Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5908|Trả lời: 119
Thu gọn cột thông tin

♫ ♥ CONTEST ♥ ♫ | ⊱✿ 웃유 NHẬT KÝ ĐỂ NGỎ 웃유 ✿⊰ | TỔNG KẾT Ở #1

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-11-2015 14:04:52 | Xem tất |Chế độ đọc

- \/ p; _% g) T9 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
. y8 G2 M$ U5 z( Q. F/ V+ l- Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
(✿◠‿◠) Cùng nhau viết lên câu chuyện của chúng ta (◡‿◡✿)

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ F" I9 G+ w3 b$ S
©2020 Kites.vn | 2 X' A- B: [9 ?All rights reserved
  Bạn không thích nữ chính? Why?
  U, l( U5 t* a9 o+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, i7 m6 S  s/ C0 @6 H: b5 n0 i$ a
Ất: Cô ta quá ngốc, hừm, đáng lẽ trong hoàn cảnh đó nên làm %^&(()*)(&^%$ mới đúng
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ]9 X% x7 ^8 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l) J( ~( v; z2 g- L- c
Bính: Lật bàn   sao lại dễ tin người vậy trời, người ta mới nói $#**!%& đã tin ngay lập tức, còn giận dỗi với nam thần của tôi, bó tay
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 w( s) N, G# `8 Z9 J+ y- {  z  ~
: X# g' a7 y" }) b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giáp: ... không sao cả, tại vì ai bảo tôi không phải là nữ chính cơ chứ
& h; x5 G' G# ]" k5 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; b/ [% M) i5 N3 B) W2 vAll rights reserved
...
3 O! x* @" z7 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k# N; e4 j; F/ R( `
Oh, có lẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng không sao cả, nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với "Nhật ký để ngỏ" Tại đây các bạn được thoả sức YY chính bản thân mình cùng nam chính, yên tâm, không ai cười đâu, hứa mà
+ w" \5 B6 m$ ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 T7 X! G! u; Q7 p+ H' k( e
©2020 Kites.vn | All rights reserved: R4 r0 F# h* \8 v/ W
Vui chút thui, dưới đây là thể lệ ^^ mọi thắc mắc về cuộc thi xin mọi người cmt ở thớt này nhé
©2020 Kites.vn | 4 a. S4 e% ~( x( s  CAll rights reserved
! S7 a: N0 y3 U$ {9 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 v$ y8 I# m# g# r
Thể lệ:
  B7 a9 B0 _2 q$ V5 D! h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * V) U# H) k3 [" U/ Y6 aAll rights reserved
Tất cả các thành viên có 100 bài viết trở lên đủ điều kiện tham gia.
) f! q$ P9 a& |' F: c, {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ X$ d& S6 {" O% D" a
Không hạn chế số lượng bài dự thi, tuy nhiên chỉ được để các bài dự thi trong cùng 1 “trả lời”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 K7 O. f, A; ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Q2 i  }5 v- m5 b$ z* V
Bài dự thi phải được viết dưới dạng nhật ký và có trên 1000 từ.
1 {2 }- ~9 |+ _* b# |' N/ ^# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - K/ x. G) I' z/ p1 xAll rights reserved
Nội dung của nhật ký phải xoay quanh 1 hoặc nhiều tình tiết có liên quan đến nam chính trong truyện mà các bạn sử dụng, viết về cảm nhận của chính bạn, thay vì nữ chính trong truyện đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 c% n" f# V, l& |0 v# P! g
©2020 Kites.vn | All rights reserved! m- v( {# C/ B1 h) n
Cuối mỗi bài dự thi, các bạn ghi rõ tên truyện, tác giả, editor. Đối với bài dự thi không ghi tên nhân vật nam chính mà sử dụng đại từ nhân xưng “anh ấy”, hoặc “hắn”, hoặc “cậu ấy”… thì phải ghi thêm cả tên nhân vật nam chính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 B6 R$ B6 o6 I6 U9 B# ~
' A2 h" r/ R6 j5 W' @0 @" h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngày tháng năm trong bài dự thi không yêu cầu phải khớp với thời gian trong truyện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% J: y; ]) Z3 U: y7 }& _8 _
©2020 Kites.vn | All rights reserved) \4 _% i' ]4 T" s
Chú ý #56 giải đáp thắc mắc về cuộc thi
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ N3 w! C/ b* U- R3 `  o
©2020 Kites.vn | 0 Z9 M: F/ f/ ^) DAll rights reserved
Cơ cấu giải thưởng:
©2020 Kites.vn | 6 ?; I" m3 g# |8 J# t& l) }) lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 t: t  b8 N3 g1 KAll rights reserved
1 Giải nhất: 7.000 sức gió.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' o# S7 H$ R! j* n5 @' W9 K1 f
: q/ J; U: c- _2 z6 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 Giải nhì: 5.000 sức gió.
* B! r- Y. M3 t6 |4 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
' X: C5 [3 X, R* ^& C, }2 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 Giải ba: 2.000 sức gió.
1 [1 h5 w8 e" _* c5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: f* T$ M- @- D# E
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S/ @" _: H+ I
Thành phần ban giám khảo:
©2020 Kites.vn | $ [1 @7 V: n/ n. F4 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! A0 g; l( H" E" J4 a" ?
1.        DungDương
©2020 Kites.vn | 6 l& x7 A% p. Y; h% k7 s0 S7 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) j7 l% o$ M$ S" }' J4 d# n
2.        Mod box
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 E7 F) [  t7 I. S" }* |* F! @8 |
©2020 Kites.vn | 2 Y! i( _5 K1 s- JAll rights reserved
6 F: j9 W, o8 ?9 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 R8 c0 ?1 v3 @. G# ], L6 L
TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?( b9 p$ |9 H0 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved. R" z6 I7 w! ^/ X9 }0 }

©2020 Kites.vn | + T# @: b+ u0 B* ^6 iAll rights reserved
THÍ SINH
ĐIỂM GK 1
ĐIỂM GK 2
ĐIỂM VOTE
TỔNG CỘNG
YoungBB
1.5
1.5
3
6
dct.dlh
2
1.5
0
3.5
babykitty76767
2
2.5
3
7.5
maimase
2
2
1
5
viclovemiho
2
1.5
1.5
5
DominiqueVu
2.5
2.5
2.5
7.5
caseytn
2.5
2
3
7.5
bichvan.jj
2.5
2.5
5
10
pandalam
2.5
2.5
2
7
Haven
2.3
2
4
8.3

©2020 Kites.vn | All rights reserved( \# h6 B, N/ T# R2 t9 ?

0 [) S: m/ {. ^( V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; T4 I6 z3 }0 I5 h7 W- AAll rights reserved
Giải nhất: bichvan.jj
©2020 Kites.vn | 2 V( H! G% c6 b0 S; e& M' \% ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! B: A  v7 P7 d) C2 J( P) GAll rights reserved
Giải nhì: Haven
©2020 Kites.vn | , b0 O% F$ W2 Z; Q' k, XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , V' _+ R) D. K/ }7 Y1 Y* eAll rights reserved
Giải ba: babykitty76767 - DominiqueVu - caseytn
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 g. _2 P( ^) k7 {& U) }7 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved# I0 \" s) w8 j5 ~- h  p5 H) m; x
- Bài dự thi của bạn hiquang71 không đúng với thể lệ của contest nên BGK không chấm điểm.
©2020 Kites.vn | ' g- n) g) A6 B& f* u/ N! r, D/ GAll rights reserved
* J# L- W8 p% Z! `5 L4 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
- Bài dự thi của bạn Ca' nộp quá thời hạn BTC quy định nên không được tính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& d# S. O1 o! {! i6 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved  U* C0 h& c# t- n
Các bạn: hiquang71, Ca', pandalam, YoungBB, viclovemiho, dct.dlh, maimase mỗi người đều được nhận 200$ cho sự nhiệt tình tham gia contest.
©2020 Kites.vn | " [$ x% H) ?# L% fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 _. s5 n; p% _# n3 }All rights reserved
Cám ơn tất cả các bạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( A6 ~' }8 t  k3 b5 t' e
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?+ @; k' Y8 e0 q+ [6 \
Trân trọng!
©2020 Kites.vn | - K7 {1 B& @5 D9 q/ dAll rights reserved
* @; g$ P, }9 r# J" Q/ ?5 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U! j! \5 |- Y! f& `% g
Chuyển phát        Sức gió -200        đến Ca' [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:10
3 }1 H$ S0 I4 Q  l1 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -5000        đến Haven [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:09
4 U# C. K) d6 L5 X2 _0 V9 N  P: N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -200        đến pandalam [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:09
3 }: b2 s1 z" P( S, B) D3 E2 j* d" N% v% A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -7000        đến bichvan.jj [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:08
©2020 Kites.vn | - A. E# q( f1 ?  x! @. ~All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -2000        đến caseytn [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:07
©2020 Kites.vn | All rights reserved: d7 x. l9 B0 E6 L  P9 b* p" u4 m
Chuyển phát        Sức gió -2000        đến DominiqueVu [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:06
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]. n- m/ K! c9 n* Z
Chuyển phát        Sức gió -200        đến viclovemiho [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:05
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g& W7 r+ \7 v/ H
Chuyển phát        Sức gió -200        đến hiquang71 [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:05
- `2 |0 Y7 r" Z, |# ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -200        đến maimase [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:04
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s1 k, L3 Q7 R8 d
Chuyển phát        Sức gió -2000        đến babykitty76767 [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:03
6 E( ]4 K4 a8 t, }2 W+ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chuyển phát        Sức gió -200        đến dct.dlh [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:02
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]4 l% S& C& W( ^2 b+ ]
Chuyển phát        Sức gió -200        đến YoungBB [Chuyển giao Độ cao]        2015-12-05 15:02
©2020 Kites.vn | ; M0 v# n* B/ S- l" @" y. G: ]All rights reserved
4 g. N/ x- D, G0 j9 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bạn nào chưa nhận được $ thì báo ngay cho tớ nhé

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +50 Thu lại Lý do
caseytn + 5 Cảm ơn bạn
ngoisaogiaybn + 5 Ủng hộ 1 cái!
Queenie_Sk + 5 Ủng hộ 1 cái!
susikg + 5 Ủng hộ 1 cái!
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Ủng hộ 1 cái!.......................c.
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!
pemeo1221 + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 Giải lớn vậy T.T

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 14:56:39 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Hi. Nghe thể lệ là muốn nhào zô rồi mà nhìn lại mình chẳng đủ điều kiện. Hic
©2020 Kites.vn | All rights reserved: H: i9 ^) J0 @6 i' T7 U! d
Thôi đành để mọi người tham gia rồi mình vote cũng được.
' W& P7 ]( R9 B2 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ @8 ~$ H8 i* L
Chúc mọi người ai tham gia cũng sẽ có cơ hội đạt giải cao.

Bình luận

hehe  Đăng lúc 14-11-2015 03:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 16:23:28 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

hờ hờ đọc cái nội dung cuộc thi khiến mình có suy nghĩ như mèo nhìn thấy cá vậy cơ hội hiếm có để được đứng cạnh nam chính ngôn tình là đây
3 }) c5 [& I. w" S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp nhé, dự là cuộc thi này sẽ khiến ban gk phải đau bụng vì cười khi đọc bài dự thi, rồi sau đó lại đau đầu vì chọn lựa đây   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 16:42:19 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

woa, giải thưởng lớn quá, nhưng vì trình độ văn chương í ẹ nên đành tham gia vote thôi ^^
7 D* ]- {, }6 k1 z2 W5 P1 Y, ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hi vọng sẽ đọc được nhiều bài hay ho hóm hỉnh hài hước của mọi người.
, j) I3 r# ~8 r& p4 J1 C1 }( ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 17:06:22 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Vụ này nghe có vẻ hay ho nè Giải thưởng lại quá trời nữa chứ
& A0 s$ n4 s6 _. u©2020 Kites.vn | All rights reserved
  W1 b7 r% E, i) I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài dự thi thú vị, thỏa lòng mong ước 'viết lên câu chuyện của chúng ta' của nhiều fan girl
©2020 Kites.vn |   q5 |! Z( C8 B0 C( |All rights reserved
! C7 }3 v6 y: P1 H& C! c3 k+ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 17:25:33 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Nghía cái 100 bài viết gì đó là em lặn luôn rồi
©2020 Kites.vn | ) S0 V% H- ^+ ^5 h7 V9 @0 ^1 dAll rights reserved
Mà thôi không sao, đi lang thang vote dạo cũng ok rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved# z  W" H. x6 T# A, P, z
Chúc cuộc thi thành công, chúc đám fangirl sẽ có trí tưởng tượng bay cao bay xa, có nhiều bài bẩn bựa sốc nha nha nha

Bình luận

Ờ ha, giờ mới liếc lại chỗ mình :3 Hé hé thế thì để mị ngâm cứu xem sao ;v  Đăng lúc 15-11-2015 08:53 PM
Ơ bạn đủ đk tham gia rùi mà :D  Đăng lúc 14-11-2015 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 17:53:06 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

đọc nhiều truyện quá có tí lú rồi, để nghía lại coi nữ nào mình ghét nhất để viết
©2020 Kites.vn | All rights reserved) c4 o  }- n( M! G7 M
©2020 Kites.vn | # s' u- Y& S5 r; r, M3 H$ {All rights reserved
thích ý tưởng của cuộc thi này, cảm ơn BTC, hồi xưa mình cứ coi bộ phim nào mà có nữ chính mình ghét là cũng hay xả lắm, mà đối với truyện thì chưa xả bao giờ, lần này sẽ cố gắng thử sức
©2020 Kites.vn | All rights reserved( R. I# O# ^3 u' e7 _* W  l8 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved; \% _! N( w0 V! d/ p) m: g0 E
chúc cuộc thi thành công tốt đẹp ^^

Bình luận

xem chú ý ở #56 nhá ^^  Đăng lúc 16-11-2015 10:10 AM
hehe cũng k hẳn là ghét nữ chính nào đó đâu, chỉ là có đoạn nào đó mà bạn cảm thấy nếu là mình thì mình sẽ làm khác chẳng hạn :3  Đăng lúc 16-11-2015 08:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 17:54:05 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Lâu lắm rồi mới thấy bóng dáng của mụ Dung nè ^^
4 ?8 j" |, n; }. O1 R" n( U5 i1 `' ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 K; G# Q8 @! D
Trước tiên phần hấp dẫn nhất là giải thưởng, ôi má ơi quá là khủng đi *chảy dãi*
©2020 Kites.vn | 5 t7 f+ j2 w* L5 P( n, b8 m: k3 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# r$ ]8 l' `" i8 q
Từ từ rồi sẽ ngâm cứu để góp vui cho cuộc thi nà. Chúc cuộc thi thành công rực rỡ nhé, 5ting

Bình luận

ôi, cái truyện mn đều nói ta biến thái, nhớ quá đi ^^  Đăng lúc 1-12-2015 10:57 PM
xem chú ý ở #56 nhá cô  Đăng lúc 16-11-2015 10:10 AM
xong viết thành nhật ký, ngày tháng năm... hum nay ta sẽ x chết hắn =)) vân vân mây mây =))  Đăng lúc 16-11-2015 08:53 AM
nếu là ta thì ta sẽ ngược hơn nữa :3 ngược hắn cho hắn đau đớn đến chết đi sống lại :3 đó :v  Đăng lúc 16-11-2015 08:53 AM
thì viết theo như kiểu nhật ký nhé, ví dụ về mọi người đều nói ta biến thái đi, có mấy cái đoạn ngược nam chính á, ta thích mấy cái đoạn đó  Đăng lúc 16-11-2015 08:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 18:57:16 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Muốn viết quá...mà mừn cx ko đủ đk dự thi...đành phải ngồi lót dép hóng bài viết của các b ((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2015 19:06:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

chưa biết là viết thử văn có dồi dòa phong phú được hay không nhưng trước tiên là ủng hộ chủ thớt và chúc là có nhiều bạn tham gia hố. mọi người chơi vui là có trúng thưởng.
©2020 Kites.vn | " N1 p  t( m  U8 _- n: @! B6 xAll rights reserved
nhưng cho em hỏi là 100 bài viết là tổng 100 cái comt ở các hố trong mục box của mình đúng không ạ???
& ^3 z- d. R2 N: i3 p, a6 W7 t* ^( n©2020 Kites.vn | All rights reserved
thế nên bây giờ em sẽ ngồi học bài văn xem nên viết bài như nào cho hay ạ
©2020 Kites.vn | All rights reserved' b9 A8 E' v/ q
cảm ơn chủ hố lập ra để mọi người tham gia ạ.

Bình luận

cảm ơn bạn nhé :) hihi  Đăng lúc 14-11-2015 07:36 PM
Hihi, cố lên  Đăng lúc 14-11-2015 07:33 PM
cảm ơn bạn nhé. thôi cứ chơi được hay không cũng là vui là chính  Đăng lúc 14-11-2015 07:27 PM
Đúng rùi b ơi, như b là thừa đk tham gia r nhé   Đăng lúc 14-11-2015 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách