Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] CUỘC THI VIẾT: NGƯỜI BẠN KITES YÊU QUÝ CỦA TÔI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-8-2015 21:22:24 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: Hint.me32
-  Bài viết bình chọn: #48 mymy1053JK
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 21:24:07 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites:Hint.me32
-  Bài viết bình chọn: #32 macachua_tmt
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 21:26:07 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: Hint.me32
-  Bài viết bình chọn: #46 bluerose3990
-  Lí do bạn bình chọn

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 16:12:30 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: hongngoc_3110
-  Bài viết bình chọn: #48 mymy1053JK
-  Lí do bạn bình chọn: vì ss My và lết team êu dấu của e ))

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 16:13:31 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: hongngoc_3110
-  Bài viết bình chọn: #47 mymy1053JK
-  Lí do bạn bình chọn: vì ss My và lết team êu dấu của e

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn
mymy1053JK + 5 Đáng eo ghê ~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 20:03:02 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: xiuxiu99
-  Bài viết bình chọn: #37 Fox. , #47 mymy1053JK, #55 monkey1998
-  Lí do bạn bình chọn: vì em thấy các bài viết này hay lắm á.

Bình luận

bạn viết thành 3 bài để bình chọn cho 3 người nhé bạn  Đăng lúc 4-8-2015 08:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 20:04:35 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: tengteng
-  Bài viết bình chọn: #50 [T]uenhi
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 20:05:58 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: tengteng
-  Bài viết bình chọn: #46 bluerose3990
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 20:07:47 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: sehun1204
-  Bài viết bình chọn: #7 ^BánhRán^
-  Lí do bạn bình chọn: bài viết rất hay, chan chứa tình cảm

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2015 20:07:56 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết Người Bạn Kites Yêu Quý Của Tôi”
-  Nick Kites: tengteng
-  Bài viết bình chọn: #34 Cuoithaga92
-  Lí do bạn bình chọn:

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách