Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: huongntd
Thu gọn cột thông tin

[GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI] Tổng hợp game trong phim - KẾT QUẢ GAME ĐẶC BIỆT TUẦN 4 PAGE 24- Game tuần 5

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2016 12:02:27 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI
- Nick kites: NhatHai
- Đáp án: Rating tập 4 là: 20.3%

Bình luận

20.3%  Đăng lúc 3-3-2016 05:04 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 12:23:55 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: hanh_lazy
- Đáp án: Rating tập 4 là: 22.9%

Bình luận

22.9%  Đăng lúc 3-3-2016 05:04 PM
22.9%  Đăng lúc 3-3-2016 12:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 13:07:43 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Cobebaby
- Đáp án: Rating tập 4 là: 24.1%

Bình luận

24.1%  Đăng lúc 3-3-2016 05:04 PM
24.1%  Đăng lúc 3-3-2016 01:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 13:10:25 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Karry
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25.4%

Bình luận

25.4%  Đăng lúc 3-3-2016 05:04 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 13:27:33 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: hope4ever14
- Đáp án: Rating tập 4 là: 26.3%

Bình luận

26.3%  Đăng lúc 3-3-2016 05:05 PM
26.3%  Đăng lúc 3-3-2016 02:33 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 13:27:48 | Xem tất

Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI
- Nick kites: karossvan2408
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25.6%

Bình luận

25.6%  Đăng lúc 3-3-2016 05:05 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 15:17:29 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: girlsearchboy
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25,6%
Sau tập 3 mà rating phim tăng khủng khiếp luôn ak, hi vọng tập 4 còn phá kỉ lục tiếp nữa

Bình luận

25,6%  Đăng lúc 3-3-2016 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 15:36:39 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI
- Nick kites: annelha
- Đáp án: rating tập 4 là 26.1%

Bình luận

26.1%  Đăng lúc 3-3-2016 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-3-2016 17:29:17 | Xem tất
TỔNG KẾT GAME TUẦN 1

KẾT QUẢ SẼ TÍNH THEO WEB: http://www.nielsenkorea.co.kr/tv ... enu=1_1&area=00

Trong trường hợp có nhiều kết quả sát với đáp án, dự đoán như nhau, sẽ tính cho tất cả mọi người.
Từ thời điểm này sẽ không nhận người chơi dự đoán rating tập 4.
Chúc mọi người may mắn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 21:33:09 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: tranggi
- Đáp án: Rating tập 4 là: 28.8%
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách