Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: je_god
Thu gọn cột thông tin

[GAME] Ô CHỮ BÍ MẬT SEASON 2 - ĐỢT 2 - 20h30 CHỦ NHẬT 5/7/2015 ĐẾN 9/7/2015

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-6-2015 22:05:18 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: Sonelee
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: SungKyungkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 22:05:40 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: n2t93
- Đáp án:
Hàng 1: kwangsoo
Hàng 2: yoo ah in
Hàng 3: 2008
Hàng 4: m!cutdown
Hàng 5: song hoa điếm
Hàng 6: đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: sunkyunkwan
Hàng 9: joo in sung
- Từ khóa: soong joong ki

Bình luận

hàng 4 m!cutdown  Đăng lúc 1-7-2015 12:25 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 22:13:19 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: WhiteZinfandel
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 22:34:37 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: tranthuydung94
- Đáp án:
Hàng 1: kwangsoo
Hàng 2: yooahin
Hàng 3: 2008
Hàng 4: musicbank
Hàng 5: songhoadiem
Hàng 6: đôicánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: sungkyunkwan
Hàng 9: joinsung
- Từ khóa: song joong ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 22:43:02 | Xem tất
Thuydinh93 gửi lúc 28-6-2015 08:45 PM
sao mình không thấy câu hỏi nào vậy ạ?{:363 ...

cho m hỏi ko có gợi ý từ khóa ạ ? tại ko biết bao nhiêu từ?

Bình luận

Gợi ý cho từ khoá là các chữ cái được bôi đen trong bảng Ô chữ bí mật. 9 hàng ngang là 9 đáp án cho câu hỏi mình post ở #1 đó nhé~Gái check nhé! :> <3  Đăng lúc 28-6-2015 10:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 22:45:33 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật đợt I
- Nick kites: BAMBY12
- Đáp án:
Hàng 1: kwang soo
Hàng 2: yoo ah in
Hàng 3: 2009
Hàng 4: music bank
Hàng 5: song hoa điếm
Hàng 6: đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: sungkyunkwan
Hàng 9: jo in sung
- Từ khóa: Song Joong-ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 23:08:56 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: applered
- Đáp án:
Hàng 1: kwang soo
Hàng 2: yoo ah in
Hàng 3: 2008
Hàng 4: music bank
Hàng 5: song hoa điếm
Hàng 6: đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: sungkyunkwan
Hàng 9: jo in sung
- Từ khóa: song joong ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 23:10:24 | Xem tất
cảm ơn bạn ad đã làm cái game này nhé, game hay lắm
lần sau các bạn cho luôn hàng dọc đc ko )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2015 23:58:14 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: mytientran2702
- Đáp án:  
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2008
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunkwan
Hàng 9: Jo In Sung
- Từ khóa: Song Joong Ki

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2015 00:48:29 | Xem tất
- Tham gia Ô chữ bí mật đợt I:
- Nick kites: Cuoithaga92
- Đáp án:
Hàng 1: Kwang Soo
Hàng 2: Yoo Ah In
Hàng 3: 2005
Hàng 4: Music Bank
Hàng 5: Song Hoa Điếm
Hàng 6: Đôi cánh
Hàng 7: 1985
Hàng 8: Sungkyunwan
Hàng 9: Jo In Sung

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
je_god + 5 hàng 3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách