Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[EVENT] BÌNH CHỌN ALBUM KPOP MÀ CÁC THÀNH VIÊN PHỐ DIỀU MONG MUỐN SỞ HỮU NHẤT 2016 - TÔNG KẾT TRAO THƯỞNG #59

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-4-2016 16:14:29 | Xem tất
- Nick kites: thư-chan
- Tên album bạn bình chọn:  [TAEYEON] RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 62
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 16:15:19 | Xem tất
- Nick kites: hanachan
- Tên album bạn bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 90
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 16:41:02 | Xem tất
- Nick kites: pandalam
- Tên album bạn bình chọn: SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 16:58:28 | Xem tất
- Nick kites: rubyfrank
- Tên album bạn bình chọn: [LEE HI] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 48
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 18:08:27 | Xem tất
-Nick kites: gà-cưng
- Tên album bạn bình chọn: [TAEYEON] RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 45
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 18:35:22 | Xem tất
- Nick kites: hoang181196
- Tên album bạn bình chọn: THE VELVET - THE 2ND MINI ALBUM
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 23
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 19:02:14 | Xem tất
- Nick kites: tieutu
- Tên album bạn bình chọn: [KIM JAE JOONG] NO.X - 2ND MINI ALBUM
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 52
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 19:37:20 | Xem tất
- Nick kites: mark1234
- Tên album bạn bình chọn: [TAEYEON] RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 19:38:10 | Xem tất
- Nick kites: Dragon108
- Tên album bạn bình chọn: [TAEYEON] RAIN
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2016 19:56:10 | Xem tất
- Nick kites: ngancashey
- Tên album bạn bình chọn: [Lee Hi] SEOULITE
- Dự đoán số người có bình chọn giống bạn: 15
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách