Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[EVENT] BÌNH CHỌN ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016 - TÔNG KẾT TRAO THƯỞNG #59

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-4-2016 20:27:51 | Xem tất
- Nick kites: muavanroi
- Tên album bạn bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 20:47:00 | Xem tất
- Nick kites: qvklnn2000
- Tên album bạn bình chọn: [LEEHI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 40
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 20:51:19 | Xem tất
- Nick kites: Doremon12
- Tên album bạn bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 20:52:38 | Xem tất
- Nick kites: Sunshine12
- Tên album bạn bình chọn: [KIM JAE JOONG] NO.X - 2ND MINI ALBUM
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 52
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 20:53:48 | Xem tất
- Nick kites: nhok.ishimaru
- Tên album bạn bình chọn:  [IMFACT] LOLLIPOP - EP
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn:  2
viết 2 cho nó có hy vọng =.='' mình mình đề cử, chắk cũg có mình mình vote
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 21:18:16 | Xem tất
- Nick kites: Simproment
- Tên album bạn bình chọn: [TAEYEON] RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 22:03:21 | Xem tất
- Nick kites: trangpru
- Tên album bạn bình chọn: [CNBLUE] BLUEMING
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 24
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 22:06:09 | Xem tất
- Nick kites: NgânĐinh
- Tên album bạn bình chọn: The Velvet - [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 100  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 22:07:59 | Xem tất
- Nick kites: sehun1204
- Tên album bạn bình chọn: The Velvet - [Album] The Velvet - The 2nd Mini Album
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 97
Ôi, lần đầu mình được làm poll, thật vi diệu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 22:10:07 | Xem tất
- Nick kites: tengteng
- Tên album bạn bình chọn:GOT7 - Flight Log: Departure
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách