Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[Designer Battle Open I] Bình chọn bài thi Vòng II - Hết hạn bình chọn - kết qu

   Đóng [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 15:20:01 | Xem tất
Cặp đấu số 10 ☆彡


I2 Dr.mọtphim - L4  leebaokim~ I2 Dr.mọtphim ~


~ L4  leebaokim ~


Bình luận

vote cho L4  Đăng lúc 16-8-2013 02:59 PM
Vote cho L4  Đăng lúc 16-8-2013 02:44 PM
Vote cho L4  Đăng lúc 16-8-2013 02:43 PM
Vote cho L4 :)))))))) thích màu sắc bài này  Đăng lúc 16-8-2013 02:40 PM
Vote cho L4  Đăng lúc 16-8-2013 09:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 15:20:17 | Xem tất
Cặp đấu số 11 ☆彡


L1 Tina1221 - K2Daviden~ L1 Tina1221 ~
~ K2 Daviden ~


Bình luận

vote cho L1  Đăng lúc 16-8-2013 02:43 PM
Vote cho L1 Tina1221  Đăng lúc 16-8-2013 02:40 PM
Vote cho K2  Đăng lúc 16-8-2013 09:25 AM
vote cho L1  Đăng lúc 15-8-2013 02:07 PM
vote cho L1  Đăng lúc 15-8-2013 01:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2013 16:28:23 | Xem tất
Mình bình chọn cho số 1-3-5 ^^
Thích màu sắc và font chữ của các tác phẩm này :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách