Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: vegaga
Thu gọn cột thông tin

[Game] Ôn tập toán

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-7-2012 12:50:36 | Xem tất
ilusm_9794 gửi lúc 18-7-2012 11:43
200
200*9=?
====================================================================================== ...

1800
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800/3=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 12:51:43 | Xem tất
Dramaa gửi lúc 18-7-2012 12:50
1800
--------------------------------------------------------------------------------------------- ...

600
600:4=?
====================================================================================================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 12:56:22 | Xem tất
Dramaa gửi lúc 18-7-2012 12:50
1800
--------------------------------------------------------------------------------------------- ...

600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
600 x 1.5 = ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 12:58:05 | Xem tất
900
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
900-899 =?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 12:58:29 | Xem tất
ilusm_9794 gửi lúc 18-7-2012 12:51
600
600:4=?
====================================================================================== ...

150
**********************
150/5=?

==============================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 13:20:28 | Xem tất
forever_0704 gửi lúc 18-7-2012 11:58
150
**********************
150/5=?

30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 +362=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 13:27:41 | Xem tất
Dramaa gửi lúc 18-7-2012 13:20
30
----------------------------------------------------------------------------------------------- ...

392
##############################################################
392-23=?
===============================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 13:32:10 | Xem tất
forever_0704 gửi lúc 18-7-2012 12:27
392
##############################################################
392-23=?

369
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
369=18=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 13:38:52 | Xem tất
Dramaa gửi lúc 18-7-2012 13:32
369
---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

?????????????????????
369+18=387
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
387-22=?
^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 13:40:09 | Xem tất
forever_0704 gửi lúc 18-7-2012 12:38
?????????????????????
369+18=387
----------------------------------------------------------------- ...

365
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
365 - 39 =?

^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách