Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: vegaga
Thu gọn cột thông tin

[Game] Ôn tập toán

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-7-2012 14:46:23 | Xem tất
x.m.c gửi lúc 18-7-2012 14:31
153

---------------------------------

765
^^
765-123=?

********************************************************************************
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 15:38:23 | Xem tất
forever_0704 gửi lúc 18-7-2012 13:46
765
^^
765-123=?

642
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
642 - 440 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 16:52:14 | Xem tất
Dramaa gửi lúc 18-7-2012 15:38
642
---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
367+472=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 17:06:01 | Xem tất
kanarakun92 gửi lúc 18-7-2012 16:52
202
---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

839
==================================================================================================================
839-50=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 17:08:48 | Xem tất
mộng gửi lúc 18-7-2012 17:06
839
============================================================================================== ...

789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
652-439=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 17:11:07 | Xem tất
kanarakun92 gửi lúc 18-7-2012 17:08
789
---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

213
=================================================================================================================
213 : 3 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 17:19:44 | Xem tất
vegaga gửi lúc 18-7-2012 17:11
213
============================================================================================== ...

71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71+111=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 17:21:28 | Xem tất
mộng gửi lúc 18-7-2012 17:19
71
----------------------------------------------------------------------------------------------- ...

182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 : 2 = ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 17:32:27 | Xem tất
vegaga gửi lúc 18-7-2012 17:21
182
---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

91
================================================================================================
91-1=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 17:37:07 | Xem tất
mộng gửi lúc 18-7-2012 17:32
91
=============================================================================================== ...

90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 x 7 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách