Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: NgânĐinh
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN CÓ THƯỞNG] EVENT BẠN MONG CHỜ QUAY TRỞ LẠI NHẤT TRONG NĂM 2015 (DANH SÁCH ĐẠT GIẢI #86)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-5-2015 20:59:16 | Xem tất
-  Nick Kites: vuminhhienvu
-  Event bạn bình chọn: "Thử tài mọt phim"
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 93%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: Mình muốn xem độ mọt phim của mình đến đâu, muốn biết thêm nhiều phim mới để còn tải về

Bình luận

Mình sẽ tham gia, cảm ơn bạn nhé :)  Đăng lúc 10-6-2015 08:43 PM
Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (93%)  Đăng lúc 30-5-2015 12:01 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 4 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 19:38:28 | Xem tất
-  Nick Kites: Viviw
-  Event bạn bình chọn: "THỬ TÀI MỌT PHIM".
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 69.0%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: cái này vui vẻ, tăng độ hot cho phim, hehe

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (69%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 19:07:49 | Xem tất
Bình chọn "Event bạn mong chờ quay trở lại nhất trong nắm 2015".
-  Nick Kites:vukhanhlinh
-  Event bạn bình chọn: "THỬ TÀI MỌT PHIM".
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 59.0%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: Để thử xem mức độ cuồng phim Hàn của mình đạt đến cảnh giới nào rồi

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (59%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 17:57:18 | Xem tất
Nick Kites: phamhuong1089
-  Event bạn bình chọn: thử tài mọt phim
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 60,89%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: Là một thành viên của Kites , nếu thắng được event này thì đây là sự khẳng định lớn về niềm yêu thích phim ảnh nói chung, lòng cảm ơn toàn Team Kites đã mang đến niềm vui, niềm đam mê cho các thành viên của diễn đàn.

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (60,89%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:49 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 16:28:28 | Xem tất
-  Nick Kites: maitranjae
-  Event bạn bình chọn: Thử tài mọt phim
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn:68.24%  
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại:thi xem ai nhớ và xem nhiều phim nhất vui mà *hóng~ing*

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (68,24%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 14:17:28 | Xem tất
-  Nick Kites: huou89
-  Event bạn bình chọn: "Thử tài mọt phim"
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 66.5%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: ngồi nhớ lại tình tiết phim thấy khá thú vị

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (66.5%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 13:43:07 | Xem tất
-  Nick Kites: huou89
-  Event bạn bình chọn: "Thử tài mọt phim"
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 61.5%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: Xem khả năng nhớ phim của mình

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:12 PM
Thử tài mọt phim (61,5%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 10:55:04 | Xem tất
-  Nick Kites: bibobibo
-  Event bạn bình chọn: "Thử tài mọt phim"
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 83.7%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: lâu lâu ngồi điên đầu nhớ xem tình tiết này ở tập nào cảm thấy rất thú vị^^

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:13 PM
Thử tài mọt phim (83,7%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:53 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 08:59:00 | Xem tất
Bình chọn “Event bạn mong chờ quay trở lại nhất trong nắm 2015”
-  Nick Kites: halinh
-  Event bạn bình chọn: Thử tài mọt phim
-  Tỷ lệ % số người có cùng bình chọn với bạn: 80%
-  Lý do tại sao bạn mong chờ Event này quay trở lại: game hấp dẫn, muốn thử xem mình có nhớ được nội dung và tình tiết trong các bộ phim đã coi chưa


Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:13 PM
Thử tài mọt phim (80%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:54 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2015 01:17:14 | Xem tất
- nick kites: diemluong
- event bình chọn: thử tài mọt phim
- tỷ lệ  % số người cùng bình chọn: 83,1%
- Lý do tại sao mong chờ Event quay trở lại: event rất vui và thú vị. Có những phim dù đã xem nhưng vắt hết óc vẫn không nhớ ra và cay cú khi biết đáp án ^^

Bình luận

Tham gia game Thử tài mọt phim và kiếm $ cùng chúng tớ tại https://forum.kites.vn/thread/-game-thu-tai-mot-phim-thuc-thu-20h-toi-chu-nhat-nay-453253-1-1.htm  Đăng lúc 5-6-2015 09:13 PM
Thử tài mọt phim (83,1%)  Đăng lúc 29-5-2015 08:54 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách