Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 312482|Trả lời: 1072
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Trời Đất Tác Thành | Tang Giới (Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-10-2013 18:31:29 | Xem tất |Chế độ đọc

. D) x( _  I$ S( j: \. Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' ~* x) a( O1 C6 l9 j9 g# X0 V8 NAll rights reserved
TRỜI ĐẤT TÁC THÀNH
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 q, O# m$ B9 R( I" x# U
Tác giả: Tang Giới
©2022 Kites.vn | $ X0 x: g# O& F5 I3 O. \* F% bAll rights reserved
Editor: p3104
©2022 Kites.vn | $ e/ z' T2 B- I4 y4 `% _All rights reserved
Nguồn raw: baidalady
©2022 Kites.vn | ' a6 W, O6 b' x/ q, r; m; IAll rights reserved
Độ dài: 56 chương + 4 ngoại truyện
©2022 Kites.vn | . ?1 S+ f/ }4 F8 L* pAll rights reserved
Thể loại: hắc bang
©2022 Kites.vn | # r2 [  f6 p1 w6 M& oAll rights reserved
Poster: nyan_neko

, s! U) f& a  n; v9 r$ v5 n3 B6 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. t9 H# K! U# A" u9 q
Văn án

- {: \# T8 f5 z/ ^2 i( f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ B$ C9 C/ }% ?
Dầu mỏ, nguồn năng lượng này ở trong kho báu của vua chúa, đủ để biến đổi một trận chiến tranh, thậm chí là vận mệnh của một quốc gia.
/ f& R5 }, l- D& c& v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( k; b  ^) o. F- }9 F& BAll rights reserved
Mà Kha Khinh Đằng, là người duy nhất dùng thời gian dài hơn mười năm ở trong thế giới đen tối tuỳ ý thao túng bảo tàng như vậy, hơn nữa, đủ để giẫm lên Châu Á một cách dễ dàng.
4 b% l9 D, q+ V' @8 ^' ?5 e2 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 Z, ?; A0 `) ^% ]4 M7 x% }4 YAll rights reserved
Hai năm trước, Doãn Bích Giới hợp tác với kẻ địch mạnh nhất của anh, tiếp cận anh, trở thành người phụ nữ đầu tiên thật sự chạm đến trái tim anh, nhưng cuối cùng tổn thương da thịt xương cốt, rời khỏi bên người anh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ H0 h/ X: L% V. V: y/ r. }* u* x
8 g  L- ]/ L1 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai năm sau, anh lại cuốn cô vào bản đồ của mình lần nữa, đi qua thành phố cờ bạc, bờ biển, sa mạc… Ở trong sinh tử tồn vong, mang cô đi đến một con đường không có điểm cuối.
" z+ m  _" q$ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 ^; _" @- @$ m# N7 R, V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình yêu, dục vọng, bí mật.
©2022 Kites.vn | 6 L/ [9 D  ^& c" B/ ^All rights reserved
' c3 s) a9 I5 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tổn thương, phản bội, trở về.
©2022 Kites.vn | 4 ?7 |4 V+ i7 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 {3 \2 n, R7 dAll rights reserved
Đây là một trò chơi tình yêu dùng sinh mệnh đánh đổi, nhưng anh bằng lòng dùng sinh mệnh đổi lấy sự chân thành của cô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  N, \9 e  L  ?; r, A: ^1 @
©2022 Kites.vn | All rights reserved. N. L+ K/ S1 @
Em là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm này, để anh dừng lại, dẫn anh đi đến tương lai —— Tang Giới

©2022 Kites.vn | All rights reserved  E" ]3 o/ K/ W$ s" f
Lời editor:
: _1 o* e  t% O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   L; `% t0 t2 O) ]. }% AAll rights reserved
Doãn Bích Giới, có biệt hiệu là nữ vương, là một người con gái mạnh mẽ.
, `3 Z6 k" L" n; Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* C+ a$ F0 i9 O" @& f6 Z. _; W, }
Kha Khinh Đằng, lão đại hắc bang, lạnh lùng, nghiện sạch sẽ, và mắc chứng ghét phụ nữ, nhưng Doãn Bích Giới là một trường hợp ngoại lệ của anh.
©2022 Kites.vn | 6 H1 V4 O, D4 @3 j7 \All rights reserved
2 m3 x4 U9 J1 D. X7 x# T# Z4 O3 ]- K©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đối với người khác mà nói em có thể là Queen, nhưng với anh mà nói, em chính là Spouse của anh."

©2022 Kites.vn | All rights reserved' Z# c; @# P* j

©2022 Kites.vn | All rights reserved+ |1 F# v& z5 p5 Y7 W" Q
©2022 Kites.vn | # ^0 I" I1 A6 f+ ~* CAll rights reserved
Ebook
2 B. C" R* I" q* D5 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: [8 V% d" ?8 E2 I- A# _/ {
PRC  |  EPUB  |  PDF

©2022 Kites.vn | 7 F- Z/ @9 e) d% _. wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( P, R+ Y4 h9 {% Y3 @) L. O! ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | - W5 C; r# S$ B6 s9 B- s; h! \. ]4 `( sAll rights reserved
-Truyện edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 G4 }+ ]& \9 R8 H
-Vui lòng không repost truyện đi nơi khác, cảm ơn!

©2022 Kites.vn | 9 ~3 H# _1 J8 f( `! h1 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& u& C6 M9 U2 x) L% H7 I

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
xiaoling308 + 5 ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
Judy013 + 5 Ủng hộ 1 cái!
kymus + 5 Cảm ơn bạn
HappyOneday + 5 Ủng hộ cô :x
HinaNg + 5 Ủng hộ nghìn cái!!!!
Nhutphonglin + 5 Tem rết... Ủng hộ cô ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2013 18:32:42 | Xem tất

©2022 Kites.vn | All rights reserved9 j  B  Q! V  }# `
Mục Lục
©2022 Kites.vn | ! u8 U7 b  J% \' _4 S# j7 }# [- PAll rights reserved
Mở đầu
0 C3 ]- L+ z& w& o©2022 Kites.vn | All rights reserved
, W$ S, Q6 T) G# ~. L' s©2022 Kites.vn | All rights reserved
C01  C02  C03  C04  C05  C06
; h. A% J! X, k6 y9 ^2 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ R  O5 e6 ?, H©2022 Kites.vn | All rights reserved
C07  C08  C09  C10  C11  C12
/ D' J7 ^; Y8 t6 k! O4 ]5 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
" B  V0 ^/ K( @4 O1 B' Z: v©2022 Kites.vn | All rights reserved
C13  C14  C15  C16  C17  C18
0 s9 W6 \7 x  v% f8 Z: m©2022 Kites.vn | All rights reserved
# A5 }) _" s: Y& c©2022 Kites.vn | All rights reserved
C19  C20  C21  C22  C23  C24
©2022 Kites.vn | % M2 o% I6 z  O1 r- @+ Q' ?All rights reserved
©2022 Kites.vn |   n4 H1 p# T5 r( {) E( a# IAll rights reserved
C25  C26  C27  C28  C29  C30
1 c$ ?- s9 L1 P- n©2022 Kites.vn | All rights reserved
; n( s0 K& \" ^  V7 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
C31  C32  C33  C34  C35  C36
©2022 Kites.vn | + C: |4 P/ s3 Q  ]All rights reserved
& i5 ?$ n3 _" D" D: I& N4 ?0 S! G©2022 Kites.vn | All rights reserved
C37  C38  C39  C40  C41  C42
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ~4 n) z& a. g# E7 r
+ F4 [0 q3 w( ~% ~+ k3 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
C43  C44  C45  C46  C47  C48
©2022 Kites.vn | : p. u, e! C3 I( h! C8 ~  xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 c! f5 U* {! H
C49  C50  C51  C52  C53  C54
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 @9 @( i0 I' L7 X) Y
6 _* J4 f, w3 c" B) X" D0 j6 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vĩ thanh
©2022 Kites.vn |   M& t9 S0 Y1 d' dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 v/ H, n3 [1 P0 r1 h( r
Ngoại truyện: 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4
©2022 Kites.vn | All rights reserved; X6 N. e- D! i, C- j
©2022 Kites.vn | $ C* z. _& Y* y( X, kAll rights reserved

©2022 Kites.vn | 4 G  H' O# x2 E. p: ^All rights reserved
8 d/ m; _( [5 N* [) d: n: o8 O* L3 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
   

   


$ e5 g6 v+ z# Z7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( F2 Y2 {# e. c" Z' c5 }$ xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ [! T5 o$ c9 D0 v

Bình luận

Ôi sao cái clip kia tả đúng vs truyện vậy o.0   Đăng lúc 1-1-2014 01:59 PM
Còn 23 tập nữa. Đợi ra thêm 13 tập nữa thì sẽ cày bộ này ^^  Đăng lúc 11-12-2013 02:06 PM
bài hát hay quá đi <3  Đăng lúc 8-12-2013 06:20 PM
Hố nữa của nàng, ta choáng váng quá, nhưng ta có lẽ tin tưởng vào sự lựa chọn tác phẩm của nàng, ta sẽ chờ ebook :D hihi  Đăng lúc 27-11-2013 10:35 AM
@holynu2101: The Silence - Alexandra Burke  Đăng lúc 17-11-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:33:39 | Xem tất
Ghế gỗ   ko êm như sofa nhưng cũng thật là sung sướng
©2022 Kites.vn | . |1 v8 M9 \& F. v, W) zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 _4 r6 y$ C) pAll rights reserved
*=
1 A/ }* l/ B% F0 @2 a- G0 ]8 u- w©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ Z$ f$ s) s) @6 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
E học theo thím Vu, tưởng tượng tí vậy:
. L! n7 c6 C1 Z5 F, \©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 J$ K$ d# [0 E% G9 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Nữ 9 chắc có hận thù gì với nam 9 nên mới hợp tác với kẻ thù của anh nhằm mục đích hãm hại anh
©2022 Kites.vn | - r' X9 w; W/ G$ _  f8 Y, d3 H$ lAll rights reserved
' m7 |7 e, W" q0 |2 C8 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Nam 9 và nữ 9 yêu nhau > bí mật bị bại lộ nên nữ 9 rời xa nam 9 hai năm, nam 9 vì bị phản bội nên sinh ra bệnh ghét phụ nữ và thích sạch sẽ nhưng vẫn yêu nữ 9 sâu sắc, nữ 9 tuy hận thù nhưng cũng có tình cảm với nam 9
©2022 Kites.vn | 6 I* F  c, w9 g, F( OAll rights reserved
5 o$ r% F/ R6 b0 ?4 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Hai năm sau gặp lại, tình cũ ko rủ cũng đến , hai người lại cơm bạch , trải qua thử thách và hạnh phúc bên nhau
©2022 Kites.vn | All rights reserved; U# \) v* r0 X2 M! x' J" V5 T
©2022 Kites.vn | All rights reserved. M9 F5 e) @2 w8 ^/ N0 y$ ~1 l
Mua ha ha ha ha , em Cừu rì viu siêu toẹt vời . Tự dưng thấy phục mình thế .
©2022 Kites.vn | 6 H, `! \7 Z  u8 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 |! ]' e) u4 h$ L: B
Cảm ơn chị lại đào hố, e nhảy xuống rồi ạ, chị cứ vùi dập e dưới này thoải mái. Chúc hố chị đông khách, à, chúc chị sẽ nhận được medal trong đợt này ạ, e thấy nhiều bạn đề cử cho chị cực luôn {:445:}
©2022 Kites.vn | # m# B3 s. H( P* }/ n2 ~3 i' QAll rights reserved

Bình luận

Nghe hơi giống Đạo tình, chỉ khác là nữ chính tiếp cận có mục đích nhỉ.  Đăng lúc 27-11-2013 11:14 AM
hồi hộp chờ đợi chuyện tình yêu cảu cặp đôi này <3  Đăng lúc 11-10-2013 02:12 PM
anh nam 9 ghét phụ nữ từ lâu rồi, chỉ có nữ 9 mới tiếp cận được thôi ^^  Đăng lúc 9-10-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:44:06 Từ di động | Xem tất
Ha ha lại có truyện hắc bang rồi thank ss nha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 z  `( _" I8 B9 j  o  `
©2022 Kites.vn | All rights reserved' r' k* n: w: t# h" q9 b0 X
Đọc xong cái văn án mà đã thấy thích rồi.
: z. e: u. W# P1 i( _$ o2 S0 F" j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 @) y, r6 }9 U6 L! b. |7 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . r1 o. `2 i0 n) k5 B( H, j# tAll rights reserved
Lót dép hóng truyện mới của bạn ^.^
©2022 Kites.vn | All rights reserved. q6 G! a+ }# u9 x- b/ Z% I

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ!  Đăng lúc 9-10-2013 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 18:54:51 | Xem tất
cho mềnh xin tí đất ^^
©2022 Kites.vn | " X7 l0 n/ B5 Z; Z% LAll rights reserved
truyện of cô p3104 là đọc ko cần suy nghĩ nhiều
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 B: F+ u* W6 X
truyện hắc bang nè
©2022 Kites.vn | 0 B0 E( m7 j5 F3 y+ m5 ^All rights reserved
chúc hố cô đông khách nhá

Bình luận

cảm ơn cô đã ủng hộ!  Đăng lúc 9-10-2013 12:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:06:55 Từ di động | Xem tất
Hố mới của bạn p3104 :D Nghe truyện chưa hoàn cũng hơi rầu vì như thế có nghĩa là kể cả trời đẹp, tâm tính tốt thì bạn p3104 cũng không thể tung hàng với tốc độ 1 chương/ngày để 3 tháng là lấp hố được ^^!
©2022 Kites.vn | All rights reserved; l' w- Z4 G' L; K7 A; Y" z
Chúc hố của bạn đông khách nhoé! ;)

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:24:07 | Xem tất
choài thấy hố mới là nhảy vào hóng hớt liền à
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 X! E" o  H9 t6 b% ]0 m
góp gạch xây nhà mới nào, chúc cho nhà mới của bạn động khách ra vào nhé
+ O5 |4 \* \8 D( Y8 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
mà thể loại hắc bang thì nhảy không phải bàn cãi nữa ^^

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:26:13 | Xem tất
hắc bang hắc bang!!!!!!!!
2 \* C, I1 o' k% Z# F- H) f5 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
ủng hộ chủ nhà, mà hình như chủ nhà đang đào nhiều hố thì phải. híc
©2022 Kites.vn |   x, X; a5 a% tAll rights reserved
lâu rồi ko đọc bộ hắc bang nào hay, hóng chương 1 nhé

Bình luận

thank bạn :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:29:37 | Xem tất
he he lần đầu được ngồi chễm chệ ở trang đầu {:398:}
©2022 Kites.vn |   ]; @1 p# T6 p& cAll rights reserved
đọc văn án thấy có vẻ hay
©2022 Kites.vn | $ C) e# d+ r' J: K, b7 wAll rights reserved
quyết định sẽ nhảy hố, cảm ơn ss đã edit, chúc ss 1 ngày tốt lành
  K3 M5 F, D9 a' h8 P$ ^! K( b©2022 Kites.vn | All rights reserved
chúc hố đông khách luôn nhá {:412:}

Bình luận

thank em :)  Đăng lúc 9-10-2013 12:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2013 19:30:46 | Xem tất
Trời, hắc bang, mà 100 chương, cô cũng ít biết thử thách kiên nhẫn của tôi quá nhá :)))
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 m9 t, w. X1 E6 W, s/ m
©2022 Kites.vn | ) T$ J9 u  m6 |% r" \; S! S4 GAll rights reserved
Chúc mừng cô đào hố mới, quá chăm chỉ luôn :))
3 u! T0 N5 e1 {3 l: _$ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ {  g/ }9 N( v1 m. r) v& {
Tôi thích nam chính thế này nhé, sạch sẽ, ko thích phụ nữ, lão đại, ôi trời, quá chuẩn
©2022 Kites.vn | All rights reserved; X8 _: g$ \/ A* Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ a( c& b$ O8 ~7 `' U8 o' y
Chúc hố cô đông khách nhè :x

Bình luận

Cậu đọc truyện này chưa? Hay không ạ? Tớ đang suy nghĩ để nhảy hố  Đăng lúc 29-10-2015 08:37 PM
thank cô, cũng ko tới 100 c đâu, cỡ 60-70 ^^  Đăng lúc 9-10-2013 12:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách