Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

(BÌNH CHỌN CÓ THƯỞNG) CUỘC THI VIẾT: NHÂN VẬT ẤN TƯỢNG NHẤT TRONG KDRAMA NỬA ĐẦU NĂM 2015

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-6-2015 08:26:39 | Xem tất

-  Nick Kites: ventole
-  Bài viết bình chọn: ventole #57
-  Lí do bạn bình chọn: tự bình chọn keke

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 08:33:15 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết nhân vật ấn tượng nhất trong K- Drama nửa đầu năm 2015”
-  Nick Kites: cana
-  Bài viết bình chọn: gautruc_koala31 #92 ; HảiNhi #95 ; bangkilan #97
-  Lí do bạn bình chọn: luôn có bài viết hay

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 08:53:07 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết nhân vật ấn tượng nhất trong K- Drama nửa đầu năm 2015”
-  Nick Kites: Conchimhưhư
-  Bài viết bình chọn: mymyjim# 62 #46 và DenDen #53
-  Lí do bạn bình chọn: có tình cảm dạt dào

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 09:55:20 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết nhân vật ấn tượng nhất trong K- Drama nửa đầu năm 2015”
-  Nick Kites: TDTN
-  Bài viết bình chọn: MyMyJim # 62;  DenDen #53
-  Lí do bạn bình chọn: Thích. Chúc em giật giải cao

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 11:05:03 | Xem tất
-  Nick Kites: HảiNhi
-  Bài viết bình chọn: #95 #92 #21 (mún vote thêm #97 TTATT)
-  Lí do bạn bình chọn: ủng hộ nhà MeMe

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 13:26:55 | Xem tất
Bình chọn “Cuộc thi viết nhân vật ấn tượng nhất trong K- Drama nửa đầu năm 2015”
-  Nick Kites: marigold
-  Bài viết bình chọn: babykitty76767 #46  
-  Lí do bạn bình chọn: Vì yêu

Chúc cuộc thi thành công.

Bình luận

Chính hắn =))  Đăng lúc 22-6-2015 01:46 PM
Vì yêu - Kasim Hoàng Vũ =))  Đăng lúc 22-6-2015 01:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 14:17:35 | Xem tất
* Phiếu bình chon thứ 2:

-  Nick Kites: at1863
-  Bài viết bình chọn: Ja.ne #35
-  Lí do bạn bình chọn: Mở đầu bằng dòng chử: "Mình không giỏi viết nên đôi khi ngôn từ còn hơi lủng củng" Nhưng bài viết rất mạch lạc. Mô tả rỏ tính cách nhân vật .

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 18:38:40 | Xem tất
-  Nick Kites: felicity
-  Bài viết bình chọn: #44 #61 #79
-  Lí do bạn bình chọn: viết hay, có đầu tư

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 20:07:22 | Xem tất
-Nick kites: ohlala08
-Bài viết bình chọn: MyMyJim #62 và DenDen #53
-Lý do bình chọn: bài viết hay

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 21:05:14 | Xem tất
- Nick Kites : Linh Dane
- Bài viết bình chọn : DenDen #53
- Lý do bạn bình chọn :Thấy ấn tượng

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
[W]ednesday + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách