Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2012] Chiến Trường Sa / 战长沙 / Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử,, Tả Tiểu Thanh, Nh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-1-2013 19:04:28 | Xem tất
Nhìn kỹ lại cái đầu nì vẫn còn hơi hứm của cái đuôi ngựa nhĩ?
Chỉ là cái đuôi được tỉa hết 1/2 chiều dài =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 11:11:17 | Xem tất
wallace91 gửi lúc 1-1-2013 19:04
Nhìn kỹ lại cái đầu nì vẫn còn hơi hứm của cái đuôi ngựa nhĩ?
Chỉ là cái đuôi  ...

Thì cái đầu nài từ đui ngựa mà ra đó

tỉa đi nhìu chứ đao chỉ 1/2

cái tóc ngắn hẳn lên, nhưng cạo 2 bên thì dài chưa kịp

nên nói chung so với thời chiến, cái đầu nài vẫn còn mốt lém=)))))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 15:57:00 | Xem tất


weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 16:01:26 | Xem tất

                                                      
weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 16:10:10 | Xem tất


weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 16:13:56 | Xem tất


weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 16:15:51 | Xem tất

                                                
weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 16:20:47 | Xem tất


weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2013 13:57:47 | Xem tất
weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2013 14:05:10 | Xem tất


weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách