Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: vegaga
Thu gọn cột thông tin

[Game] Ôn tập toán

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-7-2012 17:41:45 | Xem tất
vegaga gửi lúc 18-7-2012 17:37
90
----------------------------------------------------------------------------------------------- ...

630
===============================================================
===============--=========================
630-600 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 17:46:08 | Xem tất
CườngYô gửi lúc 18-7-2012 17:41
630
===============================================================
===============--============= ...

30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 + 88 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 17:57:24 | Xem tất
vegaga gửi lúc 18-7-2012 17:46
30
----------------------------------------------------------------------------------------------- ...

118

====================================================================================

118 - 117 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:03:14 | Xem tất
CườngYô gửi lúc 18-7-2012 17:57
118

====================================================================================

1
=========================================================================================
1+25=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:06:59 | Xem tất
mộng gửi lúc 18-7-2012 18:03
1
=========================================================================================
1+25=? ...

26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26-1=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:08:14 | Xem tất
CườngYô gửi lúc 18-7-2012 18:06
26

---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

25
=========================================================================================
25*2=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:10:41 | Xem tất
mộng gửi lúc 18-7-2012 18:08
25
=========================================================================================
25*2= ...

50

==============================================================================================

50*2=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:24:55 | Xem tất
CườngYô gửi lúc 18-7-2012 18:10
50

============================================================================================== ...

100
100:8=?
=========================================================================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:35:25 | Xem tất
ilusm_9794 gửi lúc 18-7-2012 18:24
100
100:8=?
====================================================================================== ...

12 (không chơi lẻ đâu {:310:})

12+2=?

===================================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 18:37:09 | Xem tất
CườngYô gửi lúc 18-7-2012 18:35
12 (không chơi lẻ đâu )

12+2=?

á á :)) ok k chơi lẻ e cũng dốt lắm t.t

14
14+9=?
=========================================================================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách