , c' {5 E- i3 E0 N# LAll rights reserved
Poster by PumieBom

©2019 Kites.vn | , x0 A( N9 ?  OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' b: {! V( d7 E# c: |) z; ~% J( ZAll rights reserved
Đôi lời

©2019 Kites.vn | All rights reserved( t* J& c% E4 [; ~' d( K
Mình rất thích ngôn tình trinh thám nên hôm nay mạo muội đào cái hố này, hố sâu nên với người lần đầu edit như mình sẽ còn nhiều sai sót. Hi vọng các bạn ủng hộ và nhiệt tình góp ý, cứ thoải mái ném đá nếu gặp chỗ sai để giúp mình sửa, lấp hố một cách đẹp nhất và trong thời gian sớm nhất. Hoan nghênh tất cả các bạn vào ngôi nhà lá này của mình
4 W' B1 e/ n2 X) E* n" f9 i& L©2019 Kites.vn | All rights reserved
% c" J( u. n# R# G+ n1 j7 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  u8 t5 o2 |" g. r0 N; j/ O
Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, vui lòng không sử dụng vào bất kì mục đích thương mại nào. Truyện được đăng tại Kites và nhà mình, mong mọi người không mang truyện đi nơi khác. Xin cảm ơn!
©2019 Kites.vn | 7 R5 ?, E4 z& [  fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : T9 z1 @) Y& I" N; H& iAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
bluerose9446 + 5 Cảm ơn bạn
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
lacminhvien + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2014 05:16:30 | Xem tất

8 h. f3 H6 O1 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Banner by PumieBom

©2019 Kites.vn | 8 b9 k5 ~3 v; Q" sAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved! T% |8 U) y- a. S- o3 B2 t
Bấm "Chỉ xem của tác giả" để đọc truyện tiện lợi.

©2019 Kites.vn | All rights reserved) b& o8 `4 B$ v4 N$ {3 ~
# L/ S/ o4 {5 ?$ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục

©2019 Kites.vn | All rights reserved* N( a; w: G% |1 m  S0 m4 J
) Z3 l/ x* b  I9 ]" h2 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 1: Archimedes và mật mã

©2019 Kites.vn | ; c' }9 d  J9 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) A0 X4 y; J8 U" A- a4 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % f& A( O; J/ a) oAll rights reserved
5 G8 ^: n3 G" d9 G: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 2: Đàn tỳ bà và ốc anh vũ

©2019 Kites.vn | ' p6 y2 |) R3 N6 ?# K6 T* v  {All rights reserved
3 ~% D( a* P, o/ U/ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 y8 c9 x$ h, T4 i7 J
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 O# g8 C# L2 I2 f' y
Quyển 3: Thuốc, lời nói dối, trò đùa dai

©2019 Kites.vn | All rights reserved' @1 [0 }1 d; r
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 i  f3 f; u1 \: K" e7 p
) [7 ^# a; A* n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " h: q, b% X/ Q1 y" }3 M+ _All rights reserved
Quyển 4: Ác ma hạ xuống đường Maple

©2019 Kites.vn | 5 |+ x  M) h8 M# L; {) M/ L! w# }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 h% z# h  G5 U& f: M9 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved( J3 C; H8 x" G( P( t/ \( Y/ [8 K
©2019 Kites.vn | # w! W* H6 R0 q5 _All rights reserved
Quyển 5: Tình yêu chân thành nghiêm túc

©2019 Kites.vn | & m: E3 P  q1 ?- J! F3 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X' u1 o  X! v) j$ j$ M+ X# ?7 z
©2019 Kites.vn | - y9 V6 s, ~2 I( ~' z& q" ?+ eAll rights reserved
3 W4 h+ u3 W( ~% W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 6: Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo

©2019 Kites.vn | 0 f8 K1 |" a2 q" C" `7 n4 H- r" UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . r. {; ^% a5 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! u3 o( u' q4 `+ y/ G/ `  T
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n: B' t1 W" T! r6 G
Quyển 7: Ảo tưởng tình yêu

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 A* V/ D8 T- W2 \
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }1 L: S9 y5 I+ D
©2019 Kites.vn | 8 S  @7 V# _$ _8 c+ pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * `1 T: k' W0 Z, {6 s$ NAll rights reserved
Quyển 8: Tố Ái

©2019 Kites.vn | ; v; f% ~4 A0 h1 L5 DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ], ~( f& g: o2 h9 ]9 Z; a* L
1 Q( P& P+ H8 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v. H$ v' N8 D3 ~
Ngoại truyện

©2019 Kites.vn | All rights reserved* h4 o" \5 {6 a4 @0 R
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ?/ o3 R" N6 L; u8 S+ @
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B4 q2 [2 _2 n4 P  k4 q/ T0 L+ {
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 x, \( j- }" w/ u1 Z: ~$ t
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 e2 R4 }/ T. N1 [2 u( g) I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 08:15:45 | Xem tất
Mình đặt gạch xí chỗ. Trúng gu của mình rùi. Hồi giờ đọc ngôn tình trinh thám tam lý tội phạm của Đinh Mặc không biết của tác giả nì thế nào nhưng thấy văn án hài hước, rồi bạn chủ hố cùng gu nên nhảy theo và tin tưởng chủ hố. Tung bông tung hoa nhảy múa cho hố mới
©2019 Kites.vn | 3 N, t3 Y- d, ^( yAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved) D# m( Z% `3 L2 R' a1 c

Bình luận

Cảm ơn bạn, thường xuyên vào ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 24-9-2014 09:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 08:41:11 | Xem tất
ủng hộ hố, đang không biết đi đâu tìm thể loại này , kê sô-fa ngồi hóng
0 u9 v# m7 K! F, {, `©2019 Kites.vn | All rights reserved
nhìn số chương truyện mà lo lắng *chủ hố đừng drop nhé :3*
# J  d! V3 ^+ ?1 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
cảm ơn bạn

Bình luận

Cảm ơn bạn, thường xuyên vào ủng hộ mình nhé ^^  Đăng lúc 24-9-2014 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 09:09:34 | Xem tất
Chào bạn Fei Yang.
©2019 Kites.vn | . o4 b! i; A1 a3 K8 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 _: X" |. \2 {) ]All rights reserved
Theo mình biết thì truyện trinh thám đã hoàn tên tiếng Hoa bên Tấn Giang là 亲爱的弗洛伊德
©2019 Kites.vn | & X+ V4 p" W1 @9 HAll rights reserved
- r# Y$ w, ?  t  N5 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Còn chuyện trinh thám của bạn  亲爱的阿基米德 chưa hoàn thì phải.
©2019 Kites.vn | 6 n8 i# X) y. j! v7 Q- B/ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( X! t* Q3 E6 K' Q0 G( W& M3 x
Anyway, đó là lời góp ý nho nhỏ của mình, mong bạn không phật lòng nhé! Chúc ngày mới vui vẻ

Bình luận

Tôi khóc nha. OE là sao?  Đăng lúc 24-9-2014 10:18 AM
^^, bạn không chê thì thường xuyên ghé vào ủng hộ nhé ^^  Đăng lúc 24-9-2014 10:03 AM
Đau lòng, OE là trêu ngươi độc giả huhu  Đăng lúc 24-9-2014 09:54 AM
Truyện OE  Đăng lúc 24-9-2014 09:48 AM
Ban đầu do mình thấy ghi chữ Hoàn nên nhầm, xin lỗi bạn nhé, nhưng bộ của bạn thì chưa hoàn thật :)  Đăng lúc 24-9-2014 09:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 09:24:31 | Xem tất
Ném hoa chứ ai nỡ ném đá.
+ B& z2 X1 u: d: s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn tình trinh thám,không sến súa và vẫn giật mình.
* X7 k* L  x  p- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ cô một phiếu.

Bình luận

Cảm ơn bạn, thường xuyên ghé ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 24-9-2014 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 10:08:37 Từ di động | Xem tất

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 E; v6 V7 z  }& i
Mấy bữa nay mình đang cuồng " Người đẹp làm nhân " của Đinh Mặc mà đùng một cái lại tạm dừng vì nhà hát hành đã mua bản quyền, giờ chỉ cò ngồi ngóng ngày ra sách để đi ma thôi >.<
  K) f& l, n8 z/ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
' b) _3 R0 f: m0 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mà truyện này lại trinh thám + tình cảm ah, đúng gu mình rồi !!! Chỉ mong bạn edit đừng ngừng thôi, hi vọng mỗi ngày sẽ có một chương mới :")
/ Y, j& p( t8 ^4 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! V3 \, M, C; k$ _1 l# R
Hóng chương mới nhất từ bạn nha !!!!

Bình luận

Cảm ơn bạn, thường xuyên vào ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 24-9-2014 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 10:35:59 | Xem tất
Ôi văn án nghe hấp dẫn và lạ nửa, xin ủng hộ nhiệt tình editor, mình rất thích thể loại ngôn tình trinh thám, yếu tố phá án và tâm lý làm mình hứng thú, nam chính chính chắc cũng  khác, hóng chương một, cám ơn bạn, 112 chương hơi dài nhỉ bạn vất vả rồi
©2019 Kites.vn | " W" b: q/ i& K* I2 L  Z# f8 hAll rights reserved
* K5 b: t! d3 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tung bông nhiệt tình

Bình luận

Cảm ơn bạn, thường xuyên vào ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 24-9-2014 10:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2014 10:51:41 | Xem tất
Quyển 1: Archimedes và mật mã

9 B, w" _+ }- q2 B( ]. ~: u; `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' f# w5 P% [" yAll rights reserved
Chương 1

! D9 v2 H) @; L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B2 C0 N  C& b: B
Lưu ý: Tớ đang beta lại truyện, tên nhân vật được chỉnh lại, Âu Văn = Owen, các bạn đọc thấy tên không khớp hi vọng các bạn thông cảm
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 V4 }3 F6 v# V- d( j0 X
+ O3 n  i# P9 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giá lạnh cuối đông đầu xuân trong núi đặc biệt đậm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 }' `( b) L* @6 i; L
©2019 Kites.vn | . }& l. V, ~2 r) XAll rights reserved
Vừa xuống xe, hơi lạnh nhè nhẹ xâm nhập vào từ bắp chân, vài phút sau xâm chiếm toàn thân, Chân Ái theo bản năng trùm kín áo khoác nỉ, hối hả lại không chậm chạp đi về phía tòa lâu đài cổ trước mặt.
©2019 Kites.vn | ! u" f0 M& D: k- t! z/ k, oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% m& v' \/ j& v! x+ T
Đi mấy bước cứ cảm thấy chỗ nào đó kì lạ, dừng lại nhìn sang bốn phía.
) D" Z; q# O( Y4 p  o2 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ H7 P' b; h$ ^8 c: |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, cây cối trong núi được bao phủ trong làn áo bạc, một màu trắng tĩnh lặng. Đi xe đến đây, cảnh tuyết đẹp như những hạt sương.
8 N2 A3 Z) a1 U4 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 H6 p9 I; C' e1 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế giới quá yên tĩnh, chỉ có gió gào thét khắp trời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m  b$ K* i! o: h0 r1 D+ h4 P0 q
©2019 Kites.vn | All rights reserved* l9 j* y0 x. V  ~1 V
Bốn phía trắng xóa, làm nền cho lâu đài cổ với mái ngói trắng càng thêm mênh mông, riêng cửa sổ đen tĩnh mịch sâu xa, tối đen như mắt con người, rất nhiều đôi nhìn chằm chằm Chân Ái đang đứng trong tuyết.
( L" ~. `% @% k! W- F7 x: a©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 @  B' F7 k2 Z. G) ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người nào lại ở cái nơi quái quỷ này?
©2019 Kites.vn | ; K7 L  L  c& ]7 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 j( x7 F/ ]) p2 W2 R# \
Chân Ái bỏ qua sự khác thường trong lòng, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
. P6 h) _. J. \/ y' H) Y1 y. o$ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J8 W+ w& G9 k) {
Nền trắng chữ đen đơn giản,
, B+ h7 m" c' [% x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   V9 u8 p4 h( N/ yAll rights reserved
Không có bất kì trang trí hay màu sắc nào khác,
©2019 Kites.vn | 4 ~5 s/ j6 g9 H' i4 z  WAll rights reserved
1 K2 {) C, {5 z. Y5 [$ r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giữa tấm danh thiếp in chữ tiếng Anh phong cách viết tay Spencer cổ điển --
( q2 D! O& ]0 E! i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - L+ ^3 [& u" M- G$ U, ZAll rights reserved
S. A. Yan
©2019 Kites.vn | $ d$ U7 G% I5 Q) B& T" zAll rights reserved
9 |9 Y" P9 X; v# u1 a! W% s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tố The Man of Letters
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 m% _, P- _( o5 K- Y
©2019 Kites.vn | % D  T& r' \9 g! c( f1 s- B  U  aAll rights reserved
Tuyết trắng phản chiếu ánh sáng chói lóa trên tấm danh thiếp, chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ H) I( ^! ~3 Z: M: u. [
©2019 Kites.vn | 5 e9 U, {" P! _6 s3 B$ MAll rights reserved
Lúc cầm tấm danh thiếp ở chỗ Owen, cô hơi bất ngờ. Chuyên gia giải mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành vi, cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, cộng thêm một đống chức vụ đếm không hết, trên danh thiếp chỉ có một câu miêu tả ngắn gọn thế này,
+ N3 b/ z- _" y& F; N( }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 E3 W4 L7 y  F- X  T
The Man of Letters, học giả? Người giải mã?
©2019 Kites.vn | All rights reserved( `' Y% M# m( W2 l" B- h
! B) m# j2 ?7 w* V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn như khiêm tốn, thực ra là kiêu ngạo không ai sánh bằng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 {- m; z9 ~1 F7 r
+ c* x7 N# ?$ G4 O( Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái đi lên bậc thềm đá vừa dày vừa nặng, nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một người hầu gái có làn da màu đồng, dùng tiếng Anh đậm chất Đông Nam Á: “Cô hãy chờ phía sau, tôi đi tìm ông chủ. Mời cô cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 }0 O7 T( F! C0 X
: E$ n+ |. O$ ]/ N: ^5 N/ h/ z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái gật đầu: “Thanks!”
©2019 Kites.vn | ; i% X/ J: ?" G7 V( I: RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 K" t# l3 U" M8 g
Người hầu gái xoay người rời đi.
4 T6 f- |0 B8 S; C6 Q4 z; x/ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 `' l' W7 r6 F4 w& z  {All rights reserved
Chân Ái hơi nhíu mày, câu cuối cùng của người hầu gái nghe thế nào cũng giống như giọng điệu chủ nhân ngôi nhà này.
©2019 Kites.vn | 4 A) H7 q6 D( [All rights reserved
! m+ v9 u, _. }. ?+ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quả nhiên, vừa quay đầu liền nhìn thấy dòng chữ màu đen trên bức tường trắng bên phải cửa chính, cùng kiểu với chữ trên tấm danh thiếp kia --
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 g, ]. |& W. F: G
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ b- B2 R. P) q5 [
You may suit yourself, but do not!
©2019 Kites.vn | 2 h5 c, i) S6 ?+ H1 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 C  r0 t9 X9 j
Mời tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng!
©2019 Kites.vn | % m  [+ g+ d" q1 ]' H" ~0 c6 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | , m" u$ o2 I8 M8 u" CAll rights reserved
Lò sưởi bên trong rất đủ, cô bỏ qua giá treo áo ở cửa, cởi nút áo khoác nỉ, nới lỏng khăn choàng, nhưng không cởi bất kì một món quần áo nào nữa.
) ~8 ^" L) l4 P. @3 J9 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! s1 N8 C, h7 a- w1 D4 j( XAll rights reserved
Khác với vẻ ngoài âm u nhàm chán, bên trong lâu đài cổ ấm áp lại sạch sẽ, kết cấu trang trí là phong cách thời kì Phục Hưng. Rất nhiều cửa sổ, tuyết bên ngoài chiếu vào bên trong sáng ngời nhưng không chói mắt, êm dịu chiếu lên bức danh họa nhiều lần trải qua tang thương, một căn phòng đầy mùi vị năm tháng.
©2019 Kites.vn | 2 M; V4 V7 i, @7 R' |All rights reserved
©2019 Kites.vn | % p4 e9 ?& N9 D. X, ?  ?All rights reserved
Chân Ái đứng ở cửa chính một lúc lâu, nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua mười phút, trong lâu đài không có một chút xíu động tĩnh. Cô đánh giá phong bì lớn trên tay, đi lên dọc theo mấy bậc thềm đá đối diện, đặt phong bì lên chiếc bàn bên hành lang. Xoay người muốn đi, trong tầm mắt lại thoáng thấy cuối hành lang có ánh sáng rực rỡ.
©2019 Kites.vn | 7 Q: o5 C$ X0 _4 l8 eAll rights reserved
4 w, q: H; Q+ m5 l+ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô quay đầu nhìn một cái, ngơ ngẩn, sau một lúc quỷ thần xui khiến đi tới.
( u" ]$ ^7 y! H% H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 V: E' a9 F7 I" I/ XAll rights reserved
Cửa ra ở hành lang là một thế giới khác, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc đổ xuống từ bầu trời cao như thác nước, mọi thứ đều lồng trong một tầng ánh sáng sặc sỡ nhàn nhạt.
" J3 N* {4 J, S% [& ^6 U* u3 d" a©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 y- T7 s6 m: l% H, J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trước mặt là một căn phòng lớn hình tròn rộng rãi, bốn phía từ tầng thấp nhất đến mái nhà cao mấy chục mét, tất cả đều là kệ sách làm bằng gỗ, một vòng tròn đầy đủ từ trên xuống dưới, xếp đầy hàng chục ngàn cuốn sách. Cao thấp khác nhau, màu sắc khác nhau, giống như từng viên kẹo đầy màu sắc, yên lặng chờ người đến thưởng thức.
4 b  L$ l5 s+ ]- P% w; w. ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & |& X3 W0 u, `2 s" fAll rights reserved
Hai bên kệ sách có hai cầu thang xoắn ốc, từ dưới lên trên cách mỗi hai mét có một hành lang hình tròn, thuận tiện lấy sách.
©2019 Kites.vn | - @' h) @8 a& ~5 y  w8 W/ q' MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + X  ?+ E) f/ o; vAll rights reserved
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua thư viện tư nhân lớn như vậy, tựa như dòng dõi Nho học cổ xưa ẩn chứa sức mạnh gột rửa thời gian.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 R) F4 W; w6 n5 T3 D
( X  r1 @  o: B) b; z  f3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng Chân Ái mơ hồ dâng lên một sự kính nể, đứng trước cung điện kiến thức, lòng tràn đầy sự thành kính.
©2019 Kites.vn | ( P$ V) o; F8 g+ c, z  F% V, VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; O/ o5 y" J% _" B5 U- w9 AAll rights reserved
Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là cửa sổ kính màu lớn hình tròn, ánh mặt trời trắng tinh xuyên qua đó, biến thành từng thác nước ánh sáng đủ màu sắc.
! ]2 r* o7 W# b9 J1 q5 x  h) I©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 l* Y6 t* r4 j! j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi đầu xuống, lúc này mới nhìn về phía chiếc đàn dương cầm trắng hình tam giác ở giữa thư viện. Để đàn dương cầm ở đây, thú vui của chủ nhân ngôi nhà này thật đúng là kì...
©2019 Kites.vn | All rights reserved' [0 q  B# e. ]- ?+ U5 l- e, x
9 q% N8 ?1 h. y; Y' m9 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bước chân đột nhiên hơi chậm lại.
9 c: Z$ i* s! \0 t+ a* s" F  n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P2 }; o& J% R6 Q5 d# `4 L% t
Cô vừa đi mấy bước, chuyển góc độ, liền nhìn thấy người thanh niên ngồi phía sau đàn dương cầm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, k9 d% l% |# h0 S9 ]
©2019 Kites.vn | 7 m/ n' P: g( v  Z: xAll rights reserved
Khoảng chừng trên dưới hai mươi bốn tuổi, da trắng, đường nét khuôn mặt sâu giống như người phương Tây, đẹp như bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển. Đôi mắt màu trà nhạt dưới hàng lông mày rậm nhìn Chân Ái chằm chằm, lông mi đen nhánh rũ xuống, quan sát cô một lần, vô cùng yên lặng thu ánh mắt lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& U3 s$ Z. M" a1 T+ w  y( M! l( }
©2019 Kites.vn | % P. g% u+ f! T3 {. e% _All rights reserved
Cái liếc nhìn đó quả thực quá khéo léo, Chân Ái luôn cảm thấy anh đang phán đoán gì đó, nhưng nghĩ lại có lẽ mình quá nhạy cảm, bèn đi qua chào hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; u& `/ P5 }+ _' F" W  t0 K$ n' j
©2019 Kites.vn | All rights reserved, _- p) b( {7 C2 h; Y8 s
Vòng qua đàn dương cầm mới phát hiện anh không ngồi trên băng ghế đàn mà là trên xe lăn.
- F5 D/ o5 b6 I8 W" a$ c, S9 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ P$ U3 {4 `6 t' h8 e2 X; i$ t( {
Anh có dáng người rất cao, mặc áo len quần dài màu sáng, gấp trong xe lăn, nhưng dáng vẻ rất nhàn hạ, đang vẽ nốt nhạc trên khuông nhạc. Anh đang phổ nhạc?
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n2 V6 Y' m, g4 S+ x0 h6 Z# Y
* n6 ^1 j1 a1 e* C/ i5 Y; ?& X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái không khỏi thương tiếc, thanh niên đẹp trai như vậy lại là...
©2019 Kites.vn | 7 p' w; l) b, d' w, o+ kAll rights reserved
/ l1 Y) q) M: @1 x6 z. L9 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ anh đang nghĩ đến chỗ cảm hứng, tự mình vùi đầu viết, dường như đã quên sự tồn tại của Chân Ái. Viết đến chỗ nào đó, anh nghĩ tới điều gì, duỗi tay với lấy sách bên kia đàn.
. M5 K$ ~, `) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ |* ^; w; u1 H$ ~- H
Chân Ái thấy anh hơi khó khăn, vô thức đi tới muốn đẩy xe lăn của anh. Tay vừa mới đưa ra lại nghĩ loại “lòng tốt” này thực ra không lễ phép, kết quả tay liền lơ lửng giữa không trung, lúng ta lúng túng.
' q9 m$ P9 d$ m" m0 l" k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; w8 I; `  v2 ~7 F  x
Anh nhìn bàn tay thu về của cô, sau một hồi im lặng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt màu nhạt lãnh đạm nhưng không che giấu được vẻ sắc bén, vẫn mang theo chút hứng thú tìm tòi nghiên cứu.
©2019 Kites.vn | ! \2 Z, p, H- I# z8 R" J2 U# sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: R* l" g8 M: N2 M
Chân Ái bị anh nhìn thấy kì lạ, mở lời trước: “Chào anh, tôi đến tìm ngài Ngôn Tố.”
6 n1 E4 N& u( V% W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 X, e4 c+ \, c1 `) TAll rights reserved
Nói xong phát hiện sai rồi, vừa muốn dùng tiếng Anh hỏi lại lần nữa, anh lại nói bằng tiếng Trung chuẩn: “Chính là tôi.”
©2019 Kites.vn | ( r% e0 [) l4 R7 r( o5 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # x/ {- I' ?6 v; u( `* IAll rights reserved
Chân Ái sửng sốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! V2 D. O8 G3 e6 ~+ D  P& o
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ~. m/ Y# f1 y, F% Q& Z
Trước khi tới có nghe qua một số tin đồn liên quan đến Ngôn Tố, tính cách quái đản lầm lì, không có bạn bè, quanh năm một mình ở trong lâu đài cổ huyền bí nơi núi sâu. Dĩ nhiên cô còn tưởng tượng ra cả một ông lão còng lưng mặt mũi gầy trơ xương, xách ngọn đèn dầu cũ kĩ, đi qua hành lang dài tối đen trong lâu đài cổ u ám, cửa sổ đen liền hiện lên những đóm lửa lập lòe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |# }% @3 ]  [# ~& x- B! R! p; U
©2019 Kites.vn | # b  `& Q% b, I. c& B" W+ @1 |. |All rights reserved
Cô biết Ngôn Tố đồng âm với “nghiêm túc” là Hoa kiều, đương nhiên cho rằng là một người rất lớn tuổi, lúc thấy người thanh niên này còn tưởng là con trai của Ngôn Tố.
©2019 Kites.vn | 8 i2 o+ N5 T. ~. j- e$ xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; S; Q% i; l: G. ?4 G& y5 UAll rights reserved
Ai có thể ngờ nhân vật truyền kì như thế lại còn trẻ như vậy?
©2019 Kites.vn | 3 H3 ?. y( h% `' e+ s$ h5 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | " e+ ~1 W$ y# M7 _* |All rights reserved
“Lấy quyển sách màu trắng trên kệ sách phía sau lại đây cho tôi một chút.” Giọng anh trầm thấp lại rõ ràng, êm tai giống như một nhạc cụ nào đó, “Đối diện cô, hàng thứ mười ba từ dưới đếm lên, từ phải qua trái quyển thứ năm.”
  i( R$ @! ?' n& R! e- `©2019 Kites.vn | All rights reserved
* \  ?( B5 r- o1 r. r$ Y4 w! Q% X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái đi tới cầm sách lại. Anh nhận sách, lặng lẽ hít một hơi, tầm mắt rơi trên bàn tay ửng hồng của cô, lãnh đạm hỏi một câu: “Không đeo găng tay?”
©2019 Kites.vn | $ a  M6 R( I) G' Y2 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 H6 E  |' T: v8 F
Câu hỏi bất thình lình này khiến Chân Ái sửng sốt một chút mới trả lời, “Không có.” Cúi đầu nhìn một cái, da tay vì thường xuyên chuyển đổi giữa lạnh và nóng trong tích tắc, chút trắng chút hồng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 F; t; F6 o3 u) X* n* \4 G7 r
; ?! {- R3 \- b( }& [: C% A8 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông trên xe lăn lấy một cái khăn tay trong túi ra, vô cùng cẩn thận lau chỗ bàn tay Chân Ái vừa chạm qua trên bìa sách một lần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' p5 e, G" P, B+ o7 I* X" h
©2019 Kites.vn |   F! z  l& E( X" o/ M- mAll rights reserved
Chân Ái: ...
5 i* N2 ^0 A2 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 K+ W7 h6 |2 o5 s+ V' CAll rights reserved
Anh ngước mắt, thấy cô nhìn, không hề lúng túng, thản nhiên như không giải thích:
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 f4 t" h3 B3 g( K8 S1 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved% G8 h: `8 D6 k/ Y
“Tay của con người sẽ tiết ra dầu mỡ, bởi vì thể chất con người khác nhau có thể là axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa, nói chung có tính axit yếu. Quyển sách này có một lớp màng bảo vệ, nhưng bị người khác chạm qua không lau sạch sẽ, loại dầu mỡ này sẽ phá hư...”
1 I' Y; O( O' M8 v, C* l! p' C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Y3 n* I/ h" `% l, p# P
Anh thấy cô gái rõ ràng thoáng mở to hai mắt, vì vậy nói một nửa liền ngậm miệng, im lặng một lúc: “Coi như tôi chưa nói.”
0 h2 h# K6 s& i  ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , Q" u+ i, A7 H3 Z) LAll rights reserved
Chân Ái phì cười.
- u' L. g  m; n6 q8 n8 L7 T- w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . c. e. ~; w, kAll rights reserved
Gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố trắng bệch: “Thế nào?”
©2019 Kites.vn | 7 s5 w& `6 D% [8 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' e$ x" _+ x% Q- X
“Không có gì.”
©2019 Kites.vn | ! C, w/ v! w* M. ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | : s/ S1 h6 q+ d+ @4 i  V2 WAll rights reserved
Chân Ái thu nụ cười, lúc nhớ tới lời nhắc nhở của Owen - “Đừng chủ động bắt tay anh ta, bởi vì anh ta sẽ nói với cô là trên tay con người có hàng triệu loại vi khuẩn, bao gồm mấy trăm ngàn loại cầu khuẩn, trực khuẩn, xoắn khuẩn, ngoài vi khuẩn còn có nấm thậm chí virus. Mà nghiên cứu cho thấy số lượng và chủng loại vi khuẩn trên tay phụ nữ còn nhiều hơn đàn ông. Cho nên phép xã giao quốc tế đặt quyền chủ động bắt tay giữa nam nữ bên phía phụ nữ là không công bằng. Để tôn trọng đối phương, con người nên tránh tiếp xúc thân thể, đặc biệt là tay.”
, _* ~/ k$ U* |/ T% _6 i- P$ I+ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & c6 r" L" z" b3 p# T- [All rights reserved
Chân Ái đưa phong bì lớn cho anh: “Là Owen bảo tôi tới, anh ấy nói anh có thể giúp tôi. Làm phiền anh rồi.”
0 I* l/ M! J  a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 [# i" @* X2 b+ @
Ngôn Tố nhận lấy phong bì, ngón tay vuốt nhẹ, rất có khuynh hướng cảm xúc. Mở phong bì lấy một tấm thẻ ra, trên mặt có mười mấy hàng ma trận các con số chằng chịt “98. C111 GV943. 49 23. E121 DJK734. 01. . .”
  K; {4 A8 G( _8 t6 D# t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 S0 N- X" N0 x: ^  I
“Phong bì này là của cô, hay là chung với tấm thẻ này?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]* o2 c6 T$ ?1 P6 {( ]
©2019 Kites.vn | 1 `( o+ p9 v5 `. ?# \3 }1 `/ BAll rights reserved
“Là của tôi. Tấm thẻ không có bao bọc, được người khác nhét thẳng vào khe cửa.” Chân Ái thấy anh như có điều suy nghĩ, nói thêm một câu, “Tôi cũng cảm thấy lạ, đưa tấm thẻ lại không kèm phong bì.”
©2019 Kites.vn | # A# r  ?' ^  p9 G$ q4 DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 a  f& y# Y2 H2 n6 l0 h" J: VAll rights reserved
“Bởi vì chất liệu giấy có thể để lộ rất nhiều thông tin. Tấm thẻ là giấy đơn mỏng rất bình thường,” anh hơi nheo mắt, nâng phong bì lên, “Nhưng loại giấy Tuyên Thành đôi thủ công này, chỉ lấy được trong một phân xưởng ở Chinatown.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ^. ^* E5 b$ n( K: Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved. n8 }4 S: S8 b+ H; {2 W! [, O
“Một phong bì nhìn ra nhiều như vậy?” Chân Ái kinh ngạc nhướng mày.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* u2 j$ s( B6 O8 T: J6 z
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k! ^  f/ K3 E$ f6 a9 k
Phản ứng này rơi vào trong mắt Ngôn Tố có một chút xa cách  cô kinh ngạc hơi cố ý, nói đúng hơn là, vẻ mặt cô đã nói dối.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 e2 o' Y1 z0 H+ {6 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved% R4 h1 b" O$ [
Anh thu ánh mắt, đặt phong bì và tấm thẻ lên nắp đàn dương cầm, không nói nữa.
©2019 Kites.vn | ( q  u+ @: Z  N# y. }All rights reserved
* B, [; R8 W' p/ y- s3 u2 U5 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái lại đưa mấy tờ giấy khác cho anh: “Đúng rồi, Owen nói anh không giúp người không biết rõ giải quyết vấn đề, đây là lý lịch của tôi.”
# X" z# E/ K0 P" ~* r©2019 Kites.vn | All rights reserved
# c1 \6 f2 W  r5 ^7 ?$ _( D" }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tố nhận lấy nhanh chóng lật một chút, đặt lên dương cầm, vẫn không nói lời nào.
©2019 Kites.vn | & x1 P. f7 I+ i1 oAll rights reserved
+ \$ ]' S6 ~. k7 v9 l- O  e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chân Ái thấy trạng thái lúc nói nhiều lúc nói ít của anh rất kì quái, vừa muốn hỏi gì đó, người hầu gái tới nói với Ngôn Tố: “Anh Owen tới.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* E/ w6 i4 I& E3 g! w2 X
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 \4 J  |  g8 U
Quan hệ giữa Owen và Ngôn Tố không bình thường, vào cửa không cần thông báo. Người hầu gái còn chưa dứt lời, người đã đến rồi, giọng phổ thông không chuẩn lắm, nhưng rất lưu loát. Câu đầu tiên nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Chân Ái: “Ai, nói chuyện thế nào?”
- K" o6 ]& ^) c4 O& m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: r3 ^+ L3 w1 u- `: ?2 k+ D0 q
Không ngờ Ngôn Tố đã ngắt lời: “Tôi có chuyện nói với cậu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) k. C) Y8 q1 w
©2019 Kites.vn | % \" L. w# u% gAll rights reserved
Căn bản không nhìn ý kiến của Chân Ái.
( ^8 J4 m1 q& n©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 M% v& e. ?1 [# v* `) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Owen ngẩn người, tiếp đó hơi có vẻ áy náy cười cười với Chân Ái, vẻ mặt lúng túng; Chân Ái không hề để ý, nói tiếng “Đã làm phiền” rồi đi trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* h4 s8 t& s. |. y
7 O2 O1 e/ f' B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Owen trông thấy Chân Ái đi, mới đi đến bên cạnh Ngôn Tố, đá xe lăn của anh một cái: “Cái loại ham mê gặp phải chuyện khó giải quyết liền tìm sự an ủi từ xe lăn này của cậu có thể sửa một chút được không?”
©2019 Kites.vn |   c6 G2 s: E& n/ TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ i; Z5 h. P/ A& q4 t
Ngôn Tố giơ bản nhạc trong tay lên cao lại để xuống, kẹp tấm thẻ kia giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói thẳng: “Người bạn này của cậu không phải người ủy thác, cái này không phải là thứ cô ấy nhận được.”
©2019 Kites.vn | 2 N1 R/ X8 {& H- mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; b5 B$ h& V! M, V
Owen dừng lại. Anh ấy hiểu rõ tính cách Ngôn Tố, anh chỉ nhận phần trường hợp người ủy thác tự mình đến nhà nhờ cậy.
©2019 Kites.vn | ; D: y7 A2 p, S5 n* R3 j" fAll rights reserved
2 X/ o* [$ v$ g! \6 O7 s: `; z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Owen nhíu mày: “Có phải cậu lầm rồi không? Lỡ như...”
©2019 Kites.vn | , M9 d+ a* n6 @. V) ^  FAll rights reserved
) W0 q4 @- M( @" M& W6 D" p©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Khẩn trương vậy làm gì?” Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn anh ấy, “Tôi lại không nói từ chối không tiếp.”
©2019 Kites.vn | 6 ~/ v% K" ^- e, w4 ZAll rights reserved
# _: }: @$ O2 Q% I& v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Owen há to miệng, càng kinh ngạc hơn trước đó,
©2019 Kites.vn | All rights reserved: a; G) G4 \* U/ W6 t3 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved) O# u# x; a) X$ X, x; n. d
A: Ngôn Tố cho rằng Chân Ái không phải người ủy thác;
©2019 Kites.vn | 2 ]$ A2 r, k! X! u+ u' ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | # C" S8 K: U0 o6 g. D% |' YAll rights reserved
B: Ngôn Tố cho rằng Chân Ái lừa cậu ta;
©2019 Kites.vn | 7 M8 p! i* v9 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 W9 ?, J- l, v5 S! p& ~All rights reserved
Kết quả → → cậu ta chấp nhận rồi?
! n4 w5 \: ]. w# r/ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * F4 r$ b9 d7 h+ K: j9 LAll rights reserved
“Tại sao?”
) ?( Q6 ~/ A# q  l! z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% }, h) D1 }% y
Ngôn Tố mở nắp đàn dương cầm, ngón tay trắng thon dài vẽ ra một chuỗi giai điệu nhẹ nhàng. Anh chậm rãi nói: “Bởi vì cô ấy đã tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng, là nhân chứng cậu phụ trách bảo vệ.”
. ^# E  @" j( N- H- j- U3 D* U% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ g& y$ F" ~5 q. k  n* h- m; i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lưng Owen nảy lên một cái, lập tức đẩy tay anh ra, đóng nắp đàn lại "rầm" một tiếng, nhìn anh chằm chằm: “Cô ấy, không,” anh ấy vốn định phủ nhận, nhưng ý thức được chạy không khỏi mắt người này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }- Z4 W5 W7 |* Q' m( c
©2019 Kites.vn | 6 s9 l+ v; V' g1 ~8 p3 r/ U6 VAll rights reserved
Ngôn Tố nâng nắp đàn lên lần nữa, thản nhiên đánh đàn như thường, giọng nói thanh tú lại trầm thấp, hòa cùng tiếng đàn có một loại du dương không nói nên lời:
©2019 Kites.vn | # i- R& U" T2 I) ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ]& F" ~1 {+ u. @6 ^. j
“Tay phải cô ấy từng bị thương, từng bị giam giữ ngược đãi, tính cảnh giác rất mạnh, biết dùng súng ngắn, trong bố mẹ phải có một người hoặc cả hai đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nào đó, nhưng đã chết hết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* b& f  |1 [+ V4 @0 f" _$ o8 N  T
©2019 Kites.vn | ; G) A" Z) V; e$ q  GAll rights reserved
Cô ấy từng đến Trung Đông, thích xem bóng đá.
0 ^2 t) g5 u* B$ |  O+ q/ ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 T7 z, @! X9 V! O+ i( aAll rights reserved
Từng tiếp nhận huấn luyện phòng ngự hoặc bảo vệ bản thân chuyên nghiệp, biết mật mã học cơ bản, khác với chuyên ngành tin tức trên lý lịch, chuyên ngành thực sự của cô ấy chắc là sinh học, thiên về nghiên cứu tế bào hoặc điều chế thuốc. Hơn nữa trình độ chuyên môn có thể sánh ngang bố mẹ cô ấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g' m/ v2 Z1 A$ x7 V' \
©2019 Kites.vn | : T' y  g  Y9 s! HAll rights reserved
“Cậu và cô ấy đã đợi bao lâu? Mười phút? Năm phút?” Owen nghẹn lời nhìn trân trối, “Sao nhìn ra được?”
©2019 Kites.vn | 0 X+ l2 z% z  Q& mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ T- d; L! e% ^( r+ m, g# ?$ R
“Rất rõ ràng.” Ngôn Tố yên lặng nhìn anh ấy, ánh mặt trời năm màu rơi vào trong đôi mắt màu trà nhạt của anh, rực rỡ như ngọc lưu ly quý hiếm, ánh sáng nhàn nhạt, quét sạch bụi trần.
4 h% F1 h  Q1 C: P$ t: ^: {3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ O6 U8 q& M7 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng chỗ nào...
©2019 Kites.vn | All rights reserved& y! z- g' I6 I+ u" a4 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved( M0 V  B& h6 |: ^& Q" }. s
Owen há miệng, anh rõ là miệng thối mới hỏi cậu ta.

Bình luận

@zobrakaka: 2 nhân vật ko có liên quan gì đâu bạn, trong hệ liệt này họ nam chính là Ngôn, họ nữ chính là Chân, đổi tên thôi :)).  Đăng lúc 28-10-2014 08:23 AM
@hanvuphi: nhưng để trong thẻ spo thì k bị copy đi cậu ạ =.=  Đăng lúc 24-9-2014 02:00 PM
Bạn ơi, dùng chế độ thế này rất khó xem bằng điện thoại đó bạn, bạn có thể làm bình thường được không. Xin lỗi vì hơi nhiều chuyện một tý  Đăng lúc 24-9-2014 11:47 AM
Tem cám ơn bạn mới comment xong lại đọc được chap 1 mình đi mần chap 1 đây :)  Đăng lúc 24-9-2014 11:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2014 15:20:52 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Đọc văn án thấy thix quá
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 C# y9 H0 j0 `; _6 s& S
©2019 Kites.vn | # |. C: l+ X7 Y4 RAll rights reserved
Có Ngôn Tố, có Chân Ái
©2019 Kites.vn | + ^# U# @9 U9 m! p' h4 Z  MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 E9 G8 D# `' E4 @7 F$ e, N
Có nghiêm túc, có yêu mến

©2019 Kites.vn | All rights reserved% L: x4 c- I) J, U
Nhưng nhảy hố...để suy nghĩ chút đã
©2019 Kites.vn | , {6 K0 G% J6 t- k& j# QAll rights reserved
: D! H7 @2 B$ m7 @3 `3 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 K! N* P6 b$ Y& j( X+ RAll rights reserved
Hố hơi sâu vẫn chưa thấy đáy
©2019 Kites.vn | 6 l0 i! S/ L: m5 E! |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# l' }8 A# q$ m. y; S5 c8 U
Thôi thì chúc chủ nhà mở hố đông khách trc nhé
" n% }4 G6 a5 X2 N0 q1 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 q- U; k# G- g: `' L8 f3 AAll rights reserved
Mình đi đây
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ P  U) c" Y, E+ ^4 D% t. t+ [- }
©2019 Kites.vn | . l+ Z9 D# n3 D$ I9 T% H( ^All rights reserved
_____dòng phân cách sau khi nhìn thấy OE   ______
©2019 Kites.vn | All rights reserved* g5 o: j5 b. J8 a+ g9 o
" ?2 x1 N  e* r; o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thôi thì...mình đi đây
©2019 Kites.vn | All rights reserved# }  u8 B, C4 Y. V+ I
©2019 Kites.vn | : i7 ]$ \- C+ v; K" m2 ^5 m: hAll rights reserved

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 25-9-2014 05:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách