Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sieunhantaithe
Thu gọn cột thông tin

[Black list] Nơi báo cáo các vi phạm, giải quyết tranh chấp

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-11-2013 22:10:10 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 11/11/2013:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: hatetolove_snsd
Nguyên nhân: spam

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2013 19:03:26 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 13/11/2013:

+ Ban post 90 ngày đối với nick: piechocoleh
Nguyên nhân: sao chép tin tức từ nơi khác và post tại box.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2013 09:57:10 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 15/11/2013:

+ Ban post 03 ngày đối với nick: huyen04
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2013 02:59:20 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 17/11/2013:

+Ban post 7 ngày với nick Sulli. Lý do: sao chép nội dung tin tức để tạo bình luận.

+Ban post 5 ngày với nick Linhoang. Lý do: comt không dấu, quá ngắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2013 22:41:18 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 20/11/2013:

+ Ban post 20 ngày đối với nick: DiKa
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-11-2013 17:51:38 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 21/11/2013:

+ Ban post 20 ngày đối với nick: sasukero1408
Nguyên nhân: sao chép bình luận của các thành viên khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-11-2013 01:54:44 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 22/11/2013:

+ Ban post 20 ngày đối với nick: linh_linh2304
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2013 03:23:00 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 23/11/2013:

+ Ban post 07 ngày đối với nick: thuyduongle0702
Nguyên nhân: spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2013 23:11:35 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 25/11/2013:

+ Ban post 07 ngày đối với nick: nobin1502
Nguyên nhân: comt không dấu, comt quá ngắn - spam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-11-2013 18:39:55 | Xem tất
Thông báo xử lý vi phạm ngày 27/11/2013:

+ Ban post vĩnh viễn đối với nick: meitran
Nguyên nhân: tái phạm lỗi sao chép tin tức, spam.

+ Ban post 03 ngày đối với nick: asushiio
Nguyên nhân: spam.

       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách