Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p.pun
Thu gọn cột thông tin

[Band] X-Japan

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-7-2012 10:28:46 | Xem tất
Albums:

Vanishing Vision (1988)


Blue Blood (1989)


Jealousy (1991)


Art Of Life (1993)


Dahlia (1996)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 10:31:31 | Xem tất
một số hình thời indie {:424:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 10:38:02 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 10:53:06 | Xem tất
YoshikiToshihidePata

TaijiHeath

share một ít {:424:}  hôm nào rảnh mình lại post tiếp nhé {:398:}

Bình luận

uh cảm ơn bạn nha ^^  Đăng lúc 26-7-2012 10:10 PM
up đc ảnh rùi này! ^^  Đăng lúc 26-7-2012 09:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 12:44:06 | Xem tất
giới thiệu cho mọi người một số bài được xem là gắn liền với tên tuổi X Japan {:423:}

nhìn chung mấy bài rock cũng không dễ nghe, lúc đầu mình cũng không thích nhưng rồi không hiểu sao đâm ra mê đến điên cuồng những giai điệu đó, đặc biệt là tiếng trống của Yoshiki và guitar của Hide {:434:}

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.2.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/knJmtLHadNCCmzJtkvJtbmZm&autostart=false
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8wNi9hLzAvInagaMEYTAyYjmUsICwODFkNmFlOGFiMDFjYjVhYzE5ZjQzOTIyMWQdUngWeBXAzfEcUIbaB1mUsICmVdUngYWl8WCBKYXBhWeBnx8NQ
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC83L2IvInagaMEN2JhODUwMGVlZjI1MDQzNjE5M2Q0OGNiMjNhODBkMDAdUngWeBXAzfFNhZGlzdGljIERlmUsIC2lyZXxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC81LzEvInagaMENTFhYTU0Y2FkODRlYmM2NjBjYmJhOGYyNTAyYmI1YjkdUngWeBXAzfFJ1mUsIC3R5IE5haWx8WCBKYXBhWeBnx8Mg
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC9mL2YvInagaMEZmZlZTdkNmQ5ZWJjZDI5MDRiYWUwYzhkY2Y4YzYyYTmUsICdUngWeBXAzfERhaGxpYXxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC80LzMvInagaMENDM3NWZiMWM1OTFlZTYxZmM2MzJhZWM5ODMwYjYzZjMdUngWeBXAzfFNpWeBGVdUngdCBKZWFsWeB3VzeXxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC85L2IvInagaMEOWI1YWJiYTJkNWE5NzI4ZmYyNDliMTJlNDMwYzZkNTMdUngWeBXAzfFNjYXJzfFggSmFwYW58fDI
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC8xL2QvInagaMEMWQwM2RiNjk2YWFmMGU3YzQ5NTE5YjBhOTM5N2E2YzMdUngWeBXAzfERyYWldUngfFggSmFwYW58fDI
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC85LzMvInagaMEOTM2NzhjZDljMGI5NDE2ZDVkNzlkY2Y4MTliOTBmMGQdUngWeBXAzfFdlZWsgRW5kfFggSmFwYW58fDI
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 12:54:21 | Xem tất
còn đây là những bài ballad có lẽ dễ nghe hơn và cũng được nhiều người yêu thích

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC9kL2IvInagaMEZGJkY2JlODJlNTE0ZjExZGYwMzViOWJmZjFiNGZkY2QdUngWeBXAzfEVdUngZGxlmUsIC3MgUmFpWeBnxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC8yLzQvInagaMEMjQ2YmFlOTM3ZjkyYThkNTU1OGFkMGVkZDRjMmIxZjIdUngWeBXAzfENydWNpZnkgTXkgTG92ZXxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC9hLzgvInagaMEYTg4NWFlMzE3NGMyMjVkMGE0MTI3ZDlkZWQ2ZGQ0OGMdUngWeBXAzfFRlYXJzfFggSmFwYW58fDI
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8zMC80LzgvInagaMENDhmMWEyOWRjNjQ4MDM0MDFhZWU4MTliZGI4NWI0MWMdUngWeBXAzfEZvInagaMEmUsICmV2ZXIgTG92ZXxYIEphmUsICGFdUngfHwy
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8xNy9hL2IvInagaMEYWI5YWI1NGY4NzY0NTAwMmRlM2U5Y2NmMGM3ZWNhYjYdUngWeBXAzfFNheSBBWeBnl0aGldUngZ3xYIEphmUsICGFdUngfHw1
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8xNy8yLzEvInagaMEMjFmNWIwNjQ2ZjI5YzhlMDM0YjIyYzM5ZDViZDdkOWQdUngWeBXAzfFRoZSBMYXN0IFNvInagaMEWeBmd8WCBKYXBhWeBnx8NQ
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8wOC85LzIvInagaMEOTIyNjM0ZGUyYmJiM2E0NmE5ZTmUsIC3NmMzZDZiYTY4ZTAdUngWeBXAzfFJvInagaMEmUsIC2UgT2YgUGFpWeBiAoQWNvInagaMEdXN0aWMpfFggSmFwYW58fDU

trong bài Say Anything có 2 câu rất hay và nổi tiếng:
"Time may change my life but my heart remains the same to you
Time may change your heart but my love for you never changes" {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2012 13:08:28 | Xem tất
và đây là những bài hát được Yoshiki sáng tác sau khi X Japan tái hợp năm 2007, những bài này từng được X biểu diễn ở các live show trong world tour năm 2011, ít nhiều mang hơi hướng của Violet UK chứ không còn là visual rock nữa (Violet UK là một dự án âm nhạc của Yoshiki từ năm 1998, được xem là 2nd X nhưng đến nay chưa có album)

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNS8wNS81LzMvInagaMENTMyNjJlOTA5MmQzNThhZjVkYWYxOTA3ZWJlNzE0MjkdUngWeBXAzfElWfFggSmFwYW58fDM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8wMS9kLzIvInagaMEZDI3MjlkZDmUsICzMTZhMzdmM2I3ZWM0M2UyN2Q0NmRlMTIdUngWeBXAzfEJvInagaMEmUsICm4gVG8gQmUgRnJlZXxZWeB3NoaWcUIbaBpfHw1
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8wMS9hL2UvInagaMEYWVmNzBjMDdkODmUsIC5YWEzM2JmYzU1YWNkMzdkYzRlNDkdUngWeBXAzfFNjYXJsZXQgTG92ZSBTWeB25nIChCdWRkaGEgT1NUKXxYIEphmUsICGFdUngfHw1
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8xNy9hLzAvInagaMEYTA5NjZhNmI5OGFhZDdhOWI1YjBjZmFiYWY4ZWEwNjgdUngWeBXAzfEphZGV8WCBKYXBhWeBnx8Mw
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8wMS9iLzkvInagaMEYjk1YWE2MmM1MGI0NGJjNTk2ZGZkOTYwZjk3MWVhZDIdUngWeBXAzfFdpdGhvInagaMEdXQgWW91fFggSmFwYW58fDU
riêng bài Without You là bài hát mà Yoshiki sáng tác dành riêng cho Hide sau ngày anh mất

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-12-2012 11:39:48 | Xem tất
Riêng với bài Without You, Yoshiki viết và nghĩ rằng chỉ có một người hát có thể truyền tải được bài hát là Toshi-san. Nghe xong thì đúng là chỉ có Toshi hát được thôi... Không ai dám cover lại!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 18:28:35 | Xem tất
nói thực là mình ko biết đến cái band này đến lúc bạn m` nó gửi 1 bài tears -xjapan thì phải,đến giờ vẫn nghiện bài đó,bài này nhiều cảm xúc ghê :)                          

Bình luận

bạn mà xem cái lveshow cuối cùng còn hay nữa.. cảm động mình khóc như mưa  Đăng lúc 11-4-2013 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2013 14:07:00 | Xem tất
Ngày xưa mình có một người chị quen trên mạng mê X-Japan nhiều lắm, chị có thể nói suốt cả buổi trời về X-Japan mà không chán ^^. Mình còn được chị copy cho tất cả các album lẫn video mà X-Japan biểu diễn nữa. Chỉ tiếc là sau 2 lần dọn nhà thì số đĩa đó ko còn nữa. Trong các band của Nhật mình đã từng xem thì có lẽ mình thích X-Japan nhất. Mà trong X, có lẽ mình khâm phục YoShiki nhiều nhất, một người thật sụ rất rất tài năng, hầu như chơi được tất cả nhạc cụ, mà hát cũng hay nữa , bạn mà nhìn thấy cách ông ấy quýnh trống rất máu lửa trên sân khấu thì bạn chỉ có nước ngả mũ chào thua thôi.
Yoshiki là con người sinh ra chỉ để sống cho âm nhạc chứ ko vì thứ gì khác cả, ở ông ấy, cái cách ông ấy biểu diễn, cho bạn cảm giác của lửa, của đam mê, khiến bạn ko rời mắt được và bị hoàn toàn cuốn theo vậy.
Crucify my love là một bài hát luôn nằm trong list nhạc của mình dẫu mình đã nghe đi nghe lại ko biết bao lần rồi.
Nếu bạn có tình cờ nghe được hay xem được X-Japan từng biểu diễn, bạn nhất định sẽ mê họ ngay, ko nghi ngờ gì cả đâu ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách