Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: huongntd
Thu gọn cột thông tin

[GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI] Tổng hợp game trong phim - KẾT QUẢ GAME ĐẶC BIỆT TUẦN 4 PAGE 24- Game tuần 5

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-3-2016 13:11:03 | Xem tất
huongntd gửi lúc 5-3-2016 02:05 PM
Tuần 2 (07.03~10.03)

1. Bạn dự đoán bác sỹ Kang Mo Yeon phản ứng thế nào với nụ hôn c ...

Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2-GAME 1 (2)
- Nick kites: Jupiter.Nguyen
- Đáp án:

Dự đoán: Mo Yeon đè Shi Jin ra hôn lại

Rating tập 6 là: 30%

Bình luận

30%  Đăng lúc 9-3-2016 02:43 PM
Mo Yeon đè Shi Jin ra hôn lại  Đăng lúc 9-3-2016 02:43 PM
Dự đoán: Mo Yeon đè Shi Jin ra hôn lại Rating tập 6 là: 30%  Đăng lúc 7-3-2016 01:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 14:45:28 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2-GAME 1 (2)
- Nick kites: Hanami143
- Đáp án:
Dự đoán: thêm 1 cái Deep Kiss
Rating tập 6 là: 25.2%

Bình luận

25.2%  Đăng lúc 9-3-2016 02:44 PM
thêm 1 cái Deep Kiss  Đăng lúc 9-3-2016 02:44 PM
Deep Kiss =)) / Rating tập 6 là: 25.2%  Đăng lúc 7-3-2016 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 15:07:31 | Xem tất
huongntd gửi lúc 5-3-2016 02:05 PM
Tuần 2 (07.03~10.03)

1. Bạn dự đoán bác sỹ Kang Mo Yeon phản ứng thế nào với nụ hôn c ...

01. Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2 - GAME 1
02. - Nick kites: sinhto
03. - Đáp án: Dự đoán phản ứng của bác sỹ Kang Mo Yoen: đẩy người ra và lườm, hi >.<

Bình luận

Dự đoán phản ứng của bác sỹ Kang Mo Yoen: đẩy người ra và lườm, hi  Đăng lúc 9-3-2016 02:44 PM
Dự đoán phản ứng của bác sỹ Kang Mo Yoen: đẩy người ra và lườm  Đăng lúc 8-3-2016 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 15:09:18 | Xem tất
huongntd gửi lúc 5-3-2016 02:05 PM
Tuần 2 (07.03~10.03)

1. Bạn dự đoán bác sỹ Kang Mo Yeon phản ứng thế nào với nụ hôn c ...

01. Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2 - GAME 2
02. - Nick kites: sinhto
03. - Đáp án: Rating tập 6 là: 28.3%

Bình luận

28.3%  Đăng lúc 9-3-2016 02:44 PM
Rating tập 6 là: 28.3%  Đăng lúc 8-3-2016 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 20:32:24 | Xem tất
huongntd gửi lúc 5-3-2016 02:05 PM
Tuần 2 (07.03~10.03)

1. Bạn dự đoán bác sỹ Kang Mo Yeon phản ứng thế nào với nụ hôn c ...

Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2-GAME 1 (2)
- Nick kites: Dragon108
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 6 là:  28.7 %

Bình luận

28.7 %  Đăng lúc 9-3-2016 02:45 PM
Rating tập 6 là: 28.7 %  Đăng lúc 7-3-2016 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 21:13:38 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2-GAME 1 (2)
- Nick kites: anhpham4c
- Đáp án: Dự đoán là nàng sẽ kiss luôn/ Rating tập 6 là: 28,6%

Bình luận

Dự đoán là nàng sẽ kiss luôn/ Rating tập 6 là: 28,6%  Đăng lúc 9-3-2016 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 21:40:38 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2 - game 1:
- Nick kites: bad_girl
- Đáp án: Dự đoán phản ứng của bác sĩ Kang Mo Yeon với nụ hôn của Đại uý Yoo Shi Jin sẽ là: làm rớt chai rượu, mắt mở to, sau nó nhắm dần và hoà cùng nụ hôn đó :=). Chuyển cảnh, hehe.

Bình luận

Dự đoán phản ứng của bác sĩ Kang Mo Yeon với nụ hôn của Đại uý Yoo Shi Jin sẽ là: làm rớt chai rượu, mắt mở to, sau nó nhắm dần và hoà cùng nụ hôn đó :=). ...   Đăng lúc 9-3-2016 02:45 PM
xong rồi chuyển cảnh.  Đăng lúc 7-3-2016 09:43 PM
Dự đoán phản ứng của bác sĩ Kang Mo Yeon với nụ hôn của Đại uý Yoo Shi Jin sẽ là: làm rớt chai rượu, mắt mở to, sau nó nhắm dần và hoà cùng nụ hôn đó :=). ...   Đăng lúc 7-3-2016 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2016 21:45:19 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2 - game 2:
- Nick kites: bad_girl
- Đáp án: rating tập 6 là 28.3%

Bình luận

thay đổi dự đoán: rating tập 6 là 28.3%  Đăng lúc 10-3-2016 11:36 AM
26.1%  Đăng lúc 9-3-2016 02:45 PM
rating tập 6 là 26.1%  Đăng lúc 7-3-2016 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2016 03:22:20 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2-GAME 1 (2)
- Nick kites: hope4ever14
- Đáp án:
1. Mo Yeon sẽ ngỡ ngàng, làm đổ chai rượu vào người Shi Jin, thế là anh buông chị ra và chị bỏ đi 1 nước bỏ lại anh đứng bơ vơ 1 mình
2. Rating tập 6 là: 28.5%

Bình luận

Chốt theo cái sau cùng nhá bạn 28.5%[/]  Đăng lúc 10-3-2016 04:05 PM
Rating tập 6 là: 28.5%  Đăng lúc 10-3-2016 02:32 PM
26.5%  Đăng lúc 9-3-2016 02:46 PM
Mo Yeon sẽ ngỡ ngàng, làm đổ chai rượu vào người Shi Jin, thế là anh buông chị ra và chị bỏ đi 1 nước bỏ lại anh đứng bơ vơ 1 mình  Đăng lúc 9-3-2016 02:46 PM
hope4ever14 - Đáp án:  Đăng lúc 9-3-2016 02:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2016 05:06:27 | Xem tất
huongntd gửi lúc 5-3-2016 02:05 PM
Tuần 2 (07.03~10.03)

1. Bạn dự đoán bác sỹ Kang Mo Yeon phản ứng thế nào với nụ hôn c ...

Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 2 - GAME 1 (2)

- Nick kites: joy
- Đáp án: Dự đoán/ Rating tập 6 là: 28,4%

Bình luận

28,4%  Đăng lúc 9-3-2016 02:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách