Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 493|Trả lời: 14
Thu gọn cột thông tin

[Đam Mỹ] Vận may thời gian - Tạp Bỉ Khâu (Truyện dịch) | Chương 03

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-9-2020 06:53:55 | Xem tất |Chế độ đọc
VẬN MAY THỜI GIAN
©2022 Kites.vn | 8 t7 ~$ J" p5 K1 T, ~: g% oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. B% {5 G9 g: Y, L7 j! w( S
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 B( d# K& g3 b, Z2 Z
©2022 Kites.vn | ) v- r& X3 d$ ]3 P* fAll rights reserved

©2022 Kites.vn | 3 N/ f7 m$ H# D4 N. LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 Z  [( f7 c: S) qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 I( w1 G' E0 S* |% TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E/ ?. M( u( h* M7 F4 M
Tên truyện: Vận may thời gian (好运时间)
9 }3 N7 l5 U# O9 V2 c3 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
. l+ ]+ b2 q- o7 q7 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu (卡比丘)
©2022 Kites.vn | " `& l; {0 h8 i( \All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; D, m; I& r7 G( {# C- j+ nAll rights reserved
Thể loại: đam mỹ hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, có ngọt có ngược.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, n# M8 e3 p) O5 k
) l7 f* V6 R! T& ?4 {0 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhân vật chính: Tưởng Kha, Đào Tư Trĩ
% J0 a) }+ ~! T, u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % A( |3 S7 d& c# U2 z3 K. UAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đang viết.
©2022 Kites.vn | % ]: m8 n2 v: @8 l0 k8 d" CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" _' _1 i( s& |+ r
Người dịch: anglemoon
©2022 Kites.vn | ( o( a7 ~* P' k2 i6 a4 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ S* e. }& D- a5 j2 s
Nguồn: https://www.gongzicp.com/novel-215649.html

©2022 Kites.vn | % Y5 d' t- j1 g+ v# b( mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + p6 E# \0 R) n# H4 v. b5 XAll rights reserved
- i: q. o+ C0 n7 h! h! ^: n  C) d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* [3 U3 G, T6 a
GIỚI THIỆU:
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ O' u; T/ m- a# e* {
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 @, w6 u) r* ?' Q* A; L$ b5 D
“Một câu chuyện tình yêu giữa hai tên ngốc.”

2 b. w' U0 j0 _: X" R+ [©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 x0 W9 J  p7 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' ^3 L, v( d0 U- R& u, }( O( T7 R( a7 iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ r) ]/ ^4 Y1 L0 S' EAll rights reserved
Lưu ý: Truyện dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không sử dụng với bất cứ mục đích thương mại nào, không mang đi đâu khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! x' B4 Z0 G+ {8 y) W( F3 e
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 I* ~$ _# U% y; |3 J% e
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 A2 ^+ a: A; Q% M
©2022 Kites.vn | All rights reserved) Q" d3 s0 J6 {4 }- d8 l
MỤC LỤC:
- H7 R6 {% w  c) t. ?1 W3 g, @5 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
; E3 L' D: Z3 L( ^& p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương 01 Chương 02 Chương 03
©2022 Kites.vn | , e" A$ r, J8 F* Q& x, sAll rights reserved
Chương 04 Chương 05
©2022 Kites.vn |   t" v4 r2 C/ L# Y: uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, F7 J: l6 m% V2 B" c* I# g
...
8 a0 v- V1 C7 b4 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: C- M9 Z6 k5 k- n: Q
HẾT!

©2022 Kites.vn | 6 I7 W/ S/ w+ @/ {$ g* L* TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; v' E* }# U9 K
PS: Mình chọn đăng truyện hôm nay vì hôm nay 2.9 là Quốc Khánh cũng là ngày sinh nhật Kites! Phố Diều thêm một tuổi mới rồi~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2020 06:57:16 | Xem tất
CHƯƠNG 01

©2022 Kites.vn | All rights reserved- O$ w, M  Y/ _# L! m+ a
©2022 Kites.vn | 8 E- v' }* W  `0 B) uAll rights reserved
Vào một ngày nọ của tuổi hai mươi mốt, trước khi chơi game mobile Mua bán tình yêu mới tải về, Đào Tư Trĩ mở một bộ phim điện ảnh trên máy tính.
©2022 Kites.vn | 2 t# g  |" V2 U: X+ pAll rights reserved
% w5 t! P# D( b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong khi đang chạy hội thoại trò chơi, cậu nghe thấy nam chính trong phim nói: “Nếu đời người có bốn mùa thì trước năm mười bốn tuổi với tôi đều là mùa xuân.”
©2022 Kites.vn | & V% p9 G% F) C) N9 {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 v% l" }; h" \, c: \" E8 {5 q$ h3 ]
Cậu đăm chiêu ngẩng đầu xem thử, cũng bắt chước phân chia cuộc đời mình như thế: khả năng trước năm mười bảy tuổi với cậu chẳng có mùa nào cả, mười tám tuổi là mùa xuân, mười chín tuổi trở thành mùa đông giá rét, từ đó về sau chỉ còn mùa thu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Z; R0 A+ a; e3 ]/ {- P' ~
- j2 _) g' s2 u& ^, Q8 p6 \, T. M7 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai mươi tư tuổi, Đào Tư Trĩ tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính của Đại học U.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 O( U1 _( P# g; b) M
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ?* I% k% h! L/ `6 {5 w' {5 @6 u
Như mười mấy năm trước đó, tư tưởng chính trong cuộc sống đại học của Đào Tư Trĩ vẫn là đơn độc một mình, không giao tiếp xã hội.
©2022 Kites.vn | & p' j+ i+ K8 T) {All rights reserved
% o- B- I( x+ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vì không muốn chung phòng ký túc xá với người khác, Đào Tư Trĩ chọn ở ngoại trú, cơ hội quen biết thêm bạn học ít hơn cả hồi cấp Ba. Khi chụp ảnh tốt nghiệp đại học chính quy, thậm chí Đào Tư Trĩ còn chẳng nhớ được hết tên các bạn trong lớp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. n5 I; D/ O+ [
©2022 Kites.vn | All rights reserved, |% i0 V( H# p
Nếu nói về thu hoạch của Đào Tư Trĩ trong thời gian đại học và nghiên cứu sinh, ngoại trừ kiến thức chuyên ngành học được và điểm tích lũy cao thì có lẽ chỉ còn rất nhiều thẻ trong game mobile Mua bán tình yêu.
5 J0 A  }/ E) s8 `8 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; M& t$ ^  H9 _/ V- R3 s* U. [% KAll rights reserved
Nhưng cậu không quá để tâm, vì vốn dĩ cậu chỉ quan tâm đến vài thứ.
/ ^+ W5 N2 W* R4 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 Z0 x# L% U3 _" h5 R, F  c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mùa thu, Đào Tư Trĩ tham gia ngày hội tuyển dụng ở trường, được tập đoàn An Viễn - công ty công nghệ thông tin lớn nhất thành phố tuyển chọn. Tháng Hai năm kế tiếp, cậu đón gió rét thấu xương bắt đầu đi làm.
©2022 Kites.vn | ) `  ^" ^% z# o; gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 w% d+ `+ x" G9 i( w, A% I4 M
Khác với Đại học U chỉ cách nhà hai trạm xe, khuôn viên tập đoàn An Viễn tọa lạc tại khu trung tâm kỹ thuật công nghệ cao, cách nhà Đào Tư Trĩ rất xa. Mỗi sáng đi làm Đào Tư Trĩ đều phải dậy từ sáu rưỡi, chuyển ba chuyến tàu điện ngầm, đi bộ thêm hai mươi phút mới có thể đến đúng giờ.
©2022 Kites.vn | 6 M! w5 X6 r' p6 U5 c( l* Z9 GAll rights reserved
8 J% s1 X: Z& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bố mẹ và anh trai thấy Đào Tư Trĩ bắt xe đi lại quá cực nhọc, nói cậu chưa bao giờ phải chịu khổ như thế nên bắt đầu giục cậu học lái xe.
©2022 Kites.vn | / c2 R2 h/ [9 ~- ~% U: OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 e, {: p" d; f+ Z1 [7 t! EAll rights reserved
Đào Tư Trĩ không muốn học, thường hay giả vờ đang suy nghĩ hoặc không nghe thấy.
©2022 Kites.vn | " z% R. L( ]. V3 l. ^/ {  TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 R6 z) l* ^: \% OAll rights reserved
Một tuần trôi qua, Đào Tư Trĩ gầy đi trông thấy. Người nhà lại bắt đầu bàn bạc với nhau, định thuê hoặc mua một căn hộ nhỏ cạnh công ty cho cậu. Tuy nhiên xung quanh công ty có rất ít chung cư, căn hộ thích hợp càng không dễ tìm, họ đưa Đào Tư Trĩ đi xem vài lần đều không vừa ý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 k4 {/ h* @4 n5 m- A7 e: Z: F
! D* ^) ]1 L) X- l" q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ thấy đi xem nhà rất phiền hà, cũng rất vất vả, sau vài lần phối hợp không có kết quả, cậu lại bắt đầu phản kháng tiêu cực.
7 q4 @* z+ I7 l$ F* T/ v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, H! p, _6 {! D3 M' C' s/ S. X
Điều may mắn là, vào tháng thứ ba Đào Tư Trĩ chăm chỉ đi lại từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, công ty bỗng dưng ban hành chính sách phúc lợi mới, chuẩn bị cung cấp ký túc xá cho nhân viên mới có nhu cầu.
1 r9 m' c) v8 x  K6 M" f+ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 ?+ v6 R: o) I* VAll rights reserved
Hiệu suất thực hiện của phòng hậu cần rất cao, thông báo đưa ra chưa bao lâu, Tiểu Lý phụ trách liên hệ với phòng kỹ thuật đã cầm bản khai đến trưng cầu dân ý.
©2022 Kites.vn | ! o9 L% B5 J- {$ ?1 m" W0 ]7 KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# j6 C2 t9 f+ N# s
Ban đầu Đào Tư Trĩ chẳng hứng thú với phúc lợi này, cậu dán mắt nhìn chằm chằm chương trình đang chạy thử, nói với Tiểu Lý mà chẳng hề ngẩng đầu: “Tôi không ở.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved. A' a& o8 W# {0 l
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ o8 J$ A9 a% y8 Z$ r8 T  H6 ?
Con người Tiểu Lý tương đối dông dài, đứng cạnh cậu mãi không đi, dường như cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu: “Vì sao không ở? Điều kiện tốt lắm.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved  I* ]% o% W0 j0 _- X: B
©2022 Kites.vn | 3 k5 |1 H4 {8 y% J8 T# R/ yAll rights reserved
Cuối cùng Đào Tư Trĩ cũng ngẩng đầu, nói với cô: “Tôi không thích ở chung với người khác.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Q" j) t# ?/ z
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 _9 J; X' v4 c" M
Lý Tiêu nói với cậu ngay lập tức: “Cậu chưa đọc thông báo nội bộ phải không? Ký túc xá đợt này là phòng đơn, bỏ lỡ là không có đâu.” Tay cô đang cầm bút, lại hỏi Đào Tư Trĩ lần nữa: “Phòng đơn cậu có ở không?”
# n( Y( }7 m, G3 Y6 O2 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 C0 [7 N4 {6 s. k! g, b# H% s! W+ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ do dự cân nhắc chốc lát, nói: “Ở đi.” Sau đó chuyển tầm mắt về màn hình.
) x2 N# D: u; J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 ~1 V3 k! T6 I" _% y' AAll rights reserved
Lý Tiêu gật đầu, đánh dấu tích trên bản khai rồi đi sang chỗ người tiếp theo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! f. B6 w8 A+ b8 N* {1 W* m0 g
& B7 t& [- J/ X$ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ đang tiếp tục chuyên tâm hoàn thành công việc, sau đó mở file word trên cloud của mình ra, điền nhật ký vào chỗ trống sau ngày 2 tháng Tám: Sắp dọn vào ở phòng ký túc xá đơn do công ty cung cấp.
©2022 Kites.vn | 5 ]* }" b/ \0 q- b& T8 i0 A6 ZAll rights reserved
' k0 X+ r& u6 U8 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếp đến tuyên bố trong nhóm chat gia đình: “Con sắp ở ký túc xá rồi”, đồng thời gây nên một trận sóng to gió lớn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( v  }& g/ |- z: g% w
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 R9 S8 p" h$ m# i
Một tuần sau, Đào Tư Trĩ dọn vào khuôn viên công ty.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( [& g9 n; R  G1 k
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Y8 _) X) v1 S' l6 U# x
Vì hành lý quá nhiều, anh trai Đào Tư Viễn của cậu lái xe đưa cậu đi làm. Mẹ cậu cũng muốn đến theo nhưng bị anh trai lấy lý do “Con còn phải đi làm, không rảnh đưa mẹ về nhà” để từ chối.
1 D$ t; h& P' g+ k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 N% X% P: G2 m: ^. E0 t0 w/ t) b
Đường đi làm ngày thứ Hai hơi tắc, anh cậu vừa lái xe vừa càm ràm dông dài dặn cậu những điều cần chú ý khi sống một mình.
©2022 Kites.vn | ! l6 J/ x: J* _  W9 l* Y: ~All rights reserved
©2022 Kites.vn |   [7 S% `$ h4 j6 k5 _7 X" lAll rights reserved
Đào Tư Trĩ không nghiêm túc nghe, vì cậu đang tranh thủ thời gian chơi game làm nhiệm vụ hàng ngày, hơn nữa anh cậu nói gì có nhắm mắt cũng đoán được.
©2022 Kites.vn | ' ~4 f- f6 L* W& `3 O( yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ?  k# {* @. }% ^
Chắc chắn vẫn là mấy câu tối hôm qua từng nói: Một tuần nhất định phải về nhà một lần; Không được chơi game khuya quá; Có thời gian thì giao thiệp với người khác nhiều hơn; Song trước khi tiếp xúc thân thiết nhất định phải nói với anh.
  t( }$ w6 U  d  Q+ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ g5 S- y+ @' a( Q, u+ r
Khi sắp đến khuôn viên công ty, Đào Tư Trĩ tích lũy đủ mười lần rút thẻ liên tiếp, cậu lập tức giơ điện thoại ra trước mặt anh trai: “Anh, rút hộ em.”
. J" M. x3 Y2 X7 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 t3 E1 S/ l3 y2 T9 ^5 R7 @' J/ ?
Không biết vì sao anh cậu thở dài rồi mới ấn.
# P( z9 S! K6 G9 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
* z* _3 O. [6 s$ S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay vận may của Đào Tư Viễn rất cao, rút được một tấm thẻ SSR mà Đào Tư Trĩ chưa có.
* H4 Y" O% R5 |' K©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 z, b& ]& n7 w# l& Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đã mấy tuần trời Đào Tư Trĩ không rút được tấm thẻ mình muốn, cậu vui đến mức chấp nhận yêu cầu vô lý là sang năm học lái xe của Đào Tư Viễn nhân lúc lộn xộn, sau khi Đào Tư Viễn giúp cậu chuyển đồ xong còn đưa cho anh chìa khóa dự phòng của ký túc xá.
, f; Z9 l. B6 g2 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 S1 R6 u" R3 n, `All rights reserved
Ký túc xá đơn của công ty hoàn hảo thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Đào Tư Trĩ về nhà ở.
# X  z" ^$ R3 c* x4 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 c3 ~& D: K1 Z# H9 T$ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không gian nhỏ hẹp, có nhà vệ sinh riêng, tốc độ mạng rất nhanh, giường lại êm ái, còn có nhân viên tạp vụ đến tận cửa thu dọn quần áo đem đi giặt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. w' S& v+ o% @9 T7 f$ z/ p
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 U/ B9 u, _( i5 U
Sau khi vào ở ký túc xá, ngoại trừ mỗi cuối tuần hay kỳ nghỉ không bận liền bị bố mẹ và anh trai hạ lệnh buộc phải về nhà ra, Đào Tư Trĩ mãi mãi ở công ty.
( X9 ?9 q% J" M! ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 `9 ?$ l! @1 o  x& o' `& u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào tốt nghiệp khóa năm nay ở khu B đã nổi tiếng khắp phòng lập trình, năng lực nghiệp vụ tốt, tích cực làm thêm giờ nhất, không có việc gì thì chưa bao giờ ra khỏi khuôn viên công ty.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 K! ^2 J& e! I/ X7 H( E3 X$ D
©2022 Kites.vn | ' ^$ s1 l8 C9 pAll rights reserved
Ký túc xá, chỗ ngồi làm việc, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba vị trí đó khiến Đào Tư Trĩ cảm thấy như cá gặp nước, vô cùng tự do tự tại. Có dạo cậu cho rằng mùa thu của cuộc đời mình gần kết thúc, mùa xuân sắp trở lại rồi.
0 p2 L8 ?6 n1 @/ F$ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
: e( Q. V/ Y/ z$ r2 \1 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ còn từng suy xét, nếu như sau này bị buộc chuyển đi phải mua nhà, cậu sẽ lấy phòng ký túc xá này ra làm mẫu.
©2022 Kites.vn | - C+ p4 ~* ]+ @& P$ {4 j1 ?All rights reserved
6 _; n3 [) g" T# I8 G/ g( C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trải qua công tác cần mẫn siêng năng quá rõ ràng, đến cuối năm hiển nhiên Đào Tư Trĩ nhận được phần thưởng nhân viên xuất sắc dành cho nhân viên mới.
©2022 Kites.vn | * b9 S' G$ c4 B$ m+ G; h# BAll rights reserved
1 x/ f* W. W$ `% H7 E1 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lãnh đạo gọi cậu và một đồng nghiệp được nhận thưởng khác là Tiểu Triệu vào văn phòng, chúc mừng hai người trước, còn cho hai người vé tham gia tiệc cuối năm của công ty, nói: “Đây là vinh dự đặc biệt mà không phải ai nhận thưởng nhân viên xuất sắc đều có đâu.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved# H( C, C$ o+ y6 m
©2022 Kites.vn | , t0 A$ k- {' Q. fAll rights reserved
Thấy mấy chữ tiệc cuối năm, Đào Tư Trĩ chỉ nghĩ đến “chắc chắn rất đông người”. Cậu khá sợ đám đông, ấp úng muốn từ chối.
" W2 C( a0 i- O. _" S% u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ g7 n! @/ c$ t. O- @All rights reserved
Lãnh đạo biết tính cậu, cũng nhìn ra được ý tứ của cậu, đột nhiên bắt đầu truyền thụ triết lý nhân sinh cho cậu: “Thanh niên phải giao tiếp xã hội nhiều vào”, “Bây giờ không còn là thời chỉ nhìn vào năng lực thôi đâu”, vân vân.
©2022 Kites.vn | " j7 q$ E: v2 MAll rights reserved
6 k9 c6 J' }: m7 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ bắt đầu thẫn thờ, chợt bị một câu của lãnh đạo thu hút sự chú ý: “Hơn nữa tỷ lệ trúng thưởng tại tiệc cuối năm năm nay cao nhất trong lịch sử, bỏ lỡ rồi là không có đâu.”
4 q: K. B) {6 W. J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ g0 F( q  R7 `3 X
Đào Tư Trĩ có một khuyết điểm, cậu không cách nào từ chối tất cả mọi hoạt động rút thăm trúng thưởng. Do đó sau cuộc nói chuyện, cậu không chỉ nhận vé tham gia tiệc cuối năm mà còn nói “Cảm ơn” với lãnh đạo.
©2022 Kites.vn | 1 s" `  E2 F0 u9 k, H4 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! R* A( n4 A: ]9 p8 E, \All rights reserved
Thứ Sáu của tuần thứ ba sau tết Dương lịch, tiệc cuối năm của tập đoàn được tổ chức tại phòng tiệc trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng gần khuôn viên công ty.
©2022 Kites.vn | 5 Q: a/ P5 d* P  ]All rights reserved
: A6 j, Q/ m$ z' ^" i; k" Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phòng tiệc rất rộng, trong phòng xếp bảy tám chục cái bàn tròn, đằng trước lắp sân khấu, hai bên sân khấu đều dựng hai màn hình điện tử cực to, phát sóng trực tiếp cảnh tượng trên sân khấu.
©2022 Kites.vn | - O- Y% v) g; v9 \) |6 n8 eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 F+ A4 {9 t8 L# u
Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đọc diễn văn xong, tiệc tối được mở màn.
©2022 Kites.vn | , X- J$ i7 d6 X3 L$ Z( p0 R  _! DAll rights reserved
' R1 Y' }! P3 v: T3 Y; s  Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bầu không khí trên đa số bàn tiệc dâng cao, ăn uống linh đình, cũng có một vài bàn tiệc hết sức yên tĩnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# x( {4 f' K. Y. E
( O* P( U( i* p% n' a4 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngồi quanh bàn yên tĩnh phần lớn có Lý Tiêu phòng hậu cần hay nhân viên không giỏi giao tiếp như Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% c, v/ F/ \5 J1 k4 p) I
' l/ U8 x7 l0 i/ f  \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người sắp xếp chỗ ngồi tinh tế xếp cho họ ngồi một góc không ai chú ý, để họ không bị quấy rầy mà bình tĩnh ăn uống, chuyên tâm đợi đến khi mở thưởng.
4 Q8 N2 f# l' s- t! |©2022 Kites.vn | All rights reserved
, A( X, d2 _+ F  ]+ a* J) C  C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước khi rút thăm trúng thưởng còn có vài chương trình biểu diễn, Đào Tư Trĩ trùng hợp ngồi ngay cạnh loa, bị tiếng nhạc làm cho nhức hết tai, lại cảm thấy khó chịu, bèn nói một tiếng với đồng nghiệp, định ra ngoài phòng tiệc tránh một lát.
7 |3 J5 Z! t  w3 a1 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
! r+ e4 N( S% H" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người bên ngoài không ít, túm năm tụm ba cùng nhau trò chuyện. Đào Tư Trĩ dựa vào cột đá cẩm thạch, cúi đầu nhìn sàn nhà xám đỏ đan xen dưới chân, ngẩn người.
©2022 Kites.vn | - Z' n6 g: |4 `' K* N  Q7 U# VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) k9 {9 ~' V+ t) ]% a  _; l: @
Không lâu sau, điện thoại của cậu vang lên chuông báo thức, nhắc cậu đã đến chín giờ tối, cần làm nhiệm vụ hàng ngày, câu liền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trò chơi, nghiêm túc chơi game. Một lúc sau, cậu chợt nghe thấy có người gọi: “Đào Tư Trĩ.”
" e$ V8 d/ U, U1 S- Y7 T# y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / }: u2 ]# a, [All rights reserved
“Đào Tư Trĩ.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ~7 b, u& l, k( k5 a3 |) q
©2022 Kites.vn | 2 C0 @9 k; F" B! Y  P2 kAll rights reserved
Đào Tư Trĩ nhận ra âm than này. Khi cậu vừa tốt nghiệp cấp Ba, nó thường xuyên vô duyên vô cớ vang lên bất thình lình bên tai cậu, làm cho cậu cảm thấy khá đáng ghét.
©2022 Kites.vn | 5 {: J: P6 z( v# U" qAll rights reserved
5 w8 |! w* k. c+ H2 S  p( P% w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Âm thanh xuất hiện có lúc trong nhà ăn, đôi khi trên sân thể dục, lúc thì lại ở nhà cậu, dưới ánh hoàng hôn. Đào Tư Trĩ không rõ nguyên nhân âm thanh này xuất hiện, nhưng mỗi lần nghe thấy đều chưa từng tìm được ngọn nguồn âm thanh.
2 N1 R7 q" f; @/ @$ L3 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
- b( O, q8 R8 L5 G$ w* Z+ I& }  m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấy năm gần đây, Đào Tư Trĩ đã rất ít nghe thấy, do đó mới đầu cậu không để tâm, cũng không ngẩng đầu nhìn, cho đến khi âm thanh càng ngày càng gần làm cậu nghi ngờ lần này không phải nghe thấy ảo giác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ^6 W* K: n" q$ u/ r; E; X
$ |% h$ q: y; W8 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, cậu thấy một đôi giày da. Giày da màu đen, được lau bóng loáng, giẫm trên thảm trải sàn xám đỏ. Kế tiếp cậu lại nghe thấy: “Đào Tư Trĩ.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 t/ R5 b! K; D3 T. l  r# B) x
©2022 Kites.vn | % `0 ?- J! W( N4 J* ?# PAll rights reserved
Cậu chỉ đành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người gọi tên mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# F8 k6 n% C9 M- u
9 s+ S. O0 m1 C3 y+ d5 M% Z% s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người này cao hơn cậu một cái đầu, mặc đồ đen, âu phục phẳng phiu, tóc cắn ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Đào Tư Trĩ, trong tay cầm một ly rượu.
©2022 Kites.vn | 4 d+ \5 q5 n9 [' @& BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 P- ]3 g4 N) d' K6 y
Ngoại trừ trưởng thành hơn một chút thì bề ngoài của Tưởng Kha chẳng thay đổi. Nhưng vẻ ngang ngược và giễu cợt trong ánh mắt mà Đào Tư Trĩ hết sức quen thuộc, từng chẳng hề che giấu, giờ đã không còn nữa.
2 V- W4 C$ J5 j2 X# V0 M$ ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
% l) d$ U8 `0 j2 @- f©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Sao không nói gì?” Hắn nói: “Không nhận ra tôi rồi ư?”
& u. S+ n0 l$ e& x) W9 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
( |& u: r3 J/ y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Triết nói: “Nhận ra.”
©2022 Kites.vn | $ I+ U) _, H# jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - ~: H0 T8 }4 I1 Z4 S& uAll rights reserved
Tưởng Kha tự nhiên cười, hắn nhìn vào mắt Đào Tư Trĩ, tựa như gần kề lại cũng như cách xa Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | & J, {7 b- @' g& D  X* P7 mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 ^9 w+ {: d5 x/ vAll rights reserved
Trên thực tế, Đào Tư Trĩ nghĩ có lẽ mình quả thực đã không nhận ra hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% k7 i3 N" t+ f- _% N7 U* G
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 v. d/ Y( \# l) D0 m9 O' l% \
Trong hơn bảy năm chia xa, Tưởng Kha đã thay đổi thành một người trưởng thành chững chạc vẻ vang mà Đào Tư Trĩ mãi mãi không thể trở thành, hắn khách sáo nói với Đào Tư Trĩ: “Lâu rồi không gặp.” Mà dáng vẻ Đào Tư Trĩ thì vẫn giống xưa kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- D0 o: e; q0 l5 q' a3 x2 H
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 [/ ]$ S) s# Q0 V* _. \
Âm thanh xung quanh quá ồn, là môi trường Đào Tư Trĩ không thích, cậu thấy không thoải mái, muốn đến một nơi yên tĩnh hơn, thế nên cậu nhìn ngó bốn phía, trả lời Tưởng Kha qua loa ậm ừ: “Ừ... Gặp.”
©2022 Kites.vn | 5 Y4 d. h; N, b, y6 X9 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 d4 e# W/ o' Z: U9 d2 S( u
Tưởng Kha không so đo chuyện cậu nói không rõ ràng, trong giọng nói chứa ý cười: “Đào Tư Trĩ, cậu không thay đổi chút nào.”
  x7 U5 x( q5 a1 v/ q6 p# L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 X' t8 ]3 t6 ^( ?All rights reserved
Đào Tư Trĩ không tìm được nơi vắng người, cũng không biết nói gì, lần nữa nhìn Tưởng Kha, phát ra một âm tiết từ mũi.
( M" t0 p5 O$ N3 k0 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% g. w! D% {! D2 n0 H3 x
Tưởng Kha đẹp trai, hình tượng tốt, rất nhiều cô gái ra ngoài phòng tiệc cho thoáng đều nhìn hắn, khác hẳn với Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Q- D& r( b% j
4 L* j6 ^0 I( @8 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ thoáng chú ý thấy màn hình điện thoại của mình tối đi bèn chuyển ánh mắt rời khỏi người Tưởng Kha, cậu cúi đầu, ngón cái tay phải ấn vào màn hình, để trang chủ trò chơi lại lần nữa sáng lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( A' I3 V! g  K3 K, j
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 _9 k4 v4 G) t, F: X9 O
“Lại chơi game hả?” Tưởng Kha tiến một bước đến gần Đào Tư Trĩ hơn: “Vẫn là trò trước đây sao?”
©2022 Kites.vn | $ n  U5 ]; S+ s: g4 i; n' wAll rights reserved
# e, P! U: {! \" C+ T# |; I( c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ ngửi thấy mùi rượu, cúi đầu nói: “Không phải.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved, n6 s: w- V* p. w' n" P
©2022 Kites.vn | # f0 w7 A: A3 \5 _7 FAll rights reserved
Sau đó cậu nhanh chóng nghe thấy Tưởng Kha hỏi tiếp: “Game bây giờ cần rút thẻ nữa không?”
; c+ L1 B1 ~2 ?) b3 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; _/ b# U: M" M7 O0 EAll rights reserved
Cậu có chút không yên lòng, gật đầu coi như trả lời, rốt cuộc cũng nhích sang bên một bước nhỏ, vai chạm vào cột đá cẩm thạch, cột đá hơi lạnh, Đào Tư Trĩ đứng sát rất gắng sức, như bị một bàn tay vô hình ấn chặt vào cột. Cậu cũng thấy không thoải mái, nhưng vì nhiệm vụ hàng ngày vẫn chưa làm xong nên đành giữ nguyên tư thế kỳ quái tiếp tục chơi game.
©2022 Kites.vn | , |1 E$ S+ `. @9 w1 l0 |* pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 N/ [! C1 k0 {
Tưởng Kha im lặng nhìn khoảng ba mươi giây, cất tiếng hỏi Đào Tư Trĩ: “Có cần tôi rút thẻ hộ không?”
  x0 m  ]" t' K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 W& M- }5 a- J. U* k3 Z( gAll rights reserved
Lúc này, Đào Tư Trĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, định quay về đợi mở thưởng trong tiệc cuối năm. Cậu ấn khóa màn hình, lẩm bẩm câu “Không cần”, xoay người đi vào phòng tiệc. Đi nhanh hơn bình thường, cậu cũng chẳng rõ vì sao.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: @" b) b/ Y8 G; e+ R4 l1 J% P# W
©2022 Kites.vn | All rights reserved( }/ H, K% H8 P' \" m" l8 c7 f
Đi đến gần cửa, Tưởng Kha sau lưng gọi tên cậu. Cậu chỉ đành dừng bước, một lần nữa quay lại nhìn.
9 l: b9 g, D8 d" v& u0 i! v6 I' Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; W! ?8 G3 R( l$ \" \/ \$ q, nAll rights reserved
Cậu thấy Tưởng Kha đứng cách mình ba mét, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười với mình rất gượng gạo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ C; n4 E  O0 b4 N
©2022 Kites.vn | # g$ p4 n8 ]9 o3 y+ ^3 OAll rights reserved
Sở dĩ nói là gượng gạo vì khóe miệng Tưởng Kha cong lên rất mất tự nhiên, ánh mắt cũng có phần trốn tránh. Tưởng Kha hạ thấp giọng hỏi Đào Tư Trĩ: “Cậu có thể thả tôi ra khỏi danh sách đen điện thoại không?”
! r" j% k5 p% X& N0 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 y4 w, q7 m4 Y' |) N) l
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, ngẫm nghĩ, hỏi hắn: “Danh sách đen gì cơ?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 z$ N3 V/ o( {# `" E
©2022 Kites.vn | ( A9 a2 m/ I+ f# |All rights reserved
“Cậu không ở trong danh sách đen của tôi.” Đào Tư Trĩ nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 V" h$ ?0 H" o
©2022 Kites.vn | All rights reserved" E) n1 W  C& b$ N% ~7 |
Tưởng Kha ngẩn người, nét cười ít ỏi trong mắt cũng vụt tắt.
©2022 Kites.vn | 4 H9 M: e1 l; g: \( F  n+ q7 A4 MAll rights reserved
; a# B8 {, j  n/ T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ nhìn nét mặt Tưởng Kha, cậu nghĩ hình như Tưởng Kha có rất nhiều điều muốn nói nên không lập tức rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 G+ j- [( O8 A" O- F' j
9 c- Z: `  Q8 R2 ]$ ]! T: q+ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng đợi một lúc lâu Tưởng Kha vẫn không nói tiếng nào, Đào Tư Trĩ lại nghĩ đến giải thưởng, không còn kiên nhẫn đợi liền xoay người đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Z$ N% ^, [, ^
©2022 Kites.vn | , s- t# s7 X, r0 O3 Y, L3 v5 mAll rights reserved
Tưởng Kha không gọi cậu lại cũng không đi theo cậu, giúp cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.
1 h* f, z1 ]2 n2 M5 \* S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , {6 Q1 _2 T  w- b+ X2 m: r4 d' @All rights reserved
Cậu ỉu xìu đi đến chỗ của mình, ngồi xuống cạnh đồng nghiệp không giỏi ăn nói giống cậu. Mấy giây sau, điện thoại của cậu sáng màn hình, Tưởng Kha gửi tin nhắn cho cậu: ‘Năm kia tôi nhậm chức, năm nay về trụ sở chính, làm ở phòng kế hoạch.’
! c; v! v. _" C1 |# K& p" M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 R+ ^/ A# }) E! v4 L2 Q) c: R
Đào Tư Trĩ đọc xong liền khóa màn hình.
9 |$ d& v: O/ X1 ]: X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ], x4 x9 _8 d# Q1 V2 i) u( f
Kỳ thực nếu kéo lên trên khung tin nhắn có thể thấy được vài năm gần đây, mỗi dịp lễ tết cậu đều nhận được tin nhắn chúc mừng của Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | # |5 q2 P0 U& o- U9 m: uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  M% i4 ?: u0 b% ?' }! t1 G
Đào Tư Trĩ không thích trả lời tin nhắn của người khác nên chưa bao giờ trả lời.
©2022 Kites.vn | : H- c* K5 i5 l+ _All rights reserved
©2022 Kites.vn | , a7 x! E2 M8 k9 T( {+ Y: \) WAll rights reserved
Hết chương 01.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2020 17:36:07 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

Uây uây, hình như đây là hố đam mỹ đầu tiên trên box văn học của kites ấy nhờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! H& u* k1 Z* y9 W; @7 C1 v% L; r
©2022 Kites.vn | All rights reserved; |1 o! |* I9 ~) H7 E* l* k, t
Hóng ạ

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2020 17:31:05 | Xem tất
CHƯƠNG 02

©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ]7 T! N; ~" P6 B+ H; g0 a! H
8 `5 A  L- q$ L/ f+ }©2022 Kites.vn | All rights reserved

0 p( X, _$ P# r3 I) \3 t  u# d( T©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 G+ {' U  F- W# a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ ngồi xuống không lâu thì bắt đầu rút thưởng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. l+ `7 h$ N! _. [
©2022 Kites.vn | % U$ l( u9 e2 W8 RAll rights reserved
Mấy giải thưởng nhỏ rút hơn chục lần đều chẳng dính dáng gì tới dãy số của Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | 6 t5 \: F1 U1 U* XAll rights reserved
/ v) C/ \  h! ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng từ bé đến lớn cậu luôn thiếu may mắn trúng thưởng, do đó cậu cũng không thấy mất mát, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình đợi dãy số mới xuất hiện hết lần này đến lần khác.
! o; c, u9 T/ N7 ]0 {! _, y" A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* z7 L9 R  h  u, q" L
Giải Nhất được rút cuối cùng là một chiếc xe con thuộc nhãn hiệu đắt tiền, theo một tiếng hô của Tổng giám đốc, con số ngẫu nhiên trên màn hình bắt đầu thay đổi nhanh như chớp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. z& i4 w- J9 G6 _$ J$ f* P% B
6 x* o% O; A+ H& n# ]1 k, b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ ngồi tại chỗ dán mắt nhìn màn hình, nắm chặt tấm vé của mình, đột nhiên cậu bất giác nghĩ, nếu người trúng giải nhất là cậu thì rốt cuộc cậu nên bán xe hay nên đi thi bằng lái.
©2022 Kites.vn | / w6 ~" K. Z2 d9 h1 j, ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 D6 B5 `& q# _4 C+ qAll rights reserved
Quá trình quay số trúng trưởng giải Nhất kéo dài, đến khi đĩa quay chậm lại, cuối cùng Đào Tư Trĩ cũng quyết định tìm một Trung tâm mua bán xe ô tô để bán xe, cậu có người bạn đại học làm nghề này sau khi tốt nghiệp, gần đây thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo trước khi phim chiếu rạp mở màn, nhưng ngay một giây sau đó con số dừng lại là 89.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 D+ X5 r* w6 n0 e* y* N# g
! M4 o' j; {" }6 L1 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Số của Đào Tư Trĩ là 647. Cậu hơi thất vọng, nhét vé số vào túi áo.
©2022 Kites.vn | 1 a% d# m* j" a: B1 }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, o! m/ O5 s, X8 H
“Chúc mừng đồng nghiệp số 89.” Người dẫn chương trình mặc váy lễ phục màu trắng cầm micro trong không khí hân hoan rộn ràng: “Đã nhận được giải Nhất trong tiệc cuối năm!”
; D$ U% s2 e5 q8 N9 u" d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 g9 i# M5 q# x! T# \
Tổng giám đốc vóc người hơi mập bên cạnh cô giơ cao hộp quà đựng chìa khóa xe.
% ~% r2 N  `3 y, F* A) c% k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# U" ?3 _2 `$ o; {( u
Trong phòng tiệc khá tối, đèn sân khấu moving quay tròn chiếu khắp nơi, mọi người đều nghển cổ lên muốn nhìn xem người nào may mắn trúng được chiếc xe này.
- B4 x: r1 |1 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
" {4 F7 T" a6 ~, m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có tiếng động chợt vang chỗ chiếc bàn gần phía sân khấu, sau đó một người ngồi bàn đó đứng dậy.
©2022 Kites.vn | 4 X, p. L# \8 _5 q# FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 E! @* G: j" T) M6 R: A8 GAll rights reserved
Đèn sân khấu moving tìm được người đó, chiếu rọi người đó theo từng bước đi lên sân khấu, cách xa hơn chục mét Đào Tư Trĩ cũng nhận ra, là Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 I5 V5 @) C1 j! W) G
©2022 Kites.vn | / C% o7 w/ x4 Z& w5 w2 e, \All rights reserved
“Người đó là ai vậy?” Lý Tiêu ngồi cạnh Đào Tư Trĩ khe khẽ lên tiếng: “Cao ghê.”
©2022 Kites.vn | ) l( S0 \7 |4 x+ U/ a/ nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 ]- U; P$ Y8 O7 q7 Q$ f' ~# n0 ZAll rights reserved
Tưởng Kha nhận hộp quà trong tay Tổng giám đốc, bắt tay với ông ấy.
©2022 Kites.vn | 4 k- m% M% H. ^+ ~; o2 i9 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 c# a/ S, u# E" HAll rights reserved
Người dẫn chương trình cười híp mắt đưa một chiếc micro khác cho hắn, bảo hắn nói vài lời chúc mừng với những người ngồi dưới khán đài, lan truyền vận may.
& |4 b$ L: f( x3 L  \2 ?0 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  R6 e* K) G# p9 }- l
Tưởng Kha hướng về phía mọi người, nói: “Đầu tiên, cảm ơn công ty, lãnh đạo và đồng nghiệp, đã cho tôi cơ hội được tham gia tiệc cuối năm lần này.”
7 Z8 J5 j- y* n" h©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ C6 G: b( `# i! ~, m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ nghe thấy tiếng cảm thán bất thình lình của Lý Tiêu: “Đẹp trai quá.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved. h/ S. n0 s5 L# v' v  B% ~1 z8 w
9 [5 A; Y- g4 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cũng thường thôi.” Triệu Hạo sờ mặt mình, nói đầy ghen tị: “Chẳng qua hôm nay may mắn mà thôi, có khi sang năm rút trúng vào tôi cũng nên.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 c. u3 S4 k3 d) n3 c6 K% {$ [
' Q" K7 A5 i9 C7 Q9 p+ e/ N0 E' N©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Không phải cậu ta may mắn đâu.” Một người đàn ông trung niên ngồi cùng bàn đột ngột xen lời vào cuộc đối thoại: “Mấy người ngây thơ quá rồi.”
©2022 Kites.vn | / z  o, _" T4 a: M' Q7 ~- hAll rights reserved
, \1 g7 j: a+ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người đàn ông trung niên là Tổ trưởng Lý của tổ hồ sơ thuộc phòng hậu cần, nét mặt thần bí khó lường, khơi gợi sự tò mò của người nghe.
©2022 Kites.vn | 6 o- A4 U/ L3 XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 i7 I; ]' \# r! Z7 s
“Gì thế, gì thế?” Triệu Hạo ghé đến sát bên người Tổ trưởng Lý.
: q- c/ x8 v" A" m! [+ g0 w0 t( j©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 g" L* c: [5 b. @/ E- J; W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tổ trưởng Lý khẽ lắc đầu, nhìn lên sân khấu, nói cho ba người trẻ bên cạnh: “Người này là “thái tử”, chắc chắn giải thưởng đã được quyết định nội bộ.”
5 d& P: A8 H) x" V/ r1 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
' f5 n1 P2 e2 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Hạo ngạc nhiên: “Thái tử?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved" H1 k8 b0 T2 C5 c# ]; A
) k4 d9 N6 {% s©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu ta họ Tưởng.” Tổ trưởng Lý ám chỉ bóng gió đầy thần bí.
6 ~  [# w( V- k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( ?  J% |) o  r5 I+ IAll rights reserved
Đào Tư Trĩ không hiểu nổi ý ông ấy nhưng Lý Tiêu và Triệu Hạo lại có nét mặt như chợt tỉnh ngộ, Đào Tư Trĩ không chịu thua kém, cũng lập tức giả vờ như nghe hiểu, còn “Ồ” một tiếng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& z/ o4 B, {: B7 f# b
©2022 Kites.vn | 8 p, W8 }8 I  p1 A/ g6 q+ {All rights reserved
“Có điều...” Lý Tiêu chợt nhỏ giọng thắc mắc: “Không đến mức quyết định nội bộ giải thưởng chứ, xe cũng có đắt lắm đâu.”
( x8 C" N2 b  ]. F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : C1 R/ l6 s- xAll rights reserved
“Tôi cũng nghĩ công ty không keo kiệt đến thế.” Triệu Hạo hưởng ứng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ]. I# \+ v9 y+ l1 y' O
©2022 Kites.vn | * B/ |# b( `) D; e, K. YAll rights reserved
Tổ trưởng Lý tặc lưỡi một tiếng: “Không phải chuyện keo kiệt hay không, chủ yếu là muốn thể hiện cảm giác thái tử chính là chân mệnh thiên tử.”
©2022 Kites.vn | 7 D2 \/ M/ E0 g$ H7 _7 GAll rights reserved
  A  @# z  e& j7 h, f; P  w. n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Tiêu và Triệu Hạo đều nửa tin nửa ngờ, nhưng không phản bác, mấy người trở nên yên tĩnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 f( F; `2 b( T
©2022 Kites.vn | 5 n, {* f2 v# @* l2 pAll rights reserved
Đào Tư Trĩ nhìn lên sân khấu, cậu nghĩ mình có quyền phát biểu với chủ đề này nên phá vỡ im lặng, nói với mọi người: “Chắc không phải quyết định nội bộ đâu, vận may của cậu ấy xưa nay luôn rất cao, ngày trước mỗi lần rút thẻ trong game cậu ấy đều rút được thẻ có giá trị nhất.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved. y1 f" g& B; b3 h, I+ X+ v
©2022 Kites.vn | & S$ X( w7 r  g7 d  mAll rights reserved
“...”
" x  v1 c4 N1 ?- R. ~, G2 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
' ^# F, g" [, \5 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba người đồng loạt nhìn cậu, một lát sau Tổ trưởng Lý lên tiếng, hỏi bằng giọng điệu tương đối kỳ lạ: “Làm sao cậu biết? Các cậu quen nhau à?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 F( i  t% G/ m* U
©2022 Kites.vn | 8 q' _$ f4 _+ r: r& }All rights reserved
“Bọn tôi là bạn cùng phòng thời cấp Ba.” Đào Tư Trĩ nói cho họ biết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ A; L3 t5 ^* Q, O# B
6 B" T: l. ]# C# ?) E6 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.
8 B* T' j6 N, D8 J- l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: q( z* A1 j* c) Q, K: h
Không ai nói chuyện, Đào Tư Trĩ có thể tập trung xem màn hình phát sóng trực tiếp dựng cạnh sân khấu tiệc cuối năm, trên màn hình Tưởng Kha đang phát biểu, giọng hắn từ loa đài vang ra.
; ~% C# g; l: k" A8 D+ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
* P' o) ?5 S3 m, x& b" F; L; a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đôi môi Tưởng Kha khép mở, tay cầm micro nổi khớp xương, nói thêm vài câu rồi kết thúc lời cảm ơn, mỉm cười đưa trả micro cho người dẫn chương trình, bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay không biết vì sao mà hết sức vang dội.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ H9 F6 B% Q" B/ g) h
©2022 Kites.vn | All rights reserved* ?) w$ s# z  J7 g
Lúc này, tự nhiên Đào Tư Trĩ nhớ đến đêm liên hoan đón chào học sinh mới của trường năm cậu học lớp 11. Vì Tưởng Kha trong tối đó cũng giống hệt hôm nay, dễ dàng trúng giải Đặc biệt mà Đào Tư Trĩ rất muốn có.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# R8 ]+ \5 y; B+ l3 ^7 b
©2022 Kites.vn | ( ^; }$ s7 I" r: m9 m" [* Y. L  oAll rights reserved
Chỉ là khi đó Tưởng Kha không phong nhã như hiện tại, hắn miễn cưỡng đi lên sân khấu, nhận thưởng xong thì bước thẳng xuống dưới, chẳng mảy may quan tâm đến những khán giả đang đợi người trúng thưởng lan tỏa vận may trong hội trường.
0 Z8 K/ j) ~+ y©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 Z7 N  _" L2 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thú thực, một Tưởng Kha không thể đoán được cảm xúc như hiện tại khiến Đào Tư Trĩ cảm thấy bỡ ngỡ, do đó sau khi Tưởng Kha đi xuống sân khấu, Đào Tư Trĩ liền nhớ lại một vài chuyện thời trung học.
©2022 Kites.vn | / Y: _6 d* J# {) y2 lAll rights reserved
$ d6 i, H0 l* q. C$ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người đều biết, thời gian trôi nhanh chóng mặt khi nhớ lại. Đào Tư Trĩ còn chưa kịp suy nghĩ được gì thì bữa tiệc đã chấm dứt.
©2022 Kites.vn | ( u7 q5 A9 Y- l1 R: h& [9 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! \* i6 m9 H/ Y% ^" U: L9 f" ZAll rights reserved
Tiếng nhạc kết thúc vang lên, người trong phòng tiệc lần lượt đứng dậy đi thành từng đoàn ra cửa. Đào Tư Trĩ và Triệu Hạo đi cùng nhau, không bao lâu đã bị đám đông tách ra.
©2022 Kites.vn | 6 h/ Y' j' d$ w/ H  Z& \- U& ]# fAll rights reserved
9 a) @9 e( |( e  Y  G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xung quanh Đào Tư Trĩ toàn người là người, cánh tay và lưng đều bị đụng chạm. Trong không khí đầy những âm thanh khác nhau, Đào Tư Trĩ thấy bồn chồn, sợ hãi, đi về phía trước theo dòng người.
3 s+ e3 j6 f/ ^( J8 ]3 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 x" k2 ?2 f+ N
Đi khoảng một hai phút, rốt cuộc đám đông dần phân tán, cậu chạm mặt Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | . S& H8 w' k/ AAll rights reserved
& X' Z4 w: Q6 r# l8 X1 X0 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong tay Tưởng Kha xách túi được tặng từ bữa tiệc, cũng đi một mình giống Đào Tư Trĩ. Hắn im lặng đi cùng Đào Tư Trĩ, khi ra đến đại sảnh khách sạn hắn mới hỏi Đào Tư Trĩ: “Cậu về chỗ nào?”
" e6 m2 j, z3 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
! ^: H$ }( P  V" l©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Khuôn viên công ty.” Đào Tư Trĩ nói: “Ký túc xá.”
©2022 Kites.vn | 3 V- H7 o6 V. [+ c! Y, q& WAll rights reserved
4 V1 k  T; D' q/ c: {+ E) f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Kha bèn nói: “Tôi cũng về khuôn viên công ty, để tôi đưa cậu về.”
3 f, R$ B% ^* z6 g1 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " x& g8 z8 C' z# oAll rights reserved
Đào Tư Trĩ dừng bước, nói với Tưởng Kha: “Tôi đi bộ về.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved- }- W* z4 r1 D$ }5 D
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 h; k, c" C! ~* M, [
Nhưng đi ra đến cổng khách sạn, Đào Tư trĩ phát hiện ngoài trời đổ mưa.
©2022 Kites.vn | 9 v. W! A$ \. @! m+ P! XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 {0 r  y. m3 l0 P2 k' {
Bên ngoài tối đen như mực, có tiếng mưa rơi khe khẽ, gió lạnh từ khe cửa kính thổi hắt vào mặt và tay, cậu rùng mình một cái.
: S4 u1 A# Z1 T0 e6 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 }. K! {4 Y# }- s+ DAll rights reserved
Cậu sợ lạnh, chưa đi ra ngoài ngay mà đứng cạnh cửa nhìn thử, thấy vài chiếc xe đưa đón lãnh đạo chạy đến cổng rồi lại đi, chỉ để lại vệt bánh xe. Tưởng Kha vẫn đứng cạnh cùng cậu nhìn ngoài trời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Y0 {1 X( H! b" }$ O: ~; S$ u
©2022 Kites.vn | 9 e8 I" z% Y4 Q3 u* rAll rights reserved
“Để tôi đưa cậu về đi.” Đứng một lúc, Tưởng Kha mở miệng nói.
* P1 r& ]6 T3 N3 h$ c. L©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ x9 Q& b/ [- C3 L' j- R8 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ không thể nào tự dưng biến ra được một chiếc ô, cuối cùng đi theo Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! p: Y: x( f5 U/ e$ J) W
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 N# R  e# D+ k( D. t- ?
Khi ô tô khởi động máy, hai người không ai lên tiếng.
* R. U0 f" N& k: K) G5 Z& `/ i8 B& e©2022 Kites.vn | All rights reserved
( ^: M: m2 o/ X- B/ N# R! t) n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ có chút không yên lòng, chẳng biết nên đặt tay chỗ nào bèn luồn tay vào túi áo, tay trái nắm lấy tấm vé trong túi, dùng ngón trỏ cọ miết một góc tấm vé.
( J1 U( J9 l6 s" O8 G$ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % i" _7 Q+ T9 s9 r) w9 LAll rights reserved
Sau khi xe chạy lên đường cái tiến vào màn mưa, Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ: “Cậu đang làm gì vậy?”
9 n! C/ b1 J2 x0 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 o  i# _- S1 _+ a; ~& ^3 |3 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn vừa lái xe vừa duỗi tay phải vào trong túi áo Đào Tư Trĩ, bắt được đầu ngón tay Đào Tư Trĩ và tấm vé bị cọ quăn một góc, rút tấm vé trong tay Đào Tư Trĩ ra, cầm lấy cúi đầu nhìn thử, bất chợt cười nói: “Tiếc thật, cậu lại không trúng.”
©2022 Kites.vn | 5 M+ r) O! P' SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; j6 Y+ ~" F* `# X( U3 }
Đào Tư Trĩ nhìn Tưởng Kha chằm chằm, không nói chuyện. Tưởng Kha không trả tấm vé cho cậu, nhìn đường, im lặng một lúc sau nói với Đào Tư Trĩ: “Đào Tư Trĩ, tôi tặng phần thưởng cho cậu nhé?”
©2022 Kites.vn | ( g5 _. I/ F- n* P) J9 C) Q8 d% ]; E% tAll rights reserved
1 \+ Z' x( B( x' {" u( n) G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong xe Tưởng Kha không mở nhạc, im ắng đến độ kỳ lạ. Đào Tư Trĩ nói: “Không cần.” Tưởng Kha như không nghe thấy, nhẹ nhàng nói: “Nhất định cậu đã nghĩ ra cách giải quyết phần thưởng rồi.”
0 S5 h2 ~& a! Z& x( P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, g, x. d4 G. `: q  ?0 M1 z$ H
Đào Tư Trĩ phủ nhận: “Không.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: I7 M- y' _% K
©2022 Kites.vn | All rights reserved- q1 M/ n" h$ K' e3 g$ W
Tuy nhiên Tưởng Kha vẫn như không nghe thấy, nói: “Cậu định giải quyết như thế nào?”
©2022 Kites.vn | : W: n+ D8 y: ^" s% h$ @, f8 CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( ]+ {( x1 T0 n8 n
Mới đầu Đào Tư Trĩ kìm nén không nói, về sau cậu vẫn chẳng nhịn được, chia sẻ suy nghĩ của mình với Tưởng Kha: “Đem ra chợ xe cũ nhờ bán.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ]. g+ J7 k+ G/ i% w$ N/ s
( l  }" w5 h9 K& s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Kha khẽ cười, hắn giơ tay như muốn xoa mặt Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ tránh được, hắn không cười nữa.
# L" X/ I. Y8 m0 ^7 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
  a- z& V( z% K* k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khách sạn cách ký túc xá của công ty không đến mười phút lái xe, hai người nhanh chóng tới nơi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g& c1 l" j# g2 ?! k
©2022 Kites.vn | All rights reserved! H; a! _0 S; G8 `6 R5 J
Xe của Tưởng Kha không thể vào khu ký túc xá nên đỗ lại gần đó. Đào Tư Trĩ đòi lại tấm vé vừa rồi hắn lấy đi, hắn không muốn lắm nhưng vẫn trả cho cậu, bảo Đào Tư Trĩ ngồi im, hắn mở cửa bung ô đi sang bên kia, đón Đào Tư Trĩ xuống xe.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. C) k5 ]. f" q
©2022 Kites.vn | 0 c& ?: h/ Q5 M* N1 SAll rights reserved
Đào Tư Trĩ bước xuống, mưa đã ngớt nhiều, không khí lạnh lẽo áp lên mặt cậu, xông vào cổ áo cậu, cậu lạnh tới nỗi mím chặt môi.
. l/ L/ Q4 ?6 g6 y3 o/ A& _" y©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ I  c; x  W' O©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi tiễn cậu.” Tưởng Kha đóng cửa xe giúp cậu, nói vậy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 d& M" Q' \# x  K6 W
©2022 Kites.vn | 9 i: e7 A+ x2 G. B5 F- V, v) m* i; _All rights reserved
Đào Tư Trĩ lại muốn từ chối: “Vào trong phải đăng ký, phiền đấy.”
3 i' w# ?5 U; Z+ V; S1 t. c  h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) \  X0 U- }0 |  y! x* UAll rights reserved
“Không phiền.” Tưởng Kha nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 i) H+ }3 P, p9 e5 A9 a( ~$ V
©2022 Kites.vn | ! |' _% D' M9 U6 m! `All rights reserved
Hắn ôm vai Đào Tư Trĩ, một tay che ô, đăng ký ở chỗ cổng gác rồi theo Đào Tư Trĩ vào trong.
©2022 Kites.vn | 9 F. C' k7 e& [3 B2 SAll rights reserved
$ p/ ~$ M2 t( E, r" z0 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mưa đêm tháng Một, không khí vừa ẩm vừa lạnh. Cổ áo khoác lông cừu của Tưởng Kha cọ vào mặt Đào Tư Trĩ, hắn cao hơn Đào Tư Trĩ nhiều, cơ thể tỏa ra hơi thở ấm áp.
4 U0 \* R2 T3 `: x7 L2 B1 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! i7 _4 M. U& [+ f" t/ K/ K
Mưa rơi trên tán ô, rơi xuống vũng nước đọng trên đường bê tông, rơi trên lá cây màu đen, che giấu tiếng hít thở của hai người.
/ Y% s1 B1 V5 J6 U1 m2 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 t: W, P* a; r) O8 w, ?5 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ đi sát bên Tưởng Kha, bàn tay Tưởng Kha đặt trên vai cậu từ từ trượt xuống dưới một chút, ôm lấy cánh tay cậu, rất giống đang ôm cậu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 v2 W7 ^- P, J9 v1 u
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 X0 w% C3 M3 l1 C: H7 C
Đi khoảng mười lăm phút, hai người đến ký túc xá của Đào Tư Trĩ, Tưởng Kha thu ô, đặt trên giá để ô ngoài cửa, đi theo Đào Tư Trĩ lên nhà hết sức tự nhiên.
( x9 l' r$ C5 h9 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" M# ?; O. w) D, B
Đào Tư Trĩ ở tầng 9, trong tòa nhà có hệ thống sưởi, khi thang máy đi lên cậu thấy hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra vắt ngang cánh tay.
, ]! [: A' |  l: K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' i% I0 k. g  x  wAll rights reserved
Tưởng Kha nhìn cậu, cậu cũng đưa mắt liếc nhìn Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 J( n/ R( N7 d0 G5 _
©2022 Kites.vn | * o. b) K" B) L- m, {All rights reserved
Đến hành lang, Tưởng Kha vẫn theo sát bên cậu, không có ý định đi về.
. \( j" N+ Z0 a' v& U' q9 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) d4 l2 k. S1 n7 h3 X4 r0 h& s7 [
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Đào Tư Trĩ, cậu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, ngẩng đầu nói với Tưởng Kha: “Tạm biệt.”
1 {$ f( V. t0 ~# _, o5 [, C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # W2 @9 Z9 O" Y/ w+ w0 W! Q4 JAll rights reserved
Tưởng Kha không đáp lại câu chào của cậu, đến gần muốn hôn lên trán cậu, cậu tránh đi, bắt chước giọng điệu anh trai dạy mình, nói với Tưởng Kha: “Đừng!”
) }8 M. o0 B- I% ~$ x4 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & v: t, A9 |/ d; R  W" b) TAll rights reserved
Anh trai nhấn mạnh với cậu rất nhiều lần rằng bạn bè bình thường sẽ không hôn không lên giường với nhau, Đào Tư Trĩ biết những điều Tưởng Kha và cậu làm đều không đúng.
- L' z) F4 p) s2 R2 \0 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 R1 @3 Y( i6 \0 A5 K% A8 `
Nhưng cho dù cậu nói đừng thì Tưởng Kha vẫn sáp đến.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  _% R, C9 d& ~0 ]$ U8 h" t
©2022 Kites.vn | : Y/ o4 {8 G1 q/ W$ z: L2 _, rAll rights reserved
Đào Tư Trĩ hổ thẹn với lời răn dạy của anh trai vì Tưởng Kha vẫn hôn lên trán cậu, rồi cậu lại thấy mình có tiến bộ vì cậu không cho phép Tưởng Kha vào nhà mình.
©2022 Kites.vn |   H) F% e% o6 h6 ]: WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* u7 s8 J4 b6 k7 G

/ e/ o( H. t5 N. w2 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' [( b  E% s! A3 X
Hết chương 02.
. d& w- Z# V$ G" r; ]8 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( O/ \" j1 ]- N3 r3 K7 j# GAll rights reserved
Fanart by 黑白貓panda@weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2020 18:55:28 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

Thực ra mình ít đọc Đam Mỹ, ấn tượng nhất với mình chính là Thượng Ẩn. Nay thử nhảy hố này của bạn hi vọng sẽ là 1 truyện hay. Cảm ơn bạn đã dịch.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2020 23:55:39 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

Tương tự bạn ở trên. Trước giờ chỉ xem phim chứ chưa từng đọc truyện đam
: z9 }9 M, ?7 ]& [" N4 W1 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bạn dịch mượt, dùng từ tốt. Và có lẽ bởi thói quen hoặc sở thích đọc truyện thường đưa đẩy mình đến với những câu chuyện đi sâu vào phân tích nhiều (rất nhiều) về suy nghĩ/nội tâm nhân vật, nên dạng câu văn và đối thoại ngắn gọn như này... thật sự là một phong cách mới mẻ với mình.
©2022 Kites.vn | ( o( W+ B& @/ a4 m7 {2 fAll rights reserved
Cảm ơn và chúc bạn dịch tốt.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-9-2020 14:39:40 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

Này là bộ Đam đầu tiên trong box Văn học luôn ấy hở chủ thớt. Ôi, đã lâu lắm rồi không đọc Đam, lại được vô tình gặp lại trong Kites thế này, mừng quá á
8 H6 ^/ Q, C5 W$ l2 a' k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đang định để dành vì truyện chưa hoàn, nhưng kiềm không nổi lại lọt hố rồi, chỉ mong một khẩn cầu tác giả-nim và chủ thớt xin đừng drop thôi à, em nguyện theo đến cùng nhé ạ
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ g  t6 i$ M: C# ]2 u5 j3 d
Vận may thời gian chính là thời gian 2ng được gặp lại nhau ư? Câu chuyện tình yêu này có vẻ đã bắt đầu từ thời cấp 3 ấy nhỉ. Nhưng có vẻ tiểu Đào đang giữ khoảng cách vs Tưởng Kha a. Lại hóng chương mới xem đã xảy ra cơ sự gì thoai
©2022 Kites.vn | All rights reserved# D+ j0 O( b5 K" \: l* U+ o
Cảm ơn chủ thớt đã dịch truyện ạ

Bình luận

Cảm ơn chủ thớt, hy vọng bạn vẫn ra chương mới đều nhé ạ :xxx  Đăng lúc 14-9-2020 11:16 PM
Truyện này tác giả viết sắp xong rồi, còn mình thì sẽ cố gắng theo đến hết ^^  Đăng lúc 13-9-2020 09:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2020 21:00:02 | Xem tất
CHƯƠNG 03

©2022 Kites.vn | 4 d+ Q5 J# p$ K# @% }3 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& O1 H' _; O+ l5 n2 ?! a
Về đến nhà, Đào Tư Trĩ cởi áo đẫm nước mưa bỏ vào giỏ quần áo, sau đó đi tắm.
©2022 Kites.vn | 7 [/ {  @. ]2 L- ]  _: R# wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - i  l" a1 Z4 J/ i& P, W( vAll rights reserved
Cậu thích nhà tắm trong ký túc xá công ty lắm, ánh đèn ấm áp, không gian không rộng, lượng nước chảy xuống từ vòi hoa sen khá thích hợp, nước ấm có thể ổn định khoảng 38 độ C. Cậu tắm xong nhanh chóng, lau khô cơ thể, mặc quần áo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 s0 G' |- s0 Y& o/ L
©2022 Kites.vn | All rights reserved# e. |  P, @2 X; }1 u+ C
Ra khỏi nhà tắm, điện thoại của Đào Tư Trĩ đổ chuông, anh trai gọi điện thoại cho cậu.
$ |' v; e9 r8 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
: a% ?6 Z) G: p2 U4 S# l9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cậu nhận máy, nghe thấy anh trai ở đầu bên kia hỏi: “Tiệc cuối năm thế nào?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved& P9 l/ l0 P) M
©2022 Kites.vn | 7 d- U! C4 B2 }: S7 U/ I* V# tAll rights reserved
“Giải Nhất là một chiếc xe đắt tiền.” Đào Tư Trĩ nói thật với anh trai: “Nhưng em không trúng.”
©2022 Kites.vn |   J( M6 ^, M" _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  G  B* v8 p$ C: Y4 u$ L
Anh trai cười: “Vậy em nghĩ em có thể trúng không.”
©2022 Kites.vn | ) G7 C, ?$ w/ H* x5 S! Y; GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% T! ^, H! C$ ^
Đào Tư Trĩ cho rằng anh trai đang chế giễu mình nên không nói chuyện. Cậu không thích người khác chê vận may của cậu kém.
1 K2 O% O. Z% ~1 f0 M) a' ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
: D4 V/ p1 m0 C% t: l: i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai đầu điện thoại im lặng vài giây, anh trai chợt hắng giọng rồi nói: “Tối nay còn có chuyện gì khác không?”
©2022 Kites.vn | & X9 R0 P8 r  u* _* i) E2 `" z0 `% ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, q; {# i" t& K3 Y. @+ W% \5 S
Đào Tư Trĩ thấy lạ bèn hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”
* R3 b% c9 K. L, t# T6 A1 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   a4 G, ^: f+ j: A& q/ z1 IAll rights reserved
Anh trai tạm dừng chốc lát, nói: “Có phải em gặp Tưởng Kha rồi không?”
) q! u$ F; f8 `5 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  V: o1 l% V( m: d6 b
Đào Tư Trĩ nói: “Vâng.” Anh trai hỏi: “Thế nào, hai đứa nói chuyện gì chưa?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: f# E  C+ S. `! T. W+ w8 l4 U
©2022 Kites.vn | 6 @, P6 O% N7 R) sAll rights reserved
“Chưa.” Đào Tư Trĩ nói, lại hỏi anh trai: “Vì sao em phải nói chuyện với Tưởng Kha?”
©2022 Kites.vn | & [0 K$ K) N+ B- SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 W: O- u+ }; ^1 {" v
Anh trai im lặng, một lúc sau mới nói: “Thôi, em đi ngủ sớm đi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F( m" i# I4 z4 B" n5 h  V) @1 o9 l
, Z! z7 m4 J3 ~! n! o- ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cúp điện thoại, Đào Tư Trĩ ngồi xuống trước bàn học, bật máy vi tính, mở file nhật ký trên cloud, đầu tiên viết: “Hôm nay gặp Tưởng Kha”, sau đó xóa câu này đi đổi thành: “Tham gia tiệc cuối năm”, lưu file lại.
7 y# m3 d( Z0 [9 S6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 t: i' x' n& {' F/ u3 y9 W" `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước khi ngủ, không biết vì sao Đào Tư Trĩ nghĩ về cuộc điện thoại với anh trai.
©2022 Kites.vn | * E" a: d: Y# f( \4 A. P. qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- f/ G% h$ G( m( R/ x2 Z1 t
Kể từ sau khi Đào Tư Trĩ tốt nghiệp cấp Ba, anh trai từng nhắc đến Tưởng Kha hai mươi bốn lần, năm đầu tiên nhiều nhất, chừng mười ba lần, sau đó giảm dần theo từng năm.
©2022 Kites.vn | : J8 N0 e6 ^- R& N& LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& f( |  w2 x% x3 x1 [
Khi Đào Tư Viễn nhắc đến Tưởng Kha, thái độ của anh luôn kỳ lạ, có lúc Đào Tư Trĩ nghĩ anh trai ghét Tưởng Kha lắm, đôi khi lại giống như không hề đơn giản chút nào.
% \( p5 u8 I# c4 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ {- \6 P: D$ h+ z1 o
Trong hai mươi bốn cuộc nói chuyện liên quan tới Tưởng Kha, một lần khiến Đào Tư Trĩ ấn tượng sâu sắc nhất xảy ra vào một đêm trong kỳ nghỉ hè trước khi cậu lên đại học.
) v  T7 j. {$ A5 g5 ~( f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + m% z% g: a1 I8 T" C' N, eAll rights reserved
Lúc đó, cậu và anh trai cùng nhau ngồi xem phim, anh trai bỗng cất tiếng hỏi cậu: “Rốt cuộc em nghĩ đến chuyện trộm dùng tay Tưởng Kha rút thẻ cho em như thế nào vậy?”
; ^$ E  S1 s& O, _7 k  ^& H& c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( k' c2 F. R. m  l0 I, LAll rights reserved
Khi hỏi, Đào Tư Viễn không nhìn Đào Tư Trĩ mà nhìn chằm chằm vào tivi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( n! H" x. p8 ^) Q* V  p
" L0 c! _8 w, h2 _# \1 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng từ tivi hắt lên mặt Đào Tư Viễn, chiếu rọi làn da ngăm ngăm của anh đổi trắng, rất giống sắc mặt anh trong lần đầu tiên nghe thấy bạn tiểu học của Đào Tư Trĩ đặt biệt danh cho cậu.
©2022 Kites.vn | % _5 c  |: y! |, R9 D# W. m0 RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 D/ t2 O. v, `; a9 {" FAll rights reserved
“Không phải em nghĩ đến.” Đào Tư Trĩ sửa lại: “Là tay cậu ấy đặt ở đó.”
) _0 V2 O: S! R! [  ]4 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" H2 J) I# t9 Z5 l( o
Đào Tư Viễn đưa mắt liếc cậu: “Nói gì anh hiểu được đi.”
©2022 Kites.vn | 1 f& I! d, d1 @, A$ uAll rights reserved
. m: m3 A1 e+ b, \8 I1 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ chỉ đành kể lại từ đầu.
©2022 Kites.vn | 2 ^. L! p8 T8 ?6 w( T, JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. W& D8 y# i' r+ e. S
Vào mùa hè trước khi bắt đầu cuộc sống nội trú cấp Ba của Đào Tư Trĩ, bác sĩ chuyên gia can thiệp hành vi của cậu đề nghị cậu tải vài game mobile mô phỏng giao tiếp xã hội, học cách đối thoại và giao lưu trong game, xem như một bước đệm để trao đổi với người thật trong xã hội hiện thực.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' k' Y3 q. Q( ^7 V# W5 }5 b" T
©2022 Kites.vn | All rights reserved. X5 g6 F- @1 j. r0 F1 {1 }4 V8 ^" C
Khi Đào Tư Trĩ tìm trò chơi theo lời chỉ định của bác sĩ đã phát hiện một trò có tên “Vườn hoa tường vi và sao băng”, bố cục hình ảnh rất hợp lý, màu sắc cũng giúp cậu cảm thấy thư thái, thế là cậu không kìm chế được mà tải về, rồi rất nhanh sau đó đã sa vào bể tình với trò chơi này.
& h$ ^0 G: p/ q- l! w/ g# q2 m) T, E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ?, j$ G+ R" g# s# o6 N
Đào Tư Trĩ rất thích thu thập thẻ trong game, ngày nào cũng tích cực làm nhiệm vụ, thu gom kim cương để rút thẻ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 s$ W5 I% ^; J( B: t8 L# D4 q+ w$ p
©2022 Kites.vn | , R: a& Q, s& G2 @  e0 FAll rights reserved
Cậu còn tìm trên mạng ra được diễn đàn dành cho người chơi trò “Vườn hoa tường vi và sao băng”, có mở một thread ghi lại loại thẻ mỗi lần mình rút, nhưng vận may của cậu rất kém, tỉ lệ rút thẻ lặp đi lặp một cái lại rất cao, chưa từng rút được thẻ xịn, đăng bài cũng thường bắt chước theo câu chữ của những người chơi khác, do đó chẳng nhận được mấy lượt trả lời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) f5 f) @0 ^( I5 }- z; H" v
©2022 Kites.vn | 3 S- ^8 f$ _7 i* `1 y& sAll rights reserved
Thi thoảng có người chơi thương tiếc cho vận may của cậu, đưa ra một vài đề nghị xoay chuyển vận may dành cho cậu, chẳng hạn như: “Chủ thớt, hay là bạn thử bày trận rút thẻ xem?”, “Lần trước tôi nghe nhạc rút thẻ, rút được thẻ SSR”, “Nghe đồn ngâm thơ rút thẻ có tác dụng”, “Đề nghị đi xe buýt lên chùa rút thẻ”.
: W9 N7 T9 c  D% ^* J+ x. w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' t1 z9 Y& B' }: T" B! EAll rights reserved
Đào Tư Trĩ thử lần lượt từng cái một, cuối cùng đều thất bại hết, nghĩ thấy phiền não.
©2022 Kites.vn | 8 K3 }' t/ t# OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* G2 E6 b! ]: v5 z
Đó là tiền đề để Đào Tư Trĩ dùng tay Tưởng Kha rút thẻ khi chưa nhận được sự cho phép của Tưởng Kha.
. d" |4 l# O. L8 `3 V3 S& f. z" @  d©2022 Kites.vn | All rights reserved
) K8 e$ T- ~8 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếp theo nói đến Tưởng Kha.
( \( l! q9 H" y8 y% D! }1 X- ~' A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ~5 L7 ^7 ~3 O$ q$ b8 {
Tưởng Kha đột nhiên chuyển đến trường THPT Minh Đức vào ngày 9 tháng Tư, vài tuần sau khi bắt đầu học kỳ hai năm lớp 11.
©2022 Kites.vn | ; v, P) R5 Y; gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( y. |4 K5 A* q$ |2 e2 h4 f7 n3 GAll rights reserved
Khi đó trong ký túc xá của khối 11 chỉ còn lại phòng Đào Tư Trĩ có một chiếc giường trống, ngay sát bên giường Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; l: U9 l# F" ?5 b1 d9 W1 Q
©2022 Kites.vn | 0 @6 y, s7 Z8 c% K$ Q. p' GAll rights reserved
Cuối tuần Đào Tư Trĩ từ nhà trở lại thấy giường bên cạnh bị Tưởng Kha chiếm giữ, trong lòng tương đối bất mãn, cậu không quen có người ngủ trên giường bên cạnh, rất hi vọng Tưởng Kha có thể xuống đất ngủ.
©2022 Kites.vn | 2 m) @& S1 _& ~+ ~3 Y( w6 _+ c) o- MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# V1 d/ n# w5 p% g
Trước khi về phòng ký túc xá, lúc mua sữa tươi trong quầy bán hàng, Đào Tư Trĩ nghe thấy bạn phía sau nói học sinh chuyển trường mới đến có xu hướng bạo lực, vì đánh nhau nên bị trường cũ đuổi học.
©2022 Kites.vn | & N1 y# u- c% W" E: \* sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u- s1 b: `! |' n3 Z! L* j
Sau khi về phòng ký túc xá, cậu phát hiện Tưởng Kha cao to, đứng bên cạnh cái bóng của hắn có thể che át cả người cậu, cậu đi vào phòng Tưởng Kha cũng chỉ lạnh nhạt đưa mắt liếc cậu một cái không chủ động chào hỏi, xem ra không phải người thân thiện, do đó Đào Tư Trĩ khéo léo không đề cập trước mặt Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | . o) d! G6 o: k3 o; nAll rights reserved
' Y+ q8 u/ @9 ]% X- W5 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Buổi chiều hôm đó, Đào Tư Trĩ khẩn cấp lên mạng thu thập một vài tài liệu về vấn đề “Mỗi đêm ngủ dưới đất sẽ có lợi gì”, làm thành một quyển cẩm nang chăm sóc giấc ngủ lành mạnh, đến phòng văn thư in ra giấy, đặt trên giường Tưởng Kha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 C6 o& ]$ d- x/ B9 Z* Q9 ?' }
©2022 Kites.vn | All rights reserved' {1 W1 C9 Q  v6 V
Hết tiết tự học buổi tối trở lại, Đào Tư Trĩ phát hiện quyển cẩm nang trong thùng rác.
! d) X6 F7 W6 O- E# y©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ R: h3 `4 D. p% c" Y' j7 D' T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đào Tư Trĩ kể đến đây bị anh trai cắt ngang.
: x* v/ [: E7 x& F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . i0 J1 V6 I0 W5 @All rights reserved
Anh trai nói: “Anh không hiểu quyển cẩm nang đó liên quan gì đến câu hỏi của anh.”
3 _  U, \* P6 a2 O- d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Y0 Y7 b2 C; _
“Đây là một câu chuyện hoàn chỉnh.” Đào Tư Trĩ nói: “Nếu để thiếu chuyện nào thì giải thích sẽ không còn hoàn chỉnh.”
2 [2 y, a7 i  U0 w1 M- T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; i  W, c2 G% @2 a& I2 }5 m( e- X
Tiếp đó, Đào Tư Trĩ kể cho anh trai nghe về tình hình cụ thể Đêm liên hoan cổ vũ học sinh lớp 12 trong trường vào tối ngày 17 tháng Tư, học kỳ hai lớp 11, sau khi về phòng ký túc xá, những lời lẽ không thỏa đáng, không tự trọng của Tưởng Kha đã sinh ra cám dỗ với Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, H2 ~8 ?2 e! z" s0 w& d% f
©2022 Kites.vn | . X0 |" t. x/ l# E0 w( y* @All rights reserved
Bắt đầu từ 21 giờ 45 phút, Tưởng Kha bày tỏ sự không hài lòng với phần thưởng rồi khoe khoang với hai người bạn cùng phòng khác là Trương Đông Quân và Chu Lễ về vận may rút thăm của mình, cuối cùng đếm lại những giải thưởng mình từng bốc trúng.
©2022 Kites.vn | ; @8 Q. z  ^; s3 IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; U1 o- z2 H: v% n+ I% k* KAll rights reserved
Dựa theo thống kê của Đào Tư Trĩ, cả đoạn hội thoại kéo dài tròn mười hai phút, làm cho tối đó khi Đào Tư Trĩ chơi game mà trong tâm trí chỉ toàn giọng Tưởng Kha: “Tôi rút thăm may lắm.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved% O" ]5 ]# Z% o+ k& z% r6 s
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ S5 y8 J! ]4 C4 M
Có lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh, tối đó thu gom đủ kim cương để rút thẻ xong, trước khi rút, Đào Tư Trĩ bỗng ngẩng đầu nhìn, vừa vặn trông thấy tay Tưởng Kha vắt qua thành giường.
, H& _1 d# I9 w. b3 m' A# K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 P3 q' b5 N2 [0 ~4 q: h8 f
Tướng ngủ của Tưởng Kha rất tệ, trong lúc ngủ tay trái vắt qua thanh chắn giữa hai giường, thi thoảng ngón tay còn đụng vào trán Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | 0 |) f) o. _' T* v9 j+ ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | + c0 f' H- M+ C" ?2 XAll rights reserved
Vốn dĩ Đào Tư Trĩ hết sức buồn rầu, nhưng vào giây phút này cậu nhận ra có lẽ đây chính là vận may của cậu, nó vẫn luôn ở đó đợi cậu đến gần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: l8 G1 `" J7 F3 y5 \# C. X; g$ \
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 m2 ]$ S3 N% G+ U8 J
Mà điều Đào Tư Trĩ cần làm chỉ là cầm điện thoại ghé đến, nhờ ngón tay Tưởng Kha ấn giúp mình một cái, vô cùng bí mật và đơn giản.
©2022 Kites.vn | / L; y- w) R' M: bAll rights reserved
0 a9 {7 K/ k- N# c0 y  I. T) y7 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Bí mật thì làm sao em lại bị bắt.” Đào Tư Viễn ngắt lời Đào Tư Trĩ lần nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ~/ Q, ^  k$ k  o
( `. n. k2 ?  q! l6 N5 {  u2 W8 |/ O+ I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Câu hỏi này thiếu khách quan, Đào Tư Trĩ không muốn trả lời bèn kháng nghị bằng cách im lặng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" z2 @, a" {, e) I4 }: a- j
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 t) {) {2 l& H: e8 V  G
Một lát sau, Đào Tư Viễn nhượng bộ, đổi câu hỏi khác: “Lần thứ mấy thì em bị bắt?”
©2022 Kites.vn | 9 F7 w3 d2 j" l( C% @6 G5 R3 G. h0 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 P- K9 R2 r- v8 q) YAll rights reserved
“Lần thứ tám.” Đào Tư Trĩ trả lời: “Vào ngày 29 tháng Tư. Trương Đông Quân và Chu Lễ đều về nhà, chỉ còn em và cậu ấy ở lại phòng ký túc xá.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ~. U" G! n$ d8 H. ^6 P
& Y% ]3 ^6 V. u' w0 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Sau khi phát hiện cậu ta phản ứng thế nào?” Đào Tư Viễn chợt im lặng, mấy giây sau, anh quay sang Đào Tư Trĩ, giọng cất cao như đang gào lên với Đào Tư Trĩ, lớn tiếng hỏi: “Tưởng Kha lấy cái này uy hiếp em phải không? Để làm những chuyện kia với em?”
©2022 Kites.vn | ! a6 h6 X/ y! }1 o3 J! e( mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( u$ Z3 S+ }( t# M5 KAll rights reserved
“Không.” Đào Tư Trĩ vội vàng phủ nhận, lại bổ sung: “Những chuyện đó về sau mới làm.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved( U6 N% J) @- h- ~/ T
6 E0 Z* \% F4 Z( K9 N0 z. }! R©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Lần đầu tiên là ở nhà Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ nói: “Ăn cơm tối xong cô đi ra ngoài.”
4 p, Q- V( x& m, j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 L8 `$ _6 p" o- s: JAll rights reserved
Đào Tư Viễn lại chợt im lặng.
, P0 m2 h& V% C1 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! p% h3 @- K4 J7 e% M& {All rights reserved
Đào Tư Trĩ thấy anh rất lạ nên cứ nhìn anh mãi.
! m2 Q2 z5 h! @, N2 @/ T. M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 D$ B# ]  Z/ l$ M0 I5 r. G
Nét mặt Đào Tư Viễn phức tạp vượt quá mức Đào Tư Trĩ có thể hiểu, rất lâu sau, Đào Tư Viễn nói với Đào Tư Trĩ: “Xin lỗi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved- z# A6 [$ v, m" m8 i
. M& O0 p! J" R8 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Anh nói: “Giá như anh không làm cố vấn đầu tư cho bà Tưởng thì tốt rồi.”
/ r0 K; l( Q0 K/ h% `5 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 v# p' M5 t6 V7 ^7 r2 E3 k
Đào Tư Trĩ thấy Đào Tư Viễn khóc, Đào Tư Viễn lớn hơn cậu mười một tuổi, sắp bước sang độ tuổi ba mươi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đào Tư Viễn khóc.
/ C% p4 @  I/ z+ U  r3 J, j' h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 j8 v: S. P- X6 ]; Q& w/ w# q% S9 ]0 l
“Để cạnh tranh khách hàng với đồng nghiệp, khi trò chuyện với bà Tưởng, anh đã cố tình nói cho bà ấy biết em trai mắc bệnh tự kỷ, gia đình sống rất khó khăn.” Đào Tư Viễn vừa khóc vừa nói với Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" m. O( }' ?& N7 O! V, u
©2022 Kites.vn | : ~: \" U/ r& ?0 ~* eAll rights reserved
Trông Đào Tư Viễn khóc như con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng, hai má phồng lên, để lộ răng cửa.
% Z; v$ ]* f3 k6 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% K- J! E2 w7 s& O8 v7 Y
Đào Tư Trĩ nhìn anh chốc lát rồi nói: “Em không muốn nói đến chuyện này nữa.” Sau đó cậu quay đầu nhìn tivi, dường như cậu nghe thấy Tưởng Kha đang gọi tên mình một cách bất thình lình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; z5 [4 Y- I9 Z, h8 \% f6 A& j
©2022 Kites.vn | All rights reserved# e% `* C1 O( {
“Đào Tư Trĩ.” Giống hệt mỗi lần nghe thấy ảo giác, cậu nghe thấy Tưởng Kha rút lấy điện thoại của cậu, nói với cậu sau khi phát hiện cậu trộm dùng tay hắn rút thẻ: “Con mẹ nó, cậu không có tay à?”
$ Q, u; s9 S* U! U9 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 x! d9 ~3 b5 j/ {& }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe thấy âm thanh điện thoại bị ném về giường Đào Tư Trĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* T# V* L% x( [
$ K) E4 b9 y9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cũng nghe thấy Tưởng Kha hỏi cậu dù không nhớ là lần nào: “Đào Tư Trĩ, cậu có dáng vẻ thích tôi một chút được không?”
©2022 Kites.vn | - h% ?8 r+ F) T5 @All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 p( \% i+ Y9 ^/ F. uAll rights reserved
Hết chương 03.
©2022 Kites.vn | - G* q$ ^* Y. B( JAll rights reserved
9 N' U* |! ~4 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
* Tiểu Đào mắc bệnh Tự Kỷ từ nhỏ, được điều trị bằng phương pháp Can thiệp hành vi nên có thể sinh hoạt độc lập.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; B; `5 G- U7 w8 @# D
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ]$ v  d( u; T' Y
Can thiệp hành vi (Behavioral intervention) là một trong những liệu pháp phổ biến nhất cho trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ. Liệu pháp này thường được hướng dẫn bởi một người trưởng thành, nhằm mục đích dạy và tăng các hành vi hữu ích và giảm hoặc loại bỏ các hành vi có hại ở trẻ. Người hướng dẫn sẽ đặt ra các câu hỏi và dạy trẻ cách trả lời thích hợp. Nếu trẻ trả lời đúng và đạt được tiến bộ, trẻ sẽ được động viên và khen thưởng ngay. Điều này cho trẻ biết rằng những gì chúng làm là đúng đắn và được người lớn chấp nhận. (Nguồn: Health+)
: f( t+ L( \" a: i) X- l# L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-9-2020 21:36:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

Hợ, đọc mà bị rối và tò mò không hề nhẹ. "Chuyện kia" với "chuyện đó" là chuyện gì thì mấy anh nói thẳng đi, úp úp mở mở sốt cả ruột Truyện lại không để rating nên...
©2022 Kites.vn | All rights reserved& i( K9 ~% M' N! {! y6 M  X
Với cả thật ra tự kỷ và liệu pháp hành vi nó không hẳn can thiệp chỉ để có thể sinh hoạt độc lập. Bởi cụm từ "sinh hoạt độc lập" dễ gây nhầm lẫn là đang đề cập đến kỹ năng tự phục vụ, thường mấy bạn tự kỷ nặng lắm mới cần được hỗ trợ và luyện tập nhiều ở phương diện này. Còn bạn Đào đã có thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính nghĩa là vấn đề tự kỷ của bạn không quá nghiêm trọng (hoặc bạn thuộc kiểu tự kỷ thiên tài). Ngoài ra ở đây bác sĩ hướng dẫn tải game là để mô phỏng giao tiếp xã hội, học cách tương tác và trò chuyện với người khác => này thuộc về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội rồi. Nên cả câu "được điều trị bằng phương pháp Can thiệp hành vi nên có thể sinh hoạt độc lập", theo ý kiến cá nhân của mình là không chính xác lắm.

Bình luận

như thế nào trong truyện có nói rõ ràng, từ từ đọc rồi sẽ biết ^^  Đăng lúc 15-9-2020 07:31 PM
Câu đó chỉ giải thích cho việc hai người "gương vỡ" không hoàn toàn là lỗi của Tưởng Kha để tránh cho người đọc trách nhầm thôi, còn Tiểu Đào bị bệnh..   Đăng lúc 15-9-2020 07:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-9-2020 15:01:58 | Xem tất

Trả lời thưởng +200

hihi, lâu lắm mới comt trong kites. Cảm ơn chủ thớt đã dịch truyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách