Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: the_calm_dawn
Thu gọn cột thông tin

[Game] Đoán tên bài hát tiếng Anh

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2012 03:15:53 | Xem tất
Breathless - Shayne Ward

Docta docta, need you back home, in bed.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 10:49:28 | Xem tất
APTX4869 gửi lúc 28-2-2012 03:15
Breathless - Shayne Ward

Docta docta, need you back home, in bed.

Turn me on_David Guetta ft Nicki Minaj
==================================================================================================================================Too many locks, too many crimes
Too many tears, too many lies
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2012 19:24:13 | Xem tất
"Turn me on_David Guetta ft Nicki Minaj
==================================================================================================================================Too many locks, too many crimes
Too many tears, too many lies"

Barriers_David Archuleta
===============================================================================
"Anyway, I just want to tell you that I'm sorry,
I love you, and I miss you"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:36:22 | Xem tất
chibi_kst gửi lúc 4-3-2012 19:24
Barriers_David Archuleta
========================================================================== ...

Divided_Toy Box
==================================================================================================================================
Always going to be an uphill battle
Sometimes you going to have to lose
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2012 21:39:05 | Xem tất
the_calm_dawn gửi lúc 4-3-2012 20:36
Divided_Toy Box
================================================================================== ...

MILEY CYRUS - THE CLIMB
==============================================================================================================================================================
Untill the day I'll let you go
Untill we say our next hello
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 21:41:58 | Xem tất
iamshawol gửi lúc 4-3-2012 21:39
MILEY CYRUS - THE CLIMB
========================================================================== ...

It's not goodbye_Laura Pausini
==================================================================================================================================
When I feel that lonesome prairie wind
I let my soul get back to you again
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2012 22:43:16 | Xem tất
the_calm_dawn gửi lúc 4-3-2012 21:41
It's not goodbye_Laura Pausini
=================================================================== ...

I will never let you go -- Jackie Greene
================================================================================================================================
But they don't understand
You're all I have. you're all I have
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2012 21:36:50 | Xem tất
iamshawol gửi lúc 4-3-2012 22:43
I will never let you go -- Jackie Greene
========================================================= ...

BRUNO MARS - TALKING TO THE MOON
=====================================
=====================================
You'll see the happy sunshine
Keep going on with your dream
Chasing tomorrow's sunrise
The spirit can never die
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2012 23:26:29 | Xem tất
Shining Friends------- Fiona Fung
================================
==============================
you're so fine
i want you mine
you're so delicious
i bet you think
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2012 09:36:39 | Xem tất
Girlfriend-Avril Lavigne
====================================================
============================================
They’re not gonna keep me down
They’re not gonna shut me out
They’re gonna do what they do, I do me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách