Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lee_keo
Thu gọn cột thông tin

(GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI)- TUẦN Ba 26-28/04

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-4-2016 22:12:53 | Xem tất
Tham gia tuần 3 GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI  1 (2)
- Nick kites: congchuabipbip
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 14 là: 12.6 %

Bình luận

rating tập 14 là: 12.6 %  Đăng lúc 25-4-2016 10:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-4-2016 22:14:36 | Xem tất
Tham gia tuần 3 GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI  1 (2)
- Nick kites: congchuabipbip
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 14 là: 10.5 %

Bình luận

rating tập 14 là: 10.5 %  Đăng lúc 25-4-2016 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-4-2016 23:14:41 | Xem tất
Tham gia  tuần  3 GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI.
- Nick kites:  nhm.ptr_
- Đáp án: Dự đoán /Rating tập 14 là: 10.2%

Bình luận

Rating tập 14 là 10.2%  Đăng lúc 25-4-2016 11:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-4-2016 08:21:20 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 25-4-2016 08:54 PM
GAME TUẦN 3
.1 Bạn dự đoán phản ứng của Kim Swan khi thấy Kim Jin Wan hôn người con gái ...

Tham gia tuần 3 GAMETÌM LẠI CUỘC ĐỜI  1 (2)
- Nick kites:  Dragon108
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 14 là: 13.2%

Bình luận

13.2%  Đăng lúc 26-4-2016 08:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-4-2016 16:36:16 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 25-4-2016 08:54 PM
GAME TUẦN 3
.1 Bạn dự đoán phản ứng của Kim Swan khi thấy Kim Jin Wan hôn người con gái ...

Tham gia tuần 3 GAMETÌM LẠI CUỘC ĐỜI  1 (2)
- Nick kites: vivuchutthoi
- Đáp án:

1.Khi thấy Kim Jin Won hôn Marie, Kim Swan quay đi và lặng lẽ khóc.
2. Dự đoán/ Rating tập 14 là: 11,2 %

Bình luận

Kim Swan quay đi và lặng lẽ khóc. Rating tập 14 là: 11,2 %  Đăng lúc 26-4-2016 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-4-2016 11:44:20 | Xem tất
Tham gia tuần 3 GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI  1 (2)
- Nick kites: fubukito
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 14 là: 11.4 %

Bình luận

Rating tập 14 là: 11.4 %  Đăng lúc 27-4-2016 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2016 21:18:24 | Xem tất
Kết quả Game tuần 3
Game 1:
Phản ứng của Si Wan là sững người, im lặng và bỏ đi
Người chiến thắng lần lượt là:
YuuSuzume: 50 sức gió
Congchuabipbip 30 sức gió
mickey18: 20 sức gió

Game 2: ratting tập  14 là 8,7%
Link: http://forum.kites.vn/thread/rat ... ck--472185-1-1.html
Người chiến thắng lần lươt là:
nhm.ptr_ dự đoán 10,2% phần thưởng: 50 sức gió
Congchuabipbip- dự đoán: 10,5% phần thưởng: 30 sức gió
Vivuchutthoi – dự đoán 11,2% phần thưởng 20 sức gió

Nếu không có thắc mắc phần thưởng sẽ được trao vào 15h ngày 4/5/2016
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2016 10:42:42 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 3-5-2016 09:18 PM
Kết quả Game tuần 3
Game 1:
Phản ứng của Si Wan là sững người, im lặng và bỏ đi

Chuyển phát        Sức gió -20        đến vivuchutthoi [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:42
Chuyển phát        Sức gió -30        đến congchuabipbip [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:41
Chuyển phát        Sức gió -50        đến nhm.ptr_ [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:41
Chuyển phát        Sức gió -20        đến mickey18 [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:41
Chuyển phát        Sức gió -30        đến congchuabipbip [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:40
Chuyển phát        Sức gió -50        đến YuuSuzume [Chuyển giao Độ cao]        2016-05-06 10:40

Bình luận

đã nhận. Thanks.  Đăng lúc 6-5-2016 11:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách