Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2571486|Trả lời: 3917
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản | Thanh Đình (Beta lại từ đầu)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-2-2013 19:38:19 | Xem tất |Chế độ đọc

©2022 Kites.vn | All rights reserved6 z, l/ I/ r( K7 s8 [! V

©2022 Kites.vn | 3 U5 s( l4 v& I7 |2 k* dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | + j: X9 }. U) Y1 rAll rights reserved
©2022 Kites.vn | . u! M+ F8 `9 s3 X3 z% l9 wAll rights reserved
Phu Quân
& o# ?' |2 m- ?4 H% ?4 j! B©2022 Kites.vn | All rights reserved

6 z" \7 R/ F9 m" C# b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thái Giám Tổng Quản

+ b6 X& h7 q: L3 R/ R" w0 I# A8 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 }% g9 Z1 M* m2 p+ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 t' e/ p, [! {& m( s; L©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Thanh Đình
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ O8 M! f3 A9 Z* }$ i
; Q0 J( M, Q0 [, {: Q  U©2022 Kites.vn | All rights reserved
Editor: mèomỡ

# s9 Z# n/ f* d7 v; d©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ Q; S6 T4 O! _% I3 z: L  o5 u+ h
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, giả thành thật, số mệnh trời định, ân oán , HE
©2022 Kites.vn | 1 B8 Z9 Z5 ^9 `8 l8 v9 _All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 A% a' R- U$ J( Z' N! \1 V) e0 |5 I
Convert: Nguyệt Ly (TTV)
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 I& m" s! M! k$ B0 T& h  g
©2022 Kites.vn | 0 x/ d: L! Y/ N( XAll rights reserved
Raw: xs8.cn
©2022 Kites.vn | / ?& Q- a* H" o( G/ y5 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 h  G* T; U, ]# s4 |7 p
Số chương: 196 (chính văn) + 19 ngoại truyện
©2022 Kites.vn | All rights reserved; N0 x+ @& V2 j) p0 \0 B
©2022 Kites.vn | 6 `, J& ^9 y6 F9 c. WAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved: n5 B9 f& M6 B! i" I/ d! ?
-
©2022 Kites.vn | , I) K* b2 M2 ]1 k( y/ N9 L1 T7 QAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X6 }+ F6 m: [/ O1 y5 S5 L
Nội dung giới thiệu
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 z3 m8 E1 M' @( g# x
©2022 Kites.vn | 8 A9 W5 M6 y; b: Y3 A) kAll rights reserved
Nàng là con gái Hầu gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành.
©2022 Kites.vn | - n! n/ X6 C3 J5 _3 N  jAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ?$ H0 p6 H! w+ X# M! u1 ]! C
Giả bệnh trong đợt tuyển tú, nàng phạm vào tội khi quân.
©2022 Kites.vn | ! E' e. k, ?* l9 c- `6 D5 ?All rights reserved
9 Q) u2 \- }3 D& E! T; X©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy.”
3 h, c7 c) {$ d+ M" f/ x5 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | , z2 @# \1 F4 HAll rights reserved
Lão hoàng đế phán một câu, nàng gả cho thái giám tổng quản tính cách cổ quái.
+ a0 ^/ p  H' t' I9 Y4 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " j6 f6 e- U4 M9 ]; o, Y$ nAll rights reserved
Hắn là tâm phúc của hoàng đế, quyền to thế lớn.
* L" ]: ~# s' W. ~8 C5 t2 f# {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 E# _* T$ L( C, h! i
Hắn hung tàn ngoan độc, hỉ nộ vô thường, hạ nhân phủ tổng quản không một ai không sợ hãi.
©2022 Kites.vn | 7 i( i; S1 i+ s+ x$ ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, X# {( T/ ^8 k8 y# H' d9 H, R. s
Nàng cẩn thận hầu hạ, mong có thể được bình an.. Nhưng có một ngày, nàng phát hiện ra bí mật kinh người của hắn – kẻ vào cung tám năm làm đến thái giám tổng quản.

©2022 Kites.vn | All rights reserved' o3 m$ {' T& x; N( ~, y7 {4 c


©2022 Kites.vn | ! C) H8 x# u8 ~" IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ) S3 `' ~' e9 z) i- O, jAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved  P3 f) @5 }% _8 _9 j9 |% b: ^" j% T" N

©2022 Kites.vn | 7 k+ O% H& @' W& |All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' V+ j, B- W# _  e* x5 I
Lời người edit: Lần đầu edit lại chọn 1 bộ như vậy không biết có quá sức không?
©2022 Kites.vn | All rights reserved  z- f+ }; T" d) x1 a. \
©2022 Kites.vn | - T; M( O8 Z: i) y+ m* _* r. @All rights reserved
Truyện rất hay, có ngược, có sủng, có biến thái, có cầm thú, không tiểu tam, không cẩu huyết,. tạm xếp vào 3S (thực ra
©2022 Kites.vn | 1 W. C, q# a2 }: u& w8 u' U. BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 m# V5 S* w1 U
cũng ko sắc lắm) ^^
©2022 Kites.vn | / e/ j4 E8 _9 ~; F' c, X4 e: XAll rights reserved
* k) x  S. V1 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
Những chương đầu khá ngắn và dễ edit sẽ đăng 1 ngày 2 chương, về sau sẽ là 1 ngày 1 chương
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 }/ S7 R5 x9 |2 n  ^/ |' T
©2022 Kites.vn | All rights reserved- _9 B: w' C+ w- P6 c2 M0 l
Note: Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2022 Kites.vn | & o& B" R* B1 D9 T9 n8 |All rights reserved
©2022 Kites.vn | - A( c9 z1 B: Q; m! M, q' }  VAll rights reserved
Truyện sẽ được đăng đồng thời tại WP cá nhân Yuki no Hana.
+ _) k* P: x8 A* S2 J©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, s' l* f2 `$ ?, m" r% V
Xin chân thành cám ơn.

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
cocluvboo + 5 Bài viết hữu ích
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^
einna + 5 truyện hay ^^ tks chủ hố nhé :x
seta + 5 Ủng hộ 1 cái!
yuni_chunee + 5 Ôi hoàn rồi cơ á :-o... cảm ơn b.
ngothuyan + 5 Tốc độ quá nhanh, quá tuyệt :X
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 19:39:24 | Xem tất
Mục lục

7 m+ [$ }) p$ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
2 s2 D- j: b4 s" R9 x$ k! p©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 E9 e+ b( A4 D$ \
Chân thành cảm ơn ss giaikynhumong vì bức poster ss tặng

# q0 Q! u( u1 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ) g+ g' S& j6 f6 P) B& |All rights reserved
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

4 ?7 F0 N  }- O, \9 o4 M" l. f©2022 Kites.vn | All rights reserved
-

©2022 Kites.vn | ) X  H+ B9 w: A" X9 j" F2 Y' {/ FAll rights reserved

©2022 Kites.vn | $ W/ Z/ x: v  Q) p, `: [+ @All rights reserved
-

©2022 Kites.vn | All rights reserved0 g3 O% L- t3 {$ z* @6 c

©2022 Kites.vn | ) n* t& p/ _0 ?7 B0 u) R* QAll rights reserved
-

©2022 Kites.vn | All rights reserved9 `" S" ?6 b- a& w' k

% o% p% r+ e6 `2 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
-

©2022 Kites.vn | 4 J# H" g  H6 _7 y2 |All rights reserved
Chương 172 1 2
Chương 194 P1 - P2
Chương 195 P1 - P2
Chương 196 P1 - P2
x
x
x

©2022 Kites.vn | ! K$ |& W0 l( u1 ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ S, f' ?3 X2 t" v. ?* q/ R2 A+ i
-

©2022 Kites.vn | All rights reserved; W/ a6 z( M7 b. W4 ~
Chính văn: Đoạn Vân

, i0 R" J  V: D©2022 Kites.vn | All rights reserved
  _4 E3 k/ j& _# c©2022 Kites.vn | All rights reserved
-

©2022 Kites.vn | , o- ^) K2 X* r) [( VAll rights reserved
Phiên ngoại Đoàn Chính Trung

©2022 Kites.vn | % r  h! B$ C6 ^8 D/ ^# PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | * C+ A/ O# y' J0 x9 EAll rights reserved
       
©2022 Kites.vn | All rights reserved# m& t( Y6 Y; x* p
) m( f: \: c' e& b" o* t©2022 Kites.vn | All rights reserved
9 d+ U3 K3 A% n8 _; o' w  _: N+ P©2022 Kites.vn | All rights reserved
       
©2022 Kites.vn | 4 g4 s$ x$ z6 b, z5 PAll rights reserved
6 B- K  e/ ^5 p5 S) {0 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 y4 P- ^8 Y$ d6 h* L7 zAll rights reserved
       
©2022 Kites.vn | ( s7 M# @+ Y1 q/ k/ rAll rights reserved

Bình luận

cho mih hỏi hơi vô duyên k liên quan với truyện xíu nha, tấm hình có dv Hà Thịnh Minh là ở trong phim nào za Mèo Mỡ  Đăng lúc 2-8-2013 07:12 PM
bạn yêu ơi, hình như cái mục lục của bạn sau vụ xóa bình luận không hợp lệ bị die rồi =(( ấn vào chương mà toàn đi đâu ý  Đăng lúc 27-5-2013 10:26 PM
cập nhật mục lục bạn ơi ^^  Đăng lúc 15-5-2013 04:23 PM
ơ, hôm nay không có chap mới :( chờ đến ngày mai vậy  Đăng lúc 7-5-2013 09:29 AM
nét vẽ của ibuki là tuyệt nhất, một thời lấy qua làm bìa cho hoa tư dẫn mà đổ đứ đừ lun  Đăng lúc 9-3-2013 09:38 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
einna + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 19:54:34 | Xem tất
Chương 1: Tứ hôn
©2022 Kites.vn | All rights reserved, J; _4 f  u1 W0 f/ c
©2022 Kites.vn | ) B6 A2 F6 i" DAll rights reserved
Editor: mèomỡ

©2022 Kites.vn | All rights reserved# \$ J- v# E3 {
% f6 Q$ F6 b! }% u7 Y2 r, T; U' L6 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàng Thượng có lệnh, tuyên đại tiểu thư Cầu phủ - Cầu Mộ Quân tiến cung diện thánh.” Công công mở miệng, giọng nói mang chút nữ khí lại mang vài phần uy nghiêm.
©2022 Kites.vn | , H7 \9 M1 B4 _0 D1 O2 \% EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 c9 S) ~5 ?- i; S* n1 z% s! r% ^0 R
Công công vừa dứt lời, sắc mặt Cầu phu nhân tái nhợt rồi ngã ngồi xuống đất.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 U- E8 h! ?; g- g# ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 u& A  v# n' ]8 H
“Thần.. Tuân mệnh.” Hầu gia Cầu Vĩ phản ứng không kịch liệt như Cầu phu nhân, nhưng trên mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& t* X3 f5 u4 L6 ^+ I
©2022 Kites.vn | ( C& ^' j- I+ P1 aAll rights reserved
“Công công, Hoàng Thượng không  nói gì nữa sao?” Cầu hầu gia đứng dậy hỏi.
©2022 Kites.vn | , R6 V! h) F5 `% ~All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved& Y" O6 F6 ?3 f% M
Công công đáp lại:“Hoàng Thượng chỉ nói những lời này, nhưng.. đồ ăn buổi sáng ngự phòng làm hơi “cay” nên Hoàng Thượng mất hứng.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 Q+ D# ?; l" e' [: x1 r# [1 t/ M
©2022 Kites.vn | 5 ^2 L" r8 z% A! S* J2 A8 X. H, t3 YAll rights reserved
Nghe thế, sắc mặt Cầu hầu gia cũng trắng bệch cả người hơi run rẩy.
©2022 Kites.vn |   _, n5 K/ h2 {5 }) F! J6 B. kAll rights reserved
' B9 ?! d2 Z7 X1 I. a- m& o7 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Cầu đại tiểu thư, đi thôi --” Công công nhìn về phía Cầu Mộ Quân thúc giục.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- V. d5 ^6 {; e/ F; t% n
, g$ T* p5 \; j& v©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Dạ.” Cầu Mộ Quân nhìn người nhà hít sâu một hơi rồi theo công công đi ra cửa .
©2022 Kites.vn | 0 K2 r' S; D% U' cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* V$ A  Q. r1 ]0 L
Cầu Mộ Quân vừa đi, Cầu phu nhân liền khóc mắng Cầu Tư Huyên đang đứng bên cạnh:“Đều tại xú nha đầu nhà ngươi, nếu ngươi không tố cáo với quan tuyển tú, Mộ Quân sẽ không sao!”
©2022 Kites.vn | 0 Y) a5 U3 l3 ]8 d1 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. W( k! ?7 }4 p* l! j# C
“Sao bà lại bảo ta tố cáo, bà chính mắt thấy ta tố cáo à? Sợ Hoàng Thượng trách tội sao? Vậy thì đừng làm trò trước mặt quan tuyển tú!” Cầu Tư Huyên cãi lại.
©2022 Kites.vn | / i% Z% s; d, KAll rights reserved
5 e& x' S9 B$ T) g: }©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi còn không thừa nhận, chính là ngươi, ta thấy ngươi đuổi theo quan tuyển tú đi ra ngoài, sau đó thì hắn trở lại nói muốn kiểm tra Mộ Quân. Chính ngươi hại Mộ Quân của ta!” Cầu phu nhân khóc lớn, túm lấy Cầu Tư Huyên.
! d0 b, E0 m3 ?) d; z$ z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 H/ x/ ^# s0 D8 o2 z4 LAll rights reserved
Cầu Tư Huyên gạt tay bà ra, hợp lý hợp tình nói:“Bà có chính mắt nhìn thấy ta tố cáo không, chẳng lẽ khi nào ta đi ra ngoài đều phải báo cáo với bà sao?”
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 G* F$ W9 `& y5 C% A, x) h8 ?; `
©2022 Kites.vn | / H- S8 c" ]" R0 C# `) H, jAll rights reserved
“Ngươi..”
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 q/ C' L" p" u6 ^, W& n
' [/ H7 w  S# W2 A$ l/ |9 D. i4 h©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Thôi đi!” Cầu hầu gia hét lớn một tiếng, hai người đều ngậm miệng, Cầu Tư Huyên hừ lạnh một tiếng về phòng, Cầu phu nhân ở trong phòng khóc òa lên.
$ F6 t5 q  r" N4 e, j3 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 S! a6 [5 {; j/ _1 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cầu Mộ Quân được  công công đưa đến quỳ gối trước mặt hoàng thượng.
©2022 Kites.vn | & |$ y$ c. H8 O1 ]All rights reserved
©2022 Kites.vn | . f; ?9 ^' j$ TAll rights reserved
“Ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem.” Giọng nói già nua lại có chút suy yếu vang lên, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cúi mắt không dám nhìn Hoàng thượng. Nàng biết quy củ trong cung, Hoàng Thượng, Thái Hậu - không thể nhìn thẳng những người này.
©2022 Kites.vn | 7 C% _$ k/ o9 J2 m0 x0 [" `, P' j5 d& `All rights reserved
©2022 Kites.vn | / U' Y4 L/ R- ?All rights reserved
“Bộ dạng cũng không tệ. Quan tuyển tú Trẫm phái đi nói ngươi dùng son dính lên khăn, giả bệnh ho ra máu, ngươi có nhận không?” Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.
3 p) x6 O3 ~' d6 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 b1 Q& O! ]. ~5 B* D1 Y1 q
“Thần nữ biết tội.” Cầu Mộ Quân biết nói nhiều cũng phí công, thành thật trả lời.
" h6 P3 V3 h# q/ k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 y5 Q) S9 x& }
Hoàng Thượng lạnh giọng hừ một tiếng, nói:“Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một vị phu quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn vậy.” Hắn nhìn công công đứng bên cạnh, nói:“Chính Trung ở trong cung được xưng là tiểu Phan An, tuổi còn trẻ đã làm thái giám đại tổng quản, trẫm gả ngươi cho hắn vậy.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved' i' ~/ C. M, I9 L( p6 I
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ^0 ?) O* }! x/ s' |
Cầu Mộ Quân quá sợ hãi ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy công công vẫn đứng ở bên cạnh Hoàng Thượng đang quỳ xuống.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* N6 I% ?# \) d" y1 D/ V! K
©2022 Kites.vn | 3 I" ^& S, A6 @. g  {( Q2 GAll rights reserved
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đừng đùa cợt nô tài, nô tài sao có thể cưới vợ!” Đoàn Chính Trung quỳ xuống nói.
: c3 L! B% b8 k# p' b( @+ s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | - c, N. f+ s0 [3 C3 d2 PAll rights reserved
Lúc này vẻ mặt Hoàng Thượng lại ôn hoà, cười nói:“Chính Trung, ngươi xem Tiểu Lâm Tử còn cưới một thê một thiếp, sao ngươi không thể cưới? Cứ quyết định như vậy, cho ngươi hai ngày để chuẩn bị, năm ngày sau thành thân.”
©2022 Kites.vn | 9 ^* x' f$ K  r+ G5 A2 W' G( ^2 ]1 |All rights reserved
) M3 d# t! Y, d8 g/ l) d$ f6 t! W©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàng Thượng..” Đoàn Chính Trung còn định chối từ, Hoàng Thượng đã đứng dậy. Hắn vội vàng khom người dìu Hoàng Thượng.
©2022 Kites.vn | % _+ c  [$ T  J8 A) e  BAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 v. t. ~6 x: k5 a" X: r+ N- jAll rights reserved
“Chính Trung, chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo”
©2022 Kites.vn | ! Y6 b; J4 j/ u* AAll rights reserved
8 ?( t! F' `- u©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Vâng.”
©2022 Kites.vn | $ B! Q- }8 F2 ?% k& f# qAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " ~9 k  a# e1 }2 m( BAll rights reserved
Cầu Mộ Quân thất thần trở về nhà.
©2022 Kites.vn | 5 g- O8 U; n5 z6 q% DAll rights reserved
6 M/ {0 J+ d' S8 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Nàng nghĩ kết quả tệ nhất là nàng bị chém đầu. Không ngờ, đường đường là Hoàng Thượng mà lại vũ nhục nàng như vậy.
©2022 Kites.vn | & O' x6 ^" A8 }8 j1 J6 F' b, SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 a2 u% ]% W2 A2 }6 L
Thành thân với thái giám, đại đa số tiểu thư đều nhục nhã mà tự sát. Nàng lại không thể có ý định tự sát, huống chi Hoàng Thượng chỉ hôn cũng sẽ không cho phép nàng tự sát.
©2022 Kites.vn | All rights reserved" n: h3 H2 u6 r& g
©2022 Kites.vn | 2 G( s, \0 N5 i& n4 ?6 _, bAll rights reserved
Cho nên trước mắt nàng thật sự chỉ có một con đường -- gả cho một thái giám.
- x- O0 n: m* h5 X" M, G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 h  Y7 j! p$ X5 k: A7 X' Z* [. tAll rights reserved
Gả cho Hoàng Thượng cùng gả cho thái giám.. Thật sự đều cực đoan như nhau. Không ngờ đó lại là nhân sinh của nàng.
©2022 Kites.vn | 3 Z& z! A3 `4 k, w8 E' H) mAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # [- a3 V; P" Y! E1 x" P6 QAll rights reserved
Hôn sự của Đại thiên kim Cầu hầu gia cùng thái giám đại tổng quản Đoàn Chính Trung vô cùng náo nhiệt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ C4 D- N/ |. M7 \" _( U* i+ r
©2022 Kites.vn | * p9 ]9 i: J$ N* xAll rights reserved
Ngày đó trên đường đón dâu chật như nêm cối.
©2022 Kites.vn | ; s, B8 Y( O) X0 [" \All rights reserved
9 j: D8 X" {( b( M9 }9 f6 s, w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ngày đó, gần như toàn bộ người trong kinh thành đều đi xem náo nhiệt .
$ d+ s3 N! K6 }; F: x©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * j* b' G# F4 Y" Z5 M  t' E5 PAll rights reserved
Trước ngày thành thân năm ngày, trước cửa Cầu phủ ngựa xe như nước. Người đến đều là các vị phu nhân, nói là tới chúc mừng đại tiểu thư Cầu gia, nhưng thật ra người cao hứng cũng là các nàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- G6 c+ r3 q' L  M/ N  q5 R7 P
©2022 Kites.vn | All rights reserved% p" b  l* D1 }
Mấy ngày nay bọn họ đến nói cho nàng biết rất nhiều tin tức có liên quan đến vị phu quân tương lai của nàng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% N$ ~9 r- q! {/ i7 g3 D: Q
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ j7 M5 G$ w) e, }$ y
Đoàn Chính Trung bởi vì có tướng mạo anh tuấn, lại khéo đưa đẩy nhu thuận, không chỉ được Hoàng Thượng yêu thích, ngay cả các nương nương trong hậu cung cũng thích hắn. Thậm chí.. Các vị nương nương này còn có thể kéo hắn lên trên giường vui cười tức giận mắng mỏ trêu đùa. Ở trong cung, hắn quyền to thế lớn, ở tổng quản phủ lại làm cho bọn hạ nhân e sợ vạn phần.
©2022 Kites.vn | All rights reserved: n1 Y5 ~. Q& C4 x0 R* ^
, W0 [. W+ f- [' ^# \! m0 k©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn có thể vừa rồi thì hứng thú uống trà, đột nhiên lại tức giận hắt nước trà lên người hạ nhân, nóng đến mức nước mắt hạ nhân đã chảy ra mà vẫn không dám hé răng.
9 s) I0 R" @5 o$ Y) H©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ E2 S9 P6 a8 Z, w. Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nuôi con mèo nhỏ, chó nhỏ, lúc trước còn đùa với chúng nó, sau lại để cho hạ nhân móc mắt chúng ra.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 z% v* N* [& V; e7 d" L$ b
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 @9 Y# ]& D2 [; q9 H2 r
Quý phủ của hắn không cho phép phát sinh việc yêu đương. Từng có một hạ nhân cùng một tỳ nữ lén lút yêu nhau, hắn liền thiến hạ nhân kia, ném tỳ nữ vào thanh lâu.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ W5 M) q) c: V  g# x
..       
  G  x/ F: d8 X4 K" {, I©2022 Kites.vn | All rights reserved
. O* O8 d# w% W4 T3 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
Các phu nhân cùng các tiểu thư nói sinh động như thật, giống như chính mắt bọn họ nhìn thấy vậy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 r, `* z' R" q. ?, m+ |, }( ^
©2022 Kites.vn | All rights reserved& i" E* L9 e& ~7 w5 H
Cầu phu nhân nghe xong xin Cầu hầu gia đi cầu xin với Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng coi như không thấy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ P/ g+ E1 E& E) p6 r( o/ b# o
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 q  _6 P) L. ]" o! D
Cầu Mộ Quân nâng khăn hỉ lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện mọi người trên đường đều đang tươi cười.
- v+ W- E7 A/ T©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ v0 j; U* d0 c6 l5 r
Hôn sự của nàng, dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành.
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 |: z# d. x; R6 e8 L
2 G+ k1 i5 U" D" I8 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ^- n# d5 T( {8 Y/ }5 s

©2022 Kites.vn | $ ?& w3 e, p8 g5 o; P# r1 f5 l" aAll rights reserved
! h: Z0 {; ^9 d0 G) r1 K©2022 Kites.vn | All rights reserved
--Hết chương 1--

©2022 Kites.vn | 6 _2 U0 a/ p9 `% p: R' q3 Y2 r% sAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved# X2 N8 K) U, S/ C* l
Editor lảm nhảm: Thái giám trong cung đều tên là "Tiểu abc,xyz Tử" tại sao anh lại ngoại lệ
©2022 Kites.vn | 5 T( R! [/ I$ F- SAll rights reserved

Bình luận

Nam chính thì sao có thể tên đơn điệu thế được, nam chính là phải được hưởng đặc quyền  Đăng lúc 25-2-2013 09:35 AM
chắc anh không phải "tiểu"...anh là "đại" rồi :))  Đăng lúc 23-2-2013 03:38 PM
bbx
chắc tại cái cần tử vẫn chưa tử chăng?!  Đăng lúc 4-2-2013 10:10 AM
cố gắng nhé mình ủng hộ bạn  Đăng lúc 1-2-2013 11:19 PM
làm được thế này là tốt lắm rồi  Đăng lúc 1-2-2013 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 21:45:58 | Xem tất
Trả lời cho câu lảm nhảm của editor : Vì anh ko phải là thái giàm chớ sao ^^
2 E0 U( _' S) k% F8 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: N% }" v" ?7 J  ?
Chắc chắn 100 phần ngàn là nam chính ko phải là tg thật, thật thì chết con ng ta còn gì, nghe vừa ngc, vừa sủng mà mắt sáng rỡ. Mộ Quân chắc cũng ko phải là 1 cô gái hiền, dễ bắt nạt đâu ha ^^
©2022 Kites.vn | % @0 H' e8 N$ r/ h) C" eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) |5 n' n# ?- n; ^) J
Đọc c1 thấy cũng thú vị quá, bạn edit lần đầu mà ổn ghê ^^, truyện dài, cố lên bạn nhé ^^

Bình luận

nếu không phải thái giám sao vua lại không biết nhỉ hay là biết nhưng lại cố tình giả như không biết  Đăng lúc 27-2-2013 03:29 PM
dc tầng ^^  Đăng lúc 1-2-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 21:49:56 | Xem tất
mình thấy tên truyện rất thú vị nên tò mò vào đọc thử. Thank bạn nhiều nha
©2022 Kites.vn | * j$ c% w; s9 s) D* Y  _. CAll rights reserved
Mình thấy bạn edit cũng rất mượt mà rùi, chỉ có một số chỗ mình nghĩ nên sửa cho thuận văn tiếng Việt hơn thui:
©2022 Kites.vn | All rights reserved. v6 M* m% S- C: s' g7 ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 d$ {" @8 X  G' n- I
Nàng lại không có thể có ý định tự sát,
-> "không thể có ý định tự sát"
©2022 Kites.vn | All rights reserved. X# J. ?  W7 w5 F" f
! A, n+ A) F; M- ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
“Chính Trung a, chúng ta đi ngự hoa viên đi dạo?”
-> "Chính Trung à, chúng ta đi dạo ngự hoa viên?"
4 P: m/ D$ Q+ n" O©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ w- R# M4 W" l; J' W©2022 Kites.vn | All rights reserved
và một vài chỗ có chữ "a" được chêm vào thì mình nghĩ là do cv có sẵn, có thể bỏ đi được.
1 C5 S) p# R0 O* U; P. C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / v* Q% V- |5 d' C% L, [All rights reserved
hì, cũng chỉ là mấy lỗi nhỏ thôi, có lẽ là do mình hay bới móc thui ^^
4 h( m3 Q, l4 J  ?7 b©2022 Kites.vn | All rights reserved
0 u/ R5 Q/ o: q5 E; t! m0 z7 ?5 q; G$ H©2022 Kites.vn | All rights reserved
đọc chap 1 tò mò quá, không biết rùi hai người ra sao đây. anh thái giám thế này thì đến bao giờ bọn em mới được xem ....... đây

Bình luận

:))))) beta là chỉ đọc lại và sửa lỗi thui đúng không bạn  Đăng lúc 1-2-2013 10:00 PM
aaaaa, ko có ai beta lại nên lỗi tùm lum. Bạn hỏi rất chuẩn, đúng ngay đến chap mình edit đoạn nhìn thấy mông anh :))))))  Đăng lúc 1-2-2013 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 22:07:30 | Xem tất
Nghe văn án đã thấy hấp dẫn rồi
©2022 Kites.vn | 0 t& i, `1 C3 e& MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' F0 x. a" o6 l
Đặt dép ủng hộ bạn nhé
©2022 Kites.vn | All rights reserved, ?4 W  m# `3 Z* `+ K
©2022 Kites.vn | % S  k& j1 w' h: B/ @All rights reserved
Còn anh nam chính nếu mình đoán ko lầm thì ko phải là thái giám, hờ hờ hờ hờ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 22:16:35 | Xem tất
Nghe văn án đã thấy mới lạ hấp dẫn rồi =)). Lần đầu tiên trong cuộc đời đọc truyện mà nam chính là thái giám. Sẵn dịp cũng đang xem phim đại thái giám, mức độ hóng hớt lại càng tăng cao. Đừng nói là cái bí mật kinh khủng của anh nam chính ấy là anh ý thực ra vẫn còn là "chuẩn men" :P. Đoán bừa đoán bậy tí thôi
5 e8 e8 G# E) d6 ~! I$ r©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đặt gạch ngồi chờ bạn mèo mỡ tung hàng :D. Ủng hộ ý :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 22:24:11 | Xem tất
Spoil luôn là anh chả phải thái giám gì sất nhưng mà mức độ biến thái + vô sỉ + nhỏ mọn + thù dai của anh thì chẳng kém ai =.=

Bình luận

E cũng rất muốn SM anh ý :x  Đăng lúc 2-2-2013 01:58 AM
zị há, sm , ai đừng nói nữ chính sm anh thái giám nhá =)))  Đăng lúc 2-2-2013 01:42 AM
c ơi, mail t là: [email protected] nhá. c cứ gửi thử xem t có giúp được không ^^  Đăng lúc 1-2-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 22:54:41 | Xem tất
mình vừa thấy chủ đề này mới
) b. U6 F3 a1 ^$ L' D* A; f©2022 Kites.vn | All rights reserved
nên vào xem thử thế nào
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ y# y  U8 Z1 y4 Q' ?
thấy có vẻ hay nên quyết định nhảy thử hố này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2013 23:19:30 | Xem tất
kenshin_duong gửi lúc 1-2-2013 21:45
©2022 Kites.vn | . s: O- C1 ^: y: |2 V$ _. ?All rights reserved
Trả lời cho câu lảm nhảm của editor : Vì anh ko phải là thái giàm chớ sao ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 h4 W/ L0 [( V
©2022 Kites.vn | & |! w. O# d0 J2 h) K. Q6 hAll rights reserved
Chắc chắ ...

zị em nghĩ ảnh Thái giám thiệt thì còn thành nam chính nổi không hả{:180:}
©2022 Kites.vn | 2 n, L3 {5 G. d7 J. u  wAll rights reserved
không như anh Cưu ma la thập có tu hành thui
8 }4 D* k( t" f! T, V©2022 Kites.vn | All rights reserved
chứ vụ thái giám thiệt mà thành nam chính là hơi khó à nghen
2 C, i8 }5 i% h- H$ W3 Q& K5 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | / S& j! d0 ^" N# A( wAll rights reserved
Cám ơn cậu post truyện kiểu bối cảnh đặc biệt thế lun
©2022 Kites.vn | $ P$ G' U# R$ G+ z6 a0 o+ V4 M& FAll rights reserved
ha ha
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 z2 k' d( p7 c/ y) o. W2 a
) i) G; C5 l- `. R9 J, Y+ v9 o; |  P©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố đông khách há ^^
©2022 Kites.vn | % Z$ C0 F/ l$ hAll rights reserved
chắc truyện hài hài rồi{:176:}

Bình luận

hí hí, thì đấy, chứ nam chính mà là tg thì chắc té ngửa ha ss ^^  Đăng lúc 2-2-2013 12:45 PM
Cưu Ma La Thập là bạn nào vậy hoaquynh? :D  Đăng lúc 2-2-2013 10:21 AM
em bảo có SM ss có đau tim hok ;))  Đăng lúc 2-2-2013 01:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách