Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: huongntd
Thu gọn cột thông tin

[GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI] Tổng hợp game trong phim - KẾT QUẢ GAME ĐẶC BIỆT TUẦN 4 PAGE 24- Game tuần 5

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-3-2016 21:58:02 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: annelha
- Đáp án: Rating tập 4 là: 18.1%

Bình luận

Rating tập 4 là: 18.1%  Đăng lúc 3-3-2016 04:49 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 21:58:13 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Agnes.Malfoy
- Đáp án: Rating tập 4 là: 25.3%

Bình luận

Rating tập 4 là: 25.3%  Đăng lúc 3-3-2016 04:49 PM
Rating tập 4 là: 25.3%  Đăng lúc 3-3-2016 09:59 AM
Rating tập 4 là: 17.5%  Đăng lúc 2-3-2016 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:00:50 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI
- Nick kites: Jupiter.Nguyen
- Đáp án: Rating tập 4 là: 26.5%

Bình luận

Rating tập 4 là: 26.5%  Đăng lúc 3-3-2016 04:50 PM
Rating tập 4 là: 26.5%  Đăng lúc 3-3-2016 10:00 AM
rating Ep 4: 18.3%  Đăng lúc 2-3-2016 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:00:57 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: oh_huynmin
- Đáp án: Rating tập 4 là: 16.3%

Bình luận

Rating tập 4 là: 16.3%  Đăng lúc 3-3-2016 04:50 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:01:13 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: .nice.
- Đáp án: Rating tập 4 là: 16.8%

Bình luận

loại  Đăng lúc 3-3-2016 04:51 PM
lần sau đoán 2 lần thì bạn sửa và xác nhận lại thôi nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:42 PM
16.8%  Đăng lúc 2-3-2016 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:07:06 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: .nice.
- Đáp án: Rating tập 4 là: 16.9%

Bình luận

Rating tập 4 là: 16.9%  Đăng lúc 3-3-2016 04:50 PM
16.9%  Đăng lúc 2-3-2016 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:11:48 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: Streptococcus
- Đáp án: Rating tập 4 là: 18.1%

Bình luận

Rating tập 4 là: 18.1%  Đăng lúc 3-3-2016 04:51 PM
Rating tập 4 là: 18.1%  Đăng lúc 2-3-2016 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:11:54 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: sunny.8791
- Đáp án: Rating tập 4 là: 15,8%

Bình luận

Rating tập 4 là: 15,8%  Đăng lúc 3-3-2016 04:51 PM
bạn tự xác nhận kết quả trước 5h chiều nhé  Đăng lúc 3-3-2016 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:13:52 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI tuần 1
- Nick kites: tuan1993tl
- Đáp án: Rating tập 4 là: 27.5%

Bình luận

Rating tập 4 là: 27.5%  Đăng lúc 3-3-2016 04:55 PM
Rating tập 4 là: 27.5%  Đăng lúc 3-3-2016 09:22 AM
Rating tập 4 là: 18.4%  Đăng lúc 2-3-2016 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2016 22:28:37 | Xem tất
Tham gia GAME HẬU DUỆ MẶT TRỜI
- Nick kites: babykitty76767
- Đáp án: Rating tập 4 là: 16.5%

Bình luận

Rating tập 4 là: 16.5%  Đăng lúc 3-3-2016 04:56 PM
16.5%  Đăng lúc 2-3-2016 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách