Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sieunhantaithe
Thu gọn cột thông tin

[Black list] Nơi báo cáo các vi phạm, giải quyết tranh chấp

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-1-2014 22:17:16 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 07/01/2014:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: catus689
Nguyên nhân: spam.

+ Ban post 03 ngày đối với nick: bummeomin
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-1-2014 22:20:05 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 07/01/2014:

+ Ban post 05 ngày đối với nick: yeuyeuquaiquai
Nguyên nhân: spam.

+ Ban post 03 ngày đối với nick: bumcute
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2014 23:35:31 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 08/01/2014:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: lecamvan
Nguyên nhân: spam
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2014 00:56:40 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 09/01/2014:

+ Ban post 90 ngày đối với nick: vinc1902
Nguyên nhân: sao chép tin tức từ nơi khác và post tại box Kpop news.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-1-2014 01:11:14 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 11/01/2014:

+ Ban post 03 ngày với nick: nghebeo
Nguyên nhân: spam.

+ Ban post 03 ngày đối với nick: quenhchoc
Nguyên nhân: spam.

+ Ban post 05 ngày đối với nick: chi-b4by-kut3
Nguyên nhân:comt quá ngắn + thiếu dấu trầm trọng + sai chuẩn tiếng Việt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-1-2014 00:04:46 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 12/01/2014:

+ Ban post 90 ngày với nick: luvme4me93
Nguyên nhân: spam, double post.

+ Ban post 05 ngày đối với nick: shincarter
Nguyên nhân: spam, double post.

+ Ban post 03 ngày đối với nick: ngannguyen2204
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2014 01:12:14 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 28/01/2014:

+ Ban post 20 ngày đối với nick: similer
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác - spam box Kpopnews.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-1-2014 16:24:12 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 28/01/2014:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: devilking197
Nguyên nhân: spam.

+ Ban post 15 ngày đối với nick: thewind225
Nguyên nhân: spam.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-1-2014 01:22:54 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 29/01/2014:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: asia_moon
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-1-2014 12:03:11 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 31/01/2014

+ Ban post 40 ngày đối với nick: Katherine.Bee
Nguyên nhân: sao chép bình luận, comt quá ngắn, double post.

+ Ban post 15 ngày đối với nick: cog2
Nguyên nhân: comt quá ngắn, double post.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách