Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dmii.s
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Đây Cóc Sợ Vợ | Bán Hạ Lương Lương - Chương 28 - 31 (Update 13/08)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2018 11:21:31 | Xem tất
Chương 25

©2020 Kites.vn | # {1 F+ K+ A) Z/ XAll rights reserved
“Nhị ca anh không biết đâu, thằng giặc Lý dạo này thảm lắm luôn, hai ngày trước em tưởng anh ở đại viện, lúc về đó định tìm anh thì thấy đi sau nó có thêm hai nhân viên bảo vệ, chạy bộ quanh con ngõ thừa sống thiếu chết ha ha ha ha, anh nói xem chúng ta quay về có nên lượn vài vòng trước mặt nó không?”
; t/ J2 b! y4 X# D9 p2 ~+ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - f- B% y& n! F( T- u( }2 pAll rights reserved
“Nhị ca, anh có nghe thấy không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ?) P7 V, K4 n' J( R  b2 w; R5 J
©2020 Kites.vn | , _5 R6 G! i) }& s" h. KAll rights reserved
“Hả…” Cố Thần hồi hồn, không nhìn về phía sau nữa, “Nói tiếp đi…”
6 P& @5 f5 r5 ^2 l  ^; E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ^+ v* {1 B1 F6 c
Khóe miệng Tôn Hạo Quảng giật giật, bán tín bán nghi nói tiếp, “Em nghe nói, bữa đó tụi nó cũng đi uống rượu, không biết uống thế nào mà lái xe tông vào cây…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- j4 v' P3 [% r7 S) J. v
  u, @8 }4 `1 _$ T3 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
“À…” Cố Thần nghe một hồi lại thất thần.
©2020 Kites.vn | ! B8 [) \* \: n. Z  n/ a  @All rights reserved
( `7 n& Z# N8 T7 o& b" l8 |* _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, làn váy dài được gió thổi nhẹ nhàng phất lên, thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy mép váy tung bay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% a$ b3 u$ d* z5 l7 l
©2020 Kites.vn | All rights reserved) A4 R. A' @$ _0 r; g' z
“Tuy người không bị sao hết, nhưng chắc là ông già của nó thấy…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& a: W) P" \. R
0 z( ^1 }. }5 ^3 F) L3 D5 o$ L: y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ.”
©2020 Kites.vn | ; ?$ c0 b8 v( c2 dAll rights reserved
6 n+ B1 ?. A& N3 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thậm chí, không biết có phải ảo giác hay không, mà cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình đằng sau, khiến lưng cậu càng lúc càng nóng, càng ngày càng khó chịu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 {5 K5 `' v7 i) h" S" Q/ g$ M
©2020 Kites.vn | ( ?; h2 ~# P7 l8 x7 W$ pAll rights reserved
Cậu bỗng ngoái đầu lại trừng mắt.
©2020 Kites.vn | 0 s  ~. A. d/ d7 f' vAll rights reserved
/ t5 `# Q2 \% K9 {* i1 O+ K- l% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư khẽ bật cười.
©2020 Kites.vn | ! u$ E* K1 k7 _% SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* J% Y( Z* B, X( e+ d  E+ y+ Y
“Bây giờ chúng ta lượn một vòng, chắc chắn sẽ làm nó tức chết, anh thấy sao nhị ca?”
, |: ~; F2 o) s* ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 U: j$ t6 X4 @: p  Y
“Ừ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 A- z7 O; O- k# e6 a
©2020 Kites.vn | All rights reserved" K5 F/ i, ^7 ~9 }7 s/ M- P% z
Tôn Hạo Quảng quay đầu lại, thấy người đội nón bên cạnh cậu càng ngày càng cúi thấp người, cả người đều xấu hổ, còn có vài bong bóng hường phấn xung quanh.
©2020 Kites.vn | , l( x. {" l$ |) S' iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* E) v7 H6 |5 Z% @$ |
Cậu quay lại nhìn Sở Dư đang mỉm cười dịu dàng, đột nhiên cảm thấy lòng trống rỗng.
, i% Q- i5 i. p©2020 Kites.vn | All rights reserved
) ^- m8 N& f; g5 l0 w% W©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Ngược quá mà, rõ ràng là cậu ta đang nói chuyện, vì sao cứ có cảm giác bản thân vô hình thế này…
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ U$ I+ \' n) U# e! Y: b
©2020 Kites.vn | % [6 n) q! p6 b7 hAll rights reserved
Cậu ta không có cảm giác tồn tại đến thế luôn hả?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) j5 u  N5 D0 T* P2 u
8 Z& z* G& C0 ]0 D# c1 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu nói tiếp đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 `/ ~) E1 _) N' _- C  }
©2020 Kites.vn | All rights reserved% O: b( K/ a" g
Tôn Hạo Quảng ờ một tiếng không chút lưu luyến.
" [2 p: n/ L/ Y) E" I7 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & A9 Z$ x0 ]4 s2 s4 |All rights reserved
“Trời xanh quá, mây trắng ghê, hoa thơm ngát, con chó kia tội nghiệp quá đi…”
, a. E8 D! M/ v# o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 v  ^0 }+ [! R1 WAll rights reserved
Quả nhiên, cậu ta nhìn người bên cạnh, dù cho cậu ta có nói gì, nhị ca vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~# J" V% L  l8 N: \% J
©2020 Kites.vn | & i" y/ n5 H+ J, TAll rights reserved
Sở Dư ở sau nhìn cậu là cậu lại khó chịu quay lại trừng một phát, thỉnh thoảng cười một tiếng, nhị ca của cậu ta lại xấu hổ, bong bóng hường phấn lại sôi trào.
©2020 Kites.vn | 2 ^) F& N, {- v' X0 V- ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 U4 z! b- v9 `9 ^- Y$ G& ZAll rights reserved
Cứ máy móc “à, ừ” một tiếng.
' Y& b, ?9 }, V1 j) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , N' I! F5 g3 D( TAll rights reserved
“…”
) l9 u) Y9 C7 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - i3 a2 O! O, G- Z# [All rights reserved
Tôn Hạo Quảng đờ đẫn mở rồi ngậm miệng, “Phật nói, bạn phải luôn luôn rộng lượng với chúng sinh, dù cho anh ta có xấu xa thế nào, thậm chí gây thương tổn đến bạn, bạn phải buông xuôi thì mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( f8 ]" S) S- j" M( H8 Y
- Q* \. e& S) n# i  C/ e: R# P©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved" q- d3 Y( P6 D
©2020 Kites.vn | 8 J+ J& h) P4 F" ~' jAll rights reserved
Rốt cục cũng chờ được đến lúc tách khỏi hai người này, Tôn Hạo Quảng không lãng phí một giây nào, ba bước thành hai bước vội vàng rời khỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ p+ g2 Z) Y4 G" L6 [
©2020 Kites.vn | $ B$ [& u1 q2 N2 W. ?All rights reserved
Ngược quá đi mất.
1 I" k  z; C$ o; F©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 \7 y$ p1 r. w4 P# ~©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved" V( o. |- V1 ?% o4 F
0 i' V( @9 q( d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi cậu ta rời đi, Sở Dư và Cố Thần không nói gì thêm nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. {8 B9 R% V5 u
©2020 Kites.vn | All rights reserved  P# Q( l) d/ i; |" x, ~! A2 e3 a7 ^
Có điều lúc hai người tách nhau ra, đột nhiên Sở Dư nói, “Buổi chiều không cần mặc dày thế đâu.” Cô mỉm cười dịu dàng, “Lời nói lúc say rượu, tôi chưa bao giờ để trong lòng.”
7 K8 I" i/ K  T0 R- V) S% m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 L3 }+ ]' ^: u2 }/ f" ^6 {All rights reserved
“…”
8 H& v7 h9 o& U( v: ^: W# f2 B- O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 W# H/ t6 g" ]- u0 W
“Cậu quên thật rồi hả?”
# o: l/ i: r0 ~4 |* m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + y; T' S6 v5 r* `' o1 iAll rights reserved
Mọi người đều có tâm lý may mắn, rõ ràng biết Sở Dư vẫn còn nhớ, nhưng bây giờ cô bảo đã quên, Cố Thần hết xấu hổ thì nhỏ giọng hỏi.
: Z( a$ C- e! Y; j' G$ v7 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ?% L8 ?% W& c8 s  j7 c2 z
Sở Dư nhoẻn miệng cười, gật đầu.
©2020 Kites.vn | . D8 y: y9 |9 h; i8 }2 mAll rights reserved
* }- [4 @2 d% w9 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chẳng lẽ, không phải nói bậy bạ à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; G* h+ @, K/ K
©2020 Kites.vn | " p3 C' B# D6 A; d4 LAll rights reserved
“Dĩ nhiên là phải rồi!” Cố Thần nói như đinh đóng cột, “Có ai say rượu mà nói thật đâu?”
©2020 Kites.vn | ( K, I1 k: R0 y# kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  |  M; s, z) |
Cậu cao giọng, “Lúc say rượu toàn nói năng nhảm nhí, cậu không tin đúng là thông minh đấy.”
  o( i% t3 g2 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
# e9 H" o# j9 I, V7 `: S$ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư gật đầu cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ~+ A8 N" }2 x2 I* ]% E  L
7 e* i* M' ^9 t: ^/ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mấy đáp án lúc trước cô nghĩ đến, cô cũng sẽ không coi là thật.
& E( I& f) n' F: S1 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# D# S+ F  q0 w8 m0 [4 d* m

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ~: }& p  k; \3 l9 r5 C3 i
+ h  l" u+ [: v3 B+ O+ S* M7 R, R! t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Cố ném khăn quàng và khẩu trang ra, lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra tu một hơi, cảm thấy thật phấn khích.
6 u  E: A5 X9 t9 H5 Z& `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; C: y$ ]* J. w5 _* [
Không coi là thật là tốt rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( x  h% T1 O& _4 X( W
©2020 Kites.vn | All rights reserved- i( E) x5 O- V6 l- q
Không nhớ mấy trò ngu xuẩn của cậu là được rồi.
©2020 Kites.vn | ; J2 x$ M' |7 X2 [, N" ]; \All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 a3 h/ Q5 s; ]; J; z+ |All rights reserved
Cậu vui mừng một lúc, có điều đến khi nằm lên giường, bình tĩnh lại, không hiểu sao lại nhớ lại chuyện hôm đó, bình tĩnh nhớ lại lần nữa, cậu mới phát hiện lúc ấy Sở Tiểu Dư rất chiều cậu nha.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ A8 ~0 a4 {/ e% [3 k, x9 H' J
& ^, p# U( j  i. r) ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần ôm cái gối nở nụ cười, cô lau người cho cậu, cậu bế cô cô cũng không tức giận, bọn họ còn ngủ chung giường.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# T) s0 V# ?7 W( h! W8 I
©2020 Kites.vn | All rights reserved* U, u$ ?; D) B, x: X
—— Trên gối còn lưu lại hơi thở của cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' d& I; n+ J) d; L! B
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 L) A# E) P9 m7 W) X3 b4 a5 p
Không biết sau này có thể bảo cô ngủ cùng nữa không ~~
©2020 Kites.vn | # s5 E% L6 X3 C' p+ e! eAll rights reserved
8 a& S" x6 Y$ w# }" `3 o% P2 C/ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng Cố Thần thấy khó chịu. Cậu trở mình, nhìn lên trần nhà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, r# @( R8 O1 N5 ?
1 ^& {" z0 t8 Q3 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô không để trong lòng, vậy cũng không để ý chuyện bọn họ ngủ chung giường?
6 Q# S# B5 W% x) b) ^. ?1 V* p* h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& J) q& R& m7 B; J! W
Cảm giác vui mừng vừa nãy bỗng chốc tiêu tan, cảm thấy không cam lòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% L, S1 i: G' @2 M9 M9 [+ t8 `
©2020 Kites.vn | " j' r- y4 y" I" e: nAll rights reserved
Nếu ngộ nhỡ sau này có người khác say rượu cũng bế cô thì sao!
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 b5 Y6 b) |, ^0 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved, c% s4 l- o& i6 Z- Y  ]
Không được, sao lại không để trong lòng vậy hả? Bọn họ đã ngủ cùng giường rồi, rõ…rõ ràng lúc cậu gọi vợ cô đã đồng ý rồi.
+ f" O9 `* t. i; S# @8 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( H1 Q& V' Y! o% K) K; a
Bọn họ ở bên nhau! Dựa vào đâu mà không để trong lòng chứ!
©2020 Kites.vn | All rights reserved' {4 }, ]! \& t. i/ X0 M
% f9 g& ]# m6 Q" }+ T4 k6 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được.
©2020 Kites.vn | . B! I6 t- ^+ r- tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 u! q3 @+ U( b8 B/ A8 a/ ^All rights reserved
—— Rốt cục cô nghĩ thế nào, rốt cuộc… rốt cuộc cô thích cậu không?
©2020 Kites.vn | 2 o( k  J9 ?: V1 r4 X: f1 H: s. @) kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; a+ r# E; a/ X( ^+ j& a
Cậu bật dậy, cậu phải hỏi lại đã, biểu hiện của cô rõ ràng là thích, vì sao lại nói là không để trong lòng?
©2020 Kites.vn | All rights reserved; w& J7 }* `; z
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 b& c3 K1 {. n% b& V; h4 U) E
Nhìn đồng hồ, giờ này cô đang ngủ trưa, Cố Thần lại nằm xuống.
©2020 Kites.vn | 9 [8 ]5 R3 R! z' }6 gAll rights reserved
! ]  Q  j7 Y) s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ một chút, chờ một chút đã.
7 J" z4 h0 Q- y' u, @©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 x' Q( {: i0 R  I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khổ sở chờ đợi đến giờ Sở Tiểu Dư tỉnh giấc, Cố Thần không chịu nổi nữa, vội vàng mặc đồ chạy ra khỏi nhà.
©2020 Kites.vn | 2 N8 S2 P' \+ ]- n! J' h+ yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 i# e7 ]+ z" N
Ngón tay chạm đến chuông cửa, chàng trai lại do dự buông tay.
©2020 Kites.vn | % [6 ]1 f. ]/ lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) M" e# v' l/ tAll rights reserved
Nếu như cô ấy… không thích mình thì sao?
©2020 Kites.vn | 2 L0 M' S/ d+ F+ y( |0 m- wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 u/ P8 ~* }1 m) A1 y

©2020 Kites.vn | 1 E" }2 S3 z( r0 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , u7 W" p- r' A$ o' k( f0 @All rights reserved
“Này! Là cậu nhóc à!” Một ông lão từ phía sau cậu bước lên, nhìn dáng vẻ mong chờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa của cậu, càng nhìn càng thấy cậu trai này trông quen quen, nhìn một hồi mới nhớ ra.
©2020 Kites.vn |   J6 a' _6 E% \, Z% l9 j2 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( E5 U, [) K- b1 eAll rights reserved
—— Đây không phải thằng nhóc hai ngày trước la hét đòi vợ mình dẫn về nhà đấy sao?
©2020 Kites.vn | 0 l& Y; j& G# N! s- {( Z5 RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  o- g3 B  E: C; [( |0 U: h
Ông chắp tay sau lưng, chớp chớp mắt, “Thằng nhóc, con lại để vợ mình đuổi ra khỏi cửa hả?”
% _/ ?, T& I1 Z+ C9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 i7 V* m& {+ f2 D2 D+ N8 g4 s5 hAll rights reserved
Sao có thể thừa nhận điều này được!
©2020 Kites.vn | . Q. y4 U7 L. }2 T0 }0 cAll rights reserved
0 A4 l. b" g2 r0 x, j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần định hỏi sao ông ấy lại biết mình, bỗng chốc ra vẻ nghiêm túc, “Đương nhiên không phải rồi!”
©2020 Kites.vn | , i6 Z9 q( {7 _- QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }/ y+ {; N. N. P
“Sao con đây có thể để vợ đuổi ra khỏi nhà được?”
0 U- t& c' @& c6 u9 [3 A0 E' X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 c: i" }5 R1 v6 z
Sau này Sở Tiểu Dư mà đuổi cậu ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ phá cửa mà vào.
6 w" |$ y& _$ ?) Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* X% `# I$ w: U$ d8 [/ r
Không đúng, cậu nghiêm túc lại có uy tín như thế, Sở Tiểu Dư sẽ không dám đuổi cậu ra ngoài đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 H: C3 R' R" b
©2020 Kites.vn | * m6 f9 R  g; ?4 M% Y- L2 s( _All rights reserved
Ông lão gật đầu cười ha ha, “Ông hiểu, ông hiểu mà.”
©2020 Kites.vn | 1 l' f+ F7 q. I/ R$ aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " o% r' g7 [, o( b- wAll rights reserved
Thằng nhóc này khi say mà có thể khóc hu hu đòi vợ đến đón… ông tin.
©2020 Kites.vn | , i( A/ K$ l9 }6 S+ {" LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . I0 J, \- l+ V7 S( mAll rights reserved
Người ta còn trẻ, chừa mặt mũi lại thôi.
0 ]# O' [2 }# Y1 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / N7 c1 C& e. E8 wAll rights reserved
Sau đó ông chớp mắt, “Ông nói này, có phải lúc say con không dỗ vợ cho tốt không ả?”
©2020 Kites.vn | 6 \5 u; ?* B8 L, t8 ~4 L' xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; |- `( Q- H8 P" a$ }All rights reserved
Nhìn vẻ mặt kì quái không nói chuyện của cậu, ông lão ra vẻ hiểu hết, truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, “Ông chỉ con này, nhóc, sau khi tỉnh rượu, đầu tiên phải ôm vợ mình trước, sau đó…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 m7 l* c- o5 F" ^7 Q* V. a
©2020 Kites.vn | 2 _) ~) S5 G/ [All rights reserved
Phụ nữ mà, ôm một cái là không thể thiếu, nếu không không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra… tai nạn khủng khiếp thế nào đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' T$ x8 u8 W8 T0 O7 k
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ l: f  J/ J7 ~  W8 g1 q
Cố Thần âm thầm căng tai ra nghe.
©2020 Kites.vn | 4 f' Q3 l, w8 [/ p/ B2 ]9 BAll rights reserved
) _. t4 v$ c1 A1 ^8 r$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy rằng nhất định sau này cậu không dùng, nhưng có thể truyền lại cho Háo Tử.
©2020 Kites.vn | 3 h9 {2 r1 t5 o$ g( m7 D' xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % D5 e3 j4 w; x7 T. MAll rights reserved
Người gia rất thích mấy đứa nhỏ lắng nghe mình nói, ông thấy cậu chuyên tâm như thế, càng nói càng hăng say, dường như muốn đem hết kinh nghiệm sau khi say rượu truyền lại cho cậu.
" `8 |' |$ \  b# m8 M' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 k* y5 {: z1 o7 P1 y  o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mãi đến khi có một bà lão đi ra từ phòng bên cạnh nói. “Ông còn không mau về ăn cơm!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 K  r0 V* M& z: U! l! P6 \
' ]1 M$ z! j, y2 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thì ông lão mới cười ha ha hai tiếng, sau khi ông ấy đi rồi, Cố Thần cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s% o# ~. {6 k3 u! n3 n
' v! ^& G/ q& U  K. ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra, nếu Sở Tiểu Dư gọi cậu về ăn cơm, cậu nhất định sẽ không ở lại…
©2020 Kites.vn | # L# g' ~8 N% p  r/ M$ ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' L  M" c, W0 `  Z
Nhưng, rốt cục cô nghĩ thế nào…
7 l  v& c5 M. p4 _2 [8 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # B* p: b2 k3 V& zAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved. {8 Z9 E4 r( F: O) v! ~, H
, v7 Y% N/ |/ Q+ z6 i3 A; M$ T1 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! [9 j! h4 W& C' P% ]# _
©2020 Kites.vn | All rights reserved. W: m4 A- V. c! x; o9 E: V% }
Sở Dư không ngờ Cố Thần đang ở ngoài, cô ngẩn người rồi nở nụ cười, gật đầu với cậu.
©2020 Kites.vn |   {: g% X& C; @) I0 o; J' _, pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# N5 f- k* {6 O# J
Cố Thần hoảng hốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* O/ U' U. n7 ?+ f
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 X. Z( W: A, h- M
Thấy Sở Dư định đóng cửa lại, cậu cắn chặt răng, đột nhiên giữ tay cô lại.
©2020 Kites.vn | ) R9 \, @+ M' B8 V2 hAll rights reserved
  b3 l7 G  S3 w' |©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Có, có phải cậu biết?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 v$ A8 N+ o! t; P
©2020 Kites.vn | 8 s6 l+ u+ c  W$ m: q( H- K- `3 xAll rights reserved
Nhiệt độ lòng bàn tay nóng đến bỏng, truyền đến mặt, hai người run lên, nhưng không ai định rút tay về.
©2020 Kites.vn | + X0 s7 G1 V/ Z, MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 |2 D3 L$ c+ u' o: z
Cố Thần bướng bỉnh nhìn cô đăm đăm, cầm chặt tay, ánh mắt sáng ngời, “Cậu có biết.”
©2020 Kites.vn | 9 s) [" x! Y& i; q' rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* [) u- o2 w) ^6 [2 Y' ^
Sở Dư im lặng, rồi bất chợt ngước mắt nhìn cậu, “Biết cái gì?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: s2 f* i/ \2 X9 C1 B1 r
1 L# Z/ @& `' ]7 b+ o1 \3 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần vốn khí thế bừng bừng, nhưng cô vừa nhìn một cái thì bỗng nhiên xẹp xuống.
©2020 Kites.vn | 7 \3 Y/ c# h6 u% r* `/ h6 ?, @All rights reserved
" `+ e+ M" e9 ~- a& A- w, y: @9 S8 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu bắt đầu, “Biết tôi…tôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 m. J# r; k% N/ S7 ~1 c* `4 ^
©2020 Kites.vn | 4 `+ m  C: T7 g) U/ G) \9 q+ x5 UAll rights reserved
Biết cậu từ nhỏ đã bắt đầu ngấp nghé cô, biết cậu lén lút vì muốn được gần cô mà không biết phải làm sao, biết mấy hành vi lén lút của cậu, biết cậu… thích cô.
' o) D0 M/ Z6 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 s. o2 r7 F; D! l; n+ [7 M
Sở Dư thản nhiên hạ tầm mắt, mất tự nhiên rút tay về, “Tôi không biết.”
©2020 Kites.vn | 9 i) Y! Z# H5 w$ vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  t) q  w- I% M5 z8 ?
Chàng trai nắm chặt tay cô, nhắm mắt, cắn răng nói, “Biết tôi tôi tôi thích cậu!”
, _' {3 t* R& k8 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 K1 i  ~3 |3 u, q/ m5 ?All rights reserved
Sở Dư khựng lại, cắn cắn môi, mặt dần ửng hồng.
. R" V$ X% k. a8 W0 j2 }" f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( O8 Z. F: T. S4 e
Giống như đóa sen xanh trong hồ nước, chậm rãi bung cánh, từ từ mà tuyệt đẹp.
% P9 L4 s! U  p! M. c% y8 C- ^; w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 S+ i2 X3 d) m) k' a  B& x
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim cậu như muốn nhảy lên cuống họng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) E2 {# T7 Q& g3 C0 ^
©2020 Kites.vn | : S! t$ c3 P4 R7 F2 A9 G& s0 u" gAll rights reserved
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch…
" F4 X9 R' |( [0 ^( m! X' E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 t1 F* t8 L# y, a
Nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng “Ờ” đáp lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 D: S! B7 G; ^- f$ s, X7 _
3 e9 }2 x8 \( R+ H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trái tim rơi xuống, chàng trai không vui hừ hừ, quay đầu lại, “Cậu cứ thế hả…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g9 g$ ]  i& p
# A9 ]: v  T1 G" C1 _  i% b2 M% b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đáp lại lời tỏ tình của cậu với thái độ như thế.
©2020 Kites.vn | 6 L! ?; v" k" J1 h) _- PAll rights reserved
3 P. A0 \9 Q4 H! W, {7 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy cậu muốn thế nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z4 Y3 x- `  V( u4 q) k+ E: I5 Z' d
©2020 Kites.vn | 4 ]9 w. g; E& \' a+ X/ OAll rights reserved
Ánh mắt cô sáng như thế, giống như một dải ngân hà, bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, cổ Cố Thần bắt đầu đỏ lên…
5 `5 _% j8 `6 Y6 B7 y. v6 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : B+ ], I* [& D: e2 @& G. k% rAll rights reserved
Cậu há miệng hít một hơi, ra vẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói, “Vậy cậu có thích tôi không? Trả lời một câu thôi!”
7 d1 B$ \( K+ t2 e* S! M+ a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 c6 b' ^; v1 E/ q
“Nhanh lên!”
$ x, W, n) f3 N8 x% j; i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " d! u# M  a2 n: @! YAll rights reserved
Nào có ai lại như thế!
3 D' D" T1 j3 K+ c2 `8 _) J) d©2020 Kites.vn | All rights reserved
; E' H- a7 D1 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư bỗng nhiên bật cười, “Không thích.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. W. {5 l1 d* H# b9 a  N; L' B
©2020 Kites.vn | / L, x% [6 y3 i! o' RAll rights reserved
Chàng trai hổn hển quay đầu lại, “Lần này không tính!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ }+ q- \- h6 t3 y
©2020 Kites.vn | All rights reserved& x/ v: L! B! o' o2 `  s8 K
“Chỉ nói một chữ thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2018 19:02:57 | Xem tất
Cố thiếu tỏ tình rồi hiuhiu dễ thương quá trời ơi cái đôi này mới là làm ngta giậm chân ghen tị sao ko có mối tình thanh mai trúc mã đáng yêu ntn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-7-2018 12:28:44 | Xem tất
Cố thiếu tỏ tình mà cũng bá đạo thật đó " chỉ được nói 1 chữ thôi "

Bình luận

người ta là yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói 1 lời, còn trả lời Cố thiếu thì chỉ đc nói mỗi 1 chữ thôi =))))))))))  Đăng lúc 23-7-2018 01:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2018 13:38:26 | Xem tất
Chương 26

©2020 Kites.vn | - ], R# h1 ^, t' I  V  M3 VAll rights reserved
Thiếu niên thở hổn hển quay đầu lại, “Lần này không tính!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( b  F6 ?; n0 y$ x! N3 Q
©2020 Kites.vn | + W6 ?9 \4 X# K9 V( h& xAll rights reserved
“Câu trả lời chỉ có một chữ!”
©2020 Kites.vn | 4 q3 X8 j' W1 `& r) k) CAll rights reserved
3 v1 P: V5 l2 l" d6 _4 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một chữ, cũng có thể là “không” mà.
©2020 Kites.vn | , X9 p* V9 K7 V( A. K) ^, q' sAll rights reserved
7 H, {, \# H  c* L) L! q. r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng qua lúc cô lén nhìn vào mắt của cậu, tiếng cười của cô bỗng nhỏ dần.
©2020 Kites.vn | ' T% y# m3 j) Q& C8 kAll rights reserved
; p5 v) J3 i0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Yêu càng nhiều, thì sẽ càng dè dặt.
©2020 Kites.vn | 1 v7 B4 ^6 P! |3 I# |All rights reserved
©2020 Kites.vn | + B% v' g2 k; o' q+ Z4 i, q+ [All rights reserved
“Tiểu Cố,” cô gọi.
©2020 Kites.vn | ( p# I* V6 _; H/ s1 ~: \All rights reserved
: D3 l* o) I- G/ w7 d% |, h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô nghĩ, làm sao cô có thể ích kỷ như vậy được chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Q: V8 K4 c  {1 x  _& {
' D5 ]) B+ Z) o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mỗi giây mỗi phút cô đều tự nhủ với lòng mình, trằn trọc suy nghĩ, vẫn còn giữ lại một tia hy vọng.
©2020 Kites.vn | $ R  W( ~4 o; ]& D) qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ i9 M; H: W9 k
—— Hôm nào cũng chờ đợi một câu trả lời, chẳng khác bị hành hạ là bao.
6 w% c' G& h/ N: \, A8 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 I- n; q, N" k0 x( p3 {
Mắt cô dịu dàng như sóng, đặc biệt là nụ cười hiền hậu kia, đột nhiên lại khiến trái tim Cố Thần đập nhanh hơn.
" m9 l2 e  K* d4 G# [( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " U( V3 d" B; S6 hAll rights reserved
Cậu cắt ngang lời cô, làm ra vẻ như đại nhân rộng lượng bỏ qua cho cô vậy.
, g) W) [) V  V' j8 E! O& ]+ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ j* Q, f2 I' j# GAll rights reserved
“Nghĩ lại thì, không nên nói làm gì.”
3 }' K4 \& e% L4 T, J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " h1 ]" s5 A8 X' m/ QAll rights reserved
Cậu hất cằm lên, “Cậu còn quá nhỏ, tôi biết cậu xấu hổ, tôi cho phép cậu không nói cũng được.”
©2020 Kites.vn | ! I5 U7 g2 I7 H4 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 W& y8 Z' \: _1 aAll rights reserved
Nói xong cậu liền đi ra ngoài, trông có vẻ hơi gấp gáp, “Có phải chúng ta nên đi đến trường không?”
©2020 Kites.vn | * {% L$ X1 ^7 a2 p4 j! @( E) F" B3 ]All rights reserved
$ }, S& G( e6 G% T' z+ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng là vì kích động nên mới đi đến bước này, nhưng khi chuyện ập đến, cậu vẫn còn sợ.
6 @) V+ A7 o$ J) |& z2 s8 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ n8 A1 q  j% l" e0 ?: o+ l+ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không mong muốn, sợ một khi cô đã nghiêm túc nói ra, quan hệ giữa hai người sẽ bắt đầu có sự thay đổi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z9 D8 O" w* @! K
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ?! w9 l6 ~) b! e
Cậu đã tưởng tượng về tương lai của hai người sau này rất nhiều lần, cậu sẽ dẫn cô đi nếu cô muốn xem mặt trời mọc, cô không leo lên đến đỉnh núi được thì cậu có thể cõng cô trên lưng…
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n6 Z: s7 f0 g5 K: a
©2020 Kites.vn | 6 _# U7 M  k$ Y- j" V, ?1 vAll rights reserved
Cậu sẽ dẫn cô đi cưỡi ngựa, khi đó cậu có thể ôm cô vào lòng thật chặt…
©2020 Kites.vn | 2 y8 n( S# A7 Q& ^/ ~All rights reserved
! r, A1 o' ]6 K/ f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu sẽ dẫn cô đi thả diều, lúc nhỏ cô thường ghen tỵ với cậu khi cậu có thể làm một con diều giấy đẹp.
% c, I' y/ s  |©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 W0 B& c4 _3 d8 f% U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu muốn đáp ứng hết tất cả sự tiếc nuối của cô lúc còn bé, dù có thể cô không còn thích chúng nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 m0 x; v! E% }( S' b$ q; q
©2020 Kites.vn | 7 B' {' W# z9 }4 A3 I; VAll rights reserved
Nhưng cậu không dám nghĩ, còn cô, cô có đồng ý không? Cô có đồng ý để cho cậu làm những chuyện này không?
! k( x- l3 y( Z0 U6 G! C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" I8 Q4 T! n6 s% B/ \3 s3 B: t
—— Cố Thần cậu cả đời kiêu ngạo hống hách, nhưng lại dè dặt, nhát gan với chỉ một mình cô.
  F+ H: `9 m0 _& K, x8 u( Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P% b7 Y$ N7 w) ]/ I6 ^
Sở Dư kéo tay áo cậu, “Cố Thần.”
6 k7 f2 {: y5 x6 o; J' D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* C- _8 ~" p6 g6 Q
Cố Thần cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ trên tay áo trắng trẻo mềm mại, móng tay trắng ngần, nhẹ nhàng kéo một góc ống tay áo của cậu.
©2020 Kites.vn | % Y4 |' D6 c" R( ^: PAll rights reserved
4 X* N- B- e+ G1 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng là nhẹ nhàng dịu dàng như thế, nhưng đối với Cố Thần lại như sức nặng ngàn cân, làm cho bước chân cậu không thể nào cử động được, kéo không đi.
2 {" ~& X( @7 B7 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 W! e$ ?9 e# u  e7 \: S
“Cố Thần, tôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; S- f% i2 k  r1 P; }% F
4 e( C' v" Y6 R5 R3 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần vẫn không quay đầu lại, “Sở Tiểu Dư, đừng từ chối tôi.”
©2020 Kites.vn | " d' L# }! n) xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; s  x" F0 T7 @2 s/ b0 k) d
Có lẽ cậu biết cô không nhìn thấy sắc mặt của mình, giọng nói yếu ớt hiếm hoi, mang theo chút hy vọng, “Không từ chối là tốt rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* c5 U9 K  d7 ]) I4 V4 I1 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Z6 f# y5 j* z- W; ~
Không chấp nhận cậu cũng được, chỉ cần không từ chối là tốt rồi.
©2020 Kites.vn | ) Q% t7 f! w7 n; @All rights reserved
( h% e: d  j9 g5 r& j! j* C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư bỗng cảm thấy đau lòng, có điều không đợi cô trả lời, cơ thể của người trước mặt đột nhiên cứng lại, giống như tất cả sự yếu ớt ban nãy đều chỉ là ảo ảnh, “Cậu từ chối tôi cũng vô ích.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; m' y1 }! T# q$ `7 `
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 d2 W3 |' h4 |6 V; t
“Cậu từ chối tôi, tôi sẽ trói cậu lại.”
; |& [2 p* E+ A# k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! V# B( S; ]5 w) J) rAll rights reserved
Cậu quay đầu lại, kiêu ngạo vô cùng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- W9 u4 ], D1 c# q/ |, o' u. e8 D" |1 \
! \/ ]! r$ _+ v9 w( J7 O3 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sau đó ngày nào tôi cũng sẽ ăn tỏi trước mặt cậu!”
1 Y1 i: L& O2 r. R( n©2020 Kites.vn | All rights reserved
% ^( B' B  N4 R1 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
… Đúng là một… phương pháp tốt.
©2020 Kites.vn | 9 Y8 V  x) G; |0 M" ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Y+ f. ~2 O( ~8 C
Sở Dư nhìn Cố Thần, sắc mặt kiểu ‘một lời khó mà nói hết được’.
©2020 Kites.vn | , R2 x, g% @# c9 \0 n; e1 [& U, F6 uAll rights reserved
& I) a: M. _% ]  G# Q9 V2 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Cô bị dị ứng tỏi, nên cực kỳ nhạy cảm với mùi tỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! E0 I/ J# l# s6 \# z! |- n3 O
2 q( d$ [  ]8 G5 w/ u* G$ D/ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chua xót trong lòng liền vơi đi một ít, Sở Dư thấy buồn cười.
" K% m) n# S7 O/ G; w' V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) z" g; n) b+ [* g7 b) \
“Cậu để tôi nói xong đã.”
& ~3 n* g4 x4 R8 g( a# Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
- L7 r+ D4 O0 O& V* |$ K$ c3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần liếc mắt nhìn sang, tầm mắt di chuyển, lẩm bẩm, “Thì cậu nói đi, ai không để cậu nói đâu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% G* ^8 b+ T5 Y+ \, q
©2020 Kites.vn | 0 h) L" o9 A; B8 q5 E' r! HAll rights reserved
Khóe môi Sở Dư cong lên, “Chúng ta…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( T# Q! l0 d6 U- u5 P9 A
©2020 Kites.vn | $ P" r: l! x, B) C5 a8 I7 `# GAll rights reserved
“Sở Tiểu Dư cậu nghĩ xong rồi nói sau cũng được!”
) q" k( ~4 q. b8 x3 v6 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 h: t& n5 f8 p  h9 Z; W% ?% Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, chúng ta còn…”
; z+ i. D: W7 h1 Y+ `* R+ V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 O0 T& X; B! ], Q
“Đừng đến lúc đó rồi hối hận!”
- W$ D$ j0 f8 J% q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ^/ V* |7 L; ?, v: `) ]. p" k1 t
“Chúng ta còn nhỏ…”
9 g/ |* K( n  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 z0 `. C8 z& o9 c: A7 Y% Z
“Tôi cũng nói với cậu rồi, tôi không để ý đến việc cậu có nói hay không, chỉ là…”
©2020 Kites.vn | ) _; ]$ I  b: B4 |( E/ b0 p* |; mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / t6 @$ J3 I3 W$ XAll rights reserved
“Tiểu, Cố!” Sở Dư trừng mắt nhìn cậu.
* w7 n0 {: J8 r! H* j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 b) f$ S9 y$ ]# `2 K. z" DAll rights reserved
Cậu là người có khả năng thế đấy, luôn có thể khiến cho cô dở khóc dở cười, không giữ lại được chút lúng túng cùng những cảm xúc nên có khác.
©2020 Kites.vn | $ t: k1 Z& i1 R/ c+ uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- C3 l6 ?% J6 |3 a: h
Cố Thần nghẹn họng, hạ tầm mắt xuống, cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại.
! X; @9 V1 ?% v4 H- B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 O& G1 s& b2 U8 V, ?% \3 yAll rights reserved
Lúc này Sở Dư mới tiếp tục.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* O  j) x% ^' z0 i
0 m- s3 Q! D: g0 ?" U) W  ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi nói chúng ta còn nhỏ, đợi chúng ta trưởng thành rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời, được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 d# o' I  U7 B- R
©2020 Kites.vn | 8 L7 o* C7 L' a( kAll rights reserved
Cô sẽ để mình tự suy nghĩ trong vòng một năm.
©2020 Kites.vn | 8 p8 U. j4 Y+ DAll rights reserved
+ C  e9 d, P$ R1 F" B8 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu đến lúc đó cô vẫn không thể quyết định được, vậy thì cô cũng không muốn vì cô mà khiến cho cậu bỏ lỡ nhiều điều nữa.
©2020 Kites.vn | ' ~" G' f* R/ c, _; Q3 \* j- uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( [) ~0 ]* h; ~! i1 c2 @All rights reserved
Cố Thần khựng lại, trong mắt có chút mất mát ngoài dự đoán, nhưng cũng lóe lên những tia vui sướng.
% c: I& R9 B* f! S# Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# h  A* Q$ B1 i. ~( u
Do dự cũng được, cậu hiểu cô, cô ấm áp dịu dàng, về chuyện tình cảm lại rất yếu đuối, cô do dự, dù sao thì cô vẫn thích cậu được phần nào đó, chỉ chưa phải là tin tốt nhất mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' D1 ?4 s9 ^. b& e: c2 _
©2020 Kites.vn | All rights reserved; F: Y* m. [% f" c9 m6 r: n8 @- D
Cậu chuyển tầm mắt, đắc ý vênh váo hất cằm lên, “Ông đây vốn dĩ cũng không nghĩ chúng ta sẽ bên nhau bây giờ.”
©2020 Kites.vn | , [+ Q+ w# p1 S0 K3 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c7 R7 `0 A; Z0 o! g* R3 _
“May là cậu không đồng ý.”
/ I' h: {+ ^& l+ {. C* V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 A& |! o, V1 A1 o% |  l! H9 dAll rights reserved
“Cậu mà đồng ý tôi còn phải tìm lý do để từ chối cậu.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 P* N2 ~/ g3 o' V' k5 R
©2020 Kites.vn | % r) A/ D$ F+ w. [+ Y: V: ]: G0 rAll rights reserved
“…”
' C% o; [  v" C' B" ~4 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' j1 c8 l* z( z, j# t
Sở Dư: …
©2020 Kites.vn | " _" `/ J- N" ~0 p* MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, o% m) L* i& U( a3 }
“À.”
8 X" Y( W2 \/ x5 i& _' ^% ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
# [# V) R# Z: a. P" k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô cười nhạt, buông tay ra rồi đi.
8 {8 k9 D- s( u& |  A0 r8 J8 E8 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. E' C4 \) l: U4 c: ~
“Vậy tôi nhất định phải chịu đựng một năm tới rồi.”
©2020 Kites.vn | & C$ u! W6 t! R3 Z$ dAll rights reserved
8 q, d+ B! K: {# ^6 \  L- x©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | " d* A( I/ X" p6 l' X1 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 @; Y8 g  W* T% ]. F- U1 c% A/ xAll rights reserved
Trong mắt Cố Thần chợt lóe lên tia chán nản, ba bước gộp hai đuổi theo, làm bộ như không để ý nói, “Tôi, ý tôi là…”
4 f# O& }3 k- l3 {- N©2020 Kites.vn | All rights reserved
& U) m- a. j- H( b* w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư quay đầu đi, mái tóc dài theo đó trượt xuống một bên, cô bình tĩnh nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên như đang khiêu khích.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 v( W. }) W% l# W" W/ {# n
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }4 L0 B5 p1 P) I& F+ R) ~# Y
“Sao nào, có phải Tiểu Cố cậu đã hối hận rồi không?”
©2020 Kites.vn | 6 s5 @( v' X% p3 ]$ N6 D( pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ a3 Q; F/ E6 }( E+ U( ]) |
“Sao lại thế được chứ!” Cố Thần bị cô nhìn chằm chằm đến giật mình, bỗng thốt lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; }) U/ g2 _9 y
©2020 Kites.vn | 1 G- R: T& [& n' |! E+ ~All rights reserved
“Bổn thiếu gia đây làm sao có thể hối hận chứ!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- [- G5 p3 b$ q- u! g, X& u
0 C/ t' l/ B& O' Y# d" d& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Cố Thần suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
5 w& Y; u# G& x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 e6 e2 {4 R8 {1 jAll rights reserved
Sở Dư đáp một tiếng, “À.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% l4 p, W, a+ }8 F, s
©2020 Kites.vn | & g( {0 ?% S8 {/ X2 tAll rights reserved
Cô khẽ ngoái đầu lại nhìn cậu rồi cười, “Vậy thì tốt.”
$ |6 `4 X' q* G* x0 P2 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& @! j) f. `5 J" `( S0 F; p
Thiếu niên đứng đó, người cứng đờ.
1 X# F" n- \: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! o) U* r! j8 {2 }. DAll rights reserved
Cậu thực sự… không… hối hận.
* U; X0 p6 ~) ?" w©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ [5 ^3 O: g: x0 C6 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chết tiệt!
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N: J' a1 O3 I  r  `8 |8 a  ^
+ u2 D+ N$ ~3 V  Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lát sau, ở đằng sau truyền tới tiếng đụng phải tường cái “bốp”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 _9 \, K9 D( ?3 z4 a
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ~1 e+ ?+ `' a5 d* \/ z# `4 s
Sở Dư cúi đầu xuống, khóe môi cong lên.
©2020 Kites.vn | # Y0 O/ Z1 G( |/ Q- OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 n5 [2 K# T  f; H- A
“Đồ ngốc.”
©2020 Kites.vn | , R% b& `& B: uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 b1 V7 |' H% l" P+ F9 W; B' N7 {All rights reserved

) M( L9 z' X% _' ^6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - t0 ]! H3 u2 z- S0 GAll rights reserved
Buổi trưa ở trường.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, w6 O0 k+ v, N* `2 Y
©2020 Kites.vn | ! r: f% H0 h; U8 b0 \  mAll rights reserved
Tôn Hạo Quảng nhìn thấy phía trước là Sở Dư, còn nhị ca đang lẽo đẽo ở phía sau đang lẩm bẩm gì đó, yên lặng mang tai nghe vào.
©2020 Kites.vn | 7 \  {& `5 j* A4 \5 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 G+ j5 o/ j+ o1 Y+ a0 [
Đúng là cậu đánh cược với thời gian lâu quá mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 F8 e! A  x1 s8 M0 F; Q$ {% N2 W$ X
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 I$ y; c0 Q+ B5 Z) j; @/ w4 y- _* F5 S
Đừng nói là đến lúc tan học vào buổi chiều, nhị ca của cậu đến cả buổi trưa còn không chịu nổi nữa là.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' p7 s& E& z0 S' r- f( m
©2020 Kites.vn | 4 Y9 J" C8 f3 o) `3 c" bAll rights reserved
—— Đúng là rất có tiền đồ.
©2020 Kites.vn | 4 h' O6 T5 s! i8 Y( U1 z# q8 tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; m6 o" T- W: s( t, mAll rights reserved
Giờ học chiều hôm đó.
©2020 Kites.vn | $ n# h5 K. k% g2 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 ]0 h" L$ s) h9 o" z: dAll rights reserved
Lúc thầy đặt câu hỏi thì ngạc nhiên phát hiện, các học sinh của mình hình như tích cực hơn so với lúc bình thường thì phải.
: G0 Q+ \9 ?  [7 H- H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: n& R; ^3 O% k  T5 j( D
—— Bình thường dường như không có ai chủ động giơ tay trả lời câu hỏi, hôm nay lại không ít người mặt mày vui vẻ đứng lên.
1 `2 c% o3 C$ @, J1 ~7 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- E5 K; G5 @  Y/ P% N& c
Khiến cho hiệu quả giờ học cũng rất cao, vốn dĩ còn nghĩ sẽ kéo dài giờ học cuối cùng lại còn dư một ít thời gian.
( p- X* \9 _2 s! I2 g, n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 T0 n% _( P! |8 j  t+ JAll rights reserved
Trở lại văn phòng, thầy giáo vẫn còn lẩm bẩm, “Hôm nay lớp sáu có chuyện gì vui sao?”
8 G2 j( m& w: u6 B' R! X+ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
# E* Z/ B# I3 }: ~. C4 `; }6 k- p©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cảm giác bầu không khí rất tích cực.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ |" k# t1 p& C6 ~2 p' t
8 q2 V7 r0 h2 L  P$ |& v8 B; u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thầy Lý dạy tiết buổi sáng lặng lẽ lau nước trên bàn.
. R2 ~% ~/ y& ]/ Q# i©2020 Kites.vn | All rights reserved
' O1 @5 u7 g; E. z; z& V©2020 Kites.vn | All rights reserved
… Có lẽ là vì tôi đã, đã cho cả lớp nghỉ một tiết.
©2020 Kites.vn | . B5 Q/ Z# v2 `: W9 i! W  L% qAll rights reserved
% G( @" L( j1 {" G2 A0 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong giờ học.
©2020 Kites.vn | ' G- }1 ]% p# c3 MAll rights reserved
, x! V' V9 w& x! o. ^$ H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mấy cô cậu ngồi cùng bàn cười cười nói nói, trên mặt cũng đầy vẻ hăng hái.
©2020 Kites.vn | 9 D- \  o) Z: O, T' O* rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - |* k  p9 I8 D- t8 ~* t& _8 R' u3 yAll rights reserved
Lý Linh Linh quay đầu lại, mò từ trong hộc bàn ra một thiệp mời, đưa đến trước mặt Sở Dư, “Cái đó, Sở Dư, hai ngày nữa là tiệc mừng sinh nhật mình, cậu có thể đến không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! B, e4 X: R. c
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 w4 x9 R( Q, _# }0 [; l
Vì buổi sáng phải dọn dẹp nên thiệp mời đã đặt ở dưới hộc bàn từ lúc sáng sớm rồi, nhưng không hiểu sao lúc quay lại lại chẳng thấy đâu nữa, nên bây giờ lại càng thấy căng thẳng hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( I+ `6 U- m& J  j) B
©2020 Kites.vn | 2 U4 w: s: W9 Q5 f; R) |3 B8 OAll rights reserved
“Nhưng cậu yên tâm đi, không có người ngoài nhiều đâu, đa số đều là bạn trong lớp cả.”
% Y4 F- j! n* G( K3 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 P( T+ Z* s  A
Sở Dư ngẩng đầu lên, nhận lấy thiệp mời, khẽ cười, “Đương nhiên rồi.”
©2020 Kites.vn | ' m5 h4 n) b. i9 b. s; g$ P8 U/ SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! i( q0 @" Y$ e
Lý Linh Linh tính tình rất tốt, có thể nói cô nàng là một người bạn khá thân thiết với cô.
©2020 Kites.vn | $ K9 X+ K# }0 T/ T3 Z0 c; fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' N" y$ A, G' X" C% L4 u) d2 `9 i
Lý Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười, “Hôm đó lúc nào cậu đến mình sẽ ra đón cậu!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: q1 V' E2 J- H
) Y3 m1 z( D9 g/ H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư gật đầu, “Được.”
; {. S3 c- {2 ~$ A6 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" {9 n9 d+ ~3 ^7 {
“Đi tiệc gì đấy?”
©2020 Kites.vn | : ?$ l1 f2 H, e0 `; d7 uAll rights reserved
5 p. `4 a7 u; @5 u$ U. T1 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này, có một giọng nói chen vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 R4 L# n+ K$ D  ^1 U$ D% |
©2020 Kites.vn | 4 Q: w7 A+ p$ LAll rights reserved
“Không mời tôi hả?”
©2020 Kites.vn | ; y0 H3 }0 ]4 X0 N9 o8 ~) i2 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ M0 k3 k( K& }% w
Mặc dù đang nói với Lý Linh Linh, nhưng cậu lại nhìn Sở Dư, ý tứ như đang tố cáo vì sao cậu đi dự tiệc mà không đưa tôi theo cùng.
& u' W1 Q' Q! N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 h/ G8 g6 F3 o5 {0 B% TAll rights reserved
Sở Dư cười dịu dàng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt cậu.
©2020 Kites.vn | 3 E  l' I  G9 o/ ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | " o1 j" V$ a. q' r( {" lAll rights reserved
Lý Linh Linh: …
. |6 {3 A6 i7 O. D, h8 b3 R1 R# V©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 b6 e# y3 k, b* U5 q& ?. z) C  u( ]: Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Làm sao bây giờ? Cô đúng là không chuẩn bị thiệp mời cho cậu thật…
1 T3 F$ i- h3 J6 d7 {$ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?$ w2 \6 q0 x) ?. \
… Đậu má, ai mà biết ông cụ này muốn tham gia chứ.
©2020 Kites.vn | 6 s6 n8 D6 ^  W4 ?* cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , @" i, y% n  h! L8 f3 mAll rights reserved
Cô bạn bên cạnh lén đẩy chân cô, đưa một tấm thiệp mời ở dưới hộc bàn sang.
©2020 Kites.vn | 1 M  m" }) |, G0 zAll rights reserved
! I) @1 A9 D8 i6 v# T$ n1 V, U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù sao thiệp mời cũng không viết tên, quan hệ giữa bọn họ lại tốt, cô ấy đến nhà cô cũng không phải chỉ mới một lần, không có thiệp mời cũng không sao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: F' U8 }' Q  l9 K
©2020 Kites.vn | All rights reserved" n0 j; Y: ~+ V
Lý Linh Linh quay đầu nhìn bằng ánh mắt cảm kích, lấy thiệp mời ra đưa cho cậu. “Của Cố thiếu nè.”
: n/ t+ ~  }* }; ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  H! Y; ?( D' }. N. e5 C
Cố Thần nhận lấy, lúc này mới hài lòng.
- Q+ Y: ?; G+ [6 [  c8 ]) c/ a( }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" A5 D. H3 b1 F. R5 ^2 v

©2020 Kites.vn | 9 I7 B, D0 ?* E" dAll rights reserved
9 O; w$ H& {( N. [. d* O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuông vào học vừa vang lên, lớp trưởng lại cầm một xấp bài thi bước vào.
$ c4 ~% A& h" e" y  Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
* L  G) h- p% b* @4 t" Y. z& ?& b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đứng trên bục giảng, đẩy mắt kính lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- _+ n: b1 x+ I; j$ E5 P. S. P5 d
©2020 Kites.vn | / B* j: ^( z  OAll rights reserved
“Thầy toán nói, bài thi lần này của lớp chúng ta rất tệ, rất nhiều bài đã được thầy giảng, nhưng vẫn có nhiều bạn không giải được…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* v6 U6 j  U+ v* ^( @+ t& ^4 P# R( H
©2020 Kites.vn | / W$ F* V  ?3 E7 Q; JAll rights reserved
“Tiết cuối là tiết tự học, tôi sẽ chép câu trả lời lên bảng…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& x- k9 p. z4 j& x" m
1 L+ D; `: }5 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cả một lớp hơn ba mươi người, thầy toán sửa bài hơn nửa tiếng của buổi trưa, tức muốn bể phổi.
7 p0 B4 q$ D# t, l. n6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ k2 B- r: F! q$ B) `: E5 ]% R
Nhìn dáng vẻ đó của thầy, nếu như không phải tiết sau còn có giờ học, kiểu gì thầy cũng lao ra khỏi lớp rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" t& J: O2 i6 D7 Z9 m. g  B" z+ L
: a1 v  _" Y! d* D/ @% G' }8 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc bài thi đặt xuống trước mặt, Cố Thần vẫn đang nhìn chằm chằm vào Sở Tiểu Dư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* n# Y5 n+ o1 N4 x5 d3 u9 F
©2020 Kites.vn | All rights reserved* T$ M: x% `+ s' l$ V2 d
“Phát bài rồi hả?” Cậu suy nghĩ một lát, như muốn hỏi gì đó, vẻ mặt lơ đãng xích lại gần Sở Dư, “Cậu thi được bao nhiêu điểm?”
©2020 Kites.vn | , ?- y& c6 X- VAll rights reserved
# h9 E! B' M. r) Z# h2 L8 e8 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu, cậu chỉ là đang quan tâm đến thành tích của Sở Tiểu Dư mà thôi.
©2020 Kites.vn | 4 _$ V: g! |/ ~# g1 H; e3 p, iAll rights reserved
/ i! Y2 h3 F/ I0 i# o, N: e' u( ?1 Z' e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư quay sang, cười tít mắt xích lại gần cậu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c( v: r0 q; M4 D0 C: I
©2020 Kites.vn | All rights reserved  _5 G+ Q% W$ |, a: i: |7 ^6 ~/ V, u
Thấy người cậu cứng đờ, mới chỉ lên ranh giới, “Đường ranh giới, cậu vượt qua đường rồi ~”
©2020 Kites.vn | ; ]% M8 E& \1 I! B  M6 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. `3 C. k/ c( U' @6 x
Lúc này Cố Thần mới nhớ trên bàn còn có ranh giới, hất cằm lên, mạnh miệng nói,
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 d6 k* f; g! {. y0 M$ f0 h
0 @9 [! M8 I# s# }©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Gì mà ranh giới chứ, Sở Tiểu Dư cậu thật là trẻ con!”
©2020 Kites.vn | . `( V" K: p# r' {! Z5 G; D1 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a( L6 d; x1 t& P
Cậu vừa nói vừa lấy tay lau đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" x6 r9 w7 }. [6 K' a3 z8 k
" W  V- F6 W. @: h+ u3 m* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi đây chỉ là vẽ ra để suy nghĩ về bài toán hình học thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ]+ g% f6 Z0 n+ b: g
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ s8 w% Y! B; l9 r  N; C
“Mấy cái đường ranh giới trẻ con đó bổn thiếu gia đây sao có thể vẽ được chứ?”
+ \% P$ e( l: H' t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h( T4 k$ f' @! j3 W4 H
Tác giả có lời muốn nói:
©2020 Kites.vn | ' l2 T! Y, L1 }4 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Q+ n+ s3 ?/ H( \0 [8 k2 t
Cố Tiểu Gia OS: Bổn thiếu gia đây còn lâu mới vẽ đường ranh giới đấy nhá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2018 13:41:10 | Xem tất
Chương 27

©2020 Kites.vn | ' Z# ]3 w& l& C# t) N# vAll rights reserved
Có lẽ cho rằng thổ lộ không bị từ chối, trong lòng Cố Thần như được thả lỏng, chân tay cũng vui mừng tự động bám theo Sở Dư.
3 L1 K1 {: U% j$ P( r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 x# ^) K- B+ @( |/ h1 g4 zAll rights reserved
Dù sao đều biết hết rồi.
5 E" `0 u& ]; U$ {5 n# |8 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^, V9 C5 |  ?/ A& O' ^
“Sở Tiểu Dư, đề này cậu biết làm không?”
0 \1 O; H" W) t  }5 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& l0 O1 ^6 |  u  P% h3 y3 k3 a
Thấy cô suy nghĩ nãy giờ, cánh tay bên cạnh chìa sang lần nữa.
©2020 Kites.vn | 0 v$ C4 z+ C0 m- h5 m! y  qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . G$ ^, s$ ^& S0 A8 f6 d4 c& P! oAll rights reserved
Sở Dư gõ cây bút lên tay cậu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* i/ K, y4 C) K3 D2 Z  E
©2020 Kites.vn | All rights reserved) `' M) R6 I6 D  Z
Đây là lần thứ 4 rồi.
. q& p, X. ^: i5 ]+ ?7 K" M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 t; |! |" C1 {9 w8 w  b- r7 I5 JAll rights reserved
Trong vòng 10 phút, cậu đã lôi 4 câu cô làm sai ra hỏi cô có biết làm hay không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# M* |$ ~3 U8 R; g* r
©2020 Kites.vn | ! h+ _' f7 L4 t* e8 Y. LAll rights reserved
Sai thì chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, Sở Dư không thèm để ý đến cậu, Cố Thần nhanh chóng lấy cây bút ra, sáp lại gần, “Tôi biết, tôi biết nè, để tôi chỉ cho cậu!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 v0 k/ ]: w' X* [
©2020 Kites.vn | All rights reserved" x! P3 n6 ]: Q) @) A
“Câu này làm thế này, thế này nè…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 r' J: m( I% w# ?/ t, Q2 l* k+ C6 h
©2020 Kites.vn | / v  h  o) x9 t/ ?8 Q* eAll rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | " F+ g7 X% G$ o. n& qAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   [! L; ?+ u3 [/ iAll rights reserved
Sở Dư bất đắc dĩ, cô còn muốn tự mình động não.
1 y  O" B1 E+ k4 T' ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 w% _  H& J, u9 e©2020 Kites.vn | All rights reserved

1 V% P' U- {& I4 C* M! J6 s/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; T7 ^7 N- ?/ C9 c8 q% ?" QAll rights reserved
“Sở Tiểu Dư, rốt cục cậu có hiểu không?”
©2020 Kites.vn | 3 u- n- X8 s& A+ h& v4 S; T; t5 r  EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ P4 j. A2 h+ T
Trong lúc Sở Dư không để ý đến cậu, chàng trai ngồi bên cạnh lại sáp tới.
6 M# V9 \7 u+ }  L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 a" ~: C* H2 s8 J/ y3 J$ V. KAll rights reserved
Sở Dư dùng bút gõ lên trán cậu, trừng mắt với cậu rồi nói, “Không được nói.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D- ?0 X7 |4 q) J) G4 m4 R
©2020 Kites.vn | 8 I$ Q0 E" ]8 c+ W2 JAll rights reserved
Cô vừa mới nghĩ ra cái gì đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- f9 n0 E6 J" O$ S
©2020 Kites.vn | & d0 }7 ?. Z- [1 T" H  rAll rights reserved
Nói xong, cô tiếp tục suy nghĩ đến điều mới nghĩ ra lúc nãy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( X- |( s( E4 T8 Z2 m
©2020 Kites.vn | All rights reserved) B5 `' E; c2 p9 Z  B3 \6 W- A6 }
Hình như…là chỗ này?
©2020 Kites.vn | ' s( C5 N8 U/ _  \/ i( B+ V; nAll rights reserved
+ w( Y4 Y$ w; ^9 n& A2 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…Hung dữ quá.”
©2020 Kites.vn | * i- H' c( y. q2 m" E0 X4 DAll rights reserved
, S- ^* p0 P- w: u: g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa cái trán quay lại chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn mặt bên xinh đẹp của cô, không dám nói nữa.
©2020 Kites.vn | & X) ]7 v1 `. o9 {% kAll rights reserved
7 {7 W) k% E$ b8 ]7 d! H0 ?+ `0 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩ nghĩ, lại thấy cái trừng mắt vừa nãy ngọt quá đi, Tiểu Cố nhìn cô rồi nở nụ cười.
6 T1 ~% l8 T( v' X  P- }: j: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 a& g* A9 ^* M, [$ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Cô chỉ trừng mắt với cậu thôi.
©2020 Kites.vn | . c8 C1 e0 M. [" O0 I) j4 r! HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ?/ o$ s+ R- q' b) w$ T/ J5 q: s. _
Sở Dư bỏ bút xuống, Cố Thần vội quay đầu lại, cầm bút lên, dáng vẻ nghiêm túc đối chiếu đáp án với đáp án trên bảng.
©2020 Kites.vn | ; m4 e# w; w( T  w; l( hAll rights reserved
$ U0 K& m7 b( J3 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rồi làm như thấy cô bỏ bút xuống, Cố Thần quay đầu sang, giả bộ vu vơ hỏi, “Cậu xong rồi hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 w4 S+ {9 E' y8 s- m0 v
©2020 Kites.vn | / M" i! G9 ^2 l; q1 \  PAll rights reserved
“Sao lại chậm thế.” Cậu hất cằm, dáng vẻ sốt ruột, “Tôi tra đáp án đến trang này rồi này.”
, e$ H6 U; ]) x; E7 j8 }4 j& z©2020 Kites.vn | All rights reserved
' a1 \1 m7 E1 ?# ?8 a, |1 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư: “…”
: y8 k% y2 U5 v7 @5 I. H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # ]% l+ _% {. j+ [$ eAll rights reserved
Cô liếc nhìn cây bút chưa mở nắp trong tay Cố Thần, cười hờ hững, “À, cậu giỏi quá.”
©2020 Kites.vn | ; L/ s4 X2 [( N+ Y* n! [$ S- ]: z- IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % V' h' v7 P, ]1 F2 _4 Q) u$ KAll rights reserved
“Đương nhiên!” Cố Thần xoay xoay cây bút trong tay “Tôi nói cậu nghe…”
8 x2 A! Q/ F% u: k4 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ d1 K1 K* z& F- F  n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, bấy giờ mới phát hiện ra bút chưa mở nắp…
3 \' k* u; [, [( d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , s( T9 i3 {# `5 H8 u: S/ JAll rights reserved
Giọng nói ngưng bặt, vành tai đỏ bừng. Ngay lập tức cậu giả vờ như không có gì, lườm cô một cái, kiêu ngạo nói, “Cậu coi ngay cả nắp bút tôi còn chưa mở, là do tôi đúng hết đó.”
5 O9 y2 {; b! x" R% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; H1 e! Y& R4 j) a. y* Z# Y4 NAll rights reserved
Cậu không dám nhìn phản ứng của cô, nắm chặt cây bút trong tay, “Đúng thế, cho nên có câu nào không biết làm cậu có thể hỏi tôi.”
©2020 Kites.vn | 7 u+ ~; ?" H4 p5 x, U6 p3 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 g; l8 r$ f! ]All rights reserved
Dáng vẻ như ban ơn, “Xem tôi cao hơn cậu bao điểm, tôi có thể dạy cậu luôn đấy.”
©2020 Kites.vn | ( j/ \) T( n0 x1 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | - H! E! |; g/ @3 c; nAll rights reserved
Nói xong Cố Thần sợ cô sẽ hỏi tiếp nên lảng sang chuyện khác, “Cậu có hiểu đề này không?”
©2020 Kites.vn | 2 _( ?, W. k2 O& Y1 |+ e1 k1 d+ FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' L7 X- @' Z& N' L8 b7 \
Sở Dư nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, khóe miệng cong lên, vuốt vuốt tóc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 f4 D. b+ ~- p5 t7 T% \3 O: ^% U0 c
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Y9 x0 S. G+ c2 y% K3 }0 P5 Z4 |
“Có.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" D" a; M% w' G: A' d9 _
6 j0 c! w, a4 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
…Có?
©2020 Kites.vn | " c: u8 q: ?% w* Y0 j" k! U- `, MAll rights reserved
& L) c8 B$ f7 n( i& B# s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần ngẩn người.
- w  Z0 X6 M2 P- \* ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " _. R4 m4 N* U" c" u1 D8 V* ]All rights reserved
Sao lại hiểu thế…
©2020 Kites.vn | # A" d0 R8 ^1 f% ~& vAll rights reserved
* C) o8 Z) w" r$ m/ R. U0 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy, vậy…” Cố Thần lập tức nhét cây bút vào tay cô, ngang ngược nói, “Vậy cậu nói tôi nghe xem!”
, q) V8 }$ v( v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 w, H+ h7 H  k2 R9 sAll rights reserved
Như nhau thôi.
1 M* J8 }" i0 q" w- c, |/ u  Q# u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& J5 k$ e; R4 P) Z3 _
Sở Dư: …
©2020 Kites.vn | : n& g9 p% b5 S' }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% o1 j8 \( S( b& S
Sở Dư nhìn thoáng qua bài thi của cậu, “Không phải cậu bảo cậu đúng hết à?”
% {5 f8 h9 c3 k( N: H3 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ }) H" N& V0 Z: H, d9 B
Tiểu Cố liếc mắt nhìn sang, nghẹn giọng nói, “Tôi viết bừa đó, may thôi may thôi.”
" P# l; y+ g: j+ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ j4 g* Q. @9 `, j1 z
Cậu ngồi xít lại gần, hai má hơi nóng lên, mở miệng để che giấu hô hấp của mình, “Cậu có dạy tôi không!”
; _5 v! y" _& R+ p& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% {% U0 G" I. v9 p9 h- }7 ~
“Sở Tiểu Dư không ngờ cậu lại như vậy!”
0 _# j2 B/ ]( W2 L) d, Z& a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 e7 Q0 ]; U2 ^7 L& p' e# X& a7 Q
Sở Dư nhìn cậu, hô hấp Cố Thần chậm lại, giọng nhỏ đi, “Tôi mới vừa dạy cậu, cậu cũng phải dạy lại tôi chứ…nếu cậu không dạy thì tôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ?4 W* a/ Q9 T) d
©2020 Kites.vn | " j" b$ L; v. U6 {% q3 JAll rights reserved
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, rồi thành thì thầm, trừ cậu ra cũng không có ai nghe được.
! J5 _2 |' Y6 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! c" ?9 H# z' dAll rights reserved
“Cậu không dạy tôi…thì tôi…vẫn cứ thích cậu.”
: o" H- `; u, T2 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: _& i+ |0 X. ]
Cậu còn có thể làm gì chứ, cậu cũng bế tắc lắm chứ.
©2020 Kites.vn | 6 X  o2 p. d/ l8 Q1 T2 vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 |" [/ c9 l' G# X& v
Thì thầm cái gì chả ai nghe được.
©2020 Kites.vn | 2 F5 k$ O" E1 y2 T2 U9 yAll rights reserved
% B* i$ D; b) M, x+ Z2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư buồn cười nhìn cậu, cuối cùng cầm bút lên, “Lại đây.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ N) T# U. Q/ q$ V/ p: W1 M' @
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ M- Q& z/ C4 H" X1 W- C$ @! V; R
Cố Thần hăng hái hẳn lên, sáp tới.
# V- h5 Y! g: C: @©2020 Kites.vn | All rights reserved
- P% [6 V' x/ Q. I2 J0 x2 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Kiến thức quan trọng của đề này chính là…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Y/ ?0 G- e$ y* N; Z$ {
* r$ C8 W8 g5 z+ k5 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu luôn thấy giọng của Sở Dư vô cùng êm tai, nhẹ nhàng hờ hững, cứ như gió xuân tháng 2, thổi sóng nước ao xuân gợn nổi.
9 _) e1 {) l: J5 X& u©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 P9 e7 ^- _8 K" G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đặc biệt là lúc cô nói nhỏ nhẹ, mềm mại dịu dàng, giống như kẹo được ăn lúc bé, là hương vị của hồi ức.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ R0 d5 M' A4 S2 Y1 b# `
©2020 Kites.vn | ! Z. z! i& L% T* p/ r6 F; oAll rights reserved
Ngọt ngào vô cùng.
©2020 Kites.vn | 0 C4 q1 Z3 z" F! }9 S  ~2 ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | * w( m5 L+ Y' ^8 iAll rights reserved
“…Hiểu không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 n2 s1 ?8 Q$ C' _
©2020 Kites.vn | # F1 Y8 p6 u4 z1 |, LAll rights reserved
Sở Dư không nhìn sang bên cạnh, cô rủ mi xuống nên không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt, gõ gõ cuốn sách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  {% M8 g! L  C; Z6 @, @% p' _
©2020 Kites.vn | All rights reserved' F% x% P/ \& R$ X6 ~; G: k* @
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
% b: G) ~! z1 h# F' O! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; a! g: ~! h' z' G; O/ W1 u% VAll rights reserved
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng dừng trên má chuyển sang nhìn sách, cô cắn cắn môi, cầm chai nước lên uống một ngụm, “Hiểu rồi thì tiếp tục.”
©2020 Kites.vn | ; A" e5 `/ Q1 a: U7 ~6 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ w! I! E7 j1 q2 m# G! ~/ HAll rights reserved
“Tiếp theo phải vẽ ở đây…”
©2020 Kites.vn | ) O" A' k# ?( ~; Y# K/ W: yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / O! d7 k( x2 {All rights reserved
Nghe một hồi, Cố Thần lại thất thần.
1 q& N8 h0 q% z$ R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! n7 b3 J' \: Z& U. x6 l
Mấy đường vẽ quẹt tới quẹt lui trên giấy khiến người nhìn hoa cả mắt, một cục đen thui, ánh mắt chàng trai bất giác chuyển từ tờ giấy lên tới cằm cô.
0 w, _' i% |- [1 ?& K% E5 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # J5 E4 D1 S: g9 P. k7 qAll rights reserved
Cậu, cậu bị hoa mắt rồi, một lát thôi, một lát nữa thôi rồi nhìn tiếp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. ?% `0 M7 j8 l& V% `3 W* w: T1 h
©2020 Kites.vn | All rights reserved' v" ]5 P0 w% q7 j' n0 X$ x
Cái cằm nho nhỏ, ánh mắt cậu rơi xuống môi cô.
8 f2 E' w) ^8 r, g0 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & ^  J- F  {+ o% P3 e6 kAll rights reserved
Sắc môi của cô không đẹp như những người khác, nhưng lại hồng hào tự nhiên, có lẽ là do giảng mệt, cô cầm lấy chai nước.
©2020 Kites.vn | " ^  X& \3 k; Z& hAll rights reserved
  ?; f" O: R$ P& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đôi môi ẩm ướt trở nên hồng hào, nhìn qua cứ như hoa đào sớm mai.
©2020 Kites.vn | $ ?; d, d8 P4 e* ?! FAll rights reserved
2 w. T: \2 m1 Z# z7 V! y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khiến người khác… rất muốn…
©2020 Kites.vn | All rights reserved; V5 v9 k5 A9 X) K5 ^, `
+ E) R& W$ e' @. Z" m% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư cảm giác ánh mắt người bên cạnh đang lạc trôi, bất giác mím môi, lại cầm chai nước.
5 O, x( X) C0 N8 w/ q% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
! Y- S  E3 O: I, v9 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai tiếp tục nhìn, thấy cô cầm chai nước nhíu mày, là do nước trong chai đã hết.
2 J* s1 G9 P/ R6 P2 P0 P1 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& y+ V- f& Q' K0 K
… Liếm liếm môi.
: Z. t; ^  I5 b/ p0 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! {- y! V& v# E# n4 Y
Suy nghĩ vừa xẹt qua, chàng trai vội vàng dời mắt, vành tai ửng đỏ.
©2020 Kites.vn | 2 W3 d, u" Q, m' M7 T8 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ t- W. L: g6 G' F( }' m+ z) lAll rights reserved
Thấy Sở Dư kinh ngạc quay sang nhìn, cậu giật cái chai nước của cô, nói lớn, “Cậu khát à, để tôi đi lấy nước cho.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 r" h6 D6 L3 ?3 ]1 ]  z
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ]$ _, M6 T- ]- C: h3 p; Q
Trong lớp có nước uống, các học sinh hay thay phiên nhau đi lấy nước, sau khi đun lên là có thể uống, nhưng vì phải cắm điện nên chỉ có thể đặt trên bục giảng, vì thế bình thường sau khi hết tiết mới có thể lên lấy nước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 m9 V7 [9 {2 z
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 c% G+ j$ D8 l' J1 D( t; p
Sở Dư im lặng một lát, đột nhiên vẽ lên giấy một cái đầu heo với cái mũi hếch lên trời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- f: g' j+ }, _: Z* `% W! [" K7 h
7 W: S, i# m& C& Z* z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Aiz! Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu, bỗng nhiên đưa cho cậu một chai nước, “Lấy hộ em một…” chai!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ I( b5 d0 @2 L# X5 M
©2020 Kites.vn | : j: N: x% a& G3 b1 p" nAll rights reserved
Chưa nói hết câu, chỉ thấy nhị ca của cậu để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
©2020 Kites.vn | ' X5 U* K0 V7 OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  r& [' e/ g" K" |/ G) q
Tôn Hạo Quảng: …đau tim.jpg.
©2020 Kites.vn | : ^) }! o7 C- J5 eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, i- k* w3 W; L5 r7 R, G3 p' F
Cậu ta đứng lên đi theo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 X( q# V1 A! p
; o6 O; }- s" f7 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không giúp thì cậu không tự mình lấy được à?
©2020 Kites.vn | " T6 E7 ~) W1 Q, O5 N& qAll rights reserved
5 ]* P9 u2 |; ~& G7 Y# N©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 0 R6 G) C0 R: K; u" cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) y# p& }* [. S2 r7 wAll rights reserved
Cố Thần lúc này đã đứng trên đấy, ấn nút nước nóng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. v4 a/ ?# A* I" @8 c& G0 B. d  J
©2020 Kites.vn | 4 a9 P' V; T% a# ]$ H! p0 \All rights reserved
Cậu cứ nhìn chằm chằm cái chai không biết đang suy nghĩ cái gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' [& g3 i; V3 s0 y: ]  L
©2020 Kites.vn | 5 |- l  F. k2 o( hAll rights reserved
“Nhị ca!” Tôn Hạo Quảng cầm chai nước huơ huơ trước mặt cậu, “Nghĩ gì mà thẫn thờ thế!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; R6 L- i; b1 l+ O" z* P, l
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 I% K$ z, C  [2 v( t
Cậu ta ấn nút nước lạnh, “Nói nãy giờ mà anh không nghe à.”
# \, P% [. O  Q8 K2 e; M! h0 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
) z8 `$ F; a  c& ]- O5 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ liếc cho cậu ta một cái, “Cậu nói nhỏ quá.”
3 `( J3 b6 `, h1 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
& @  \& _' t- T1 {4 V: }! n; |% e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không cảm xúc.
5 ?& w+ L& a( j, y7 J: s8 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 l  B6 y: _5 Z5 m: r' H1 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* l" p% F- q& w* Q1 N
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ D, `4 c0 B$ n- v3 L, ]) N
Được rồi, là lỗi của cậu ta.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ]' O/ j* N, y# q) ]6 L) D
; ^: z& Q! ~( q" X4 b# G$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Hạo Quảng liếc một cái đầy khinh thường, uống một hớp nước rồi mới đóng nắp lại, “Sao anh không rót?”
©2020 Kites.vn | % [. d6 ]" t$ }( n8 B* [' CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, i( }4 h1 a$ H5 O
Nói xong lại nhìn đèn đỏ trên máy báo hiệu đang đun nước, tay chỉ chỉ cái đèn đó, “Đừng nói là anh uống nước nóng nha.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ~. B1 l$ w1 g! P! ]& I
©2020 Kites.vn | All rights reserved. A0 m# D/ F: h2 ]" d7 [
Trời nóng thế này, ai lại đi uống nước nóng?
6 y$ z# m& J( _, @# x+ Y8 y& R, W/ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! f9 P, z( j. m9 d
“Ừ” Cố Thần gật đầu, ra vẻ đương nhiên không hề nhăn mặt, “Sở Tiểu Dư không uống nước lạnh được.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* G8 J4 U  s9 {8 p+ ~; f7 ], I
©2020 Kites.vn | 9 |& C$ f0 o2 c* gAll rights reserved
Không phải là do nước ở trường không sạch, thật ra quốc gia rất coi trọng trường học, nước mà trường học dùng để uống mỗi ngày đều được qua kiểm nghiệm, mà lúc cô đến kỳ… hay bị đau bụng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 M2 [3 a3 ?4 f: z( g* @' w: l
©2020 Kites.vn | + }; v2 v$ z% z  s; nAll rights reserved
Tôn Hạo Quảng:…
©2020 Kites.vn | All rights reserved) B, w  T) |: n! n4 z! O
©2020 Kites.vn | 9 k, t4 M8 F$ q% V- W3 f' |All rights reserved
Vẻ mặt phức tạp.
% j9 I' V2 B0 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 X7 y  Q- [! d- Y. G  U7 @/ |: jAll rights reserved
Nghẹn họng, thôi cậu về chỗ thì hơn.
5 W0 l- y/ b. H% _6 \4 o( X©2020 Kites.vn | All rights reserved
' R& v: s# L/ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bên cạnh ít hay thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì tới Cố Thần, sau khi nước đã nóng, nghĩ tới Sở Dư sẽ uống liền, cậu rót một ít nước lạnh rồi sau đó mới rót nước nóng.
& v# x5 \- [1 ^& H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 W% q. X" w# J3 g  G& @
Nước ấm thì có thể uống liền.
©2020 Kites.vn | - i3 |) k* _9 C  oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! g9 c% ?! q$ f( ]7 oAll rights reserved
Nhìn chai nước gần đầy, lúc định về chỗ, cậu đột nhiên nghĩ tới, có nóng không nghĩ… rủi Sở Tiểu Dư bị bỏng thì sao?
©2020 Kites.vn | 1 u7 l2 D, |" r4 l0 x7 BAll rights reserved
2 M1 ]0 ]* ]: F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu không, nếu không cậu thử dùm cô nhé?
©2020 Kites.vn | All rights reserved" J1 O6 B# E% y; ?8 l
©2020 Kites.vn | 4 o, z5 }: E$ U9 O1 @All rights reserved
Suy nghĩ chợt lóe, Cố Thần run tay, âm thanh càng lớn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. u& _! ^8 b7 K# D( K
& S' d+ x: q) Y" e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai nhìn trái ngó phải, xoay chai một vòng, ghé mặt vào chai.
©2020 Kites.vn | . ]- M; H. j4 f$ t% {) b3 {All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ _) o: m0 l" h, z# IAll rights reserved
Ừ, hơi nóng.
©2020 Kites.vn | 0 `$ D4 z3 F4 f2 IAll rights reserved
8 F' V6 J! z  R2 w6 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhiệt độ ấm áp truyền tới hai má, rót thêm tí nước lạnh nữa là được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2018 00:11:59 | Xem tất
huhu hố này cute zậy mà sao lại ế thế này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2018 20:27:32 | Xem tất
Chương 28

©2020 Kites.vn | 8 w/ T0 w  G) ZAll rights reserved
“Ấy ~”
©2020 Kites.vn | 7 U* d' l- p0 N# M4 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 ?% z  |9 Z) LAll rights reserved
Bà Cố đặt đồ trong tay xuống, đẩy kính lão lên, cười híp mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang rón rén chuồn lên lầu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ }+ ?6 {. |+ g! W% U) T
' y0 l+ e3 ]8 U5 y7 Q$ U  R0 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thằng hai về rồi đấy à.”
©2020 Kites.vn | 6 k1 i5 U8 P& S  \+ ^4 f' V. X7 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 V$ m% n( p7 C4 l2 FAll rights reserved
Cố Thần cứng đờ, chân đang nhấc lên liền hạ xuống đất, xoay người lại rồi làm vẻ mặt như chưa hề có chuyện xảy ra, tới ghế salon ngồi xuống cái phịch, còn thuận tay ném một quả nho vào miệng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 U3 Y  J6 m4 Z9 j# E
8 ~# G6 Y, z1 X. P; h5 {' N©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bà nội, bà ăn cơm chưa?”
/ V/ i7 Z6 a% M6 ^* s- J  h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 R, F; A( ?& zAll rights reserved
Lời vừa nói ra khỏi miệng Cố Thần cũng biết hỏi câu này là hỏng bét rồi, nhà họ ăn cơm tối, lúc nào cũng phải đợi cậu về ăn cơm chung.
3 K2 ]- s4 D- h. `) Y/ Q, f0 b. |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 I& {: I; }3 I! T8 J
Bà Cố nhìn trời một chút, cười híp mắt, “Ăn trưa rồi.”
! Q4 `. g+ w- N3 P- R©2020 Kites.vn | All rights reserved
* p; q  |  m7 n1 G7 X  ]& R©2020 Kites.vn | All rights reserved
“… À.” Cố Thần không biết nên nói tiếp gì nữa, đành tiếp tục ném nho vào miệng.
( ?- w0 V! k) F, Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
' @$ R0 N, o; U& z, T+ S6 ~6 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tối nay chúng ta phải ăn cơm sớm một chút.” Bà Cố nói, “Người nào đó có viết một câu thơ như nào ấy nhỉ? À, hình như là… Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng? Con nói xem, có phải khi để ý đến một người nào đó thì sẽ chẳng còn tâm trí nào để ăn cơm nữa không… Bữa này không ăn, đến tối chắc sẽ đói lắm…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% y: G5 \  D4 V; T: u8 \- |! b6 P
* j% G/ F5 p6 Q# l©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bà nội! Bà đang nói gì thế!” Cố Thần đột nhiên xù lông.
©2020 Kites.vn | + d  D1 o" q, o; L; n! hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ?4 c) [; r* u  e" Q* P' T& d
Cậu có bao giờ vì Sở Dư mà không có tâm trí để ăn cơm đâu chứ?!
' m1 v# W* k) Z. `. `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - M, D# g3 j1 M8 e# wAll rights reserved
Lại còn tiều tụy vì bóng hồng?? Ai không ăn cơm trưa vì cô ấy hả??
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 |% d+ E4 l+ J4 {9 k
/ @# c% _$ i' y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bà Cố nhìn phản ứng thái quá như vậy của cậu, dường như đột ngột hiểu ra, khoát tay lia lịa, “Đương nhiên là bà nội không có ý nói Tiểu Cố của bà rồi.”
©2020 Kites.vn | # X) f+ a: m! n1 @8 ?) D) {) [" hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 m7 Q: h5 Y! l- U% n6 OAll rights reserved
Bà gật đầu khen ngợi nói, “Tiểu Cố của chúng ta làm sao có thể chẳng màng ăn uống được, giờ nhốt trong phòng hai ngày thì kiểu gì cũng sẽ đích thân xuống bếp làm mãn hán toàn tịch* luôn ấy chứ.”
©2020 Kites.vn | ' W5 H1 ?+ g$ @5 v+ rAll rights reserved
# _  p- z. Y0 X, z, K* }$ B9 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
(*Mãn hán toàn tịch/tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được khi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.)
) M7 j' Z' H- T©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 P! l8 H1 Y9 Y, u. j" p  a©2020 Kites.vn | All rights reserved
… Mãn hán toàn tịch.
©2020 Kites.vn | 5 v+ z; f, C3 b! m! V$ y( }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 x+ I0 {4 i: q; Z' |
Mặt Cố Thần đột nhiên đỏ lựng, bỏng rát cứ như vừa bị lửa đốt, đừng nói đến mãn hán toàn tịch, đến cả nhà bếp cậu còn chả bao giờ vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) `4 d( n% U% v
' }7 q8 X/ D2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đã vậy bà nội còn nói một cách nghiêm túc nữa chứ, cứ như đó là chuyện có thật vậy.
©2020 Kites.vn | 8 X2 D) }, e+ o+ N6 SAll rights reserved
  j) d. W! [2 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả nho trong tay Cố Thần bị bóp chảy nước, bắn tung tóe tay cậu.
: s3 U% m, _0 m; {5 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 p& g2 \; T; l9 H# d6 O4 u. R
Bà Cố bình tĩnh rút hai tờ khăn giấy, nhét vào tay cậu, cười to, “Giá nghe được cái gì rồi hả, sao lại không cẩn thận gì hết vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 j" B; ]3 N; ]) ]' q- t2 ~
& K$ B& g3 O4 r! J. N$ Q2 o! L& _: x©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | % t  T, `8 m! s- o: Q8 F) OAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   o( B; \1 B2 u0 l3 l& x: |. GAll rights reserved
Cố Thần miễn cưỡng đanh mặt, cầm hai tờ khăn giấy kia lau sạch lòng bàn tay rồi đứng lên, làm như thể chưa từng nghe đến vấn đề này.
©2020 Kites.vn | ' ]& Z( P2 I6 R' B7 {  cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ A, u& n* r# ]$ E( s& t( H7 _) FAll rights reserved
“Bà nội, quần con bẩn rồi, con về phòng thay cái khác đã.”
©2020 Kites.vn | 5 Z6 U9 x0 A/ t, a. w* A" WAll rights reserved
/ {2 Z" a4 C7 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong cũng không đợi bà nội trả lời, chân đã phóng nhanh về phòng.
: f/ k  R/ f- d; L©2020 Kites.vn | All rights reserved
% y3 h7 C6 t( e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đi xa lắm rồi vẫn còn nghe tiếng bà Cố cười, “Tiểu Cố à, lát nữa đừng quên đi gọi ông nội về ăn cơm giúp bà đấy nhé.”
©2020 Kites.vn | ! ~0 G/ e0 w" G; wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 _. B4 h/ G, k- K8 e0 r/ s
Cố Thần không quay đầu lại, chân cũng bước nhanh hơn.
; ^4 p2 N& s  ~9 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ z% d' Y6 l, k& s# [4 Y0 j
Tức chết mất!
©2020 Kites.vn | All rights reserved, a8 L  }+ c' y; |
) D) n- _% d2 |  L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc trước cậu đi gọi ông nội về nhà ăn cơm, cũng chỉ vì muốn đi gặp Sở Tiểu Dư mà thôi!
©2020 Kites.vn | All rights reserved- h' _7 I) ^/ t; n1 ]3 C! \
& l7 u5 S; O+ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu tưởng bà Cố chỉ trêu cậu, kết quả là một lúc sau, sắp đến lúc ăn cơm tối, bà Cố lên gõ cửa thật, bảo cậu đi sang nhà họ Sở gọi ông Cố về ăn cơm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) M' o$ t( I+ l2 k8 H$ R0 T( ]+ G7 \) e
9 l* r) j* n. C' w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này Cố Thần vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, làm ra vẻ như đang học hành một cách nghiêm túc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% y  Y: }% a, F( Z# D( w) k8 l, g
©2020 Kites.vn | ! S6 A" @$ Q! f3 OAll rights reserved
“Con đang học bài rồi, ông nội biết lúc nào là giờ cơm mà, chắc lát nữa sẽ về thôi.”
©2020 Kites.vn | ' f) `. I0 I  O. r, gAll rights reserved
4 t. |2 _, T/ F- b* C7 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không được, hôm nay bà nấu cơm sớm, đợi đến lúc ông nội con về thì cơm canh nguội lạnh mất.” Bà lắc đầu phủ nhận.
/ O$ O" Q" I" g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ {/ d: l" w0 ?8 q$ Z# `All rights reserved
Bà Cố thở dài, làm bộ không muốn ép cậu nữa, “Được rồi, Tiểu Cố không muốn đi cũng không sao.”
©2020 Kites.vn | 0 N! }2 o$ {" h' o& uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 F) _3 v5 R3 Z/ K$ I8 n
Bà chống gậy chuẩn bị xuống lầu, “Bà lão này vẫn nên đi gọi ông già kia thì hơn.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 u/ S6 g0 ~* r
* f6 }. s+ ?5 ~. f# W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy người nhanh chóng đi ra ngoài, chàng trai đột nhiên đẩy ghế ra đứng lên, mặt xụ xị, “Con đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; O. {- i: @' z  `. F' O* G* g
! c- u- k) m  U" B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không phải chỉ là đi gọi ông nội về nhà ăn cơm thôi sao?!
©2020 Kites.vn | All rights reserved' U# z  v: S& B* }7 }. U6 R* p+ T! r
, }/ Q& _0 l8 n0 m/ n! N5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong lại sợ bà nói gì tiếp, cậu nhanh chóng đi vượt qua bà rồi xuống lầu.
% L7 n( \5 T: F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! x0 F9 i4 n# R2 \' T, X8 eAll rights reserved
Bà Cố cười tít mắt, còn nói với theo.
9 [% V7 q8 o  s2 D. i; H, Z, ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
; R: _  r+ }) C/ H' Z7 H( T©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thức ăn vẫn còn chưa chín, không cần về sớm đâu!”
©2020 Kites.vn | 1 u) Y% Z. v2 C2 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " f; \; c5 F/ h7 a. p$ NAll rights reserved
“Nhớ đừng quên cám ơn Tiểu Sở đã chăm sóc con tối đó nhá!”
©2020 Kites.vn | ; |, t6 l1 `% M5 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | + }" H; V  B) EAll rights reserved
Chàng trai lại đi nhanh hơn, cứ như sau lưng đang có quỷ đuổi theo vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 i7 L: \# n+ e6 I! s% T
* |+ s: J8 ]- c/ o- ]4 @©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 3 C6 ]7 f0 i& AAll rights reserved
+ S% f4 n5 F# [# d/ f; x- w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng biết là để chứng minh điều gì, hôm nay Cố Thần và ông Cố thực sự về rất sớm.
) Y/ C. S8 f3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; e) O9 ^' S; n  ]
Lúc ông Cố về nhà, không thấy bà Cố ngồi trước bàn cơm cũng đoán được còn lâu mới tới giờ ăn cơm, mặt liền sầm đi.
©2020 Kites.vn | 6 G5 d# S; y: a+ {1 z" LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 {  h( K2 ^3 V7 SAll rights reserved
“Tiểu tử thối kia, con kéo ông về sớm như vậy làm gì hả?”
; _- r! i$ X. m/ B9 O7 d5 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 P$ Q3 B, v/ RAll rights reserved
Sau khi tiểu tử thối này đến, chỉ biết nhìn ông chằm chằm, một phút cũng không cho ông ở lại, cứ làm ông thua mãi, sau đó lại làm cái mặt bí xị gọi ông về.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V2 }( Y1 y/ Z1 n
2 G. t4 u, t  e4 l2 h& [4 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ông còn tưởng thức ăn nguội lạnh hết cả rồi.
©2020 Kites.vn | # A$ q* {# D  Q5 I. ~5 L7 eAll rights reserved
6 n/ F' j* z, {0 C+ D" k5 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cũng không vui vẻ gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ J6 k4 P: J$ V
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 E6 @( y( K$ L
Mặc dù cậu cũng chả phải đi gặp Sở Tiểu Dư.
, e$ m" D, B! R1 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ v* s; r/ ~) l( B

©2020 Kites.vn | ! x& Z) `5 D* w- [2 x) K% wAll rights reserved
: x3 O3 K( V  a, G8 V8 ]& C' G( ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi ông Cố bị gọi về, mấy ông lão vẫn chưa giải tán.
* P8 o; p; |9 V, ]) c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 u$ A0 H) X8 m2 iAll rights reserved
Lúc này mấy ông đều nhìn bàn cờ với vẻ mặt tán thưởng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& B4 R  T; s4 N3 `
% K# j9 W. _8 P- I4 J" i©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nước cờ này đúng là tuyệt quá.”
5 w4 }! L3 L& h- u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : u! t6 w) d3 V, J' bAll rights reserved
“Ông nhìn xem, đi nước này…”
©2020 Kites.vn | . ^; Y8 m- Y5 e% X( B' V& \$ z% RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 @* `$ x, @( ~All rights reserved
Ông Sở cũng gật đầu đồng ý, “May là bọn họ vội về nhà, không thì chắc tôi sẽ thua Cố Lão Chùy một ván mất.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, s0 f9 ]% {- N4 j
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Q" s! l7 U' u/ ]9 U
Nhìn Cố Thần đánh cờ, chỉ cần hai nước cờ cũng đủ khiến cho Cố Lão Chùy không còn cách nào xoay chuyển tình thế, mặc dù Cố Lão Chùy hạ cờ rất bậy, thua rất nhiều nước trước đó, nhưng nói thật, nếu như Cố Thần tiếp tục đánh thay Cố Lão Chùy thì chưa chắc ông Sở đã có thể thắng.
( d+ @  ~; g, }# m- W0 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 J$ t6 i9 U( e/ i( O, \7 j. n7 F
Mấy ông lão cười to sôi nổi, “Vậy ông sẽ phải phá kỷ lục! Cho Cố Lão Chùy xách cây búa đi thôi ha ha ha!”
©2020 Kites.vn | $ V0 w( w3 L9 W* GAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   \2 X% G: o, q2 W" kAll rights reserved
Chỉ có ông Tôn lắc đầu, “Cũng không chắc.”
( K2 _; j1 _; g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / C  Q; W- X+ e7 I1 R4 _All rights reserved
Mấy ông lão cùng ngẩng đầu lên, mặt đần ra, “Sao lại không chắc?”
! a$ |1 `3 c: q, ]8 @8 D% a% M©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 a- q5 m1 ]9 Y2 W3 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Như nghĩ tới điều gì, mắt ông Tôn lóe lên một tia sáng, “Chủ yếu là,”
©2020 Kites.vn | ; \* U( G- N$ N  ?: cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; X+ v' C$ y/ W9 s9 I9 }* AAll rights reserved
“Cố Thần đứng bên cạnh thì vẫn chưa chắc đã thắng được.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' d+ B) x5 X+ A6 T1 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 U; l8 I& H: F" A: ]( R5 m
Dù có EQ thấp đến đâu thì ông cũng chưa từng thấy người nào ngốc đến nỗi muốn kết hôn với cháu gái nhà người ta mà lại phải đối đầu với ông nội.
©2020 Kites.vn | 8 q/ Q' g& E8 s. a0 b- E/ ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | + Y" P. d: H3 ]7 O& V/ B0 jAll rights reserved
Mấy ông lão kia không nghĩ đến vấn đề này, nhưng cũng nghĩ đến tính cách đó của ông Cố và Cố Thần…
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 T5 [+ W8 R- L/ r* w5 m
©2020 Kites.vn | 7 y1 Z$ q; b5 C9 i; vAll rights reserved
Mọi người cứ cười sằng sặc, đến cả ông Sở cũng không nhịn được mà bật cười.
©2020 Kites.vn | 3 b3 |: s) \0 \# J( oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h+ |  Q+ G" a/ q3 n
Ông Tôn vừa cười vừa nhìn ông Sở, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đành lòng.
©2020 Kites.vn | 7 {# ~8 {/ _! W. cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 D2 L+ g# p1 }; v1 g- aAll rights reserved
Nếu ông có một đứa cháu gái ngoan ngoãn như vậy, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành mà có tên khốn nào dám đụng vào một sợi tóc của con bé, ông sẽ đá văng xa ba mét cho tên đó không dám lộn xộn với cháu gái ông nữa.
©2020 Kites.vn | / {0 P2 o9 c. n, t9 a6 R4 mAll rights reserved
( \. ?+ T3 Z/ H/ z7 s# |" Y3 K, w" I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng ông lại không muốn trực tiếp ngăn cản nhân duyên của đôi trẻ này, nghĩ một lát, ông nói, “Ông Sở à, Sở Dư nhà ông vẫn luôn được Cố Thần chăm sóc như vậy có phải không tốt lắm không?”
' [# k, M. L% s5 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 m6 i" F. n" _9 I; k
“Dù gì hai đứa cũng đã lớn vậy rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 m* k9 a, h* i3 B. U6 ]
  a, V6 h2 p7 ~9 a3 p. V+ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chăm sóc thì chăm sóc, sao không đến nhà khác chăm sóc đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  B; S& L( ]8 [5 }4 B
©2020 Kites.vn | All rights reserved  f2 _  G0 s' N& U
Mấy ông lão đột nhiên ngẩn người, họ cũng không phải ngốc, bỗng hiểu ra điều gì đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Z5 A& O- _8 [
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ~1 L& p+ o6 z8 @* O- Q: q- n' ?# N
Ông Sở cũng vỗ đùi một cái, ồ một tiếng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng qua là vấn đề mà ông nghĩ khác hoàn toàn so với bọn họ. “Cũng đúng, cả hai đứa đều lớn cả rồi, chắc cũng không thích có người chăm sóc.”
* u, Y8 b1 z/ o/ F& _©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ S$ `6 }1 h: O& f6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ông Sở cân nhắc nói, “Mấy hôm trước tôi cũng nói với Cố Thần rồi, để cho nó âm thầm chăm sóc là được.”
$ a. Y% t) \. s: n9 S/ A$ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ S. I3 J. L& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
“…”
©2020 Kites.vn | 2 [" h* E: j1 `6 Q! ]( BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; O# t3 x* s8 e) ~+ m  GAll rights reserved
Ông Sở: Nó cố gắng, đến lúc đó hy vọng nó không ôm đùi ông mà khóc.
9 q. g( `5 Y* V/ A% o7 \4 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
) o: N$ X4 K: L©2020 Kites.vn | All rights reserved

* n& }& {; A  C% A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: e" h$ B5 [& i  z
“Tiết sau là tiết thể dục.”
: `; R) q2 a) X6 ^- {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  T1 O2 K6 ]) X8 c. \7 l: V4 S
Cố Thần xách chai nước đi về phía sân thể dục cùng Sở Dư.
©2020 Kites.vn | / Z: p1 T, h4 |; W5 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, @  X$ K$ V  o" a4 s
“Đây là tiết đầu tiên của giờ học thể dục chính thức, lát nữa có thể sẽ cho chúng ta chạy quanh sân thể dục mấy vòng.”
©2020 Kites.vn | 5 ~! }- `. x9 V$ l9 a/ y4 j1 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: N$ |6 L# M' F2 X+ M& Z
Trường bọn họ thường quy định môn thể dục sẽ bắt đầu học vào tuần thứ ba.
: g- p+ v% m4 B2 g3 E5 d' l0 P5 Z! @! }" {. f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , v3 F+ f$ m# E  B9 FAll rights reserved
Thực tế thì trường bọn họ có thể chọn môn thể dục tự chọn, ví dụ như bóng rổ, tennis, bơi, aerobic, yoga, vân vân và mây mây. Nhưng chỉ học trong một học kì, con gái thường không thích chơi thể thao, những môn giáo dục thể chất ít vận động hơn thì đã được chọn xong ở học kỳ trước rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 {3 k( j) {7 X; e8 X; ?
: X4 b5 S. Y9 T/ s. A2 d; o+ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Học kỳ I Sở Dư vẫn chưa đến, bây giờ vào học thì cũng chỉ có thể chọn môn bóng rổ hoặc tennis.
©2020 Kites.vn | ) X) u% `& i' Y3 B" ?- R! x+ fAll rights reserved
' ~/ P; U- {: e' R$ i. N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng đành chọn bóng rổ cùng Cố Thần.
0 X/ H; ]! [6 ?- u' [7 M0 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 }( Z6 T; s5 e' \2 c& Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu có hơi lo lắng, “Lát nữa cậu… có muốn chạy không?”
©2020 Kites.vn | / p5 M% e" E/ a" cAll rights reserved
' O8 i1 \. t1 C' v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bóng rổ là môn vận động khá nhiều, vậy nên thầy thường yêu cầu chạy mấy vòng để rèn luyện thân thể một chút, đương nhiên, yêu cầu đối với nam và nữ không giống nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 i" K. Q, T6 w$ d& B" e) u
©2020 Kites.vn | ' N1 h7 ~' Q/ H9 U" SAll rights reserved
Nữ ba vòng, nam năm vòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n% _4 b/ q& z1 ?( a3 E4 @
©2020 Kites.vn | ' \9 S% y7 y4 N+ X6 vAll rights reserved
Ba vòng cũng một nghìn hai trăm mét rồi, đối với con gái bình thường chạy như vậy cũng đã rất khó khăn, còn với Sở Dư mà nói, rất khó.
/ W8 \) J7 I, T& g0 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 y! q4 q; T8 IAll rights reserved
Môi Sở Dư cong lên, “Chạy thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 U% I$ j8 x* G7 U# \; C4 E2 u
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 `1 ?+ {: y- x
Hồi nhỏ cô dậy sớm chạy mới có hai bước đã thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh, còn không đứng dậy nổi, bây giờ cơ thể đã khá hơn, có thể chạy được một chút.
4 f# d; R% u6 y" f1 I5 E, X) U9 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' z" O% |3 D2 |+ C' w. @4 u! }! DAll rights reserved
Cố Thần có hơi bực, muốn nói cô đừng chạy, nhưng há miệng rồi khép lại, cuối cùng cũng chọn tôn trọng ý kiến của cô.
©2020 Kites.vn | . E) ^- f: e# L/ W1 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 L, l2 X/ g' S) W
“Vậy lát nữa cậu không được ỷ mạnh đâu đấy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M" {" i3 v+ ~' B
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M$ Z# ]% H+ Y! i- P) o( Q
Cậu nhìn cô, mặt mày nghiêm túc, “Nếu cảm thấy chạy không nổi nữa, phải xuống dưới ngay.”
% W" u9 \: e6 Y7 v+ z; g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( |5 Y! [- n6 S0 w- O1 M
Đuôi mắt Sở Dư cong lên, gật đầu, “Tôi biết rồi.”
©2020 Kites.vn | ( Z, U% u8 e9 E/ n5 VAll rights reserved
( j1 \  ^( Y8 s- U9 v" G0 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc Cố Thần và Sở Dư đến, mọi người đều đã có mặt đông đủ cả rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ~( I2 s$ o1 ^5 f/ Y
©2020 Kites.vn | - |9 ~5 [' _9 z$ }' G1 D* TAll rights reserved
Những người quen biết nhau tụm năm tụm ba làm thành một nhóm nhỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, F: ?% {# Z7 B' f3 |' }
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Q9 X6 d+ g. [  ]- L4 Q
“Lão đại!” “Sở Dư!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ `4 T( ]5 X0 V1 S6 [6 o3 R7 V
' b" c/ T6 K& C; i# e©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nhị ca!” “Sở Dư!”
% c1 k- X' D/ D1 s- ]; U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) f$ ~; N, d+ v7 oAll rights reserved
Ba người bao gồm Triệu Tưởng và Tôn Hạo Quảng cũng chào hỏi Cố Thần và Sở Dư.
©2020 Kites.vn | $ q8 |6 K* g$ Y: H7 z' tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  U" Y/ {% @$ V2 i- }% M4 Y; F
Sở Dư đương nhiên cũng biết ba người bọn họ,
2 b, N* K0 y. C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 J, _& i0 ~5 ?" Q0 c) u; Y+ RAll rights reserved
Chỉ là lúc vừa gọi với ra, những người vốn đang cười cười nói nói cũng không khỏi nhìn lại. Giờ đây danh tiếng của Sở Dư cũng rất vang dội, đặc biệt là lúc nào lão đại và Sở Dư cũng ở cạnh nhau.
/ S, n+ D  z! X9 ?  O; x4 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 O  G6 f3 n  ~4 m
Bên kia chỉ có mấy nữ sinh tụm năm tụm ba, Vu Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, sao cô ta cũng đi theo…
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 i  ?/ T9 N$ Z" G1 _/ o+ O; ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ^) B  l8 e: I" Y7 [; V
Quả nhiên Cố Thần vẫn chọn bóng rổ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: V( W# \0 O. Y
3 U, ^( F+ w+ \7 G2 }+ A1 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thật vui khi thấy các em ở đây, năm nay thầy là người phụ trách dạy môn bóng rổ, mọi người có thể gọi thầy là thầy Hứa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, K0 q" T5 J" B
9 E% ^9 G/ Q4 Y! ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Năm trước Cố Thần cũng chọn lớp của thầy Hứa, thấy cũng không tệ, năm nay lại tiếp tục.
9 M4 w; k. k# z) Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
# u. b& t# M# D! {$ J. {' L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chủ yếu là lớp của thầy tương đối tự do, dạy ném rổ cũng dạy chủ yếu về tư thế, đợi đến lúc thành thạo rồi sẽ để cho họ tự luyện tập.
* [: ^) v1 B! |: I0 E* _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  a% s2 a8 `' p6 S+ H& f/ a
Đội bóng rổ ba người cũng như thế.
©2020 Kites.vn | 2 _- A  s1 p/ V7 `* tAll rights reserved
$ i: c( r4 X, \. O$ f5 [+ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả nhiên, nói xong một vài chuyện, thầy Hứa bắt đầu cho học sinh chạy bộ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 V( }& w; l; }* a! e) W7 [
$ }8 [4 D, I# R  x8 X: q; c4 h0 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Học sinh nữ chỉ có bốn người, nam và nữ tách nhau ra chạy.
4 K' q! q% O* M6 H0 ^/ K7 {/ x& T+ b0 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; J4 ^7 P8 b$ [* A! b5 j: G- A2 TAll rights reserved
Cố Thần vẫn không nhịn được, đi tới trước mặt Sở Dư, không yên tâm hạ giọng dặn dò lại lần nữa.
4 C  O  j2 Q; H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 `' T( B% }8 A7 y; w! g# u% KAll rights reserved
“Sở Tiểu Dư, cậu không được ỷ là cậu mạnh đâu đấy, nhớ chưa?”
: Z  j. [9 E1 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 E) v8 q+ D) t1 n( pAll rights reserved
Tác giả có lời muốn nói: Có sao? *khóc*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2018 20:28:49 | Xem tất
Chương 29

# ~8 S" x, D+ y& F  ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sở Tiểu Dư, cậu không được cậy mạnh đâu đấy có nghe không?”
& A( G) S: ]0 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 `% `6 `& M. M+ ^) L$ M" t3 vAll rights reserved
Cố Thần nghĩ thế nào cũng không yên tâm, cứ cảm thấy dặn dò bao nhiêu cũng không đủ.
©2020 Kites.vn | 9 }0 r( d/ X: D: P, t2 o. s( S1 g8 H4 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 C5 m- E% C6 g) \- U" v- x' ~All rights reserved
“Tôi nói cậu nghe, cậu mà cứ cậy mạnh, lát hồi mà mệt tôi sẽ không quan tâm cậu đâu!”
# T% L( D: D: k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- F! J0 N) ~0 a4 v2 M
Con người Sở Tiểu Dư này, suy nghĩ trong bụng đều không giống với biểu hiện bên ngoài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h- V# A3 y/ b) C7 j+ q, i. P5 R1 v
©2020 Kites.vn | 2 ]1 H2 O3 _# a1 o* z( MAll rights reserved
Sở Dư bất đắc dĩ gật đầu, “Được.”
6 b, ]. f1 p, s0 d/ P. T; S& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
! a$ W4 x" _9 B1 H. t% |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này Cố Thần mới nửa tin ngờ quay về.
" a7 |8 X0 I/ G8 V5 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 a" Z" [9 I( _
Đội hình của bên nam không có người dẫn đầu, người đầu tiên chạy, người phía sau liền chạy theo.
©2020 Kites.vn |   W# d9 q- I  I9 k8 X2 L) [7 a' C0 U, ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 O8 V5 \, L2 b0 x. ^All rights reserved
Tốc độ nam sinh nhanh hơn rất nhiều so với nữ sinh, mấy bạn nữ chạy phía sau bọn họ, muốn tăng tốc lại sợ không chạy nổi 3 vòng nên cố tình chạy chậm lại, cho nên nữ sinh chạy chưa được một vòng thì bọn con trai lại sắp đuổi kịp họ.
: ~7 u/ x# G- n9 I6 z+ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
( }$ f. w; ]; o* [6 k; q  V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần không hề tập trung chạy, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người ở phía trước, nhìn Sở Dư cố gắng chạy lên trước.
©2020 Kites.vn | / R4 x- h- ^2 v- yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 S4 u2 z/ V2 f# S& \4 M
Cậu nhíu mày, bước chân tự giác tăng tốc.
4 D4 V% h3 ]" D2 M3 _$ X7 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% b' d2 ?3 s% B  T
Bất tri bất giác thoát khỏi hàng chạy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 F6 F1 g& L5 i4 K3 I
©2020 Kites.vn | 0 y  E' P. K( s5 rAll rights reserved
Bạn nam phía sau trơ mắt nhìn cậu chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến cạnh bạn nữ kia, hình như nói gì đó, trong lòng nhộn nhạo “phắc” một tiếng.
©2020 Kites.vn | ) L/ M0 p& i6 x0 {& X0 Y5 x* AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 O9 x' |2 |+ HAll rights reserved
Cậu chạy đến bên cạnh cô, giả vờ thờ ơ hỏi, “Cậu sao rồi?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ o3 [2 h8 G3 T0 Y  {
©2020 Kites.vn | All rights reserved' S- O+ s9 g* ^; s' d
Sở Dư đã thở nặng nề, với nữ sinh bình thường thì một vòng chạy chậm cũng chả có gì, nhưng đối với cô thì có hơi mệt.
©2020 Kites.vn | 0 N) o+ e% F2 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: h* I: u, v6 n, D8 G' L
Nghe giọng nói phát ra từ bên cạnh, cô quay đầu sang, điều chỉnh hơi thở của mình, “Không… sao…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ h  s4 Y+ j6 k
©2020 Kites.vn | 6 ^, a5 Z. w3 pAll rights reserved
“Cậu… chạy đi, đừng quan tâm đến tôi.”
6 ^+ B. d  `; q" F. b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* `0 x7 d$ A+ ?! z
Cố Thần biết nói chuyện rất tốn sức, cậu nhíu mày, “Cậu đừng nói chuyện nữa.”
. ~0 \/ t, Y# F3 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . G4 l" S- B1 W' E% AAll rights reserved
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô là cậu biết, cô nói thật.
& v2 L5 ]- c9 i/ n8 o4 h9 U8 H3 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 q" I- M' x% H; I! I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đặc biệt là trong tình huống cậu còn chưa chạy hết vòng.
©2020 Kites.vn | , ]7 F2 p$ u9 g$ e: c" D# a! cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( Y& Z9 l* O( w) C2 m, C! f/ \All rights reserved
Chàng trai hơi phiền não, lại dặn dò thêm, “Đừng cậy mạnh! Cậu mà còn cậy mạnh tôi sẽ không lo cậu nữa, thật đó!”
0 ?  j- Z7 I3 p' y" g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " f% {0 j( ^+ [& @All rights reserved
Sở Dư buồn cười, tiếng thở dốc ngày càng nặng, nếu không phải cô đang thở không ra hơi thì chắc chắn cô sẽ nói rằng.
1 W/ d, ~" x+ ^# s& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- k# a9 p3 c0 S: ~- s7 t, B8 Q
Mấy lời này cậu đã nói 4 lần rồi, cứ lèm bèm lảm nhảm mãi.
©2020 Kites.vn | 9 ?4 G; i0 u' v  DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; M2 {4 \$ ~& A+ yAll rights reserved
Sau khi chạy hết một vòng, Vu Lan chạy bên cạnh bỗng nhiên tăng tốc, “Cậu chậm quá.”
/ H' p( _. ^, z9 O6 l/ s& U) z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# n# n9 y& f2 ?' v8 a) Q2 B3 L: t  Q
Hai bạn nữ kia không biết làm sao, tốc độ này bình thường mà, lỡ tăng tốc rồi đến vòng thứ 3 chạy không nổi thì sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ], {$ @9 H  v4 ~& Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved& N$ h& E1 @- s" [3 o  f$ `( C( ], G* y
Nghĩ nghĩ, rồi lại cắn răng chạy nhanh theo.
/ b' C0 p* l( B©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 @; L* I; O9 ?, X! j& V9 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù sao bọn họ cũng theo Vu Lan.
©2020 Kites.vn | ' f# g9 a' q- x" i8 j# }All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 o4 f0 L' t* p- z3 l, |All rights reserved
Sở Dư khẽ cười, nhìn khoảng cách giữa bốn người ngày càng xa, nhưng cô vẫn duy trì tốc độ của mình.
©2020 Kites.vn | : o9 \+ `. K+ N  m( rAll rights reserved
/ d4 ~2 G0 h! L7 _- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô vẫn còn não mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# a% H  C0 f1 \# n1 L, l$ n* n
& Q: U5 a( J6 c: H©2020 Kites.vn | All rights reserved

0 p7 u  l% f! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ Q6 O# Z7 P- x) m©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nhị ca, sao anh chạy nhanh thế?”
9 n, \$ L, O7 {+ J9 m; q! x- Y% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
% r* J' s$ o# N6 S+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không lâu sau Tôn Hạo Quảng cũng chạy về, đứng cạnh đường băng, thở hổn hển nốc hai ngụm nước, thấy nhị ca đang nói chuyện gì với giáo viên, cậu bèn đi qua.
( [: d% l" _: ^, Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% M5 E; j3 p# k+ _
Đối với người bình thường, chạy 5 vòng có thể quá sức, nhưng đối với vận động viên thì chỉ là chuyện nhỏ, đặc biệt là đối với những người mỗi ngày đều huấn luyện như Cố Thần.
©2020 Kites.vn | 3 o: i" m2 m4 y5 \1 hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" q; ^1 t# v& Q; S+ s
Giống như bây giờ, lúc nhị ca xuất phát chạy, chưa đến 3 4 phút đã chạy xong rồi.
©2020 Kites.vn | % q2 R& z0 N7 k6 _. d0 w4 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   Y+ A- M! u+ c* FAll rights reserved
“Nhị ca, anh có thấy vừa nãy mọi người đều nhìn anh không.” Cậu ta đưa chai nước sang, “Uống nước không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 U0 S8 r6 J/ G' ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 [3 C2 S- R# |. P) u4 x
Nhìn mấy người xung quanh, vẫn còn đang chú ý tới Cố Thần.
©2020 Kites.vn | # A  z7 v! v" @- p: S9 _! N7 @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, w4 ~6 l4 {8 f# m
Cố Thần lắc đầu, không để ý cậu ta nói gì, chỉ mắt quét một vòng sân thể dục, Sở Tiểu Dư đâu rồi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ H8 v+ l* A; @% L+ p
7 }  a# h# ?2 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Lan sắp chạy đến đích cúi đầu nhìn quần áo mình, điều chỉnh hô hấp, thẳng lưng, dáng vẻ kiêu ngạo chạy tới.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 d) N$ B5 t6 S& k
©2020 Kites.vn | ) Z( E$ o. ?; ?2 |All rights reserved
Gần…
& ~+ N3 N$ K8 A9 Z% g4 o0 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ?4 J9 U9 |/ e: v, K' QAll rights reserved
Ngày càng gần…
6 G# W  _/ w2 \/ A3 p! w2 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
' T! P0 T8 T& f/ y$ m+ p7 }  c( s* q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Cố Thần bỗng nhiên đông cứng, Vu Lan nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
' K" i% G6 c- @9 s* H1 `0 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 N( X$ i. p6 o2 a) O# |+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
…Là Sở Dư.
©2020 Kites.vn | + \9 X) S) E! K- w+ o0 L9 YAll rights reserved
8 x: G/ \1 e' z2 l9 v1 M) `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cơ thể Sở Dư loạng choạng.
©2020 Kites.vn | , G/ S9 H- A0 ?) {All rights reserved
+ Y' x0 \! |% V! \7 g8 {* O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong nháy mắt Cố Thần nắm chặt cái chai trong tay, chạy vọt qua…
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h. B1 s; d# _! l0 |# v
©2020 Kites.vn | ' S0 }& {5 R8 ]. \7 `+ c' {( aAll rights reserved
Mặc kệ cái shit!
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 D( X1 ]9 j2 s' x
- H' g4 O: g. g! G% P: ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Lan mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu, mém tí nữa không duy trì được dáng vẻ của mình.
1 r* ^. ]+ i+ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 [: F3 O: T' x7 U7 r. e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên thực tế đã chạy được 2 vòng, Sở Dư chỉ thấy hai chân mình như đeo chì, mỗi lần nâng bước phải cố dùng hết sức.
/ _( R+ [; }+ R- w* B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& e7 B% m3 C  S
Hô hấp ngày càng dồn dập, ngay cả phổi cũng thấy đau.
; b5 ]) _3 I2 T9 ~" M- ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
! R1 O* u# Z! B) C7 b* a) J©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sở Tiểu Dư!”
# k( M9 _+ G" h5 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( [4 G. t% ?% e9 z, H
Một giọng nói quen thuộc từ sau truyền tới, ngay lúc đó, tiếng bước chân ngày càng gần, bóng dáng Cố Thần xuất hiện ngay bên cạnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. C0 Y* ~# W( D4 Z! f  ?% g
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 a& m$ f. _3 _6 ]
Chàng trai lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô chăm chú, mở miệng ra rồi khép lại, rốt cuộc vẫn không nói được câu bảo cô đi nghỉ ngay.
©2020 Kites.vn | 9 N) J- j  x+ V3 n$ A% d/ @# A( LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ]  E. K" s3 ^8 r( @, X5 p
Nghe thấy tiếng hít thở bên tai, cậu thở dài, đặt tay lên vai cô, “Nào, thoải mái nào, thả lỏng bả vai, điều chỉnh lại hô hấp…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' B9 L0 ]# e2 f7 @  a' i( f# `/ @
% Q, P3 W0 g. T" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước mặt Sở Dư đã mơ hồ, nghe giọng nói bên tai, hít sâu làm theo.
5 m1 o3 s% v% @: ]) t©2020 Kites.vn | All rights reserved
- m: F. Q; H$ a9 y& S" }©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng, chính là như vậy…”
©2020 Kites.vn | 9 z4 V! ^' P6 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( P) i, y. t$ \% F# A+ u
Chàng trai nhăn mày, giọng nói dịu dàng từ tốn khó mà nhận ra.
©2020 Kites.vn | ( ~8 Z8 N# Q, oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ A9 [+ `! i4 N8 i) K/ z, o
“Sở Tiểu Dư, cậu tuyệt lắm…”
% |! S5 W' s: N& L% N! ?, @0 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ z! H% m' L- e! R0 s8 [# a1 I! ~
“Cứ từ từ, chỉ còn một vòng thôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! p# C: x9 D' o* D. M2 `2 R. K
©2020 Kites.vn | ; M, U+ ^, b$ K* PAll rights reserved
“Không cần gấp…tôi sẽ chạy cùng cậu.”
3 }( F3 b; F4 y- S+ j2 h  T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 z7 y9 ], y/ I0 D0 s1 G% m3 C
Giọng nói cứ lặp lại bên tai cô, Sở Dư khó khăn cong khóe môi nở một nụ cười.
2 c4 W4 |: s) h4 R7 Y+ `- {9 w, {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ t& o3 P5 D  F7 y
Còn nửa vòng thôi.
©2020 Kites.vn | % p% |# E6 Y6 `5 o& Z, rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 u; @. _9 b( n% E4 t/ DAll rights reserved
Trước mắt Sở Dư bỗng biến thành màu đen, bước chân loạng choạng.
©2020 Kites.vn | # o3 Y+ Z- M$ b1 |All rights reserved
( J, J* x. ?9 J1 ]7 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần biến sắc, “Sở Tiểu Dư!”
©2020 Kites.vn | ' J3 ]# j5 k  D: ?0 {' uAll rights reserved
  Y5 Z, g: `3 F' g# L& M, ]4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư chạy chậm lại, cố gắng hít thở, lắc đầu với Cố Thần.
©2020 Kites.vn | : z: q! K/ _7 h+ RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 d1 j8 {. r$ i& |! l2 t$ TAll rights reserved
Ánh mắt vẫn bình thản như cũ, lại hiện ra sự kiên trì khó phá vỡ.
" c/ Y3 z! f4 q' L©2020 Kites.vn | All rights reserved
  P1 e2 ]) W& b©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Chỉ còn nửa vòng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 c% F$ t6 \9 q3 ?2 h
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~& j+ Z7 l+ e) a* l3 R
Cố Thần suýt nữa không khống chế được bản thân, cậu nắm chặt tay, vươn tay ra, nói nhỏ:
©2020 Kites.vn | 9 s- U! K; \) jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & l2 G$ f  e7 Z) g6 t: PAll rights reserved
“Tôi đỡ cậu.”
" i7 g6 K: _# E. v: ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : R' Q0 @+ o* q: Y/ c; E' VAll rights reserved
Nếu không dừng lại thì để cậu nắm tay cô bước tiếp.
: S& b) e; p6 [. l+ }% L4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
" E7 s: O: r6 ?0 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư thở hổn hển, không hề rụt rè, cô thật sự không chạy nổi nữa rồi nên đặt tay vào lòng bàn tay cậu.
2 {" }0 s) G$ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; O) s! \4 Z2 X$ ?
Bàn tay ngay lập tức được chàng trai nắm chặt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 x( ^: m- d" l& \( {  L
4 z$ K" p+ N8 n  p& C% k: u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đôi tay nắm chặt được truyền một cỗ sức mạnh, dễ dàng kéo cô chạy về phía trước.
©2020 Kites.vn | 2 j3 ]: X# N  x2 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 u3 [. J+ k4 `0 C, Z# z
Cậu chạy rất chậm, lòng bàn tay truyền đến một sức lực rất lớn, cô không cần tốn sức, thậm chí cô nghĩ nếu mình mà nhẹ một chút có thể sẽ bị sức mạnh kéo bay lên không trung.
8 l( k" L2 w( P- N" e. \©2020 Kites.vn | All rights reserved
  o) `& j7 N* k. m4 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước mắt Sở Dư đã mơ hồ, hốt hoảng nhìn bóng dáng phía trước, bỗng nhiên cảm thấy, Cố Thần đã trưởng thành.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! H$ c; F9 W' f
6 |9 h) @; W" O$ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lưng rộng rất rộng, vừa nhìn đã khiến người khác an tâm mà dựa vào.
3 ?8 B9 Q4 }% |8 A2 G5 r- P©2020 Kites.vn | All rights reserved
; {: B- H$ o; j0 w" {9 l* Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô tự dưng nắm chặt tay.
1 x7 X+ i: ]# r" E. G: K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + G* t' `. m0 iAll rights reserved

, C% L+ H+ o4 B8 o' U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ^! y* ?2 C/ E( N0 m
Vu Lan dừng lại, cô ta đã hoàn thành 3 vòng chạy của mình.
©2020 Kites.vn | 0 u  T" v6 Z, c$ U7 n% i6 c% xAll rights reserved
" L4 Z: ?2 j! J4 M+ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghe tiếng chàng trai đằng trước nhẹ giọng trấn an, cô ta nắm chặt cái khăn trong tay.
©2020 Kites.vn | 4 f* s! \# D9 S& b% u0 AAll rights reserved
* Y7 g9 r8 x$ _' l" H6 i  J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư làm sao tốt hơn cô ta chứ?
©2020 Kites.vn | / \  q$ y* g" K2 I% LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 [  ]5 I% _4 J: k# JAll rights reserved
Một lát sau, tất cả mọi người đều đã về đích.
7 K/ U" M  U: t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ f3 F- n5 u0 @( e# c
Trên đường băng chỉ còn lại hai bóng người tay trong tay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ~8 m, i% i. o* Q; N
©2020 Kites.vn | ' s2 b+ j  E5 D: d* RAll rights reserved
Nữ sinh: …Bọn tôi chạy 3 vòng mệt như chó, sao không có cậu nào ra nắm tay bọn tôi hết vậy…
9 _' Y5 s9 \2 I$ Q3 X- {: t©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 y) w% Y# \3 N7 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Các nam sinh nhìn hai người họ, vẻ mặt không nói nên lời.
©2020 Kites.vn | 1 T0 P6 Q7 V, e9 ]0 \% MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 }! ?- T  l. D6 f
Nghỉ ngơi được một lát, mấy nam sinh đã vội vàng cầm bóng rỗ đứng dậy.
©2020 Kites.vn | ! U7 A5 _% r; m; kAll rights reserved
# `" |* a5 T4 H9 v, s' z; R3 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vu Lan lơ đãng nói, “Tư thế ném bóng thế này có đúng không?”
©2020 Kites.vn | + T0 V7 R! M9 H* h2 S: h9 N3 z5 uAll rights reserved
. ^) I- C: O0 e$ Y# _" c3 o0 Y3 P4 ^4 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy mấy nam sinh nhìn qua, cô vội vàng khoát khoát tay, vẻ mặt cao ngạo bỗng chốc mang theo chút ngượng ngùng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ]! t5 l! o; k/ X8 k3 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved; q9 h! E. N& d" L9 l' O3 d
“Ngại quá, tôi nói lung tung thôi.”
8 O" Y( g' U! K8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 c6 W4 ]# f6 \4 M& f1 T- fAll rights reserved
Nói xong lại tiếp tục, “Chờ hai người kia quay lại, giáo viên sẽ hướng dẫn.”
©2020 Kites.vn | + B/ h8 _2 C6 p) Y3 x+ fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p0 v* o) K/ F
Mấy nam sinh ngừng lại, nhìn giáo viên bên cạnh, “Thầy ơi, tư thế của bọn em không đúng ạ?”
9 e( b4 L  R5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % t6 G5 i2 }+ F: I" j, @' v! {/ bAll rights reserved
Bạn gái kia chạy chưa về, bọn họ cùng chờ, nhưng hỏi giáo viên trước chắc không sao đâu…
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 g4 p. G5 s; b5 \3 _
©2020 Kites.vn | & o- r  H, W, B: t0 {All rights reserved
Ngay chính bọn họ cũng không hề phát hiện ra rằng, tuy không dám nói nhưng trong lòng bọn họ đang bất mãn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& M  ?  t1 o* T/ ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ g! U; Z  I- M) t7 m8 f
Thầy Hứa cũng không quản nhiều, trực tiếp cầm trái bóng, vỗ vỗ tay, “Nào, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Chúng ta bắt đầu học tiếp.”
©2020 Kites.vn | * O! {+ _5 n& z3 QAll rights reserved
" E' ?9 h$ E( k' p0 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đầu tiên, lúc ném bóng…”
$ {8 K* @, A" Y( M, f/ ]7 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ^1 ?8 I9 F8 [  O
“Thầy ơi, còn 2 bạn nữa chưa về.” Vu Lan cắt ngang lời thầy.
©2020 Kites.vn | 7 E2 h' f% j! ^; }# d/ ?8 PAll rights reserved
% h* |  V7 f5 ?5 T% [% v& L0 ~7 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cái này không giống với tưởng tượng.
©2020 Kites.vn | 9 O6 T* `% S3 D3 T2 l$ y; v* [  ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' g# G7 j) m  B; Q
Tôn Hạo Quảng nhìn thoáng qua bên này, nhớ tới mấy câu cô ta nói lúc nãy, chậc một tiếng, không thèm để ý quay đi.
©2020 Kites.vn | & Y6 g! D( y0 p/ ~' E/ _All rights reserved
4 H0 p# g# f/ N6 O* x: ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người sang luôn tự biết bản thân.
  r9 S0 e6 v( Y- l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* n+ g$ o* @' @; ?" O
Thầy Hứa không thấy có vấn đề gì, cười nói, “Cố Thần vừa nãy có nói, hai em ấy sẽ về chậm nên không cần chờ, lát nữa bạn gái kia quay về cứ để cậu ấy dạy là được.”
( D8 U6 i7 Z! E1 M* |; V/ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
  W! B/ k9 \, q. c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mấy nam sinh nghe thấy thế thì sắc mặt hơi thay đổi, sờ sờ mũi.
©2020 Kites.vn | 8 h3 F! Y0 k0 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / C9 _1 W+ o) Z9 Z2 {4 _3 q8 CAll rights reserved
Thầy Hứa đã giải thích xong, vỗ tay, “Được rồi, chú ý nghe cho cẩn thận.”
- G+ N% ?5 s8 ^4 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) J9 k) @! Y% ^/ ^$ z0 l9 jAll rights reserved
“Đầu tiên, cầm bóng phải cẩn thận, tiếp xúc bóng bằng ngón tay và  bàn tay, lòng bàn tay không được chạm bóng, giống như vầy…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 \( F0 u# S6 @7 k" Q
©2020 Kites.vn | ; L2 W" Z" {6 y/ W7 wAll rights reserved
Vẻ mặt Vu Lan tập trung lắng nghe, dường như mấy câu vừa nãy chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lòng bàn tay đã hiện lên vài vết hằn đỏ.
©2020 Kites.vn | & i- |/ N5 G* I) q/ w( L6 J. \! M7 V) VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ F3 s& q& l, `5 [

- @2 R9 j4 N% b  s1 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  s1 P& J9 P6 }! h4 R- H4 T
“Còn 100 mét nữa…”
/ H, u2 H* N* @: N6 r) n  t; V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ H6 p) `) u$ h. ~/ Z9 v' y- V
“Ngoan, sắp tới rồi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 A* k- {: F& _6 r3 o
©2020 Kites.vn | All rights reserved) E' k: u1 O0 g
“Còn 50 mét nữa…”
©2020 Kites.vn | 3 q" Q- c  l4 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 S1 C% N2 O1 g2 m( O4 Y
Bước chân ngày càng chậm, Sở Dư chỉ thấy thở không ra hơi, trước mắt hóa thành màu đen.
9 ?% S  C" s7 }0 p* n8 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( v. G* T+ O- o$ y0 m2 ~+ u
Một chút thôi, không biết sức mạnh từ đâu ra, trước mắt cô lại rõ ràng hơn…
- S0 c  O. V0 O! i! n1 v7 t% K3 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ^! u' M# s4 B- E4 [
Hai mươi mét …
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ U8 Y$ ^  L* p1 G, B
©2020 Kites.vn | $ f3 F& J+ p3 j9 _+ p9 A  f5 sAll rights reserved
Tới rồi!
©2020 Kites.vn | ' m. ~- U0 t# ~. U6 \All rights reserved
( d& p# F; E& ~+ Q# @5 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đến đích, Cố Thần xoay người chặn Sở Dư lại.
©2020 Kites.vn | , `8 N( _! M: I' v# b- e; j/ A* ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | - d6 m/ j6 x& A3 w2 e+ B9 uAll rights reserved
Quả nhiên lúc đến đích, căng thẳng trong lòng Sở Dư đã được thả lỏng, cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm muốn ngã xuống.
©2020 Kites.vn | " i! M% t9 W0 Z& C5 |: J7 jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . b( x! ]' h. e7 l5 UAll rights reserved
Bàn tay đang đỡ lấy cô bỗng nhiên truyền đến sức lực.
©2020 Kites.vn | 3 @! E% P* V& E; IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* j$ z/ G1 P# n0 O: b( P; h- R8 H
Cố Thần dùng sức, tay kia nắm lấy eo cô, kéo người đang yếu kia vào ngực.
/ D# C; j1 h/ g. [. @6 J0 x/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
, d; f: ?9 ~$ T( h9 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sắc mặt Sở Dư trắng bệch, toàn thân không còn sức.
  M7 ^0 e$ s# z- |5 ]  h©2020 Kites.vn | All rights reserved
. l# f8 {0 ?- e3 I4 I7 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần ôm chặt lấy cô, dồn dập hỏi, “Sao rồi?”
©2020 Kites.vn | * C' C1 z' S# P  [All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 g: k& l. R2 C" K5 p! WAll rights reserved
“Sở Tiểu Dư, cậu có sao không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n3 K! _- V+ m
©2020 Kites.vn | All rights reserved# `/ o" D2 \$ G
Trước mắt đều biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, trán cô đặt trên ngực cậu, hai mắt nhắm chặt, nói.
©2020 Kites.vn | ! y8 `7 j2 w  Q6 N* t; hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( m) d8 n$ k/ V% l, tAll rights reserved
“Không… sao…”
6 J" V, C3 ^$ M  C4 Y% l: y# o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 f7 y  _: v- K+ @& o+ A' kAll rights reserved
Để cô bình tĩnh…
©2020 Kites.vn | All rights reserved  b" m$ R( i* e0 b
©2020 Kites.vn | All rights reserved* A9 R7 W! ^3 q! Z; d
Được rồi, dễ chịu rồi.
©2020 Kites.vn | 8 y' K0 O2 c- a6 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z/ s& g9 ~1 l6 N
Tác giả:
3 ^2 U: P5 d- c+ ~7 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   E# ^, m- Y8 |3 K* A5 c) ?, W1 ?All rights reserved
Cố Tiểu Gia: Chả hiểu sao tôi lại dong dài với cậu như thế, rõ ràng trước kia tôi kiêu ngạo thế cơ mà…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2018 20:30:09 | Xem tất
Chương 30

©2020 Kites.vn | & D; b0 ]7 g& ?+ k0 LAll rights reserved
Cố Thần đỡ lấy eo cô, cẩn thận ôm cô đi về phía trước, “Đầu tiên cứ đi từ từ đã.”
! P+ |4 j: `4 E& D  _©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 K1 u) i9 I- h) x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vừa chạy bộ xong, không thể dừng lại ngay lập tức được.
# A; _, k; ^0 d" ?8 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
  V8 b1 c/ W6 G& `* K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư khó chịu nhíu mày lại, trước mắt sắp biến thành màu đen cả rồi, chân cô cũng mềm nhũn hết cả ra.
) Y6 c' G" _8 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
" \3 }- x7 L: `; A. s' `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không muốn di chuyển nữa.” Cô nói nhỏ, trong giọng nói có phần tủi thân.
©2020 Kites.vn | + `+ t# w* S' d( h) eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) p: N7 z4 b1 X# rAll rights reserved
Thiếu niên bị giọng của cô làm tay chân trở nên luống cuống, chỉ có thể thì thầm bảo đảm, “Thêm hai bước nữa được không, hai bước nữa thôi.”
1 j% s) S+ W  b4 o9 c1 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ c3 K( ?0 F% s3 n/ y7 C* Z
Cậu hận không thể lập tức vỗ ngực mình và bảo với cô rằng cô không cần đi nữa, nhưng lại không được.
. ~, F2 X- f; c$ t3 Z) H# H! B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, W8 K' T4 t! A9 M2 J4 M; r0 R$ b
Người trong ngực không nói gì, chẳng qua chỉ lấy một bàn tay nắm lấy áo quần cậu, trán để ở phía trên, đi về phía trước theo lực tay của cậu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 u1 q/ o' X" ]# T* I
©2020 Kites.vn | * k9 O6 v' N8 U9 yAll rights reserved
Bộ dạng này tương đối thoải mái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N+ [8 R5 K, e8 g& `
©2020 Kites.vn | 9 e0 F3 d3 S' ~3 H# ZAll rights reserved
Lúc này, hai người cũng không hề phát hiện, tư thế của họ rất thân mật, thân mật đến nỗi đã sớm vượt xa giới hạn của bạn bè.
©2020 Kites.vn |   m( ~, S! v9 ]) I0 BAll rights reserved
* X5 ?. v, B% q9 w  |7 M) X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tôn Hạo Quảng ngồi ở bên kia quan sát bị dọa sợ, thiếu chút nữa thì rớt bóng rổ trên tay, đẩy mấy người bên cạnh một cái, “Cậu, cậu nhìn kìa, có phải mình tôi bị hoa mắt không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ~. W7 c+ H: w$ r# i3 O# N
/ E2 l1 e2 \! \; o; O: R* J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ phát triển kiểu gì mà thần thánh quá vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 \( d# ~2 j* |
©2020 Kites.vn | 7 l+ p/ N. a' W" x% XAll rights reserved
Rõ ràng là mấy hôm trước vẫn còn dáng vẻ đơn thuần trong sáng, vậy mà mới mấy ngày… Sao bây giờ lại ôm luôn rồi?
# u% [9 V! Y# y( |. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
, E& _' Z9 Q  {$ |9 }' C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Tưởng bị cậu đẩy một cái, bóng đang ném bị lệch khỏi rổ cả một ngàn tám trăm dặm, nhưng nhìn mặt cậu, lại nhìn sang hướng cậu đang nhìn.
©2020 Kites.vn | ) k) ^! j7 @$ x+ ?0 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 V  Y6 s4 t" A1 ?5 eAll rights reserved
Hoàn toàn không để ý đến chuyện tức giận nữa.
! |( G8 @( x) |1 X, @6 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  s* |( K. N4 o
“… Tôi cũng hoa mắt rồi sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ]. h) j8 F% u! I; T% I; o; i
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 D6 N; ~6 e% q) ^1 a6 W2 N

©2020 Kites.vn | 5 @& H" i  ^5 m& t+ p' a" ]6 sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / h. o. ~* B4 u5 `1 i+ OAll rights reserved
Đi được một đoạn, đầu Sở Dư càng choáng hơn nên từ từ đi chậm lại.
  L  l2 S/ o: U% x5 U& f+ v: `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & @$ `' I5 E' T4 kAll rights reserved
Cô giật giật, chóp mũi hít vào hơi thở làm cô đột nhiên mở mắt ra.
©2020 Kites.vn | $ V0 [; W: u  O+ n. i/ b5 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ^7 u( W: u1 t! W; Z+ m4 L9 B0 U
Cảm thấy eo ở dưới tay cứng đờ, Cố Thần cúi đầu xuống, “Sao thế?”
©2020 Kites.vn | / L9 R. i5 N; g7 v1 p% ]All rights reserved
& e  x* y, B. b7 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu nghĩ là cô không muốn đi nữa, tay chân có chút luống cuống, “Đi thêm hai bước nữa được không?”
& P6 ?* [. b( N+ \, J©2020 Kites.vn | All rights reserved
  |: T- L; J9 q4 @: s2 h* a% j$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khi không nhìn thấy, thường thì thính giác sẽ càng nhạy bén hơn, dù cô không thấy tình cảm của cậu, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng cậu đang rất đau lòng, rất luống cuống.
# R- M2 h) m* [2 j, M* y©2020 Kites.vn | All rights reserved
( P) Z1 T, l. j( d* V. q8 R2 J( g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặt Sở Dư nóng lên, đầu rời khỏi ngực cậu, thuận theo mái tóc dài, tầm mắt nhẹ nhàng rơi xuống chân cậu.
9 R4 H( b) Z* a+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& A' q# g: o# j) p
“Không có,” Cô nhìn chằm chằm dấu chân cậu bên cạnh cỏ nhỏ, “Tôi nghỉ một lát, lát nữa tôi tự đi được.”
©2020 Kites.vn | . G2 G. L  X9 X6 e( HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & ~7 q) p% W; O7 u3 [7 v8 n: DAll rights reserved
Thiếu niên phản ứng lại, mới nhận ra được ý trong lời nói của cô.
©2020 Kites.vn |   V/ L2 ]/ A, N% a, y! @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ u* N9 K+ X' t7 e/ u
Tầm mắt của cậu vô thức rơi xuống tay mình, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được eo ở dưới tay, nhỏ nhắn, mềm mại, tay cậu nắm lấy… Một tay có thể ôm hết.
©2020 Kites.vn | + R, c- j7 f2 @: V3 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 A7 ?! D( ?/ B
Trong nháy mắt, tai của chàng trai đỏ lựng hết cả lên, nhanh chóng thu tay về, trên mặt đã nóng giờ càng thấy nóng hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ~3 @2 U, l+ c5 m( N" B2 z
©2020 Kites.vn | All rights reserved; L0 S& C; v6 d$ M5 I& z- \- ~2 U3 [
“E hèm.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* [) o4 n3 c( C8 U0 T+ A% g" h
©2020 Kites.vn | , E. ^8 `9 ^7 I( w3 KAll rights reserved
Cậu nhanh chóng nhảy ra một bước, nuốt nước bọt, mắt hết nhìn trời rồi lại ngắm đất, “Tôi… Tôi cũng không muốn đi cùng cậu nữa.”
©2020 Kites.vn | ( c/ j, \! [2 X1 y; ^. LAll rights reserved
! l0 U" ~2 @+ V' M  i2 M2 W" ?/ x! Z9 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư khẽ hít một hơi, bước qua cậu rồi đi về phía trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' x  a. m7 t: H% u3 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved& b% q& u5 k. v& U- X, l- g
Tiết thể dục này chỉ có mỗi lớp họ học ở sân thể dục, những người khác đều đang luyện tập bóng rổ, trên đường đua rất yên tĩnh.
©2020 Kites.vn | ; y9 k- P1 T3 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , C9 y2 E' J+ Y) m- z/ A! eAll rights reserved
Hai người, một trước một sau, từ từ đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ s; J0 @! I/ k- B( h8 w; _3 u
©2020 Kites.vn | All rights reserved" E" G! w) G) W4 S2 l
Bước chân giẫm trên đường đua phát ra một tiếng vang nhỏ.
7 M* x/ Y7 x% z5 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 k0 b& o" f1 [- Z2 L% d$ N, q+ }All rights reserved
Cô gái đang đi trước mặt cong môi, chàng trai bướng bỉnh ở phía sau im lặng không nói gì, chỉ đi sau lưng cô, lén hôn vào lòng bàn tay lúc nãy vừa chạm vào ai đó, mặt đỏ bừng.
©2020 Kites.vn | & [  K4 T& i6 x9 TAll rights reserved
" [/ Y$ r5 O+ ~8 N! a) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong không khí tựa như có gì đó đang nảy mầm.
' ]( L$ b" q5 z* A" c# _( Z7 j) \©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ B) z: a/ I0 q: Y2 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trẻ trung lại ngọt ngào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& U! z, P7 K( j' y
6 l0 L, C5 X! f& A  l9 ?% e©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | ) V; R- H/ j3 n7 r8 S4 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | " b0 b7 Z% P( ~4 mAll rights reserved
Lúc hai người trở về sân bóng, thầy Từ đã thông báo kết thúc giờ tự do luyện tập.
©2020 Kites.vn | ! W. ~2 ?( r) wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j  F( ^2 p9 M: C; T- m% D6 V
“Nhị Ca!”
+ D3 ]  T# N' I1 `& p2 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! e9 d2 b& L0 g* W9 d. U
“Hai người về rồi…”
©2020 Kites.vn | 9 n3 x9 j0 ?( _$ ]# B1 O. `1 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ \9 d- ^* q' wAll rights reserved
Nhìn hai người trở về, một trước một sau, thực sự không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng mình, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng vội vàng xích lại gần.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ~6 c8 p2 ?, T6 |% w
©2020 Kites.vn | 4 y8 d9 U  O+ f) `' o) eAll rights reserved
Đưa hai trái bóng qua, “Đây là bóng của hai người.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' S8 [, V7 c2 w9 J: @5 Q* x
©2020 Kites.vn | 4 ?* Y) ]/ e0 t7 g7 s& q2 p. Z. u( TAll rights reserved
“À.”
©2020 Kites.vn | # U9 b+ p' }" |& [; FAll rights reserved
4 y0 j* j9 q$ J6 d$ y' b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần nhận lấy, đáp một tiếng, khóe mắt vô thức hướng về phía Sở Dư đang đứng cách cậu hai bước xa.
©2020 Kites.vn | $ u0 k6 D! q9 @7 b8 J$ w0 NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 O; F5 K* s( E# J
Lặng lẽ cầm chai nước bên cạnh lên rồi đưa tới.
0 I  k) M7 |+ d' h! l0 R6 `, R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; q/ M' F" |4 V8 _7 N8 ]$ f( X1 `4 w7 |
Mặt Sở Dư hơi đỏ, không nói gì, đưa tay nhận lấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" r0 r$ k4 @0 |0 ]& X& y1 Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved% b( x. \& y- F1 [( o2 h( @
“Thầy đã cho tự do luyện tập rồi, có muốn tới không…”
©2020 Kites.vn | + d! X2 q! ^4 |* C4 s+ AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Q5 a/ |$ m0 P
Giọng nói của Tôn Hạo Quảng càng ngày càng nhỏ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 O  e" ]& a( u1 g0 s' m/ o$ }
©2020 Kites.vn | ; \& S; k/ x# }  @& DAll rights reserved
Không biết là chuyện gì, rõ ràng là hai người chẳng ai nói gì cả, nhưng bầu không khí này có gì đó mơ hồ lắm, lại làm cậu cảm thấy, nếu bây giờ cậu mà nói chuyện… thì chính là tội ác tày trời.
©2020 Kites.vn | / Z' `0 ~% `, M$ z( S& y7 K5 RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) D7 g! }7 {9 V5 i* rAll rights reserved
Cậu sờ mũi, yên lặng kéo Triệu Tưởng ở bên cạnh cách xa một chút.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 R& u+ q& y- O0 G: Y, ^
©2020 Kites.vn | 1 C" g* ~* W- s$ vAll rights reserved
Nhìn hai người bên kia dường như hoàn toàn không biết bọn họ đã rời đi,
©2020 Kites.vn | . q  E1 y, |* SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 p! F& [+ f3 Y! _
Tôn Hạo Quảng: …
©2020 Kites.vn | All rights reserved  }: E( Y: e, X% |# R# K) T6 x
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 `0 p5 z! U  j8 n4 s
Cậu thò đầu qua, nhỏ giọng nói, “Cậu có cảm thấy… có chỗ nào không đúng không?”
©2020 Kites.vn | ( k* Q4 Y+ m" e( oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M/ \+ R1 N  x2 R1 t
Triệu Tưởng yên lặng ôm bóng rổ vào người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~8 s& t3 C9 ]1 a+ w' ?4 p
- N' n& d* z( {) M©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Trong không khí tràn ngập tình yêu này, trừ đối phương ra, tất cả đều là mùi chua cả thôi.”
©2020 Kites.vn | ( b4 z. e8 \+ b9 s( X+ SAll rights reserved
/ [! s: D/ S$ ?! V5 i7 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ hai người đó thuộc về loại cảm giác… thế giới chỉ có mỗi hai người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" j4 I7 ~. i8 a2 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 X( G% W# t$ x' H8 D7 G
Cậu phải yên lặng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 T2 i+ [- B& X. i( n. R) s9 v
; N# [+ P5 H, U- O, {( l9 E1 ^! x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bên này.
©2020 Kites.vn | " s; L6 t0 U$ L; HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 J; f, y; m! z% e: N8 z8 rAll rights reserved
Sở Dư nhận lấy chai nước cậu đưa, mở nắp uống hai ngụm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Y( D  R" p" g8 }' I, F
( R  D3 V. T) ?$ [4 L6 z  G! g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong nước như có cho thêm mật ong vào vậy, nước ấm áp chảy qua cổ họng, làm dịu cổ họng đang khát khô và đau buốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 w3 T/ Y" ^; P, k- _* q* ^1 T
9 e* F7 F7 x9 L) }5 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên bên cạnh lề mề đi tới, mặt như lơ đãng mà lẩm bẩm, “Đừng uống nhiều quá.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- l' M- G# {. d7 T# O  Z, J' z9 D
6 Q: s) O3 V" r7 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu ho khan, giọng rất nhỏ, “Lát mà đau bụng là tôi mặc kệ cậu luôn đấy.”
6 q2 _2 F* a' X- v) m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ~# n1 d& |0 H8 sAll rights reserved
Mới vừa chạy xong không bao lâu, tốt nhất là không nên uống quá nhiều nước, đợi một lát rồi hẵng uống tiếp.
! Q- M' `3 g. f' O  J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Q) D# C; @1 U; a4 e* k5 z0 G2 K
“… Ừ.”
©2020 Kites.vn | ; b  Z5 i3 a, \All rights reserved
) A" X1 w3 Z  e8 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư khựng lại, cái miệng nhỏ lại uống thêm hai ngụm nữa, rồi lấy nắp vặn chặt.
( l* `3 g! V- r©2020 Kites.vn | All rights reserved
: m/ i6 _0 i; k  x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hàng mi cô rũ xuống, lấy chai nước đặt vào một chỗ, ôm quả bóng dưới đất lên, tuy nhìn rất kỳ cục nhưng cô lại không hỏi Cố Thần ở bên cạnh, mà lại nhìn chằm chằm vào tư thế của những người khác.
©2020 Kites.vn | 0 ^2 f5 S4 s0 X" S* e" A2 x0 `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N0 @3 [: a- o8 O' _$ Y, Z! p4 \
Sau đó lại nhìn vào khung bóng rổ cách đó không xa, thử ném vào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! u6 i$ O& o0 q
2 z5 w8 M0 b2 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bóng ném tới khung bóng rổ lại quay trở lại.
©2020 Kites.vn | / R- s* f4 B/ M+ z8 fAll rights reserved
0 @( R. q, m) F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bị thiếu niên bên cạnh vươn tay tiếp lấy.
©2020 Kites.vn | 8 p$ x/ K2 b( d; i& x7 {- VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / e0 n% w# s, j! \All rights reserved
Cậu vẫn đứng đấy, nâng cằm lên, làm bộ không tình nguyện mà dạy cho cô.
( x0 y' i0 z2 J0 B7 m3 j3 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 F! I& E. P( M0 l/ rAll rights reserved
“Đến đây, tôi dạy cậu!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* E( w2 p# I1 z/ g1 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved! v! T2 u1 U; }  U: r( a$ |0 R

+ [9 P7 ?6 z/ p; \! y6 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " Y# n8 Y( c4 bAll rights reserved
“Cậu tách ngón tay ra, dùng ngón tay và bàn tay giữ chặt bóng, lòng bàn tay không chạm vào bóng…”
©2020 Kites.vn | + ?( Z/ S8 h0 U) s3 h' F3 Z% _All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) [4 l; }  N$ lAll rights reserved
Cố Thần đứng bên cạnh cô, mắt vô thức nhìn xuống eo cô, cứ như bị bỏng vậy, rời đi rất nhanh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- {" F3 |5 |% b4 C  M0 J) U
©2020 Kites.vn | # e4 {7 @; `+ D% G3 O0 OAll rights reserved
Tim đột nhiên đập mạnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( x# ?: r# l: v% l  n6 G
©2020 Kites.vn | 0 J: r2 y) U! b5 SAll rights reserved
Cầm bóng rổ trong tay so tư thế cho cô xem.
  V( L% {& J( a% h6 m' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ S# s5 g0 ]7 U, A/ C: X! K©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ngón tay phải chia ra thế này… Bóng mới không bị lệch hướng…”
3 \( z* H4 ]7 d; O4 T$ K- S# ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( N0 {( Z9 W: g2 |+ c) F* {) j
“Sau đó phải chú ý…”
©2020 Kites.vn | 4 X- |( ~! o6 PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / P- b7 o# n: _: S8 k, XAll rights reserved
Tim ngày càng đập dữ dội hơn, Cố Thần cứ như kích động, cũng chả biết mình đang nói cái gì…
3 t% ?' B; {4 Z# V* Q9 |  V©2020 Kites.vn | All rights reserved
* o  g, M7 G8 ^8 q: t2 k# F©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu, cậu nhìn tôi làm gì, đừng nhìn tôi, nhìn bóng đi…”
©2020 Kites.vn | 6 I+ r5 ^& V( e0 W8 ~All rights reserved
6 ^7 A/ x, v/ _" y% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cậu đứng gần quá, hơi thở cậu phả vào tai cô, cứ như đang vây quanh cô vậy.
©2020 Kites.vn | % Y! R2 t4 r$ f; p6 w1 s4 FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 {) g6 A" v, ~% t
Sở Dư cụp mi xuống, rõ ràng nghe được tiếng tim đập thình thịch thình thịch bên tai, không khác gì đang ở trong cuộc thi đấu, tiếng này nối tiếp tiếng kia.
©2020 Kites.vn | $ X* k; G; {, t( s; wAll rights reserved
9 I+ p* Q( j4 d& Z  a$ {' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có vẻ như cô…
©2020 Kites.vn | " F- P, a+ x- B" UAll rights reserved
, O; ^3 k& f( P6 m9 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dường như ý thức được lời nói của mình quá mâu thuẫn, tầm mắt của Cố Thần dừng ở trái bóng trên tay cô.
! D2 A) @* L( R; M5 f& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' _' @$ r7 G1 J; d+ A6 Q
“Không đúng, mấy ngón tay này phải tách ra một chút…”
4 T/ ?7 P+ G7 b0 \3 x& a  Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k, K* j" C* d
Cậu đưa tay ra điều chỉnh vị trí cho cô,
% [  D' _) o2 G' s) Z( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 X2 K, d) v/ |
Cố Thần rất cao, đặc biệt là lúc xích lại gần, dường như có thể bọc cả người Sở Dư dưới bóng của cậu.
©2020 Kites.vn | * W* F( P$ M! W1 M$ O0 vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : z/ _) A+ K# iAll rights reserved
Mắt Sở Dư rũ xuống đúng lúc có thể thấy trước ngực cậu có nếp nhăn hơi mập mờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 V' Y+ \! }( S' ^) I. F
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 y& I" F* ~; [& r
—— Bị cô bắt đi ra ngoài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ z% {9 _3 e- E
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 \6 z2 o) k3 a: @# B8 C
Bàn tay ấm áp chạm vào ngón tay lành lạnh của cô.
©2020 Kites.vn | 1 q, j: d; G6 GAll rights reserved
4 d. ~1 F/ q( r3 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bóng trong tay run run, lăn xuống đất.
& }5 V* n* K- N* F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - [" Z2 n3 u8 {( z' K0 R& m2 |All rights reserved
Thiếu niên ho khan một tiếng, tai ửng đỏ, nhanh chóng nhặt quả bóng ở dưới đất lên, nhét vào tay cô, “Cậu nghe không hiểu sao…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! W" ~+ X' V( j3 G2 `
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 t' O/ \2 V( @! u8 Q# G
Sở Dư lắc đầu, vuốt tóc ra sau tai. Giọng nói nhè nhẹ, dường như cũng không khác gì so với bình thường.
©2020 Kites.vn | ( d" g, w$ H7 }7 H' |$ |All rights reserved
( t0 k8 [* c4 H  m©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không có.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- L  z1 S0 w5 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 _5 w' B, I' l
“Sở Tiểu Dư cậu thật là!”
+ b* D7 s3 R  s' L, S3 L& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Q1 Q* N8 y% a- m
Cậu ấn đầu cô một cái, tầm mắt rơi xuống người cô rồi lại dời đi rất nhanh, giọng nhỏ lại, giống như đang thì thầm.
% S' ^9 m5 I7 P6 u5 M9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 a( I) r6 g$ v3 u; m2 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đồ ngốc!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 j! U. u5 h1 h, i5 ~) G
: k6 M- F1 v( I9 ]4 h9 O, F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả có lời muốn nói:
©2020 Kites.vn | % y/ G0 i2 a3 l  mAll rights reserved
" ~' [  k8 |8 R" _& k& m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Tiểu Gia OS: Đồ ngốc…
0 `8 T) U5 B7 B+ i5 v: |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" I+ B" R+ W: t3 \! v
Tui cũng muốn có một chàng trai gọi tôi là đồ ngốc !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2018 20:31:10 | Xem tất
Chương 31

©2020 Kites.vn | 4 M, t0 [3 w% B9 `/ W3 ]4 xAll rights reserved
“Ngốc chết được.”
+ X7 e! L; e% f$ q7 M) a# Z! Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % o* }, C  R3 z8 S/ u8 ZAll rights reserved
Hiếm khi thấy Sở Dư không phản bác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 j& y- X, `* l) q" [1 F
©2020 Kites.vn | All rights reserved, c  A$ [. g# _: F
Rất dễ nhận ra, trong đó không hề có ý ghét bỏ, mà tràn ngập… tình yêu.
©2020 Kites.vn | # i: X+ V3 c% \All rights reserved
' T) b5 Z, N; G0 T2 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không lâu sau đã hết tiết, mọi người lục tục quay về.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( J8 F; i* m5 G, `0 s
: T0 F7 M6 r$ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Rốt cục vẫn chưa học được bóng rổ.
; J, ^9 J! V6 {! p3 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
, Y6 x1 N9 E& |' W; J* D; F! Y' l©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | $ B, ]" }) S! e& X# s8 d  DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ m1 [$ D3 t, Z4 k
Hôm sau là thứ bảy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k! j+ k- g' e$ u2 A
6 d6 W) q8 \/ D9 ^& ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sinh nhật của Lý Linh Linh được tổ chức vào ngày hôm đó.
  |% N$ ?2 O* g& l" R! f* u  K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & b7 K  f7 |) ~0 _All rights reserved
Cho nên thứ sáu sau khi tan học, Sở Dư định đi mua quà sinh nhật.
+ g" H# `5 h7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ^/ q( h, J4 o& \3 _( g" U# nAll rights reserved
“Cậu không định mua hả?” Cô nói với người đi phía sau.
©2020 Kites.vn | 7 P1 Z+ e' Z. P5 e( B7 b6 `! `All rights reserved
; I" a  G% q- Y3 j7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cười khinh bỉ, “Bộ cậu thấy tôi là người rảnh rỗi mua quà cho bạn nữ à?”
©2020 Kites.vn |   U& f+ M8 J- B2 cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J# G1 s- u2 L, j, d5 I7 @
Không rảnh, có lẽ là lý do được dùng nhiều nhất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ?9 h& D+ q1 x& T) |
©2020 Kites.vn | ) \$ c2 {( l# W8 v% gAll rights reserved
Không thèm nhắc đến mấy món quà sinh nhật cô nhận được hằng năm, Sở Dư cong môi mỉm cười, sóng mắt trong suốt, “Vậy cậu định thế nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; B# D# y$ h) W3 t3 h  _
©2020 Kites.vn | All rights reserved- R+ o0 L+ b" Q* C" k3 v2 S& x& W" [: k
Cô cứ như là đang xem kịch vui.
5 G; ]$ w+ ~" m  h/ f0 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & A3 R( D. T- LAll rights reserved
Tặng quà khi đi sinh nhật là phép lịch sự cơ bản nhất.
©2020 Kites.vn | % M( x8 I) ^7 u) _6 LAll rights reserved
" C$ F# T0 h* N0 s+ d: {6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cứng đờ, nhìn sang chỗ khác nhỏ giọng nói, “Hai chúng ta tặng một phần quà không phải tốt hơn sao.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ~* e7 I# o1 A3 z+ b( z! w8 W, f
9 s; S) }3 @7 M$ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người một nhà thì tặng một phần quà thôi chứ.
©2020 Kites.vn | 9 H3 `# d- S2 A/ f) i! n9 }: v5 QAll rights reserved
" l# k& F: j8 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giọng cậu hơi nhỏ nhưng Sở Dư vẫn nghe được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 v* s. t4 ~+ Q5 R% }" x
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ?; a, W2 d. A
Cô gái bỗng quay đầu lại, hạ tầm mắt, vành tai đỏ lên, cô nhìn về phía kệ hàng một lần nữa, giả vờ không nghe cậu nói, “Để tôi chọn giúp cậu.”
0 S, n" s5 ~  I; _& u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 J9 z/ M# e5 |3 |3 N% q

  b6 Y1 v, o0 j, o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' B% m+ x6 y# A6 h( [. I
Tiệc sinh nhật của Lý Linh Linh được tổ chức tại nhà, khách mời cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người bạn nên không cần mặc lễ phục trang trọng.
©2020 Kites.vn | : [5 J" q, I  s& UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 H3 {2 i9 Z& HAll rights reserved
Lúc Sở Dư và Cố Thần đến, bọn họ không gọi bảo Lý Linh Linh ra đón, chắc hẳn giờ ở trong nhà cô ấy đã đủ bận rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 r! Q* e6 D  l* P
©2020 Kites.vn | " I3 m6 G0 R( ]. ^$ K/ \+ T# `All rights reserved
Bọn họ đưa thiệp mời cho bảo vệ xem rồi tự mình đi vào.
' d( S$ k, c* G* g5 \! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 @$ @" ]# _' o+ n! yAll rights reserved
Sở Dư và Cố Thần đến không sớm cũng không muộn, trong phòng đã có vài người, bạn học nữ nhiều hơn nhưng cũng có vài bạn nam, bọn họ ngồi xung quanh phòng khách, Lý Linh Linh ngồi ở giữa, không biết có người nói gì mà cả đám người đều nở nụ cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' _% Q5 x- U' e$ v
1 B2 C! O6 F$ s4 ~; u1 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  w: O2 |5 o7 U7 z4 W
©2020 Kites.vn | 8 [' v: o2 m1 E8 I) g# O! ?All rights reserved
Phòng rất lớn, vô cùng tráng lệ, mấy hộp quà được đặt ngăn nắp trên bàn.
) [$ f) B4 z5 Q* f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # e! R( ^- d, R% j3 x# A6 V" wAll rights reserved
Lúc bọn họ đang quan sát căn phòng, chủ nhân bữa tiệc Lý Linh Linh cũng thấy bọn họ đến.
; \5 O+ T6 ~+ `' |  Q- r% Z- v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 D/ b/ \, N( x9 _( nAll rights reserved
Cô ấy đứng dậy chào.
©2020 Kites.vn | ) V. [/ j/ S0 }4 L/ v+ E9 z4 QAll rights reserved
3 l5 E8 A; {7 L5 n% i©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cố Thiếu.”
! ?+ F/ m2 z: _7 L: p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 n- m2 G( P/ n" J" \8 p; ?! KAll rights reserved
“Sở Dư, cậu đến rồi ~”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. m3 a9 U" _5 i" \
©2020 Kites.vn | 5 t  {$ A6 ^, Y( K9 iAll rights reserved
Cô ấy chào Cố Thần xong liền nắm chặt tay Sở Dư, đôi mắt ẩn chứa ý cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 `  x$ f8 x8 X/ R$ z9 Y
©2020 Kites.vn | 7 b6 `8 f, ^* l4 Z8 }5 S3 kAll rights reserved
Sở Dư đưa quà trong tay mình cho cô, “Sinh nhật vui vẻ nha Linh Linh, đây là quà của mình và Cố Thần.”
©2020 Kites.vn | + X; U6 m% y7 L1 FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 C  G8 U3 P% F  b; U" U4 fAll rights reserved
“Cám ơn nha~”
©2020 Kites.vn | 8 b6 X" a4 I6 k& SAll rights reserved
; R7 s/ E4 O2 G& Z9 o! B$ y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lý Linh Linh lại cười tươi hơn, lôi kéo cô sang bên kia, người bên cạnh mỉm cười rồi dịch sang bên chừa chỗ cho hai người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e' ~6 W4 ~2 v, y  }
- j' w+ f0 F) U" U9 ^. @2 w; b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần nhíu mày, đi đến trước mặt bạn học ngồi bên cạnh Sở Dư, “Phiền cậu…”
©2020 Kites.vn | 2 C3 e/ s& R7 p# B9 ?$ {/ EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 h$ X4 {  _" Z" U8 O7 tAll rights reserved
Chưa nói dứt câu, bạn học đó đã vỗ trán mình, cậu ta là bạn học ở lớp 6, quên mất Cố thiếu nhất định phải ngồi bên cạnh Sở Dư… thế là vội vàng nhường một chỗ thật to cho cậu.
©2020 Kites.vn | 1 T4 f$ k5 K( J) {* iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( S$ `- P8 o; }# p! V. {
Cố Thần ngồi xuống.
©2020 Kites.vn | * ~. H- ^# S, G, I, |3 C2 F5 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 Y: `9 \% w% S7 G( I! f/ I1 w7 PAll rights reserved
Nhìn Sở Dư đang nói chuyện vui vẻ với Lý Linh Linh, ánh mắt chậm rãi cong lên như vầng trăng.
©2020 Kites.vn | . ]1 H# {! R. C1 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! \* {' B2 _9 n/ @" I

©2020 Kites.vn | $ l& b1 B+ }" p7 z# P/ L; VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T, a$ @5 k! H- O
Bạn bè lần lượt đến, trong phòng dần dần đầy ắp tiếng cười.
©2020 Kites.vn | * P3 ~5 |+ c: nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 V$ j( R5 o3 p1 PAll rights reserved
“Linh Linh, mấy ngày không gặp mà đẹp hẳn ra!”
- T5 [. e# r( I% k1 o& r; W9 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ g' |; h$ N2 q/ X+ ^8 p  L
Lý Linh Linh đẩy tay cô bạn, nhìn cô ấy với người bên cạnh, “Hai cậu thế mà lại đánh lẻ.”
4 N) Y/ N+ ]: m) U8 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; |" ]0 h- d  @& C+ ZAll rights reserved
Ba người bọn họ lúc trước chơi hay chung với nhau.
9 i, ^$ l- |/ q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 U6 Z4 g. C& }
“Ha ha ha, mình thấy cậu ta theo đuổi mình khổ quá, thế là dứt khoát nước phù sa không chảy ruộng ngoài thôi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 |0 ]$ @9 h. T) ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 X0 ]% z- _6 i
Bạn nam bất đắc dĩ, không phải lúc trước là cô ấy theo đuổi mình sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved* W/ p; p0 q. t! Y
©2020 Kites.vn | * S' c; ~  r- }0 e7 B# pAll rights reserved
Cố Thần chậc một tiếng, im lặng nhích lại gần Sở Dư…
©2020 Kites.vn | 0 i) |0 h; ]7 P& vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; s. @$ c1 P+ ~All rights reserved
“Ấy Linh Linh, cậu đen đi nhiều đó!” Một bạn gái bước vào, nhìn Lý Linh Linh một lát, vừa mở miệng đã nói ra câu này.
' ~. S3 @( x- w  n4 C3 a- ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 I  T) A6 i; c$ w3 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thật không! Cậu biến đi!”
+ Y" q* L5 P1 I# q. ^8 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 s9 c% w9 f4 A1 W' g: {. Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hơi thở chàng trai tựa như quấn quýt lấy cô, Sở Dư không tự giác dịch sang bên cạnh.
©2020 Kites.vn | / N& e7 T& G' mAll rights reserved
# u5 }! L3 v0 Q, W1 s$ I©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu dựa sát thế làm gì…”
- u2 l  E2 O4 u1 a! E* _6 k* l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L* c5 r; d& F4 i
Cố Thần cứng đờ, phản bác, “Ai, ai muốn dựa sát cậu chứ!”
% ^2 \. V% n, `7 C! j' n8 u6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 l; U% o! C. F
Cậu cứng miệng, “Nếu không phải do bên kia chật quá thì sao tôi dịch sang đây hả!”
©2020 Kites.vn | 6 c$ R$ K, M3 ^  v& M, P' Z7 dAll rights reserved
0 [/ t( z: [/ U- V6 [# b% y( t% d©2020 Kites.vn | All rights reserved
… Bạn học nam lớp 6 ban nãy, sau khi thấy Cố Thần, khoảng cách giữa hai người đã có thể nhét thêm một người vào.
©2020 Kites.vn | % t- I1 q) S2 O0 eAll rights reserved
  L: u" y0 i" w2 \1 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sinh nhật vui vẻ nhé Linh Linh!”
3 W2 ~: P3 M+ V9 ~/ F2 F8 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 R9 }6 R& N4 a. {All rights reserved
“Ha ha, vào đi, đang chờ cậu đó!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Z% s) B  U5 u3 k3 t% C9 W
  L6 U) h) Z7 c9 R4 H6 t# J  x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai đờ người một hồi, thấy Sở Dư cúi đầu đang nghĩ gì mà không để ý cậu thì cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.
( [" u. I: [8 k2 T, D©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 h) d2 ~7 @4 t4 ?0 V+ V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chân dài không để ý rung rung, đến khi đụng chân người bên cạnh mới chịu dừng lại.
2 H" x# c' j: C$ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
; ?9 H- W2 n+ p) L8 Q& i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chậc, nhỏ như thế, chắc chắn là không chịu ăn cơm rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" G  Y. P& O2 o+ ^0 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 |% u/ }9 {% v3 ]& C) o4 g
“Sở Dư, sao không nói gì hết vậy, cậu khát không?” Lúc Lý Linh Linh quay về, ánh mắt sáng rực, dường như rất vui khi bạn bè đến đây.
©2020 Kites.vn | % m/ n6 z; Z0 u3 YAll rights reserved
+ J3 Z: @5 b4 r/ O' S" q* Q$ d0 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bên kia có nước trái cây đó, cậu qua lấy uống nha ~” Cô ấy chỉ sang bàn để bánh ngọt và nước trái cây bên kia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 @& w1 F0 Z& F- {! x( o  N: i5 @
& s# f, p) F) I% U+ A' @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên chân truyền đến hơi ấm, Sở Dư dịch chân sang chỗ khác.
5 e4 |( r/ X8 Y6 R+ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 u) G/ s( |) w& u4 B0 j; h; |& h" a2 n
… Bị phát hiện rồi?!
©2020 Kites.vn | 8 f* K# H3 }; @  `8 N5 I5 q7 O/ CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, G# l2 m$ d( \5 @; x. o, q
Người ngồi bên cạnh cứng đờ.
# M# J' E' [) u( F8 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r( l" c2 A2 Q/ J4 @
Ý cười nơi khóe môi Sở Dư tăng lên, ánh mắt yêu kiều, lắc lắc đầu, “Không sao, mình không khát.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 V& s$ P5 M, Y; b- j
/ ?3 ?& H" J5 \" X5 N* F& I- z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu đừng ngại…” Lý Linh Linh bận rộn, nói với Sở Dư vài câu lại phải chạy ra đón khách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% T& p" w( r* M, \: y
©2020 Kites.vn | All rights reserved% E# |- q0 c+ T4 v

©2020 Kites.vn | : Q) b0 [" p# _( h7 s& uAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   [$ \4 D2 c) F8 h0 ?& a3 [All rights reserved
Không lâu sau, Lý Linh Linh nhìn số lượng khách đến, thấy mọi người đã đến đầy đủ. Dì giúp việc đẩy xe đựng thức ăn đến, bên trên đặt một cái bánh sinh nhật 5 tầng.
©2020 Kites.vn | 5 l/ l  m" `% w9 v8 r' }8 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 m+ u! n  Z' k" P  u& Z% o: iAll rights reserved
“Mau ước đi, ước đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a6 s# e8 O, c( ?, ~) g
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 @+ d* a; s& u7 F: l& ]0 [6 Z4 m4 V) m/ m
“Nhắm mắt lại nào!”
©2020 Kites.vn | , W8 d% h2 S- q5 G$ E0 tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( z; ?; i  @- |4 lAll rights reserved
Lý Linh Linh đứng dậy, được đẩy đến trước bánh sinh nhật, hai gò má đỏ bừng.
©2020 Kites.vn | 4 G" J' J, E3 T0 ~5 l$ E2 L$ eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + f4 \$ d- T+ `All rights reserved
“Happy Birthday to you, Happy Birthday to you…”
7 w( b2 w' i# \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- r7 ~" b$ i! {- {+ r
Lời bài hát Happy Birthday được ngân nga khắp phòng khách.
  F- A4 ]" s5 s) l# j% H©2020 Kites.vn | All rights reserved
& I4 j( P  F8 ?9 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lý Linh Linh mở mắt ra, hít một hơi rồi thổi tắt nến.
/ D; `0 S# _% K1 x6 `  n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 Y+ T& A& [+ B2 |& l  s7 o) VAll rights reserved
“A ~” Mọi người vỗ tay chúc mừng.
  a4 b& W1 G5 O3 h1 p/ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. c2 F# P+ u+ q! k  B1 b
Vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.
- l5 X4 n7 A  ~$ F5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 D8 s4 u1 ~# I8 S" n# ~All rights reserved
Sau đó bắt đầu cắt bánh kem, mỗi người đều nhận được một đĩa bánh.
% N/ {4 G- A7 g; L& q' I( v3 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 O& J  ]* r8 M6 M) ]All rights reserved
Mấy thanh niên sau khi cầm được bánh rồi cũng không ăn, bánh kem bắt đầu biến thành vũ khí, tiếng hét chói tai, tiếng cười to, Lý Linh Linh từ đầu đến chân đã biến thành người kem.
; Y' D0 k; ^+ i$ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 A( C: u5 O0 K. ^, HAll rights reserved
Có bạn nữ không muốn tham gia, lúc tìm một góc để trốn thì phát hiện bên trong đã có người.
6 C4 d4 v+ W: d1 o8 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ T- [$ z+ I& U3 M
Bạn gái vỗ vỗ ngực, lại quay đi tìm chỗ khác để trốn.
/ d" p' @. u2 s- Q8 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
: `# x: w$ ^, U0 G) `4 O1 X3 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
… Hú hồn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! S, G0 E  T8 ]5 V
$ `. z( B5 W. g: N©2020 Kites.vn | All rights reserved
—— Cái đôi này cũng không chịu lên tiếng, rủi bị mình thấy cảnh không nên thấy thì làm sao bây giờ!
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 _' V- n: X/ q" a: @6 R
$ y5 T0 l/ T: R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư cười rộ lên, “Cậu dọa người ta rồi kia.”
! u! `+ O( L1 R4 E+ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ^1 [" }- z  h3 t6 b# F4 v% m
Cô cho rằng bạn nữ kia bị Cố Thần dọa sợ.
©2020 Kites.vn | + g  T! I% l4 e6 Z* b  @All rights reserved
1 m  h5 E; x+ e5 }1 [5 c©2020 Kites.vn | All rights reserved

6 b* i( u, l4 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& l3 z" R3 X' e
Cả đám ầm ĩ đến lúc ăn trưa mới yên tĩnh lại.
, Y4 _$ M, t( W9 ^1 u: K1 v7 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ h' u$ F$ K* O* U9 u; M' T* b& v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bàn ăn rất lớn, đủ để mọi người cùng ngồi xuống, đồ ăn cũng rất phong phú, bày kín cả bàn.
& h5 I% v" N; R8 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 [6 p  [6 S# y% l$ O
“Chúc Linh Linh sinh nhật vui vẻ…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) A/ O, w/ Z9 I% W
+ ~. `9 n3 L' @, ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người nâng ly lên chúc mừng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 d1 ^! @: ~/ r/ @3 u3 G
©2020 Kites.vn | ' E2 v/ f9 j3 H0 T2 cAll rights reserved
Cố Thần dứt khoát rót nước trái cây cho Sở Dư, không cho phép từ chối, “Cậu uống cái này đi.”
9 W" F9 n0 _! V& _1 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 N, @/ O% h1 d7 A9 Z6 F$ v; b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rượu không có gì tốt cả.
©2020 Kites.vn | ; C' M: I6 h1 p9 N" i( g7 [/ rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . H3 _, n* R! P+ Y6 zAll rights reserved
Dù Sở Dư đang ở cạnh để cậu dịu dàng đi không ít, thì vẫn không có ai dám hó hé gì.
; f2 Z% ~! j! [1 f& c# b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! t; |: L0 o6 K+ {+ w. s# pAll rights reserved
“…, Tiểu Cố, cậu uống được không?”
©2020 Kites.vn |   S' u  k1 v; I3 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ n* U& i5 ^( R
Cô không muốn thấy cậu say rượu ở đây đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, k0 x2 }' a8 [3 [9 b9 S  ^. z
©2020 Kites.vn | - m. e' }. \( l/ Q. RAll rights reserved
Rủi như… lại lôi kéo cô kể lể bí mật nữa thì sao…
©2020 Kites.vn | 2 g- A) i3 e6 SAll rights reserved
& ~8 v6 h( i/ {2 l, m- X( c: }  V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cũng nhớ đến chuyện đó, trong chớp mắt xù lông lên, “Sao lại không!”
©2020 Kites.vn | 7 S  m- k: H1 O/ h; e) gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 \* K2 O. Q9 S+ G9 B( D
Tuy nói thế… nhưng chàng trai giật giật khóe môi, vẫn chỉ uống một hớp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# G8 a" G% P; i" E) V. `; w
# [' A5 G: Z  P- h/ _; N8 n4 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khụ, không phải cậu sợ mất mặt, mà là…Sở Tiểu Dư chắc chắn không đỡ cậu nổi.
* k' ^( T0 |+ A2 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. b' W; R9 F* N9 d! \1 I
Sở Dư hơi kén ăn, nên đồ ăn trên bàn cũng không có mấy món cô thích.
©2020 Kites.vn | + Z# P/ _, P8 o( U7 SAll rights reserved
3 j$ @) ?- q" Z7 E% C/ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cau mày, tay mắt lanh lẹ gắp nhiều đồ ăn bỏ vào chén của cô, “Gầy quá rồi, ăn đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 M' L) n7 k- S
# F1 V* g; u9 r1 q  Y1 z* H, i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cả người toàn xương là xương.
4 u' e% V4 f( c' F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Y, r2 v6 v' C- H' T2 R8 z# V
Sở Dư nhìn đồ ăn trong chén của mình, mỉm cười, gắp bỏ vào miệng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  D1 p% `" P) K* U* M
3 m! [: }( H, h  g/ s, H% m; z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không biết sao mọi người trên bàn lại nói về đường chỉ tay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 v, U) ~6 o' \! }! m* |
. z& d; A; G4 p$ a  d( j8 _  C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ba đường chỉ tay trong lòng bàn tay đại diện cho tình yêu, học vấn và đường đời.
- w6 d. m, J$ O+ x1 C( C9 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ k% r  C7 I( n9 `+ }+ P) D& s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bạn học nam kia dường như có hứng thú, vừa nói xong liền coi tay mọi người.
©2020 Kites.vn | 4 q4 o* }: M* b4 d; XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ m7 q  k/ V9 k' O1 W' v
“Ha ha ha, Linh Linh, đường học của cậu ngắn quá, đồ không có não, ha ha ha!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% {3 O/ W5 B/ g& S
9 x3 m8 `! O0 T* l7 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Sở Dư, của cậu thì sao ~” Lý Linh Linh trêu chọc vài câu, chạy đến cạnh cô, “Trông có vẻ chuẩn đấy!”
* S) g& b& F) d" y/ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  V& `8 i% e6 @# o
Sở Dư thản nhiên đưa tay cho cô ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 c, V! x$ E- S0 R9 \
2 O6 G% l6 _, Q5 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Wow, đường học của cậu dài thật!” Cô ấy nhìn một hồi, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên.
$ Z8 G2 `' E4 p& P" ?* K+ \  g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 C  W1 H  R  m  z' x9 H6 yAll rights reserved
Ngay lập tức lại hạ giọng, nhìn vẻ mặt Sở Dư nói, “Nhưng mà đường tình có nhiều rẽ quá…hơi ngắn nữa…”
% B! ?  N- H2 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ \9 i) x7 ]6 [) F( p/ r1 |
Ngắn nghĩa là thời gian yêu cũng ngắn.
7 |# S) Q! c/ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Z+ J2 ~* u$ r# G/ U
“Ôi chao,” Lý Linh Linh nhìn Cố Thần, khoát tay nói, “Cái này không tin được, không nên tin!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: `" U* c" ?0 [. n2 O
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 x; i6 N) b+ q4 y) _) ^
Cố Thần cười khinh bỉ, lạnh lùng mắng một câu chửi tục, “Chuẩn cái mông!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- W1 F0 b4 \. d, T. `. L
©2020 Kites.vn | ' ]" D8 |8 G& Z' wAll rights reserved
“Mình cũng thấy vậy…” Lý Linh Linh giận dỗi cười gượng hai tiếng rồi trốn đi mất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! @( R- X! ?. E8 T
©2020 Kites.vn | 8 x4 x8 C" ^; N+ rAll rights reserved
Trên đường trở về.
9 g8 h) D$ D2 b/ Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' v$ ^3 J) E7 `" @8 _7 Q4 UAll rights reserved
Lúc Sở Dư đang định xuống xe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( |$ a5 j8 w& U. K- D/ e4 z) j
©2020 Kites.vn | 7 C+ _# e& W2 _: bAll rights reserved
Cố Thần bỗng nhiên gọi cô lại.
  ]! T; U+ b$ p4 j/ K  S1 a8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 _% `! M% u# q4 }5 S5 F& qAll rights reserved
“Cậu không xem là thật đấy chứ?” Cậu hất cằm, “Có mấy đứa ngốc mới tin cái đó thôi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 f( P0 j, x- V4 g
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Q% n9 d$ U2 G! C; y1 v
Sở Dư sửng sốt, sau đó bật cười, “Sao cậu biết nó không chuẩn chứ?”
©2020 Kites.vn | ! z3 M) z# j7 S! t0 F' u  _All rights reserved
; M6 ^6 X* o1 T8 I/ R7 N" H+ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô vốn không tin mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* J* Q' G7 c$ @) X
©2020 Kites.vn | All rights reserved  g1 f1 J- x3 c. W6 x/ \
Cố Thần nhíu mày, “Còn phải nghĩ hả?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 B2 B* y5 d5 r' m. [) I2 f/ J
©2020 Kites.vn |   |- `) N' Q% i# ]- ?1 I1 Q. Q9 {# GAll rights reserved
“Cậu ngốc quá mà, tôi một giây không nhìn thôi là cậu gặp chuyện không may rồi, thế mà đường học lại dài như vậy, sao mà chuẩn được chứ?”
3 |1 |6 Z) ^, c! T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 y8 |8 t2 [" O. M: AAll rights reserved
Sở Dư không biết nên cười hay nên giận, còn có một chút ngọt ngào khó hiểu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ g. H8 m$ ?; X2 C: Q
©2020 Kites.vn | + G* [5 z* i; p4 ?: {3 |0 oAll rights reserved
“Đường tình cũng ngắn…” Cô nhếch khóe môi.
1 |+ T4 y  U8 Q  o% ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
) {' e1 b9 c3 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy là do tôi không sống lâu rồi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( C8 R  z- n" ?6 W; ~
©2020 Kites.vn | ( `8 k. Z  |' l) z2 d# Z' Z$ hAll rights reserved
Lời này vô cùng sắc bén, đầy khí phách.
. ]( l& f* h- l) y- C- g©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 j0 {7 u; B8 J7 z' s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng lời vừa thốt ra, gương mặt chàng trai đỏ bừng, ánh mắt không biết phải nhìn đi đâu.
©2020 Kites.vn | 5 L4 @7 c/ E# D$ n9 PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! A: j8 _5 t. Z+ v: Y9 [
Người mà cả đời hứng trong tay cũng không đủ…
, s3 k5 k% r' ?( i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ?4 Z/ K  \; i+ D/ r
Nếu cậu sống lâu, sao lại để cô chịu ấm ức được.
2 E* _( |( p0 d4 z) m/ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
. C+ ?; p/ B) r+ z/ L3 S+ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu cậu sống lâu, sao lại để đường tình cô lận đận được.
©2020 Kites.vn |   u% F& n  e! G& k4 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + A/ o8 ~8 t0 A+ q: K* _' `; \8 kAll rights reserved
Cậu mà còn sống, sẽ yêu thương, dỗ dành cô…
6 I' S0 [7 N" g; `4 ]6 s/ g6 i9 b) _©2020 Kites.vn | All rights reserved
; g1 {/ Z" U2 R% b- E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dù là nói bóng gió cô dĩ nhiên hiểu rõ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 Z7 F6 \7 x7 W2 O% `
& j9 d- w& Z! I/ [$ q2 g/ J5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tựa như có giọt mật rót vào cõi lòng, theo máu chảy khắp toàn thân.
©2020 Kites.vn | . p+ s9 d; w5 c  O& C/ kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' {( u6 `: ^4 ]6 j+ ~0 t% G
Bỗng có một luồng xúc động đánh ập đến, sự xao động xuất hiện từ hôm qua dường như không thể chờ đợi được thúc giục cô mở miệng.
©2020 Kites.vn | ' I1 |3 ?7 F* B" lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% `1 U( n0 t, Y6 A7 ?" S2 z5 \
“Tiểu Cố…” Cô mím môi.
©2020 Kites.vn | ; }3 n# o) O4 W$ d9 Q/ BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ J" z2 Y( @' ~; x
Trong không khí tràn ngập sự ngọt ngào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 L; O3 Q1 x1 {2 J2 \+ I
©2020 Kites.vn | ) o7 v3 ?$ W4 a4 n% C+ [7 ~All rights reserved
“Cái… cái gì.” Không biết sao, nhìn vào mắt cô, cậu lại cảm thấy thật khẩn trương.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ?; g  |0 d# q+ L7 Z
- B/ B/ E* y4 m- U$ t, C! z) h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hình như, sắp có chuyện xảy ra…
©2020 Kites.vn | 8 Q- Q4 w1 Z+ c" E" u* nAll rights reserved
! r7 m! _9 \! r5 `* M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tim đập như trống vang.
. @( n. A$ c1 J+ p7 t; V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; H2 H$ P& T, j
Một tiếng rồi lại một tiếng.
7 L4 M: o7 \& Y+ w* o- Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # K, Y: T# T4 T# d& q0 }* Z1 K8 MAll rights reserved
Tác giả:
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 H4 m1 A7 y( K8 k/ \  w5 [
©2020 Kites.vn | ( r4 X$ \/ F. a2 s4 f: j$ J/ VAll rights reserved
Ừ, mấy bạn đoán xem có ở bên nhau không ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách