Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3601|Trả lời: 138
Thu gọn cột thông tin

[Đam mỹ] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân | Y Nùng Dĩ Dực | (Truyện dịch) Chương 138

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-10-2020 14:37:55 | Xem tất |Chế độ đọc
ĐỀU LÀ XUYÊN VIỆT DỰA VÀO CÁI GÌ TA THÀNH PHẠM NHÂN

©2022 Kites.vn | All rights reserved; Z; H1 s! k5 n' Z; ]
2 f* U! [( v2 `* n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực
©2022 Kites.vn | % S8 S( `3 C2 UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- Z( B; e! T8 |7 w8 x* A
Edit: Shine88
# E" ~( `, l2 s6 _. d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   e% x5 [1 v4 }8 G5 \, w1 J- OAll rights reserved
Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên
: v( M! ?! B* ]( t1 U% @* g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ h# h, ~: X* @; ?; x2 M
Độ dài: 142 chương
©2022 Kites.vn | # J2 V: |3 p, H, Z+ AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 S! E4 B' h( K* R' i/ a' XAll rights reserved
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, hài, HE
8 O2 T% P. D1 F7 z& M' g, i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * [8 q5 L" T* OAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 x2 Y+ X2 I' L: U* f4 [
©2022 Kites.vn | All rights reserved' Q& u1 r# f! T3 K' A
Nguồn: https://www.52shuku.vip/chongsheng/h0J6_2.html

©2022 Kites.vn | $ o3 R! j5 h4 l7 y2 d$ JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % B& t, R. m$ E3 o: E5 C! {% EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 c7 U& R( k- L; Y
。o°✥✤✣    ✣✤✥°o。

- _+ B) m2 n4 x2 P4 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
) j3 a" H& n" [; e; P/ L& \9 a1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 @5 x" g/ z$ v/ ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
VĂN ÁN

©2022 Kites.vn | All rights reserved9 y$ f+ s  e! ]6 k. {9 X9 {$ e: j
, ~8 C! D0 [7 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có người xuyên không, xuyên thành Hoàng thượng hoặc Vương gia.
: r2 C% i4 D3 [& j% w% N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, k5 k/ e/ F! \1 ]& A
Cẩm y ngọc thực, quyền thế ngập trời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^. u# j! t  C- ^$ V" F$ g0 Z. T
©2022 Kites.vn | ; H& t' m" b0 e- O' |8 @All rights reserved
Có người xuyên không, xuyên thành sư tôn hoặc giáo chủ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ I; T4 ~" i2 I8 _8 j4 \
5 |) R% D- h! M" s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Được người kính ngưỡng, công lực bất phàm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 n+ M; Y- y$ Q; `
©2022 Kites.vn | * P% b- Y9 A4 [# z: X2 b6 PAll rights reserved
Có người lại không tốt, cũng có thể xuyên thành nhân vật phản diện, mặc dù danh phận không mấy dễ nghe nhưng dù gì cũng có thể hô phong hoán vũ, cũng có lý tưởng khát vọng to lớn “Bóp chết nhân vật chính”.
0 A3 z; U7 \7 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 E# K9 J0 N0 q4 C/ p7 }/ M3 `; m
Lý Trường Thiên, thanh niên bốn tốt xuất thân gia giáo của thời đại mới, vì làm nhiệm vụ mà hy sinh thân mình, vừa nhắm mắt thì đã mở ra.
3 [7 O  W8 ?& F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , ^8 }* V4 F  G- j! H, lAll rights reserved
Hắc! Xuyên qua rồi!
©2022 Kites.vn | All rights reserved* k1 h1 C2 I0 X+ |. g2 p
©2022 Kites.vn | 1 D( l  W5 [) f6 D$ Z7 @) {All rights reserved
Xuyên thành phạm nhân người người đuổi đánh, tội ác tày trời.
) u1 D: q5 i+ Z+ L7 J6 ~8 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! V) k. c' X+ _4 I8 Z0 V3 X$ y
Lý Trường Thiên: "??? Khoan khoan, hình như có chỗ nào không đúng thì phải?"
©2022 Kites.vn | 5 G: |1 b6 m. m, P1 {5 L( a0 |# `All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; z6 q, {4 [0 y% G5 ?All rights reserved
Tuần sát sứ Yến Thù căm ghét cái ác đạp hắn dưới chân, lạnh như băng mà nói: “Giết người phải đền mạng”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 X5 M, z% N1 F) J1 G1 @
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 [7 z5 L& e( _$ s; u, [
Lý Trường Thiên: *&%*%%¥&¥#@

©2022 Kites.vn | 7 i  j3 F: a4 j5 YAll rights reserved
( Y! B: O6 z3 ~) p4 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
) l; F1 V4 q# \1 O! ]# B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2020 14:41:19 | Xem tất
CHƯƠNG 1: MỘT LẦN XUYÊN THÀNH PHẠM NHÂN
8 ^0 E' {, }8 D- W% B) e. [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& Y% P9 w2 [( B3 i& n8 V0 [- M0 b
Lý Trường Thiên chết vào một chiều hoàng hôn.
3 c7 D% B' \/ Y5 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% F/ j6 [6 J$ o3 G* ]2 m+ t7 y4 o
Tà dương như máu, Lạc Hà cô vụ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* [% ~$ k9 y; |4 k7 Z+ _( H; O
©2022 Kites.vn | 7 O* A) G7 }$ K0 _" [All rights reserved
Máu ấm trên trán chảy vào mắt trái làm hắn muốn mở ra cũng không được.
' F) s6 C3 {4 J+ q# ]9 ]  m©2022 Kites.vn | All rights reserved
. z& n; k( t. l' Y- _& I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên bảo vệ bé gái sợ hãi khóc thút thít bên cạnh, hắn rất muốn an ủi cô bé một chút, bảo bé đừng lo lắng, bởi vì các huynh đệ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của hắn sẽ mau chóng tới đây, đến lúc đó cô bé sẽ được an toàn.
©2022 Kites.vn | $ c- q* ^7 L. u% D# b$ ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 O: ]! ?1 _, V( j5 bAll rights reserved
Nhưng Lý Trường Thiên nói không nên lời, ngực và phổi hắn đều đau đớn, há miệng ra, mùi ngai ngái buồn nôn liền tràn vào khí quản.
©2022 Kites.vn | % s" U. C- w4 IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ T' _2 Q. S8 J  P% o0 a
Gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình đặc biệt, khi lao ra tiền tuyến Lý Trường Thiên đã nghĩ đến chuyện hy sinh vì nhiệm vụ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( R* j- n( t. y1 {
©2022 Kites.vn | 3 R( P2 N- \+ ]+ M' PAll rights reserved
Các huynh đệ của hắn đều nghĩ tới.
©2022 Kites.vn | 5 g7 f! w" C" n$ B# aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 S; q: A9 ]* Y6 e7 _8 z9 _
Nhưng khi thời điểm này thật sự đến, phát giác nhiệt độ cơ thể xói mòn từng chút quả nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi.
! R* H: B' J( T6 k+ n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 q) B: j0 m' c1 GAll rights reserved
Điều duy nhất Lý Trường Thiên thấy may mắn chính là người thân của hắn đều không còn trên đời để khổ sở vì hắn, chắc chỉ có huynh đệ trong đội mà thôi.
) |4 n' E4 w6 z# p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* Q3 y/ i2 v5 w/ r3 @% e
Nghĩ đến dáng vẻ khóc sướt mướt của các huynh đệ thường ngày nghiêm mặt, tóc cạo đầu đinh, lưng hùm vai gấu, Lý Trường Thiên đã thấy buồn cười.
/ a5 a2 N, A. w. Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 I. ]' C! @: [/ m4 _2 d1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lại nghĩ chắc cũng không phải khóc sướt mướt, chỉ đỏ cả vành mắt thôi.
©2022 Kites.vn | 9 @& m8 F& a$ W; c! i$ F! sAll rights reserved
' V& d! U4 c% I2 w( S  r$ N1 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé bên cạnh còn đang khóc, bên tai tựa hồ vang lên tiếng gọi hắn tê tâm liệt phế của đồng đội chạy đến chi viện.
©2022 Kites.vn | * e! b4 w2 b% T7 Q0 I' h0 c+ jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: x8 n  t- q) S$ _9 g/ C
Nhưng Lý Trường Thiên không còn nghe rõ nữa.
©2022 Kites.vn | 7 r; a' q/ m5 y9 S: y$ ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! U$ Y; s/ f1 O
Hắn cố ngẩng lên đầu, dùng hết sức lực, một lần nữa đưa mắt nhìn hoàng hôn Lạc Hà đẹp đến ngạt thở, sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ?, `4 y  i: \) y  I- v
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 C' S! B# s1 N2 _7 V/ `! Y9 E
Thanh âm bên tai đều biến mất, nhưng vào lúc này Lý Trường Thiên chợt nghe thấy tiếng tim đập của hắn.
©2022 Kites.vn | ; D& i: @* [, x) ~. ?( |0 h+ u8 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | / S3 J5 S5 n) Y7 c* B  LAll rights reserved
Trong yên lặng có chút quỷ dị, từng chút, từng chút xuyên qua màng nhĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: n9 l! c+ j; U* u5 U4 f
) _8 d8 F: M6 G6 f6 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
©2022 Kites.vn | ' H8 J) k1 F! l3 `( A0 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 g! X: G4 C1 c) ^3 R( bAll rights reserved
Lạnh cũng rất quỷ dị.
©2022 Kites.vn | 0 k# `* ?8 ~3 t$ lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 e8 @  X3 w+ H" ^All rights reserved
Đây không phải cái lạnh vì mất máu mà vì phiến đá lạnh buốt dưới thân vô tình hút hết nhiệt độ còn sót lại của hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 u: n# D/ p! \1 G$ j; P3 E
8 J3 h% p4 f( R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ơ? Phiến đá?
©2022 Kites.vn | : [3 W- y+ |$ ~3 f7 jAll rights reserved
- D( r- k& g3 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn rõ ràng ngã xuống trên cát, sao đầu ngón tay lại chạm vào phiến đá được chứ.
+ r0 r' p9 o+ \- G. K4 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , u  _9 Z/ ]. o3 h) mAll rights reserved
Lý Trường Thiên cử động thân thể, kinh ngạc cảm thấy mình lại có khí lực, hắn hoang mang mở mắt ra, phát hiện mình đang ngửa mặt nằm trên đất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! F6 ~+ y6 W4 D' _! C
©2022 Kites.vn | All rights reserved  L( C+ Q' X( E2 k6 R
Trăng sáng nhô cao, đêm lạnh như nước.
- ?' b4 n8 E7 p7 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 c$ l2 ]7 {. P8 w8 v$ Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đờ đẫn nửa khắc rồi chậm rãi ngồi dậy, sau đó cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 F6 I$ h$ @/ m# V+ w4 O9 I+ S
% y+ _( V9 V, L9 j5 {. G©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Shhhh..” Lý Trường Thiên ấn chỗ đau, hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra.
" c' U0 w" I/ H" T9 \6 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 ]2 H: Q  Y* [) q* F# y0 |$ Z% RAll rights reserved
Khi đầu không còn đau như muốn nứt ra, Lý Trường Thiên ngẩng lên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh mình đều là nhà cổ có mái hiên hình cánh chim, hắn mặc một bộ đoản sam rách rưới bằng vải đay thô, ở trong con hẻm nhỏ đưa tay không thấy được năm ngón.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* Z3 i. l* t2 f$ [
% X. T  B2 N# Z* E4 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một trận gió lạnh thổi qua, Lý Trường Thiên nhịn không được rùng mình một cái.
©2022 Kites.vn | , l; a2 d3 ]8 q7 `All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 X$ h" p. O3 t' j3 c1 d$ u. t. xAll rights reserved
Đột nhiên hắn phát hiện..
©2022 Kites.vn | All rights reserved% n6 j; e2 ~) r9 u- b& S
' x4 t; g, U* `  ]7 T7 u$ V# ^: ]4 \0 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bên cạnh hắn còn có người nằm.
©2022 Kites.vn | % b3 O0 h. w  f0 Y- V" PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 Q% X2 H$ K9 T1 mAll rights reserved
Đó là một cô nương, bờ môi thâm tím, sắc mặt xanh xám mà chỉ người chết mới có, búi tóc của nàng tán loạn, y phục màu trắng trên thân không hiểu sao bị xé thành một bộ dáng thảm không nỡ nhìn, bởi vì áo rách quần manh mà lộ ra khuỷu tay và đùi, trên da thịt trần trụi đều là máu ứ đọng cùng vết máu.
©2022 Kites.vn | 0 R& k& _4 Q/ q/ r( g3 g- G7 HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# Z  O, L/ O) k) E: d1 Z3 u! ^
“Fuck! Cô gái?! Này! Cô có ổn không vậy?” Lý Trường Thiên đầu tiên là giật nảy mình, sau đó vội vàng cởi áo khoác xuống che đi thân thể bán lõa của cô nương.
% b) p5 B1 ]7 T( z: i: T7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 J; b/ A7 U% ?( t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên run rẩy vươn tay ra tìm kiếm hơi thở của cô nương thì phát hiện nữ tử này không còn thở nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 J8 A2 ~" [8 x. f: q5 j- I
0 H& X8 ]* x) Y0 u6 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên vội hít sâu hai cái để ép mình tỉnh táo lại, nhưng lúc này hắn phát hiện trên cổ cô nương kia có vết bầm xanh tím, Lý Trường Thiên vội vàng đưa tay sờ ngực nàng thì thấy vẫn còn ấm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ w  }8 L) ]3 c" {+ H% \  \
1 C+ W* ^) o1 q4 b8 J+ Z3 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Không chút do dự, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ tại sao mình lại gặp chuyện quỷ dị như vậy, Lý Trường Thiên hấp tấp đặt cô nương nằm ngang, sau đó tiến hành hồi sức tim phổi.
©2022 Kites.vn | * q0 b8 b% X- @1 uAll rights reserved
2 Z) s) U$ ^) f' k( k# p1 s+ U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi làm xong biện pháp cấp cứu, Lý Trường Thiên nâng cằm cô nương lên rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo.
©2022 Kites.vn | 7 Y% e3 I! ~1 V9 D$ oAll rights reserved
6 d! h  R# u6 K3 d4 i" G4 U/ b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng đúng lúc này ngoài hẻm nhỏ có ánh nến lập lòe, sau đó là một tiếng thét thất thanh: “Có ai không! Giết người! Có người chết! Người đâu mau tới đây!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved) `9 |2 D5 H8 }' s1 |
+ L0 D1 s1 O* r0 g) |# m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng gào thét vang khắp trấn, chỉ chốc lát sau mọi nhà liền thắp đèn đuốc sáng trưng.
©2022 Kites.vn | % X6 j; B' y$ z% h1 [All rights reserved
% U3 T: }) ?( v0 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì tiếng thét vừa rồi, rất nhiều người lập tức ùa vào hẻm nhỏ, ngoại trừ hai thủ vệ tuần tra đeo đao còn có dân chúng thấp cổ bé họng cầm đèn lồng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ R9 p2 `  J) k
©2022 Kites.vn | All rights reserved% a! N2 M5 k; i, ^7 h! A
Lý Trường Thiên đầu đầy mồ hôi, căn bản không kịp giải thích, tiếp tục hồi sức tim phổi cho cô nương, hắn biết đôi khi chậm trễ một giây thì phải trả giá bằng cả mạng sống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ V6 e6 |/ t& y2 L
©2022 Kites.vn | " W2 [- e6 ^" R8 s+ L% v  yAll rights reserved
Nhưng vào lúc này chợt có người tiến lên túm lấy Lý Trường Thiên, kéo hắn ra khỏi cô nương bên cạnh.
7 S# L4 j+ C; ~3 ^$ t5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
, |# b; p, B* |" e* y. p©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tránh ra, để tôi cứu cô ấy đã! Không thể bỏ dở được!!!” Lý Trường Thiên cảm thấy không hiểu nổi, tức giận gầm lên một tiếng, muốn tiếp tục hồi sức tim phổi cho cô nương kia.
: N6 @: J% O# S) k) W©2022 Kites.vn | All rights reserved
* k& y$ ~1 u" t" ?5 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai tên thủ vệ tuần tra vội vàng khống chế cánh tay hắn, không cho Lý Trường Thiên lại gần cô nương.
©2022 Kites.vn | ) a3 Q& f5 N& a4 O9 G7 j8 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 G3 Y$ u+ y2 b% w$ @: }; yAll rights reserved
“Tránh ra, vẫn còn cứu được, hẳn là vẫn có thể cứu.” Lý Trường Thiên lòng nóng như lửa đốt, trong đáy lòng lại vang lên giọng nói “Đừng tùy tiện”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. t& P* L) ^( p# Z5 z' d
©2022 Kites.vn | All rights reserved) z+ f( r( t1 Q7 B) w3 I9 P2 j
Cứu không được nữa rồi, lúc nãy mấy lần ép lồng ngực cuối cùng thân thể cô nương đã hoàn toàn lạnh như băng.
  J: B% }. O+ m# i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   l; d: n$ U, f* U- N& G% PAll rights reserved
Chỉ là hắn không thể nhìn một cô nương chết ngay trước mắt mình.
©2022 Kites.vn | ( C, c4 {! s: g2 N( xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ]: l% f. q3 T6 ]
Hắn không cam tâm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: L8 J9 U( p( {" E
©2022 Kites.vn | % g% R' O; Y/ yAll rights reserved
Bỗng nhiên không biết là ai nhặt một cục đá đập vào đầu Lý Trường Thiên, Lý Trường Thiên bị nện đến choáng đầu ù tai, cả người đều lơ mơ.
©2022 Kites.vn | : @8 `+ G+ j+ B1 H: s' R' jAll rights reserved
& w7 J( T0 C% F: _4 ~0 u7 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Con của ta!!!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ T* }0 |& t# S
©2022 Kites.vn | All rights reserved- `( F, J& C' m) l
Giữa lúc hỗn loạn bỗng nhiên một tiếng khóc đau khổ vang lên, cô nương kia được một phụ nhân ôm vào lòng, bà mẹ già ôm thi thể lạnh băng của con gái, ngồi quỳ trên đất khóc đến nỗi muốn thổ huyết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 k0 L  v+ m  Q- j  T% y- @
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 |, {7 k3 O$ b3 m* v2 E
Nhưng vào lúc này Lý Trường Thiên nhìn thấy trong tay cô nương có thứ gì đó rơi trên mặt đất, lọt vào rãnh nước.
©2022 Kites.vn | ! D3 O6 p2 D7 C. @. Y4 jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * l8 e1 N& l% T9 {& a5 ^All rights reserved
Bốn phía đều là tiếng nghị luận ồn ào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 p9 d. |1 E8 U
©2022 Kites.vn | ; n8 G3 U1 X  _7 bAll rights reserved
“Ôi, là cô nương Tô gia, thật đáng thương.”
©2022 Kites.vn | " ~5 u2 n; y# Y, ?5 m* X$ }! gAll rights reserved
5 R9 B' G) z6 `) C" J3 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cô nương Tô gia thiện tâm thấy tên ngốc này lưu lạc đầu đường không có cơm ăn nên luôn bố thí cho hắn, ai ngờ..”
6 j5 ^, @, i, z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 Y& S) x9 Z8 I, M  s" S
“Ai, đã bảo nàng tránh xa tên ngốc này một chút rồi.”
©2022 Kites.vn | ) X$ q8 g: x( C8 j. H2 @6 s* }- |1 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 I) a& ?. M2 @# a! OAll rights reserved
“Đồ chó lấy oán trả ơn!!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved, o! M- _: `: K# Y4 _2 F& K- U
©2022 Kites.vn | # B  j7 v! v0 |; n7 c1 aAll rights reserved
Đột nhiên có người nhổ nước bọt vào Lý Trường Thiên.
& u  Z9 m3 }3 n8 }" m6 O$ O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; F* F: k/ M4 ?0 M/ T
Sau đó bách tính lòng đầy căm phẫn vây quanh Lý Trường Thiên, bắt đầu hung hăng đấm đá hắn, hai thủ vệ tuần tra cũng không ngăn nổi.
1 i' q2 e1 @* H5 x$ w( }( x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 ?. d+ a, {9 {, X) w4 i3 R! ?7 g- x
Lý Trường Thiên bị trút lửa giận bất đắc dĩ ôm đầu, mặt đầy hoang mang.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 W& V! D: A0 L" H. U) R
©2022 Kites.vn | . b4 |$ q; h0 c" UAll rights reserved
Phắc!!!
, X& w; D: J( ~! t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) }+ j- Y3 S! x9 l# UAll rights reserved
Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2020 14:43:00 | Xem tất
CHƯƠNG 2: TUẦN SÁT SỨ KINH VI THIÊN NHÂN  
©2022 Kites.vn | 6 E- |% e) f& ?! }4 [All rights reserved
$ H# a8 M+ M6 y# b7 s5 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Buổi trưa, Huyện lệnh bé nhỏ của trấn Xuất Dư đang nhức đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% N( B5 t0 r! w9 U" H" J6 y  b9 m
" C* b  }) z) B0 O1 g0 m' M0 Q& ^+ O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn ngồi trên ghế thái sư ấn ấn huyệt Thái Dương, sờ ria mép thở dài.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* w8 t6 L3 A* d* I/ Y
+ g* M! X  b# J/ v8 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dạo này chuyện phiền lòng thật sự quá nhiều.
* n  h. c( B$ C+ F/ t% D% f# H©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 S! g! v! ^: A5 H( v0 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đầu tiên là trên trấn có một lão gia ác bá, ỷ trong nhà có ruộng có tiền, mướn mấy gã hộ vệ hung thần ác sát suốt ngày ức hiếp dân lành, làm xằng làm bậy khiến người ta hận đến nghiến răng.
' m, e' @; C$ i- |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 O; Y) b0 O. x6 p
Huyện lệnh dù muốn làm chút chuyện cho bách tính nhưng hắn chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, lại mới nhậm chức chưa bao lâu, đối với bọn ác ôn chỉ có thể nén giận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J' x$ G" {( m- ~
©2022 Kites.vn | 5 @8 k  k( x9 c! P+ f4 QAll rights reserved
Kế tiếp là hôm qua trên trấn xuất hiện một chuyện nghe rợn cả người: Nhị cô nương Tô gia bị giết hại!
©2022 Kites.vn | All rights reserved& i, E6 Y6 s3 V  e9 \! O8 C
©2022 Kites.vn | ' B4 d7 V2 ^& @: X0 y9 DAll rights reserved
Trong cái rủi có cái may là hung thủ đã đền tội, Huyện lệnh cảm thấy mình nên đi thắp hương bái Phật một chút để Bồ Tát phù hộ mình không vì việc này mà ảnh hưởng đến hoạn lộ.
©2022 Kites.vn | : ^4 [' v/ U% ~; m/ C  ?3 u; }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 `. s4 }" C8 u# t* _
Huyện lệnh đang thở dài liên tục thì gia phó chạy tới thông báo ngoài phủ đệ có một công tử muốn gặp Huyện lệnh lão gia.
©2022 Kites.vn | 9 }# x1 ?5 F0 J; tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 O- w2 w( D8 L( A; \$ iAll rights reserved
“Công tử? Công tử như thế nào?” Huyện lệnh nghi hoặc đứng lên, vừa đi về phía cổng phủ đệ vừa hỏi gia phó bên cạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' X7 c& O# Z1 e1 [, g2 d4 U, K
©2022 Kites.vn | All rights reserved. G, R+ b* T, W9 z1 }) d# B. o
“Giống như người từ trên trời xuống vậy!” Gia phó giơ ngón tay cái lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 u/ w! z1 e1 H* Q
©2022 Kites.vn | $ ?! K! k2 U2 B# x, ~: Y, y: DAll rights reserved
Huyện lệnh: “..”
8 v) V9 n7 y5 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 P+ o+ s# n  d7 {  R) Z! ~6 W
Huyện lệnh đưa tay cốc đầu gia phó không chút lưu tình: “Rảnh rỗi quá thì đọc sách đi”.
) Z0 W/ `; C- d8 L6 W8 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 }" d7 F3 m, e  rAll rights reserved
“Ai! Được rồi, lão gia.” Gia phó xoa đầu ngượng ngùng đáp, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, hắn vỗ tay cái bốp: “Đúng rồi! Công tử kia nói hắn là cái gì “sứ” đó”.
©2022 Kites.vn | ; p8 M" v5 ]; u7 d& e. @0 e& n% XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* o$ o: _& o: n& |. A
Trong lòng Huyện lệnh lộp bộp một tiếng, hai mắt trợn tròn nhìn gia phó truy hỏi: “Cái gì sứ?”
! d2 l) L) x" l5 O! v  C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' H  n( M! _0 w- I9 N1 Y, i( h$ k. @
Gia phó ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra: “A! Ta nhớ rồi! Hắn nói hắn là Tuần! Sát! Sứ!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved, v* o6 t% P+ B' M/ F
) N, ]- V+ h: Z5 U2 a1 s4 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh hít sâu một hơi, mắt trợn trắng, suýt nữa thì bị nghẹn chết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% h* e5 t4 K5 O* C4 @8 s0 ?
©2022 Kites.vn | 4 ?2 m; N/ s, x# O1 vAll rights reserved
“Ai! Lão gia ngài sao vậy?” Gia phó vội vàng đỡ Huyện lệnh, ấn huyệt nhân trung cho hắn.
©2022 Kites.vn | 3 X1 e8 I( H3 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 a+ ?3 K, V) @# \6 h# CAll rights reserved
Huyện lệnh tỉnh lại, guồng chân phi nước đại, nhanh như chớp lao tới cổng phủ đệ, gia phó cũng đuổi không kịp: “Ai! Lão gia! Ta vừa khóc thương ngài tráng niên mất sớm, sao đột nhiên hồi quang phản chiếu rồi!”
©2022 Kites.vn | ' \! A: ^# k' X9 q/ v8 U; \# @- @All rights reserved
©2022 Kites.vn | % U+ z/ G/ |- u, rAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia chạy đến cổng phủ đệ, chỉnh lại quan phục trên người, hít sâu hai cái rồi đi ra cổng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 F3 N& W( |7 y8 T- v
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 o5 C3 @1 b# ]0 D$ E
Trước cổng sơn đỏ, hai con sư tử đá không giận tự uy hướng ra đường lớn giương nanh múa vuốt, bên cạnh thềm đá phủ đệ có một thanh niên áo trắng đeo bọc hành lý đang dắt một con tuấn mã, con ngựa cúi đầu, nhẹ nhàng hất vó, ngoan ngoãn cọ lên tay thanh niên.
7 ]4 y0 q7 c1 E# }8 q3 j7 ^( E©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 [- b8 C3 z3 T3 e7 u1 t2 E1 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe thấy động tĩnh, thanh niên áo trắng xoay người.
1 d5 u) a7 H% F, k9 a2 f) v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ l. T  q6 \) r# Q3 Z
Đến lúc đó Huyện lệnh lão gia mới biết thì ra gia phó nói không sai chút nào.
©2022 Kites.vn | ! F) c# D) h( QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - i# w) e0 l( T3 ~: [All rights reserved
Thanh niên mày kiếm mắt phượng, phong thái đĩnh đạc, khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng lại không mất đi vẻ tuấn tú, Huyện lệnh đã qua tuổi trung niên mà lần đầu mới được thấy nhân vật có dáng vẻ bất phàm như thế.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  q% _8 [2 f( J1 D# P9 d1 R
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 F8 f! U3 H" N( d! h' g  [
Huyện lệnh lão gia còn đang ngẩn ngơ thì thanh niên không nói một lời tháo lệnh bài đưa tới.
+ r9 B6 n9 y3 R. b9 @7 u& x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 y; C0 ~: W% g+ P
Lệnh bài làm bằng gỗ khảm chữ vàng, bên trên có hàng chữ: Tuần sát sứ Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ c, Y5 s0 M+ d, f
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V9 h% q' e1 ^% e$ v6 ^
“Đại nhân!!” Huyện lệnh đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay khom người, “Hạ quan không kịp nghênh đón từ xa, mong đại nhân thứ lỗi”.
& ?3 H$ s& `4 b0 g3 Y1 W6 t. s©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 e% C$ D* i' t" R©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Không sao.” Thanh niên áo trắng chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, “Phụng chỉ làm việc, tình cờ đi ngang qua đây, ở nhờ mấy đêm, làm phiền rồi”.
©2022 Kites.vn | . c# H; `! O7 Q+ HAll rights reserved
4 G7 L% |6 d/ ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Không phiền, không phiền, đại nhân nguyện ý vào xem hàn xá, thật là vinh hạnh!” Huyện lệnh liên tục nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E' I  P) Z$ E# t( S
©2022 Kites.vn | * F5 K+ s5 D- O6 G7 ^+ MAll rights reserved
Yến Thù gật đầu, không muốn nhiều lời nói nhảm nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ w  ~" ?7 p0 W& V  E
©2022 Kites.vn | All rights reserved! u4 R) m+ x+ H8 B9 h7 [, r) O
Huyện lệnh vội vàng sai người dắt ngựa của Yến Thù tới chuồng ngựa, đồng thời luôn miệng dặn dò phải chăm sóc cho tốt, sau đó dẫn Yến Thù đến đại sảnh.
3 ^) ~6 g1 ?2 F' i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 F- H$ X; G: k. ?% S( D
“Nghe nói..” Đang đi thì Yến Thù đột nhiên mở miệng, dọa cho Huyện lệnh suýt chút nữa tắt thở.
, R$ K! k" C# J5 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
# g5 [$ A. b& A5 A0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Nghe nói hôm qua ở đây có cô nương bị giết rất thê thảm?” Yến Thù thần sắc lãnh đạm hỏi.
©2022 Kites.vn | , q. x4 g0 _4 W( ~  Y' aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / V8 i! `0 y0 H# ~! S) WAll rights reserved
“Đúng đúng đúng.” Huyện lệnh lau mồ hôi trên trán, vừa đau lòng cho hoạn lộ của mình vừa đáp, “Nhưng thưa đại nhân, phạm nhân đã bị bắt rồi, đợi ta báo cáo việc này lên Hình bộ, áp giải người lên kinh, qua mùa thu sẽ vấn trảm”.
©2022 Kites.vn | & ^. ^: n2 Y  I5 d6 x4 F! V- MAll rights reserved
7 p1 e% f8 n* G& K8 ~, c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù dừng bước, nhìn sang Huyện lệnh: “Có thể giao phạm nhân cho ta xử trí không?”
4 P/ N- w! z2 G% _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; n5 |  G4 u# P' F
Huyện lệnh đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu: “Đương nhiên là được!”
©2022 Kites.vn | ! w! V* q9 r1 G) vAll rights reserved
% Z6 X; ~0 L8 t/ l  D0 M' Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuần sát sứ vốn thuộc Hình bộ, đây cũng không phải là chuyện trái với quy củ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; [* @* P7 I$ n0 w+ _% C
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 |8 D2 O8 {. X6 p7 r
Yến Thù lại hỏi: “Xin hỏi ở đây ngài có phòng nào bốn bề vắng vẻ không? Kho củi hay phòng nát đều được.”
©2022 Kites.vn | : }9 g6 q# C! t2 K& O: aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) G- r: K6 ]! w% s. _* @
Huyện lệnh mặt đầy hoang mang nhưng vẫn đáp: “Trong viện phía Tây Nam của phủ đệ có một cái chòi nuôi gia cầm nhưng cứ mưa lại bị dột, vô cùng hôi hám”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' o, Q9 _: M: T" B% K
©2022 Kites.vn | ' k$ f& }. z  _: i6 b. rAll rights reserved
Yến Thù gật đầu: “Vậy được, ta sẽ ở tạm mấy ngày, nhờ ngài cho ta mượn chỗ đó dùng một chút, nhớ căn dặn gia phó và nô tỳ tuyệt đối đừng tới đó.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! C8 {/ M5 q0 z& K2 M
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 z& y0 [5 O9 p/ {. J
“Vâng đại nhân, ta nhất định sẽ căn dặn rõ ràng.” Huyện lệnh liên tục gật đầu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# {# ]9 M  W4 q6 n3 ?
$ T) }% I6 U( y) E  E" N; s©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng rồi, gần cái chòi kia có giếng nước không?” Yến Thù hỏi.
©2022 Kites.vn | ( T. [) l/ ?& x9 ]  S" E9 r% wAll rights reserved
/ T$ d1 O. ^4 ^  j0 _4 @9 Q3 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh gật đầu, hoang mang hỏi thêm một câu: “Có thì có, nhưng giếng nước kia bỏ hoang nhiều năm rồi, bơm nước cực kỳ tốn sức, không biết đại nhân cần giếng nước làm gì?”
3 @6 j1 M  b5 G" G©2022 Kites.vn | All rights reserved
) `& o  E' r' W©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Lấy nước.” Yến Thù lạnh nhạt đáp, “Cọ rửa vết máu”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2020 09:50:20 | Xem tất
CHƯƠNG 3: VÌ SAO KHẲNG ĐỊNH HẮN CÓ TỘI
3 O5 x) h& ~! a) ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
( O. Y/ O0 c4 ]2 I9 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ở Tô gia, tiền giấy đầy đất, tiếng khóc nghẹn ngào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  M# g( v: C. Y
©2022 Kites.vn | 9 {+ J9 S5 r) y3 rAll rights reserved
Cô nương Tô gia là con thứ nhì, trên còn có một ca ca là tiểu thương buôn bán nhỏ, giờ đang ở xa nên vẫn chưa biết tin dữ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% D! }9 l' d' ?7 [$ R
0 @4 q  j" j8 @( P$ k  r8 i# c. @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phụ thân cô nương Tô gia mất sớm, mẫu thân và nàng sống nương tựa vào nhau, lão mẫu Tô gia qua một đêm đầu tóc bạc trắng, lúc này đang ngồi khóc trong phòng.
  G  R8 Y: z" Y" m) I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 G/ F( a' {% C& d/ z4 ^$ b
Lão mẫu đã khàn cả giọng, ôm mặt gào khan, hai mắt sưng húp không còn nước mắt để rơi, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 B' G% {4 f$ C4 g5 S+ W& U' Z
: E1 C# ?9 c' ]" m  U$ B1 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bà con lối xóm đều là người tốt bụng, giúp mời người nhập liệm, xử lý tang sự, an ủi lão mẫu Tô gia.
©2022 Kites.vn | 4 ^/ {' l+ t5 g$ Y' M2 n- |* _All rights reserved
8 J4 ~8 F3 t) }0 a9 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ôi, trời cao không có mắt, thế gian này nào có đạo lý người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ.
$ D0 l, E- ]. ]4 ^1 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 T6 s0 a3 L9 z" ~) e1 B$ J: U! Q- YAll rights reserved
Lão mẫu Tô gia đang khóc thì ngoài cổng có người hô: “Huyện lệnh lão gia tới”.
, F0 v( N' _; U$ g  E! n  k& r©2022 Kites.vn | All rights reserved
" F9 Q* c7 k" ^( h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lão mẫu Tô gia nghe xong thì không biết lấy sức lực ở đâu ra mà đứng vụt dậy, lảo đảo mấy bước nhào tới kêu khóc với Huyện lệnh lão gia vừa vào cửa: “Huyện lệnh lão gia! Tên súc sinh kia lúc nào mới chết!! Lúc nào chết a! Trả nữ nhi cho ta, cô nương của ta a!”
©2022 Kites.vn | / w2 u$ q# Z8 m0 L  R" CAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + s) \' M* P- E1 \! @: bAll rights reserved
Huyện lệnh thở dài, trong lòng cũng có chút thương tâm, dìu lão mẫu Tô gia ngồi xuống ghế rồi trấn an: “Bà đừng nóng vội, đúng lúc có Hình bộ đại nhân đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho cô nương nhà bà”.
©2022 Kites.vn | ; C6 T+ t/ U9 _7 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, F3 O* a  J8 B) F& x$ B7 S; r
Người chung quanh đều nhao nhao nói quá tốt rồi.
8 x+ O% N" \! e  r4 T& D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ I9 g0 K8 q* \/ Y; {. i9 x
Lão mẫu Tô gia gật đầu, một lát sau lại nức nở.
  ?2 d6 u' N$ }: h+ F! B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : m' h4 E5 g" h  }, PAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia hỏi: “Đúng rồi, quan tài của cô nương đã đóng chưa?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: h9 H/ P: A9 e1 e  {" l
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ T. _* \3 Y7 j3 _. I
Lão mẫu Tô gia lắc đầu, bên cạnh có người lo tang lễ nói: “Cô nương đang trong phòng ngủ, vừa thay xong y phục mới, còn phải chải đầu và trang điểm thật đẹp để đi xa nữa”.
©2022 Kites.vn | 2 Z! v% |) y, L( ~' ]9 rAll rights reserved
+ V( L+ j0 `+ M0 m# X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia vội vàng ra ngoài nói với Yến Thù đứng ở cổng: “Đại nhân, ta vừa hỏi rồi, quan tài vẫn chưa đóng, ngài mau đến xem sao?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: ?0 o9 s2 T& d, {! U0 X3 c
©2022 Kites.vn | ' l) d& k0 E( n. j5 AAll rights reserved
Yến Thù gật đầu rồi theo Huyện lệnh lão gia vào nhà.
* r8 I+ h0 N1 M5 ^3 M6 t2 h* K7 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
, H" p* G- p" g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi được lão mẫu Tô gia cho phép, Yến Thù cùng Huyện lệnh lão gia đi vào trong.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. o/ ?4 S5 w& L; l
©2022 Kites.vn | . L0 X( D. U  EAll rights reserved
Nhị cô nương Tô gia mặc áo liệm trắng, lặng lẽ nằm trong quan tài bằng gỗ thông, trước quan tài đặt bài vị, bày biện nến và hương án, còn có mấy món ăn yêu thích của cô nương khi còn sống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( D) \4 n& @/ ], _3 u' r+ B1 b1 Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 }  T1 b4 A$ I  g5 u: {
Trong phòng khói mù lượn lờ, chẳng những cay mắt mà còn ngạt thở.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 r9 W) f' L$ Y  ?( r: J
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 ?% C2 \3 F- D- j2 c; ~
Huyện lệnh lão gia cố kỵ không dám nhìn quan tài, lạy hai cái, trong lòng lẩm bẩm kiếp sau nhớ đầu thai vào gia đình tốt một chút, hắn vừa ngẩng đầu thì phát hiện Yến Thù không biết đã đứng cạnh quan tài từ lúc nào, sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn cô nương trong quan tài.
$ ?9 B0 I8 G, a+ S* ^: R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 y1 i2 v: |$ r: d  d! OAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia bị dọa chân run lẩy bẩy, thầm nghĩ thượng cấp này quả là khác người, thế mà không kiêng kị chút nào.
1 m3 R) |+ v, v+ R7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 }& u  e" d7 I
Yến Thù đưa tay xua đi khói trắng mù mịt trước mắt, nhìn cô nương trong quan tài thật kỹ.
8 R& T; v! @# T5 M4 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! @% r5 ?8 ?# l/ a; M& p6 ^- u
Mặc dù đã thay áo liệm sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ vết bầm tím trên cổ tay và cần cổ của cô nương, nhìn ra được là bị người khác bóp mạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. u7 k9 ?* }0 Q2 w* l
. t$ T, z8 X9 B) u: n3 q0 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù tập trung nhìn, phát hiện trên kẽ móng tay cô nương có chút huyết nhục sẫm màu, chắc là khi cô nương giãy dụa đã cào tên súc sinh kia bị thương.
©2022 Kites.vn | 5 R- C) t( P/ m, W4 P3 ?# u9 r9 LAll rights reserved
$ T/ g. S* g% b- J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên mặt cô nương che kín vải trắng, không thấy được khuôn mặt, tóc đen còn chưa buộc nên có chút tán loạn.
©2022 Kites.vn | , y" T8 \$ a1 J$ |2 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 D* c1 D! g" ]- o" g
Yến Thù đột nhiên nhìn thấy gì đó, hơi cúi người xuống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 M8 E+ H) p1 r$ }" L
©2022 Kites.vn | 4 x1 c2 p! ?, ?$ i8 aAll rights reserved
Lần này hắn đã thấy rõ ràng.
©2022 Kites.vn | ! S3 |6 P( \' u6 G. H5 v( n2 W4 [3 DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " [! V% V& L# q0 U( C$ K- p1 k& RAll rights reserved
Ở trán bên trái của cô nương có vết thương, bên trong còn có chút cát li ti, hẳn là bị kẻ khác dùng gạch hoặc đá đập vào, vì bị khuất trong tóc nên hơi khó phát hiện.
7 R7 \# C0 h! y4 R. }©2022 Kites.vn | All rights reserved
: ?5 b2 Z( Z/ }1 j$ ^& z+ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đi đến bên cạnh Huyện lệnh, bình tĩnh gật đầu ra hiệu mình đã kiểm tra xong.
  h; F( I5 |" ]% i/ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( O: |0 K# w# W* x' Z9 R
Sau đó hai người ra khỏi phòng từ biệt lão mẫu Tô gia.
  {3 S9 P% r! _: I9 R9 Y" s©2022 Kites.vn | All rights reserved
' s% ]( B- ~' v4 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù Huyện lệnh lão gia không nói ra nhưng mọi người thấy dáng vẻ và khí chất bất phàm của Yến Thù thì biết ngay y chính là “thượng cấp” mà Huyện lệnh lão gia nhắc tới.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& p( F# s' G* k& Q4 X, z
©2022 Kites.vn | 4 K+ u- \7 i7 s  Q$ AAll rights reserved
Lão mẫu Tô gia thấy hai người họ sắp đi thì bỗng nhiên đứng dậy chụp lấy tay áo Yến Thù, vừa giữ chặt vừa kêu khóc: “Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho cô nương nhà ta, cô nương nhà ta là người thiện tâm, không tin ngài có thể hỏi mọi người, mệnh của nàng thật khổ a đại nhân, ngài phải làm chủ a.”
1 l7 u( n- h/ }* f©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 @. v0 J  U3 ~% q5 |/ d0 ^* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù không kịp đề phòng bị lôi kéo, thân hình lảo đảo, áo trắng như sương bị lão mẫu Tô gia níu một cái lập tức dính bẩn.
©2022 Kites.vn | 6 r% S# g  T* D* K8 ~3 [All rights reserved
. [! p& g( F( j) L5 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Huyện lệnh lão gia bị dọa đến sắp trúng gió, run rẩy muốn xông tới ngăn cản thì thấy Yến Thù vẫn giữ nguyên thần sắc không chút dao động.
  [! v0 V) d: A. x" G/ T* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 m( n, {3 A: \/ Y6 i! d9 a9 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vẻ mặt Yến Thù kiên định, trấn an nói: “Bà cứ yên tâm”.
©2022 Kites.vn | 7 G4 Y6 A$ q' G, H9 TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. t: J- v) d% t$ o7 V, L: D, t
Lão mẫu Tô gia như được câu nói này an ủi, gào khóc buông Yến Thù ra.
©2022 Kites.vn | 4 J: E, z* P( `+ m  r* T0 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 ^+ {6 B4 w' P9 SAll rights reserved
Sau khi Huyện lệnh lão gia và Yến Thù rời khỏi Tô gia, Huyện lệnh lão gia vốn định gọi kiệu nhưng Yến Thù nói không cần, muốn đi bộ về. Huyện lệnh lão gia bất đắc dĩ đành phải đi theo Yến Thù.
©2022 Kites.vn | 7 |* B) W0 X7 v2 C# |* JAll rights reserved
0 k! r! l3 A, Q4 d' u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai người đi trên đường rải đá xanh, Huyện lệnh lão gia do dự mãi mới lên tiếng nhắc: “Đại nhân, tay áo ngài..”
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ T5 ~. Q4 P7 ?
©2022 Kites.vn | 0 R- n$ n7 N2 F; P( @3 H- WAll rights reserved
Yến Thù liếc nhìn vết bẩn trên tay áo, hờ hững phủi nhẹ rồi lạnh nhạt nói: “Không sao, à phải rồi, phạm nhân sát hại cô nương là người phương nào?”
% P  h% D" x" X7 v, M! `( A/ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * n* i% Q! \, U- t0 j1 wAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia đáp: “Là một tên ngốc lúc trước lang thang ở đây, thường xuyên ngồi lì bên cạnh hậu viện Tô gia nhặt trái cây thừa trong hẻm nhỏ, cô nương Tô gia thiện tâm thấy hắn đáng thương nên cho hắn mấy bữa cơm, ai ngờ.. Ôi, nghiệp chướng a”.
; y! ?# f& W7 L3 C* k* W& x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 C5 ]- x' b; d: W$ a9 g6 o/ B
Yến Thù bỗng nhiên khựng lại, y quay đầu nhìn Huyện lệnh, mắt phượng nhắm lại, lạnh nhạt hỏi.
©2022 Kites.vn | " O& P7 m  P8 A/ m6 ~: D9 }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 I+ z  D- c6 v2 M& I
“Vì sao dám chắc hắn chính là kẻ phạm tội?”
; I5 u' F! A0 {# I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2020 10:55:40 | Xem tất
CHƯƠNG 4: GIẾT NGƯỜI ĐỀN MẠNG GIỮA TRỜI ĐẤT
©2022 Kites.vn | All rights reserved. n# j) I; q) r3 }
©2022 Kites.vn | 7 h5 f' f; b# DAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia đáp: “Tên súc sinh kia bị bắt quả tang ạ!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X: P6 t& _0 M
©2022 Kites.vn | + D/ H8 v1 \. Z4 pAll rights reserved
Yến Thù không buông tha hỏi tiếp: “Xin lão gia nói rõ cho ta nghe.”
5 Z- m9 P. Y& z" B/ |+ K8 x; @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 \( D5 f3 _( `  f% r" uAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia chắp tay sau lưng, cảm thấy lúc này chỉ còn thiếu mỗi hạt dưa rang thơm giòn nữa thôi: “Người phát hiện đầu tiên là người cầm canh gõ mõ, theo như hắn kể thì lúc đó hắn thấy tên súc sinh kia đang sàm sỡ cô nương, chẳng những để tay trên ngực cô nương mà còn hôn nàng! Haizz, khi nha dịch tuần tra ập tới thì thân thể cô nương đã lạnh, không cứu được nữa.”
©2022 Kites.vn | & p, x" a8 K: w% c8 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( ~6 I' _' C7 {) t5 S5 w3 z
Yến Thù gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi: “Phạm nhân giờ ở đâu?”
, S8 W7 H+ d% E& z! n) {% ^1 W# |- |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, y8 Y1 _$ ?: o" C4 D
Trong địa lao ở phía Tây nha môn.
©2022 Kites.vn |   Y- F7 J3 l( E, l/ nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 C$ k! U; a8 N" j* c
Thủ vệ đang khoanh tay dựa vào tường đá ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên một chưởng đập lên trán hắn, dọa hắn giật bắn mình.
©2022 Kites.vn | 8 O% s, w. u  s" p1 f/ HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, p+ U! A% v) Y/ Q( M% H$ Z' @
Huyện lệnh lão gia tức giận đến nỗi vểnh râu trừng mắt, vừa đánh vừa chửi: “Ngủ! Ngủ! Cho ngươi ngủ này!”
©2022 Kites.vn | ! |7 _% c- Z9 {7 RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ P  d, ^$ s& k  ]
Thủ vệ ôm đầu muốn xin tha thì chợt thấy bên cạnh Huyện lệnh lão gia còn có một người đi theo.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% L+ y4 w4 Q4 C: N* `" N. P5 t5 k
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ i9 p) r* L4 [( u( T
Đó là một bạch y công tử khôi ngô tuấn tú, thủ vệ chưa bao giờ thấy người có khí độ bất phàm như thế nên nhìn chòng chọc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 c. J  ^% u6 Q4 Z* c' B! V' ]  Z0 c
+ D8 }" A" [1 ?* P©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Vị này là Tuần sát sứ đại nhân”. Huyện lệnh lão gia nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 D- Z) _$ _; D; p, U
©2022 Kites.vn | 4 J+ f) J! R' C2 j: x4 f- z; fAll rights reserved
“Tiểu nhân khấu kiến đại nhân.” Thủ vệ vội vàng hành lễ.
; y- m; i6 o2 @6 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " W; k3 N4 \: D' U! UAll rights reserved
Yến Thù gật đầu xem như đáp lại.
- x. t3 g/ Q8 I$ e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 w# y$ {7 P' k) [: @All rights reserved
“Xin đại nhân đi theo hạ quan, phạm nhân đang ở bên trong.” Huyện lệnh lão gia đưa tay ra dấu mời.
©2022 Kites.vn | , R' P. c+ w: O  \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ j7 c3 N! F3 d+ l, [7 J: M
Trấn Xuất Dư là thành trấn an nhàn, ngoại trừ một kẻ ác ôn khiến người ta giận mà không dám nói thì chẳng có người nào xấu, lao ngục này được cải tạo lại từ kho lúa bỏ hoang.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 j+ r6 ~4 U4 G% p
©2022 Kites.vn | All rights reserved# P& b. `) A- G5 E8 o
Yến Thù đi theo thủ vệ và Huyện lệnh lão gia vào một nhà lao xây bằng đá, trong lao bày biện một cái bàn và hai cái ghế gỗ, sau ghế có một buồng giam song sắt phủ cỏ khô.
! f  W+ \  `: U) d) m0 m4 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
( G5 j3 ?+ d6 J' S! X- S& f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong buồng giam có một người.
©2022 Kites.vn | 3 R3 ]4 s& o. K0 `# ~7 k; x3 EAll rights reserved
: }- B; |9 `9 w8 S) g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia ôm đầu gối ngồi trong góc buồng giam, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn thoáng qua ba người, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói một lời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 k; \, ^6 A5 X9 |) ?
©2022 Kites.vn | / a* t0 Q; C: L5 z" |  qAll rights reserved
Tóc tai hắn bù xù che đi nửa mặt, quần áo bẩn thỉu bị xé thành từng mảnh, trên trán và thân thể đều có vết thương và máu bầm, xem ra lúc bị bắt đã bị dân chúng lòng đầy căm phẫn đánh cho không nhẹ.
5 P# J; s# L' o$ u' ]7 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- o  n4 S* a8 C7 d' m' A. I. x
“Mở ra.” Yến Thù nói với thủ vệ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* a# D8 G) ]. T4 b- V* c
©2022 Kites.vn | " L1 t1 n! L) `All rights reserved
“Hả?” Thủ vệ ngây ngốc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ u6 M8 t: V: u7 l5 J: A
©2022 Kites.vn | ' h# ?# i  N/ r; w. S# c* cAll rights reserved
Huyện lệnh lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu thủ vệ: “Đã bảo ngươi mở cửa cơ mà”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 E8 C& ~$ |" \) u$ T
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ @$ w  _* p# w& n% ~
“À à à!” Thủ vệ phản ứng kịp, vội vàng tháo chìa khoá đeo bên hông mở cửa buồng giam ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 c; |+ V$ c& u
©2022 Kites.vn | : D1 I  j0 ^7 X! Q, q, v1 RAll rights reserved
Buồng giam không lớn, Yến Thù phải khom người mới vào được, sau khi thẳng người lên thì đầu hắn đụng phải nóc buồng giam.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. T: P6 {& \: c
©2022 Kites.vn | ) E# P8 ~# N! U3 ]  a5 Q( _All rights reserved
Tên ngốc kia không bị trói, Huyện lệnh lão gia sợ hắn đột ngột lao tới tấn công Yến Thù nên vội nhắc: “Đại nhân cẩn thận”.
2 l! C: j( n: \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  P% ^' m  s4 v$ _
Yến Thù gật đầu, đi đến trước mặt người ngồi trong góc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ~7 s: j" w( q( }- P
. R; q' j2 A+ I& |' C( \: P& z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Giày đen đạp lên cỏ khô rơi vào tầm mắt của người ôm đầu gối ngồi co ro trong góc, nhưng người kia không hề ngẩng đầu, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn.
©2022 Kites.vn | ! D& X8 V% a7 D4 v) d$ ~# qAll rights reserved
- y" U+ a" R# O. F& W2 ], j" }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù từ trên cao nhìn xuống người kia, nhàn nhạt mở miệng: “Tên ngốc?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 T8 @9 J0 c: d7 B# ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ]& e* ?: c3 }
Người kia giật giật thân thể, vẫn không nói gì.
©2022 Kites.vn | 0 R. k# x" S" H6 c% D* D0 RAll rights reserved
' t* c6 i" t, d* M8 \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù kiên nhẫn đợi một lát rồi đột nhiên hung hăng đạp một cước lên ngực người kia! Hắn đột nhiên ho khan, giương mắt nhìn Yến Thù một cách khó hiểu.
( i- ]$ h: \$ p, Y9 R. m' m©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 r2 D4 @7 W: e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Động tác lần này khiến Huyện lệnh cùng thủ vệ ngoài buồng giam giật nảy mình.
, U, C% ~$ M" ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
; V) j, `9 c* j) |! Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù vẫn thấy chưa đủ, nhấc chân lên lần nữa.
©2022 Kites.vn | 5 Y2 h+ }! j, P" t  Z- n( i5 d' rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 x# {: D* K5 H+ x
Người kia phản ứng cực nhanh lăn khỏi chỗ cũ, Yến Thù không kịp thu lực lại nên đá trúng song sắt buồng giam, song sắt bị chấn động lung lay rơi xuống, bụi đất mù mịt bốc đến.
©2022 Kites.vn | / Y2 O# ?7 D( E" K+ ~/ eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * j: g0 p! S9 T+ J7 O6 pAll rights reserved
Yến Thù nhắm lại mắt phượng, không có ý định tha cho người kia, tiếp tục công kích.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; d) U" v; Y" H( z6 s2 i" W
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 t+ i) [8 C" C0 M( i
Người kia trên mình bị thương, hai ngày nay lại chưa ăn gì nên không còn chút sức lực nào, choáng đầu hoa mắt, mấy lần miễn cưỡng trốn tránh, cuối cùng vẫn bị Yến Thù đạp trên mặt đất.
6 }* o4 ^. T2 U0 w* P, ~! A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ S5 y  g2 f5 p+ n# j0 S/ \6 j5 n
Yến Thù giẫm lên bụng hắn, dùng lực không chút lưu tình.
©2022 Kites.vn | * ]$ n7 Q+ E8 H; uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , h. o- ?3 D& H0 M$ ~2 wAll rights reserved
Người kia thốt ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, hai tay nắm lấy giày Yến Thù muốn né tránh.
©2022 Kites.vn | $ N& n5 `2 N8 IAll rights reserved
+ M: A7 g4 g2 z0 a& @& \7 T- l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù ghét bỏ nhíu mày rồi lùi lại.
  I, i! q+ ~& g& s+ w©2022 Kites.vn | All rights reserved
! U4 l$ ]/ m! ?" o5 V: ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người kia ôm bụng cuộn mình đứng dậy, bỗng nhiên ho khan rồi phun ra một tia máu.
©2022 Kites.vn | / N) z9 s$ \$ F+ N9 z0 kAll rights reserved
9 e' z3 h: Z2 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết, y nhàn nhạt mở miệng: “Còn thấy đau là tốt rồi”.
' d/ q3 n* t0 N- L/ ?1 j& y. ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# o% m6 W; F4 q+ i4 k5 K( Y
Người kia dừng lại, ngẩng lên nhìn Yến Thù.
# K* U# H& E( l7 k  ~, G7 V7 d/ b; Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 g& D) z2 \/ t4 K0 O6 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù không chút nao núng nhìn thẳng vào hắn.
©2022 Kites.vn | / n6 O5 z) |" n# |( G) ^All rights reserved
% R; U3 X) G, X3 S9 ^  G' e©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cho dù ngươi thật sự là kẻ ngốc cũng phải hiểu được đạo lý giết người thì phải đền mạng.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 g5 ?9 W+ B: D7 C6 \
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2020 14:12:40 | Xem tất
CHƯƠNG 5: CHO THỐNG KHOÁI CÓ ĐƯỢC KHÔNG
©2022 Kites.vn | 5 C9 p! l# u9 r5 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 U7 a/ G  Z5 K- l" U; \2 B
Lý Trường Thiên ngồi xổm trong buồng giam, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao mình lại xui xẻo như vậy.
% D! U6 h) V4 v5 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
  o9 ^5 W2 F  u$ D: e: v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người khác xuyên việt không phải Vương gia cũng là Hoàng thượng, không phải hiệp khách cũng là sư tôn, còn không thì làm nhân vật phản diện hô phong hoán vũ, mặc dù có thể sẽ trải qua long đong nhưng cuối cùng vẫn bước lên đỉnh cao cuộc đời.
; l" C2 J; C/ A" K& p©2022 Kites.vn | All rights reserved
; K: S" E1 S/ t$ N* W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mà hắn…
7 G1 f8 O) w+ ?2 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 N8 Q; m) G' |6 C6 n' A# M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tại sao lại…
2 ^8 ]- k9 v4 V5 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 v% P: o) q; U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xuyên thành một phạm nhân bị người người đuổi đánh?
) |7 W2 G( p( e9 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# @" S. e9 n2 u9 g# C3 F8 C0 [' U+ p8 M
Ban nãy còn bị một người chưa nói năng gì đã đạp tới, nghe ngữ khí của người kia đoán chừng cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 p( _) Z" h) R* Q- [
©2022 Kites.vn | All rights reserved& c# s0 g" R0 r; e$ ~2 `4 C
Chỉ là không biết trước khi chết còn phải chịu khổ gì nữa đây.
©2022 Kites.vn | & M( [4 F, _5 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 d( x& j, r. @+ }) E3 VAll rights reserved
Quá thảm rồi.
©2022 Kites.vn | * D$ p1 u* b$ o! UAll rights reserved
1 x: q; k8 F+ v* d$ V5 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhớ lại kiếp trước hắn làm việc cần cù chăm chỉ, làm người đàng hoàng, ngoại trừ quay cóp trộm dưa, đánh nhau đuổi gà thì chưa từng làm chuyện gì xấu mà!
* u- w3 F$ }7 n) H+ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . Q6 n' j' b' ?+ ~6 XAll rights reserved
Lý Trường Thiên không nghĩ ra được.
©2022 Kites.vn | 3 q2 j' s( K- J% |5 y* K3 UAll rights reserved
7 ?5 q( T' D9 |+ R- p( U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nếu kiếp trước hắn không vì chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh thì chắc bây giờ trước ngực đã gắn hoa hồng lãnh huân chương rồi.
+ {3 K+ {: |7 d3 H) E# M4 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ^/ [- ?2 f% N5 c( E& `
Giờ lại sa sút tới mức này.
/ n+ p% h8 y5 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 a% u' `4 T9 I9 c! U( \All rights reserved
Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết?
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ~! G. ?# r0 p& [- L+ N" e, n
  b& z3 N+ V3 `7 y% y3 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Haizz..” Lý Trường Thiên thở dài, bụng dưới bị đạp còn đau âm ỉ, hắn co mình lại cố nén cơn đau, tiếp tục tự hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" L6 F. l8 h" |! T0 \( L$ Y
3 G* [% l* z9 ]+ F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xuyên thì xuyên đi, còn không có ký ức trước đây của thân thể này, cũng không biết cô nương đáng thương kia rốt cuộc có phải vì mình mà chết hay không.
: U7 K4 M4 o# ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 q- e1 Z# m8 i6 W# sAll rights reserved
Thật ra Lý Trường Thiên cũng không trách dân chúng vây đánh mình, nếu cô nương kia thật sự bị người này hãm hại thì hắn chết không có gì đáng tiếc.
- N2 @% M6 T/ z% z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! F4 i: t( ^; C! y7 m7 Q% P# M  [All rights reserved
Nhưng mấu chốt ở chỗ người chịu khổ chính là mình a!
©2022 Kites.vn | All rights reserved& ~0 I2 D* C$ E1 _" w4 [8 [
©2022 Kites.vn | All rights reserved) j  e5 d% k( z! \9 d/ y" i
Mẹ nó đây là chuyện gì thế hả!
0 C6 L% Z7 L9 C  L! M4 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 d# D6 w, X' g3 K0 A0 \# b9 ZAll rights reserved
Lý Trường Thiên đang buồn bực thì có người đi vào nhà lao, tháo chìa khoá bên hông mở cửa buồng giam.
©2022 Kites.vn | % z% \& v9 P+ S( Y, o% |% lAll rights reserved
9 ?! Q- L, j' g5 x+ F; E( w5 ~& l; ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thủ vệ tay cầm gông xiềng ngoài buồng giam thò đầu vào nhìn, giống như đang sợ Lý Trường Thiên sẽ xông tới đánh mình hoặc giãy dụa chạy trốn.
8 K- [; i8 C7 ~  [: l: T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) c  \' k7 P. y% K1 j
Lý Trường Thiên đợi một hồi, thấy thủ vệ còn sợ hãi rụt rè trốn ngoài buồng giam tự hỏi làm sao để đeo gông xiềng cho mình, Lý Trường Thiên bất đắc dĩ nói: “Ngươi qua đây, ta không giãy dụa đâu, cho ngươi đeo”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 [8 ?5 k# H- q- `$ Q
©2022 Kites.vn | , [( K% q) R( }  I2 [& WAll rights reserved
Thủ vệ sửng sốt một chút rồi đáp: “Ngươi biết nói chuyện a”.
©2022 Kites.vn | ! E; g) T9 J  ]" L3 ~7 }6 n. zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 X7 ?! e" |( }) W( kAll rights reserved
Lý Trường Thiên tìm vui trong đau khổ, cười nhạo một tiếng: “Ta là tên ngốc chứ đâu phải tên câm điếc”.
$ R2 s* r. R  z6 p! e+ u+ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
; L+ K! R% z6 k/ m( \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thủ vệ gật gật đầu: “Ờ cũng đúng”. Nói rồi cầm gông xiềng đến trước mặt Lý Trường Thiên, đem xích sắt nặng nề đặt trên cổ và cổ tay của Lý Trường Thiên, sau đó đóng hai tấm ván gỗ lại.
©2022 Kites.vn | . e- k" i( u9 I& Y$ X/ V  S& R8 eAll rights reserved
7 q) c) n7 \8 o( o5 R% x$ M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nói không giãy thì không giãy, để mặc thủ vệ đeo vào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 g4 {& @7 i0 P; T5 F
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 k& q6 k$ Y, N5 n& F9 Y& [, A+ i
Thủ vệ đeo gông xiềng, kéo xích sắt trên cổ Lý Trường Thiên giục: “Đứng lên, đi”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 Q: W1 P. v6 S( ]* d  z$ ^0 y
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ q1 I: _& z) O- I& e
Lý Trường Thiên loạng choạng đứng dậy, bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng: “Huynh đệ, ngươi có biết cái gì gọi là “tam giác giảo sát” không?”
1 s) B/ ^8 l2 M: Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 Q) y" _! Z% M7 Y4 LAll rights reserved
Thủ vệ: “A? Là đồ chơi gì vậy? Tam giảo cái gì? Đó là gì thế?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 {' Q1 ]4 D2 W" M
& O5 Y; f) R! Z! g) C0 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên đứng thẳng lên nói: “Là một chiêu thức chiến đấu, khi tay và cổ bị khống chế thì có thể dùng chân và lực đầu gối kẹp chặt đối phương, làm đối phương ngạt thở mà chết.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved" }8 s- N- }6 E# {
©2022 Kites.vn | 1 {( U% p& k& ]7 O" y1 lAll rights reserved
Thủ vệ nghe không hiểu, đẩy Lý Trường Thiên một cái: “Lải nhải gì đó, đi mau lên”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' C- q& u+ s" u
©2022 Kites.vn |   ^4 K7 B5 r0 VAll rights reserved
Lý Trường Thiên bị đẩy đến lảo đảo, thở dài lầm bầm: “Chả thú vị gì cả, haizz, đại ca, ngươi muốn dẫn ta đi đâu vậy?”
: c( g( E6 w% [( S& ?( `. [% U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 M! _% Y6 V( L
Sân phía Tây Nam, phủ Huyện lệnh.
8 y& ]  K' z/ B; {& ^, u4 A: E: t( t©2022 Kites.vn | All rights reserved
# }+ Z+ h4 }  U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên bị giam trong chuồng nuôi gia cầm, mưa gió dột nát, đang là mùa thu lạnh lẽo, sương đêm giá rét, lạnh đến run lẩy bẩy, còn chẳng bằng nhà giam bốn phía là tường đá.
& E: q$ u8 t4 Z0 w5 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 X, i6 `1 x5 @$ D( a7 P" l6 f3 DAll rights reserved
Lý Trường Thiên nhịn không được thở dài một hơi, cổ và tay hắn đều đeo xích sắt, đầu kia của xích sắt quàng hai vòng trên cột gỗ của cái chuồng, khóa lại bằng khóa sắt to bằng lòng bàn tay.
! ^8 w5 r1 `1 `* J) U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- H' H; S7 C% b$ P
Cổ đeo xích sắt nặng nề khiến Lý Trường Thiên không ngẩng đầu lên được, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay nâng xích sắt để cho cái cổ yếu ớt có cơ hội thở dốc.
4 A+ j* P1 H% b. H1 c$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 p; F6 p. B1 E: [3 }" O6 D& lAll rights reserved
Lý Trường Thiên tìm một góc miễn cưỡng xem như khô ráo, vừa ngồi xuống dựa vào thì trước mắt chợt xuất hiện một đôi giày đen vân mây.
©2022 Kites.vn | 7 w1 j( Y6 S0 M; lAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, q4 W: R, @# L1 {: O. }
Chính là người hôm qua đạp hắn.
©2022 Kites.vn | # C- g( A% m' ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 I  G; h6 O( h5 I# yAll rights reserved
Lý Trường Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chưa kịp thấy rõ bộ dáng người kia thì y đã nhấc giày giẫm lên đầu kia của xích sắt đeo trên cổ hắn.
©2022 Kites.vn |   {" ?7 e% F* F& k& z: _All rights reserved
©2022 Kites.vn | / f/ D: t4 P& PAll rights reserved
Xích sắt bỗng dưng bị kéo căng, cổ Lý Trường Thiên chịu lực bị lôi về phía trước, chật vật ngã nhào xuống đất không nhẹ chút nào.
/ l; R; M- m% K0 t$ L0 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! H& I- J' T: Q: Z+ J& fAll rights reserved
Yến Thù cũng mặc kệ xích sắt có siết cổ Lý Trường Thiên bị thương hay không, bình tĩnh đưa tay dùng sức kéo hai đầu, sau khi chắc chắn hắn không dễ trốn thoát mới thu chân về.
# M4 q& U7 M$ Q2 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 E9 H2 \6 ~* h% _6 B& n1 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vừa rồi bị kéo một cái Lý Trường Thiên suýt nữa bị siết chết, hắn nằm rạp trên mặt đất che miệng ho khan dữ dội, trên cổ và tay đều là dấu đỏ vì bị xích sắt siết chặt, đã chật vật lại còn mất mặt.
©2022 Kites.vn | " A. g& l' k. sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - r2 G/ X8 _- U+ Q3 ?, j0 CAll rights reserved
Tuy nói chết tử tế không bằng còn sống nhưng Lý Trường Thiên có chút không chịu nổi sự vô vọng này, hắn chậm chạp nói nửa đùa nửa thật:
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 g. G! {* v# z6 W* a7 F8 X
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ~6 `6 k" F/ H
“Này huynh đệ, ngươi cho ta thống khoái có được không?”
©2022 Kites.vn | / |( H; G: b) P- x& @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 L6 n, n3 u7 ?# o! ?8 r
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2020 15:08:58 | Xem tất
CHƯƠNG 6: GIẢ NGÂY GIẢ DẠI BỊ GHÉT BỎ
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 w& K: b: S6 u8 i) T& Y1 s
©2022 Kites.vn | All rights reserved; |1 C+ U7 `4 o" E$ s1 w# N
"Thống khoái?" Sau một hồi trầm mặc, Yến Thù chậm rãi mở miệng lặp lại lời của Lý Trường Thiên, trên gương mặt bình tĩnh rốt cục đã có biểu cảm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& _7 Q! H  f) ~2 j1 N. |8 Y4 S9 z
+ o9 X* `* p. {: e" x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ban đầu Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên như nhìn người chết, còn bây giờ trong ánh mắt y lại có thêm một tia chán ghét, tựa hồ cái xác kia đã thối rữa, lúc nhúc giòi bọ.
©2022 Kites.vn | ( {0 z. ~) P* t& \9 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; G6 X1 N" x) r- i: L
"Vậy sao trước khi giết cô nương vô tội kia ngươi không cho mình một đao để thống khoái đi?" Yến Thù nghiêm nghị hỏi.
  k( _7 T! R: f1 J. G+ Z8 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 u5 [; H: W7 {9 A( {2 d2 i
Nụ cười trên mặt Lý Trường Thiên cứng đờ, hắn thốt lên: "Ta không phải là hắn".
& ^9 `7 P$ I/ `0 U4 ?& l  Z5 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 o) q9 G' Y: o3 [2 a$ O3 wAll rights reserved
Lý Trường Thiên thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt mê man như đang tìm lời để nói, hơn nửa ngày mới tiếp tục: "Đây không phải thân thể của ta, kiếp trước sau khi ta chết mở mắt ra đã thấy cô nương kia nằm bên cạnh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved% H( a+ |6 N: v$ K# ?" n
, b0 z& H( I, F# n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn càng nói càng thấy lý lẽ của mình thật yếu ớt, nhịn không được mắng một câu thô tục.
8 \% S) p& J, `) h2 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
% w7 {7 S9 F  m) A5 v/ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù lại khôi phục vẻ mặt vô cảm kia, lạnh lùng mỉa mai Lý Trường Thiên: "Giả ngây giả dại?"
©2022 Kites.vn | 4 a- V& d1 u' Y; S9 D( A' i) \6 L7 K# hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 i! P$ V2 I  U0 t' \+ x+ sAll rights reserved
Lý Trường Thiên thở dài nặng nề rồi cúi đầu xuống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 x1 L! U7 u% E9 l2 G3 o4 m3 Y8 Y1 F
" L( E8 f  J% P! y( z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù lẳng lặng nhìn Lý Trường Thiên rồi lấy ra một bình sứ trắng từ trong ngực, dốc viên thuốc màu đỏ trong bình ra tay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' J3 w& f4 A7 \! H  g/ \& c
  u: R/ X# G9 y$ i) m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây không phải lần đầu tiên y uy hiếp và tra tấn phạm nhân.
# q+ f0 X* _3 c! O( p+ e* d8 X4 H/ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^8 Z5 A. I/ x, y( J# y& z
Có một số người vào lúc này sẽ cố làm ra vẻ, nói nếu chơi chết hắn thì y sẽ bị trả thù như thế nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 m, y' Z9 c$ }3 y+ r3 N
©2022 Kites.vn | $ a6 j1 ~" ]& L! L/ `+ c1 tAll rights reserved
Có một số người vào lúc này sẽ tỏ ra bình tĩnh, có lẽ là bình tĩnh đến từ sự khinh thường xem-ngươi-làm-gì-được-ta, có lẽ là xem nhẹ cái chết.
©2022 Kites.vn | % u  L8 K" o& v" A% {All rights reserved
& R2 N3 k" X! b6 \, d- K! h% c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có một số người vào lúc này sẽ quỳ xuống xin tha, mỗi lần kêu khóc đều không có ý xin lỗi.
$ M/ `! M; Z- R' ]" V% K$ ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 C8 V- o5 A8 E2 P7 Z$ I/ C
Người quỳ xuống xin tha đều đã nghe qua thủ đoạn của Tuần sát sứ.
$ H2 ?2 u1 l2 |; L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% ~0 v5 S9 i1 r( D, c5 H+ U+ ]: `
Tuần sát sứ có mang theo một loại thuốc màu đỏ dùng để khảo vấn phạm nhân, moi ra tin tức mình muốn từ miệng bọn hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 _7 j# T" ]( v, Q# Y9 z; Z1 O
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 M7 N% d" m+ v' M( P$ t6 M
Yến Thù không bao giờ dùng loại thuốc này để tra tấn người, hắn chỉ đem loại thuốc này đút cho kẻ phạm tội không thể tha.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% M: |  q( I- U% H7 Q
©2022 Kites.vn | All rights reserved- P- N& R; `% K. a: H
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 J$ ^+ A  W+ W
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ e- p* d7 a' A4 i; s* b, f( {
Lý Trường Thiên vừa phiền muộn vừa nhụt chí vùi đầu dưới đất, bỗng nhiên cảm thấy Yến Thù nửa quỳ xuống trước mặt mình.
©2022 Kites.vn |   Q, l2 M( @+ Q) O+ u  K5 aAll rights reserved
2 ?4 i+ I( G9 G1 B9 B5 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên còn đang nghi hoặc thì giây lát sau Yến Thù lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đưa tay bóp mặt Lý Trường Thiên, ép hắn há miệng ra, sau đó nhét viên thuốc trên tay vào.
©2022 Kites.vn |   L/ g) ]3 K, ]- O  |All rights reserved
©2022 Kites.vn | + p  N6 T. \% fAll rights reserved
"Á!!!" Lý Trường Thiên trợn mắt nhìn, vô thức giãy dụa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 _- ?2 Y- k) K* r. t
$ P& K: }6 v  A1 T! z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Động tác của Yến Thù cực nhanh, hai ngón tay kẹp viên thuốc nhét vào cổ họng Lý Trường Thiên rồi mau chóng rút tay lại, chăm chú kẹp hàm dưới Lý Trường Thiên, che miệng hắn phòng ngừa hắn phun viên thuốc màu đỏ ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 p, q6 F+ C2 {3 V  Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 E+ M0 n) k7 M
Dị vật trong cổ họng làm cho Lý Trường Thiên theo bản năng nuốt xuống, Yến Thù buông lỏng tay, hắn lập tức quỳ xuống đất nôn khan một trận, nhưng cái gì cũng không ói ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: c0 A  e. N$ u% S9 g
( X1 N% R& e* p9 @* n* k©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?!" Lý Trường Thiên lau khóe miệng, trừng lớn hai mắt.
©2022 Kites.vn | 1 N, Y0 c; D. ~/ jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( d/ O8 a0 Y* e& L8 C. rAll rights reserved
Yến Thù đương nhiên sẽ không trả lời hắn, chỉ lùi lại một bên lẳng lặng chờ đợi.
©2022 Kites.vn | ; K. [# ~# y* ]: _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; j7 n2 \4 ?! C9 d5 [! }! v9 e
"Chắc không phải độc dược gì khiến người ta toàn thân nát rữa chứ?" Lý Trường Thiên khóc không ra nước mắt, kiểu chết này thật quá khó coi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J/ {* t$ W2 ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved  w, a) `7 }7 e0 d
Vừa dứt lời, Lý Trường Thiên cảm thấy trong dạ dày như bùng lên một đám lửa, thiêu đốt hắn đau đớn khó nhịn.
©2022 Kites.vn | 2 J, ~( J' O$ [All rights reserved
& Z. I% L; A! s, n+ L: l( h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nôn khan một trận rồi nằm phịch xuống, đưa tay ôm bụng, hít vào thở ra, cảm giác thiêu đốt kia chẳng những không biến mất mà ngược lại còn lan khắp toàn thân, chỉ chốc lát sau Lý Trường Thiên liền cảm nhận được đau đớn thấu xương, mỗi chỗ trên người như bị kim chích vào dây thần kinh, lại giống như độc trùng đang tàn nhẫn gặm nuốt huyết nhục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# N$ H- K2 w) I% [/ h/ c
©2022 Kites.vn | All rights reserved- l2 q. q' |0 g: [2 T7 T& k# k3 u
"A.." Đau đớn quá mức kịch liệt, Lý Trường Thiên không chịu được toàn thân run rẩy, thống khổ kêu ra tiếng, mắt hắn đỏ lên nhét bàn tay vào miệng cắn chặt, kết quả là cắn đến chảy máu.
©2022 Kites.vn | : K7 v" T0 D3 }* h( j" U  dAll rights reserved
! o. u4 F( G; y" E4 [1 D. p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dù người trước mắt thống khổ là thế nhưng Yến Thù vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lẳng lặng nhìn.
5 r. U  B7 {: f+ U: x- ?, R2 |' N©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % d0 y  E$ ?* t& c1 ?. v% VAll rights reserved
Nhìn hắn vì thống khổ mà mười ngón tay bấu vào đất, móng tay tróc ra máu, nhìn bắp thịt trên người hắn bị kéo căng, thân thể co lại thành một cục, không ngừng dập đầu lăn lộn trên đất, cuối cùng thần chí không rõ, đau đến gào thét sau đó nước mắt giàn giụa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( h9 j4 g9 J; U% |  Q
©2022 Kites.vn | ' C8 G. Q2 Y- Q+ f8 s4 TAll rights reserved
".. Ta.. Mẹ nó.." Hai mắt Lý Trường Thiên thất thần, tê liệt ngã xuống đất, vừa nức nở vừa lẩm bẩm ".. Chấp hành nhiệm vụ, mẹ nó.."
©2022 Kites.vn | All rights reserved) R7 F0 I& X6 d* y9 P! i# R- M; g; b+ d* ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved' t; v# H& q  L; b& w3 T2 P
Yến Thù ngẩn người.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ s/ u; D; h. d* q; D
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 k$ c) E  \) w5 ^/ L$ z
Đây chính là nguyên nhân tại sao loại thuốc màu đỏ được Tuần sát sứ lấy ra khảo vấn phạm nhân.
©2022 Kites.vn | 8 @4 B1 N. D1 E( |& g8 G7 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & A! F  I" I- }, N8 JAll rights reserved
Khi đau đến nỗi ý thức mơ hồ, người bình thường đâu còn lý trí, đều là không ngừng xin tha thứ, cuối cùng hỏi gì đáp nấy.
$ P) c! w/ a3 i- o©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 }0 \1 a- z: Q( ?8 ~$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng bây giờ Yến Thù vẫn chưa hỏi, Lý Trường Thiên đang trả lời cái gì?
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 c, q1 e' g, A; o
$ q( B( C0 S& f3 f  j+ T, \% L" P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù còn đang nghi hoặc thì đột nhiên Lý Trường Thiên như đuôi cá nhảy lên một cái, nhưng vì cổ và cổ tay hắn đeo xiềng xích nặng nề nên vô tình kéo hắn trở lại mặt đất.
3 Z) h- i  d& ^2 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 a9 H% ]3 G& J0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
"Ta là.." Lý Trường Thiên đã đau đến nỗi đánh mất lý trí, vô thức thì thào, "Đội đột kích... Tay súng... Lý Trường Thiên.. bảo vệ, bảo vệ con tin.. Ta phải bảo vệ... Rút lui.."
©2022 Kites.vn | / e. c  O4 o5 `* dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . F, T0 t3 I. j7 C. sAll rights reserved
Yến Thù yên lặng nghe một lát rồi quay đầu rời khỏi chòi gia cầm.
©2022 Kites.vn | 1 o* Q8 `6 e5 l0 ^7 n2 ]( l( e1 d9 |All rights reserved
- o# u2 x" E4 i! H! c; w3 a5 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người này quả nhiên là một tên ngốc, nếu không thì sao cứ nói nhảm như vậy?
©2022 Kites.vn | 1 a: n6 n! W' ], |2 r: nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 _5 X1 z0 v* x9 @* L8 `All rights reserved
Bất luận như thế nào, khi hắn hạ độc thủ với Tô nhị cô nương vô tội đáng thương kia thì cũng nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* A9 J1 M$ V6 D# W+ _, W" i/ V
©2022 Kites.vn | ! d& R0 k% t6 m1 N- `$ n5 O3 aAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2020 06:23:06 | Xem tất
CHƯƠNG 7: NHẤT THỜI CHỦ QUAN BỊ KHỐNG CHẾ
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P* H; b0 C5 L5 {3 L) I
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ V8 N4 x7 n+ i+ V& D! U- W
“Xảo Nhi, Xảo Nhi, đem cháo thanh nhiệt trên bếp và mấy món ăn này cho đại nhân ở viện bên cạnh đi.”
& x. d( Z5 W, s8 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! ~7 g" d5 S# I, `* UAll rights reserved
Trong phủ đệ Huyện lệnh, trù nương vừa soạn đồ ăn vào khay vừa quay đầu nói vọng ra cửa.
% q# j& b. ?  x6 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : \' [- q0 x% P4 E0 Q$ QAll rights reserved
Xảo Nhi là con gái của trù nương, đang tuổi cập kê, lấy dây đỏ buộc tóc thành hai búi nhỏ, hăng hái từ ngoài chạy vào: “Tới rồi đây!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 O4 F' X+ `5 A( F
©2022 Kites.vn | 0 n" v& S. O" e9 T; \9 |3 GAll rights reserved
“Chậm một chút chậm một chút! Cháo vừa hầm xong, nồi còn nóng lắm! Ôi, tổ tông ơi!” Trù nương trơ mắt nhìn Xảo Nhi đưa tay bưng nồi đất nóng hổi, muốn cản cũng không kịp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* L% I( r2 b% k  C# d/ L2 ^) K
©2022 Kites.vn | + |2 |) ~3 n7 z* OAll rights reserved
“Ô ô ô.” Ngón tay Xảo Nhi bị phỏng rộp, đau đến ứa nước mắt.
8 P- l- ]" Y5 Y- E4 ^9 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- p5 a( Q  C1 O% W) S
Trù nương vội vàng xối nước lạnh lên tay Xảo Nhi, nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì, bảo Xảo Nhi lấy khăn sạch lau khô tay rồi mau chóng đưa thức ăn qua: “Nghe Huyện lệnh lão gia nói vị đại nhân kia là đại quan, không được trễ nãi, mau đi đi”.
# q* ?8 @' S0 P- N8 o0 z6 V1 e7 [2 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
: `0 i+ ]) S6 L$ f©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi ạ”. Xảo Nhi lên tiếng, hai tay bưng khay gỗ đựng đồ ăn đi đến viện bên cạnh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 J; r4 A' o# ^# z3 l
©2022 Kites.vn | All rights reserved: A: v: c/ U, `- U4 o, s
Trước khi vào sương phòng mà vị đại nhân kia đang ở, Xảo Nhi hít sâu hai lần, có chút khẩn trương.
0 l0 f! k+ z- ^4 h. Y  T" ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 S6 u9 B. J) K- L: T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe nói đại quan ở trên phái xuống dữ như cọp, vừa xấu tính vừa nghiêm khắc, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là bị mắng ngay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 o6 }3 L3 o. v4 @/ m& S
©2022 Kites.vn | ' P7 M9 [. Q2 R5 S5 aAll rights reserved
Xảo Nhi đứng ở cửa tự động viên mình, sau đó gọi: “Đại nhân có bên trong không? Đưa bữa trưa cho ngài đây”.
©2022 Kites.vn | 0 ~2 S7 m2 H% `6 X+ \9 @5 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 L9 Q! ~- N) G) p" z/ w
“Mời vào.” Ngữ khí nhàn nhạt nhưng thanh âm dịu dàng như mưa xuân.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ F9 g% U7 q  E( h
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 L8 z% g# G8 ~, D8 Q' c2 N" z: [% ^
Xảo Nhi dùng bả vai đẩy cửa, bưng khay gỗ đi vào, không khỏi trố mắt sửng sốt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) T' x( _$ W6 g# Z) y5 W4 ~- _
©2022 Kites.vn | - d9 V0 j6 b7 u' C8 n3 e. VAll rights reserved
Oa, trên đời lại có người đẹp như vậy sao!
0 G$ f' ~5 a# F  O! x5 y$ q©2022 Kites.vn | All rights reserved
& q6 [% y* q8 ^5 ?% r. {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù đang ngồi bên bàn đọc thư tịch, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu nữ có bộ dáng non nớt đang ngây ngốc nhìn mình, thế là nói khẽ: “Làm phiền đặt bữa trưa lên bàn, cám ơn”.
5 H' M+ q# L! _6 V# w" Z5 g( e©2022 Kites.vn | All rights reserved
# `) ?# k1 u% _1 W# `, k* ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
“À được!” Xảo Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng dọn bữa trưa rồi nói, “Đại nhân từ từ dùng, ta cáo lui trước”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* k# f, r7 K* ^0 @, Q
8 m2 k$ N. q. t3 L! y2 |1 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xảo Nhi hành lễ chuẩn bị rời đi, ai ngờ người phía sau đột nhiên gọi một câu: “Khoan đã”.
1 b7 C3 f$ o& A6 }3 d1 E# k7 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 E4 `, e& M% ^$ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xảo Nhi toàn thân cứng đờ, ngẫm lại xem mình đã làm sai chỗ nào.
, [; u4 }; n5 F6 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' W0 d2 @( @6 B/ a9 s  E; D+ SAll rights reserved
Chẳng lẽ ban nãy nhìn chằm chằm y quá lâu, mạo phạm người ta?
" i# D9 p  g2 g- ^) ~' w7 B: g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 k& M2 P+ s+ `# h# k& Y8 JAll rights reserved
Xảo Nhi khẩn trương không thở nổi, chỉ thấy vị đại nhân kia đứng lên, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ bằng đồng xu, đi tới đưa cho Xảo Nhi.
6 q" O# r) O8 w8 U. I9 z# j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 D( `& I/ ?7 c. Q5 e+ T5 R) [
“Thuốc cao này có thể trị vết phỏng trên tay ngươi, mỗi ngày dùng ba lần, bôi thuốc xong thì lấy vải sạch quấn vào.” Yến Thù đặt bình ngọc nhỏ vào lòng bàn tay Xảo Nhi rồi tiếp tục căn dặn, “Khi vết thương đỡ hơn thì tốt nhất đừng để dính nước, nếu bất đắc dĩ bị dính nước thì lập tức đổi thuốc, nhớ chưa? Nếu chưa nhớ ta sẽ nói lại lần nữa”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 F: \/ c$ U+ m" Z5 M
©2022 Kites.vn | " p8 ^8 r5 ?7 u3 OAll rights reserved
“A.. Ừm, vâng.” Xảo Nhi bị dọa không nhẹ, hơn nửa ngày mới đáp lại “Đa tạ đại nhân”.
# Z% G" K. c. m" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 L0 u& N0 X3 I6 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt Yến Thù thoáng dịu dàng, gật đầu với nàng.
©2022 Kites.vn | - }( D; K2 u2 K  dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 g' [1 m" B1 l' `
Xảo Nhi cất kỹ bình thuốc nhỏ, ra khỏi sương phòng, sau đó cuống cuồng chạy tới nhà bếp.
  N% d) a0 q$ J* @©2022 Kites.vn | All rights reserved
) l7 b7 ^6 n) `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng vừa chạy vào nhà bếp vừa rống to: “Nương! Nương! Con vừa thấy thần tiên a!”
3 v) O+ x& ?" P7 p  y# {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ m/ l' _- c2 J. S* ~All rights reserved
Kết quả là đá lăn một rổ thức ăn, giẫm nát hai quả trứng, đuổi bay ba con gà, đổi lại mấy câu mắng, vui quá hóa buồn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 }. o0 e/ ?6 p6 @
©2022 Kites.vn | 1 A" h: i4 q. u' j/ G' kAll rights reserved
-
( V* m& ]+ D$ r: x©2022 Kites.vn | All rights reserved
# _) |- u& v1 K; g) k$ y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong sương phòng.
4 B6 h% u/ n/ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   E( b$ P! [+ sAll rights reserved
Yến Thù ngồi xuống trước bàn gỗ tròn có đặt bữa trưa, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, chờ gia phó thu dọn bát đũa và canh thừa xong thì giữ nguyên y phục nghỉ ngơi một lát, sau đó mới không nhanh không chậm ra ngoài, đi về phía chòi gia cầm.
- t- a( q* q0 v' j( B+ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! H: \) t& {1 B- T5 H8 B% B7 B3 L  rAll rights reserved
Đã là buổi chiều, giờ Mùi, mặt trời ngả bóng.
. H  Q2 D, N4 X! Z/ W/ P" L©2022 Kites.vn | All rights reserved
! Z* k3 E( G7 W  M7 k" @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Gió thu phất phơ, Yến Thù đi đến trước chòi thì chợt dừng bước.
" J; [( V# `: S$ l% ]. z" }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ g0 ?9 v1 L0 B: U: ?) k3 d
Người kia nằm ngả nghiêng trên mặt đất, trán đụng bị thương, mười ngón tay trầy xước trắng bệch, máu đen dính lên móng tay bị tróc ra, tóc tai tán loạn che đi nửa khuôn mặt, lồng ngực không phập phồng, tựa như không còn hơi thở.
* H$ l* D' q; Q( v; Z% I0 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 C5 q% [4 q6 o/ lAll rights reserved
Yến Thù không hề thấy bất ngờ.
©2022 Kites.vn | 3 E; _3 g0 X9 G6 \; [7 J7 GAll rights reserved
7 H2 E; Q( l! w: P, L' [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Viên thuốc màu đỏ có công hiệu hai canh giờ, trong thời gian này người bị đau đớn hành hạ tới chết hoặc dứt khoát tự sát, cái nào cũng có.
) s6 A/ ]/ l0 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
% k1 ^5 U& S& n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù mặt không đổi sắc giẫm lên bàn tay chồng chất vết thương của người kia, thấy hắn thờ ơ thì bắt đầu quấn chặt tay áo chuẩn bị nhặt xác.
©2022 Kites.vn | - I( i9 Y$ Q( k: v# ?0 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | , [8 v7 j# s( v# U. j2 wAll rights reserved
Thế nhưng trong điện quang hỏa thạch, kẻ đã “chết” kia đột nhiên giơ tay chụp mạnh cổ chân Yến Thù.
1 ]4 B8 \" a% C©2022 Kites.vn | All rights reserved
: N; {. z/ \/ Z5 W" L& x; s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đôi mắt Yến Thù đột nhiên co rút, không kịp đề phòng ngã nhào trên đất.
©2022 Kites.vn | 1 ^/ d7 {1 i) R& m1 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ W; F3 v1 N4 B; I0 \8 D
Một giây sau, Lý Trường Thiên không chút do dự leo lên lưng Yến Thù, hai chân kẹp chặt đùi y, hóp bụng đè chặt lưng y, làm cho nửa người dưới của y không cử động được nữa, sau đó Lý Trường Thiên quàng xích sắt trên tay mình vòng quanh cổ Yến Thù rồi kéo căng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' s: a. D  j' ]) m4 [
6 S$ h% p" u( w$ t1 U8 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trái tim Yến Thù đột nhiên lạnh buốt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  b) H3 w% h+ a- ~  U/ f
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n" w( B5 l% m0 F6 h  w
Nguy rồi, chỉ nhất thời chủ quan mà mệnh môn đã nằm trong tay người khác!
©2022 Kites.vn | , Q+ f( w5 H. _All rights reserved
/ x% n, ~  U7 e2 J  Z* P8 e% D2 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2020 06:25:05 | Xem tất
CHƯƠNG 8: MẮT THẤY TAI NGHE KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT
/ O5 s5 |2 ?% L& m1 t4 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 B! Z2 T- P, u* E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù cứ tưởng sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ Lý Trường Thiên chỉ quàng một vòng xích sắt quanh cổ hắn nhưng không dùng sức, Lý Trường Thiên bóp hàm dưới Yến Thù bắt y xoay đầu qua, khi nhìn thấy vẻ mặt của y thì phá lên cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ P; F! Z( L: ~2 d/ n+ @* Z- H0 X5 |" _
©2022 Kites.vn | # e  l4 w8 E* E1 ]All rights reserved
Lý Trường Thiên nới lỏng gọng kìm, đẩy Yến Thù ra cười nhạo một tiếng: “Thì ra ngươi cũng biết hoảng sợ, ta còn tưởng cơ mặt ngươi bị liệt rồi chứ”.
1 Q" s5 V: O, j% a©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 {7 v2 c( j7 q' d& ]5 b: U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nhe răng cười, đôi mắt hơi cong lên, nụ cười vừa phóng túng vừa không sợ hãi, tuỳ tiện làm càn, giống như phí hết tâm tư giả chết không phải vì giữ mạng chạy trốn mà vì muốn gỡ lại một ván.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* e; }; R% w- _0 \4 M- b
- A. b5 ]4 R* d( k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù lảo đảo bò về phía trước, tay chống lên đất, ổn định thân mình rồi đứng dậy.
9 S. @6 T/ G0 d( t* @8 h) z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % p6 b4 s, N; B) U$ d* b" D" P; P! TAll rights reserved
Tóc y hơi loạn, trên cẩm y trắng tinh đều là cỏ dại và vết bẩn nhưng Yến Thù chẳng có tâm tư đâu mà để ý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# ~% i: C8 Q) S# F5 Z3 ^8 y
©2022 Kites.vn | All rights reserved! w( J, n+ Z& O, r% F" C/ z9 [4 m
Yến Thù ngờ vực nhìn Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 w, _& f4 B* b. S3 q, L' g  G
©2022 Kites.vn | % Z) R' b. z5 t, T+ K/ LAll rights reserved
Ban nãy Lý Trường Thiên kẹp rất chặt, động tác lại khéo léo, chưa chắc mình đã thoát thân kịp, nếu Lý Trường Thiên dùng xích sắt siết chặt cổ y thì nói không chừng y sẽ ngạt thở mà chết.
©2022 Kites.vn | % i# l- ~$ \0 a' z: nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ D3 j; s6 O2 k2 l* J
Tại sao hắn lại buông tha cho mình?
0 I8 k  A8 l5 n' G! M8 c+ u  I/ ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 i  Z% o* k1 {3 G9 o* c- _9 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khiến người ta hoang mang không chỉ mỗi điều này.
, ^& A& E, I! N) B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 V% d9 i. T! K! ^5 D1 ?All rights reserved
Vì sao người trước mặt y sau khi nuốt viên thuốc màu đỏ vẫn còn sức lực?
©2022 Kites.vn | All rights reserved; b% P; }" L7 c" Z- {8 h, m8 e
©2022 Kites.vn | / B0 z8 B0 f. _. F- ~$ i9 IAll rights reserved
Còn nữa, võ công của hắn từ đâu mà có? Hắn thật sự là một tên ngốc lang thang đầu đường xó chợ sao?
©2022 Kites.vn | * N" F! X% ^! ]5 i& N/ F3 H, n  Q) wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 D2 \0 C  ~% `
Yến Thù nhịn không được tiến một bước về phía Lý Trường Thiên.
0 G, R9 N5 z! f! L) e1 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& ^& Z: b. F7 _: Z( h2 b* _
Nỗi thống khổ khi huyết nhục bị xé rách vẫn còn lưu lại trong xương tủy, Lý Trường Thiên co người lại một chút, nhíu mày nhìn Yến Thù đầy cảnh giác: “Muốn giết thì giết, đừng hòng cho ta uống thuốc lần nữa”. Sau đó Lý Trường Thiên mím chặt môi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' [. p/ J$ z' H' X) C- |
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 X& b2 O$ s; v% z3 s, z' [
Tra tấn một lần thì thôi đi?
©2022 Kites.vn | All rights reserved" w2 Q' T$ C3 Y6 t  {
©2022 Kites.vn | + g0 Y! S/ c* w+ d: |  mAll rights reserved
Mẹ nó lại còn tới nữa?
4 b: `4 }% f, g# y8 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; Z  S+ _7 X/ I, WAll rights reserved
Có tin lão tử đập ngươi không?
©2022 Kites.vn | $ d% Z4 F$ G- WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ h# g* s8 `, T! D. h# L* p
“Ngươi..” Yến Thù chậm chạp mở miệng nhưng không nói gì, sau đó đột ngột quay người bỏ đi.
! b5 L& O* [. z- `3 m& C8 T( d# Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 t5 n( k: i- _* X$ t; d" F( k# ]5 I
Thấy y đã đi xa, Lý Trường Thiên thả lòng người dựa vào góc chòi dột nát, ủy khuất thổi thổi mấy ngón tay đau buốt, sau đó lại thở một hơi thật dài.
2 r" K6 n/ ?8 d2 L* X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 R* Q& Y' s( \
“Haizz, muốn chém giết hay róc thịt thì mau mau cho thống khoái được không.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 O2 T% v' `4 N5 S8 k1 d( i9 v
©2022 Kites.vn | All rights reserved' Z& B/ l7 ^' X5 m
-
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ }2 v, b' ]! v  y
©2022 Kites.vn | # B9 M; n% j5 T6 t/ `All rights reserved
Vương Nhị là người cầm canh gõ mõ trên trấn Xuất Dư, tuổi ngoài năm mươi, đã canh đêm hơn hai mươi năm, từng hô câu “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa” không biết bao nhiêu lần.
3 X% j3 R" w) R+ V- u& P" c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; ?1 ^! J( c; d7 [* [# BAll rights reserved
Ngày hôm đó trời tối, hắn như thường lệ cầm chiêng đồng nhỏ đi trên đường.
©2022 Kites.vn | 2 p  w7 k$ e( ?) G; DAll rights reserved
1 Z  j' ?- {. o$ U3 V) }. U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đã là canh một, trên phố vẫn thấy được không ít tiểu thương đang từ từ dọn quán.
! Y- F# v& t; z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 h) L' G* ^2 v1 N5 I; SAll rights reserved
Vương Nhị hắng giọng, cầm chiêng đồng sắp sửa gõ thì bỗng nhiên một đại hán say khướt va vào hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. _" c2 t9 G  s
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ z$ D8 ~9 \! t4 J: X
Vương Nhị bị ngã không nhẹ, đỡ eo kêu rên “Ối ối”.
©2022 Kites.vn | 5 ^& k) f/ e$ u6 V3 G! j& aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / f4 i! D) U4 I7 j4 oAll rights reserved
“Không có mắt à!” Kẻ say kia không thèm nói đạo lý, mở miệng mắng hắn.
/ z, H3 z1 |, \©2022 Kites.vn | All rights reserved
; W& R8 i0 ^9 X5 v8 {2 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vương Nhị nhìn kỹ mới thấy đó là ác bá Tiền gia của Tây Nhai Khẩu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 _( j( F: n* H' n4 Q3 A7 F6 Z4 y
1 r$ l4 \5 k: H% k+ e8 i8 B9 O5 d6 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấy tên đại hán vạm vỡ theo sau Tiền gia mắt lom lom nhìn Vương Nhị chằm chằm.
©2022 Kites.vn | ; L3 j5 Q6 L) X& W% [1 DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 y0 _( \' o9 ?) `3 J
Vương Nhị bị dọa đến run rẩy, vội vàng lui sang một bên, cúi đầu không dám nói lời nào.
$ ~  v! B9 n; s1 t8 l" b, W( q& j©2022 Kites.vn | All rights reserved
) z: ~' B1 ?9 y5 C& E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lão gia ác bá vung tay áo, khịt mũi hừ một tiếng, ngẩng cao đầu mang theo mấy tên tay chân nghênh ngang rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 Z6 c7 w0 t9 ~0 k# J% x
©2022 Kites.vn | 8 [7 ~  A! e7 G$ |) ]All rights reserved
Vương Nhị thầm ai oán hôm nay mình thật xui xẻo, nhặt chiêng đồng rồi đỡ eo đứng lên, hắn xoa xoa chỗ đau, ngẩng đầu định tiếp tục cầm canh gõ mõ, ai ngờ trước mắt có người chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó lặng yên không một tiếng động.
% @. Y% g+ N& s- R©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 J  F3 U( t, `5 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ai da má ơi! A Di Đà Phật Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi a!! Vương Nhị sợ đến mức toàn thân run rẩy.
7 Y, S- m! E% I! t% }' I: _©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ J' Q3 f6 l- p; ?7 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù: “..”
©2022 Kites.vn | ; q* o  q- H5 Z: L8 G, Y/ g* Y6 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) \' j& i5 {9 M% C1 j4 wAll rights reserved
Yến Thù lùi lại một bước: “Thật xin lỗi, lão nhân gia, làm ngài sợ rồi”.
©2022 Kites.vn | 3 g0 R- Y2 W3 }% m6 S" CAll rights reserved
( q: T! Y/ y' B. s/ P3 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vương Nhị nghĩ thầm người này đi đường nào vậy sao không có âm thanh! Vỗ ngực cúi đầu nhìn xem y có bóng hay không.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 q1 q1 n5 K4 f! w$ V0 Z4 }
©2022 Kites.vn | All rights reserved; w0 C0 V$ K7 u& `
May quá, là người.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 \7 l# H" \# K( S
©2022 Kites.vn | 7 i8 [4 t+ e% ?. ?9 _, r! y0 g  Y8 aAll rights reserved
Vương Nhị thở phào một hơi, nghe thấy công tử mặc cẩm y màu trắng kia nói: “Xin hỏi khi Nhị cô nương Tô gia chết là ngài phát hiện đầu tiên đúng không?”
* w6 Z( D7 V/ R2 L9 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - m# _: J! m; O0 Y5 n  }0 c6 ]9 RAll rights reserved
“Phải, là ta.” Vương Nhị đáp.
©2022 Kites.vn | 5 K) d; m4 a' u0 i' C5 \# FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 j) {" Y0 }0 J* @: E1 k: W
“Họ nói ngài nhìn thấy phạm nhân.” Yến Thù nói.
! \6 {9 ~  e3 ^2 ], w$ ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 x6 j& V) y3 l( k: z
“Thấy được, chính là tên ngốc trên đường kia!! Phi, đồ súc sinh!” Vương Nhị mỗi lần nói tới việc này đều oán giận không thôi.
$ C+ w  L4 z& Z4 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 D: e) U! L4 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ngài thấy rõ không? Chắc chắn là hắn sao?” Yến Thù truy vấn.
) v9 B; p+ l0 j. L0 O! j/ J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 W. D0 v, S; d1 o& |
“Công tử, mặc dù lão hơi lớn tuổi nhưng mắt chưa mờ đâu!” Vương Nhị chỉ chỉ vào mắt mình đáp, “Huống chi ta vì sao phải vô duyên vô cớ vu oan cho người khác chứ?”
©2022 Kites.vn | : ]% ?7 d7 T$ l6 m  ?/ ~$ y/ |5 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 a& f5 ]4 o/ r/ `All rights reserved
Yến Thù khẽ mím môi, suy tư nửa ngày rồi lại hỏi: “Lão nhân gia, khi ngươi thấy chuyện này còn có người nào khác không?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 }& F: m8 u( @+ l6 h* P) S
8 M, \! ~( F6 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vương Nhị lắc đầu: “Không có, chỉ có Nhị cô nương Tô gia và tên súc sinh kia”.
7 E! U+ n3 e% h  Z- {# j4 j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! W! V7 ]4 r" q. W4 H* j4 B1 B
Yến Thù không buông tha tiếp tục hỏi: “Vậy ngài nhìn thấy phạm nhân sàm sỡ cô nương sao?”
©2022 Kites.vn | 0 I# d9 V) C* }All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ Y7 W: b) w3 F, d* w, m) DAll rights reserved
Vương Nhị gật đầu: “Thấy chứ!! Ta tận mắt nhìn thấy tay của súc sinh kia đặt trên ngực cô nương, còn hôn nàng nữa!! Ai!!! Nhị cô nương Tô gia thật đáng thương a.”
( Z1 v7 f1 \; R4 v: o* O- c. q2 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ Y6 x, c9 p- G
Đã nói đến đây thì có hỏi tiếp cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Yến Thù gật đầu cám ơn rồi quay người rời đi.
©2022 Kites.vn | - o, g1 N" `1 a; z% b" qAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2020 07:50:44 | Xem tất
CHƯƠNG 9: NẰM TRONG TAY NGƯƠI ĐÂU CÒN CÁCH NÀO
©2022 Kites.vn | # z# E/ j7 I' PAll rights reserved
; d4 x% Z5 u0 n4 g+ O" w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh chiều vàng vọt, gió tây mùa thu mát rượi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 }' T9 d6 o/ k* x6 E0 C
©2022 Kites.vn | All rights reserved( b, ?8 ^3 ?4 ~" _
Lý Trường Thiên đang ngồi xổm trong chòi rơm đếm kiến.
©2022 Kites.vn | + X9 @7 R; ~$ I9 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! j+ I/ }* K# Q$ s/ Q6 x3 t$ l- SAll rights reserved
Trong đám có một con kiến bò đè lên một con kiến khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 P$ e5 [" X* I% w' O# H2 r! V
" c+ [0 w" Z2 N+ g% U1 ?4 g' F) U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên chính nghĩa đẩy con kiến kia ra, còn thuận tiện dạy dỗ nó một phen, xem như cá trên thớt tùy ý chặt chém.
4 V3 G# u- b- ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ n/ M9 B/ U. x6 C- p" d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Răn dạy kiến chúa xong, Lý Trường Thiên buồn bực thở dài, nhẹ nhàng kéo xích sắt trên thân, xích sắt quấn quá lâu nên cổ và tay có vài chỗ bị tụ máu, chỉ cần Lý Trường Thiên nhúc nhích thì lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
* `* X* y/ D  d! b4 _, o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" M% M2 E8 l" X* R4 x7 Z- W
Đã hai ngày trôi qua từ lúc bạch y công tử mặt lạnh kia rời đi.
3 U7 x0 ~, b' A6 L8 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
" k; \. O3 `; @$ ]* q' H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai ngày nay ngoại trừ gia phó đưa cơm cho hắn thì Lý Trường Thiên chưa từng thấy ai khác.
, D/ C: W' s+ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! _$ [/ M1 b, W6 G1 [
Thả không thả, giết cũng không giết, cũng không giam trong lao, rốt cuộc là có ý gì?
©2022 Kites.vn | + ]3 H; E* j+ b$ h" M& wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 k( C/ b, _6 {: TAll rights reserved
Lý Trường Thiên tựa cằm lên đầu gối, thở dài thở ngắn cảm khái vận mệnh của mình sao lắm chông gai.
9 n! l! [: E& p% ~8 [( O©2022 Kites.vn | All rights reserved
% H. y% R4 b" j: h$ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống, che đi ánh nắng trong trẻo.
©2022 Kites.vn | 5 z* Z4 a6 o5 E" b* B0 SAll rights reserved
* m  ]3 b7 W, u# d; H' J  I' |4 R4 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên ngẩng đầu lên, cùng Yến Thù bốn mắt nhìn nhau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( V$ y3 G7 X+ W" S, }6 c- H3 ]
  S/ s5 H9 O, |+ ?, e  u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù ngồi xổm xuống, một đầu gối tì lên đất, đưa tay về phía Lý Trường Thiên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; o0 j3 Q/ o) }- u9 e# g
; ~/ q+ s' s4 M5 k9 j- q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên ngả người ra sau né tránh bàn tay của Yến Thù, cảnh giác nhìn y.
5 P9 @2 R3 x8 w8 `0 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- S9 N7 a8 F8 n  `" z
Yến Thù thoáng nhíu mày, không nể mặt túm xích sắt trên cổ Lý Trường Thiên, xích sắt lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh.
©2022 Kites.vn | / X( b" K3 b" N- sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ c: g1 x. n/ p, P) N8 U
Lý Trường Thiên chật vật bổ nhào về phía trước, cổ tay và cần cổ cuối cùng bật máu, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.
3 ?* |9 `. o5 D5 y/ c, ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ c. E( Z* @* m
Yến Thù thờ ơ, y biết kẻ này lai lịch không bình thường, y từng hoài nghi có phải mình oan uổng người vô tội hay không, cho nên hai ngày nay đã đi tìm tất cả những người biết việc này ở trấn Xuất Dư.
©2022 Kites.vn | 6 e+ u  O8 L+ x7 Y  k. ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 P8 c: y; q2 G& T
Mà tất cả những người biết việc này trên trấn đều không chút do dự khẳng định chính là kẻ này gây nên.
3 U) t* o/ g! l9 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
' {' x, m' K" w  K2 ^# {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thậm chí có người còn tận mắt thấy người này sàm sỡ cô nương.
: m: Z9 ~4 ?0 A  J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 W, e- w/ I4 o0 Q. P1 k
Đã như vậy thì một mạng đền một mạng, kẻ giết người thì sẽ bị giết.
! L* N" N, y/ V$ }4 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 W) m6 U" ]6 }7 G9 L6 S
Lý Trường Thiên đang nghĩ xem người này muốn dùng cách gì đối phó với mình thì thấy y mặt không đổi sắc mở khóa, sau đó tháo xích sắt trên người hắn xuống.
# \8 Q1 u3 {. L6 g: ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 B! O3 j  l! E3 t2 FAll rights reserved
Ủa? Không phải là muốn thả mình chứ?
©2022 Kites.vn | $ f0 f. E/ @* ~- q3 y0 n4 p' @All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 p& a2 I2 O' l4 yAll rights reserved
Lý Trường Thiên thổi thổi chỗ trầy xước trên cổ tay, vô cùng nghi hoặc nhìn Yến Thù.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 S8 J/ {* Y1 p
©2022 Kites.vn | & v' L% i4 d3 o/ Q: R6 u' oAll rights reserved
“Đi theo ta.” Yến Thù lạnh lùng nói, “Nếu còn giở trò thì trực tiếp lấy đầu ngươi”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- f2 R& s! w1 T4 F2 Y0 N, \
/ {( E" y1 [8 S) ^) F( E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên nở nụ cười: “Xem điệu bộ này của ngươi thì lấy đầu ta không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Nói vậy nghe có vẻ uy hiếp lắm à?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! q, o' [& y6 O- M
©2022 Kites.vn | 8 r5 V" V3 O7 ~2 N8 i0 IAll rights reserved
“..”Yến Thù nhíu chặt mày, đang muốn động thủ thì thấy Lý Trường Thiên chống đầu gối loạng choạng đứng dậy: “Được được được, thật sự là nằm trong tay ngươi mà, đi thôi”.
) O4 w3 V3 E( r. y' d) Q0 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
! w) ]! Z$ R" m1 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai người ra khỏi phủ đệ Huyện lệnh, một đường thẳng tới vùng ngoại ô, một kẻ bẩn thỉu không ra người không ra quỷ, một vị công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, một trước một sau đi trên đường quả thực rất kỳ quái, khiến cho không ít người qua đường phải liếc nhìn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ N6 @& G4 t- z8 }, P5 E7 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 b3 s+ @0 W9 \, K# l
Lý Trường Thiên mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần cùng thể lực đều đến cực hạn, đuổi theo Yến Thù bước đi như bay đều phải dựa vào chút hơi tàn còn lại, lúc ra đến ngoại ô thì hai mắt hoa lên, suýt chút thì ngất.
1 R/ i5 T# b4 W) f/ D+ E7 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
. h+ c3 }! j  Z. ~. {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khi Lý Trường Thiên sắp chịu không được nữa, Yến Thù dừng lại.
©2022 Kites.vn | + T8 G0 b$ J' G. A- aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ W3 ^6 F7 p; O6 @1 `2 w
Lý Trường Thiên bám vào thân cây, thở nhẹ hai cái rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó sững sờ.
©2022 Kites.vn | ) }2 ^: g# Y. F6 k8 KAll rights reserved
: z/ L( l/ ?0 n  `7 l; n* i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trước mặt hai người bọn họ có một ngôi mộ.
©2022 Kites.vn | 9 A; e4 D- k1 ~4 dAll rights reserved
1 t$ r# V1 M- y  z; s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người dưới mộ rõ ràng vừa mới chôn, tấm bia trên gò đất hơi ẩm ướt, giấy vàng và tiền giấy rải đầy đất, cờ tang hai bên mộ bay phất phơ trong gió lạnh, không gian vắng lặng đầy quỷ dị.
+ f1 L9 D0 S/ A4 j: x! X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( A) D* w  K7 ~9 p4 A* JAll rights reserved
Nến thơm thắp trước mộ đã sắp cháy hết, tàn sáp rơi xuống đất, còn lại ánh nến lúc sáng lúc tối ở giữa như muốn nói lên nỗi bất hạnh và bi ai.
, k' [( C# U+ A  L©2022 Kites.vn | All rights reserved
. o5 q6 Q5 X" H" n. v' R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Yến Thù vái một cái trước mộ, sau đó lạnh lùng bảo Lý Trường Thiên: “Quỳ xuống, dập đầu”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( {& C. x! Y# q2 c) Q
©2022 Kites.vn | All rights reserved  U% n- p! p* B  l
Lý Trường Thiên nhìn thoáng qua Yến Thù rồi quỳ xuống.
: j' e% ^8 {" }( Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 c& i* _4 Z8 T$ t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý Trường Thiên không chút do dự khiến Yến Thù không khỏi sững sờ.
! A* c, \, b3 g- w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; Y8 k0 P: b7 M# G4 T& C
Điều làm cho Yến Thù bất ngờ hơn chính là Lý Trường Thiên không sợ hãi, không hoảng hốt, không hối hận, hắn thậm chí còn không hỏi chủ nhân ngôi mộ này là ai.
©2022 Kites.vn | 2 k  F% K9 B0 f  a4 Y' X# A+ E9 |All rights reserved
% k3 r  E- q9 x, p( `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nhìn bia mộ, đáy mắt toát lên một sự đau thương nhàn nhạt và không đành lòng, trên mặt không hề có thần sắc mà một phạm nhân hiếp giết tàn bạo nên có.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, U6 {) `+ Q  u' w; @: C8 q9 B( u
©2022 Kites.vn | 0 H# d( H0 c8 T# R. a; |! z7 v; B7 _1 dAll rights reserved
Đầu tiên Lý Trường Thiên thở dài một cái, sau đó dùng thanh âm nhỏ đến mức không nghe được mà nói: “Xin lỗi cô nương, khi đó không thể cứu được ngươi, lên đường bình an nhé”.
©2022 Kites.vn | ; r7 h" C$ {* ^! [8 |All rights reserved
; E# x( @& g9 t  V  e1 y7 U8 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong Lý Trường Thiên lạy ba cái trước mộ, lúc sắp đứng dậy Lý Trường Thiên nhìn thấy bên cạnh mộ có ít cỏ dại, thế là giơ tay ra nhổ đám cỏ kia, có mấy cây cỏ rễ quấn rất sâu làm Lý Trường Thiên tiêu tốn không ít sức lực.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# L3 N0 m  ~! |1 x% ?% z
©2022 Kites.vn | All rights reserved: e: B  k: b9 ^2 t% H9 k0 N
Yến Thù vẫn không nói một lời nhìn Lý Trường Thiên chằm chằm, khi thấy hắn nhổ cỏ dại thì hai mắt chợt mở lớn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  R! v2 _! T$ {+ J7 s1 I
; ]6 O8 O% W* t" t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách