Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranthithuylam
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên | Tịch Quyên | HOÀN - Kết quả MINI GAME "TRẠNG NGUYÊN ĐẤT VIỆT" page 21 - EBOOK page 22

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-9-2016 23:06:33 | Xem tất
ôi trời..sao cái bạn Tiểu Vân này đáng yêu vậy trời
©2020 Kites.vn | " T# ^) g4 d* AAll rights reserved
hỏi đến nỗi mẹ xoay lòng vòng...hahah
( k; c& S9 Q* ~& ?( B©2020 Kites.vn | All rights reserved
thông minh wa mất thôi

Bình luận

người ta là trạng nguyên tương lai mờ, phải thể hiện thiên phú từ nhỏ chớ  Đăng lúc 18-9-2016 01:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2016 01:55:11 | Xem tất
Chương 6

©2020 Kites.vn | All rights reserved" J, J& v, T0 @. R1 \# V6 p
        Tiểu Vân nhún vai không nói, cô đến bên bếp, mở nắp nồi lên, lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Phương.
4 }6 k% n1 w+ B# T! N* ]* [! q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nè, cho ngươi ăn.
" k, b2 x' F& N- ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ôi? Đây đây, đây là...ực, bánh bao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved- h6 e" \/ M; N- T- G
        Ra sức nuốt nước miếng trào khắp miệng vào, Tiểu Phương mới nói xong một câu hoàn chỉnh.
©2020 Kites.vn | # W# O8 n6 S5 F# A& s: PAll rights reserved
        - Vừa hâm trong bếp, còn nóng lắm. Mau ăn đi.
. \( S- E9 R! M5 e- a  A( Q' [4 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương đưa hai tay nhận lấy, nắm thật chặt trong tay, nhỏ giọng hỏi:
©2020 Kites.vn | 9 @# T/ X6 B& Y  A* \& w# [All rights reserved
        - Ngươi từ đâu có vậy?
# c6 ~/ p! N& j5 p: Y6 O) P9 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ta mang về từ Thận Nghiêm Am.
©2020 Kites.vn | & W2 T# i3 `* K4 s0 ~All rights reserved
        Cái này là cô để dành từ bữa trưa của mình.
©2020 Kites.vn | ; N3 Q$ y/ m3 U1 F# v& oAll rights reserved
        - Thật cho ta?
, h; g$ }5 A8 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương không dám tin.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n4 B7 L& k1 z3 A
        - Ngươi nhất định đói rồi, mau ăn đi.
$ `6 `3 B! V8 @' n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân biết vào mùa đông không cần xuống ruộng, nhà Tiểu Phương mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cứ thế chịu đựng qua hết mùa đông này đến mùa đông khác, chịu không nổi thì chết. Trong nhà Tiểu Phương, một thúc thúc, một tiểu ca ca, một tỷ tỷ đều chết như vậy.
©2020 Kites.vn | ; T: t& g8 G. E1 M: n$ JAll rights reserved
        Tiểu Phương không kiềm chế được nữa, cắn một ngụm lớn bánh bao, cẩn thận nhai trong miệng, chậm rãi không nỡ nuốt, sau khi miếng đầu tiên xuống bụng, cô nắm chặt bánh bao nhưng không cắn tiếp nữa, chỉ híp mắt nhớ lại mùi vị:
©2020 Kites.vn | 7 G& i) n  e0 i; n% M- F$ e1 U9 qAll rights reserved
        - Ôi chao, ngon quá! Trong đây không có sạn cũng không có trấu, mịn mịn dẻo dẻo, không hề cộm cổ.
! p4 }! e; o$ w9 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân thấy Tiểu Phương định nhét bánh bao vào ngực thì ngăn cản nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ^* J9 @! a4 s: C* P7 a
        - Ngươi ăn đi, đừng giữ lại.
- F  t3 ]+ A& B8 Z; _©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đương nhiên phải giữ. Đệ đệ muội muội ta vẫn đang đói đấy.
+ w6 _! k$ ]( l9 a7 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương thở dài:
0 Q, x% A! L& j: ^5 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Cha mẹ ta cũng đói, cả ngày đều rót nước nóng uống, không dám nhìn về phía vại gạo, nó sắp cạn rồi, không biết nên làm sao mới tốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- E0 @7 j& |7 j3 Z. `
        Tiểu Vân lấy một cái giỏ trúc nhỏ, vén miếng vải đậy trên giỏ ra cho Tiểu Phương nhìn.
) f7 P( T. _+ z+ g. G/ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đây là mấy ngày nay ta để dành được, lát nữa ngươi mang về đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- m7 J3 ?4 y" H. i$ E- A
        Tiểu Phương nghe vậy nhảy dựng lên, giật mình liên tục xua tay lắc đầu.
©2020 Kites.vn | 3 D- w# h: B; ]/ ?1 X7 _1 w/ E: M3 bAll rights reserved
        - Chuyện này sao được! Ngươi đừng có làm bậy với đồ ăn! Ngươi làm vậy, thẩm sẽ tức giận!
5 [/ Q! P3 N# C8 d# q! f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương suy bụng ta ra bụng người, nếu cô dám đem gạo trong nhà cho người khác một hạt, chỉ một hạt thôi, nhất định sẽ bị mẹ đánh cho gần chết.
% E9 Y% k7 v% D( }$ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mẹ ta không giận đâu. Đây là thức ăn ta để dành được, mẹ đồng ý để ta xử lý. Nhà ngươi ngày nào cũng chia nước cho nhà ta mà ta lại không có gì tốt để báo đáp ngươi, mọi người phải có qua có lại thì tình nghĩa mới bền lâu. Hơn nữa, chúng ta đều nghèo, nghèo đến mức sắp mất mạng rồi, chúng ta đều là người lớn lên muốn kiếm nhiều tiền, sao có thể còn chưa lớn đã chết đói được?
©2020 Kites.vn | 8 t( l) [. A) n9 J' L5 H! DAll rights reserved
        Tiểu Vân nhét giỏ trúc vào tay Tiểu Phương, khoát tay nói:
©2020 Kites.vn | ! |" e5 a5 ~, q8 N3 X9 _0 b/ OAll rights reserved
        - Tiểu Phương, mau ăn bánh bao đi, sau đó mang năm cái còn thừa này về nhà, ăn hết chúng, cả nhà ngươi tối nay có thể ngủ ngon rồi.
" z- T- T: |3 t# l©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tiểu Vân, ngươi thật tốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 z. O* b% z0 T$ w
        Tiểu Phương rất cảm động:
©2020 Kites.vn | All rights reserved: l2 j* Z* b  R3 O
        - Sau này ta có thịt có cá, nhất định sẽ chia một nửa cho ngươi, ngươi không cần làm gì giúp ta cả, ta tình nguyện cho không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 F: n4 J, Z4 B' W
        Cho không? Sao nghe quái quái nhỉ? Tiểu Vân gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao để một người ước mơ sau này có thịt có cá có thể ăn một mình tình nguyện giao ra một nửa thức ăn ngon cho một người ngoài như cô mà không cần đền đáp, Tiểu Vân cảm thấy Tiểu Phương đối đãi với cô đã đủ chí cốt rồi.
©2020 Kites.vn | " B5 F- \) x3 z( ZAll rights reserved
        Tiểu Phương được Tiểu Vân thúc giục, cuối cùng cũng lưu luyến không rời bắt đầu ăn cái bánh bao nóng hổi trên tay, do cô ăn rất chậm nên họ có thể tán gẫu một chút.
$ A) z' n* Z8 @4 N, x0 p3 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tiểu Vân, ngươi biết không? Tôn tử của thôn trưởng được nghỉ từ thư viện trở về rồi, còn nói với thôn trưởng mùa xuân sang năm huynh ấy định đi thi tú tài.
©2020 Kites.vn | ; i8 P! S& f8 W) P4 @All rights reserved
        - Huynh ấy mới mười bốn tuổi, vội gì chứ? Không thi đậu không phải là phí một khoản tiền sao.
©2020 Kites.vn |   P" @; N! E1 ?* ]9 q3 p$ jAll rights reserved
        - Ôi! Nhà thôn trưởng có tiền mà, đủ cho Vương Thi Thư đi thi tú tài mười lần cũng còn dư dả đấy.
  O. k$ m; W1 \) _- S# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương khoát khoát tay. Sau đó cô chia sẻ tin đồn thứ hai:
©2020 Kites.vn |   H) Q4 |% T; I2 D# qAll rights reserved
        - Ta nói ngươi biết, Tiền đại nương mấy ngày nay luôn đưa Tiền Linh Nhi dạo qua dạo lại quanh nhà thôn trưởng, tuy giả bộ như đi ngang qua nhưng ta biết, bọn họ muốn mồi chài Vương Thi Thư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: M( U# f( R/ |, }% B9 o6 K8 c
        - Vương Thi Thư trêu chọc gì họ à?
©2020 Kites.vn | 9 \  I% q. w( R" _+ E9 n2 ^6 rAll rights reserved
        - Ngưng! Là Tiền Linh Nhi muốn trêu chọc Vương Thi Thư. Ôi! Ngươi ít vào trong thôn nên không biết, hiện tại bọn trẻ khắp thôn ai mà không biết Tiền Linh Nhi muốn làm nương tử tú tài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ |; r$ C2 S. i4 x. o
        Tiểu Vân bĩu môi.
- T( q! F! z8 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nương tử tú tài thì sao chứ?
  A2 }  o9 F; H8 [) }2 p9 b& R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Thì có thể vươn tới huyện lệnh phu nhân chứ sao.
& _: e+ @; P. Z% E7 E. R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương hừ nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Z6 Y+ U# [- l( v
        - Tệ đến mấy thì Vương Thi Thư về sau cũng là một thôn trưởng, vẫn là một lang quân như ý của thôn Tiểu Quy này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% a% ~7 S+ n& s7 d2 c* A, y
        - Tiền gia có nhà có ruộng tốt, thôn khác cũng sẽ chịu cưới cô ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ B9 ~: E, l# o  z+ r8 N; f
        - Tiền gia có nhà có ruộng tốt, tầm mắt mới cao, nhi tử hay tôn tử của thôn trưởng thôn khác bằng lòng cưới cô ta? Nằm mơ! Ta thấy Vương Thi Thư cũng không nhìn trúng cô ta. Cả nhà Tiền Linh Nhi điệu bộ nịnh bợ, chưa nói tới cô ta lại không đẹp như mẹ ngươi____
©2020 Kites.vn | : |4 z5 k/ H! s; MAll rights reserved
        - Tiền Linh Nhi so với ai cũng xấu, lôi mẹ ta ra làm gì!
5 W7 m0 [! Y( v/ b3 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân không vui ngắt lời Tiểu Phương. Tiểu Phương đẩy Tiểu Vân.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" H  \0 G5 p& ]* e$ U
        - Mẹ ngươi đúng là người đẹp nhất thôn, tại sao sợ người ta nói? Nếu không phải mẹ ngươi đẹp thì mấy năm nay, sao lại luôn có người đến nhà ngươi làm mối chứ?
©2020 Kites.vn | ! x+ u# o' E3 ~8 H1 wAll rights reserved
        Nói đến đây tự nhiên sẽ thuận miệng hỏi một chút:
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W( q1 _! D& q+ C
        - Nè, Tiểu Vân, mẹ ngươi rốt cục nghĩ thế nào? Người trong thôn đều nói mẹ ngươi mãi không chịu đồng ý, e là đang đợi cành cao nào đó.
©2020 Kites.vn | & x# o( P0 X* ?  o! W8 w; RAll rights reserved
        Tiểu Vân nhướng mày, đột nhiên dùng biểu cảm rất cao thâm khó lường nói:
©2020 Kites.vn | 0 T8 I$ A/ H( Q  O( YAll rights reserved
        - Ngươi biết mẹ ta tại sao đẹp hơn người khác không?
3 l5 [% s. `0 e. k©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đâu có tại sao, chẳng phải do cha mẹ sinh ra đẹp à?
, x% C% U) D$ G  g1 P' W+ B# c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Không hoàn toàn như vậy. Nghe nói Tiền đại nương lúc trẻ cũng là một đóa hoa trong thôn, tại sao bà ấy không sinh ra Tiền Linh Nhi đẹp?
©2020 Kites.vn | ) G, b( U# W( n* I$ U* `1 y5 pAll rights reserved
        - Ờ, hình như vậy ha.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. O5 F$ d$ N0 ]  u
        Tiểu Phương nhớ lại dung mạo của mẹ con Tiền gia, cảm thấy ví dụ này vô cùng có sức thuyết phục.
7 ~! `. a% C$ [% ~* R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bèn vội hỏi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ?8 x. s0 X7 h: }& U; N
        - Vậy Tiểu Vân, chẳng lẽ còn có gì khác khiến người ta trở nên xinh đẹp à?
6 a: q9 O8 T: O# f; t©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thân là một nữ nhi tướng mạo bình thường, Tiểu Phương đương nhiên hi vọng có cơ hội có thể thu hẹp khoảng cách với mỹ nữ một chút.
©2020 Kites.vn | : n- a( C/ E2 z2 e% F, EAll rights reserved
        - Đương nhiên, cái này là ta hỏi mẹ ta lâu lắm mới được đấy. Mẹ ta nói...
©2020 Kites.vn | 9 d6 i# P8 f+ _6 TAll rights reserved
        - Nói gì? Ngươi nói hết ra nào!
' _9 @  H! }$ d+ C' |; F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương lắc lắc tay Tiểu Vân thúc giục.
©2020 Kites.vn | & ^3 X# G2 _( dAll rights reserved
        Lúc này có tiếng Bạch nương tử vọng ra từ phòng chứa củi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 M$ _0 G% M5 S
        - Tiểu Vân, mẹ xong rồi, con vào đi, mẹ giúp con tắm.
©2020 Kites.vn | + c6 |% I) p- ?; e8 v& YAll rights reserved
        - A, dạ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 _' @# j+ }* K$ A
        Tiểu Vân vô cùng không tình nguyện đáp lời, sau đó nhún vai với Tiểu Phương:
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~  g! P; H' y' s. ~% ^! A: u4 E) D
        - Hôm khác lại nói, ta đi đã____
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ n* i$ H( Y/ S* E  e
        - Ê! Chỉ một câu thôi, ngươi đừng cố ý lấp lửng với ta!
2 F" l. Z; f! n" V) a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương kéo lại không cho Tiểu Vân đi.
% \7 u/ d  q$ @# X2 C0 p( n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dưới sự quấn lấy nhất quyết không buông tay của Tiểu Phương, Tiểu Vân đành bất đắc dĩ nói:
©2020 Kites.vn | ' x4 i, I( l1 }All rights reserved
        - Được rồi, sợ ngươi luôn. Mẹ ta nói, nữ nhi muốn xinh đẹp thì ít đi bàn tán chuyện người ta, đặc biệt là những lời khó nghe, càng nói nhiều thì tướng mạo sẽ càng xấu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, I* P: J$ o( H4 r% s8 J  y
        - Thật hay giả?
©2020 Kites.vn | 3 J! s7 z& s, r1 Z9 Q4 O( {All rights reserved
        Tiểu Phương sợ hãi che ngực.
% Q) v) I; f' Q& C1 `, |# Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Thật. Ngươi nhìn mẹ ta đi, bà có bao giờ thích tụ tập bàn tán chuyện của người khác không?
©2020 Kites.vn | : ]5 W/ R$ r! a) P9 mAll rights reserved
        Tiểu Phương suy nghĩ, phát hiện quả thật không có ấn tượng thì bừng tỉnh:
©2020 Kites.vn | All rights reserved: {. q% S+ a' i
        - Hóa ra là vậy. A...ta vừa nói với ngươi nhiều như vậy...
©2020 Kites.vn | 7 q/ a" W, V6 a0 M/ b/ tAll rights reserved
        Cô ôm lấy hai má mình, bi thảm hỏi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved% q  y! Y% K) X& c8 w" C7 E
        - Tiểu Vân, ta có xấu đi không?
2 L* \# M8 ~; I7 Q4 S3 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Không xấu, ngươi không phải đi rêu rao khắp nơi mà chỉ nói với ta thôi, không tính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 Y8 |4 ?9 w' u' E- b1 t
        An ủi thế này rất không có căn cứ, nhưng Tiểu Phương tin là được. Cô bé thở dài một hơi, chợt vỗ ngực.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 G1 R+ U4 E6 \% I$ I
        - Ta sau này nghe được gì cũng không nói với người khác, muốn nói thì chỉ nói cho một mình ngươi. Dù sao ngươi giống với mẹ ngươi, chưa từng đi ngồi lê đôi mách.
©2020 Kites.vn | 5 z4 y. m! _3 B7 e) C$ U$ KAll rights reserved
        Tiểu Vân vui vẻ vỗ vỗ vai Tiểu Phương.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ S( M. B* l. B/ N' `
        - Ừ, ngươi như vậy lớn lên sẽ đẹp ra.
% u% i! ^$ h' f) \# T! }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nói xong, tiếng mẹ gọi nơi phòng chứa củi lại vọng ra, cô đẩy Tiểu Phương ra cửa.
©2020 Kites.vn | " u  v1 H1 ~$ Y0 \4 X' CAll rights reserved
        - Được rồi, ngươi mau về đi. Ôm giỏ cho tốt, đừng để rơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 |6 k$ ?' B+ X
        - Ừ, vậy ta về. Trong nhà ta có nước nóng, đúng lúc ngâm bánh bao này vào, như vậy cha ta cũng có thể được no một bữa!
# Q8 d8 x$ {% g2 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương ôm chặt giỏ, đón gió lạnh chạy về nhà.
! r+ |8 L0 d; M* n* k& z1 K) s/ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
        ***
©2020 Kites.vn | . f# C6 q" F3 S/ T9 J9 PAll rights reserved
        - Ui da! Đầu con mới mọc ra lớp tóc mỏng, không bẩn, không cần chà kỹ thế chứ____
©2020 Kites.vn | . |) {. {7 d3 NAll rights reserved
        Tiểu Vân cắn răng thương lượng với mẹ.
©2020 Kites.vn | + D. Q  i9 A9 m5 ?  t- YAll rights reserved
        Mẹ Tiểu Vân đang dùng miếng vải thô ra sức cọ rửa những nơi mà bình thường khi Tiểu Vân tự tắm sẽ không chú ý tới như đầu, sau tai, cổ. Bà chà ra một lớp bẩn vẫn chưa xong mà chà đầu kể cả cổ cho đến khi đỏ rực mới chịu thu tay.
5 q& Z0 U1 e! X6 h. \# q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Chà cho sạch một chút, đợi khi tóc dài ra sẽ không sợ có rận nữa.
+ s' v% b1 f$ k! t©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử vừa tắm xong, tóc mới khô được một nửa, đang cần hoạt động nhiều để duy trì nhiệt độ cơ thể.
©2020 Kites.vn | + Y4 B, V) G6 w4 u4 |All rights reserved
        - Chà tới chà lui cả trăm lần, dù có là cái nồi cũng bị mẹ chà thủng! Đủ rồi mà!
0 q5 u6 M* ^' ?4 {9 D6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân la oai oái.
©2020 Kites.vn | / A7 v9 S8 T) jAll rights reserved
        - Bất quá chừng mười lần, đâu ra cả trăm lần? Được rồi, đừng kêu nữa, sắp xong rồi.
0 y2 }% L) t/ z2 W' p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tróc da tróc da tróc da!
©2020 Kites.vn | $ V% U/ O9 [* ]! H" ]All rights reserved
        - Được rồi được rồi. Haiz____
. B; ~: @- z$ y# r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bà chà thật sự có chút thở hổn hển. Khi Bạch nương tử cuối cùng cũng mệt mỏi nương tay, Tiểu Vân mới có thể trốn, cả người bị nhét vào thùng tắm lớn, được nước nóng thoải mái vây quanh.
$ {* ?+ ]" I# q# o3 Z: ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Còn lại tự con tắm, mẹ sẽ đợi kiểm tra.
©2020 Kites.vn | # g. a6 z$ ^. \/ Z9 qAll rights reserved
        - Được rồi. Mẹ mau đến bên lửa hong khô tóc đi.
©2020 Kites.vn |   ]1 v' ?  B: X* p* k$ T! T- EAll rights reserved
        Sau khi ổn định hơi thở, Bạch nương tử nhớ ra nên hỏi:
$ |6 u' a7 b* e& X* ]7 p" u$ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con vừa đem bánh bao cho Tiểu Phương, kể cả cái vốn định để dành làm bữa khuya cũng cho luôn?
©2020 Kites.vn | All rights reserved: c  A' G  ~! J0 b, H
        - Dạ phải.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ x; N* [0 W6 r9 [% R
        - Con không có thừa cơ đòi cha mẹ con bé gánh nước cho chúng ta đấy chứ?
/ ?7 f7 M& [- y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đương nhiên không có. Dù sáng mai cha mẹ Tiểu Phương không lén đổ đầy vại nước cho nhà chúng ta thì con vẫn sẽ tiếp tục cho họ bánh bao.
( @; Q% N4 ~, W1 I6 y, S  a6 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân hếch cằm nói.
6 o9 r& D6 s. `. i. |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử xõa tóc hong khô bên lửa, nhìn nữ nhi, ánh mắt rất phức tạp.
5 U. u( n/ J$ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tiểu Vân, có qua có lại là chuyện tốt, nhưng những chuyện như...giúp đỡ lẫn nhau gì đó, không bao giờ là vì tính toán lợi ích...
©2020 Kites.vn | 2 L# d- @2 _6 u, l: p5 H2 ]- jAll rights reserved
        - Đương nhiên, người nhà Tiểu Phương đều rất tốt, con mới đưa bánh bao để dành cho họ, nếu không thì dù có nhiều bánh bao hơn nữa con cũng ăn hết, đâu cần để dành mang về chứ?
©2020 Kites.vn | $ `* q4 d4 G) @. ~" `All rights reserved
        Tiểu Vân ra vẻ người lớn thở dài:
©2020 Kites.vn | All rights reserved" A8 V+ x0 ^* i) n' }7 W; d7 m! b
        - Mẹ, con thấy đệ đệ hai tuổi kia của Tiểu Phương nếu còn tiếp tục chịu đói nữa, e là không qua nổi mùa đông này. Từ khi con nhớ chuyện đến nay, nhà Tiểu Phương năm nào mùa đông cũng có người chết, con tốt với Tiểu Phương nên mới muốn giúp cô ấy.
  J8 p& G; g, v% k©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nhưng con vẫn nghĩ tới việc cha mẹ con bé sẽ gánh nước cho chúng ta...
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 H: H5 f' c8 F: [) W& b! P
        - Chuyện gánh nước là mẹ nhắc mà!
©2020 Kites.vn | % w/ p: z# B7 O4 }% JAll rights reserved
        Mẹ con họ dùng nước rất nhiều lại không có sức gánh nước, hiện nay mỗi ngày từ Thận Nghiêm Am về đều vào ban đêm, càng không có sức đi gánh nước; cho nên việc khổ sai này có người nhà Tiểu Phương giúp đỡ đúng là điều mà hai mẹ con họ đang cần.
©2020 Kites.vn | " H' H" j9 e: i& s  I3 |All rights reserved
        - Vả lại, con thật sự không có mở miệng nói chuyện nước. Cùng lắm con chỉ nghĩ cha mẹ Tiểu Phương làm người thành thực, chắc chắn sẽ nghĩ cách báo đáp thôi. Cái mà họ có thể báo đáp chúng ta chính là gánh nước, sức của người nghèo không đáng tiền, trong khi họ thì dư sức.
©2020 Kites.vn | $ j6 G. \/ n" H8 x# z5 Q, H* e: HAll rights reserved
        - Haiz...dù như vậy không sai, nhưng con thực không nên nghĩ nhiều đến thế...
©2020 Kites.vn | ) |. r2 f. Y: P" }All rights reserved
        - Là ai nghĩ chứ? Đây gọi là suy bụng ta ra bụng người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ]9 L6 Q* r& `& p/ o( [2 M
        Bạch nương tử vừa cau mày vừa buồn cười, nói:
# w  i, h' {2 {) h) x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mới đi chép kinh Phật có sáu ngày, mẹ thấy con ngay cả bút lông cũng cầm không xong mà biết nói thành ngữ rồi.
©2020 Kites.vn | ' ?7 x: r  ]9 LAll rights reserved
        - Tĩnh Mặc sư phụ cảm thấy con rất tốt, bảo con trước tiên luyện chép những chữ đơn giản, luyện chữ cho tốt mới có thể chép kinh Phật, còn nhét cho con một xấp giấy đầy chữ, bảo con chép theo những chữ trên đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ^6 q' z0 G0 G7 h& v3 G! S
        Bạch nương tử sợ nữ nhi chép những thứ linh tinh, bèn vội hỏi đó là gì.
©2020 Kites.vn | 3 ~$ J  ~$ C. b: h& wAll rights reserved
        Tiểu Vân suy nghĩ, nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g9 p: N- |( Z7 ]7 r: f7 i
        - Có một số trên giấy là thành ngữ, một số thì không phải; nhưng đều là bốn chữ.
©2020 Kites.vn |   O1 j4 B8 C2 [! |# M( d& QAll rights reserved
        - Đem những gì con nhớ đọc lên mẹ nghe thử.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 a0 Q2 w. M( s$ H8 O
        - Dạ, cái hôm nay con chép là: “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang; nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương...” (Trích “Thiên tự văn” của Châu Hưng Tự thời Lương, là một trong những quyển sách học chữ vỡ lòng, nghĩa: “Thuở trời đất mới sinh ra, trời có màu đen, đất có màu vàng, vũ trụ hình thành trong trạng thái hoang sơ, hỗn độn và mờ mịt; mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết, sao hôm và sao mai phân chia ngày đêm”)
©2020 Kites.vn | All rights reserved! S1 @# c! {1 z1 w, l6 u
        Cô đọc một mạch hơn mười câu.
/ X2 {, Q+ f9 }/ T# Z# n* V! Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tốt, cái này rất tốt. Con có thể học thuộc, thật sự là quá tốt!
©2020 Kites.vn |   H* e  \5 _1 F+ V5 s$ ^- uAll rights reserved
        Bạch nương tử nén kích động trong lòng. Đây là “Thiên tự văn”, bà trước kia đã từng nghe người khác đọc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H9 r4 @6 l$ H' P- j1 w# A
        - Mẹ, Tĩnh Mặc sư phụ bảo con chép mấy thứ này, đều đọc trước qua một lần; cho nên con vừa học chữ mới vừa học thuộc luôn.
* q) t% F. S2 V- T5 t: F3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân rất “khiêm tốn” không khoe khoang với mẫu thân rằng mình được Tĩnh Mặc sư phụ khen ngợi, nói cô chưa từng được học vỡ lòng đàng hoàng mà có thể nghe qua là thuộc, nhìn qua là nhớ, đúng là không tưởng tượng nổi_____có điều chữ viết thì giống như Mao Sơn đạo sĩ vẽ bùa chú, không thể nào đọc được...
©2020 Kites.vn | 7 A! F7 h, a6 X# b% M& UAll rights reserved
        - Thật tốt quá, Tiểu Vân, mẹ dẫn con đi Thận Nghiêm Am là đúng rồi. Các sư phụ trong am đều là người có kiến thức. Tiểu Vân, con nhất định phải học thật tốt, tốt nhất là học thuộc hết tất cả các sách trong Thận Nghiêm Am. Có biết không?
' _; t1 Y1 _5 i0 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Kể cả kinh Phật sao?
" `, [# ^7 Q- w% y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân cảm thấy yêu cầu này của mẫu thân rất không thiết thực.
4 G) u9 L2 Z% m) |' B4 K" @3 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - …….Kinh Phật thì khỏi, chép xong thì quên đi. Biết chưa?
©2020 Kites.vn | % C7 m3 y% b/ T! o) cAll rights reserved
        - Dạ.
©2020 Kites.vn | : ^1 {; ]( j( C4 J- WAll rights reserved
        Bạch nương tử quấn mái tóc đã hong khô lại, sau đó cầm một tấm khăn bông lớn do nhiều miếng vải rách chắp vá may thành đã hơ nóng bên lửa đi đến bên thùng tắm nói:
4 `9 _6 |1 R: i" G4 }+ g  d; ~1 R, N' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Được rồi, đứng lên đi, nước cũng lạnh rồi.
©2020 Kites.vn | ; W0 m3 \/ z6 u$ b# W/ ~8 y/ |3 x8 c3 {All rights reserved
        Tiểu Vân vội vàng từ trong nước chạy ra, lao vào trong khăn ấm do mẫu thân giơ ra, được quấn lại chặt kín.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% @& I; W6 `1 [, Y# s; p: ~
        Sau khi hai mẹ con lo liệu xong hết thảy, nằm trong chăn chuẩn bị ngủ, Bạch nương tử không yên tâm dặn dò:
©2020 Kites.vn | All rights reserved# s: S4 g0 {: {. r; h# ^8 q
        - Tiểu Vân, con chia bánh bao cho Tiểu Phương thì không sao, nhưng đừng nói chuyện trong Thận Nghiêm Am cho con bé nghe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" M1 C" m/ e5 [, V
        - Biết rồi mà, mẹ đã nói tám trăm lần rồi. Thúy Hoa tẩu kia không phải là về thôn Lý Gia nói chuyện trong am nên mới bị đuổi sao? Tuy Thúy Hoa tẩu luôn kêu oan, nói cô ấy không nói xấu Thận Nghiêm Am, ngược lại còn nói những lời tốt đẹp, nhưng nào ngờ Thận Nghiêm Am không chấp nhận.
©2020 Kites.vn | / E3 J' a8 W/ KAll rights reserved
        - Bất kể Thận Nghiêm Am tốt hay xấu, người ta trước khi thuê đã nói rõ, không được đem chuyện trong am truyền ra ngoài. Loại chuyện này, dù không phải người ta lúc nào cũng nhắc nhưng mình đã hứa thì phải làm được, dù là chuyện vặt vãnh cũng không được tùy tiện nói ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# a9 ^& R8 n' T
        - Miệng con kín hơn Thúy Hoa tẩu nhiều lắm.
©2020 Kites.vn | . g! J( _1 G; U: m- U1 WAll rights reserved
        Cơn buồn ngủ ập tới, Tiểu Vân lẩm bẩm đáp.
/ U2 j5 B( k) s% j& E( Z$ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử nghiêng người đè lại góc chăn cho nữ nhi, lặng lẽ thở dài.
©2020 Kites.vn | + S' {: \; B) S4 M# }4 b) sAll rights reserved
        Bất kể tương lai ra sao, bà vẫn sẽ cố hết sức để Tiểu Vân học được mọi thứ có thể học. Cho dù………bà cũng không chắc chắn mình hi vọng tương lai Tiểu Vân sẽ phát triển thành thế nào.
©2020 Kites.vn | 4 y8 L" u! V3 EAll rights reserved
        Bà không cam lòng để con bé làm một thôn cô ngu dốt, cả đời ngây ngốc; nhưng lại sợ con bé học được quá nhiều, quá mức thông minh, tâm cao ngất trời mà mệnh như giấy mỏng, đến lúc đó nên dung thân ở nơi nào…….
©2020 Kites.vn | All rights reserved! i4 Y. F+ Z& N* W/ e4 m8 }+ h( q
        Con bé, sau này sẽ thế nào đây?
©2020 Kites.vn | All rights reserved, o4 e- Y" i2 d. X2 c* F8 q2 t5 G

Bình luận

ý cái đoạn Thiên tự văn nghe hơi bị giống sử thi đẻ đất đẻ nước nhá <3  Đăng lúc 3-4-2017 01:59 PM
chắc tác giả thấy chọi nhau nhiều rồi nên giờ cho về đồng minh  Đăng lúc 20-9-2016 10:42 PM
tui là cái đứa coi phim + đọc truyện cung đấu nhìu nà nên lúc đọc cứ chắc mẩm 2 ẻm về sau chọi nhau, ai dè quê 1 cục  Đăng lúc 20-9-2016 10:39 PM
cũng cám ơn c dịch truyện luôn, hay dã man con ngan =))  Đăng lúc 20-9-2016 10:37 PM
ha ha ha, tuyệt vời, cám ơn chủ nhà tiết lộ nhé, nếu ko chắc tui cứ ngồi mà lo mất  Đăng lúc 20-9-2016 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-9-2016 11:17:54 | Xem tất
đặt gạch hóng nào, tui thích tác giả này từ thời đọc quyển yêu em không quá cuồng si rồi

Bình luận

hi, cám ơn bạn  Đăng lúc 21-9-2016 11:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-9-2016 20:07:20 Từ di động | Xem tất
Yêu thương lắm,  cảm ơn bạn đã dịch nhe,  giọng văn dịch rất mượt. Truyện hay quá tiếp tục ủng hộ.  Bạn còn dịch quyển nào không giới thiệu mình với. Cám ơn hen.

Bình luận

cám ơn bạn, mình đã dịch hoàn quyển Tố Hoa Ánh Nguyệt, nếu thích bạn có thể ghé thử ^^  Đăng lúc 21-9-2016 11:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-9-2016 10:26:59 | Xem tất
Cảm ơn banj đã dịch chuyện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' w5 B2 K# h+ S; N* j; k& E; Y
Mình đã theo bạn từ Bộ Tố Hoa Ánh Nguyệt kia nhưng mà chỉ SR thôi.
* T  X' e1 A# V; Q! p( C, l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần này quyết trồi len để ủng hộ bạn.
©2020 Kites.vn | 2 Q  o. p% b( x4 l# X5 U/ _All rights reserved
/ Z! f6 h# O! o( i$ k5 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bộ này hay quá, mình cũng thích phong cách dịch của bạn nữa.
©2020 Kites.vn | ; k% T1 ]% H5 ~/ A6 jAll rights reserved
Cảm ơn và ủng hộ bạn nhé!

Bình luận

hi hi, thanks bạn, đó là bộ truyện đầu tay của mình, may mà lụm được truyện hay nên mới có động lực làm đến giờ  Đăng lúc 21-9-2016 11:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-9-2016 19:10:43 | Xem tất
Tiểu Vân tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, sáng dạ, biết điều
©2020 Kites.vn | All rights reserved: U( B7 u, }; j* ^  T& B8 u6 y9 u
Cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình lớn lên được sống 1 cuộc sống tốt hơn
©2020 Kites.vn | 0 j0 u  I5 F8 k. L& B- dAll rights reserved
Mà không biết bối cảnh đằng sau của Thận Nghiêm Am ra sao nhỉ, có vẻ bí ẩn ghê
©2020 Kites.vn | 2 @( h) q4 V$ |. V! P7 ]All rights reserved
Hi vọng Tiểu Vân ở đó sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra

Bình luận

một đứa 2 mấy tủi đầu như mình còn thấy thua xa Tiểu Vân 6 tủi, nhất là trong chuyện học hành, hực hực, ghen tị vs đầu óc cô bé quá  Đăng lúc 21-9-2016 11:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 11:37:58 | Xem tất
Chương 7 (1)

©2020 Kites.vn | 3 c! S  _4 J5 |. @All rights reserved
        - Muội cảm thấy con bé này thế nào?
©2020 Kites.vn | # Y* Q; ^9 ~; x+ f/ w" Q( |$ @All rights reserved
        - Nó suốt ngày ngồi trên đệm như vậy, hơn nửa ngày cũng không di chuyển, chân không tê sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 u5 \3 B7 m$ k9 F3 R3 |. p  v+ |
        - Ta thấy không tê đâu, trẻ nít nông thôn thân thể tốt lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: P+ z. w% z4 A* h- C
        - Thân thể tốt? Nhìn cái bộ dạng gầy không tới nửa lạng thịt của nó xem, muội nói thật không có sức thuyết phục.
* X0 E& k% _  [- Y4 I) F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ôi, gầy thì là thân thể không tốt? Muội cũng gầy vậy nhưng không phải rất khỏe mạnh sao. Còn nữa, đừng thấy nó nhỏ chứ sức lực lớn lắm. Hôm qua ăn trưa xong, Tĩnh Mặc lén theo nó ra ngoài, nó đến bên phòng bếp, thấy một đống cành củi khô rải rác bên ngoài liền đi lấy dao chặt hết đám củi kia mà không rên tiếng nào.
$ ~- o6 J; c9 g% e" l: h©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đại sư tỷ, tỷ không phải là luôn lén theo sau nó nên mới rõ như vậy chứ?
+ k5 l, r1 c% E7 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Hề hề.
©2020 Kites.vn | / m9 [0 h4 y. W' iAll rights reserved
        Ni cô béo pháp danh Tĩnh Ngôn đẩy sư muội gầy bên cạnh, nói:
7 Q" ?( u1 G# Y2 m( m) P$ X* T, k. b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ta thật sự muốn biết nó chạy đến phòng bếp liệu có giống Thúy Hoa trước kia không, thấy phòng bếp có cơm thừa thì không nói tiếng nào lấy đem về nhà.
©2020 Kites.vn | - Z+ u! s0 E" P: P1 y' _' FAll rights reserved
        - Không thể nào.
6 N! t2 r5 p3 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ni cô gầy pháp danh Tĩnh Túc nghe vậy lắc đầu:
4 Z/ p7 `1 C# X- }8 ~0 S0 e4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nhìn tác phong của mẹ nó là biết nó sẽ không làm ra chuyện trộm cắp như vậy. Thuận Nương chưa từng mang bất kỳ thứ gì trong am trở về, dù là thức ăn mình chưa ăn hết cũng không lấy; còn con bé này quả thực có mang bánh bao trong am về nhưng đó là tự nó tiết kiệm được chứ không phải lấy trong phòng bếp đem về.
1 o* O$ x- }% x7 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ban đầu ta cũng cho rằng đứa trẻ này không thể nào kiềm chế được lòng tham, dù sao cũng là người thôn Tiểu Quy. Nhưng quan sát hai tháng nay thì thấy hai mẹ con này thật sự là người tốt.
& B3 v/ b4 p* A" Q2 N$ \& T( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô lại bổ sung một câu:
©2020 Kites.vn | . w* w+ t- N* p3 mAll rights reserved
        - So với những người làm thuê trước đây tốt hơn nhiều.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }/ U# [- @: U( ~3 Y3 B7 C# D
        - Nghe nói Thuận Nương không phải người nơi này, ta thấy bà ấy tướng tá nhã nhặn, làm việc cũng có trình tự, có lẽ từng là nha hoàn thượng đẳng của nhà giàu nào đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ^9 H' P! {3 _7 A) z9 Z3 n2 X
        - Ta cũng nghĩ vậy. Tiếc là Thuận Nương rất kín miệng, lại không thích nói chuyện, khơi chuyện với bà ấy cũng không moi móc ra được gì.
©2020 Kites.vn |   p4 Q2 i' u( L6 oAll rights reserved
        Tĩnh Ngôn tiếc nuối than thở.
$ T4 m0 h. f1 S+ {3 h! t©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - May mà Thuận Nương không phải người thích hóng hớt, nếu không tám phần là tỷ đã bị moi móc sạch.
©2020 Kites.vn | 5 Z" e- Y5 i. B, W9 LAll rights reserved
        Tĩnh Túc nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 `: z( c( p, x8 E8 f  _5 U- D
        - Này, nếu Thuận Nương là người thích hóng hớt, ta sẽ không tìm bà ấy nói chuyện đâu. Mấy người làm thuê trước kia, ta có từng để ý ai chưa?
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 e0 `- h1 E3 ~' G3 @4 E1 r
        Tĩnh Ngôn phản bác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z$ @8 l, b/ i; ?; S' \* w
        Hai ni cô nấp bên ngoài cửa sổ phòng kinh khẽ bàn luận, giọng nói tuy nhỏ nhưng không đến mức người bên trong không nghe được, đương nhiên sẽ dẫn tiểu sư muội Tĩnh Mặc của họ tới.
©2020 Kites.vn | # m2 s) `5 {- m6 D6 ~8 Q0 L' HAll rights reserved
        - Hai tỷ gánh nước xong chưa? Chuẩn bị thức ăn chay bữa tối chưa? Quét dọn am từ trong ra ngoài xong chưa?
# n( F! C9 ~( N©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Giọng nói lành lạnh từ bên cửa sổ mở vọng ra.
7 v5 F& [3 A) ~6 f' u, X) x% y) n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Xong cả rồi.
©2020 Kites.vn | ! s) D% W' J' Q8 E+ wAll rights reserved
        Mặc dù hai ni cô ngồi xổm bên cửa sổ đường đường là đại sư tỷ và nhị sư tỷ, nhưng trên thực tế, họ đều chịu sự quản lý của tiểu sư muội……..
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 J" L' [. M7 o1 s& l
        - Nếu xong cả rồi, vậy hai tỷ đến đây là muốn chép kinh sao?
©2020 Kites.vn | ) X9 F' G% c" g# p1 l& nAll rights reserved
        - Không phải không phải! Bọn ta tới xem muội có cần nước nóng không, ta nghĩ nước trà của muội đã uống hết rồi, sợ muội khát.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Z1 d# A; k) P- P$ n4 J0 G
        Tĩnh Ngôn quản lý phòng bếp nhanh chóng tìm được cớ:
©2020 Kites.vn | All rights reserved' i  A: p: j0 m, D; h
        - Sư muội, muội cần nước nóng không?
©2020 Kites.vn | 8 q+ {' ]! f- E' Y+ j5 a& ZAll rights reserved
        - Không cần. Hai tỷ thực quá rảnh rỗi thì tới chép kinh đi. “Diệu pháp liên hoa kinh” hôm nay muội mới chép tới lượt thứ mười ba, có hai tỷ cùng chép thì có thể chép xong ba mươi ba lượt trước Tết để đưa về kinh thành dâng lên Phật Tổ_____
©2020 Kites.vn | ( A" Y) P3 @$ }All rights reserved
        - Ối! Sư muội, đây là nhiệm vụ quan trọng sư phụ giao cho muội, bọn ta không gây thêm phiền phức cho muội đâu. Chữ muội đẹp, lại hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa trong kinh, sư tỷ tuyệt đối không theo kịp. Đôi tay này của tỷ nấu cơm, chặt củi còn được chứ loại công việc thần thánh như chép kinh, tỷ không dám không biết tự lượng sức mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 q* P  _( J) D5 \1 |1 i
        Tĩnh Ngôn khoát tay liên tục, muốn thoái thác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 N4 v+ |7 u* B: C( q  v& B% D
        - Đúng đúng đúng! Chữ của hai chúng ta cũng chỉ tốt hơn chữ chó cào của đứa trẻ trong phòng kia một chút thôi, nếu dùng để chép kinh là mạo phạm với Phật Tổ! Nam mô a di đà Phật, bần ni tuyệt đối không dám.
©2020 Kites.vn |   G( `7 m9 x2 Q* V# Y( OAll rights reserved
        Tĩnh Túc kính cẩn đọc Phật hiệu rồi kéo đại sư tỷ, lập tức chuồn mất dạng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. g4 U8 X% C4 ]( m
        Rất rõ ràng, Tĩnh Mặc đến bên cửa sổ ngắt cuộc trò chuyện của hai sư tỷ, không hề thật sự muốn hai người họ chép kinh mà chỉ muốn đuổi họ đi chỗ khác, đừng quấy rầy sự an tĩnh của người chép kinh trong phòng mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% ]9 Z: J4 u1 y* w, X1 f
        Tĩnh Mặc nhìn hai sư tỷ một gầy một béo đi xa mới khép cửa sổ lại, bỏ thêm vài khối than vào chậu than, rồi quay trở lại ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhấc bút thấm mực, nâng mắt thấy đứa trẻ ngồi đối diện vừa viết xong một trang giấy đang nhìn trộm cô. Cô bèn hỏi:
©2020 Kites.vn | All rights reserved& C/ B) o8 N2 y  O1 n) ], }; z9 M
        - Có việc?
©2020 Kites.vn | : c, l  J0 h0 z- Z! z8 w" I% yAll rights reserved
        - Chữ con không còn là chữ chó cào nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 d1 J( E9 K$ R4 K( f4 ~* y
        Tiểu Vân nhỏ giọng lẩm bẩm.
©2020 Kites.vn | 5 S  z% p$ A/ j3 j5 ~All rights reserved
        - Chỉ là nhìn ra được mặt chữ thôi, không có gì hay để khoe khoang.
  k! A) @$ N' b2 y+ H- c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con tiến bộ nhiều lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 c( ]* i( H8 d- }; `- ?" p1 t- k4 I
        Tiểu Vân cảm thấy nỗ lực của mình rất có thành tựu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 g& ^! P1 d0 `5 u, l: c* D  O# h" q
        - Chưa đủ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 b+ j" R! C0 \: w
        Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không hề có nửa phần dao động.
6 E  U; v: ^8 t9 u7 D# x5 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đẹp giống chữ người viết mới đủ sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N- M- I$ c) ^" b" Y. L
        Tiểu Vân nhìn những con chữ tinh tế khiến người khác cảm thấy vô cùng đẹp mắt do Tĩnh Mặc viết thì nghĩ mình bao giờ mới có thể viết ra chữ đẹp đến vậy____
©2020 Kites.vn | & Z5 i& n0 Q$ k5 P6 LAll rights reserved
        - Chữ này không tính là đẹp, có điều, nếu con có thể viết được thế này thì quả thực đủ rồi.
©2020 Kites.vn | 0 ^; s) {. b% _' @4 g0 v- ?All rights reserved
        Tĩnh Mặc hơi ngừng lại, nói rõ với Tiểu Vân:
©2020 Kites.vn | All rights reserved  }8 O  S4 ]9 ~. p5 @
        - Đây gọi là thể chữ Đài Các, các công văn thông thường trong quan trường đều dùng loại này là chủ yếu. Nếu con là nam nhi, đi thi khoa cử cũng phải dùng thể chữ này để viết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) t0 N# _3 n  p0 |  c/ `. Z' j+ c
        - Con sẽ học tốt thể chữ Đài Các này.
8 {* {1 J/ T. x& O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân thận trọng nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; z2 L; |* [) G' Y" `% f& B. f1 h
        - Đương nhiên phải học tốt, ta vẫn đang chờ ngày con chính thức giúp ta chép kinh đấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 F$ b8 y, u3 s2 J" P" L: t- u5 O: Q
        Tĩnh Mặc là một ni cô nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, rất ít khi thể hiện tâm trạng trong lời nói, nhưng không có nghĩa cô ấy là một người bảo thủ. Tiểu Vân theo bên cạnh sư phụ này chưa được mấy ngày đã hiểu được tính tình của cô ấy, trực giác biết mình phải thể hiện trung thực chăm chỉ, không cần ra vẻ lanh lợi hoạt bát; mà cô ngoại trừ ưu điểm trung thực chăm chỉ ra, điều giỏi nhất chính là khiến người khác chủ động đi moi móc, chứ không phải tự mình phô ra cho mọi người đều thấy. Tiểu Vân cho rằng đây là cách chung sống tốt nhất cùng với kiểu người trầm tĩnh trong nóng ngoài lạnh như Tĩnh Mặc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 J, a  \- h% v+ j
        Không ai dạy cô quan sát sắc mặt người khác để điều chỉnh hành vi của mình, nhưng Tiểu Vân bẩm sinh đã có thiên phú này____dĩ nhiên, cô cho rằng đứa trẻ nhà nghèo nào cũng có sẵn kỹ năng sinh tồn như vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, |' ]( S* M! [2 H& Q- I
        Lúc Tĩnh Mặc chép xong ba lượt kinh văn, dừng bút uống trà, cũng yêu cầu Tiểu Vân đi lại hoạt động một chút. Tiểu Vân tay chân nhanh nhẹn đứng dậy, việc đầu tiên làm là chạy đến bên chậu than, cho vài khối than vào, sau đó nhấc bình trà trên chậu than trở lại bàn thêm nước nóng vào ấm trà của Tĩnh Mặc; sau khi làm xong hết thảy, cô mới rót ít nước nóng vào chén trà của mình.
©2020 Kites.vn | 7 K. H" U  k! kAll rights reserved
        Tĩnh Mặc uống trà nóng, tựa như lơ đãng tán gẫu:
( }' d3 H4 J( v. e0 F2 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con tới đây đã hai tháng rồi, sao không thấy con lúc rảnh rỗi đi tìm mẹ?
©2020 Kites.vn | ! @) ^$ l4 J& A" o* P6 JAll rights reserved
        - Mẹ tới đây để làm việc, sao con lại đi tìm?
9 ]$ x, _: O/ @; `7 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Buổi trưa ăn cơm nghỉ ngơi, không cản trở công việc, đương nhiên có thể gặp nhau.
+ D1 y2 F1 v$ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mỗi ngày sớm tối đều gặp, không cần buổi trưa cố ý đi gặp.
©2020 Kites.vn | ! E4 ]: ~5 w, D9 J7 zAll rights reserved
        Vẻ mặt Tiểu Vân đầy nghi hoặc.
( n4 `1 R5 H) N. K: D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con không tò mò mẹ con làm những việc gì ở đây sao?
©2020 Kites.vn | / l" z( L3 s# {8 i. W2 N( eAll rights reserved
        - Tại sao phải tò mò? Mọi người không phải muốn mẹ con không được nói chuyện trong am sao?
! n0 p& w( L) ~& u5 X/ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - …….Mẹ con không phải là ngay cả chuyện thế này cũng kín như bưng chứ?
' m; [' W( @6 A8 a7 P; n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trong giọng nói của Tĩnh Mặc có chút kinh ngạc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ G0 i' B$ \/ z
        - Chuyện đã hứa thì phải làm được.
©2020 Kites.vn | 7 ~; G& e" D8 B$ l; z& C# FAll rights reserved
        Tiểu Vân nghiêm túc gật đầu.
$ K# u: _- P% T! A4 \- r* F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mấy chuyện vặt vãnh bình thường thì không sao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ `/ N. w0 h8 t: ^. p" u- X$ z
        Tiểu Vân đưa ngón tay gãi gãi má, hơi xấu hổ nói:
©2020 Kites.vn | 0 y0 S/ F# p0 w, r1 m$ y( Y) {All rights reserved
        - Tĩnh Mặc sư phụ, chúng con là người nhà quê chưa từng thấy việc đời, không có tâm tư khéo léo gì cả, không phân biệt được chuyện nào có thể nói, chuyện nào không thể nói, nếu đã như vậy thì đừng nói gì cả là tốt nhất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 N6 E9 C& {* N" M/ g5 D$ d$ o
        Tĩnh Mặc nhìn Tiểu Vân hồi lâu, ánh mắt mang theo chút ấm áp.
" o2 j/ J% R/ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con không tò mò sao? Con xem, trong Thận Nghiêm Am có vài người thế này, chút công việc thì ba tỷ muội ta thay phiên nhau làm được hết; vậy, mẹ con đến đây làm gì?
©2020 Kites.vn | All rights reserved* Z3 r1 i$ E3 n8 @' s
        - Dù sao cũng không phải tới để chép kinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 F$ j2 Y: v; Y1 b
        Tiểu Vân sau câu trả lời dí dỏm kia mới nghiêm mặt nói:
©2020 Kites.vn | ; d( h3 p/ A6 w! f' n$ LAll rights reserved
        - Tuy con không biết mẹ đang làm gì ở đây, nhưng Thận Nghiêm Am nếu đã thuê mẹ thì hiển nhiên có việc cần làm. Mà mẹ con cũng không phải người thích chiếm lợi của người khác, cho nên nếu thật sự không có việc gì để làm, mẹ sẽ không tiếp tục ở lại đây.
©2020 Kites.vn | ) @) @+ L0 S- Y. H. S7 yAll rights reserved
        Lời nói của Tiểu Vân giống như đã vượt qua thử thách nào đó của Tĩnh Mặc, Tĩnh Mặc trầm ngâm hồi lâu, sau khi uống xong chén trà mới mở miệng nói:
©2020 Kites.vn |   c$ h7 N- s/ h* O+ ^: C- YAll rights reserved
        - Mẹ con là một người tốt, con, cũng rất tốt. Vậy, Tiểu Vân, nếu ta sẵn lòng cho con biết bí mật của Thận Nghiêm Am, con dám nghe không?
©2020 Kites.vn | . ~+ I9 O( B2 s! |5 s' ~$ rAll rights reserved
        - Nghe có bị diệt khẩu không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved- v6 i' m2 d6 M" {4 O
        Tiểu Vân rất cẩn thận tìm sự bảo đảm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& s4 T" e  A! a) C" {# {* W% n
        - ……….Không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& L% `$ {! e5 E1 \% K
        Trong đầu đứa trẻ này nghĩ cái gì vậy!
©2020 Kites.vn | ) x* ?( Q$ d$ ^, i' J8 B1 ^, QAll rights reserved
        - Vậy được. Người sẵn lòng nói bao nhiêu, con sẽ nghe bấy nhiêu. Con kín miệng lắm, chỉ nghe chứ không kể lại.
* w6 u# L# C! e8 ~2 B5 O: C5 Q. B©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dù hiểu chuyện thế nào, Tiểu Vân cũng là một đứa trẻ có lòng tò mò, đương nhiên thích nghe người khác chia sẻ bí mật, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh mình rất có đạo đức của người nghe.
- K$ e* X5 C4 U( k3 e) }" P* r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Sau khi Tiểu Vân lăn lộn ở Thận Nghiêm Am gần sáu mươi bữa trưa, cuối cùng nhờ vào sự thành thực siêng năng đã học được cách sử dụng bút nghiên giấy mực, đạt được thiện cảm và tín nhiệm của ba ni cô trẻ ở Thận Nghiêm Am, sau đó có quyền được biết bí mật không muốn người khác biết của Thận Nghiêm Am.
©2020 Kites.vn | * n$ ^& d  x- `* d& ]& u6 D# @8 BAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 11:53:46 | Xem tất
Chương 7 (2)

: }/ X0 b  k& y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thận Nghiêm Am là một am ni cô, không phải từ thiện đường.
5 [* c: c+ v# `. [: e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi Tiểu Vân lần đầu tiên được mẹ dẫn đến trước mặt Tĩnh Mặc liền biết Tĩnh Mặc không hài lòng với biểu hiện của cô_____bởi vì cô căn bản không biết cầm bút, chứ đừng nói tới viết chữ. Thấy Tĩnh Mặc sắp đuổi cô về, Tiểu Vân chợt mở miệng đọc những thứ văn chương mà mẹ dạy cô học thuộc lòng, đồng thời cầm lấy một nhánh cây nhỏ viết trên mặt đất, chứng minh cô từng đọc sách, biết viết chữ, không có gạt người, lúc đó mới vượt qua được khảo nghiệm đầu tiên của Tĩnh Mặc một cách hiểm hóc.
- z7 p) @' t4 k# N©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiếp sau đó, Tĩnh Mặc không ngừng lặng lẽ quan sát cô.
©2020 Kites.vn | ( @) W) `# K& e3 ]1 AAll rights reserved
        Theo sự tiến bộ cực nhanh của nét chữ Tiểu Vân, Tĩnh Mặc cũng không hề bảo cô lập tức chép kinh, ngược lại cô ấy lấy ra bốn bộ sách vỡ lòng “Tam tự kinh”, “Thiên tự văn”, “Ấu học tu tri”, “Tăng quảng hiền văn”, yêu cầu cô chép rồi lại chép. Dù biết Tiểu Vân có năng lực nhìn qua là nhớ, Tĩnh Mặc vẫn kiên trì bảo cô mỗi ngày lặp lại việc sao chép khô khan như vậy_____chỉ là sao chép chứ chưa hề giảng giải nội dung cho cô.
©2020 Kites.vn | - k0 l0 }+ V/ z  p! w# @All rights reserved
        Tĩnh Mặc đang mài giũa tính khí cô, quan sát tính nết cô. Tĩnh Mặc cần cô đủ nghe lời, nhưng không thể ngu dốt; đủ thông minh, nhưng không thể tự cho mình là đúng.
©2020 Kites.vn | : I0 z5 {8 G( D% f$ e2 T3 C/ s$ `  TAll rights reserved
        Là một cô bé nông thôn sắp bảy tuổi, Tiểu Vân đương nhiên không biết tâm tư Tĩnh Mặc đối với cô thế nào, nhưng theo bản năng cô biết mình nên có biểu hiện thế nào, hơn nữa còn ngầm phỏng đoán: Tĩnh Mặc sư phụ kỳ thực không cần cô giúp chép kinh, cô ấy dạy cô nhiều thứ như vậy, e là có ý đồ gì đó? Hoặc cũng có thể nói, dù ý định ban đầu của cô ấy là để cô chép kinh thì bây giờ cũng đã có ý định khác rồi.
9 J- A- D' Z. v" T+ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân không phải người không có lòng hiếu kỳ, nhưng cô biết cách quan sát sắc mặt người khác để kiểm chứng, từ đó thỏa mãn trí tò mò của mình, vô hình cũng đã rèn luyện được năng lực suy xét phán đoán của bản thân.
! r- w0 o2 j( K7 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mẹ, Tĩnh Mặc sư phụ nói ngày kia sau khi về Thận Nghiêm Am, bảo con theo bên cạnh giúp mẹ.
©2020 Kites.vn | ) m! @/ p6 x2 w$ n$ q2 \4 V7 I- u/ rAll rights reserved
        Ngày mai là ngày nghỉ của Bạch nương tử, Tiểu Vân được mẹ dắt tay, nhân lúc trời chiều còn chút ánh nắng, hai người đi nhanh xuống núi, thỉnh thoảng mới trò chuyện đôi câu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- {' H* e( A5 e
        - Tĩnh Mặc sư phụ không để con chép sách sao?
; J- Y* E( M0 S' f! o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử hoảng sợ nói.
. s) e" d5 v' V  U, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Vẫn chép, nhưng bảo con sau bữa trưa hãy đến phòng kinh, còn buổi sáng theo mẹ làm việc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% t; G2 ~8 Y. p3 ]2 B) o4 N
        - Tĩnh Mặc sư phụ tại sao đột nhiên đưa ra quyết định này?
6 p4 t+ ^8 U  d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử hơi lo lắng Tĩnh Mặc không muốn để nữ nhi học nên mới đuổi con bé ra khỏi phòng kinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& N; l0 ~: B+ m: M! Q; N; `8 _
        - Cô ấy nói cho con biết, trong rừng phía sau Thận Nghiêm Am có một viện khác là nơi ở của ba quý nhân kinh thành cùng với ma ma dạy dỗ của quý nhân. Người cần hầu hạ thì nhiều mà người giỏi làm việc lại ít, cho nên mẹ ngày nào cũng rất bận, phải lo liệu ba bữa cơm của họ, giặt giũ y phục của họ, quét dọn phòng ốc, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi uống nước, cô ấy hỏi con có phải nên đến giúp đỡ mẹ hay không. Con nói nên, thế là cô ấy bảo con từ ngày kia dành ra nửa ngày theo giúp mẹ, sau bữa trưa lại đến chỗ cô ấy chép sách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ~2 j, ?# n7 N# Q. W
        - Thế thì tại sao chứ?
; k$ {& h* A+ Y3 F; A6 ~9 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tĩnh Mặc sư phụ nói bữa trưa chỗ mẹ ăn ngon.
* M" F/ H. h$ ~. b& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân bĩu môi.
! R$ T( N3 [( I. n: y/ H$ t2 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử nghe vậy cũng biết Tĩnh Mặc chỉ tùy tiện lấy cớ để ứng phó Tiểu Vân. Bà khẽ thở dài nói:
' P& v3 }/ X1 D) a- y% I©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đúng là ăn ngon không sai, nhưng người trong viện không dễ chung sống. Tiểu Vân, đến lúc đó con theo sát bên mẹ, dù mẹ bận rộn không để ý con được, con cũng đừng đến gần viện, cứ ở trong phòng củi làm những việc nhẹ nhàng, sau đó thì đem những kiến thức gần đây con học học thuộc lại một lần. Tóm lại, cách những người đó xa ra là được.
6 d: k" H2 }  ?; |+ x+ d$ L7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Dạ, con biết rồi.
$ t! \# A, i3 R: s9 `! E; F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân lên tiếng trả lời. Ở khu vực của người khác, cô trước giờ luôn cẩn thận, thứ gọi là lòng hiếu kỳ chưa bao giờ chủ động xuất hiện. Trước mắt điều cô tương đối hứng thú là:
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ S" b& ^, u& B) @; X8 f7 Q2 _
        - Mẹ, bữa trưa ở hậu viện ngon cỡ nào? Chẳng lẽ có thức ăn mặn?
©2020 Kites.vn | - B: L) z7 Y" S! y* uAll rights reserved
        - Đương nhiên không có thức ăn mặn.
©2020 Kites.vn | 8 _, N  D3 Q0 hAll rights reserved
        Bạch nương tử lắc đầu:
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X" g1 h0 n4 y7 _- N2 g2 ^9 Q
        - Các sư phụ của Thận Nghiêm Am là người xuất gia, thức ăn chay không bỏ hành gừng tỏi, không dầu ít muối, những gia vị như tương giấm đường càng không có. So với đồ ăn ở hậu viện, các sư phụ quả thực ăn rất thô sơ nhạt nhẽo.
: K, H' A! {( P' {+ e6 M  b4 I6 V% B/ f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đồ các sư phụ ăn mà gọi là thô sơ nhạt nhẽo á? Vậy thức ăn của chúng ta xen cát lẫn trấu thì gọi là gì?
©2020 Kites.vn | 1 Z. r# b% ?$ w4 i7 K1 t1 U) l0 B6 jAll rights reserved
        Tiểu Vân cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá của thế giới này thật sự quá quái gở:
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 A2 V  T$ {* V  h1 p+ Q" P
        - Thận Nghiêm Am một ngày ba bữa không chỉ đủ no mà còn có dư, quả là giàu hơn cả nhà thôn trưởng, bánh ngô nhà thôn trưởng cũng bị lẫn trấu nữa đấy. Mẹ, tại sao Thận Nghiêm Am giàu như vậy? Rõ ràng đâu thấy họ làm việc gì kiếm sống, mấy luống rau cạnh am căn bản không đủ nuôi sống người ta, con thấy đó chẳng qua là trồng để giết thời gian. Chẳng lẽ mỗi ngày chép kinh niệm Phật, Phật Tổ sẽ ném lương thực từ trên trời xuống?
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 h# f4 n' x  S; ^  C
        Bạch nương tử không hòa nhã hỏi ngược lại:
©2020 Kites.vn | All rights reserved( v# i+ S3 P# f* t$ h: T
        - Con nói xem?
©2020 Kites.vn | 0 n! l6 d  T6 }( AAll rights reserved
        - Đương nhiên không thể nào. Nếu thật tốt như vậy, thiên hạ người người đều xuất gia quy y cả, ai còn vất vả làm việc?
©2020 Kites.vn | 6 f7 V+ t% Q1 ^0 C7 {All rights reserved
        Tiểu Vân suy đoán:
" S0 M# o3 u& G- m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mẹ, Thận Nghiêm Am không cho người khác vào dâng hương thờ cúng là vì họ không cần, đúng không? Họ tự có cách kiếm sống của họ………có lẽ chỉ đem hậu viện cho người ta thuê ở cũng đủ chi phí cần thiết cho Thận Nghiêm Am.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& B$ F: r# P2 ]! v9 F+ {# u1 m
        Bạch nương tử kinh ngạc với sự nhạy bén của nữ nhi, không nhịn được cúi đầu nhìn cô; Tiểu Vân cũng đang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, thấy thần sắc mẫu thân như vậy liền biết mình đoán đúng, không khỏi cười đắc ý.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% h. ~' @" f  g) P8 M
        Hai mẫu tử đi xong đường núi, trước khi trời hoàn toàn tối đen đã đến khu vực bên ngoài thôn Tiểu Quy, dù không có ánh lửa soi đường, họ cũng không sợ bị té ngã hay bị côn trùng rắn rết tấn công.
& @: g- p+ u( j/ U% y% K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Bất luận con biết bao nhiêu chuyện trong Thận Nghiêm Am, nhớ kỹ, đừng nói.
5 C) D. j# [+ n5 w. Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạch nương tử chỉ có thể thận trọng dặn dò lần nữa.
) _) j3 ~8 J# `) R% \3 B4 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Biết rồi biết rồi mà!
©2020 Kites.vn | $ `2 t2 n" ^1 V+ g6 Y" _All rights reserved
        Cho dù chỉ vì một bữa trưa đủ no mỗi ngày, Tiểu Vân cũng sẽ vô cùng cẩn thận.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! @" g/ x  ?% n8 B2 N4 Q/ |
        Cửa nhà xa xa trong tầm mắt, Tiểu Vân tinh mắt, ồ lên nói:
©2020 Kites.vn | % q0 a# y8 P, ]6 ^7 r' `All rights reserved
        - A? Nhà chúng ta sáng? Chẳng lẽ là Tiểu Phương lại đến giúp chúng ta nhóm lửa làm ấm phòng?
©2020 Kites.vn | & p8 W/ v+ M3 O' g' [9 sAll rights reserved
        Từ sau khi Tiểu Vân đều đặn mỗi ngày cho Tiểu Phương một cái bánh bao, người nhà Tiểu Phương cảm thấy không biết lấy gì báo đáp, bèn mỗi ngày giúp họ đổ đầy vại nước, củi nhặt được cũng chia một nửa qua cho họ, mỗi ngày đoán thời gian họ về nhà, trước đó chạy qua giúp họ nấu nước làm ấm phòng. Dù Tiểu Vân nói không cần như thế, Bạch nương tử thỉnh thoảng cũng đến cửa khẩn khoản từ chối nhưng cha mẹ Tiểu Phương vẫn không thay đổi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 E4 @3 h- e9 z
        Hai mẹ con đi vào nhà, quả nhiên thấy Tiểu Phương đang ngồi xổm bên bếp đốt lửa, nước ở trên lò đã bốc ra khói trắng.
5 A# b4 z. r2 |" Z+ [- l* P: l©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Bạch thẩm, Tiểu Vân, hai người về rồi!
; P0 G# Y1 X2 `" `- G5 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trước khi Tiểu Phương quay đầu lại chào hỏi đã dùng tay áo lau mặt, nhưng vẫn nhìn ra cô bé vừa khóc.
©2020 Kites.vn | , W$ |2 a8 b% S( i$ p7 n# M! DAll rights reserved
        Mắt Bạch nương tử khẽ chuyển động, bà mỉm cười nói:
©2020 Kites.vn | : m, D9 f/ \5 [' ?4 D9 O2 hAll rights reserved
        - Tiểu Phương, lại phiền con rồi, cám ơn con. Về nhà có thể có nước nóng rửa mặt ngay, đúng là quá tốt.
©2020 Kites.vn | 0 z6 T4 S/ S, }& a# u- NAll rights reserved
        Bà đẩy Tiểu Vân về trước:
©2020 Kites.vn | 7 Y: m- t  c5 ^8 _9 r2 D  jAll rights reserved
        - Tiểu Vân, con lấy bánh bao ra hâm lại cho Tiểu Phương ăn. Mẹ vào phòng củi rửa mặt rửa tay trước đã.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 O* A# [) |% F6 v& d
        Hai người đợi Bạch nương tử nhấc nước nóng đem ra phòng củi phía sau rồi mới nhìn nhau. Tiểu Vân mở miệng trước hỏi:
; H! R- e  M! V$ e# a( f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ngươi khóc gì thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved( D! D4 j- M5 r& X
        Mùa đông năm ngoái Tiểu Phương đã khóc một lần, bởi vì tỷ tỷ cô bé chết, Tiểu Vân sợ lại nghe được tin tức tương tự nhưng không thể không hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, m. V& f8 H2 M" K- }4 o4 J
        - Không chết người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# d6 T( x3 @/ y
        Tiểu Phương biết vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Vân là vì sợ nghe được tin tức không hay nên nhanh chóng cho ra đáp án:
©2020 Kites.vn | , H, w7 J% l5 k6 J" V) AAll rights reserved
        - Nhưng, mẹ ta lại có thai rồi.
©2020 Kites.vn | 9 T+ ^3 J& \$ v0 H6 d* Q! SAll rights reserved
        Đây…….thật sự cũng không tính là một tin tốt. Tiểu Vân cảm thấy cô nên giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc tốt hơn nên vẫn để vậy, thay bằng vẻ mặt tươi cười nói lời chúc mừng thì tám phần sẽ bị Tiểu Phương vứt cho ánh mắt xem thường.
- w, M: T. @/ n3 z4 {7 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Cho nên, ta quyết định, qua sang năm, khi thôn trưởng đánh xe lừa đưa Vương Thi Thư vào huyện thành chuẩn bị thi, ta sẽ xin thôn trưởng dẫn theo ta.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. A( W& Q0 W4 L1 o) ~. ^6 e- G8 l+ e
        Hít sâu một hơi, trên mặt Tiểu Phương hiện lên vẻ hung ác trước nay chưa từng có, nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 }7 _  W  ~0 E7 k1 Z
        - Ta sẽ để Chu mẹ mìn thu nhận ta, đồng thời giúp ta bán được giá cao, bà ấy nếu dám trả ta lại, ta sẽ phóng hỏa đốt nhà bà ấy.
0 P) x- _6 N+ V3 @# m2 i0 S4 O: m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        ***
" U  P/ P7 o, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hiếm khi có được ngày nghỉ, Bạch nương tử sáng sớm thức dậy đã vội lo liệu việc nhà____may may vá vá, giặt y phục chăn mền, quét dọn nhà cửa, mở cửa nhà ra, tưới ít nước lên mảnh đất trồng rau, leo lên nóc nhà cầm ván gỗ đóng đinh lên mấy chỗ dột……….
# D& X5 \6 L. t" U; Z* y! [" m9 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Mẹ, con đi gánh nước nhé?
©2020 Kites.vn | * H4 c2 c' h1 QAll rights reserved
        Tiểu Vân đứng ở cửa gọi lên nóc nhà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ^& J+ M8 R' ^: r4 h, D7 e4 N( @
        - Ăn trưa rồi hãy đi. Con viết chữ xong chưa?
. E8 Q$ g1 G. _; S3 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Viết xong rồi! Nếu chưa gánh nước, vậy con đi tìm Tiểu Phương, bọn con đã bàn nhau cùng vào trong thôn tìm thôn trưởng.
2 n: y1 O& r4 P/ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân giơ nhánh cây nhỏ trong tay, chứng minh mình đã làm xong bài tập đàng hoàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x; E: H0 J; M& h/ k
        Bạch nương tử nhìn vầng dương hiếm khi xuất hiện trên bầu trời, tính toán thời gian, căn dặn:
# ?$ a9 K/ b+ G- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Buổi trưa về, biết chưa?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 w& N0 F1 [# ^% I. W5 l& k1 b
        - Dạ biết. Mẹ, con đi đây!
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 U" t/ Y; ^2 q7 ?  v7 r
        Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài.
3 {4 s( F0 a$ H. B) s©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đợi chút, đội mũ lên rồi hẵng đi, đừng để bị lạnh.
, \3 d9 r  Q! d, g+ h0 F" r  X- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - A, đúng, phải đội.
©2020 Kites.vn | , w) @4 s4 P$ S4 p7 @+ ]All rights reserved
        Cô vội xoay người vào trong phòng, đội cái mũ vải lên_____không phải vì chống lạnh mà vì che đi mái tóc mới dài hơn hai tấc của cô.
2 D* F0 n. I  {  t1 v% r8 x" V7 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tiểu Phương! Chúng ta vào thôn nào!
©2020 Kites.vn | 8 e0 O7 }7 r5 i7 K  W, k( k2 kAll rights reserved
        Tiểu Vân nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà Tiểu Phương, gọi với vào trong.
- a4 B7 s2 y7 G- E( \8 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Tới đây!
; P5 a  [4 ^& L& ^9 g9 B  s( k2 V: [©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, hai đứa trẻ vì để không lãng phí thời gian, cũng vì để giữ ấm cơ thể, đều co chân chạy thật nhanh, đường vào trong thôn là đường xuống dốc, chạy rất dễ, không hề phí sức chút nào, giống như bốc hơi vậy, hai người nhanh chóng đã không còn bóng dáng.
* ?4 ]" Y) F. m) c1 h# h- J5 H©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

mẹ mìn =________= trời ạ~  Đăng lúc 3-4-2017 02:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2016 15:09:53 | Xem tất
Chương 8

©2020 Kites.vn | - |  t5 U$ \' i, M! X1 Y$ @: xAll rights reserved
        - Ngươi nhìn ra được mấy thôn đồng này đứa nào là nam, đứa nào là nữ không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A" I, {  ?4 _6 g) u
        Giọng một cậu bé khinh miệt nói.
©2020 Kites.vn | # p9 D( h4 i7 V: gAll rights reserved
        - Tuy dựa theo y phục thì nhìn không ra_____đều là đồ rách rưới. Nhưng có tóc và không có tóc cũng phân biệt được chứ? Dù sao cũng đâu có ai cạo trọc đầu nữ nhi.
©2020 Kites.vn | , ]/ t' x) J; R8 |. ^% mAll rights reserved
        Giọng một cậu bé khác cũng mang ngữ điệu chán ghét.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& x1 `9 s1 N- c- g# @* V
        - Tóm lại, ngươi đừng để bọn chúng lại gần, coi chừng rận.
  P- H$ n5 x2 O0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ta đương nhiên sẽ không để bọn chúng lại gần, bọn chúng thối lắm.
0 [- J( t% [1 d6 O; E©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc này một cậu bé khác đầu đội mũ ấm làm bằng da cáo đen tuyền, y phục rực rỡ xa hoa, cổ đeo một khối ngọc ấm khắc Quan Âm, tay mang bao tay lông chồn màu đen, toàn thân lộ vẻ phú quý ngút trời đi về phía họ, hỏi:
©2020 Kites.vn | ) S1 z5 V3 ?1 L$ hAll rights reserved
        - Các ngươi tụm ở đây thì thà thì thầm cái gì?
) t# F3 S) A( x1 r5 ~' b1 q- p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - A Nguyên, ngươi không có đồng ý với Kha Minh là mấy ngày nay thu xếp ở đây đấy chứ?
©2020 Kites.vn | 2 n6 @/ k! C8 O+ k0 P( M3 m7 JAll rights reserved
        - Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chịu xóc nảy về huyện thành, sau đó ngày nào cũng lặp lại y như vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ~: w' H! t7 k* f, c
        - Ơ……….vậy cũng quá đòi mạng rồi!
©2020 Kites.vn | $ O4 J- H1 |; r, M) ^2 G0 zAll rights reserved
        Nhớ đến gian khổ dọc đường tới đây, dạ dày đã ói đến trống rỗng của cậu lại muốn ói lần nữa.
" M% `, w6 `3 i, o1 A1 H. W©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Trên đời sao lại có nơi khỉ ho cò gáy tệ hại thế này chứ……..
©2020 Kites.vn | : i7 T. W' A* H3 m$ hAll rights reserved
        Một cậu bé khác cũng than vãn.
! K; y; N. i/ q- {0 L* x# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Người được gọi là A Nguyên, tuy nhỏ tuổi nhất trong bốn thiếu niên nhưng thân phận lại cao nhất, dù Kha Minh đang phụ trách việc đàm phán với thôn trưởng thôn Tiểu Quy hiện đã mười lăm tuổi nhưng kỳ thực mọi thứ đều phải thông qua A Nguyên gật đầu mới được.
6 c$ W6 P$ K* I& B- Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đã sớm nói với các ngươi chuyến này không phải đi hưởng phúc, chịu khổ nhiều lắm, các ngươi cứ tưởng chịu khổ chính là leo lên mấy cái gò đất nhỏ ngoài kinh thành à, không mảy may để ý.
©2020 Kites.vn | $ `. T; j' s$ z) uAll rights reserved
        - A Nguyên, ta hối hận rồi.
3 c6 o0 e) l3 j$ J2 x, u$ e8 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Một trong số họ rất sảng khoái thừa nhận, đồng thời đáng thương nói:
1 y- M2 y  P' V4 D3 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đừng nói ở đây, dù là quay lại sống ở căn nhà tốt nhất huyện thành, ta cũng thấy khó chịu khắp người. Khách điếm tốt nhất huyện thành này còn không tốt bằng chỗ ở của nô bộc nhà ta. Ta bây giờ tìm người đến xây nhà còn kịp không?
3 z6 j( o& U/ f: j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nói ngu ngốc gì đó!
$ e- a. b& O( ?7 \' V8 J8 q* T+ Q- V©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Một cậu bé khác giễu cợt, sau đó tươi cười nịnh nọt A Nguyên:
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 a' t- M- T* A7 ?: Q$ B. B8 k
        - A Nguyên, xe ngựa nhà ngươi tốt nhất, ta thấy mấy ngày nay chúng ta tạm ngủ trong xe ngựa nhà ngươi đỡ ha.
©2020 Kites.vn | 9 L3 Y- ~9 D9 j" DAll rights reserved
        - Phải đó phải đó! Ta không ở nhà dân ở đây đâu, chỉ sợ ngủ chưa tới nửa đêm đã bị rận cắn hỏng.
©2020 Kites.vn | : \2 T$ f" P& ^3 [All rights reserved
        - Xe ngựa đó cho các ngươi mượn ngủ, hai ngươi chen chúc được à?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 b/ O0 O. j& {
        Cậu không mảy may để bụng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( `5 g8 C0 x5 {1 y; c$ z; U$ f5 o+ J
        Cậu bé tên A Nguyên khoảng tám chín tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn, mày dài mắt đẹp, da trắng như tuyết, cả người tựa như tiên đồng, nếu không phải bên cạnh lúc nào cũng có hộ vệ gia đinh thì người thôn Tiểu Quy sớm đã tiến lên chỉ chỏ sờ mó rồi chứ đâu chịu chỉ đứng vây xem từ xa xa.
  E8 d) P" @# }$ S: v6 y( b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc này, bọn trẻ thôn Tiểu Quy vẫn đang bám đuôi nhau bên ngoài tầng tầng lớp lớp các gia đinh, chỉ chỏ vào mấy tiểu công tử kim tôn ngọc quý, bàn luận xôn xao, ánh mắt càng dán vào A Nguyên không rời, nói rằng Kim Đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát đại khái chính là như vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) u. ^: s  w( w' L
        Những người trong thôn chưa từng có cơ hội thấy mỹ nhân và người lộng lẫy phú quý nên lần đầu thấy những người xinh đẹp rực rỡ này, đương nhiên sẽ không nỡ dời mắt, xem họ như đang xem một tuồng kịch hiếm thấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! x/ R7 s, l) }- N4 X$ a4 T1 \0 R# K
        - A Nguyên, ngươi không thật sự muốn ngủ ở nhà thôn trưởng kia chứ?
% W6 k. X" [- ^7 H5 U6 A7 R. L©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Không được sao?
©2020 Kites.vn | 6 y, s1 |: V0 U- D/ s3 EAll rights reserved
        A Nguyên hừ nhẹ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- U/ ]; z% A: ]5 p. f
        - Được được, đương nhiên là được! Nhưng mà____bọn họ dọn dẹp phòng mất bao lâu chứ? Lạnh thế này mà để chúng ta ở đây, cóng chết chúng ta thì những thứ nô tài này chịu trách nhiệm nổi không?
; k" k  g( i1 E$ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Triệu Nguyệt, ngươi nếu đợi không được thì hay là, cùng vào giúp quét dọn?
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ f3 j/ d$ Y3 d; ^, k
        A Nguyên khép chặt lại áo khoác lông chồn đỏ như lửa, không cảm thấy lạnh mấy, chỉ là cơn gió lạnh như dao cạo thổi đến không quá thoải mái mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* @6 _+ m9 P: F. E- I: Z
        - Hơ, ta chỉ nói thôi mà, ta sao lại đi đoạt việc của mấy người hầu chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 V/ g( D  b: T8 ]8 s( e
        Triệu Nguyệt cười ha hả, không dám nhiều lời oán trách nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' c3 C- J' g1 P" @
        Lúc này nhà thôn trưởng đang tổng quét dọn_____các người hầu theo A Nguyên đến đang dọn sạch phòng chính do nhà thôn trưởng nhường lại; còn nhà thôn trưởng thì đang quét dọn mấy nơi như phòng bên hông và phòng chứa củi, nhà kho, chính là chỗ cả nhà thôn trưởng tạm ở trong mấy ngày kế tiếp.
©2020 Kites.vn | 8 Y6 y& V# _' b. n9 N9 \1 G3 qAll rights reserved
        Đây cũng là nguyên nhân mấy quý công tử đứng bên ngoài cho người ta xem như xem tuồng, họ đang đợi phòng ốc được dọn dẹp xong.
©2020 Kites.vn | 4 }! i4 o. D* g% z5 `All rights reserved
        Mấy khách quý này đột nhiên đến không báo trước khiến thôn trưởng trở tay không kịp, cho nên mới có tình huống lộn xộn trước mắt thế này. Do đó các quý công tử đang chịu khổ cũng biết thật sự không có gì hay để oán trách, suy cho cùng họ mới là bên thất lễ.
8 p7 q0 W, y; R/ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Lưu Tam, qua đây.
©2020 Kites.vn | " q. b2 C8 A$ T7 UAll rights reserved
        Một quý công tử đợi có chút nhàm chán quyết định làm ra chuyện khiến mọi người đều vui vẻ.
6 w* G4 x; K: l& j: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Thiếu gia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# M1 ?# a+ a6 Y/ v
        Người hầu tên Lưu Tam vội vàng khom người tiến lên:
©2020 Kites.vn | $ S/ X. n5 B+ {All rights reserved
        - Ngài có gì sai bảo ạ?
©2020 Kites.vn | ! b# Y9 b% Q0 b# ^9 _All rights reserved
        - Có tiền đồng không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 V9 _6 b; \. b% M3 S# N
        - Có, dọc đường có đổi một ít, còn dư lại khoảng trăm đồng.
©2020 Kites.vn | 0 [  a8 U) e) E4 S$ _+ `; _1 w( ZAll rights reserved
        Lưu Tam lanh lợi lập tức móc ra một túi tiền nhỏ trong gói đồ mang theo bên người, hai tay dâng lên cho thiếu gia nhà mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 R, w; O+ D* _7 Z$ f  D) a3 I
        - Hạ Minh, ngươi hỏi Lưu Tam tiền để làm gì?
©2020 Kites.vn | " W; {9 g5 M" S! FAll rights reserved
        Triệu Nguyệt tò mò đi tới hỏi.
9 }" G4 E1 X& ^* V# [©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hạ Nguyên bên cạnh cũng nhìn sang nhưng không nói gì.
©2020 Kites.vn | 2 t6 m2 A$ C9 q7 [All rights reserved
        Hạ Minh cầm túi vải qua, cười hắc hắc, đẩy hai gã gia đinh ra, đi tới trước mặt bọn trẻ trong thôn, nói với Triệu Nguyệt theo sát bên cạnh:
©2020 Kites.vn | 1 j6 U/ A1 r0 N7 ^  lAll rights reserved
        - Chúng ta hiếm khi tới cái thôn hoang nghèo đến đòi mạng như này, dĩ nhiên phải làm chút chuyện tốt tích đức.
©2020 Kites.vn | - n, h# y/ r" _# o$ ]! z' V4 ^% dAll rights reserved
        Nói xong, cậu mở túi tiền, bốc một nắm bên trong ra, xòe tay về phía trước, lộ ra những đồng tiền đầy ắp tay, nói với bọn trẻ trong thôn vây quanh:
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 r: R) \) B( z/ w" r, N' C0 Q
        - Ê! Biết đây là gì không?
: i* B8 ~! W5 `% s4 c$ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Là tiền!
8 e( u( C9 E8 `8 `3 k! w) u©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thân là thủ lĩnh bọn trẻ, Vương Đại Thành nói ra trước hết, còn nói rất vang dội, đồng thời ánh mắt cũng trừng sắp lồi ra.
©2020 Kites.vn | - A% B. A1 G  _( \5 i3 fAll rights reserved
        Đó là tiền, rất nhiều tiền! Người lớn nhà ai thiếu tâm nhãn tới mức để tiểu hài tử cầm nhiều tiền như vậy? Không sợ làm mất sao? Nhìn đi, tiểu tử kia nắm tiền quá nhiều, một bàn tay xòe ra, rất nhiều đồng tiền rơi xuống.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 @. c- B; K( q, H7 Z2 o
        - Rơi, rơi kìa.
" B& M4 o4 @3 }9 e2 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vài đứa trẻ trong thôn hít không khí nói nhỏ, cứ như sợ nói lớn một chút sẽ thổi mất mấy đồng tiền trên đất kia vậy.
©2020 Kites.vn | % N+ M- \2 |$ p1 ?6 N2 n  q  T$ f5 XAll rights reserved
        - Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của các ngươi kìa!
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ F0 P( n% f% D0 W* C5 U% Z5 x! |
        Hạ Minh vừa hừ khinh bỉ vừa cười đắc ý, đột nhiên dùng sức ném những đồng tiền trong tay về phía bọn trẻ trong thôn, trong tiếng kêu la của đám trẻ, cậu cười nói:
©2020 Kites.vn | 0 o8 s5 U. n  \All rights reserved
        - Cho các ngươi mua kẹo ăn! Cướp đi! Cướp được chính là của các ngươi!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ s& t4 i6 C) f" S0 s
        Vương Đại Thành bị đồng tiền đánh vào mông, ngơ ngác hỏi:
2 p7 c2 r8 T& ]  }2 r* ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Thật, thật cho chúng ta?
: Z. Z% T9 k: K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Kẻ ngu ở đâu ra thế?
©2020 Kites.vn | All rights reserved" X- D2 K9 ?5 c# r! l
        - Cướp! Ngây ra đó làm gì, đồ ngu!
©2020 Kites.vn | & o: [5 ~! j" b( J8 w  I7 aAll rights reserved
        Hạ Minh cười ha ha, ném hết vốc này đến vốc khác vào bọn trẻ trong thôn, tiền trong túi rất nhanh đã hết sạch, cậu tiện tay ném túi rỗng đi, chống nạnh ngửa đầu cười to, cuối cùng cũng tìm được chút thú vui đỡ nhàm chán.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 s. \8 ~; T  n& u% S8 }
        Sau đó cậu kéo Triệu Nguyệt bên cạnh:
©2020 Kites.vn | 7 p; `) M- `! r& @0 b1 ^All rights reserved
        - Nhìn xem, chúng có giống gà con mổ thóc không? Chúng chính là một đám gà ăn mày! Còn đánh nhau nữa kìa! Ha ha ha, mấy đồng tiền không đáng mà đánh thành như vậy, quá buồn cười!
©2020 Kites.vn | 7 E4 g$ m# {' ]0 W0 eAll rights reserved
        Triệu Nguyệt tuy cảm thấy đám trẻ nhà quê này đánh nhau loạn xạ cũng rất buồn cười nhưng không cười đến mất sạch hình tượng như Hạ Minh, cậu vẫn chú ý đến chừng mực của con cháu thế gia.
& J3 K: q, c" X8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - A Nguyên, ngươi xem, có buồn cười không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 t$ [4 I' Y; ~0 \6 M; W
        Hạ Minh hỏi A Nguyên.
©2020 Kites.vn | 7 ?1 h7 _+ j9 m" ]. z/ P$ bAll rights reserved
        A Nguyên chỉ liếc hắn, trong mắt có chút ý cười nhưng cái cằm hếch cao tỏ ý cự tuyệt bị trò cười hạ đẳng này chọc cười, quá mất giá! Cho nên khuôn mặt lạnh lùng cao quý tựa Kim Đồng đạm nhạt trả lời:
©2020 Kites.vn | 1 [8 X+ a+ j$ g" x7 x4 qAll rights reserved
        - Chẳng ra sao cả.
©2020 Kites.vn | , r% ?# _- P0 K6 g8 x% ZAll rights reserved
        Trong lúc mấy thiếu gia công tử được các gia đinh hộ vệ vây vào giữa tìm thú vui với bọn trẻ trong thôn thì Tiểu Vân và Tiểu Phương đi tới nhà thôn trưởng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; s/ ^. l; V9 R) E  }
        - Nhà thôn trưởng sao có nhiều người tới như vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved; R& t2 B! C9 \. C/ G
        Tiểu Phương líu lưỡi, cùng Tiểu Vân nấp sau đống cây lúa mì:
©2020 Kites.vn | All rights reserved: V, g' I3 w& F# H" N
        - Bọn Vương Đại Thành đang làm gì thế? Sao lại đánh nhau loạn xạ? Thứ phát sáng trên mặt đất……….không phải là tiền chứ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved- w7 L+ Y6 w# U+ H
        Ánh mắt Tiểu Vân không hề đặt ở chỗ bọn trẻ đánh nhau và tiền đồng. Khi đến gần nhà thôn trưởng, cái mà Tiểu Phương chú ý tới là náo nhiệt, còn Tiểu Vân vừa nhìn đã tìm được tiêu điểm trong đám người____bốn thiếu niên ăn mặc vô cùng phú quý, đội vàng đeo ngọc, mặc y phục gấm thêu, cho nên khi hai cô ngồi xổm phía sau đống cây lúa mì, Tiểu Vân nghe rất rõ ràng lời cậu bé vung tiền nói, biết cậu ta đã làm ra chuyện tốt gì, cũng như, cách nhìn khinh thường của cậu ta với trẻ con thôn Tiểu Quy ra sao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 q6 I2 w4 d4 y6 V7 m! O
        Mặc dù thôn Tiểu Quy thường bị người ngoài mắng, mấy trăm năm nay, tiếng tăm của thôn Tiểu Quy cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vừa nghèo đến đòi mạng vừa hung hãn đến liều mạng, từ xưa đến nay thôn Tiểu Quy đều bị ba thôn khác cùng với quan địa phương các đời dùng lời bình “điêu dân thịnh thế, ác tặc loạn thế” để đưa ra kết luận chuẩn xác nhất, đến nay vẫn chưa từng thay đổi; nhưng……người thôn Tiểu Quy có thể nhận mọi tiếng xấu, chứ chưa từng nhận hai chữ ăn mày, ít nhất, Tiểu Vân không nhận.
©2020 Kites.vn | ( J1 [0 J/ t# x. \& kAll rights reserved
        - Tiểu, Tiểu Vân……….thằng bé ăn mặc như hát tuồng kia, vứt tiền lung tung cho người khác nhặt kìa! Đứa ngu nhà ai nuôi vậy? Sao còn không bị người lớn trong nhà đánh chết?
©2020 Kites.vn | All rights reserved  W# g* J+ w+ s  O/ M# C4 v
        Tiểu Phương tay run run, lắc lắc vai Tiểu Vân:
6 f# t2 C5 T# {. a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ngươi nghĩ xem, chúng ta bây giờ xông ra nhặt, liệu có cơ hội nhặt được một đồng tiền không?
1 U, b% v2 G( A6 P& B) ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đừng đi.
©2020 Kites.vn | 1 j" M& M& j9 O- M3 I) E  u+ `All rights reserved
        Tiểu Vân lắc đầu, đè xuống cảm giác khó chịu nơi đáy lòng, dùng lý trí phân tích nói:
©2020 Kites.vn | # u( S8 K& z/ m, C1 G3 ]6 UAll rights reserved
        - Tiểu Phương, dù trên đất có rơi xuống mấy đồng tiền mà người khác không thấy, ngươi muốn nhặt cũng không thể nhặt lúc này.
3 o, w  g; m' d8 U& L©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Phải, sẽ bị bọn Vương Đại Thành đánh, có nhặt cũng không đến tay chúng ta được.
3 j6 m% n0 h( s; V5 H) e( c, s, N©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương rốt cục bình tĩnh lại, đầu óc đã hạ nhiệt có thể suy xét kỹ càng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. K$ b+ y1 B1 J# b: T
        Là những nhà nghèo nhất thôn Tiểu Quy, họ thỉnh thoảng sẽ được người trong thôn giúp đỡ, điều đó cũng có nghĩa họ là những người yếu thế, đương nhiên không thẳng nổi thắt lưng trước mặt người khác; thỉnh thoảng bị bọn trẻ trong thôn trêu đùa bắt nạt, họ cũng không thể kêu oan đòi công đạo. Nếu những người nghèo như họ mà cùng tranh lợi ích với bọn trẻ trong thôn, yêu cầu được đối đãi ngang hàng, đương nhiên sẽ khiến người ta mất hứng.
% G; c! L! k! p) M' _$ |# t- w©2020 Kites.vn | All rights reserved
         Cho nên đến nay, Tiểu Phương và Tiểu Vân hợp tác khắng khít, có thứ gì tốt đều tránh tất cả bọn trẻ trong thôn, chỉ bày ra trước mặt chúng tình trạng càng thê thảm càng tệ hại hơn chúng mới có thể bình an vô sự qua lại với mọi người.
©2020 Kites.vn | 9 F. A1 ]& ^& OAll rights reserved
        Vật họp theo loài, người chia theo đàn, tuy những người sẵn lòng chơi với Tiểu Phương và Tiểu Vân không nhiều, nhưng ít nhất, họ sẽ không cố ý chạy tới ức hiếp các cô, sự cam chịu và yếu thế của các cô sẽ không khiến người khác gai mắt, dẫn tới bị ức hiếp, mà còn nhận được chút chiếu cố hoặc nhiều hoặc ít.
©2020 Kites.vn | ) D) v3 d! E& a0 S  F4 m# N3 [5 rAll rights reserved
        Bây giờ không thể chạy đi nhặt tiền, Tiểu Phương đành phải tìm Tiểu Vân nói chuyện để dời đi kích động muốn nhảy ra cướp tiền của mình. Cô nói nhỏ:
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 m/ K, W7 @* v. u% N6 D
        - Tiểu Vân, sao lại có người ngu như vậy? Ném tiền lung tung.
# E4 r/ }: C) v! b+ b4 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương nuốt nước miếng, ánh mắt dán vào hai đồng tiền lặng lẽ nằm nơi góc khuất phía dưới cành củi đến giờ vẫn chưa ai phát hiện, đồng thời âm thầm cầu nguyện chúng vẫn đợi ở đó cho đến khi cô nhặt.
" y1 D1 \0 _; @& ?( O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Con cái nhà giàu nuôi, đương nhiên ngu.
©2020 Kites.vn | ! q9 t/ c7 n) y2 M' pAll rights reserved
        Tiểu Vân lẩm bẩm, tiếp tục phỉ báng:
©2020 Kites.vn |   u) f6 [) N. X6 g8 TAll rights reserved
        - Người ta nói ngôn truyền thân giáo (dạy thế nào thì bản thân phải làm gương thế nấy), nhìn mấy đứa ngu nhỏ này cũng biết, nhà chúng nó chắc chắn có rất nhiều đứa ngu lớn. Đứa ngu nhỏ vung tiền đồng, đứa ngu lớn không chừng vung vàng đấy.
©2020 Kites.vn | % v1 w' S0 K2 tAll rights reserved
        Tiểu Phương cảm thấy Tiểu Vân nói rất có lý, càng thêm hi vọng vào hoàn cảnh công việc tương lai của mình, hai tay đặt lên đầu gối chống cằm thở dài nói:
6 M3 S' w; ?7 u" c2 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nếu người có tiền đều ngu, cả ngày rảnh rỗi vung tiền, vậy sau này ta sẽ có rất nhiều rất nhiều tiền mua một đống lớn lương thực, chất đầy nhà đến mức không ở được, đến lúc đó mẹ ta có mang thai bao nhiêu đệ đệ muội muội cũng không sợ……….
1 Z1 U( ]. D3 O8 b1 X1 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân chỉ thuận miệng đáp lời, ánh mắt nhìn về phía nhà thôn trưởng.
©2020 Kites.vn | 6 L5 z& U' M: |All rights reserved
        - Tiểu Vân, ngươi nhìn gì thế?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ^+ G( n$ h9 V% U3 o1 K' e
        - Nhìn người đang nói chuyện cùng Vương Thi Thư, và cả người lớn đang nói chuyện cùng thôn trưởng nữa.
©2020 Kites.vn | 5 o( o+ Q. g0 v$ l* t/ kAll rights reserved
        Tiểu Vân chỉ vào cổng lớn nhà thôn trưởng nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' _, z& i9 R/ ~. A4 f
        - Họ có gì đẹp?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 }$ h- |' I3 G  h$ o( X4 G# y9 ?1 j
        Tiểu Phương cũng nhìn theo, sau đó ồ lên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 \% P; w% P0 E
        - Tiểu Vân, ngươi có thấy người lớn đang nói chuyện với thôn trưởng ấy, y phục mặc trên người hình như không tốt bằng mấy đứa trẻ?
& t4 l" G/ \6 v6 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ừ. Ông ấy không có ánh vàng chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ.
©2020 Kites.vn | 6 r2 A5 V, s+ |+ jAll rights reserved
        Tiểu Vân có chút mừng vì nhãn lực của Tiểu Phương.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' T8 w  M8 j2 [
        - Cho nên, người lớn kia hẳn là kiểu người như tổng quản, phải cúi mình trước mặt bốn người đó.
1 c4 L; |. F0 u- A8 D: b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ngón tay cô chỉ về phía bốn quý công tử.
©2020 Kites.vn | 9 z# ~5 m: ^% B9 zAll rights reserved
        - Còn nữa, ngươi nhìn xem, những người phụ nữ đang đi ra kia kìa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; M, ?! q4 P! u9 U7 I
        Tiểu Phương vội vàng nhìn sang, nhỏ giọng kinh ngạc:
©2020 Kites.vn | ' S% ~* N% x+ n- bAll rights reserved
        - Nhà thôn trưởng sao có nhiều phu nhân như vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 {7 D- m/ T- E5 H5 s
        - Họ không phải phu nhân. Họ tuy ăn mặc đẹp hơn các bà các cô của nhà thôn trưởng nhưng y phục của họ cũng xấp xỉ với tổng quản kia, cho nên họ chỉ là nha hoàn bà hầu của bốn người kia.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ l4 Y) E# @! t) f
        Tiểu Vân nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ x! D" v  D, {* M: H6 }0 x9 a
        - Không thể nào. Làm nô bộc cho người khác, sao lại ăn mặc như vậy? Mặc đẹp như vậy mà chỉ là làm người hầu à?
5 A; _$ o/ _3 d/ k% A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dù không tin cách quan sát của Tiểu Vân nhưng Tiểu Phương vẫn không nhịn được mà tưởng tượng đến một ngày mình cũng được mặc đẹp như thế____
©2020 Kites.vn |   D1 p/ g4 a" _All rights reserved
        Kế đó, Tiểu Phương thấy mấy người phụ nữ được Tiểu Vân gọi là “nha hoàn bà hầu”, được cô cho là “phu nhân” trước tiên khom người với “tổng quản” kia nói gì đấy, sau đó đi đến bên cạnh cậu bé nhỏ tuổi nhất ở trung tâm của tầng tầng hộ vệ vây quanh, dáng vẻ càng thêm cung kính báo cáo:
©2020 Kites.vn | . Z" ~* |! j( X; }& a" SAll rights reserved
        - Nhị thiếu gia, phòng ở đã dọn dẹp ổn thỏa, hương cũng đã đốt, mời vào trong nghỉ ngơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" |. O6 K) N. e$ t$ T
        Khi Tiểu Phương há to mồm, không cách nào khép lại được, mấy người kia đã vây quanh các tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý vào trong.
3 m  u# e1 |/ J+ ^$ B$ b8 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Thật…….thật, họ thật sự chỉ là tôi tớ của người khác!
: _9 S( }' ~6 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Phương cảm thấy thế giới này quá kỳ quái, cô kéo tay Tiểu Vân hỏi:
©2020 Kites.vn | + S+ |# V( n2 f. F3 s; }1 RAll rights reserved
        - Tiểu Vân, hạ nhân hầu hạ người khác mà lại sống như một phu nhân, còn những lương dân như chúng ta, sao ngay cả lương thực cũng không đủ ăn, ngược lại sống như một hạ nhân?
2 N  u# H: q8 C3 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Đó là vấn đề lựa chọn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" _' {8 h1 R# ?) c! ^) R8 g3 n
        Tiểu Vân không hề có chút kích động nào, rất bình thản nói.
9 E% `2 f6 Z$ ?+ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Lựa chọn gì?
©2020 Kites.vn | ! _$ B) Z8 t3 l! _, N$ p8 Q1 K9 F$ VAll rights reserved
        - Chọn làm lương dân, sống như một hạ nhân, nhưng mệnh thuộc về chính mình; hoặc, bán thân làm nô bộc, sống như một phu nhân, nhưng mệnh thuộc về người khác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( S0 B8 P4 _/ F4 u
        Tiểu Phương hai tay chống cằm, nghiêm túc suy tư rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi nói:
( t. n7 P, D$ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Ta biết không phải ai bán thân làm hạ nhân cũng có thể sống cuộc sống của “phu nhân”, nhưng ta còn có thể có lựa chọn gì chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* M: K( w' w& e$ I; H7 L/ i
        Tiểu Phương sớm đã quyết định bán mình làm nha hoàn cho người khác.
( n+ z4 _" r7 }$ e0 y9 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
        - Nếu đã không có lựa chọn thì hãy hướng tới tương lai của “phu nhân”. Người thôn Tiểu Quy chúng ta chưa bao giờ chịu thiệt, chúng ta không sợ chịu khổ, đương nhiên có thể vươn lên.
9 J2 b# }/ h; P$ W/ k2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tiểu Vân khích lệ nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 |+ |8 T4 z8 |6 u5 J" s8 {- a: t+ ~
        - Ừ! Nếu đã bán thân làm nô, từ lương dân chuyển thành tiện dân, đương nhiên không thể bán không công một lần.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% Y( y7 M, x2 h/ O5 @% t$ O) z1 `
        Tiểu Phương nắm tay tuyên thệ, hùng tâm tráng chí một lần nữa được nhen nhóm:
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j; y" M4 a0 F2 M, b# Y
        - Người dám chắn trước mặt ta, ta sẽ dùng một cước giẫm chết toàn bộ!
©2020 Kites.vn | & J% m  B# ~; _: M7 e4 QAll rights reserved
       
©2020 Kites.vn | 4 X( m/ y2 q+ F* W6 u9 {All rights reserved
        Editor: Nam chính lên sàn, *tung bông tung hoa*
©2020 Kites.vn | All rights reserved  m) ?. }6 r  O9 A. G+ h& D- G

Bình luận

t còn tưởng cả nam chính của Tiểu Phương cũng lên sàn luôn cơ ~  Đăng lúc 3-4-2017 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2016 17:31:48 | Xem tất
chờ mãi mới thấy nam chính lên sàn đọ
7 T1 b" m  ]: x0 Z" k' }$ e: @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mà lên hẳn 4 anh, khiến cho người hóng nhất thời bối rối không biết nam chính là anh nào.
©2020 Kites.vn | ! V! B- v; X) h) g$ xAll rights reserved
Hẳn là anh đẹp nhất kiêu nhất đi

Bình luận

đúng là anh Nguyên đấy ^^  Đăng lúc 27-9-2016 02:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách