Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tieubach97
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Thích Em Rất Lâu Rồi | Dạ Mạn (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-11-2016 18:18:01 | Xem tất
cuộc sống gia đình không tươi đẹp như bao người khiến cô Chử có thói nhút nhát, khép kín quá
©2022 Kites.vn | 7 W7 f/ O# r0 i& o+ w$ qAll rights reserved
bản thân e mê trai đẹp lắm, hơi quen tí mà gặp là chào hỏi như thân quen lắm cơ hehe
©2022 Kites.vn | ! \- J5 J: S- P' SAll rights reserved
thank ss nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2016 18:57:37 | Xem tất
mong là bạn sẽ được thánh siêng đi theo để tụi mình còn có chương mới mà đọc TTvTT
©2022 Kites.vn | / a  P' b. w( p/ O1 `! q+ [All rights reserved
hóng chương mới TTvTT ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2016 12:39:31 | Xem tất
Chương 6

©2022 Kites.vn | 8 Q+ i* B+ z) Y1 x0 fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( O# B9 y6 D$ p/ B( Z8 |
Tống Khinh Dương trở lại hồi lâu, mấy người kia nhìn anh. “Tống thiếu, cậu nhiệt tình như vậy từ lúc nào? Trước đây không phải là cậu rất phản cảm những phỏng vấn này sao?’’ Những người tinh ranh này nhìn một cái liền nhìn ra mờ ám.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& t7 x) n4 I( y* g- P5 P
1 Z% O3 r7 s; k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tống Khinh Dương không nhanh không chậm trả lời một câu, “Trước đây là trước đây.’’
©2022 Kites.vn |   Y3 J! `) a5 ]* O% rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! R( `6 j0 i; u: l% ?! ~- _All rights reserved
Tất cả mọi người đã hiểu, ý tại ngôn ngoại. Bọn họ vẫn tò mò.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" p! Z$ k$ v# \9 R3 ]1 T
©2022 Kites.vn | , E- B& A" W) b9 J1 K# v: J4 pAll rights reserved
Ngày hôm sau, Tống Khinh Dương đi thành phố C công tác, đang trôi qua trong một buổi sáng bận rộn. Lúc ăn cơm trưa, anh dặn trợ lý đi mua một tờ báo Hoa Tân.
©2022 Kites.vn | ( P% f, M% }' @) H+ y, J. s4 fAll rights reserved
; l  _% r, ?5 t/ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh thấy bài báo của đại hội ngày hôm qua, kí tên – Chử Duy Nhất, anh dừng ở cái tên đó hơi xuất thần. Ngoài cửa có người gõ cửa.
9 z! a" ~( u* c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ v/ `; q4 s5 H. a. N
“Mời vào – “
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 I$ D  R! {% e! `. M
9 X% k0 i$ |- |4 }3 w3 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trợ lý cầm văn kiện, “Tống tổng đây là văn kiện cần ký, anh xem qua.’’
©2022 Kites.vn | ; N3 ~7 X2 t- F9 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% c+ I$ h  \& I, ~" L  ^, {
Tống Khinh Dương xem qua từng cái, ký tên. “Tìm giúp tôi một cây kéo.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 J0 [. @( W6 d* v
' ]; ^& b+ r4 D! A# q6 N( w: a/ G©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Được.’’
0 A2 P1 l9 w1 T2 ?- @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) y0 T0 s8 w, nAll rights reserved
Thời gian vội vã, Chử Duy Nhất đã bắt đầu làm việc ở tòa soạn báo. Nhiệt độ càng ngày càng cao, ban ngày có đôi khi bọn họ cần đi ra ngoài thu thập tin tức, khi trở về mặt phơi nắng đến đỏ bừng. Có vài người không muốn đi ra ngoài đều giao cho Chử Duy Nhất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' }" G- L/ a" u+ _- C
8 n# {0 n* O5 o3 ~3 M+ ?6 P3 w# J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất đang thảo luận bản thảo cùng Đường Vi, chủ nhiệm đến hỏi, “Tiểu Chử, chỗ nhà cô không phải là muốn phá bỏ à?’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 `. |" z; ]& g2 ~
©2022 Kites.vn | ! a' d3 }: x7 @All rights reserved
“Là vùng đường Vân Nam kia sao? Hai năm trước đã nói rồi mà.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved) d' M# ?* T, u% b
4 o. f) g5 q2 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất trả lời, “Hàng xóm hai bên đều nói thế, nhưng hiện tại thời gian còn chưa xác định.’’
% K7 E. i/ C! j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; i' I+ `1 g' T5 P  Z! |All rights reserved
“Duy Nhất, cô phải vùng lên?’’
; G2 ]6 P: J7 W& f! T$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : u. s2 ^5 ]0 {5 pAll rights reserved
Có lẽ tuyệt đại đa số người đều cho rằng phá bỏ và dời đi nơi khác là tốt, nhưng Chử Duy Nhất không suy nghĩ đến. Căn nhà nhận lại kia chính là tất cả hồi ức tốt đẹp của cô, cô không nỡ.
©2022 Kites.vn | % Y; ]' {- S8 F* z# h) m4 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " y5 `1 Z1 m# H( _* rAll rights reserved
Cô trở về từ phương Bắc cũng là vì chuyện nhà, lúc bà nội qua đời để lại nhà cửa cho cô, nhưng vẫn là tên cha Chử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 f7 F- ^: O7 W( v* c* M
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 O1 C3 N, m  g+ V
Cô không thể làm gì khác hơn là cười cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& N( Q  Y' s: Y+ F) y9 f
©2022 Kites.vn | ) \2 T& x# U4 X; t. A& VAll rights reserved
Thứ sáu, Chử Duy Nhất đi một nhà hàng Thái Phường mới mở trong thành phố. Phỏng vấn kết thúc, vừa lúc là khoảng thời gian ăn cơm, quản lí mời cô ở nhà hàng dùng cơm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  e: {- q3 v/ H4 g
©2022 Kites.vn | 0 C9 l2 L, x8 P1 [. F, U: OAll rights reserved
Tầng này là nhà hàng thức ăn chay năm nay vừa khai thác, quản lí đề cử mấy món ăn nổi tiếng của nhà hàng. “Du Bát Diện (1), Đóa Tiêu Ngư (2) chính là món ăn sở trường của đầu bếp chúng tôi, cô nhất định phải nếm thử."
& s! E; U" w1 E8 m9 A6 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  L$ J' `7 B" R2 n* p) ^* Q/ n
*Du Bát Diện: một món mì phở truyền thống, có vị cay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 o- S) m( `1 v8 i4 c
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ?% {2 [2 M8 {/ T0 g- W% l
*Đóa Tiêu Ngư: món ăn cay, phổ biến ở Hồ Nam.
©2022 Kites.vn | : L; A3 s8 D8 |9 y  |5 |7 J) RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 A; I1 ]2 K; S+ {) N% O
Chấm thức ăn ngon, Chử Duy Nhất liếc nhìn, mỗi món đều rất tinh xảo. Hồi nãy trong lúc phỏng vấn cô cũng biết được, đầu bếp nơi này là do ông chủ tự mình đi Đài Loan mời đến đây, có thể nói ông chủ là một người có lòng.
©2022 Kites.vn | 7 @( Z  f& F1 R, k  z- BAll rights reserved
& X/ ?" X) e6 Y1 o) w- Y2 b! J) u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất cầm camera chụp vài tấm hình, nếu như thêm mấy tấm hình của nhà hàng vào trong tạp chí có thể hiệu quả hơn bản thảo chỉ toàn chữ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 X- s9 m1 D7 r
& I7 [4 J1 o& M0 R/ u0 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tống Khinh Dương cùng bạn đến đây dùng cơm, là nhà hàng kiểu mở, cho nên anh liếc mắt đã thấy Chử Duy Nhất đang nghiêm túc sắp xếp ảnh chụp, anh bất giác cười một tiếng.
1 {. V' x' N2 R  p8 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 f# U. {+ W" N9 }! v' c
Bạn đi cùng nhìn theo ánh mắt anh,  “Ký giả?’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 c( p0 i# d# }$ H, G& @
©2022 Kites.vn | " x0 G; _, z0 w: \) S: T2 NAll rights reserved
“Ừm.’’ Tống Khinh Dương gật đầu một cái.
©2022 Kites.vn | 6 U, [. R4 z% p: a* ^7 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Z6 K$ p' }/ w# _8 P* O* H( K
“Năm ngoái lúc khai trương, cậu cũng không có ý muốn tuyên truyền, sao qua nửa năm rồi mới muốn tuyên truyền?’’ Người nọ bừng tỉnh hiểu ra, là cô ấy!
. M4 `$ n1 l- K% R5 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 b$ r* z1 `( @3 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Khi đó không có người thích hợp.’’ Tống Khinh Dương đáp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' I; ~* D6 q1 e, R2 ]$ L
©2022 Kites.vn | 3 j3 Z# |. }4 {( n2 q) J7 t, h& i$ mAll rights reserved
“Không phải là cậu coi trọng vóc người xinh đẹp chứ.’’ Cậu bạn cười đùa.
6 x+ W& u! g5 P8 U2 {! s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% H5 H' Z( Y( H; y  v$ b
Tống Khinh Dương sững sờ một chút, Chử Duy Nhất cũng thấy anh, ánh mắt hơi sững sờ.
6 N' z% x- s+ U4 z% S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! J' U% W. [4 WAll rights reserved
Chử Duy Nhất đi tới chuẩn bị chào hỏi rồi đi.
©2022 Kites.vn | ' Q+ w) j6 E# J* j+ w/ UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( s. K4 b0 o5 B. [
Tống Khinh Dương hỏi, “Đến đây thu thập tin tức?’’
1 Q! m$ G1 K( E/ E8 L5 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   b: O6 p1 T: G" QAll rights reserved
“Gần đây tạp chí làm chuyên mục món ăn ngon, tôi và đồng sự phụ trách.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved* E. f& |! {3 ~# O
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ^( F) X3 V/ ?  j( D! p9 L
Tống Khinh Dương gật đầu, giới thiệu, “Đây là ký giả tòa soạn báo Hoa Tân, Chử Duy Nhất. Đây là bạn tôi, Trác Thiên.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ v" D2 `5 Y1 p3 O
©2022 Kites.vn | ( }% p( M2 X% p9 fAll rights reserved
Trác Thiên lặng lẽ đánh giá cô, “Xin chào, tôi thường xuyên đến đây dùng cơm, có gì cần cứ việc nói, tôi biết gì sẽ nói cho cô.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved) Q) x* O( b6 A4 X
©2022 Kites.vn | . {0 t) S$ N) c! F. y, H2 i' N* rAll rights reserved
Thành phố D rất lớn, từ lần trước hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau.
, e6 L. ~( C1 c1 D8 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 D% s: Z9 N2 I
Tống Khinh Dương nhìn mặt cô, da hình như đen hơn, song phụ trợ cho con mắt càng thêm trong trẻo, “Phỏng vấn cô và đồng sự cô nói lần trước còn đang chuẩn bị sao?’’
& ~1 C1 Q& s* `) J& E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* e$ p& |& Q: c8 w
Chử Duy Nhất xấu hổ, “Ừ, tôi sợ làm phiền anh.’’
©2022 Kites.vn | + ^/ M5 |4 o' |- MAll rights reserved
$ f6 w; V* P  r©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Nếu như tôi đã đồng ý thì sẽ không thay đổi, lẽ nào ở trong mắt cô tôi là người nói không giữ lời?’’ Tống Khinh Dương cầm chiếc đũa, tư thái vân đạm phong khinh như vậy.
©2022 Kites.vn |   m3 L1 R. |- i' P( x$ K8 Q) @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' d3 ]1 v" f# b" X" H
Trác Thiên ngây ngẩn cả người, anh như cười như không, “Tống Khinh Dương sẽ không dễ dàng đáp ứng phỏng vấn đâu.’’
©2022 Kites.vn | , a5 ?+ R0 i; ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 k* C2 H; q8 F6 n9 z. x+ ZAll rights reserved
Chử Duy Nhất nhìn thẳng vào anh, cô nuốt cổ họng một cái, "Như vậy thứ bảy anh có rảnh hay không?’’
©2022 Kites.vn | * O) `( t- ]/ }. N- F0 n5 D4 X/ |All rights reserved
4 v7 B. N8 n8 |; x5 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cô hẹn tôi?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
©2022 Kites.vn | : W7 N. X, \8 l' q( k2 sAll rights reserved
+ O1 S* ^7 H) S% C$ A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất gật đầu, “Thời gian trên có được không?’’
©2022 Kites.vn | 9 l- K' v" Y# EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 B# |( t" S, J& ?9 F6 k6 \All rights reserved
Tống Khinh Dương để đũa xuống, không nhanh không chậm, “Có thời gian.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 D! G# X. ~9 v5 X
/ k) o, v8 c0 a' r4 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trác Thiên bị thái độ ngạo kiều này của Tống Khinh Dương làm giật mình, anh nên chụp lại mới đúng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 J$ A6 P- K% u
©2022 Kites.vn | 7 |- f3 i& ~# m5 L) x* _/ `+ \All rights reserved
Cứ như vậy, Chử Duy Nhất ngồi cùng một bàn với họ. Trác Thiên cho cô rất nhiều đề nghị, anh ta biết rất nhiều quà vặt đặc sắc ở thành phố D. Chử Duy Nhất ghi lại.
©2022 Kites.vn | , v' W, M. g: v! L$ d3 lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' q; M4 v; F3 d! U- J/ v6 P
Một bữa cơm rất vui vẻ.
©2022 Kites.vn | 2 ^  R* O1 Q9 LAll rights reserved
; a$ @* J5 m- E4 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cám ơn anh.’’ Chử Duy Nhất mắt đang cười.
% U+ o% t2 s/ [; j. I- c©2022 Kites.vn | All rights reserved
( l  }* Y( {. E+ o+ ^0 Y& ?, T- u! c©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng khách khí, cô là bạn học của Tống Khinh Dương, đều là người một nhà. Đúng rồi, năm nay tôi chuẩn bị đi Đông Bắc du lịch, cô có đề cử gì tốt không?’’
©2022 Kites.vn | 3 e' T) n& M* s+ Y& MAll rights reserved
( D+ t6 H$ x) Y, X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tống Khinh Dương ngước mắt nhìn qua.
+ O* z7 U& }8 i4 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Z' O- L4 O3 Q! R) F
Chử Duy Nhất nói, “Trước đây tôi đã làm qua nghiên cứu đơn giản.’’
( `- E% X1 a) o. v1 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 f: ~1 N- l: w; d( w& V4 x! B
“Vậy làm phiền cô gửi vào hòm thư của tôi, cám ơn cô nha, Duy Nhất.’’ Trác Thiên phấn chấn nói, một tay tự nhiên vỗ vỗ vai của Chử Duy Nhất.
©2022 Kites.vn | 8 t1 L  L0 c7 J* A3 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; N( C2 I& T# C# D5 Z
Bỗng nhiên, một ánh mắt lạnh bắn qua.
©2022 Kites.vn | 1 h0 n5 h6 P+ H/ ]All rights reserved
: n* J# K" u) t* O  x4 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên mặt Tống Khinh Dương không có biểu tình gì, “Trác Thiên, không phải buổi chiều cậu phải đi gặp khách hàng sao?’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved) V$ _: O7 |% [' x) q
©2022 Kites.vn | , D0 H7 D( ]4 |. ZAll rights reserved
Trác Thiên hậm hực mà thu tay về.
©2022 Kites.vn | 7 @) j8 a; {( m7 ~" ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 e* s  n4 ?5 j0 \0 sAll rights reserved
Ăn cơm xong, Trác Thiên về công ty trước, còn lại cô và Tống Khinh Dương ngồi lại.
0 [6 d; o8 \+ b. U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ {/ H! j  D" U# I+ a1 D+ N+ l) I1 D
“Làm thẻ căn cước xong chưa?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
9 N. p! e3 Q' W0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
, r; b# K0 d6 @& t3 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Xong rồi.’’ Chử Duy Nhất nhìn bức thư pháp bày ở cửa, chữ viết mạnh mẽ tiêu sái.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% j$ a+ v/ O  C7 @# q& L
$ g$ y0 N/ C9 i. A& m$ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người phục vụ đến dọn bàn, thay hoa bách hợp mới ở trên bàn, vô hình làm cho tâm tình người ta vui vẻ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 O$ `6 Z  e" Z2 }3 P6 f8 l. o
/ Z, Q- y! y$ R0 \6 P6 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tay của Tống Khinh Dương tùy ý đặt ở trên bàn, “Không phải là cô phụ trách bố trí trang in của tờ báo sao? Sao lại đi bộ phận tạp chí?’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved- n$ b3 q3 I: o1 A& k& {' ?
©2022 Kites.vn | # l4 ~% `  k; Y3 v( a+ W7 RAll rights reserved
Chử Duy Nhất nhìn ánh mắt của anh, đàn ông mắt hai mí càng có vẻ anh khí. “Một tiền bối bộ phận tạp chí về chờ sinh, tạm thời không tìm được người thay nên để cho tôi đi.’’ Nói xong, cô nghĩ tới điều gì, ”Mấy ngày nay không phải là không liên hệ với anh, mỗi ngày tôi đều phải đi ra ngoài.’’ Đường Vi đã nói với cô nhiều lần, chỉ là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang bận, không có thời gian đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 j6 O4 T- [: d$ O5 w2 C
©2022 Kites.vn | All rights reserved( L! b- `' s% {- n
Tống Khinh Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt di động, “Cuối tuần này tôi đều có thời gian, ban nãy không phải cô nói muốn đi thưởng thức đồ ăn vặt sao? Tôi biết chỗ đó.’’ Tròng mắt anh trong sáng như sao trời, không phải là lạnh lùng, mà đặc biệt dịu dàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 `9 z7 h% f5 b5 W9 A7 u: o8 F3 G& i
" e7 V7 X$ D0 P5 B* E( G. |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất nhìn ngũ quan tuấn dật của anh thoáng ngây người, đẹp quá! Cô cũng nông cạn mất rồi.
©2022 Kites.vn | # J' [7 d; O& r4 V( L+ sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 q+ E: d; N4 E* X! y9 \% N7 N
Tống Khinh Dương ung dung thản nhiên mặc cho ánh mắt cô đánh giá. Chỉ chốc lát, Chử Duy Nhất mới phản ứng được, mình nhìn anh ta như vậy, thực sự  không được lịch sự lắm. Cô bưng nước trà trước mặt nhợt nhạt nhấp một ngụm, “Hình như tôi luôn luôn làm phiền anh.’’
' D5 Z2 D# R! N) b6 p/ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
  M6 r: [' q; o" \+ n- _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cằm Tống Khinh Dương căng thẳng, chốc lát, vẻ mặt như thường, “Tôi cô là bạn học, một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa cô phỏng vấn tôi, với tôi là chuyện trong khả năng." Thái độ thản nhiên, làm cho Chử Duy Nhất thoáng thở phào nhẹ nhõm.
©2022 Kites.vn | 2 c- @1 \  b& T5 p! EAll rights reserved
+ }- t$ B% \3 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ngày đó đồng nghiệp chúng tôi thấy tấm hình chụp ở hội liên hiệp công thương nghiệp ở đại hội, liền muốn phỏng vấn các anh.’’ Cô cũng không nói gì đến chuyện các cô nhìn tấm hình của Tống Khinh Dương mới có thể động lòng xuân, ,muốn mượn phỏng vấn tiếp xúc với anh nhiều một chút.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* c2 x0 T7 b2 n" s/ X
©2022 Kites.vn | 8 l5 T% w1 `* x$ UAll rights reserved
Tống Khinh Dương hơi nhíu mày, “Nếu các cô thật sự có hứng thú, tôi có thể giới thiệu ba vị khác cho cô.''
7 d6 T8 F0 K' O0 x: a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* E6 c; {" g; u' J. c0 G# b
Trong nháy mắt ánh mắt Chử Duy Nhất sáng ngời, “Có thể thật sao?’’
( m+ `4 b9 g4 e2 h; O  N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , a' j( ^' E6 h5 p0 _All rights reserved
Tống Khinh Dương bị vẻ mặt của cô lây nhiễm, anh cười nhạt gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 z2 m4 l7 g0 Q7 I) G. A
  r3 k9 S; u- U! K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất vừa phát hiện anh cười rộ lên thật ấm áp sạch sẽ. Lúc cô viết văn dùng nhiều “Khiêm khiêm quân tử ôn noãn như ngọc’’, hôm nay thực sự xem như là thấy được rồi.
- u& F7 B6 e4 x  `2 d' \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' z4 i& G. g) A3 V4 p1 sAll rights reserved
“Sau khi xong việc, tôi mời anh ăn cơm.’’ Chử Duy Nhất  cười.
* F2 B" G6 w$ y4 J; q0 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
  W7 u: R2 {; m1 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Được.’’
©2022 Kites.vn | All rights reserved( [5 H+ J+ @" {% u" E4 I
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 E* o# X+ Y2 Z9 l; k) `! N
Cây ngô đồng ngoài cửa sổ lay động theo gió, tháng sáu, gió thổi, tâm động.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ i6 @: K8 b( }, Y8 S, d
©2022 Kites.vn |   s3 N8 _; L% E  V9 i9 xAll rights reserved
Buổi tối ngày thứ sáu, đồng nghiệp tòa soạn báo tổ chức liên hoan, Chử Duy Nhất lo lắng đến cuộc hẹn ngày mai với Tống Khinh Dương nên không có thời gian để đi.
©2022 Kites.vn | 4 l* Z* C$ l9 H* ~$ X4 mAll rights reserved
1 ]' O) {# K6 K4 a5 G4 ]# Z! M©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu Chử, có phải có chuyện gì hay không? Mấy lần trước cô chưa bao giờ vắng mặt cả?’’
©2022 Kites.vn | ; _- N( O/ F2 K& ~All rights reserved
/ D+ e0 J' ]- H; \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất mang theo túi, “Ngày mai có một cuộc phỏng vấn, buổi tối về chuẩn bị.’’
©2022 Kites.vn | : }0 J' w5 U$ k7 [5 U( ZAll rights reserved
) f% B9 X. M: c©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu Chử, cô chịu khó như thế, chúng tôi còn nói gì được.’’ Người nói là tổ trưởng của trang báo xã hội, chừng ba mươi tuổi, nhỏ hơn cô ấy đều gọi cô ấy là chị Từ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& }  k/ r9 j' P' M  F2 J6 u. i
7 w$ H, T' A0 Q- i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô ấy bình thường nói cũng thích kèm theo chế nhạo, mọi người cũng đã quen rồi. Bởi vì cô ấy là họ hàng của ông chủ, vừa đến tòa soạn báo liền được ủy nhiệm chức vụ, cho nên cô ấy tự cho mình là cao đối xử với người khác.
1 p& [0 z4 w, ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& n$ m3 \% x1 d' t
Chử Duy Nhất cũng không để ý, cùng bọn họ ra khỏi tòa cao ốc. Mọi người đều tự lên xe, Đường Vi nói với cô, “Cậu chớ để trong lòng, chị ấy chính là như vậy, không quen nhìn người khác tốt. Ai bảo chúng ta trẻ tuổi xinh đẹp chứ.’’
©2022 Kites.vn | 2 U9 O* c( P. E+ A1 f. ^( j7 ~! v4 _- sAll rights reserved
  q6 O; ^' I6 q3 a" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất cười vui vẻ, “Đúng vậy, người đẹp đi ăn cơm nhanh lên đi. Chơi vui nhé.’’
  Y. G7 F$ S) u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & I9 {9 U' K% w! W6 f7 xAll rights reserved
"Cậu cũng đúng là, chuyện phỏng vấn nên là tớ và cậu cùng làm, ngày mai cậu cực khổ rồi.’’
( A. M( ?7 N2 s$ R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( ?6 X. W/ P8 U- f, B2 i" s8 J: x+ y1 NAll rights reserved
“Mau đi đi.’’ Chử Duy Nhất nói.
4 f2 e3 U+ z! c©2022 Kites.vn | All rights reserved
' A1 F. O& m( b3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chử Duy Nhất đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà đã là hai tiếng sau. Sau khi tốt nghiệp cô ăn ba bữa không đúng giờ, đến nỗi dạ dày không được tốt. Chỉ cần buổi sáng không ăn điểm tâm, dạ dày sẽ bắt đầu đau đớn.
' w* I2 }7 o, B9 Z( d" U& @©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 I. @; D9 o5 W% n  }3 O" g+ T) N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dùng nước hầm xương đã làm tối hôm qua, thêm gan heo vào, tí thịt, da, bỏ vào hai muỗng chao tương khô lâu năm, mì mua ở trong một cửa tiệm bên cạnh, tay giã bột, vị rất Q, cuối cùng dùng lửa nhỏ nấu từ từ, nửa nồi nước nấu hết một nửa rồi đổ vào một nắm rau cải.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 q" `" M- f* Q9 j% K* q
©2022 Kites.vn | All rights reserved- q+ _! r# U9 c# o! B/ P/ ~
Đây là sở trường giỏi nhất của Chử Duy Nhất, khi còn bé bà nội thường làm cho cô. Về sau bà nội qua đời, cô muốn ăn, lại tự bắt đầu học làm, nhưng cuối cùng cũng không nếm được cái mùi vị từng có kia nữa.
' O+ n+ e# L' o# Y8 m# B# o& x' \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 B. m. y9 n8 V4 b+ W' V; BAll rights reserved
Cơm nước xong xuôi, cô mở máy tính ra, mở nhạc. Cô ngồi xếp bằng trên ghế salon, trên mặt bàn có kẹp một văn kiện, là bản thảo hội nghị “Hội liên hiệp công thương nghiệp’’ lần trước. Ở trong đó còn đang giữ lại tư liệu của Tống Khinh Dương.
©2022 Kites.vn | 0 p1 {8 @% e) s- V5 _5 v2 eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' {+ h5 a6 z, s, l* {All rights reserved
Tuổi 26, sinh nhật, ngày 6 tháng 6. Lúc thấy ngày sinh nhật, Chử Duy Nhất đột nhiên nở nụ cười, cái ngày này, ngày đầu tiên thi tốt nghiệp trung học.
& R  c8 W6 d' [1 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
% n5 f" G' X$ S9 J, m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chiều cao 182. Nhóm máu O, con trai độc nhất trong nhà. Nhà ở: đường XX.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 j  x$ `! V0 N! G  @8 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved! s1 k; F7 P4 s3 p& e4 G
Chử Duy Nhất thực sự bội phục Đường Vi, ngay cả cái này cũng có thể tra ra được. Ai, internet thật đáng sợ, hay là nữ nhân thật đáng sợ.
©2022 Kites.vn | % a) ~$ r2 j' i* `3 jAll rights reserved
! G  Q+ N0 e% y( n! b0 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Còn thêm một tấm ảnh Tống Khinh Dương ở cao trung, đồng phục học sinh màu xanh, anh ta mặc ngược lại không quê mùa chút nào, khi đó tất cả mọi người đều nói ra đồng phục học sinh xấu, kỳ thực phải xem mặc ở trên người ai.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 L% E8 [2 t- O: C; g9 d. y
©2022 Kites.vn | All rights reserved( h- R9 Q/ \: f
Trong ảnh chụp, Tống Khinh Dương một tay đút ở túi quần, đang nghiêng đầu nói với bạn học, chính là ở cái góc độ này bị người khác chụp nhanh, khi đó cô thật không có chút ấn tượng nào với chàng thiếu niên nho nhã này, ban khoa học xã hội và ban khoa học tự nhiên cách nhau xa như thế, không cùng xuất hiện cũng là điều bình thường, nếu như tụ tập cùng nhau e là yêu sớm sẽ phát triển, thầy cô giáo sẽ sốt ruột đến chết.
& N% g" i  ~: g3 `$ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 c! t- e6 ]" n8 m2 UAll rights reserved
Tống Khinh Dương, trong đầu Chử Duy Nhất hiện lên khuôn mặt của anh.
©2022 Kites.vn |   y" X+ u1 g( J8 H  Y8 J  B. D6 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 s. ?9 b- }# B$ }$ lAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2016 13:30:32 | Xem tất
Biết là bạn editor cũng vất vả lắm, mà vẫn không ngăn được cái lòng tham đọc. Cố lên nhé bạn ơi! Vẫn luôn mong chờ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2016 19:24:19 Từ di động | Xem tất
Yêu nam chính mất hôyyyy ahihi! Truyện dễ thương quá, cho hỏi có convert không sister ? Tên convert  là gì vậy ạ ???

Bình luận

Có đấy bạn! Tên là ta thích ngươi đã lâu rồi!  Đăng lúc 25-11-2016 07:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2016 22:41:33 | Xem tất
hehe, có chương mới rồi
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 V6 a) I& B! Q/ U7 w4 W- |* V
tks bạn nhé
( k- z6 @/ M* V' _5 d9 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
hóng <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2016 08:29:57 Từ di động | Xem tất
Đọc tên truyện cái là mình muốn nhảy hố luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2016 08:33:27 Từ di động | Xem tất
Đọc tên truyện là muốn nhảy hố luôn rồi   Hihi, mình là mình thích kiểu nam chính thích nữ chính từ lau như thế này lắm ý   Lâu lâu mới kiếm được chuyện nhẹ nhàng kiểu này đọc   Tks bạn dịch truyện nhiều

Bình luận

À mình edit nhé! Cám ơn bạn ủng hộ!  Đăng lúc 26-11-2016 04:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2016 09:08:16 | Xem tất
DN là ngoại lệ của TKD
6 ~* b- W0 [% F' p2 A) f: h©2022 Kites.vn | All rights reserved
a Tống nhanh nhanh mà thổ lộ đi, cứ vờn nhau thế này dân tình đau tim lắm.
# D& i. E! i3 ~0 J' c  z; h# ^( L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 R# O5 s# W# Z& b% f- V! a3 B
thank ss

Bình luận

Mình cũng đau lắm!  Đăng lúc 26-11-2016 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2016 13:25:23 | Xem tất
Ủng hộ chủ nhà hi
©2022 Kites.vn | " ?; G9 \9 o- I1 g! k9 D2 AAll rights reserved
Hố đầu tiên chính thức nhảy. Vì chưa đọc hết nên tạm thời chưa dám nhận xét, có gì sau này sẽ cùng chém nha. Mong theo được đến tận cuối cùng

Bình luận

Cám ơn nhé!  Đăng lúc 26-11-2016 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách