Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: xuxut95
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh So Độ Đáng Yêu Với Em | Khúc Nghiên - Chương 22 (Update 25.6.2019)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2019 19:28:37 | Xem tất
CHƯƠNG 22

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 {& G; v( Q% d% s
& h( s& q3 X  g1 R* U$ i* a1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
©2019 Kites.vn | % \7 f6 \. V" ]2 PAll rights reserved
        Một… bên khác.
©2019 Kites.vn | ! `0 B# d  X6 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( h% Q7 {3 Q2 X) c& M/ Z( P
        Trịnh Nhân quấn quít không tha cho Giang Hoa nhắm mắt dưỡng thần, nói lảm nhảm như một bà mẹ già: “Xin cậu giúp tớ làm mai đi, tớ có thể thoát kiếp độc thân hay không đều dựa vào lần này…”
$ `8 m. U1 x/ H! w3 o. C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : U( A: r8 ?, }" l5 S" {All rights reserved
        “…”
. k  S% m0 e6 H& f& D7 q: b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ^- F+ z8 \$ o! J4 kAll rights reserved
        Giang Hoa mở mắt ra, thở dài: “Cậu có thể đặt dấu chấm câu không?”
( K* @( W! f, L" n" T# {$ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  q# S7 M$ [( o# j# t/ {
        “Weibo của học tỷ Tiểu An khó xin đến vậy sao? Cô ấy muốn thế nào mới có thể add tớ?”
! ?! q3 T. a/ U5 l, ^4 R, Y* E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - N* ^1 \6 T! K5 ~All rights reserved
        “Khó”. Suy nghĩ một chút, anh bổ sung một câu, “Cô ấy chỉ kết bạn với người quen biết”.
©2019 Kites.vn | ( g( O1 W% T: O" i  uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' Z- @: X) M" M% o) E3 f' i# gAll rights reserved
        “Căn bản là học tỷ không cho tớ cơ hội làm quen mà…” Trịnh Nhân nửa hâm mộ nửa ghen tị, hỏi, “Nói, cậu làm thế nào mà quen thân với cô ấy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; n! |2 s6 k2 K
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 P. _9 s" @2 U1 s: M
        “Không phải đã nói rồi sao? Khi còn bé là hàng xóm, cha mẹ bọn tớ cũng có hợp tác kinh doanh”.
5 A- ^- y/ s4 f2 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
& U6 i0 _  m% X5 H) }8 s1 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa lại nói: “Hơn nữa giao tình giữa tớ và cô ấy không phải là loại cậu nghĩ đâu”.
©2019 Kites.vn | 5 S* h6 `, M; @All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; ?$ Y, L- C+ zAll rights reserved
        “Loại nào?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Q# M# C- u! L8 f1 O
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n0 Z: d/ l  O; ^* ~6 r# C! d) |
        “… Còn có thể là loại nào?” Anh ta lắc đầu, lời nói có ý sâu xa, “Cô ấy không có khả năng kết giao bạn trai, cậu nên chết tâm đi”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 D& f, p( G2 x- A3 Y2 ]: @3 e- @
©2019 Kites.vn | All rights reserved; {/ t5 S2 Z% i4 f# G
        “Sao cậu biết cô ấy sẽ không kết giao bạn trai, không chừng chỉ là chưa gặp được tớ thôi”.
©2019 Kites.vn | ' Z& ~" C4 V- F: A; T* BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " i/ Y9 _) y: b% B; r/ u* \9 k5 VAll rights reserved
        Giang Hoa đối với mấy lời trên từ chối cho ý kiến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 l# k" _& r3 T* }' J5 @
©2019 Kites.vn | # _9 c3 k& O7 SAll rights reserved
        “Lớp học có người muốn theo đuổi cậu mà cậu cũng không phát hiện được, đừng làm cái gì mà bậc thầy tình yêu trên bàn phím”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! G$ ]+ @  y8 W( g
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved& U6 r+ h' b8 U
        “Ai?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 C7 F+ V. A1 q8 k. Q5 I4 u
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 b+ \" b+ o6 d# ]; i
        “Dùng phương thức liên lạc của học tỷ Tiểu An trao đổi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, b) b0 W  a: V7 {5 P9 ]
       
2 u5 f2 Z2 w0 s4 U2 Z. _©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “…” Anh liếc mắt, “Vậy coi như xong”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g6 H5 n7 g/ ?5 E) _' Y# W
©2019 Kites.vn | All rights reserved& O. M  t, E2 T& d2 l6 u0 L$ I
        “Ặc ặc, đúng là đồ độc thân”. Trịnh Nhân bất mãn lầu bầu nói, rốt cục cũng đơn phương kết thúc đoạn đối thoại không có tí dinh dưỡng này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' N7 F! R6 `, M6 ?; w" u# F
©2019 Kites.vn | ; q: H0 N0 u: z% n( J( N8 b+ kAll rights reserved
        Hứng thú của Trịnh Nhân tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi phẫn nộ, ra sức chơi game trên điện thoại di động, liền nói: “Nhưng thành thật mà nói, ngay từ đầu tớ cũng nghĩ cậu thích học tỷ Tiểu An, lần đó mẹ cậu gọi điện thoại mắng cậu…”
1 h. L1 x5 Q4 V9 V$ y4 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
/ H6 _; C  ^8 c$ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh mắt Giang Hoa lập tức trở nên ảm đạm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 R5 u3 D. h3 q& A
       
' D4 Q, B; h# ]2 f6 S& p: K©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Mẹ cậu cảm thấy cậu còn quá nhỏ, không thích hợp kết giao bạn gái, cậu còn cố ý muốn chống đối dì ấy, không sợ dì ấy cắt tiền sinh hoạt của cậu sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 |; M) B& m6 G- |  ^+ f5 r  g
©2019 Kites.vn | 0 ?1 t6 s8 P% U# t2 r) D; hAll rights reserved
        “Tớ đây không phải đang tìm việc gia sư tại nhà hay sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 @9 _/ A! f$ S. N7 B
  \; y- A& `* h( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Vầng sáng xung quanh Trịnh Nhân lóe lên: “Tớ biết rồi, cái này gọi là tâm lý nổi loạn, bởi vì áp lực quá lâu mà sinh ra những cảm xúc phản nghịch, là loại quản càng nhiều càng không thoải mái…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; y: C/ f( G7 m  f2 A4 \
©2019 Kites.vn |   `) E7 V' M5 d; T+ B; p, H$ ]All rights reserved
        “Ừ, không cần phân tích”.
: a- s2 `( \$ J7 k/ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 B: B7 d+ G& ]! s( v1 U
        Giang Hoa không biết Trịnh Nhân chỉ thuận miệng nói một chút hoặc là nói có chứng cứ rõ ràng, chỉ là có vẻ hơi giống tình huống của anh.
©2019 Kites.vn | & y% {& `1 _  _+ }& R& `All rights reserved
! _1 L) O+ X* M6 I) K( k©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa từng nghĩ rằng, có thể do lần đó Mạnh Hân cho anh dũng khí, nhưng sau lại kết luận là, dù cô không nói gì, anh cũng sẽ nói với mẹ anh suy nghĩ của chính mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ @. A- B+ u% Q+ E5 m( T4 e
©2019 Kites.vn | , e' l  p: {6 h  O, P2 bAll rights reserved
        … Tuy rằng bà ấy nhất định không thèm nghe.
©2019 Kites.vn | ( |$ o: U0 Q: R0 w4 D/ wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + W5 _# v/ y. R/ ?0 v( X# TAll rights reserved
        Càng buồn cười hơn là, đối với mẹ Giang mà nói, bà thà rằng thừa nhận con trai nhất thời huyết khí dâng trào muốn theo đuổi Nhan Linh An ở S Đại, cũng không thể tiếp thu việc anh muốn hoạch định tương lai khác cho mình, không theo kỳ vọng của cha mẹ.
©2019 Kites.vn | * t& Q5 z, ?3 ^5 M  ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Y) v& `1 M2 r- ^
        Nhưng rõ ràng đây là cuộc sống của chính anh.
©2019 Kites.vn | % h, E, T1 t# f& xAll rights reserved
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved  {$ Y2 u& x) @* D! Q: R3 E
        //
©2019 Kites.vn | * U1 ?/ O# u( OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # S! @9 z) d1 i+ lAll rights reserved
        Sau khi kết thúc hoạt động đóng quân dã ngoại, tân sinh viên như trải qua thời kỳ trăng mật với trường học, những điều học được trong lớp, bài tập về nhà cũng nhiều, ngày thi giữa kỳ cũng gần kề.
) X- S0 H9 j  p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 C/ }; {0 I( ^- p. p0 lAll rights reserved
        Trung tuần tháng mười, gián đoạn nửa tháng, thi đấu bóng chuyền nữ cuối cùng đến trận chung kết, là trận giữa khoa quản lý và khoa thiết kế, là những gương mặt cũ, nghe đâu tổ hợp này đã lặp lại nhiều năm nay.
( }4 T- q9 Z& D3 s. ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ?' w! o, N' T. dAll rights reserved
        Tuy rằng cúp sinh viên chủ yếu mang tính chất giải trí là chính, nhưng vì là trận chung kết, quanh sân thi đấu vẫn đông sinh viên vào tấp nập.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Q/ B! h8 T' [
©2019 Kites.vn | & y; h& e, K. r1 c  _: _All rights reserved
        Không riêng gì khoa quản lý và khoa thiết kế, nữ sinh các khoa khác đều tới, đứng vòng quanh thành một vòng lớn.
©2019 Kites.vn | 4 y% w3 I3 s: g% ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' h& U6 h1 U/ t; @+ T( o6 gAll rights reserved
        Hai phe ác chiến hồi lâu, rốt cục đi tới điểm mấu chốt, khoa quản lý vươn lên dẫn đầu với tỉ lệ 24:21.
$ A/ x5 @' c: I; C* V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - y! v& ~( W6 rAll rights reserved
        Mạnh Hân dứt khoát đập bóng thật mạnh, trải qua mấy vòng chuyền bóng tấn công qua lại, cuối trận đấu là cú dứt điểm tuyệt đẹp của Thư Ninh.
  v6 ~% Y' l1 R) }4 o) S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 U- b4 K+ n  w. zAll rights reserved
        Quả bóng suýt nữa bay qua lưới, rất nhanh rơi xuống bên sân khoa thiết kế.
©2019 Kites.vn | 1 w. e0 B6 x2 U  E, v/ i* j9 [" TAll rights reserved
       
$ L" W7 {% `5 O1 s0 }$ |0 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bên đội đối phương vội vã đón bóng, nhưng quả bóng của Thư Ninh lại nhanh hơn một chút, lúc bắt được bóng đã gần như ngã sấp xuống đất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( q' O% c& Q" S' G
©2019 Kites.vn | All rights reserved: n/ y3 ^" w5 z3 Z  }! y- T- M  t
        Nữ sinh đuôi ngựa nỗ lực đánh bóng lên, bóng vẫn đập vào lưới, không bay lên nữa.
3 C3 b; o* H$ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % a  X8 M* y1 vAll rights reserved
        Những người bên sân yên tĩnh trong chốc lát, bên khoa quản lý nhất thời hoan hô như sấm sét, “Gió xoáy tím” kích động chạy đến ôm Thư Ninh thật nhiệt tình.
©2019 Kites.vn | ; j+ ]+ \; o1 l. }* s1 L, ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) z+ U4 i- ]- NAll rights reserved
        Sau khi hai đội trưởng bắt tay, Thư Ninh ném một nụ hôn gió với bên ngoài sân, bước ra khỏi đám đông, đi vào phòng nghỉ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  r2 ?2 T# G# D0 j
       
( V" n% J, m  d: i  }5 R" L©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Mộ Cận cầm bình đựng nước đi ra, lặng lẽ khen ngợi Mạnh Hân: “Lợi hại nha, tớ vừa tra tư liệu, khoa quản lý đã 3 năm liên tiếp đạt hạng nhì, lần này cuối cùng cũng được hãnh diện”.
# C, t+ J3 |/ l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. G9 }( M$ y! [' Z: q; @2 w
        “Cảm ơn cậu, ban thể dục các cậu cũng cực khổ rồi”.
©2019 Kites.vn | + p, p5 ^/ P' U# L$ ]; C# BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 h: K* N( O% @  Z" a& a: B2 k& ?
        “Không có”. Mộ Cận cười cười, hỏi một câu giống như tùy ý, “Các đội trưởng đi đâu rồi nhỉ? Lúc thi đấu còn thấy mà”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 F  }$ }3 R* v- w3 K/ J4 u0 X. g  ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved" O9 P% j2 E* e2 ~. r! {: a
        Mạnh Hân nhớ lại hướng đi của Từ Sóc Hào, nói thật: “Hình như đi tới chỗ phòng nghỉ tìm Thư Ninh rồi”.
©2019 Kites.vn | - E/ ]( S3 j3 m+ {" FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" T# m  q  U6 \5 s3 |1 V
        Mộ Cận dừng viết, ngẩng đầu, cười đáp: “À, như vậy à”.
©2019 Kites.vn | , y4 A9 q* E& h0 x' r* @0 I& Z6 d# Q' qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % M- K; W  R' }6 P' [All rights reserved
        “Đúng rồi, “Gió xoáy tím” nói tối nay muốn tổ chức ăn mừng, cậu có muốn đi cùng không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* M6 |' R5 V$ s/ I% q& j+ Y1 K
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 w4 u- G; H5 d" t4 l- K4 g
        Mộ Cận lắc đầu, tiếp tục chôn đầu vào cuốn sách đầu tiên mà múa bút thành văn.
©2019 Kites.vn | + p' S7 A+ x: g% U1 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 u0 J, n4 k5 JAll rights reserved
        Mạnh Hân cho là cô ấy da mặt mỏng, tiếp tục cổ vũ nói: “Đi đi, cậu ta nói tất cả mọi người đều có thể tới…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' q) S9 G$ K5 F9 ?% y. [$ Y3 u; \9 p
1 l0 y& F# ]1 p- C. F6 k; r©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Không đi”. Mộ Cận cắt đứt lời của Mạnh Hân, khẩu khí có chút cứng nhắc.
& y; S9 F2 }" K1 A5 l/ n+ I/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 m  [" p: N7 }# t+ y4 `; b. cAll rights reserved
        “…”
©2019 Kites.vn | 3 Y- b. S' c$ D/ j+ pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) Q8 Y1 S& m1 N# xAll rights reserved
        Hình như nói sai gì rồi?
9 s! n% i: y5 H# }, u7 P2 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + P+ P: f- }& PAll rights reserved
        Dường như ý thức được có chút không lịch sự, Mộ Cận dừng vài giây, chủ động giải thích thêm một câu: “Buổi tối ban thể dục cũng phải họp nhóm, không còn cách nào khác”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ?5 U1 |: i( c6 z0 M( i
4 O4 O0 S1 a; H©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Được rồi, hẹn lần sau vậy”. Mạnh Hân phất phất tay với cô, “Tớ quay về phòng nghỉ đây”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, l3 b& u! [, t! N
6 n! D2 S' I% d0 c, {©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Ừ”.
, D8 U! y& T, L8 r* ^# u©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
©2019 Kites.vn | 4 `( k$ i; w/ R" S8 f/ TAll rights reserved
        Qua năm phút, Mạnh Hân ở cửa phòng nghỉ gặp phải 3 đội trưởng mà Mộ Cận vừa hỏi thăm, Giang Hoa đang uống cà phê nóng, Từ Sóc Hào và Trịnh Nhân đang chơi game trên điện thoại.
4 M  ^, p9 [& W! ^" c( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 M- u; |  Q8 T# R
        Ba người đứng ngay ngắn cạnh tường, nhưng giống như không muốn đi vào.  
4 j9 _+ {: X7 h6 K# F! s, u©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved% V8 w2 b* [# S4 Q; W! Z6 L; |+ C" s
        Giang Hoa phát hiện cô đầu tiên, liền chào hỏi: “Chào”.
3 q" t& w7 t6 ^# [7 c. U; w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( g  Y: f& r7 T7 h  `1 n6 Y- f) o
        “Chào, sao lại không đi vào?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' [; R. ?* n7 B1 A0 Z% J; F1 q
©2019 Kites.vn | All rights reserved! \9 q7 E2 Y8 H' C# |, \
        “Ách…”
0 R7 R4 o6 S- H, j©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 Q" H3 J! R( U$ ?, o©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa đang muốn giải thích, Diệp Như Duyệt ôm hai chai nước và túi khoai tây đi ra phòng nghỉ, đi tới hướng bọn họ.
* ]# P0 c  I4 _+ q1 K+ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 Q3 [2 e6 s1 b' [' T' eAll rights reserved
        Mạnh Hân gật đầu với cô ấy.
" d1 k2 O6 g  G5 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
- N7 R! J: O) }  c©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Diệp Như Duyệt thấy bọn họ đang nói chuyện, đầu tiên là nhíu mày, sau đó quay đầu đưa hai chai nước cho hai nam sinh bên cạnh.
/ Z0 [; W! F* r( d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 v  c$ o5 ~* w" {
        Từ Sóc Hào lãnh đạm nói tiếng cảm ơn, cũng không uống, liền đem cái chai đặt bên chân, tiếp tục cầm điện thoại chơi trò chơi.
/ o6 e- s' e* M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / j$ R% y  T3 l8 zAll rights reserved
        Ngược lại Trịnh Nhân nhận chai nước, tỉ mỉ quan sát, có chút khó khăn mở miệng: “Vì sao của A Hoa là Starbuck, của bọn tớ lại là nước sôi?”
©2019 Kites.vn | ( @' Y" i7 f. ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | * C6 {3 l! w7 r5 Z9 N5 T# n8 p0 ZAll rights reserved
        “Tớ không biết các cậu cũng đến mà”. Diệp Như Duyệt tươi cười nhìn cậu ta, “Lần sau sẽ bổ sung cho cậu”.
9 p4 b5 T1 v3 B' O" w* r) G9 l3 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 N  O% e7 k4 i8 h2 TAll rights reserved
        Giang Hoa có chút mất tự nhiên, phản bác: “Tớ cũng đâu có nói….”
6 E5 F! e6 {1 m  e5 [. f' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. d& E9 O- c) S0 ^+ e8 r; U
        Ba người bọn hầu như đều là cùng nhau hành động, suy nghĩ lại một lúc, Giang Hoa thấy việc Diệp Như Duyệt chỉ mời anh ta Starbuck hình như có chút không hợp lý.
" E2 g  r  S; D/ A9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
       
& M" q2 x8 ], y©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Xuỵt”. Diệp Như Duyệt vội vội vàng vàng ngắt lời anh, cười duyên nói, “A, có lẽ do chúng ta ăn ý nha?”
©2019 Kites.vn | ' A( t9 y! ]/ r1 V: NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 t/ x, V$ C  q3 o  _2 S% n
        “…”  Ăn ý cái gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 j6 ?* l% q" w( s9 `; V
: f7 m4 U3 K' m- V©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Vào lúc năm rưỡi chiều, gió mát thổi từ từ, bóng cây xa xa đong đưa, sau khi Diệp Như Duyệt rời đi, cảnh tượng có chút xấu hổ.
©2019 Kites.vn | 4 D& H5 q0 M# m- YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / F8 K: z# F# `( X) cAll rights reserved
        Từ Sóc Hào tựa như đang cười, nhìn chằm chằm vào Giang Hoa, Mạnh Hân cũng ngửi được điểm không bình thường, lại giống như đã từng cảm nhận nó ở đâu rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 z& O2 `1 K  C8 r5 L+ U0 y7 M
©2019 Kites.vn | " `! x% x# P/ v9 G! h$ c: hAll rights reserved
        Đó là hương vị của tin đồn bát quái.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 L' C0 K; ~; K- }" u% M8 v
©2019 Kites.vn | . B* v+ h! P8 j) {0 f  LAll rights reserved
        Cuối cùng, Trịnh Nhân mở miệng đánh tan sự trầm lặng: “Chúng ta không phải đều đã quên chuyện muốn làm sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: {5 e3 I9 S% j
©2019 Kites.vn | % Y% F$ t4 A1 c) ]: pAll rights reserved
        “Đi ăn một bữa thôi”.
©2019 Kites.vn | # Y  j3 P+ a! V/ vAll rights reserved
1 `! h& d) j/ I5 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Đi tìm Thư Ninh mới đúng chứ”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) J  ~* e+ f; |' l9 _4 J
( h! d. l( M+ d: P0 |4 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “… Cậu nói ít đi một câu sẽ chết à?” Từ Sóc Hào nói thế, liền đẩy cửa đi vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 H5 v+ d+ N/ t; R) |
©2019 Kites.vn | ! F% v5 o( D8 Q- _All rights reserved
        Mạnh Hân cũng tiến theo vào phòng nghỉ, các thành viên trong khoa đều đã có chỗ ngồi, vốn là căn phòng trống trải, thoáng cái đã có hai mươi mấy người ngồi quanh, không có chỗ chen vào, trong không khí tràn đầy mùi thức ăn thơm ngon.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; r. X  L4 M* ]6 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 G4 V! m2 D# z% y4 S* v
        Cúp tân sinh viên cũng không tiền thưởng, tiệc mừng công đương nhiên cũng không phải là sơn hào mĩ vị gì, chỉ là hai cái pizza mua gần đó, mở thêm vài chai coca là giải quyết xong.
* W7 N. M" ]: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( p9 m& ^" T% o4 N
        “Gió xoáy tím” tiến đến gần Mạnh Hân, vỗ vỗ chỗ trống gần đó, ý bảo cô ngồi xuống, mắt híp lại thành hai vầng trăng cong cong: “Sao đi trễ thế? Cậu đúng là nhân vật chính mà”.
©2019 Kites.vn | 6 y$ }6 F# [2 H* z! t5 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# o2 C0 I0 C7 q- \9 `( U+ F
        Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn mấy bạn học đối diện, cười nói: “Thư Ninh mới là nhân vật chính chứ”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 N6 C: m, |+ X7 a" b6 Q( C
  N) R; b. |$ V, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Đúng, đúng, đúng, nói sai, nói sai”. “Gió xoáy tím” cười càng ngày càng xán lạn, “Tiểu Mạnh, tớ đã nói với cậu, tớ có quay lại mấy cú đập bóng đặc biệt của cậu, có muốn xem lại không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# w+ G# `  M6 {
©2019 Kites.vn | ) C* b0 j; O0 LAll rights reserved
        “Sao, đã có ban thể dục ghi lại, làm gì phải phiền phức như thế…”
5 i/ G1 X! o* h" w# A5 L+ t6 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 e5 p! W6 S% ^" mAll rights reserved
        “Đó là chụp xa, còn tớ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cận cảnh, sao có thể giống nhau?” “Gió xoáy tím” có bộ dáng rất tự nhiên, “Đến đến đến đến đến, thưởng thức tư thế oai hùng của cậu một chút nào!”
©2019 Kites.vn | 1 d' a1 l4 q" U" V9 j+ d* tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ b! d# o2 u% t* a" JAll rights reserved
        “…”
" b8 Q9 y  {8 @1 G: U3 j  T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f( {" E" [$ j& R5 z7 D
        //
©2019 Kites.vn | # B& L* o' i: HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 N& d  d3 K% p: ~2 p, C" x
        Từ Sóc Hào chờ mấy người không chút ý tứ đang chiếm chỗ ngồi của người khác mà ăn ngon lành, anh cầm miếng pizza đứng ngay ngắn cạnh bàn, thuận tiện nghe người khác nói chuyện phiếm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  U& U3 {& C, y1 C) x% k3 I4 S2 ^0 v! H
; Y% Q- v0 K0 \4 c/ V4 U) Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa cắn miếng pizza của mình, nhìn toàn bộ hành trình “Gió xoáy tím” khí thế bừng bừng, lôi lôi kéo kéo Mạnh Hân, không khỏi hoang mang hỏi: “"Gió xoáy tím" đối với đội bóng chuyền nữ đều tốt như vậy sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) u4 b/ \) r: k) f( b1 P
       
©2019 Kites.vn | All rights reserved( o# k& z6 ]8 O
        “Đúng vậy”.
+ I& W( {8 u' S8 u: b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - h7 W) e. N& I0 T: n2 B5 xAll rights reserved
        Giang Hoa ồ một tiếng, đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn trong lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n: L, f$ f/ y: U8 E, j
( Y/ o$ Z% M6 ~/ Y) ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Nhất là khi “Gió xoáy tím” nói đến kích động, sẽ bỗng nhiên kéo tay Mạnh Hân qua,… tuy rằng cô cũng phản ứng rất nhanh, không bao lâu liền bình tĩnh kéo ra.
) N  V1 p9 F- s; }/ [6 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ V) l" q, D+ {) t% z©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Không biết vì sao, càng nhìn càng không nuốt trôi.
1 E6 e" ^3 w! }) h& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
: o( b$ W0 T# W4 d( |3 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa đơn giản dùng tay phải cầm điện thoại di động, cúi đầu, tham gia vào nhóm thành viên lạnh lùng nghiện công nghệ.
& t' m3 F9 |& G$ x5 T+ Z! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) s3 s; C/ d5 L5 n/ d8 d( N$ m4 JAll rights reserved
        Nhưng tên bên cạnh anh lại không cho anh cơ hội này.
! K1 S9 a* t7 t& Z) @  _+ \. x% T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   m; f7 p& J# sAll rights reserved
        Giang Hoa mở Wechat, Trịnh Nhân chọc chọc cánh tay anh: “A Hoa”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; o: t8 w$ t) b5 `- N
©2019 Kites.vn | 8 Z' p! J; G  ^7 T; aAll rights reserved
        “Sao nào?”
- U# E4 N& M# X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) a' w$ ]; |. j# o% k: EAll rights reserved
        “Căn cứ vào cách gõ bàn phím của cậu, tớ suy đoán…”
©2019 Kites.vn | - q" I* Y. J, z/ l( f- e/ f6 p* DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) }" O% j0 {( r
        Giang Hoa nhíu mày: “… Tớ có thể nghi ngờ cậu sắp nói thứ gì đó thiếu dinh dưỡng rồi!”
6 S& P$ N) v9 j* q8 i7 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ]: d- T2 N9 [4 ^( ?
        “Đừng vội, đừng vội”. Anh ta đẩy đẩy gọng kính đen, nghiêm mặt nói, “Tổng hợp các loại tình tiết hôm nay và lúc trước, Diệp tiểu thư chính là muốn theo đuổi cậu”.
©2019 Kites.vn | 3 ]* s7 j3 M0 eAll rights reserved
; h7 H7 R% E; h/ D$ U; Z# l  {. d©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Giang Hoa sửng sốt, thiếu chút nữa đã làm rớt ly nước trên tay trái xuống đất.

2 ^6 u9 X" W- u5 y8 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách