Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Shine88
Thu gọn cột thông tin

[Đam mỹ] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân | Y Nùng Dĩ Dực | (Truyện dịch) Chương 138

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2020 09:05:11 | Xem tất
CHƯƠNG 20: SAO NGƯƠI LẠI HỎI RA MIỆNG
©2022 Kites.vn | All rights reserved  S1 }  Y/ s. m7 v. @, T  G% p
9 S- S( C. `' Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong nha môn, Tiền gia bị trói gô quỳ trên công đường.
1 V+ x/ p& s+ A7 x3 [% R©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 i" W( D8 z) y$ g3 B5 A0 B4 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nha dịch hai bên cầm gậy, Huyện lệnh lão gia đập kinh đường mộc đến đinh tai nhức óc: "Tiền Hổ, ngươi có biết tội của mình chưa?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 s& o- f' y3 |( l7 d1 y/ X8 r
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 l6 f$ f6 u  Z! f9 ~
"Hừ." Tiền gia quay đi, trong mắt đều là khinh thường.
©2022 Kites.vn |   }. c9 |; R: ~3 j) qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# k/ \2 g  Y" M$ W0 l* L
"Xem thường công đường! Người đâu!" Huyện lệnh lão gia chưa từng có uy thế lớn như vậy, hô to một tiếng.
©2022 Kites.vn | ) D$ C4 H+ r- n* i9 q, F: nAll rights reserved
4 H- K9 E8 ^3 |/ G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nha dịch hai bên tiến lên dùng gậy kẹp cổ Tiền gia, Huyện lệnh lão gia chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Tiền gia, ném ngọc bội hình con cá trên tay ra hỏi: "Đây chính là đồ của ngươi?"
©2022 Kites.vn | 2 ^0 O- \: g4 E8 {. x8 aAll rights reserved
2 P7 s9 M( @2 B6 ^+ F; j0 v9 y, i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia cúi đầu nhìn rồi cười lạnh: "Là của ta, vậy thì sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved) b/ Z+ t+ l. }. A1 s# q. I
©2022 Kites.vn | : H/ U  G9 ]: A$ N5 tAll rights reserved
"Được!" Huyện lệnh lão gia à một tiếng, "Vậy là ngươi nhận tội?"
©2022 Kites.vn | 0 I! l; f5 W6 r5 GAll rights reserved
( H, T/ x& H9 k! {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nhận tội gì?" Tiền gia nhíu mày.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! Y8 ~6 X$ p+ C$ ?* b3 d% G
©2022 Kites.vn |   D4 w& J) y' @9 tAll rights reserved
"Tội sát hại Nhị cô nương Tô gia!" Huyện lệnh chỉ hai ngón tay, thanh âm cao quãng tám.
* x+ B$ X* \5 y1 n4 s, [3 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 L, Q& w5 g2 m3 l3 \All rights reserved
Tiền gia chửi ầm lên: "Tên quan vô dụng kia, ta biết ngươi từ lâu đã nhìn lão tử không vừa mắt, nhưng ngươi cũng đừng hắt nước bẩn lên người lão tử, ngươi tiện tay ném ra một miếng ngọc rồi nói người là do ta sát hại, có phải gượng ép quá không!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 V) h# B8 N) S9 I/ z
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 c5 P2 h. u8 `" D# F! N: q; ^) `$ v
Tiền gia vừa dứt lời, Yến Thù từ sau tấm bình phong trên nha môn đi ra, Huyện lệnh lão gia liền vội vàng hành lễ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: P9 p, S2 F) D- F8 L8 s
0 A0 F# g* O  _( h' [0 j9 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đến trước mặt Tiền gia, nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào Tiền gia, y nhặt lên miếng ngọc vừa bị Huyện lệnh vứt trên đất, giơ lên trước mặt Tiền gia hỏi: "Cái này của ngươi?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved; j, Z+ ^. y6 g
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ m( h1 i8 [* n8 ?9 Y( b
Đối diện với Yến Thù, thái độ Tiền gia hơi hòa hoãn, hắn gật đầu, thẳng thắn trả lời: "Phải."
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 e8 a: X3 @6 r# B1 l1 o
# m8 V. w! M+ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nó xuất hiện trong ngõ nhỏ nơi Nhị cô nương Tô gia chết, ngươi giải thích như thế nào?" Yến Thù hỏi.
©2022 Kites.vn | 1 l1 u% O4 i  ]. W# J; OAll rights reserved
; ^- C. C6 T2 I3 h& i5 n  R0 _: m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia đầu tiên là sững sờ, sau đó nói: "Chuyện này thì sao, chắc trước đó ta đi ngang qua không cẩn thận làm rơi thôi."
& i$ ^+ m0 x8 T  r! m8 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % s& x; Z2 M) j+ I6 Q  nAll rights reserved
Yến Thù nói tiếp: "Nhưng nó rơi xuống từ tay Nhị cô nương Tô gia."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  r# A- X8 k9 B. Y9 w
©2022 Kites.vn | 4 p  }1 }( o: M+ h# m8 vAll rights reserved
Tiền gia kinh ngạc: "Làm sao có thể!"
©2022 Kites.vn | $ u, i' x: U* @  p! q& PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 N; y) u: U7 b8 u8 h3 c( Y& |
Yến Thù nhàn nhạt nói: "Giải thích đi."
©2022 Kites.vn | & N2 }( P: m6 W2 sAll rights reserved
" L# T! V/ D# c& H* X/ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia giãy dụa gào lên: "Giải thích cái gì! Ta không biết việc này, cô nương kia không phải ta giết, là ai nhìn thấy miếng ngọc này từ trong tay cô nương kia rơi xuống? Dựa vào cái gì nói ta phạm tội? Biết đâu trước đó ta làm rơi ngọc bội bị người khác nhặt thì sao?"
©2022 Kites.vn | 9 g$ |9 L9 ~+ D8 jAll rights reserved
) N2 P5 n5 R+ J4 ^- U) O0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia chậc chậc lên tiếng: "Cưỡng từ đoạt lý!!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 j3 g) o' V% [
©2022 Kites.vn | ) _( H" C9 g( m8 f. ]: u4 A: PAll rights reserved
Yến Thù suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem trên người hắn có vết cào hay không."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  U8 m) Y, Z/ L$ c1 [
. d( O. U' e# Y* I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấy nha dịch tiến lên đem Tiền gia đến nội đường tỉ mỉ kiểm tra mấy lần.
©2022 Kites.vn | ! b! Q/ ^/ s3 q$ w& b0 N' HAll rights reserved
+ \) W  F. W" T4 S4 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là trên người Tiền gia không hề có vết cào.
©2022 Kites.vn | ( P' H  m, _% i$ R5 X" }6 k* jAll rights reserved
% s* I  U5 Z4 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia một lần nữa quỳ gối trên công đường nghểnh cổ lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "A! Hôn quan, mẹ nó lại dám làm chuyện ngu xuẩn, đợi lão tử ra ngoài sẽ phá nát nha môn này của ngươi!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 a9 C) O" T3 v# y
©2022 Kites.vn | 1 o: ?% P- b$ D8 jAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia tức giận tới mức run rẩy.
5 j- `5 I  z2 h: X0 I' c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 g  c0 U* W( ?7 M7 p; S1 `% O1 SAll rights reserved
Yến Thù rũ mắt suy tư thật lâu, đột nhiên hỏi: "Đêm hôm đó khi Nhị cô nương Tô gia chết thì ngươi ở đâu?"
" I) S% n$ }, w2 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
' A3 A2 _; r6 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia nhíu mày: "Ta! Ta.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 }1 B4 [9 I% M& }. E0 @; l+ p4 w  P
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 Q6 e0 r0 ~/ d
Hắn dường như nhớ tới điều gì, thanh âm đột nhiên nhỏ lại, ấp úng hơn nửa ngày vẫn nói không ra lời.
3 f) J/ F+ e4 b. I5 D) J( c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, N4 n: V6 i7 J- Q
"Xem ngươi chột dạ thế kia nhất định là có chuyện!" Huyện lệnh lão gia vuốt râu.
6 F- g' |# O1 ?+ i* n- ~; }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & y" Y3 j0 j1 j0 [' ?; }; kAll rights reserved
Yến Thù kiên nhẫn chờ, nhưng Tiền gia làm sao cũng nói không được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ Y0 u% |" s+ \# m/ E9 g
©2022 Kites.vn | " S; a! P" Z, ~All rights reserved
Huyện lệnh lão gia thấy thế liền hét lớn một tiếng: "Giam vào nhà lao!"
©2022 Kites.vn | ' x) t$ ^7 j  p! yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 W6 l& f9 i' n8 e+ c+ s* \All rights reserved
"Khoan đã!!!" Tiền gia hét lên, sau đó cắn răng nói, "Ta nói, ta ở nhà của Lê Hoa."
©2022 Kites.vn | All rights reserved: K" V; J$ R4 {# ~( t7 P: |
©2022 Kites.vn | . U! @. Q  g: T8 L9 |0 \& zAll rights reserved
"Lê Hoa? Liễu Lê Hoa?" Huyện lệnh lão gia nghi hoặc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. x/ H5 f( m! {- g  r
©2022 Kites.vn | 1 D8 w: s0 @3 I! C  iAll rights reserved
"Phải." Tiền gia nhắm mắt gật đầu.
0 @' W. v( p# m- |! r- F; R©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 `) H: p, g; F- s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù hỏi: "Là ai?"
©2022 Kites.vn | 9 P  l: A2 v! z3 k/ D- oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 G+ q: y& d9 q3 Y- ]) }7 qAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia đáp: "Đại nhân, đây là một quả phụ trên trấn chúng ta, trượng phu đã mất hơn hai năm."
©2022 Kites.vn | & r  G" G' O! n' T! E9 J' C! cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 F% X# D2 ]- R! A+ pAll rights reserved
Yến Thù nói: "Gọi tới đây hỏi một chút."
! W: w% ^, }3 C- ?  a; w©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 M+ M2 \! r: Z$ J7 f! W, @7 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia vội vàng phụng mệnh làm việc, sai nha dịch dẫn người về.
©2022 Kites.vn | 1 t) d% t& L, m$ WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ]5 n8 j4 n4 L* `
Tiền gia đột nhiên giãy dụa, tức giận gào lên: "Nàng là một nữ tử yếu đuối, các ngươi đừng trói mà phải đưa tới cho tử tế, nếu dám động vào một sợi lông của nàng thì sau này ta nhất định lấy mạng các ngươi!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved. J+ Z2 ~. S5 S8 c. r7 T) s
©2022 Kites.vn | 8 V/ U% l4 g& A# PAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia gãi ria mép vui vẻ nói: "Tiền Hổ, ngươi bây giờ thân mình cũng khó bảo đảm mà còn muốn lo cho người khác?"
©2022 Kites.vn | 2 F2 \. f- H8 p7 W% yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 B! U+ y( {) ~All rights reserved
Thừa dịp hai người đấu võ mồm, Yến Thù đứng dậy chậm rãi trở lại tấm bình phong sau đại đường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 j9 T+ I/ ?( F2 Y6 T3 I( F
©2022 Kites.vn | All rights reserved, [$ ~! b6 J: i: b! u0 [
Sau tấm bình phong, Lý Trường Thiên đang dựa vào tường, hai tay khoanh lại, một chân co lên gác ở chân tường như suy tư điều gì, nghe thấy động tĩnh hắn ngẩng đầu, thấy Yến Thù thì cười cười, sau đó nói: "Khoan đã, Liễu gì đó, sau khi Liễu Lê Hoa tới thì đem nàng và Tiền Hổ tách ra để hỏi, nếu cùng một giuộc với nhau chắc có thể tìm ra sơ hở."
6 y" z2 o5 g. j+ b2 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
* l' t" ^" Y7 i, s  K6 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Đang có ý này."
©2022 Kites.vn | / K2 x* o3 I+ r. R' h5 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 j& g& ?4 r2 c; H& B! D: I9 a! t
Khoảng một khắc sau, Liễu Lê Hoa được đưa tới công đường, nàng hiển nhiên chưa thấy qua tình cảnh này, tỏ vẻ sợ hãi theo sau nha dịch.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* U! K2 {1 Z3 g- x0 M0 e. q# j" c
©2022 Kites.vn | All rights reserved, W! v* H, {9 Z
Thấy Tiền Hổ bị trói bằng dây thừng đang quỳ dưới đất, Liễu Lê Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó gọi: "Tiền gia? Ngươi làm sao.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved* f/ B& C) n% ?" a2 G6 e
2 O1 u: G$ O. I1 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Liễu Lê Hoa." Huyện lệnh lão gia ngắt lời nàng, "Đừng nói nhiều, mau tới đây."
0 Z3 p+ F3 V* v$ x8 C  @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * C2 C5 S4 r& b, Z( E* bAll rights reserved
Liễu Lê Hoa lộ vẻ hoang mang, vừa đi về phía Huyện lệnh lão gia vừa nhìn Tiền gia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 s( n1 x+ J6 ]6 I! p# h
- L  a7 V0 G1 s. T6 S. {; Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia cũng nhìn nàng, dõi theo nàng đến sau tấm bình phong.
9 h$ f5 K9 K: ]7 x$ Z' e% z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; S  F" S: i! ]8 S
Yến Thù và Lý Trường Thiên đang đứng chờ sau tấm bình phong, thấy Liễu Lê Hoa sợ hãi đi tới thì không khỏi đánh giá nàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 I, {* G: j5 ]# v
% _" g" |( B. V6 I  B, {9 C2 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng là một nữ tử có tướng mạo dịu dàng, dù không trang điểm nhưng vẫn mỹ lệ thanh tú, mặc dù đôi tay chai sần do làm nông nhưng tư thái khéo léo trang nhã.
©2022 Kites.vn | 7 `3 {) R$ p' V' M6 l' p  iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 z4 T; B1 E+ ~( @6 m  G1 fAll rights reserved
Liễu Lê Hoa thấy Yến Thù và Lý Trường Thiên khí chất bất phàm cũng đoán được là người không tầm thường, yếu ớt gọi: "Đại nhân?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved: u5 m- w0 N1 W. C% g
; F! u+ r$ D0 w; S5 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nghiêm túc hỏi thẳng: "Vào đêm Nhị cô nương Tô gia chết, Tiền Hổ thật sự ở cùng ngươi sao?"
©2022 Kites.vn | 4 w: L$ S/ r: X1 o# XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 N$ P. C9 W0 r2 k, g1 }4 i  @" KAll rights reserved
Liễu Lê Hoa đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, hai tay không ngừng vò khăn, hơn nửa ngày mới gật đầu.
©2022 Kites.vn | 3 L5 D! F' s1 f/ \; SAll rights reserved
! }* ]* Z" _: C2 I; m0 ~/ L©2022 Kites.vn | All rights reserved
"A.." Lý Trường Thiên phản ứng lại, che miệng ho nhẹ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" V) F$ q  s$ P
©2022 Kites.vn | 1 D6 c) A" D& b& K: m, rAll rights reserved
Yến Thù hỏi: "Hắn ở cùng ngươi làm gì?"
  S. Z. U  {4 N( V$ j* U- o) ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ i& F0 `6 Y' R, S) d2 S4 ^$ [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên một mặt khiếp sợ nhìn Yến Thù.
©2022 Kites.vn | $ ]% w7 B; H% X' S$ R  I" LAll rights reserved
/ ?0 f* I6 T5 n2 j$ n0 U  |: A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Fuck, sao ngươi lại hỏi ra miệng vậy?
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 h: A+ \4 ]' k
1 R, o% g0 x/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Liễu Lê Hoa ngập ngừng một lát rồi đáp: "Tiền gia ban đầu ở nhà ta ăn cơm, sau đó giúp ta gánh nước, chặt củi, cho gà ăn, sau đó liền đi."
/ M  J5 v/ V$ T8 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. [/ y. Q/ x9 J
Lý Trường Thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Lê Hoa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* [% y7 R2 z3 t3 x% j
©2022 Kites.vn | 7 t8 n& r7 k1 @  v9 G! FAll rights reserved
Fuck, sao không giống những gì ta nghĩ vậy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 s* G- ?& q1 d! B4 m
©2022 Kites.vn | All rights reserved: |# E1 V/ a3 E% }4 i4 X
"Giúp ngươi cho gà ăn? Ngươi chắc chắn là mình không nói sai chứ?" Huyện lệnh lão gia còn khiếp sợ hơn Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& B: \% J" G% ^2 }6 S; ~! [
©2022 Kites.vn | . b+ b/ u! i3 Y0 b# oAll rights reserved
Liễu Lê Hoa gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 V% e6 a; Y* K9 T" V) s+ c# t
% t/ w- B  s4 `& j8 }9 t& K" X©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Trước khi gánh nước trong chum còn lại bao nhiêu nước? Đốn củi mất bao lâu? Cho gà ăn cái gì?" Yến Thù hỏi từng câu, chờ Liễu Lê Hoa đáp xong mới ra ngoài hỏi Tiền gia.
1 d7 {# G! B. R  ^3 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
% P0 ?/ s( h  r# G" X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là Tiền gia và Liễu Lê Hoa nói giống nhau như đúc, không sai chút nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 K) l0 |3 w! M; `4 H/ B
©2022 Kites.vn | ) Q' R, |& }& C/ F4 E6 B0 iAll rights reserved
Chẳng lẽ đúng như Tiền gia nói, sau khi ngọc bội của hắn rơi mất đã bị kẻ khác tiện tay nhặt?
©2022 Kites.vn | , v9 H/ U, r4 T' K( E: w  W' yAll rights reserved
  A* p( ~$ u. L2 B5 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhất thời sự tình trở nên bế tắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; F' U2 b& `) H: V4 \
©2022 Kites.vn | All rights reserved( x) e: f$ Z- X; @5 z, X
Lý Trường Thiên và Yến Thù đều cúi đầu tự hỏi.
©2022 Kites.vn | 2 k/ p0 `3 W3 ]/ FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) }/ ?9 E0 e0 W$ g# ~$ R
Huyện lệnh lão gia vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi Liễu Lê Hoa: "Hắn thật sự giúp ngươi gánh nước rồi cho gà ăn? Chính là hắn? Tiền Hổ ấy à?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved% F- r- n3 h9 R7 F7 g( q
©2022 Kites.vn | % _' ]; U& m+ A1 M: P4 q' h3 A1 }All rights reserved
Liễu Lê Hoa gật đầu, nhỏ giọng hỏi Huyện lệnh lão gia: "Lão gia, Tiền gia phạm phải tội gì vậy?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved) t2 B7 x- F( E3 ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved" q9 _7 E2 H: ?7 o6 T5 T# v2 m. R
Huyện lệnh lão gia đáp: "Nghi ngờ Nhị cô nương Tô gia là do hắn giết."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 j0 ^: P* u1 ?5 H/ ^
©2022 Kites.vn | $ f! j/ S- S% d/ d# g+ F$ DAll rights reserved
"Cái gì?" Liễu Lê Hoa đột nhiên kêu lên, nàng mở to hai mắt, liên tục khoát tay, "Không thể nào đâu, việc này không thể nào do Tiền gia làm, Tiền gia đối với nữ tử rất ôn nhu!"
. v1 f& D6 N2 y& j! K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . p+ c1 u0 O& u5 Z+ L9 @All rights reserved
"Ôn nhu?" Huyện lệnh khịt mũi coi thường, "Hắn ấy à? Một tên ác bá, trong tay ta còn rất nhiều hồ sơ hắn phạm tội đánh người đấy!"
©2022 Kites.vn | ' v: O' ~, v8 L" m  P# u# ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# u1 r  C- l& X% D* z  o
Liễu Lê Hoa nói: "Lão gia, ngài nói chuyện ba tháng trước Tiền gia đánh Trương đại quan nhân sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved# j* b, _5 m# x% b7 _5 g; |' }
©2022 Kites.vn | All rights reserved& i& m; |, b+ C: I5 u* \
Huyện lệnh lão gia phẩy tay áo hừ một tiếng: "Đây mới chỉ là một chuyện thôi!"
0 b+ [( X" T3 Y2 [0 O9 h3 F  k$ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " ^! P8 X6 g4 {% KAll rights reserved
Liễu Lê Hoa nói: "Huyện lệnh lão gia, việc này thật ra phải trách ta."
1 W: J9 @6 V' l7 g: |6 U/ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! P' W& }8 C( n, G/ P1 a
"Trách ngươi? Tại sao nói vậy?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 u# o7 d* e; I' c: q$ ]2 x" S
©2022 Kites.vn | " `- B0 @3 h/ {/ L! `0 @All rights reserved
"Trương đại quan nhân ở sát vách nhà ta, luôn luôn đánh đập vợ cả của hắn, có lần nàng ấy khóc lóc chạy đến nấp ở nhà ta, ta thấy nàng đáng thương nên cho nàng trốn, kết quả lại bị Trương đại quan nhân đánh, sau khi Tiền gia biết được liền dẫn người đi phế bỏ một tay của Trương đại quan nhân."
©2022 Kites.vn | # T3 B' t% X# U" L( \& PAll rights reserved
: ~: t1 J3 D7 _! N: I©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Shhhh." Huyện lệnh lão gia gãi râu hít vào một hơi, lại có loại chuyện này sao!! "Vậy nửa năm trước Tiền Hổ đánh tàn phế Từ Đại ở Tây Nhai Khẩu là chuyện gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved( S: E) ~2 V1 @/ z. `# S1 `
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 L7 p0 @9 c# L3 A- Y/ s* F  K
"Là vì Từ Đại không nuôi mẹ hắn, mẹ hắn chết đói trước cửa Tiền gia, Tiền gia ngoài miệng thì nói vì thấy xúi quẩy nên tức giận đánh người, nhưng ta biết hắn muốn thay Từ lão bà bà trút giận."
©2022 Kites.vn | 7 P( ]" F1 N' F8 T. O1 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) [" U& O/ v- U+ i- y: q2 \# \All rights reserved
"Một năm trước nữa hắn đánh Chúc Tiểu Ca ở ngõ Nam là chuyện gì?"
©2022 Kites.vn | 4 P. Z' s: d8 m+ s. A" JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + L/ ]* L( p" a8 ]# P, S; {2 BAll rights reserved
Liễu Lê Hoa che miệng cười: "Đó là do hắn uống rượu say, hỏa khí bốc lên cãi nhau với Chúc Tiểu Ca rồi vung mấy quyền, sau đó hắn lại ngại xuống nước xin lỗi, không phải đã vụng trộm đưa tiền cho Chúc gia rồi sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 E  ^: Y% j; A
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @9 o; _  J; v5 U, T0 t: W0 ^
"Ha!" Huyện lệnh lão gia vỗ đùi, "Hắn đưa tiền thì cứ đưa đi, còn bỏ trong bao vải đen làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ném thẳng vào làm ngói trên nóc nhà Chúc Tiểu Ca đều vỡ hết! Chúc Tiểu Ca còn tưởng là đất đá nên đem cái bao kia ném đi! Ái chà chà!"
©2022 Kites.vn | ( n7 A% k" h# ^# l! wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 ?1 ~) I9 b/ Y! u: M( @+ d+ mAll rights reserved
Liễu Lê Hoa: "Ái chà chà!"
©2022 Kites.vn | + J* U! G! K# H- u( tAll rights reserved
+ ?9 a  n% i# z/ \9 l( V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: "Ha ha ha ha ha ha ha."
©2022 Kites.vn | " M# O) D6 H9 \5 u. mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! q5 ^5 J- x9 P- d5 `6 o4 A; n
Lý Trường Thiên: "Ủa? Đều nhìn ta làm gì, không phải rất buồn cười sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved. [: j' K  U1 K& e1 l" k
©2022 Kites.vn | All rights reserved" u. ]0 x( |* G" `3 u" j. O9 {) i/ t
Yến Thù ngẩng đầu: "Thả người đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 [" ?: ~9 n$ ?) P& d; l
0 U8 \* J" I, M4 F8 |" a2 Y+ D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2020 09:05:56 | Xem tất
CHƯƠNG 21: GƯƠNG SÁNG TREO CAO TRẢ LẠI TRONG SẠCH
6 Y5 k4 d/ [9 k& Y0 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ b& R9 f, e1 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi Tiền gia được cởi trói thì tức giận đứng lên muốn chửi mắng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 j8 W9 }6 j2 W' r
©2022 Kites.vn | All rights reserved( [: e% s* G, O( G9 O6 M2 |
Liễu Lê Hoa khẽ gọi: "Tiền gia, ngươi không sao chứ?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved. _; ^( F9 s# C# H* [7 B7 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ x' T  l& H, \$ ]2 p
Tiền gia vậy mà đỏ mặt, xấu hổ gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; G1 R, ]: J. k. }: Q
% o1 l4 J* S& o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia: "Ôi chao."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 f& P0 j5 ~  G1 ^
1 p% d( ?: t4 ^  l" P; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia: ".. Lão già đáng chết!!!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved( y( i, M. v5 E* y8 c  }1 y
©2022 Kites.vn | 4 r8 O9 i, D( ]  a; R9 T9 \1 T" TAll rights reserved
Liễu Lê Hoa vội vàng nói: "Tiền gia, nhờ có Huyện lệnh lão gia minh xét mới trả lại trong sạch cho ngươi đó!"
3 s  M$ Q+ t5 e3 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 x8 p+ q% u$ w. N0 M: O6 e9 G
"Hừ." Tiền gia phủi bụi đất trên người rồi cùng Liễu Lê Hoa rời đi, hai người vừa ra khỏi nha môn thì Tiền gia chợt nhớ tới cái gì nên lại quay về.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" u( H/ e) A$ x1 x) T+ Z: w
  v! r' v: P& T- T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đang cúi đầu suy nghĩ, Lý Trường Thiên đi tới đi lui, Huyện lệnh lão gia vuốt râu gãi đầu, cả ba người đều không có kế sách nào khả thi.
2 m8 M2 i, O! ~/ F' |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & \. \$ ^: v2 j; H0 R1 N8 cAll rights reserved
Tiền gia tương đối kính nể Yến Thù, đến trước mặt y nói: "Đại nhân, ta nhớ ra một chuyện."
©2022 Kites.vn | 5 X* b; i: I! p% l8 TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 V# L" J' j" I* w7 Z% n3 vAll rights reserved
Yến Thù ngẩng đầu: "Mời nói."
% V& ^: b' u5 s4 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( K5 M1 [* s- b8 w: k5 M/ C# LAll rights reserved
Tiền gia nói: "Dạo này nhà ta liên tục bị mất một vài món đồ linh tinh, ta đoán là trong phủ có người lấy trộm, nhưng ta không thích truy tìm nội ứng nên tạm thời chưa quản, giờ nghĩ lại không chừng ngọc bội là do tên nội ứng kia lấy đi."
1 `1 r$ Y- x7 [9 d3 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : y" l/ g3 R  S6 d# }3 N. qAll rights reserved
Lý Trường Thiên lên tiếng hỏi: "Chỗ của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?"
* Y" O7 |9 C4 H/ ~8 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ ]8 k' I+ k& ]+ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia đáp: "Tính cả gia phó và đám tay chân thì có ba mươi mấy người."
©2022 Kites.vn | 6 w9 e% k, ?0 k* v  S- d( I* fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, [1 V! h$ ?1 n* f0 w$ |% F
"Nhiều vậy sao." Huyện lệnh lão gia nói, "Khó tìm lắm, chẳng lẽ bắt toàn bộ đến rồi hỏi từng người à?"
©2022 Kites.vn | + y3 K$ c" [6 u9 Y& Z& b2 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ _4 A3 l" A( H0 a" k9 y* \: U9 WAll rights reserved
Tiền gia hiển nhiên là không đồng ý, trên mặt lộ vẻ không vui.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; C9 w# @3 a+ C( Q. c" l
©2022 Kites.vn | . s6 G4 m& }6 p# v3 F% u* j6 q! G1 c; CAll rights reserved
Yến Thù đột nhiên nghĩ ra cái gì liền hỏi: "Tiền gia, người chỗ ngươi đều ăn ở tại phủ đệ?"
©2022 Kites.vn | ! `* B8 _% }4 F; ?2 V7 V1 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 _* k1 e3 S2 b! g9 g! x5 Y3 GAll rights reserved
Tiền gia gật đầu: "Đúng vậy."
  [% F6 Q- J3 t* t% N+ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 E7 L. S6 v5 b" }8 n' g8 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên phản ứng kịp: "Không có kiểu tan tầm, à không, chính là dạng xong việc thì về nhà sao?"
©2022 Kites.vn | ) q; B1 k" p% J. |All rights reserved
- k/ _' H9 y' `, }  Z$ _9 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia lắc đầu: "Không có."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 @3 m9 q2 e! f0 |( T
©2022 Kites.vn | & y0 s0 S2 x5 Q; fAll rights reserved
Lý Trường Thiên nói: "Vậy nếu ta là tên trộm này, ta trộm đồ xong thì chắc chắn.."
# K5 n$ b% K2 }# w2 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- m: Q1 g+ [. j4 k# v
Yến Thù đột nhiên nói tiếp: "Không dám mang trên người hoặc để trong phòng vì sợ người khác trông thấy."
©2022 Kites.vn | All rights reserved( b; ^9 m/ Q/ z- i7 \
$ Y+ ?1 a$ y2 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên mừng rỡ nhìn về phía Yến Thù, luôn miệng đáp: "Đúng đúng đúng, cho nên ta nhất định phải kịp thời xử lý những tang vật này, nếu vậy thì.."
0 [: v9 k* x, w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + O$ q( P7 c* H9 NAll rights reserved
Yến Thù và Lý Trường Thiên nhìn nhau.
# B0 A' n0 a; P3 i! l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ c! `* }2 M: S  z
Hai người đồng thời mở miệng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) q  W2 m% d8 J
4 {0 @  r* L- q9 j! x8 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: "Hiệu cầm đồ."
©2022 Kites.vn | : G1 v4 W% c9 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 d' g1 D# x* uAll rights reserved
Lý Trường Thiên: "Bán đi."
©2022 Kites.vn | + {! X3 z) s9 C7 AAll rights reserved
- v% u7 U+ a  l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù hỏi Huyện lệnh lão gia: "Trên trấn Xuất Dư có mấy hiệu cầm đồ?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ i0 O  ?& {) _' ?8 \0 W! \3 Q
1 q6 n+ G& j* V' Y! N. U% h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia giơ lên một ngón tay: "Bẩm đại nhân, chỉ có một hiệu thôi!"
©2022 Kites.vn | 7 ?- I) q7 j5 JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Q# H: N5 }( W2 Y" {
Lý Trường Thiên nện nắm đấm vào lòng bàn tay: "Như vậy cũng tốt, trực tiếp đi hỏi chủ hiệu cầm đồ xem mấy ngày nay ai hay cầm cố đồ vật của Tiền gia!"
) F" y; n6 }4 }4 E" c# L; }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 W; C0 e/ y* J' R- O! G
-
/ v: [6 [% ~$ g3 A, h5 i# |% S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; x: g, F7 M3 L6 H! h/ @7 rAll rights reserved
Chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống, quạ đen kéo về tổ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 U. \; t0 v! ]% Y. s! z/ I$ n
©2022 Kites.vn |   Y. K$ a8 W6 F  _All rights reserved
Tiền gia giận đùng đùng trở về phủ, thấy ai cũng hỏi: "Mẹ nó, Ngưu Tam đâu!! Mụ nội hắn."
©2022 Kites.vn | 9 @( a8 \* q1 t( kAll rights reserved
7 j9 Y6 _6 T1 d: C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hỏi mãi đến viện phía Tây mới có gã tay chân nói: "Gia, Ngưu Tam nghe nói ngươi bị bắt thì không nói một lời thu thập hành lý, cũng không biết đi đâu nữa."
©2022 Kites.vn | 3 S6 }' g3 K$ }! v7 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' C! v! C& }$ p% A* r1 T) `6 i
Tiền gia trợn mắt tức giận, thầm nghĩ mình đúng là mắt mù, vậy mà cùng loại súc sinh này xưng huynh gọi đệ: "Đi lúc nào!?"
©2022 Kites.vn | 5 X6 _$ \' ?, N( zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' T6 i6 F5 W) `$ R2 \
Gã tay chân đáp: "Nửa canh giờ rồi ạ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 U+ ]( e( M+ G  ^7 s. k
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 z0 j; r4 R! P& q% A/ y
Lý Trường Thiên đi theo Tiền gia nói: "Hỏng rồi, chắc hắn biết sau khi chúng ta bắt ngươi về sớm muộn gì cũng tra ra hắn nên bỏ chạy."
. E& E- X& b1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , N2 m" K6 I3 Q" u2 K& c* Q3 k" wAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia thốt lên: "Nửa canh giờ thì chắc vừa ra khỏi thành trấn! Chưa chạy xa đâu!"
0 u  i* Q7 _" y! ]/ r* c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* a7 p$ `, [- s! J6 t) F
Yến Thù hỏi Tiền gia: "Hắn có đặc điểm gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E% q- P% I5 p- f: j/ \6 m1 u1 i
7 |7 D: D1 i5 l( ]  b; S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiền gia vội vàng trả lời: "Mặt chữ điền mũi to mắt hếch miệng rộng, am hiểu ám khí phi tiêu!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 D1 o5 E8 k4 G9 R! N
©2022 Kites.vn | 0 A+ `( O& Z: FAll rights reserved
Tiền gia vừa dứt lời thì không còn thấy bóng dáng Yến Thù đâu, y bay vọt lên, phóng về hướng ngoại thành.
©2022 Kites.vn | / n* E% `+ }+ _4 u$ l" A- mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - K% {% Y* I0 T5 F( H3 V. MAll rights reserved
Ngoài thành trấn, trong quán trà dịch trạm.
% I0 e! ]* N: c4 Q" |2 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ a2 w) O- x- ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trời dần tối, qua một lúc nữa là phải thắp nến, tiểu ca đang bưng trà dọn dẹp chén đĩa thì bỗng nhiên có người vội vàng xông vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 O! Y8 R( }7 P- T; L
©2022 Kites.vn | 4 y+ z/ m) E, N, M& eAll rights reserved
Tên khách kia nắm chặt cái bọc trên người, cao giọng hỏi: "Các ngươi có bán ngựa không!! Có không?"
©2022 Kites.vn | % R! T2 d, m1 V2 M+ fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; p( F; H6 R0 [* n1 `All rights reserved
"Không có thưa khách quan, chúng ta làm sao có ngựa được chứ." Tiểu ca giật mình đáp.
. W& Y* V5 j1 V3 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 f: o! a" x: c! j0 s6 d
Tên khách kia tức giận chửi mắng một tiếng, quay người rời đi.
: O$ v0 l) ~% ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & x( r' y  }/ |, A* qAll rights reserved
Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Ta có."
©2022 Kites.vn | $ a6 ^7 N: f" [5 K7 F* bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 U3 s; h4 w+ j
Hai người lập tức giật nảy mình, cùng quay đầu nhìn lại thì phát hiện trong quán chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh niên áo trắng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ m( Q$ g) x& N/ j4 _* A
©2022 Kites.vn | 7 U# v) ^2 v0 F. ^All rights reserved
Thanh niên đứng bên bàn gỗ, ngước mắt lạnh nhạt nhìn tên khách kia.
©2022 Kites.vn | * K* X8 u9 C; @( q, O/ hAll rights reserved
0 S& F1 z2 M5 W1 x3 P0 s" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi.." Ngưu Tam đánh giá thanh niên áo trắng từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy y xuất hiện quỷ dị như vậy trong quán trà này có chút không thích hợp, nhưng vì thời gian cấp bách nên Ngưu Tam vẫn hỏi một câu "Ngựa của ngươi bán thế nào? Bao nhiêu bạc?"
©2022 Kites.vn | 1 Q/ N) L6 s! v/ |% z, ]All rights reserved
- j# a6 s8 c8 t$ `& b1 p7 J; ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thanh niên áo trắng lắc đầu: "Không cần tiền."
" a! c! t' Z- a2 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
& ~/ w* I' w& D! m, A) d, M3 q) s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngưu Tam sững sờ: "Vậy ngươi muốn gì?"
* w0 K$ `$ y/ ?6 m. K1 |% b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E$ V" q# P+ `; \# {6 R- c
Ngữ điệu của Yến Thù không nặng không nhẹ: "Mạng ngươi."
©2022 Kites.vn | $ q! T( i% l! q0 |' dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' }: J7 K, T8 N
Con ngươi trong mắt Ngưu Tam đột nhiên co rút lại, tay phải vung lên, mấy cái phi tiêu từ trong tay áo bay ra xẹt ngang không khí, hướng thẳng tới Yến Thù.
©2022 Kites.vn | 5 Q; r7 C3 @/ j9 K, O4 \All rights reserved
$ X% x4 k$ q' b' t% J* h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đạp một cước lên bàn gỗ trước mặt ngăn lại phi tiêu, một kiếm chém đứt.
©2022 Kites.vn | 1 e* Q# V. M% d5 M7 H0 G0 zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! c6 b3 D8 W( j  EAll rights reserved
"A! A!! A!!" Tiểu ca của quán trà sợ hãi kêu to.
©2022 Kites.vn | , p8 b6 E: F2 M" vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( `- a9 C9 l: f# S) s. b
Ngưu Tam thừa dịp hỗn loạn xoay người bỏ chạy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 r8 t5 I( [2 k& D9 A
8 v3 m3 t: e% `9 I/ P8 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đuổi hai bước rồi quay trở lại, đặt một lượng bạc trước mặt tiểu ca đang ôm đầu: "Bồi thường cái bàn."
©2022 Kites.vn | ! k+ C" h" t2 ^8 l0 [: Y7 X5 A4 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: |& V3 L6 q( D" T5 F2 l
Nói xong Yến Thù lập tức đứng dậy tiếp tục đuổi người.
©2022 Kites.vn | : J! Q: z# u) B2 H. E, A9 K  lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 E! A. f. ~  Z, _7 ?; [All rights reserved
Ngưu Tam vừa bò vừa chạy hơn nửa ngày, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, cứ tưởng Yến Thù đã bỏ cuộc, hắn vịn vào gốc cây đại thụ thở dốc nghỉ ngơi một lát.
- {# k$ r* z( x* _' @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( P* J/ u3 ~- \4 u* Y, q2 OAll rights reserved
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người đè vai Ngưu Tam xuống.
©2022 Kites.vn | 8 |: ~5 h* ?5 \7 `All rights reserved
, L" {) l% v3 `( Y9 M1 B- d& _( U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngưu Tam hoảng sợ quay đầu lại, thấy Yến Thù thì sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng móc ra chủy thủ bên hông, hung hăng bổ về phía Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: n. U; d9 ?9 R6 P3 ^0 {  l9 `
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Z  _* M4 s3 q0 t& M
Yến Thù vặn cổ tay hắn, mượn chủy thủ trên tay Ngưu Tam cắt đứt ống tay áo của hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F2 ~, u9 g" E; e0 O, g1 Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved! T4 E: J0 e5 v# j5 Z6 e& _
Hai ống tay áo bị giật xuống, trên cánh tay phải Ngưu Tam chợt hiện ra mấy vết cào vừa đóng vảy.
! l- n" b- k2 b/ \* ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 a6 b' `$ u  l2 a1 b0 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong mắt Yến Thù toát ra phẫn nộ, không lưu tình đạp mạnh một cước lên đầu gối Ngưu Tam, gạt hắn ngã xuống đất, sau đó dẫm một cước lên cổ tay hắn đang muốn vớ lấy chủy thủ rơi trên mặt đất.
©2022 Kites.vn | 9 q8 `+ j1 I% W! W% F) c7 W" eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 z5 }6 b8 {( B' v. s/ J3 j9 D- BAll rights reserved
"A!!!" Ngưu Tam nghe thấy tiếng xương tay mình nứt gãy thì lập tức rú lên thảm thiết.
©2022 Kites.vn | 5 f# `3 n3 p1 G  Q, n# q- p9 KAll rights reserved
4 t4 C4 X8 ]0 h+ |  [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng hét thảm vang vọng trời cao, trong cánh rừng phía xa, chim vỗ cánh bay lên rồi lại trở xuống tán cây như chui vào lồng.
©2022 Kites.vn | 7 T' B9 K* E- E( K1 W) @All rights reserved
©2022 Kites.vn |   K1 o5 U4 x5 k3 h$ p1 cAll rights reserved
-
©2022 Kites.vn | , Q; L/ o2 Y: n& N6 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - m& D6 a% |! y. H) J% y/ \5 t5 iAll rights reserved
Ngày hôm sau, bên ngoài nha môn bị dân chúng đến xem náo nhiệt vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 b0 ^; Q  {+ [5 F
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 T4 T4 Q1 [5 R4 G: A: o, P
Huyện lệnh lão gia uy phong lẫm liệt thăng đường, trên tấm bảng phía sau ghi bốn chữ lớn.
& p1 n6 w8 h* d- i* ~8 F7 W0 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , T( u1 q% Y# r. C7 k6 k6 nAll rights reserved
Gương sáng treo cao.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 K5 G( `# C" k
" E+ g0 h; K- `  c6 ?" g% X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngưu Tam bị dây thừng trói gô quỳ trên công đường run lẩy bẩy, khóc đến độ nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không dám quanh co mà kể hết toàn bộ sự tình xảy ra đêm đó.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 g7 S# A( S% c& ^7 P( W, ~
©2022 Kites.vn | - N& c+ r6 ]! }& ZAll rights reserved
"Cái gì? Phạm nhân sát hại Nhị cô nương Tô gia lại là hắn?"
4 c. n: Z2 n2 o5 E- Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 o4 _7 F, y, I- s8 bAll rights reserved
"Đúng vậy, là đại nhân dưới chân thiên tử đến tra ra chân tướng, thật lợi hại!"
7 s  @. Y7 D- u7 O# R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Z. A8 {* j) V" Z; [9 u1 D
"Nhưng không phải rất nhiều người đều thấy rõ ràng là tên ngốc kia sao.."
; g! t) t! D9 Q* O8 d, A) L©2022 Kites.vn | All rights reserved
: ]" A- a: }, q  w. f) K# y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nghe nói làm như vậy để cứu Nhị cô nương Tô gia đó."
©2022 Kites.vn | $ |. [5 n- p$ r7 ^2 `3 O+ w) n4 \All rights reserved
" R: B  B! m, |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Vậy à? Không thể nào?"
©2022 Kites.vn | - q5 d8 f, W. S, e& GAll rights reserved
2 H/ [( I. W% S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thật mà, Huyện lệnh lão gia vừa đưa ra chứng cứ, nói cái gì mà không phải tên ngốc kia phạm tội."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 P: H8 l* ~. L% M" z
% x' d3 V8 \8 c) N, m©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Dù sao cũng là kẻ ngốc, chắc cũng không biết mình đang làm gì đâu."
( a2 N& \1 ?" d# P7 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 e% C/ i+ G& b( h0 UAll rights reserved
Tiếng nghị luận hỗn loạn, Lý Trường Thiên yên lặng cúi đầu trong đám người, đi tới phủ Huyện lệnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) B9 G# e  q5 h$ [- [% g2 {1 Y. t- [7 F- `
& N1 z. F# Z$ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước tiên Lý Trường Thiên về sương phòng, lại kinh ngạc phát hiện Yến Thù không có ở đó.
% {' h# t1 R" K5 R4 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
% j# `5 b- x  `8 {  H( k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn ra ngoài phòng muốn đi tìm Yến Thù, nhưng vừa vào trong viện thì lại mờ mịt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# I, w* q8 f9 o6 m: w
©2022 Kites.vn | 6 _3 C, p) S; D" S2 ^3 l, BAll rights reserved
Lý Trường Thiên đứng lặng tại chỗ, không biết nên đi đâu tìm Yến Thù.
©2022 Kites.vn | ) ]# z( B, v3 P) O1 M4 x8 z$ z+ gAll rights reserved
$ k+ A$ v) T3 p" E, s0 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này một tiểu cô nương búi tóc bằng lụa đỏ bưng một rổ trứng gà đi ngang qua, thấy Lý Trường Thiên ngây ngốc đứng đó thì nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"
% J% x3 e5 K2 x. D$ I. v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) j& a6 m9 T  R- ^9 P- g3 i
"À, ta là.. Ta là.." Giọng nói của Lý Trường Thiên càng lúc càng nhỏ.
$ v# B: Z7 i. Y7 ?. H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) x6 b2 i: A0 NAll rights reserved
Hắn là ai?
% I6 M% C  F' g7 _- x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " e7 _5 {$ h. ?) |" zAll rights reserved
Hắn là Lý Trường Thiên.
$ D5 ?" K3 }0 q9 V( P* Y! t% Y- n©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ y! X. P9 }- C, |3 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn là tay súng máy trong quân đội.
©2022 Kites.vn | 1 J2 {+ B! o' l3 s3 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ y! H# W, Z, g+ Z/ Y
Hắn từng lập công một lần hạng nhì, một lần hạng ba, được tuyên dương năm lần.
/ N" z6 {3 y# W$ V+ G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 d) B7 h" i3 o/ D6 q$ P7 YAll rights reserved
Hắn hai mươi hai tuổi, sắp hai mươi ba tuổi, chuẩn bị lấy hết tiền tiết kiệm để mua một căn hộ chung cư cho người độc thân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, r  C! G7 |1 g
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ^# ?7 r; a- b6 b5 D/ y
Nhưng hôm nay hắn là ai? Nên đi nơi nào đây?
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 p/ V0 n# m4 R
©2022 Kites.vn | All rights reserved% @: \4 ]7 }- r% k+ D4 A% y
"A, ta biết rồi!" Xảo Nhi đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lý Trường Thiên, "Đây là chỗ ở của thần tiên đại nhân, ngươi đang tìm thần tiên đại nhân phải không? Ta vừa thấy y trong chuồng ngựa đó! Chuồng ngựa ở sân phía Tây đằng kia kìa."
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ g$ U6 I6 \$ s7 ]
9 Y3 x' S# J2 W6 V' l0 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
"À.." Lý Trường Thiên ngơ ngẩn lấy lại tinh thần nói cám ơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ T! s, V3 t2 L
! E( k  }' b) R, |( {1 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xảo Nhi lễ phép đáp đừng khách sáo, bưng rổ trứng gà nhảy chân sáo rời đi.
©2022 Kites.vn | 6 L+ _' h: a' H) D8 ]+ g: H6 lAll rights reserved
  m( ]& N( p' d1 R5 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nghĩ một lát rồi đứng dậy đi về phía chuồng ngựa.
©2022 Kites.vn | 4 l# w" Y* R6 V8 G+ _7 F  ]( p* uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 F2 W& R3 t' Y! q& v9 }: ]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2020 09:06:42 | Xem tất
CHƯƠNG 22: NGƯƠI ĐỪNG BÔI THUỐC CỨ ĐỂ TA LÀM
' p0 d$ O: L% i2 e8 \0 ?/ Q( Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 f+ Y: T5 g: I! ^- _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong chuồng ngựa, Yến Thù đang xắn tay áo cho tuấn mã của mình ăn cỏ khô, một tay nhẹ nhàng vuốt cái bờm mềm mại, một tay cầm cỏ khô đưa tới bên miệng ngựa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( o3 Z- {6 I6 v+ i! ^& y! L5 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved( b5 e0 k3 z% B; u3 Y* R8 Q
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Yến Thù quay lại thấy Lý Trường Thiên thì khẽ gật đầu.
©2022 Kites.vn | + S" B) y% H6 b5 \# G9 G) q( ^2 L9 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( U+ n/ q5 ~* uAll rights reserved
Lý Trường Thiên có chút dè dặt, hắn khô khan cười hai tiếng rồi nói: "Con ngựa này là của ngươi à?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved; A3 C" v4 ^" d& `$ D6 a7 o4 \. F
©2022 Kites.vn | ( m' x9 ]# c$ e' p4 j/ ~+ yAll rights reserved
"Ừm." Yến Thù đáp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, h' x* f/ E4 B0 O; i
©2022 Kites.vn | 2 E4 y7 N# F0 z' ^$ g& [, KAll rights reserved
"Rất soái." Lý Trường Thiên đi tới vỗ lên dây cương của tuấn mã.
) _+ D7 k) }* T$ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  s$ V3 X  H+ a1 N* n. M! T) k
Con ngựa chấn kinh tung vó lên muốn đạp Lý Trường Thiên.
+ g) }- t" Q) G9 D, \' N# x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 d0 l+ A" ]* g( L) F& _2 c* K
Yến Thù quát lớn một tiếng rồi nắm chắc dây cương, đột ngột túm lấy đầu ngựa để tránh làm Lý Trường Thiên bị thương.
- K7 n+ q3 z/ [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Z' O" x# I# M8 Q8 N
Lý Trường Thiên giật mình lui lại một bước.
©2022 Kites.vn | 5 j' v! i; n/ @2 C5 Z% PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / }% m) T) \+ c4 M# Y# E- i2 }/ T' DAll rights reserved
Yến Thù ôm cổ ngựa trấn an nó bình tĩnh lại.
0 t9 i5 Z4 N! A" A: G$ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 f- d5 \9 Z1 k: M  b0 U: W©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thật xin lỗi, ta, ta.. Ta không phải cố ý.." Lý Trường Thiên hoảng loạn nói xin lỗi.
5 C' q" k4 l4 {; W/ o+ B+ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : G+ e# [+ L6 D  b. y+ TAll rights reserved
"Đến đây." Yến Thù nhàn nhạt bảo Lý Trường Thiên.
9 _% S9 I/ d% v& q5 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 D! L! v' K( Y* I2 S0 q8 pAll rights reserved
"Hả?" Lý Trường Thiên cẩn thận nhích tới gần.
©2022 Kites.vn | 2 f2 C1 w- M' Z7 T3 wAll rights reserved
, r2 b3 y, g; I5 [3 X/ U6 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù kéo cổ tay Lý Trường Thiên đặt lên lưng ngựa: "Vỗ ở đây."
©2022 Kites.vn | 4 z9 o. e* F1 Z  mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 c8 i# e0 ]( @1 o: T+ I5 mAll rights reserved
Lý Trường Thiên thoáng do dự rồi khẽ vuốt nhẹ, con ngựa bình tĩnh một lát, nhẹ nhàng cọ đầu vào Lý Trường Thiên rồi ung dung nhai cỏ khô.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" I: ?2 Z% B7 p: N
©2022 Kites.vn | . x! ^" Y# ~: r; t, qAll rights reserved
Hai mắt Lý Trường Thiên tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, không ngừng vuốt ve bờm ngựa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 h, S. O. n( ~2 q( S
©2022 Kites.vn | 1 _9 b0 S0 B: m. j& N: V- KAll rights reserved
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên nhớ tới cái gì, nói với Yến Thù, "Trên công đường Ngưu Tam đã thú nhận hết chuyện sát hại Nhị cô nương Tô gia rồi."
. l) O- ~9 O! m$ {1 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
% m& S9 S& J+ l: o) n" X©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ừm." Yến Thù gật đầu, "Chiều nay nha dịch sẽ áp giải hắn diễu phố thị chúng, như vậy nỗi oan của ngươi xem như được rửa sạch hoàn toàn."
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u# s- [/ N/ S3 G9 k/ S
©2022 Kites.vn | 2 T8 x9 E. E# g2 o8 N+ I$ oAll rights reserved
Lý Trường Thiên cười nói: "Tạ ơn, nhưng ngươi thật sự rất cố chấp với chuyện ta bị oan nhỉ."
1 _  p# p$ Y# ]: {. [5 w2 v: Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 G: [( a7 B; B) y2 VAll rights reserved
"Ừm." Yến Thù nhẹ giọng nói, y cúi đầu cho con ngựa ăn thêm một miếng cỏ khô rồi đột nhiên nói, "Phụ thân ta bị chết oan".
( _/ F! a' Q! P8 q3 T+ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V) S( A1 w& o3 p7 N9 T
"A.." Lý Trường Thiên ngây ngẩn cả người.
* E- ^9 z) l5 z5 R0 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, y. U/ ^6 `+ I, S
Khi Yến Thù nói lời này ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại không giống sự tỉnh táo lúc bình thường.
©2022 Kites.vn | ( \+ W# f7 C* x& ^All rights reserved
+ ]: P/ x. L; g% B3 n6 P" W5 h7 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thái độ của y tựa như từ trong rương gỗ phủ đầy tro bụi lôi ra một chiếc áo gấm được chế tác tinh mỹ, nhưng trên áo gấm đều là lỗ rách xấu xí vì bị chuột gặm cắn, khiến người ta tiếc hận nhưng chẳng thể làm gì.
©2022 Kites.vn | / c/ Z* N2 H$ u* ^; b- bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ \  @; m+ ~7 O6 Q2 c# j5 Z7 ZAll rights reserved
Những lỗ rách không thể cứu vãn kia tuy hiện giờ nằm trong lòng Yến Thù nhưng chung quy đều là năm tháng xa xưa.
: ~8 F2 d1 C1 L. [# k( S  Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
" X% U5 E2 S; E6 k( j©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta.. xin lỗi, nghe được.. chuyện này." Lý Trường Thiên thật không biết làm sao.
©2022 Kites.vn | ! S$ n! L9 J3 ?! j5 U: c. _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ~$ N  H! y' @6 Q7 j3 G
"Vết thương trên người ngươi còn đau không?" Yến Thù ngước mắt nhìn Lý Trường Thiên.
" `  S1 _: {% V  E$ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! ^7 }) D0 i( P- o; G2 JAll rights reserved
"Hả.. Vết thương? À, vết thương không sao, không đau nữa." Lý Trường Thiên liên tục khoát tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 p9 e, H4 G' }; }0 S7 W
©2022 Kites.vn | 5 a" C% P) p/ g7 BAll rights reserved
Yến Thù buộc dây cương, đem mớ cỏ khô còn lại bỏ vào chuồng ngựa rồi bảo Lý Trường Thiên: "Đi thôi, về phòng xem vết thương của ngươi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 K9 `, z$ t0 N
©2022 Kites.vn | 7 e  p3 g0 D% e- [, {: i* YAll rights reserved
Hai người trở lại sương phòng, Yến Thù rửa sạch tay, sau đó lấy từ trong bao vải ra một đống bình sứ trắng, lần lượt đặt lên bàn.
©2022 Kites.vn | 1 R% p$ s$ \0 @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 U- B: |& k4 s+ z; U
Lý Trường Thiên ngồi cạnh giường, chậm chạp cởi áo tuột xuống cánh tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, P. G) r. D3 k9 x( _6 _0 P2 x; H" w
' v% E) G. c: P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù thấy máu ứ đọng trên thân hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cầm thuốc cao giúp lưu thông máu đổ vào lòng bàn tay, ấn lên mấy vết xanh tím trên eo Lý Trường Thiên.
3 v" u  A) a8 u3 U' F5 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 m) a8 g( y- sAll rights reserved
Khi lòng bàn tay Yến Thù chạm đến eo Lý Trường Thiên, toàn thân Lý Trường Thiên đột nhiên căng cứng, rụt lại trên giường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) f( d. t3 M  U8 g6 v. U
©2022 Kites.vn | ! C. ~4 J+ d: m9 ?All rights reserved
"Đau à? Xin lỗi." Yến Thù rút tay về.
©2022 Kites.vn | ' P: C0 v# x+ j: p; N, ^All rights reserved
) [  m: Y# t. n& M: M* n©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không phải.. Chỉ là hơi lạnh." Lý Trường Thiên ấp úng.
- p# ?6 M6 d' p©2022 Kites.vn | All rights reserved
& \/ r6 h& P  d) F- K( L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu, nghiêm túc xoa nóng lòng bàn tay, sau đó nhìn Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 A7 K8 I2 h5 `( O) v
©2022 Kites.vn | 8 r. ^! d7 e6 k; |/ `All rights reserved
Lý Trường Thiên do dự nhích tới bên giường lần nữa.
©2022 Kites.vn | & H7 z5 o0 y& M$ L0 AAll rights reserved
& i, I- {  j& s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù áp lòng bàn tay lên bụng Lý Trường Thiên bắt đầu xoa thuốc, cảm giác tê dại kỳ lạ dần dần lan ra trên lưng Lý Trường Thiên, hắn cắn răng cố gắng chịu đựng.
©2022 Kites.vn | 6 `0 D! i( p% K5 bAll rights reserved
  K! F4 o5 |: ?) s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Á.." Lý Trường Thiên nhịn một hồi, rốt cục nhịn không nổi nữa, một phát chụp lấy cổ tay Yến Thù nói: "Bỏ đi, cứ để ta tự làm."
©2022 Kites.vn | 4 w4 Q- c" U# ~$ i6 A/ p/ R: sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 L9 h% {) ^0 {- N% bAll rights reserved
Yến Thù dừng lại nói: "Nhưng ngón tay ngươi còn quấn vải bông.."
1 O- Q3 s% u7 L5 R! i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' X' \" {% i& M
"Ngươi giúp ta bôi thuốc vào lòng bàn tay là được rồi." Lý Trường Thiên giơ tay ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ J  B1 e: o5 M% m
©2022 Kites.vn | All rights reserved* O6 z1 C/ E# C  i
Yến Thù tuy hoài nghi nhưng không nói gì, chỉ gật đầu lấy thuốc cao trong bình bôi vào lòng bàn tay Lý Trường Thiên rồi chỉ cho hắn cách bôi thuốc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' D: f8 o; k8 Q/ _7 h/ y
! c5 y: n. g) b: k5 V% w: z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên học theo động tác Yến Thù, xoa xoa thuốc cao lên người.
" e  X8 a' F- @* T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) Z5 \- V2 b2 r' JAll rights reserved
Yến Thù nhìn hắn, chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: "Ngươi thật sự ngoài tên mình thì cái gì cũng không nhớ sao? Từ đâu đến, có người nhà hay nơi nào để đi không."
. J7 F  C, A5 z5 C2 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , @- Q$ A/ [/ M, yAll rights reserved
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không nhớ."
©2022 Kites.vn | , @' H/ f7 b/ l& fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - i* l* {$ G# ~3 S0 R# w8 u* zAll rights reserved
Yến Thù lại hỏi: "Vậy ngươi có chuyện muốn làm không?"
©2022 Kites.vn | " E# i3 J6 s$ ~4 _: Q9 {8 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 v# B, Q2 r5 H7 |9 t; sAll rights reserved
Lý Trường Thiên gật đầu: "Có."
©2022 Kites.vn | 6 T. W0 \: N5 N8 W; G- Z) tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , L6 N4 T& j( S5 C' W% S: Q- rAll rights reserved
"Chuyện gì?"
# o8 I! p2 U2 @& k  x©2022 Kites.vn | All rights reserved
: x6 u. Y0 Z8 |8 k1 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tạo dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa, thực hiện giấc mơ phục hưng vĩ đại."
©2022 Kites.vn | 1 ~. t. S# C9 \* q" FAll rights reserved
  V9 T$ w. c1 i' f1 V2 t$ B' z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"?"
©2022 Kites.vn | ( K0 u- w# z0 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | . t9 X# k. o: m) ]0 W9 TAll rights reserved
Thấy vẻ mặt Yến Thù hoang mang, Lý Trường Thiên khẽ bật cười, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi tiếp tục bôi thuốc cho mình.
' i! Y/ J' d; [9 j& G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! W3 M' H( B% L3 P  |
Yến Thù nghĩ Lý Trường Thiên nói sảng nên không để bụng, hỏi: "Ngươi thấy trấn Xuất Dư thế nào?"
©2022 Kites.vn | $ K2 V$ w% v6 s7 x' g# FAll rights reserved
3 d+ w! s0 X7 {+ `+ M©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hả? Thành trấn này sao?" Lý Trường Thiên không rõ tại sao Yến Thù đột nhiên hỏi chuyện này, "Rất tốt nha, non xanh nước biếc, dân phong giản dị."
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 y, ?4 U& @$ T
6 y! E4 O% d+ C) c) G) s% w/ `# S( o" M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu, lại nói: "Thật ra ngày mai ta phải.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% |1 l1 l, T9 `: ~: a) _: U
& ]4 q0 v1 I' Y( b1 T5 b0 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh: "Thần tiên đại nhân, ta đến đưa bữa trưa cho ngài đây."
©2022 Kites.vn | All rights reserved& p* G+ w7 K0 i# m& t2 `
©2022 Kites.vn | - A1 g9 x8 f1 }4 K. S& AAll rights reserved
Yến Thù bị cắt ngang, y dừng lại một chút rồi nói vọng ra cửa: "Chờ một lát." Sau đó nhìn Lý Trường Thiên: "Y phục."
  C* i2 J: l1 p4 @$ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
  O6 ^, G2 M& N2 w1 d8 x/ G* }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Xong ngay đây." Lý Trường Thiên luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế.
* R, p/ d( v, Z$ _7 O) D©2022 Kites.vn | All rights reserved
" ?8 W- |% X- V) |+ C4 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đợi một lát rồi đứng dậy ra mở cửa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. \8 n3 ^6 L2 r) h
©2022 Kites.vn | 1 a# q* f4 Y9 p8 D; c: k  nAll rights reserved
Xảo Nhi bưng khay gỗ đứng ngoài cửa, cười đùa nói: "Thần tiên đại nhân, nương ta hôm nay nấu canh sâm thịt gà, uống ngon lắm."
©2022 Kites.vn | ' k5 U8 Y4 S( WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 g& a! J+ T: `. Z4 Q4 b; D7 F5 RAll rights reserved
"Cám ơn ngươi." Ánh mắt Yến Thù ôn nhu, gật đầu, "Đưa cho ta, không cần bưng vào."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 W5 }$ P. E$ a; e7 q) p# c: J
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 M  c9 |5 H6 U, m+ L/ b  s
Xảo Nhi đưa thức ăn trên tay cho Yến Thù: "Vậy chúc thần tiên đại nhân ăn ngon miệng."
©2022 Kites.vn | 8 c7 a# U* q# qAll rights reserved
) K( H  X# k3 d7 s, Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù bưng đồ ăn vào sương phòng, bày từng món lên bàn.
& C. T" @9 B( e( j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; i: v5 J4 U( A/ t# ]" u$ `
Lý Trường Thiên sửa lại y phục, đi tới hỏi: "Lúc nãy ngươi muốn nói gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved# k7 f! s" N8 M% w: p8 i
©2022 Kites.vn | ! I+ ~. e7 W* H/ Q/ d0 a- UAll rights reserved
Yến Thù nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa rồi nói."
©2022 Kites.vn | % b9 V+ z& e) Y6 E$ T( vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & R3 e- I& X! q) QAll rights reserved
"Được."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% U- j; t* {( I/ d9 s5 p8 o5 [( U6 {7 T
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 L1 ?- `' Z4 w) r$ W. n- A5 U
Mười ngón tay Lý Trường Thiên bị thương quấn băng vải nên không tiện cầm đũa, cầm muỗng sứ chậm chạp múc, Yến Thù ăn xong bữa trưa, nhìn hắn ngập ngừng.
5 u6 Q* N, T7 a% d) {8 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
; @) I, T. a- u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nhìn sắc mặt y, cười nói: "Muốn đút cho ta à?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved( n+ X3 m+ X! a6 ~* G
©2022 Kites.vn | All rights reserved* F, ]% o& P/ {# C$ H2 |& I
Yến Thù không nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của Lý Trường Thiên, khẽ gật đầu.
©2022 Kites.vn | 8 L4 I) a0 A' ~, eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 h: \1 g9 A2 L! b& Y7 iAll rights reserved
"Bỏ đi, tha cho ta với." Lý Trường Thiên hết sức vui vẻ.
4 Z1 a, R- D  h* X9 `2 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  [0 @2 S5 R; b  g0 ]( y  O' w) F
Yến Thù không kiên nhẫn nói: "Ăn xong bữa trưa cứ để bát đũa trên bàn là được, sẽ có gia phó đến thu dọn, máu bầm trên người thì ngươi tự xoa thuốc đi, tay bị thương chờ ta về giúp ngươi xử lý."
©2022 Kites.vn | 6 c. k. ]. z$ w1 p) w" p2 A4 V  VAll rights reserved
6 U  z/ J% E4 y5 e, J) Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong Yến Thù đứng dậy muốn ra cửa.
& V3 X& ]+ c7 F+ M; i8 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
. ?7 m- f% o3 o" s( [©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Này này." Lý Trường Thiên vội vàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, "Ngươi đi đâu thế?"
4 w9 y& C8 l* M3 j+ U+ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 m+ ?! Q1 F, Y* _+ M6 G& sAll rights reserved
"Đi thị sát Ngưu Tam diễu phố." Yến Thù nói xong liền ra khỏi phòng.
+ L, r" D1 q- r% S5 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: N- S9 T' V' A3 t+ V& v* w2 J
Lý Trường Thiên ăn xong bữa trưa, chờ gia phó thu dọn đồ ăn thừa rồi bôi thuốc lên vết thương trên người, sau đó buồn chán đợi Yến Thù trở về.
( ?) L! u# K% V: C& _, d! r- e©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ W; g4 L: ]( S& c. \* }. }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai ngờ Lý Trường Thiên đợi đến lúc tối mịt mà Yến Thù vẫn chưa về.
/ \/ B4 i. K! h, E& Q  U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 _: X" i8 h+ v9 nAll rights reserved
Lý Trường Thiên đột nhiên hiểu ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 Q! M1 I) e7 p, T
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 k" |- h0 c" L8 }" I
Chắc là Yến Thù không chỉ đi xem Ngưu Tam diễu phố mà sau đó còn phải đưa Ngưu Tam đi.
©2022 Kites.vn | / O) y' ^% F; [5 E- l' v, nAll rights reserved
. _' `/ i% T2 A: v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tuần sát sứ a.." Lý Trường Thiên một tay đỡ đầu, khuỷu tay chống trên bàn, nhắc đi nhắc lại ba chữ này.
- B6 v+ v, e( ?) W" t' n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % k" y5 V! d0 WAll rights reserved
Ánh nến trên bàn khẽ lay động, cửa phòng bị đẩy ra, Yến Thù trở về.
©2022 Kites.vn | ! a5 t* M# h) N/ |All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 `! z+ \4 o% R+ a9 w1 O9 E( i  @All rights reserved
"Ủa? Ngươi về rồi." Lý Trường Thiên ra đón y, "Chờ ngươi lâu lắm rồi."
©2022 Kites.vn | ; E9 l& D) ~) G5 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- d; a$ y- y; `" k4 N6 Z1 }
"Ừm." Yến Thù yên lặng giấu tay phải ra sau lưng, "Ta đi rửa mặt rửa tay, trước tiên ngươi tháo vải trên ngón tay đi."
©2022 Kites.vn | " ^! D, H+ w. K+ u5 JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 n* O/ V5 }$ Q/ C9 A9 a" X9 jAll rights reserved
Lý Trường Thiên kỳ thật đã thấy vết máu trên tay áo bên phải của Yến Thù, hắn không nói gì mà chỉ gật đầu, ngồi trở lại bên cạnh bàn chậm chạp tháo vải bông trên ngón tay.
©2022 Kites.vn | " S% o3 H& o  i% cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  u- r0 x' m! o( s
Yến Thù rửa sạch tay, ngồi cạnh Lý Trường Thiên nhẹ nhàng kéo tay hắn qua tháo vải giúp hắn.
©2022 Kites.vn | + Z8 }: G1 M4 w: r( w0 bAll rights reserved
5 M# ^- R3 J2 u3 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có mấy ngón tay vì vải bông dính vào vết thương nên đau đến nỗi Lý Trường Thiên nhíu chặt mày.
©2022 Kites.vn | ( d! Q1 E6 @) b7 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 q& r* H  i6 P1 s1 o' A
Yến Thù nhìn thoáng qua Lý Trường Thiên, động tác nhẹ nhàng hơn.
©2022 Kites.vn | 3 k4 f- T2 M# X( H9 D6 W2 @$ AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : j$ F- ^# R$ _  a% d) ~& \All rights reserved
"Đúng rồi, trước khi ngươi đi không phải có việc muốn nói sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. l) k: i5 ^( [; r9 e& c
©2022 Kites.vn | " O% o! q; d+ X$ [All rights reserved
"Ừm." Yến Thù gật đầu.
" c2 ~  `0 u. I5 {1 D0 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
( O& n! o8 R. {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Án này đã phá xong, sáng sớm mai ta sẽ rời khỏi đây."
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 e& S0 n  W, F1 O+ x9 h
+ ~3 `+ x. ?$ z$ h6 e6 T0 T+ T& `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2020 09:08:10 | Xem tất
CHƯƠNG 23: SƠN THỦY VÔ SỐ TRẦN DUYÊN LẦM LỠ
- g, V8 a8 x0 R4 S2 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. J: X* k" D, u" T0 ?9 H
"Sáng sớm mai ta sẽ rời khỏi đây."
$ H+ t. W1 \6 y* S* W; p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- V9 h: e/ f6 u5 C- J. q
Yến Thù vừa dứt lời thì toàn thân Lý Trường Thiên cứng đờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: T2 |, w. u5 D) u6 p5 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 e& q6 B) Z7 t8 q7 v0 A; m- N7 z
Hắn tựa như đã quên cách hít thở, miệng hơi hé, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, sau đó dè dặt hỏi: "Ngươi phải đi?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved. j- B" S: R; b. }# ?8 @
+ M& `9 |  A4 O3 N! T" Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Ta vốn chỉ đi ngang qua đây, còn có việc phải làm, giờ đã chậm trễ không ít thời gian nên phải đi ngay."
©2022 Kites.vn | ; Q( Y$ Q( i, L3 U3 [All rights reserved
©2022 Kites.vn | " ]: A& c3 A. n& f+ ]All rights reserved
"Là như vậy sao.." Lý Trường Thiên cúi đầu thì thào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% r. K& V1 v4 m1 q: E# s& _
7 {/ ~7 [4 \: a( u4 d! e. K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù thấy dáng vẻ này của Lý Trường Thiên liền trấn an: "Đừng lo, ta đã nói với Huyện lệnh lão gia cho ngươi làm thị vệ ở trấn Xuất Dư, ăn ở tại phủ Huyện lệnh, nhận một phần bổng lộc, sau này nếu nhớ được gì hay muốn làm gì cũng không sợ không có tiền."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% O* D2 W6 s9 V1 F6 O: P  d
©2022 Kites.vn | * x% q* I9 G2 g2 }/ HAll rights reserved
"Ừm.." Lý Trường Thiên giấu đi nỗi mất mát, nở một nụ cười, "Tuần sát sứ đại nhân làm việc quả là chu đáo, đa tạ đại nhân."
' d4 O3 v% l7 ~, A8 p; d* |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 ^  _0 B- ^, }: N9 D7 yAll rights reserved
Yến Thù không khỏi có chút hoang mang.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  w& b4 h0 u- N: V) I8 k8 y
©2022 Kites.vn | 4 v$ D7 m( E6 k1 g9 v9 a& R6 gAll rights reserved
Y cứ tưởng Lý Trường Thiên sẽ vui mừng như điên, nhưng hôm nay xem ra Lý Trường Thiên cũng chẳng mấy vui vẻ.
©2022 Kites.vn | 2 g# X, P3 W6 W4 A! ^; mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' M$ o5 t$ _$ W: ?0 oAll rights reserved
Hai người không nói gì nữa, sau khi Yến Thù băng bó kỹ vết thương trên tay Lý Trường Thiên thì không còn sớm, thổi tắt ánh nến rồi hai người để nguyên áo mà ngủ.
+ j3 E% o3 h+ G: }! P: X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 z+ w6 W! f6 s% }
Lý Trường Thiên đưa lưng về phía Yến Thù, hai tay khoanh trước ngực, thao thức không ngủ được.
: V5 {+ D: X4 K0 q( b©2022 Kites.vn | All rights reserved
) J- Q, v& n2 G5 {# p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhớ đến trùng sinh xuyên tới đây cũng được một thời gian rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( k9 P$ O# \( {& {& A% Y
3 D1 ~' S$ s8 g% r/ D% p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Lý Trường Thiên vẫn không thể tin nổi, hắn luôn cảm thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa mở mắt sẽ phát hiện đang nằm trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, các chiến hữu ở bên cạnh hét to: "Tiểu Thiên, cậu tỉnh rồi!"
©2022 Kites.vn | 8 d1 q5 n5 h5 r2 P- dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 m# r+ q* p( S" }5 E( {( u
Chuyện sống lại này đối với Lý Trường Thiên mà nói giống như bước đi trên mây, bồng bềnh phiêu đãng, tràn ngập cảm giác hư ảo, vào khoảnh khắc Yến Thù nói muốn rời đi lại đột nhiên chân thật.
©2022 Kites.vn | " k& T' Z/ S) L+ y' }All rights reserved
©2022 Kites.vn | % `5 O$ w+ p1 dAll rights reserved
Lý Trường Thiên cũng không biết vì sao mình lại thấy hụt hẫng.
9 y' H! d+ m& `' h% L©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 z9 P  ]1 M3 X6 i% v3 m: x8 a1 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Kiếp trước hắn dự định sau khi xuất ngũ sẽ làm một cảnh sát nho nhỏ ở đồn công an, quản lý mấy việc vặt, giúp hàng xóm láng giềng giải quyết phiền phức.
- R* x; A% V6 i6 U. z4 R0 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 t+ s. F2 `! [$ KAll rights reserved
Giờ làm thị vệ nha môn hình như cũng không khác lắm.
7 ~6 U# q6 r9 u( y: ^9 P8 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 w) z+ ?, }& f: H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đã như vậy thì hắn còn hụt hẫng gì nữa? Chẳng phải nên cảm thấy hân hoan vui sướng sao?
2 P7 m3 G. n3 K. |* G- `- o* k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 f9 p3 m% J. k. q, b# W
Lý Trường Thiên nghĩ mãi không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa, thở dài một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
, S8 M9 a0 C+ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 K5 R4 @0 x0 {2 M' }9 i2 fAll rights reserved
Nghe tiếng thở dài, Yến Thù nằm bên cạnh yên lặng mở mắt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nhắm lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( l  f) F1 ]" H8 E1 Q
) P- ~6 B7 v7 t$ m3 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved% c3 s/ [6 B0 j4 n. B9 f
©2022 Kites.vn | 8 A0 _2 B" N/ ^All rights reserved
Sáng hôm sau, vạn vật bừng tỉnh, nắng sớm nhạt nhòa.
©2022 Kites.vn | 5 t) l! }8 n; f$ ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; g+ |+ ^. P4 D% V- F
Yến Thù thức dậy từ sớm, rời giường thu thập hành lý, Lý Trường Thiên cũng tỉnh theo, không nói một lời giúp y thu thập.
" {3 d* l9 Y0 ~+ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 {- p3 J2 |; W2 j3 E2 S
Yến Thù để lại tất cả thuốc trước đó mua ở tiệm cho Lý Trường Thiên, còn căn dặn hắn dùng như thế nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 T& D5 O3 Z  K1 F! @
©2022 Kites.vn | # Y  y% i8 B& J9 e4 w) p. Y7 AAll rights reserved
Lý Trường Thiên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J1 c2 G( `# d+ v8 S& S* l8 ?2 h* D
5 P+ f9 y8 b- D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuần sát sứ đại nhân sắp đi, Huyện lệnh lão gia tất nhiên không dám thất lễ, sáng sớm đưa tiễn từ cửa phủ đến ngoài tường thành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- L7 E. p' ^* ?7 {
©2022 Kites.vn | 9 U' a3 ~1 X/ L" K$ s2 a) F# dAll rights reserved
Xa hơn nữa là ngoại ô và dịch trạm, núi sông nghìn trùng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 u: w' g' u2 H! r1 K2 W7 T
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ G4 b2 e$ T. w
Yến Thù khuyên Huyện lệnh lão gia quay về, lại phát hiện Lý Trường Thiên còn đứng đó chưa đi.
2 A' M6 e9 v& s3 m. H# I©2022 Kites.vn | All rights reserved
- F# O. k6 Y9 P5 ^& y& [©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta tiễn ngươi thêm một đoạn." Lý Trường Thiên cười nói.
9 I0 k8 J. P8 [3 h- a: v8 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * G& U. }% z" ]7 U6 [All rights reserved
"Không cần." Yến Thù xoay mình lên ngựa, nhàn nhạt bảo Lý Trường Thiên, "Trở về đi."
2 Z7 n2 U+ a8 n! P! O9 N3 t  v' M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 `, X& ]6 M% q* k7 X" yAll rights reserved
"À, ngươi làm Tuần sát sứ gì đó có phải là đại quan không, kiểu như rất khó làm ấy." Lý Trường Thiên đột nhiên hỏi.
©2022 Kites.vn | / b8 G/ @  u! W5 U% bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ s  P$ `. s) z8 K0 l( lAll rights reserved
Yến Thù đầu tiên là sững sờ, sau đó đáp: "Phụng chỉ làm việc thôi."
) {$ X8 i, B$ ^4 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ a- Y/ Y1 @$ _! U" F1 d
Lý Trường Thiên lại hỏi: "Vậy ngươi làm xong việc có còn đi ngang qua thành trấn này không?"
. o/ p/ o" w# L) R& a. k; [7 `: f) _, s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # i# B, [1 {3 \# H' lAll rights reserved
Yến Thù lắc đầu: "Không biết."
©2022 Kites.vn | All rights reserved& ~3 w1 ^& }+ C# T. L' @3 r
©2022 Kites.vn | All rights reserved% C. X" {5 Q, K* q* i; x
"Vậy à." Lý Trường Thiên lẩm bẩm rồi ngẩng đầu, "Được, vậy không làm chậm trễ hành trình của ngươi nữa, sau này còn gặp lại."
©2022 Kites.vn | # e! k" t( b' v# F9 J1 c% [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 c  f& W+ }) c3 S: G- l( k2 ?' @
Yến Thù gật đầu: "Cáo từ."
; T: y' B3 v7 w1 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 V/ J+ D4 B, o$ W5 u
Dứt lời Yến Thù khẽ hất dây cương, mau chóng lao đi, một mảnh bụi đất bốc lên, chỉ chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 Z& [. \* @4 e1 x, B/ ]) c
©2022 Kites.vn | 2 _6 |6 L- a7 h% l3 ?All rights reserved
"Cáo từ.." Lý Trường Thiên vừa lẩm bẩm vừa trở về trấn Xuất Dư.
1 ^1 O! e' h+ D% j$ Q' P/ h7 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 o  `; Y9 X* o+ I9 Y2 J, N) e4 u" _All rights reserved
"Có nghĩa là sau này không gặp lại nữa."
©2022 Kites.vn | # A5 X/ M8 G- M: T) OAll rights reserved
/ y9 E8 E2 R! b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trấn Xuất Dư, thềm đá rêu xanh, quán rượu ven đường, tiếng người rộn ràng.
0 M" s! b: H& N2 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
, p4 W! G1 G( H6 N7 n+ R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không biết từ đâu truyền đến tiếng sáo, bồng bềnh phiêu dạt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" g+ U% j2 k! v$ Z' l; q8 T$ _
©2022 Kites.vn | - Y) n" x; L' eAll rights reserved
Dạt đến rừng sâu ngoại ô, một xác chết thê thảm bị chó hoang gặm hết phân nửa.
©2022 Kites.vn | % ]; b7 m) @( J# k' s; V2 mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 d/ D1 y* v: F" ^. m& d5 ?
Dạt đến bên cạnh ngôi mộ ở ngoại ô, dưới bia mộ của Nhị cô nương Tô gia, những bông hoa không tên nở rộ, tươi thắm rực rỡ.
; T9 c3 c" {1 U) d. f# L# r: H  b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 }' Q7 k  }5 Q6 `/ P' I# VAll rights reserved
Dạt đến nhà Tô gia, lão mẫu Tô gia nghe nói hung thủ đã đền tội thì vùng dậy trên giường bệnh, ăn bát mì nóng hổi, vừa khóc, vừa cười, vừa ăn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ q  b- [7 P* _% q
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 S' D. Z* Z" x1 O
Dạt đến Liễu gia trong ngõ, Liễu Lê Hoa đang đứng trước bếp lò vội vàng làm màn thầu Tiền gia thích, Tiền gia ở trong viện cho gà ăn, gánh nước, Liễu Lê Hoa nhẹ giọng gọi một câu "Tiền gia tới dùng cơm này", Tiền gia liền đỏ mặt.
  h& h" Z& E" o* g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . h: r& R. `9 x( TAll rights reserved
Dạt đến phủ Huyện lệnh, Huyện lệnh lão gia cầm ngân lượng mà Tiền gia đưa cho, chuẩn bị tới nhà Chúc Tiểu Ca thay Tiền gia sợ mất mặt bồi thường nóc nhà cho Chúc Tiểu Ca.
©2022 Kites.vn | - z& v- K$ S+ t2 m8 c# z2 K5 Z/ NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 J  j- I: }7 t/ A
Dạt đến ngoại ô cách đó mấy dặm, Yến Thù đang cưỡi ngựa phi nhanh trên quan đạo thì bỗng nhiên hoa mộc tê rơi lả tả trên trán.
©2022 Kites.vn | ; Z  d! N7 v) M* ~; bAll rights reserved
! n* V, {+ G+ {. G4 d0 k, {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù ghì dây cương để ngựa dừng lại, y ngẩng đầu nhìn, nhân gian quyến luyến, mộc tê ngát hương.
©2022 Kites.vn | 1 S. h/ }3 y  F7 d/ kAll rights reserved
" O9 y4 @# o8 l) n8 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình này cảnh này, một người lẻ loi trơ trọi, khó tránh khỏi có chút đáng thương.
& U' J! o: x- n' j©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ {( ?. b" X) Z6 P7 R3 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đột nhiên bên tai Yến Thù tựa hồ vang lên một tiếng thở dài, cực kỳ giống âm thanh đêm qua.
©2022 Kites.vn | # q! u6 N/ G1 b% m8 x  k7 }All rights reserved
( T- b0 |( e, O$ b0 d, Z+ w" Y& I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù do dự một lát, sau đó quyết định một chuyện mà cả đời này y cũng không hiểu vì sao lúc trước mình phải làm.
©2022 Kites.vn | . u* r5 C# Q& iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, X- I( z# R+ R1 K+ b( N/ @& k
Y quay người, trở về trấn Xuất Dư.
0 `+ B# k2 Z6 a( o: \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' `' r# Q, W1 e8 k% H% ZAll rights reserved
-
©2022 Kites.vn | 2 n% h, ]  ^$ B1 d3 T0 hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; P" r3 y: j% a9 p* h" M9 XAll rights reserved
Vào thu, cỏ cây vàng úa, sương giăng khắp lối.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 v3 T4 Y& F; B+ V( o2 E
©2022 Kites.vn |   Y& x+ N+ W+ m; {All rights reserved
Lý Trường Thiên đang múc nước trong sân phía Tây phủ Huyện lệnh, Xảo Nhi ở một bên vừa ăn mứt quả vừa cổ vũ hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 X1 e$ S2 U  B
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 i2 C. {3 a, O5 A8 c9 p/ m! z+ r
"Trường Thiên ca ca, thần tiên đại nhân đi rồi sao?" Xảo Nhi ngồi trên bàn đá trong sân đung đưa hai chân.
©2022 Kites.vn | 3 D$ ]& D; i. ?+ x5 A+ o& uAll rights reserved
* u! L1 a, {2 Q0 J0 g  X% o©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đi rồi." Lý Trường Thiên kéo lên một thùng nước từ dưới giếng rồi đổ vào thùng gỗ lớn bên cạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) y  R2 C; @' m& L
©2022 Kites.vn | & H8 |" Q8 F1 S0 D( P, F' b7 aAll rights reserved
"Ta cứ tưởng hai ngươi sẽ cùng đi chứ." Xảo Nhi cắn mứt quả giòn rụm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ?5 m) L- K% u; g3 I
©2022 Kites.vn | All rights reserved! O, ]! H! J3 `) O  V
"Vì sao?" Lý Trường Thiên lau mồ hôi, cười hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; c* @$ r1 f6 a( Z7 t5 {
* i, G  ~1 R1 ?- E1 D& F©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Bởi vì ngươi giống như thiếu hiệp soái khí cầm kiếm, phải cùng thần tiên đại nhân đi khắp thế gian để trừ gian diệt ác chứ!" Xảo Nhi nói rồi đưa hai ngón tay giả làm kiếm, khoa tay múa chân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% V/ ^/ R- h$ Q9 c" W# g
©2022 Kites.vn | All rights reserved- O. ^$ z: a5 L
"Ta thật ra cũng muốn như vậy, nhưng y không quan tâm ta.." Lý Trường Thiên lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục múc nước.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! i$ P% E6 j  A
©2022 Kites.vn | . m4 V$ F, E: ~- OAll rights reserved
"Trường Thiên ca ca, Trường Thiên ca ca." Xảo Nhi gọi hai tiếng, "Vậy nếu thần tiên đại nhân trở về, ngươi sẽ đi cùng y sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ^6 \" Z  d! o7 G  ^6 y
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ?+ U3 k5 }  f+ S* [
"Về rồi tính sau." Lý Trường Thiên bật cười, cúi xuống định kéo thùng nước lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; b# q0 X) D' }
©2022 Kites.vn | All rights reserved- X8 ?. x, a  N5 H% `4 g
"Trường Thiên ca ca, ngươi nhìn kìa, là thần tiên đại nhân đó." Xảo Nhi kêu lên.
©2022 Kites.vn | * {/ ^3 S5 v2 S! C0 A9 O; F: MAll rights reserved
# P$ R1 N" t: W- Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta không nhìn, ngươi gạt ta chứ gì." Lý Trường Thiên cứ nghĩ Xảo Nhi đang trêu chọc hắn, cúi đầu tiếp tục múc nước.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 u( t  P0 b6 Z* D
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 n5 v, W% E: k" y, N
"Nàng không gạt ngươi." Một thanh âm nhàn nhạt vang lên.
7 \8 a$ ^' c1 ?$ X" C6 x2 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 c2 n4 x" |. N. B9 Y
Tay Lý Trường Thiên run một cái, thùng gỗ rơi vào trong giếng vang lên một tiếng "Cộp".
©2022 Kites.vn | All rights reserved, E7 Z1 Y2 Z7 H" M
0 c& u4 E0 @6 k) j  r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên ngẩng đầu, thấy Yến Thù đang đứng trước mặt hắn, áo trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc.
©2022 Kites.vn | 6 p3 p2 b' p* z9 j8 c* K, sAll rights reserved
" F0 u! l( s8 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi sao.. Ngươi để quên đồ à?" Lý Trường Thiên không hiểu gì cả.
4 L5 T2 s( w+ o" J' b( @6 K  e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + v3 G% k5 j$ U4 h/ U( @% j1 FAll rights reserved
Yến Thù lắc đầu.
" v) S/ o! v+ r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- A6 S+ d% g7 H% r% E
Lý Trường Thiên hỏi: "Vậy sao lại trở về?"
0 A5 l  R! T* u5 n7 o3 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 z, \( v, e7 d) K3 R5 s# g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên một ý nghĩ hiện ra trong đầu Lý Trường Thiên làm nhịp tim hắn bỗng dưng nổi trống, nhìn chằm chằm Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" R( B) R$ Z! w
©2022 Kites.vn | # @: L6 ]0 [* s  B4 ^All rights reserved
Yến Thù trầm tư một lát rồi hỏi: "Ngươi có nguyện ý.."
©2022 Kites.vn | / W% q4 O8 e0 {9 ~/ P* MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 K7 k- ^3 Y+ B  u, U) B& n9 d
Lý Trường Thiên: "Ta nguyện ý."
; E0 `$ \( y$ C; z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) L" d6 s: `, `. i8 j% p) vAll rights reserved
Yến Thù: ".. Ta còn chưa nói gì mà."
  k2 M" I1 Q- v1 u  l* A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 o) s7 z0 i  r. dAll rights reserved
"Xin lỗi." Lý Trường Thiên một tay che miệng, phồng má thở ra, ho nhẹ hai tiếng, "Ngươi cứ tiếp tục, ngươi nói tiếp đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% F6 o; z6 M8 f! X3 ~
©2022 Kites.vn | ; A2 L+ z# a$ n' CAll rights reserved
Yến Thù: ".. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi tìm hiểu xem ngươi là ai, nghe Huyện lệnh nói ngươi từ phía Bắc lưu lạc tới, vừa hay ta sắp đi phía Bắc, cho nên ngươi có muốn cùng ta.."
' z- y/ s3 j# J+ s6 n! A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" }1 m+ `9 N: X1 I$ V9 F
"Đi chứ!" Lý Trường Thiên lại ngắt lời Yến Thù, "Đi? Phải không? Đi theo ngươi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 \! E7 @# Y- g. B
1 o+ u- j8 ~- C5 F1 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Phải." Yến Thù gật đầu.
©2022 Kites.vn | - }6 X3 O0 i% x* iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , t) X/ z# a' WAll rights reserved
"Lúc nào xuất phát." Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- p1 Z& {3 z7 R, ^( T+ F7 K
! u/ F& e* G6 X# w( O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không ngờ Lý Trường Thiên sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Yến Thù sững sờ, sau đó nói: "Ngay bây giờ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 h( ~  N! Y! Y! j( e5 A$ c
©2022 Kites.vn |   i% l! ~/ m% n6 |All rights reserved
"Vậy ngươi chờ một lát, ta về phòng đem thuốc lúc trước ngươi cho ta bỏ vào túi vải là được rồi, không cần thu dọn gì hết, lập tức tới ngay, chờ ta nhé!" Lý Trường Thiên vừa nói vừa chạy về sương phòng.
+ e6 I* T3 {" P8 J- T2 P0 ]- x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 b; ^- {* g. i+ {+ b) D  eAll rights reserved
Yến Thù không nói gì nhìn theo bóng lưng Lý Trường Thiên, khóe miệng hơi cong lên không dễ nhìn thấy.
©2022 Kites.vn | 4 h, c/ O0 r6 A( XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 o4 a2 [1 f  T8 d' DAll rights reserved
"Thần tiên đại nhân." Xảo Nhi ngồi trên bàn đá đột nhiên cười gọi.
©2022 Kites.vn | 7 }- B! i' |9 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; X& K' }% l! u  K" ^( }' t
Yến Thù nhìn về phía nàng.
©2022 Kites.vn | ; ?# H, T( ^; Z" e6 Z" c! a9 j0 E3 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " f8 q3 T/ n- x# EAll rights reserved
Xảo Nhi cười đùa, chỉ vào lọn tóc mai của Yến Thù: "Chỗ này của ngài có hoa mộc tê!"
6 x* O; y3 S5 d9 a7 G/ q6 a& }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 |- z" E+ q7 R/ r( A. n1 ]6 n
Yến Thù sững sờ đưa tay lên phủi, mộc tê đỏ rực rơi vào lòng bàn tay y.
©2022 Kites.vn | ) v" |% ^8 |* e6 lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. z& b, Q/ B: }( s( ?
Sớm sớm chiều chiều, trần duyên lầm lỡ, núi sông vô số, xa xôi ngàn dặm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, P' N' x' z) Y5 d+ j' K& ]
# w: H; B5 d9 d4 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sắc đỏ hỗn loạn này sao hết lần này tới lần khác lại rơi trước mắt y.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# s- _4 i2 r1 z  s
; C; r4 S; B. n' M9 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2020 06:44:53 | Xem tất
CHƯƠNG 24: TRƯỚNG ẤM THẦM THÌ TÂM TÌNH
©2022 Kites.vn | 5 ~& w5 ^1 }2 {5 |( m& X+ `All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Z8 ]$ ]( x. O+ ]5 S" H: L
Gió thu nổi lên, mây trắng lãng đãng, cỏ cây vàng úa, nhạn về phương Nam.
©2022 Kites.vn | 2 t4 j1 p  u& u+ P1 }+ V0 d0 v, Z2 OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # Q3 c, ^) B4 }+ UAll rights reserved
Yến Thù và Lý Trường Thiên cùng đồng hành về phương Bắc, chạng vạng tối một ngày nọ thì ngang qua một thành trấn náo nhiệt.
3 I# P) v0 t$ @! ^' h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / _8 [* n# a3 M$ l' ^All rights reserved
Vừa mệt rã rời vừa đói bụng, hai người tìm được một khách điếm gọi ít thức ăn lấp dạ dày.
©2022 Kites.vn | . C: [9 K0 N# [All rights reserved
# O! M9 ]. [5 E: ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đang ăn thì một con chim bồ câu trắng như tuyết sà xuống trước mặt Yến Thù, gợi lên sự chú ý của mấy thực khách khác trong sảnh.
©2022 Kites.vn | 1 N" T8 w3 y  f! }' }5 R6 GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( H! V/ q& ]4 \1 x9 H5 KAll rights reserved
Yến Thù tập mãi thành quen, buông đũa xuống rồi cởi dây quấn trên chân bồ câu, gỡ ra một tờ giấy rộng chừng ngón tay, nhìn lướt qua rồi tìm lão bản mượn bút mực vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó cột lại vào chân bồ câu trắng.
©2022 Kites.vn | 5 `. N% @7 |% n. DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 U$ Z6 N" b+ H; o) RAll rights reserved
Lý Trường Thiên khều mấy hạt cơm đút cho chim ăn.
©2022 Kites.vn | " J4 y* t( C/ ]$ L5 D8 w/ vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 _3 N8 v! q% N# F) c5 M6 ^/ C- o
Yến Thù lẳng lặng chờ Lý Trường Thiên cho ăn xong mới ôm bồ câu ra ngoài khách điếm thả.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ H8 n# p1 ], M# u; G
- q: m7 N: Y" ?7 I5 M& c% l% x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chờ Yến Thù quay lại, Lý Trường Thiên tò mò hỏi: "Làm sao nó tìm được ngươi?"
/ z0 t& d& @/ p: V9 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
) s; {1 C! |" ^5 m( F6 h! |% S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đáp: "Trên người ta có đeo một miếng gỗ có mùi hương lạ, bồ câu có thể tìm ra."
/ I5 q* J. U/ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" o# [- L0 p  F) l8 d
"Thần kỳ vậy." Lý Trường Thiên cảm khái.
2 F7 a0 P) Q' @' p0 k( e" P©2022 Kites.vn | All rights reserved
! q3 s% _7 w0 c% z9 b, K) e* B, j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai người không nói nữa, ăn uống xong Yến Thù tìm lão bản thuê hai gian phòng thượng hạng.
5 |1 r. H5 g1 j4 P4 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - d( o9 r+ o# z( h4 Z$ ]# h8 q# lAll rights reserved
"Hai vị khách quan, chúng ta chỉ còn một gian phòng thượng hạng bên trong thôi, các phòng khác đều nằm bên ngoài, trong hai người ai sẽ ở phòng bên trong đây?" Lão bản chắp tay khách khí hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. r: u7 m: U) N& X7 z& C
  w+ g; e4 F+ |©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ơ? Có chỗ nào khác nhau sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
% l4 l) E- B6 V+ V5 Y5 b5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 `7 K8 u& s' `$ p' E0 eAll rights reserved
"Bên trong có cửa sổ hướng ra sân yên tĩnh, còn bên ngoài thì cửa sổ hướng ra đường, tương đối ồn ào." Lão bản giải thích.
' {2 H- [! q: Z: ]/ J! b# c5 j. v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ Z0 w/ X3 Z* S: E: _3 g( _
Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: "Ta ở bên ngoài, ta không sợ ồn ào."
% r: f! o1 ?8 v7 K; y7 A8 [# y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) [& U' F; L  o. q6 \) p( sAll rights reserved
Yến Thù ngước mắt nhìn Lý Trường Thiên, thản nhiên nói: "Không sao, ta cũng.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ s; e, W4 }; r( [
# N% H$ o' \: _) e$ x  @. \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên bật cười: "Cũng cái gì mà cũng, ngươi rõ ràng rất sợ ồn ào, trước đây chúng ta ngủ chung giường, ta hơi động một chút ngươi đã tỉnh, không sao đâu, ta ở sát đường, ta không sợ ồn."
©2022 Kites.vn | # C5 m. V0 j  q7 w- H! _All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( s0 H) t! S+ d0 p5 W1 m; X& }  ^& zAll rights reserved
Yến Thù lộ vẻ kinh ngạc, không nói thêm nữa mà cúi đầu cám ơn.
©2022 Kites.vn | $ G" T- q' K' @# K+ [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 T- F9 L- w. A# {# o
Hai người ai về phòng nấy, đã đến giờ thắp nến, Yến Thù sửa sang chăn đệm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra cái gì, lại bật dậy rời giường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 D  g/ o& Z& |: L( z' {6 h
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Q: A8 r; d' z$ H5 c0 W
Qua mấy ngày đi đường, vết thương trên người Lý Trường Thiên đã đỡ hơn tám chín phần, duy chỉ có mười ngón tay là chậm lành, ba ngày phải thoa thuốc một lần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 d8 a$ O& D& k0 N
©2022 Kites.vn | ; u6 O* m- ~7 j" ?, C+ U/ sAll rights reserved
Hôm nay chính là thời gian thoa thuốc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% w. ~  y9 x& k' G
©2022 Kites.vn | * ^" O: g! @. j1 Y% iAll rights reserved
Lý Trường Thiên luôn luôn không nhớ được, mỗi lần Yến Thù hỏi "Đã thoa thuốc chưa" đều trưng ra vẻ mặt mê man: "A? Lại phải thoa thuốc sao? Ta nhớ hôm qua vừa thoa rồi mà."
/ Y2 u) }: |2 `- M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 H6 Y! f; V0 V, e- q% T8 Q
Yến Thù hỏi hai lần thì không hỏi nữa.
©2022 Kites.vn | ! g; l! h8 M5 {4 d+ ~% bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" k# P1 F( E$ R. U5 x
Tự mình thoa cho hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ L7 j6 m: z/ r2 c1 e
©2022 Kites.vn | , y& ~: G- R5 M7 zAll rights reserved
Yến Thù đứng lên, lại nhớ tới một chuyện: Lần trước thoa thuốc xong, thuốc cao trong bình chẳng còn lại bao nhiêu.
©2022 Kites.vn | & f% [& K1 A0 ^  g- l0 }All rights reserved
) a: N( m8 n5 m  W4 ~( Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù không nói một lời mặc y phục, ra khỏi khách điếm đi tìm tiệm thuốc.
©2022 Kites.vn | 3 ?- }2 J( C  x" {' v1 B7 uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / K8 E. Z8 X8 X' m) [% \( @6 LAll rights reserved
Lúc này Lý Trường Thiên đang tựa vào cửa gỗ, chống đầu buồn chán đếm sao.
) p8 }9 C1 d( t: P; K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& h% E/ m* c0 J. p0 g$ d
Kiếp trước ở trong quân đội ít khi dùng điện thoại máy tính nên Lý Trường Thiên xem như cũng thích ứng với việc không có hai thứ này, chỉ là trước đây phần lớn thời gian ban đêm đều phải huấn luyện, giờ được rảnh rỗi lại có chút trống rỗng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 `. v0 Y' [. Y* e' w
©2022 Kites.vn | % m' j( g5 y3 W9 v; u, h- V, @All rights reserved
Lý Trường Thiên từng nói thế này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 S& u# l, \; D) v' i1 B5 T
9 v! q/ e* K% x# D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trời có tình trời cũng già, đi ngủ sớm ta không già.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ?/ E" [7 l4 R, L1 |! R: j  _
! V/ Q/ F8 S' c* E9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng oanh gáy trên liễu xanh, đi ngủ sớm tóc sẽ mọc.
! C. P. {/ s( \1 @0 z% i) e* x9 l5 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 i; j% K* {8 ~, c* Z/ F
Hỏi quân có bao nhiêu sầu, đi ngủ sớm sẽ không sầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' s4 G2 t4 p$ W$ _6 s* y
" q/ O1 `5 b' S' M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đếm sao một lát rồi vươn vai, quyết định lên giường nghỉ ngơi.
1 \* f! h5 B. h; H/ k7 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Y% J8 k: `! ]' O
Đúng lúc này trên đường đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.
©2022 Kites.vn | # s* F4 M  [# J4 i* l, K9 Q4 {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 z$ e/ Z3 {+ a- J
"Ăn trộm!! Đứng lại!!"
©2022 Kites.vn | - A2 y" e  ~: @$ Y' e/ B! m9 K: sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ^$ V& V- B3 c: ?( g
"Tiểu tử thúi, xem ta bắt được ngươi có đánh chết ngươi hay không."
©2022 Kites.vn | : M9 g) ]9 R# jAll rights reserved
6 F( `" P5 F( R©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chặn hắn lại!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved' R& c7 @& U( g" e7 b$ k) b4 V
) X5 \- f2 ]6 \2 U# T4 H2 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nghi hoặc dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 g6 `: r4 {% ^4 ~; g9 B+ Y: r
©2022 Kites.vn | ' ^5 p2 f! l% N( l3 `, T$ a0 nAll rights reserved
Trên đường mờ tối, chỉ còn ánh nến leo lét hắt ra từ mấy tiệm ven đường chưa đóng cửa, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ôm đồ trong ngực chạy vội trên đường, phía sau hắn có mấy nam tử hùng hổ đuổi theo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ I7 w. @+ G% ?5 i
4 ^2 |0 n. J2 m" j1 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thân hình thiếu niên lảo đảo, chạy cũng không nhanh nên chỉ chốc lát sau đã bị bắt lại, mấy người vây quanh vừa mắng vừa xô hắn ngã nhào trên mặt đất.
# I1 ]0 h8 G  v: @1 K% N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" ^4 m' Z- b6 L" X4 v5 c0 U
Thiếu niên không nói một lời, gắt gao giữ chặt đồ trong ngực không chịu buông tay bất kể bị đấm đá thế nào.
) h% e/ b9 ?0 k! R6 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " I" @' E# G% t! |All rights reserved
Nam tử cầm đầu đá một cước lên đầu thiếu niên, đột nhiên bị người cản lại.
- v0 c( L8 f& |5 P9 C5 C/ Q8 a6 h$ n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 d7 T% i8 D$ F. QAll rights reserved
Lý Trường Thiên che chắn trước mặt thiếu niên, hai tay ôm quyền ôn hòa nói: "Các vị huynh đệ, đừng đánh nặng như vậy, đánh người không thể giải quyết sự tình, có chuyện gì từ từ nói."
5 B% Y$ o# I2 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 E2 H& A/ A2 M* R2 T. X1 bAll rights reserved
"Hắn ăn trộm đồ!" Nam tử tức giận mắng rồi xoay người đưa tay giật món đồ trong ngực thiếu niên.
& t& m2 |& ~/ A; o4 u- y4 z* M6 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ |  `& G) G/ N; ^  [" x) H* \/ J& J
Thiếu niên không chịu buông tay, năn nỉ mấy lần: "Đều vỡ cả rồi, dù sao cũng vỡ thì cho ta đi, van xin ngài."
©2022 Kites.vn | 5 s* B+ u3 Y% e/ I# r3 q, V8 ]4 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ }! p+ S- O/ _, NAll rights reserved
Lý Trường Thiên tập trung nhìn thì phát hiện thứ mà thiếu niên trộm là bánh ngọt bọc trong giấy dầu, hai người cứ như vậy lôi kéo, bánh ngọt văng ra.
( q: |+ i" d& E, ~; N©2022 Kites.vn | All rights reserved
' }* _3 |! o$ ?0 U' _0 N9 C4 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nam tử cướp đi bánh ngọt, tức giận mắng: "Ta dù đem cho chó ăn cũng không cho đồ trộm cắp như ngươi đâu." Nói xong dẫn người rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ H) R7 c, P- r; P+ a1 f* B
7 i$ ~3 x# c7 U4 P8 w$ w$ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên gãi gãi đầu, xoay người ngồi xuống trước mặt thiếu niên: "Không sao chứ? Muốn tới y quán không? Trộm đồ là không đúng, hiểu chưa? Cha mẹ ngươi đâu?"
/ p$ \. a$ X- X9 {3 d0 ~2 \/ S+ t5 @# j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ n1 X: [7 k7 zAll rights reserved
Lý Trường Thiên đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo thiếu niên này lạc đường phải biết quay đầu thì thiếu niên không nói một lời đứng dậy, căn bản không để ý tới Lý Trường Thiên, lảo đảo bước đi.
* N& _$ a( h3 D) F9 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 \* r: U4 {' E0 s$ RAll rights reserved
"A? Khoan đã.." Lý Trường Thiên lúc này mới phát hiện thiếu niên quần áo tả tơi, hắn do dự một chút rồi đuổi theo.
, [' \1 N1 O3 D  K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & Z3 Y* K0 j, n; UAll rights reserved
Lý Trường Thiên không ngăn cản thiếu niên, cũng không nói gì, chỉ không xa không gần đi phía sau hắn, yên lặng tới trước một ngôi miếu hoang.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ d& r4 o+ H& ^6 `, q
©2022 Kites.vn | All rights reserved& `! `& X2 i9 L( g1 b
Thiếu niên khập khiễng đi vào ngôi miếu đổ nát, xà gỗ đổ sụp, bàn thờ Phật bụi bặm, cỏ dại đầy đất, ở mấy góc không bị gió lùa trong miếu có mấy người mặc đồ rách rưới nằm ngổn ngang, già có trẻ có, thoạt nhìn chẳng biết tại sao lang thang đến đây.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! L" S0 ]5 N# i& g8 }
9 u8 _* l1 ^$ `  S  K: L" _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên đi tới một góc trong miếu hoang, ở đó có một bé gái đang ho khan, cô bé rõ ràng bị bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, bên cạnh có vị phụ nhân lớn tuổi đang trông chừng, phụ nhân thấy thiếu niên tới thì thở dài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 a; [+ E* Z  @' [* }
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z" d" ]% h7 a8 U: p/ ?5 u! N. ?
Đôi mắt thiếu niên bỗng dưng đỏ lên, tiến tới sờ trán bé gái: "Dao Dao, cố gắng chịu đựng nhé, ngày mai ca ca nhất định sẽ mang bánh ngọt cho muội."
0 G( @& {7 B8 v. e. N©2022 Kites.vn | All rights reserved
! l% s. E9 G4 q  q' R" P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài miếu hoang, Lý Trường Thiên nhìn qua cửa sổ thấy tất cả thì trầm mặc nửa ngày, đưa tay sờ chiếc túi trống rỗng của mình.
©2022 Kites.vn | 6 e- D1 @4 |% Z) UAll rights reserved
, \% R2 Z: c" l) c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi trở lại khách điếm.
' E0 y0 x& ?1 f3 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
" J& L- w8 J# [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong khách điếm, lão bản đang đứng sau quầy gẩy bàn tính lạch cạch.
( R8 O3 J# v: L  j0 W9 [$ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 m3 B1 S* U: h: C8 z
Lý Trường Thiên đi tới cười híp mắt: "Lão bản, ta muốn thương lượng với ngài một chuyện."
©2022 Kites.vn | All rights reserved. P7 n9 y. ~, m7 S
7 Y5 D! |, E- |6 I2 s& n  i" G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lão bản ngẩng đầu, xoa tay cười nói: "Xin khách quan cứ nói."
0 @% X" `6 p, S% ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) h' q, }$ A, v
"Gian phòng ta không thuê nữa, có thể trả bạc lại cho ta không?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | ' @2 j9 d8 v$ n& P4 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' O9 H1 P: A4 L5 e1 W2 \4 sAll rights reserved
Lão bản cũng là người dễ tính: "Được chứ, khách quan." Nói xong liền đi lấy bạc.
1 }2 v: Z2 s3 V; z, E©2022 Kites.vn | All rights reserved
; {, V& I" A$ ?  j% }©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng rồi, còn có một việc.. Lão bản a.." Lý Trường Thiên mặt dày mày dạn tiếp tục thương lượng với lão bản, "Có thể cho ta mượn kho củi ở một đêm không?"
©2022 Kites.vn |   Y2 T4 T" D& Q) ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | / q+ Z% U7 k2 w) L; t3 }All rights reserved
Lý Trường Thiên cầm bạc trở lại miếu hoang, không để ý người khác dò hỏi mà đi thẳng tới trước mặt thiếu niên.
! B) p+ X3 _) r$ Z" k) k* v  j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - y+ x- T/ U; ]7 r4 jAll rights reserved
Thiếu niên đang ôm bé gái bị bệnh để đút nước, thấy Lý Trường Thiên đứng trước mặt còn tưởng hắn đến bắt mình báo quan, tay run một cái, suýt nữa thì làm đổ nước.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, `7 ~9 T' ^" m3 q
©2022 Kites.vn | ! B8 z$ O  r$ l* @( y5 @3 `All rights reserved
"Ngươi ra đây." Lý Trường Thiên chỉ chỉ bên ngoài miếu.
©2022 Kites.vn | 4 V5 X; e! f8 b" F: B5 gAll rights reserved
$ m) {4 O$ B' y- c: k. p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên cũng không cãi lại, buông chén xuống rồi cúi đầu đi theo Lý Trường Thiên ra khỏi miếu hoang.
©2022 Kites.vn | 0 A8 ~  Y7 t: |, p: p( CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ U. K  ^3 ]  M% L9 \
Ngoài miếu, trăng bạc treo cao, gió thu lạnh lẽo.
" J2 n( X4 F/ @! X2 z/ g+ m5 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! S' b5 @$ w8 u/ F( Q1 j  [, W: F, }3 ~# JAll rights reserved
Lý Trường Thiên nhét bạc vào ngực thiếu niên: "Đây, cầm đi mua thuốc cho muội muội của ngươi, tuyệt đối đừng mua bánh ngọt, bị sốt phải ít ăn đường thôi, nghe không?"
©2022 Kites.vn | ! j* u- V2 s! K: F- DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , K1 _- B5 Y9 }6 VAll rights reserved
Thiếu niên bỗng dưng trừng to mắt, sau đó quỳ xuống lạy Lý Trường Thiên: "Ân công!"
©2022 Kites.vn | 6 |" `. q/ c1 L8 w  L% FAll rights reserved
* _* {; E; I+ i3 _% x1 }& Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nửa quỳ trước mặt thiếu niên, một tay đỡ vai thiếu niên nhìn thẳng vào hắn: "Ngươi đã gọi ta một tiếng ân công thì ta cũng nói với ngươi vài câu, mọi hành vi tự tiện lấy đi tài sản của người khác đều trái với đạo đức xã hội, ngươi có tay có chân lại không thể chẻ củi, gánh nước để đổi lấy một cái bánh ngọt hay sao? Cứ phải đi làm loại chuyện mất mặt này mới được à?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 e' o2 d+ K. k0 m
©2022 Kites.vn |   Q& B. `% B2 a4 w" G  l; \All rights reserved
Đôi mắt thiếu niên dần đỏ lên, mím chặt môi không nói lời nào, sau đó dập đầu một cái với Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | 1 q% |4 ~3 F" _5 U; k9 jAll rights reserved
. Y. t% `( f& O. A& T$ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nhanh tay lẹ mắt che lên trán thiếu niên tránh cho đầu hắn khỏi bị đụng: "Chịu không nổi, đừng dập đầu, trở về chiếu cố muội muội của ngươi đi, ta giờ cũng ăn ké ở nhờ người khác, chỉ có chút bạc này không thể giúp gì nhiều, sau này ngươi đừng ăn trộm nữa là được."
©2022 Kites.vn | " L8 [) D$ G, d" w: GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 m+ \# R! B, c6 i- |All rights reserved
"Không ăn trộm nữa." Thiếu niên cắn răng nói chắc.
©2022 Kites.vn | % g, K# x8 R" d8 ]: Y5 P# F" @1 hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 K5 p0 ~) b8 R* M
Lý Trường Thiên mỉm cười, thở dài một hơi: "Tốt lắm."
©2022 Kites.vn | ; v( k! W* {7 v7 k* R" r6 o; c2 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; R" F0 g% w$ }1 h8 d. ~* E
-
©2022 Kites.vn | / h7 e, n. }+ s6 rAll rights reserved
  Y% O7 ~* r7 m3 P) M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trời tối người yên, Yến Thù về tới khách điếm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 e1 U% P/ Y. S0 j2 T6 d6 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved& J- l+ ]' w8 Z( ?
Vì không còn sớm nên phần lớn tiệm thuốc trong thành trấn đều đã đóng cửa, Yến Thù tìm khắp cả thành trấn, vất vả lắm mới mua được thuốc về.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 w$ w6 Y# k9 _4 d
% A: m( ]% @& F) s2 z+ O1 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù sợ Lý Trường Thiên đã ngủ, nghĩ mình không nên quấy rầy hắn, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang đứng trước cửa phòng hắn.
©2022 Kites.vn | 3 {2 P" h7 R! b, @. {All rights reserved
4 v' H  |+ @- D& W, c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong phòng không có ánh nến, hoàn toàn im ắng.
! b! _- n1 ?( Q) J) H, R9 R0 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
( e. I7 v9 T6 }" }$ g; ^# f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù xoay người, chuẩn bị rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& {( `- X% n9 M& [% h
©2022 Kites.vn | 5 A+ u  L" Z1 `* l) h* M# A% IAll rights reserved
Đúng lúc này trong phòng bỗng nhiên vọng ra tiếng nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ Y+ ?) s7 w' C+ o# U8 V* b
2 g& ^) }. M, @2 |+ D! U2 C8 q( t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thanh âm kiều mị tận xương, thở dốc liên tục: "Tiểu tướng công, nhẹ chút, ngươi làm đau ta rồi."
©2022 Kites.vn | 6 B+ z; c0 X, Q( c# }  j/ h& ~% QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ u4 ^8 N4 }" `/ x  K7 X
Lời này mặc dù mềm mại như nước nhưng người nói chuyện rõ ràng là một nam tử.
©2022 Kites.vn | - ^3 A4 b5 @; LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % D" F: _0 R- aAll rights reserved
Yến Thù: ".."
©2022 Kites.vn | 0 n! p8 j+ y2 g, ?6 X2 V. f7 G% UAll rights reserved
* f+ V' ]# n9 |" q6 N0 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2020 06:45:42 | Xem tất
CHƯƠNG 25: VẦNG TRĂNG THẸN THÙNG NẤP SAU BÓNG MÂY
©2022 Kites.vn | All rights reserved* N9 s4 t3 `& k4 |5 X
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 O8 f7 X' o$ g5 a. X/ O. Y' f
Vầng trăng thẹn thùng nấp sau bóng mây, trong phòng vọng ra tiếng cười khiến người khác đỏ mặt tía tai.
©2022 Kites.vn | * o5 [. W) o9 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 R- p* u1 ^% O3 k- z7 D2 m/ K# G. i
"Tiểu tướng công, khoan cởi áo đã, đêm dài đằng đẵng, đừng nóng vội a."
©2022 Kites.vn | 3 S' Z$ T1 \# Q8 E0 q4 f% jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & T* I+ r. i8 V! @& @All rights reserved
Yến Thù đưa tay gõ mạnh ba lần lên cửa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 j4 L3 P& ~! w  r9 w
7 `6 T. H' w8 A. R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thanh âm trong phòng đột nhiên im bặt, yên lặng thật lâu rồi từ sau cửa yếu ớt truyền đến một câu: "Ai đó?"
©2022 Kites.vn | 7 y: w- I0 J6 |# Z8 _7 _, aAll rights reserved
, ~% f( ^; v8 }5 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đứng trước gian phòng đóng chặt, lạnh nhạt nói: "Làm phiền rồi, xin gọi Lý Trường Thiên ra đây."
©2022 Kites.vn | % C4 _% k6 p' W: u6 y0 u1 YAll rights reserved
+ D% Y5 O, z) ]# g4 p" ?7 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong phòng vọng ra giọng nói tức giận của một người khác: "Cái gì Lý Trường Thiên với Lý Đoản Thiên, ở đây không có người này, gõ nhầm phòng rồi, mau cút đi."
©2022 Kites.vn | . t( J+ c( c  w' J4 l0 X) f* s0 [All rights reserved
* `( p* W5 B$ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù khựng lại.
©2022 Kites.vn | : M, B6 O. q4 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 W7 i7 T7 D. ^# D9 e" j- @
Đây quả thật không phải giọng của Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; l9 C8 H% w* c- [1 ]6 e3 G7 l
©2022 Kites.vn | / e7 x( U2 ?: ]( B' N: dAll rights reserved
Yến Thù suy đoán nửa ngày rồi quay người xuống lầu tìm chưởng quỹ.
# V! ?' t* `8 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 ~, n6 }; z, ?1 _% W©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved& F! g" E8 Q# N2 @
©2022 Kites.vn | All rights reserved* K/ ^1 m6 G& r7 V0 F, b- _
Trong kho củi cũ nát, Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu, chân trái gập lại, đùi phải gác lên gối trái.
7 ?2 {* `1 x1 t" S$ z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 B  G* U7 u# {4 G# O
Kho củi bị gió đêm lọt vào, lạnh đến nỗi Lý Trường Thiên không ngủ được, đành phải nhìn chằm chằm lên lỗ hổng trên nóc.
©2022 Kites.vn | 5 l! \& G) d6 H. AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 ]" u" ^1 v& KAll rights reserved
Bỗng nhiên cửa tre kẽo kẹt vang lên, một người đến cạnh Lý Trường Thiên nhìn xuống hắn.
2 N6 k/ k& a$ Q2 V& b9 N+ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ~$ R" r& c8 i' D: t3 s2 p
Lý Trường Thiên thấy người tới, có chút ngượng ngùng nhe răng cười.
©2022 Kites.vn | / C1 c6 P7 P/ v9 `% S) D2 kAll rights reserved
. s/ V8 z$ y* T; J$ _) s4 l( y" G$ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhàn nhạt hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"
" P+ u- k5 G2 X( b' w. r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ n: @5 t* b; P3 y
"Ngắm trăng." Lý Trường Thiên cười nói, "Ngươi nhìn xem, tròn ghê."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  `, Q( \- l' l9 O5 q
©2022 Kites.vn | 9 C' u& Y3 v6 X8 \6 oAll rights reserved
Yến Thù nhìn theo ánh mắt Lý Trường Thiên, ngẩng đầu lên chỉ thấy trên nóc kho củi có một cái lỗ to bằng lu nước, để lọt ánh trăng lạnh lẽo.
. j$ s, j, W* d4 K5 K7 F, G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 D1 e8 [& _. Y+ Z' K" jAll rights reserved
"Ngươi đứng đó nhìn không thấy đâu, nằm xuống đây." Lý Trường Thiên nói.
©2022 Kites.vn | 2 @2 b5 L1 o' B! nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ n- C% u/ N4 o# D# u, @! `$ I0 {All rights reserved
Yến Thù nghĩ nghĩ, sửa sang lại đống cỏ khô bên cạnh Lý Trường Thiên rồi nằm xuống thật.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ x- E' C, i" D: }' R: v
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ M$ F: t$ Q9 ^( L4 |
Lý Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nhường chỗ cho Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g; n6 ?0 [# u3 V
©2022 Kites.vn | All rights reserved% t- O0 M" c2 j. v4 D
Hai người tay kề tay nằm trên đống cỏ khô, gió lạnh thổi xuống, nhìn lên lỗ hổng.
# f+ d4 D  t! C©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 x1 q/ h1 J; I# ~" i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Lý Trường Thiên không gạt Yến Thù, nằm như vậy thật sự có thể thấy trăng sáng.
& J/ f' ]- X6 b( s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% v& h* ]# {% ?5 ~' ~4 f+ E: A( ?
Vạn cổ trường không, quảng hàn thanh hư.
©2022 Kites.vn | 0 Z- K* o7 ~2 r( WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 ^; ?7 g& u2 E% z$ u. Q' tAll rights reserved
Nhìn trăng thanh gió mát kia mới hiểu được vũ chú cửu đỉnh mênh mông tám vạn dặm, vì sao trăm ngàn năm qua lại có nhiều văn nhân thi sĩ như vậy nguyện vì nó làm thơ ngâm ca.
0 n. f6 m0 W1 |0 f, E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% k8 I2 S: \& Y" m& D0 M
Trong kho củi yên tĩnh một lát, sau đó Yến Thù nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu ngươi cần bạc cứ nói với ta."
©2022 Kites.vn | 7 C; h7 N$ v4 s- U) z( x& mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 Y9 s3 C6 q' c# q5 @" B) O5 J- mAll rights reserved
Lý Trường Thiên cười cười: "Tạ ơn, nhưng ta bây giờ đi theo ngươi, ăn của ngươi, dùng của ngươi, thiếu nợ tình cảm đã trả không hết, đâu thể mở miệng đòi hỏi thêm nữa."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Q( s8 z, p+ G6 L2 w
©2022 Kites.vn | " o$ r) J8 G* V2 P! L2 s8 h! SAll rights reserved
"Mấy ngày trước phạm sai lầm đối xử với ngươi như phạm nhân, xem như ta có lỗi với ngươi." Yến Thù ngồi dậy, phủi nhẹ cỏ khô trên ống tay áo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 V$ P8 j) r8 m" {3 h) ]
" g6 s7 r* S1 V! J©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nếu không nhờ ngươi thì giờ ta còn đang bị giam trong lao mà." Lý Trường Thiên cười nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; i0 p' B1 e, g/ q- Y9 _/ j
; X2 P' s( }& u©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đi thôi." Yến Thù đứng dậy, thản nhiên nói.
©2022 Kites.vn | 1 V. J, L. l  h2 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) N& N9 S2 q. A! Z5 n) R% Q- _/ CAll rights reserved
"Hả? Đi đâu?" Lý Trường Thiên không hiểu nhìn hắn.
©2022 Kites.vn | 1 j; h) d! [% J1 u  H( WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 M* h: J2 d. h: j/ v& L7 J
"Nhìn một lát là trăng sáng không nhiễm bụi trần." Yến Thù nói mà chẳng để lộ biểu cảm gì, "Nhưng nhìn một đêm chính là phong hàn cảm lạnh đau họng, đi thuê cho ngươi một gian thượng phòng."
©2022 Kites.vn | ( N' H9 [# S6 `- rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( R( z, b' }8 A  A1 Y3 M: kAll rights reserved
"Không sao, ta muốn ở kho củi.."
©2022 Kites.vn | 2 F0 S2 a; h1 R. }3 S* ~3 ^All rights reserved
7 m$ ^0 J, C! ^+ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nếu ngươi bị bệnh thì không thể lên đường, sẽ ảnh hưởng tới hành trình."
©2022 Kites.vn | All rights reserved- F3 G  Y* f& [
©2022 Kites.vn | + ?$ ~5 m$ D' o+ p  ]( XAll rights reserved
"Được.. Được thôi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 A6 d1 H1 m: C5 ]5 U
©2022 Kites.vn | 0 Q6 P, Q0 a$ l9 wAll rights reserved
Lý Trường Thiên đang muốn đứng dậy thì Yến Thù đã yên lặng giơ tay ra.
- C9 H5 a! n3 r% V' {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ b- f0 B% y9 K+ O" ]$ g2 L( c5 e
Lý Trường Thiên ngẩn người, cảm kích cười cười với Yến Thù, nắm chặt tay Yến Thù mượn lực đứng lên.
©2022 Kites.vn | 0 v5 i  k0 q7 g% @# M* fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' d. Q# V. {1 C9 u; w9 G
Hai người ra khỏi kho củi rồi tìm chưởng quỹ nói rõ ý muốn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 S8 d( G- u5 w! S
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ~3 z% t0 C- M4 s% L. T. M
Chưởng quỹ lộ vẻ khó xử: "Hai vị công tử, thật ngại quá, hôm nay chúng ta không còn phòng nữa."
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 z5 i$ ]6 F# N/ m
, o, c5 \5 F$ w, H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên thấy Yến Thù nhíu mày liền vội vàng nói: "Không sao, ta ngủ ở.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 U1 o* Y( q+ R# j' x" M; t  P" ?
©2022 Kites.vn | % k. v4 L2 f* H) S# i% V9 XAll rights reserved
Chưởng quỹ nói tiếp: "Đúng đúng đúng, hai ngươi có thể ở chung một phòng!"
©2022 Kites.vn | # S8 w1 l4 p5 \7 t+ R. X! _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* [% ^$ K- i% r: R& y7 X
Lý Trường Thiên: ".."
: x# \6 t" M; w©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 _( H5 J# y" q# Z# G4 r4 I  Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chưởng quỹ ân cần nói: "Hai vị công tử chờ một lát, ta sẽ bảo tiểu nhị mang một bộ chăn đệm sạch sẽ tới!"
( W/ D& Q5 f: c2 W) L$ r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - X2 f2 j- J8 `% lAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2020 06:46:34 | Xem tất
CHƯƠNG 26: KHÔNG MUỐN NÓI SỚM VÌ ĐAU
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 o- D7 f  g! r. Z" t  m, T" }1 x
©2022 Kites.vn | / O9 u7 [5 m$ R+ ~5 r2 RAll rights reserved
Hai người quay về phòng Yến Thù, Lý Trường Thiên càng lúc càng thấy xấu hổ, hắn gãi đầu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi, ban đêm ta ngủ trên đất, không chen với ngươi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved  {, q  s' f4 l2 p3 ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ G. C; u* P* T1 `" E! j3 l3 F; \
Yến Thù không đáp, chỉ thản nhiên nói với Lý Trường Thiên: "Ngồi đi."
©2022 Kites.vn | 4 G1 C$ W  R; w2 r  q, E, cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( d. m& H+ G9 b5 |0 B
"Ừ được." Lý Trường Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn tròn trong phòng.
©2022 Kites.vn | % M3 K5 |. e  [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 H+ |3 ~& U; j# g
Yến Thù lấy ra thuốc cao mới mua, ngồi đối diện Lý Trường Thiên nói: "Tay."
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ a0 Z- l0 U: p" Z
©2022 Kites.vn | 2 ?2 Q- g9 I, [$ j/ MAll rights reserved
"Hả? Cách lần thoa thuốc trước đã ba ngày rồi sao?" Lý Trường Thiên đưa tay cho Yến Thù.
. d" l7 }, h" T3 ^, K) [6 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
; r' @4 W4 p! z) ~6 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù tháo vải bông trên tay Lý Trường Thiên, tường tận xem xét vết thương thật lâu, một tay đỡ cổ tay Lý Trường Thiên rồi bắt đầu thoa thuốc cho hắn.
©2022 Kites.vn | . I, A8 c. h7 d/ CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 z1 ^  z) }6 M5 R- m  p; w/ i
"Còn bao lâu nữa mới lành?" Lý Trường Thiên hỏi, "Vết thương trên người đều đỡ nhiều rồi, sao ngón tay lại chậm lành như vậy."
0 j0 W8 `. {" }( m8 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: x( C8 r$ z" }/ Y1 P
"Móng tay ngươi bị tróc lên nứt ra, phải chờ cái cũ tróc hết mới từ từ khép lại được, cho nên cần thêm chút thời gian." Yến Thù nói.
©2022 Kites.vn | - X. Y, N& D4 r- L$ Q+ {All rights reserved
©2022 Kites.vn | * @9 V7 V& q2 p. h  HAll rights reserved
"Có cách nào khép lại nhanh hơn không?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 |0 P  V+ ^' I2 r: b6 o
- t, x* U  y( f0 g/ R9 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Có."
©2022 Kites.vn | All rights reserved- H" L6 U2 l: v! r  ~. M
1 a- \  M! D/ n4 s2 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
"A? Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà thật sự có sao." Lý Trường Thiên kinh ngạc, "Sao ngươi không nói sớm".
©2022 Kites.vn | 5 @/ e; A' x% X2 q4 pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; x  }! I6 c2 U& R8 ^* ^
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên: "Vì đau."
©2022 Kites.vn | 2 U) l5 D* {% F' |9 X  U% AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' l% g9 y; w3 _" L: I5 dAll rights reserved
"A? Là cách gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved( b/ w0 ~: E1 }
©2022 Kites.vn | * p4 |: B! Q9 j* ^4 EAll rights reserved
"Nhổ ra."
+ l7 r9 Q' N% a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , E/ ]( W/ U/ i4 {$ sAll rights reserved
Lý Trường Thiên hít một ngụm khí lạnh: "Rút hết mười móng tay? Nhổ sạch tận gốc?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 i& B' G6 q( [% I7 G$ D
0 v0 \4 l. A7 z0 m) K- b- N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù ừ một tiếng.
! k" n/ G! L+ w6 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
- O6 ?" o4 V7 n" W! A2 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên lộ vẻ đau khổ, hắn ngẩng đầu nhìn xà nhà, mặt mũi nhăn nhúm, nội tâm đấu tranh dữ dội, thật lâu sau Lý Trường Thiên mới hít một hơi rồi nói: "Vậy cứ nhổ đi, đau dài không bằng đau ngắn, khép lại sớm thì ta có thể làm chút chuyện, ít nhất cũng không như bây giờ, cầm đũa cũng không xong, nhổ đi!"
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ G- k- d# \; D# n
©2022 Kites.vn | All rights reserved# {# ^) A% N" o  _5 y6 i. V. l
Yến Thù: ".."
$ f% L' k4 y, g8 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 g6 W1 _9 v- q# @: X, IAll rights reserved
Yến Thù rũ mắt, cầm vải bông sạch sẽ quấn lên đầu ngón tay Lý Trường Thiên, nhàn nhạt nói: "Đừng rút, không kém gì bây giờ đâu."
$ o3 [; }! ?9 u5 X$ F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) E. l  U$ j3 V8 @" _& ]4 ^( D6 LAll rights reserved
"A? Nhưng mà.." Lý Trường Thiên vẫn kiên trì.
©2022 Kites.vn | 4 S. q! [- }  ^/ I6 p! A5 v0 C9 KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, `/ `9 Q- `( J" `0 T/ K
Yến Thù nhanh chóng băng bó kỹ, ngắt lời hắn: "Nghỉ tạm đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ s6 Q. k, S9 g% U; F) t; c
©2022 Kites.vn | 6 F' j: ?! G. c  r" |% fAll rights reserved
"Ừ, ta trải chăn đệm nằm dưới đất." Lý Trường Thiên đứng dậy ôm chăn đệm trên giường xuống.
! V* Y: P4 J/ ?  W©2022 Kites.vn | All rights reserved
. I8 b5 e4 f3 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Không cần, ngủ trên giường đi." Yến Thù đã thu dọn xong bình thuốc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: q$ c* A* H. J6 b6 g8 m
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 n, u; F  D1 j4 x$ I4 h) [9 z
"Nhưng.."
©2022 Kites.vn | 3 T; W. F5 {0 R/ FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 @5 N# x  b# ^5 Y' u- W5 |All rights reserved
"Ngươi ngủ yên tĩnh lắm, không làm ồn đâu." Yến Thù kiên trì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ M9 {- g; \& C3 |. q' t3 |
©2022 Kites.vn | 0 W3 W9 h3 F3 q7 t$ lAll rights reserved
Lý Trường Thiên cười cười, cảm kích nói: "Cám ơn, để ta trải chăn đệm."
©2022 Kites.vn | ( Q7 `4 l* n' VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( }3 W. d8 Y) a6 F& f% l  G/ N! ^7 i
Hắn sốt sắng chạy đến bên giường, cầm hai cái chăn giũ mạnh rồi trải lên giường, động tác của Lý Trường Thiên gọn gàng mà linh hoạt, chỉ chốc lát sau đã trải chăn chỉnh tề, một nếp nhăn cũng không có.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) |8 f; d- w% F- v% ^$ O/ ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ l2 b! u3 o6 j3 Q1 k) o: z; o  T  e4 K
Lý Trường Thiên xoay người, dương dương đắc ý nói: "Xong rồi! Ngủ nào!"
©2022 Kites.vn | 7 \4 a$ [; J5 T$ d& y. h4 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | , P' h8 _' T, j6 I7 h/ ^All rights reserved
Yến Thù đang yên lặng nhìn Lý Trường Thiên, thấy hắn bỗng dưng quay lại cười với mình thì đột ngột quay đi.
©2022 Kites.vn | 0 [. _8 ^, V8 d( ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 L, V' n! L9 U4 X, B5 dAll rights reserved
"Sao vậy? Có chuyện muốn nói với ta à?" Lý Trường Thiên hỏi.
; O6 |. G1 q" E8 }0 B( O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ Y0 L! M& @% ?' K0 S2 z1 CAll rights reserved
Yến Thù quay lại, gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Ngươi cần bạc làm gì? Nếu không muốn nói thì có thể không nói."
©2022 Kites.vn | All rights reserved; i. g8 Y$ C6 }- U1 s/ e9 b
©2022 Kites.vn | All rights reserved( I; T  v2 c) U8 |
"A.. Cũng không phải chuyện gì to tát." Lý Trường Thiên thẳng thắn kể hết mọi chuyện với Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 M4 T) S' y; E  l5 Z7 `) l
©2022 Kites.vn | 1 h( @* {7 _, {% XAll rights reserved
Yến Thù vừa nghe vừa gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày: "Ngày mai đưa ta đến miếu hoang xem thử."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 J0 h: h, n; G5 h
©2022 Kites.vn | ( P* r1 j# @$ RAll rights reserved
"Hả? Sao vậy?" Lý Trường Thiên nhìn Yến Thù.
0 W) p; A2 i' A" R0 G5 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # R1 c& W; p: J* iAll rights reserved
"Bạc của ngươi chỉ đủ mua thuốc một ngày, trị không hết cho tiểu cô nương kia". Yến Thù thổi tắt nến trên bàn, "Nghỉ ngơi đi".
©2022 Kites.vn | : x5 T1 y& Z* j6 [& T, u9 M* bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - T. r2 k$ h  L4 X3 o  k  I# }- FAll rights reserved
"Được."
©2022 Kites.vn | $ l& ^" t. G1 z. z" h5 w" ~. rAll rights reserved
7 s3 R0 A! Y6 o) {. r* C% Q2 u. C©2022 Kites.vn | All rights reserved
-
©2022 Kites.vn | 2 L) [: N- x4 ~: x# xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 \& z5 P& e8 \6 [
Miếu hoang buổi sáng, nắng chiếu khắp rừng trúc, ở một chỗ vắng vẻ chất đầy gạch vỡ, thiếu niên nhóm lửa sắc thuốc, đổ vào chén, để nguội một lát rồi cẩn thận bưng vào miếu.
©2022 Kites.vn | , ~9 t. E. C6 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 W1 u4 i* z4 C
Người trong miếu đều đang thu dọn đồ đạc, họ định tiếp tục xuôi về phương Nam, tìm một chỗ có thể dừng chân.
©2022 Kites.vn | / J3 M8 b0 [2 B, g; x; \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& }$ N  @! f- F! M$ N( n
Thiếu niên ôm bé gái trong góc, ôn nhu nói: "Dao Dao, uống thuốc."
2 u3 ^; Y8 \) d8 D5 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
( y& k' i3 Z( g, u7 {: _( k% u& k& O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bé gái gắng gượng ngồi dậy, gật đầu nhận lấy chén thuốc trong tay thiếu niên, đang muốn uống thì đột nhiên một cánh tay duỗi tới ngăn cô bé lại, cầm chén thuốc đi.
©2022 Kites.vn | ) B# J2 l0 W) D; c, `1 H- a, Q2 p4 XAll rights reserved
& S/ _4 ?1 i( N/ |. _6 a  F7 }" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thiếu niên và bé gái đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.
©2022 Kites.vn | % q$ g0 L) r# @& n" Q( {9 s  @# }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 `! c4 W" p  Q' o: k
Trước mặt bọn họ có hai người đang đứng, một vị công tử áo trắng tuấn mỹ lạnh lùng, vị công tử còn lại thấy thiếu niên nhìn qua thì nhoẻn miệng cười nói: "Tiểu huynh đệ, lại gặp nhau rồi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 a8 @! |: p, i, ^
©2022 Kites.vn | 6 L# _5 q% I' I" _% V5 W) i/ _All rights reserved
"Ân công?" Thiếu niên kêu lên.
$ ]) W- q! j+ k' E$ T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & j% P2 F% }- |" M# xAll rights reserved
Yến Thù đổ một chút thuốc trong chén lên đầu ngón tay rồi đưa lên môi nếm thử, sau đó y nhướng mày đem thuốc ra ngoài miếu hoang, trực tiếp đổ đi.
5 k4 r: K: J0 i: K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; d9 `  [6 H4 _All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2020 06:47:22 | Xem tất
CHƯƠNG 27: THOA THUỐC ĐÃ THÀNH THÓI QUEN
©2022 Kites.vn | 3 G+ U: Y# G5 ^* B/ c" n- hAll rights reserved
$ B+ _1 x6 F9 z- w, l©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Này! Ngươi!" Thiếu niên hấp tấp đứng dậy muốn xông tới.
©2022 Kites.vn | 1 t$ O. m6 b, D  h% a) v' d# F* iAll rights reserved
" b! g1 {! u4 G7 Y- c3 w6 q& t$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hử?" Lý Trường Thiên cũng sửng sốt nhưng vẫn ngăn lại thiếu niên, "Đừng nóng đừng nóng."
9 A7 |' f* o' p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - _! z- i; W  v& [) I( V; a2 ]All rights reserved
Yến Thù cầm bát trở lại nói: "Thuốc này tính hàn, lệnh muội còn nhỏ, uống vào không những trị không hết mà còn mang tật."
$ u2 u) h' @- `2 Y, I8 V: I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " X# V% i1 f; y; K: X" OAll rights reserved
"Là như vậy sao.." Thiếu niên ngây ngốc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 B3 x6 a# Q+ W+ z: d* u
3 b% Y/ k. l( o! Z: h5 g# s©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi không đưa muội ấy đi khám sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
: E: c/ Q: J& c- K6 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' X& p& I- S# V$ Z3 [
Thiếu niên lắc đầu, tiếng nhỏ như muỗi: "Bạc không đủ nên không khám được, ta chỉ nói triệu chứng bệnh với đại phu rồi cầm thuốc về.."
% Z! R% h3 j1 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' P. |4 Y+ q5 B- NAll rights reserved
Yến Thù ngồi xuống trước mặt tiểu cô nương bị bệnh, sờ lên cái trán nóng hổi của tiểu cô nương, sau đó lại xem lưỡi rồi bắt mạch, hỏi thăm triệu chứng, cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài.
©2022 Kites.vn | 0 ?% n5 K) [% K+ F* e) r3 Q0 P) BAll rights reserved
# Z  O  f- D! C- z7 [3 V/ N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nửa canh giờ sau Yến Thù quay lại, trong tay cầm bình thuốc viên, hắn đưa thuốc cho thiếu niên dặn dò: "Uống với nước ấm, một ngày ba lần, bảy ngày sẽ lành bệnh."
©2022 Kites.vn | ( N+ l' H; k) d% z5 C( s9 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # _  u# r1 T- Q" xAll rights reserved
Thiếu niên mừng rỡ, liên tục gọi mấy tiếng ân công, sau đó đi lấy nước ấm.
©2022 Kites.vn | 8 f- i$ k8 B" ?% ]& m* N# A( yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' U6 L% n) m/ p* W! w: u: vAll rights reserved
Yến Thù lại tìm đến người dẫn đầu đám người lưu lạc tha hương này.
©2022 Kites.vn | : Y/ j, g1 H2 c! g, u( mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : E+ C0 r- e0 KAll rights reserved
Người dẫn đầu là một ông lão, Yến Thù hỏi thăm một chút mới biết được nguyên nhân bọn họ lưu lạc.
©2022 Kites.vn | 3 X1 X% o" s( a5 L4 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ j' j9 |( N: O; }7 Y1 \+ |3 |
Hoài Bắc gặp đại hạn, thiên tai nhân họa, người chết đói khắp nơi, bọn họ vì mạng sống nên phải đưa gia đình về phía Nam lánh nạn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 j3 g( A) Z7 c- _
©2022 Kites.vn | All rights reserved' |6 L* E# M" R0 K" M
Yến Thù lấy bạc ra chia cho bọn họ, lại nói: "Tây Nam đang khởi công xây dựng thuỷ lợi và chiêu mộ binh lính, các ngươi tới đó có thể dừng chân an cư."
* \# z- C; s9 x2 j7 q! e) z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: A4 \: V& p* Z5 [
Tất cả mọi người vô cùng cảm kích, vây quanh Yến Thù cám ơn liên tục.
©2022 Kites.vn | 4 z! \, ?* P) A0 }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: [7 ^1 o$ a1 I& m  C: x
Rời khỏi miếu hoang, Lý Trường Thiên và Yến Thù về khách điếm, nhớ tới chuyện vừa rồi Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi: "Thì ra ngươi còn biết y thuật à?"
©2022 Kites.vn | 1 L8 u0 D0 t; c/ hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- Q  w& x/ E- u8 x0 \) w
Yến Thù thản nhiên đáp: "Gia phụ làm nghề y nên ta cũng biết chút ít."
©2022 Kites.vn | & @# U, m6 f0 H7 F  B3 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' P/ ^5 n) R# A& p# e
Lý Trường Thiên huýt sáo: "Khiêm nhường quá vậy? Không hổ là Tuần sát sứ đại nhân."
©2022 Kites.vn | 6 N5 N* K# z7 B: Q7 ?9 RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 w, h& p3 S! q! G7 FAll rights reserved
".." Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên nói, "Thật ra lần này ta phụng mệnh xuất hành có liên quan đến đại hạn Hoài Bắc".
©2022 Kites.vn |   y2 d3 g9 Y, J9 z. D$ tAll rights reserved
; L) V9 X: |& Q4 g9 J0 ]$ w, \* i©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Hả? Là sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
©2022 Kites.vn | , E$ g6 ^4 R. T& PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + x! |/ M# ^2 W' E  d6 lAll rights reserved
"Hoài Bắc đại hạn, triều đình phát chẩn mười vạn lượng bạc."
©2022 Kites.vn | 0 f& a- w8 V3 r2 `# rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; l* e/ b7 O, U- Z5 m8 G' s7 gAll rights reserved
"Đây là chuyện tốt mà."
: t7 i9 t2 |4 u" s©2022 Kites.vn | All rights reserved
* ^6 U% ~2 H. @# R% x+ v- J3 D/ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Thế nhưng.." Ánh mắt Yến Thù lạnh đi, "Mười vạn lượng bạc đang vận chuyển trên đường thì vô duyên vô cớ biến mất, Binh bộ Thị lang Từ đại nhân phụ trách vận chuyển ngân lượng và ba mươi ba Cẩm y vệ đi theo đều không thấy bóng dáng."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 N+ J3 v7 a5 X+ v# |/ ?/ x
0 q1 s- B5 Z: u0 N) N& D$ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
"A? Cái gì? Biến mất là có ý gì?" Lý Trường Thiên kinh ngạc, "Có phải là bị trộm hoặc bị cướp không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved  E$ W5 P5 {5 n
©2022 Kites.vn | All rights reserved. y- \. v2 ~9 p( T/ s8 u. v
Yến Thù lắc đầu: "Không nói tới Cẩm y vệ ai nấy đều là cao thủ không thể khinh thường, lại nói nếu bị trộm bị cướp thì phải ngay lập tức báo về triều đình, nhưng bọn họ lại đột nhiên mất tích toàn bộ, không tin tức, người không tìm thấy, ngân lượng cũng chẳng tìm được."
©2022 Kites.vn | * o1 w3 d5 a0 a; |& }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 f* c5 D, X+ k! t  ~# w2 ~
Cả người Lý Trường Thiên nổi đầy da gà, hắn dùng sức xoa xoa rồi hỏi tiếp: "Có phải Từ đại nhân kia tham những bạc rồi sau đó chạy trốn không?"
; }& p' R  o" V% ~0 j4 b/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; x. A$ n# l  O& M+ _' F1 ^All rights reserved
Yến Thù bình thản đáp: "Nếu một mình Từ đại nhân nổi lòng tham thì ba mươi ba tên Cẩm y vệ kia sẽ trơ mắt nhìn hắn biển thủ sao? Nếu chia ngân lượng tiêu xài cho riêng mình, phần lớn thân quyến của ba mươi bốn người này đều ở kinh thành, trên có già, dưới có trẻ nhỏ, lại không thấy ai về nhà, chẳng lẽ không kỳ quái sao?"
' `8 I  D% C% B+ T+ b" X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ E5 M: Y( o7 m: j7 _7 T5 BAll rights reserved
"Kỳ quái, rất kỳ quái." Lý Trường Thiên lầm bầm.
* ?( j4 y4 q( ?( q2 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 s; M8 x8 i0 u1 y% d! e
"Lần này ta phải đi thăm dò rõ ràng chuyện này." Yến Thù nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 T9 z/ H( l: w* V" {2 a
0 i! K( H* v0 A# Z/ K3 C, d# v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Cái này không đầu không đuôi, làm sao tra được?" Lý Trường Thiên nhịn không được hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 r" n9 B4 z. i7 o9 v
©2022 Kites.vn | / i8 y9 \/ X' Y1 l) d; t4 T- T0 |All rights reserved
Yến Thù ngẩng nhìn phương Bắc, ánh mắt lạnh nhạt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 S6 e) i) Z9 P# I0 x8 N
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 X8 S! q( d0 _4 R* p% ^
"Lần cuối cùng Từ đại nhân truyền tin về triều đình báo cáo hành trình là từ phủ Tiết độ sứ Sóc Phương truyền ra, chúng ta tra từ đó là được."
©2022 Kites.vn | 4 B# s" D. o: d( g' \2 H: }; sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 C! K' _! S& L
-
©2022 Kites.vn | 0 V- W/ W6 Z+ BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ N3 p. k4 t( o( R. e+ {- RAll rights reserved
Một đường tới phương Bắc, thời tiết dần dần rét lạnh khô hanh, khi Yến Thù và Lý Trường Thiên dừng chân nghỉ ngơi lúc nào cũng thấy được các đại hán mặc áo lông chồn cầm khảm đao bưng rượu hùng hổ nói chuyện.
©2022 Kites.vn | 6 I) R+ e- p! E' YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% h4 E( a" `; k0 \
Hôm đó hai người vào một dịch trạm nghỉ ngơi xin nước uống, vừa ngồi xuống Yến Thù nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai là đến rồi."
©2022 Kites.vn | / \- h9 L$ S6 `  i$ LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) g+ u6 K9 @/ K( Y! ZAll rights reserved
"Hả? Chính là chỗ Tiết gì đó à." Lý Trường Thiên nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra.
+ @+ M& x9 @: X1 f; @- K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( f& H3 P+ Y. Q$ S# ~9 x9 y' C
"Tiết độ sứ." Yến Thù đáp.
©2022 Kites.vn | & v% v/ I6 U. T1 W6 E& q2 O( J- \All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 x" }% J3 |2 m  U: N) eAll rights reserved
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên gật đầu, "Tiết độ sứ này là đại quan à?"
( u; t+ A+ C' Z- c©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 ?: i) G( b8 F8 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Đô đốc, còn gọi là tổng quản thống binh."
©2022 Kites.vn | 9 A! H) K$ R4 d. A- C/ H+ ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 f. r* r' w( j; Q1 }* D, a3 X- c
"Í?" Lý Trường Thiên hứng thú hỏi, "Canh giữ biên cương không cho ngoại tộc xâm lấn đúng không?"
. H, |% U. W$ p( W/ b) u8 I$ B% @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; F9 X/ J- I( E1 S" eAll rights reserved
Yến Thù tỏ ra kinh ngạc, sau đó ừ một tiếng.
©2022 Kites.vn | 6 p3 {5 e. J6 q! {' N8 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, M- j: C& }$ u0 t8 \0 N
Lý Trường Thiên cảm khái: "Vậy không được rồi, trưởng quan quân chính địa phương, nhưng cũng phải thôi, dù sao lãnh thổ bao la, đường xá xa xôi, củng cố biên phòng vẫn nên trực tiếp đến quân đội đóng quân."
©2022 Kites.vn | ' ?5 w5 ?: o( j6 k' L9 ^) W" _3 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% }$ g9 b9 E; s- z: E
Yến Thù nhìn chằm chằm Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ u& S- S* k2 Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 g) X* l  m+ v2 c+ W' Z8 S4 Q
Lý Trường Thiên bị y nhìn mà lạnh sống lưng: "Sao vậy? Trên mặt ta có hoa à."
- h$ n. n& g2 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % n2 b3 V0 X9 s; l4 R# qAll rights reserved
"Ngươi dường như.. rất am hiểu binh quyền?" Yến Thù khẽ nhíu mày.
4 n" K6 k% i) [& b, z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 e' M, p1 h; m& W: uAll rights reserved
"Tầm quan trọng của giáo dục bắt buộc chín năm đó." Lý Trường Thiên tự hào nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, `. }$ W" s( O8 Q$ m
) `( U6 K% |; A- O1 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
".." Yến Thù đảo mắt bưng chén uống nước, "Ngươi lại nói mê sảng rồi."
0 g& M9 l, @7 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 S* h2 s# W9 U2 m& }$ h* LAll rights reserved
"Ngươi nói là mê sảng thì cứ xem như vậy đi." Lý Trường Thiên cười nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ {  L7 h1 p8 x2 s. z
©2022 Kites.vn | / E% Y6 Y- s# Z$ T8 {All rights reserved
"Tay." Yến Thù uống nước xong rồi đặt chén xuống, đột nhiên nói.
©2022 Kites.vn | 9 D& v4 }: c, n: z, M' |0 I# iAll rights reserved
% Q* d8 v5 e" l4 A$ ~( z* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vừa ngáp vừa đưa tay sang.
7 f+ Q. Y! {9 P' F' ~1 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
  f/ n0 q) [% z: l# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước đó hắn luôn quên thoa thuốc, Yến Thù nhìn không được nên nhiều lần tự thoa cho hắn, bây giờ hai người đã trở nên ăn ý, Yến Thù chỉ cần nhìn chằm chằm hai tay Lý Trường Thiên thì hắn liền yên lặng đưa tay qua.
2 _0 I% s) L/ y' F9 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   {; S' g% X: rAll rights reserved
Yến Thù tháo vải bông trên ngón tay Lý Trường Thiên, đưa lên trước mắt nhìn, thấy hầu hết đã khỏi hẳn, móng tay bị thương nặng đã bị móng tay mới mọc làm bong ra.
, ?) S: w, r6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 J- [2 p2 L' i. L* z6 u, }
Yến Thù nhẹ nhàng nhéo nhéo rồi hỏi: "Đau không?"
©2022 Kites.vn | , E; r4 p$ x2 B7 CAll rights reserved
* C+ ?- s/ g2 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không đau."
©2022 Kites.vn | ) |2 |' d7 r& Y: M. iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 a3 b  f! Q0 [5 I# @All rights reserved
"Sau này không cần bọc lại nữa, cũng không cần thoa thuốc, cẩn thận một chút đừng để bị thương." Yến Thù thu dọn vải bông trên bàn.
©2022 Kites.vn | 8 I0 N, |7 d9 I" Z  C* {: e$ `& aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 m4 H# @, l' R5 gAll rights reserved
"Vậy thì tốt quá!" Mắt Lý Trường Thiên sáng lên, hai tay đan lại, cử động các đốt ngón tay.
©2022 Kites.vn | 1 p# D  n- ^6 B' e; ?$ M1 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 k" T# X7 o6 e2 G+ e0 {! s9 @
"Đi thôi, tiếp tục lên đường."
©2022 Kites.vn | : `7 N3 a, B" nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 S' o1 o6 G" _: a: a+ y. \& b
"Được."
©2022 Kites.vn | ( C0 {) \5 h9 L1 k* \& fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- e# t: z0 I- V% t) @! K& X
-
4 }! R/ T3 B. u; y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 v) q( K9 X5 GAll rights reserved
Đi đường mệt mỏi nhưng bình an vô sự, buổi trưa hai người tới được một thành trấn phồn hoa.
9 s: ]" h+ z8 {( E$ W: t( X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   z7 N/ f  d) m, jAll rights reserved
Trong thành phố xá vô cùng náo nhiệt, hiệp khách cầm đao tản bộ, tiểu thương và mã phu ồn ào, trong quán trà và tửu quán càng đông đúc hơn, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài người Hồ dị tộc hình dáng kì lạ.
©2022 Kites.vn |   ^1 G2 N  P6 y" G1 w. L8 m3 O0 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' R5 g& I0 D( f. |All rights reserved
Lý Trường Thiên dù đi theo Yến Thù nhưng nhìn ngó khắp bốn phía, vô cùng hiếu kỳ, thấy gánh xiếc mãi nghệ và những thứ mới lạ thì vươn cổ ra ngó.
©2022 Kites.vn | " L% e! w5 V) A: \$ r" _, tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; @4 o6 h2 V% l( `4 ~9 sAll rights reserved
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, không nói một lời thả chậm bước chân.
©2022 Kites.vn | * s% m; P$ C% d. UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 y; r1 s: Y( e% }$ c
Hai người dắt ngựa đi qua khu chợ huyên náo, ra vùng ngoại ô thành Tây, nơi này yên tĩnh hơn hẳn, không có tiếng hò hét hay bàn tán ầm ĩ nữa.
©2022 Kites.vn | $ O! M# Q' @$ _" q/ K+ Y5 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' q/ d- |0 ], J: W8 U/ [, c
Đến trước một tứ hợp viện bình thường không có gì lạ, Yến Thù dừng bước rồi ngửa đầu nhìn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( A0 A# D* l. N
5 X6 X; p# a% J9 |0 v- z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nhìn theo ánh mắt của y.
7 A- t2 e4 I, ?) V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) R+ J7 F8 U4 S& b& b! HAll rights reserved
Tứ hợp viện không lớn, cổng sơn son đóng chặt, vừa yên tĩnh vừa trang nghiêm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; l, a1 I, L" c+ H2 H, x( I
©2022 Kites.vn |   [* B- c' {6 aAll rights reserved
"À, độ gì đó.." Lý Trường Thiên bỗng nhiên mở miệng.
+ Y9 [8 \9 j6 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
! {) f+ T. j0 g. |; q, g©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Tiết độ sứ." Yến Thù kiên nhẫn nhắc lại.
©2022 Kites.vn | % x3 H; g& q& M% k% y8 tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; `# u5 K& p) M3 d8 f) {
"Đúng đúng, Tiết độ sứ ở đây sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 O, m% R# q% \  S& i# V. H
©2022 Kites.vn | All rights reserved( @1 l8 v4 X* l. S) y
"Ừm."
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 q; k8 }1 a, c
) I* u1 `( [  N3 F* W$ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Chỗ này không giống nơi ở của tổng quản thống binh."
+ T9 G& `9 e8 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & K& _7 U2 X  V" XAll rights reserved
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên nói: "Quân doanh Sóc Phương ở cách đây bốn mươi dặm, nơi này chỉ là.."
/ H, z+ k) ]1 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- p3 I& _$ l% H5 c( ?4 \
"Không không không, ý ta là quá.. văn nhã an tĩnh." Lý Trường Thiên nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, w9 x& d/ {; C# O0 g; W" `
©2022 Kites.vn | ' Z; o9 B3 m1 J  X. Y0 W% nAll rights reserved
"Ông ấy là người không thích náo nhiệt." Yến Thù đem dây cương ngựa cột vào cành cây ngoài sân rồi bảo Lý Trường Thiên, "Đi thôi".
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S' F, E: D% _! r: `9 A2 b; ~) u
©2022 Kites.vn | $ k6 e( w9 A: N5 W- V1 [All rights reserved
"Được." Lý Trường Thiên đuổi theo Yến Thù.
©2022 Kites.vn | 2 z( R6 x, D0 @5 d' qAll rights reserved
8 P& V: z- n8 M* f0 M5 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù tiến lên gõ cửa ba lần rồi thu tay lại yên lặng chờ.
) }, ~3 O6 Y. F5 S! l! t; U* |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" w7 N5 D$ t2 U+ U, ^; B
Một lát sau, cổng lớn sơn son bị mở ra, một lão nhân lưng còng tuổi ngoài sáu mươi, hai bên tóc mai hoa râm ló đầu ra.
©2022 Kites.vn | ( x) G3 H2 x; @0 v0 RAll rights reserved
. r9 j+ ]6 H7 f1 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thấy Yến Thù lão nhân lộ vẻ mặt vui mừng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: E+ O' M0 Q& \1 D. l* B) l" Q# Z# P. t
©2022 Kites.vn | & i+ I( P+ P1 c) I; _/ ^All rights reserved
"Triệu bá." Yến Thù cúi đầu hành lễ.
8 O  v0 \& |$ C9 Q- W( V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ R/ U" }' |' r# w7 v- |" k! q! Q
Triệu bá khom người gật đầu, sau đó dời tầm mắt sang Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | / n+ o& @- }, I: T4 Z% R2 m& qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& x2 l% ?/ Q* \
"Vị này là bằng hữu." Yến Thù nói.
©2022 Kites.vn | 4 J) K+ V( c4 F9 `+ |# vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 X6 |/ u$ |' l) Z) Z5 e; ^
Triệu bá lại gật đầu, mở cổng mời hai người vào.
3 ~- b7 r- ~6 F) }' Z/ F! M* w- M" ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( \( a! r4 c6 A3 FAll rights reserved
Dù Lý Trường Thiên không biết quy củ của triều đại này nhưng cũng nhìn ra điểm không thích hợp.
©2022 Kites.vn | * B- T! u: J) C$ S, y$ R; KAll rights reserved
& ~7 I, e1 x( z& z0 ?" k! ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc trước Yến Thù đi tuần sát quan phủ, mấy Huyện lệnh nha môn, thậm chí là Tri phủ đều đối với y rất cung kính, tự mình ra đón, hễ mở miệng là gọi một tiếng "Tuần sát sứ đại nhân".
©2022 Kites.vn | # l- ]; w, O* t4 t+ f) |All rights reserved
©2022 Kites.vn | / w4 f* y* F2 j* XAll rights reserved
Sao đến đây lại giống như làm khách trong nhà bình thường vậy?
! I3 p( A" a( c! A: |6 |6 r+ ]' U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . t* E/ d; y# d+ ?0 i" A+ s9 FAll rights reserved
Lý Trường Thiên không dám hỏi nhiều, chỉ lộ vẻ mặt hoang mang theo sát Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* Y. r' K9 A3 Y) x( c3 E+ C
©2022 Kites.vn | 6 ]8 R' h! \, l) o5 q( pAll rights reserved
Yến Thù thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lý Trường Thiên liền nói: "Triệu bá là quản sự ở đây nhưng bị câm."
©2022 Kites.vn | * I/ k2 V% Y0 j( d- i& F) k2 X% TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 k: o6 V1 O! j$ a5 `9 a3 m0 ^All rights reserved
"Hả? Ồ.." Lý Trường Thiên gật đầu, lại bỗng nhiên phản ứng kịp, hỏi lại "Khoan khoan, quản sự là người câm điếc?"
4 F: |8 I* K: ^( e4 b" T- ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 `3 @8 h9 ~; o
Yến Thù ừ một tiếng.
3 T+ F, z# x5 l6 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  G9 J2 C* a! f; b* _$ q0 f! V
Lý Trường Thiên: ".."
# w! ^9 ]: S, k; R6 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
- s* b) X0 n6 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huynh đệ, ngươi thà không giải thích còn hơn, ngươi càng giải thích ta càng mờ mịt a!!!
©2022 Kites.vn | " f# v; g- V% S- D% @; Y! m! QAll rights reserved
0 n9 r/ H/ \; I/ ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba người bước qua cửa đi vào nội viện, trong sân cây xanh râm mát, ở giữa dựng một cái đình hóng mát dưới giàn nho, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, không thấy gia phó nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ?5 h9 x- d8 d' A5 V8 A1 v4 t4 H3 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D- X' j% l' d& i; Y! R. X* Z
Triệu bá không trực tiếp dẫn hai người vào phòng mà chỉ gọi vài tiếng "Aaa".
$ W  Q5 R, D2 G0 ^9 c9 s3 ?# @& @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 F  G' b. N/ G3 NAll rights reserved
Bỗng nhiên mấy cái phi tiêu từ trong sảnh bay ra hướng thẳng tới mắt Yến Thù!
& U2 y, v; l, L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' w$ M, S- \9 t$ _7 G6 A# P( J3 H
Yến Thù phản ứng cực nhanh, đẩy Lý Trường Thiên đứng bên cạnh ra, rút trường kiếm bên hông vung lên chặn phi tiêu.
©2022 Kites.vn | . t0 l) x$ o# ]5 P* M/ OAll rights reserved
- F' A" F# ?; m: q1 @+ u, R1 _  W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ nghe mấy tiếng "keng keng", toàn bộ phi tiêu đều rơi xuống đất.
6 P) y/ U$ O& j% ?, h9 O. c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" @& }; g2 Y  |1 H2 ~. Y
Một người bay vọt ra từ thính đường, cầm kiếm chĩa về phía Yến Thù, Yến Thù đưa tay ngăn cản, hai kiếm chạm vào nhau "keng" một tiếng.
+ {* F' i4 B$ f3 v+ J! b: G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- p3 w7 k1 k8 |
"Yến Thù!" Lý Trường Thiên bị đẩy ra liền mau chóng ổn định thân thể, muốn tiến lên phía trước hỗ trợ.
©2022 Kites.vn | 2 i. K8 e0 |5 h4 {' kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ~7 K1 C% o9 U" U2 v
Ai ngờ Triệu bá đã cản lại Lý Trường Thiên.
/ I4 _0 ?) q- X  P/ V: x©2022 Kites.vn | All rights reserved
! |  B  _% Q7 s0 |4 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên kinh ngạc phát hiện.
) N7 [& H' |2 C7 x6 {9 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
' k9 j# Z' }5 d. i- b: ?) ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vị lão nhân nhìn như ngọn nến trước gió này lại có sức lực vô cùng lớn!
# e% J' [6 v9 ^, |  c* l8 y, L) d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " r- h2 {* q% G# S1 \6 H" [( \6 RAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2020 09:23:47 | Xem tất
CHƯƠNG 28: CÁI GÌ GỌI LÀ THIẾT DIỆN VÔ TƯ
©2022 Kites.vn | All rights reserved) j5 o) W% b: \8 G
& E/ w# B' x+ V4 P- S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đang kinh ngạc vì Triệu bá không phải người thường thì bên kia Yến Thù đã tiếp mấy chiêu, giữa đao quang kiếm ảnh Yến Thù đánh rơi kiếm trong tay người kia, chiếm thế thượng phong.
©2022 Kites.vn | 6 V% L7 [8 G' {All rights reserved
8 K0 d" z1 _5 K& D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia lui một bước ổn định thân hình, lại chẳng có động tác gì, tựa như không chút kiêng dè thanh kiếm trong tay Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; u8 o6 V! ~; w, y" z  ~) g* ^$ x* U
9 q0 B+ I5 q7 H) Q% e3 Z2 s  ]( [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một khắc sau Yến Thù đột nhiên thu lực, hai tay ôm chuôi kiếm, quỳ một chân xuống trước người kia, cúi đầu gọi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, z8 r) m1 _. d( H& B; `4 [
, u1 U1 o, ]( x3 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nghĩa phụ."
©2022 Kites.vn | ( d: N' M4 F3 j5 _7 w/ F/ y* e& rAll rights reserved
7 w! o7 m4 @6 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đang muốn tiến lên hỗ trợ vội vàng thắng lại, hai mắt trừng lớn: "Hả???"
©2022 Kites.vn | : ]3 X& N" \$ ZAll rights reserved
* M" n3 O7 q$ R# {) W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩa phụ???
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ]$ ]5 z/ |8 |& R: y! D/ Y( C
©2022 Kites.vn | 5 i* a% N$ [8 J" }! Y6 m% N$ WAll rights reserved
Người kia lộ vẻ vui mừng nói: "Thù nhi, đứng lên đi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ ?  i$ ?% T. M5 s
7 x- t, c# r5 {( b/ J- ^0 ?5 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đứng dậy nhặt lại kiếm vừa bị y đánh rơi xuống đất, cung kính dâng lên bằng hai tay.
0 _; |( X6 F, H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / S2 ?: W& j# t" |( l: ?9 eAll rights reserved
Người kia thu hồi kiếm, ánh mắt chuyển sang Lý Trường Thiên: "Vị tiểu huynh đệ này là?"
- Z: b7 g; Z0 v# M' `8 t/ o+ K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   U- o0 I+ H  b5 BAll rights reserved
Yến Thù nói: "Nghĩa phụ, vị này là bằng hữu con kết giao trên đường."
©2022 Kites.vn | All rights reserved( l, L/ y3 E+ Q
©2022 Kites.vn | , S$ Y) R# R1 O5 F! hAll rights reserved
"Bằng hữu?" Thanh âm người kia hơi kinh ngạc, khẽ nhướng lên, "Thù nhi, con từ trước đến nay độc lai độc vãng, lần này cũng là phụng chỉ xuất hành, sao trên đường.. lại kết bằng hữu?"
# _5 R' X8 R0 A7 e/ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 j- O2 g- ]0 g. U5 C9 r4 `4 ^1 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Nói ra khá dài dòng." Yến Thù đáp.
2 w% ~$ o' h7 v$ P3 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ G7 ~2 a. T4 t' d5 e* MAll rights reserved
"Không sao, sau này từ từ nói." Người kia quay đầu hỏi Lý Trường Thiên, "Tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào đây?"
©2022 Kites.vn | 8 H8 I. o9 y. O8 K! p6 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & e# A9 j( ~+ Y4 EAll rights reserved
Lý Trường Thiên vội vàng nói tên mình ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ?# N; _, r4 {; b! n3 O
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ^- d3 a9 z* B- I
"Ta là Tần Quyết Minh, hân hạnh gặp mặt." Người kia gật đầu.
©2022 Kites.vn | % P4 G) b. `3 p0 k; k5 CAll rights reserved
3 U% H7 U( C- x8 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xem tướng mạo thì có lẽ Tần Quyết Minh chưa đến bốn mươi tuổi, dáng vẻ cương nghị, không giận tự uy, dáng người thẳng tắp vừa nhìn đã biết là người tập võ.
4 L# ^% ]1 h3 k9 D# N' J- K9 P. ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 @! j/ x" M9 dAll rights reserved
Chỉ là một thân áo vải màu xanh đơn giản mộc mạc không hề tương xứng với mấy chữ "Tiết độ sứ Sóc Phương".
©2022 Kites.vn | All rights reserved* u1 F- D1 x4 z' w
) y: T) B5 y9 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên bối rối ôm quyền đáp lễ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% @6 ~9 N' E+ w9 x8 j+ _  @
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ P+ Q; v! Y9 }! K" u) J: v- h! X' Q
"Thù nhi, con đưa vị tiểu huynh đệ này đến khách phòng đi, lát nữa đến sảnh đường dùng cơm." Tần Quyết Minh cầm kiếm, quay người về phòng.
©2022 Kites.vn | 6 e- h6 a; c8 gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! K9 f; B& B. {, u% C( k* H; u
Yến Thù cúi đầu hành lễ: "Vâng."
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 d, X- ]% O5 M
©2022 Kites.vn | / {2 W% @) l! S+ q4 |& qAll rights reserved
"A ba, a ba." Triệu bá bên cạnh khom lưng gọi Yến Thù hai tiếng.
, j' t2 r8 K9 ?$ a( r5 c( J" g5 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 ~/ I' I# f% eAll rights reserved
"Triệu bá, ngài cũng đi làm việc đi." Yến Thù chắp tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  m8 p0 q9 q, D% U1 x) d
$ T$ h8 Z+ X0 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Triệu bá gật đầu, sau đó quay người rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  L& s; i% d% E' ?5 ?/ E# D# q
1 t7 U6 r1 Y9 r- S2 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhặt bao hành lý trên đất vừa rồi đánh nhau bị rơi xuống rồi bảo Lý Trường Thiên: "Đi thôi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 o" @* ~# c" |' \5 ]8 K; ^( p. n6 M) a
©2022 Kites.vn | ' W0 J4 X+ b; B# X% m/ VAll rights reserved
"Ngươi... ngươi không... không giải thích một chút sao?" Lý Trường Thiên chẳng hiểu ra sao đuổi theo Yến Thù.
©2022 Kites.vn | 4 m" ^" w' ^& d. W! HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& U* j3 {) c2 p
"Ngươi muốn biết cái gì?" Yến Thù hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( X7 a- Y  ^# f, v3 m
©2022 Kites.vn | All rights reserved! i4 C9 P& s. P% h1 A7 {" _3 f) J4 j
Lý Trường Thiên nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Ông ấy là nghĩa phụ của ngươi?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Z! a/ e* C' u/ c8 W% }
©2022 Kites.vn | 5 T. Y' p( A( {, OAll rights reserved
Yến Thù gật đầu: "Ừm, sau khi phụ thân ta chết oan thì nghĩa phụ thu dưỡng ta."
©2022 Kites.vn | 8 X* H& u9 m! _& T5 J- a+ J3 @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @/ a! B% j. a: A
"Vậy ban nãy ông ấy đánh ngươi làm gì?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ O% x$ |8 r9 \- g% q7 p# |
©2022 Kites.vn | All rights reserved' h# o7 t* y: m; x9 x
"Nghĩa phụ từ nhỏ đã dạy ta võ công, ban nãy muốn kiểm tra ta thôi."
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ j- l8 O  q2 C1 b
©2022 Kites.vn | / b# @; S" k: f: b) n: jAll rights reserved
"Nhưng không phải ngươi tới đây tra án sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 y& F  F: w5 r; M4 D
: o/ v$ w$ M+ n8 W1 w7 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng vậy."
$ N- k. j' ?( R5 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 K" x- ~7 Y- y, s2 r6 `All rights reserved
"Vậy không phải nghĩa phụ ngươi chính là người bị tra à?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 F  E. S# U. `# c, v
©2022 Kites.vn | 8 P' C1 T0 q2 t, t! L: ZAll rights reserved
"Đúng vậy."
- {& H1 Y0 i( u2 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . ~9 [. T: A! y. U1 Q. mAll rights reserved
"Nhưng.." Lý Trường Thiên vòng trở về, "Ông ấy là nghĩa phụ của ngươi mà!"
: O1 Q+ h! [  p0 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ O1 f+ E7 S0 Z6 u
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, thản nhiên nói: "Ta tra án và ông ấy là nghĩa phụ ta có liên quan gì sao?"
; f% V  a9 l+ ]+ v) D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" O) ^/ {" N$ q4 p" ?( y+ Y
Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ]! a* e8 D4 W2 J$ r1 w
/ S+ {* s/ Z, i4 V& _: B5 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" B: Z* ?8 Z+ o, T
©2022 Kites.vn | , r: k% _% B8 _( U4 I$ XAll rights reserved
A, cái gì gọi là thiết diện vô tư.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: M8 F: O: B  R1 x# b
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ~# X4 q3 [, X, R! V
A, cái gì gọi là làm người công chính.
©2022 Kites.vn | 4 ]# G3 N4 D$ ZAll rights reserved
/ \* e) y) B% J( _0 q5 l: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
A, cái gì gọi là công bằng hợp lý.
: ~: _2 }5 G+ F! c" \+ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" u5 L/ v& P: t0 Q0 G7 O
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Lý Trường Thiên cảm khái vỗ tay.
. E5 ]0 Y$ t* V2 q3 C/ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 l( g  N2 Y6 y8 E
Yến Thù: ".."
) a; X5 ~* }) {- D% x, m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " \" `0 H0 b6 F  GAll rights reserved
Yến Thù dẫn Lý Trường Thiên đến phòng khách trong sân phía Tây, y đẩy cửa gỗ ra nói: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi."
# @# l) }3 S3 s. H1 |, P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# p" j8 q8 g1 y0 V# }
Lý Trường Thiên hỏi: "Còn ngươi?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ F9 n5 H; R, P7 ~
, _6 I# M. Y; o2 W! h©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta ở viện phía Đông, có việc gì cứ tới tìm ta."
©2022 Kites.vn | , e7 l* Z- s' n" ^* S6 z% Z, k' T, zAll rights reserved
/ u/ V, y2 w8 w. R' X, v, f©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Được rồi, đa tạ."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% B( b2 [3 m1 x# o0 U  {
©2022 Kites.vn | All rights reserved: G4 e( \" k- k- N
"Ngươi nghỉ ngơi một lát rồi tới sảnh đường nhé, ở đây không có gia phó nên chẳng ai gọi ăn cơm đâu." Yến Thù sợ Lý Trường Thiên không nhớ nên nói chậm lại, "Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ăn sáng lúc thực thời, ăn trưa lúc ngọ thời, ăn tối là..
©2022 Kites.vn | % j7 @, c* e1 J2 j0 ^All rights reserved
1 _1 O1 W! l4 `: ~9 `" D0 c( C©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Khoan khoan khoan khoan." Lý Trường Thiên nghe mà mờ mịt, "Cái gì cái gì thời?"
©2022 Kites.vn | 5 S+ ~4 T" X: X! l+ iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 ]" z; J9 b4 j$ ?8 UAll rights reserved
"Thực thời, ngọ thời.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 x2 X' k" i. E- V  {
©2022 Kites.vn | 1 p0 k6 {' ~3 zAll rights reserved
"Cái gì cái gì? Thực cái gì cơ?"
0 Y' x1 G$ ^1 c* j; r! H# c, Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 g: j, {, u# E+ ~
Yến Thù: ".. Khi nào ăn cơm ta tới gọi ngươi."
3 v' ?9 o+ n1 l9 @3 J* h% e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  j6 ]* g0 \$ J, {
"Được thôi, cám ơn huynh đệ." Lý Trường Thiên cảm kích ôm quyền.
©2022 Kites.vn | ; u4 e, s1 a7 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 p) L1 F9 |) c4 OAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2020 09:24:37 | Xem tất
CHƯƠNG 29: CỨ TƯỞNG Y ĐÃ THÔNG SUỐT RỒI CHỨ
©2022 Kites.vn | All rights reserved( _% {7 D8 A: x* I+ }! f
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 f: d+ U3 z# q0 s3 K$ B  q* o6 R
Sau khi để lại một câu "Ngươi thu dọn xong thì tới sảnh đường dùng cơm", Yến Thù liền rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 h- N7 G7 N5 L7 p
©2022 Kites.vn | 1 f8 S& y: J# |# x0 \All rights reserved
Lý Trường Thiên đặt bao hành lý đựng y phục xuống rồi nhìn quanh gian phòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ w9 l5 @% b8 V& u- t) j
©2022 Kites.vn | All rights reserved( j/ }. k4 k. n
Mặc dù bài trí đơn giản nhưng trong phòng sạch sẽ, đệm chăn trông cũng thoải mái ấm áp, bên cạnh giường có một cái giá gỗ, bên trên là bồn nước nóng và khăn sạch.
©2022 Kites.vn | . d& ?* a; E9 F* G- [% HAll rights reserved
/ J+ a* y! o' y9 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên rửa mặt, nhanh chóng thu dọn một chút rồi chuẩn bị tới sảnh đường.
©2022 Kites.vn | * K" \# A4 m( w' i# D6 C( mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , e+ P8 F4 n, F  ?( g4 \( |% ~All rights reserved
Hắn đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện trong sân có người.
©2022 Kites.vn | 7 e! ~/ N" M/ w1 c( m" r" xAll rights reserved
0 ?) Z6 N% \: u0 A% }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia có lẽ là gia phó, mặc áo vải bố cầm chổi khập khiễng quét sân, thấy Lý Trường Thiên thì yên lặng cúi chào.
3 T7 M1 C1 h4 w" Q* ?: R& I" H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 Z) \4 I+ ]1 U4 A" H6 I( q
Lý Trường Thiên vội vàng bắt chước cúi đầu đáp lễ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) i: h+ r# z3 v& g5 \- b
©2022 Kites.vn | + c. a1 }8 Q, s8 N% GAll rights reserved
Gia phó kia không lên tiếng, cúi xuống tiếp tục quét lá rụng trên đất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( {4 k, b. O+ o- N/ `4 I  z
" ^1 W& j8 Q$ }4 j* E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên gãi đầu rồi đi về phía sảnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* J& R: e- v) h1 l1 k% D5 |
©2022 Kites.vn | 3 C+ \/ ^. x* _* GAll rights reserved
Trong thính đường bàn ăn đã dọn xong, trên bàn bày biện thức ăn, Yến Thù và Tần Quyết Minh đang ngồi đợi cạnh bàn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 i# V; Q" M( {6 j! B  L) v" r
©2022 Kites.vn | 7 N. x2 q; }8 Y" YAll rights reserved
Thấy Lý Trường Thiên, Tần Quyết Minh vẫy tay: "Tiểu huynh đệ, đến đây."
©2022 Kites.vn | All rights reserved* `2 |# |" y* e' ^9 o# v
3 K8 a% R' Y, r8 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vội vàng tới ngồi.
©2022 Kites.vn | 5 F+ [! |8 U% Q, M. \All rights reserved
, ?5 ]5 K0 m4 E# V% ]( s" g* N6 N- s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tần Quyết Minh nói: "Thù nhi vừa kể cho ta chuyện của ngươi, nhờ ta giúp đỡ tìm thân quyến của ngươi, xin hỏi Trường Thiên tiểu huynh đệ, ngươi trừ tên mình ra thì cái gì cũng không nhớ sao?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ V& E, x# i0 s2 b& c. g
©2022 Kites.vn | + F# g* h* N% [+ zAll rights reserved
Lý Trường Thiên gật đầu: "Không nhớ ạ."
% F4 ^0 y3 K' j6 ?* ^# z" H©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 x! Z* T$ ^$ u2 Q; q* y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng những không nhớ mà ngay cả tên cũng chưa chắc đúng.
©2022 Kites.vn | ) q2 f; k; M3 D8 V% G) bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% N/ K# k; e) P2 e3 G4 d& _
"A.." Tần Quyết Minh lộ vẻ khó xử nhưng vẫn nói, "Tiểu huynh đệ đừng nóng vội, Tần mỗ ở phương Bắc có chút giao tình quen biết, hẳn là có thể giúp ngươi tìm hiểu".
. @+ M; @2 T" y8 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! h8 ?% V& }: ?( F$ v
"Đa tạ Tần đại nhân." Lý Trường Thiên ôm quyền.
©2022 Kites.vn | ' c' `; Q; N3 D% h# |1 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B9 B/ H5 l9 `9 s5 k+ t2 c/ T; J( C/ ]
"Đừng khách khí, dù sao ngươi cũng là bằng hữu của Thù nhi, bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải giúp đỡ hết mình." Tần Quyết Minh chợt nhìn Yến Thù với vẻ sâu xa, "Từ khi Thù nhi được Hoàng Thượng triệu về cung ba năm trước thì hiếm khi về được một lần, giờ đã đến tuổi hai mươi, cũng nên nghĩ chuyện hôn nhân đại sự, lúc trước bồ câu truyền tin về nói có người đồng hành, ta cứ tưởng Thù nhi rốt cục đã thông suốt, đưa cô nương về cho ta gặp, haizz, ta còn vui mừng rất lâu nữa kìa".
©2022 Kites.vn | All rights reserved- n% V9 C1 a$ F" |: j  Y+ l
©2022 Kites.vn | ' W5 }( K. k8 ^! L) ?) @All rights reserved
Lý Trường Thiên sặc một cái.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 \" y# Y, F: P' q6 s/ d+ g" U
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ]" M1 E1 o" X4 n
"Vậy thì thật có lỗi, hại ngài vui mừng vô ích rồi."
©2022 Kites.vn | ( _) g: f- ^6 ?0 J. J/ w* ?All rights reserved
  D& \* j" H) B) {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù thản nhiên nói: "Công việc lúc nào cũng bận rộn nên chưa có tâm tư này, để nghĩa phụ phải lo lắng nhiều."
©2022 Kites.vn | - U: J; Y& E0 c% ]7 JAll rights reserved
' ~! w& c% W) E) ]# P. o8 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Biết ta lo lắng thì chú ý một chút." Tần Quyết Minh cũng không định để Yến Thù lảng đi chuyện này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 X% \7 h6 q" X, F' Q2 H/ k  y
- `0 b" Z( `- S5 R2 B: w# `+ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Biết rồi ạ." Yến Thù gật gật đầu.
  {% o5 N, Y* \8 ^7 b; L  q©2022 Kites.vn | All rights reserved
* i  e3 F" n7 f) ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên: ".."
©2022 Kites.vn | $ C$ E4 R1 u+ T2 s2 t# g5 M  j# ]All rights reserved
1 V1 G. h% d8 V, p4 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Haizz, thì ra bị người lớn giục cưới là cảm giác này đây!
©2022 Kites.vn | All rights reserved  n! ~* O2 }. A2 k8 I: t
1 ~4 L3 _- P% ]+ o* v( a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đồng tình nhìn thoáng qua Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 J$ `; Z8 s/ I  G8 L
: w8 Z! h  g$ M0 `" R0 }. X9 m9 i: z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai ngờ Yến Thù cũng nhìn lại, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, cả hai đều sững sờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& D& l. B1 N1 R& d
©2022 Kites.vn | All rights reserved! ^4 I; g8 W6 v9 p1 v0 g
"Được rồi, mau ăn cơm đi." Tần Quyết Minh phá vỡ im lặng.
©2022 Kites.vn | * k* i7 L. B  i+ N! E, m) L9 J5 eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ U9 x% p9 \" I# h% N) D( ?1 M8 EAll rights reserved
Lý Trường Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, bưng bát đũa lên.
©2022 Kites.vn | ( Q4 l3 R( E; u! N$ p7 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' z0 g, Q- Y7 qAll rights reserved
Thức ăn chủ yếu là món chay, dù thanh đạm nhưng rất ngon miệng, sau khi ba người ăn no Tần Quyết Minh buông bát đũa xuống nói: "Hoài Bắc gặp đại hạn, bách tính khó khăn, Sóc Phương cũng có thêm không ít lưu dân, ta đã lệnh cho người dựng lều phát cháo ở ngoại ô, giờ chuẩn bị đến đó xem một chút, Trường Thiên tiểu huynh đệ có muốn cùng đi không?"
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ^7 w3 m$ s/ `$ g
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 n) q9 ~! X: {  y8 K/ B
"Được ạ." Lý Trường Thiên nhanh chóng đáp ứng, hắn vỗ ngực nói, "Tần đại nhân, cháu cũng có thể giúp, ngài cứ việc phân phó!"
* X6 O  D; W3 w( E* s5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 f. C( s% K  `; J; \9 Q4 ]) wAll rights reserved
"Trường Thiên tiểu huynh đệ thật có lòng." Tần Quyết Minh gật đầu.
3 t- q2 t; k$ i! _4 G9 z2 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . y  a: B) a7 W) b) w+ F' cAll rights reserved
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 j, F; [2 d- P
©2022 Kites.vn | & A: F2 O# w; f* |9 o1 ?All rights reserved
Ba người xuất phát đến vùng ngoại ô, từ xa đã nhìn thấy lều phát cháo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 J: [8 J% o& A. l9 I# V# |1 I" m
9 @7 @" }4 j! W0 k4 X. ^0 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước lều xếp một hàng dài, đều là lưu dân quần áo tả tơi, mấy tướng sĩ đang phụ trách phát cháo thấy Tần Quyết Minh đi tới thì tỏ vẻ kính sợ hành lễ: "Đô đốc!"
©2022 Kites.vn | " q2 Z4 e+ q( j, AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " [, Z& D: r  T+ ]  fAll rights reserved
Tần Quyết Minh tuần tra một vòng, thấy mọi thứ đều ngay ngắn trật tự không có gì khác thường nên cũng yên lòng.
©2022 Kites.vn | ; k3 A4 T3 e9 M# O+ A! XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . |2 z' k. j$ Y, Y4 D: `8 PAll rights reserved
Đúng lúc này một phó tướng tiến lên: "Đô đốc, mời ngài ra đây bàn chuyện ạ."
- k, H! x4 B! i. s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ]4 B+ Q  ~' ?* Y( K4 K+ ^
Tần Quyết Minh gật đầu từ biệt Yến Thù và Lý Trường Thiên rồi cùng phó tướng đến một nơi yên tĩnh.
©2022 Kites.vn | 5 D. {4 V- @- _9 k. F  qAll rights reserved
4 ^9 c7 Q; _9 |* @9 x. t" B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên muốn tìm xem có chỗ nào cần mình giúp hay không, hắn nhìn ngó bốn phía, đột nhiên thấy một thứ.
1 [$ T4 O% F- @% T  ]. V/ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 S2 ]" |& i7 d$ V* d1 u3 ]
Đó là một tờ bố cáo dán trên cành cây gần lều phát cháo, trên dòng đầu tiên viết hai chữ thật to.
8 x4 v  B5 s' t7 b2 n% l6 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
% F9 Z( Q: J6 ^& B7 W) ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuyển lính.
' i3 E5 ~; c, S  r* H©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 C7 Z1 M( ~1 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách