Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: bjmbjmxjnh
Thu gọn cột thông tin

[Game] Tin hay không?

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2012 20:16:15 | Xem tất
yui_9x gửi lúc 21-8-2012 20:10
tin
============================================================================================== ...

không =.=
-----------------------------------------------------------------==================================================
tin là tớ đang down 1 đống phim về những chưa xem không
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:18:05 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 21-8-2012 20:16
không =.=
-----------------------------------------------------------------====================== ...

tin
========================================================================================================
tin là máy mình ko có phần mềm diệt virus ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2012 20:31:45 | Xem tất
yui_9x gửi lúc 21-8-2012 20:18
tin
============================================================================================== ...

ặc, ko tin :))
================================================================================================================================
tin là máy mình không có chuột không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:37:55 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 21-8-2012 20:31
ặc, ko tin :))
================================================================================== ...

tin
==========================================================================================================
tin mình đang ngủ gục ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:38:54 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 21-8-2012 20:31
ặc, ko tin :))
================================================================================== ...

Tin
==========================
Tin ta là lucky boy ko                                                                                                                                       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:43:16 | Xem tất
i'me... gửi lúc 21-8-2012 20:38
Tin
==========================
Tin ta là lucky boy ko                                             ...

ko tin
=======================================================================================
tin 2012 là tận thế ko ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:46:25 | Xem tất
kubi gửi lúc 21-8-2012 20:43
ko tin
=======================================================================================
tin ...

( tin đê :D)
=====================

không tin
================

tin ngày mai trời sẽ mưa ko               
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2012 20:46:33 | Xem tất
i'me... gửi lúc 21-8-2012 20:38
Tin
==========================
Tin ta là lucky boy ko                                             ...

no =)))))
======================================================================================================================================
tin ta là bẹt gơn không?
============
sao lại gặp Phô ở chốn này thế này????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2012 20:51:28 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 21-8-2012 20:46
no =)))))
======================================================================================== ...

sao ko tin =)))vừa gia nhập xong :D

============
tin      
==================

có tin ta thích nghe chim hót ko
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2012 20:57:28 | Xem tất
i'me... gửi lúc 21-8-2012 20:51
sao ko tin =)))vừa gia nhập xong :D

============

không tin :)) bảo nghe nhiều nhức đầu mà
====================================================================================
tin ta muốn ném dép vào mẹt Phô không?
================
ặc, tin ta là bẹt gơn á??? @@ No no no... I am a gút gơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách