Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ♥Inspirit♥
Thu gọn cột thông tin

[Band]∞ INFINITE ∞ STAND BY ME <3

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-11-2011 00:11:42 | Xem tất


cre: wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 00:13:17 | Xem tất


cre: wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 00:15:56 | Xem tất


cre: wordpress

Bình luận

Ui thằng Nam nó khòa giàn giụa :(  Đăng lúc 6-11-2011 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 00:17:15 | Xem tấtcre: wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 00:19:18 | Xem tất
cre: wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 00:23:49 | Xem tất
cre: wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 09:56:43 | Xem tất
xem non sub trước nhé :X Ta sẽ cố gắng tìm bản đẹp hơn cho các nàng. Xơi tạm thế đã :X

111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 1/6Cre: [email protected]

List
01 TORAWA (Come Back Agian)
02 Hysterie
03 Can U Smile (Remake)
04 Star


111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 2/6Cre: [email protected]

List
01 Wing
02 BTD(MIX)
03 Be Mine


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 10:00:03 | Xem tất

111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 3/6
Cre: [email protected]

List
01 Because
02 Timeless
03 Bangkok City
04 U Ain’t Him
111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 4/6
Cre: [email protected]

List
01 Crying
02 Amazing
03 Tic Toc
04 1/3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 10:01:47 | Xem tất
111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 5/6
Cre: [email protected]

List
01 She’s Back
02 Nothing’s Over
03 マッキョ (Makkyo)

PS: do cắt lỗi hay làm sao mà She's back bị mất 1 chút ở đầu ấy :D
111029 INFINITE--1st Japan live'Leaping Over' 6/6
Cre: [email protected]

List
01 Julia
02 Voice Of My HeartTrả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 12:59:01 | Xem tất

Radio Sukira


[ES] 111024 INFINITE Special DJ on Sukira cut 1
[ES] 111024 INFINITE Special DJ on Sukira cut 2Cre: [email protected]


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách