Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 335300|Trả lời: 15609
Thu gọn cột thông tin

[Band]F(x)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-9-2011 13:12:34 | Xem tất |Chế độ đọc


Info Zone:

Tên FC: T-Express
Cách phát âm: f(x) -> Epu Eksu - Flowers (X)

X=XX, nghĩa là con gái (nhiễm sắc thể XX)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:14:20 | Xem tất
f(x) sang Nhật tham gia SM cc
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:15:24 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:16:16 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:17:14 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:18:32 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:23:41 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:25:30 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:26:43 | Xem tất
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2011 11:29:46 | Xem tất
f(x) in Hong Kong
tumblr
reup by me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách