Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shine88
Thu gọn cột thông tin

[Đam mỹ] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân | Y Nùng Dĩ Dực | (Truyện dịch) Chương 138

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2020 09:11:11 | Xem tất
CHƯƠNG 50: HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI XẢY RA CHUYỆN GÌ
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ s8 s" N, P7 K
9 _( `' J  D9 g- a) z: j7 V" g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay bỗng nhiên vươn tới cầm lấy cây quạt đang nâng cằm hắn.
% L( c2 x+ g4 i1 |) r& V©2022 Kites.vn | All rights reserved
! M# j4 F( V: q' a9 v5 f7 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Rắc" một tiếng, khung quạt thuỷ mặc cứ thế bị bẻ gãy.
0 d1 A- |+ b" ?: h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 I. u$ U2 v9 {* WAll rights reserved
Lục công tử giật mình kêu lên rồi lùi lại mấy bước, nhìn về phía kẻ đầu sỏ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ T4 p( T6 d7 p' F" D4 N
. t: ]0 {. x, K1 X$ t7 O3 S9 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù cầm cây quạt thuỷ mặc đã gãy nát, trên mặt không chút biểu cảm: "Thật xin lỗi, định lấy xem một chút, ai ngờ không cẩn thận làm gãy rồi."
©2022 Kites.vn | & _+ t& x: Y0 o" O& ?: HAll rights reserved
4 u& j8 ~' I+ ~0 B) h( U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lục công tử: ".."
+ @  e; k! Y/ K; |8 [' s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( g# n* z- a' m3 K9 S! e' ^3 xAll rights reserved
Yến Thù móc ra ngân lượng đưa cho Lục công tử: "Bồi thường cho ngài, nếu không đủ thì ta đưa thêm."
" N8 c8 _* O$ y# s5 P) C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! {* T+ O6 a4 }4 S
Lục công tử nào dám nhận, hắn nhìn Lý Trường Thiên đang ngây ra rồi lại nhìn sang Yến Thù, sau đó cười nói: "Công tử cứ thích đùa, chỉ là một cây quạt tranh mà thôi, huống hồ cử chỉ lúc nãy của ta cũng không có ý gì khác, xin công tử chớ trách."
, ^! ~2 B. h( [) \0 c9 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 W8 M& w5 n6 d; K3 B- L) l
Yến Thù không nói một lời, kiên trì đưa ngân lượng cho Lục công tử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: t6 F' |3 r' J; O# i, V; E
©2022 Kites.vn | ! m3 J, J. _, q# K5 K* QAll rights reserved
Lục công tử bất đắc dĩ đành phải nhận ngân lượng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: f: _% G0 w& i6 A/ y
©2022 Kites.vn | All rights reserved' t7 p5 s% D3 f- L; \
Lý Trường Thiên bỗng nhiên phản ứng kịp: "À, ta hiểu rồi, ngươi nói đồng tính là ám chỉ nam tử và nam tử phải không? Nơi này có nhiều nam tử thích nam tử vậy sao.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ p- ?6 M  j# D5 Z3 q2 Y9 H* k2 [
©2022 Kites.vn | 2 _1 w" n; z& `+ }) uAll rights reserved
Lục công tử cười nói: "Lời này sai rồi, ai mà chẳng yêu mỹ nhân, có liên quan gì đến giới tính đâu, cũng như vị công tử áo trắng bên cạnh ngươi vậy, giống như trích tiên, thanh dật xuất trần, quả nhiên là điên đảo chúng sinh.."
©2022 Kites.vn | 7 z+ l8 R3 ^+ o* E6 g5 pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  a0 k8 {7 z( t: k4 H( L# e/ ?
Lý Trường Thiên lạnh lùng ngắt lời hắn: "Y có đẹp hơn nữa thì cũng đâu liên quan gì tới ngươi?"
: M9 T# s. a7 ^! J% @9 B, ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ^! C0 U6 }8 x: F* ~
Lục công tử: ".."
©2022 Kites.vn | All rights reserved- W5 A  C8 s  l2 e
©2022 Kites.vn | All rights reserved* O) c. A4 z/ I  e4 N% I' T
Này! Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì a!
9 R6 z$ i: \& E) B, S, Y( D3 X! M©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 I) s$ f/ H3 k- P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lục công tử hỏi: "Hai vị công tử.. Không phải tới đây tầm hoan tác nhạc sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved, c5 [% P+ w0 \) [4 g' C: E1 q
  e0 x; h6 ^+ G# E: x9 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù và Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | 5 o4 ?8 I' u, |6 u2 r* h& @# G3 }All rights reserved
; j9 T5 ^" V: \) T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai người cũng không biết làm sao Lục công tử nhìn ra được, nhưng nếu đã biết thì Yến Thù cũng không quanh co lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: "Xin hỏi, trong phường này có cô nương nào tên là Thi Hoa Niên không?"
( X0 O0 d$ |' k/ F9 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / n' I+ ^6 q8 O5 z; CAll rights reserved
Lục công tử đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười: "Xem ra hai vị công tử thật sự là lần đầu tiên tới Cẩm Sắt phường rồi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved' d9 q, M) v. N  x) N5 Z$ }
! X7 B5 i* `7 |  W& |* |% v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Có ý gì?" Lý Trường Thiên truy vấn.
6 [% e) q) C- f6 I8 t4 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
. C; l# R* j/ N- H  Q' q! v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thi cô nương mà vị công tử áo trắng này nhắc tới là nhân vật nổi tiếng ở Bạch Đế Thành.." Lục công tử hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, "Nàng ấy.. là phường chủ của Cẩm Sắt phường này!"
©2022 Kites.vn | 9 k/ [- o' g# m* vAll rights reserved
1 H7 o6 u' a# @6 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù thoáng giật mình.
8 n9 Z& M% Y4 I% m4 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : n$ Z' ^- {( `$ H9 m( gAll rights reserved
Y cứ tưởng người mình tìm chỉ là một cô nương bình thường, nào ngờ lại là nhân vật lợi hại đến mức này.
4 ]& G$ S1 L9 m* \+ y9 z8 Q9 S8 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . I" o5 k( P: M; e4 |All rights reserved
"Vậy chúng ta phải làm sao mới gặp được nàng?" Lý Trường Thiên hỏi.
1 ]) l9 l& n' i; y) D: Y; n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) l; u, P3 q4 W$ l7 [. q& A; yAll rights reserved
Lục công tử làm như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, hơn nửa ngày mới nín cười rồi đáp: "Công tử, các ngươi không gặp được nàng đâu, phường chủ bảy năm trước không còn tiếp khách nữa, hai vị không phải tới tầm hoan tác nhạc thì không cần ta dẫn đường nữa, bỉ nhân xin cáo từ trước."
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 d* ]# h8 ?4 I( u
' n  g8 t% n4 a. I" S- Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong Lục công tử mỉm cười bỏ đi.
7 I  r; n1 y' a! y, G) M©2022 Kites.vn | All rights reserved
' `6 e+ s; i8 A& A3 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên và Yến Thù hai mặt nhìn nhau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 V9 V. }: A  U7 D4 p6 v: C1 F0 P
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 k" ^% F  ]0 d, V: z3 I7 W% y' D
"Cái này.." Lý Trường Thiên gãi đầu, "Làm sao bây giờ?"
©2022 Kites.vn | 9 n6 N! D. y7 _- J( k3 `# w5 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" x! X- h, M2 _$ O' Q% I
"Hỏi chung quanh thử xem." Yến Thù nói.
5 Z( @! Z& M" F9 O, q* ?# y©2022 Kites.vn | All rights reserved
) w  v& n8 o; o( m©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Được, vậy chúng ta chia ra hỏi đi, như vậy sẽ thu được nhiều tin tức hơn một chút." Lý Trường Thiên quay lưng đi về phía Hoa Các ở gần mình nhất.
( l9 N% p: D# L©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 e. j/ ~" X* y7 q6 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai ngờ Yến Thù kéo tay hắn lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- U9 D) U1 P5 T7 P5 S1 R1 J$ c
©2022 Kites.vn | All rights reserved: r" K  G. m! \
"Ơ?" Lý Trường Thiên quay đầu, hoang mang nhìn Yến Thù.
( ]. ^, N/ j7 b. `0 ~  @$ v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 p0 v6 m8 \4 F% G6 A- EAll rights reserved
Yến Thù cũng không nói gì mà cứ kéo hắn như vậy.
©2022 Kites.vn | # m, w6 S+ r/ R% u& `) v. S; RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J- }* c, t# R7 b5 I2 p2 @4 {
Lý Trường Thiên phản ứng kịp, cười nói: "Sao thế? Sợ ta đi tìm cô nương sẽ trầm mê sắc đẹp, không giúp ngươi tìm manh mối sao? Ngươi xem túi ta đi, nhìn, rỗng tuếch đây này, một xu cũng không có, ta làm sao mà tìm được cô nương chứ?"
©2022 Kites.vn | 0 k8 I  ]1 A8 H0 [, B1 X/ fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 y. y+ l+ O* [All rights reserved
Yến Thù vẫn im lặng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ~, Q9 p$ {, p0 p5 \
©2022 Kites.vn | . y, ^8 s9 P+ ?3 z  s& F$ a- Y7 ~All rights reserved
"Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi tra án!" Lý Trường Thiên vỗ ngực nói ra lời thề son sắt, "Không giúp ngươi thì ta làm rùa đen vương bát đản, được chưa?"
& A; w0 X0 u; S( \' `/ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- f$ d3 W% O8 S: i  u& I6 T3 [2 j
Yến Thù: ".. Rùa đen.. vương bát.. đản?"
©2022 Kites.vn | ! P1 A( D1 [" M% c$ u8 s7 }) |All rights reserved
©2022 Kites.vn | - E7 X2 d1 l' `: MAll rights reserved
"Đúng!" Lý Trường Thiên gật đầu, "Rùa đen vương bát đản!"
©2022 Kites.vn | ! U, X4 d, a$ ]6 K4 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 c7 a0 [9 u& x0 P1 D$ AAll rights reserved
Yến Thù nhìn vào mắt Lý Trường Thiên rồi chậm chạp buông tay hắn ra: "Giờ Hợi gặp nhau ở đây."
  o9 ]$ J  A6 m8 t% s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. C( y' Y( a4 [$ J
".. Là giờ gì?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 s8 [3 }5 M7 e# {
7 f7 Z: i( {4 b3 _  b' z! Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".."
©2022 Kites.vn | All rights reserved( o5 \1 @5 A8 ~# z3 h0 F: q/ ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved) @0 h  ~/ X* J' E; j/ F& F7 @
Lý Trường Thiên: "Vậy tra xong thì cứ gặp lại ở đây nhé?"
5 z- ?/ |3 G1 J! d' @/ L1 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, v5 }* F9 l" J/ `0 {. l- D9 M) b  ^
Yến Thù gật đầu.
1 l, l' E8 i7 L0 u9 M' ~6 R; D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 A# Q: j1 D6 N: T. q$ l3 f' l
"Được rồi!" Lý Trường Thiên đáp, hắn vỗ vai Yến Thù để y yên tâm, sau đó đi vào Hoa Các.
©2022 Kites.vn | 9 r- V" X1 C# f8 C% E  oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) v; B' y+ q2 i# I7 W/ ?/ H/ j
Yến Thù đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi bóng lưng hắn biến mất trong lầu mới thu hồi ánh mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ \4 I* A0 M% s, |/ r9 r9 O/ x& R
8 z) {" z5 h9 y( w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù không giống như Lý Trường Thiên đi thẳng vào lầu các mà chậm rãi đi từ đầu Cẩm Sắt phường tới cuối phố, yên lặng ghi nhớ hoa văn trang trí, số tầng, người ra vào sáu tòa lầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" B% W6 P+ R5 n! B( G' d/ J% F
©2022 Kites.vn | % D* |/ \' _- O& x8 RAll rights reserved
Cuối cùng Yến Thù dừng lại trước Thanh Lộ Các.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 w/ z9 P& ?7 l1 I
©2022 Kites.vn | : y2 Q- i1 M) L; Q8 x2 FAll rights reserved
Lời nói của Lục công tử quanh quẩn bên tai Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, R% U  m8 P4 a9 U
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 [% f' O2 `! ^( S9 ]( K- x
-
©2022 Kites.vn | 7 |- `4 U& p$ \% H% `All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" h4 }, S5 E! b7 X
"Lịch sự tao nhã yên tĩnh, không thể uống rượu, là nơi hát hí kịch, bàn âm luật."
  ]' n5 y! h, e) z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 p# {+ R# o' }/ ?; E; x
"Nàng ấy bảy năm trước đã không còn tiếp khách nữa."
©2022 Kites.vn | ! B4 _$ V7 j1 {7 uAll rights reserved
0 G! [- M9 u. y  ^$ U©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | 5 r+ C: Y7 B$ c, W9 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . C6 i, L( A% \- n5 _# U( rAll rights reserved
Yến Thù không chút do dự bước vào Thanh Lộ Các.
©2022 Kites.vn | ) K' Z7 s' l& }- N) fAll rights reserved
  n9 x( ^% c4 M! J+ n: _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vừa vào trong, tiếng ca múa vui cười bên ngoài cùng mọi âm thanh khác đều tan biến.
5 t( U9 p( E- T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) f5 j3 v7 h) m3 [/ y' m
Vào sâu hơn một chút rồi vòng qua hai cột gỗ Bàn Long sơn đỏ và một tấm bình phong gỗ là tầng một của Thanh Lộ Các.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. r5 \  F- n, q% B" k3 y# v+ \! e+ t
©2022 Kites.vn | * o& y* L7 A+ O7 F4 I2 NAll rights reserved
Chính giữa tầng một Thanh Lộ Các là một sân khấu kịch có hoa văn trang trí tinh xảo.
©2022 Kites.vn | % n6 c' p( E' [/ l1 d! x, wAll rights reserved
1 U% s! w8 \" _6 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các chỗ khác của tầng một đều lờ mờ không có ánh sáng, chỉ có sân khấu đặt đèn lồng thắp nến, đơn độc chiếu sáng phía đó.
©2022 Kites.vn | + d. `0 i  @$ p( R$ c' ~. YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: F3 O) N- w; V  l' T, }/ {( |
Trên sân khấu có đào hát đang hát hí, hát đến cực kỳ bi thương thê lương.
©2022 Kites.vn | $ w  ]3 ^- }5 |5 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 u5 n* g2 w5 U8 D8 Z* L5 `All rights reserved
"Từ xưa thường nói không gạt ta, thành bại hưng vong một sát na!"
©2022 Kites.vn | 1 h9 i9 @; l( }* W$ HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 J. S- x3 P( j% j4 _All rights reserved
Yến Thù nhìn quanh bốn phía, thấy dưới sân khấu kịch lờ mờ cũng không có quan khách, chỉ có một mình đào hát trên sân khấu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 T& D* O. |9 b' c% \; M$ S- _5 a! Q
©2022 Kites.vn | $ n! `! l+ R- k, W$ q( CAll rights reserved
Yến Thù giật mình đứng dậy ra ngoài hai bước, bỗng nhiên thân hình khựng lại.
©2022 Kites.vn | / H2 F* |# @, x' x) S; X' F' fAll rights reserved
  n& w% l1 C9 \# D3 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Y do dự một chút rồi dứt khoát xoay người, đứng bên dưới sân khấu kịch, cứ thế yên lặng ẩn trong bóng tối xem kịch.
( D5 L0 i- d3 ~4 z6 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
* }. D4 Q* d4 T+ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ai nha! Tướng quân ơi!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved' \/ b5 S5 y# ]! l
. \4 P- `+ I4 \' ~9 |: l$ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhịp trống dày đặc, giọng hát âm vang, cuối cùng màn che rơi xuống.
, K; g' _4 O$ C6 ?) N©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 K  t( p. m' }& q4 W7 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vào khoảnh khắc đào hát lui ra, ánh nến trên sân khấu bỗng nhiên tắt ngúm.
* `# `  E) m" e- r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Y! T, E6 ]3 @! P4 v9 {/ A
Bóng tối lập tức nuốt chửng cả Yến Thù lẫn sân khấu.
©2022 Kites.vn | % ?* v' r% `- Y! |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% A$ r) o$ S; h& M( g- r
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2020 09:12:58 | Xem tất
CHƯƠNG 51: VAN XIN NGƯƠI ĐỪNG SỜ EO TA
©2022 Kites.vn | ; z9 K. q5 V& A6 L1 X6 |2 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , }& b2 k8 s# S" M1 J; V- }All rights reserved
Yến Thù nín thở trong bóng tối, lù lù bất động.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, X; \' J0 n. v' m- _
) G  s" W7 o; V4 J: D; i, E* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, phía trước Yến Thù chợt xuất hiện ánh sáng.
% J) K' m) P2 r! x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 O; _  E. I- x6 b* A
Một cô nương tư thái đoan trang cầm đèn lồng khắc chim chạm rỗng, cúi đầu đến cạnh Yến Thù, ôn nhu nói: "Công tử, các chủ của chúng ta mời ngài lên lầu hai, tiểu nữ sẽ dẫn đường cho ngài."
©2022 Kites.vn | . B0 O! C. U$ y/ Q, D* mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- Y0 b. M4 M7 F1 e  N& K0 y6 e
Nói xong, cô nương kia cũng không đợi Yến Thù trả lời mà quay người đi đến phía sau sân khấu kịch.
. U$ }" O/ H$ M, q( v- {. h7 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
) s4 {  M9 a. }  J8 k3 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù yên lặng đi theo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. A7 ]9 A! X+ _+ I5 U' i, @9 |
©2022 Kites.vn | 7 U9 k( T$ U  n+ X+ N' _1 v  u& p# xAll rights reserved
Vòng qua sân khấu rồi đi vào bên trong có một cầu thang, cô nương kia dẫn Yến Thù lên tầng hai của Thanh Lộ Các.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 V( b/ U# e0 f
©2022 Kites.vn | * ~4 @' V! P7 ]. ?All rights reserved
Khi họ lên lầu, mọi nơi trong Thanh Lộ Các đều có đèn lồng, chiếu sáng đến từng ngóc ngách.
* i! K6 o* A( d$ h0 d/ w©2022 Kites.vn | All rights reserved
- a8 X8 Y9 J9 r  [1 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giờ Yến Thù mới phát hiện thì ra giữa lầu hai Thanh Lộ Các là khoảng không, có thể dựa vào lan can nhìn xuống quang cảnh lầu một.
©2022 Kites.vn | 1 E6 F* }$ D# s; i& F+ ]All rights reserved
& _  B& @# B! ~5 z/ J1 S5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lầu hai Thanh Lộ Các bên trái là lan can, bên phải là sương phòng đóng chặt, phòng này sát bên phòng kia, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hát hí khúc vọng lại từ trong phòng, bóng người lay động.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ d& i3 C4 f- H
©2022 Kites.vn | 4 O; _/ {1 R) @8 x, ?" EAll rights reserved
Nữ tử cầm đèn lồng đưa Yến Thù tới trước cửa một gian phòng, hành lễ với Yến Thù rồi quay người rời đi.
©2022 Kites.vn | " F0 J; N$ M0 B! \" XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 @6 c* Q3 e* e% Z
Yến Thù không chút do dự nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.
©2022 Kites.vn | & c( ^6 G. }7 j2 g: oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( U7 N, n$ m0 h- uAll rights reserved
Cửa nhẹ nhàng mở ra, đứng ở cửa là một nô bộc mặc y phục màu xám đang cúi đầu, sau khi mở cửa thì nghiêng người đứng sang một bên để Yến Thù vào.
©2022 Kites.vn | 0 h! Y) L" Q/ n/ r1 K! nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' n- B; |6 i+ U  x: L0 tAll rights reserved
Trong phòng trân bảo rực rỡ muôn màu, khói hương lượn lờ, ngay chính giữa đặt một bàn trà làm từ ngọc bích trong suốt, phía trên đặt trà cụ cổ quái kỳ lạ, có rất nhiều thứ mà Yến Thù không biết gọi là gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 ?/ H5 L& v) E/ Q5 V* S/ F
©2022 Kites.vn | All rights reserved; q; U$ k' G, G5 r6 X: J- S* D
Một nữ tử ngồi trên mặt đất, rũ mắt đốt lò nấu trà.
©2022 Kites.vn | : O4 _' T& W- ^+ b7 ~$ x/ fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ [( o6 i3 @* a2 e9 {7 a$ g/ {
Nàng là một nữ tử dáng dấp ôn nhu, mặt mày phong tình dị vực nhưng mọi cử chỉ đều lộ vẻ đoan trang lễ tiết và quy củ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 E% x3 }  d) D! @
©2022 Kites.vn | 8 e! a0 f+ Y! F* [3 s5 W# zAll rights reserved
"Công tử mời ngồi." Nữ tử khẽ nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# y1 |% f. {8 z0 H& `6 q3 ~; k
©2022 Kites.vn | All rights reserved" f* V- l3 N2 g
Yến Thù hành lễ rồi ngồi xếp bằng đối diện với nữ tử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' y, \" C# T6 A" ?  l
©2022 Kites.vn | All rights reserved; d7 e. c1 q6 z% y( Z+ p
Động tác pha trà của nữ tử vẫn chưa ngừng, nàng hỏi: "Công tử xưng hô thế nào?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved* X4 ~7 J+ d6 `& t0 p
©2022 Kites.vn | ' a* o* M% |! L! n9 eAll rights reserved
"Yến, tựa như đã từng quen biết, chim én quay về." Yến Thù đáp.
©2022 Kites.vn | / G+ V6 d9 O% I$ GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' s9 x  t8 a1 V- o, F: [$ }. u# t
Nữ tử khẽ cười: "Yến công tử, nếu công tử không ngại thì gọi ta một tiếng các chủ đi."
9 ?8 B4 [; ?7 M5 Z+ _3 Z, h* \9 T, K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 W  ^# d% b0 P1 \All rights reserved
Nói xong nữ tử rót một chén trà rồi dùng kẹp vàng kẹp lấy chén ngọc, nhẹ nhàng đặt trước mặt Yến Thù.
- d/ u9 A8 [2 u. ]8 j' m  j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; k3 P* x7 F9 P" O0 v2 m& \All rights reserved
Yến Thù nói tạ ơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* `5 x3 ?/ n3 o, {. J
- [6 p; A! ]; K0 ^9 J4 k' I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các chủ Thanh Lộ Các hỏi: "Ta thấy vở tuồng ban nãy công tử xem rất nghiêm túc, chắc hẳn công tử cũng là người tinh thông khúc nghệ?"
©2022 Kites.vn | , q3 p4 g7 N( KAll rights reserved
, i4 h: y8 k5 n( {8 B) U, L8 l3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: "Đối với hí khúc chỉ biết một chút chứ chưa dám nói tinh thông, không dám múa rìu qua mắt thợ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved& V& L) o; Y0 y. L1 ]( d" x3 M. b; c2 ^
©2022 Kites.vn | 8 ~  u" u6 O6 V" E* ~All rights reserved
Các chủ Thanh Lộ Các cười: "Vở tuồng kia hát về hai vị tướng quân cùng chinh chiến sa trường, ai ngờ tướng quân họ Lý là gian tế của địch quốc, chẳng những phản bội chạy trốn mà còn chặt đầu đại tướng quân dâng cho quân địch."
' s3 Q1 {! F3 v. W! H7 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % R. A: p* u( rAll rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Đây là truyền xướng kinh điển, có nghe qua."
$ v8 F2 K% ^) I; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
, A& k  g% ]% N3 ]: ^. W; \% G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các chủ Thanh Lộ Các nâng chung trà lên, dùng tay áo gấm rộng che mặt rồi nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới nói: "Đáng tiếc tiểu nữ tử tục khí, không thích nghe dạng hí u buồn này, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, ngày tốt cảnh đẹp, tỉ như khuynh thành ca nữ tình cờ gặp quan lớn, hai người tâm đầu ý hợp, chỉ là không biết Yến công tử thích hát bài nào?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ X, _3 w0 W5 S& F
5 j- x* v# U6 c( \9 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau một lúc lâu không nói gì, Yến Thù nhẹ giọng trả lời: "Càn khôn ngời sáng, rửa sạch oan khuất."
©2022 Kites.vn | , V- @/ Q4 j$ _0 y- v! yAll rights reserved
% s* [+ ^( H' n7 h; G& Y" n' j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các chủ Thanh Lộ Các mỉm cười vẻ như rất thú vị: "Yến công tử, lời dễ nói, việc khó làm, xin hỏi công tử, cho dù là thật thì có thể theo lẽ công bằng mà phán đoán sao? Cho dù là thật thì không oan uổng người khác sao?"
©2022 Kites.vn | 5 p& {; b, Z7 @' ?8 _# B0 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | / V" Y8 U8 ?- K6 l" P$ vAll rights reserved
Sắc mặt Yến Thù biến đổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 \& Y  r9 \. \- `5 l! R% l
©2022 Kites.vn | 4 p* o* c3 [, g/ p" |All rights reserved
Y nghĩ tới Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 g6 h: P) x& T& P+ |' C
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 k( r- Q) r5 t* L( d9 _7 r' A
Các chủ Thanh Lộ Các cười lạnh một tiếng: "Yến công tử, càn khôn ngời sáng thật quá khó khăn, nhân thế này chỉ nhìn vào quyền lực lợi ích, khắp nơi đều là toan tính hiểm ác, ngươi có muốn làm người thanh bạch thì cũng khó đề phòng người khác giội nước bẩn."
( [4 k+ n% [) n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   Y. Y; }  X/ m, m3 Y* }2 v$ W8 lAll rights reserved
Yến Thù kiềm chế tâm tư, nhàn nhạt hỏi lại: "Các chủ nói không sai, nhưng bọn hắn giội nước bẩn vào ta thì lòng ta cũng sẽ dơ bẩn theo sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 c7 r, o3 Z! O6 I( U6 p
©2022 Kites.vn | ) o+ e  }- u# s7 cAll rights reserved
Các chủ Thanh Lộ Các khẽ giật mình, rũ mắt hồi lâu, nàng cầm nắp chén nhẹ nhàng đậy lên chén trà: "Yến công tử, mời về đi thôi, trong Thanh Lộ Các e là không có thứ ngươi muốn đâu."
! |! j: ]" {' ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
, B9 |5 i5 G8 c2 G1 \5 {  r$ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bị hạ lệnh đuổi khách, Yến Thù đành phải đứng dậy, y hành lễ với các chủ rồi nói: "Nếu các chủ gặp phường chủ thì giúp ta chuyển lời với nàng, ta cũng không có ác ý, chỉ là vở kịch chiếu sáng điện ngọc này dù sao cũng phải có người hát."
0 ?5 g9 \& r, E# N0 b" G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & x: I3 {3 A" C3 bAll rights reserved
Dứt lời Yến Thù đứng dậy ra khỏi phòng.
©2022 Kites.vn | / B- G7 R5 r; |# Y! |1 i5 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 E' S1 N+ k, V# I; K5 n. w
Tên nô bộc kia sau khi y rời đi thì nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến ngồi xuống bên cạnh các chủ Thanh Lộ Các.
& e$ u; f8 t% [3 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 C9 Q/ T. K" `% p: uAll rights reserved
"Ngươi nhìn rõ chưa?" Các chủ Thanh Lộ Các quay đầu hỏi hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ^* x3 v8 k9 j  [2 W" l
* l% [2 G% ^# X7 G, r3 [: R5 W% R7 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thiếu khanh Đại Lý Tự, Yến Thù." Người kia đáp, "Nghe nói y là người của Tần Quyết Minh, không biết có thật hay không, ta từng chạm mặt y trong triều một hai lần, cũng không quen biết, nhưng nếu y thật sự là người của Tần Quyết Minh.."
% Z+ h2 e: W1 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
, o: {# R! P% M) A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia trầm tư không nói hết câu.
©2022 Kites.vn | 3 p. W1 S3 @/ `, h2 P5 `0 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# i  k) F" |6 q
Các chủ Thanh Lộ Các nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, ôn nhu nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta pha trà cho ngươi."
©2022 Kites.vn | " X/ t) k% E/ O/ i, ~' |- MAll rights reserved
: d+ Y9 Z' X& P/ O0 E- ]1 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này Yến Thù xuống lầu hai Thanh Lộ Các lại thấy trên sân khấu ở lầu một đang hát hí.
! H. V# z) Z: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 S" K( J( L+ ^+ \+ n( B
"Vì sao tìm nơi nương tựa quân địch, vì sao lại phản bội ta, vì sao tổn thương thân thích của ta, vì sao a!"
# I0 w' c& V: O7 {0 x$ |, l1 t& u©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 |  q- P0 S9 t2 d6 V- }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tướng quân a."
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 {7 i) S2 w$ Z
©2022 Kites.vn | / H# n. a6 u6 V8 _All rights reserved
Tiếng chiêng trống rền vang, trên sân khấu đào hát đang khóc.
©2022 Kites.vn |   N4 f' R: M( G/ X# v  T1 qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - q; R: U$ d( r6 O5 P* ?/ k, hAll rights reserved
"Khổ không sao kể xiết, không sao kể xiết."
©2022 Kites.vn | " c2 Q* d7 Y- A% H) |/ tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 G0 z( O" T1 i! w# x1 x
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved* o5 ?, b. G# v% a" x% j
©2022 Kites.vn | " s7 Z& q+ ?8 ?; {& u: I0 o. XAll rights reserved
Yến Thù ở Thanh Lộ Các gặp khó khăn, còn Lý Trường Thiên ở Hoa Các đang bị một đám cô nương nhiệt tình vây quanh.
8 \" a9 g- o! g+ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
. t+ z* O; s4 F  w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vốn định lặng lẽ dò xét một phen, vì vậy sau khi vào Hoa Các liền yên lặng lẩn vào trong góc.
©2022 Kites.vn | * `2 `# q% d# T9 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. T  _1 v: w% T( _0 c
Hắn nhìn quanh bốn phía, không khỏi kinh ngạc.
: ~/ V% M& t3 X! s: a+ k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& K$ [5 D, Z0 }& n. f4 [7 c7 j
Nơi đây hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u: G- {8 w  P0 H* h$ O5 l
©2022 Kites.vn | : i7 p5 K5 O4 }( t4 E2 M* O2 w! |& D- vAll rights reserved
Lý Trường Thiên cứ tưởng trong lầu các này sẽ bày biện bình phong ngọc bích, lư hương bằng vàng, đồ sứ tinh xảo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' {& c, Z0 N5 w" @1 {; G* Y/ a
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ o: k: M5 @( C$ \
Ai ngờ Hoa Các này tứ phía đều đặt giá binh khí, trên kệ đặt trường đao, thương nhọn, cung nỏ và vũ khí này nọ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# ^+ j9 |* j  L+ M- s, k3 r6 r& T
©2022 Kites.vn | , w" M5 P2 v, q+ a( [2 i4 O( L* pAll rights reserved
Trên xà nhà của tầng một Hoa Các treo lụa đỏ, đèn lồng đỏ, tua rua đỏ, giữa thính đường là sàn gỗ hình cánh hoa sơn son, trên sàn gỗ cũng không phải là biểu diễn ca múa mà có người đang luận võ.
©2022 Kites.vn | 0 m9 J6 v3 o. f' c# T  \All rights reserved
©2022 Kites.vn | & h1 b  k. N+ z$ N: I  \, rAll rights reserved
Nếu không phải khắp nơi đều là nam tử ôm mỹ nhân uống rượu tìm vui thì nơi đây không hề giống với chốn phong nguyệt.
©2022 Kites.vn | ; O0 S: F% @7 k/ G7 M6 O$ LAll rights reserved
  V0 X  e. n% p3 R! |! _5 L2 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên chăm chú nhìn trên đài, thấy hai nam tử đang luận võ, một người cầm đao còn một người vung quyền, bất phân thắng bại.
( g% i6 K1 V; g7 Y( I& p- X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 C2 k. ?9 Y  S+ q; a  V) x1 O- F7 Q* F& V
Bên dưới có không ít cô nương mặc trang phục đang vỗ tay, không chê ồn ào luôn miệng khen hay.
©2022 Kites.vn |   `; H5 s9 j5 N% i$ N* FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( i3 r, P/ C# U' W3 b' L* t' xAll rights reserved
"Ai, ta cũng muốn thấy dung mạo tuyệt sắc của các chủ Hoa Các a." Một nam tử uống rượu cảm khái, thanh âm lọt vào tai Lý Trường Thiên.
" q7 E: i& y: P% }2 E- j4 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 F5 K( h% t/ R©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Quên đi, chỉ với công phu mèo cào của ngươi mà đòi nhìn thấy các chủ Hoa Các ấy à?" Nam tử kế bên cười nhạo nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ U" w. P. d6 }3 W5 H
. g  A2 f5 m6 s/ E©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Xem ra hai vị công tử rất hiểu rõ Cẩm Sắt phường nhỉ?" Lý Trường Thiên thoải mái đi đến ngồi xuống cạnh hai người bọn họ rồi cười nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 I" |" ~6 P5 U5 G4 m
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 K- Y' n# c' X- x& d0 \
Hai người đầu tiên là giật nảy mình, nhìn Lý Trường Thiên với vẻ dò hỏi: "Ngươi là ai?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 S5 Y9 y: h# E/ ?
$ H! V$ j) ]7 M% G©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta? Chỉ là khách qua đường thôi." Lý Trường Thiên cười ôm quyền, "Nhìn hai vị công tử dáng vẻ tao nhã, tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu."
©2022 Kites.vn | ' G3 P2 P/ X9 C7 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " A, }) N. p, nAll rights reserved
Hai người được thổi phồng lên mây, ôm quyền đáp: "Quá khen quá khen."
©2022 Kites.vn | 8 J; V4 r, R1 S0 V# c9 a5 e2 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , W( p  U4 v% V. {All rights reserved
"Không biết hai vị có hiểu rõ về phường chủ của Cẩm Sắt phường không?" Lý Trường Thiên hờ hững nói, giống như chỉ muốn tìm đại một đề tài tán gẫu với hai người.
* U9 ^2 S7 [9 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  b! T3 q0 ~$ h4 u9 s
"A.. Phường chủ ấy hả.." Một người trong đó sờ cằm nói, "Ngươi nói Thi Hoa Niên, Thi cô nương phải không? Mười năm trước nàng tiếp quản Cẩm Sắt phường, Cẩm Sắt phường cũng là sau khi nàng tiếp nhận mới bắt đầu vang danh thiên hạ, nàng là một nữ tử rất lợi hại."
©2022 Kites.vn | All rights reserved, W) l8 ~) B; }+ u# z9 {
©2022 Kites.vn | All rights reserved- P# i/ x& M- `( l/ s+ }
"Ai, nghe nói nàng và một quan lớn trong triều có tư tình, là thật hay giả?" Người kia hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( Y/ I6 H" P8 J% b7 \
©2022 Kites.vn | All rights reserved* y' J& }# |- @! V( l! m
"Quan lớn trong triều?" Lý Trường Thiên đang muốn truy vấn thì bỗng nhiên có ai đó ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
" @' Z5 ]# e$ i9 M& ^8 x, D+ K©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 L, D9 _; _/ G©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Công tử nha ~ Các ngươi sao lại bàn luận về phường chủ của chúng ta?" Tiếng cười mềm mại đáng yêu của một cô nương truyền đến.
©2022 Kites.vn | 1 s/ t8 M: \3 \% PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: j! v7 ~# V! D$ W
Lý Trường Thiên toàn thân cứng đờ, cố hết sức mới ngăn được ý muốn vác người ném qua vai.
! _4 X% ^. W- Q9 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # K+ f4 T- p' LAll rights reserved
"Hahaha, tiểu mỹ nhân, chúng ta chỉ thuận miệng tâm sự mà thôi." Một nam tử cười nói.
©2022 Kites.vn | . H: D6 M  J% ~' pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 v) g' g/ |# w1 Z/ J1 aAll rights reserved
"Ai nha, chúng ta cũng muốn trò chuyện, tâm sự với chúng ta được không?"
* I' F1 w8 l' A/ q  U©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 E7 d4 W# z5 y3 B8 N- y( r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấy cô nương diễm lệ vây quanh, bưng rượu trên bàn muốn dỗ ba người uống.
©2022 Kites.vn | 2 W! E7 ?+ Z9 r( n: C6 M+ fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 m+ S! g* S; O5 Q3 w3 @" LAll rights reserved
Lý Trường Thiên bị mùi hương trên người cô nương làm cho hoa mắt chóng mặt, đột ngột đứng dậy: "Thật xin lỗi, ta phải đi trước."
3 ?+ z' f; H7 @0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - e( ?- C( X; j; m0 RAll rights reserved
Hắn định quay người bỏ đi thì lại bị một cô nương áo tím níu chặt tay: "Công tử ngươi đi đâu? Cùng chúng ta uống rượu đi nha ~"
* @1 o, D0 C( |: k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / I0 W7 q+ m& C! dAll rights reserved
"Không không không, ta.. ta quên mang bạc.." Lý Trường Thiên vội vàng muốn rút tay ra.
©2022 Kites.vn | 6 b* w: G( p  c6 [: Q0 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 G1 I8 P) S# Y0 CAll rights reserved
Cô nương áo xanh bên cạnh nghe vậy thì cất tiếng cười như chuông bạc, tư thái kiều mị ôm eo Lý Trường Thiên: "Công tử dáng dấp soái khí như vậy, chúng ta sao lại đòi tiền công tử chứ ~ Công tử hát cho chúng ta nghe một bài thì rượu này sẽ không thu ngân lượng của công tử."
©2022 Kites.vn | 0 d( n- g+ J1 b- U( c" {7 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 r! o/ r+ H- }" A& XAll rights reserved
"Nào, công tử, rượu ngon Tây Vực không uống có phải rất đáng tiếc không?" Lại một cô nương áo đỏ bưng chén rượu bằng ngọc mỉm cười xông tới, làm bộ muốn rót rượu cho Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | 5 d! V8 d# b8 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- c, m/ Q/ T# z' `* X9 C0 l! C
Lý Trường Thiên hoảng đến sắp ngất, hắn trốn tránh sự ôm ấp của các cô nương, co người lui vào trong góc: "Đừng.. Không phải.. Khoan khoan.. có thể đừng sờ eo ta nữa được không, van xin ngài.."
©2022 Kites.vn | 5 k; z' W  F! [1 lAll rights reserved
1 c1 w& m% g) O1 ?1 P9 C/ L©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Công tử uống đi ~ Đến đây, ngày tốt cảnh đẹp thế này cơ mà ~" Cô nương áo tím lúc đầu quấn lấy Lý Trường Thiên thổi vào tai hắn khí tức ấm áp mập mờ, "Công tử, khuê phòng của ta ở trên lầu ba Hoa Các, ngươi có lên chơi một chút không~"
) {+ X) @$ P6 d6 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' @8 R4 ?8 a: A+ XAll rights reserved
Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  z& b; L) i+ i
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ C% s5 W' d7 @+ C
Ta không muốn a a a a a!!!
/ I8 m' K: h" r9 X! g& ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) n7 W) r# r5 `% B% l
Cô nương, ta rất sợ hãi a!!!
©2022 Kites.vn | : a1 V% k# l5 d! ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' O" t& N1 B3 }( R6 P
Yến Thù ngươi ở đâu a!!!
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 f2 b! }% h& ?, j  J3 c+ ?+ ~
©2022 Kites.vn | 4 T( U! i# \; |* U5 xAll rights reserved
Cứu mạng a!!!
©2022 Kites.vn | 4 A/ y6 \6 _; l4 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 h0 ~2 r) D0 r2 t- A* d$ K9 Z
"Ta.. Còn có người đang chờ ta, ta phải đi, phải đi." Lý Trường Thiên dán lưng vào tường, nhìn các cô nương vây quanh hắn, trong giọng nói đều là cầu khẩn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  E- F7 n- H9 C( `8 y0 V$ B, `- M
7 |8 d% T0 l1 [* ^' b' o( G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô nương áo xanh ủy khuất nói: "Công tử vậy mà không muốn chơi với chúng ta, thật đau lòng a, vậy công tử hát khúc cho chúng ta nghe rồi chúng ta liền thả công tử đi ~"
©2022 Kites.vn | 0 f7 _- A- d  Z/ jAll rights reserved
# r/ k8 \7 a- H©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng đúng đúng ~" Cô nương áo tím phụ họa theo cô nương áo đỏ.
©2022 Kites.vn | 9 _# b4 H, G: A% yAll rights reserved
9 q: Y+ E0 r4 i% m- C% p©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khúc, khúc?" Lý Trường Thiên lắp bắp.
& u' @9 ]. z. k, `4 M/ u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, U% T1 P. u- Y0 {$ o
"Ừ ~ Khúc!" Cô nương áo xanh cười hì hì, cả người như sắp dính vào ngực Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ]4 a/ b5 i& z( |+ g
©2022 Kites.vn | All rights reserved( {# E9 G, _8 K) z- a) H
"Ta hát!! Ta hát!!" Lý Trường Thiên bỗng nhiên đỡ lấy bả vai cô nương áo xanh rồi đẩy nàng ra xa nửa mét, "Các ngươi lui, lui lại một chút.. Nếu không ta hát không được.."
©2022 Kites.vn | 8 ?8 y$ U$ e" K  i# qAll rights reserved
  H* D- s+ f  x* C! D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba cô nương lui lại nửa bước, che miệng cười, mặt ai cũng tỏ vẻ chờ mong.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% j1 \- q; Y4 i& ^1 J" E4 X
, C* k. J( j( h; n$ M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên dính sát tường, hắng giọng hít sâu một hơi rồi hát.
9 G* K' f7 `* L* m5 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : x2 a5 }; R! o! M0 yAll rights reserved
"Đoàn kết chính là sức mạnh! Đoàn kết chính là sức mạnh!!"
& \* T* N" d, U$ Q5 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 c# j/ n; W3 j2 r8 r  IAll rights reserved
"Sức mạnh này là sắt! Sức mạnh này là thép! So với sắt còn cứng hơn, so với thép còn mạnh hơn!!"
©2022 Kites.vn | ; H, q( W7 q; C: w$ i' RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 |& v. x3 D1 T# T* d
Các cô nương: ".."
3 V" X& p6 M+ Y5 R, p" ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' {# H% h, M# a1 b0 Q) d6 u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2020 09:13:55 | Xem tất
CHƯƠNG 52: SAO BỘ DẠNG NGƯƠI LẠI THÀNH THẾ NÀY
$ k$ s: @, Q" G) i  C, h/ i" S7 B) [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   U% R) T' H: B* \9 tAll rights reserved
"Hướng về đảng phát xít khai hỏa! Để mọi chế độ phi dân chủ chết hết!"
) t2 J4 [; g. y0 s8 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ]" |* y1 ]% }: E! Z' {
Lý Trường Thiên hát vang khí thế, không ít người đang vui vẻ uống rượu trong Hoa Các đều khiếp sợ nhìn lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) A6 m" A4 C. @( g
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ p  {- o3 C: }2 u" V" g' |( X
Vẻ mặt ba cô nương từ chấn kinh dần chuyển sang ngốc trệ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. y' K+ D) T6 {
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ]$ w! X! {, @, e, r/ T& j8 X
Lý Trường Thiên hát xong, thừa dịp các cô nương còn đang ngẩn ngơ thì lập tức xông ra Hoa Các, đầu cũng không dám ngoái lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 t& ?4 s: w8 [0 y# k* H* b) c2 N; s
©2022 Kites.vn | ; l# x. s7 G: }  \- AAll rights reserved
Trong Hoa Các bỗng nhiên có một người đứng phắt dậy chạy theo Lý Trường Thiên ra ngoài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Y6 Z5 n; o- k% k( E4 W
0 c8 i7 E. p+ S) p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các cô nương thấy Lý Trường Thiên chạy xa mới thu hồi nụ cười trên mặt, đáy mắt dần toát ra hàn ý.
©2022 Kites.vn | . e. M- a, a$ Y# N) G8 mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* \* N1 @3 \& R3 K; T: q
"Thế nào? Có ai sờ được gì trên người hắn không?" Cô nương áo đỏ thì thầm hỏi cô nương áo tím và áo xanh.
& D$ t9 ?4 |* ]. m) k+ s% K3 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 E3 O! R0 a: }9 y# I
Hai người đều lắc đầu: "Không có, trên người hắn trống trơn chẳng có gì cả."
- ^) j) M1 p  ~5 t2 ^( [4 T. p) \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # Z, e# D$ ]6 eAll rights reserved
"Hừ, không biết lai lịch thế nào mà dám dò xét phường chủ của chúng ta." Cô nương áo tím bĩu môi.
+ P: I7 }7 H% F. k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 R, y: Q4 a* \! l- h& H1 nAll rights reserved
"Ta sẽ bẩm báo với các chủ." Cô nương áo đỏ nói, "Để các tỷ muội gần đây chú ý một chút".
©2022 Kites.vn | All rights reserved' \9 X* u5 F2 `' L- S' W% D
4 c& F, G3 {1 I# n©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ, biết rồi." Cô nương áo tím và áo xanh đáp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* K4 a( w4 m, p
©2022 Kites.vn | & d; e: g6 X. IAll rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved" ]" a9 {$ a7 D  Z$ ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 l. u/ l' U- ]& B. `; h" ~' r
Khi Lý Trường Thiên xông ra Hoa Các thì Yến Thù cũng vừa ra khỏi Thanh Lộ Các, hai người cứ thế gặp nhau trên đường.
  r5 ~, v" U9 E3 ^6 [- Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# P: J' R) M4 Q6 |+ w6 P
Lý Trường Thiên thấy Yến Thù thì cổ họng nghẹn lại, suýt chút nữa cảm động đến phát khóc.
©2022 Kites.vn | $ T4 M: \+ f$ @7 lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 {3 U: {4 ?" l! |6 w& D% mAll rights reserved
Hắn gấp gáp chạy tới, không dám chậm nửa bước, vịn vai Yến Thù khom người thở hổn hển.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 F! X6 y, y2 R- `+ p& X- j
©2022 Kites.vn | All rights reserved. |8 b7 o3 [" E. `( Q+ x
Quá nhiệt tình thật là chịu không nổi, quả nhiên hắn vẫn thích yên tĩnh nhã nhặn!
©2022 Kites.vn | ! i% F3 [. Q* S, JAll rights reserved
/ E0 D6 f& x  c" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".. Ngươi làm sao.. làm sao.. lại thành bộ dạng này?"
©2022 Kites.vn | / m5 t" ^; W6 P* ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ u$ F" u! u4 c( bAll rights reserved
"Hả?" Lý Trường Thiên nghi hoặc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& I; \) {- m: f0 w
©2022 Kites.vn | $ n. M( C- P2 q* EAll rights reserved
Bộ dạng hắn thế nào?
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 O2 N6 t$ F  m/ _2 V( `
0 n2 Q9 X; v7 X# v0 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ban nãy các cô nương lôi kéo hắn, còn ôm ôm ấp ấp làm cho y phục hắn lộn xộn, quả thực là..
©2022 Kites.vn | 2 ^; i/ s6 t  J, e( lAll rights reserved
2 A- J6 ^; H% ^8 g+ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ờm, không đàng hoàng cho lắm.
©2022 Kites.vn | # v8 J5 ?$ O( g0 L6 S3 b  s3 `7 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : E5 k+ U0 b0 \' bAll rights reserved
"Ta.. Ta.." Lý Trường Thiên đang nghĩ xem phải giải thích thế nào thì Yến Thù bỗng nhiên vươn tay nâng cằm hắn lên.
$ L! x1 }0 K9 Z# ^; f; u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& t1 I! o! {: r6 J$ c# Y) S0 P
Lý Trường Thiên: "Ơ? Sao vậy?"
2 O! C- ~, e" C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. k& ~6 J+ t2 `
Yến Thù một tay nâng cằm Lý Trường Thiên, một tay nắm tay áo mình lau mặt cho hắn: "Có son phấn."
. Z6 s7 e4 a6 h  A4 m0 j) d$ @% T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ o& F) T6 m, T3 h2 y% r8 Y* ]
Lý Trường Thiên: "Haizzz.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^0 x* G  d0 A3 d' J2 g  }
+ E- M# ^4 {6 j. Z% J1 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù mặt không biểu tình, ngữ điệu bình thản, mỗi lần giúp Lý Trường Thiên lau một chỗ thì nói một từ.
©2022 Kites.vn | + x. e, V$ x, |5 p7 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( C2 j3 J  I1 T) G; ?( @0 VAll rights reserved
Lau mặt Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | / |6 K5 l8 i/ {9 d- X9 c& \$ H* sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F* R2 V& a9 E$ A
"Rùa đen."
©2022 Kites.vn | : z  p- Z& S6 y$ R3 v) OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - O, y1 X" h! b; gAll rights reserved
Lau vành tai Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | ! ]$ ^* m5 j/ x+ R0 E/ fAll rights reserved
" q; j8 i" l0 b2 G7 q' X©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vương bát."
! Q0 O; S; {1 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 D+ [9 d+ C% x$ h! N2 \" IAll rights reserved
Lau cổ Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | 6 q- T- I: U* [0 Q3 CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 \6 Z' j8 a; j+ ]2 J& C  e# R
"Đản."
©2022 Kites.vn | $ d' M4 i: ^5 E9 B- z8 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" c9 ?  ~' W( g9 w/ f' W
Lý Trường Thiên: ".."
* D! g3 S' m2 B3 i9 P% ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 P0 }, a4 |) m( P" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không phải, ngươi nghe ta nói đã!" Lý Trường Thiên chụp cổ tay Yến Thù vội vàng giải thích, "Vừa rồi ta ở trong Hoa Các nghe ngóng tin tức phường chủ, đang thuận lợi thì có cô nương xông tới.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 G5 T# y3 @! K6 ]6 h
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 _% Q! Q; z0 ^( R
Lý Trường Thiên nói xong chợt sửng sốt, hắn cúi đầu suy tư một hồi rồi ngẩng lên nói với Yến Thù: "Hình như ta nghe ngóng tin tức phường chủ Cẩm Sắt phường đã bị người trong các để ý rồi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ w% U/ ?+ X% B; H& m; c, _8 k& Q
©2022 Kites.vn | . c  u* r* ~  o0 k0 R9 O' `All rights reserved
Yến Thù khẽ giật mình nhưng không hề ngạc nhiên.
©2022 Kites.vn | 4 z  R7 {# _( ^3 h, iAll rights reserved
5 [  _' ~( C- E$ Z  g; k7 b+ [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cẩm Sắt phường vang danh thiên hạ cũng có nghĩa là cây to đón gió, người lui tới ít nhiều đều có tâm tư làm loạn, cho nên Cẩm Sắt phường nhất định có thủ đoạn tự vệ mà người ngoài không biết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Y( x: G1 {9 t0 Y: U5 i
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ a; P9 e9 r% }
Thấy Yến Thù không nói gì, Lý Trường Thiên có chút hoảng, vẻ mặt đầy ảo não, trong giọng nói đều là áy náy: "Ai! Có phải ta.. làm hỏng chuyện rồi không.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 N7 [2 d' \3 E( k2 @- K
& H0 Y- m3 g8 S! n% ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, đang muốn mở miệng thì sau lưng hai người đột nhiên có một người đi tới, khoác tay lên vai Lý Trường Thiên gọi: "Vị công tử này!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved& s$ d# ?, C& @
©2022 Kites.vn | 3 L9 \9 i: f8 X! s4 z' Z8 E) pAll rights reserved
Lý Trường Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn.
' Y  Z1 b1 \# H. Q% o- m7 }7 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 t( }. Q) m% O6 ?9 u* o5 l( K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước mặt hắn là một thanh niên mặc cẩm y mãng bào tím vàng, dung mạo thanh tú, da trắng môi hồng, vừa nhìn đã biết là tiểu thiếu gia xuất thân hiển hách, sống an nhàn sung sướng.
©2022 Kites.vn | , m% R6 m8 [8 F' Q* LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& W% b! p; V$ D& t
"Công tử, công tử." Thanh niên kia nắm tay Lý Trường Thiên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lý Trường Thiên, "Lúc nãy công tử ca hát rất hợp ý ta, muốn mời công tử đến phủ một lần, không biết giờ công tử có rảnh chăng?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 A$ f; U9 H" F9 M/ z2 ~
, z5 ]8 y% J, [$ L( z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".."
©2022 Kites.vn | 1 k6 F; w3 e3 U% LAll rights reserved
# J5 h0 E& e7 j2 V) h6 u; I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: "A?"
) I0 Y( [4 a6 @  y1 r# J, w9 `( w" r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 E" j# ?8 \  S0 ~0 f2 nAll rights reserved
"Công tử không phải hát không công đâu!!" Thanh niên từ trong ngực móc ra một thỏi vàng sáng chói nhét vào tay Lý Trường Thiên.
% _5 h- ]0 J( g- b' e) y  @©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ k# s9 x( {6 C& A8 ~; T/ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | % C. @5 N' E  ^+ u" B& bAll rights reserved
% C- y" m6 D$ [; }  C% X7 f8 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Fuck, vàng nặng như vậy mà ngươi nhét trong ngực đi khắp nơi.
* |$ A& E9 n( ~8 f, L" @' {. a: L0 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 ~) Q( w$ }% L7 ~- ?All rights reserved
Cuộc sống của người có tiền thật là buồn tẻ vô vị mà.
1 i: M9 x$ N4 Q6 f! G6 h3 n, x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% L2 |0 _9 O5 C( `( @2 S
"Công tử!! Cùng ta về phủ đi!!" Thanh niên gọi.
©2022 Kites.vn |   l  c* z2 t& q6 V) _All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 @% k: E" j( m: F- X  U+ I2 nAll rights reserved
"Không không không, ngươi.." Lý Trường Thiên trả lại vàng cho thanh niên, liên tục khoát tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: a3 h0 ^' N5 h" y7 w. R, ]# Z3 V1 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved  j) |! h- Z3 L& U
"Đừng!" Thanh niên sợ hãi kêu, "Đừng cự tuyệt ta!!!"
+ j  t! W: A7 c. {/ [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  L& n9 G) y2 T5 l/ q
Nói rồi hắn đưa tranh quạt trong tay, ngọc bội trên lưng, toàn bộ đều nhét vào ngực Lý Trường Thiên: "Cái này cho ngươi! Cái này, cái này, cái này, còn có cái này đều cho ngươi!!! Công tử! Đến phủ hát cho ta nghe đi!!"
©2022 Kites.vn | ; D3 {1 C* H1 t$ Y1 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, {# j8 |: r+ B# |+ T8 T3 z
Yến Thù: ".."
©2022 Kites.vn | ) C" p" |! ~5 M8 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - [# b/ r; T; T# g& T# hAll rights reserved
"Ngươi hiểu lầm rồi." Lý Trường Thiên vội vàng trả lại đồ cho thanh niên kia, "Ta không phải người ở Cẩm Sắt phường, ta không phải hát rong, ngươi hiểu lầm rồi, những vật này ta không cần, trả lại ngươi đó".
©2022 Kites.vn | . s  Y) i# P! r$ M: HAll rights reserved
0 g. y: ~6 d- J# U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chờ Lý Trường Thiên trả xong đồ vật, Yến Thù đưa tay túm Lý Trường Thiên lạnh lùng nói: "Đi về."
©2022 Kites.vn | All rights reserved' t$ K2 Y( n  S0 [6 ?0 z
& _7 ]$ g* X0 m/ \& O©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Được." Lý Trường Thiên bị túm lảo đảo một cái, vội vàng đuổi theo bước chân Yến Thù.
©2022 Kites.vn | - |3 m/ _7 ]5 pAll rights reserved
1 `1 J9 T8 ]1 Y) ]" R©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Công tử, khoan đã, công tử!" Thanh niên kia ôm một đống đồ trang sức, hấp tấp đuổi theo Lý Trường Thiên.
/ {. b9 N  i! f& Q1 o0 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* x  c/ T, w5 ~1 X) }, j. g3 X+ u! T
Hắn thấy đuổi không kịp thì ném hết đồ trên tay, vừa chạy vừa gào toáng lên.
©2022 Kites.vn | - b# w+ g' t$ ?7 j! N7 Q. {+ LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 T2 z7 V  d4 D3 b8 HAll rights reserved
"Công tử!!!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 u; B5 ]' a: Z
' p# {  d4 l, j& d©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hydro, Helium, Lithium, Beryllium, Boron!!! Carbon, nitơ, oxy, flo, neon!!!"
©2022 Kites.vn | ' b- T" o3 P& N, Q  k" m$ vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ W. b8 y+ n  m8 @1 i
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:43:33 | Xem tất
CHƯƠNG 53: GẶP ĐỒNG HƯƠNG NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG
©2022 Kites.vn | . Y- {. A3 J7 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' ^: Y# z) ]& B& y4 y* [& }8 cAll rights reserved
"Hydro, Helium, Lithium, Beryllium, Boron!!! Carbon, nitơ, oxy, flo, neon!!!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 l/ x8 O% U/ K1 _0 x
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ s  Z- E" g0 W. y
Lý Trường Thiên bỗng dưng phanh lại, hai mắt trừng to, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xoay người.
©2022 Kites.vn | ( N% ^% `( C! A* F; p0 N% zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# t6 F9 ?$ ]& _, t$ P7 Y) f
Tiểu công tử kia rốt cuộc cũng đuổi kịp, chỉ mới chạy vài chục bước mà hắn đã thở hồng hộc.
©2022 Kites.vn | % S/ R- B8 W& ]+ q- D/ Q9 }All rights reserved
& ?5 F/ w( m- f9 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên tiến lên, hai tay nắm chặt bả vai tiểu công tử kia: "Ngươi.. Ngươi có phải.. Có phải là.."
©2022 Kites.vn | # c1 u  B& z8 bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ]) E& z7 {7 ?+ `; ^( e
Tiểu công tử bỗng nhiên gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta là vậy đó!! Công tử ngươi cũng vậy hả!?"
©2022 Kites.vn | 2 Y; N' e2 Y* H3 L1 \% N" d" S4 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% }* M; d8 T3 `5 V2 O
"Đúng vậy a!!!" Lý Trường Thiên kích động hét to.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  R; d1 H. u: \  U. b$ f
7 J) G- P/ l" b5 q/ G. ?% |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đến phủ ta đi!! Đến phủ ta đi!!" Tiểu công tử còn kích động hơn Lý Trường Thiên, suýt chút nữa đã đứng bên đường biểu diễn khoa tay múa chân, "Khoan khoan! Ta cho ngươi xem cái này trước đã!"
: X- J. C  |& f+ T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 S" o' g* E! a
Nói rồi tiểu công tử nắm tay Lý Trường Thiên kéo hắn chạy tới đầu đường.
©2022 Kites.vn | ' o% X6 }1 h9 `& B& r7 @4 o# SAll rights reserved
5 C7 x0 i6 f, X: t" _1 ]' W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".."
8 W! i7 W: K( A; V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, O% M  o4 n% t3 w" p* ^
Tiểu công tử kéo Lý Trường Thiên ra Cẩm Sắt phường, đứng trước cổng vòm, vẻ mặt như muốn nói "Ngươi nhìn cho kỹ", sau đó giơ tay lên vỗ ba lần.
1 r  ~$ Q- M" Q% Y- k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 u! f) D! _7 d. s
Chỉ nghe mấy tiếng "vù vù" của y phục vút lên trong không trung, sau đó ba kẻ mặc dạ hành bịt mặt lập tức ôm quyền quỳ một gối xuống trước mặt hai người, hành lễ nói: "Thiếu gia."
©2022 Kites.vn | 6 Z/ A! O2 t/ l2 E+ h4 DAll rights reserved
3 T9 i4 ^; t# M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu công tử: "Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn xem! Có phải là siêu cool ngầu luôn không!"
©2022 Kites.vn | ( l/ h& q: [: i8 v: P+ L) KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 Q: x9 r& {6 `7 P  F: JAll rights reserved
Lý Trường Thiên: ".. Fuck.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved. f. g. M% a2 R6 [; f; y8 U
©2022 Kites.vn | 0 R; D" R+ m3 ~7 O- S+ ?  xAll rights reserved
Quá..
©2022 Kites.vn | ) Y# [7 a: l) e9 M- `7 _% \All rights reserved
2 a% B! R0 X3 {; C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quá khoe khoang thì có.
©2022 Kites.vn | & Y1 V* r6 U. y; d' j# vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + T! t6 l: Z; A1 a8 w& j3 I/ s+ aAll rights reserved
"Được rồi, các ngươi đều lui hết đi." Tiểu công tử phẩy tay, ba tên thị vệ lại lập tức biến mất trong đêm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' [/ \7 X( d" R2 t- u
©2022 Kites.vn | " G7 Y7 @$ }, j( Q5 a, q  g4 gAll rights reserved
"Còn nữa, còn có cái này!" Tiểu công tử lại túm Lý Trường Thiên kéo hắn đến trước một cỗ kiệu hoa lệ xa xỉ dừng ven đường, bên cạnh kiệu có rất nhiều gia phó trông coi, thấy tiểu công tử liền nhao nhao hành lễ.
©2022 Kites.vn | $ l9 ~* Y( T3 z: e: ~) t  k& I  aAll rights reserved
) f2 d' Q* h' T! j1 G+ |8 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cỗ kiệu kia phải cần đến tám kiệu phu mới khiêng nổi, đỉnh vàng gỗ lim khắc hoa cửa sổ rèm châu, tinh mỹ tuyệt luân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 L7 e2 n, t0 p7 ?2 ]8 i
©2022 Kites.vn | ) D5 ~+ O1 \7 T4 l5 u' YAll rights reserved
"Wow.." Lý Trường Thiên sửng sốt, vốn từ ngữ chợt trở nên thiếu thốn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 I! n( z% s4 `% j; c
©2022 Kites.vn | - x8 ?: P# h1 n3 u! G/ z6 O- CAll rights reserved
"Đi a, đi a, đi phủ của ta chơi!!" Tiểu công tử dắt Lý Trường Thiên muốn lôi lên kiệu.
" X0 ]6 B+ y* n: E( G( Y! v©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 A4 |% K" \# d! M3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khoan khoan khoan khoan." Lý Trường Thiên kịp thời phản ứng nên chưa bị tiểu công tử kéo đi, "Bạn ta còn đang đợi ta".
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 B" a& O" U6 ~/ S
5 ~& q$ n# e  o% u+ U+ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Gọi bạn ngươi cùng đi a! Chúng ta ngồi kiệu luôn!" Tiểu công tử cực kỳ nhiệt tình, cười đến không ngậm miệng được.
$ Y! G7 M- F" z  S; C+ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 w3 k( b2 k: W5 S: w* B% t" ]+ vAll rights reserved
Lý Trường Thiên quay lại tìm Yến Thù, thấy y đứng cách đó mấy mét, chỗ kia tối lờ mờ nên Lý Trường Thiên nhất thời không thấy rõ nét mặt của y.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! V/ i3 Q* J# m) k
©2022 Kites.vn | + f$ w$ L6 Q# |4 k7 sAll rights reserved
"Ngươi.. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi y đã." Lý Trường Thiên trấn an tiểu công tử kích động rồi bước nhanh đến cạnh Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ k" V( ~" {5 Z* H
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 C& @1 ~# }1 h' `
"Yến Thù!" Lý Trường Thiên gọi.
©2022 Kites.vn | ; ?$ ^; S7 \( _  y4 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& @/ u9 |2 m3 \+ E7 w
Yến Thù ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có biểu lộ gì, vẫn như thường ngày.
! K( |# D3 d) b1 Q* W, |9 d6 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
# u9 @# X* J8 T7 D' e& u% h©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vị kia là.. Là bằng hữu trước kia của ta, hắn mời chúng ta đến phủ của hắn ngồi một chút, ngươi.." Lý Trường Thiên còn chưa hỏi xong thì đã bị Yến Thù lạnh lùng ngắt lời.
©2022 Kites.vn | 3 |& L' w0 C+ c' i2 T/ rAll rights reserved
6 L3 U$ g6 u9 H3 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không đi." Yến Thù ném lại một câu rồi xoay người đi về hướng khách điếm.
©2022 Kites.vn | 1 ~  E3 h0 t+ H# H9 `; \/ aAll rights reserved
; _3 M+ I1 i6 Q; j5 s9 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ai, Yến Thù, Yến Thù!" Lý Trường Thiên đuổi hai bước, thấy Yến Thù đi xăm xăm không có ý định chờ mình thì không khỏi hoảng hồn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" \6 r* u( s, x  P$ ?5 ?) F
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ O' ?  X7 T" V
Hắn vội vàng chạy lại chỗ tiểu công tử nói nhỏ: "Hôm nay trễ rồi, hay là để sau đi." Vừa nói xong liền lo lắng đuổi theo Yến Thù.
) S) y$ K1 U( z- l©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ j1 }" T2 ]/ B; W% a# j# J1 V' C* v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ai! Công tử, ngươi ở khách điếm nào vậy, ngày mai ta tới tìm ngươi!" Tiểu công tử gọi với theo Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | ( m! x+ X6 X0 J. A& U' l5 z- RAll rights reserved
# }0 S3 L7 |- B2 }  {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên trở lại nói tên khách điếm rồi cố hết sức chạy theo Yến Thù.
# n4 P; |1 I0 V% I( p©2022 Kites.vn | All rights reserved
# W0 d0 W+ U" o8 N5 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đi cực nhanh, Lý Trường Thiên chạy đến cửa khách điếm mới đuổi kịp y.
©2022 Kites.vn | : }) S3 |* d$ |" i% I$ nAll rights reserved
9 @5 `8 n/ Z9 J2 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chờ đã.. Chờ. ta với." Lý Trường Thiên nắm lấy cánh tay Yến Thù, thở không ra hơi, trong lòng không ngừng oán thầm sức chịu đựng của thân thể này so với mình thật quá kém.
6 x0 {) o* ?* H* }3 h: N& f, |" f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# K) x! z4 y% [2 h7 a, w
"Lý Trường Thiên." Yến Thù quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lãnh đạm, "Ta thật sự là xem nhẹ ngươi."
1 P: I  A& D; }©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 [- n# n+ o  t: b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên sững sờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% j3 T; t: }( t! G
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 d% i* F) E' W# J6 q8 L2 p
Dứt lời, Yến Thù hất tay Lý Trường Thiên đi thẳng lên lầu, vào phòng rồi nặng nề sập cửa lại.
©2022 Kites.vn | ) a. D1 N/ ]7 r. W$ c) S, `( }All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 a8 @# b& e+ F- ~) KAll rights reserved
"Ê, khoan đã.." Lý Trường Thiên đuổi theo nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.
' l' F3 ^5 h# ^  F, |: N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  J" s) |  R. G) {
Lý Trường Thiên đưa tay muốn gõ nhưng rồi lại thôi.
5 I( \5 d5 x' Q. U. t  s©2022 Kites.vn | All rights reserved
! W- a$ A) v! |* [: h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn thở dài tỏ vẻ khó xử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 \$ ?- k& q2 p. _. H- [' y* N
©2022 Kites.vn | 5 s, i. c4 C2 ~( U" _, k7 OAll rights reserved
Bởi vì hắn không biết nên giải thích với Yến Thù thế nào.
©2022 Kites.vn | ' y/ d+ E& ]+ y" ^All rights reserved
©2022 Kites.vn |   K  u6 u' p% G$ b: W8 u6 kAll rights reserved
Lý Trường Thiên đứng ngẩn ngơ trước phòng Yến Thù thật lâu, cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu về phòng.
©2022 Kites.vn | , ~& E+ L$ s9 ?* @3 [' EAll rights reserved
2 ?. `  H# z  e: X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn mang tâm sự, lăn qua lăn lại trên giường cả đêm đều ngủ không ngon, suy nghĩ xem có nên kể chuyện mình trùng sinh cho Yến Thù hay không, nghĩ xem Yến Thù có tin nổi hay không.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ `: K# O" P2 z1 ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved; q* \1 i+ `% `$ _: W
-
4 o# J6 v: r1 @/ T4 I% o©2022 Kites.vn | All rights reserved
* [- t& A  J/ ]- t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trời dần hửng sáng, Lý Trường Thiên thức giấc từ sớm, hắn ngồi dậy, vì ngủ không ngon nên mặt mũi bơ phờ.
2 j2 d8 x! W4 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % g8 }, `' T+ I# jAll rights reserved
Lý Trường Thiên thở dài một hơi, hai tay ôm mặt xoa mạnh rồi vỗ vỗ, muốn làm mình tỉnh táo lại.
©2022 Kites.vn | 0 d+ ?) {3 R* M( P8 U% w) wAll rights reserved
* z. ^9 `$ m6 P' `) o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn đứng dậy xuống giường, rửa mặt xong thì mặc ngoại y, cầm dây cột tóc màu xanh bên gối định buộc tóc.
. `, m) W) l5 F+ f7 P( I) p) q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ g' E! A2 E) K  B& w2 E0 \All rights reserved
Lý Trường Thiên nhìn dây cột tóc trong tay, bỗng nhiên lại thở dài.
©2022 Kites.vn | ! L& t9 |0 W2 |4 N' X' HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + ]9 ]- O% U* L7 E1 n0 j! ZAll rights reserved
Lý Trường Thiên chưa từng nghe Yến Thù nói chuyện bằng giọng điệu kia, mặc dù ngày thường y lúc nào cũng bình tĩnh nhưng hôm qua rõ ràng là tức giận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, |# T& P7 V0 d1 S
©2022 Kites.vn | All rights reserved. g) C, c/ D) S' C! d6 d4 q+ h
Lý Trường Thiên bất giác nhớ lại trước đó ở trấn Xuất Dư, hắn hỏi Yến Thù: "Ta có thể cắt tóc không?"
©2022 Kites.vn | 5 y  N0 d& O6 \. w$ h! XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; F1 [* q6 B3 k
Yến Thù: ".. Vì sao?"
©2022 Kites.vn | * d3 H* s2 ], t4 p8 N: b: OAll rights reserved
6 }/ T. I8 ?0 a5 {4 |3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì Lý Trường Thiên mặc dù có thể ôm vật nặng chạy mười cây số, có thể kéo xà đơn hai mươi lăm cái, có thể đứng bất động trong tư thế quân đội suốt một giờ.
©2022 Kites.vn | : ]- d* Z/ l2 t8 y  j, v- w5 }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' v* h# C* W2 g( Q2 p( G+ p. x
Nhưng mà hắn..
©2022 Kites.vn | * a9 `7 k! Q" dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ m6 @! P1 a) u9 Z9 P* R
Không biết buộc tóc.
! W5 W+ o5 ~8 N- R; T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 T  v1 R8 i  o) W/ wAll rights reserved
Yến Thù không hề bất ngờ, y nói: "Ta dạy ngươi."
$ Y* P9 r8 f* N& {$ C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# A! M  u3 w3 ^9 e
Sau đó Yến Thù liền dạy Lý Trường Thiên trọn một canh giờ, ngay cả Lý Trường Thiên cũng hết chịu nổi.
©2022 Kites.vn | 0 c( {3 q  ], k, sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) ]  E; t* F, p' C0 tAll rights reserved
Yến Thù lại không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, y nghiêm túc nắm tay dạy Lý Trường Thiên, thậm chí còn xõa tóc mình ra để Lý Trường Thiên thực hành buộc tóc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( K, I' Z0 ]3 H; e9 m" k6 g
9 ~3 Q: F" r2 z2 o% X% Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ấy Lý Trường Thiên vuốt mái tóc đen kia, nhịn không được nghĩ thầm thì ra y là người ôn nhu cẩn thận, tốt tính như vậy.
©2022 Kites.vn | - K! M: D4 _$ @$ p: W! d3 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ C( ~! Y0 U. L9 S
Mà bây giờ Yến Thù vốn có tính tình như thế lại tức giận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) w9 o. F) v- N" c$ ]2 Z
©2022 Kites.vn | - ?9 m6 G# a- C/ r" p6 TAll rights reserved
Huống chi giữa hai người còn vướng mắc Hàn Nha kia, có phải Yến Thù đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn rồi không?
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 r& O% G4 c$ a1 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved" }: R: a% I& T: m
Lý Trường Thiên càng nghĩ càng hoảng, đứng dậy muốn tìm Yến Thù nói chuyện.
©2022 Kites.vn | % @' d  y5 L) j5 j- Q" AAll rights reserved
3 j" v' U) ]) O9 K8 B7 W$ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngay khi Lý Trường Thiên đi ra cửa thì một chuyện vô cùng trùng hợp xảy ra.
& y! U; w- B, Z! p1 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 l) n! w! ]/ M" Q
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 r" B$ K! @2 x2 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 }- Q: U  p# w( f" M/ h7 G
Lý Trường Thiên lộ vẻ nghi hoặc, đưa tay mở cửa.
©2022 Kites.vn | 1 {7 E' ?8 D% ]* v' H; ~3 {All rights reserved
0 N% b0 h: _* r$ i5 g, w$ o) W9 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người ngoài cửa xông vào, nhiệt tình ôm chầm Lý Trường Thiên.
2 ~2 x% n6 H% K! M8 [+ F) i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 C, u9 b" F( X8 ~' ^' i, y$ h4 kAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:44:14 | Xem tất
CHƯƠNG 54: NGƯƠI CÙNG TA VỀ PHỦ ĐỆ ĐI
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 d- m$ ^3 s; q% {: l$ P0 \
©2022 Kites.vn | All rights reserved- j' ]- \& y2 \% M+ x
"Ai da má ơi, tìm được ngươi rồi!!!"
  h- T  b/ B( A6 m: y* {/ u6 Z& s  F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * p* n4 m0 ~# D) ]9 l6 p& pAll rights reserved
Người kia ôm Lý Trường Thiên kích động hét lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ \5 y. H8 `  z, d( ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved& O: O: J# I6 w1 c
Lý Trường Thiên nhìn kỹ, đúng là tiểu thiếu gia hôm qua đây mà: "Ủa?! Sao ngươi biết ta ở đây?"
©2022 Kites.vn | ; {4 p8 I+ X6 hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Z) r. X; S' n4 }
"Ta hỏi chưởng quỹ, biết khách điếm thì dễ tìm thôi." Tiểu công tử xòe tranh quạt trong tay, dương dương đắc ý phe phẩy.
( w$ K( r  s( j) |; G& w' U8 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ P# h8 o2 U1 r: ^8 C
Hắn vào phòng nhìn quanh bốn phía rồi ghét bỏ nói: "Khách điếm này cũng quá nhỏ quá nát đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S7 h8 |! [  o) Q, b4 o7 J% o1 d
' i8 l5 }/ L) ~  h1 [$ C* j/ ]' E©2022 Kites.vn | All rights reserved
"A? Không biết nữa, ở đây vẫn tốt hơn là ở ngoài đường." Tạm thời có khách, Lý Trường Thiên đành phải hoãn đi tìm Yến Thù, hắn đưa tay đóng cửa rồi ngồi vào bàn nói: "Nào nào nào, ngươi ngồi đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 }3 V* }* n* r
©2022 Kites.vn | 5 ?* E5 I% j6 K/ U8 K( tAll rights reserved
Tiểu công tử đến cạnh Lý Trường Thiên, ghét bỏ loay hoay ngồi xuống ghế, sau đó cười hỏi Lý Trường Thiên: "Ê ê! Lúc trước ngươi chết thế nào vậy?"
©2022 Kites.vn | % E) y# K0 y9 O! \4 B' G0 s  HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) w' J. c0 R9 Q7 ?  L  g
Vừa hỏi xong hai người đều bật cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' }  N0 a. w$ R2 u
©2022 Kites.vn | " t- D) N" }3 {6 N) NAll rights reserved
"Hahaha, ta thật không ngờ còn bị người ta hỏi chuyện này đấy." Lý Trường Thiên cười rồi kể chuyện kiếp trước mình ở quân ngũ giải cứu con tin cho tiểu công tử nghe.
©2022 Kites.vn | ( e  C" R* J/ bAll rights reserved
8 d0 k9 d& z+ b9 n1 I& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Còn nữa, tên ta là Lý Trường Thiên." Lý Trường Thiên chấm nước trong chén sứ rồi viết tên mình lên bàn.
# V! ]8 ?( y% o2 N  x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / D7 |3 Y  O8 ~( \/ R. IAll rights reserved
Hắn vừa ngẩng đầu thì phát hiện đôi mắt tiểu công tử thế mà đỏ lên.
©2022 Kites.vn | " w" @. p2 w2 Y+ ?2 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 [+ R9 J; z; V. x
"Huhuhu." Tiểu công tử nắm lấy tay phải Lý Trường Thiên, "Ngài thật tốt bụng! Ngài đây là hy sinh thân mình a! Ngài chịu khổ rồi!"
# I8 K- s3 G( K6 U7 r! f3 B+ |9 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; @8 ]1 y+ `( o. {$ z1 k' |+ H' ZAll rights reserved
Lý Trường Thiên giật nảy mình, giơ tay trái ngượng ngùng gãi đầu: "Không có.. vì nhân dân phục vụ thôi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved' n7 m" J/ ]2 l
©2022 Kites.vn | All rights reserved' o4 [8 [# h+ P9 J: O
"Thật đáng khâm phục mà!!" Tiểu công tử kêu khóc.
©2022 Kites.vn | 0 A9 m9 k1 R; UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- o/ P. D4 d& ]( \$ |* N! [5 Z2 s
".. Không có, không có." Lý Trường Thiên mặt đỏ hồng, vội vàng nói, "Kể chuyện của ngươi đi".
©2022 Kites.vn | $ P. ^5 N' o9 o, G+ d# G, xAll rights reserved
. B" R0 O( s# Z0 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta ta ta, ta tên là Thẩm Ngọc Thụ!" Tiểu công tử bắt chước Lý Trường Thiên chấm nước rồi viết tên lên bàn.
% a/ [& b4 @$ p  X, Y! e* ]* p3 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 S) `6 G% t$ O©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Kiếp trước ngươi tên gì?" Lý Trường Thiên hỏi.
0 c1 D# U8 A3 y' P7 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 a) p7 V5 R9 _All rights reserved
"Cũng là tên này luôn." Tiểu công tử cầm tranh quạt gõ xuống bàn, "Kiếp trước ta chết vì bệnh".
5 P& [2 D8 O! K1 U. C; ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: n4 f; Y* p( n0 [3 O' S
Lý Trường Thiên nhìn cái tên trên bàn, không hiểu sao lại thấy hơi quen mắt.
; ?9 n. s' W" n  f2 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ C; R! D5 s0 }8 ~+ d8 X/ r3 {9 z
Hắn đỡ cằm trầm tư nửa ngày, sau đó chợt nhớ ra: "Wow, ngươi chắc không phải người đó chứ? Cha ngươi là tài phiệt siêu giàu có, làm từ thiện rất nhiều, tên là Thẩm gì đó, sau khi ngươi chết đã hiến tạng nên mới lên tin tức, chấn động một thời."
©2022 Kites.vn | 6 x- z" I4 Z; yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - W7 Y, j/ N# k* ~& O# bAll rights reserved
"Đúng! Đúng đúng đúng! Chính là ta đó!" Thẩm Ngọc Thụ liên tục gật đầu.
: D5 r8 w) O$ X- P! o+ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
# `/ e1 A, U- b3 k+ q, h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
©2022 Kites.vn | % Q. L) d0 X5 U' pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ f8 X  p- T( h+ B
"Hahaha sau đó còn lên tin tức sao? Ta vì muốn hiến tạng nên đã ầm ĩ với cha và anh ta rất lâu! Nhưng họ đều không thắng nổi ta!" Thẩm Ngọc Thụ dương dương đắc ý nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 K6 C1 r4 E( z, p, X1 @. c& f( a
©2022 Kites.vn |   ?- G8 s5 u& f( i1 C, X# [All rights reserved
"Ngươi sao lại nghĩ đến chuyện hiến tạng a?" Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! h. y  A4 x: w4 u! y2 j+ c2 p
5 X6 c2 C& z2 p  |6 W4 V, d! O8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đời trước ta bệnh rất lâu, nằm viện gần mười năm, nản lòng thoái chí, vì vậy muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, cho nên liền hiến tạng thôi! Thẩm Ngọc Thụ cười nói, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường, "Đúng rồi đúng rồi, ngươi xuyên qua bao lâu rồi?"
8 r# F# X/ h7 R3 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 l6 B; r" H6 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hơn nửa năm." Lý Trường Thiên nói, "Còn ngươi?"
0 w& N! o0 R: M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 R+ P1 ?4 V) P' p
"Cái gì? Mới hơn nửa năm?" Thẩm Ngọc Thụ kinh ngạc, "Ta xuyên qua đây gần mười hai năm rồi!"
©2022 Kites.vn | 2 d3 o& l) Y3 g/ U8 @! mAll rights reserved
' x" l! P. i! P7 @( _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: ".. Wow?!"
©2022 Kites.vn | - n5 U0 {+ z; Z( r# pAll rights reserved
# n8 A+ O, W: _; f# g9 ?% C  y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ nói: "Chủ nhân của thân thể này năm sáu tuổi bị rơi xuống nước, chắc là chết đuối, sau đó ta liền trùng sinh, may mà cha và anh ta đều ở đây, nếu không chắc ta đã.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved: M' k( P! ?8 W
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 q2 W6 W( V* w; }3 K
"Khoan khoan khoan khoan, cái quái gì thế, cha ngươi và anh ngươi cũng xuyên qua à?" Lý Trường Thiên nghẹn họng nhìn trân trối.
©2022 Kites.vn | : S8 p9 S8 P) {+ H+ O- o( L3 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 j# `5 R0 x+ ?* g  uAll rights reserved
"Không phải, không phải." Thẩm Ngọc Thụ liên tục khoát tay, "Chính là ở kiếp này của ta, tướng mạo, tính cách, sở thích của cha ta và anh ta đều giống hệt với ba ba và anh ta kiếp trước! Nhưng họ quả thật là người ở triều đại này, ở thời không này."
©2022 Kites.vn | 1 y! G2 I# ]2 q6 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# v+ n9 _, _# _  s$ c7 N' `" D" O4 i
Lý Trường Thiên: ".."
* ~$ b- M9 |; h2 n) b- G0 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 X6 p- T) X4 U& l2 O6 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên mất mấy giây mới hiểu ra chuyện này.
©2022 Kites.vn | 6 F; W" @  ?" s6 X8 {" E1 CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 p. B; Z3 V* d) D; i) P
Chuyện này cũng không khó hiểu lắm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D/ r* B/ K7 ~/ K& R! _7 G
©2022 Kites.vn | ' v7 A6 G, ]" E% qAll rights reserved
Nhưng Lý Trường Thiên lập tức nghĩ đến một chuyện khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 l, O3 J9 f2 I1 [, B
3 n- K0 ^2 \3 T% Y" t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói cách khác.
©2022 Kites.vn | - U! r2 O) z1 h( F: @All rights reserved
% a& @: L$ E+ B) W. _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dù cho trùng sinh xuyên qua, hắn cũng vẫn không có người thân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 {3 E* e- ]3 e
1 T5 f/ ~5 s& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giống hệt như kiếp trước vậy.
©2022 Kites.vn | 5 @+ I- w' l3 `" h( r5 h6 IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E6 l5 j( Y& L( Z0 k: n
Lẻ loi hiu quạnh, một đường mờ mịt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 e% u3 v: x5 s3 |! O2 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 o. R  E1 a7 N* a( K
"Ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không tốt lắm." Giọng nói của Thẩm Ngọc Thụ kéo Lý Trường Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* V' V$ h9 o6 E. z0 z
©2022 Kites.vn | 3 c, ^) D- h: K, i/ S7 s3 FAll rights reserved
"Không sao, không có gì." Lý Trường Thiên khoát tay.
©2022 Kites.vn | . m* F- U; E, @All rights reserved
  b6 t3 o" A: K©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy kiếp này ngươi là thân phận gì?" Thẩm Ngọc Thụ hưng phấn hỏi Lý Trường Thiên, "Ta xem cách ăn mặc của ngươi có phải là thiếu hiệp không? Quá đẹp rồi!"
5 l& [5 O# q* R6 B# j4 Z* ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
) q! j7 c# p8 b; g; g. ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không có, chỉ là.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved- D& a, U* i2 c- e5 O) f
. ~$ {2 K, L0 t; b: Y; Q0 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ là tên ngốc đi theo người khác ăn ké uống nhờ thôi..
: B; @. o2 |; }) d( {7 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 O/ }  d( r! j, s8 b+ X# v5 NAll rights reserved
Lý Trường Thiên nhịn không được thở dài trong lòng.
5 m" t2 H9 M- }& M4 s  E©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 m% u5 B% |. _/ ~) y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khoan đã." Lý Trường Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì.
& J  ?2 C8 z# R©2022 Kites.vn | All rights reserved
* p( W9 |: N; i# _. k& T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ đã trùng sinh mười hai năm, nói không chừng có hiểu biết về Bạch Đế Thành.
©2022 Kites.vn | - u8 I2 T4 Q* D- R" @) @: {' c& `. E# FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 h6 ~( q  z5 N7 U9 p# V9 b7 s' rAll rights reserved
"Chuyện Cẩm Sắt phường ngươi có nghe qua chưa?" Lý Trường Thiên hỏi.
$ l* ~- c. n/ J: A" P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 P. G3 J* e& n. x( L0 Z# m+ TAll rights reserved
"Có a! Không gạt ngươi đâu, ta là khách quen ở đó." Thẩm Ngọc Thụ cũng không che giấu, ngửa đầu chống nạnh cười.
0 H" y2 @8 ?  _* E; q8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 U6 T+ @9 S* E( R) i* h5 lAll rights reserved
"Vậy chuyện của phường chủ Thi Hoa Niên ngươi biết không?"
©2022 Kites.vn | 2 l- v! \9 l8 j! Z0 g$ [9 U+ u# lAll rights reserved
6 q) P% w& m2 s. f2 _  G©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Biết một chút, ngươi muốn biết cái gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved: L* u! N/ C% u& \3 o
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ F1 f4 B1 h7 S. |
"Ngươi có cách gặp nàng không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved! C# E" t/ ~' y
©2022 Kites.vn | 1 f5 l+ Z( p# _* p" MAll rights reserved
"Có a!" Thẩm Ngọc Thụ nói với vẻ chắc chắn.
- }  C2 {2 F8 L5 H) j* j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & \* k% x8 r) W- f- T) _  h& @$ jAll rights reserved
Ánh mắt Lý Trường Thiên sáng lên.
/ c0 C4 i( M, R/ t& i4 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
  L* e( s: e$ s3 }. X. ~% N©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Người khác không biết nhưng ta biết! Bọn họ nghĩ phường chủ không còn tiếp khách, thật ra không phải!" Thẩm Ngọc Thụ nói, "Chỉ cần ngươi có thể lấy được tín vật của bốn vị các chủ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt là có thể gặp phường chủ! Đây là luật bất thành văn của Cẩm Sắt phường từ xưa đến giờ!"
: g3 r' Z1 K. ~) D4 b% v+ n9 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
' z$ |4 b& F) i6 x1 s( ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy ta phải làm thế nào mới lấy được những tín vật này?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | 3 F, `' e$ U" Y1 T; iAll rights reserved
. ]( _# t0 t0 b5 d' |- ]3 Q! X©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cái này thật sự có chút phức tạp, mỗi các có một quy củ riêng, như vậy đi, đêm nay ta cùng ngươi tới Cẩm Sắt phường, sau đó nói kỹ hơn với ngươi, thuận tiện xem thử có thể cầm tín vật trở về hay không!" Thẩm Ngọc Thụ đáp.
©2022 Kites.vn | 4 K( d2 s. {0 ^1 S4 U3 l7 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! `; k! B8 T' E" m5 _7 Y* \All rights reserved
"Được, cám ơn nhé." Lý Trường Thiên cảm kích nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& _  V- M2 N% @" q0 W0 y+ w
©2022 Kites.vn | 2 ~$ y3 m2 |7 \) G; H3 Z7 M- X, u" ]All rights reserved
"Đừng khách khí!" Thẩm tiểu công tử hào khí vung tay lên, "Đồng hương giúp đồng hương thôi! Đúng rồi, ngươi đừng ở khách điếm cũ nát này nữa, ngươi cùng ta về phủ đệ ở đi?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 j2 G7 I+ ^4 o
" J3 k+ b' [) T+ T4 G2 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta.." Lý Trường Thiên ngừng một chút rồi nói, "Ta còn có người bạn, y.."
©2022 Kites.vn | 1 t! ?0 y: g4 NAll rights reserved
0 T3 n- q& T" k0 l% ^8 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cùng đi luôn đi!! Đừng nói một người, dù ngươi có một trăm hay một ngàn người bạn thì chỗ ta cũng chứa nổi!" Thẩm tiểu công tử vỗ bàn kích động nói.
©2022 Kites.vn | ' M- V1 j+ O. T' H3 IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) T3 v6 P8 {/ j5 h8 M
Lý Trường Thiên bị hắn chọc cười: "Được, tạ ơn, vậy ta chờ.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ e( N( G/ f6 W2 {3 ?9 m
9 d% B% {! r  L2 y* v, _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn chưa nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
©2022 Kites.vn | / [9 a1 L3 P5 J3 s% |4 T. F) g" VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ _, ^' W& k, F  L9 N/ B0 m
Lý Trường Thiên sững sờ, đoán được người đến là ai nên hấp tấp đứng dậy ra mở cửa.
©2022 Kites.vn | 9 g2 j3 ?2 ]' D* v& G& i' J" ^4 jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, B4 v" Z& I1 T6 I
Yến Thù đứng bên ngoài, nói khẽ: "Lý Trường Thiên, ta.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved; z9 s( d1 m. Z% @6 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved" @" {2 l% }8 j) p- O( V2 x
Yến Thù chợt im bặt.
- Z  g! E& h( ^8 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 C7 Z2 c4 R4 \# OAll rights reserved
Y đã nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ trong phòng Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | % Q7 B' A, i4 D# T& NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 D$ |5 G. \' ?& P1 U8 P
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:44:54 | Xem tất
CHƯƠNG 55: NGƯƠI DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ NỔI CÁU
©2022 Kites.vn | & ?% F# ?0 I9 P$ g+ j' i( `All rights reserved
©2022 Kites.vn | # C+ ^  M8 W2 c* t7 u6 M! _All rights reserved
"Chuyện này, vị này là.. là.." Lý Trường Thiên thấy Yến Thù đột nhiên im bặt liền hấp tấp giới thiệu.
©2022 Kites.vn | 6 y1 z/ \  m7 J; kAll rights reserved
  d1 `. ?/ G1 v9 ^. f% B# z- X: {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta là Nhị công tử của Thiên Khuyết Sơn Trang, Thẩm Ngọc Thụ!" Thẩm Ngọc Thụ đứng dậy nói thay cho Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. g' }& Y# g! H; K
6 Q& F$ M% ]. Y! Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thiên Khuyết Sơn Trang?" Ánh mắt Yến Thù trầm xuống.
' n+ E  z! A4 g/ v+ g/ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 o4 X) J; u  J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng! Không sai!" Thẩm Ngọc Thụ cười nói.
©2022 Kites.vn |   e! @: C8 j9 s4 N- b- IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 I( ?; ~, a9 K" {! R. K2 ^: Y/ BAll rights reserved
Xem ra lại là một kẻ nghe nói tới gia thế nhà hắn thì lập tức xáp lại gần!
. Y8 F% N5 g% L( a1 e% g6 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * A# G- p- o5 y6 f* SAll rights reserved
Yến Thù không nhìn Thẩm Ngọc Thụ nữa mà chuyển ánh mắt sang Lý Trường Thiên, lạnh như băng nói: "Tên ngốc mất trí nhớ lưu lạc ở tiểu trấn lại quen biết người phú quý cỡ này, thật sự là.. không ngờ được.."
©2022 Kites.vn | + E4 p) z0 g1 E) z: j. C" pAll rights reserved
7 C5 j8 T. }/ F  c9 W9 P: g, o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của Yến Thù liền hoảng hồn, vội vàng nói: "Yến Thù, ngươi nghe ta nói.."
8 C# P+ k/ B- R1 F8 l3 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
' b# z1 J- R2 V( U; N8 K  d©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nói gì?" Yến Thù ngắt lời hắn rồi lạnh lùng nói, "Không còn gì để nói nữa, Lý công tử đã quen biết người như vậy, nghĩ lại ta cũng không với tới nổi."
' y+ s: J# J& N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ b3 o6 h' Q* z7 b/ x
Dứt lời Yến Thù quay người định bỏ đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* w  m4 z+ v3 |* k  r% }9 \) j. Z
©2022 Kites.vn | : b$ A  e! P; X9 V( A' k% HAll rights reserved
"Này! Ngươi nói thế là có ý gì hả?!"
$ ?+ x- N' w4 S* \, |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 F* ~  m; ?5 D5 c* j/ TAll rights reserved
Bỗng nhiên có người nổi giận đùng đùng.
©2022 Kites.vn | - p$ ^; z# h# k. n# u1 [/ B* y2 x8 QAll rights reserved
. {2 C& z/ U& {# B" K. T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù và Lý Trường Thiên đều sững sờ, quay đầu nhìn lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, M3 u) ~  P4 _0 R" N/ n
& Z$ L* `/ k/ ]( F' J* n$ B( o9 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ tức giận đến mức đập cây quạt trên tay vào khung cửa, cây quạt đáng thương rơi xuống đất xòe ra một nửa, để lộ bức tranh sơn thủy trên mặt quạt và hoa văn mây bay dát vàng.
©2022 Kites.vn | 5 X- P: H& V4 v! r8 a+ }& cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B# P/ e+ [! L6 m3 x+ S- B
"Con người này sao lại âm dương quái khí thế hả?" Thẩm Ngọc Thụ chỉ vào Yến Thù mắng, "Có phải ngươi ghét nhà giàu không? Quen biết ta thì sao? Ta xuất thân trong sạch, quen ta thì phạm vào vương pháp à? Ngươi dựa vào cái gì mà nổi cáu với hắn?"
' Y: r5 k% A+ W% m4 R! U% s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 E4 v. f4 j. B( P/ u' ^All rights reserved
Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | 7 w( J) C" N6 k) \" U# yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 C! |( ~# E+ _( t2 I; L  p9 dAll rights reserved
Wow, tiểu công tử này tính tình thật thẳng thắn, thật nóng tính.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" x. N6 i6 y2 g+ U
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 U/ `6 S0 ^+ j8 ~: q/ U7 g" j) `
Yến Thù bị mắng cũng sửng sốt, y trầm mặc nửa ngày rồi rũ mắt xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta đường đột, xin cáo từ trước."
$ \& t6 o. r% K©2022 Kites.vn | All rights reserved
, r4 b4 D; ?) h3 Q8 [: V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong Yến Thù liền quay người đi.
6 e* B5 B$ w; N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 f) I7 X# h9 D% M  {9 wAll rights reserved
"Yến Thù, Yến Thù!" Lý Trường Thiên gọi với theo nhưng vô ích, vội vàng muốn chạy theo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Y) R# l) G, ~0 o7 ~! b
0 v' t( ]7 J; P©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi đừng đuổi theo hắn làm gì!" Thẩm Ngọc Thụ níu Lý Trường Thiên lại, "Người này tính tính rõ xấu!"
©2022 Kites.vn | . Q1 B  R- O# Y3 j/ \; J3 l( {4 oAll rights reserved
$ A% f" C" [! Y* @/ x+ P* v) _©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không phải." Lý Trường Thiên xoay người, nghiêm trang nói với Thẩm Ngọc Thụ, "Y là người ôn nhu nhất trên đời này!"
©2022 Kites.vn | 8 ^0 T+ ~' o* c4 Q9 m( e  R) V9 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. j5 t, H& n& x1 Y$ c
Thẩm Ngọc Thụ nhìn Lý Trường Thiên với vẻ mặt đầu-ngươi-có-vấn-đề-rồi-hả: "Được rồi được rồi, không phải ngươi muốn gặp phường chủ Cẩm Sắt phường sao? Chúng ta đêm nay đến Cẩm Sắt phường, thế nào?"
/ k: C* }2 l2 u3 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- D* z! H- b. K# x. u* Y
"Được, đa tạ, cảm ơn ngươi nhiều lắm!" Lý Trường Thiên liên tục nói cám ơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# I9 `& ?" {; C" t
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 z" c6 V0 h1 m) i/ @0 y
"Đừng khách khí, ngươi đuổi theo người kia đi, ta phải về phủ trước đây, khách điếm rách nát này làm toàn thân ta đều khó chịu." Thẩm Ngọc Thụ buông Lý Trường Thiên ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- Z0 s4 f$ p! b
! `6 D/ K# d! k$ Z8 z' b, K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên ôm quyền với Thẩm Ngọc Thụ rồi vội vàng đuổi theo Yến Thù.
©2022 Kites.vn | $ N5 S8 E6 w; [! I- ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 v* v, A- E0 P
-
©2022 Kites.vn | 5 K8 {) g8 t) X" z% L. E0 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# M, @8 j' x2 y) J
Lý Trường Thiên chạy tới ngã rẽ cầu thang, nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy bóng người, nghĩ chắc Yến Thù chuẩn bị đi làm việc nên mới đến gọi mình, thế là định xuống dưới lầu.
©2022 Kites.vn | $ w$ @+ D* Y4 x+ ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% [/ \, v3 X0 j) c# A
Đúng lúc này, trên lầu truyền tới một tiếng chửi mắng: "Đụng vào đâu vậy? Không có mắt à?"
©2022 Kites.vn | 5 |4 y- r; [% nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 N' h; u( H) m/ @* _: y& aAll rights reserved
"Thật xin lỗi.."
! T- w3 @8 w& ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& T6 B6 k; R) ~" ?+ y& q  p. i( }8 V
Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Trường Thiên đột ngột phanh lại rồi chạy lên lầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 x, D* C$ q& u6 v2 k
©2022 Kites.vn | All rights reserved" S+ L- H% C5 p% _6 Z
Khi Lý Trường Thiên chạy lên lầu ba khách điếm thì vừa lúc trông thấy cửa phòng Yến Thù bị đóng lại, hắn bước nhanh tới, đưa tay định gõ nhưng rồi dừng lại.
©2022 Kites.vn | 3 D( Q+ U/ j9 V9 N0 q; @% kAll rights reserved
9 m+ D( W* }8 f. ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nghĩ ngợi một lát rồi thu tay lại, vội vàng chạy xuống lầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Q+ W% ~" ]5 f  i2 V
! ~; z/ u7 X3 ]5 f- h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mà lúc này trong khách phòng, sau khi Yến Thù bước vào thì ngây ngốc đứng đó, bỗng nhiên không biết phải làm gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) A3 D& _2 @% I
©2022 Kites.vn | . ~! e, ^9 `+ @1 R7 H6 {5 Q7 yAll rights reserved
Y chậm chạp đi đến trước bàn rót cho mình chén nước, đút vào miệng lại thấy quá lạnh, đến mức khó mà nuốt xuống.
©2022 Kites.vn | 7 ?  w: X# R4 N/ yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 X' H- z6 }/ O4 n2 N8 b
Y chỉ có thể ngậm cho ấm lên để không làm ê răng.
©2022 Kites.vn | # g$ [! M6 O+ l% o- s8 {All rights reserved
©2022 Kites.vn | & D) _& h; c% M; ]4 cAll rights reserved
Ai ngờ nước kia vẫn khó nuốt như vậy.
©2022 Kites.vn | 2 {- U& S3 Z8 U: IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ]3 y6 ?9 R* \" d! |" I, b0 D6 `
Giờ Yến Thù mới phát hiện thì ra không phải nước lạnh mà do tâm mình lạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, w" j1 y9 Q) a; O% f) v
©2022 Kites.vn | , e4 w/ J7 ?% A  D' c( E! F' TAll rights reserved
Y vội vã nuốt nước xuống, lại bị sặc một cái.
- @; ~/ w$ M$ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ {9 C' @* A. d8 F- z  M! ~
Yến Thù che miệng ho nhẹ vài tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, y chậm rãi đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy người tới thì không khỏi sửng sốt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' D# g* @- B! W
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 T! c# q" m+ d7 M
Lý Trường Thiên đứng ngoài cửa cười ngượng ngùng đưa cho y một vật: "Cái này cho ngươi, nếu ta đoán không nhầm thì chắc ngươi sẽ thích ăn."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ^4 v" s! e% Q3 {! u
©2022 Kites.vn | 4 N) S6 X& O. D1 r9 d& w! j- _' i$ ^' TAll rights reserved
Yến Thù cúi đầu nhìn.
©2022 Kites.vn | + g" O' g7 U( zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, j+ c4 ?- y$ v7 H
Một xâu mứt quả.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" [1 ?( F) v1 o
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Q7 u* X" T5 h/ v+ u# c' {  V
Yến Thù: ".. Ngươi lấy tiền ở đâu? Thẩm công tử cho ngươi?"
©2022 Kites.vn | 5 [! M- Z" z2 x$ F% D$ ?8 V5 ?; {' JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + ~* X2 s1 M" i$ rAll rights reserved
"Không phải." Lý Trường Thiên khoát tay, vội vàng nói, "Vài ngày trước trọ lại khách điếm ven đường, ban đêm ta đều đi hỏi lão bản khách điếm có việc gì cần làm không, chẻ củi gánh nước lấy chút tiền, đáng tiếc làm lâu như vậy cũng chỉ được mười mấy văn, mua xâu mứt quả này xong là hết sạch rồi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved" e; ?8 f& s$ }* _& p
& E$ m0 U- D3 v  b6 H0 Z/ ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".."
1 o9 p6 [3 V% v0 u/ `# D6 ]  M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 Z/ N. P  m5 q5 Q3 r! h* Z* s
"Ngươi không thích à? Ta đoán sai sao? Ta thấy ngươi hay mua cho người khác còn tưởng ngươi thích ăn.." Lý Trường Thiên gãi đầu.
©2022 Kites.vn | $ Y5 l. e5 m) C* ~- FAll rights reserved
: N& Y% G) _( x, D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù vội vàng đưa tay nhận lấy mứt quả: "Thích."
©2022 Kites.vn | 8 ]7 W. b# f" M: J0 V7 lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ d! V* E1 c- \0 t: j) e& y5 ]" q0 h  aAll rights reserved
Lý Trường Thiên lập tức hớn hở ra mặt, hắn thở phào một hơi, "Vậy thì tốt rồi."
©2022 Kites.vn | / ^  \1 j# W% @9 ]3 U( I* dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 \3 a, R7 p- L! VAll rights reserved
"Vào đi." Yến Thù nghiêng mình để Lý Trường Thiên vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ a. O3 o+ V; s  _
; e9 T: i; N' T6 d) W! o' I  j' V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, ta đã hỏi ra cách để gặp được phường chủ Cẩm Sắt phường."
©2022 Kites.vn | 6 p6 ^/ N! @: B8 BAll rights reserved
: a8 Y2 y+ M( ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ừm?" Yến Thù đóng cửa lại, "Làm sao mới gặp được nàng?"
©2022 Kites.vn | - h7 q$ Y* L% p0 G9 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 T# o0 U" Z- I6 u, ?5 k9 b
"Chỉ cần lấy được tín vật của bốn vị các chủ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt là có thể gặp phường chủ." Lý Trường Thiên đáp, "Thẩm công tử nói cho ta biết vậy, hắn bảo chúng ta đêm nay cùng hắn tới Cẩm Sắt phường rồi giúp chúng ta lấy tín vật."
/ R8 x, Z. `6 n3 K8 R0 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 w: i+ X9 j" S8 d$ R
".." Ánh mắt Yến Thù trầm xuống, y nói khẽ, "Ừm, biết rồi".
6 ~6 F, W) k* L0 J( P' c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / X: z: ~' A( Q% ]% k( H! @All rights reserved
"Ngươi.. Ngươi có phải.." Lý Trường Thiên thấy ngữ khí của Yến Thù lãnh đạm thì không sợ vò mẻ lại sứt, "Bắt đầu hoài nghi ta là người Hàn Nha?"
©2022 Kites.vn | , A( e5 l* {3 c) tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 X: n' v7 E( C: F( b) b
Yến Thù giật mình, y nhìn Lý Trường Thiên nói: "Lý Trường Thiên, ta chưa bao giờ hoài nghi như vậy, ta nói tin ngươi chính là tin ngươi."
0 c1 T6 x6 ~& n7 t. |- {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( a/ z6 r; l4 o# `0 y8 J
Y nói cực kỳ kiên định, không có chút hư tình giả ý nào, quả thực khiến cho Lý Trường Thiên kinh ngạc.
©2022 Kites.vn | 4 q( u9 ^- v, H8 {0 X' Y2 OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 G7 Y( i+ V) m) \8 G( G$ u
Sau khi kinh ngạc là cảm khái.
©2022 Kites.vn | " [" K' }7 M* T/ I3 lAll rights reserved
( d  E3 K/ B* S) g6 Y: W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây chính là Yến Thù, yêu ghét rõ ràng.
©2022 Kites.vn | 5 M" o) l$ Q7 D* _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 s5 r8 x7 \3 Q. c! t. z2 `, U' x
Đối với hắn, đục là đục, trong là trong, rõ ràng như mặt trời và mặt trăng, xa xôi như khoảng cách giữa các vì sao.
% q% H5 F! m, q) `% ], U' U©2022 Kites.vn | All rights reserved
. y% e9 e- r. V1 p8 k) Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cũng khó trách Tần Quyết Minh không yên tâm để mình đi theo Yến Thù..
* S# P" G$ Z+ r3 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
; {9 f$ T0 j: R$ ^- c6 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ cần hắn có ý đồ xấu là có thể bắt cóc Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% f. h$ J, M7 J) y0 [6 d
6 X. g( `9 P" x2 O4 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy ngươi.." Lý Trường Thiên bỗng nhiên có chút hoang mang, "Ban nãy tức giận cái gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 O% B. e; E9 R# e$ F
/ j9 _: V  e& |/ ?$ M! C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:45:53 | Xem tất
CHƯƠNG 56: NGƯƠI KHÔNG ĐI TA CŨNG KHÔNG ĐI
©2022 Kites.vn | All rights reserved' R: A% X9 ^. n1 R2 ~# K# C
©2022 Kites.vn | 7 {$ U9 m* B. w# W, NAll rights reserved
Yến Thù sững sờ, nhỏ giọng nói: "Ta, ta, ta cũng không tức giận.."
©2022 Kites.vn | 3 k; P: v7 z8 s6 G6 j) y; i* sAll rights reserved
1 M8 A" V6 G, X! i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: "Hả? Được rồi được rồi, không tức giận thì tốt, vậy đêm nay chúng ta lại đến Cẩm Sắt phường một chuyến nhé?"
" q' G" P7 v, x) [" S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ i0 G% R! k# R8 b% t
"Được." Yến Thù gật đầu, "Vất vả rồi".
+ Q$ O4 T) u2 I8 a' }1 Z. Q# A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 d; L, P! ^- y
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên đang nhấc chân định đi thì chợt nhớ ra cái gì, xoay người nói, "Thẩm công tử bảo chúng ta đến Thiên Khuyết Sơn Trang ở, đi không?"
/ x1 s" T2 @4 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
' o% q1 z4 N  \2 p0 ^$ g8 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên hỏi xong liền hối hận.
  W0 ^0 Z' ^* o+ G: H, }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 F. J3 `' P% t2 ]( M- t6 c
Ban nãy Thẩm Ngọc Thụ còn chỉ trích Yến Thù như thế, Yến Thù sao có thể nguyện ý đến Thiên Khuyết Sơn Trang được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, |+ A+ i5 i( ?+ w6 Z' X1 t2 n
& X) h$ u( s" \7 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Quả nhiên, Yến Thù rũ mắt không nhìn Lý Trường Thiên nữa, chỉ bình thản nói: "Ta không đi đâu, ngươi đi đi."
©2022 Kites.vn | / |5 k! c; Z/ x: n5 ~5 j! `All rights reserved
5 S- ?- O2 F# v1 R$ q# \) E% m©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi không đi ta cũng không đi." Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
©2022 Kites.vn | 6 ?" V/ a$ k, y  hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , w+ h; p# v' G( w6 N. l; _: x' tAll rights reserved
Yến Thù hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
©2022 Kites.vn | 2 z/ f! y2 E( o+ x) cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ q$ v5 Z" j! U$ V  y- H( Z
"Ta phải ở cùng ngươi." Lý Trường Thiên nói, "Ta còn phải giúp ngươi tra án mà!"
©2022 Kites.vn | 5 a. _( M) {; W$ C6 K6 b7 uAll rights reserved
: A1 c! e; B; d! \5 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Yến Thù ôn nhu một chút: "Đa tạ."
% ~, v1 t( A* s3 k+ U3 Q& \# i" B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; W+ g$ a, h7 _- }* fAll rights reserved
"Hầy! Ngươi cám ơn ta làm gì chứ! Ngươi không chê ta làm vướng chân thì ta vô cùng cảm kích rồi!" Lý Trường Thiên phất tay.
©2022 Kites.vn | : ?1 Q% s  K% t5 b( {/ L9 ~All rights reserved
, ^: `. G. \3 n, W; t( B* q. Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta chưa hề nghĩ như vậy, ngươi giúp ta rất nhiều." Yến Thù nghiêm túc nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 i8 j7 p% V' D& C- U# |$ b9 S  s
  D, Q+ J3 G, c* `) i$ ^4 T6 Y) a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vui vẻ cong mắt cười một tiếng: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, về phòng trước nhé."
1 o. d: j7 z& I* h% m3 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ ~: \5 t& N% o; x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tâm trạng hắn rõ ràng đang vui, phất tay cáo biệt cũng đặc biệt mạnh.
©2022 Kites.vn | : B5 x4 P$ S0 s3 V- P: |5 k$ k: kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: B9 ~+ m6 Y7 M4 j; {/ y
Yến Thù dõi theo Lý Trường Thiên rời đi, sau đó cúi đầu nhìn mứt quả trong tay, nhẹ nhàng cắn một viên, cẩn thận nhai.
©2022 Kites.vn | : F$ y/ t" s  _2 w  j5 }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P8 ~! r3 v1 n1 {/ A6 |; W
Vị chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi và răng, tâm tình Yến Thù cũng dần thoải mái hơn.
2 ]/ |, s1 T- J" ~1 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
% V( o  r& z( W' Q) Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
7 e! ]; ]5 N0 B6 }. m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : J$ d* z5 p, c2 X9 B0 `All rights reserved
Chớp mắt đã đến buổi tối, khi Yến Thù và Lý Trường Thiên chạy tới Cẩm Sắt phường thì Thẩm Ngọc Thụ đang đợi trước cổng vòm.
©2022 Kites.vn | - B6 O! H" Y' Q- c/ Y. f5 fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& l! I6 T) ^1 v' {
Thấy hai người đi tới, Thẩm Ngọc Thụ vẫy tay nhảy lên gọi: "Trường Thiên! Ở đây! Ở đây!!!"
©2022 Kites.vn | 2 J. [3 ~  ]0 ~All rights reserved
! e1 y$ l( d- ~. F8 w+ J/ U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đi tới: "Thẩm công tử đợi lâu rồi."
0 o* |' g9 J& y& T' p1 o% m7 ^6 l% B7 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& f/ k6 P# D( k5 {0 Y+ k
"Thẩm công tử cái gì, đừng lạnh nhạt như vậy mà!" Thẩm Ngọc Thụ cầm tranh thuỷ mặc cười gõ xuống bả vai Lý Trường Thiên, "Ngươi gọi ta Ngọc Thụ là được rồi!"
©2022 Kites.vn | ) ]3 F; b1 W' Y7 sAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   U& @$ m3 w! e% k$ F# h) d9 y4 rAll rights reserved
"A. được." Lý Trường Thiên gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ g2 R" t. u9 B1 Z  B6 G4 {$ r- z
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 w8 k6 \) f; u& f
"Nào nào nào, chúng ta tới Phong Các trước đi, ta và các chủ Phong Các có quen biết!" Thẩm Ngọc Thụ dắt tay Lý Trường Thiên chạy vào Cẩm Sắt phường.
1 b# j2 s4 C  b' ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S5 f* ]6 j4 ^6 S; T. M
Lý Trường Thiên bỗng dưng quay lại, túm lấy Yến Thù đang cúi đầu.
©2022 Kites.vn | . n/ }5 l; L! C5 {$ wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 H( Y/ f% Y& J
Yến Thù bị hắn kéo đến lảo đảo thì ngẩn người.
©2022 Kites.vn | ; S6 s+ W$ S/ V5 eAll rights reserved
- S# S$ g9 p0 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba người cứ thế một người túm một người chạy tới Cẩm Sắt phường.
! A+ u+ G% Z3 h( O5 f3 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
' R$ y6 z, F' L) B" w( l5 |2 K# z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấy đại hán ở cổng vòm cũng không ngăn cản, còn ôm quyền chào hỏi Thẩm Ngọc Thụ: "Thẩm nhị công tử."
3 Y. ~* ~( p  l) d1 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . Q8 p' A( B. G9 m) b5 \All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ phất tay xem như đáp lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 R7 q* f4 O1 Y: C2 u) h
! ]# [2 A0 B" g& p  r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên và Yến Thù theo Thẩm Ngọc Thụ vào Phong Các, lập tức bị sự xa hoa bên trong làm cho choáng váng.
& m# b" {0 V% U! V; G( v8 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " }$ I% ?5 i2 M7 U5 IAll rights reserved
Lầu một Phong Các bày biện rất nhiều bình phong làm từ vàng ngọc và gỗ đàn hương, ngăn ra nhiều chỗ nhỏ, mỗi chỗ đều đặt bàn thấp chạm trổ tinh xảo và đệm lụa mềm mại.
: C' J* o& L$ P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# b. G1 S; k" n6 C- I7 ~
Mỗi nơi đều có vũ nữ dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm dẻo đang khiêu vũ, tiếng uống rượu và vui cười không dứt bên tai, mùi son phấn dìu dịu tràn ngập từng ngóc ngách.
©2022 Kites.vn | ! m9 M4 S$ Z9 h7 f1 ^' PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ [6 K! \1 M' S: `1 |) Y" |# S5 |
"Thẩm công tử ~" Có cô nương nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ thì cười đi tới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) h( v5 ^/ C+ e7 r
5 l5 s+ n  Y- N8 s* t8 l1 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ cười nói: "Các chủ có đây không?"
©2022 Kites.vn | * [1 K8 c5 D( v+ O* ?( D8 J' KAll rights reserved
0 W/ Q, M( v# }9 j8 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Các chủ ở năm tầng đấy!"
' l% R7 w$ H7 V, q, G" b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 x2 D" n, K. j( s
"Được, tạ ơn."
©2022 Kites.vn | . q; o& T/ R% ^/ k. oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. G7 ^" p+ c  s, `
Thẩm Ngọc Thụ quay đầu nói với Lý Trường Thiên: "Đi đi đi, chúng ta trực tiếp đi tìm các chủ." Nói xong phất tay áo vội vàng chạy lên lầu."
+ n) Q( J1 N0 _" Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " S- h$ _$ C5 d; Y8 oAll rights reserved
Lý Trường Thiên và Yến Thù liếc nhau rồi mau chóng đuổi theo Thẩm Ngọc Thụ.
* W% K; z8 W1 t# ~. T©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ Z' C1 C6 s+ S+ v8 L( S6 ?( i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hiển nhiên không phải ai cũng lên lầu Phong Các được, mỗi góc rẽ đều có người võ công cao cường trông coi, nhưng bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ chẳng những không cản mà còn ôm quyền hành lễ.
©2022 Kites.vn | ; _* F( ~. m$ g* A5 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# n! V/ R& w# |* D
Thẩm Ngọc Thụ đưa Lý Trường Thiên và Yến Thù thuận lợi đi lên tầng năm Phong Các.
# Z  o. f3 F7 i9 G. {* R©2022 Kites.vn | All rights reserved
. W% v0 C; F* r; M. S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tầng năm chỉ có một gian phòng, Thẩm Ngọc Thụ không chút do dự đưa tay gõ cửa.
  K+ ^4 ^( X, H' R0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' l7 ^* ]. A% d$ B4 }3 t* YAll rights reserved
"Ai đó?" Thanh âm kiều mị vọng ra.
) J, Y/ M5 _* Z# M5 S0 H) K* m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ W+ ]2 h. u8 g. x4 K$ p3 H, H
"Ta!" Thẩm Ngọc Thụ cười đáp.
. E+ N  M) _4 L$ U; l+ C+ V+ T* K$ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: }0 b& O, Z, ^" N, I0 B. V
Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, một nữ tử tướng mạo diễm lệ đứng đó cười: "Ta nói sao hôm nay cứ bị máy mắt trái, thì ra Thẩm tiểu tướng công nhớ đến ta nha ~"
! f5 d5 ^  b+ ?8 t* P, K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 p( b! K5 R2 F! h8 O; G( {
Nàng để trần hai chân đứng đó, mái tóc hơi rối, y phục màu đỏ tía nửa kín nửa hở, lộ ra bả vai tuyết trắng khiến người ta không ngừng mơ tưởng, nói hai câu rồi dựa vào khung cửa tựa như yếu đuối vô lực.
©2022 Kites.vn | 0 p3 O) h; }# R' q# i* b) ?/ L% NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 T/ W5 @$ u9 I* H) g; k, QAll rights reserved
Các chủ Phong Các phong tình vạn chủng nhìn Lý Trường Thiên và Yến Thù sau lưng Thẩm Ngọc Thụ rồi cười nói: "Ba vị tiểu tướng công vào đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 V& H; x/ B* G/ Y' X5 H2 d3 b& [
# u2 t! n  Y8 }5 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói rồi các chủ Phong Các quay người đi vào bên trong, tư thái vũ mị nửa dựa nửa nằm trên sạp La Hán hương khí nồng nàn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 C" D/ E) O- S1 ]
  B) \4 z" V6 q& V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ đi theo vào nói: "Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
4 D$ W3 O3 k4 E7 X/ F0 q* U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , v/ }5 m. h# s: NAll rights reserved
"Ồ?" Các chủ Phong Các khẽ nhếch môi, "Chuyện gì a?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved  P6 R' K7 C2 z8 C# j
5 H. `/ T0 Y* Y- J5 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Bằng hữu của ta muốn gặp phường chủ." Thẩm Ngọc Thụ cũng không quanh co lòng vòng mà thoải mái hỏi, "Tín vật của ngươi có thể đưa cho ta không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ f3 E/ n) I/ ?
©2022 Kites.vn | & S* b  w4 N5 z9 s; T# N4 ]. jAll rights reserved
Các chủ Phong Các đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, tiếng cười câu hồn đoạt phách: "Vị nào muốn gặp phường chủ của chúng ta vậy?"
7 C6 L( k$ U* \2 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 k- h& n" b$ a5 G: z1 uAll rights reserved
"Ta." Yến Thù tiến lên nửa bước, nhìn về phía các chủ Phong Các.
6 f8 o! O" \, ]7 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. {4 Q, p: v+ P; U) t) h$ M
"Ai nha ~ Công tử thật tuấn mỹ ~ Thật là dung mạo nhân gian hiếm thấy~" Các chủ Phong Các cười nói, nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Yến Thù, "Công tử, nào, ngươi xích lại gần chút, ta sẽ cho ngươi biết tín vật Phong Các lấy như thế nào."
' v, _8 I. [$ S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 E6 R2 D/ k( M
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:46:37 | Xem tất
CHƯƠNG 57: TA THẬT SỰ RẤT BIẾT ĐÁNH NHAU
©2022 Kites.vn | / C) A$ ~4 ]8 t/ i4 V7 |All rights reserved
7 y; O9 j" ^% {) {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Công tử, tới đây ~" Thanh âm của các chủ Phong Các mềm mại đáng yêu như muốn đoạt hồn, răng trắng nhẹ nhàng cắn môi đỏ.
©2022 Kites.vn | : ]( J, T  u) fAll rights reserved
7 r5 G0 f) ^, D5 k3 l/ a5 y0 c3 f" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù lù lù bất động, nhàn nhạt nhìn nàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Z- T+ F  `& Q  L
0 h+ b" f+ \& b1 y0 c0 _- v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ai." Các chủ Phong Các thu tay lại rồi thở dài, "Không ngờ công tử đúng là người chẳng thú vị gì, thôi bỏ đi".
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 u0 E0 U5 P' j
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E9 W- R( Y2 V$ G! D4 ?  C) a
Nàng bỗng nhiên cười hì hì một tiếng: "Muốn lấy tín vật Phong Các thì nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, Phong Các của ta là nơi duy nhất trong Cẩm Sắt phường có thể mang cô nương đi, nhưng không phải ai cũng mang được cô nương đi, một là cô nương phải đáp ứng, hai là.. chỉ có người đại phú đại quý như Thẩm công tử mới có thể mang đi, cho nên tín vật này cũng là như vậy, ta và Thẩm công tử xưa nay có giao hảo nên mới cho các ngươi thể diện, chỉ cần đưa đủ vàng bạc thì tín vật này liền giao cho các ngươi."
©2022 Kites.vn | ; [8 l# p7 Y# h1 u* j* p" aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 `% B% B% |* [2 w- D( c
"Đa tạ cô nương." Yến Thù nói, "Xin hỏi cần bao nhiêu bạc".
# v% r5 U. z  c* j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 k7 {1 \1 f, L, k2 a7 n' LAll rights reserved
"Một ngàn lượng.." Các chủ Phong Các cười dài giọng, "Vàng ~"
7 _! E( l% w* F& \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ K$ w3 l! L/ g7 N  {3 B9 c: _
Biểu cảm của Yến Thù đột nhiên thay đổi, y khẽ nhíu mày, lộ vẻ cực kỳ khó xử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  P' M, R- S& v, R, a- e
, w7 P. N! ?+ o1 _- C: @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Y trầm mặc thật lâu, có vẻ vô cùng quẫn bách.
. M. F; u- z. h©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ {2 b. b9 k. ^4 Z/ R# s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nếu không bỏ ra nổi." Các chủ Phong Các tựa như không kiên nhẫn đợi được nữa, ngáp một cái rồi lười biếng cười nói với Yến Thù, "Ngươi ngủ với ta một lần cũng được."
©2022 Kites.vn | 6 @" M4 N" ?* W- i* O$ oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 _; K+ @! W' s3 M' P+ D3 NAll rights reserved
Yến Thù, Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | / l6 i8 ?3 E$ G! N+ H0 kAll rights reserved
! J( J. ]3 Q5 y9 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Lý Trường Thiên chấn động: "Cái quái gì thế!?"
©2022 Kites.vn | 8 h6 S4 B! ~2 KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 L2 v) g# `& S3 ]! }1 h7 k$ g
"Công tử đến đây." Các chủ Phong Các liếc mắt đưa tình với Yến Thù, "Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nha".
©2022 Kites.vn | ) Z% u) f. I" G1 B! R- ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . t7 `% k3 ?: f/ |All rights reserved
Yến Thù thở dài ôm quyền nói: "Quấy rầy các chủ rồi."
©2022 Kites.vn | % k  y: L4 Z! r+ N4 W# SAll rights reserved
7 |' ^, A( A1 J5 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dứt lời quay người định đi thì bỗng nhiên có người mở miệng.
) W; u2 @0 t) C& H9 ~; }8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 x" Y$ A/ V) D8 b8 E3 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khoan đã." Thẩm Ngọc Thụ gọi Yến Thù lại, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói với các chủ Phong Các, "Tỷ tỷ, một ngàn lượng vàng này ta cho ngươi, chờ một chút để ta sai người đem vàng đến cho ngươi, thế nào?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n* ?/ C" v6 [! ^0 O- C
* t; c/ a$ a! w  t2 \5 G3 x. Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ai nha, không hổ là Thẩm công tử, vung tiền như rác, mắt cũng không thèm chớp nữa." Các chủ Phong Các che miệng cười nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ P$ Z8 Y5 L' q; D) [
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 {' Y0 a1 T( @. J& g; A# k/ g8 Y6 A
"Nào có không chớp mắt a, cho ngươi ngàn vàng này ta sẽ không thể tới Cẩm Sắt phường chơi một thời gian rất dài đó." Thẩm Ngọc Thụ lầu bầu phàn nàn.
2 A" q+ y5 ?& y5 ^" Z& L©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 x3 _1 N" O( S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy thì đừng cho nữa." Các chủ Phong Các cười nói.
8 g+ l' z2 L# G" I6 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: i) L- \, S/ F
"Cho! Để ta gọi người đưa tới." Thẩm Ngọc Thụ quyết tâm cắn răng nói.
; e5 |) r% {4 p' T6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - O3 F* Q& E, s4 ], j( ZAll rights reserved
"Được được được, biết rồi." Các chủ Phong Các đứng lên lấy một hộp trang điểm dát vàng, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài khắc chữ "Phong" đưa cho Thẩm Ngọc Thụ, "Nào, Thẩm công tử lấy đi".
©2022 Kites.vn | & c1 m' ~5 A) u$ C1 G2 G: `9 t" ?0 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# z4 c6 M+ _, \$ Q& R
"Đa tạ tỷ tỷ." Thẩm Ngọc Thụ nói cám ơn rồi nhận ngọc bài, xoay người ném cho Yến Thù, "Đây, cất cho kỹ".
©2022 Kites.vn | 7 r) {+ X- F- O/ P( i8 v$ l* \All rights reserved
# n+ k: {: S6 S0 c, r" D* l( B) ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù vững vàng chụp được, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, rũ mắt khẽ nói: "Nhận lấy thì ngại, ta và công tử vốn không quen biết, không nên nhận món quà này.."
/ N% _9 g/ W( j8 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 t* B. p8 C6 R7 P0 V
Tiểu công tử nhếch môi ngắt lời Yến Thù: "Ta vui lòng! Ngươi vểnh tai mà nghe cho kỹ! Ta! Vui! Lòng!"
©2022 Kites.vn | . p) u% J+ R. gAll rights reserved
7 ~% `6 ]1 }6 V! z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đa tạ." Yến Thù nắm chặt ngọc bài, thành khẩn nói lời cảm tạ, "Hôm qua là ta đường đột vô lễ, may mà công tử rộng lượng nên không trách tội."
" `. q1 v9 h5 s' N  T+ X  _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ J  N7 q0 Q" k3 \) r
"Ai nha!" Thẩm Ngọc Thụ bị thổi phồng đến mức vui vẻ, "Ngươi thật sự rất thú vị! Không tệ! Ánh mắt Trường Thiên không tệ! Đi! Sau này ta sẽ xem ngươi như bằng hữu! Đi đi đi, tới Hoa Các thôi!"
. j" j- o5 @3 `1 D; c9 V! h" }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & w1 L7 F3 }9 ^3 G1 cAll rights reserved
Nói rồi Thẩm Ngọc Thụ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dẫn Yến Thù và Lý Trường Thiên đến Hoa Các.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 i, }+ b# c1 z/ X" Q) j
©2022 Kites.vn | ! a& g5 t: G; w' |0 X2 n/ u( T. }. UAll rights reserved
"Ta nói cho hai ngươi biết, nghe nói các chủ Hoa Các này là nữ tử tuyệt sắc võ công cao cường, muốn gặp được nàng nhất định phải ký khế ước sinh tử!" Thẩm Ngọc Thụ vừa đi vừa nói với Lý Trường Thiên và Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 b2 w. p; {) }1 F- A) o# ^, i
8 {1 f# ~/ m" H! S/ [1 H2 w# m3 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khế ước sinh tử?" Lý Trường Thiên hỏi.
  d+ X8 H' ^4 c# A, k+ d©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 F# [+ p, `: p/ f" l! Q( \, k©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ! Đúng vậy! Bởi vì muốn gặp các chủ Hoa Các thì phải luận võ, chỉ có người thắng mới có thể gặp nàng." Thẩm Ngọc Thụ giải thích, "Hoa Các mỗi ngày chỉ cho phép mười hai người ký tên vào khế ước sinh tử thôi!"
©2022 Kites.vn | 9 y" A5 l3 C2 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' @  s* c& n4 @' w; SAll rights reserved
Lý Trường Thiên nhớ lại hôm qua ở Hoa Các nhìn thấy võ đài hình cánh hoa chợt bừng tỉnh đại ngộ.
©2022 Kites.vn | 4 u' J1 F* n9 ?6 B8 Q; X, V* TAll rights reserved
6 M. {% p7 u( _& X6 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đang nói chuyện thì ba người đã vào đến Hoa Các, lụa đỏ quấn lương, oanh oanh yến yến mê muội mắt người.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: t* X' U. H3 g9 e7 u6 |
5 W5 X3 E1 R# ]. ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhìn bốn phía Hoa Các đặt giá vũ khí thì có chút kinh ngạc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ?3 O  z2 w0 R' b3 \
©2022 Kites.vn | ' R7 m4 G! W/ _6 G. wAll rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ ngăn lại một nữ tử nhanh nhẹn đi qua trước mặt ba người: "Cô nương, cô nương, khế ước sinh tử ký ở đâu?"
©2022 Kites.vn | " b' L5 f' \1 F% c% D- d6 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" l) R5 d3 z# y* _
Nữ tử che miệng cười rồi chỉ cho ba người hướng võ đài.
©2022 Kites.vn | " n& e5 L& L/ tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & Y! n. J; L; Z5 n4 H9 a, OAll rights reserved
Ba người đi qua, thấy bên trái võ đài có một đại hán lưng hùm vai gấu, bên cạnh đại hán kia có một cái chiêng đồng cao đến nửa người, trước mặt là một bàn gỗ, trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) J. B7 s" W# b  M. s
( @9 P$ [+ I1 {: v0 p$ Z8 k& [- h©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khế ước sinh tử ký ở đây à?" Thẩm Ngọc Thụ hỏi.
9 F: j, }  Y/ P. d# F7 ]9 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   h+ z  _# Q9 V- I4 g. N3 R( WAll rights reserved
Đại hán kia đảo ánh mắt dữ dằn qua ba người: "Đúng, giấy trắng mực đen, ấn dấu tay mực đỏ đồng ý, ký tên, lên đài luận võ, sinh tử do mệnh."
©2022 Kites.vn | 0 N0 g, ]; E1 r9 B, u  [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; O# [3 e$ b/ a- }6 G! y6 {
Nghe mấy chữ cuối cùng, Yến Thù khẽ nhíu mày, y đang cân nhắc lợi hại thì Lý Trường Thiên bên cạnh chợt đi đến trước bàn.
1 G+ Y9 D) A: B3 D" k: ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& {. K9 n  q  R/ |0 c( e
Yến Thù sững sờ, còn chưa kịp đưa tay ngăn cản thì Lý Trường Thiên đã tiêu sái ký tên trên khế ước sinh tử rồi ấn dấu tay.
©2022 Kites.vn | / c! m# r4 ^# K7 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / K! m# G2 t2 X5 g3 e. k1 ^6 VAll rights reserved
"Ngươi.. Ngươi làm sao.." Yến Thù cuống quít bắt lấy cánh tay Lý Trường Thiên lôi hắn đến bên người, "Lại hấp tấp như thế!?"
©2022 Kites.vn | / k3 N- |3 f. q+ s! V! iAll rights reserved
; }- j, P! H& o- `$ r  |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hả? Không có, không có hấp tấp, ta chỉ cảm thấy mình biết đánh nhau thôi." Lý Trường Thiên cười nói.
1 \7 J6 t" i" D: g( q! z2 j1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
* ]% j5 n" L5 v! b9 i  n* N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhíu mày không nói, tiến lên muốn xoá tên Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. x9 A8 L: c0 z" h7 `" V
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ^$ u: O+ [. y% O2 h, Y/ y: [
Đại hán đưa tay ngăn lại: "Công tử, không thể đổi ý."
/ ?( L2 j! v; n8 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) h2 h0 o6 d' ^5 V) `! q$ o! y  C
Lông mày Yến Thù nhíu chặt hơn, y cầm bút chấm mực, muốn ký tên mình lên khế ước sinh tử, nào ngờ đại hán lại cản y.
©2022 Kites.vn | ( ]2 {. R. U9 c' p  I) {All rights reserved
©2022 Kites.vn | : s1 T5 Z- r. s1 p" U$ V' jAll rights reserved
"Công tử, không phải ta nhằm vào ngươi, nhưng Hoa Các có quy củ Hoa Các, mỗi ngày chỉ đồng ý mười hai giang hồ nhân sĩ ký tên đồng ý, hôm nay khế ước sinh tử này đã bị ký đầy, vừa rồi vị công tử kia là người cuối cùng."
9 b4 T, N3 _  K& J- b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, P- O( f- [1 j! a1 W( I6 s3 _
Yến Thù sầm mặt, y nhìn chằm chằm cái tên Lý Trường Thiên trên khế ước sinh tử, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- z4 b5 H9 V0 j1 C8 a0 N
©2022 Kites.vn | ! P! i- G/ V& H8 F2 MAll rights reserved
"Ngươi đừng lo lắng." Lý Trường Thiên đưa tay vỗ lưng y, "Ta thật sự rất biết đánh nhau, ngươi đừng có không tin mà."
  e5 J2 _7 m% L4 y: h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & g, y7 Y3 V6 e! Y. m* wAll rights reserved
Yến Thù xoay người nhìn hắn hỏi: "Quyền cước không có mắt, ngươi làm sao đảm bảo mình sẽ không bị thương?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 m0 N. u1 {) a% V
©2022 Kites.vn | $ [, C/ _( O' A3 P, IAll rights reserved
"A.." Lý Trường Thiên ngẩn người.
©2022 Kites.vn | * b0 r. m: i# |! \3 L0 |2 O9 D4 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F3 U- O) O) n' t- \: m
Hắn chưa nghĩ tới chuyện không bị thương.
& R5 S' D, L" i4 q4 L- D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# W: J" f: d1 r4 b& n4 s( `7 ?+ R  k
Luận võ làm sao có thể không bị thương, trước đây huấn luyện hắn và huynh đệ tùy tiện vung tay đều khó tránh khỏi va chạm, đánh với người khác chắc chắn sẽ bị thương ít nhiều.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# X$ @/ T7 N, i3 a7 D
2 X; R5 w+ Y. l. Z9 P. n! L' d, x©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cái này sao đảm bảo được, luận võ mà, chắc chắn là.." Lý Trường Thiên im bặt, bởi vì hắn trông thấy sắc mặt Yến Thù trong nháy mắt tối đi.
( c: j2 N$ z* U: b5 L1 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / H4 B( u3 u, u) T! s! L) y% Y+ h* jAll rights reserved
"Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ muốn giúp ngươi, ta không muốn cản trở, ta.." Lý Trường Thiên vội vàng nói.
©2022 Kites.vn | 4 i, Q! l9 |* \1 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 l' p; \* k0 {0 `. FAll rights reserved
Yến Thù khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng thì bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười thanh thúy như ngọc châu rơi xuống: "Ai nha, đây không phải là công tử hát khúc hôm đó sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved) M3 F/ z" f" ~& g8 f* y
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ]% }' y: M; e# [9 w
Lý Trường Thiên toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn thì thấy cô nương áo xanh hôm đó ôm chặt hắn không buông đang lấy quạt tròn che mặt, mỉm cười đi tới.
8 @6 C0 c# y6 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
) Q5 N* W) I* s# n. u# y5 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:47:35 | Xem tất
CHƯƠNG 58: ÔM CHẶT LÀ ĐƯỢC RỒI
©2022 Kites.vn | 5 Z) f( G( c5 iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 L( E# Y$ t. e8 V3 l% i+ Y  f7 DAll rights reserved
"Đúng đúng đúng, chính là hắn, có phải hát hay lắm không!" Thẩm Ngọc Thụ vừa xem náo nhiệt vừa châm ngòi thổi gió, đẩy Lý Trường Thiên về phía cô nương áo xanh.
©2022 Kites.vn | $ t0 ?7 Y! Z% y$ h8 j' @$ _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* V! N3 M& d1 P, t
"Phải a! Để tiểu nữ nhớ mãi không quên nha ~" Cô nương áo xanh cười đưa tay muốn trêu chọc Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 r: i# d$ e7 n: N& _- G6 e8 G/ ]
8 v5 y; G% }6 v5 }  r+ \- P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên sợ hãi liên tiếp lui lại phía sau, sau đó xoay người trốn ra sau lưng Yến Thù, hắn nắm chặt cánh tay Yến Thù kéo y ngăn giữa mình và cô nương, run lẩy bẩy nói: "Cô nương, xin cô đừng nhớ mãi không quên như vậy, mau mau quên đi!"
+ n% u4 x8 J0 g) R- N/ M: U©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 h1 ~. a" q, S% {7 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: ".."
©2022 Kites.vn | " c- z% s* b+ YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ B2 Y: ]. H6 J: ]1 pAll rights reserved
"Công tử, công tử ~" Cô nương áo xanh muốn lôi Lý Trường Thiên ra, ai ngờ Lý Trường Thiên ôm chặt Yến Thù từ phía sau, sống chết không buông.
©2022 Kites.vn | : K! {7 K' n  d3 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 S* k  ~4 O8 j! |' X
Yến Thù: ".."
  {1 K$ P+ ~9 `5 i; z" H* F. K! ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 i5 u4 C" w8 O0 dAll rights reserved
"Công tử thế này là không phải rồi." Cô nương áo xanh cười nói, "Ngươi cứ ôm vị công tử này làm gì? Ngươi không muốn cùng các cô nương thưởng thức ngày tốt cảnh đẹp cũng không có nghĩa là vị công tử này không muốn cùng các cô nương thưởng thức ngày tốt cảnh đẹp, vị công tử này, ngươi nói có đúng không?"
0 N) {  Z2 \& K. C6 `& J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ]* `% J# J$ w" R' e& q) e
"Không đúng." Yến Thù nói.
©2022 Kites.vn | " E9 H# k4 _/ uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- }6 P  G# A; d/ Y/ S
Cô nương áo xanh: ".."
©2022 Kites.vn | All rights reserved; n; r( p: D8 z/ @5 `6 @' x
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B9 W4 u- A3 v
Đúng lúc này, tiếng chiêng trống cạnh đài luận võ chợt vang lên, trong Hoa Các chớp mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến chỗ kia.
/ |6 o2 N  i! b$ d/ g7 l" I6 r' j+ S©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ {: v3 Q) u$ i8 x  d1 f/ D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đại hán lưng hùm vai gấu ban nãy vọt lên một cái, vững vàng rơi trên đài luận võ rồi giơ cao khế ước sinh tử trong tay, giọng nói như sấm: "Sinh tử do mệnh phú quý tại thiên, luận võ không có quy củ, chỉ cần một bên ngã xuống thì bên còn lại xem như chiến thắng, từ trên xuống dưới khế ước sinh tử, mỗi lần hai người quyết đấu."
©2022 Kites.vn | * e  C8 l5 C% E; p; EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : A5 e1 k2 p3 zAll rights reserved
Bên dưới reo hò nhiệt liệt, tiếng vỗ tay ầm ĩ như muốn lật tung nóc nhà.
©2022 Kites.vn | / f! u$ h" R! R# gAll rights reserved
4 f- Z1 z5 r; z8 S' c' a% m! {  P# v, o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đại hán kia lại gọi hai cái tên, sau đó đi xuống đài luận võ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 }+ n8 ]9 P- q. Y+ `
+ \$ K$ _8 X* |- [  D' _% Y# b7 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng chiêng trống rộn rã, ầm ĩ náo nhiệt, sênh ca huyên náo.
$ ]( D. \) ]$ ], A4 \" u©2022 Kites.vn | All rights reserved
, S, F6 `/ k( {; U$ ~' |" i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai hiệp sĩ dưới ánh mắt chú ý của mọi người cùng nhảy lên đài, sau khi báo sư môn của mình thì một người múa đao, một người vung nghịch côn, long tranh hổ đấu, bất phân thắng bại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 q$ c$ \- O7 G& N; j+ |. D0 W
©2022 Kites.vn | All rights reserved. K" G( c( c+ H5 ^8 I" h/ B
"Giỏi! Đánh hay lắm!" Thẩm Ngọc Thụ hướng về phía đài luận võ reo hò rồi hỏi Lý Trường Thiên, "Trường Thiên, lát nữa ngươi dùng vũ khí gì? Đao? Kiếm? Kích?"
©2022 Kites.vn | , C& Y  n  x+ N0 u+ AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, F  C  {" Q" _5 w
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Đều không phải, ở đây không có thứ ta am hiểu."
©2022 Kites.vn | 0 U" ]* c( f' aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 p  P- r/ B0 w  c! O
"Hả? Vậy ngươi tay không tấc sắt lên đó sao? Quá thiệt thòi rồi." Thẩm Ngọc Thụ nói.
. n! ?) o. i& E! k& ~+ C$ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 l0 i* Z: e; ]0 Q7 QAll rights reserved
"Không thể nào.." Lý Trường Thiên lầm bầm, "Chẳng phải một bên nằm xuống coi như thắng sao, cũng đâu cần đem thứ gì loè loẹt.."
©2022 Kites.vn | 7 A( O2 r3 E( F0 u6 U" ~- ?All rights reserved
6 F. ~- r5 J4 R: ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đừng đi." Yến Thù đột nhiên nói.
©2022 Kites.vn | 7 @  k- n( b# Z# b" lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 H1 E0 }! ]& }, V' n3 I
"Hả?" Lý Trường Thiên ngẩng đầu nhìn Yến Thù.
( |- p; |' J6 b$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Y' g" W' {6 }) i/ w& }6 u) S
"Ngươi đừng đi luận võ." Yến Thù lặp lại lần nữa.
4 ?; k( V' c( V0 ]/ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 W6 U( Y9 I; q8 p' Z8 TAll rights reserved
"Nhưng.." Lý Trường Thiên muốn tranh luận.
2 L) A; a' ^, Q5 b; p# w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 o8 P! ]+ t$ z# P6 L# ^All rights reserved
"Đừng đi." Yến Thù kiên trì.
+ l* ~. p* I  A  L- w7 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 F& w' K0 h3 N' l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên không trả lời mà chỉ trầm mặc, ủ rũ cúi đầu nhìn về phía đài luận võ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ t, h; ]7 L- Z7 g/ y- H/ d# m. S
( Q5 s9 x; ]7 P9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, thấy cảm xúc của hắn sa sút thì nói khẽ: "Ta lo lắng.."
©2022 Kites.vn | , A, N- y) b$ @+ a$ N2 ?( p/ oAll rights reserved
6 d8 i" u& j! S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Yến Thù." Lý Trường Thiên ngắt lời hắn, "Ngươi để ta giúp ngươi một chút được không? Ta đi theo ngươi suốt đoạn đường này chẳng làm được chuyện gì, Mỗi ngày ăn ăn uống uống, ngươi không chê ta nhưng trong lòng ta đều cảm thấy không thoải mái, sớm biết như vậy thì ngươi cứ để ta ở lại quân doanh Sóc Phương cho xong."
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E* c+ \# O% h8 C
' T' l2 P3 I) y# o0 @4 u+ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù giật mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F# m* L; C- p2 b! _- I
©2022 Kites.vn | " s0 F& x; v0 P, K4 Y; HAll rights reserved
Dưới đài luận võ ăn uống linh đình, tiếng người huyên náo, trên đài luận võ hiệp sĩ cầm côn nện vào lưng hiệp sĩ cầm đao đánh ngã hắn, lại đem cây côn đè lên yết hầu khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, y' e* P& b, l. v/ u
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 N' R! Y# V6 V5 A6 t  Y, V% F
Trận chiến mở màn hiệp sĩ cầm côn giành thắng lợi, quần chúng bên dưới luôn mồm khen hay.
0 j; M7 J4 p- k& e- v. |0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 D0 i3 @3 F* o( s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhìn đài luận võ, đột nhiên nói: "Ngươi đi đi."
4 Z' p+ y/ Z3 w) ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
  S& c9 F6 o& z' W" K7 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ơ?!" Lý Trường Thiên đang buồn bực chợt nghe thấy Yến Thù nói vậy, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn y.
% w% R+ S& s# s! v$ x4 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 N$ U! N: k' `- p' J
"Nhất định phải cẩn thận." Yến Thù nói.
©2022 Kites.vn | 4 l( ?& Q6 S2 X, _: dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ Z9 x! q8 {# G( M) ]; b, p# Q0 l
"Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy được tín vật Hoa Các." Phiền muộn trong lòng Lý Trường Thiên đều bị quét sạch, ánh mắt hắn tỏa sáng, dáng vẻ vô cùng phấn khích.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 V3 I' t% D0 s( y7 L) l1 F
©2022 Kites.vn | All rights reserved" y: e0 i; t3 @
Trong Hoa Các cười nói ồn ào, cổ nhạc vang lên, trên đài luận mau chóng đổ máu làm cho sự náo nhiệt có chút ồn ào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, w7 P1 @) o- T6 I; T
& x# ]# U  N3 U0 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chốc lát sau lại có hai hiệp sĩ tỷ thí xong, sắp đến lượt Lý Trường Thiên lên đài tỷ võ.
  Y  ~9 V3 F0 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
* ~" ^/ x3 L4 m# {( r9 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên xoa bóp khớp tay, có chút khẩn trương, hắn nhắm mắt lại hít sâu, bắt đầu nhớ lại kỹ xảo chiến đấu, nhưng đúng lúc này bốn phía truyền đến tiếng hét kinh sợ.
" X3 d- Q) P& ], {+ y: {7 i4 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ H5 U! z$ S. G% I, l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên mở mắt ra nhìn, thấy trên đài luận võ có hai hiệp sĩ, trong đó một người thân hình cơ bắp, làn da trần trụi màu đồng cổ, vô cùng cao to cường tráng, thân hình to khoảng gấp đôi Lý Trường Thiên, cứ như một ngọn núi nhỏ bằng thịt.
©2022 Kites.vn | 1 m. D: N4 v2 C. `2 `  ]5 D# p6 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 S3 m# A/ s# M: S8 y7 G  T5 WAll rights reserved
"Wow, đây là người Bắc Man sao?" Thẩm Ngọc Thụ cảm khái gọi, "Trường Thiên, Trường Thiên, nếu ngươi và hắn cùng thắng trận chiến mở màn thì sẽ là đối thủ của nhau đó."
# |; }: y& I& F4 T3 W' k' b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' z# w) n2 H% \All rights reserved
"A.." Lý Trường Thiên gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ t) h5 R' O! Z2 b% I4 p3 V
0 y8 K( A* x9 t) R" M2 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đứng cạnh nhíu mày.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) Q0 ~1 l- ?, f' |$ l  Q
/ c' ?$ y: M3 l) E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đang nói thì tiếng chiêng vang lên, bắt đầu luận võ, tên Bắc Man kia bỗng nhiên giậm chân rồi hung dữ gầm một tiếng, chấn động đến nỗi đài luận võ đều rung lên, bụi bặm rơi xuống lả tả.
5 q" {6 R! F" L) C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / a4 C, S8 |- F8 WAll rights reserved
Hiệp sĩ còn lại hiển nhiên hơi sợ, y nuốt khan, sau đó lấy dũng khí vung trường kiếm lên hét một tiếng xông tới.
©2022 Kites.vn | ) O% g. q# g/ V! K/ \+ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) |' |7 u8 P- _- M4 M; }All rights reserved
Tên Bắc Man kia chớp đúng thời cơ, tay trái nắm lấy cổ tay hiệp sĩ ngăn y giương kiếm, sau đó lại hít sâu một hơi, tay phải trong nháy mắt nắm lấy đai lưng hiệp sĩ nâng y lên cao quá đỉnh đầu rồi hung ác quẳng xuống đất.
7 J4 Z9 u) i# }0 g8 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 K" W3 i$ @: k
Lưng của hiệp sĩ kia chạm đất, che ngực ho ra máu, y vội vàng hô: "Ta nhận thua! Nhận thua!"
©2022 Kites.vn | ' ^1 k% }8 o, J6 dAll rights reserved
. W0 n; ~; u; u( B7 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng tên Bắc Man kia lại mắt điếc tai ngơ, nắm lấy vạt áo hiệp sĩ như bắt gà con, nhấc y lên rồi cười lạnh cho y một cái tát!
©2022 Kites.vn | All rights reserved& u; R. u, ]! Z, v
©2022 Kites.vn | All rights reserved( H% @$ _* n/ U% n0 ~7 o, \
Lực tay của tên Bắc Man cực lớn, chỉ mới tát hai cái mà miệng mũi hiệp sĩ kia đã máu tươi ròng ròng, ngay cả câu xin tha cũng không nói nổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- V5 v( q' O7 N! W
©2022 Kites.vn | $ T7 V" S5 k* hAll rights reserved
Sau đó trong tiếng thét sợ hãi, tên Bắc Man lại vứt hiệp sĩ trên mặt đất, giơ chân hung hăng giẫm mạnh lên đầu y.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 v" w5 M# c# M7 u# h
©2022 Kites.vn | : g% R; n2 W. V4 M. C7 D6 F9 `. d2 K" z- LAll rights reserved
Nhưng tên Bắc Man lại đạp hụt.
©2022 Kites.vn | . ?" y& X8 A- CAll rights reserved
- F+ v8 \# A3 m: u& r  A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hiệp sĩ được một người lôi ra!
1 N, M! |! G4 j0 M1 w( U$ q, h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ t- K. c7 F4 ^3 `' [" {& mAll rights reserved
Lý Trường Thiên bảo hộ phía trước hiệp sĩ đáng thương kia, ôm quyền nói với tên Bắc Man: "Huynh đệ, không cần đuổi tận giết tuyệt vậy chứ? Huống chi hắn đã nhận thua, cần gì lấy mạng người ta? Xin hãy khoan dung độ lượng."
©2022 Kites.vn | # Z8 {4 K9 x" J3 Z' V2 lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' j0 s% w5 o- v; q/ C. R7 j2 C
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2020 10:48:37 | Xem tất
CHƯƠNG 59: NGẤT DO THẦN KINH PHẾ VỊ
©2022 Kites.vn | ; Q& L, J3 Q0 C! `" }% OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 y- t) s- i9 p
Tên Bắc Man kia đánh giá Lý Trường Thiên từ trên xuống dưới rồi nhìn lướt qua hiệp sĩ thê thảm phía sau hắn, lập tức giễu cợt khinh thường cười lạnh một tiếng, quay người nhảy xuống đài luận võ, bằng hữu của hắn ngồi dưới đài luận võ reo hò cười to đón tên Bắc Man kia.
©2022 Kites.vn | $ p1 w: w& B( v3 j7 lAll rights reserved
; U4 h: p! V$ q4 F+ B! n/ ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên thở hắt ra, quay người ôm hiệp sĩ bị thương kia xuống đài luận võ: "Vẫn ổn chứ?"
; Z1 k/ m1 U& m- W1 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / H$ Q9 `7 P. u$ `6 X9 gAll rights reserved
"Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng." Hiệp sĩ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ có thể nói ấp úng.
- |+ k+ p7 X8 D- b5 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: a) i" h: X# o0 r1 g( S) u
"Không có gì." Lý Trường Thiên ấn hiệp sĩ ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy trên đài có người đang gọi tên mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' @4 P& j4 F9 A) B; U# d
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 x6 |: O/ t/ z$ c5 e, ]; `
Rốt cục cũng đến lượt hắn.
©2022 Kites.vn | 3 G8 E* l2 l  tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 t# @! }+ u5 H6 P9 TAll rights reserved
"Trường Thiên! Trường Thiên cố lên a!" Thẩm Ngọc Thụ khum tay trên miệng hô to.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( `# L+ Z, d5 o* `9 v6 T
* P- U( J( \! h& O0 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên phất tay với hắn, mắt nhìn về phía Yến Thù bên cạnh Thẩm Ngọc Thụ.
©2022 Kites.vn | : j6 B& V3 ?  I% R5 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . [# I! ^. b/ N. f& KAll rights reserved
Yến Thù đang nhìn hắn đầy lo âu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 l& j8 F* K2 m/ h" k
$ i2 `' G+ s9 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên cười với Yến Thù, làm khẩu hình "Ngươi yên tâm", sau đó quay người đi lên đài luận võ.
, C1 D# h" v1 p6 B# b7 y; k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 q: t" V  s* P# \0 A6 JAll rights reserved
Trên đài đối thủ của Lý Trường Thiên đã sớm đợi hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: y4 |' ~; P6 U# e7 U( l1 B
! g/ s+ ?+ W- i3 l- j( L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đó là một hiệp sĩ khoảng chừng ba mươi mấy tuổi tay cầm đoản đao, mặc áo ngắn không cổ, tay áo buộc chặt, quần cũng nhét vào trong giày, y cung kính ôm quyền với Lý Trường Thiên: "Xin thiếu hiệp chỉ giáo."
©2022 Kites.vn |   X5 R' }; `) Z: O; x& _+ o2 x' hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 h4 o) @0 B- f' o9 t' z- j
"Xin chỉ giáo." Lý Trường Thiên cũng nghiêm túc ôm quyền đáp lễ.
7 b" ^3 y- G2 c7 m3 ?  I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   E8 i& B6 n: _  y6 Y1 HAll rights reserved
Chiêng trống gõ vang, luận võ bắt đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 z7 N8 V" `& D
, A- `* {. ^4 Z$ L+ c* ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nam tử cầm đoản đao hô to một tiếng rồi vung đao đâm tới Lý Trường Thiên.
! J8 A% ~6 [- E/ c5 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 {7 D5 g* c5 w% C( H; F
Lý Trường Thiên vội vàng nghiêng người tránh nguy hiểm, sau đó Lý Trường Thiên cấp tốc vòng ra phía sau nam tử, duỗi hai tay kẹp chặt cần cổ không được bảo vệ của hiệp sĩ!
©2022 Kites.vn | All rights reserved" m6 r- H, q' k; f, x- E
©2022 Kites.vn | # K; ?7 W9 j% p/ T. B( Y! _( }7 \1 a# cAll rights reserved
Đúng lúc này lại xảy ra một chuyện khiến người ta không tưởng tượng được.
©2022 Kites.vn | % Y  N. g0 E; a# x; ^: @' P. RAll rights reserved
2 U- v" p) u' y7 L) Z4 |" D; s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hiệp sĩ kia ban đầu còn vùng vẫy một hồi, sau đó động tác càng lúc càng chậm chạp, cuối cùng mềm oặt ngã xuống!
7 B: _6 x2 }$ I$ _! F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* V' N0 w0 u  _
Toàn bộ quá trình luận võ chỉ diễn ra trong giây lát.
8 D* Z6 F1 f: h4 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 `- m) t- g4 P) Z# {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong Hoa Các đột nhiên an tĩnh mấy giây, sau đó lập tức bắt đầu ồn ào, tiếng cảm thán, tiếng trầm trồ và tiếng bàn tán xôn xao.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% H0 ^5 E& K( J7 D# a! x" |$ D
8 I0 A0 l- L/ s5 E9 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy rõ không?"
©2022 Kites.vn | " o" W- v1 F7 `; R- ?, yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; f" M0 m; J/ F, d( \/ d6 G) Z. ?* V
"Đây là võ công gì thế?"
©2022 Kites.vn | 8 p' }9 Q2 v/ ~# o8 RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 b: ^3 x7 P/ m8 `& W6 M3 aAll rights reserved
"Hắn thuộc môn phái nào?"
©2022 Kites.vn | & V5 v; k& v2 qAll rights reserved
1 d; S- R/ W5 C- `4 d  w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên đài luận võ, Lý Trường Thiên nửa ngồi xuống trước mặt hiệp sĩ té xỉu, đưa tay sờ sờ mạch đập trên cổ y, thấy y đang từ từ khôi phục bình thường thì thở phào.
9 d3 Y* o1 I5 W9 m: _6 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , Q* \; a- y0 \' ?' g1 g- k7 oAll rights reserved
Hiệp sĩ kia cũng dần tỉnh lại, y mê man nhìn khắp bốn phía, tựa như không biết tại sao mình lại đột nhiên té xỉu.
©2022 Kites.vn | 2 s2 o- Q6 J0 j1 E7 ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | , r# v7 |% r# E) r5 @All rights reserved
Có người lên đài thông báo Lý Trường Thiên chiến thắng, Lý Trường Thiên ôm quyền nói câu "Đã nhường" với hiệp sĩ còn đang mơ màng rồi nhảy xuống đài, đi tới cạnh Thẩm Ngọc Thụ và Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 q% {* j+ }7 o2 w3 J
9 b4 T( v$ h7 H. r2 _' k; i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Ngọc Thụ kích động nhào tới hỏi: "Wow, sao ngươi làm được thế! Mau nói ta nghe một chút."
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 \8 p4 J6 v* x9 i% h5 u% v+ ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 K) p+ j% |+ e$ e) v6 A
"Thật ra rất đơn giản, chính là hai tay đè động mạch cổ sẽ làm ngất do thần kinh phế vị." Lý Trường Thiên gãi đầu nói, "Ta cũng không ngờ hắn sẽ choáng nhanh như vậy, xem ra đầu dây thần kinh cảm giác trên động mạch cổ của hắn rất mẫn cảm."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  z4 j$ b$ p  A9 R+ M( I% S. B
©2022 Kites.vn | ) n% t5 K7 a2 A2 N8 rAll rights reserved
"A? Cái gì, là gì cơ?" Thẩm Ngọc Thụ chẳng hiểu ra sao.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- D; N+ i% R$ I) T+ K$ `
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 m# h. a% m# T! ?
"Chính là.. khi động mạch cổ bị đè sẽ kích thích thần kinh cảm thụ, làm nhịp tim giảm đi, huyết áp hạ xuống, làm ngất xỉu một thời gian ngắn." Lý Trường Thiên chỉ vào cổ Thẩm Ngọc Thụ muốn giải thích.
©2022 Kites.vn | * V- t1 V3 T4 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! u% v0 Y2 l2 ]' i* h. X5 WAll rights reserved
"Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói nữa, ta xuyên qua đây mười hai năm, sinh vật đã sớm quên hết rồi." Thẩm Ngọc Thụ nghe mà đau đầu, vội vàng ngắt lời hắn.
©2022 Kites.vn | 7 U8 |  h9 a* N% ~$ n6 ~$ nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 s3 d0 T! a" Y$ d. A
"Vậy sao ngươi còn nhớ rõ hydro helium lithium beryllium boron?" Lý Trường Thiên hỏi hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: L( J( t$ \8 {
/ p' U4 d& v) ?2 }8 \9 J; C8 X; r©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cái này quá thuận miệng, không thể quên được a!" Thẩm Ngọc Thụ trả lời.
©2022 Kites.vn | ( r) ]7 b/ D9 @3 H3 K2 z! iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : a1 }5 M# L7 s! P4 [$ TAll rights reserved
Nói xong hai người cùng cười ha ha.
% E9 k- X3 x4 D) d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  `3 p- c3 e" A% R! ~5 t) C+ ^% v
Sau khi cười xong, Lý Trường Thiên đi tới chỗ Yến Thù, thấy y im lặng đứng đó nhìn chằm chằm lên đài luận võ trống không.
0 M# f/ i. U' N1 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& U. k( P0 S, o# u- F
"Yến Thù, ta thắng rồi!" Lý Trường Thiên chạy qua, cười vang nói.
. ^1 W# D% c2 n3 R7 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 L9 L; d, H2 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ừm." Yến Thù rũ mắt gật đầu nói khẽ, "Không bị thương là tốt rồi."
. a! _5 O: n) h1 g* s( ~/ `' J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 _1 Z% _7 f3 e, L. ?1 `' m
Không hiểu sao Lý Trường Thiên cảm thấy Yến Thù hình như có chút hụt hẫng, hắn càng nghĩ càng không hiểu vì sao Yến Thù hụt hẫng, đành phải đổ cho mình nghĩ quá nhiều.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: k3 G- ?; w/ [2 D6 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 N6 f8 g' x8 e, o
"Trường Thiên, Trường Thiên." Lý Trường Thiên đang nói chuyện với Yến Thù thì Thẩm Ngọc Thụ lại chạy tới nói, "Đối thủ kế tiếp của ngươi chính là tên Bắc Man kia a!! Ngươi có thể bóp choáng hắn giống như lúc nãy không?"
©2022 Kites.vn | $ D9 d2 f4 m5 \8 n0 B6 A- e+ w9 DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- w# k- V! C. l- F1 ~5 E9 w0 C! a
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Bóp không được, chiều cao chênh lệch nên không làm gì được."
©2022 Kites.vn | * }9 x4 ]4 Q6 `* @6 a- jAll rights reserved
- {/ l  N% O  j' q, u©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy làm sao bây giờ a!" Thẩm Ngọc Thụ kêu lên.
" Y! N6 W6 k  Z3 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, z& k$ Q4 y! e% f) u
"Còn làm sao nữa, đánh là xong thôi." Lý Trường Thiên đang nói thì chợt cảm nhận được một ánh mắt sáng rực, hắn quay đầu thấy Yến Thù đang lo âu nhìn mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& k5 j: r+ s2 q! m
©2022 Kites.vn | All rights reserved. d, e9 B0 P& H4 Y/ `
Lý Trường Thiên cười nói: "Đừng lo lắng."
©2022 Kites.vn | / h8 J% I9 A8 h9 Q& l6 B$ tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " ]: ?! o# B, O6 R  Q5 TAll rights reserved
Yến Thù không lên tiếng, nhíu mày nhìn Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ^/ }0 }0 Y" T0 @
©2022 Kites.vn | All rights reserved. _* t7 z9 M" J, Y; C" C8 d
"Yên tâm đi, yên tâm." Lý Trường Thiên đưa tay vỗ nhẹ bả vai Yến Thù.
©2022 Kites.vn | 2 V( m4 O7 o" KAll rights reserved
. |1 F: a8 |3 s& }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một vòng luận võ qua đi, mười hai hiệp sĩ chỉ còn lại sáu người tiếp tục so tài phân định thắng bại, rất nhanh liền đến phiên Lý Trường Thiên và tên Bắc Man.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P* i' a7 v9 H. G" T
$ L  [3 `6 Q7 W* A9 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Trường Thiên cố lên! Trường Thiên cố lên!" Thẩm Ngọc Thụ vung tay cổ động, Lý Trường Thiên đứng dậy đi lên đài luận võ.
; [8 s# t7 V( x- p( l5 u3 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 _4 A2 M4 A7 n' E; W( h- R* x
Cùng lúc đó, tên Bắc Man từ dưới đài nhảy lên một cái, nặng nề rơi xuống trước mặt Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | 2 X9 ?: I$ \5 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! n8 C5 W; N! m- z7 x+ C+ _# R6 K
Hắn một bước tới gần Lý Trường Thiên, nheo mắt lại dò xét hắn, bởi vì hình thể khác biệt nên cảm giác áp bách trong nháy mắt vây quanh Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | 3 B. l: _0 |4 L( AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' G+ t+ w& c2 x* s. ~4 j
Nhưng Lý Trường Thiên không chút sợ hãi ngửa đầu đối mặt với tên Bắc Man, cả người đứng nghiêm.
©2022 Kites.vn | ; v1 g; z9 z% h4 |9 m' SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 x& ~9 c/ d8 `
Hai người cứ thế trừng nhau một hồi, tên Bắc Man bỗng nhiên đưa tay ôm quyền với Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | + B2 L( c' ?0 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* D$ E) }1 I3 ?. S1 g. K0 U2 r
Lý Trường Thiên sững sờ, ôm quyền đáp lễ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 N! G* j6 C: P3 e6 e
©2022 Kites.vn | 5 P' B/ L- W9 D# @All rights reserved
Tên Bắc Man mở miệng: "Ngươi có biết vì sao lúc nãy tên phế vật kia nhận thua mà ta vẫn đánh hắn không?"
©2022 Kites.vn | ! M* _$ g5 _" [All rights reserved
% ^% A( _$ n/ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nhìn tên Bắc Man, không trả lời.
' M( j9 C; A" d# A) v7 y+ C& ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - A7 b. N9 f' o6 O2 R' PAll rights reserved
Thấy Lý Trường Thiên không lên tiếng, tên Bắc Man tự hỏi tự đáp: "Bởi vì hắn nhận thua! Hắn là người hèn yếu, loại người này đáng bị đánh, nhưng ta nhìn ra được ngươi không phải là kẻ như thế, trong mắt ngươi có dũng khí và không sợ hãi, ta hy vọng ngươi sẽ không xin tha mạng, đừng để ta thất vọng."
©2022 Kites.vn | 6 {/ `' u1 N. p: MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# d) E9 C5 e8 O+ |2 _# L0 m; d
"Xin tha mạng?" Lý Trường Thiên cười, "Ngươi cứ như vậy khẳng định ta đánh không lại ngươi à?"
2 |* Y7 J  A/ R6 i1 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 k$ m; a9 l# z4 o  b" p3 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tên Bắc Man cười nhạo một tiếng, hắn khoa tay mô tả thân hình Lý Trường Thiên, đùa cợt lắc đầu.
* l- k2 M: W9 O* Y3 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
* O: y% H2 s% S6 h5 g$ S. G- U9 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Huynh đệ, cái này đâu phải là so sánh khổ người ai to hơn." Lý Trường Thiên nói.
©2022 Kites.vn | * |$ O' ]) T0 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 e" k+ @) O9 d9 ^+ |All rights reserved
"Đây là xem ai ngã xuống trước."
  Q1 g2 n6 l) J- P! j, K©2022 Kites.vn | All rights reserved
  o6 C6 o$ \" m' s" s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách