Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ai Nói Tôi Không Biết Yêu | Linh Độ Tịch Mịch ( Chương ...

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-4-2015 10:39:52 | Xem tất
Cảm ơn chủ thớt. Truyện đọc hay quá.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e' T! P/ @. P2 H
Dự là anh Hoắc sẽ khó cầm lòng trước "hương vị " của chị Hạ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 p# Y2 q0 R  R1 ]5 ?6 u# t( l
Hồi hộp hóng từng chương. Không biết anh định theo đuổi chị thế nào. Chắc là tóm gọn trong từ " bá đạo" chăng . Anh nguy hiểm thế cơ mà.

Bình luận

Tớ k đọc truyện trước nên edit đâu cũng hồi hộp đến đó.  Đăng lúc 16-4-2015 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2015 21:49:14 | Xem tất
  Anh Hoắc bắt đầu có ý đồ rồi, người con gái có hương vịhe..he...mình mong chờ ngày anh Hoắc rơi vào lưới tình đây, để xem tới ngày đó anh còn ngăn cản tình yêu của người khác nữa không, mà chị cũng thuộc thành phần không dễ theo đuổi đâu vì có người theo nhiều năm mà chị đâu có nhúc nhích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2015 22:12:19 | Xem tất
CHƯƠNG 7

6 a/ o  K% D! h. Y! u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, |/ H/ M1 @9 n% s# m0 O) K

©2020 Kites.vn | All rights reserved. N! q0 {  g4 T* i6 L5 P# d
, n! H& W5 v9 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# n1 l* P0 g, |+ X
©2020 Kites.vn | All rights reserved; z, B9 _' M; c) C' G2 U3 S' p/ h
©2020 Kites.vn | 0 E' b6 a1 L, Q% J  S  FAll rights reserved
7 L" w' F3 k  i( e* J- n. D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. t$ e8 X/ Q3 B, Y. X, _
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 T8 H7 U" o3 X/ [7 \# D7 N5 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J$ |* `$ m! ]- l- c
©2020 Kites.vn | / x! L" `1 m; v% @9 z& B6 IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^- m) B. r. v8 f& i( q
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2015 05:57:13 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 b; o3 b2 ~3 H
Rồi , 2 đứa nhóc kia lại gây hoạ gì rồi , chứ không sao gọi Cô đến bệnh viện . Tha hồ gặp mỗi ngày nhá .
©2020 Kites.vn | All rights reserved- c: r* T) r5 U# [2 k
$ ^7 [$ r; }  u! b/ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lại còn kẹt vs tình cảm của anh Tô Khải nữa ...
©2020 Kites.vn | . I: k8 X' J" W* Q$ J! A0 J9 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( D2 S. e1 f# `6 A" U$ j$ UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # Q  u2 z+ q) n! ?* A6 ]/ r# iAll rights reserved
Cảm ơn bạn .

Bình luận

Đúng là liên quan đến Tử Bằng nhưng chuyện như thế mà lại k phải thế :)  Đăng lúc 18-4-2015 10:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2015 10:01:49 | Xem tất
Không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, phải chăng là cô em gái bảo bối của Hắc tổng làm chuyện dại dột gì chăng. Mình thấy anh Tô Khải này đúng là thích hợp để đóng vai phụ mà, yêu người ta mà cứ nhàn nhạt như thế thì làm sao mà đưa được hạ tiểu thư về dinh được cơ chứ. Thanks bạn nhiều.

Bình luận

Tô Khải cũng không quá nhàn nhạt đâu. Tại anh chưa có cơ hội thể hiện thôi. :)  Đăng lúc 18-4-2015 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2015 14:00:54 | Xem tất
Anh Tô Khải dịu dàng nhẫn nại lại hiểu chuyện sao mà Tử Nhược không rung động nhỉ ? Thật tội nghiệp cho anh, bây giờ lại xuất hiện thêm 1 đối thủ nữa nhưng định trước là anh đã thua, tại anh luôn nhường nhịn đấy nếu anh ngang ngược 1 tí đã thành công rồi. Không biết anh Hoắc lại gây chuyện gì đây?
- A4 i& v! U0 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc Hamilk cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Cảm ơn lời chúc của cậu!  Đăng lúc 18-4-2015 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2015 22:17:03 | Xem tất
CHƯƠNG 8

. i2 G2 s5 l& p6 U: f3 @# u" l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / S3 y2 a7 v* ?) y, Y( ^All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved; f7 r4 u. N4 u8 n2 B0 U
5 G/ }# K  @2 C( _7 w, d©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved* }9 g. K$ k3 C( U) S5 {% A
  X) y8 P3 E9 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & b' y- n/ ]' I% y# z- J8 P) v7 mAll rights reserved
! j0 n, q- S5 ]/ S+ t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  l3 o& y* f& T0 _3 M
+ _' \7 m5 t. p7 x: i) g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 X& y7 M% m, r! S7 y: [
- m, f! V+ F4 F" U& K# M( m! y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ~% m8 Q* ^6 g% X4 z. e$ b9 T
©2020 Kites.vn | 8 z- `' I, H2 _7 vAll rights reserved
5 C( o2 e. j& t3 `$ N0 |! P! Y! K©2020 Kites.vn | All rights reserved
" e6 a0 i( \1 ?5 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved

# \' _1 Z: I8 |4 @' H- ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-4-2015 22:53:51 | Xem tất
Tô Khải làm hay lắm phải cho anh Hoắc biết sự lợi hại, cứ để anh nghĩ mình là người lợi hại nhất thì sau này anh Hoắc không thể tốt lên được, chuyện tốt này nếu truy xét đến cùng thì anh Hoắc cũng có lỗi nên anh không thể trút giận vô cớ được, ép người cũng đừng có quá đáng, để xem Tử Nhược sẽ xử lý anh như thế nào đây, em trai người ta cũng là bảo bối đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-4-2015 23:59:07 Từ di động | Xem tất
hehe, cuộc chiến tranh giành mĩ nhân đã bắt đầu.. hy vọng anh hoắc biết cách tìm vợ mang về nhà nhea
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2015 20:00:35 | Xem tất
CHƯƠNG 9

5 O; m& t% j9 o- q! e4 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
, ~; K. B: z  F©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | ' s% d8 Z5 e( [8 \6 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. c: Z( p# ~2 Q" }; f3 N0 e, z
©2020 Kites.vn | 6 G+ ^: ?. z+ O! S4 w# Z; rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% @9 C" P+ I6 X) ?4 p+ J
+ l, \4 o- h9 }# b' }" V©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 ]6 q  p0 ]4 O" Y) j% L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]" j9 f- x% s" w. |
: G! [) X0 o5 f+ h, u* v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ N: D) `8 b/ u/ h0 w$ |9 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 V( _8 m& C4 Q5 M" ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 L0 U: R/ b. x9 n# ]& m: UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& A- i. R* s7 l5 s
©2020 Kites.vn | 8 A; b2 }3 `/ zAll rights reserved
& J) e2 s+ H5 P. Y3 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 x  z. S" {; e( _! l+ ^1 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved' L5 y+ v. s% ~  u' V( l
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ G# G3 a: |# [
0 U- v+ S# K2 D7 t" n0 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
  B% G3 @; F% S* n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách