Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 22935|Trả lời: 108
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất | Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát (Update Phần 21 - HẾT)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-12-2017 19:57:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm:  Anh là tất cả những gì em ghét nhất

$ e9 ?. \, d5 k9 j5 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & e. a+ I/ Y3 g$ [! [7 b- p" PAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 X/ \, ]1 U% p5 A
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M# {$ x  h6 I8 n6 `1 _
Tác giả: Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R' a. \, L9 _. z2 [3 P+ v
, o5 m8 f0 t6 H3 A2 `" q: l- |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dịch: Green Land
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 y$ Q4 _9 K. y" ]
  b# h+ K" {5 p1 d$ r! N& q( g% W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bìa: Thu Hoài
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ X. \6 B  B8 ]
4 B; Z+ C4 Y, m4 v3 {7 E" ^" ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, hài hước
©2019 Kites.vn | 2 A5 K  @" h. r4 b' L& iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, `# T- c( M' n' @* \
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành và xuất bản
/ X4 D5 k5 O5 a! Z0 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& k1 l* W. L7 A$ ?% z2 m( w/ D+ J
Nguồn: 91baby
( e" h3 M; D* Y0 y( j8 l©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 4 R, A. i2 g% o, N+ u: FAll rights reserved
Giới thiệu:
4 Q; E/ p) L7 d! ]. ?8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ J2 j# T" k* u1 L7 H
Muốn viết một tập truyện ngắn nhưng chưa biết đặt tên là gì, bèn hỏi Tam gia: “Em muốn đặt tên cho tác phẩm mới, anh có ý kiến gì không?”
! f* \% `& }! n6 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 p9 ^' I& M4 g1 lAll rights reserved
Lúc đó Tam gia đang nghe nhạc, thốt ra một câu là lời bài hát trong khi còn không thèm ngẩng đầu lên: “Em sở hữu tất cả những gì anh yêu nhất.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 h/ |' W) u1 L; B' A( e8 q& B5 M+ N8 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved% D* h" ^6 }* s( l$ D& n
Tôi thấy tên này cũng được nhưng hơi lạ lùng, bèn nói với Tam gia: “Phải đứng trên lập trường của em để đặt tên chứ không phải đứng trên lập trường của anh, chủ ngữ tân ngữ phải phân biệt cho rõ. Em thích anh như thế từ bao giờ hả?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 q6 i* e; ^+ j3 _
©2019 Kites.vn | 0 q) B8 C3 o  F5 _# h5 I* cAll rights reserved
Tam gia “à” một tiếng đầy ấm ức rồi thều thào hỏi: “Anh sở hữu tất cả những gì em ghét nhất?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ~8 z2 K( i5 E% t! @3 T
©2019 Kites.vn | 6 |7 S; Y1 O- vAll rights reserved
Tôi gật gù suy nghĩ, “Tên được đó.” rồi chợt nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc: “Nhưng em ghét anh là thế mà sao lại cứ ở bên anh mãi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 r- U0 ~5 P; s; |, D3 G
. E0 E% b% t+ a5 d" D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam gia không nói gì, tắt máy tính đi ra vỗ đầu tôi: “Em đừng nghĩ đến một vấn đề phức tạp như vậy làm gì… Ăn sầu riêng không? Anh mua cho nhé?”
/ w' i5 _6 w, G; v: d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' }8 g% R% ?7 }$ F. n* WAll rights reserved
Tâm trạng tôi tốt lên ngay lập tức, mè nheo: “Ăn chứ, ăn chứ, ăn chứ! Mua đi, mua đi, mua đi!”
/ Q2 G# R0 s, f+ g- D: [- z1 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Q- B) o! \% C9 }/ b4 D# M
Đúng vậy, chỉ cần tám chữ đó, tôi có thể yêu anh thêm tám năm nữa.
©2019 Kites.vn | - E& e! C/ r7 E' hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G9 o' I: P* L6 X4 q6 I* }
MỤC LỤC
3 m* i/ @  {* U+ A0 @6 j: Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 b% W4 @$ v3 `5 Y' O9 n
Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
) W+ C) x0 P' t/ W0 R) g$ i' @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
©2019 Kites.vn | + M1 x- |) X' y: S+ ~$ F& b2 n, XAll rights reserved
% i2 e' y  I7 x& K( Y( e9 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 2: Có lẽ anh không thể yêu em
0 v5 m* ^: l7 h: P4 P# f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7
% u9 ~) E9 c' O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 V  _8 E+ ~6 u! y% b7 M
Phần 3: Dáng vẻ đứng đắn lâu lâu mới gặp khi IQ bất ngờ tăng vọt
©2019 Kites.vn | All rights reserved" y- B: H* q5 {1 O
Chương 8 | Chương 9
) a! |& y' B8 a% F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" E0 i4 t# L* p- D. `1 a
Phần 4: Thiếu gia độc miệng EQ âm
©2019 Kites.vn | 8 Y9 R3 E) ?/ l6 |: x; HAll rights reserved
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13
©2019 Kites.vn | All rights reserved& l. d1 {3 M$ o3 j# c9 j
©2019 Kites.vn | All rights reserved& a8 Z7 o) n6 [5 O
Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình
; ~1 h6 ^0 L2 O8 ^% I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Q  D$ j( t- t/ \! X8 j
$ E' d3 l- S2 r  m" ]6 H1 R7 s# g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 6: Gia đình, bạn bè và chó thân yêu
) X3 M% |' f! E. h% D  A0 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 20 | Chương 21
©2019 Kites.vn |   _8 T* J: [( [5 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 ]; I+ h, R5 K3 F+ AAll rights reserved
Phần 7: Cuộc sống dưới cùng một mái nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
©2019 Kites.vn | 4 E7 N& y$ r4 M! q, r7 @All rights reserved
Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26
©2019 Kites.vn | All rights reserved- b/ X5 v# W, T4 a7 a/ Y7 B
$ Z/ I5 T' u3 V8 T# k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 8: Khi tôi tự khoe mẽ bản thân thì bạn trai làm gì?
9 P' q& F; M8 @) G* t- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 27
6 P) J8 L4 H5 M, d: m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   n1 E; {  I" N7 C7 \; V- YAll rights reserved
Phần 9: Cống sâu có hai tính cách hòa hợp
# X1 |* p5 x: z% f% Q( |- }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 28
! b6 L* z3 a/ A" J/ _3 K3 `7 i2 H- D, E©2019 Kites.vn | All rights reserved
# F( K$ I* }2 [, X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 10: Chuyện của tôi - những câu chuyện bé nhỏ
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S7 c$ V  y- S3 j# G( q8 l
Chương 29 | Chương 30 |Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34
©2019 Kites.vn | All rights reserved) j1 M: j2 v6 q3 f
©2019 Kites.vn | 6 T5 w1 i2 g: T- @All rights reserved
Phần 11: Phấn đấu vì cuộc sống mới
©2019 Kites.vn | All rights reserved. U% `5 B# T7 W" u3 R
Chương 35
©2019 Kites.vn | # N* T' i4 f6 sAll rights reserved
9 f* z9 ^/ k8 M; W/ K7 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 12: Lãng mạn phải dùng tiền để xây đắp
( b7 T" m; d  F) T- h( [: \4 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36 | Chương 37
8 V7 a7 ?$ u2 y8 e% I©2019 Kites.vn | All rights reserved

1 [+ @5 ^% D! x3 ^/ ^! y" L" U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 13: Tình yêu hàng ngày của những con người lười biếng

2 k6 a, B2 t" U* i3 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 38
+ F, I* B1 B5 o+ \: {' `' g©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 J0 |  ^5 x) ?: L* X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 14: Đăng chương mới xong chạy luôn
©2019 Kites.vn | All rights reserved. X6 ^( m9 V7 K. {% v3 q( B5 ^
Chương 39-Chương 40
©2019 Kites.vn | 5 ~( O  p) z- P9 l6 r! QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S* A2 N  J* F" O5 r* t2 g
Phần 15: Tác giả không biết viết thêm truyện
+ u7 u2 }( c1 @& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 41
1 C1 B; O) l$ \' T& x©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 [6 w  k" {) Q6 i% a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 16: (Giả tưởng) Chuyến du lịch vui vẻ đến suối nước nóng
8 w# \6 X% y$ e! r5 y- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 42
* r# J" u, m* _0 m; }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 x& |7 J% T- p6 Z3 W4 b  QAll rights reserved
Phần 17: Hẹn hò trước ngày đính hôn
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ?- \; u1 f* Y
Chương 43
1 U: G, y; x1 w0 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ y" a2 n1 \3 w) r! Y( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 18: Cuối cùng tôi cũng trở thành bà thiếu phụ
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 U, h! _8 g6 m
Chương 44 & 45
©2019 Kites.vn |   M. [* E% s3 [7 R# p1 G0 t- KAll rights reserved

©2019 Kites.vn | : ~  J( E0 _, K) [1 C9 fAll rights reserved
Phần 19: Thất tịch và ngày thường

©2019 Kites.vn | All rights reserved7 `2 |* B$ S9 |
Chương 46
! x0 L# x: h, Z5 ?6 |) w©2019 Kites.vn | All rights reserved

, j7 z& I% B6 h- Y8 ?( M# J: C, J4 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 20: Chuyến du lịch Thái Lan và ngày thường

& ?2 N" n& S- z% U( {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 47
©2019 Kites.vn | 6 I2 c0 ^4 s5 v3 ~9 PAll rights reserved

8 t5 ?2 e+ ~$ {4 K7 g  X- t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phần 21: Chuyến du lịch Nhật Bản và ngày thường

' f- B7 }& Y! M3 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 48
©2019 Kites.vn |   E- V! g% x0 h$ IAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2017 07:32:24 Từ di động | Xem tất
Cho mình xí một ghế ngồi đọc, hi hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2017 09:54:34 | Xem tất
Tên truyện đã thấy đáng yêu
) C) N' }8 E5 \% j/ H  a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đọc xong giới thiệu càng thấy đáng yêu hơn
©2019 Kites.vn | ' r/ a& K/ n' wAll rights reserved
Ủng hộ hố mới của c và hóng chương mới ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2017 14:55:55 | Xem tất
Chòy oy dễ thương quá mình thích truyện kiểu vầy lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2017 18:12:50 | Xem tất
Ahihi hố mới
6 j0 y6 W+ O" I- E& f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ chủ nhà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2017 19:30:19 | Xem tất
Phần 1: Cuộc đời sẽ tuyệt thế nào nếu có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình
©2019 Kites.vn | 9 [% g. Z+ f/ Z9 l3 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* e: E( y6 Z  y' X
Tam gia nhỏ hơn tôi một tuổi. Cái tên Tam gia rất đỗi buồn khổ không phải vì gã già dặn, chỉ là cách gọi tắt của ba chữ “Tam thiếu gia” mà tôi thường dùng để gọi gã mà thôi.
5 ^5 [- `) L9 o4 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A9 j0 \3 I8 e/ @1 i+ ?) \
Chương 1
2 J$ U$ e/ p- A/ ?9 _$ r" P$ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( P  a$ Y3 \. T; C6 w/ Y* [6 I$ d
1.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# R2 P9 T- u; L! h3 `( ]
6 w2 y* L( |, c: @; c+ M5 [' U0 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vào một ngày mùa đông gió bắc rít gào, trong lúc tôi và Tam gia đi qua cầu vượt có trông thấy một hàng bán hạt dẻ rang đường. Hôm ấy tôi không mang tiền theo nên đành chủ động nhún nhường trước mặt Tam gia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h" I( B/ e  J& e+ R1 \

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 W6 F! m  Y) O9 z" T" z$ b9 c. H6 k' X
Tôi nói: “Anh mua cho em một gói hạt dẻ đi, tháng này em sẽ không vô cớ gây chuyện nữa.”
©2019 Kites.vn | ; j. E1 D: B. b  `4 xAll rights reserved
! O) j  C' x0 m& M, p' k  `$ n4 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam gia thoáng đắn đo rồi hỏi trịnh trọng hỏi tôi: “Nếu bây giờ anh và Lý Dịch Phong cùng đứng trước mặt, em chọn ai?”
©2019 Kites.vn | / }- O' Y" l. NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, C/ A% ]# M6 n* ~. c
Ánh mắt tôi chứa đầy vẻ kiên định: “Chọn anh!”
- D6 l: p% n2 E5 D6 i* @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ?+ a% M8 ^' C  {* c/ W
Rồi tự thì thầm trong bụng, Tam gia anh ngố thế? Làm sao Phong Phong lại lưu lạc tới bước để em chọn được chứ?
©2019 Kites.vn | $ y6 b- Z9 J- z* ?; F3 KAll rights reserved
1 Y8 j: F! J% h, |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kết quả Tam gia nghe xong liền phăm phăm bỏ đi, chỉ ném lại cho tôi một câu duy nhất: “Một đứa con gái nói dối không xứng được ăn hạt dẻ.”
/ h$ h+ R0 l; W* N& V+ T) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % S" t3 k! j0 I# _$ J+ O) t. IAll rights reserved
Cuối cùng tôi quyết định không nhún nhường nữa, trực tiếp dùng vũ lực đàn áp cướp lấy ví tiền để mua một gói hạt dẻ rang đường nóng hổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- p7 k$ j+ J5 C8 J0 Z8 P$ P! x
( v, @! J# c/ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
2.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: M1 K, [% A; j2 t5 U
  n* `, G2 q- v/ g# N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Năm nào đến dịp sinh nhật Tam gia, mẹ gã cũng chuyển cho “một số tiền lớn” làm quà sinh nhật. Một lần sắp đến sinh nhật gã, ngân hàng gửi tin nhắn thông báo biến động số dư, đó là tiền mẹ gã chuyển vào, “số tiền lớn” là mười đồng (sau này mới biết là phải kích hoạt chức năng chuyển khoản để thực hiện một nghiệp vụ nào đó).
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ^8 Z1 G' d. [& ?
9 Y2 r! B3 I( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngay lúc ấy Tam gia tỏ ra rất đỗi phấn khởi, bước tới ôm chầm lấy tôi, cất giọng ai oán, nói với tôi bằng giọng điệu của một đứa trẻ bị bỏ rơi: “Hình như mẹ anh không cần anh nữa rồi, em cưu mang anh được không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 z7 `/ {0 z! X3 n, n/ B# i7 d
/ k$ `7 y  @! }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù tôi rất ghét cái dáng vẻ một tên con trai cao 1m82 vẫn chưa học được điệu bộ cute lạc lối của một đứa trẻ 1m28 nhưng vẫn cất giọng đầy khí phách: “Lần sau thẻ hết tiền anh cứ nói, em sẽ chuyển khoản cho.”
4 K+ @& @$ @4 \) F* p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- g, c. b  u) q! z% t
Tam gia lúc đó vẫn chưa hoàn hồn sau cú đả kích mười đồng, gã thều thào nói: “Nhưng em đâu phải là mẹ anh.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Y3 V8 J" ]+ X' N3 Z( J! l
©2019 Kites.vn | " u! S! J% w/ I4 P8 S  q; [. `All rights reserved
Tôi vỗ ngực: “Không sao, anh cứ coi em là mụ dì ghẻ ác độc đi!”
©2019 Kites.vn | % v. g  o+ w; ^/ U; g* b) eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 q) [( p9 ^, K4 d1 E
Tam gia: “Mụ dì ghẻ ác độc? Làm gì có chuyện mụ dì ghẻ ác độc chuyển khoản cho anh? Dì ghẻ ác độc đáng lẽ phải cầm đèn cầy tay trái, cầm roi da tay phải mới đúng…”
©2019 Kites.vn | 4 w+ h- ^1 C! WAll rights reserved
' }3 Q# \; r- {; ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi không còn gì để nói. Có điều, anh chắc chắn đang cầm đúng kịch bản đấy chứ, Tam gia?
$ _, ^: _! c3 D- }& w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 P7 ~$ m4 O: y" TAll rights reserved
3.
©2019 Kites.vn | 7 B- w8 h$ m$ }+ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# S( K- G9 X4 S* y" ?) {+ u( g
Tam gia rất thích chơi một game tên là “Liên minh huyền thoại” (gọi tắt là LOL). Nghĩ đến tình cảnh quanh năm sống nơi đất khách quê người của chúng tôi, tôi mắt nhắm mắt mở cho gã theo đuổi sở thích này, ít nhất hạn chế được thời gian ra ngoài rong chơi của “tình yêu bé bỏng” sau này.
& O  Z" J6 a& Q- J; a" b: K# h©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ H3 d% O* @" e1 v2 \2 @5 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm đó gã đi xem trực tiếp giải đấu LOL, không may máy móc bị trục trặc nên trận đấu bị chậm lại năm tiếng, từ một giờ chiều theo lịch ban đầu chuyển thành sáu giờ tối mới khai màn, đến khi kết thúc thì đã là hơn một giờ sáng. Tam gia bắt xe bus về nhà, hơn ba giờ sáng mới đi ngủ, vậy mà chín giờ sáng ngày hôm sau đã có thể tỉnh táo vui vẻ đi xe bus tới xem thi đấu tiếp rồi…
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ]7 m! ~' d; f- X5 H; t+ i
- m& F$ G$ Q" u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Những khi không phải đi làm bình thường gã dậy rất muộn, đây quả thật là lần đầu tiên tôi trông thấy gã chăm chỉ nhiệt tình như vậy.
; A  D% t0 v9 z3 |; g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  D9 D$ E6 D4 ^+ @1 Q
Tôi nói với gã: “Đối với những việc của em, anh chưa bao giờ quan tâm và dành nhiều thời gian đến thế!”
©2019 Kites.vn | % `: r# k' B/ b9 }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 _, k" r/ R. x2 KAll rights reserved
Lúc đó gã đang xem thi đấu, sân vận động ầm ĩ như cái chợ vỡ, tôi nghe thấy gã hô hào với tôi trong những tiếng tạp âm nhức óc: “Nói nhăng nói cuội! Có lần nào cãi nhau với em xong mà anh không mất cả một đêm để chơi game cho bõ tức?!”
: {& T$ ~4 B# v/ j  q9 I% A©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 W1 v( |& a7 t% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhờ câu nói cảm động đến rớt nước mắt này, trong cuộc gặp gỡ vài ngày sau đó, tôi đã xóa game đó của gã đi. Thân là một học sinh theo khối tự nhiên trước đây, nhất định tôi không chỉ dùng phương thức nhanh gọn mà kém cỏi là xóa đi đơn thuần mà còn không để lại bất cứ một file hệ thống nào bên trong
$ G) f6 U; S( G8 [/ @7 l5 ~% F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B# j$ B6 J! ~  H1 q
4.
©2019 Kites.vn | 1 K" r3 j. X; @0 _% EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [% l1 {' J& }
Có lần dẫn Tam gia tới nhà chị gái chơi, đứa cháu hai tuổi rưỡi của tôi rất quý Tam gia, hai chú cháu chơi với nhau cực kỳ vui vẻ. Đến giờ đi ngủ cháu tôi vẫn chưa chơi đã, cứ ôm lấy cổ Tam gia không rời, cứ như một đôi tình nhân thắm thiết sâu nặng một giây cũng chẳng nỡ rời xa vậy…
©2019 Kites.vn | $ h& n6 P. g) J& e2 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ^5 x! J' c" a& N5 b  Y$ E
Chị tôi cương quyết bế thằng bé vào phòng, một phút sau nó liền khóc lóc chạy ra phòng khách, ôm chân Tam gia la lối “Con ngủ với chú cơ!” không khác gì một đôi tình nhân thắm thiết sâu nặng một giây cũng chẳng nỡ rời xa vậy…
©2019 Kites.vn | All rights reserved* V; y) [) g' r5 O# B2 E
©2019 Kites.vn | : N, F1 B' w: {; S: TAll rights reserved
Ở nhà chị, cả tôi lẫn Tam gia đều trải chăn màn nằm dưới nền phòng khách. Vì vậy để nhanh chóng dỗ cho thằng bé đi ngủ, bất đắc dĩ chị tôi đành trải thêm một chiếc chăn nữa ra nền phòng khách rồi tắt hết đèn đóm, định để thằng bé đi ngủ mới bế vào phòng. Tôi và Tam gia cũng không thể không giả vờ ngủ, để hết tất cả điện thoại, tablet sang một góc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 a0 k; V8 X. y0 \3 r6 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved" c& b' ~2 i; M6 Y  O
Thằng nhóc ồn ào vô cùng, hào hứng đến mức nằm bao nhiêu lâu cũng chẳng ngủ được. Trong phòng khách không một tia sáng, tôi thấy buồn ngủ nhanh hơn cháu mình dù trước đó đã download một kỳ tiết mục của Tống Nghệ, bảo là trước khi đi ngủ mở ra xem cùng Tam gia, song cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ, mí trên mí dưới của tôi bắt đầu đánh lộn…
2 x5 `  N' I7 l3 c( w: M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 e( @3 q; J4 L3 q. x# oAll rights reserved
Đúng lúc tôi sắp ngủ thì tự nhiên có cảm giác thắt lưng bị một bàn tay cấu véo liền choàng mở mắt, thế rồi tôi nhìn ngay ra đôi mắt sáng rực của Tam gia trong bóng đêm. Trong mười phút tiếp theo, cứ đúng vào lúc tôi gà gật ngủ thì gã lại bóp tay hoặc là chọc vào mặt tôi, ý đồ không muốn cho tôi ngủ.
©2019 Kites.vn | 3 r* g& ^% u- V4 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; b! M* C, b6 f8 I3 Q. l0 M& AAll rights reserved
Tôi thỏ thẻ hỏi gã: “Có chuyện gì?”
1 B( [  w! d! A( X! K% v( G4 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* {& I- l  Q4 S! D) C$ v# d  J
Tam gia cười khúc khích vẻ rất bỉ ổi: “Chuyện tốt!”
2 ^% }+ g( {/ O! v% Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 A0 _0 F4 R6 S! D" _7 m
Nói tiếp nữa thì ngại quá. Lúc ấy tôi thật sự thấy ngượng, cứ nghĩ là cả ngày nay ở nhà chị, Tam gia muốn tranh thủ lúc không có ai để hôn mình hay gì đó. Cảm giác vừa bí ẩn lại cấm kỵ này đã giúp tôi chịu đựng được tới lúc thằng bé ngủ và được chị gái bế vào phòng.
©2019 Kites.vn | 2 w+ W0 E8 K+ K7 K1 E, s. MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 z& x+ X1 d$ S# q1 MAll rights reserved
Cuối cùng ngoài phòng khách chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi gã: “Tóm lại là có chuyện gì?”
# h& \, r1 `# p. B) \©2019 Kites.vn | All rights reserved
: @7 N$ x$ e0 N$ V7 s! o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế rồi Tam gia đứng bật dậy, chạy vào tủ lạnh trong bếp cầm ra một thứ gì đó, nói với tôi bằng vẻ mặt đầy công trạng: “Anh phải tranh thủ lúc thằng bé không để ý giấu đi đấy, cho em một lon này!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" w; X8 {$ x9 N2 m2 ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Q: g# l% j5 n8 _' u& o
Nhìn hai lon coca trước mặt, vào thời khắc đó, con tim tôi đã vỡ vụn!
©2019 Kites.vn | " C, b) {5 V1 _7 T) [1 E) [. {All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2017 00:08:47 | Xem tất
Hình như là 1 bộ kiểu tự ký/tự sự (??) ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved, l' W. _/ H: d- H( N+ F7 o2 d9 K) |
mình khá thích thể loại này. :">>>> Cái tên cũng thật là ấn tượng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2017 07:19:51 | Xem tất
Cái số 3 ác vãi, nhưng mà e thích giống y hệt e luôn, để cho chơi mấy ngày rồi xóa, cảm giác như ko có gì sung sướng hơn đc nữa ấy
' g; \! ^) R1 w. N; x' e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố ngày càng đông khách nhé
, L) ^4 R6 H$ U# i9 Y, I  A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2017 14:46:58 | Xem tất
Lại được ăn kẹo, uống trà trong ngày đông lạnh giá rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 c' P9 g/ q/ e3 ~1 F2 q* ~6 J: l
Những thể loại như thế này hay All in love mình thích lắm.
- M% R( h% V; ?' f7 u3 G/ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2017 21:39:48 | Xem tất
Chương 2       
©2019 Kites.vn | 2 N6 D4 v5 i  ?% vAll rights reserved
/ V# f# E! z2 A3 Q( i©2019 Kites.vn | All rights reserved
5.
6 ?8 U9 g3 L) ^# J/ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & w. I1 L2 F3 ~! v& _: o9 `& A+ J4 uAll rights reserved
Thỉnh thoảng Tam gia mắc phải một căn bệnh quái đản, hóa thân thành thanh niên văn nghệ trung cấp.
©2019 Kites.vn | 1 b" m3 T& W/ H7 J2 e6 C9 ?3 M- o7 ]/ oAll rights reserved
9 e1 f; `* y4 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng hạn có một thời gian gã cực kỳ thích diễn đạt bằng lời bài hát và nét mặt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 p+ ?8 u; t7 d  N( A! A2 T7 J2 z
©2019 Kites.vn | All rights reserved. x3 j( u5 {7 n/ C9 u" V  |1 [
Quan trọng nhất là không phải gã trích lời bài hát khi viết nhật ký, comment… mà là trong lúc đang nói chuyện với bạn, bất ngờ gã nghiêm trang phun ra một câu hát! Bạn có thể tưởng tượng ra cái cảnh dở hơi đó không! Đâu phải giọng điệu bình thường mà là ngân nga hát! Hát rất rõ lời!
©2019 Kites.vn | * y% c9 @" Z' D  `All rights reserved
% f- d' A( L$ ^& _% ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng hạn trong thời gian thi nghiên cứu sinh, khi đó buổi sáng tôi thường không dậy nổi, đồng hồ báo thức chẳng thể nào tách tôi ra khỏi cái giường yêu quý. Thế là tôi bảo Tam gia mỗi sáng phải gọi điện cho tôi, song thỉnh thoảng chính Tam gia cũng ngủ quên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" C. N# [8 e; L/ m: Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved) X: k' w$ @. E' S8 N
Mặc dù cả hai đều không dậy được nhưng tôi vẫn đổ hết trách nhiệm lên đầu Tam gia: “Tại sao sáng anh không gọi điện kêu em dậy?! Em đã nói là phải dậy học thuộc từ mới, chẳng phải anh đã nhận nhiệm vụ đánh thức em rồi hay sao?”
& `9 i5 R& \/ U* r% I7 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
. ?& U$ ]. a2 i" [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam gia thản nhiên nói với tôi: “Báo thức không kêu!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% \8 L) q& C& T" N
6 Z& |* b. c9 u$ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi không còn gì để nói: “Anh biến đi… Anh nghĩ là em có tin không hả?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i6 N$ [4 G4 @
©2019 Kites.vn | . I6 Z0 s1 x* ]: RAll rights reserved
Tam gia vẫn thản nhiên nói với tôi: “Hoặc là có kêu nhưng bị anh vô tình tắt đi!”
5 F) W$ ?1 X7 X0 l9 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Y0 E5 ^+ n- S% l: l
Hồi học nghiên cứu sinh tôi cực nóng tính, hơi một chút là nổ súng khai chiến. Tôi giận dữ quát vào điện thoại: “Tại anh không coi đây là việc quan trọng thôi. Kể cả là không vì gọi em dậy, anh cũng phải dậy sớm mà ôn tập chứ?! Vậy mà anh lại ngủ đến mấy giờ hả? Cái kiểu đó của anh nào có giống đang ôn thi nghiên cứu sinh! %*! #%! #¥. . . . . . @. . . %¥Uum"
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 S# c/ X: U* B! y) n8 i
©2019 Kites.vn | # n- T  U. O8 R) G9 x8 e# aAll rights reserved
Tam gia lặng lẽ lắng nghe tôi nói, từ đứa trẻ ba tuổi hay tè dầm đến thói quen không biết quý trọng thời gian nguy hiểm thế nào. Cuối cùng đến khi tôi thở phì phò, gã mới nói: “Thích cãi nhau với anh à, anh đâu có nhạt nhẽo như thế!” (1)
" a4 o1 N3 s# p; e2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
! u, I9 q. x' N9 l1 I$ O: H- j©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Là một câu trong bài hát Nhịp tâm đập của Vương Lực Hoành.
8 `6 j6 H' S+ V2 ~# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
# E. b. T4 p5 ^2 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi phì cười, không thể giận tiếp được nữa.
©2019 Kites.vn | 9 `5 `/ C5 f) k8 l' pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, |! W4 z1 d$ o
Tối nào Tam gia chạy bộ tôi cũng nhắc gã chú ý an toàn: “Vừa chạy xong hả? Trên đường về đi chậm thôi nhé, phải chú ý quan sát xe cộ, quan sát đường phố, đừng có để bị trầy da tróc vẩy gì đấy!”
©2019 Kites.vn | * m1 F9 `8 T! w4 t! WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + U1 k; X/ G9 e1 E. [5 EAll rights reserved
Thế rồi Tam gia nghiêm túc nói với tôi: “Anh đâu có mong manh dễ vỡ thế, huống hồ cái đó nào phải là vết thương gì!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ [9 M9 _$ e. s
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 `; D/ a- \; l
Lúc đó tôi rất muốn bước tới nện cho một búa để gã “được” bị thương luôn đi.
©2019 Kites.vn | 7 F) D" K4 v+ U1 c' f2 ]6 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  y, k( Z- v# W2 k
Có lúc tôi chỉ thuận miệng hỏi: “Ăn cơm chưa? Đang ở đâu đấy?”
' _1 \) H2 a4 b# V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, F7 R# x2 l( j6 l
Như một kẻ giật gân theo cơn, Tam gia nói với tôi: “Anh đang ăn gà rán ở quảng trường Nhân Dân, còn em đang ở đâu?”
©2019 Kites.vn | 5 K8 R# M) V, g( oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * K  s% [, k* L, @3 V+ oAll rights reserved
Tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chắc là lên trời luôn rồi…
©2019 Kites.vn | All rights reserved' m" X& F4 P# b, ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved( t1 t" F2 j$ s4 T9 F
Dĩ nhiên đó chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, những lúc gặp phải vấn đềmang tính nguyên tắc mà gã cũng dở hơi như thế thì tôi không thể nhẫn nại được.
: x4 k3 N# O/ q% B©2019 Kites.vn | All rights reserved
' c' t9 Q3 z/ S9 f1 V+ U/ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một lần tôi kể lể với gã: “Hôm nay đứa bạn cùng phòng chê em béo, huhuhu…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! g# l# o+ R0 a5 f4 n
©2019 Kites.vn | " S& `# d" }+ D  k/ f7 wAll rights reserved
Tam gia: “Gió xuân có đẹp đến đâu cũng không sánh được với nụ cười của em, người chưa gặp em bao giờ không hiểu được đâu.”
©2019 Kites.vn | 8 L3 S6 e7 y; D$ c# t1 b! ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 [9 |3 m- i- [$ C6 m8 G% lAll rights reserved
Lúc đó tôi đang rầu rĩ véo mỡ bụng của mình, vừa nghe thấy gã lại dùng lời bài hát đã nổi cơn tam bành, hung hãn nói: “Anh có thôi đi không hả?”
$ c5 x5 d( F3 m! c& ~1 W& o©2019 Kites.vn | All rights reserved
- L* n  u: n: q5 C& G- |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hung dữ một hồi xong lại thấy không đúng. Hình như vừa nãy gã mới khen tôi? Bèn hỏi: “Khoan đã, anh vừa nói gì?”
( P9 Y( r  O& P7 K0 t5 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 C7 @* r/ c/ j4 }. \# @' @All rights reserved
Ai ngờ kênh nói chuyện bình thường của Tam gia đã bị cắt, gã cất giọng đầy lo âu nói với tôi: “Anh nói mùa đông mà không giảm béo thì mùa hè đi bộ rạc cẳng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ^' g+ \% u$ Q& J" s9 K8 _: U
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 r8 S( C# s& \; f/ u+ a# ?/ S
Sau đó tôi liền cho đầu gối của gã biết có bao nhiêu gai nhọn đáng yêu trên vỏ sầu riêng nhà tôi để dành, ha ha.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% W" s5 v4 J2 M# C/ l: u
6.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ m# ?  U- S) b7 Q6 u, B
©2019 Kites.vn | All rights reserved* P- L0 D" j6 i# I% q
Một lần hai chúng tôi đi trên đường, Tam gia  bị vấp vào hòn đá suýt ngã. Thấy chuyện lớn như vậy tôi sao có thể thờ ơ, liền liếc mắt nhìn gã một cái, kết quả hành động này đã khởi xướng một hình thức không có hồi kết.
: [& B( S- H& m- A7 u2 ~: ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
" r# |* v, A2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam gia: “Ánh mắt vừa nãy của em là thế nào! Tại sao em lại nhìn anh bằng cái nhìn dành cho một con chó?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! t& R9 N/ z3 s$ W$ r) d
©2019 Kites.vn | ) P* V; x4 P2 q! a. X3 U+ O- ?All rights reserved
Tôi không hiểu: “Vậy sao? Em không biết? Em nhìn một con chó bằng cái nhìn như thế nào?”
©2019 Kites.vn | - j+ K! R. f" [. bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 x& l4 k  d; PAll rights reserved
Tam gia: “Chính là cái kiểu vừa nãy em nhìn anh ấy!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T+ Q) V2 x0 Z" G: G
" Q7 \* N: u$ ~3 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi: “Vừa nãy em nhìn anh kiểu gì?”
©2019 Kites.vn | 2 t7 O. u3 Y. w8 Z: a  `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* T. M) m! `0 p. q
Tam gia: “Chính là kiểu nhìn chó.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ _2 {2 C) v/ y* j# N" a3 I/ N8 ]7 b( s
5 o# f( e+ ]6 c6 b# _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi rơi vào vòng tuần hoàn không thể giải thích một cách rõ ràng này, tôi không thể không thừa nhận lắm lúc Tam gia cố chấp không khác gì một bóng đèn cao áp.
©2019 Kites.vn | : f% e* c1 @1 J- d5 AAll rights reserved
Chương 3
©2019 Kites.vn | 0 ^- F$ c1 J9 u. _, U" z4 s6 jAll rights reserved
" m3 }& [4 Z+ X5 n$ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
7.
©2019 Kites.vn | , f. `) z# [' R% X" v' C) yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * K0 X/ d% s" Q2 kAll rights reserved
Vào đại học Tam gia cực kỳ chú ý đến đủ các thể loại tin tức trong trường. Ở con hẻm nhỏ gần trường chúng tôi đã xảy ra vụ thảm án gì gã còn biết rõ hơn tôi. Một lần không biết gã nghe ở đâu được tin gì mà cứ dặn đi dặn lại tôi sau tám giờ tối không được ra ngoài một mình, nếu có ra ngoài thì không được mặc váy ngắn quần đùi, di động lúc nào cũng phải còn tối thiểu 50% pin, phải cài số điện thoại của gã vào mục quay số nhanh… Sau khi đặt ra cho tôi đủ các loại quy tắc an toàn, gã vẫnchưa hết lo lắng. Rồi một hôm gã tự nhiên giả vờ là người giao bưu phẩm gọi điện cho tôi…
7 Y& L1 d) g' a$ E- l( O! N2 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
: d3 g2 |1 C  A. u! ?, _6 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bằng cái giọng nghiêm túc đủ để dọa trẻ con khóc thét, Tam gia nói với tôi: “Alô, chào chị.”
©2019 Kites.vn | 9 G6 O5 g1 z( Q( n6 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 T# k/ P& p. Z& _: j1 }8 l8 {+ G
Nhìn lại màn hình điện thoại của mình thông báo người gọi rõ ràng là tên gã, tôi đành phải trả lời bằng ngữ điệu nghiêm túc không kém: “Chào anh…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: B; W* x. R5 F) q6 [* I/ O
+ e# l3 X4 b6 ]" b8 y' @9 p% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó Tam gia bắt đầu đóng kịch: “Chị có bưu phẩm chuyển phát nhanh, mời chị xuống sân lấy ạ.”
©2019 Kites.vn | # H5 ]! u; b0 }+ m0 O4 S& eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y& n" E! K6 E& g8 \* z
Trong một chốc một lát tôi chưa thể định thần lại được, đành ngô nghê trả lời: “Ồ? Tôi đâu có mua gì.”
; k! }& z. C: k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q$ z) |) a" X2 P) g& q6 i) P/ E% D
Tam gia: “Chắc là bạn trai chị tặng, phiền chị xuống sân lấy nhanh đi ạ, tôi đứng chỗ cái cây ở cổng trường.”
* h0 l" R& W" M  |3 q$ ]2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 Q7 E; S) M* l* }7 D! }+ {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi đoán đây có thể là một trò chơi thú vị nào đó, liền hắng giọng nói với gã: “Nhưng người ta còn chưa có bạn trai mà…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: b4 |0 k8 ?; W  E" D" m" G
; [% R& w% P" D% m$ G* U# @9 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Lúc đó tôi nghe điện thoại trong phòng ký túc, sau khi nói ra câu này chưa đầy ba giây, tôi đã nhận được lời chúc phúc đồng thanh từ các bạn cùng phòng “Mi cút ra ngoài  ngay cho ta!”)
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 R5 z) C" ~3 K+ K7 b# `
. f* r/ L' I3 p! U/ D+ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam gia im lặng vài giây rồi nhớ ra chủ đề ban đầu: “Chị có bưu phẩm chuyển phát nhanh, mời chị xuống sân lấy ạ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! j( C- H$ s. w* e- H8 K# Y( Z
©2019 Kites.vn | 4 y: B3 s5 v+ S8 s+ a* R3 vAll rights reserved
Vừa cắt hạt dưa tôi vừa tiếp tục hùa theo màn kịch gã đang đóng: “Anh là người của công ty chuyển phát nhanh nào? Bưu phẩm trường tôi toàn để ở phòng chứa đồ mà.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 l% a5 c+ Q# Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved" u/ B. p/ B1 R4 I1 a+ v
Tam gia: “Tôi là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Dưới Cái Cây.”
©2019 Kites.vn | 1 |& Z+ W  e0 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% c( l" S: u* Q9 c* Y8 R. g$ J7 w- ~4 A
Lúc ấy tôi rất muốn ném vỏ hạt dưa trên tay vào mặt gã qua điện thoại, còn có thể tiếp tục vui vẻ diễn kịch nữa được không? Có thể lấy một cái tên bình thường nào đó được không?! Tôi hít một hơi thật sâu, lườm một cái rồi nói với gã: “Tôi chưa nghe thấy tên công ty chuyển phát nhanh này bao giờ!”
©2019 Kites.vn | * m+ Z/ D. w3 \" _( ?) e' VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; X2 d" Q+ s+ R5 ]% `% R* k) e* a
Tam gia dùng kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao, nói với tôi bằng giọng hết kiên nhẫn: “Công ty mới! Phiền chị đi xuống lấy nhanh lên, tôi còn phải đi nơi khác phát đồ, mười phút nữa là tôi đi đấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S: m1 \( F+ W% n) W8 y% f
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Z$ a$ B8 g2 k$ h
Gã bắt chước rất giống thần thái của cái tên chuyên giao bưu phẩm chuyển phát nhanh cho chúng tôi, tôi cho rằng Oscar nợ gã một cái cúp.
©2019 Kites.vn | 1 u# m# C2 \# C5 w, IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' L% O1 W2 Z# n) M. X" p" KAll rights reserved
Không muốn chơi với gã tiếp nữa, tôi trả lời: “Ok ok, em xuống ngay đây.”
©2019 Kites.vn | $ v3 D7 G$ i0 E, T7 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " ]: _/ F. k9 A% kAll rights reserved
Kết quả Tam gia vừa nghe thấy câu này liền nổi giận đùng đùng: “…! Sao tâm lý đề phòng của em kém thế?! Mới có thế đã đi xuống rồi à?! Nếu nó lừa em thì sao? Công ty chuyển phát nhanh nghe lạ hoắc, hẹn đi lấy ở một nơi kỳ quặc, vừa nghe đã biết là người xấu rồi!”
3 x0 v# J* y, {# c0 y0 I, i* d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! \7 P" B4 |2 S3 s4 w. B1 N, ]+ S
Tôi bị mắng đến mụ cả đầu: “Chẳng phải em cũng chỉ đùa anh thôi sao, vừa nghe đã biết là giả vờ rồi.”
©2019 Kites.vn | - T: Y0 u- I" D& BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ V+ S3 H% B0 ^: S5 ?0 u. Z" m
Tam gia: “Vớ vẩn, anh diễn như thật thế làm sao em biết là giả vờ được? Chắc chắn vừa nãy em đã bị lừa rồi! Nghĩ thử nếu em đi ra thật thì sao! Nói không chừng còn bị X rồi giết!”
©2019 Kites.vn | 4 J. i& s1 r4 ]* rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! J3 @' I0 n0 i+ ]5 c9 l# Q2 y5 DAll rights reserved
Tôi nghĩ thấy có giải thích với gã cũng chẳng có tác dụng gì liền thuận miệng đáp vài câu: “Không sao, vẻ ngoài của em an toàn lắm, không thể nào gặp chuyện xui xẻo được đâu. Hãy hứa với em, như Nhĩ Khang hứa với Tử Vy vậy, đừng có suốt ngày đọc những thông tin kỳ quái nữa được không?”
©2019 Kites.vn | 1 m# M& r: T# y) {All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 b% S6 D8 b" a' S, R( DAll rights reserved
Tam gia hoàn toàn không tỉnh ngộ, cũng chẳng để ý đến lời thỉnh cầu của tôi mà vẫn liên tục chất vấn bằng những lời lẽ đầy chính nghĩa: “Mặc dù em xấu thật, nhưng chẳng may kẻ xấu kia bị mù thì sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Z% Y8 ?% U+ d; ?, _" b% Q
$ R, u! Y3 [0 K( R' L  i' b; F; C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tôi: “...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 A* m/ Y% F6 I$ L/ Y0 N
©2019 Kites.vn | - g1 d" L& \8 tAll rights reserved
Kết thúc của câu chuyện là trận cãi vã đã nổ ra giữa tôi và gã, nội dung cuộc cãi vã không phải là chứng hoang tưởng luôn sợ bị người ta hãm hại của gã... mà là anh vừa nói ai xấu! Nói ai xấu! Ai xấu?!
, P8 S. I3 b. R, \5 D5 k7 \; B: V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p; \) X: b  }* @6 A$ d* z8 y

Bình luận

Dễ thương quá =))  Đăng lúc 8-11-2018 10:39 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách