Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sieunhantaithe
Thu gọn cột thông tin

[Black list] Nơi báo cáo các vi phạm, giải quyết tranh chấp

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-11-2013 11:05:52 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 29/11/2013:

+ Ban post 30 ngày đối với nick: thphuong
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác, sao chép nội dung news để tạo bình luận - spam box Kpopnews.

Ban post 03 ngày đối với nick: lchi04
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 12:16:07 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 30/11/2013:

+ Ban post 30 ngày đối với nick: jackhalo
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác - spam box Kpopnews.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-12-2013 00:14:17 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 05/12/2013:

+ Ban post 07 ngày đối với nick: tienhuynh405405
Nguyên nhân: sao chép tin tức từ nơi khác và post tại box.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2013 09:35:55 | Xem tất

Bình luận

Done! Cảm ơn bạn đã báo cáo nhé ^^.  Đăng lúc 10-12-2013 12:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2013 03:39:57 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 11/12/2013:

+ Ban post 30 ngày đối với nick: tuti_mnt
Nguyên nhân: sao chép tin tức từ nơi khác và post tại box.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2013 12:49:13 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 12/12/2013:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: bonleels
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2013 13:37:06 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 13/12/2013:

+ Ban post 30 ngày đối với nick: milkminh
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác - spam box Kpopnews.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2013 09:09:27 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 24/12/2013:

+ Ban post 07 ngày đối với nick: hieuhieutn
Nguyên nhân: sao chép tin tức từ nơi khác và post tại box.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2013 15:02:57 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 25/12/2013:

+ Ban post 30 ngày đối với nick: yoonayurisica
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác, comt quá ngắn - spam box Kpopnews.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2013 00:17:18 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 26/12/2013:

+ Ban post 60 ngày đối với nick: hanh215
Nguyên nhân: sao chép bình luận của thành viên khác - spam box Kpop news.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách