Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[EVENT] BÌNH CHỌN ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016 - TÔNG KẾT TRAO THƯỞNG #59

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-4-2016 07:28:31 | Xem tất
- Nick kites: lulumi1011
- Tên album bạn bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 88
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 07:40:14 | Xem tất
- Nick kites: chuluoisua
- Tên album bạn bình chọn:  [BEAST] GUESS WHO
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 08:00:18 | Xem tất
mình thực muốn bình chọn cả Winner cả Lee Hi ;(((((
YG làm tim em thổn thức
Chúc event thành công rực rỡ <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 08:49:17 | Xem tất
Nick kites: yukito2991
Tên album bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
Dự đoán số người bình chọn giống: 32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 09:27:04 | Xem tất
- Nick kites: snowkyu2809
- Tên album bạn bình chọn: [GOT7] FLIGHT LOG : DEPARTURE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 28
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 10:13:05 | Xem tất
- Nick kites: phuong127
- Tên album bạn bình chọn: [WINNER] ENTRY SINGLE 'PRICKED' (EXIT : E)
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 11:33:48 | Xem tất
- Nick kites: giuyn
- Tên album bạn bình chọn:  [GOT7] FLIGHT LOG : DEPARTURE       
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 19:25:27 | Xem tất
- Nick kites: meobach
- Tên album bạn bình chọn: D.O. [What is love]
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 19:26:47 | Xem tất
- Nick kites: littlebarbie
- Tên album bạn bình chọn: Lee Hi - Seoulite
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2016 19:28:30 | Xem tất
- Nick kites: tian6969
- Tên album bạn bình chọn: TAEYEON RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách