Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: HyunBinHouse
Thu gọn cột thông tin

[Event]Happy Birthday Hyun Bin ssi 25/09/1982 – 25/09/2011 ♥ Our amazing namja ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2011 21:23:49 | Xem tất
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN
Phần I: WHEN

  
3/ Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” đã diễn ra khi nào?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:23:53 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


1. I'm happy 26/11/2009, shower chưa chiếu, CRCS 3/3/2011
2. nhập ngũ 7/3/2011
cài huy hiệu đỏ 14/4/2011
thăng binh nhất 1/9/2011
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:24:36 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN

1.
I'm happy: 26/11/2009
Shower: chưa chiếu :
Come Rain come shine: 3/3/2011

2. Nhập ngũ: 7/3/2011
Cài huy hiệu đỏ: 14/4/2011
Lên binh nhất: 1/9/2011
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:25:08 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Hyun Bin đã tổ chức Fan meeting tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!

này thì 3 dòng này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:25:49 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


29 tháng 4 năm 2010
khổ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
này thì 3 dòng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:25:57 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” :
29/4/2010

{:291:}{:291:}{:291:}{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:26:12 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:14
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN

1. I'm happy: 26/11/2009
  Shower: chưa chiếu
  Come Rain come shine: 3/3/2011

2. Nhập ngũ: 7/3/2011
   Cài huy hiệu đỏ: 14/4/2011
   Lên binh nhất: 1/9/2011
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:26:22 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN


Vào ngày 29 tháng 4 năm 2010
Hyun Bin đã tổ chức Fan meeting tại Nhật Bản
với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:27:28 | Xem tất
Selly gửi lúc 25-9-2011 21:23
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN

Fan meeting của Bin tại Nhật Bản với tên gọi “Do the motion ~Hello (Aloha), My Barista!” đã diễn ra khi nào?
29 tháng 4 năm 2010
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:28:28 | Xem tất
♥ Event Mừng sinh nhật Hyun Bin ♥

GAME WHO WHAT WHEN
Phần I: WHEN

  

4/ Fan meeting này diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách