Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: kazuzi
Thu gọn cột thông tin

[Điền Văn] Nửa Đời Thanh Tình (Truyện dịch) | Giản Lan | ♪♫ Hoàn - Ngoại truyện 2 (Update 2018.09.23) ♫♪

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2015 02:07:19 | Xem tất
Phần 1. Chương 4: Chuyện nhà bếp phủ Tứ gia.
4 E$ j  ?9 J9 M6 w7 q0 J: n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- B3 D1 D/ K, f4 z: c
Tác giả: Giản Lan
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ w1 t# H- I, B, }! B( q' ~/ O
©2019 Kites.vn | 8 f& q9 N& V) `All rights reserved
Người dịch: Kaz (Mốc)

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 t1 z! Q* m$ I; f/ @: N/ Y+ I& O
©2019 Kites.vn | ) c% z8 D2 R# ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ~  [" v; y, B2 A6 u
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

À, tên nữ 9 là Vân Yên, có mấy chỗ mình bị type nhầm :(  Đăng lúc 1-9-2015 03:12 PM
B ơi, hình như tên nữ chính hay bị nhầm, kiểu đảo lộn ý. Lúc thì Yên Vân, lúc thì Vân Yên keke  Đăng lúc 1-9-2015 12:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2015 02:15:18 | Xem tất
Phần 1. Chương 5: Diện kiến Tứ gia Dận Chân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- x  C  S0 j# k5 k% Y0 b
( U( o! t6 r9 i# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Giản Lan
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Y7 L6 [5 F4 f
7 T  X; S/ M: F$ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch: Kaz (Mốc)
. }! Z. Q% |* Q$ _1 \8 r; U) q" C' ~©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | $ [0 m) @6 q: I5 n; m: c  SAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved$ l8 y- V& X6 H- Q
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2019 Kites.vn | : B4 K- c! v- \: t5 t+ VAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 08:47:06 Từ di động | Xem tất
Ầy. Đúng là điền văn. Giá như có thể làm phép để 100 chương truyện hiện ra 1 lúc thì tốt ) thank bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 11:39:11 | Xem tất
Chúc mừng chương mới, chủ nhật mà được coi 2 chương thật là thích.
4 g/ m+ l# I' ]& C4 ^2 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn chủ nhà nhiều.
" G3 @0 r' t& u- o! d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuối tuần vui vẻ.
" l, G: F. v; w6 t+ Z9 h7 A1 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ước gì có thể làm phép để coi 1 lúc 10 chương - 100 chương.
©2019 Kites.vn | 9 h2 |, z- h2 E1 f) D0 Q! `. fAll rights reserved
Hhihi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2015 00:25:45 | Xem tất
Phần 1. Chương 6: Thư phòng Tứ Bối Lặc – Tứ Nghi Đường.
5 w& J8 q6 a# @" ~) f0 h/ F6 N, l4 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 j4 K- \1 i5 ~# o/ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Giản Lan
©2019 Kites.vn | + W( U5 I) Y' d4 h2 `" CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * m7 p4 T% Q! @) m9 J9 p; |7 qAll rights reserved
Người dịch: Kaz (Mốc)

©2019 Kites.vn | # f  L- e# s0 `6 U- t; O. _- }) UAll rights reserved

©2019 Kites.vn | + b) x# T+ X8 c# n, l4 l4 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ^5 E0 j/ d6 Y) k2 N( w
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2015 08:46:29 Từ di động | Xem tất
Thực ra bình thường như Vân yên mới là đúng, sát thực tế, làm j có ai cũng giỏi đâu. Thanks bạn, truyện hay lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2015 09:10:04 Từ di động | Xem tất
Chắc chắn VY sẽ đc đổi cuốcj sống tốt hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2015 23:07:55 | Xem tất
Jennychu1910 gửi lúc 16-8-2015 08:47 AM
. N8 G/ t" v) X6 m2 P: L  R* k8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ầy. Đúng là điền văn. Giá như có thể làm phép để 100 chương truyện hiện ra 1 lúc ...

thôi e quyết định gặm nhấm mối tương tư mỗi tuần vài chương, nhai 1 lúc nhiều qá sợ nghẹn, nửa no nửa đói, nửa thèm thuồng mới tốt )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2015 00:44:22 | Xem tất
Phần 1: Chương 7: Đổi nơi làm việc sang thư phòng Tứ Bối Lặc.
: Y, X! D( H* M2 F: W6 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 m: a4 y: L+ Y8 j8 {+ |3 }, x& k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Giản Lan
5 A' O  ]/ ~0 z  n4 O7 A) Y! ?1 T! N+ b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 U- c5 Y7 S( M. g( rAll rights reserved
Người dịch: Kaz

©2019 Kites.vn | " W& ]* a) h0 M) R- [, tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 i; W; b5 w; _, x6 d, `) ?All rights reserved
' O* w. R+ O# g# X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2015 07:56:56 Từ di động | Xem tất
Thương  Vân Yên quá! May mà đã đc đổi đời
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách