Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: dmii.s
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Đây Cóc Sợ Vợ | Bán Hạ Lương Lương - Chương 28 - 31 (Update 13/08)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-4-2018 13:53:38 | Xem tất
Chết cậu chưa Cố nhị thiếu. Ai bảo ko biểu lộ tâm ý, người ta định coi cậu là bạn cả đời đấy.
9 ^# ]! j+ \- |+ [2 D7 P, f" D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có câu đẹp trai ko bằng chai mặt. Da mặt Cố thiếu còn mỏng lắm. Phải dày lên thì mới mong kiếm nổi vợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2018 21:02:30 | Xem tất
Chương 11

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y% K' @; Z0 t; X# @1 B! m9 \
Trần Thuật vốn không hiểu sao Tôn Hạo Quảng lại chắc chắn ở nhà họ Sở, cũng không hiểu vì sao lúc cậu rủ cậu ta cùng đến đó thì giọng điệu lại quái dị đến thế.
! j, a8 v# q4 L# M) }2 ~) D. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 r( R+ \/ n# S2 r0 r3 v
Thậm chí còn có phần thông cảm.
©2019 Kites.vn |   ~6 J) a, x' R: m) t% x) Q- K9 OAll rights reserved
4 n" U. w; Q" v. [$ f. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến khi cậu mở cửa. Ngay lập tức chỉ muốn mắng Tôn Hạo Quảng cả ngàn lần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) C4 J6 t& p% T7 t9 w0 o! \6 _
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a3 _+ c" P6 Y7 B
Đúng là tò mò hại chết con mèo ghê, mấy lời ông cha ta dạy đúng là có đạo lý.
' k0 l' ]8 G9 @3 A  d# N" ~% z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , G, v0 _( Q2 j! wAll rights reserved
Nhất là khi Trần Thuật thấy Sở Dư ở trong phòng nhìn mình mỉm cười, còn vẻ mặt anh Cố nhà mình vô cùng âm u, trong đầu cậu liền hiện lên câu nói đó.
©2019 Kites.vn | 1 G, v8 ~5 h5 n' r& UAll rights reserved
  M6 J. I# m8 N  v0 P" {8 i# T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn không khí trong phòng thế này cũng biết... cô nam quả nữ, tình ngay lý gian.
3 y- N3 \7 ?6 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
% L1 `8 ^# p+ R4 s: b0 Q6 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
...
6 g' K$ J! h5 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) N/ g& c4 ]5 |6 o0 vAll rights reserved
Sau đó, bọn họ bước tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" [% u- E  a* q/ G; s
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ^+ M. n" i( n6 b) g
Môi cậu giật giật, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cậu muốn ra khỏi đây rồi làm lại... Có được không?
' J- w: z$ O; u( g5 s7 Y, E; q©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 f  h; H1 X- J- _& |$ T( X5 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phát hiện bầu không khí hơi quái dị, Sở Dư mỉm cười, phá vỡ yên tĩnh.
0 C5 O8 Q" f' R( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " E  `( j7 P, _5 |4 aAll rights reserved
"Trần Thuật, Phong Nguyên, Dương Hành, lâu rồi không gặp." Cô khẽ gật đầu.
©2019 Kites.vn | $ x* l! e& v+ Z. p, uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 y" X$ E! r; ]6 s7 JAll rights reserved
"Muốn uống gì? Trà hay nước trái cây?"
! p4 ~0 P( T' v5 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
, q3 @% x, D4 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp..." Ba người đồng thanh, cười, "Ha! Ha ha ha!"
* b  M% c. {! y: ^4 g/ `% B©2019 Kites.vn | All rights reserved
! {' K: b- ~" e3 h; e' f+ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
... Mấy năm gần đây bọn họ chỉ gặp nhau có vài lần, thật khó cho cô còn nhớ được tên ba người bọn họ.
©2019 Kites.vn | - z) b8 E+ J& l9 ^6 }0 Z( |All rights reserved
3 B+ Y$ R: ^) l3 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên cảm thấy thật vinh hạnh...
©2019 Kites.vn | All rights reserved' k7 M2 V3 B$ R1 j! j) `
©2019 Kites.vn | , C9 i$ @: T& e  iAll rights reserved
Hai người phía sau thúc tới, Trần Thuật bị đẩy về phía trước, cả người lảo đảo.
- C, @% v; ?  D* V) |©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 f+ a$ |. L0 L+ h3 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phắc! Hai cái thằng không có nghĩa khí này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y+ t  E8 }& ?! q
©2019 Kites.vn | , y0 ?, C; L3 L$ @All rights reserved
Trần Thuật mắng thầm trong lòng, lại rất biết quan sát, vội vàng đè lại ấm trà đang xách lên, nói một hơi, "Không cần, không cần, ở ngoài không nóng, tụi tôi không khát."
9 J, T% j% _' L# k5 x' h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y! L9 [& K- i/ g) ?  ^) J, \
Vốn dĩ đã phạm phải sai lầm, nếu bọn họ còn để cho cô rót trà thì khỏi cần nghĩ gì nữa luôn, cứ trực tiếp tới nghĩa trang là được.
©2019 Kites.vn | / W8 }  \' Z% ?$ L* G) m: KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; c6 b9 a" _4 s& W/ q: oAll rights reserved
Hai người sau cũng nói hùa theo, "Đúng đó, đúng đó, không khát đâu, lúc đến nhà họ Cố đã uống rồi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^3 T. P9 \0 X
©2019 Kites.vn | All rights reserved  }' ?3 T# g! e6 z5 v1 _1 c
Cái đệt!
) }0 ?, Y% H1 o9 h3 p: l7 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
% J5 ^% _. K; s9 f: B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến nhà họ Cố ngay cả không khí còn không có!
$ ~! R0 G5 p- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 b/ Z2 A3 x. V2 V" e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Thuật kiên quyết gật đầu, sợ cô nghĩ mình đang khách sáo,  cậu lại liếc Cố Thần, "Huống chi anh Cố của tôi còn ở đây mà? Nếu khát tụi tôi sẽ không khách sáo với anh ấy đâu."
1 a" O5 Z( V" Z, h5 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ P! M: V! k( M( O: J( S- h4 R' d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Câu nói này không rõ ràng, nếu người không có ý gì nghe được thì cũng chỉ hiểu mặt ngoài. Nhưng vào tai người có tâm... chủ gia đình... đúng là rất êm tai.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ^$ T2 a+ E: B, L
©2019 Kites.vn | All rights reserved& H! o8 p1 x  `# s6 b
Mắt thấy vẻ mặt của anh Cố của cậu càng ngày càng tốt, Trần Thuật vừa thả lỏng, lại vừa khiếp sợ vì sự "sa đọa" của anh Cố nhà mình.
9 V# H( ^, K- k6 i; S! s  \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) n( T7 J% X% _  t* PAll rights reserved
Suy nghĩ của Sở Dư luôn rất nhanh, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến người khác khó xử, thấy họ kiên quyết thì thuận theo đặt ấm trà xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 u4 ^: i6 Y' F. M0 W
$ W" d% a! X* O# b) r( a©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Các cậu đến tìm Cố Thần hả?" Cô cong khóe miệng. "Nếu không vội thì vào ngồi một lát."
©2019 Kites.vn | All rights reserved# x2 s$ `% ?& C6 X
* ~% F7 z" ~1 s' X; q8 [" K) \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói rồi cô nhìn đồng hồ, nói với Cố Thần, "Hôm nay tới đây thôi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved% |" `' ^" h2 A# v
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 d0 g4 ~/ G" `" x' q3 k
Cô chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu —— chuyện của tôi đã xong, các cậu có việc thì đi đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 y$ C0 O& s! j& `2 @
. v1 d" |$ P* o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần buồn bực, "Cậu đuổi tôi đi à!"
2 a/ F1 j. g; M; ?' I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % x' E1 _' w/ r+ s8 kAll rights reserved
"Sở Tiểu Dư, cậu có lương tâm không đấy," cậu hừ một tiếng, nhìn ấm trà đang đặt trên bàn, "Ngay cả nước cũng không cho tôi uống..."
! ^: Y6 s+ i. o1 q6 T9 ?! E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ i$ X' k# X* _# Z* a5 c
Trần Thuật bị dáng vẻ Cố Thần như thế làm trợn trừng mắt, mém tí trực tiếp xông thẳng lên biểu đạt lòng trung thành, cậu không uống trà thật mà...
2 u' q, J9 k+ x- M4 o1 A5 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 M  x3 ]8 K5 z; \7 }- q) M% g
Nhưng cảm nhận được ánh mắt lành lạnh ấy, cậu co rút khóe miệng, vội vàng khoát tay, "Không gấp, không gấp mà..."
©2019 Kites.vn | ! q, p/ z& m! U" T2 a6 zAll rights reserved
/ P6 y$ |' v/ `; x# K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu vô cùng kiên quyết nói, "Bọn tôi ở nhà không có việc gì làm nên mới đi dạo loanh quanh, không hiểu sao lại đi đến Cố gia."
+ ?/ P0 l) R  h# S% |# U©2019 Kites.vn | All rights reserved
# q6 h8 d9 F* u' j( ]) G©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng vậy." Hai người kia cũng ngồi xuống, dáng vẻ không gấp gáp tí nào, rảnh đến đau trứng, cười ha ha nói, "Tụi tôi chỉ thuận đường ghé thăm anh Cố thôi, lát nữa đi ngay ấy mà."
+ U$ f1 Q3 ~' M8 y# H6 t3 i. x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   ]! x8 R4 ]" _$ f+ yAll rights reserved
Vẻ mặt Cố Thần bấy giờ mới tốt hơn, kiêu căng lườm Sở Dư.
: I! H7 P: E! m4 k3 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 j- ^& {9 p3 s( iAll rights reserved
Cậu xem, họ đã nói không có việc gì, cậu còn dám đuổi tôi đi.
. I8 G: I* o3 ?. }/ J& Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 y2 S! x5 T  G" |! VAll rights reserved
Sở Dư bình tĩnh chớp mắt, cong môi lên.
, l0 S$ ^5 i7 f7 t. I- Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 K' @. l$ p) i% B" v! lAll rights reserved
Đã chạy đến đây rồi, chắc chắn sẽ không thể nào không có việc được.
©2019 Kites.vn | 4 S/ t8 \7 L4 j' [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 m  T. a2 z9 a! J# M
Thế nên, cô cầm ấm trà rót một ly đưa cho Cố Thần, dù có chuyện hay không, anh em bọn họ đến tìm nhau, cô cũng không thể làm bóng đèn được.
  X- P6 V& w1 J" u( r# o! z©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 d4 G! E# E/ X4 W8 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần nhận trà, thoáng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, "Một ly trà đã muốn đuổi tôi đi, đồ keo kiệt..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved( x3 U  r$ D2 ~9 E, I. |  h4 f
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i; Q- v5 c3 s; x
Hơi thở chậm rãi ôn hòa trở lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 u9 B% ?1 W; l  X
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Z3 x0 I  `# ^4 f; L9 O
Sở Dư nhìn cậu, lại rót một ly... đẩy đến trước mặt cậu, ý tứ rõ ràng, một ly không đủ thì hai ly.
©2019 Kites.vn | $ ~+ g: L8 V; YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 C, Z0 @$ k$ f3 b$ n! t
Chàng trai nhận lấy, hừ một tiếng, không thèm nói nữa, cúi đầu chậm rãi thổi trà.
* f& ^! c( N/ ^  B©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 A+ e0 D4 K4 f% ?  n9 ], H$ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Hừ, không biết đây là trà gì, ngon quá.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& h. S  J/ ^9 o$ n' [
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 T7 {; G+ E! K  f) C" F
Ba cậu chàng kia thấy màn kịch câm của Cố Thần như thế, bỗng chốc khóe miệng giật giật, chấn động mém tí nữa là rơi lệ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' K3 E) s; u* b' N+ P
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ^8 a/ a. ?" v# Q/ d6 @: x
Xem ra đã được cứu rồi, đúng là "tạ ơn trời đất".
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 _3 Z; `7 n7 B- {5 `( @
©2019 Kites.vn | All rights reserved' N  a% R9 ^. n0 m1 `
Nhìn Cố Thần đã uống xong, đã bình tĩnh lại, Sở Dư cong môi, nhẹ giọng nói, "Lát nữa tôi còn có việc..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 B1 K9 Y" {& W, `+ t( ~/ ?" g0 ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved' l0 R, Z1 f2 ]% E
Không cần đoán cũng biết tiếp theo là gì.
  w/ b/ y9 q1 S4 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 K, {& P: |" Y3 m1 W
Cố Thần nhíu mày, ánh mắt dường như có lửa, vừa cáu kỉnh vừa đáng thương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ L: Z, O4 o* j; @. ]" r
! u5 M8 w; C7 B9 O  N7 `+ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có việc cái con khỉ!
©2019 Kites.vn | 7 j8 r( B! \/ l2 ^8 J7 j6 l- a' {& YAll rights reserved
* l  f* O* ~- ?0 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đúng là như từ thiên đường rớt xuống điện ngục... ba người kia bắt đầu lo sợ. Đừng mà!
©2019 Kites.vn | All rights reserved' o, ?$ E' e+ f4 a  l2 U
©2019 Kites.vn | 9 M# _# |2 l! H7 Q" |; o7 gAll rights reserved
Đáng tiếc quá chậm...
( b6 A% \2 g5 ]- q/ a3 q) h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) Z7 r' E& O( a0 H5 MAll rights reserved
Giọng nói Sở Dư càng thêm dịu dàng, "Học cả chiều rồi, tôi hơi mệt, muốn ngủ một giấc."
©2019 Kites.vn | All rights reserved' h% A- O8 V: u0 \' N
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f- o( R! t  d( n8 C6 M- r' `: M
Cố Thần tức giận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ?, m: Z8 X9 o0 y7 x; Y
©2019 Kites.vn |   d- {; _6 C  y2 S, TAll rights reserved
Cô hỏi, "Mai tiếp tục nhé, được không, Cố Thần?"
% s* M. m# J5 Y' a) x0 w7 ~$ ?3 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 @2 H( c9 N; bAll rights reserved
Cố Thần bị ánh mắt trong suốt của cô nhìn chằm chằm, kiên trì chưa được một lúc thì lại nhìn đi chỗ khác, gật đầu.
2 s/ Z* W4 ^4 a) ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 Y6 u; j' {( A2 y4 O! a5 JAll rights reserved
..."Được."
©2019 Kites.vn | . v' t; [8 [, d  P/ B  sAll rights reserved
5 M; M; j# v3 Y. h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lỡ như cô buồn ngủ thật thì sao? Dù sao cô lúc nào cũng ngủ nhiều.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! a% L$ {' p' D5 J$ g& X$ ?9 N
©2019 Kites.vn |   d5 ]7 ?' v2 G! dAll rights reserved
"Còn không đi." Cậu nhìn ba người trên sofa, ông đây không học cùng bạn gái được, không lẽ không thể tàn sát lẫn nhau ư?
: z* ^* a; y4 n+ }! }+ N- K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 ?  _5 z9 z8 ?  m$ f6 wAll rights reserved
Ba người kia suýt nữa đã bám lên khung cửa, muốn nói với Sở đại tiểu thư, à bào cô Sở cũng được, ở trong phòng rằng bọn họ đúng là không có việc mà!!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ^! ?# m% M* o2 X5 C- v; ~$ N
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 C9 k. _" N2 K, z' C
Lúc ra ngoài.
9 i! X) h% ~. J% p# e1 [( G/ U% _, G©2019 Kites.vn | All rights reserved
, k& ?# W# c/ s$ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ba người bọn họ có chút không đành lòng.
©2019 Kites.vn |   W  {- U$ {0 X6 h6 f( C/ fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; g: D/ J" B4 g' _9 Y/ D) @
Bước đi lề mề, Trần Thuật lén nhìn bóng dáng đi như bay đằng trước, hận muốn đấm cho một đấm, "... Lúc nãy có phải là anh em không thế hả? Dám đẩy tôi lên trước."
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m- p, Z7 Q! l8 y/ Z  J5 C2 p
- J# ?& H; F- d! l; J6 |# ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Chứ không phải trốn không thoát..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved% M0 D: i1 d7 @# b
©2019 Kites.vn | # b4 b  K& U# ]All rights reserved
Hai người kia không có tí xấu hổ nào, càng nói càng giận, "Không phải do cậu lôi bọn tôi tới ư?"
©2019 Kites.vn | % e- T3 o5 ?( V( v% T5 w1 o+ |All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 A6 ?" M3 W' O6 d& D% J9 WAll rights reserved
Nói xong rồi nhìn bóng dáng đi đằng trước, thương cảm cho kết cục lát nữa của bản thân mình.
3 n& i- ^4 J/ S" p% d) R6 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 L$ C/ i; Q8 t  t©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Xem ra... ai cũng không thoát nổi rồi."
©2019 Kites.vn | : w4 L* D9 O  x- V) U) |All rights reserved
3 r# q4 M/ f( ~, D1 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ở đằng sau ấp trứng hay sao mà không theo kịp hả?" Giọng nói của chàng trai đằng trước truyền tới, mang theo hơi lạnh, "Không phải tìm tôi có việc sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved! @) X2 K3 q9 Z! c; E% x3 {
©2019 Kites.vn | . h7 z) f2 L- I9 Z2 Q; ~All rights reserved
"Đến đây đến đây." Trần Thuật phản ứng kịp, chạy lên nịnh nọt, "Bóng lưng của anh Cố đẹp quá, em nhìn mà ngây người"
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q( i4 i( o6 A  C' Q
©2019 Kites.vn | ) P% @" @) C1 d, B0 XAll rights reserved
Đồ vô dụng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G( f1 F. P# {% l
©2019 Kites.vn | 8 ?2 r! X! V3 y0 v) r0 w& p# k+ MAll rights reserved
Hai người nhìn nhau, nhưng cũng lèo nhèo bước lên.
, j$ Q; Y' u+ p% g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& }. @- i+ C/ a' B, c3 t: O; j
Thái độ cứ như sắp gặp quỷ đến nơi, căng mặt nói chêm vào màn nịnh nọt ôm chân chó của Trần Thuật.
©2019 Kites.vn | 2 [; \* L1 Y! p0 R% qAll rights reserved
3 X' t7 l) M: e! L% h7 S% h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tới nhà họ Cố, Cố Thần đẩy cửa ra, "Muốn cùng lên hay từng người một?"
©2019 Kites.vn | $ t* [" `/ V1 U" r1 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 j2 l5 V0 M4 }7 |7 q3 L( e4 bAll rights reserved
Quy tắc cũ, từng người lên thì sẽ nương tay, cùng lên thì mức độ sẽ tăng lên.
3 d9 c- V! v/ ?% |; d©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 t$ Q+ C+ ~; q! z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trần Thuật nịnh nọt cả ngày trời: ... "Anh, không thể thương lượng sao?"
+ ]( {9 n4 T# V* L  `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 S0 k* _7 X2 Z& @
Chàng trai nhìn cậu, khí thế hung hăng, vẻ mặt vô cảm.
; P( @5 J. L' ?$ P+ y# F- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 R% o# _- u/ c2 X, e  \4 MAll rights reserved
Ba người đau khổ nhìn nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% t/ N' V9 M' W2 z
©2019 Kites.vn | 6 v1 m1 P) G0 S0 N$ G; xAll rights reserved
Động tác lại không hề do dự, ngay lúc đó, ba nắm đấm ăn ý cùng nhau lên... Thậm chí từ ba phía khác nhau nóng lòng ra tay.
1 V1 J6 y5 L: r1 R  r. N2 d% @1 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Y! E% U6 R8 d
Sau khi bị dạy dỗ một cách hung ác, ba người nằm trong phòng tập gào khóc, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là, "Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá."
6 m8 H) ]/ x  u  q$ `* {' a©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ _# h. K0 l: _' Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tự nhủ, bị lừa đá còn sướng hơn như vầy nhiều.
©2019 Kites.vn | 4 S3 V0 X- C/ l1 x& V+ C" PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' G: w+ }0 n9 T3 j! y0 h
—— by Trần Thuật.
4 h+ _  v/ O( s' n* V3 a2 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 @) B( I- ]! R5 V+ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Tiểu Gia độc thoại nội tâm: cho cậu quấy rầy tôi và Sở Tiểu Dư này!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2018 21:14:51 | Xem tất
chương 11 này có từ tuần trc nhưng mình cứ nghĩ là đã up rồi TTvTT giờ vào kites mới thấy chưa up chương 11 ' ^ '
4 A+ \5 P7 m3 S! G. g©2019 Kites.vn | All rights reserved
thứ lỗi cho mị hự hự TT_______TT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-4-2018 21:15:57 | Xem tất
dmii.s gửi lúc 24-4-2018 09:14 PM
4 x, C6 X; n. v4 C% t©2019 Kites.vn | All rights reserved
chương 11 này có từ tuần trc nhưng mình cứ nghĩ là đã up rồi TTvTT giờ vào kites mớ ...

Bạn ơi, mình là bạn nhận des bìa truyện "Anh đây cóc sợ vợ", mình đã giao bản sửa theo yêu cầu của bạn cách đây khá lâu rồi, bạn đã nhận được chưa? Có còn muốn sửa gì không?
% o6 y: ]. u" R7 z& d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 P9 K2 B; C9 T9 V( C" V5 S/ k
Xin trả lời cụ thể cho mình nhé!

Bình luận

ấy em quên treo mất tiêu TTvTT cứ nghĩ là treo rồi í ._. để em đi treo :3  Đăng lúc 25-4-2018 03:15 PM
vậy treo lên đi Mì, cho đẹp ^^  Đăng lúc 25-4-2018 02:46 PM
à mình cũng nhận được lâu rồi :))) mình thấy ổn rồi ạ :3  Đăng lúc 24-4-2018 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-4-2018 21:18:22 | Xem tất
Khổ thân Cố thiếu. Uất nghẹn thế này. Nghẹn nhiều không tốt đâu. Cậu liệu mà bứt phá đi.
/ V7 e% J. V2 J6 u2 ^, K) H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tất cả mọi người xung quanh Cố thiếu đều là bóng đèn, đều là vật cản đường cho nên mọi người cố mà chịu trả thù nhé.

Bình luận

Sao mà anh Cố ngây thơ thế nhỉ, đọc buồn cười quá, chủ thớt à, tui tưởng cô off luôn chớ :v  Đăng lúc 25-4-2018 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-4-2018 21:21:09 | Xem tất
người ta đnag học đến phá đám làm chi? bộ dở à, điên à. muốn ăn đòn có ăn đòn nha cưng. đừng có mà hư hỏng vậy nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-4-2018 18:17:22 | Xem tất
dmii.s gửi lúc 17-3-2018 07:58 PM
©2019 Kites.vn | All rights reserved' E9 @( K3 w" z1 L3 @6 p5 h  x% B
Chương 4
1 d9 t3 L0 r& X* B% a- i( }7 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho đến khi cậu thiếu niên tập luyện buổi sáng xong, mấy phần xấu hổ mới v ...

Xin gởi chủ nhà thay cho lời cảm ơn đã đào hố mới cho mọi người
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 K2 L' I7 U# F  e
©2019 Kites.vn | 9 [  M4 s; F) h0 c' O! yAll rights reserved
Mới đọc một hơi hết 4 chương đầu mà đã biết được tại sao anh Cố sẽ sợ vợ rồi. Thì ra anh có cái gene di truyền từ ông nội mà Những kỷ niệm thời thơ ấu của anh với cô bé Sở thật là dễ thương. Sở Dư giỏi, chưa gì mà đã dạy anh Cố biết rửa chén rồi đấy
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q/ ?: I: t/ W+ _4 q: u$ n
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2018 11:37:12 | Xem tất
Chương 12

( }3 y; B; C* O. i1 k, f/ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Anh... Anh theo đuổi thật hả? Có ý tưởng gì chưa?"
©2019 Kites.vn | & R$ ?) \! J, Q- SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 {6 H% E+ Q* H2 w# j5 i, [
Trần Thuật nghỉ ngơi một lúc, lau đi mồ hôi trên trán mình, không nhịn được mà giương mắt, cũng không định ngồi dậy, nền nhà của phòng luyện tập thực sự rất sạch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 D% O- s. g9 l  p
4 k4 p$ X" x9 L: |( ^) a1 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— tự mình trượt lui trượt tới nhiều lần, bảo đảm tuyệt đối.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# }1 X0 ~( G2 u# T& o
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q0 C3 k3 z7 F& i$ T# b( y' Y
"Hay là để tôi nói cho cậu xem vài loại?"
/ E0 \1 t! W( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
& n' Q1 A0 d* s6 p0 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù nhắc tới thế hệ thứ hai thì thường mọi người có vẻ không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng thực tế thì, tại tầng lớp trên chân chính, đến quần là áo lụa cũng không có bao nhiêu, muốn chống lại một gia tộc lớn cũng không phải chuyện đùa, kỳ thực từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục rất nghiêm khắc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& X* N& P& x3 s, @" N
3 c3 M  A6 h( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Còn sở thích về sắc đẹp thì đương nhiên cũng có rồi, lúc học tập nghiêm khắc thường sẽ tìm chút thú vui, trong nhà quản không nghiêm như thế, sắc đẹp có thể trở thành một trong số đó, nhưng đó cũng là do cô tình tôi nguyện, thanh toán tiền bạc rõ ràng, chứ suốt ngày không cùng phụ nữ ăn chơi trác táng nhiều cho lắm.
©2019 Kites.vn | ' D% k* ?; z+ T4 q1 D: _) FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # c, C$ }- P2 [  Y, b, _8 U8 M) u7 EAll rights reserved
Nhưng muốn tìm người giống như Cố Thần... Thanh khiết tới nỗi có khi ngay cả cơ thể con gái cũng không mơ tới được... Vậy thì càng ít hơn.
©2019 Kites.vn | , ~5 X- [( B4 m1 ^9 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) g. Y+ s6 ?- c. e# O) b- V7 }
... Đúng là của quý hiếm có.
©2019 Kites.vn | ( |' u! {% @" a6 @$ }. l: UAll rights reserved
4 n8 b8 |8 M5 \7 A' \- r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn dáng vẻ của anh cậu lúc đó... Chắc chắn là bị treo cổ chết trên cây rồi, cơ mà vấn đề là, cây của người ta không chừng còn chả muốn mọc nhánh dài để anh cậu treo cơ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h; z8 P+ r8 S: A1 g7 O
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K6 ^6 P3 y* s) t0 b: j
Thiếu niên vui sướng tràn trề đánh một trận xong, cả khuôn mặt đỏ gay đầy hao hứng, lúc này còn đang cầm khăn lông chuyển từ lau đầu sang mồ hôi ở cổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* }  f( @, _" o7 x3 l  c
+ _. S: e; b% x: A* D4 c# \& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe thấy lời này, tay cậu buông lỏng, theo phản xạ trực tiếp dùng khăn lông đập vào mặt Trần Thuật.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V9 ~; |# a3 D
©2019 Kites.vn | 5 v$ `3 U# \" @3 s/ x6 v. NAll rights reserved
Huhu!
7 p& s7 l' [& ~; }0 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# W1 b0 @4 F% f
Đốt đèn lên rồi. Hai người anh em kia lặng lẽ quay đầu đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d# @) g4 H0 e+ \7 t. g
©2019 Kites.vn | 8 R, U! k1 y- TAll rights reserved
Trần Thuật nhắm tịt cả hai mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lặng lẽ bắt lấy khăn lông, quăng xuống đất cái vèo.
* j# f' [$ q7 |+ b  Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . I5 P( ~2 _- r+ h4 y& Y. uAll rights reserved
"Anh Cố! Đây là mặt đấy nhé!"
8 H- e; V! W1 y  K, _: R& Y+ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
# d& s# e( c4 i4 S) ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đánh người không được đánh mặt nhá! Mặt cậu lớn lên điển trai như thế sao lại dễ dàng để Cố Thần đánh được chứ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 q0 K9 J; r* Z) M* T
/ e8 I; \( l% b4 }) y( b& |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta nói gì, cố gắng nghiêm mặt, giống như đang không để ý, nói, "Ai nói tôi muốn theo đuổi?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved' F4 M* i1 T$ E& k$ G- P- r6 B# ]; `
©2019 Kites.vn | All rights reserved) J. q' f2 d( ?* u: ~* @1 _
Không phải nói cậu không để lộ chút gì à?
* d8 P/ u' B2 l" y2 O1 ]) V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z9 o8 m! d7 M2 r' a" K8 ?
Trần Thuật: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved: }7 k9 S: j; r; B/ X; e5 s
% Y* K+ b4 ~4 B0 d# t+ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phong Nguyên: ...
©2019 Kites.vn | / J$ G$ L/ @2 K/ nAll rights reserved
: E* V2 B( k- l1 l* n) y0 p) }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dương Hành: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved) O5 b& \( P0 ~5 J" l# J" C
©2019 Kites.vn | + g4 s& n3 I$ H  K- mAll rights reserved
"Anh giỡn em hả?"
; \% p! \7 ~4 q7 P8 S. @! M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 t$ q9 e) T. g$ q! y. M3 ?, c
Hận không thể đến ở luôn trong nhà người ta, rõ ràng như vậy...
& ]4 F; ^$ t! O7 n# f1 l; a©2019 Kites.vn | All rights reserved
; h- M8 n+ S7 z  H& g7 i& L- M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lông mày Cố Thần có vẻ bướng bỉnh, nhìn sơ qua biểu hiện của ba người đang ngồi dưới đất, "Ai giỡn cậu làm gì?"
% Q. P% y/ D9 ?5 u: ]! g* d7 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % I* w0 G2 {' C: g% n8 e! YAll rights reserved
Thấy bọn họ không phản ứng, Cố tiểu gia chậc một tiếng, hất cằm lên, lớn tiếng nói, "Nói các cậu biết, hành động của tôi tuyệt đối không hề có ý theo đuổi cậu ấy."
©2019 Kites.vn | 2 o- F5 b' h9 Z- B# ]4 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 }; c3 \) i' b- n* _# ~
... Lý... Lý do tốt.
# s/ h& `% d/ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ?, h; m! u" j: \$ D& L# x
Bây giờ khó mà miêu tả được vẻ mặt Trần Thuật, nói tới nói lui, dù sao thì vẫn phải nghe phương pháp theo đuổi...
2 H4 u' ]  h8 {$ `) ~( I' b! r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( B7 g2 ?) y2 O  Y7 zAll rights reserved
Ba người Trần Thuật thở dài, rốt cuộc cũng là anh em từng mặc chung tả, thích một cô gái nhiều năm như vậy thật vất vả, nhìn dáng dấp có vẻ cũng không có tương lai, muốn kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo đi.
©2019 Kites.vn | / x( \( a8 A& b% ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ d2 w& J* ^& h4 p' g
Trần Thuật ngồi dậy, "Thích ấy, không phải kiểu vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình, nhìn các cậu rõ ràng là muốn thuộc vào loại lâu ngày sinh tình rồi."
5 T& E3 v  M& E9 u2 p1 b6 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 w9 |! V9 G5 _( b& BAll rights reserved
"Muốn lâu ngày sinh tình, ý trên mặt chữ cũng đã rõ, trước tiên nhất định phải tăng thêm cơ hội ở chung với nhau."
7 ?# n* [! u. X& |' n% `7 b8 b4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 c% }$ x9 T+ `All rights reserved
"..."
©2019 Kites.vn | 7 v3 @3 k* d$ P" lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }/ z# I# u- B, t! F- S
"Đến cả cách theo đuổi cũng cụ thể thế này..."
©2019 Kites.vn | ' p( h  I; d8 b7 F) \6 t. IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ?- Q/ P0 t" ]( v5 i, q" `
"Chín mươi chín đóa hồng đỏ, thẻ quẹt miễn phí, mua túi mua quà hay gì đấy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved" \4 I4 S- o+ q7 N/ }( j
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 g! H( u6 t- G
Cố Thần: ... Nhìn cậu ta đầy ghét bỏ, mấy câu lúc đầu nghe còn có lý...
©2019 Kites.vn | 6 w% z; \( |9 fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# R  x3 {3 j5 U5 ^6 z
Mặc dù cậu chưa theo đuổi ai bao giờ, nhưng cậu hiểu Sở Dư, nếu cậu làm những thứ này cho Sở Dư thật, kiểu gì cũng bị đồ phiền phức kia ném ra ngoài luôn cho xem.
©2019 Kites.vn | 6 z8 S3 o$ k' k% h, Q& \All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' {9 J7 Y0 \1 K8 kAll rights reserved
"Ấy! Ánh mắt đó của anh là sao thế?" Trần Thuật trợn mắt há hốc mồm, nhìn người nào đó xoay người rời đi, dáng vẻ lười để ý đến cậu, "Đừng đi đừng đi mà, nếu không... Nếu không... Chúng ta làm cho cô ấy một buổi tiệc chúc mừng nhé?"
, j: j' O* |2 b7 n; N6 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " v1 u. K+ q% E. C4 J1 |All rights reserved
Cố Thần dừng bước, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu sang, "Nếu các cậu không làm cho cô ấy... Cũng không phải là không được."
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Z$ H4 K# ^0 ]- f3 X
©2019 Kites.vn | % ?7 a6 t; P0 _1 K/ ~All rights reserved
... Miễn cưỡng tốt lắm, bộ dạng của cả ba trông như kiểu nuốt không được mà nhổ cũng không xong.
©2019 Kites.vn | 8 |; ^' r+ x; G" C3 R& b1 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `! [4 K$ M3 E% l
Cố Thần không để ý bọn họ, nhíu mày, "Tìm chỗ yên tĩnh một chút, không nên mời quá nhiều người, trên bàn không cần phải có rượu, cô ấy không ăn cay được, chỉ ăn nhạt, tốt nhất là chọn món ăn Quảng Đông ấy, à còn nữa, cô ấy dị ứng tỏi, lúc làm đồ ăn nhớ dặn dò bếp..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved) [7 T% o+ T. ]) K! F5 Z
©2019 Kites.vn | 4 W' I# C; u1 I' f$ e- j( oAll rights reserved
Trợn mắt há hốc mồm.jpg
+ d! [' ^( P/ T* {, R$ |( H0 X# c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 }6 b+ r6 L4 r  J$ n% ]All rights reserved
"Anh! Anh! Anh!" Trần Thuật nghe đến mức hoa hết cả mắt, liền vội vàng cắt ngang lời cậu đang thao thao bất tuyệt, "Lát nữa anh ngồi xuống ghi lại được không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved, O: ^6 D# C; [5 r3 k
©2019 Kites.vn | # G% G' K5 z5 v6 lAll rights reserved
Coi như cậu đã nhìn ra, bộ dạng này của Cố Thần, còn đợi đến lúc Sở Dư mọc nhánh dài mới có thể treo chết gì chứ, cậu ta có thể trực tiếp thắt cổ chết rồi sau đó trói mình lên cây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Z& A0 a* Z9 v/ b7 Q
" v" G7 H5 t0 x+ [- L- ?! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần ghét bỏ liếc bọn họ, "Mấy cái này mà cũng không nhớ được."
" U& p8 X/ V. I; I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # k& Y9 D, t' l6 T' P8 n9 CAll rights reserved
Cậu còn có thể đọc ngược lại nữa là.
/ R1 S  G. b' D' ^! F# I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * l+ v6 }3 P: F/ {, m5 m* s6 ]All rights reserved
—— ha ha.
©2019 Kites.vn | 9 S" i4 F0 h; X2 S+ B+ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, K5 K  {& r' O- ]" G5 h, E8 u
Mặt ba người lạnh lùng, "Tụi em đâu có lén lút quan sát cô ấy."
3 l9 V4 t+ a! x$ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
: N# O+ X; z  f# o3 l6 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ha, ngốc quá mà, đúng là chả đàn ông tí nào cả."
©2019 Kites.vn | All rights reserved( f, j7 L: [/ X6 \  n8 H8 v( T% S( `
2 \' q. v) X) ]7 h# {: E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần không nhịn được dậm chân, nổi giận, "Nói ai ngốc đấy hả!"
©2019 Kites.vn | + s* A! D0 [# [/ kAll rights reserved
+ t; \( z' R! h* J/ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vẫn là bị ngược riết cũng thành quen, ba người liền hoảng sợ, "Không nói anh không nói anh, anh chưa từng làm thế bao giờ."
©2019 Kites.vn | : Z" n: `) g9 @. J1 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' h6 D4 `" `0 d# o3 o- ?7 TAll rights reserved
—— nói câu này đúng là trái với lương tâm mà.
0 ~& Q  j2 {& P7 S8 R# O. n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' g% J1 Y/ r. S3 b8 w. c& h+ Q; I
...
5 n4 _4 B8 u6 E( I©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 n" q6 Z: p# v" G6 [5 t6 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Theo chính sách áp lực cao, mọi người cuối cùng cũng đáp ứng những yêu cầu của Cố Thần.
* _, y! H) i9 L. z/ E- p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) ?# ?+ D: g. n. }( M  G2 [7 tAll rights reserved
Sở Dư đương nhiên sẽ đồng ý đến.
8 D* P% v+ W+ y- h, a- I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: c& s1 x) y# ^
Mỗi người chuẩn bị một phần quà nhỏ.
. F& S0 Q# D4 q! v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * o' A# D) b: w- e) `All rights reserved
Theo lý mà nói, bọn họ cũng không thân thiết lắm, lại nói buổi tiệc này cũng chẳng ra làm sao, nhưng dù sao cũng có Cố
, X- s# D8 g* K' Q* `) O$ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thần ở đấy, huống hồ người ta cũng đã bỏ ra nhiều công sức để mừng cô trở lại, cô cũng không sao cả, đương nhiên là không thể không nể mặt rồi.
©2019 Kites.vn | 9 Q1 ]- E+ r( A+ G' w+ eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % @4 C3 Z: o- E3 C# C- j9 JAll rights reserved
Cũng vì không thân thiết lắm, nên mới nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà tặng.
/ E9 U& i$ r' c, |6 b' N7 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
: k- W2 L( W4 p& t7 k8 x! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người cầm quà của mình, nhìn Cố Thần đi loanh quanh sau lưng Sở Dư, còn không ngừng bắn tới cái nhìn đầy ghen tỵ, đột nhiên cảm thấy... thoải mái cực kỳ.
3 P7 \  `$ M3 ]2 E! {1 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 P. J  V  T3 z" k$ j9 R- E& W
"Đến đây đến đây, cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm, Sở Dư, hay là đánh một ván đi?"
+ ]$ V0 c4 C4 |- W9 J- v3 \% ]1 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 B1 q- N! i2 g9 x
Lúc Cố Thần đi đón Sở Dư mọi người cũng đã bàn bạc xong cả rồi, lát nữa tuyệt đối không được kéo chân sau, không được quá lạnh nhạt, cũng không được quá nhiệt tình, ngàn vạn lần cũng không được dọa người ta chạy mất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 q. n4 b6 ?; q9 x# |( p
7 B# A7 @6 a1 e$ ]8 F6 \- R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tám chuyện trên bàn mạt chược là khá nhất.
8 ~" ~: `% n( O# A: s©2019 Kites.vn | All rights reserved
: T) I5 V- K4 ~8 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Môi Sở Dư cong lên, gật đầu.
©2019 Kites.vn | " Q6 C9 n: G# \+ XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 G2 I1 P4 k4 c2 I
Bốn người Sở Dư, Cố Thần, Trần Thuật, Tôn Hạo Quảng ngồi trên bàn, hai người khác mỗi người ngồi phía sau Trần Thuật và Tôn Hạo Quảng cổ vũ.
. n; _* T  d" S* T" |2 I8 X" ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' a) c* [+ w5 s& M
"Yêu Kê." Trần Thuật vừa đánh ra một lá bài, vừa trò chuyện, "Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò, không biết Sở Dư ở bên đó nói tiếng trung hay là tiếng anh vậy?"
©2019 Kites.vn | , w. Z5 f/ a& k3 d8 ]  VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 {# x' O; f/ V& K" t" R& D' T
Ánh mắt Sở Dư thoáng qua một chút dịu dàng, cười nhẹ nói, "Bố tôi đang học tiếng trung, vậy nên ở nhà chúng tôi thường nói chuyện bằng tiếng trung với mẹ, đến trường học thì đương nhiên sẽ nói tiếng anh."
9 ?5 c0 S2 i- C! ^8 V  l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' k3 w+ h3 r1 O' `7 o* R) n& M. f
"À à." Đến lượt Tôn Hạo Quảng, cậu đánh ra một lá bài, "Tình cảm của chú dì tốt thật."
0 {, f, R3 {: v- \: W: E( E©2019 Kites.vn | All rights reserved
% l  s8 S2 z. q9 T( H! }' m* g0 s( x& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu và Sở Dư học cùng lớp lâu như vậy, đương nhiên cũng quen thuộc hơn nhiều người, giống như đang không để ý mà nói bâng quơ, "Sở Dư, cậu xem chúng ta cũng quen nhau vậy rồi, lớp các cậu có cô gái nào tốt hay anh chàng nào đẹp trai không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 u" E3 C: O. r! n. W
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Q6 I# l' I% l$ X8 ^; x$ f: `
Mấy người kia nghe đến vấn đề này, lặng lẽ bật ngón cái cho Tôn Hạo Quảng, rồi nhìn sang Cố Thần.
©2019 Kites.vn | $ `- x( ?# ~( o) r% T/ iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% A6 B- d, m1 O' |2 c+ u
Phát hiện thấy anh của các cậu... Đã thản nhiên vểnh tai lên.
- F' T! F8 ?1 f$ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 r3 ^4 s' P! R% @& M1 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khóe môi Sở Dư cong lên, cười dịu dàng, "Có."
# {) A# g! u) ~+ D7 }5 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 n5 B2 l9 w+ o( g©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đều là trai đẹp hai mét cả." Cô hơi trêu nói, "Đẹp trai, thực sự rất đẹp trai, nhưng sợ là cậu phải gả qua đấy."
©2019 Kites.vn | : n. ^9 u) k6 x0 Q* r4 s) u2 ~4 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 T- X1 x- [4 w& s4 J/ AAll rights reserved
Cô chỉ đang đùa thôi, chứ dĩ nhiên cũng có con gái rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" W3 A1 y* M: F& M4 A+ K( k
©2019 Kites.vn | - U/ J0 f, `9 Z  t2 [" {0 s& HAll rights reserved
Tôn Hạo Quảng cười ha, khoát tay, "Vậy thì thôi vậy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved% i0 \2 H0 K5 p, u* D5 B3 B
©2019 Kites.vn | ) X' Z9 Z" {# q  ^' aAll rights reserved
Những người khác cũng cười theo.
©2019 Kites.vn | / u( e8 V2 H2 Q, g6 FAll rights reserved
1 V& i* a! v# Y. B% N8 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Tự Mạc!"
©2019 Kites.vn | All rights reserved' L0 h1 y4 m* f( a( \
©2019 Kites.vn | 0 c2 H8 S( ^0 F8 Y) GAll rights reserved
Đùng một phát, bài trước mặt Cố Thần bị đẩy ngã.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 R! [  B- k8 U: [% C/ x
©2019 Kites.vn | ' Z1 y9 ~5 S3 a# x& FAll rights reserved
Cười cái gì mà cười, có gì đẹp trai chứ!
©2019 Kites.vn | . u( Z; \# k. U" w0 \: qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 u# Q* ^0 ?6 u+ t1 f) |All rights reserved
Mọi người giật hết cả mình.
  D  j( b, N4 A; `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 y! G& Z  P& @2 z  O
Đây mới chỉ là bắt đầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; q+ Q8 i  e8 u
©2019 Kites.vn | / T9 s: w3 \3 O; c' V& V; t9 yAll rights reserved
Sau đó, Cố Thần giống như một vị chúa tể của cả trận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n0 Y  F2 s9 ]: \$ Y9 [
9 {5 F/ h1 a& j" p2 [$ Y/ p  t% v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bằng —— Tôn Hạo Quảng bị bắn pháo.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, u; U2 @2 }' D5 e
% e7 u' U( G  l- C2 r0 F4 l4 `6 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bằng —— Tôn Hạo Quảng bị bắn pháo.
©2019 Kites.vn | ' H0 {: m7 r2 o' {5 e# RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 e* H4 c- `4 ~
Bằng —— Trần Thuật bị bắn pháo.
( r; S+ G9 z" m  Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C# p% \3 \. t- ?% v
Bằng —— Tôn Hạo Quảng sống không còn gì luyến tiếc.
- r0 R9 O, N. U" H0 T$ b/ m7 m2 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
  k5 g  c" T& n5 s" A* `$ c, q©2019 Kites.vn | All rights reserved
(*Bắn pháo, thuật ngữ trong Mạt Chược, ý chỉ vừa đánh bài ra là khiến đối phương thua ngay.)
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 {8 z; T& O  m2 s- i
©2019 Kites.vn | & E# N0 y) m! b) ZAll rights reserved
"..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ^; S3 P7 t& o6 z. X8 \
©2019 Kites.vn | All rights reserved& O0 k" g7 O1 o" \* L0 z/ C
Thiếu niên khí thế hùng hổ, hoàn toàn để cho bọn họ nếm được mùi vị bị điểm pháo mà sợ hãi.
* z5 M6 m% U, A" F. Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
* E: ~( }+ ?+ t% h" j9 N% I©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Trừ Sở Dư.
©2019 Kites.vn | ! l; J- W+ m6 m: kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ q! ?* ^' d' }: I5 M) ?
Vất vả lắm Cố Thần mới đi vào phòng vệ sinh, cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát, Tôn Hạo Quảng và Trần Thuật nằm ngã trên ghế như thể không có ngày mai.
8 T4 d+ e  O: g  l8 T' z# |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* v) F0 h( O5 ]/ w
"Cần khăn giấy không?" Mắt Sở Dư cong lên, đưa tới một tờ khăn giấy ướt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D% E4 z4 G' F3 i
©2019 Kites.vn | 0 d2 m  _; Y, N/ D( UAll rights reserved
Tôn Hạo Quảng nhận lấy, lau mồ hôi trên đầu, "Cám ơn."
©2019 Kites.vn | All rights reserved' F, r! ?9 c+ \3 j2 Y" p/ v
©2019 Kites.vn | * _' Y/ B$ Y; ^. r3 t1 @: P9 z5 VAll rights reserved
Vừa nói cậu vừa ngồi dậy, "Nhị ca uống lộn thuốc rồi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D2 p: T1 }/ \& P4 L& s
©2019 Kites.vn | + H0 f8 V! m/ Y4 r1 S3 N  o# ?4 xAll rights reserved
Trần Thuật ngồi dậy, giống như vô tình thấy Sở Dư trước mặt thật tốt, đột nhiên chỉ đến, "Cái này gọi là phản khoa học, tại sao anh ấy lại không để cậu thua chứ?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved; N; J4 k2 i3 t, }5 M1 e/ G8 S( o- N
* o0 t/ x  N  d/ n! I& w8 Z+ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng đấy." Tôn Hạo Quảng dường như cũng chú ý đến, nói xa nói gần, "Cậu nói xem, cậu và nhị ca tôi có quan hệ thế nào?"
) j* W  h5 R2 s: h# w$ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + y8 w  C' e8 \3 u; j& B+ e+ iAll rights reserved
Cậu đi một vòng quanh người Sở Dư, giống như đang quan sát từ trên cao xuống xem xem cô có chỗ nào hấp dẫn được Cố Thần.
+ D8 e/ \4 _" E©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 b( [" z4 v2 x7 k, F4 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Bây giờ ngẫm lại, nhị ca tôi đối với cậu rất đặc biệt, hôm nay lúc anh ấy tới còn nói cho tụi tôi nghe một đống đồ mà cậu không thích ăn, haiz, anh ấy còn chả biết tôi thích ăn cái gì..."
( A8 [0 K0 u( ~+ O' g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , V' Q  n/ X* S( K5 i. N% [5 @All rights reserved
Sở Dư ngẩn người.
: f5 j6 @7 _) q- C" ?" \©2019 Kites.vn | All rights reserved
* m" t- L' g5 \" {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này, tay Cố Thần muốn đẩy cửa ra ngoài lại dừng một chút, rồi thu tay về.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- r6 E' T, Y' A: Q- Z4 Z
©2019 Kites.vn | 6 h, j( D1 ~$ _! Y$ V9 nAll rights reserved
Tai dí sát vào cửa.
©2019 Kites.vn | ) ~1 @8 D8 Y+ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # K0 k5 v0 h7 p7 ^4 E& PAll rights reserved
[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia 12]
©2019 Kites.vn | All rights reserved# |; f2 v$ D0 f7 S$ @6 D  @/ _

©2019 Kites.vn | All rights reserved* y" }# e# E1 P: O! F
Cố Tiểu Gia: Tôi không ghen! Nói nhỏ thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 n; B7 i* Z1 `% |( m1 r
©2019 Kites.vn |   u7 r! l* _- z# {7 wAll rights reserved
Tôn Hạo Quảng: Bởi vậy mới bảo là uống lộn thuốc.

Bình luận

Thật mất mặt mà anh Cố  Đăng lúc 7-5-2018 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2018 11:40:25 | Xem tất
Chương 13

©2019 Kites.vn | & X5 J+ K2 Z4 ^, P3 P2 g$ \9 NAll rights reserved
Sở Dư lắc đầu, âm thanh mềm mại, "Đừng để Cố Tiểu Nhị nghe được lời này." Rõ ràng là bọn họ đang trêu chọc cô, "Thật ra cậu ấy rất ngây thơ, không thích bị người khác trêu như thế đâu, khéo lại nổi giận đấy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved( j! F3 L. Q6 e5 Y5 `% u
©2019 Kites.vn | 6 l7 @% m5 b& `$ hAll rights reserved
Cô cười nhẹ, trong ánh mắt của mấy thanh niên này hiện lên tia yêu thích, có đôi câu nên nói sao đây, nhất là ở thoáng dịu dàng hiện lên ấy, có điều mấy anh em cũng không ngẩn ngơ, tiếp tục công việc phò tá, thề son sắt, "Sao thế được, anh tôi mà nghe được tin tức cùng với cậu thì chắc chắn..." vui thấu trời luôn.
©2019 Kites.vn | ' u) N* v0 h& ?8 j% pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : z  G! K! b1 ~1 d* ?! W) e+ ]All rights reserved
Sau đó liền nghe thấy cô nói một câu.
3 R' F1 y( Y# v6 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 m, y/ Q% [2 V' A
"Hai ngày trước cậu ấy còn nghiêm túc nói với tôi là đừng có hiểu lầm."
©2019 Kites.vn | 1 [) R  H# s1 g0 @; X( c$ H7 ?All rights reserved
. P5 c; h9 A! ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
...
  T1 m( H2 Z9 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 W8 h4 [1 ^- H2 r/ l2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- L9 r; T( u/ Q: p8 |  `: \
"Ha! Ha ha ha!"Gió lạnh thổi qua từng cơn, mọi người đều cứng mồm, không biết phải nói gì.
©2019 Kites.vn | & n0 P, @. U( u/ E) m8 D7 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ?6 p& {( W% P/ n8 S' J& v5 V* Y
Ánh mắt Tôn Hạo Quảng chợt lóe lên, "Anh... anh... anh ấy chỉ hơi làm cao xíu thôi, cậu còn không hiểu anh tôi sao, anh tôi quen được nuông chiều rồi, chắc là nhất thời lỡ miệng mà thôi."
©2019 Kites.vn | " f" ]- v; V) x5 v  O" wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) B  d5 K9 X$ v: eAll rights reserved
Mấy người kia vụng trộm tặng cho Tôn Hạo Quảng 1 cái like.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. t. M8 W" P4 T! v2 X# }
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Y2 L/ Q4 P0 `* c: |
Sở Dư nhìn bọn họ một lúc, đuôi mắt cong cong, "Vậy à?"
©2019 Kites.vn | # N6 S) E9 k3 r9 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) j) Q8 B+ \: I6 O! @) a
Cô cười cười, đánh bài, "Ba vạn."
7 V5 T$ Z; _9 \! K©2019 Kites.vn | All rights reserved
. V+ i, ?: v) z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng là không tin lý do này mà, giữ vững ý kiến của mình, hơn nữa lại không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này.
; }/ p! }+ V+ R8 ]: X4 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; e8 a3 _- _. c0 k! ^# I9 iAll rights reserved
Lời đều đã nói hết rồi, cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ rất xấu hổ, sợ không khí quá yên tĩnh, mấy người bọn họ sáng suốt chuyển đề tài.
3 c4 s4 _3 L; H% ~2 r6 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 S7 \2 d7 g: I* p0 d4 R
Chủ yếu là anh của bọn họ thôi... đã làm đến thế rồi... còn muốn nói gì nữa?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 e( l' h) @  L$ C2 |  Q' h" o& r; r6 r
% v. m3 [2 }+ L, k; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Tự mình giết mình, có quỳ cũng phải làm cho xong.
©2019 Kites.vn | $ H6 ?& ~) e2 G3 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # w; e4 h/ R/ ~All rights reserved
Làm sao bây giờ, bọn họ cũng hết hi vọng rồi!
©2019 Kites.vn | 6 ^( d8 E- ~! }. T; e* W# I1 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 Q5 x$ N, z& A+ M) U. y1 @All rights reserved
Chưa được hai phút, Sở Dư đi WC.
©2019 Kites.vn | 0 H8 l9 c4 K5 n$ G) M2 }7 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~2 ]3 k4 u9 l: {' D" q' E# c
"Cố...Thần?" Cô bình tĩnh lui về sau, nhìn thấy chàng trai đang tựa đầu vào tường, có chút khó hiểu.
7 r: y* l7 ~# t/ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 m. ?) P, t/ Y: {All rights reserved
Nhanh như chớp, chàng trai ấy đứng thẳng người dậy, quay đầu dựa vào tường, vẻ mặt cau có, "Sao lại ra đây?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved* {, d1 |7 r( ~7 p3 J, Q+ ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved. O+ U4 P, D. l5 L$ ?  r- n
Sở Dư đứng im nhìn cậu, lần đầu tiên không dám chủ động nhắc đến vấn đề khiến người khác sẽ xấu hổ thế này.
©2019 Kites.vn | 5 x2 f0 b! J) }  V+ e, TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + {7 h4 K3 [: ZAll rights reserved
"Có chuyện muốn nói." Cô đáp.
* I" T8 L" ^: p0 Y) l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 m3 v/ U) \) TAll rights reserved
"Chuyện gì?" Chàng trai hừ một tiếng, nhăn mày hất cằm, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ như kiểu "cậu nhìn nhầm rồi, tiểu gia đẹp trai nhất thiên hạ làm sao có thể là tiểu gia được".
/ u- u  e8 k. h©2019 Kites.vn | All rights reserved
' ~, |: P* W+ i" b% g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đàn ông sao... sao có thể hối hận khi gặp trở ngại chứ.
8 L0 ^" Y/ g8 e8 s+ u6 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
- I- F: \( A9 e  S9 ?' M; C% H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mà, vành tai lại đỏ cả lên.
©2019 Kites.vn | 2 P3 b$ m( P" Z9 B! CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , S- Q- q3 m4 hAll rights reserved
Sở Dư nhìn vành tai cậu, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng nói, "Không có chuyện gì."
' u9 J: c# S$ S% O6 N$ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
( H+ a. p, D! h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong liền xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
©2019 Kites.vn | ' R) Z) e3 h. D, Y( J$ bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 N. k5 z, V" p" L
... Chắc không phải bị bệnh gì chứ.
7 X, [; w! i; D/ x0 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : L+ x( [7 J5 F( A! tAll rights reserved
Lại bị thiếu niên chắn lại.
©2019 Kites.vn | + K9 v# @) R4 P" K4 Y7 A% K' i& YAll rights reserved
& l+ }5 {5 t4 L9 L* O9 Q3 c9 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư quay lại, nhướn mắt nhìn anh.
* z. X4 R" m! C5 ^8 U, n- ?5 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 d7 [+ c* |6 ~All rights reserved
Có chuyện gì? Cô còn phải đi vệ sinh nữa.
7 k+ @2 E7 C- [' G/ P" v) W©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 H, p; E* i" P  {/ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dưới ánh mắt thúc giục của cô, Cố Thần hít một hơi rồi nói, "Tôi muốn hỏi cậu... tôi có thể" ... có thể... thu lại lời nói của mình được không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ?' J) `+ [. [7 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m+ z' |- l# A  S) v- o. ?
Thật ra lúc ấy cậu không muốn nói như thế đâu.
' |+ L9 o: @7 g6 x' j& O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * |! V/ y+ @, J! x- R# j2 ?$ i4 yAll rights reserved
—— Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lỡ nhảy vào chậu lửa.
©2019 Kites.vn | ' D7 [( y+ V% W$ b, G6 w8 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 [0 {" h; q0 A+ c; W
Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, nói đến vế sau liền tắt tiếng, Sở Dư chỉ nghe được một đoạn, bất đắc dĩ hỏi lại, "Cậu nói cái gì?"
! {, s5 N9 S( o- S3 i+ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |9 M. I& [, q% P
Gần đây giọng của Cố Tiểu Nhị càng lúc càng nhỏ.
©2019 Kites.vn | 8 k$ _: W$ f. B3 H4 f/ R' p+ OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) s4 @. S2 N+ V; j6 l; ?All rights reserved
"Tôi nói!" Cố Thần bỗng nhiên cao giọng, "Tôi có thể..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Q: M- P7 n& R/ i
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 v0 f# w; o$ i/ f  I
Nhìn thấy ánh mắt của Sở Dư, cậu nhắm mắt, nói hết một hơi.
©2019 Kites.vn | 2 z1 c7 N$ V% M+ k) N( dAll rights reserved
2 w8 B. {' z, p% D- w©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Mượn khăn giấy của cậu không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 M; `1 P% l5 A# d! K9 |
7 Y; g: K2 H+ L1 `& E+ v" t. K©2019 Kites.vn | All rights reserved
...
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 k3 P6 Z! R% m+ R6 x* M- ]. Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved( d! a, a( V$ t7 J& n; j$ D- `
Sở Dư: ...
+ v, C" x4 J+ f# D. v* e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! T  p& a/ a) q" t" U& R/ W4 @4 DAll rights reserved
Phì... Cô không nhịn được mà phì cười, không thể nào nhịn nổi, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Cố Thần, dáng vẻ Cố ngây thơ lại log in.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ^; _; O1 f5 }8 W! Z& p: H
©2019 Kites.vn | 1 ], g2 j0 f& i) rAll rights reserved
"Đủ chưa?"
©2019 Kites.vn | 6 B! w8 w) v! d  Y9 c  I5 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^! U( ?; }; M3 g
Sở Dư lấy một bịch khăn ướt ra, vừa cười vừa đưa cho cậu, cứ có cảm giác hôm nay Cố Thần khao cô một trận cười ấy.
©2019 Kites.vn | . {' c  A# V4 L# ~All rights reserved
, L2 w; [9 I0 J' \. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sao, sao lại đáng yêu thế chứ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. H5 A% S# j" r9 K) e3 a
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 s7 Y+ y. @1 \# i0 U4 Q$ I4 c
"Đủ rồi." Cố Thần nhận lấy, cúi đầu nhìn bịch khăn giấy trong tay, vẻ mặt lạnh lùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 l) v2 S) k! a: z3 O/ l  X7 V
& i( _) p# E+ W; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến khi cô đi rồi, thiếu niên lập tức nhìn thẳng vào bức tường, vài giây sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 T  V7 `1 }8 A2 F1 J' X
3 @1 K! B3 L; f©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Tiếng "bùm" vang lên.
: D3 h! L  H8 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
: B: H6 L- v2 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
A, đây chắc chắn không phải là cậu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h7 X; I/ Q& y7 s; v: G
©2019 Kites.vn | 6 e1 N6 t3 L! GAll rights reserved
...
©2019 Kites.vn | - H$ [6 @  Q, i, ]) L3 Z6 `All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 r; J. d1 U' B- y# d, [8 oAll rights reserved
Bốn người ngồi trên bàn mạt chược nhìn Cố Thần bước vào, vẻ mặt không nói gì.
©2019 Kites.vn | $ M5 X' {: f9 Y* PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 a, c( c- Z7 l. JAll rights reserved
Quả thật...
©2019 Kites.vn | ) m' R2 X# a7 ^( \& j1 F4 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 q0 ~2 _7 M; g4 v& ?All rights reserved
Sau đó nhìn thấy sắc mặt của Cố Thần, sao lại cảm thấy có vẻ... đời không còn gì lưu luyến thế này??
©2019 Kites.vn | ! M8 ?& Y2 N0 t7 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ^! Z( m3 F! Z- ~5 v; I
Hình như nghĩ đến điều gì đó, Tôn Hạo Quảng cẩn thận mở miệng hỏi, "Nhị ca, anh nghe thấy tụi em nói rồi hả?"
©2019 Kites.vn | . m9 q  v% p: g. zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , ?  t1 V( N& L& d; m$ e: ]All rights reserved
Cố Thần quay đầu, liếc cậu một cái, dáng vẻ lười trả lời.
* {  T# P; I, j* x+ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, O' p- [# o; {. z% ]9 v
Tôn Hạo Quảng lập tức liền hiểu, thế là im lặng thắp cho anh một cây nến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 d' w: U- N+ @! e
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y; Y: T: F: V2 P( [9 \
"Vậy thì," Cậu không dám cười, "Về sau Nhị ca biểu hiện tốt một tí, Sở Dư thông minh như thế, chắc chắn sẽ tin thôi."
©2019 Kites.vn | / V  H) P! |8 y) H7 r' z. Y- H- f' KAll rights reserved
) T/ F1 c/ K, ~) f3 J( E' }©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng đúng," Trần Thuật cũng gật đầu nhịn cười, "Anh của em đẹp trai như thế, sao lại không có người thích cho được."
5 h. t, E' R/ c4 a/ I# ]: B. z©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ Z: [$ A$ A7 g3 y  Z) h9 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Làm sao bây giờ? Khó khăn lắm mới được thấy trò cười của Cố Thần, thật không nhịn cười nổi mà.
©2019 Kites.vn | / h  g, o  W0 r+ q: V1 rAll rights reserved
; o( Y* w5 m3 ~6 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần híp mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến khi khóe miệng họ cứng đờ mới dời tầm mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k8 N4 k4 D" @8 H
©2019 Kites.vn | ; c# D, e) X$ `All rights reserved
Hoàn toàn không có tâm tình so đo.
©2019 Kites.vn | $ y3 v" K: L& g( L- f( o' H- WAll rights reserved
# U1 p% b3 E+ J3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu như có cỗ máy thời gian thì tốt quá rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  |; K8 ?7 H* W; q- _! I- o  k8 R
( _$ ?- h/ q8 P6 W' c5 G' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng mấy anh em cũng phát hiện tâm trạng của cậu không tốt lắm, đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu an phận một chút.
©2019 Kites.vn | ; x* F. [$ ^7 l" S/ q2 C1 IAll rights reserved
7 b) a' N! M( Z" i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mãi đến lúc ăn cơm
, ?4 R6 ]& ^' w/ G. J; v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Y  P1 _" G/ Y( A2 }9 z
"Sao lại không ăn đồ ăn?" Sở Dư cong môi, nói rồi cô liền đổi đũa, gắp cho cậu một miếng sườn heo, nhỏ nhẹ nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L4 ~9 X5 x4 Z! l$ Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved! _( V) ~$ i9 Y3 K2 ~
"Được rồi, lúc ấy tôi không nên cười cậu, là lỗi của tôi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 u* @" u4 A. E( N$ ~, S/ L
©2019 Kites.vn | . V! S1 K- M! K& H2 _All rights reserved
Lúc cô quay về đã phát hiện tâm trạng Cố Thần không được tốt, nhớ đến kinh nghiệm cậu giận dỗi mấy ngày không thèm để ý đến cô, lại cảm thấy buồn cười.
©2019 Kites.vn | 0 \/ c9 N. p; B8 K) j( \All rights reserved
' d( d/ w0 G" E, ?- x, C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thấy miếng sườn được gắp vào chén mình, và ánh mắt ấy đang đặt trên người mình, bỗng giật mình.
* D! S4 C  R5 Q9 B& m  I& O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! _/ o& T! l' a5 ]8 h; M1 O
Khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, cảm xúc trong mắt tăng vọt, hất hất cằm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 |" @  t( x2 l- R
©2019 Kites.vn | # ?5 D7 l! u/ o$ P3 y, hAll rights reserved
"Tôi là người nhỏ nhen vậy ư?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ x- i. ], [, l& L
6 I5 A4 V+ d" X7 C5 J; |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy anh em: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 q! S" U1 p1 t; _& N" W8 E
©2019 Kites.vn | 3 v$ \4 y+ i( ]! f: u$ @All rights reserved
Sở Dư vuốt vuốt tóc, khẽ lắc đầu, "Không phải."
©2019 Kites.vn | All rights reserved! @6 ]" a3 P  B2 z$ X# S( P; u
©2019 Kites.vn | ; J) R- [2 k$ U9 ?# RAll rights reserved
Cậu nóng tính, nhưng lại không thù dai, chỉ là hơi trẻ con mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, [, D3 t# c0 W6 z
©2019 Kites.vn | ! h7 U3 X5 r. ^! D& J3 w- X3 h& wAll rights reserved
Mấy anh em:... Bọn họ nhìn thấy chính là Cố Thần giả mạo.
©2019 Kites.vn | 9 d# _0 D. t: i6 I* T4 }, kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. k& I6 {! k9 q& h# ?/ Y: J9 f
"Ừ." Cố Thần cầm đũa, mặc kệ ánh nhìn, gắp cho Sở Dư một miếng cô thích, vành tai hơi đỏ, giọng điệu kiêu căng, "Có qua có lại."
/ c2 u! G. T+ |& l©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ ?. T  W* Y2 `) n( i; h! _/ L3 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Món Sở Tiểu Dư gắp cho cậu là món sườn cậu thích ăn, thật ra cô vẫn để ý đến cậu.
©2019 Kites.vn | 2 z0 D% L1 S( O9 ^/ k! v/ s5 F8 E# YAll rights reserved
. E' S! ?; c% j3 b, E- h4 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu nói rồi cặm cụi gặm sườn, khóe miệng nở nụ cười, cậu rất muốn đối tốt với Sở Tiểu Dư thêm chút nữa, nhìn cô ốm yếu như thế, bình thường cứ nghĩ cậu đã cố sức lắm rồi... ông đây thích bảo vệ cái yếu, vẫn nên gách vác thêm một tẹo.
! v" L$ |: @3 N; \1 L- {©2019 Kites.vn | All rights reserved
( j' [8 P0 Y$ B! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ừ, sau khi kết hôn rồi... bát để cậu rửa là được.
©2019 Kites.vn | : f2 a, J  J$ c4 b" l; C% AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 S  R- X! R* d6 a$ w( m- s
Trần Thuật và Tôn Hạo Quảng nhìn Cố Thần đang cúi đầu cười khúc khích, liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp.
©2019 Kites.vn | ; v+ s5 D5 Q/ s0 P0 Q  Y* \1 z/ k% V' \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) C) e" `& q2 z+ F
Thật không muốn thừa nhận, người chỉ vì một miếng sườn mà để não bay đi đâu mất rồi... Anh của cậu bình thường hung thần ác sát, cứ có cảm giác con hổ vừa được sờ đầu... bỗng chốc tự động lăn lộn làm nũng.
©2019 Kites.vn | " u0 \# j$ n+ y- k5 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 F7 F/ g+ B8 X8 Y5 D4 tAll rights reserved
—— Thật là ngứa mắt.
©2019 Kites.vn | " R, C- y7 }4 P$ |; V; tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 x1 D9 k$ M# O- Q: ZAll rights reserved
[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia 13]
* T0 f. ^1 V8 i. N$ F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% E2 X; ^! M( U1 B  D
Cố Tiểu Gia: Đàn ông sao có thể hối hận!
©2019 Kites.vn | ( |9 R/ L% G% ~) M8 t4 g! z/ {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 h0 b" a1 W5 m7 D  e, y! J* d
Cố Tiểu Gia gặp trở ngại: Oa oa! Tôi hối hận rồi!

Bình luận

Đúng là ăn có thể ăn bậy, nói không được nói bậy mà  Đăng lúc 7-5-2018 10:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2018 12:02:15 | Xem tất
Chương 14

©2019 Kites.vn | All rights reserved, x/ `, C, k8 W2 ]; N/ i2 V
"Nhị ca, em còn có chuyện phải làm, không về cùng hai người được."
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S0 W. t$ C0 l2 z  H  I
©2019 Kites.vn | 9 F) m# A# C/ ~3 B# q9 c- aAll rights reserved
Sau khi ăn xong, bọn họ chào tạm biệt, dù gì Cố Thần  cũng đã dặn đi dặn lại, không được ở lại quá muộn, không được làm trễ giờ ngủ của Sở Dư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ H8 j4 P: e7 d5 K2 [6 d# w
©2019 Kites.vn | All rights reserved, _1 p: W1 [6 k- {, ?' M% y
Tuy thấy hơi phiền... Nhưng mà anh của họ thích thì phận em út chỉ có thể giúp thôi...
/ s  T" H. d  a+ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 S7 Q* |- F8 m
Tôn Hạo Quảng nghe điện thoại, ho một tiếng, giả vờ nhìn sang hai người họ, không chờ trả lời liền khoát khoát tay rời khỏi.
©2019 Kites.vn | + R2 P+ j7 S: H7 _7 S$ q2 o- S9 @All rights reserved
' w, Z. K7 e' F8 \; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bồi dưỡng tình cảm gì gì đó... Vẫn là thế giới của hai người mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 C/ g4 u  p3 T) c
* \" n/ k$ w1 m" q0 n# j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ba người còn lại nhìn người đang rời khỏi, nhìn nhau một cái, rồi nói, "Không biết có chuyện gì, chúng ta đi theo xem thử... biết đâu có thể giúp đỡ."
' {& y: e: a" t1 m" S4 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + c0 z$ t( j- G6 G4 ?& M) ]All rights reserved
Sở Dư khép áo lại, "Chúng ta có nên đi theo không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ o- y1 }7 s7 T4 H; ]
©2019 Kites.vn | # w8 a4 `  ]' iAll rights reserved
Cố Thần nhíu mày, đang định nói thì thấy ba người họ lén lút ra dấu với cậu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P2 m% u1 q/ f! T
©2019 Kites.vn | - z; a" p2 X5 `) I! t- rAll rights reserved
Vành tai đỏ lên, cậu vội vàng quay đầu, "Không có gì đâu, chúng ta về thôi."
©2019 Kites.vn | 7 a# g+ y: d# d- K7 ^All rights reserved
- a6 f" j. s4 J' q  a' T8 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ai... ai thèm bọn họ tự chu trương chứ!
©2019 Kites.vn | 2 ]" z( g6 {1 _4 ~# XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S2 p1 [0 o) N( U: v: X7 ^
Lúc đi đến xe, bỗng nhiên nghĩ tới gì đấy, thân thể chàng trai cứng lại.
©2019 Kites.vn | + |1 P. f2 N: O8 `5 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - w5 W. ~! e8 s4 D! gAll rights reserved
"Sao vậy?" Sở Dư hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" D9 h4 S9 j' e/ S
©2019 Kites.vn | All rights reserved! K1 ?/ k4 U, \5 n  Y6 w
"Tôi quên gọi tài xế đến đón rồi." Cố Thần  nhíu mày, nhìn chiếc váy mỏng manh trên người cô, ảo não cầm di động, "Để tôi gọi, cậu mặc ít quá, tìm quán nào đó ngồi một lát đi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved* r! a2 N( ^7 d
& x; v1 M3 [9 Z  ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ấy cậu chỉ lo hối hận, quên mất phải gọi tài xế tới đón.
/ R* F. U9 `7 |, C# Y* j! r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) N7 I2 t9 _% c+ o; I
Sở Dư nuốt mấy lời như bảo đi tàu điện ngầm hay bắt xe vào miệng, nhìn cậu rồi cười rộ lên, "Không lạnh lắm đâu, đừng lo mà."
©2019 Kites.vn | All rights reserved- L5 y5 ?, ~+ T6 J1 ?& X) m
$ R+ y1 T3 p8 v' H1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai trừng mắt nhìn cô, gọi điện thoại xong, nhìn áo choàng mỏng manh trên người cô, bước tới gần đưa tay kéo dây kéo đến tận cằm cho cô, giọng nói không được vui, "Dây kéo của cậu để cho đẹp thôi à? Không lạnh mới lạ đấy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved" |: ^) L' {- d' E# c
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ N) {! C4 E. |5 N( }9 X4 i0 N
Sở Dư trừng mắt, hiếm khi im lặng không nói, dây kéo áo choàng vốn dĩ trưng cho đẹp mà...
# U; K' u: h, |( V- ^; k: q4 D$ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T1 r2 ^: p" b) n7 f
Có đôi khi, thế giới quan của con trai với con gái cách nhau cả một dãy ngân hà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* K- Y& H2 Y3 f5 I+ d, ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved  {0 n7 x! N0 C4 [1 k1 g
Cố Thần kéo dây kéo xong xuôi mới cảm thấy hài lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R3 t/ P7 Q; P# j7 m+ \
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 a; v3 t( J$ j4 A$ g
"Muốn đến chỗ nào ngồi một lát không?"
©2019 Kites.vn | - N/ h2 e2 w& ^  @All rights reserved
©2019 Kites.vn |   Z' J2 N$ F0 A: g; E6 \All rights reserved
Cậu vẫn cứ lo, gió đêm hơi lạnh, vào quán ngồi cho an toàn.
©2019 Kites.vn | ! G7 a- M( ^* d0 dAll rights reserved
: g6 n/ X" S9 `8 l  q6 @' R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư không hề kéo dây kéo xuống, cô ngẩng đầu lên cười, "Đi đi."
8 }8 {. }" b: U3 m4 T% e; g0 [8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! @. u1 p0 ~% M
Đã lâu rồi không ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: S5 a. N. {- \1 w. J0 ^2 e
©2019 Kites.vn | All rights reserved: J+ O: x% c8 J
Cô ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng cong cong.
. O, K( A$ t: p4 s  J7 {$ t9 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : h+ I7 \2 l$ u* y2 rAll rights reserved
Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, bầu trời đã bắt đầu có vài ngôi sao rải rác xung quanh vầng trăng, phát ra ánh sáng nhu hòa.
©2019 Kites.vn | ( I6 O# z: ^4 M  V4 f$ `All rights reserved
7 R; |, [' F( d! P# N& {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rực rỡ nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  |1 S$ ?( p5 v
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 b& j  a  m, g% x: g; [
... Thật muốn vẽ một bức quá.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ z" F( F* d* ^2 ?) x! I! [0 {
, H4 j: S- M% w. u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô đứng im, Cố Thần cũng không bước đi.
©2019 Kites.vn | ' y+ s1 B3 i' R) N7 J( o* e: gAll rights reserved
4 [+ n0 l1 Z  \©2019 Kites.vn | All rights reserved
—— Cô ngắm phong cảnh, còn cậu thì ngắm cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 j, B& |* |: D' \) K
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 ?, r; _( Z: X6 q
Hàng lông mi đen dày, chiếc cằm trắng trẻo, mỉm cười nhìn bầu trời đêm, dường như cậu có thể nghe được âm thanh hoa nở chầm chậm trong gió.
©2019 Kites.vn | - r7 H  W& u- _( C/ y7 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 j& J  @5 \. j7 D& t0 ^( C4 E1 q
"Được."
0 ]3 ^4 U% n8 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % q7 E# A; z1 u8 C5 LAll rights reserved
Giọng nói chàng trai chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; q; A  l7 G9 B7 w* E, u& h) [
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 W5 ~" i, c2 Z5 Y
Trong đêm tối, cậu dường như nghe thấy âm thanh của lòng mình, nói với cậu rằng, cậu thật sự đã xong đời rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' C2 u. ?  M/ n. x9 {$ ^- J, A3 H
©2019 Kites.vn | & S! t6 e, [( U8 E  \All rights reserved
Nằm gọn trong tay một cô gái.
" Y5 f' A/ u* L, f©2019 Kites.vn | All rights reserved
' {" O2 a% p, o  g4 W& M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hơn nữa lại vui vẻ chịu đựng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D- }; ~- i( o. U/ u$ ]/ Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f# r: W6 Q2 H2 q( m$ W
Rõ ràng đến thế, không cho cậu trốn tránh.
$ e' X( W& y, t& E( w. C+ `2 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 x' V6 l& |6 O7 x$ i9 i4 c& A
"Đi thôi." Đồ phiền phức của cậu đang thúc giục.
©2019 Kites.vn | ) g! X) S1 B- t( b  k6 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; J) j1 Q4 P$ g3 ~; @3 ~
"Nghĩ gì thế?" Cô nhẹ giọng hỏi.
©2019 Kites.vn | / m* X- G# d% ?' ]( dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 k% w  r' l; ^% q0 X4 L: Q0 e8 E
Cố Thần cười, âm thanh trầm thấp thật từ tính, "Nghĩ tới cậu đấy."
©2019 Kites.vn | 0 T" \$ L- L; g, d! iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: M; T+ v8 J& X) w0 y) C
Nghĩ đến Sở Dư, nghĩ đến đồ phiền phức, nghĩ đến cô nàng ngốc nghếch, toàn bộ đều là cô.
  C( G  r6 p' q# z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 X7 j7 N1 v  b9 s' h6 g5 pAll rights reserved
Không chờ cô phản ứng lại, cậu đẩy cô bước đi, "Nghĩ xem lát nữa cậu có ngã nhào xuống rồi òa khóc hu hu hay không."
! K: P% g; j! |0 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' M1 {& o$ U6 M7 i4 Y& k+ xAll rights reserved
Sở Dư trừng mắt nhìn cậu.
) g2 k* U6 J4 e+ a; F) @©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 t, m* U3 Q! c: w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai phản xạ có điều kiện lùi ra sau, không dám bước tới, nhưng vẫn không chịu sửa lại, nói thầm, "Đi đường không nhìn đường mà cứ nhìn trời, cậu tưởng cậu là con nít lúc nào cũng có người bế chắc."
©2019 Kites.vn | All rights reserved" a0 f. N5 U" q$ d8 n
©2019 Kites.vn | " h  q' p0 v* S" rAll rights reserved
"Hay cậu nghĩ cậu là công túa, lúc ngã sẽ có người chạy ra đỡ, nếu không sẽ khóc cho họ xem?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 N3 w0 [0 t+ l0 C$ u. z, `
©2019 Kites.vn | 2 v$ e5 C, j/ |8 `1 YAll rights reserved
Sở Dư: ...
! B7 |; U* y7 l7 x) W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Z; I0 G7 ~5 t) d2 K4 z) M% A  W
Có vài người, luôn luôn khiến người khác tức đến giậm chân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* c2 h) S1 e& y5 ?/ ~8 {
% g" |- d1 R: ^  e+ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư nhịn không được giơ tay ra đánh, thế nhưng cổ tay đã bị người khác nắm lấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" f9 R/ i. b* U4 R
3 W0 P/ E  D% k9 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai nắm lấy cổ tay cô, bỗng nhiên bước lên vài bước, hai tai đỏ ửng.
# o6 _( Z" M6 r8 m. N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 X8 N% |7 n2 d2 h6 g- Y& sAll rights reserved
"Nhưng có tôi ở đây, cậu có thể nghĩ như vậy một lần."
©2019 Kites.vn | $ S6 D/ Y! ]4 Z( b  LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 i% Z+ X, s8 [+ }
Cậu nói nhỏ, "Tôi sẵn lòng."
" ~# F3 u/ E! g, O2 p6 \8 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) t8 R$ B' _; o- w) g4 ZAll rights reserved
Trên mọi nẻo đường, cậu đều nguyện ý nắm tay cô đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 K( f  j7 y& |% ~- x. h4 m
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ~3 }& X: D+ m0 H$ B& L/ _5 C
Cho dù là công chúa nhỏ tùy hứng hay cục cưng được nuông chiều cũng không hề gì.
) k% T* U; ]8 N+ W& b+ g. h# F©2019 Kites.vn | All rights reserved
; X% V7 B( d6 Y9 P$ R+ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Là công chúa cậu sẽ cưng chiều, là cục cưng cậu sẽ chiều chuộng.
$ w! T5 R# K! `; |' D( R) u6 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h: X0 e# q0 b% [6 ?# p- d
Cô đáng yêu như thế, cậu đều rất rất thích tất cả mọi mặt của cô.
, J. x4 r. J0 V1 c- N  N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" h4 Z9 `& S+ [' G5 `. ~! a4 G
Có thể yêu chiều cô, cậu cam tâm tình nguyện.
©2019 Kites.vn | : C" ~/ R4 P7 y5 Q* ]. }4 Z0 M: zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + x% S7 M. g) n$ h' VAll rights reserved
Giọng nói nhỏ đến thế, nhưng Sở Dư lại nghe thấy. Cứ như một sợi lông chim, nhẹ nhàng quét qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 j+ t3 t' u' L
, T: i  i/ D8 h# {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quần áo mùa hè hơi mỏng, áo khoác cũng không dày, không có tác dụng lắm, cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được độ ấm trên cổ tay mình, ấm áp vô cùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W0 }/ L2 @% N( C+ H
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 F7 B; s  [! d- M+ ]3 o
——  Nóng hơn nhiều so với lòng bàn tay mình,
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P( {! J7 F" V
©2019 Kites.vn | 1 g& m0 U5 j3 r, |4 k- `3 H: BAll rights reserved
Cô giật mình, bỗng nhiên cảm thấy trái tim cũng nóng lên.
. E$ D  q  C) d, F; h( V9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* F4 D5 E% D) H. }( g6 l( \% E5 W
Cảm giác ấy khiến cho cô vội vàng tránh khỏi tay cậu, cảm giác ngượng ngùng không hiểu sao khiến cô nói tránh sang chuyện khác.
7 Y% n: O2 N& v/ \: q/ _6 s4 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : z2 G/ a* b, h( j5 N( @: {  nAll rights reserved
Cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Vậy tôi có cần gọi cậu là papa không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 [6 A  N; Q$ U  j
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ z+ h+ I9 L& r" \
Bóng lưng phía trước bỗng cứng đờ, khóe miệng không nhịn được co rút, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu! nói! cái! gì!"
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ A! h! W/ f4 m; A1 H# w4 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved( i3 P4 f+ S4 M" Q3 V2 N& U9 _: F
Papa gì hả!!!
3 H/ Y, j4 F: b% j# i  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
& k, F( |8 q" W8 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư không hề sợ hãi, cười cười, "Không phải cậu bảo tôi có thể làm em bé sao?"
©2019 Kites.vn | ! a0 Q! t( D: [! L) HAll rights reserved
7 `: u; B+ H" Q4 ]2 ^5 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nghĩ nghĩ, ánh mắt cong cong, "Cố papa?"
) C! k  L( y( Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ]1 U8 y1 T6 k1 K: b! X  G4 L- ?9 t
Hơi thở chàng trai rối loạn, cả người nổ "ầm" một tiếng khi nghe xưng hô này, thẹn đỏ cả người, quát lớn, "Sở... Sở Tiểu Dư!!!"
. t# \3 p! c; _; {( I5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
) R- ?9 l( h) M# P5 B; h©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Cậu... cậu không được nói nữa!"
! d9 F6 ?+ l! B9 ]) ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " o$ q; z4 A4 w2 I4 \% k7 Z0 QAll rights reserved
Nhìn điệu bộ hùng hổ của cậu, không hiểu sao Sở Dư luôn luôn dịu dàng vào lúc này lại cảm thấy có một tia xấu xa trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ của cậu như thế thật thú vị.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 y7 t' h, d# i; t. t0 L3 A$ s, z
©2019 Kites.vn | 0 J$ n: T' ]* {6 u. v. [% p  K7 QAll rights reserved
Cô cười cười, đột nhiên vươn tay, vẻ như muốn ôm, "Cố papa, ôm cái nào!"
©2019 Kites.vn | 6 |; Y3 H1 H8 i; ]. r6 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' M, ~4 G) `$ `4 V
Bé mệt rồi, không muốn đi~
, K: v- O2 q, J- J& ]* M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) B0 R8 I  ^) |# C! d# e: R
Cố Thần sợ ngây người.
9 w9 D& p# [# h/ W+ a  L; G/ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y# P/ ~) V. ?
Gì mà... muốn ôm hả?
©2019 Kites.vn | ! {/ z/ l3 _8 f4 o8 NAll rights reserved
% n: R' T& g' v( `# g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cậu thở hổn hển, cứ dang tay với cậu như thế!
©2019 Kites.vn | ) Z7 m/ h/ u$ u7 v- h' |$ x5 u' GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 `; u" I. J% W- a8 e
—— Có biết là cậu sẽ không nhịn được không hả?
©2019 Kites.vn | All rights reserved( `$ }7 r6 N: t, t4 m
©2019 Kites.vn | . B; b" E) v7 JAll rights reserved
"Cậu cậu cậu!" Cậu bật thốt, "Con gái sao có thể như thế..."
; ^/ J, n% v" d4 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, U: j$ N+ _: y( ^) J
Nghĩ đến hậu quả từ miệng mình lúc trước, vội vàng ngậm miệng lại, nhanh đến nỗi cắn luôn đầu lưỡi khiến cậu đau đến hít hà.
+ [8 K! `+ u; l6 |& z( u4 Z5 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 T* `  B: _0 W+ \# u0 `
Rủi như... rủi như cậu lớn tiếng với cô.
©2019 Kites.vn | - Y$ i& g! S8 E8 J. ]% ]. eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 ]7 V: D* \) X3 x, M9 U) N8 TAll rights reserved
Không phải cậu sợ sau này cô không đòi ôm nữa, mà là... mà là cô yếu ớt như thế, rủi như bị cậu quát cho khóc thì sao bây giờ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 @9 V7 ?  P# H" H
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Z2 \+ n! i3 b* D1 r
...
©2019 Kites.vn | , u7 }2 m- T) A  S6 X% ]All rights reserved
! u# @8 H* L, E' u5 ^: m  U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho nên... ôm... ôm một cái nhỉ?
©2019 Kites.vn | " @' W8 o( M; q9 S( zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 e* w% A: _9 a* v- v
Không phải cậu chiếm tiện nghi đâu nhé, là do không còn biện pháp nào... aiz
  i1 T3 n, p: ~- V0 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Y, p1 Z# k5 ?/ l
Cậu tự thuyết phục bản thân.
: w/ ]; h6 r# }4 l# W( F1 @( b1 \% P- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 t2 r9 K# N8 _" D* F2 Z) H5 IAll rights reserved
Nghĩ một hồi, chàng trai hất cằm, vành tai đỏ lên, kiêu căng nói, "Sợ cậu rồi, một chút thôi đó."
©2019 Kites.vn | & ?9 z' R! M+ l. @. t7 ~' q# v& hAll rights reserved
% g; N4 [( J, E8 J8 ?# A4 I% e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhanh như chớp, cậu ôm lấy cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  i9 M* M, @0 m# E" L2 A! C) O
. l* s" @5 `- x( i) K8 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư: ... Cô có thể nói thật ra cô chỉ đùa với cậu thôi được không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 l  I4 @8 A$ f/ m
©2019 Kites.vn | : F/ j; q4 x( [$ n0 T, ?- {$ b+ AAll rights reserved
Cố Thần hít sâu.
©2019 Kites.vn | 5 I1 Y2 X+ U& H: vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% \3 i; Q$ F# f% P8 m8 U8 @  f
Ôm vào ngực mới thấy người trong lòng mềm mại nhỏ bé đến chừng nào, khiến cậu muốn khảm vào trong xương cốt.
©2019 Kites.vn | ; k8 I' k& d2 ^! @: X9 x* H* f: R& w6 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, }* Z# k' [+ x! u; h
Cậu ngăn bàn tay táy máy lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, vèo một cái rời khỏi.
7 z% g0 ^4 W' N) W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : M/ }2 w, X4 c# I# B, e1 nAll rights reserved
Khụ, may là cậu rời khỏi kịp lúc, nhưng mà... mềm thật đấy...
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 U9 a: c  o+ B" b4 R. c  `
©2019 Kites.vn | 1 n% x5 i( `, r; xAll rights reserved
Chàng trai nhịn không được cười rộ lên, nhảy tưng tưng tại chỗ.
/ u$ G( o, E/ c2 k# q% L4 h4 r# ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 l( W# C' P( L$ o7 D' k8 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Và rồi, Cố Thần hóa đá...
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 C5 G% L, h9 J$ {
5 P3 p$ \. x( \& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Được rồi, được rồi, mau đi thôi." Cậu ho một tiếng rồi vội nói, vỗ vỗ quần áo trên người, ánh mắt nhìn trái ngó phải chứ không dám nhìn cô.
©2019 Kites.vn | - {1 z  J3 d2 {4 d) H4 r5 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- w1 S! D) G% e/ h8 |+ ~8 ?9 }
A a a ! Đừng nhìn cậu! Nhảy tưng tưng như trẻ trâu như thế không phải là cậu đâu!
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ v; G( a8 A4 u4 l2 k  y- _" ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved- I' X- D/ j1 M
Nhưng hành động phủi phủi áo sau khi ôm thế này...
4 J! U+ u! u; G2 P2 G; Y% {7 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' K7 _; C" f/ w6 W8 HAll rights reserved
Sở Dư: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 I, y1 b* w1 p+ [& G( M
©2019 Kites.vn | ' H7 {3 L/ M) l9 e& {! pAll rights reserved
"Tôi bị bệnh truyền nhiễm gì hả?" Sở Dư nở nụ cười thản nhiên.
- O8 o& h6 P, V, V6 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 w4 `0 Y5 t# V/ V8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên muốn đấm chết cậu, có phạm pháp không nhỉ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 w9 A+ G2 V9 |2 K( S, v
©2019 Kites.vn | 6 O! y# J; h: _- A" L0 @7 HAll rights reserved
—— Nếu không phạm pháp thì ra tay ngay.
$ {" A* G% C5 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; W- L3 V2 ]  Y0 P2 M3 B- gAll rights reserved
"Bệnh gì?" Cố Thần  đang đắm chìm trong ngại ngùng nên không nghe cô nói gì, chỉ nghe loáng thoáng bị bệnh, cậu giật mình, lập tức cảnh giác.
4 K7 i6 z- e& g% c4 `+ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 }# S0 m' q7 ]$ Y; Y! q- iAll rights reserved
Chỉ là do... hồi bé bị hai từ này ảnh hưởng quá sâu thôi.
$ D4 P8 @: s0 m4 n6 R, A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 L/ U: c  W% L4 [: H
"Có phải trúng gió rồi không? Có sốt không? Đau đầu không?"
©2019 Kites.vn | : }6 l' r) r" I) Y6 \0 w, g6 }2 T  z: vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 X4 ?! ~2 s8 B# @/ F
Cậu hỏi, thấy cô không nói gì, nhíu mày quyết định nhanh chóng, "Chúng ta đi bệnh viện đi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved; K( R7 ^+ L8 T# ]% d
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 i6 T  J9 `$ d$ R  q
Sở Dư: ...
©2019 Kites.vn | ; [! J3 z- J: S  d) w2 f2 c1 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 m8 l5 \$ l- I5 I( y2 ~) u
Cô chưa kịp phản ứng, cậu lại phản ứng quá nhanh không cho cô cơ hội xen vào.
; s8 T$ w, r2 K" y; ], G0 f! E©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ e: U" \# M; r8 F9 y0 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi không sao cả." Cô đỡ trán, bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra, vừa nãy là do cô hiểu lầm.
+ d3 Z0 y& R" R: d0 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 r( T( K' d' T0 D$ o
"Thật không?"
* @" Q6 E. j5 B" o7 h! T: o8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ^( F* j) X2 ]  k# _# [+ O8 O3 J
Sở Dư cong khóe miệng, nhẹ giọng đáp lại, "Thật mà."
- y; w) U! U, K©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ M. M+ v: @2 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Thần nhìn cô một lượt, vẫn lo lắng, nhíu mày, "Đừng qua loa với sức khỏe bản thân."
: m5 L3 X5 l9 @  |! Q6 g) F# X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  x, u5 {# \, o# ]
Nói xong cậu nhìn cửa hàng bên cạnh, kéo cô bước vào.
+ A  |& S5 }7 ?7 ?7 j$ _9 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 J0 Z1 {2 Q3 i& K# k
"Vào đây làm gì?"
©2019 Kites.vn | 7 U. a6 `) K3 K2 C9 Y8 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 e2 `' T, z8 `5 o" g5 zAll rights reserved
Lúc thiếu niên nghiêm túc thì không để người khác phản kháng, nhìn một lượt người cô, "Mua áo khoác."
0 Q/ F+ r/ R( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* x) ~/ E6 ~8 X! u. ^& K
Cậu không hài lòng với cái áo khoác của cô, "Cậu mặc mỏng quá, chả có ích gì cả." Còn hở ở giữa nữa chứ!
  l  F2 Z8 L0 V' M2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
" ^& }7 `7 ~. k1 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Cô chọn giúp cô ấy với." Cậu nhìn cô bán hàng bên cạnh, âm thanh lớn thêm, "Phải dày vào."
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c: |- N7 j0 ]  I
©2019 Kites.vn | , s3 z+ k6 u8 _( D' iAll rights reserved
Nghĩ tới nghĩ lui áo choàng không giữ ấm được, vừa nãy cậu không nên tin cô nói không lạnh.
©2019 Kites.vn |   b& R- D% W  R6 \' ]* P# F( mAll rights reserved
& B* o( e" s! G% G- N! Q$ n# [  B+ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư bất đắc dĩ, không định giải thích áo khoác và áo choàng khác nhau ở đâu, gật đầu đồng ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y& |6 R6 P( b7 X5 |
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 T3 ^6 Y8 D5 `. Z: r
Nhân viên bán hàng dẫn Sở Dư đi, nhẹ nhàng nói, "Cửa hàng chúng tôi mới nhập về hàng mùa thu, rất thích hợp với thời tiết thế này, da của cô trắng trẻo, mặc vào chắc chắn rất đẹp."
©2019 Kites.vn |   q9 U- d8 |; y  _" `& u$ BAll rights reserved
  k/ \9 S+ \  P& C" C! h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư không xoi mói, mặc thử rồi đưa cho nhân viên gói lại.
: y2 S) r/ o6 L$ f/ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! b; Y1 C7 Y* j9 ]
"Sao nhanh thế?" Cố Thần sờ mũi, "Cậu thử nhiều một chút đi, dù sao tôi cũng rãnh không có việc gì làm."
©2019 Kites.vn | ) r6 f8 w: |; Y: M% h* IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, q+ Q6 K: r) P+ y9 C
Huống chi... cô mặc vào rất đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: d$ y  ^5 T2 z4 L- S5 e( o6 b
©2019 Kites.vn | All rights reserved" \0 j% ~5 N# D1 q
Sở Dư lắc đầu, khóe miệng cong lên, "Đi thôi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ^4 x: @7 j4 C7 H3 U0 b+ P) i2 @, Z
©2019 Kites.vn | 4 X" g( T8 M5 CAll rights reserved
Đúng lúc này, ánh mắt của cô dừng lại, nói với nhân viên bán hàng, "Có thể lấy cho tôi xem bộ đó được không?"
©2019 Kites.vn | $ a  g( G) |8 x  J4 {# F/ FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 F7 p& x6 F) r  m" @All rights reserved
Nhân viên bán hàng nhìn bộ đồ kia, quay lại nhìn Cố Thần, nở nụ cười, "Đương nhiên là được ạ."
©2019 Kites.vn | ; f1 }- I  D+ W0 ^/ w: BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) k1 w/ f7 \. k
Cố Thần đang thắc mắc cái nhìn của cô nhân viên, đến khi cô ấy mang một bộ đồ tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 S: H3 @) c5 y: ^
©2019 Kites.vn | 0 C9 i, L* I( ?! ?/ _" iAll rights reserved
Trong nháy mắt hai tai thiếu niên lại bắt đầu nóng lên, "Tặng... tặng tôi?"
' q/ G! m, w+ Z6 w* R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! `5 W, J& v4 G4 j) ~6 N* W* t+ e
—— Là một bộ đồ nam.
9 V  u8 s( l9 H, A7 n7 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
- ?0 D7 s; Q) i/ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư gật đầu, mỉm cười, "Đi thử đi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved- n& f) C0 Q  p4 R4 V* P
3 p) l: K2 Z- O2 F( N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Coi như xin lỗi vì ý nghĩ muốn đấm chết cậu vừa nãy.
, h& t, }0 f7 g/ U2 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) u" V# J6 w6 N; EAll rights reserved
"Ừ." Thiếu niên hất cằm, đứng lên, khụ một tiếng, giọng nói kiêu căng, "Đã là tấm lòng của cậu, tôi đây đành thử vậy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 T) p' K1 K+ j. E: w' B
©2019 Kites.vn | 7 r/ t$ o) I' `7 ?8 P. @. hAll rights reserved
Tâm hồn Sở Dư mỏng manh là thế, mua áo khoác mà vẫn nhớ đến cậu, cậu cũng phải thử một chút chứ.
©2019 Kites.vn | " @. Q; e' X5 \6 X" t% o5 [% MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) u% y, k+ E- ]All rights reserved
Trái tim đập thình thịch, sau khi mặc vào mới phát hiện... quần ngắn cả một khúc.
©2019 Kites.vn | 6 h! t: Y2 X, h* \. `* E2 J1 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m: V0 A7 H( Z( W: x) Z; ~2 T
Tan nát cõi lòng.
" ?! H$ m, e: z; c! F1 U  U©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 w4 U; j$ Q) _( ^: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Dư hơi tiếc nuối, Cố Thần mặc vào rất đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 D9 I8 p* u( d" d: b4 ^7 g9 }  `9 |
©2019 Kites.vn | All rights reserved  P) h) \( a5 [
"Không ngắn mà."
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 H% I* |2 P. \- T1 J* B
1 l8 j0 P$ k) s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên nhíu mày, lập tức bình tĩnh lại, không cởi ra, vẻ mặt rất kiên trì, "Bình thường đều dài như thế, tôi thấy mặc vào rất đẹp, mua."
©2019 Kites.vn | ! G4 i3 j3 O9 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   }0 @: r2 `* Y' v. t" n6 fAll rights reserved
Chiều dài đến mắt cá chân... Nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là không dài mà thôi, miễn cưỡng thì coi cũng được.
+ J$ H4 q/ Y: W: |$ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 Q$ B& ]3 D2 d5 h6 k) u$ FAll rights reserved
Vốn định mua cho cậu, cậu thích là được rồi.
0 o7 G- D  B/ ^9 ]" C1 V! c+ n3 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , R7 L0 ]" ?# vAll rights reserved
Nhân viên bán hàng nhìn cậu, im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác, trợn mắt nói dối cũng là một kỹ năng ngược FA đây.
©2019 Kites.vn | ' l4 g6 E* H9 Y6 x5 P" V$ ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 b$ p' y$ B0 b6 s  P$ h5 t2 iAll rights reserved
Thân là phận FA, cô bội phục.
' \, M" B4 ^& ]& F( e  C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + d& D* L8 I- v0 Z4 BAll rights reserved
...
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 E# J; [$ o! j  Q6 [( P, m0 H
4 C* e  m4 `. T; G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc Cố Thần xách túi quần áo bước ra, sự hưng phấn trong đáy mắt vẫn chưa tan, chân dài bước một bước nhảy xuống bậc thang.
+ }# |+ o) e+ Q( ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( W3 Q$ J& `  F  sAll rights reserved
Đi một đoạn, nghiêng đầu như nhìn thứ gì đó trong tủ âm tường đến mê mẩn, hỏi bâng quơ, "Sao lại muốn tặng quà cho tôi?"
©2019 Kites.vn | + ~, y# S4 t) a. ~4 w! lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) H3 k, d2 ^/ E! }0 |+ t" T
Bên cạnh cửa sổ thủy tinh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 f$ \$ b0 ?7 z$ H2 Y7 r
% l: x; N# l8 C! u. A/ y) G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Con mèo con liếm liếm chân mình, "meo meo" hai tiếng, lỗ tai của nó còn dựng thẳng hơn cả lỗ tai của bổn đại vương đây! Không vui!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 e  |7 f. ~/ W" X# v  X+ I+ z& {
©2019 Kites.vn | All rights reserved% z& |' o% G% K1 Z' r
"Vừa nãy đã hiểu lầm cậu."
©2019 Kites.vn | 2 M. b3 Y; t/ U) S9 u& M( b' G' c$ lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & G. t4 m4 T4 Q, R( GAll rights reserved
Gió đêm thổi qua làm rối tóc cô, Sở Dư im lặng, lựa chọn không giấu giếm hiểu lầm vừa nãy, đưa tay vuốt lại tóc, trong bóng đêm giọng nói vô cùng dịu dàng.
8 B6 f, j6 |2 D8 G/ }) l: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & p! Q4 }$ _+ o9 Q7 T. g5 Z3 T1 R( FAll rights reserved
"Cho nên là tôi đang dỗ cậu đấy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved, r. a# r& f& X6 d/ A  Y
" w# C& ^& N  N' [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chàng trai dừng bước, khóe miệng không khống chế được cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh, gõ gõ cửa kính, than thở, "Cậu đây là phạm quy rồi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M8 `& l8 K' N: H! r
+ H- V) n' G' A  y* e9 i( A1 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sở Tiểu Dư đúng là!!
©2019 Kites.vn | . Z0 c/ {) D8 X1 X5 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % i, g' v/ b1 p4 M; |" B% PAll rights reserved
Giọng nói sao lại nhẹ nhàng đến thế... còn bảo là dỗ cậu ~~
©2019 Kites.vn | 4 B1 m2 z2 e& h4 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* R& n9 \6 q8 ~7 Y2 |: d% ?' }
Phiền thật ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O4 K$ U5 T9 A; x- p3 [
©2019 Kites.vn | 6 q$ l4 c8 E, `% s/ g6 l* w3 W' GAll rights reserved
Mềm quá ~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 e( ?- O  k  j5 S
©2019 Kites.vn | ! s# u( {$ ~: m; jAll rights reserved
Ngọt quá đi ~~
+ [6 [! g5 _! e8 Y/ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # m$ ?3 N* A% Y0 b$ F  l) i) PAll rights reserved
Như thế làm sao cậu giận cho được chứ ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 D1 ?  @  g6 w: X4 |: ?  a6 c
©2019 Kites.vn | 9 ~, d+ W1 @: [8 r4 B# t7 eAll rights reserved
Tác giả:
©2019 Kites.vn | All rights reserved" A9 O* x+ ^5 T* ~  @, p: R
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 P( R" ?* ^1 D
Cố Tiểu Gia: Xem cuộc sống nhộn nhạo của tôi đây ~~~~~~

Bình luận

Cố Thần hài ghê, tự dọa mình đủ kiểu rồi chiếm tiện nghi con gái người ta  Đăng lúc 14-5-2018 03:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách