Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 31907|Trả lời: 47
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Vi Thần Có Tội | Tùy Vũ Nhi An (HOÀN + EBOOK)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2013 09:59:21 | Xem tất |Chế độ đọc
Vi Thần Có Tội

6 A1 K, k  j! L9 b3 ^2 p9 [8 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 {" h) o* b( p: M; l# b0 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  _1 f5 X1 Z1 I
$ U. Z+ }/ e# f2 M+ O$ }5 \$ _* Y$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả : Tùy Vũ Nhi An

©2020 Kites.vn | " t; B5 c  R; n! }, h9 J1 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - o2 [  D" W7 Q2 k) ~+ nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , P) x- m, I/ t3 xAll rights reserved

3 H) i0 o0 f& z4 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 J% W% S5 L+ K; v1 vAll rights reserved
Poster : HappyOneday
9 V3 ^0 p4 ^6 r- W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 l  K0 J+ [# |7 X
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
4 T+ j/ F: T6 @. G8 ?/ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 d  g9 \% e3 U0 L/ |2 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 6 chương + Kết thúc
©2020 Kites.vn | All rights reserved& v0 }* t; p$ {- |
©2020 Kites.vn | & d6 |) J' z8 P7 u7 V% `All rights reserved
Thể loại: truyện ngắn, cổ đại, hài
# `2 W' A- g' H4 B% g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* z2 o! t3 n1 K2 q3 `
Nguồn raw: 91baby
©2020 Kites.vn | All rights reserved. f4 i3 \3 M# C
©2020 Kites.vn | All rights reserved. w8 [. e) K; m- h2 ]
Editor : Chijiro (Jun)
©2020 Kites.vn | All rights reserved% [+ B( J/ |  r1 t

©2020 Kites.vn | ( Y/ G  `. p3 w) {& k% h8 ^All rights reserved
5 l$ |, S7 p0 i# ?, g- M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Văn án
©2020 Kites.vn | $ j8 U6 h  C. `All rights reserved
©2020 Kites.vn | # s' q5 ~9 w6 O) z0 kAll rights reserved
Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ khóc lóc với ta rằng giang hồ có bao nhiêu là nguy hiểm, cái gọi là ‘đại hiệp’ có bao nhiêu tàn nhẫn, bọn họ ở trên khắp giang hồ đều liếm máu trên lưỡi dao, cưỡi trên đầu người khác mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng thái y chúng ta mới chính là người mang đầu của mình treo ở lưng quần !
©2020 Kites.vn | 5 F. W* c# f2 p, RAll rights reserved
9 S  a4 R  e5 A+ R" C( S# k( T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cứ theo thống kê, bọn ta thường nghe được ba câu này nhiều nhất:
©2020 Kites.vn | ! z; |% v& _$ sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# t( w. J8 Q8 v* ^8 v3 r
Thứ nhất, nếu không chữa trị được cho nàng/hắn, hãy mang đầu đến đây gặp trẫm.
©2020 Kites.vn | - v" d$ G( r) d8 v* D1 EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 X; H; `/ ?5 H) Y' ]. u
Thứ hai, nếu nàng/hắn có chuyện không may xảy ra, trẫm sẽ cho các ngươi cùng tuẫn táng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ ]3 e7 M! l) ^2 B  l
1 M! v% n& j- L! i; p( @! w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thứ ba, ngay cả một bệnh cỏn con mà cũng không chữa hết, trẫm nuôi các ngươi cũng vô dụng!

# k  x' S9 @8 X8 Z" g: U. \  n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor lảm nhảm : Mềnh đang chết chìm trong cái hố BSH nhưng mò được truyện này thấy hay quá nên quyết định edit, edit gần xong rồi mới phát hiện ra cũng có nhà làm rồi. Mình không thích thị phi nên ai thích war thì mời đi chỗ khác. Còn bản này là mình tự edit, ai thích so sánh văn phong xin cứ để trong lòng tính mình hay suy nghĩ lung tung =
5 O$ o  H7 z' U  i# r( w4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 x4 l! U1 T9 U. e2 Z$ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - R& c8 M9 G8 i0 h  `All rights reserved
6 Y. k, F" J( m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục
3 q' C8 U' f! f( `# M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 v- u1 t( f3 S  x. f1 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 N7 G* a: ?1 x2 f
Chương 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved& h4 P  m0 L8 e$ ]1 b
©2020 Kites.vn | + L( T% F% L' m% BAll rights reserved
Chương 2
©2020 Kites.vn | 0 J. W2 K) t# U9 U7 g- mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 w1 Z4 E/ D6 I; o( o& qAll rights reserved
Chương 3
  q3 n1 w" U7 b& S3 o1 n8 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 S: x9 q6 w0 H' T! i4 t2 y  u+ c
Chương 4
# q' t7 ^8 H- B9 j8 ?. N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 K# E' u" q. U! w0 s
Chương 5
©2020 Kites.vn | All rights reserved* a% Z3 T. J' S+ A% @& o
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 |; ^* a8 ]1 h1 x- ~
Chương 6
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ V. k0 l: @* I& x
# f% D! R2 v6 L) E- D/ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kết thúc

/ f. b- D; g% I5 q" S9 k. x( C8 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 u8 \1 Z, N' ^$ {+ HAll rights reserved
Fanfic 1
: F, @5 S  l  ]' ?! J& X" y©2020 Kites.vn | All rights reserved
  q8 ~4 u3 F0 M- \% v6 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Fanfic 2

©2020 Kites.vn | 5 J+ w6 o# U! ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 q+ h/ _, j: j. J* Q
©2020 Kites.vn | 8 p% S5 A9 F, t* D1 C; H9 G- zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - g  C# Q2 \5 h! C+ T$ QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 d" @& G$ a* y: Q. cAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
leejjin + 5 :">
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
chang_icy + 5 rate cho cai lam nham ;))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 10:08:48 | Xem tất
ủng hộ em một cái!
3 J9 w2 M8 x/ c, j©2020 Kites.vn | All rights reserved
văn án có vẻ thú vị nhỉ, lót dép ngồi hóng nhá
: A3 `4 T0 o! H) c. z* X©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 B* |1 F1 Q. q! H9 a$ M% B) ?: Z2 z& L©2020 Kites.vn | All rights reserved
con mèo đáng yêu quá, chúc hố em đông khách
©2020 Kites.vn | ' X: y: y( e9 P% l7 U! WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 R' \; l$ g* VAll rights reserved
ps. lần đầu tiên được sofa
©2020 Kites.vn | All rights reserved: K8 f8 [6 V% ?' Y4 y
©2020 Kites.vn | All rights reserved) Z! a$ n: @& o5 E

Bình luận

^^  Đăng lúc 16-2-2013 10:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 10:14:14 | Xem tất
Cố lên em,
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 p5 k+ F, Z* R
Chúc em năm mới mạnh khỏe, may mắn và vui vẻ.
©2020 Kites.vn | 9 x. V, B  j% p2 k! G  b1 S8 gAll rights reserved
Chỉ ủng hộ tinh thần được thôi, ngồi đây chờ đọc vậy. Chị thích cái "tưng tửng" trong truyện của Tùy Vũ An Nhi qua mấy truyện bạn Meo làm, hi vọng truyện này cũng đáng yêu như thế.
! [* K  ?" z/ G+ M3 _©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Truyện này dễ thương lắm chị, hài, mà cute lắm. Hồi đó có nhà nào edit rồi đấy. :)  Đăng lúc 23-2-2013 04:17 PM
=))) Mấy bạn nữ chính của TVNA bạn nào cũng tưng tửng hết, bạn thái y này cũng không phải ngoại lệ ^^  Đăng lúc 16-2-2013 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 11:15:33 | Xem tất
Truyện này hay nè. Đọc mà k khép miệng lại được ý.Nữ chính dễ thương đáng yêu đúng kiểu của TVNA luôn
©2020 Kites.vn | + p. Z% K9 [/ N4 dAll rights reserved
Ủng hộ bạn chủ thớt vì rất thích TVNA
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ B, H  z# U5 h/ [* m  d
Xin 1 chân ở đây đặng còn ngồi hóng nha

Bình luận

^^  Đăng lúc 16-2-2013 11:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 13:24:35 | Xem tất
Ủng hộ em!
©2020 Kites.vn | All rights reserved! G5 P( ~: e: J$ g; M# r2 {
Truyện đầu tiên ss đọc của TVNA là Bản lĩnh Tiểu Bạch Thỏ, cho tới giờ đây vẫn là đoản văn mà ss thích nhất của TVNA :D
©2020 Kites.vn | 4 b% g9 @; l% M! f5 o, CAll rights reserved
Vi thần có tội là truyện thứ hai, đọc xong một cái là hứng lên đi lùng các truyện khác của TVNA về đọc, vì thế mới biết tới QNCB và KCTHLR ^^
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }1 A! I0 Y( ~' @3 Z
Truyện này nam chính, nữ chính đều dễ thương, anh nam chính lại tên Lưu Hi, hồi trước bạn halay nhắc làm ss phải mò ngay lại để xem có phải con Tương Tư, Bùi Tranh ko, may mà ko phải :))

Bình luận

cô meo ah Tương Tư và Bùi Tranh của cô làm mình mất bao nhiêu nước mắt đó T__T cứ tưởng là hài và HE hoàn chỉnh ai ngờ khóc lên bờ xuống ruộng với a BT luôn   Đăng lúc 16-2-2013 11:24 PM
meo
ss làm xong một cái là xếp xó luôn, chưa đọc lại truyện nào mình làm cả =)) ... thỉnh thoảng có ng check lỗi cho thì mới đọc lại 1-2 đoạn thôi ;))  Đăng lúc 16-2-2013 07:08 PM
~~~~~ Mấy hôm trước em mới mần lại KCTHLR =))) Còn QNCB ai cũng bảo khóc sướt mướt nên em chả dám nhảy TT.TT  Đăng lúc 16-2-2013 07:04 PM
meo
hức, ss còn đang lâng lâng trong dư âm của Tết em ạ, chưa đụng chân đụng tay vào cái j được :"> ... eb vẫn còn ở tương lai xa rất xa :-<  Đăng lúc 16-2-2013 05:27 PM
vậy ạ, em chờ hoàn rồi đọc luôn 1 thể, lúc nào thì có eb hai truyện kia hả sis ?  Đăng lúc 16-2-2013 04:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 13:41:54 | Xem tất
Hóng cái vé mặt tiền. Khoái truyện của tác giả này là từ Quả Nhân Có Bệnh mới vô đây. Bởi vì truyện đọc rất nhẹ, như thể nó vốn phải như vậy. Nhẹ mà lại ngọt, ngọt tới tận cùng. Nhưng lại đau, đau vô tận. Tóm lại chính là không thể bỏ qua!!!
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 B' g7 Z# G9 F$ Y0 f5 R- [
" W' t' N. X  o/ X& h0 J, o! Y/ u, A1 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đọc Quả Nhân Có Bệnh vốn dĩ khóc cười đủ kiểu rồi, nhưng lại nhảy vô đây cũng vì một chữ "Hài" mới dám rớ. Kể từ hồi đọc Bộ Bộ 1 xong, khóc váng vất mặt mày. Chưa nghỉ thì lại dính vào Phế Hậu Tướng Quân, thiệt tình giai đoạn đó đúng là đau đầu nhức não. Bởi thế nên Trọng Tử có tiếng hay mà dính chữ ngược nên chẳng dám rớ. Đọc Thú Phi ba bận đầu cũng muốn bỏ vì khóc tưng bừng. Cuối cùng Thú Phi qua truông, còn Trọng Từ vẫn cứ ngần ngừ mãi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 H; i& w/ v- D, ]" Z) C  y" S0 [
©2020 Kites.vn | All rights reserved% O" k7 E, z% U! W5 i
Truyện này nhảy hố vì một chữ hài, lại ngắn (có 6 chương à), nên mới dám vô. Thôi thì đặt gạch hóng trước. Thanhx chủ hố Chi-chan nhá!

Bình luận

@giày: ờ, chuẩn bị đọc trọng tử, mà vô đọc còm-men trước, thấy dân tình kêu gào => sợ luôn =))  Đăng lúc 18-2-2013 10:26 AM
^^ khóc thiệt, mà ngọt chịu không nổi luôn nha  Đăng lúc 18-2-2013 10:13 AM
QNCB tốn của Giày cả lít nước mắt T__T thấy chữ HE mới nhảy thế mà cũng khóc tưng bừng, Trọng tử thấy chữ ngược là thâu rầu... ko đụng vô nổi  Đăng lúc 16-2-2013 07:17 PM
meo
dù cái kết tốn nước mắt thật đấy nhưng ko thể phủ nhận cái ngọt ngào, thâm tình từ đầu tới cuối truyện :)  Đăng lúc 16-2-2013 04:44 PM
meo
Ế, bắt tay >:D< mình đồng quan điểm với bạn ^^, QNCB nhiều người bảo mưu kế đau đầu nhưng mình lại thấy nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và tình cảm :x  Đăng lúc 16-2-2013 04:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 14:37:41 | Xem tất
Nói tuần sau lập mà
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ?  P- V& Z+ d. l" ]. ~9 p; M
vậy mà lập lun rùi hở em{:180:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 R* M5 m7 ]: F" ^
dạo nè mọi người thích làm đoản văn nhể
©2020 Kites.vn | All rights reserved' V: G. C2 |$ A+ ]
hết meo,pim,giờ tới chijiro  lun{:176:}

Bình luận

=))) Chán quá nên em tung chưởng luôn  Đăng lúc 16-2-2013 04:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 15:26:59 | Xem tất
Ôi,Chị Linh Xu quả nhiên là đồ tể.Lúc lãng mạn, người ta hỏi muốn gì người ta củng cho.Cư tưởng nàng muốn cái gì.Hóa ra nàng  muốn kim bài miễn tử,càng nhiều càng tốt.
©2020 Kites.vn | & ?3 \) z, [& C2 ~/ uAll rights reserved
Em là em phục chị
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L; k5 z5 q4 i# m* Z' G* t

Bình luận

ờ.Có người Edit rồi.hí hí.Nhưng truyện khá hài.Đoc vui lắm.  Đăng lúc 16-2-2013 04:52 PM
=))) cô đọc truyện này rồi hả ?  Đăng lúc 16-2-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 15:34:00 | Xem tất
ui, cô Jun nhà ta mở hố nữa ^^
3 f1 y) K# J7 I3 V+ h4 F) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hiện tại không có thời gian đọc truyện nào cả nhưng mà đoản văn thì có thể nhảy vào
6 H& d8 G& |& \* X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lên cô Jun nhé! Chúc nhà cô đông khách nha! ^^{:156:}

Bình luận

=))) Thế không định lấy soái ca rồi sinh soái ca hả bà chị, em chỉ sinh sắc nữ thôi =)))  Đăng lúc 17-2-2013 09:59 AM
sặc, đã bảo FA mà sinh soái ca là sao????? keke cái này cũng nhường cô Jun luôn ấy  Đăng lúc 17-2-2013 09:13 AM
há há thôi sớm sinh soái ca đê=)))  Đăng lúc 17-2-2013 08:51 AM
ta một mình cho trai nó thèm chơi keke  Đăng lúc 16-2-2013 09:41 PM
=))) chỉ sợ giày ko tóm được anh nào cỡ Gyu của em thâu =))) Vậy định thành bà cô giả hả ?  Đăng lúc 16-2-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2013 16:06:29 | Xem tất
Kinh cơ, cô con dạo này năng xuất gớm Thế là có lấy chồng không đới cô
% ?4 o4 v2 Y2 N7 R4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 g, E+ q( s0 z& GAll rights reserved
Hố anh Phong chưa lấp mà đã đào hố mới dồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved( k0 w, w6 }: w+ I1 v
) c, U/ i. L: ~  ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
ối zời 1 chương trên 1 tuần )
6 D. |8 {6 H0 g- E; i9 o& V0 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Y% I: }1 Y  ^4 h
Thôi thì đã vô thì phải chúc cô cháu đông khách và sớm lấy chồng (dù là học đại học nhưng đủ 18t dồi cơ mà =]])
" f; w6 K; }* u/ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
( I+ ?4 {2 H3 k8 T7 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 S: z% U- Q& x  G1 \9 E

Bình luận

phải kiểm hàng trước khi giao chứ con ^^  Đăng lúc 16-2-2013 09:43 PM
sắp dồi cô Giày, cháu đoán cuối năm là ta có hàng =)))  Đăng lúc 16-2-2013 08:19 PM
chừng nào cô Jun lấy chồng hả? bạn chuyển xèng cho cô mua áo cưới =)))))  Đăng lúc 16-2-2013 06:18 PM
xời năng suất cái giề, một phút lầm lỡ thôi=))) Mà ta còn trẻ trung xinh đẹp, chồng con cái giề :(((  Đăng lúc 16-2-2013 04:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách