Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG TÁM

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2015 14:28:12 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites:
-  Khoảnh khắc bình chọn: 2.  nhibui
3. [PN]
7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn: đúng những khoảnh khắc mà mình cũng rất thích ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 15:36:18 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: rubyfrank
-  Khoảnh khắc bình chọn: 2. nhibui  3. [PN]  7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn: Người quen mặt. Nói chứ ảnh đẹp, cảnh đẹp, Gà đẹp.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 16:01:31 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: caseytn
-  Khoảnh khắc bình chọn: 2.  nhibui
4. Yukito
7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn: lời bình luận của các bạn rất hay. Thích nhất là của bạn myreal, tâm sự dài dòng nhưng hợp với lòng

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 18:44:27 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: kieumaiphuong
-  Khoảnh khắc bình chọn: 1. nhibui
3.[PN]
7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn: Quá xôi thịt

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 19:01:14 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: Linh_FLYS
-  Khoảnh khắc bình chọn:
2. nhibui
3.[PN]
7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn: đều trong bộ phim làm mình điên đảo mấy tuần nay

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 19:35:38 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: [PN]
-  Khoảnh khắc bình chọn: 7. myreah 2. nhibui 4.yukito
-  Lí do bạn bình chọn: Đều là những cảnh đáng nhớ trong "Thư sinh bóng đêm", phim mình đang rất thích hiện nay.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 19:56:32 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: YngChn
-  Khoảnh khắc bình chọn: 6,9,10
-  Lí do bạn bình chọn: Fan của Bông và Chef + ngoài ra khá thích câu nói trích dẫn trong đó (số 6)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 20:29:52 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: chic-dol
-  Khoảnh khắc bình chọn: 3 - 4 - 10
-  Lí do bạn bình chọn: Là 2 phim mình thích và đúng những cảnh mình thích luôn

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 21:36:07 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: Eirian
-  Khoảnh khắc bình chọn: 3,4,7
-  Lí do bạn bình chọn: Thích phim và cũng thích câu trích dẫn trong các khoảnh khắc này.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 21:41:32 | Xem tất
Bình chọn “KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO NHẤT TRONG PHIM HÀN THÁNG 8”
-  Nick Kites: rameko
-  Khoảnh khắc bình chọn: 2. nhibui
3. [PN]
7. myreah
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách