Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 103930|Trả lời: 182
Thu gọn cột thông tin

[Dân Quốc] Y Hương Tấn Ảnh | Mị Ngữ Giả (Quyển 2 - Chương 17 - Phần 2)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-11-2012 21:19:51 | Xem tất |Chế độ đọc

©2020 Kites.vn | / p8 T. C' C6 \$ l. y3 DAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L' G% t$ j6 j
Poster: Hoaquynh

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 y- ]) H5 l# x  A# N; _. r5 A
©2020 Kites.vn | # c) h8 l! T+ P$ HAll rights reserved
9 K# f+ y2 N5 N4 N* X; u" g# B* J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Y hương tấn ảnh hệ liệt
©2020 Kites.vn | ' O# N2 K! N# h5 [  aAll rights reserved
Tác giả: Mị Ngữ Giả
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 _3 L) a' `. z; B4 y4 B( E
Thể loại: Dân quốc, chiến tranh, tình cảm, HE
©2020 Kites.vn | , r7 m+ L( c6 I6 r  AAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
©2020 Kites.vn | , ^8 I7 p: X& E/ }0 ZAll rights reserved
Nguồn raw + convert : MHD (TTV)
4 i7 G) I# U4 D1 U4 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài : 108 chương
©2020 Kites.vn | All rights reserved( M4 D/ Y2 U& W* [
Editor: Na Na ( Supernana )

©2020 Kites.vn | & _: Z$ K- p, uAll rights reserved
% z) @4 g$ _3 z- b/ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 D6 Q! d& o  @$ a/ l, E1 s; uAll rights reserved
Vài lời muốn nói:

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _, {3 P/ C6 E! I# B: S, j' r: L7 J
- {# N4 U  K" I% J* @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Về tác phẩm "Y hương tấn ảnh" : Mình chọn tác phẩm này vì thấy nội dung truyện hấp dẫn, hơn nữa còn viết về thời Dân quốc. Nói đến Dân quốc là nghĩ ngay đến mấy cô mặc sườn xám với mấy anh quân nhân ^^ hứng thú ghê gớm! Chẳng biết còn ai nhớ đến phim "Ngày mai trời lại sáng" không? hay là phim "Tân dòng sông ly biệt" nữa, mới nhất là "Kim lăng thập tam thoa", đây là ba phim nói về thời Dân quốc mà mình thích nhất, có đau thương mất mát, có tình yêu nam nữ lãng mạn, có những người anh hùng quả cảm hy sinh vì Tổ quốc, còn có những mặt tăm tối, xấu xa của bọn xâm lăng và bọn bán nước. "Y hương tấn ảnh" hệ liệt có tất cả ba quyển gồm 108 chương, về nội dung truyện mình sẽ post giới thiệu sau.
: H  V6 M  N  }! ~, B) N3 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved

# \  `5 j; n' i' O( X: T: D' q) ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Về tác giả Mị Ngữ Giả: Chính là Nùng tình thiên hậu ^^, “Giữa thế thời hỗn loạn, một chuyện tình nồng nàn say đắm, vậy mà khiến người ta không cách nào đối diện” (nguồn: link )
©2020 Kites.vn | ) ]& y0 J6 s& c( k1 P/ C0 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 e& R* m# o" }9 R5 @' E6 O
Lại phải nhắc lại là mình chỉ post truyện tại diễn đàn Kites và blog wordpress của mình, nên đừng ai mang bản edit của mình sang các diễn đàn trang web khác. ok
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 j# u' {9 V) ]* k: y  A

©2020 Kites.vn | 7 }( n& f, |, a& aAll rights reserved
Và cám ơn bạn MHD đã convert bộ truyện này!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ o' i8 i/ F8 U& m. \9 F
" l. N# s/ g6 Z4 O8 r: a©2020 Kites.vn | All rights reserved
  Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm bộ truyện này{:412:} Dù nó vừa dài vừa khó hơn Phật tội {:442:}

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +40 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 Cảm ơn bạn
Spica + 5 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 cám ơn cậu, cậu vất vả rồi ^^.
anglemoon + 5 mình thích "mấy cô mặc sườn sám.
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 21:25:43 | Xem tất
Bài được supernana sửa lúc  25-2-2014 12:16 AM
©2020 Kites.vn | / {; X6 ]% v' Q3 f# OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * x3 c% q) j6 S3 s9 u5 G, q2 VAll rights reserved
Bài được supernana sửa lúc  25-2-2014 12:10 AM
©2020 Kites.vn | All rights reserved: L- K& I7 O2 A/ J. d  C3 i5 |
) e" g' A9 Q# c, h" u( b9 o+ X* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A: i$ m1 f8 J2 q3 }3 n1 m
% y: R1 c% B9 y1 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
. F+ G7 D# \) \( V3 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | $ `4 F1 \, m0 t8 z. ^) j7 z/ fAll rights reserved
, j3 {- y8 P1 m) F2 z0 L0 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 1: Ngoảnh đầu nhìn lại đã là trăm năm đời người.

©2020 Kites.vn | All rights reserved- U- B% y2 v) G* P6 t3 Q0 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved% d8 [9 V$ {' l! O5 F! \& @2 p

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a1 x$ Q9 f+ C. Z" K
©2020 Kites.vn | All rights reserved. G% |9 G  p& Q1 B+ }$ N
  
CHƯƠNG 1  ◊  CHƯƠNG 2  ◊  CHƯƠNG 3: P1 - P2  ◊  CHƯƠNG 4  ◊  CHƯƠNG 5  ◊  CHƯƠNG 6: P1 - P2  ◊  CHƯƠNG 7

©2020 Kites.vn | All rights reserved! j$ q# H  V. S9 m6 ~4 |7 P1 Q5 z: u
CHƯƠNG 8: P1 - P2  ◊  CHƯƠNG 9  ◊  CHƯƠNG 10  ◊  CHƯƠNG 11  ◊  CHƯƠNG 12  ◊  CHƯƠNG 13  ◊  CHƯƠNG 14

# J, l! s; M# e% Y3 Y+ p* E& @/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 15  ◊  CHƯƠNG 16  ◊  CHƯƠNG 17  ◊  CHƯƠNG 18  ◊  CHƯƠNG 19  ◊  CHƯƠNG 20  ◊  CHƯƠNG 21
©2020 Kites.vn | + q$ ?6 C* `( W6 }! J' ]! y. sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 p4 G# J& f- I5 Y2 p; y6 y
CHƯƠNG 22  ◊  CHƯƠNG 23  ◊  CHƯƠNG 24: P1 - P2  ◊  CHƯƠNG 25  ◊  CHƯƠNG 26  ◊  CHƯƠNG 27  ◊  CHƯƠNG 28
©2020 Kites.vn | , [" Z7 E4 l1 c6 s! lAll rights reserved
: N: v& j6 R7 x8 P, Q  r6 |, Y7 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 29  ◊  CHƯƠNG 30  ◊  CHƯƠNG 31  ◊  CHƯƠNG 32  ◊  CHƯƠNG 33  ◊  CHƯƠNG 34
©2020 Kites.vn | , |6 |% |/ [! j) t" oAll rights reserved
2 y( {6 x" g* u; K& ^& G4 ?6 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
HẾT QUYỂN 1
  
©2020 Kites.vn | " ]8 g5 x6 E3 a7 X3 Q7 rAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved! _8 G( f4 u. ^/ J  h3 q6 R
©2020 Kites.vn | 9 `6 A8 U7 Z5 dAll rights reserved
Quyển 2: Vinh quang còn mãi đến muôn đời sau

©2020 Kites.vn | 8 k' }! H6 T7 M& s1 r" BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 \2 w# t; N! M; r  P/ i  i. e+ s

©2020 Kites.vn | All rights reserved# u* V( o7 F# [, a
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 S  P) ~& z. n  A. y6 C) s
CHƯƠNG 1: P1 - P2  ♥  CHƯƠNG 2: P1 - P2  ♥  CHƯƠNG 3: P1 - P2  ♥  CHƯƠNG 4  ♥  CHƯƠNG 5: P1 - P2  
©2020 Kites.vn | All rights reserved' G7 o- ]) l6 n  T- i+ H

©2020 Kites.vn | ( J5 d  I8 `7 FAll rights reserved
CHƯƠNG 6  ♥  CHƯƠNG 7  ♥  CHƯƠNG 8  ♥  CHƯƠNG 9: Thượng - Hạ  ♥  CHƯƠNG 10  ♥  CHƯƠNG 11  ♥  CHƯƠNG 12
©2020 Kites.vn | 2 M( N  q. T% h1 BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 J4 M" b( @% r3 D1 E8 I
CHƯƠNG 13  ♥  CHƯƠNG 14  ♥  CHƯƠNG 15  ♥  CHƯƠNG 16  ♥  CHƯƠNG 17  ♥  CHƯƠNG 18  ♥  CHƯƠNG 19  ♥  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 21:28:04 | Xem tất
giành page 1, ủng hộ truyện mới của Na Na
©2020 Kites.vn | All rights reserved" o  \/ ?7 w* q' S
hình như cũng dài cỡ Phật tội nhỉ???
©2020 Kites.vn | All rights reserved- X& i% f7 O% r6 @$ i* A
Tác phẩm mới khi nào ra chương 1 vậy Na? , để mình dựng lều hóng

Bình luận

Rất hay bạn Nana ah cô lên bạn nhé nhưng 108 chương con đường còn dai quá nhỉ ủn bạn cái cho đầy nhiệt huyết  Đăng lúc 8-1-2013 04:53 PM
vậy thì hnay dựng lều dần dần là đc ròi :))  Đăng lúc 10-11-2012 09:36 PM
Ế hôm nay mới làm chắc mai hoặc ngày kia ;))  Đăng lúc 10-11-2012 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 21:31:56 | Xem tất

7 n0 z% `( ?- S* g  y2 C$ O9 \# ~- X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Y HƯƠNG TẤN ẢNH
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 \$ ~4 V( F, |8 P5 G' v
- J8 E- V- _& r  {- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu quyển 1
% M! u+ ?) p( d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 |* A! S% M+ [& e2 ]- D4 OAll rights reserved
Ngoảnh đầu nhìn lại đã là trăm năm đời người.

& y& F; Q' ]5 p9 L. [/ S" ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 m: p1 h9 Z5 ~7 w- Z7 q7 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& j$ Q. s5 O6 e% V5 H$ j
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Y4 c  |5 ^% h: v* {( O$ L: S9 J

©2020 Kites.vn | - {6 O% W  D' M+ N  l& QAll rights reserved
  Q3 M; `7 B) [* R/ }% ^# ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 v5 ~! q) j/ T8 C* S9 IAll rights reserved
+ n  E( E! t- x8 A, O8 T©2020 Kites.vn | All rights reserved

1 Y6 V- n5 G+ g- O; C( K) J; q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 [0 ]4 C0 g4 o* X, C6 S
Cô là dạ oanh của Trung Hoa Dân Quốc, là nghệ sĩ nổi danh khuynh thành, dùng giọng ca cùng khuôn mặt kiều diễm làm say lòng giới quyền quý. Anh là Thống đốc năm tỉnh, nửa đời chinh chiến, chốn quan trường chìm nổi vẫn giữ nguyên lý tưởng cao đẹp vì nước nhà. “Phong nguyệt liên thành, y hương tấn ảnh thán phù hoa, loạn thế kinh mộng, trăm năm gia quốc trăm năm đời người.”
7 a9 x0 K8 ^( J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ g8 |3 v! I: z& @All rights reserved
Ban ngày, cô là nhân viên tòa soạn thấp kém bần hàn; ban đêm, cô là “Dạ oanh Trung Hoa” khuynh thành lộng lẫy. Trên chốn tình trường, cô được coi nàng tình nhân xinh đẹp kiêu ngạo của giới quân phiệt quyền quý; trong tay chính khách ( chính trị gia), cô lại là miếng mồi nhử xinh đẹp chịu sự thao túng của cựu thần triều Thanh cùng người Nhật Bản …
$ K! @0 `$ g3 o0 j: E) M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& p( P, M" T* \. I2 F  f& b
Khói lửa rung chuyển, quân ngoại quốc tràn vào quấy phá thủ đô. Giữa thời thế loạn lạc, một chàng trai nhà giàu anh tuấn tài giỏi ngắm trúng cô nhân viên tòa soạn bình thường, lại vô tình phát hiện ra thân phận bí mật của cô. Quay về từ Anh Quốc, nhân viên văn phòng, chị em gái mồ côi, Thẩm Niệm Khanh không có chỗ nào xuất chúng, như hạt cát lạc giữa trần gian. Thế nhưng, ai biết sau lưng, cô lại là nghệ sỹ nổi danh xinh đẹp khuynh thành, khiến cho ngay cả vị quân phiệt sắt đá cùng danh môn công tử ngày ngày tranh đấu giành lấy “Dạ oanh Trung Hoa”, sương mù trùng trùng điệp điệp vờn quanh, thật giả thị phi khó phân. Mà cô như một tia sáng, vùng vẫy khỏi những rằng buộc thối nát đen tối, dũng cảm vươn mình tới bên người đó, dùng thân mình mỏng manh chiếu rọi lý tưởng cao quý cùng lòng yêu nước hào hùng của anh …
- _# d& w" k6 `8 F2 h. S3 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ T" O( k! f) j7 M( p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vân Y và Niệm Khanh, ban đêm và ban ngày, đằng sau hai cái tên hoàn toàn khác biệt này, cô có bao nhiêu thân phận thần bí? Và có bao nhiêu câu chuyện truyền kỳ từ đây lưu danh muôn đời?

©2020 Kites.vn | & k+ z1 K# |* c4 zAll rights reserved

©2020 Kites.vn | 2 b. k; B* \3 AAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 e. T9 z, t6 |% q
Tác giả giới thiệu những nhân vật chủ chốt
©2020 Kites.vn | " R4 w* c0 o2 C, B1 W$ B* _& NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 u' d7 [% I2 @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) c2 v' ^) O0 j; @
©2020 Kites.vn | " |$ D" C9 D' O0 iAll rights reserved
-        Nhân vật chính: Thẩm Niệm Khanh, Hoắc Trọng Hanh
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V7 m. d: ?0 \. a, e* ]

©2020 Kites.vn | 3 Z: |2 s7 q* l: f2 kAll rights reserved
  -        Phối hợp : Tiết Tấn Minh, Thẩm Niệm Kiều, Trình Dĩ Triết.
( [/ l/ ?2 A2 p  F$ ~6 N©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 3 q* w. i6 ?8 r- F" O* y, ^All rights reserved
  -        Nhân vật phụ của phụ: Bà Trần, Tần gia, Bùi Ngũ, Kenji Hasegawa,...
©2020 Kites.vn | # _  H3 y( P) V6 e( DAll rights reserved

Bình luận

thế á ^^  Đăng lúc 11-11-2012 09:51 AM
tổng cộng 108 c :))  Đăng lúc 11-11-2012 09:03 AM
bạn chủ thớt cho hỏi tr này tổng cộng ??? chương thế để mình còn quyết định nhảy hố ^^  Đăng lúc 10-11-2012 10:35 PM
Ủng hộ bạn, chai zô !!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 10-11-2012 09:50 PM
hì chọn Dân quốc cho máu ;))  Đăng lúc 10-11-2012 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 21:43:03 | Xem tất
Tớ chưa đọc một tác phẩm Dân quốc nào nên sẽ hóng truyện này.
9 T- h; o" Q  c" E0 W& ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , _3 L1 u7 u( [- P' f+ j& D3 vAll rights reserved
Vài năm gần đây, truyền hình TQ lên cơn sốt làm phim về thời dân quốc, mở kênh nào cũng thấy phim thời này, chán chết đi.
©2020 Kites.vn | & U. Q+ U& Y) m! a1 m) Z) k5 LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 _. ~6 I  Z4 z& O" H% t: {9 BAll rights reserved
Tiểu thuyết hình như không nhiều. Cuốn "Ông xã tôi là quân phiệt" hot nhất nửa cuối năm ngoái trên Tấn Giang mà dài quá chưa đọc. Cuốn "Khách sạn Liêu Ninh" của Mậu Quyên nghe nói cũng hay nhưng trên mạng chưa có bản hoàn chỉnh.

Bình luận

Dân Quốc thì chỉ có mấy phim là xem đc thui chị ạ :)) em thấy đề tài dân quốc rất hay ý, nhất là chủ đề tình yêu xen với chiến tranh :))  Đăng lúc 11-11-2012 09:05 AM
e gửi rồi, ss check nhé. ^^  Đăng lúc 10-11-2012 10:40 PM
cũng dc so với nhiều nhà ạh, e cũng khá kén, nhưng đọc thì thấy ổn :)  Đăng lúc 10-11-2012 10:35 PM
có nghê thường thiết y, ss đọc ko ạh, e gửi ebook cho ss, ngắn, chỉ bằng nửa Từ Bi thành thôi, theo ý kiến của e thì đọc khá ổn :)  Đăng lúc 10-11-2012 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 22:27:06 | Xem tất
Ôi, đã tìm dc hố mới rồi.
©2020 Kites.vn | 6 X9 {) ?, |3 RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 I" ^' L2 \/ e" P' U# P4 h+ V& CAll rights reserved
Tốc độ quá! xx
6 d4 q6 P& ^4 @4 v# R" A©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 H; w! J1 B2 y+ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mình chỉ mới đọc Nghê thường thiết y là của Dân quốc thôi, chưa đọc truyện nào nữa, truyện về gđ này khá lạ, đặt một vé vào coi truyện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! o# d8 Y5 ^0 {' j8 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 L0 J" i9 J" o0 B! N/ i3 O0 y
Thanks Na!
©2020 Kites.vn | All rights reserved* E. I/ g" S$ \( g
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 u) s+ [! ^# ]8 B6 l8 Q  D" {
{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

theo ss thấy thì hay, nam9 thâm tình :D  Đăng lúc 11-11-2012 10:42 PM
:x chụt chụt  Đăng lúc 11-11-2012 09:06 AM
e đọc Cẩm tú duyên chưa??? cũng là về thời dân quốc đấy, chị thích nam9 tr này :D  Đăng lúc 10-11-2012 11:45 PM
edit ổn không cô. Nếu ok gửi mail cho ss nhá: [email protected] Cám ơn cô trước ^^  Đăng lúc 10-11-2012 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 23:41:31 | Xem tất
Vô đây đặt cục gạch
©2020 Kites.vn | 2 ]; M* `- ~% K: CAll rights reserved
mình thì thể loại nào cũng đọc, cơ mà thời dân quốc thì trước giờ chỉ xem film
©2020 Kites.vn | " L5 L& ~# k' ?! IAll rights reserved
có bộ NTTY nhưng cũng chưa nhảy xong
+ y$ ?  o+ Z3 F2 W% M©2020 Kites.vn | All rights reserved
đọc phần giới thiệu thấy tò mò về nữ chính rồi đấy, còn nam chính có phải là anh Thống đốc ko chủ thớt ơi, tr về thời này nam chính đa số đều là quân nhân ( mình bị kết quân nhân a )
©2020 Kites.vn | $ ?/ t& P! l9 k+ J3 T2 pAll rights reserved
dù thời gian eo hẹp nhưng mình sẽ quyết tâm nhảy hố nhà bạn
©2020 Kites.vn | " d5 q4 p& x  X& sAll rights reserved
chúc thớt ngày càng đông khách
©2020 Kites.vn | All rights reserved- @" w* ^; Q' n8 d0 k7 H( T8 |

Bình luận

hì hì, vầy thì mần luôn đêm nay :))  Đăng lúc 11-11-2012 10:43 PM
em chưa đọc Cẩm Tú duyên, chỉ mới đọc nghê thg thiết y thôi, hay hem ss? ^^  Đăng lúc 11-11-2012 10:14 PM
mình cũng đọc Nghê Thường Thiết Y rồi, he he hoan ngênh bạn nhảy hố  Đăng lúc 11-11-2012 09:07 AM
sign của ss là câu nói của mẹ kế Phỉ đúng k ss?  Đăng lúc 10-11-2012 11:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 23:51:20 | Xem tất
Mị ngư giả, mình biết mỗi Đế vương nghiệp
©2020 Kites.vn | ! S5 `+ B. q8 @: Z* OAll rights reserved
nên không biết nhiều về tác giả nè
2 J1 D4 C) O" @' c0 C7 K. r©2020 Kites.vn | All rights reserved
hí hí, zị cần coi bộ nè rùi

Bình luận

Hình như mình toàn chọn tác giả có ít tác phẩm ở VN thì phải :))  Đăng lúc 11-11-2012 09:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 23:57:17 | Xem tất
Chào mừng bạn trở lại. Thích truyện thời Dân quốc lắm nên sẽ ủng hộ bạn hết mình
©2020 Kites.vn | / J# f9 Z' P3 HAll rights reserved
Trong Tứ tiểu thiên hậu ngôn tình TQ mình chưa đọc truyện của tác giả này nhưng rất tin tưởng vào gu  chọn truyện của bạn
©2020 Kites.vn | " R5 T' C, D) g8 F7 uAll rights reserved
Anh nam chính là Thống đốc nghe hấp dẫn quá. Mong nam chính sẽ không vì giang sơn mà đánh mất mỹ nhân như Mộ Dung Phong
% I* D. u. m" N8 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tks bạn đã edit

Bình luận

anh Mộ Dung Phong trong phim Không kịp nói yêu em, chuyển thể từ truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn đó. Một thời mình cũng mê anh chết đi đươc  Đăng lúc 11-11-2012 08:30 PM
he he tuy k biết anh Mộ Dung Phong là anh nào nhưng dù sao cũng cảm ưn vì đã tin tưởng nhảy hố nhà mình  Đăng lúc 11-11-2012 09:10 AM
đúng rồi e :)  Đăng lúc 11-11-2012 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 23:58:47 | Xem tất
Tớ cũng bon chen đặt 1 cục gạch ^^
©2020 Kites.vn | ; T7 e, g6 G4 M5 o& p; j% R( ^All rights reserved
Vừa đọc đến Dân quốc với Thống đốc năm tỉnh, tớ lại nghĩ đến Mộ Dung Phong (trong phim nhé, ko phải trong truyện >"<).
# ?+ s1 M- r! @8 M+ v. u; O" {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Những nhân vật làm "nghề" này thường mạnh bạo, có tính chiếm hữu cao và thích dùng hành động hơn lời nói, ko biết anh Thống đốc này sẽ thế nào đây :))
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 e9 \+ P7 }5 t

Bình luận

Hổng biết mặt mũi anh ra sao nữa, chưa edit đến đoạn anh :)))  Đăng lúc 11-11-2012 09:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách