Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: huongntd
Thu gọn cột thông tin

[GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI] Tổng hợp game trong phim - KẾT QUẢ GAME ĐẶC BIỆT TUẦN 4 PAGE 24- Game tuần 5

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2016 08:06:28 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: sukiski
- Đáp án: Rating tập 4 là: 17.4%

Bình luận

17.4%  Đăng lúc 3-3-2016 05:02 PM
Rating tập 4 là: 17.4%  Đăng lúc 3-3-2016 08:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 08:30:41 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: pandalam
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25.2%
Con Rate nó mỗi lúc một tăng sao mà biết đc

Bình luận

25.2%  Đăng lúc 3-3-2016 05:02 PM
Rating tập 4 là: 25.2%  Đăng lúc 3-3-2016 08:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 09:05:11 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: vivuchutthoi
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25,1%

Bình luận

25,1%  Đăng lúc 3-3-2016 05:02 PM
confirm: 25,1%  Đăng lúc 3-3-2016 01:46 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 09:36:39 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: pucca_74
- Đáp án: Rating tập 4 là: 26.3%

Bình luận

26.3%  Đăng lúc 3-3-2016 05:02 PM
Rating tập 4 là: 26.3%  Đăng lúc 3-3-2016 09:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 10:01:54 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: athism
- Đáp án: Rating tập 4 là: 26.9%

Bình luận

26.9%  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
Rating tập 4 là: 26.9%  Đăng lúc 3-3-2016 10:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 10:02:57 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Godfather_72
- Đáp án: Rating tập 4 là: 27.2%

Bình luận

27.2%  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
Rating tập 4 là: 27.2%  Đăng lúc 3-3-2016 10:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 10:20:17 Từ di động | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI

Bình luận

loại  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 10:40:37 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Hanami142
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25.0%

Số 7 thần thánh tiến lên

Bình luận

Quên mất, thanks cô nhé :)  Đăng lúc 3-3-2016 05:38 PM
25.0%  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
không có nick kites hả cô, cô bổ sung nhé  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
Rating tập 4 là: 25.0%  Đăng lúc 3-3-2016 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 11:01:01 | Xem tất

Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Yan
- Đáp án: Rating tập 4 là: 27.7%

Bình luận

27.7%  Đăng lúc 3-3-2016 05:03 PM
Yan
Rating tập 4 là: 27.7%  Đăng lúc 3-3-2016 03:03 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-3-2016 11:46:52 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Haru_leo
- Đáp án: Rating tập 4 là: 24.6%

Bình luận

24.6%  Đăng lúc 3-3-2016 05:04 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách