Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
Thu gọn cột thông tin

[Cung Đấu] Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu : Phi Tử Bất Thiện | Hoại Phi Vãn Vãn (full)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2014 13:18:06 | Xem tất
ĐẠI KẾT CỤC

©2022 Kites.vn | All rights reserved& _4 D* c3 `- o" O; D* |
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 x2 ?, ~+ P$ }6 ^4 f+ F
Chương kết : Tay nắm tay, dâng trọn đời ta

  p1 M$ w9 |; y' {1 Z% p$ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + n; @) R# Y( s1 ~6 OAll rights reserved
Edit: nhutphonglin + BW_mylove_SG
©2022 Kites.vn | % z2 n8 H5 n' G6 KAll rights reserved
Beta: Rabbitlyn + TomoyoDouji + heybaby
0 h" j# {- o8 b3 d3 q1 d1 p9 M8 x©2022 Kites.vn | All rights reserved

  K0 ?9 s" `: r& ~2 t$ P+ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 U/ ]/ J& Y9 A9 L8 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : h) d3 w( Z- I* uAll rights reserved
II
©2022 Kites.vn | , u. b1 X" D3 C0 @  v+ b' qAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved$ @; N; M& a2 M+ [/ r0 r
©2022 Kites.vn | ' `# {. b8 {  U4 l7 d) q' v' yAll rights reserved
- ]) J+ _  b' Q% W" w0 h: I2 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Hành Niên đột ngột tiến lên một bước, Cố Khanh Hằng cảnh giác đứng chắn phía trước ta, nghe lão ta lạnh lùng nói: “Chấn Nguyên chết có liên quan đến ngươi?”
©2022 Kites.vn | $ I; x" P/ m/ \: j/ M, u+ nAll rights reserved
) R4 A+ {& o: D  ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lời của ông ta khiến Cố Khanh Hằng bị chấn động mạnh. Đúng vậy, việc này, ngay cả Khanh Hằng ta cũng chưa từng tiết lộ. Hít một hơi thật sâu, ta nhìn lão ta cười nói: “Đúng, bản cung cũng có liên quan. Ngươi sinh ra y, đương nhiên biết sở thích của y là gì. Thế nào, ngươi cảm thấy dáng vẻ của bản cung còn chưa đủ để quyến rũ y sao?” Nhớ tới loại người thấy sắc liền ném hết mọi chuyện ra sau đầu như Diêu Chấn Nguyên, ta chỉ cảm thấy buồn nôn!
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ `/ J% g, n5 ?& l! [: B$ _
6 G6 F8 U2 Z3 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong đôi mắt của Cố Khanh Hằng hiện lên sự kinh ngạc, ta nói như thế, y hẳn đã có thể xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nhưng lúc này, y biết không phải lúc hỏi nên vẫn không nói gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* M+ C& h7 k2 {
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 p1 F/ |- P" W& _& N6 k
Cuối cùng Diêu Hành Niên giận dữ quát lên: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
2 d5 e2 k0 ?& ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
; U" |. T1 {. m& n$ M0 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lão ta cảm thấy kỳ lạ, ta đã là công chúa Đại Tuyên, lúc sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm ta cũng không đến Hoàng đô, như vậy, làm sao có thể gặp con trai lão ta ở khu vực săn bắn ở Thượng Lâm Uyển được.
$ U, B6 s1 ?! u; w; D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 m1 i5 Z: H9 H
Ta không đáp, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi cho là Diêu Chấn Nguyên chết trong tay ai? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là Tuân thái tử.”
: P8 |% p/ N- Q0 o4 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% y9 r2 Z( `( @# e) e5 R7 w! g0 d( U
Bỗng nhiên ông ta lui một bước, giận dữ nói: “Không có khả năng đó!”
©2022 Kites.vn | 0 Q+ G: T: p! u* x- i- oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 Y: f- C( L6 _0 F& ]( l
“Sao lại không có khả năng? Ngay cả ta cũng có thể vào được khu vực săn bắn, huống hồ là y?” Ta không cần phải nói cho lão ta biết thân phận lúc đó của ta, còn có thân phận lúc đó của Tô Mộ Hàn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 Z" a+ b6 z% l/ x2 T  I$ D+ v
©2022 Kites.vn | 7 a0 h$ \& c4 V" n5 z/ M0 i1 GAll rights reserved
Diêu Hành Niên mở to mắt nhìn ta, đôi môi khẽ run lên.
3 L. o" D$ Y0 X; g5 S" L2 P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) ~* D* C1 J9 [4 _! QAll rights reserved
Ta lại lạnh lùng nói: “Năm đó, có phải ngươi đã hạ lệnh phóng hỏa Đông cung hay không?”
. d8 R' J* ]# |©2022 Kites.vn | All rights reserved
; |) b8 n2 ]) O- o: @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt của lão ta trở nên căng thẳng, lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
©2022 Kites.vn | 8 i, F+ p5 g: R% k0 n- PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Y. B! h) L3 k; b( w- Z& p: u
Ta là ai, lão hoàn toàn không cần phải biết.
©2022 Kites.vn | ( p  b6 K+ S* h. z" k/ uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 L) W/ ?- Z6 r
Ta nhìn thẳng vào lão ta, hít một hơi thật sâu nói: “Năm đó, tiên đế băng hà, trong triều có nhiều thế lực muốn đoạt ngôi. Ngươi trực tiếp sát hại Thái tử, mượn cơ hội đó ủng hộ gia tộc Hạ Hầu lên nắm quyền, sau đó gả con gái của mình vào dòng họ Hạ Hầu, hy vọng nàng ta mau chóng hạ sinh hoàng tự! Diêu Hành Niên, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm đều hoàn hảo không để lại dấu vết, ngươi có thể thực sự yên tâm sao?” Lão muốn nói, ta lại cướp lời: “Hừ, người lòng lang dạ thú như ngươi, người khác chưa chắc sẽ không đề phòng. Ngươi cho là vì sao Diêu thục phi nhiều năm như vậy vẫn chưa sinh được hoàng tự? Ngươi cho là nàng ta đang bình yên vô sự, nhưng vì sao lại bị sẩy thai?”
4 L1 ]+ c( l2 \. v. l% y©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 d/ N2 q0 y5 J4 |* }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta đã đem mọi chuyện nói rất rõ ràng.
©2022 Kites.vn | 0 a! d* n: V6 H3 h. L1 ]9 h9 IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( r& V/ i+ f' C) E
Diêu Hành Niên có ngốc cũng hiểu ra.
, G5 B! R2 V7 \$ Q" ~$ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 _2 o2 S5 C( sAll rights reserved
Đột nhiên lão ta nói: “Ngươi biết quá nhiều, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây!” Dứt lời, vươn tay chụp về phía ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 ]: T3 {6 Q0 o; H; G$ P$ {4 j$ U
* |3 r5 b5 o: d, l5 X% `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cố Khanh Hằng nhanh chóng rút trường kiếm ra, giao đấu với lão.
©2022 Kites.vn | + P3 J" C4 I$ E+ m! T+ RAll rights reserved
* M/ r* X% U6 y+ w4 t/ h- l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta bình tĩnh lui lại mấy bước, võ công của Diêu Hành Niên rất giỏi, nhưng dù sao cũng đã già rồi.
$ Z! d& Y5 h) Y) \- j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + Z* Z+ s- z% NAll rights reserved
Lúc Cố Khanh Hằng khống chế lão ta, lão ta vẫn gầm lên, đòi gặp Hoàng thượng và Thái hậu.
©2022 Kites.vn | $ L! R  R  B! w. _3 F" H& Y5 T. ?All rights reserved
% g2 |' X% r1 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta lạnh lùng nhìn, vốn dĩ ta không muốn làm lớn chuyện.
9 M5 `2 ^8 L: e  t& D. D& b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , Q4 u3 T( [4 E7 XAll rights reserved
Những người hầu trong Diêu phủ đều sợ đến mức không dám nói gì.
! z2 o( y) I! g. X& T- R! f4 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
; L" c4 a' i, U# G& |( h©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc chập tối ngày hôm đó, ta nghe nói Thái hậu cử người đi Diêu phủ. Diêu Hành Niên đột nhiên chửi ầm lên, nói Hạ Hầu Tử Khâm qua cầu rút ván, còn nói mình có thể đưa hắn ngồi lên ngôi cửu ngũ thì cũng có thể đạp đổ hắn.
9 v! w' [  S2 `& u( q6 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * Y3 c% z+ n% l$ WAll rights reserved
Lúc nghe tin đó, ta đã hồi cung.
( X& o- R9 ^/ M% \6 s' d% l©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ g. o  t$ o# J+ c( A0 M" N9 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì Thái hậu đã nghe những lời nói của ta lúc ở Hi Ninh cung, nên trước hết phải nghĩ lý do khiển trách lão ta, nhưng không ngờ lão ta lại tự mình làm lớn chuyện.
% H4 \; s; i2 N4 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Z! U$ f& _; F0 {( I. E9 e
Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ, hạ lệnh xử tử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& S$ R8 b: c) f/ H3 w* ^" r
9 o2 N; T4 [. q% C- @7 a' b* @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe nói, Diêu thục phi quỳ trước Ngự thư phòng suốt một ngày, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn đóng cửa không gặp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; y% v8 h( i, p$ o' @2 v8 g& N/ f
©2022 Kites.vn | 4 F/ K5 P3 v2 H7 r+ U& iAll rights reserved
Ta đồng tình với Diêu thục phi, nàng ta cũng chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chỉ là, sự thật đã như vậy, không ai có thể thay đổi được.
©2022 Kites.vn | 8 ^4 A% L: F4 |7 T# ?0 W; @; U. GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ y0 i2 g) Z' `( H* r
Giống như Tô Mộ Hàn, một khi y đã mất đi địa vị Thái tử, mọi thứ của y đều trở thành bọt nước.
©2022 Kites.vn | 5 }4 U3 X+ _  O0 ^2 _. b. nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / L, u7 |9 i( `3 e0 S/ V% JAll rights reserved
Ở nơi có quyền lực thì có thể một tay che trời này, thực sự không thích hợp cho hai từ “thương tiếc”.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ~& S7 ?5 ^4 L
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X) N# n+ g1 Y8 Y8 K  a
Cuối cùng ta cũng không quay về Tang phủ, nơi được gọi là “Nhà” kia, đối với ta mà nói, về hay không cũng không có gì khác nhau.
©2022 Kites.vn | . O( h1 H* J  a+ ]All rights reserved
& E2 G" O! V8 j4 W1 G1 _( F# w) B1 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Buổi sáng hôm Diêu Hành Niên bị xử tử, ta đứng trước cửa sổ, ngón tay chậm rãi lướt qua chiếc hộp mà Tô Mộ Hàn đã tặng ta. Khi nghe tiếng trống vang lên trong không trung, nước mắt ta đã ràn rụa trên khuôn mặt.
& B6 [- H4 |) v, b7 j2 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 [; e* I6 r- Y5 ~' o
Hiện giờ, y hẳn là đã đến Phong Sĩ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# P7 W# k% R! J
©2022 Kites.vn | % N, K! C. a+ G( a! Y- X6 N( W  |All rights reserved
Y có Thanh Dương và Liêu Hứa chăm sóc, ta không cần phải lo lắng.
1 f4 {3 b. G2 d) N©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 h8 N2 w& G; s( i) q: Q: r1 j0 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta biết, lựa chọn quay về quê hương của Hoàng hậu Minh Vũ, nhất định là ý của y.
©2022 Kites.vn | 6 C1 O( G. ?) G% H7 ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 o# l' S. J/ F( g& m; I
Người đã từng nói, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương. Đáng tiếc, ta lại không phải là cố hương của người…
©2022 Kites.vn | # K& c  i3 ?, i4 `. ]8 C' FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ F8 Q5 ~, v& m$ W9 g8 a6 ^# W' b
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Chữ cố hương ở đây là “Tang Tử”, nên câu nói của Tô Mộ Hàn đa nghĩa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' c5 u, }' n. Q% w; j0 D
©2022 Kites.vn | + n, r, r, b& O5 t& TAll rights reserved
Thật ra từ rất sớm, y đã muốn rời khỏi mảnh đất thị phi này. Chỉ là khi đó có quá nhiều thứ ràng buộc y.
# f, _/ s# v. p% ~6 H- |$ g3 n4 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tô Mộ Hàn muốn ta nhận lời với y, phải sống thật tốt.
7 K8 D8 X6 }/ G% H- Z$ A3 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ U7 s% {2 O* g, I- \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiên sinh.
©2022 Kites.vn | 7 t7 Q+ }+ [2 J& l; AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) u2 I! t" Q% n6 i/ a. kAll rights reserved
Nước mắt ta rơi xuống, từng giọt nhỏ trên mặt chiếc hộp, phát ra những âm thanh khẽ khàng, ta dường như lại nhìn thấy phía sau tấm màn mông lung kia, bóng dáng gầy gò, cô đơn ấy…
©2022 Kites.vn | / ?) K* K( \& u+ j; FAll rights reserved
: ^. L, T4 c7 z9 M# n7 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàng thượng giá lâm ——”
©2022 Kites.vn | All rights reserved; \# g+ ^- V. s6 ~7 l# V
- I! k5 J1 o6 [; D# m5 i+ W8 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bên ngoài vang đến giọng nói quen thuộc của Lý công công.
©2022 Kites.vn | 7 @3 T( x  N% L$ \$ ?6 f; n! gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - P$ {- I1 @* L) @$ Q9 |All rights reserved
Ta vội đặt chiếc hộp xuống, ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh màu vàng sáng kia đi vào. Ta tiến đến, hành lễ với hắn: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
0 q$ `. ]. E  G1 f) X. a5 u0 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 D: M. v9 f8 X8 [+ X1 i! CAll rights reserved
Hắn vội đỡ lấy ta nói: “Trẫm đã nói, thấy trẫm không cần hành lễ, sao nàng không nhớ… Khóc ư?” Hắn đột ngột đổi đề tài hỏi.
©2022 Kites.vn |   k" P: d' P3 O( ~0 z' y% S% ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 x/ a' Y" ^' _
Ta bất thần nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nức nở nói: “Hoàng thượng, ôm thiếp.”
6 r& h' _2 k/ d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, h( R$ e! E) S# q
Hắn giật mình, lập tức ôm lấy ta, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
©2022 Kites.vn | 7 R+ @6 {* Z6 v) a) N6 Y7 `All rights reserved
0 Y, B% r. U/ ]6 m3 F: w: F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng chốc, ta không nói nên lời.
©2022 Kites.vn |   |+ V  w; ]9 QAll rights reserved
2 ]5 _: ~* s, O' d+ j6 \/ x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, đột nhiên ta khóc nức nở.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. P# Q. _2 a" z8 a. l
3 H0 K# G! F$ Y# B5 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lần đầu tiên, ta có thể thoải mái mà khóc như thế.
* y3 \7 O* y& i$ ~9 R% g©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ u" ^0 V! ]& Q3 S3 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nếu không từ bỏ, cũng không thể giữ lại được.
9 }: D# ?  ]$ B$ ]! m©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 H' g, b, v& m" ^  G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng chẳng thể kềm được đau đớn trong lòng.
6 G" I1 r- X# J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # a6 o* u& |6 A9 i. QAll rights reserved
Người phải rời đi, cuối cùng cũng không quay lại. Tiên sinh của ta, cả đời này, ta cũng sẽ không gặp được người nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ N! ^0 R" Y1 q. A* s
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ z2 p9 L2 V. F5 l6 }9 z$ v; v
Nước mắt bị dồn nén đã lâu, vào giờ khắc này, trút ra tất cả.
+ }3 x' P) b- d0 i7 x5 W) a6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- a9 i; Z' Z  Q( \" B) ^2 G
Ta cứ thế khóc rất lâu, hắn chỉ ôm lấy ta, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
©2022 Kites.vn |   F; E/ s6 Q; t: ^/ g5 h/ RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; p  O8 ]7 d6 }& V
Khi ta đã khóc mệt, hắn nhẹ nhàng bế ta đi tới giường nhỏ, ôm ta ngồi xuống, trầm ngâm nhìn ta, thở dài một tiếng: “Nàng vì y lại có thể khóc đến mức này.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ ?# b6 j1 u1 P  o9 W
©2022 Kites.vn | ( f! }' c7 h" i9 J. T/ z6 j: q& B; dAll rights reserved
Ta biết, hắn thực sự không tức giận, nếu hắn tức giận sẽ không nói như vậy.
% }/ C- F5 ]- S8 A8 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 w7 O: T1 s5 w0 ?5 l& R3 j. R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta giơ tay lau giọt lệ còn đọng trên khoé mắt, nhỏ giọng nói: “Tội gì cho đến bây giờ, Hoàng thượng vẫn còn ghen tuông vô vị với người vậy?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 L' @8 \/ N% y7 h0 K% a
) c* l* n! {: B( ~5 C  V3 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn lại nhíu mày, cắn răng nói: “Với y, trẫm vĩnh viễn ghen tị!”
6 Y9 r( B. M& u" Q& S©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 L+ \- u' e7 |- d0 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng ta đau đớn, ta cũng hy vọng, hắn vĩnh viễn có thể có cơ hội như vậy. Chỉ tiếc…
©2022 Kites.vn | All rights reserved# a" P/ P) o3 j* C1 W6 J7 W; S: u
2 {/ Q: e; B$ \) x©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bàn tay hắn đưa đến, nhẹ vuốt ve khuôn mặt ta, chăm chú nhìn rất lâu mới nhíu mày: “Đừng khóc, nàng khóc trông thật xấu.”
©2022 Kites.vn | ; F9 A* h- r+ Z3 W- \All rights reserved
©2022 Kites.vn | + w1 X/ v2 ~3 o: j: GAll rights reserved
Hắn nói ta xấu cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại không tức giận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 p$ Y% S* |( g& u" \% i; M, O
©2022 Kites.vn | / v/ f3 B# \( S* z8 S( XAll rights reserved
Có ai khi khóc mà còn để ý đến chuyện khó coi hay không chứ.
©2022 Kites.vn | ; E* U. D# M" T( UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 m7 }) a% b# j$ I; m5 f+ x
Nhìn một lát, bỗng nhiên hắn ôm lấy ta, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy đã xuất gia.”
- C) v0 M+ l, L% x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! Q; ?, \, B6 r% S7 a4 T0 BAll rights reserved
Toàn thân ta chấn động, ta đương nhiên biết “Nàng ấy” trong câu nói của hắn là ai. Sau khi xảy ra chuyện thích khách, đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn đề cập với ta về Dao phi. Không, hiện tại hẳn nên gọi nàng ta là Phất Hi nhỉ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved* ]0 ]# ]& U/ I2 l3 q( M! `( J
©2022 Kites.vn |   I" F) G, X4 k* d: N1 gAll rights reserved
Ta im lặng, hắn lại nói: “Ở Bắc Cương.”
6 t+ @0 N" {) k2 \+ Z6 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : U6 D0 ]4 `) ]7 `5 J+ _8 q) hAll rights reserved
Sau khi Bắc Tề nhập vào bản đồ của Thiên triều, chính thức được đổi tên thành ‘Bắc Cương’. Phất Hi lựa chọn ở lại, ta nghĩ có lẽ nàng ta nhớ đến Phất Diêu chăng? Hoặc là, năm đó Phất Diêu vào hậu cung Bắc Tề, không thể nào thiếu sự can thiệp của nàng ta.
©2022 Kites.vn | 1 h3 b4 r6 R5 }$ w+ W. v! GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! w2 l$ T3 x+ q2 G
Chuyện của Thừa Diệp và Phất Diêu ta cũng biết một chút, cảm thấy đáng thương cho số phận của đôi uyên ương mệnh khổ…
©2022 Kites.vn | $ [6 q" H( c: l( e# U, v8 @7 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( L! A6 D6 I6 L3 a
Lúc này Phất Hi muốn sám hối cũng đã muộn.
  X  i: f. M. R, w3 j, }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ F! f: w! v* ]$ i# U8 dAll rights reserved
Hắn ôm ta một lúc lâu mới nhẹ nhàng buông ra, cúi đầu nhìn ta nói: “Nhị đệ và tam đệ ngày mai trở về đất phong.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved" @1 h( V& e1 o2 [1 e, K3 w; ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved. Y' Y7 p2 I' _  a3 W4 h
Ta ậm ừ đáp lời, đại hôn lần này của hắn, hai vị Vương gia đến Hoàng đô cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chuyện hôn lễ đã kết thúc, bọn họ đương nhiên phải trở về.
! `# I: {6 N" d6 l8 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
. S/ P4 `: \4 I4 w% |1 F3 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn lại nói: “Trắc phúc tấn của nhị đệ nói muốn gặp nàng. Nếu trẫm nhớ không lầm, nàng ta vốn là cung nữ của nàng.”
©2022 Kites.vn | ; ~# s$ q/ Z# u' ?6 I+ \& _$ pAll rights reserved
+ \* u7 J9 D; ~  F2 m& Z* j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe hắn nói xong, ta rất kinh ngạc, Vãn Lương!
©2022 Kites.vn | & u* D9 \/ {2 G1 g1 zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & [$ F5 I4 G/ N2 _% F5 }9 fAll rights reserved
Ta ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên Vãn Lương muốn gặp ta để làm gì? Lần này Tấn vương cũng đưa nàng ta theo sao?
©2022 Kites.vn | 8 t8 A5 M3 g! r6 OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - N6 ?9 W: P7 J6 e" Q6 nAll rights reserved
“Nàng ta ở đâu?” Ta hỏi.
, u' r, D$ H/ P2 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - \" W+ N( X) }, X# K$ F$ mAll rights reserved
Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Ở bên ngoài, nếu nàng muốn gặp thì truyền nàng ấy vào đi.”
©2022 Kites.vn |   p2 P, M5 x  _* u( s- z; U. tAll rights reserved
+ q2 i( @9 T0 H7 x# H! T©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta giật mình, đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, đột nhiên hắn đứng dậy: “Trẫm cảm thấy hơi mệt, muốn vào trong nghỉ ngơi một chút.” Dứt lời, hắn không nhìn ta, nhanh chóng rời đi.
©2022 Kites.vn | * F, D/ R7 K: ~7 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 f, F4 _2 B. g  c. gAll rights reserved
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi trên giường nhỏ rất lâu, cuối cùng gọi Tư Âm vào.
©2022 Kites.vn | * E2 M) f0 B& e. y! i0 K' h, |All rights reserved
  K) B, I# Y6 ~$ U. F+ H) c2 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tư Âm nhỏ giọng nói: “Nương nương muốn mời Vãn phu nhân vào nói chuyện sao?”
$ a3 `4 `6 I* ?+ j& R©2022 Kites.vn | All rights reserved
( B8 J- k3 @2 f: ]5 ]- m  t3 [2 r0 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mấp máy môi, lại lắc đầu: “Không cần, bảo nàng ta trở về đi.” Nàng ta đã có thể đến gặp ta, cũng chính là nói cho ta biết, Phương Hàm biết chuyện ta bôi nước thuốc trên mặt, mà nàng cũng biết.
©2022 Kites.vn | , Q. ^- B) m: R  e( EAll rights reserved
; u. X- e  u% B4 a1 K% D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta bất chợt nhắm mắt, gặp lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng không gặp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  t+ r- C' c% a% r$ z, [7 s7 G
©2022 Kites.vn | & f3 v- ~& ^3 UAll rights reserved
Quá khứ như giấc mộng, hiện tại với ta chính là một khởi đầu mới.
©2022 Kites.vn |   o( ]  T- Q+ T6 J- s$ RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : H* E3 r2 a" l8 B; AAll rights reserved
Tư Âm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, nô tì biết rồi.” Nói xong, nàng xoay người đi ra.
- w9 T$ K8 n& \5 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ S: j: p  _! x) e# Q$ d/ U
Ta biết, lần này Vãn Lương theo Tấn vương đến đây, đơn giản chỉ là muốn gặp ta. Nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Nàng ta là người của Phương Hàm, bây giờ còn dám đến gặp ta, không sợ ta sẽ giết nàng ta sao?
©2022 Kites.vn | - C/ D+ }( ^: _9 _5 t( p; Y2 oAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . s. Q; l7 [2 t" l6 @All rights reserved
Ha, khóe miệng ta mỉm cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- d9 C3 n; K" X8 q
©2022 Kites.vn | * a/ b" _+ c% X6 ~: bAll rights reserved
Có lẽ, trái tim ta cũng có lúc mềm yếu, ta cũng sẽ động lòng trắc ẩn.
  T+ M" v6 n5 ]; m, D4 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
% v+ J# H2 F( \+ A2 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phương Hàm chết, một là vì nàng ta cho rằng Thanh Dương đã chết, hai là bởi vì nhiệm vụ của nàng ta đã thất bại.
©2022 Kites.vn | - N8 x  H3 G6 U9 D! Q' |& h) JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' o" O/ o- c# z5 p' d) ?# cAll rights reserved
Khi đó, ta còn lừa nàng ta rằng Thanh Dương đã chết, là bởi vì hận nàng đã khiến cho Hạ Hầu Tử Khâm đau đớn đến vậy. Nhưng nếu ta thực sự biết nàng ta sẽ đi tìm cái chết, liệu ta có không đành lòng?
: a! C8 K: _8 ?, H©2022 Kites.vn | All rights reserved
: H  A6 P+ h: E% C6 E8 G/ ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hít một hơi thật sâu, hôm nay, ta đã nghĩ đến quá nhiều chuyện.
( G1 O3 @, O; w6 i3 x( G, k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% n9 ]1 ]. U' s* o
Vừa định đứng dậy, ta liền thấy Tường Thụy từ bên ngoài tiến vào, trên tay là một cái khay. Ta khẽ nhíu mày, y đã tiến lên đặt cái khay xuống mỉm cười nói: “Nương nương, Lý công công nói đây là tổ yến Ngự thiện phòng làm riêng cho nương nương theo lệnh của Hoàng thượng.”
1 T+ i6 A8 K9 G, S- r& t3 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % H& Z1 h5 ~/ ~All rights reserved
Ta dừng chân, không khỏi quay đầu lại đưa mắt nhìn vào phòng trong.
©2022 Kites.vn | 5 f  Y5 D3 {) DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) v  u( T  Z& e! r: r7 l9 yAll rights reserved
Lúc Tường Thụy lui xuống, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tài cảm thấy người rất giống…” Bỗng nhiên y im lặng không nói tiếp.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ P' ^: h' l8 |1 }% K
©2022 Kites.vn | 8 U8 Y4 S8 L  HAll rights reserved
Ta hỏi y: “Giống cái gì?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 c" n$ O& J, }: v: E% U; A
©2022 Kites.vn | $ O& K4 z  k( _5 lAll rights reserved
Y cuống quít lắc đầu, nói quanh co: “Nô tài đáng chết, nô tài lắm mồm.” Nói xong, y liền vội vã lui xuống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& A) I4 Z8 A# n* Z
Ta đứng yên, đột nhiên khẽ tươi cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P1 i7 U7 T' v% P& A3 O" n6 |
9 C2 b1 L  W" e9 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ăn xong tổ yến ta mới đi vào phòng.
& ]% m6 d2 R$ ?7 G; Z2 H" s$ B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : u6 t, s! j9 a* }8 EAll rights reserved
Hắn yên lặng nằm trên giường, ta bước đến, cũng không thấy hắn cử động. Nghĩ rằng hắn đã ngủ, ta giơ tay muốn đắp chăn cho hắn, hắn lại nắm lấy tay ta. Ta kinh ngạc, hắn vẫn không mở mắt, chỉ nhỏ giọng nói: “A Tử, đến đây ngủ cùng trẫm một chút.”
: A. \& m& }3 o+ r. l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - s* D* h0 U% T. A# EAll rights reserved
Ta lên giường, hắn lật người, vươn tay ôm lấy ta. Cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên trán ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: [, H1 U' Q) I( \3 L/ o
©2022 Kites.vn | 5 P7 l% j! h  R% l' YAll rights reserved
Về chuyện vì sao ta không gặp Vãn Lương, một chữ hắn cũng không hỏi.
©2022 Kites.vn | : s( ^0 y" p) K3 {/ n1 b; XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & r# M/ u# P$ F6 k1 j5 j3 h0 d$ sAll rights reserved
Thật ra, bằng sự thông minh của hắn, không khó đoán ra mối quan hệ giữa Vãn Lương và Phương Hàm. Như vậy, hắn cũng không phải không biết chuyện hạ độc hắn khi đó Vãn Lương có thể cũng có phần. Hôm nay, Vãn Lương đã là trắc phi của Tấn vương, Hạ Hầu Tử Khâm không thể không nghĩ đến việc này.
©2022 Kites.vn | # V2 ]! m% U- N( O7 sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- m# h; I4 r& @& M- R$ H
Một khi Thái hậu biết chuyện, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Vãn Lương. Đến lúc đó, thể diện của Tấn vương sẽ trôi theo dòng nước.
©2022 Kites.vn | 5 J9 q# j- T( \9 N4 G; uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 K$ m& W, u9 G: ~All rights reserved
Ta hít một hơi, việc này vẫn nên để nó cứ thế qua đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ^+ Q+ c+ N8 S; H  A
©2022 Kites.vn | All rights reserved! B: Q& Z) v5 L$ i$ A0 V  k6 u6 h
“Sao không ngủ?” Hắn đột nhiên cúi đầu hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 Z$ Y$ y9 V4 r9 A
©2022 Kites.vn | 2 V: K' d' k# J  @6 tAll rights reserved
Ta giật mình, hắn lại nói: “Bây giờ nàng đang mang thai, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều. Trẫm khó có được thời gian rảnh rỗi để sang đây với nàng, nhưng nàng thật giỏi, không coi thể diện của trẫm vào đâu.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved. T% s% I! c3 s5 I/ d! y
©2022 Kites.vn | 9 M. }/ I( w5 ~6 K8 cAll rights reserved
Ta mỉm cười nói: “Hoàng thượng sai người làm tổ yến, lại ép thiếp ngủ, cũng làm cho thiếp cảm thấy khó chịu.” Thật ra, ta đang mang thai nhưng vẫn giống như trước đây, chỉ là hắn quá khẩn trương thôi.
©2022 Kites.vn | ( c( `. g7 [1 i8 b& X/ {# N' I) MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , a- M9 s$ Z7 ~& h# r: l: cAll rights reserved
Hắn lại cau mày nói: “Hôm qua trẫm cùng nhị đệ và tam đệ ngắm trăng uống rượu cả đêm, bây giờ cảm thấy không khoẻ. Nếu nàng không ngủ, trẫm cũng chỉ có thể thức theo. Nhưng trẫm mà không ngủ thì sẽ rất mệt mỏi đấy.”
©2022 Kites.vn | - Y, o( f# `% r9 l: SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 H+ Q' r  n* p) a: m4 R
Ta buồn cười nhìn hắn, mấy hôm nay bận xử lý chuyện Diêu Hành Niên, hắn làm gì có thời gian uống rượu ngắm trăng với hai vị Vương gia chứ? Hắn nói vậy, chẳng qua là muốn ép ta ngủ mà thôi.
©2022 Kites.vn | 2 X9 \6 F7 O/ x/ B3 HAll rights reserved
" Y9 r+ T7 ~7 F, `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta giơ tay lên xoa gương mặt hắn, nói nhỏ: “Thiếp biết, Hoàng thượng mau ngủ một chút đi.”
1 K6 z+ f! O/ G& _2 j: F6 k; Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' k4 [5 @* k* O* r1 QAll rights reserved
Hắn chợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta. Ta bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn nhướn mày nói: “Trẫm phải nhìn nàng, còn không ngủ đi?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ]( n( |* l& j- }3 b. U2 V$ K: L# a- Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved" j! c/ b2 e, q
Lúc này ta mới chợt hiểu ra, Hạ Hầu Tử Khâm là như vậy!
©2022 Kites.vn | + j4 I7 i: }5 r  ^* rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 E) B3 S# D% f7 I& ^7 G# SAll rights reserved
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại nhưng không nhịn được, cứ muốn cười mãi.
9 J& k( y$ O: {# h6 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 U& u9 J: R  z% P) ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng hắn cũng cười một tiếng, siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta. Ta nhắm mắt lại, một lúc lâu sau thực sự cảm thấy buồn ngủ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 O# B# f8 Z, L
5 N; y4 Z6 |9 A& s8 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi tỉnh lại hắn quả thật vẫn đang ở bên cạnh ta.
% P* T3 R4 N" K+ ^( f9 n. B  v©2022 Kites.vn | All rights reserved
" i, J4 L1 f, \" g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hơi giật mình, hắn lại cứ như vậy mà nhướn mắt nhìn ta.
+ k2 r7 c) e8 D9 k0 b# j. o/ G©2022 Kites.vn | All rights reserved
" \& e  [6 h3 i5 I' X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta cắn môi: “Hoàng thượng nhìn thiếp làm gì?”
$ D5 s% e. b  u: k" I* o©2022 Kites.vn | All rights reserved
. l- _8 h% p! v4 y% F1 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn thu lại ý cười, không vui nói: “Thật nhỏ mọn, trẫm chỉ nhìn có một chút.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! p/ [) P# ]2 w) r
) y& y% H4 J' L3 t+ A2 i7 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta mím môi cười, không muốn để ý đến hắn. Những ngày gần đây hắn càng lúc càng giống trẻ con, chỉ cần xử lý xong việc triều chính là bám riết lấy ta.
4 M( S- a* H3 j* `! n$ Z9 f3 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   F) H6 ?- [+ gAll rights reserved
Hắn lại dựa vào ta, thở dài một tiếng nói: “Nàng có biết, ngày nàng đi Đại Tuyên, trong lòng trẫm khó chịu biết bao nhiêu không.”
* }- b, i( b0 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & z$ c9 \& g" ?) S9 {- KAll rights reserved
Đôi mày anh tuấn của hắn nhíu chặt, lúc nói chuyện còn kèm theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
©2022 Kites.vn | 6 O9 a( g* b# ^& E# a) w( C6 JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 U/ C; M) T4 R( ^% E7 PAll rights reserved
Trong lòng ta khẽ động, cúi đầu nói: “Khi đó thiếp không chọn Hoàng thượng mà lại dựa vào Tuyên hoàng, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ hỏi thiếp.”
©2022 Kites.vn | 7 ~( N5 @1 B7 V* Q. G8 C; yAll rights reserved
% j% w" _" a4 W& a6 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bàn tay hắn đưa đến, lồng vào những ngón tay ta, đôi môi mềm mại của hắn chạm vào thái dương ta, hắn nói khẽ: “Từ giây phút trẫm quyết định yêu nàng đã tự nói mình, tử bất tương vấn .”
©2022 Kites.vn | All rights reserved, |; l! r1 Q' F& T7 L% j
©2022 Kites.vn | All rights reserved, y& V9 ?# K- b. J9 W% W
* Tử bất tương vấn: Chết không cũng hỏi, ý ở đây là đến chết cũng không nghi ngờ.
©2022 Kites.vn | # l9 P% U9 @  X* N/ wAll rights reserved
/ `: a& G! Y; W  t- H% V. x©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 p* z: s9 x% O" O3 q9 @! s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ một câu nói, ta đã không kềm được những giọt lệ đang tràn ra khoé mắt.
©2022 Kites.vn | $ `4 w& y3 b* aAll rights reserved
# F! x* @1 A5 d; {* \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tử bất tương vấn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; u* V$ P- y) `4 s) C, g% T
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 `( v* b$ _" }& \0 y: b
Vì thế, hắn chưa bao giờ hoài nghi điều gì. Dù ta và Tô Mộ Hàn ở cùng nhau, hắn cũng chỉ ghen tuông, chỉ sinh ra hờn dỗi, nhưng vẫn trước sau như một, luôn tin tưởng ta.
. v. Z& }5 T7 G; Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
- o) N( O" H6 q" L8 Y1 b! T©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàng thượng…” Ta nghẹn ngào gọi hắn.
; s$ h0 c* x5 ^+ ?( |, Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ B% ^# `" Q7 [
Đột nhiên hắn nhíu mày thật chặt, cắn răng nói: “Không được khóc, trẫm vừa thấy nàng khóc, nơi này của trẫm liền đau.” Hắn đưa ngón tay thon dài chỉ vào trái tim mình.
! T8 ]! C- N5 E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. [. D2 s, U* B3 Z
Ta “Phì” một tiếng bật cười, ta còn tưởng hắn sẽ nói, không được khóc, ta khóc lên trông rất xấu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 B! @0 |) n- h/ L7 q/ ]1 c
1 z$ E  e* T  z: L/ q; V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tuyên hoàng nói rất đúng, hoàng gia cũng có chân tình.
. u; A7 d+ B- l) }©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 l; z0 z, B; w9 k% S) J7 N" U5 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một người đàn ông đáng để ta yêu như vậy, ta còn có điều gì không thể bao dung cho hắn?
©2022 Kites.vn | ! [+ U2 A- O; PAll rights reserved
. D6 U( k% Y' z2 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn không màng tam cung lục viện, nhưng hắn là một đế vương, không thể tránh khỏi chuyện này. Nếu vì vậy mà ta không yêu hắn, thế thì người làm đế vương trong thiên hạ không phải đều rất đáng thương sao?
©2022 Kites.vn | % N, N/ b3 V; Y5 a) }% I. ?( NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( |* x+ S# R! n7 vAll rights reserved
Không ai là không khát khao có được tình yêu chân thành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 d3 }" x6 ]6 c" u, c. ^
# _4 M2 v. Y6 T% C; m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn vì ta, có thể không cần cả tính mạng. Thậm chí, khi sinh mệnh như ngọn đèn trước gió, hắn còn có thể tìm trăm phương ngàn kế để sắp đặt một tương lai tốt đẹp cho ta. Tang Tử à, ngươi còn cầu mong gì nữa?
, b9 F3 ?, U: ~) L©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * ]8 K$ D4 U/ @- y" {# eAll rights reserved
Hắn nhìn ta, đột nhiên nói “Đau quá”, ta mới phát hiện, thì ra nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; Z: u$ W/ F7 {0 F$ \- v& v
2 g1 T  a: L* I) L2 u( V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta vừa khóc, vừa cười: “Hoàng thượng thực sự đau sao?”
0 N# ^4 w5 n2 S+ M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 @4 [* O8 {" }5 J5 B
Hắn trừng mắt liếc ta một cái rồi lập tức dựa vào ta: “Sắp đau chết rồi, nàng còn không mau ngừng khóc?”
' V1 |& l  T( g2 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 d6 a- Y: m7 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hôn nhẹ lên mặt hắn, mắng: “Hoàng thượng, chàng thật vô lại.”
) u2 `) V2 t, a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( }0 y" o3 C& C/ C: @All rights reserved
Hắn cọ cọ trên người ta, đắc ý nói: “Nếu nàng không chịu ngừng thì cứ để trẫm đau chết luôn đi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved( A  f% f9 l: c+ {
©2022 Kites.vn | All rights reserved) H/ b' p' n. e4 l6 Q+ B  Z0 R
Ta cắn môi không nói lời nào, hắn kéo tay của ta, đặt lên ngực của hắn, cau mày nói: “Nàng không đau lòng vì Quang Nỗ, trẫm…” Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đột nhiên cúi đầu.
5 z7 E4 N- W! [/ z3 j/ K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 i  T* \6 I$ Y, J5 z+ _) G/ ^2 @
Ta hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn nói: “Hoàng thượng sao vậy?”
, B5 a- o3 H4 v- h  Y4 O$ l" Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - c1 n! F3 v6 h4 DAll rights reserved
Lúc này hắn mới “Hì hì” cười rộ lên, ngước mắt nhìn ta, cười nói: “Không sao cả, muốn nhìn nàng rốt cuộc có yêu thương đau lòng vì trẫm hay không.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved% W, u& q  P3 b0 j; M
©2022 Kites.vn | # @  k# ~* D! k, A% M: jAll rights reserved
Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bao nhiêu tuổi rồi, còn giở trò đùa cợt như thế!
©2022 Kites.vn | All rights reserved. @1 l$ H8 p$ ]/ A+ G9 |
3 `. H# }" t! Y* Y0 g' i8 w. l. k: b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn dường như rất vui vẻ, lại tiến đến gần, hơi thở ấm áp tràn ngập quanh ta. Được một lúc, hắn đột nhiên xoay người đứng lên rồi đưa tay kéo ta, nói: “Trẫm đói bụng, cùng trẫm ăn gì đi.”
©2022 Kites.vn | 5 }# K" c" |6 w: |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* \; q1 D1 _' O" H: w
Ta ngạc nhiên, hắn là đang muốn vỗ béo ta sao.
* r# _+ N! G- B5 ?$ z" r©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 X  f( H2 B3 _6 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Điểm tâm mang đến, hắn lại ăn không bao nhiêu, chỉ ép ta ăn cho thật nhiều.
©2022 Kites.vn | 8 t+ n$ }( m; W' ^' dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 k0 x- W  ^# L( |& F- e$ P
Nhìn hắn, ta thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 W: R! l8 a( @- G+ y  j
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 e; w: I5 s! O  `! _1 Z7 n
Cảm giác này, có lẽ được gọi là hạnh phúc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 m$ c2 i, I' ?" O7 [8 ]: G4 g
©2022 Kites.vn | ' c" }2 }% e; U$ b, T& ?8 kAll rights reserved
Thì ra, đây chính là cách hắn đối với người mình yêu thương, đây chính là cách hắn thể hiện đối với đứa con mà hắn chờ mong.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 G$ @" i9 U  G  _! ~, u  m
©2022 Kites.vn | All rights reserved, V% W, y& Q  h7 a2 I, M. i  L
Ngày hôm sau, hai vị vương gia đều trở về đất phong. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm nắm tay đứng trên trường thành cao cao, cuối cùng ta đã nhìn thấy Vãn Lương. Nàng đi bên cạnh Tấn vương, ngước mắt nhìn về phía ta.
/ W  E/ g& k  ^. e( Q8 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ x+ F$ x; i, M# i©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khoảng cách khá xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng, dường như ta lại nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt nàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 d6 |6 ]9 m$ z% W
; C4 i* U% a3 M1 B# t- W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khẽ quay mặt đi, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn ta. Kéo chiếc áo lông cừu trên người ta chặt hơn, ôm lấy ta, nhỏ giọng hỏi: “Lạnh sao?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved# ]- \- C  F. L4 s8 D" e6 {- A
©2022 Kites.vn | - W3 ~  y1 w& i" o  o, z) y. J& SAll rights reserved
Ta cười lắc đầu: “Có Hoàng thượng bên cạnh, sao có thể cảm thấy lạnh được?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved& E5 @7 J1 v' V: O* M; D- O
. ]% G7 h0 z0 D! L# b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn khẽ cười, đưa tay khẽ nhéo nhéo chóp mũi của ta, vui vẻ nói: “Trẫm phát hiện, càng ngày nàng càng biết cách nịnh hót trẫm.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 x4 C, _0 _  W' B+ l
8 B- A; x, C9 z4 T) R( h! g0 a6 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta nhìn hắn, cau mày nói: “Vậy rốt cuộc là Hoàng thượng thích nghe hay là không thích nghe?”
©2022 Kites.vn | 6 O/ l1 l  [8 m. z4 e0 G$ q, OAll rights reserved
7 B  S" Z2 i- s) D2 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn khẽ hừ một tiếng: “Trẫm không phải hôn quân.”
©2022 Kites.vn | 1 Z9 h' H; _7 z7 q3 XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 P5 i* C* @: QAll rights reserved
Ta cầm tay hắn, ánh mắt nhìn về phía dưới trường thành, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, hiếm khi thấy người hồ đồ.”
©2022 Kites.vn | ; J( `& ]; K- K3 ]7 YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / N- H' I$ ~$ A$ hAll rights reserved
Nếu không, vì sao hắn lại bỏ qua cho Vãn Lương? Mặc dù Vãn Lương chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể gây ra bất cứ sự uy hiếp gì đối với hắn nữa. Nhưng nếu với tính cách trước đây của hắn, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám giở trò trước mặt hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 t* ]1 h$ k, L8 s) h& q; J' u3 d1 ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved, I- `4 R% v8 X4 Q! ?6 F, d7 s
Giọng nói của hắn khẽ thì thầm bên tai ta, tựa như hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ: “Làm càn…”
©2022 Kites.vn | All rights reserved- F4 l9 y! [+ y" {- u/ E
: d! V+ e' y9 H. a3 h2 M9 Q1 P3 V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta khẽ cười, ta làm càn, vậy còn hắn thì thế nào?
6 ?( [" X- M! E4 F% _( u) {  c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- r" H: }' _! s: `
Đoàn xe của hai vị vương gia càng lúc càng xa.
©2022 Kites.vn | + l- Y% {& N( v9 ?1 |All rights reserved
1 ^$ F8 X. }2 y, [( c3 W9 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lý công công bước lên nói: “Hoàng thượng, nương nương, ở đây gió lớn, nên mau chóng hồi cung thôi ạ.”
0 W5 B/ O& s: R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn “Ừ” một tiếng, ôm lấy người ta đi xuống trường thành.
©2022 Kites.vn | 9 e# [+ V- @. t$ P3 q6 HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . w% J! ?7 Q9 B7 zAll rights reserved
Lúc hai người lên ngự giá, ta tựa vào người hắn, ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, hôm nay xuất cung, chàng cho phép thiếp đến một nơi.”
# _- D' o' i# Y2 L. a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 B, K3 ]0 @4 c: d/ v; u# MAll rights reserved
Hắn nhíu mày nhìn ta, sau đó nhanh chóng đáp lại: “Được.”
©2022 Kites.vn | , ^5 g8 P+ H* @0 Y0 c  nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 z" H# ~* Y- t2 Y  TAll rights reserved
Thậm chí hắn cũng không hỏi lấy một chữ, ta sẽ đi đâu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 t# Z& w7 v" F  L+ K
©2022 Kites.vn | * f7 `- K6 c1 XAll rights reserved
Phía Tây Tang phủ, có phần một phần mộ, đó là mộ phần của mẹ ta.
* X: D$ j/ j# D9 l8 K9 T9 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 n- }3 B8 q8 G& }) x$ s8 k  a
Lúc ta còn rất nhỏ mẹ đã qua đời. Những ký ức về bà trong ta thật sự rất ít. Thậm chí khi đó ta còn hận bà, luôn luôn oán trách bà.
% ~# m% B1 k3 C/ h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 W8 M9 g/ n" T6 N) W& s2 JAll rights reserved
Là Tô Mộ Hàn đã làm thay đổi cái nhìn của ta đối với mẹ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& V0 N4 {/ l- z7 [: G
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 u+ I' F' [# e
Lúc xuống ngự giá, Ngự tiền thị vệ tính đi theo, nhưng bị Hạ Hầu Tử Khâm ngăn lại. Hắn nắm tay ta bước lên phía trước, nơi đây không hề có người đến. Trên mộ phần, cỏ dại mọc thành bụi.
©2022 Kites.vn | + @# P* r$ b- L# @+ M3 }All rights reserved
: l. k8 U) T& A! P- P9 J/ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta buông tay hắn ra, bước lên, tự tay nhổ từng bụi cỏ dại trên mặt mộ phần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; \* Y. U+ c& H* R
©2022 Kites.vn | All rights reserved, U. h0 c* }/ Y( r, J/ ^
Vừa làm ta vừa cười nói: “Mẹ, có phải con gái rất bất hiếu hay không, đã bao năm vậy mà con chưa tới đây thăm mẹ. Nhưng mẹ không cần phải lo lắng, bây giờ con gái sống rất tốt. Hơn nữa…” Ta cúi xuống, nói tiếp, “Cha cũng tốt lắm ạ.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved( _" x2 u* P2 D9 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved% R7 D5 @2 f* I
Ta căm ghét cha ta, nhưng ta sẽ không phủ nhận chuyện mẹ ta thực lòng yêu ông ấy.
2 ^, v8 N8 T" E' R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   ?) d; J5 p  z: q8 ^5 z( FAll rights reserved
Tình yêu, đôi khi không thể giải thích được, đúng nhỉ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved# [5 n$ k3 s, @# W/ h% v- W3 B
©2022 Kites.vn | " ?8 i8 S$ C  F: OAll rights reserved
Có lẽ ông ấy chỉ là một người trong ngàn người, nhưng trong mắt mẹ ta lại là người đàn ông tốt nhất.
©2022 Kites.vn | 3 d9 j# U% f$ qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | & Q9 B1 D, p; Q6 P: k6 @- \/ }All rights reserved
Có vài người, khiến chúng ta không thể nói rõ là tốt đẹp chỗ nào, nhưng không ai có thể thay thế được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ M6 S4 ]; k4 |( ^0 m9 J) U' [
©2022 Kites.vn | 0 X, [4 r6 K& D! P+ bAll rights reserved
Người phía sau lưng chỉ lặng yên đứng nhìn, cũng không bước lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 u" `; p. T, _
©2022 Kites.vn | & M, u" T) O& m* O0 UAll rights reserved
Ta quỳ xuống trước mộ phần của mẹ, trịnh trọng dập đầu ba cái.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 e+ f% [" \9 J' H+ [6 ]6 c% q
( c& n3 n; ]! q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn mẹ đã đặt cho con cái tên Tang Tử rất hay này, cám ơn mẹ đã cho con có cơ hội gặp chàng…
* G1 n1 v$ ?' ?2 B4 w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + C7 e0 ?" x: [9 Y0 j$ ]( a0 xAll rights reserved
Bây giờ ta mới phát hiện, thì ra mẹ ta cho ta nhiều đến vậy.
3 t' q) H' E9 h% w" G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ c8 u: n+ P  R( r/ J
Lúc này, chợt nghe Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng hỏi: “Ai?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 _! H% r3 h1 z# ^
©2022 Kites.vn | & c; j. v$ ]3 l  c5 RAll rights reserved
Ta giật mình, quay đầu lại nhìn lại, thấy một bóng người lấp lấp ló ló ở phía trước cách đó không xa. Hạ Hầu Tử Khâm cảnh giác kéo ta lại về phía sau, lạnh lùng nói: “Còn không bước ra!”
. j) \6 n, F; ~  Q$ k/ X) P0 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
; ^0 f& }/ T, @" |9 s' Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng người kia cũng chậm rãi bước ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 U1 M: t! ~+ E3 O
©2022 Kites.vn | % x" k2 f0 m  p3 \; ^8 _, oAll rights reserved
Đến lúc nhìn thấy rõ ràng, ta chợt chấn động. Cha!
©2022 Kites.vn | 8 A# i9 J7 C' r; dAll rights reserved
0 \2 v+ u9 c: K3 w8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ông ấy nhìn thấy chúng ta, sắc mặt đại biến, người lảo đảo, vội vàng bước lên, quỳ xuống nói: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved- o) J+ ?/ E( ^( i* H
©2022 Kites.vn | All rights reserved* H! J4 Y: }& V" t
Ta nhíu mày, sao cha ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 o) ^' z! b1 b3 }
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 c# O+ J8 [! W& x" E8 v% S
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn cha ta, lạnh lùng nói: “To gan, ai cho phép ngươi tới đây?”
1 D7 C4 j! t- w6 z. e# y, m: D; S©2022 Kites.vn | All rights reserved
  k5 G" b5 _9 O; K; v' m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cha ta run run, một lát sau mới lên tiếng: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, thảo dân nghe nói Hoàng thượng tới… Tới phần mộ của Tang gia, cho nên mới tới đây xem thử.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 K/ a( @3 ~4 L0 g' n8 P" p
©2022 Kites.vn | All rights reserved, Z9 y! \- C  B# c
Ta buồn cười nhìn ông. Từ khi nào nơi này trở thành phần mộ của Tang gia chứ? Ta thật sự không biết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 W3 _+ G! A3 _" Q' V2 q
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 I2 d$ n0 x1 t" w3 T
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn cha ta, mở miệng hỏi: “Ồ? Như vậy, ngươi nhìn thấy cái gì?”
+ V' `4 W* X! Y5 ?4 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
( Y; m- N9 \6 y/ m2 `8 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cha ta rõ ràng hoảng sợ vô cùng, vội nói: “Thảo dân… Thảo dân không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì… cũng không nhìn thấy.” Lúc ông ấy nói những lời này, dường như lá gan lớn hơn một chút ngước mắt lên nhìn ta, nhưng chỉ ngước lên rồi vội vàng cúi đầu rất nhanh.
! l" y( l; m4 I* A©2022 Kites.vn | All rights reserved
& E2 U$ o3 n# T1 I: O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Những gì ta mới nói, chắc chắn ông ấy đã nghe hết.
1 i' R# ?' l8 k+ `. s2 c, F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + }3 o8 F# f$ s* f+ p5 [All rights reserved
Tới chỗ này cất tiếng gọi mẹ, ngoại trừ Tang Tử ta sẽ không có người nào khác nữa. Cho dù ông ấy liều chết không muốn tin thì cũng không phải do ông ấy.
©2022 Kites.vn | 4 I! I  N8 ~4 w! A% TAll rights reserved
9 A# k3 `! A: ]' `! Q; V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có rất nhiều chuyện, ông ấy không thể giải thích được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: w8 K5 }! R# O9 }0 M9 F7 {, A
0 I* ]" m. s$ s4 n1 t4 E0 {0 Z/ ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ như, mặt của ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 u, ]2 a& `% \! J
©2022 Kites.vn | All rights reserved, r2 ^: V0 F9 Z) {
Hay là, làm sao ta từ Đàn phi biến thành Hoàng hậu.
©2022 Kites.vn | , A: q; S& i4 s( N1 wAll rights reserved
8 K5 L' g; T+ X% M; W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hoặc là, Hoàng hậu hiện nay rõ ràng là công chúa Đại Tuyên.
1 Q  t$ M: {5 L' ?+ Q  I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; u6 t" ]$ t) ~' d. F
Có rất nhiều chuyện ông ấy không nghĩ ra. Nhưng ta biết, điều duy nhất ông ấy nghĩ thông suốt đó là, ta thật sự là con gái của ông ấy, Tang Tử.
©2022 Kites.vn | 6 {4 j/ `' q# W9 S6 L+ tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) x5 \$ z2 |, D: y! EAll rights reserved
Dựa vào ánh mắt ông ấy nhìn ta lúc này, ta đã biết.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ }+ P+ t2 x4 |* v; Z
1 J  U$ p8 I( ^6 x& k4 }3 m" ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta nghĩ gặp được ông ấy ở nơi này, nhất định là không thể thiếu công sức của phu nhân. Hoàng thượng bãi giá đến đây, rất nhiều người đều biết Hoàng thượng đi về phía này. Nhất định là ông ấy nghe phu nhân xúi giục, đến xem thử Hoàng thượng và Hoàng hậu đến làm gì?
% F6 l0 L, D$ |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% M  v$ A8 r: @+ Z; @* V% j( S
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng nói: “Không nhìn thấy gì cũng không nghe gì sao? Rất tốt, Tang Quân.”
% z' R! B$ y% e+ I2 r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* d3 g7 s- P: Y0 z5 d2 K
Cả người cha ta chấn động, chắc hẳn ông ấy chưa từng nghĩ đến, Hạ Hầu Tử Khâm còn nhớ tên của ông ấy. Ông ấy cúi đầu chạm trán sát đất, thân thể run rẩy, nhưng không dám nói lời nào.
©2022 Kites.vn | " O1 d8 V& J; i! zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | % e: `( }& a7 g" CAll rights reserved
Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên đưa tay về phía ta: “Hồi cung, Hoàng hậu của trẫm.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 A/ ?, G8 y+ g; L% K! v0 y
©2022 Kites.vn | : V- n0 j; f2 w# q& ~+ ?2 d6 bAll rights reserved
Ta đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay của hắn, hắn nắm thật chặt, xoay người đi về phía trước.
©2022 Kites.vn |   a  I- k2 B. G2 |6 \0 C7 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ C  r" E( Q( u
Ta không khỏi quay đầu lại nhìn cha ta. Vừa rồi, Hạ Hầu Tử Khâm nói một câu “Hoàng hậu của trẫm” có làm cho ông ấy tiếc đứt ruột hay không?
: k1 [. p4 a/ X' p- L7 C! J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 C/ v! }. g7 F  N/ S6 w" I- K
Chắc hẳn ông ấy không thể ngờ được, một nha đầu hoang dã không xứng làm tam tiểu thư Tang phủ, lại trở thành Hoàng hậu Thiên triều.
9 K. w0 F1 g( t9 t" A' X©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 @: r, [3 i9 |  k+ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chắc chắn ông ấy không ngờ, người không xứng làm con gái của ông ấy, hôm nay lại là hoàng hậu cao quý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ P& t1 t/ o4 V
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 p8 G4 t' [$ a
Giờ khắc này, cảm giác trong lòng ta không phải kích động hay sung sướng, mà chỉ có chua xót.
7 \7 u  f& X* J- T+ Z# Q4 x3 @- A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; f6 H/ Q" V& q+ j; k+ u; r& l- P
Người bên cạnh đột nhiên nói: “Theo lý, cha ruột của Hoàng hậu, dù thế nào trẫm cũng phải an bài cho ông ta một chức quan. Chỉ đáng tiếc, bây giờ con gái của ông ta lại không phải là con gái của ông ta nữa rồi, mà lại là công chúa Đại Tuyên.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved, h5 O$ f" j4 r  q5 u& L* P
- a* k! }9 t+ E! n©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta khẽ cười một tiếng, không nói gì.
! ^+ t7 }3 X, |7 N+ k* h3 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
. t, n  F/ D( {9 n3 J6 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đối với một người như cha ta, ban cho ông ấy một chức quan là một chuyện, nhưng ông ấy có thể đảm đương được hay cũng là một vấn đề. Thực ra bây giờ như vậy cũng rất tốt.
# z5 q0 v  z, \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 m2 Z2 ?" o2 ?3 s  A
Lúc ngự giá đi ngang qua con hẻm nhỏ kia, ta không kiềm chế được, đưa tay vén tấm rèm xe lên, ngay cả khi đi qua rồi ta vẫn nhìn ra ngoài. Hắn không có nói dừng ngự giá lại, chỉ nhỏ giọng nói: “Tàn tích nơi đó đã thu dọn hết.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 [1 i* z2 ?1 C2 B8 l& E2 p. z. G
©2022 Kites.vn | % A% f1 q) W5 UAll rights reserved
Ta giật mình, ngoái đầu lại nhìn hắn, đúng là chuyện gì hắn cũng biết.
©2022 Kites.vn | ( C" u+ L& b! k+ r$ w& G' b3 SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ e+ K3 Z+ R( F& P! p+ Z' Q
Nhưng thu dọn hết thì sao?
6 P% |6 T. l  ~3 v5 i©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ]% a( x$ n+ E; [
Căn phòng nhỏ trong đêm mưa gió sấm sét, bóng dáng gầy yếu sau bức màn, giọng nói khàn khàn, hơi thở nhè nhẹ…
! _: Q- j% [4 T5 s# ?$ n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- T# w( C9 C- L
Tô Mộ Hàn, đã ở trong tim ta rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) j- z' _, B5 ?. s
©2022 Kites.vn | ' w. t/ q* A7 [" q/ Q8 wAll rights reserved
- x$ f- V0 c$ ^' z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  c" V( J4 v( L* ?( m

) ?' u- q: x: a6 Q! v% _! m. N©2022 Kites.vn | All rights reserved

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2014 13:20:55 | Xem tất
ĐẠI KẾT CỤC

6 F6 s' h* T; N) Q6 B8 G8 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ j) p0 Z5 j& s' q( E# G& U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chương kết : Tay nắm tay, dâng trọn đời ta

- }8 i- b- [/ p. v- G2 v) H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 R" {' a! t& d- `; M1 m6 z# G0 z( UAll rights reserved
Edit: nhutphonglin + BW_mylove_SG
) u7 ^8 O# s  ~- w* E4 p& g©2022 Kites.vn | All rights reserved
Beta: Rabbitlyn + TomoyoDouji + heybaby
©2022 Kites.vn | All rights reserved& J, d" h* ]9 C' K5 |. ?9 Q( L

" {0 U9 R7 m8 r. C) h7 N: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! v1 @4 `  S; x# V0 }( `- yAll rights reserved
- v1 m& B2 S1 e! e, l6 ^7 p1 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
III
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ b- ?0 b- C' z* N- W! v+ ]+ Z

©2022 Kites.vn | All rights reserved% z- D' y7 ^5 ^0 ]2 T* x. D
©2022 Kites.vn | ! Z7 l- R: j' c' s3 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" T3 p7 [4 T$ w  I* W
“Muốn xuống không?” Hắn ngồi bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 r4 B/ f5 k4 p3 P. X4 [
©2022 Kites.vn | All rights reserved( |2 x3 z" B9 u" Z* m+ R3 |
Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Không cần. Hoàng thượng, chúng ta hồi cung.”
3 L7 t) [5 d7 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # x- m5 B6 [2 t( OAll rights reserved
Ánh mắt của hắn nhìn ta, vẫn dịu dàng như nước.
©2022 Kites.vn | + _4 B- m  f3 M; t, G+ T- k# ^* CAll rights reserved
& A/ h3 V3 j1 I: k8 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn đưa tay cầm tay ta, khẽ siết chặt, thở dài một tiếng nói: “Trẫm hiểu rõ tâm tình của nàng.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved' c2 J5 c0 a" y) U8 ^( x5 X
8 o8 a; V9 s1 ]* k; `©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàng thượng.” Ta đưa tay che miệng hắn, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng không cần phải nói, không cần phải nói gì cả.”
©2022 Kites.vn | ) I* z  ^5 |" y( v# F: fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' k/ C1 `- G- v9 I* R
Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ bỏ qua cho Tô Mộ Hàn, ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là mũi tên kia, hắn cũng không thể dự đoán được.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( j' i, [! d! Y' e- F0 H
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 t' x* E+ ]0 S. Y- O' K! n4 @
Đúng vậy, không ai nghĩ ra cả.
©2022 Kites.vn | 6 M- [4 ~& l* K4 B/ dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; s* C: ~* Y/ V
Hắn lại đẩy tay ta ra, nhỏ giọng nói: “Ngày đó, y thả nàng từ quân doanh Nam Chiếu trở về là bởi vì muốn trẫm tha mạng cho Nguyên Trinh hoàng hậu, trẫm đã hứa nhưng cuối cùng lại nuốt lời.”
/ W" Z4 K' _0 `# D( M% g' Q: V4 ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ g( y6 d/ S$ J, X3 b
Hắn đang muốn nói đến chuyện giao Nguyên Trinh hoàng hậu giao cho Tuyên hoàng sao?
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 d- o9 J. N. h. ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved; f) T& y4 t, ?8 d5 d3 n
Ta khẽ lắc đầu, thực ra việc này ta cũng không trách hắn.
©2022 Kites.vn | ! [. ?" W/ P" d3 aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; x8 L1 i, J1 V8 ^  [
Hắn lại nói: “Mẫu hậu muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nguyên Trinh hoàng hậu trong tay trẫm, không bằng đưa cho Tuyên hoàng, đổi lấy y đi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved  @  Q" Z) B$ R: J1 Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved- H5 s% [7 W2 s. v; g
Ta giật mình, ngước mắt nhìn hắn, hắn lại khẽ cười một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, ôm ta, tựa trên tấm đệm mềm mại.
  i/ V) Z  B' ?4 D# f# h©2022 Kites.vn | All rights reserved
: r3 @! f, p8 `/ B3 D0 T6 U4 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nhớ lại những lời của Liêu Hứa nói với ta, thân phận của Tô Mộ Hàn, cho dù chết đi cũng không phải do bọn họ mang đi. Nhưng Tuyên hoàng nhân từ đã đồng ý cho mang đi. Ta vốn không biết đây cũng là ý của Hạ Hầu Tử Khâm.
8 Y, d' ]( K; `  Z3 i4 y" L" D, k4 ?9 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 J3 z4 F( s' P* @3 SAll rights reserved
Hắn thực sự rất hiểu tâm tình của ta, chuyện gì cũng thấu hiểu.
©2022 Kites.vn | & r2 h5 h8 z: s, VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 l* g" }( t+ k) P
Ta cảm động, khóe miệng tươi cười.
3 r$ a) q2 E. G' d8 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
& U" z# F! e5 i2 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có một người chồng như vậy, ta còn cầu mong gì nữa?
©2022 Kites.vn | All rights reserved% |& t! b3 A3 V! G$ W
; p; @9 b: y( j- D2 Y( `( g( K©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bên ngoài, trời lại nổi tuyết.
& r+ }- @7 f. W$ w©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! b9 S7 J2 o9 C
Lúc tới hoàng cung, Lý công công nhấc tấm màn lên, ta bước ra bên ngoài, ngự trướng lùi về phía sau. Hắn cầm tay ta bước đi. Tuyết rơi lớn quá, trắng xóa bay bay đầy trời. Ta đưa tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, rồi tan biến trong khoảnh khắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ T  _" U" T6 a8 }- n+ R
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ?" H% c" W% e, `
Hắn ôm lấy ta, khẽ cười: “Còn nhớ rõ ngày đó, nàng nói mình rất mảnh mai, không thể dầm mưa được, vì vậy ngay cả tuyết rơi nhẹ cũng không chịu được.”
* S0 r2 L& w$ b3 ~  o/ m) Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; C; o3 b# L' `  N
Ta cũng cười: “Từ mảnh mai đó không phải là của hoàng thượng sao?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 y. `9 o7 _% t
©2022 Kites.vn | 7 h) Z. e1 F" mAll rights reserved
Hắn nhìn ta, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc nàng tự tay đánh bại đại quân Bắc Tề, lần đầu tiên có chuyện khiến trẫm thật sự chấn động mạnh như vậy. Có lẽ, trẫm phải cảm ơn y, vì y đã để lại cho Quang Nỗ một bảo vật quý giá như thế.”
©2022 Kites.vn | ! x& Y. H2 ?4 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # h8 N9 K4 r; }All rights reserved
Bàn tay hắn đưa qua, nắm lấy tay ta, nước tuyết lạnh lẽo trong lòng bàn tay cũng dần dần trở nên ấm áp.
©2022 Kites.vn | 9 S; t( U* I5 B3 {' [All rights reserved
©2022 Kites.vn | , U, [0 _. o% Y2 j6 m6 MAll rights reserved
Ta mím môi cười, hắn nói Tô Mộ Hàn đã để ta lại cho hắn, nhưng những gì Tô Mộ Hàn để lại cho ta, sao có thể nói rõ bằng dăm ba câu được chứ?
* r  ?8 x2 l! }& T; R, j©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 b+ Q# D' u8 |% Y% X1 [3 u
Tô Mộ Hàn dùng mạng của mình, tác hợp cho ta và Hạ Hầu Tử Khâm, thành toàn cho giang sơn Hạ Hầu gia.
©2022 Kites.vn | % ^/ S5 n+ ?+ x0 e( LAll rights reserved
$ s1 ]' n! f) O" a©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn: “Trước kia, tiên sinh cũng hay đến vương phủ Hạ Hầu sao?
©2022 Kites.vn | 4 k# B( z* R8 X# J% O( I& uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 |; p7 j( ]& i! O. SAll rights reserved
Hắn khẽ giật mình, ta cho rằng hắn sẽ không trả lời. Nhưng không ngờ, một lát sau hắn lại nói: “Không hay đến, tuy rằng trẫm và y là anh em họ, nhưng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Y là người của hoàng tộc, làm sao có thể có quan hệ thân thiết với người khác được? Trẫm nhớ trước lúc gả nàng ấy đi Bắc Tề, đúng dịp sinh nhật nàng ấy, khó khăn lắm y mới tới một lần.”
©2022 Kites.vn | $ a4 Q4 W; U7 U3 R3 E$ R3 KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + K7 D& m3 U3 x1 v$ D+ n7 RAll rights reserved
Ta im lặng không nói gì, cũng chính là lần Dụ thái phi nhìn thấy Tô Mộ Hàn đến.
1 K2 [# O/ a/ i* |6 {! T2 b2 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % X' K  L) S6 P/ FAll rights reserved
Đúng rồi, lúc đó Dụ thái phi đã bị điên rồi.
" i" e" K9 J# s& _1 X# P' O  i©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 h% L- Q  ~4 l" f- G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hít một hơi, người trong hoàng tộc không thể thân thiết với người khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' C5 j8 A% v# Q/ F, s
©2022 Kites.vn | All rights reserved, A: J- R( k/ V4 T
Tiên sinh của ta, cả đời này, lúc nào cũng cô độc, lẻ loi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ F: }1 W6 X9 h! i+ r( j
©2022 Kites.vn | ) c8 s4 h8 p! t) oAll rights reserved
Hắn ôm ta, nói nhỏ: “Hồi cung thôi, bên ngoài lạnh quá.”
©2022 Kites.vn | 5 o7 u9 a# Y# O& ^% _6 k/ SAll rights reserved
* L/ c3 E5 @; b5 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Được.” Ta đáp lời, bước chân nhanh hơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ]/ E" P/ x. {* A/ T! U0 @1 @6 [
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 `0 A, \9 ?$ l
Ta ngước mắt, nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống giữa không trung, khóe miệng khẽ cong lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, z; N* n3 z0 |- C
©2022 Kites.vn | : @7 ^7 M5 K' t3 N8 ~; N6 lAll rights reserved
Nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ như in cái đêm sấm sét ta ở bên trong hang động với người có thân phận Hàn vương kia.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: z' u, ]0 V1 p- D# P/ N; `7 Z
©2022 Kites.vn | All rights reserved) `* n8 T  E# t4 f( y, g' ^; y$ P
Y chống người ngồi dậy, nhìn ta khẽ cười: Lại đây.
©2022 Kites.vn | $ T2 V8 {8 H2 L  GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( O$ y1 D" H. }( w* ?All rights reserved
Chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc.
©2022 Kites.vn | 8 o- C. ]9 l$ M/ z# d. bAll rights reserved
0 o0 R5 o- f( c. I: N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Năm nay, tuyết rơi dày, gián đoạn từng đợt, cả tháng sau thỉnh thoảng vẫn còn rơi.
©2022 Kites.vn | ; H2 D9 L. q0 k4 }7 P# H$ h) cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ v6 G' [# [$ R6 ^All rights reserved
Đôi khi ta chợt nhớ lại đêm giao thừa năm đó, Diêu thục phi múa kiếm, lúc đó nàng ta còn nói tuyết rơi đúng lúc báo hiệu cho một năm tốt lành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 k! X# t6 q5 ^2 I; z  y& H3 B; ^% {
©2022 Kites.vn | ! ]* x. ?7 e' h2 cAll rights reserved
Năm Nguyên Quang thứ tư, đối với Thiên triều mà nói thật sự là một năm tốt lành.
! V4 L$ U: W  w' W( L# _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn |   f! l: M& A! N, W4 H* @All rights reserved
Loạn trong giặc ngoài được giải quyết toàn vẹn.
' y# c" I  P/ p0 T- d) l©2022 Kites.vn | All rights reserved
: W5 d; D- X" z0 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bắc Tề, Nam Chiếu cùng nhập vào bản đồ Thiên triều. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, không còn quốc gia nào có thể so sánh được với Thiên triều.
©2022 Kites.vn | 5 V! |8 N5 Z3 D2 HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) Z$ \# G4 }* N$ {  Q, aAll rights reserved
Từ đó Thái hậu cũng ở Hi Ninh cung, không hỏi han gì đến việc hậu cung nữa. Bà cũng hủy bỏ việc các phi tần đến Hi Ninh cung thỉnh an, bà nói bà thích thanh tĩnh. Không tranh đua cũng không ồn ào.
©2022 Kites.vn | " N7 \/ N( w3 ?" ]* v$ f7 E6 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 ~7 j& x% C5 {; a6 U4 dAll rights reserved
Thần Cảnh vẫn ở bên cạnh Thái hậu. Ta cũng không quên, bên cạnh bà còn có Thiên Lục. Thần Cảnh là cháu ruột của nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ coi như con ruột của mình.
©2022 Kites.vn | 5 ^: P5 e! ]2 D3 V) r. s: zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) t! |  E% ?- D( s' [; K
Tháng ba, năm Nguyên Quang thứ năm, từ Lăng Lạc cư truyền tin đến nói An uyển nghi sắp sinh.
©2022 Kites.vn | : }4 J1 ?6 J' z5 |5 s4 }& HAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 S/ X" l6 V4 j) x$ AAll rights reserved
Còn nói là khó sinh.
0 w1 F4 y  q* K©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 j8 Z( {( Q* U) r5 ]( w7 }7 t5 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc ta đến, đã thấy Thái hậu lo lắng chờ bên ngoài.
©2022 Kites.vn | ; e1 p; A/ d4 C; o( kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + W. F2 V# E( W, F7 q7 e) oAll rights reserved
Ta bước lên hành lễ với Thái hậu, bà cau mày nói: “Sao Hoàng hậu tới đây?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved' b6 w. Y, S# o" {8 T  L& E
©2022 Kites.vn | All rights reserved: u7 E( h5 v7 R/ Q9 Y* g
Ta nói: “Thần thiếp biết mẫu hậu lo lắng, nên qua đây xem thử, hay mẫu hậu trở về thiên điện nghỉ ngơi đi, không có gì đâu. Thần thiếp cũng đã dặn dò, nếu mà bất đắc dĩ thì sẽ chỉ giữ lại đứa bé.” Nói xong, ta không khỏi liếc mắt nhìn vào bên trong, hai tay khẽ nắm chặt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  O. l. d! Z4 _# U: f
©2022 Kites.vn | 1 Q9 ?  T  d: g* YAll rights reserved
Thái hậu gật đầu, ta gọi Thiển nhi đỡ bà đi xuống.
©2022 Kites.vn | , w& O  r- ?* K4 P, @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 C2 `( n9 M: P: s
Tư Âm tiến bước lên đây, khoác thêm áo choàng cho ta, nói nhỏ : “Nương nương cũng đến thiên điện chờ đi thôi, ở đây gió lớn quá.”
% ^$ c1 p  i2 o+ F; a  |©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 m+ v- c3 T8 d$ N, _5 B" u. }  H7 TAll rights reserved
Ta lắc đầu, không cần chờ ta cũng biết kết quả rồi, không phải sao?
+ w% k  @/ S8 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | & ^' Z2 z4 ?2 `$ M$ EAll rights reserved
Giờ Thìn, đứa bé chào đời.
©2022 Kites.vn | 5 h5 I! k2 i- o& c3 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 a, n0 s6 }- e6 gAll rights reserved
Cung nữ chạy tới báo hỉ, nói là một công chúa.
0 }4 ], _5 J' c  Z( f7 ~$ c! _©2022 Kites.vn | All rights reserved
' T- Z" S: @2 o9 p# b2 y. D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta mím môi mỉm cười, lập tức có người bế công chúa cho Thái hậu nhìn mặt.
5 k' M$ `" c3 n9 z6 P/ n; n©2022 Kites.vn | All rights reserved
. F9 I1 u4 |0 P3 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một hồi sau, bên trong có cung nữ kêu to: “Không xong rồi! Không xong rồi! Uyển nghi tiểu chủ bị rong huyết !”
©2022 Kites.vn | All rights reserved) j2 T9 G0 m' u! I0 q1 Y3 k& ]; H
©2022 Kites.vn | ! D& y1 a7 [' XAll rights reserved
Thái hậu hoảng sợ muốn rời khỏi thiên điện, ta vội ngăn cản bà lại nói nhỏ: “Thái hậu không cần phải đi, thần thiếp sẽ tìm người xử lý thỏa đáng.” Mới nói xong, ta nghe thấy công chúa khóc “Oa” một tiếng thật lớn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 J3 P' W  d: k; J
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 t, k' {) W3 Q
Thái hậu quay đầu lại, nhìn nhũ mẫu, lạnh lùng nói: “Còn không bế công chúa xuống!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved% f/ r% i, g7 S
7 f- U/ ?9 d% g/ {/ V( R2 {©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ dạ.” Nhũ mẫu vâng dạ, cẩn thận bế công chúa vội vã lui xuống.
©2022 Kites.vn | ! c2 K! |. x' S8 h8 MAll rights reserved
* P: {- l6 r0 [- A: P7 O2 `1 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nửa canh giờ sau, Từ thái y đi ra, quỳ xuống trước mặt ta và Thái hậu, hai bên thái dương y mồ hôi chảy ròng ròng. Y chỉ cúi đầu nói: “Thái hậu, nương nương, thần đã cố gắng hết sắc. Uyển nghi tiểu chủ… đã đi rồi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 D) P9 j! b1 z9 D$ U! e! ]
) H$ x0 Q5 W) o  c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thái hậu lảo đảo lui một bước, ta vội đỡ lấy bà, khẽ gọi: “Mẫu hậu…”
©2022 Kites.vn | + {3 _8 f9 \' u( d: p" [5 n0 uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' m6 {  X+ o6 B% iAll rights reserved
Bà nhìn ta, khẽ nhắm hai mắt lại, giơ tay lên ý bảo không cần phải lên tiếng, mở miệng nói: “Ai gia biết.”
©2022 Kites.vn | 8 ^& T: @3 f( W4 h: E  iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& g9 f0 p  P( r+ g9 L: l. v+ s
Ta gọi người đỡ Thái hậu trở về.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# l  e+ a, M- Z* S) V7 |
©2022 Kites.vn | : k. T8 Q# e0 r5 E) eAll rights reserved
Ta cúi đầu, nhìn Từ thái y đang quỳ trên mặt đất, chần chờ một lúc nhưng vẫn không nói gì. Tư Âm đỡ tay ta bước lên phía trước, vòng qua người đang quỳ trên mặt đất, đi thẳng vào bên trong. Bên trong các cung nữ luống ca luống cuống ra ra vào vào. Ta mới đi vào, đã ngửi thấy một mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
) n' U* Z+ p; G' r9 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 |  \" }4 f  ]' s, C# P! r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các cung nữ thấy ta, hoảng hốt vội vàng hành lễ.
# W- F8 v7 @) `! }1 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 o0 ?( d6 T" }, d5 h
Có một người ma ma bước lên, ngăn ta lại: “Ôi Hoàng hậu nương nương, ở đây không sạch sẽ, người nên đi ra ngoài nhanh đi ạ.”
  D" O, e7 B& A5 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  }$ Z3 S6 ~$ |. t
Ta cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: “Không sạch sẽ, cũng chỉ có một lần này, bản cung đến tiễn An uyển nghi.”
©2022 Kites.vn | 4 H' U  n' r- ^0 Q8 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . w$ ~0 I; u5 a) eAll rights reserved
Dứt lời, ta cũng không nhìn ma ma, bước thẳng về phía trước. Ma ma nghe ta nói như thế, cũng không dám ngăn cản nữa, đành phải lui tới bên cạnh.
( B8 z: v) B+ `8 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ b6 e+ V% ]5 e; f  e/ l; x$ D/ M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trên giường, sản phụ đang nằm với khuôn mặt trắng bệch, tấm đệm dưới giường bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.
©2022 Kites.vn | # Y  ]+ w, Z/ G- u+ w) k2 c  XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; T# ~& j2 w0 A* ]
Ta đi lên phía trước, lẳng lặng nhìn nàng, Tư Âm bên cạnh ta nhỏ giọng nói: “Nương nương, An uyển nghi đã đi rồi.”
©2022 Kites.vn | 6 M, J, m* G( D6 z, {All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 a9 {' _+ ~2 h. _9 t4 x
Đi rồi.
©2022 Kites.vn | ) V* N, k. \- _- v% U' ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | % J& f) C5 |# {( VAll rights reserved
Ngay cả hơi thở cũng không có.
: D/ t) O4 q- A3 h4 f# [; M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 T1 E$ S0 F9 X/ n, k
Ta nhìn thẳng vào người nàng, nói: “Công chúa rất đẹp, con bé là huyết mạch của Hoàng thượng, sau này thân phận cũng vô cùng tôn quý. An uyển nghi, bản cung ngưỡng mộ ngươi.”
5 C4 n1 W. W4 F! z) l: e% }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' Z7 K" l' q% \' w" V( c
Tư Âm nhìn ta với vẻ không hiểu, ta khẽ cười một tiếng, để nàng đỡ tay xoay người ra ngoài.
©2022 Kites.vn | / L# m+ `' a8 n( T2 fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / l0 Q; k4 N, t+ j8 r- D& q$ uAll rights reserved
Từ thái y thấy ta đi ra, vội nghiêng người tránh sang một bên. Lúc đi qua người y, bước chân ta thoáng dừng lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt ta tiếp tục bước thẳng ra ngoài.
©2022 Kites.vn | / i8 P' W9 e! |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( Y, ?  E0 P( o4 j
Ta không thể không bội phục, y quả nhiên đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chờ cơ hội này.
©2022 Kites.vn | 5 x$ ^5 l5 }2 t4 l' WAll rights reserved
- y! h7 y0 z3 W/ R& M/ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Nương nương.” Y ở phía sau gọi ta, ta giật mình, nghe giọng nói của y truyền đến, “Thần, tạ ơn nương nương.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 l- L! ~, B5 S4 }$ d
1 z/ ^- a+ Q" R; F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta không nói gì, cũng không dừng bước lại.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 J8 I- F8 W4 C" i/ C
  ]2 w3 ], n' y. S9 B1 H" m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tư Âm ngước mắt nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, vì sao Từ đại nhân phải tạ ơn người?”
' N6 R) i* c- L©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 }* N* ^; J7 i" I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta mỉm cười nói: “Tạ ơn bản cung đã không làm gì.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 a, ]; ~+ z  H& H1 M, r
©2022 Kites.vn | All rights reserved& J; r$ U( r/ |1 N* X
Tư Âm có vẻ mơ hồ, khẽ nhíu mày nhìn ta nhưng cũng không nói gì nữa.
, D' s. }/ Q0 J6 H; a! |! k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) B; G: J6 Z0 c; J) @. ~4 TAll rights reserved
Trên đường trở về ta không ngồi loan kiệu, mà đi bộ với Tư Âm, chậm rãi bước đi. Chợt nhìn thấy trước mặt, Quyến nhi ôm thứ gì đó trong lòng vội vã bước đi. Nàng nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ: “Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
©2022 Kites.vn | ; L8 V( `' L9 X. W$ \7 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  d1 X# s9 m' u/ B
Ta gật đầu, nhìn thấy thứ nàng đang ôm trong lòng là một lư hương.
©2022 Kites.vn | 1 F  Z9 ^: n* F6 q, gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 T, f; }+ {+ K6 Z) @All rights reserved
Ta nhớ ra rồi, đây là lư hương trong phòng Diêu thục nghi.
$ x  v5 _1 m& a" J/ r©2022 Kites.vn | All rights reserved
6 I6 Z, n, c8 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Xem ra, thái hậu muốn Quyến nhi lấy cái lư hương này về. Bây giờ, Diêu gia đã sụp đổ, cho nên phương thức để phòng bị Diêu thục nghi, cũng không còn quan trọng nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 s- o2 M2 W) p% P9 v
# r; Q  m6 m4 l4 q$ m0 z: Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba ngày sau, An uyển nghi được phong làm Đức phi và an táng theo nghi lễ của Thiên triều.
- d5 V3 u( R4 {6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
  ?4 W( m5 z  U8 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đội ngũ an táng đi ra ngoài, ta cũng không tiễn đưa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' f7 T  ]7 E+ G8 g% t% V, G# W
  Z- |/ [8 }/ R0 ^. V+ I$ S( t4 V+ I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta thật sự hâm mộ nàng, xuất cung ra bên ngoài sẽ là một vùng trời tự do.
©2022 Kites.vn | / H! g- d7 Y$ bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 q  _" c! D: W, J( l% iAll rights reserved
Nhưng ta không muốn ra ngoài, bởi vì đối với ta mà nói, nơi nào có chàng, nơi đó mới là nhà của ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; {5 G# ?3 a" ?9 E/ ^& x
6 v: {  p8 D8 O: R# q3 e4 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ở bên ngoài, không nơi nào có chàng cả.
+ `8 M7 @) ?3 O1 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " a: f* K* T& yAll rights reserved
Giang sơn xã tắc không thể rời bỏ chàng, ta cũng không bao giờ rời xa chàng.
©2022 Kites.vn | ; x2 V. Q; a) q& s" z4 H0 p' wAll rights reserved
/ T. D3 J7 g6 C- r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngày hôm nay, lúc chạng vạng, hắn tới Phượng Hi cung.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" N8 t; B1 B5 Z& N; D- D
©2022 Kites.vn | ( P% ~; \: L& ^7 m# d* d. ZAll rights reserved
Không có bãi giá, hắn chỉ đi vào cùng với Lý công công.
6 Q% K$ i  ^# z, U5 |3 {: s8 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- c; D# Y# E( ?6 c/ l5 g
Các cung nhân trong Phượng Hi cung vội quỳ xuống nghênh giá, hắn không nói một lời, bước thẳng vào bên trong.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ `# f3 W8 w- W; R
©2022 Kites.vn | . W8 T! e/ p7 Z  qAll rights reserved
Ta đứng lên, sắc mặt của hắn hơi khó coi, ta gọi hắn cũng không đáp lại, chỉ đi vào bên trong, ngồi ở mép giường. Trong lòng ta hơi hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện kia hắn đã biết rồi sao?
) K: a$ l0 |. q4 J) T©2022 Kites.vn | All rights reserved
* k8 U! b) u; N% w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ha, nếu đúng là như vậy thì với tính tình của hắn, nhất định sẽ lật tung mọi chuyện lên. Dù sao, việc này là ta to gan không giữ thể diện cho hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 P  O$ J  S, |+ z# v
©2022 Kites.vn |   u6 {( d# k2 d' k6 ?All rights reserved
Mặc kệ thế nào, An uyển nghi cũng là người của hắn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ]# ?. ^0 k; y2 a7 l
©2022 Kites.vn | All rights reserved% A. E, ]% o: r3 a. L
Ta chần chờ, cuối cùng theo chân hắn đi vào.
5 h. ~& T% o0 t" B* j) q( ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) \, s1 [: y2 q2 hAll rights reserved
Thấy hắn ngồi ở mép giường, cắn răng, giống như là đang ngầm chịu đựng điều gì đó.
©2022 Kites.vn | 0 W, [9 o5 j1 g; e! I- ?2 OAll rights reserved
4 b. d4 M. n9 K( Q. c6 |1 n& [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Từ ngày An uyển nghi sinh con, hắn không hề đến Phượng Hi cung của ta.
©2022 Kites.vn | 9 \. S1 f) h9 t7 O. Z& zAll rights reserved
  y7 P$ A# j$ J( J9 u$ `8 \; d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay, là lần đầu tiên.
©2022 Kites.vn | 9 e( ]- f4 _! P6 fAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   J3 {4 ~5 f% E6 V1 H9 Z( vAll rights reserved
Trong lòng ta thấp thỏm, hơi bất an.
©2022 Kites.vn | $ k* p" R7 H% q: y% w$ L+ IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) |2 V( E3 s/ L5 NAll rights reserved
Ta hít một hơi thật sâu bước lên, đưa tay chạm lên trán của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng khó chịu sao?”
©2022 Kites.vn | 8 U* ~8 w9 _& B; w# t8 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 ^6 ?5 c, G1 J% D1 Q% u$ OAll rights reserved
Hắn đột nhiên nắm chặt tay ta, ta hoảng sợ, hắn đã đưa tay ra, kéo ta ôm vào trong lòng. Vùi mặt vào cổ ta, hắn khàn giọng nói: “A Tử, mấy ngày nay, trẫm luôn suy nghĩ. Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm.”
& Y( l( ~; C& e! |# i; X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 Z3 b: j( @/ ~1 \All rights reserved
Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hoảng, ngạc nhiên nhìn hắn.
©2022 Kites.vn | 5 _+ {8 n: q/ _5 s) c1 q5 NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ B% O& I. c: V9 @9 C! n9 |
Hắn khác thường như vậy, thực sự là có liên quan đến An uyển nghi. Nhưng ta lại không rõ, hắn có biết người đứng sau An uyển nghi là ta hay không.
0 Z( j8 o6 u5 k+ _: c- _2 d' d7 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) s* e4 Y$ ?* VAll rights reserved
Ta biết, từ xưa đến nay, phụ nữ khi vượt cạn chính là đã bước một chân vào quỷ môn quan.
- p1 K4 s8 c7 x/ _0 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" z4 h, x  W1 u/ F2 }" b
Hắn lo sợ ta sẽ đi cùng một con đường với An uyển nghi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 |0 L0 s8 ^- D) ^0 H$ C3 Z0 d& E  [
4 h3 g3 v/ z! T  V  R3 ?: E+ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, niềm hạnh phúc lúc ban đầu khi biết mình có con của hắn giờ đã biến thành nỗi hoảng loạn.
©2022 Kites.vn | & F, e' O3 C  F! u' l- [* V! J, y9 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: R# W6 g$ u5 l$ Z' ^& g  G+ H
“Hoàng thượng.” Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Ta đã có thai hơn bốn tháng, bụng dưới đã lộ rõ. Ta khẽ cười nói, “Hoàng thượng không cần lo lắng, thiếp và con nhất định sẽ bình yên.”
©2022 Kites.vn | $ Z. h, x$ {7 a" k1 q/ z, Z4 \All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 r' V) n1 ?, s% c
“A Tử.” Hắn nhíu mày, xúc động ôm lấy ta, nhỏ giọng thì thầm, “Trẫm sợ…”
. i& }; m' |. {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; @3 C% F- G, `3 y4 K- z. _All rights reserved
“Hoàng thượng đừng sợ.” Ta giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn, mỉm cười, “Chàng đã quên, chàng từng ban cho thiếp một chữ ‘Đàn’ mà, thiếp sẽ không có chuyện gì đâu.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved  p+ O+ X& e1 N
©2022 Kites.vn | 9 R* |! ^2 x+ Z. i7 C3 ~' lAll rights reserved
Khi đó, Thiên Phi sinh khó là do nhiều nguyên nhân. Nhưng không phải nàng ta vẫn còn sống sao?
% b; ]; g, Q( \1 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 H3 F& b5 @8 ]3 n5 R% X( U/ z
Về phần An uyển nghi, thật ra cũng không phải là nàng sinh khó.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* b1 K4 J6 s& r, S7 j( F7 p
( K# e, ~* |% L9 @5 I9 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta nhìn hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng không mong đợi con của chúng ta sao?”
& \/ s$ Y5 O1 V! G; B. h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ! c3 A9 C1 q* i$ a) _3 N3 GAll rights reserved
“Rất mong.” Hắn nhíu mày nói, “Trẫm mong chờ hơn bất cứ ai.”
3 u# [7 g2 z8 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
! b4 m5 e- N, l% H©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta tựa vào ngực hắn, lắng nghe hơi thở nặng nề của hắn, một lát sau, mới nghe hắn nói: “Hãy hứa với trẫm, dù vạn bất đắc dĩ, trẫm cũng muốn nàng sống.”
$ [( w7 ^( t( e0 P  f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 t, }' e1 l; K7 x& N
Trong lòng ta chấn động, nhất định là hắn biết, ngày đó khi An uyển nghi sinh nở, người hạ lệnh là ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. a! w, t/ x, n$ w( O5 d
5 W1 U* [! h$ |( T# z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Muốn thái y bảo vệ đứa bé.
9 I9 y( i+ E$ A$ U$ Y; y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' g6 B. [0 z2 |& O& u' G! }' n
Ta khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng đang trách thiếp sao?”
8 Q( ]5 s1 p5 P! a3 S. B# a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" b! O, N$ u) S1 S8 }
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ ôm ta, không nói lời nào.
6 m6 o% X7 W3 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% r8 O9 g" p2 F4 d% J1 h+ E
Từ đó về sau, mỗi khi hắn rảnh rỗi đều theo sát bên ta.
' s& B: W% Y0 i: A0 y, k- }- U( R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 s' R4 k4 q9 K- JAll rights reserved
Bất cứ biện pháp nào có ích cho việc sinh nở sau này, hắn đều muốn Tư Âm phải biết để nói cho ta nghe.
©2022 Kites.vn | & F- p. W, ~9 g5 O/ R3 |1 VAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ e4 }9 N: I/ G
Ban đêm, hắn không hề cảm thấy phiền chán, cứ ghé tai vào bụng ta, một mình lẳng lặng lắng nghe, còn không cho ta nói chuyện. Thỉnh thoảng khi đứa bé đạp, hắn lại đột nhiên cười thành tiếng, chỉ có khi đó tâm tình của hắn mới thoải mái hơn.
©2022 Kites.vn | / m2 k+ c3 @" n" X: DAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 R- v  ]+ M0 G/ ~9 FAll rights reserved
Mỗi khi ôm ta, hắn lại khẽ nhíu mày.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 m' \3 d) u2 f( H/ J
* Q* C* Y" B- Z+ I( n  D) _7 w% S©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta biết, hắn rất chờ mong đứa bé nhanh chóng chào đời, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng.
' e5 `  u3 p9 |4 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! d8 j& |* u" C& Z( g' Q  F% J
Nhìn thấy hắn như vậy, biết bao nhiêu lần ta nhịn không được muốn nói cho hắn biết sự thật chuyện về An uyển nghi. Nhưng ta biết, có một số việc, khi đã làm thì không thể quay đầu lại. Ta cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
0 b, Y) U6 E/ k( x9 P& J©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 J) F6 a7 x; a) `7 d6 ]8 _0 Z0 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Toàn thể triều đình và dân chúng đã trở lại cuộc sống thanh bình. Biên cương cũng đã thông báo tin tức bình an.
' h1 B- N4 Q1 x/ \1 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 e; P* A: Q# u: q: K1 @6 p4 `All rights reserved
Các vị vương gia ở đất phong cũng không truyền đến tin tức gì đặc biệt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 \1 q9 I& h$ q7 C
©2022 Kites.vn | # D# B4 B- O- l* q( U* k0 S0 s* TAll rights reserved
Vào tháng năm có tin báo về, Vãn Lương sinh một tiểu vương gia cho Tấn vương. Tấn vương vẫn chưa có con trai, tất cả đều là quận chúa. Vãn Lương đã hạ sinh con trai trưởng, y rất hài lòng, dâng tấu trình Hoàng thượng và Thái hậu, muốn sắc phong Vãn Lương làm Tấn vương phi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ s4 [2 T% T1 p3 q7 h" m
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 W0 B/ M2 P* O
Khi nghe tin này, ta cảm thấy rất kinh ngạc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 ^1 L/ F( s1 X& X. c2 r+ h' [
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 F; w' R6 F- o4 [7 Y
Thì ra khi Vãn Lương rời đi, nàng đã mang thai. Ta nghĩ ngợi một chút, lại không kiềm được muốn cười. Ngày đó, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng trên thành, khoảng cách quá xa nên không thấy rõ ràng lắm.
+ g5 ^# _0 k, y4 U+ n: t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : u% d+ |" a8 ?+ E$ H' r, IAll rights reserved
Lúc Toàn công công thông báo, ta đang ở Hi Ninh cung. Chuyện này vốn không thuộc quyền của Thái hậu, nhưng con của Tấn vương dù sao cũng là cháu của bà. Huống chi, tấn phong Vãn Lương làm Vương phi, như vậy đứa bé này chính là Thế tử.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; o# R% F2 b' {+ \
1 }/ ^' w( u2 x, p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Toàn công công cười hỏi: “Thái hậu, Hoàng thượng nói, việc này phải hỏi ý của người. Người thấy thế nào ạ?”
©2022 Kites.vn | & R& S  M) b: S& N8 S7 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | # x% v+ Q" _% @3 S0 ~/ a# xAll rights reserved
Thái hậu cũng cười, nhìn sang ta nói: “Hoàng hậu nghĩ sao?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved' U6 g# Z$ e& b; A% o
©2022 Kites.vn | All rights reserved& U5 x& i' L7 z) n/ m
Ta nao nao, Thái hậu vốn không biết quan hệ của Phương Hàm và Vãn Lương. Hoặc có thể nói, bà không biết chuyện năm đó Phương Hàm hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm.
; b0 v6 n) g% Z6 n  x©2022 Kites.vn | All rights reserved
& ]6 w4 r# h4 w. Q5 b3 ]  V" j& ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vãn Lương…
©2022 Kites.vn | , H  s9 M. D2 F) TAll rights reserved
7 }6 y0 ~! \& e! _2 s, @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta dường như thấy lại khung cảnh năm đó, nàng từ dịch quán trở về, tươi cười nói “Về sau lúc trở lại, Vương gia hỏi tên của nô tì.”
©2022 Kites.vn | 3 u9 M; C% s& `2 g6 p* ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* n# I; r8 f8 p: H
Mới đó mà đã gần hai năm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ _4 c  [8 E6 c/ \
4 e; Z- I: e( {# ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta lặng yên nắm chặt chiếc khăn trong tay, khẽ cười: “Việc này, mẫu hậu cảm thấy tốt là được rồi. Thần thiếp không có ý kiến khác.”
% j0 S( R: J4 j$ ]+ Z0 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
8 p# u3 B, F4 e7 i1 ^+ A3 C8 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện đã qua, cũng không cần phải giữ trong lòng.
8 @. W/ }9 ?0 |% v/ m, e©2022 Kites.vn | All rights reserved
, F. C, E( S% ?$ S% o©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thái hậu cười nói: “Ngươi đi nói với Hoàng thượng, việc này Hoàng thượng cứ tự mình định đoạt. Khi Hoàng thượng hạ chỉ hãy nói thêm, lúc nào Tấn vương phi rảnh rỗi thì dẫn Thế tử về Hoàng đô cho ai gia nhìn mặt.”
©2022 Kites.vn | : z0 a/ ^# g9 c( T. uAll rights reserved
  M4 O7 r% S$ `: _5 P, k& F3 q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Toàn công công vội vàng gật đầu đáp: “Dạ, nô tài biết, nô tài đi ngay.”
- n7 v+ m' [1 r- V. `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . ?- e0 y& F- T  eAll rights reserved
Thái hậu lại nhìn về phía ta, trên mặt bà hiện lên niềm vui không hề che giấu: “Hoàng hậu à, bây giờ là lúc ai gia cảm thấy vui nhất, trước khi Từ thái y từ chức hồi hương đã nói sức khoẻ của con rất tốt. Bây giờ ai gia thấy Hoàng thượng vui vẻ, trong lòng ai gia cũng vui lây.”
( F5 Z: a3 Z% {4 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) o# I1 }$ Y- b* j6 {' U' bAll rights reserved
Ta đưa một tay xoa bụng, khẽ khàng cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 g& h8 x. e8 B4 O
©2022 Kites.vn | All rights reserved- G, q/ ~: f: \0 S) z# y) y
Ngày hôm sau, thánh chỉ đã ban xuống, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho Vương thế tử một chữ —— Chiêu.
©2022 Kites.vn | & v% h2 b' z; ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* h4 P$ |& C# y' o8 z. P: r
Thần Chiêu.
3 z+ z) _0 ?0 U0 a7 `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 j3 \; P, B' K+ Q& f+ P5 nAll rights reserved
* Chiêu : sáng rỡ ; Thần : mặt trời, mặt trăng.
! }5 y% R' H- M+ v; @& H$ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 f+ {+ P7 u/ v) t+ |( A1 x/ J
Ta nghĩ, Vãn Lương biết được chắc chắn sẽ hài lòng.
+ M  @1 j% H4 \- E©2022 Kites.vn | All rights reserved
! f! q4 D0 a5 h5 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mùa hạ năm Nguyên Quang thứ năm đến đặc biệt sớm, thời tiết nhanh chóng chuyển sang khô hanh.
# f: y# Q: t5 k: _: E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 Y9 h$ b2 h4 b* v1 e) bAll rights reserved
Mãi cho đến tháng tám cũng không thấy mát mẻ hơn.
©2022 Kites.vn |   Y0 I5 k7 ]) _+ m- o0 z# Z, pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  R" Z; N4 N6 \' e; Y* o- L  K6 p# P' t
Thấy ta dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi bên thái dương, Tư Âm liền chạy đi tìm cây quạt. Chỉ vì thái y nói không được ăn nhiều đồ ướp lạnh, Hạ Hầu Tử Khâm nhất quyết không cho ta ăn luôn.
©2022 Kites.vn | & A: k' x* w8 ~; ]  U0 g6 sAll rights reserved
+ i/ Q, R6 u8 F$ \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có lúc ngẫm lại, ta thấy hắn mới giống trẻ con.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: x3 h- [) v& T4 Z& F/ H- b! P
1 G1 Z! Y2 m! F& W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tư Âm mang cây quạt đến, đứng phía sau quạt cho ta.
, h8 L& T+ o# [8 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 D0 [  s- E0 q6 W; R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta liền hỏi nàng: “Nghe nói hôm nay Hoàng thượng xuất cung?”
©2022 Kites.vn | 4 B) B7 O. C& }All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 i- J  H) z; N6 ?$ F
“Dạ.” Nàng gật đầu, nói, “Nô tì nghe nói, trên bầu trời ở vùng ngoại ô xuất hiện một dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành.”
©2022 Kites.vn | 7 z% X/ o% r: B1 N. J$ jAll rights reserved
8 E( X9 B- O7 r, H4 Z+ f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ t; L. U  I2 ?8 Q- u
5 q# K, k. V/ H! ?, z8 T7 M7 J+ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng biết tại sao, ta chợt mỉm cười, có lẽ là sắp có chuyện tốt xảy ra.
' r3 @$ a+ t$ j: ~- x- {©2022 Kites.vn | All rights reserved
5 `; q5 n2 M# n6 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngồi một chút, ta muốn đứng lên trở về phòng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ r: r( x+ [. ^" r" r% S
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ^% E- m# P" p
Tư Âm đặt cây quạt xuống bước đến đỡ ta, đi được vài bước, đột nhiên ta cảm thấy bụng quặn đau. Ta nhíu mày dừng bước, Tư Âm vội hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ V" E. Z  q7 L4 V' R
: m5 l! ?; [; ?# F) b; M©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta lắc đầu, cười nói: “Không có gì, bé con vừa mới đá bản cung một cái.”
©2022 Kites.vn | 9 {- D3 {/ |6 Y* Q  tAll rights reserved
& a3 C9 t) [1 [/ V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nghe vậy, Tư Âm mới yên tâm cười: “Xem ra đây là một đứa bé nghịch ngợm.”
©2022 Kites.vn | * y$ S% ~# z. u$ M+ K7 G% mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " L/ A. l) v3 b# `% s5 l# s/ kAll rights reserved
Tư Âm đỡ ta trở về tẩm cung, mới ngồi xuống mép giường, cơn đau bụng lại nổi lên. Ta cắn răng chịu đựng, một lát sau lại thấy đỡ hơn. Cuối cùng Tư Âm cũng nhìn ra có điều khác thường, cúi người xuống hỏi: “Nương nương làm sao vậy? Nô tì thấy sắc mặt nương nương không được tốt.”
2 e2 m3 G/ w- l: Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) Z# P8 d8 q- m2 ^/ A0 W; _& ~All rights reserved
Ta đang định trả lời nàng thì cơn đau lại đột ngột kéo tới, ta không chịu được kêu lên thành tiếng.
  @1 y! A6 f; |& W) D% f% l; k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, S) R/ V& T4 [* M" P
Tư Âm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, ta nắm chặt lấy cánh tay của nàng nói: “Đau quá!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved' W/ y9 e; N  ~! ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved  S- a2 B) q* O1 N" k& O( h* r
Tư Âm vội đỡ lấy ta, hốt hoảng kêu: “Nương nương… Nương nương, có phải người sắp sinh hay không?” Nàng bỗng quay ra ngoài, thét toáng, “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng hậu nương nương sắp sinh! Người đâu…”
©2022 Kites.vn | % J/ Q  S6 f2 Q; m( D5 Q$ U' u2 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 U, x) u* r; U% p  `
Thái y đến rất nhanh, bà đỡ cũng bị mời tới.
©2022 Kites.vn | % c# B6 I' Y- xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. h, r. Z% a8 y/ D4 v7 A2 Q% l
Cơn đau ở bụng cứ cách một chút lại quặn lên một lần.
©2022 Kites.vn | + x# G- d9 Q+ M9 {: t' Y/ AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , \! B/ t0 I) _2 J& B1 a+ K# EAll rights reserved
Sau đó, dần dần lại đau nhiều hơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 v: }; U$ K6 K4 m" X# Q5 N
  P$ D9 s( j5 _% }, r) }) q/ [" I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta chịu không được, kêu lên thành tiếng. Đau quá, thì ra sinh con đau như vậy.
2 v# W4 I; V/ ?- T$ o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% E" z6 y; m8 T& |1 z
Thái y tiến đến bắt mạch cho ta, nhìn bà đỡ gật gật đầu.
! `2 h' C! s) _: p5 |, q9 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 N6 T7 U( p* w3 i: \2 n8 _/ R
Tư Âm nắm chặt tay ta, liên tục lau mồ hôi trên trán ta. Ta cảm giác được bàn tay nàng cũng không ngừng run rẩy. Nàng vừa lau vừa nói: “Nương nương, người kiên nhẫn một chút, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.”
©2022 Kites.vn | 2 J! U9 l/ j5 O/ S. IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 j+ s: F- i  o  A; y7 Q- R. SAll rights reserved
Ngay sau đó, ta nghe thấy giọng của Thái hậu ở bên ngoài: “Hoàng hậu thế nào?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved  C5 h0 I2 {2 t+ P/ n
6 _6 j% A  Y' \, @7 d- g3 b- l7 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có người trả lời: “Nương nương sắp sinh, Thái hậu người không nên vào trong.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 S+ S! j# q+ R4 q6 B
* ~$ n4 o8 u: j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó ta không nghe thấy gì nữa, bụng đau kịch liệt. Không biết ai đã nhét một mảnh vải bông trắng vào miệng cho ta cắn, dường như muốn ta phải sử dụng hết sức lực.
©2022 Kites.vn | 0 i7 X% J" M6 ^4 \; N9 BAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   Y. D: g# y+ _; y+ JAll rights reserved
“Nương nương, Hoàng hậu nương nương, người mau rặn đi!” Giọng bà đỡ vang lên từ phía dưới, “Nương nương, tiếp tục ra sức!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: N- c! F. m: L! k& e8 ^" r# }( p
©2022 Kites.vn | + D+ w4 T5 {4 ]: x/ Z0 NAll rights reserved
Ta ra sức, đã rất ra sức rồi mà.
% _5 \( t8 z: _3 T# j9 J. f©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 p0 c+ e. L- B©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đau quá đi.
©2022 Kites.vn | 3 Z' t; [! @: g2 ^" M1 s7 D2 \, vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ |% ^% g: f- S" d3 s; c! f) F
“Nương nương, nương nương…” Tư Âm đứng một bên không ngừng gọi ta, nàng cũng chưa từng chứng kiến cảnh sinh con nên rất sợ hãi, nước mắt tuôn không ngừng.
©2022 Kites.vn | ( b! a$ y, R3 s3 k3 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | # T' S2 n+ i: K) z2 s/ c4 J; pAll rights reserved
Ta muốn nói chuyện nhưng một cơn đau lại kéo tới, bàn tay ta đang nắm cánh tay nàng bỗng nhiên siết chặt, há miệng kêu lên thành tiếng.
: N! y  C1 H  x, v( u5 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : A% x. r1 O5 @" e/ y' jAll rights reserved
Chiếc khăn trong miệng rơi ra, “A ——” bụng dưới nặng trĩu, đau kịch liệt, đến mức cả người ta đều run lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* b# Z: K& g* e0 k
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 R: {: N9 c5 ?+ A( u4 \
Cơn đau này kéo dài rất lâu mà con của ta vẫn chưa chịu ra. Trong lòng ta sợ hãi, siết thật chặt tay Tư Âm, muốn mở miệng nói nhưng lại đau đến mức không nói được.
; S6 R+ Z' y# m- V©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 N. K$ {; Z. p' w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Bà đỡ vội vàng lau mồ hôi cho ta, vừa lau vừa an ủi: “Nương nương yên tâm, vị trí thai của nương nương rất ổn, nương nương người mau dùng sức, rặn hết sức đi!”
©2022 Kites.vn | ( x8 S$ }/ `& H( y9 w$ |0 vAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' R1 L4 q" F+ e! W
Lúc này, bên ngoài có người vội vã kêu lên: “A, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người không thể vào!”
5 U1 B2 G7 s) o  e8 p+ u1 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; R5 o( l7 w: jAll rights reserved
“Cút ngay!” Hắn giận dữ gầm lên.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* u- O2 m. p, o6 w
©2022 Kites.vn |   c; {6 R, `7 g  qAll rights reserved
Giọng của Thái hậu truyền đến: “Hoàng thượng, phòng sinh không sạch sẽ, Hoàng thượng không nên vào…”
3 r$ T2 M" y0 Z8 n' r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , C# L; u- J' d# yAll rights reserved
“Mẫu hậu!” Hắn cắn răng, “Đừng ai cản trẫm!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ s( Y9 r$ {2 p) b
©2022 Kites.vn | All rights reserved( @; j; j/ @0 G( ^* w
Tư Âm nói hắn đã xuất cung. Trở về nhanh vậy…
1 S  p, a- q- w: Q/ z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( n" b0 s; h: d& D
Hắn vội vã xông vào, Tư Âm bị ta nắm lấy cánh tay, muốn đứng lên hành lễ nhưng không nhúc nhích được. Hắn xông lại, một tay đẩy nàng sang một bên, cầm tay của ta, chân mày nhăn tít lại, nói: “A Tử, nàng sao rồi, A Tử…”
. A5 M( I# W& J% ?8 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " U: u6 m6 o! c" U! D/ W: E, S/ iAll rights reserved
“A ——” Ta kêu lên, nắm chặt tay hắn, “Đau quá —— “
©2022 Kites.vn | 6 A& }- Z- c% v8 H+ FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + `2 a$ Z7 x/ z$ \2 F- mAll rights reserved
Mặt hắn trắng bệch, cuống quít ôm ta, dỗ dành nói: “Không đau, không đau đâu.” Ta ngước mắt nhìn người bên cạnh mình, thấy hắn cắn răng nói: “Không giữ được tính mạng Hoàng hậu, trẫm sẽ đem các ngươi chôn sống theo. »
' m- {  U6 k  T! q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . M* B4 [! }2 V( ^All rights reserved
Bà đỡ hoảng sợ, mọi người cũng run rẩy, ngay cả từ “rặn” cũng không nói ra nổi. Ta thực sự bị hắn làm cho giận điên lên. Thật không biết hắn tới giúp hay là tới quấy rối nữa!
©2022 Kites.vn | 8 y, s* Q4 t$ S; ]All rights reserved
©2022 Kites.vn |   \& r$ i% [: H, u, r# LAll rights reserved
Thái y bước đến, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, tình trạng của nương nương rất tốt, Hoàng thượng…”
©2022 Kites.vn | / m$ n% [5 H/ @3 ~) t; T2 z( p. n: ^# aAll rights reserved
; t8 w/ I* p  i©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Khốn kiếp!” Hắn tức giận mắng, “Rất tốt mà nàng lại đau như vậy à!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Z' O; s* d# j* `  Y
+ z) E$ s# q1 V+ G! B# P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta đau đến sắp ngất rồi mà hắn còn ở đây la lối om sòm. Ta cắn răng, nhéo thật mạnh cánh tay hắn, cuối cùng hắn bị đau nên ngoái đầu nhìn lại, nhỏ nhẹ dỗ dành ta: “Đừng sợ, trẫm sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện…”
©2022 Kites.vn | All rights reserved: r/ R1 u' I; h! N; ]% P& R, d
©2022 Kites.vn | All rights reserved; ^( ^7 x5 l6 x5 O0 F
“Hoàng thượng, chàng… im miệng!” Ta cũng không biết khi đó ta lấy sức lực ở đâu ra để nói như vậy nữa.
©2022 Kites.vn | & y$ S$ g, M! f$ J( K) TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 e0 V0 S1 [6 w* u) w& VAll rights reserved
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới chuyện này, sắc mặt tái nhợt cùng vẻ bất lực của hắn lại hiện lên trước mắt ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% `5 q, @7 q2 m6 Q8 Z) F3 i
©2022 Kites.vn | All rights reserved; C& v4 D- ^9 v! m4 c8 T7 A/ f6 D
Nhưng hắn lại thực sự nghe lời ta, không nói bất cứ câu nào nữa, mãi đến khi bà đỡ vui mừng kêu lên: “Thấy đầu! Thấy đầu rồi!”
©2022 Kites.vn | ! d0 W; I, i; c* a) B0 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 L. p. l* I+ P1 u( ]. i) eAll rights reserved
Đôi mắt của hắn sáng lên, muốn cúi người nhìn xuống dưới, ta cố sức chụp được cánh tay hắn kéo lại hắn mới thôi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, n9 g+ N9 W$ W# D* |
©2022 Kites.vn | . |$ o( \& ]4 ~2 P% _8 IAll rights reserved
Ta đờ đẫn cả người, cũng không biết đã qua bao lâu, cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình trôi tuột ra ngoài. Sau đó, là tiếng đứa bé khóc to lên.
4 q% K9 j- `' G; h- l©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ( D9 o$ ~% A! [; |' CAll rights reserved
“Con…”
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 B5 `4 u* t* U0 y
7 V5 U0 q+ A- {, a! V' c4 A9 V$ B! k5 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Con của ta, rốt cuộc đã chào đời.
©2022 Kites.vn |   F2 j# U) X: O: ?8 Z& ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( _; X1 M/ v2 _  c% p9 [% NAll rights reserved
Hắn vui mừng vô hạn, nhưng vẫn không nói một câu nào. Bà đỡ ôm con ta ra, nhìn hắn nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, là một Hoàng tử ạ, Hoàng thượng!”
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 k. o$ i$ D1 T4 q$ y; N
©2022 Kites.vn | 0 W) w4 o8 M0 E' I- nAll rights reserved
Cả người ta không còn chút sức lực, nhưng nghe nói bà đỡ nói, dường như lại cảm thấy hoàn toàn khoẻ khoắn, ta chống người ngồi dậy nhào tới phía trước. Hắn vội đỡ lấy ta, cắn răng nói: “Không cho phép nàng động đậy!” Ta mới phát hiện ra, bởi vì hắn căng thẳng quá lâu nên ngay cả cánh tay cũng đã cứng đờ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 ~% K: S( x3 W, u
Con ta nhanh chóng được ôm ra ngoài. Đứa bé vừa sinh xong phải đưa đi tắm, còn phải bế ra cho Thái hậu báo tin mừng.
©2022 Kites.vn | 9 f) ]- n" N1 P. p9 u# JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ z, L. ~, ?/ t# ?
Nhìn các cung nữ trong Phượng Hi cung bận rộn đi tới đi lui không ngừng, hắn vẫn ngồi đợi, không ra ngoài.
©2022 Kites.vn | 9 Z4 `+ b* s" m0 bAll rights reserved
Ta thật sự rất mệt, mí mắt sụp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
+ B4 B4 W+ y; ^; u©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 O8 d) k+ l4 \6 q  Q1 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lúc tỉnh lại, ta mới biết y phục trên người đã được thay ra, mà hắn vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn ta.
©2022 Kites.vn | ' J, M. {+ M1 X7 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : k) w+ A6 f* {3 WAll rights reserved
Thấy ta tỉnh lại, hắn vội cúi người qua, nhẹ giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào? Nàng muốn ăn gì không?”
©2022 Kites.vn | % f1 q* g/ |' R0 K& I- QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 g) v! `  p- X
Sắc mặt của hắn vẫn căng thẳng, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nhíu mày. Ta khẽ lắc đầu, hỏi: “Con chúng ta đâu? Thiếp muốn nhìn con một chút?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved% v" p' {# X& c. _) |0 m
. E' ^( c+ S4 X/ `0 [( M- |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn vẫn giữ vẻ không vui, hừ khẽ một tiếng nói: “Đến tận bây giờ nàng vẫn vậy, chưa bao giờ quan tâm trẫm trước.”
5 y5 q0 a+ V/ i©2022 Kites.vn | All rights reserved
( z, t. `; u( u' a0 s0 S4 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta chợt giật mình, cũng không biết hắn lại định đùa giỡn gì nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 _8 l: J7 F* _- @9 u8 A8 T
©2022 Kites.vn | $ t; c* m: `& O0 s* ^All rights reserved
Hắn lại nói: “Hôm nay trẫm cũng mệt chết đi được.”
©2022 Kites.vn | % F+ _2 s% K0 f7 v" JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 {- j6 |- {' ?! s4 WAll rights reserved
Ta nhịn không được cười hỏi hắn: “Hoàng thượng mệt cái gì?”
©2022 Kites.vn | 8 ~' v6 L$ k$ y. iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ; A9 V6 }0 @4 B. A5 hAll rights reserved
Hắn thở dài một tiếng: “Thì ra sinh con mệt như vậy!”
& h0 \2 c- ^0 _. z©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ g. P  R% M' g. G0 B+ f7 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta nghẹn lời, là ta sinh con, hắn mệt gì chứ? Hắn lại cúi người ôm lấy ta, tựa vào người ta, dịu dàng nói: “Toàn thân trẫm không còn chút sức lực nào, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.”
8 r6 |9 U3 L5 ~2 E& F( \©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | + O1 x6 J& B" }1 nAll rights reserved
Ta kinh ngạc, có lẽ là hắn quá mức lo sợ, cả người đều căng thẳng nên toàn thân cứng đơ.
©2022 Kites.vn | ' J9 v8 [2 X( o9 LAll rights reserved
# N; m8 s# E+ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta buồn cười nhìn hắn, giờ phút này, hắn ngày càng giống con nít. Ta giơ tay lên, xoa nhẹ gương mặt hắn, nghe hắn mệt mỏi nói: “Con được bế đi uống sữa rồi, sẽ nhanh chóng ôm đến cho nàng nhìn.” Hắn cúi xuống, ôm chặt cánh tay ta rồi lại nói, “Hù trẫm sợ muốn chết.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 b! F( k- d+ T& }1 R. s  b6 l/ ?
©2022 Kites.vn | ) w0 k( W8 C( `1 z3 q) A" rAll rights reserved
Ta dịu dàng cười: “Hoàng thượng sợ gì chứ, thiếp không phải vẫn bình an sao?”
©2022 Kites.vn | & j1 {- K: z  T* n7 ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 a* e% O1 z6 dAll rights reserved
Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 K- t( f* Q( _
( |- g+ p4 k, c. V, J& C" \©2022 Kites.vn | All rights reserved
Con của ta được bế vào, ta vội ngồi dậy, cẩn thận ôm con vào lòng.
©2022 Kites.vn | . S. R4 q( n6 ^3 G. h2 I( aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + ^& O# K( G/ m9 E$ d" ^All rights reserved
Thằng bé thật là nhỏ.
& |- P% U* }  T% \* E4 U) b©2022 Kites.vn | All rights reserved
' ~) m  d# `/ q8 V3 W. `©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người bên cạnh cũng lập tức tiến lại gần, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay bé xíu của nhóc con, cười nói: “Mũi của con giống Cảnh nhi.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved! T: B* H4 j3 {5 b% L
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ J( m- |5 Z$ `5 P
Ta cười dịu dàng nói: “Sao Hoàng thượng không nói thẳng là giống chàng?”
! T& u6 R  j/ Y1 t  M! d+ H4 I  K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; Q1 h, c4 t* {7 D8 R( `, r1 ~
Hắn cười đắc ý: “Giống nhau cả thôi, đều giống trẫm.”
; v9 Q2 D  E: ]. X' @) C' R$ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ A% F& C* h+ d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, hắn đột nhiên nói: “Sáng nay, vùng ngoại ô xuất hiện dải mây bảy màu báo điềm lành, trẫm biết ngay nhất định là có chuyện tốt. Trẫm đã suy nghĩ kỹ, trẫm sẽ đặt cho con một chữ, Hi.”
0 U5 P% p5 D9 @( b2 l3 [% l2 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! T& Y( f  ]4 d" S! V; Y
* Ánh ban mai, ánh mặt trời.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* a- `9 D) N' R% U+ I7 Y; i  G  z
©2022 Kites.vn | ( h1 T. m) C% L; ]All rights reserved
“Hi.” Ta thì thầm nhắc lại, đó là cái tên được chọn vì dải mây sáng nay, phải không?
- l: L5 X- l: o8 S' E9 b2 T©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 T( w* q$ Y4 l, ]- l% Z( s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khi mặt trời mọc, xuất hiện dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành cũng là lúc những tia nắng ban mai chiếu xuống nhân gian, ánh mặt trời ló dạng…
©2022 Kites.vn | All rights reserved- R" W% u3 }( U9 {: _, S0 U0 p* l
©2022 Kites.vn | 3 e0 y+ Z) ]# _, _7 L" sAll rights reserved
***
©2022 Kites.vn |   ~, B) b7 c- f6 }$ PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! u9 Z: M1 _8 KAll rights reserved
Năm Nguyên Quang thứ mười, sinh nhật Hi nhi năm tuổi, Hạ Hầu Tử Khâm lệnh cho Cố Khanh Hằng quay về Hoàng đô phục chức, đồng thời trở thành thầy dạy võ cho Hi nhi.
& V( h( Z0 ~# ?; P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * H) _) @) o1 q! e; @1 WAll rights reserved
Năm Nguyên Quang thứ mười một, ta lại sinh cho chàng một công chúa.
/ ]% [& W+ ?9 ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # g! P" p9 T7 {3 v* ^! ]4 d$ F$ YAll rights reserved
Năm Nguyên Quang thứ mười lăm, Thái hậu bệnh nặng qua đời.
: y6 }& h7 @: c; [6 i5 }6 H' S" a/ Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ t  D6 {! n5 E4 W" \  [
Thái hậu để lại di ngôn, hy vọng có thể được an táng tại quê hương của mình.
©2022 Kites.vn | & F* S6 |* Z+ c4 pAll rights reserved
& j8 m5 e; b: U1 d©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm khởi hành, đi đến phía nam Phong Sĩ.
©2022 Kites.vn | & M5 L6 w5 W3 \1 i; A7 o0 KAll rights reserved
7 C$ q* x7 X' x$ U% T0 d* X* Y( j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Phong Sĩ…
4 `) k& r+ u  D3 f- Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 v3 [2 P1 H7 H! o
Địa danh này, với ta mà nói cũng không xa lạ gì.
' K" E* X3 m6 J: S7 r, e©2022 Kites.vn | All rights reserved
% d9 p2 [$ a7 L2 F: q1 W* P- Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta không quên những lời Liêu Hứa nói năm đó, ông ấy nói muốn đưa Tô Mộ Hàn quay về Phong Sĩ.
©2022 Kites.vn | 1 x: ^) ]0 g9 |  \8 V9 Y3 eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% q) ]; a4 ~1 ]* c  [/ z" q& X
Chuyện này ta không nói cho Hạ Hầu Tử Khâm biết, hắn cũng chưa bao giờ hỏi ta.
©2022 Kites.vn | . J& M) N$ n$ x  HAll rights reserved
; Y4 `! w( ~- W) v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chúng ta đi mà không hề có đoàn hộ giá mở đường, chuyến đi này là để hắn làm tròn chữ hiếu như một người con với Thái hậu lần cuối cùng, chứ không phải với tư cách một đế vương.
©2022 Kites.vn | 5 }" t. n# ~0 t3 t2 \All rights reserved
0 X6 b. b3 N3 L- b0 p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Khi chúng ta đến Phong Sĩ đang giữa mùa mưa.
©2022 Kites.vn | - _9 {) T% Q% r( [& NAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : U  h2 W/ o$ }9 H/ S! y5 m) i! uAll rights reserved
Những giọt mưa tí tách rơi xuống, chúng ta phải đi qua một ngõ nhỏ rất dài mới nhìn thấy Vân phủ cuối đường.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 p6 a$ p- m. c
. E+ s' r2 B% g" r. D6 B: ^' r©2022 Kites.vn | All rights reserved
(* Ai muốn biết rõ hơn về Phong Sĩ và Vân phủ thì đọc Đế Hoàng phi, đó cũng là nhà ngoại của Tô Mộ Hàn.)
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 T# S# E/ X7 \* X# ?; Y
. b" N+ c( B6 Q©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ở đây đã không còn một bóng người.
©2022 Kites.vn | 4 S4 {. W5 B8 X; }2 K6 cAll rights reserved
8 E. H& [+ `6 ~: i1 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chúng ta không đi vào, chỉ tìm khách điếm ở lại một đêm.
©2022 Kites.vn | / n5 H* [! B" T. X2 WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . q& _; t: B# P' \: |All rights reserved
Ngày hôm sau, trời không mưa, ta và hắn đi đến sườn núi phía sau Vân phủ.
- f+ c* k* W& m0 _- [, i% i©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 x" z& i  s1 @# O% e) v+ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta dùng một vò rượu lớn, đổ vào đầy hai cái bình đất, sau đó Lý công công vội vàng gọi người đem chúng đưa lên xe ngựa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 O/ @6 Z$ L, e' }
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 f9 r* ^% e5 L# r
Lúc trở về, ta không khỏi quay đầu lại nhìn.
©2022 Kites.vn | 5 k( _% i) E- X! q; O! y1 yAll rights reserved
. K( f8 \; |% [2 N# D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Hầu Tử Khâm dừng bước, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
©2022 Kites.vn | * f. g& w1 y2 G: ?0 V, g# FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , C9 |' ^' C0 f# O9 qAll rights reserved
Ta lắc đầu, không có gì.
©2022 Kites.vn | 9 N& o4 e# S4 j! f2 K: yAll rights reserved
' U" o; x: e; W5 W; y! R  F, _©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vân phủ vẫn vắng lặng như trước, nếu như Tô Mộ Hàn ở đây, Thanh Dương và Liêu Hứa cũng sẽ ở lại chốn này.
/ P' D* c; J- m5 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- j) H  T% ~9 S' v
Mà xung quanh Vân phủ, ta không thấy một ngôi mộ nào.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, L+ F3 }5 T" N% ~" n0 R" I
©2022 Kites.vn | All rights reserved* ?( F% m: p7 U! B- S7 z2 a7 }
Ta khẽ cắn môi. Ta không biết chuyện này rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) g" E% r* Q! B# ~, U9 V
©2022 Kites.vn | ; P/ u8 s% n: A% F. hAll rights reserved
Có lẽ, là chuyện tốt.
©2022 Kites.vn | $ S1 Q8 I/ {7 g* B" X1 V' F- cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 I. r# H2 `0 m* Z* h( j$ m( a1 jAll rights reserved
“A Tử.” Người bên cạnh nhỏ giọng gọi ta.
! B) N; `. G4 r% e' r" E: v©2022 Kites.vn | All rights reserved
. W# D/ _) b' s' {- v6 y6 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta bỗng nhiên xoay người lại, nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn. Hắn cười thật dịu dàng, nhẹ ôm ta vào lòng…
, {( X2 T4 U$ w( b©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ J2 q( ]  n/ B+ O2 g©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hồi cung thôi, mọi người đang đợi chúng ta.”
©2022 Kites.vn | 4 T! n8 j3 k$ E  ^- p8 NAll rights reserved
  L4 Z7 T) [9 a8 \, u©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lời của chàng rất nhẹ nhàng mà cũng thật ấm áp…
& O, q( u4 b: J: N7 L, H2 I! R9 y% Q) @3 U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : Q- Q5 t9 e; A+ dAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved- Y+ L  y4 x# Q. Q+ ]8 ]3 u
8 V' S. W- r, [©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 Z0 c: ~. {9 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | % v* ?5 K0 l* PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ K* l4 r) {& q" e) y1 UAll rights reserved
Hết chính truyện.

* [1 Q- {; ]7 B©2022 Kites.vn | All rights reserved

: [$ F, Y( R/ |  R0 q, S! f©2022 Kites.vn | All rights reserved
—————————————
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ G0 O  G* Y/ y  t7 k8 Z
% _. |% L. c8 E9 |©2022 Kites.vn | All rights reserved
Biết thêm một chút ^^
©2022 Kites.vn | ( v' W: p/ ^8 }. \; `All rights reserved
, ]' J* H" p2 [1 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Kích cổ 4
7 U/ k) [2 X: K7 B0 e; I: Q4 R©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | # t# Q. t5 [5 ^* P: [4 RAll rights reserved
Tử sinh khiết thoát,
5 y6 r' j% i& d9 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dữ tử thành thuyết.
©2022 Kites.vn | ! L# v" U9 n0 F2 oAll rights reserved
Chấp tử chi thủ,
4 S$ j" _9 D) P2 ~2 H, Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dữ tử giai lão.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" j5 l; H- o$ I" M7 n2 w/ n7 e
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ R* w. y& ^" r' S  g
Đánh trống 4
' Y& I: A1 ?  o! V©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | . f/ S/ A5 _! i  u3 `! YAll rights reserved
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
©2022 Kites.vn | 4 K1 o" J& J/ j" E; PAll rights reserved
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 P8 k- n, l# ]7 E
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
; n0 u4 U8 f3 J8 g8 G% n" i©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
©2022 Kites.vn | 6 Z$ Q5 r& a. c* f2 n) _8 iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" p6 f6 y4 h! h$ B
(Tạ Quang Phát dịch)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2014 13:29:20 | Xem tất

0 j, L, ]% ~+ t3 `( s! `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - `4 E- h/ f9 x6 j. J. xAll rights reserved
Ngoại truyện : Ngây ngô mối tình đầu  

©2022 Kites.vn | All rights reserved4 C5 a+ |; A+ J" n! A( \. j
©2022 Kites.vn | # ~8 p) g, L# V: }2 pAll rights reserved
Edit: yk_nhubinh
+ Y. {4 d7 @" O' y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Beta: Kurt
©2022 Kites.vn | - u' L3 i; c( ^' y" xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 k% Q- C4 O+ O( P8 s. c& G: b; gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# x/ W+ C0 Y& q1 }6 S& A& U

©2022 Kites.vn | & J* i: h$ \! K/ p; x/ hAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 ~! A, f8 j7 w. C) S( T* a3 ?1 oAll rights reserved

" p: G/ C3 l( u9 I* O©2022 Kites.vn | All rights reserved
The longer I’m close to you, the more I love you!

©2022 Kites.vn | 2 ~4 g7 g0 Z: |" T# z$ O- QAll rights reserved
: H7 Z# E% E* e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 }) Y2 |1 |6 f6 K: W5 p2 J0 _All rights reserved
Ta tạm dừng lại ở ngôi miếu nhỏ kia vài ngày, ta đang đợi tin tức của Thừa Diệp. Nhưng thật không ngờ vào một đêm oi bức, ta chuẩn bị vẽ tranh, chợt nghe có tiếng thét thất thanh gần đó.
: ?4 U3 {: G! K/ A/ u/ c©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 s2 B. X( J# Z- K, k
Vội vàng tránh vào trong tấm màn che, thì thấy một tiểu nha đầu vừa la vừa khóc chạy vọt vào phòng ta. Nha đầu đẩy cửa phòng ta ra, dường như đã nhìn thấy ta, chạy vội tới muốn vén tấm màn ra, ta cản lại, khẽ cất giọng trách: “Ai?” Ta không muốn để nha đầu này nhìn thấy ta. Không cần biết nha đầu này là ai, vì mục đích gì mà ở lại ngôi miếu này, với ta mà nói dù để cho bất kỳ ai trông thấy cũng đều là việc rất nguy hiểm.
©2022 Kites.vn | ' h: e- n4 X% Q1 K* _4 LAll rights reserved
2 C( _4 A7 X# k! [©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu nha đầu không trả lời còn hỏi ngược lại ta là ai. Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu. Đúng vậy, chỉ là một cô bé con mà thôi. Nụ cười này khiến ta không nhẫn nhịn được ho một tiếng, trả lời: “Tô Mộ Hàn.”
©2022 Kites.vn | ( ]' M  W5 r. W# Y* ]3 t! n8 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* @- h1 b* g2 u: X! b
Đột nhiên tiếng sấm lại truyền đến, tiểu nha đầu hoảng sợ thét lên một tiếng, ngồi thụp xuống. Cô bé nói với ta cô bé sợ sấm sét. Chà, quả thật chỉ là một cô nhóc. Sự cảnh giác trong lòng ta lập tức buông lơi không ít. Không hiểu vì sao, nhìn bé con như vậy, bỗng nhiên ý muốn bảo vệ cô bé mạnh mẽ dâng lên trong lòng ta. Ý nghĩ đột ngột này khiến ta cảm thấy bất an, cô bé lại còn muốn đến gần ta thêm chút nữa, ta phải cản lại. Cứ thế, chúng ta ngồi mặt đối mặt, vẫn cách nhau bởi một lớp màn che. Thật ra, ta biết cô bé bị thương, nhưng ta không muốn quan tâm nhiều, ta không muốn khiến mình và nha đầu này có chút dây dưa nào. Cảm giác vừa bất ngờ xuất hiện lúc nãy khiến ta thật bất an, rất lo lắng. Vì vậy ta bắt đầu lật sách đọc, nhưng chẳng đọc vào chữ nào, bèn nói với cô bé: “Sấm hết rồi, ngươi ra ngoài đi.”
©2022 Kites.vn | & [, T) p, K4 |9 M6 vAll rights reserved
( j$ {& M( U) O# A1 y4 Q" \) e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô bé lại phản bác lời ta: “Còn chưa hết đâu.” A, trái tim của ta khẽ loạn nhịp. Mỗi câu cô bé nói đều làm ta có một cảm giác khác thường. Ta biết ở đây rất nguy hiểm, ta không thể tiếp xúc với bất cứ ai, cũng không thể tiết lộ thân phận của mình. Nếu không, hậu quả… Ngẫm nghĩ một lát, cảm xúc phiền muộn từ lồng ngực dâng lên đến yết hầu khiến ta bắt đầu ho khan không ngớt. Cô bé muốn bước đến gần ta, sao lòng hiếu kỳ của nha đầu này lại lớn vậy chứ? Ta bảo cô bé đứng lại, không được đến gần nữa.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 b8 e) h: [" O4 r1 c" C$ _
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 O) |7 `% v% Y$ V3 `
“Ta… ta chỉ là…” Cô bé hơi hoảng hốt: “Ta… ta tìm đại phu giúp ngươi.” Ngập ngừng một chút, cô bé nhíu mày: “Hay là, ta tìm các sư thầy trong miếu vậy.”
©2022 Kites.vn | 5 [( z$ W/ w( K; GAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 v" e# ~7 i; c/ F9 u/ s& |All rights reserved
Ta nhìn thấy trên khuôn mặt cô bé hiện lên những biến đổi rất phức tạp, à, phải tìm đại phu mà bên ngoài vẫn còn sấm sét. Ta tùy tiện hỏi: “Ngươi không sợ sấm sét nữa sao?”
2 C" C$ s  G) E% A©2022 Kites.vn | All rights reserved
" b' ?# ]3 d. j- O+ Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Sợ!”
©2022 Kites.vn | + W0 v7 C+ {5 vAll rights reserved
3 n  L8 j3 f. W7 X: N& l7 y) Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cô nhóc này… Trong lòng ta chợt cười thầm, ta bảo cô bé đừng ra ngoài. Rốt cuộc ta đang làm sao vậy, không muốn cô bé bước tới gần, nhưng trong khoảnh khắc này lại không muốn cô bé rời xa. Ta nghĩ chắc là Thanh Dương cũng đã chú ý tới cô bé rồi? Chứng ho khan của ta, không phải một vị đại phu bình thường có thể chẩn đoán ra, nha đầu này đi ra ngoài sẽ làm được gì đây. Nếu cô bé bước ra ngoài… Thanh Dương… ta đột nhiên rất sợ cô bé gặp bất trắc. Cô bé lại nghe lời ta thật, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Ha ha, bé con thật khờ! Ta chợt nhớ ra cô bé còn chưa nói cho ta biết mình là ai: “Tên ngươi là gì?” Ta hỏi.
©2022 Kites.vn | 5 S8 t% E0 x8 g: |6 J! F- j: m. sAll rights reserved
) F5 a, U* N/ z$ G' _8 C! h©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tang Tử.” Giọng của cô bé rất khẽ khàng, nhưng lại không kiềm được một chút vui vẻ trong giọng nói.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 e1 K% Y4 Q& m- C- P
©2022 Kites.vn | 7 f* N2 ?4 P1 U$ IAll rights reserved
Được ta hỏi tên, bé con vui vẻ thế ư? Nha đầu này thật thú vị.
©2022 Kites.vn | / s+ b( K+ M  `  A; [All rights reserved
4 P; Z- p( O1 L7 ^9 G2 z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hỏi tên cô bé viết thế nào. Chữ của cô nhóc này quả thật không dám khen ngợi. Ta không thể tin, một cô bé có cái tên đẹp như vậy lại không biết chữ. Cô bé nói, cô bé muốn ta dạy cầm kỳ thi họa. Ta khẽ nở nụ cười, ha ha, hay cho một cô nhóc. Nhưng tại sao nha đầu này bỗng nhiên muốn học những thứ đó. Sao lại biết ta chắc chắn biết những thứ đó?
©2022 Kites.vn | All rights reserved" e# c, \2 P, C! Q+ o! U1 z3 M
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 B4 m& l1 d' T$ Z) q. P! n
Cô bé bảo mình không muốn để người khác khinh thường! Quả là một nha đầu bướng bỉnh!
©2022 Kites.vn | ! u. v, ~; U, v1 ]2 i5 d6 v4 XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 j1 D  \2 }: P4 W% t8 ~All rights reserved
Ta đáp: “Được.” Thế mà bé con lại rất vui sướng gọi ta là “Tiên sinh.” Ta ngẩn ra: “Tiên sinh…” Ha ha, ta lại muốn làm tiên sinh của cô nhóc này thật ư?
©2022 Kites.vn | : B; J1 k4 J# M+ u% A6 H5 ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" h, o) C0 V6 T5 S" {$ T( [
Ta bảo cô bé: “Sau này ngươi cứ tới chỗ này, nhưng chỉ được đến một mình, nếu không ta sẽ không dạy ngươi đâu.”
©2022 Kites.vn | " o* @! l' C, p. c8 j3 _! E0 nAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. v1 {3 _8 f4 Y- ~, e
Cô bé lại hỏi: “Tiên sinh cũng đang trú mưa sao?”
; n, k8 `& [4 y; w. W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- z7 j, `% r. M- a: a
“Không phải.” Ta đáp, khẽ đưa tay xoa xoa trái tim mình: “Có lẽ, ta là đang chờ ngươi đến…” Ta lẩm bẩm. Việc đồng ý dạy cô bé thật sự nằm ngoài kế hoạch của ta, nhưng mà ta đã hứa rồi. Ta thấy cô bé nở nụ cười, nét cười kia lại làm ta say mê đến thế.
9 J2 E3 z, ~$ t+ k! T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ S6 e1 k- i# y4 X5 n4 ]1 XAll rights reserved
Ta, rốt cuộc bị làm sao vậy.
©2022 Kites.vn | 6 M$ z9 o: u  `  {All rights reserved
©2022 Kites.vn | * e/ p2 {7 m" dAll rights reserved
Tiếng sấm nhỏ dần, nha đầu dường như bắt đầu to gan hơn, càng ngày càng hỏi ta nhiều chuyện. Ta bảo cô bé không được hỏi chuyện về ta, cô bé rất ngoan ngoãn gật đầu, thật sự không hề hỏi nữa. Quả là một nha đầu thông minh. Cô bé hỏi ta, vì sao cảm thấy tên của cô bé hay. Ta trả lời: “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ.”
5 D% d3 C% o8 x% b1 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 K4 D$ c$ I6 Q& mAll rights reserved
“Cổ nhân nói, cây dâu và cây thị đều do cha mẹ trồng. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”
©2022 Kites.vn | % t5 p" S0 o) m7 b' FAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + u2 K: J* N" ~' E+ |) D3 VAll rights reserved
Sau khi nghe giải thích, cô bé nở nụ cười, ta không hiểu cô bé đang cười gì, ta lại tiếp lời: “Nó cũng có ý nghĩa là cố hương, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương…” Nói tới đây, ta chợt nhớ tới mẫu hậu. Mẫu hậu ta… chắc là người rất muốn quay về cố hương nhỉ? Nhưng mà…
©2022 Kites.vn | All rights reserved* D  Z+ N3 M2 `
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 F( f/ |' N( l6 G7 B
* Tang là cây dâu, Tử là cây thị. Tang Tử còn có nghĩa là quê cha đất tổ / cố hương. Nên câu trên của Tô Mộ Hàn là “Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập Tang Tử”, có thể đọc hiểu thành một nghĩa khác “Cáo bệnh về quê, quyến luyến Tang Tử.”
©2022 Kites.vn | 3 h* [; R7 m4 b7 N" PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) ]! r8 x; ~% @1 q
Cô bé còn hỏi ta ý nghĩa của câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Ha ha, bé con giải thích nó thế nào nhỉ? “Tại sao một nữ tử xinh đẹp lại thích chơi bóng cùng một nam tử chứ?”
( F1 [& {1 y6 K  y6 R( ?. ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 I/ n% `/ x6 H* zAll rights reserved
Rốt cuộc ta cũng không nhịn được bật cười lớn. Ta giải thích cho cô bé rằng, chữ ‘Hảo’ này có nghĩa là tốt đẹp chứ không phải là ‘thích’, chữ ‘cầu’ (逑) này không phải là chữ cầu (球 – quả bóng) kia, ý nghĩa của nó là phối ngẫu.”
3 u) T0 Y- V: d0 q( ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , u2 }* K0 A! V: G( H3 k- KAll rights reserved
Ta trông thấy mặt cô bé đỏ bừng dưới ánh nến rọi, khoảnh khắc kia ta suýt chút nữa ngẩn người. Tiểu nha đầu… đẹp quá. Chẳng qua, đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc, lý trí lại làm ta tỉnh táo trở lại. Ta bảo cô bé quay về, đêm nay đã nói quá nhiều rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: u) W! `+ O  I# L9 h. }; O1 G
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 i( Y4 f1 h# U+ V+ r  s: C
Cô bé xoay người đẩy cửa muốn đi, ta dặn: “Tử nhi, nhớ kỹ lời ta.” Nhớ cho kỹ chỉ đến một mình…
©2022 Kites.vn | All rights reserved' z% v0 w$ [8 A! `1 S, n  x
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 y4 o4 j) T% k6 P
Ngày hôm sau, cô bé đi mất mà vẫn chưa nói một lời từ biệt. Trong lòng ta bỗng nhiên thấy trống vắng. Ta không biết, cô bé có còn quay lại hay không.
©2022 Kites.vn | + L% S5 b1 M/ m. e' H( {All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 Q7 Z. E5 F' w: r9 I- v4 bAll rights reserved
Còn mà! Ta hy vọng…
©2022 Kites.vn | All rights reserved: @. ?% V' \6 x* j: ?) N/ M: T
©2022 Kites.vn | All rights reserved  \  ]1 X6 `  A; o
Qua hai ngày, cô bé lại đến. Tử nhi của ta, cô bé rất biết nghe lời chỉ đến một mình, mỗi lần đều hệt như nhau. Hai chúng ta cách nhau một bức màn, ta thỏa ý nguyện của cô bé dạy cô bé học cầm kỳ thi họa. Tử nhi thật thông minh, chỉ hơi khơi gợi đã hiểu rõ, dạy cô bé cũng không nhọc sức chút nào. Cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý ta đều biết hết, ta chỉ dạy cô bé tất cả tất cả mọi thứ. Ta không biết thời gian ta có thể dành cho cô bé là bao lâu, nhưng ta hy vọng có thể càng lâu càng tốt. Nhưng mà, thật có thể ư?
©2022 Kites.vn | 2 c3 S! l% B5 f% d& q' YAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( e# _/ ?9 h' p% A- }) T; OAll rights reserved
Ta biết, cô bé vẫn cảm thấy tò mò với thân phận của ta, mỗi khi cô bé muốn thăm dò ta đều đối xử lạnh nhạt với cô bé. Thân phận của ta, ta không muốn cô bé bị thương tổn… cơn ho khan của ta, lúc tốt lúc xấu, mỗi khi ta ho quá dữ dội, ta đều nhìn thấy cô bé nhíu chặt mày, gần như mỗi lần đó đều muốn bước qua tấm màn ngăn kia… Ta hiểu cô bé muốn làm gì. Cô bé cứ như thế bảo ta nhẫn tâm làm sao đây…
©2022 Kites.vn | All rights reserved, t5 o2 i5 s! `0 H
©2022 Kites.vn | ; d3 O! i# e, t/ K& ^9 Z$ Z7 k1 OAll rights reserved
Cô bé cũng rất ít nói cho ta biết chuyện của mình, ta phát hiện phần lớn thời gian cô bé đều tỏ ra đa cảm, ta thầm nhận ra sự ngang bướng của cô bé, sự không cam tâm của cô bé. Duy chỉ có lúc nhắc đến người bạn cùng chơi với mình, cô bé luôn luôn vui vẻ. Có một cơn đau âm ỉ lan ra trong trái tim ta. Không biết sau này cô bé nhớ đến ta, sẽ là loại tâm trạng thế nào? Ta không hy vọng mỗi lần cô bé nhớ đến ta, đều là dáng vẻ bệnh tật ở trên giường… Ta, thật ra ta…
# l% `0 k: v. _! r0 \0 a©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ c+ b) v. Y6 _1 _" d6 m  t& C
Bắt đầu từ lúc cô bé đến chỗ ta, ta đã cho cô bé dùng nước thuốc để che đi dung mạo. Tiểu nha đầu rất xinh đẹp, sau này trưởng thành rồi, vẻ đẹp này cũng có thể trở thành một loại tổn thương chăng? Mà cũng có lẽ là ta thật sự có tư tâm…
©2022 Kites.vn | 2 V6 h, }% F* u8 vAll rights reserved
2 x4 F- p1 B  J3 w! S2 ~, ?1 d, K+ `/ m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ba năm, sự thông minh của Tử nhi, vẻ ngây thơ của Tử nhi, nụ cười trong sáng đơn thuần của Tử nhi, từng chút một tác động trái tim ta, ta cũng không hiểu ta còn đang đợi chờ gì. Đột nhiên đến một ngày, tiểu nha đầu hỏi ta có biết Hoàng thượng muốn tuyển tú hay không. Trái tim của ta hơi rối loạn.
©2022 Kites.vn | % B0 N. ?  ]" \4 e+ x$ E$ S2 SAll rights reserved
% A% o" ]" F" Z% b: t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng muốn tham dự tuyển tú ư? Ta không trả lời nàng.
©2022 Kites.vn | 7 Q2 O( ]) a, o& D( SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) f9 P+ h: w/ f% k$ ]
Nàng không bước lại, chỉ thấp giọng: “Ở Tang phủ chưa từng có ai để ý tới ta. Ta là đứa con gái do tỳ thiếp sinh ra, từ nhỏ đã đê tiện, từ nhỏ đã xấu xa, nhưng mà ta không cam lòng. Ba năm trước, có một người tự xưng thần toán đến phủ, y quả quyết Tang phủ có ẩn giấu phượng thân. Chỉ vì một câu nói của y, hai vị tỷ tỷ của ta một bước lên mây, còn ta… Chỉ có thể rơi vào kết cục thương tích đầy mình.” Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ba năm trước nàng bị thương khắp người chạy vào miếu này? Đây là lý do nàng muốn học cầm kỳ thi họa?
! A5 I, N2 R3 v) C©2022 Kites.vn | All rights reserved
! ~" o7 m. H- Q* Q+ E: c5 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta cười khổ…
( V- o' I6 s8 q5 p: l5 @1 W7 t7 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" e# }5 P- d) Z, j5 o( f4 J
Nàng lại nói tiếp: “Đêm đó, ta vốn muốn bỏ trốn. Nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thật sự không bao giờ quay trở về nữa.”
% M$ l7 ]5 N7 x0 M+ `©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * i9 M2 R* W. F0 f9 S3 {All rights reserved
“Cho nên..” Ta tiếp lời, thật ra ta đã biết câu trả lời của nàng, chỉ là ta không muốn nói ra mà thôi.
©2022 Kites.vn | / f4 l7 A/ x9 k$ U8 f+ e2 }# }All rights reserved
©2022 Kites.vn |   L* q+ a  o+ w( J# q% bAll rights reserved
“Ta muốn tiến cung.” Nàng đáp, gằn từng tiếng một, từng lời rành mạch. Trái tim của ta quặn thắt một nỗi đau không tên.
©2022 Kites.vn | , e/ @- D7 J; T$ mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 _- ^( P2 |6 y5 o
“Khụ khụ.” Ta không nén được khẽ ho một trận, gắng gượng đứng dậy, ta cười nói: “Có câu rằng một bước nhập cung, sâu tựa biển, có vài người e ngại tránh còn không kịp, nhưng ngươi trái lại còn tự muốn nhảy vào.” Thâm cung kia ta hiểu rõ, ở cái nơi ta từng sống mười mấy năm, có một số người vô cùng muốn thoát ra…
; l# b( q# D* L- T) A  l: f: T9 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 `' u: _) ~# A
“Tiên sinh…” Dường như nàng còn muốn nói gì đó, ta phất phất tay, không cho nàng lên tiếng: “Bất chấp mưa gió chạy tới đây, hóa ra là vì việc này. Tử nhi, nếu hôm nay ta muốn ngươi quên đi thù hận, từ bỏ việc vào cung, ngươi có bằng lòng không?” Ta nghĩ ta đã biết câu trả lời của nàng nhưng vẫn còn ôm ấp chút lòng riêng. Nếu… nếu như ta rời đi nàng sẽ theo ta chứ?
" |# J5 ]8 C; Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - Q% ?" A! r' EAll rights reserved
Nàng đáp: “Chỉ là ta không cam lòng chứ ta không hề oán hận.”
©2022 Kites.vn | ) i0 p7 R/ ^' I& C* K9 }All rights reserved
4 Z) ~! q: ]0 w+ x% ^0 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ha.” Ta cười, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, mở miệng: “Thật không oán hận sao?”
4 @( Q* @4 K8 t, |0 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 Z- S) \/ C; @& f* U5 N©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Chỉ là trên đời này có một số người cũng vì có thù hận mới có thể tiếp tục sống được. Có lẽ sau này, ngươi sẽ dần dần phát hiện ra.” Không hiểu vì sao ta lại muốn nói với nàng những lời này, thế nhưng nghĩ lại chẳng lẽ trong lòng ta không có thù hận ư?
©2022 Kites.vn | : R1 ~! V) b4 m- l4 U! \% ^9 r% YAll rights reserved
  x/ k6 H4 Z* C2 h& x" m©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ta hỏi nàng khi nào vào cung, nàng kể với ta Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú. Một người thông minh như nàng, chắc đã có chuẩn bị cả rồi?
©2022 Kites.vn | 6 p6 }8 V! ~* P, n7 w" LAll rights reserved
* I& U& n8 n# D©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng bảo nàng đã nhờ công tử đại học sĩ, nhờ y dành cho nàng một suất đăng tuyển. Ta nghĩ vị công tử đại học sĩ kia chắc là người bạn nàng vẫn thường nhắc tới. Ha ha, tiểu nha đầu này, nàng quả là không biết tình cảm vị công tử kia dành cho nàng có lẽ đã vượt xa tình bạn từ lâu rồi? Ta cũng không chỉ rõ cho nàng biết, ta muốn tất cả mọi việc phải do nàng tự lựa chọn.
, f  s# x4 _2 [$ v6 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
3 Z$ K, R5 Y5 j5 b+ j* O©2022 Kites.vn | All rights reserved
Dĩ nhiên ta không cho nàng rửa sạch nước thuốc trên mặt. Nếu đã quyết định tiến cung, như vậy nàng càng không nên bộc lộ tài sắc. Nha đầu kia lại bỗng nhiên chạy tới bên cạnh chiếc bàn đặt chậu rửa mặt của ta rửa sạch nước thuốc trên mặt nàng. Nàng thật là ngang bướng quá! Nàng ngoảnh đầu lại nhìn ta cười, trên mặt những giọt nước còn rơi từng giọt từng giọt: “Tiên sinh, ta thật sự xinh đẹp đúng không?” Vẻ mặt nàng vẫn ngây thơ thuần khiết như trước.
$ j2 y4 n# V5 y* ?, M$ `1 S©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 x6 @* {' H+ N7 U  S
Quả rất xinh đẹp, Tử nhi của ta sao có thể không đẹp được.
) k( V7 z* Y( u& p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- ^2 m4 O, [, a
Nàng ngoảnh đầu lại mỉm cười nhìn ta, là đang muốn mê hoặc ta sao? Trái tim ta run lên quặn thắt…
* N$ k/ G$ w1 t5 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , G$ T& y: S) [- U+ I' g  ~) xAll rights reserved
“Nếu như…” Ta làm thế này có đúng không nhỉ? Ta không nén được bật ho một tiếng: “Nếu như suất tuyển tú không thể tăng thêm, ngươi cũng đừng nhụt chí. Thật ra muốn tiến cung chưa chắc phải dùng thân phận tú nữ. Tử nhi, ngươi đã ẩn nhẫn mười lăm năm rồi, lúc này không nên rối loạn khi chỉ vừa bước vào giai đoạn khởi đầu.”
©2022 Kites.vn | 3 c+ k4 ^. z( k( q6 u' OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 9 Q0 ?, I9 |) I6 z; n9 ^7 DAll rights reserved
Thông minh như nàng, chắc cũng đã hiểu cho dù không có được suất đăng tuyển tú thì thật ra vẫn còn cách khác có thể tiến cung. Nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Ta đưa tay xoa xoa ngực, nơi đó… đau đớn quá, nó không phải bắt nguồn từ cơn ho… đau, đau quá, quặn thắt từng cơn…
©2022 Kites.vn | ( l" z, y% K$ f) A! YAll rights reserved
- m1 ]% R: V4 b  j6 T5 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng bảo nếu một ngày nào đó có thể lọt vào mắt Hoàng thượng, nàng nhất định sẽ mời Thái y đến trị bệnh cho ta…
©2022 Kites.vn | ( F9 a1 Z% @- g$ jAll rights reserved
( z3 W5 Q8 H2 E0 Q  ?3 q# ~! Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Tử nhi…” Ta có thể nói gì nữa đây? Sau này ta còn có thể gọi nàng như vậy nữa không. Ta nằm xuống, bảo nàng về đi. Ta buông tay như vậy liệu có đúng đắn? Trái tim ta đau đớn đến mức như không thở nổi…
4 a: ~+ u, I5 [3 U  g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, k" t# Y; ]: W2 \) L0 E
Lại qua mấy ngày nữa không trông thấy nàng, chẳng biết sao trong lòng ta dâng lên cảm xúc hụt hẫng, khiến ta cảm thấy bất an. Hôm nay ta cất bút vẽ một cây thị. Ta nghĩ có lẽ nàng sẽ không đến đây nữa rồi?
©2022 Kites.vn | 5 y3 A, i6 ~5 t2 g& AAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 t- {! {, L: W! \9 M) m* M
Ta nằm trên giường nhớ nàng đến ngẩn ngơ, đột nhiên nghe có tiếng động, trông rõ người vừa tới hóa ra lại là Tử nhi của ta. Nàng đang nhìn bức tranh ta vẽ, nàng hỏi ta có phải ta muốn tặng nó cho nàng không. Ha ha, đúng vậy ta muốn tặng, nhưng không phải lúc này. Ta thẳng thắn trả lời nàng: “Không có.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, lòng ta thầm cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved' K3 Z! o. P: \% U; h# V+ i
©2022 Kites.vn | ! H+ w  o! S2 ~  XAll rights reserved
Nàng có lẽ muốn đến nói lời từ biệt, trước khi đi còn muốn nhìn ta một chút. Nàng chỉ là muốn nhìn thấy tướng mạo của ta ra sao? Thật ra, có thấy hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng sẽ ở lại ư? Nàng trông thấy rồi sẽ từ bỏ việc vào cung sao? Ta không muốn dùng bất cứ thứ gì tác động vào lựa chọn của nàng. Huống hồ gì… bệnh tình của ta… ta vốn chẳng thể nào giữ nàng lại. Ta nói với nàng ta rất xấu xí. Ha ha, cái cớ thật vớ vẩn…
©2022 Kites.vn | " \& n- b2 N% s: L' K5 e& PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 \* ?8 J* Z! x6 x! U0 _All rights reserved
Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, rốt cuộc ta nên vui mừng hay là thất vọng đây? Sắp tới lúc chia tay ta đột nhiên nhớ tới chiếc túi gấm ta đã chuẩn bị cho nàng. Điều ta có thể giúp nàng, có lẽ… cũng chỉ có thế mà thôi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 H8 U& Q; f6 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 W4 ]- ~( W7 N( b2 M$ D- h$ m
Hôm sau nàng đã đi rồi, cũng như rời khỏi sinh mệnh của ta, khiến ta vô cùng khổ sở. Cả đời này có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa rồi? Ta… cũng đã đến lúc cần phải rời đi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 M( ~/ E) a1 j9 ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P5 G# z; d5 G$ w
Ba năm! Ba năm này mang đến cho ta đoạn hồi ức vô cùng vui vẻ, cũng đủ để ta ôm ấp quyến luyến trọn đời.
©2022 Kites.vn | 7 S# ~( v  O+ v) PAll rights reserved
' R0 W8 d. S* s% R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lời hứa của ta với Thừa Diệp cũng đến lúc phải thực hiện rồi…
. O' Y; g: C$ O# S( O* t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 u% r1 C  Y' a: g8 V. m

©2022 Kites.vn | $ S* W. ?% u. F5 I9 ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * W2 O: f, I- r& IAll rights reserved
- Hết -

©2022 Kites.vn | 3 [5 d) V' F1 tAll rights reserved

' ?9 ^' s4 K& |7 P9 x/ H: ^4 L©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | / p+ V1 {- m2 G; D1 B" yAll rights reserved
——————-

©2022 Kites.vn | 2 z2 f0 [- S5 T9 |" ~& uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 B0 P" ?2 s% ~
Tiểu Lê Tử:
4 U6 H& r, V! O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( F6 t! d5 r% J% x3 S/ s2 P
Mối tình đầu luôn mang đến cảm xúc tốt đẹp, nhưng không phải bất cứ tình cảm quyến luyến nào sau khi nở hoa rực rỡ đều có thể kết quả ngọt ngào… Vậy nên, có lẽ nên để hình ảnh đẹp đẽ ấy dừng mãi mãi tại đây….
©2022 Kites.vn |   K& Y: b* x5 `' `& G8 \5 W/ X. b- T8 dAll rights reserved
% c+ `/ y  s6 x! B©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved$ `% t0 j4 f' |; Q  A+ U9 {" W
©2022 Kites.vn | 9 y' }' }6 N- C+ l, [9 ZAll rights reserved
Lời tác giả :
1 L0 d$ s5 @- P% N* }- l" }/ i6 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 Z/ Q; ~; k$ c- e0 X& }2 i& V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Với Tử nhi mà nói, cuộc đời Tiên sinh bắt đầu từ nơi này, và cũng kết thúc tại nơi này.
©2022 Kites.vn | 6 P! \* ~% D: {1 IAll rights reserved
: t4 n! _% e, [1 F! B4 e2 X2 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tôi nghĩ, Tiên sinh sẽ sống mãi trong lòng mỗi người.
©2022 Kites.vn | ' V* W& b  E1 P& l9 m, z/ R) iAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # I7 E& h6 ~. D$ ?2 ]% D& U& SAll rights reserved
Dù kết cục của Tiên sinh thế nào chăng nữa.
0 m$ E% p3 }0 ^6 `( I©2022 Kites.vn | All rights reserved
& d, b5 R. D/ ~' b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thì đó mãi là một điều tốt đẹp, luôn luôn tốt đẹp.
©2022 Kites.vn | 3 M& l6 S. L1 J0 i' Q4 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 f1 ]0 }8 \' T
Ngoại truyện về tiên sinh đến đây là hết, phần tốt đẹp kia sẽ mãi mãi được giữ gìn.


©2022 Kites.vn | All rights reserved9 W- }+ O/ ?0 _7 A# p6 p6 W* @, q
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 Z) v. Q. H, ^+ u6 ^5 [; m
©2022 Kites.vn | All rights reserved. B( E; L8 R6 r' g# D( }
***************************

: u" _+ w7 J! F! l) b( y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ O: N- G0 F4 T5 \. u5 zAll rights reserved
Đôi Lời

6 M( T/ l! z' h6 J, v©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved4 H) n) l, A$ s/ ]
©2022 Kites.vn | - p. s/ l% @% f4 \+ Y$ X7 Y; K+ GAll rights reserved
Các bạn thân mến, vậy là truyện đã chính thức kết thúc tại đây. Có lẽ các bạn vẫn muốn có thêm ngoại truyện nữa cho Tô Mộ Hàn, vẫn muốn biết rốt cuộc Tô Mộ Hàn còn sống hay không?
©2022 Kites.vn | 7 o, B  Q/ d% u8 g8 f; o1 e0 s" XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; h5 r. @+ g' a4 }3 t. l- c
Nhưng chúng mình cảm thấy đến đó là quá đủ đầy, quá trọn vẹn.
©2022 Kites.vn | & O4 x: w3 i, G) f' D0 OAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  G# L! H8 \: Y3 G. n% s2 P
Tô Mộ Hàn còn sống hay không, điều đó không còn quan trọng, điều quan trọng là Tiên sinh đã sống mãi trong trái tim Tử nhi của anh.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  }/ }8 }9 b; T
©2022 Kites.vn | All rights reserved! V% J# v; V( I: J( t( i" K
Đôi khi có những điều biết quá rõ chỉ khiến ta thêm đau lòng, thêm day dứt. Một kết thúc ở đây, đủ khiến cho Tô Mộ Hàn sống mãi trong trái tim Tang Tử, mãi vướng bận trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm, và cũng đủ khiến chúng ta khó lòng quên được – đúng như ý muốn của tác giả.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 m* Q7 D+ b4 T% w( ?4 y( W
©2022 Kites.vn |   {0 W; R/ U/ FAll rights reserved
Đây là bộ truyện đầu tiên lôi kéo được nhiều người tham gia nhất cho đến nay (dù cho cuối cùng chỉ còn lại mấy mống ).
/ h1 t5 W2 X; I* i8 `0 B: [, a©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ L9 u) W, I7 l; ~% C, K# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Gần 2 năm sau khi truyện chính thức bị drop để xuất bản, thành quả của HSN cuối cùng cũng được đưa đầy đủ lên kites.
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 M! X8 n' }/ V1 D# k
* B, c) W" a  N, z! O) x' q7 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia edit cùng tụi mình, tạo nên một HSN tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ ngày ấy. Quả thật, đó là những ngày tháng vừa bận rộn, vừa áp lực nhưng hết sức vui vẻ và hạnh phúc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- j2 r, V- X; T' ^  S
©2022 Kites.vn | All rights reserved' Y, @, b( J0 O! [& l" l
Cảm ơn tất cả các bạn độc giả vẫn luôn ủng hộ HSN cho đến tận ngày nay. Dù quá muộn so với dự định của nhóm, nhưng vẫn hy vọng đã mang đến cho các bạn những giây phút giải trí vui vẻ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( r$ p& l# G9 S5 O' \4 e( |7 b

©2022 Kites.vn | * S; o0 B; E3 n8 p; SAll rights reserved
Thay mặt HSN - Kurt

©2022 Kites.vn | All rights reserved1 f- E1 y' @1 r2 }4 G+ q

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
ngocdiep219 + 5 ủng hộ bạn :)
sis_wanabe + 5 Tuân Linh :xxx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 17:10:56 | Xem tất
Kurt gửi lúc 24-7-2014 03:48 PM
©2022 Kites.vn | All rights reserved# N9 Z7 [" S! x. q; `/ y' i
Cuốn 3 - Đối mặt
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 _2 c# m$ n( R) K6 N8 _
©2022 Kites.vn | 7 B0 K& y* B% {. i% Q1 E0 b2 O# cAll rights reserved
Chương 18: Cô cô

: u% ~6 D% g; m# D7 O7 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ai nói trong tình yêu cần sự tin tưởng tuyệt đối. Chương này ca tính kế cả nàng để bảo hộ cho Hàn ca, thật phục và thương anh. Nếu ca không nghĩ cho nàng, có lẽ chả cần quan tâm đến việc khiến mẫu hậu tin 1 cách triệt để. Mà nàng, cho dù muốn tin tưởng ca không làm chuyện khiến mình đau lòng, lại càng không thể nghi ngờ sự khẳng định của ca về cái chết của tiên sinh, nên càng đau lòng hơn nữa.
( v, c7 }; y9 s! I! `' c+ o/ ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hai người yêu nhau mà quá thông minh cũng mệt mỏi hỉ ^^
©2022 Kites.vn | 3 f# @" ?9 Y! E) R4 w4 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn |   O' B) U2 \: \) M' aAll rights reserved
P/s: 2 năm rồi, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Theo lẽ thường vẫn phải chúc mừng truyện hoàn nhé   Cám ơn quàng hậu và các phi tần, mặc dù phải ở lãnh cung nhưng không cô đơn lạnh lẽo, vẫn có thể edit 1 bộ truyện tình cảm ấm áp như vậy. Yêu các cô

Bình luận

làm phi của Hàn Vương mà ốm yếu thế kia thì cũng cô đơn lạnh lùng thôi cụ ơi =))  Đăng lúc 1-8-2014 05:16 PM
Đạp, Quàng hậu là mềnh mà :v Hậu cung nhà anh Khâm vui vẻ ấm áp nhất thiên hạ mà =))  Đăng lúc 1-8-2014 08:48 AM
quàng hậu là A Ong, mềnh vương phi của Hàn vương cuốn hút sẹc xi, k liên quan gì A Khâm nhá =))  Đăng lúc 29-7-2014 09:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 20:04:34 | Xem tất
Hanami142 gửi lúc 28-7-2014 05:10 PM
©2022 Kites.vn | % N$ E4 T  W/ H! q. bAll rights reserved
Ai nói trong tình yêu cần sự tin tưởng tuyệt đối. Chương này ca tính kế cả nàng  ...

Nhảy vào nhìu chuyện chút, cô ơi có bộ nào cổ đại mà ngược nhưng kết cục HE ko
©2022 Kites.vn | All rights reserved  ~6 d5 ^- {# R' n. q7 J4 w% E+ f- O# K
t lội đọc gần hết mớ cổ đại trong Kites rồi, tầm 200 chương, dài cỡ này càng tốt chứ đọc mấy tr ngắn mau hết quá
# O3 U% W2 }( C4 [- c©2022 Kites.vn | All rights reserved
ngoài Kites ko biết đi đâu tìm truyện đọc hết, chừ phải đi hỏi để có cái mà đọc cho qua ngày qua tháng hix truyện gì mà âm mưu giằng xé cũng đc ý :">

Bình luận

chưa, còn 7 cái nữa mà =))  Đăng lúc 7-8-2014 12:18 AM
úi trời thế bên kia có 38 cái NT chảng lẽ còn chưa đủ á @[email protected]  Đăng lúc 6-8-2014 05:16 PM
đọc mấy cái NT của MCK ức chế bà tác giả kinh, đem con bỏ chợ vậy đó >"<  Đăng lúc 6-8-2014 03:56 PM
xong rồi à, cũng mất 1 tuần ấy nhể :)), thế thấy truyện đọc đc chứ, khoái mấy đứa nhỏ dễ sợ =)), à bên nhà MDH có mấy cái NT tiếp đó, fb or wordpress.  Đăng lúc 6-8-2014 12:48 PM
hôm qua đọc xong MCK rồi ý, chừ đi mò mấy bộ kia đây :xxx  Đăng lúc 6-8-2014 12:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 22:33:43 | Xem tất
Thời gian gần đây có xem TV kênh Drama lúc 12h cũng có phim nội dung kiểu kiểu này. Nữ chính là con của tiểu thiếp. Ban đầu hiền lành nhưng sau tàn bạo vô cùng. Càng xem càng sợ.
* ~& A2 m% ?4 @& W+ U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Vừa xem hết thì đọc được tên truyện này.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: n9 k# `% T3 s7 d
Nhưng đọc giới thiệu thì không giống.
©2022 Kites.vn | - v7 t4 p: X( T5 c0 @3 T' fAll rights reserved
Quyết định nhảy hố.
% Q9 |% _. I) G( n7 |+ W4 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng không phải SE :3

Bình luận

Vâng ạ. Cảm ơn thớt nhiều lắm :3 hihi  Đăng lúc 29-7-2014 12:57 PM
Bạn yên tâm là HE bét nhè luôn, cơ mà dù HE đọc xong vẫn xót xa vì giai phụ =))  Đăng lúc 29-7-2014 09:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2014 23:49:21 | Xem tất
Cứ nhắc đến 2 năm lại thấy già
©2022 Kites.vn | All rights reserved. a) f: R& @: X  H9 @2 w' ]5 O, n
em mua sách về còn chưa đọc hết
. r& G3 }$ u  {- C; [©2022 Kites.vn | All rights reserved
nhớ những ngày xa xưa ấy

Bình luận

mình mua về còn chưa đọc lần nào =))  Đăng lúc 1-8-2014 08:50 AM
em đọc đoạn có tiên sinh và Cố phu quân của em :(((((((((((  Đăng lúc 29-7-2014 01:34 PM
chị cô cũng ôm nguyên bộ nhưng cũng đọc nhảy cóc chứ k đọc hết, đoạn nào có con Phi dao là lướt hết =))  Đăng lúc 29-7-2014 09:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2014 15:26:38 | Xem tất
Mình đang có trong tay 4 tập Mệnh Phượng Hoàng nhưng chưa đọc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% Y/ q/ R9 ~8 Y" m& j
Đang phân vân đọc Thứ nữ hay là Mệnh Phượng Hoàng.
©2022 Kites.vn | % ?4 q/ s3 U8 i, n4 F: e3 I; OAll rights reserved
Sách xuất bản có bị cắt bỏ, thiếu thốn đoạn nào không, còn truyện Hội mình edit thì chắc là đầy đủ trọn vẹn rồi...
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 p/ ~7 O9 {% t! G$ i4 {  c) s/ ~
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 q4 }  W; `! f6 \; j
Các bạn đọc truyện rồi cho mình lời khuyên với

Bình luận

truyện trong sáng là quá, có mấy cảnh bé tí cắt nữa thì pó tay luôn ^^  Đăng lúc 11-8-2014 05:40 PM
mình bà BW cũng có đủ 4 tập trong tay, tuy chưa đọc hết mỗi tập lướt mấy khúc nhưng mình thấy k bị cắt gì cả, vì truyện cũng có gì đâu mà cắt :D  Đăng lúc 5-8-2014 05:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2014 15:57:23 | Xem tất
Mình vẫn đang mong ngóng ngày truyện được xuất bản, tìm trên mạng không thấy tin gì hết, hu hu, cho nên không dám xem mà chờ truyện ra  mua về đọc. Rất thích lời dịch mượt mà bên Kites, cũng là cơ duyên mình được đọc truyện hay này, cám ơn các bạn nhiều lắm! Yêu Kites!

Bình luận

Xuất bản với tên gì vậy bạn? Hic, tìm ko thấy  Đăng lúc 12-8-2014 04:59 PM
ủa, truyện xuất bản lâu lắm rồi mà bạn, xb xong từ hồi tháng 1 á. Còn bản này của tụi mình là edit, k phải dịch đâu ^^  Đăng lúc 11-8-2014 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2014 18:27:01 | Xem tất
Vừa đọc xong lúc trưa nay. Phải  vào Re luôn -_-
©2022 Kites.vn | All rights reserved* \5 z1 G" |) P( C
Đúng là khiến người ta mất ăn mất ngủ mà.
# r6 x; E6 t7 X4 k! A. P6 a$ l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người làm mình nhớ tới nhất, như bị vướng mắc ở trong lòng không phải Hạ Hầu Tử Khâm, không phải Tang Tử. Càng không phải những cuộc tranh đấu nơi nội cung.
; ^$ [) t# ]7 f8 l8 n% Y0 C9 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tất cả đều qua đi như nắm cát chảy qua kẽ tay, chỉ còn Tô Mộ Hàn cùng tình yêu của y ở lại trong lòng ta.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 T0 @* C1 F! @2 z9 p
Có ai liên tưởng tới Lưu Phất Lăng của Vân Trung Ca không? Hay Tuyết của Liệt Hỏa Như Ca. Họ chẳng giống nhau nhưng đều có một thứ tình yêu cao ngạo không tí vẩn đục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ P- E9 @% m6 }3 l8 q+ ~3 i
Nhưng đều khiến người ta yêu đến đau lòng. Thương đến đau lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách