Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lee_keo
Thu gọn cột thông tin

(GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI)- TUẦN Ba 26-28/04

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-3-2016 10:38:52 | Xem tất
Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI
- Nick kites: YuuSuzume
- Đáp án: Tổng ratings tập 3 và tập 4 là 8,1%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 14:05:32 | Xem tất
1. Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
2. Nick kites: temnet
3. Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là: 9.2 %
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 14:21:27 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 21-3-2016 07:47 PM
Tuần 1 (21/03~23/03)

Tổng ratings hai tập 3 và 4 là bao nhiêu?

Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
- Nick kites: Streptococcus
- Đáp án: Tổng ratings tập và tập 4 là: 7.1%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 14:43:23 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 21-3-2016 07:47 PM
Tuần 1 (21/03~23/03)

Tổng ratings hai tập 3 và 4 là bao nhiêu?

1.  Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
2.  - Nick kites: tuan1993tl
3.  - Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là: 9.5%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 18:24:33 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 21-3-2016 07:47 PM
Tuần 1 (21/03~23/03)

Tổng ratings hai tập 3 và 4 là bao nhiêu?

Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
Nick kites: Clove
Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là: 9,8%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 18:58:58 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 21-3-2016 07:47 PM
Tuần 1 (21/03~23/03)

Tổng ratings hai tập 3 và 4 là bao nhiêu?

Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
Nick kites: furin03
Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là: 10,6 %
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 19:10:38 | Xem tất
Các bạn nhìn lại thể lệ hộ mình. Không có yêu cầu rep bài gốc nhé Để giữ công bằng, mình sẽ lấy kết quả sớm hơn của các bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 20:05:32 | Xem tất
Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
- Nick kites: p_t_anh
- Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là : 8,8%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2016 20:29:26 | Xem tất
lee_keo gửi lúc 21-3-2016 07:47 PM
Tuần 1 (21/03~23/03)

Tổng ratings hai tập 3 và 4 là bao nhiêu?


Bạn post thành 1 bài mới nha  . Vây mới đúng luật. Cảm ơn bạn đã tham gia Game ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-3-2016 20:42:23 | Xem tất
Tham gia GAME TÌM LẠI CUỘC ĐỜI tuần 1
- Nick kites: babykitty76767
- Đáp án: Tổng ratings hai tập 3 và 4 là : 11.5%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách